Page 1

culturall

nÂş

59

2011/02

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

Redescubrir a cidade Redescubrir la ciudad Rediscovering the city


Audioguías MP3 Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo. O percorrido dicorre polos puntos máis emblemáticos de Santiago. Prezo:12 € Aluguer por 24 horas

Audioguías MP3 Descubre la ciudad fácilmente y a tu ritmo. El recorrido te llevará por los puntos más emblemáticos de Santiago. Precio:12 € Alquiler por 24 horas

Audiowalks MP3 Explore the city conveniently at your own pace. The itinerary will take you around Compostela´s most emblematic sights. Price: €12 Rental for 24 hours

e Where Onde Dónd o al de Turism tr Oficina Cen go tia de San 63 Rúa do Vilar, 5 129 55 1 98 ) T: (+34

Idiomas | Languages: Deutsch English Español Français Italiano Português


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Dirección_Edited by: Tono Mugico. Coordinación_Coordinated by: Yolanda Ferro, Celalba Rivera. Redacción_Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega, Trevisani, S.L. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

12

non faltes...

14

axenda

26

museos e exposicións permanentes

30

plano

32

exposicións

36

compostela escondida

47

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

Redescubrir a cidade e revisitala: iso é o que nos permite a paleta invernal de febreiro. Volver levantar todas as fachadas –como fixo o ilustrador Isidoro González Adalid no seu traballo para Turismo de Santiago, que presentamos na sección 'Compostela Escondida'-, volver entrar por todas as portas, volver mirar a cidade por dentro e por fóra ata aprendela novamente coa memoria.

Redescubrir la ciudad y revisitarla: eso nos permite la paleta invernal de febrero. Volver a levantar todas las fachadas –como hizo el ilustrador Isidoro González Adalid en su trabajo para Turismo de Santiago, que presentamos en la sección 'Compostela Escondida'-, volver a entrar por todas las puertas, volver a mirar la ciudad por dentro y por fuera hasta aprenderla nuevamente de memoria.

Rediscovering the city and revisiting it: that is what the winter palette of February enables us to do. Erecting again all the façades (as the illustrator Isidoro González Adalid did in his work for Turismo de Santiago, which we present in the “Hidden Compostela” section), entering again all the doors, looking again at the city on the inside and outside until we memorise it once more.

Así viviremos a conciencia os praceres do inverno. Os 'highlights' da oferta cultural, que se recollen nas seccións 'Imprescindibles' e 'Non Faltes', paséanse entre os sábados literarios do monte Gaiás, a constelación de estrelas que visita á Real Filharmonía de Galicia, a música sami, o heavy español e ata a presentación dunha teleserie de suspense made-in-Galicia. Hai unha boa cantidade de teatro en estrea ou en xira, os eventos habituais para os nenos e aventuras turísticas 'aptas' para visitantes e composteláns. Moito con que gozar febreiro en Compostela.

Así viviremos a conciencia los placeres del invierno. Los 'highlights' de la oferta cultural, que se recogen en las secciones 'Imprescindibles' y 'No te Pierdas', se pasean entre los sábados literarios del monte Gaiás, la constelación de estrellas que visita a la Real Filharmonía de Galicia, la música sami, el heavy español y hasta la presentación de una teleserie de suspense made-in-Galicia. Hay una buena cantidad de teatro en estreno o en gira, los eventos habituales para los niños y aventuras turísticas 'aptas' para visitantes y compostelanos. Mucho con que disfrutar febrero en Compostela.

We will thus fully experience the pleasures of winter. The cultural highlights, which are featured in the sections “Essentials” and “Don't Miss,” include literary Saturdays on Monte Gaiás, the constellation of stars that will visit the Real Filharmonía de Galicia orchestra, Sami music, Spanish heavy metal and even the presentation of a TV thriller made in Galicia. There is also a good number of theatre premieres or touring plays, the usual events for children and tourist adventures “suitable” for both visitors and residents. A lot to make February enjoyable in Compostela.

culturall 04 | 05


imprescindibles essentials


culturall Hitchcock é unha meiga A Santiago de Compostela Film Commission.invita á noite de estrea dos dous primeiros capítulos de 'A calexa dos sete gatos', unha serie de misterio e suspense da santiaguesa A Productora Morta. Na liña de clásicos como 'Alfred Hitchcock presenta' ou 'Contos asombrosos', os capítulos independentes de 25 minutos teñen en común ser presentados por unha meiga e non pasar de cinco personaxes e tres localizacións, sempre galegas. Varios capítulos serán rodados integramente en Compostela. As dúas pezas que se estrean, 'Amores que matan', rodada no Grove, e 'Saír de aquí', rodada en Santiago, están dirixidas por Román Gutiérrez da Silva e Gael Herrera Batallán.

Hitchcock es una meiga La Santiago de Compostela Film Commission.invita a la noche de estreno de los dos primeros capítulos de 'A calexa dos sete gatos', una serie de misterio y suspense de la santiaguesa A Productora Morta. En la línea de clásicos como 'Alfred Hitchcock presenta' o 'Cuentos asombrosos', los capítulos independientes de 25 minutos tienen en común ser presentados por una meiga y no pasar de cinco personajes y tres localizaciones, siempre gallegas. Varios capítulos serán rodados íntegramente en Compostela. Las dos piezas que se estrenan, 'Amores que matan', rodada en O Grove, y 'Saír de aquí', rodada en Santiago, están dirigidas por Román Gutiérrez da Silva y Gael Herrera Batallán.

Hitchcock is a “meiga” The Santiago de Compostela Film Commission invites the public to attend the premiere of the first two episodes of “A calexa dos sete gatos”, a TV thriller series by Santiago's A Productora Morta. Similar to “Alfredo Hitchcock Presents” or “Amazing Stories,” the 25-minute independent episodes have the following in common: they are presented by a “meiga” (Galician witch) and have no more than five characters and three locations, all in Galicia. Several episodes were shot entirely in Compostela. The premiere features the episodes “Amores que matan”, shot in O Grove, and “Saír de aquí”, shot in Santiago, which are directed by Román Gutiérrez da Silva and Gael Herrera Batallán.

Teatro Principal 23 de febreiro. 21.30 h. 23 de febrero. 21.30 h. February 23. 9.30 pm. Entrada libre. Admission free 06 | 07


i Doces sinestesias A recén estreada Cidade da Cultura ofrece todo o ano un aperitivo literario para as mañás dos sábados. O seu ciclo 'Galicia, Ceo das Letras' honra a nove xigantes das letras galegas e a tres 'insignes veciños', Pessoa, Espriu e Borges; e faino nun formato lúdico que suma ás conferencias e ás palabras algo de cine, música ou teatro, ademais dun viño e un petisco. Tralas sesións dedicadas a Rosalía de Castro e Manuel Antonio, o 12 será a quenda de 'Cela e o seu teatro do mundo', que incluirá un relatorio da catedrática Ana María Platas Tasende e a proxección ás 13 h do telefilme 'O bonito crime do carabineiro', baseado en relatos do Nobel galego. O 26 será o sábado de Fernando Pessoa, con relatorio do profesor Carlos Quiroga e a actuación das cantantes Dulce Pontes e Uxía Senlle, que celebran ao Nobel portugués cantando as súas letras, nun espectáculo inédito creado especialmente para este ciclo.

Dulces sinestesias La recién estrenada Cidade da Cultura ofrece todo el año un aperitivo literario para las mañanas de los sábados. Su ciclo 'Galicia, Ceo das Letras' honra a nueve gigantes de las letras gallegas y a tres 'insignes vecinos', Pessoa, Espriu y Borges; y lo hace en un formato lúdico que suma a las conferencias y las palabras algo de cine, música o teatro, además de un vino y una tapita. Tras las sesiones dedicadas a Rosalía de Castro y Manuel Antonio, el 12 será el turno de 'Cela e o seu teatro do mundo', que incluirá una ponencia de la catedrática Ana María Platas Tasende y la proyección a las 13 h del telefilme 'El bonito crimen del carabinero', basado en relatos del Nobel gallego. El 26 será el sábado de Fernando Pessoa, con ponencia del profesor Carlos Quiroga y la actuación de las cantantes Dulce Pontes y Uxía Senlle, que celebran al Nobel portugués cantando sus letras, en un espectáculo inédito creado especialmente para este ciclo.

Sweet synethesia The recently opened City of Culture offers throughout the year a literary aperitif for Saturday morning. Its series “Galicai, Ceo das Letras” honours nine giants of Galician literature and three “famous neighbours,” Pessoa, Espriu and Borges; and it does so in a fun format that adds a bit of cinema, music or theatre, as well as a glass of wine and an aperitif, to the conferences and words. After the sessions devoted to Rosalía de Castro and Manuel Antonio, on February 12 it will be the turn of “Cela e o seu teatro do mundo,” which will include a conference by Professor Ana María Platas and a screening at 1 pm of the TV movie “El bonito crimen del carabinero,” based on stories by the Galician Nobel prizewinner. February 26 will be the Saturday of Fernando Pessoa, with a conference by Professor Carlos Quiroga and a performance by the singers Dulce Pontes and Uxía Senlle, who will pay tribute to the Portuguese Nobel prizewinner by singing his lyrics, in an original show created especially for this series. Cidade da Cultura de Galicia 12 e 26 de febreiro. 12 h. 12 y 26 de febrero. 12 h. February 12 and 26. Noon. Tel: 881 979 010. www.cidadedacultura.org. Imprescindible inscrición previa gratuíta (mínimo 24 horas antes). Ate completar aforo. Imprescindible inscripción previa gratuita (mínimo 24 horas antes). Hasta completar aforo. Free prior registration required (minimum 24 hours in advance). Limited seating.


culturall Terra heavy Dúas lendas do rock pesado español, Barón Rojo e Tierra Santa, chegan á Sala Capitol para seguir escribindo a larga vida del rock and roll. Despois da xira de celebración do seu 30 aniversario, Barón Rojo empeza o ano cunha nova serie de concertos por toda España, retomando a súa formación habitual: os irmáns Carlos e Armando de Castro, Gorka Alegre e Rafa Díaz. Tierra Santa, pola súa parte, retorna aos escenarios despois dun longo descanso de tres anos. E veñen cun novo disco, 'Caminos de Fuego', o décimo xa, no que volven contar historias de personaxes reais e míticos con toda a forza do power metal.

Tierra heavy Dos leyendas del rock pesado español, Barón Rojo y Tierra Santa, llegan a la Sala Capitol para seguir escribiendo la larga vida del rock and roll. Después de la gira de celebración de su 30 aniversario, Barón Rojo empieza el año con un nueva serie de conciertos por toda España, retomando su formación habitual: los hermanos Carlos y Armando de Castro, Gorka Alegre y Rafa Díaz. Tierra Santa, por su parte, retorna a los escenarios después de un largo de tres años. Y vienen con un nuevo disco, 'Caminos de Fuego', el décimo ya, en el que vuelven a contar historias de personajes reales y míticos con toda la fuerza del power metal.

Land of heavy metal Two legends of Spain's heavy metal, Barón Rojo and Tierra Santa, come to the Sala Capitol to continue writing the long life of rock and roll. After the tour celebrating their 30th anniversary, Barón Rojo begins the year with a new series of concerts all over Spain, going back to its usual composition: the brothers Carlos and Armando de Castro, Gorka Alegre and Rafa Díaz. Tierra Santa, for its part, makes a comeback after a three-year break. And they are back with a new album, “Caminos de Fuego,” their tenth one, which again features stories about real and mythical characters with all the force of power metal.

Sala Capitol Barón Rojo: 4 de febreiro. 20 h. 4 de febrero. 20 h. February 4. 8 pm. Entradas / Tickets: 20 € www.ticktackticket.com Tierra Santa: 19 de febreiro. 22 h. 19 de febrero. 22 h. February 19. 10 pm. Entradas / Tickets: 15 € www.ticktackticket.com 08 | 09


i Cidadán, a terceira Chévere, compañía residente na Sala NASA, saca de detrás do pano a terceira parte do seu proxecto de creación escénica 'Citizen', tres espectáculos autónomos que se foron estreando ao longo da tempada 2010-2011. Cada un deles é continuación e consecuencia do anterior, e ao final, a suma dos tres suporá un novo espectáculo. Esta terceira parte da triloxía, escrita por M. Cortés e dirixida por Xesús Ron, conta a historia de Denís, o fillo de Sara Caamaño: '"Xa non hai que esperar a revolución, a apocalipse nuclear ou un movemento social. Seguir esperando é unha tolería. A catástrofe non é o que vén, senón o que temos. Nada parece menos probable ca unha insurrección, pero nada resulta máis necesario. E pode ocorrer que entre todos decidamos derrubar definitivamente o capitalismo.'

Ciudadano, a la tercera Chévere, compañía residente de la Sala NASA, saca de detrás del telón la tercera parte de su proyecto de creación escénica 'Citizen', tres espectáculos autónomos que se fueron estrenando a lo largo de la temporada 2010-2011. Cada uno de ellos es continuación y consecuencia del anterior, y al final, la suma de los tres supondrá un nuevo espectáculo. Esta terceira parte de la trilogía, escrita por M. Cortés y dirigida por Xesús Ron, cuenta la historia de Denís, el hijo de Sara Caamaño: 'Ya no hay que esperar la revolución, el apocalipsis nuclear o un movimiento social. Seguir esperando es una locura. La catástrofe no e slo que viene, sino lo que tenemos. Nada parece menos probable que una insurrección, pero nada resulta más necesario. Y puede ocurrir que entre todos decidamos derrumbar definitivamente el capitalismo.'

Citizen, for the third time Chévere, the Sala NASA's resident company, presents the third part of its stage project called “Citizen,” three autonomous shows that were premiered during the 2010-11 season. Each one is a continuation and consequence of the other, and in the end, all three will form a new show. The third part of the trilogy, written by M. Cortés and directed by Xesús Ron, tells the story of Denís, Sara Caamaño's son: “We no longer have to wait for the revolution, the nuclear apocalypse or a social movement. It's crazy to keep on waiting. The catastrophe isn't what's coming but what we have. Nothing is as improbable as an uprising, yet nothing is more necessary. And it may come about that we all decide to destroy capitalism for good.”

Sala Nasa 3-6, 10-13 e 17-20 de febreiro. De xoves a sábados, 21.30 h. Domingos, 20 h. 3-6, 10-13 y 17-20 de febrero. De jueves a sábados, 21.30 h. Domingos, 20 h. February 3-6, 10-13 and 17-20. From Thursday to Saturday, 9.30 pm. Sunday, 8 pm. Entradas / Tickets: 9 €. Internet: 8 € http://redenasa.tv


culturall Banquete alemán para a RFG Dentro do seu programa de aboamento, la Real Filharmonía de Galicia ofrece en febreiro tres concertos, dirixidos en cada ocasión por un mestre de excepción e con moito sabor xermano. O día 10 o renomeado violinista Frank Peter Zimmermann regresa a Santiago como director e solista nun programa centrado en Bach, que inclúe os Concertos para violín núm. 1 e 2, o Concerto para dous violíns en re menor -co solista James Dahlgren- e o Concerto para óboe e violín en do menor, xunto a Christina Dominik. O día 17, o titular da RFG, Antoni Ros Marbà, dirixirá á orquestra e ao pianista Benedetto Lupo nun programa con Masques et Bergamasques de Fauré, o Concerto soirée para piano e orquestra de Rota e a Sinfonía 'Londres' de Haydn. E finalmente o 24 o director fundador da orquestra, Helmuth Rilling, regresa á cidade coa soprano Julia-Sophie Wagner para ofrecer cantatas de Bach e a reconstrución do seu Concerto para tres violíns en re maior.

Banquete alemán para la RFG Dentro de su programa de abono, la Real Filharmonía de Galicia ofrece en febrero tres conciertos, dirigidos en cada ocasión por un maestro de excepción y con mucho sabor germano. El día 10 el renombrado violinista Frank Peter Zimmermann regresa a Santiago como director y solista en un programa centrado en Bach, que incluye los Conciertos para violín núm. 1 y 2, el Concierto para dos violines en re menor –con el solista James Dahlgren- y el Concierto para oboe y violín en do menor, junto a Christina Dominik. El día 17, el titular de la RFG, Antoni Ros Marbà, dirigirá a la orquesta y al pianista Benedetto Lupo en un programa con con Masques et Bergamasques de Fauré, el Concierto soirée para piano y orquesta de Rota y la Sinfonía 'Londres' de Haydn. Y finalmente el 24 el director fundador de la orquesta, Helmuth Rilling, regresa a la ciudad con la soprano Julia-Sophie Wagner para ofrecer cantatas de Bach y la reconstrucción de su Concierto para tres violines en re mayor.

German banquet for the RFG As part of its regular programme, the Real Filharmonía de Galicia orchestra presents three concerts in February, each conducted by an exceptional maestro and with a strong German flavour. On February 10, the renowned violinist Frank Peter Zimmermann returns to Santiago as conductor and soloist in a programme centred on Bach, including Concerts for violin no. 1 and 2, the Concert for two violins in D minor (with the soloist James Dahlgren) and the Concert for oboe and violin in C minor, along with Christina Dominik. On February 17, the RFG's resident conductor Antoni Ros Marbà will conduct the orchestra and the pianist Benedetto Lupo in a programme featuring Fauré's Masques et Bergamasques, Rota's soirée Concert for piano and orchestra and Haydn's “London” Symphony. And finally, on February 24, the orchestra's founding conductor, Helmuth Rilling, returns to the city with the soprano Julia-Sophie Wagner to present cantatas by Bach and the reconstruction of his Concert for three violins in D major. Auditorio de Galicia 10, 17 e 24 de febreiro: 21 h. 10, 17 y 24 de febrero: 21 h. February 10, 17 and 24: 9 pm. Entradas / Tickets: 10 € Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on 10 | 11

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


n

Teatro Teatro Theatre

Música Música Music

Teatro Teatro Theatre

'Razas’

Albert Plá & Diego Cortés

'Exitus’

Auditorio de Galicia 19 de febreiro: 21 h 19 de febrero: 21 h February 19: 9 pm

Sala Capitol 3 de febreiro: 22 h 3 de febrero: 22 h February 3: 10 pm

Teatro Principal 26 e 27 de febreiro: 21 h 26 y 27 de febrero: 21 h February 26 and 27: 9 pm

O ciclo 'Teatro e Danza en Xira' trae a Compostela a última creación do dramaturgo David Mamet, un aplaudido thriller legal no que se retrata á sociedade norteamericana abordando o tema do racismo. Sobre o escenario, Toni Cantó, Emilio Buale, Montse Plá e Bernabé Rico dirixidos por Juan Carlos Rubio. El ciclo 'Teatro e Danza en Xira' trae a Compostela la última creación del dramaturgo David Mamet, un aplaudido thriller legal en el que se retrata a la sociedad norteamericana abordando el tema del racismo. Sobre el escenario, Toni Cantó, Emilio Buale, Montse Plá y Bernabé Rico dirigidos por Juan Carlos Rubio. The “Teatro e Danza en Xira” series brings to Compostela the playwright David Mamet's latest creation, an acclaimed law thriller that depicts how American society deals with the subject of racism. Directed by Juan Carlos Rubio, the cast features Toni Cantó, Emilio Buale, Montse Plá and Bernabé Rico.

O polifacético cantautor e actor catalán ofrece un percorrido polo seu repertorio coa complicidade do xenial guitarrista flamenco Diego Cortés, que crea estampas sonoras sobre as que transitan as mellores cancións da súa carreira, incluídas no seu último disco 'La diferencia'. El polifacético cantautor y actor catalán ofrece un recorrido por su repertorio con la complicidad del genial guitarrista flamenco Diego Cortés, que crea estampas sonoras sobre las cuales transitan las mejores canciones de su carrera, incluidas en su último disco 'La diferencia'. The versatile Catalan singer-songwriter and actor performs his repertoire with the complicity of the brilliant flamenco guitarist Diego Cortés, who creates sound scenes in which the best songs of his career take place, included in his latest recording “La diferencia.”

Tiztina Teatro, compañía catalá creada por Pako Merino e Diego Lorca, presenta a súa terceira montaxe, unha peza que se move entre a comedia e o drama, estructurada a base de historias paralelas e con catro personaxes que se enfrontan á morte dende puntos de vista tan diversos como o dunha profesión, unha traxedia ou un acto irreversible da vida. Tiztina Teatro, compañía catalana creada por Pako Merino y Diego Lorca, presenta su tercer montaje, una pieza que se mueve entre la comedia y el drama, estructurada a base de historias paralelas y con cuatro personajes que se enfrentan a la muerte desde puntos de vista tan diversos como el de una profesión, una tragedia o un acto irreversible de la vida. Tiztina Teatro, a Catalan company created by Pako Merino and Diego Lorca, presents its third production, a play halfway between comedy and drama, based on parallel stories; its four characters face death from different points of view, such as that of a profession, a tragedy or an irreversible part of life.

Entrada / Tickets: 20 € (Discos Gong e A Reixa Tenda)

12 | 13


non faltes no te pierdas don’t miss

Teatro Teatro Theatre

Infantil Infantil Children

Música Música Music

'El maravilloso mundo de los animales: Los corderos’

'O bufón do reino’

Mari Boine

Salón Teatro 9 e 10 de febreiro: 20.30 h 9 y 10 de febrero: 20.30 h February 9 and 10: 8.30 pm

ARTeria Noroeste 5, 6 e 7 de febreiro: Varios horarios 5, 6 y 7 de febrero: Varios horarios February 5, 6 and 7: Different times

Auditorio de Galicia 12 de febreiro. 21 h 12 de febrero. 21 h February 12. 9 pm

Daniel Veronese, un dos referentes da escena contemporánea internacional, e a compañía andaluza Histrión Teatro, unen os seus talentos creativos para levaren á escena un dos primeiros textos do actor, autor e director arxentino, unha peza de ritmo trepidante que xoga a confundir ao espectador. Daniel Veronese, uno de los referentes de la escena contemporánea internacional, y la compañía andaluza Histrión Teatro, unen sus talentos creativos para llevar a la escena uno de los primeros textos del actor, autor y director argentino, una pieza de ritmo trepidante que juega a confundir al espectador. Daniel Veronese, a key actor on the international contemporary scene, and the Andalusian company Histrión Teatro, join their creative talents to present one of the first texts by the Argentinian actor, author and director, a play taking place at a dizzying pace that plays at confusing the spectator.

Pinga Teatro, compañía galega de longa traxectoria, presenta en Santiago unha nova obra de teatro infantil. Os actores María Carrera e Miquel Condal dan vida aos personaxes desta divertida comedia dirixida a rapaces a partir de 4 anos que conta a historia dun rei que nunca quere rir. Pinga Teatro, compañía gallega de larga trayectoria, presenta en Santiago una nueva obra de teatro infantil. Los actores María Carrera y Miquel Condal dan vida a los personajes de esta divertida comedia dirigida a niños a partir de 4 años que cuenta la historia de un rey que nunca quiere reír. Pinga Teatro, a long-time Galician company, presents in Santiago a new children's play. The actors María Carrera and Miquel Condal bring the characters to life in this amusing comedy for children over 4, featuring the story of a king that never wants to laugh.

Desde Laponia chega ao ciclo 'Sons da Diversidade' Mari Boine, a cantante que tras doce álbumes e 25 anos de carreira continúa loitando por conservar a cultura, a lingua e música do pobo sami. Con produción escandinava e músicos noruegueses e africanos, Mari pasea polo mundo os versos improvisados do yoik e a espiritualidade da súa terra mesturados con arranxos de jazz e rock. Desde Laponia llega al ciclo 'Sons da Diversidade' Mari Boine, la cantante que tras doce álbumes y 25 años de carrera continúa luchando por conservar la cultura, la lengua y música del pueblo sami. Con producción escandinava y músicos noruegos y africanos, Mari pasea por el mundo los versos improvisados del yoik y la espiritualidad de su tierra mezclados con arreglos de jazz y rock. The “Sons da Diversidade” series presents Lapland's Mari Boine, a singer that after twelve albums and a 25-year career is still fighting to defend the Sami people's culture, language and music. With a Scandinavian production and Norwegian and African musicians, Mari tours the world with the improvised verses of yoik and the spirituality of her homeland, combined with jazz and rock arrangements.

Entradas / Tickets: 5 € (www.caixagalicia.es)

Entradas / Tickets: 15 €. Menores de 25 e xubilados: 7,50 €. Menores de 25 y jubilados: 7,50 €. Under25s and OAPs: 7.50 €.


febreiro

febrero february MARTES / TUESDAY 1

axenda agenda listings

10 e 12 h / 10 am and 12 noon. Auditorio de Galicia Música. ‘A cincenta’ O Gran Teatre del Liceu presenta a ópera de Rossini nun concerto didáctico para escolares. Ata o día 2. El Gran Teatre del Liceu presenta la ópera de Rossini en un concierto didáctico para escolares. Hasta el día 2. Music. “A cincenta” Gran Teatro del Liceu presents Rossini’s opera in an educational concert for schoolchildren. Until February 2.

Canosa (violín) e Rocío del Moral (piano). Gratuíto. Music. “XIII Ciclo de Novos Intérpretes” With Amelia Ónega Otero (clarinet), Nazaret Canosa (violin) and Rocío del Moral (piano). Free. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) e L.A.R. Legido (batería). Todos os martes. Gratuíto. Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) y L.A.R. Legido (batería). Todos los martes. Gratuito. Music. “Lupercais” Free jazz session with Pablo Seoane (piano) and L.A.R. Legido (drums). Every Tuesday. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Les Trois de Cora Espectáculo de teatro e música ‘De Belleville a Pigalle’. Entrada: 3 €. Espectáculo de teatro y música ‘De Belleville a Pigalle’. Entrada: 3 €. Music. Les Trois de Cora Theatre and music show “De Belleville a Pigalle.” Tickets: € 3.

Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

20 h / 8 pm. Centro Sociocultural Novacaixagalicia Cine. Ciclo ‘Os vieiros da mente’: ‘Inocencia interrompida’ Proxección do filme de James Mangold. Gratuíto. Proyección de la película de James Mangold. Gratuito. Cinema. “Os vieiros da mente” series: “Innocencia interrompida” Screening of James Mangold’s film. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. ‘XIII Ciclo de Novos Intérpretes’ Con Amelia Ónega Otero (clarinete), Nazaret 14 | 15

2011

22.30 h / 10.30 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Recital de música de autor. Todos os martes. Gratuíto. Music. Ricardo Parada Auteur music recital. Every Tuesday. Free. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI ciclo ‘Galicia 5 EstreJazz’: Retrospective Jazz Group Con Toño Otero (saxo tenor), Carlos López (batería), Pablo Vidal (contrabaixo) e Rafa Otero (guitarra). Con Toño Otero (saxo tenor), Carlos López (batería), Pablo Vidal (contrabajo) y Rafa Otero (guitarra). Music. 11th “Galicia 5 EstreJazz” series: Retrospective Jazz Group With Toño Otero (tenor sax), Carlos López


a (drums), Pablo Vidal (double bass) and Rafa Otero (guitar).

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 2 10 e 12 h / 10 am and 12 noon. Auditorio de Galicia Música. ‘A cincenta’ Función escolar. Ver día 1. Music. “A cincenta” School show. See February 1. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo de piano ‘Ángel Brage’: Alice Sara Ott Obras de Beethoven e Listz. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Obras de Beethoven y Listz. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. “Ángel Brage” piano concerts: Alice Sara Ott Works by Beethoven and Listz. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6). 21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela Proxección de ‘Tupac Amaru’, dirixida por Federico García en 1984. Gratuíto. Proyección de ‘Tupac Amaru’, dirigida por Federico García en 1984. Gratuito. Cinema. Cineclube de Compostela Screening of “Tupac Amaru,” directed by Federico García in 1984. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Tony Lomba e o seu atril Repaso polos mellores temas de Nino Bravo, Raphael, Rod Stewart e moitos máis. Entrada: 6 €. Repaso por los mejores temas de Nino Bravo, Raphael, Rod Stewart y muchos más. Entrada: 6 €. Music. Tony Lomba e o seu atril Concert featuring hits by Nino Bravo, Raphael, Rod Stewart and a lot more. Tickets: € 6. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Lupercal & Lúa Con Lúa Gándara (voz), Pablo Seoane (piano) e LAR Legido (batería).

Music. Lupercal & Lúa With Lúa Gándara (vocals), Pablo Seoane (piano) and LAR Legido (drums). 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Espectáculos. ‘Noites máxicas no Dado’ Cada mércores, un dos mellores magos de Galicia abraiará cos seus últimos números. Cada miércoles, uno de los mejores magos de Galicia asombrará con sus últimos números. Shows. “Noites máxicas no Dado” Every Wednesday, one of Galicia’s best magicians will amaze the public with his latest tricks.

Entrada: 20 € (anticipada 17 €). Nuevo espectáculo del conocido cantautor catalán, acompañado con guitarra flamenca. Entrada: 20 € (anticipada 17 €). Music. Alberto Plá & Diego Cortés A new show by the well-known Catalan singer-songwriter, accompanied by the flamenco guitar. Tickets: € 20 (advance sales, € 17).

XOVES / JUEVES / THURSDAY 3 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘A Mighty Wind (Un poderoso vento)’ Proxección do filme dirixido por Christopher Guest en 2003. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Christopher Guest en 2003. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “A Mighty Wind” Screening of this film directed by Christopher Guest in 2003. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Última parte do proxecto de creación escénica e investigación teatral da compañía residente da Nasa. De xoves a domingo ata o día 20. Entrada: 9 € Última parte del proyecto de creación escénica e investigación teatral de la compañía residente en la Nasa. De jueves a domingo hasta el día 20. Entrada: 9 €. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” Last part of the stage creation and theatre research project by the Nasa’s resident company. From Thursday to Sunday until February 20. Tickets: € 9. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Albert Plá & Diego Cortés Novo espectáculo do coñecido cantautor catalán, acompañado con guitarra flamenca.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues A cargo da Bakin’ Blues Band, que reinterpreta temas dos grandes clásicos. Entrada: 3 €. A cargo de la Bakin’ Blues Band, que reinterpreta temas de grandes clásicos. Entradas: 3 €. Music. Blues Jam Session By the Bakin’ Blues Band, which will reinterpret great classics. Tickets: € 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 4 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Un conto de sempre’ Sesión de monicreques con Títeres Cascanueces para nenos de 5 a 10 anos. Gratuíto. Sesión de marionetas con Títeres Cascanueces para niños de 5 a 10 años. Gratuito. Children. “Un conto de sempre” Puppet session with Títeres Cascanueces for children ages 5 to 10. Free. 20 h / 8 pm. Sala Capitol


culturall Música. Barón Rojo Tras a súa xira celebración de 30 aniversario, a mítica formación rock volve aos escenarios. Entrada: 25 € (anticipada 20 €). Tras su gira celebración de 30 aniversario, la mítica formación rock vuelve a los escenarios. Entrada: 25 € (anticipada 20 €). Music. Barón Rojo After the tour celebrating their 30th anniversary, the mythical rock group returns to the stage. Tickets: € 35 (advance sales, € 20).

20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Voadora: ‘Super 8’ Espectáculo que aúna música, teatro, danza e maxia coproducido co Centro dramático Galego. Ata o día 5. Espectáculo que aúna música, teatro, danza y magia coproducido con el Centro Dramático Galego. Hasta el día 5. Theatre. Voadora: “Super 8” Show combining music, theatre, dance and magic co-produced by the Galician Drama Centre. Until February 5. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. ‘Les Trois de Cora’ Cada venres, o grupo liderado por Coralie Yap-Chine presenta o seu novo espectáculo ‘De Belleville a Pigalle’. Cada viernes, el grupo liderado por Coralie Yap-Chine presenta su nuevo espectáculo ‘De Belleville a Pigalle’. Music. “Les Trois de Cora” Every Friday, the group led by Coralie Yap16 | 17

Chine presents its new show “De Belleville a Pigalle.”

SÁBADO / SATURDAY 5 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contos de sorpresas e aparellos máxicos’ Con Marisa Irimía para nenos de 3 a 12 anos. Gratuíto. Con Marisa Irimía para niños de 3 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Contos de sorpresas e aparellos máxicos” With Marisa Irimía for children ages 3 to 12. Free. 17 h / 5 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Pinga Teatro: ‘O bufón do reino’ Sesión de monicreques para nenos de 3 a 12 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 7. Sesión de marionetas para niños de 3 a 12 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 7. Children. Pinga Teatro: “O bufón do reino” Puppet session for children ages 3 to 12. Until February 7. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Santart Teatro. Telón Partido: ‘Maltrátame’ Obra sobre o maltrato desde o punto de vista de agresor e vítima. Ata o día 6. Entrada: 9 € (socios 5 €). Obra sobre el maltrato desde el punto de vista de agresor y víctima. Hasta el día 6. Entrada: 9 € (socios 5 €). Theatre. Telón Partido: “Maltrátame” A play about abuse from the perspective of the aggressor and victim. Until February 6. Tickets: € 9 (members, € 5). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. New Trio Todos os sábados, free Jazz con Alejandro Vargas (piano), Jose Manuel Diaz

(contrabaixo) e L.A.R. Legido (batería). Todos los sábados, free Jazz con Alejandro Vargas (piano), Jose Manuel Diaz (contrabajo) y L.A.R. Legido (batería). Music. New Trio Every Saturday, free jazz with Alejandro Vargas (piano), Jose Manuel Diaz (double bass) and L.A.R. Legido (drums).

DOMINGO / SUNDAY 6 12 h / 12 noon. Auditorio de Galicia Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.15 h / 12.15 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga Adecco Oro baloncesto 2010-2011 Partido que enfronta aos equipos Obradoiro CAB e Cáceres 2016. Entrada: 10 € (xubilados e carné xove 5 €). Partido que enfrenta a los equipos Obradoiro CAB y Cáceres 2016. Entrada: 10 € (jubilados y carné xove 5 €). Sports. Adecco Oro basketball league 2010-11 Game between Obradoiro CAB and Cáceres 2016. Tickets: € 10 (OAPs and youth-card holders, € 5). 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Pinga Teatro: ‘O bufón do reino’ Ver día 5. Children. Pinga Teatro: “O bufón do reino” See February 5. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Santart Teatro. Telón Partido: ‘Maltrátame’ Ver día 5. Theatre. Telón Partido: “Maltrátame” See February 5.


a LUNS / LUNES / MONDAY 7 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Pinga Teatro: ‘O bufón do reino’ Ver día 5. Children. Pinga Teatro: “O bufón do reino” See February 5. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. ‘XIII Ciclo de Novos Intérpretes’ Coas sopranos Eduvigis Sánchez Díaz, Liliana Días e Tabea Bárbara Graser. Gratuíto. Con las sopranos Eduvigis Sánchez Díaz, Liliana Días y Tabea Bárbara Graser. Gratuito. Music. “XIII Ciclo de Novos Intérpretes” With the sopranos Eduvigis Sánchez Díaz, Liliana Días and Tabea Bárbara Graser. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Animación. Yoni Mediogramo Monólogos de humor salvaxe con Juanillo Esteban. Entrada: 3 €. Monólogos de humor salvaje con Juanillo Esteban. Entrada: 3 €. Entertainment. Yoni Mediogramo Monologues featuring wild humour with Juanillo Esteban. Tickets: € 3. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Jam de flamenco Con Marcos Teira (guitarra), Moisés Fernández (caixón) e José Manuel Díaz (contrabaixo). Con Marcos Teira (guitarra), Moisés Fernández (cajón) y José Manuel Díaz (contrabajo). Music. Flamenco jam With Marcos Teira (guitar), Moisés Fernández (box) and José Manuel Díaz (double bass).

MARTES / TUESDAY 8 20 h / 8 pm. Centro Sociocultural Novacaixagalicia Cine. Ciclo ‘Os vieiros da mente’: ‘Mr. Jones’ Proxección do filme de Mike Figgis. Gratuíto. Proyección de la película de Mike Figgis. Gratuito. Cinema. “Os vieiros da mente” series: “Mr.

Jones” Screening of Mike Figgis’ film. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Bar Tolo Música. Skarmento Sesión de música punk feita en Galicia. Sesión de música punk hecha en Galicia. Music. Skarmento Session of punk music made in Galicia. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 1. Music. “Lupercais” See February 1.

Obra escrita e dirixida por Daniel Veronese, un dos referentes da escena contemporánea internacional. Ata o día 10. Obra escrita y dirigida por Daniel Veronese, uno de los referentes de la escena contemporánea internacional. Hasta el día 10. Theatre. Histrión Teatro: “El maravilloso mundo de los animales: los corderos” Play written and directed by Daniel Veronese, a key figure on the international contemporary scene. Until February 10.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Kana Kaiana Sesión de música brasileira. Entrada: 3 €. Sesión de música brasileña. Entrada: 3 €. Music. Kana Kaina Brazilian music session. Tickets: € 3. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 1. Music. Ricardo Parada See February 1. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI ciclo ‘Galicia 5 EstreJazz’: Retrospective Jazz Group Ver día 1. Music. 11th “Galicia 5 EstreJazz” series: Retrospective Jazz Group See February 1.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 9 20 h / 8 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Eventos literarios. ‘Na cerna da selva’ Presentación a cargo de Ánxela Gracián (editora), Pere Tobaruela (autor) e Arantxa Serantes. Gratuíto. Literary events. “Na cerna da selva” Presentation by Ánxela Gracián (editor), Pere Tobaruela (author) and Arantxa Serantes. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Histrión Teatro: ‘El maravilloso mundo de los animales: los corderos’

21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela Proxección de ‘Laulico’, dirixida por Federico García en 1980. Gratuíto. Proyección de ‘Laulico’, dirigida por Federico García en 1980. Gratuito. Cinema. Cineclube de Compostela Screening of “Laulico,” directed by Federico García in 1980. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’ Pase especial do novo proxecto escénico da compañía residente da Nasa inspirado no


culturall filme de Orson Welles. Entrada: 7 € Pase especial del nuevo proyecto escénico de la compañía residente de la Nasa inspirado en el film de Orson Welles. Entrada: 7€ Theatre. Chévere: “Citizen (Segunda parte)” Special performance of the new stage project by the Nasa’s resident company, inspired by Orson Welles’ film. Tickets: € 7. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Aló Django Amplo abano de xéneros musicais, co estilo dos xitanos centroeuropeos, mesturado co jazz. Entrada: 5 €. Amplio abanico de géneros musicales, con el estilo de los gitanos centroeuropeos, mezclado con jazz. Entrada: 5 €. Music. Aló Django A wide range of music genres, with the style of Central European Gypsies, combined with jazz. Tickets: € 5.

Shows. “Noites máxicas no Dado” See February 2.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 10 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Concerto didáctico para escolares. Concierto didáctico para escolares. Music. Municipal Music Band Educational concert for schoolchildren. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Shine’ Proxección do filme dirixido por Scott Hicks en 1996. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Scott Hicks en 1996. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Shine” Screening of the film directed by Scott Hicks in 1996. Free.

(óboe). Obras de Bach. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Frank Peter Zimmermann, accompanied by James Dahlgren (violin) and Christina Dominik (oboe). Works by Bach. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 3. Music. Blues Jam Session See February 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 11

20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Histrión Teatro: ‘El maravilloso mundo de los animales: los corderos’ Ver día 9. Theatre. Histrión Teatro: “El maravilloso mundo de los animales: los corderos” See February 9.

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Con Judith Rodríguez para nenos de 7 a 12 anos. Gratuíto. Con Judith Rodríguez para niños de 7 a 12 años. Gratuito. Children. Theatre workshop With Judith Rodríguez for children ages 7 to 12. Free.

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Frank Peter Zimmermann e con James Dahlgren (violín) e Christina Dominik (óboe). Obras de Bach. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Dirigida por Frank Peter Zimmermann y con James Dahlgren (violín) y Christina Dominik

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. ‘Les Trois de Cora’ Ver día 4. Music. “Les Trois de Cora” See February 4.

SÁBADO / SATURDAY 12

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Espectáculos. ‘Noites máxicas no Dado’ Ver día 2. 18 | 19

12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo ‘O ceo das letras’: ‘Cela e o seu teatro do mundo’ Relatorio de Ana María Platas Tasende e proxección do filme ‘O bonito crime do


a carabineiro’. Gratuíto con inscrición previa. www.cidadedacultura.org. Conferencia de Ana María Platas Tasende y proyección de la película ‘El bonito crimen del carabinero’. Gratuito con inscripción previa. www.cidadedacultura.org. Literary events. “O ceo das letras” series: “Cela e o seu teatro do mundo” Conference by Ana María Platas Tasende and screening of the film “El bonito crimen del carabinero.” Free after registration. www.cidadedacultura.org. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Ersinia’ Con Sherezade Bardaji para nenos de 3 a 12 anos. Gratuíto. Con Sherezade Bardaji para niños de 3 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Ersinia” With Sherezade Bardaji for children ages 3 to 12. Free. 18 h / 6 pm. Sala Santart Infantil. Telón Partido: ‘Hamletín’ Obra de monicreques para nenos de 3 a 11 anos que adapta o clásico de Shakespeare. Ata o día 13. Entrada: 5 €. Obra de títeres para niños de 3 a 11 años que adapta el clásico de Shakespeare. Hasta el día 13. Entrada: 5 €. Children. Telón Partido: “Hamletín” Puppet show for children ages 3 to 11, based on Shakespeare’s classic. Until February 13. Tickets: € 5. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Sons da Diversidade’: Mari Boine A cantante lapona, embaixadora cultural do pobo sami, presenta o seu novo traballo, Sterna Paradisea. Entrada: 15 € (xubilados e menores de 25 anos: 7,50 €). La cantante lapona, embajadora cultural del pueblo sami, presenta su nuevo trabajo, Sterna Paradisea. Entrada: 15 € (jubilados y menores de 25 años: 7,50 €). Music. “Sons da Diversidade” series: Mari Boine

The singer from Lapland, a cultural ambassador of the Sami people, presents her new album, “Sterna Paradisea.” Tickets: € 15 (OAPs and under-25s: € 7.50). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 21.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Trigo Limpo Teatro Acert: ‘A caixa preta’ José Eduardo Agualusa e Mia Couto firman esta peza elaborada a partir do conto ‘Eles não são como nós’. Ata o día 13. José Eduardo Agualusa y Mia Couto firman esta pieza elaborada a partir del cuento ‘Eles não são como nós’. Hasta el día 13. Theatre. Trigo Limpo Teatro Acert: “A caixa preta” José Eduardo Agualusa and Mia Couto present this play based on the story “Eles não são como nós.” Until February 13.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. New Trio Ver día 5. Music. New Trio See February 5.

DOMINGO / SUNDAY 13 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Trigo Limpo Teatro Acert: ‘A caixa preta’ Ver día 12. Theatre. Trigo Limpo Teatro Acert: “A caixa preta” See February 12. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3.

LUNS / LUNES / MONDAY 14 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Mahler: 2011-2011 Aniversarios’ Proxección de ‘Mahler: unha sombra no pasado’, de Ken Russell (1974). Gratuíto. Proyección de ‘Mahler: una sombra en el pasado’, de Ken Russell (1974). Gratuito. Cinema. “Mahler: 2011-2011 Anversarios” series Screening of “Mahler: una sombra en el pasado,” by Ken Russel (1974). Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. ‘XIII Ciclo de Novos Intérpretes’ Con Esperanza Mara Filgueira Rama (violoncello) e Sabrina Salgado Leal (trompeta). Gratuíto. Music. “XIII Ciclo de Novos Intérpretes”


culturall With Esperanza Mara Filgueira Rama (cello) and Sabrina Salgado Leal (trumpet). Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Sons do Coração Voces da Galicia, Brasil e Portugal celebran o San Valentín cantándolle ao corazón. Entrada: 3 €. Voces de Galicia, Brasil y Portugal celebran el San Valentín cantándole al corazón. Entrada: 3 €. Music. Sons do Coração Singers from Galicia, Brazil and Portugal celebrate St. Valentine’s Day by singing to the heart. Tickets: € 3. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Con Sergio Tannus (guitarra, cavaquiño e voz) e Serginho Sales (teclado e acordeón). Con Sergio Tannus (guitarra, cavaquiño y voz) y Serginho Sales (teclado y acordeón). Music. Aquarela do Brasil With Sergio Tannus (guitar, cavaquiño and vocals) and Serginho Sales (keyboard and accordion).

MARTES / TUESDAY 15 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Mahler: 2011-2011 Aniversarios’ Proxección de ‘Mahler’, de Kriss Rusmanis (1997). Gratuíto. Proyección de ‘Mahler’, de Kriss Rusmanis (1997). Gratuito. Cinema. “Mahler: 2011-2011 Aniversarios” series Screening of “Mahler,” by Kriss Rusmanis (1997). Free. 20 h / 8 pm. Centro Sociocultural Novacaixagalicia Cine. Ciclo ‘Os vieiros da mente’: ‘O fillo da noiva’ Proxección do filme de Juan José Campanella. Gratuíto. Proyección de la película de Juan José Campanella. Gratuito. Cinema. “Os vieiros da mente” series: “O 20 | 21

fillo da noiva” Screening of Juan José Campanella’s film. Free.

Nueva comedia escrita e interpretada por Gustavo Pernas Cora. Hasta el día 17.

22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 1. Music. “Lupercais” See February 1. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 1. Music. Ricardo Parada See February 1. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI ciclo ‘Galicia 5 EstreJazz’: Steps 3 Jazz + GDJazz Con Sergio González (batería), Pablo Vidal (contrabaixo), Rafa Otero (guitarra) e Javier Pereiro “GDJazz” (trompeta). Con Sergio González (batería), Pablo Vidal (contrabajo), Rafa Otero (guitarra) y Javier Pereiro “GDJazz” (trompeta). Music. 11th “Galicia 5 EstreJazz” series: Steps 3 Jazz + GDJazz With Sergio González (drums), Pablo Vidal (double bass), Rafa Otero (guitar) and Javier Pereiro “GDJazz” (trumpet).

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 16 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Mahler: 2011-2011 Aniversarios’ Proxección de ‘Morte en Venecia’ de Visconti (1971). Gratuíto. Proyección de ‘Muerte en Venecia’ de Visconti (1971). Gratuito. Cinema. “Mahler: 2011-2011 Aniversarios” Screening of Visconti’s “Muerte en Venecia” (1971). Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Áncora Producións: ‘Pisados – Botamán de Melide, o home que falaba cos zapatos’ Nova comedia escrita e interpretada por Gustavo Pernas Cora. Ata o día 17.

Theatre. Áncora Producións: “Pisados Botamán de Melide, o home que falaba cos zapatos” New comedy written and performed by Gustavo Pernas Cora. Until February 17. 21 h / 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga Adecco Oro baloncesto 2010-2011 Partido que enfronta aos equipos Obradoiro CAB e Fund. Adepal. Entrada: 10 € (xubilados e carné xove 5 €). Partido que enfrenta a los equipos Obradoiro CAB y Fund. Adepal. Entrada: 10 € (jubilados y carné xove 5 €). Sports. Adecco Oro basketball league 2010-2011 Game between Obradoiro CAB and Fund. Adepal. Tickets: € 10 (OAPs and youth-card holders, € 5). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Segunda parte)’


a Ver día 9. Theatre. Chévere: “Citizen (Segunda parte)” See February 9. 21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela Proxección de ‘A lenda de Melgar (o poeta insurxente)’, dirixida por Federico García en 1981. Gratuíto. Proyección de ‘A lenda de Melgar (o poeta insurxente)’, dirigida por Federico García en 1981. Gratuito. Cinema. Cineclube de Compostela Screening of “A lenda de Melgar (o poeta insurxente),” directed by Federico García in 1981. Free. 22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Malandrómena Sesión de rock feito en Galicia. Entrada: 5 €. Sesión de rock hecho en Galicia. Entrada: 5 €. Music. Malandrómena Session of rock made in Galicia. Tickets: € 5. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Rúa Cega Jazz con Miguel Cabana (batería), Antonio Ferreiro (saxo), Rubén Barros (guitarra) e Octavio Vargas (baixo). Jazz con Miguel Cabana (batería), Antonio Ferreiro (saxo), Rubén Barros (guitarra) y Octavio Vargas (bajo). Music. Rúa Cega Jazz with Miguel Cabana (drums), Antonio Ferreiro (sax), Rubén Barros (guitar) and Octavio Vargas (bass). 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Espectáculos. ‘Noites máxicas no Dado’ Ver día 2. Shows. “Noite máxica no Dado” See February 2.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 17 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Footloose’ Proxección do filme dirixido por Herbert Ross en 1984. Gratuíto.

Proyección de la película dirigida por Herbert Ross en 1984. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Footloose” Screening of the film directed by Herbert Ross in 1984. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Antoni Ros Marbà e co pianista Benedetto Lupo. Obras de Fauré, Rota e Haydn. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Dirigida por Antoni Ros Marbà y con el pianista Benedetto Lupo. Obras de Fauré, Rota y Haydn. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Antoni Ros Marbà and accompanied by Benedetto Lupo. Works by Fauré, Rota and Haydn. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6). 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Áncora Producións: ‘Pisados – Botamán de Melide, o home que falaba cos zapatos’ Ver día 16. Theatre. Áncora Producións: “Pisados Botamán de Melide, o home que falaba cos zapatos” See October 16. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 3. Music. Blues Jam Session See February 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 18 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Ver día 11. Children. Obradoiro de teatro

See February 11. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Mopa: ‘(Espérame despierto)’ Peza dirixida por Juan Kruz Díaz, e interpretada por Eloísa Cantón e Juan Luís Matilla. Pieza dirigida por Juan Kruz Díaz, e interpretada por Eloísa Cantón y Juan Luís Matilla. Dance. Mopa: “(Espérame despierto)” Play directed by Juan Kruz Díaz, and starring Eloísa Cantón and Juan Luís Matilla.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. ‘Les Trois de Cora’ Ver día 4. Music. “Les Trois de Cora” See February 4.

SÁBADO / SATURDAY 19 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Queres xogar?’ Con Fátima Fernández para nenos de 3 a 12 anos. Gratuíto. Con Fátima Fernández para niños de 3 a 12


culturall años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Queres xogar?” With Fátima Fernández for children ages 3 to 12. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Danza. Fundación Igual Arte: ‘Axóuxere de cores’ Percorrido polos diferentes sentimentos humanos a partir da música, o movemento e a imaxe. Recorrido por los diferentes sentimientos humanos a partir de la música, el movimiento y la imagen. Dance. Fundación Igual Arte: “Axóuxere de cores” A look at different human feelings based on music, movement and image.

La polémica pieza judicial de David Mamet interpretada por Toni Cantó, Bernabé Rico y Emilio Buale. Theatre. “Teatro + Danza en Xira”: “Razas” David Mamet’s controversial law play starring Toni Cantó, Bernabé Rico and Emilio Buale. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 22 h / 10 pm. Sala Capitol Música. Tierra Santa A lendaria formación de música rock regresa aos escenarios tras un descanso de máis de 3 anos. La legendaria formación de música rock regresa a los escenarios tras un descanso de más de tres años. Music. Tierra Santa The legendary rock group returns to the stage after a break of more than three years. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. New Trio Ver día 5. Music. New Trio See February 5.

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Teatro. Ciclo ‘Teatro + Danza en Xira’: ‘Razas’ A polémica peza xudicial de David Mamet interpretada por Toni Cantó, Bernabé Rico e Emilio Buale.

DOMINGO / SUNDAY 20 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Chévere: ‘Citizen (Terceira parte)’ Ver día 3. Theatre. Chévere: “Citizen (Terceira parte)” See February 3. 20.30 h / 8.30 pm. Salón teatro Música. ‘Festival Sinsal Extensión Salón

22 | 23

Teatro’: Laetitia Sadier A inconfundible voz de Stereolab inaugura a quinta edición da extensión do Festival Sinsal presentando o seu debut en solitario, ‘The Trip’.

La inconfundible voz de Stereolab inaugura la quinta edición de la extensión del Festival Sinsal presentando su debut en solitario, ‘The Trip’. Music. “Festival Sinsal Extensión Salón Teatro”: Laetitia Sadier The unmistakable voice of Stereolab beings the 5th extension of the Sinsal Fesival, presenting her debut solo album, “The Trip.”

LUNS / LUNES / MONDAY 21 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Mahler: 2011-2011 Aniversarios’ Proxección de ‘Kindertotenlieder’, dirixido por Leonard Bernstein en 1988. Gratuíto. Proyección de ‘Kindertotenlieder’, dirigido por Leonard Bernstein en 1988. Gratuito. Cinema. “Mahler: 2011-2011 Aniversarios” Screening of “Kindertotenlieder,” directed by Leonard Bernstein in 1988. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. ‘Canções para Luiza’ Jazz e Bossa Nova con Aline Frazão (voz) e Marco Pombinho (piano). Entrada: 3 €. Jazz y Bossa Nova con Aline Frazão (voz) y Marco Pombinho (piano). Entrada: 3 €.


a Music. “Canções para Luiza” Jazz and Bossa Nova with Aline Frazão (vocals) and Marco Pombinho (piano). Tickets: € 3.

MARTES / TUESDAY 22 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Mahler: 2011-2011 Aniversarios’ Proxección da Sinfonía 8ª, dirixida por Klaus Tennstedt en 1991. Gratuíto. Proyección de la Sinfonía 8ª, dirigida por Klaus Tennstedt en 1991. Gratuito. Cinema. “Mahler: 2011-2011 Aniversarios” series Screening of the 8th Symphony, conducted by Klaus Tennstedt in 1991. Free. 19-22 h / 7-10 pm. Auditorio de Galicia Festivais. II MuFest Festival de audiovisual feito por mulleres e organizado pola Asociación Andaina. Ata o día 26. Festival de audiovisual hecho por mujeres y organizado por la Asociación Andaina. Hasta el día 26. Festivals. II Mufest Audiovisual festival made by women and organised by Asociación Andaina. Until February 26. 20 h / 8 pm. Centro Sociocultural Novacaixagalicia Cine. Ciclo ‘Os vieiros da mente’: ‘Mellor imposible’ Proxección do filme de James L. Brooks. Gratuíto. Proyección de la película de James L. Brooks. Gratuito. Cinema. “Os vieiros da mente” series: “Mellor imposible” Screening of James L. Brooks’ film. Free. 20 h / 8 pm. CSC de Fontiñas Obradoiros. ‘V Obradoiro do Espectador’: Sesión de adestramento Actividade previa á representación da peza ‘That’s the story of my life’, de Macarena Recuerda Shepherd, os días 26 e 27. Talleres. ‘V Obradoiro do Espectador’:

Sesión de adiestramiento Actividad previa a la representación de la pieza ‘That’s the story of my life’, de Macarena Recuerda Shepherd, los días 26 y 27. Workshops. “V Obradoiro do Espectador”: Training session Activity prior to the performance of the play “That’s the Story of My Life,” by Macarena Recuerda Shepherd, on February 26 and 27. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. ‘XIII Ciclo de Novos Intérpretes’ Con Mª Eugenia Bolaño Amigo (clarinete) e Teresa Cantalejo (piano). Gratuíto. Music. “XIII Ciclo de Novos Intérpretes” With María Eugenia Bolaño Amigo (clarinet) and Teresa Cantalejo (piano). Free. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Ver día 1. Music. “Lupercais” See February 1. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Noitarega Sesión de música tradicional galega. Entrada: 3 €. Music. Noitarega Traditional Galician music session. Tickets: € 3.

(double bass), Rafa Otero (guitar) and Seir Caneda (piano).

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 23 19-22 h / 7-10 pm. Auditorio de Galicia Festivais. II MuFest Ver día 22. Festivals. II MuFest See February 22. 21.30 h / 9.30 pm. A Gentalha do Pichel Cine. Cineclube de Compostela Proxección de ‘O caso Huayanay’, dirixida por Federico García en 1980. Gratuíto. Proyección de ‘O caso Huayanay’, dirigida por Federico García en 1980. Gratuito. Cinema. Cineclube de Compostela Screening of “O caso Huayanay,” directed by Federico García in 1980. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Paul Ansell: ‘Love conquers all’ Ritmos rockabilly da man dun dos artistas máis punteiros da escena inglesa. Ritmos rockabilly de la mano de uno de los artistas más punteros de la escena inglesa. Music. Paul Ansell: “Love Conquers All” Rockabilly rhythms by one of the leading artists on the English scene.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Ver día 1. Music. Ricardo Parada See February 1. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI ciclo ‘Galicia 5 EstreJazz’: Steps 4 Jazz Con Sergio González (batería), Pablo Vidal (contrabaixo), Rafa Otero (guitarra) e Seir Caneda (piano). Con Sergio González (batería), Pablo Vidal (contrabajo), Rafa Otero (guitarra) y Seir Caneda (piano). Music. 11th “Galicia 5 EstreJazz” series: Steps 4 Jazz With Sergio González (drums), Pablo Vidal

21.30 h / 9.30 pm. Teatro Principal Cine. Estrea de ‘A calexa dos sete gatos’ Premiére dos dous primeiros capítulos da nova serie de misterio rodada en Galicia. Gratuíto. Premiére de los dos primeros capítulos de la


culturall nueva serie de misterio rodada en Galicia. Gratuito. Cinema. Premiere of “A calexa dos sete gatos” Premiere of the first two episodes of a new mystery series shot in Galicia. Free.

10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Helmuth Rilling and accompanied by the soprano Julia-Sophie Wagner. Works by Bach. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6).

22 h / 10 pm. Pub Ultramarinos Música. Cabraret Espectáculo que mestura ritmos jazz, soul e fanfarria con teatro e moito humor. Espectáculo que combina ritmos jazz, soul y fanfarria con teatro y mucho humor. Music. Cabaret Show combining jazz, soul and “fanfarria” rhythms with theatre and a lot of humour.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 3. Music. Blues Jam Session See February 3.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Espectáculos. ‘Noites máxicas no Dado’ Ver día 2. Shows. “Noites máxicas no Dado” See February 2.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 24 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Stephane Grappelli : Live in San Francisco’ Proxección do documental gravado en 1982. Gratuíto. Proyección del documental rodado en 1982. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Stephane Grappelli: Live in San Francisco” Screening of this documentary shot in 1982. Free. 19-22 h / 7-10 pm. Auditorio de Galicia Festivais. II MuFest Ver día 22. Fetivals. II MuFest See February 22. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Helmuth Rilling e coa soprano Julia-Sophie Wagner. Obras de Bach. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Dirigida por Helmuth Rilling y con la soprano Julia-Sophie Wagner. Obras de Bach. Entrada: 24 | 25

VENRES / VIERNES / FRIDAY 25 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. SON+D2 Concerto didáctico para escolares cun trío acústico que mestura sons tradicionais e experimentais. Concierto didáctico para escolares con un trío acústico que combina sonidos tradicionales y experimentales. Music. SON+D2 Educational concert for schoolchildren featuring an acoustic trio that combines traditional and experimental sounds.

Río. Tickets: € 10 (OAPs and youth-card holders, € 5). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Wyoming & Los Insolventes: ‘España se lo merece’ O coñecido showman televisivo ofrece un concerto de rock coa súa banda. Entrada: 15 €. El concocido showman televisivo ofrece un concierto de rock con su banda. Entrada: 15 €. Music. Wyoming & Los Insolventes: “España se lo merece” The well-known TV showman presents a rock concert along with has band. Tickets: € 15.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. ‘Les Trois de Cora’ Ver día 4. Music. “Les Trois de Cora” See February 4.

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Ver día 11. Children. Theatre workshop See February 11.

SÁBADO / SATURDAY 26

19-22 h / 7-10 pm. Auditorio de Galicia Festivais. II MuFest Ver día 22. Festivals. II MuFest See February 22.

12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo ‘O ceo das letras’: ‘Fernando Pessoa: da nosa veciñanza’ Relatorio de Carlos Quiroga e actuación de Dulce Pontes e Uxía Xenlle. Gratuíto con

21 h / 9 pm. Multiusos Fontes do Sar Deporte. Liga Adecco Oro baloncesto 2010-2011 Partido que enfronta aos equipos Obradoiro CAB e Leche Río. Entrada: 10 € (xubilados e carné xove 5 €). Partido que enfrenta a los equipos Obradoiro CAB y Leche Río. Entrada: 10 € (jubilados y carné xove 5 €). Sports. Adecco Oro basketball league 2010-2011 Game between Obradoiro CAB and Leche


a inscrición previa. www.cidadedacultura.org. Ponencia de Carlos Quiroga y actuación de Dulce Pontes y Uxía Xenlle. Gratuito con inscripción previa. www.cidadedacultura.org. Literary events. “O ceo das letras” series: Fernando Pessoa: da nosa veciñanza” Conference by Carlos Quiroga and performance by Dulce Pontes and Uxía Xenlle. Free after registration. www.cidadedacultura.org. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpretará contos en lingua de signos española para os que non poden oír. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpretará cuentos en lengua de signos española para los que no pueden oír. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Storytelling in Sign Language” The Galician Federation of Associations for the Deaf will perform stories in Spanish sign language for the deaf. For children ages 6 to 12. Free. 17 h / 5 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Pizzicato Teatro: ‘El caballero sin caballo’ Sesión de monicreques para nenos de 3 a 12 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 28. Sesión de marionetas para niños de 3 a 12 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 28. Children. Pizzicato Teatro: “El caballero sin caballo” Puppet session for children ages 3 to 12. Tickets: € 5. Until February 28. 19-22 h / 7-10 pm. Auditorio de Galicia Festivais. II MuFest Ver día 22. Festivals. II MuFest See February 22.

20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Teatro Oficina: ‘Rua Gagarin’ Comedia negra do dramaturgo escocés Gregory Burke dirixida por Marcos Barbosa. Comedia negra del dramaturgo escocés Gregory Burke dirigida por Marcos Barbosa. Theatre. Teatro Oficina: “Rua Gagarin” Black comedy by the Scottish playwright Gregory Burke, directed by Marcos Barbosa. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Titzina Teatre: ‘Exitus’ Traxicomedia sobre a morte con Diego Lorca e Pako Merino. Ata o día 27. Tragicomedia sobre la muerte con Diego Lorca y Pako Merino. Hasta el día 27. Theatre. Titzina Teatre: “Exitus” Tragic comedy about death with Diego Lorca and Pako Merino. Until February 27. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. Macarena Recuerda Shepherd: ‘That’s the story of my life’ Proxecto escénico de danza contemporánea. Ata o día 27. Proyecto escénico de danza contemporánea. Hasta el día 27. Dance. Macarena Recuerda Shepherd: “That’s the Story of My Life” Contemporary dance project. Until February 27. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. New Trio Ver día 5. Music. New Trio See February 5.

DOMINGO / SUNDAY 27 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Pizzicato Teatro: ‘El caballero sin caballo’ Ver día 26.

Children. Pizzicato Teatro: “El caballero sin caballo” See February 26. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Danza. Macarena Recuerda Shepherd: ‘That’s the story of my life’ Ver día 26. Dance. Macarena Recuerda Shepherd. “That’s the Story of My Life” See February 26. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Titzina Teatre: ‘Exitus’ Ver día 26. Theatre. Titzina Teatre: “Exitus” See February 26.

LUNS / LUNES / MONDAY 28 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Pizzicato Teatro: ‘El caballero sin caballo’ Ver día 26. Children. Pizzicato Teatro: “El caballero sin caballo” See February 26. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. ‘XIII Ciclo de Novos Intérpretes’ Con Amanda Viéitez Bautista (violoncello) e Sara Fernández Precedo (óboe). Gratuíto. Music. “XIII Ciclo de Novos Intérpretes” With Amanda Viéitez Bautista (cello) and Sara Fernández Precedo (oboe). Free. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Jam de flamenco Ver día 7. Music. Flamenco jam See February 7. Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

26 | 27

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Entrada libre. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Entrada libre. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holi-


e days: 11 am-2 pm. Free entrance. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditional trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica,

biblioteca, libraría e centro de documentación. 21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Aberto de abril a decembro. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: pechado. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Abierto de abril a diciembre. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: cerrado. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Open from April to December. Mon-Sat: 10.30 am1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays closed. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and


culturall silver articles, liturgical ornaments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da

Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 28 | 29

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00. Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTOS DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm.

‘Korda. Coñecido, descoñecido’. Ata o 27 de marzo. Máis de 400 imaxes inéditas sobre a figura de Alberto Korda, o fotógrafo cubano que inmortalizou a Ernesto Che Guevara. ‘Korda. Conocido, desconocido’. Hasta el 27 de marzo. Más de 400 imágenes inéditas sobre la figura de , el fotógrafo cubano que inmortalizó a Ernesto Che Guevara. “Korda. Conocido, desconocido.” Until March 27. More than 400 previously unpublished images centred on Alberto Korda, the Cuban photographer that immortalised Ernesto Che Guevera. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. ‘Transtempo’. Ata o 13 de febreiro. A 32 | 33

FUNDACIÓN ARAGUANEY. Gloria Herazo.

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

prestixiosa fotógrafa Cristina García Rodero, ‘Transtempo’. Hasta el 13 de febrero. La prestigiosa fotógrafa Cristina García Rodero, primera española que trabaja en la reconocida agencia Mágnum, muestra una colección de imágenes sobre la comunidad gallega. “Transtempo.” Until February 13. Exhibition by the first Spanish woman photographer to work for the renowned Magnum agency, featuring images of Galicia masterfully depicting the region’s identity and different cultural expressions. ‘Últimas adquisicións da colección CGAC’. Ata o 15 de marzo. Mostra comisariada por Miguel von Hafe na que se exhiben as obras máis recentes do museo. ‘Últimas adquisicións da colección CGAC’. Ata o 15 de marzo. Muestra comisariada por Miguel von Hafe en la que se exhiben las obras más recientes del museo. “Últimas adquisicións da colección CGAC.” Until March 15. Exhibition curated

by Miguel von Hafe featuring the museum’s latest acquirements. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Espazos propios’. Ata o 16 de marzo. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata os lugares de intercambio cultural da ruta xacobea nunha exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. ‘Espacios propios’. Hasta el 16 de marzo. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata los lugares de intercambio cultural de la ruta jacobea en una exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. “Espacios propios.” Until March 16. Candida Höfer, an internationally renowned photographer, depicts places of cultural exchange along the Jacobean pilgrimage route, in an exhibition designed


e intercambio cultural da ruta xacobea nunha exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. ‘Espacios propios’. Hasta el 16 de marzo. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata los lugares de intercambio cultural de la ruta jacobea en una exposición ideada en exclusiva para Xacobeo 2010. “Espacios propios.” Until March 16. Candida Höfer, an internationally renowned photographer, depicts places of cultural exchange along the Jacobean pilgrimage route, in an exhibition designed exclusively for Xacobeo 2010. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. exclusively for Xacobeo 2010. ‘Ex libris Gallaeciae’. Ata o 25 de febrero. Mostra que reúne case un centenar de libros, códices e manuscritos considerados clave na construción da cultura galega, que abrangue desde os primeiros textos romanos alusivos a Gallaecia ata o primeiro libro electrónico en galego. ‘Ex libris Gallaeciae’. Hasta el 25 de febrero. Muestra que reúne casi un centenar de libros, códices y manuscritos considerados clave en la construcción de la cultura gallega, que abarca desde los primeros textos romanos alusivos a Gallaecia hasta el primer libro electrónico en gallego. “Ex libris Gallaeciae.” Until February 25. Exhibition featuring almost a hundred books, codices and manuscripts that played a key role in constructing Galician culture, ranging from the first Roman texts referring to Gallaecia to the first electronic book in Galician. SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm. ‘Espazos propios’. Ata o 16 de marzo. Candida Höfer, fotógrafa de fama internacional, retrata os lugares de

‘O lecer das augas. Historia dos balnearios de Galicia’. Do 2 ao 27 de febrero. Mostra que dá a coñecer a historia, a riqueza e as potencialidades balnearias de Galicia, onde se sitúa unha das maiores concentracións termais de Europa. ‘O lecer das augas. Historia dos balnearios de Galicia’. Del 2 al 27 de febrero. Muestra que da a conocer la historia, la riqueza y las potencialidades balnearias de Galicia, donde se sitúa una de las mayores concentraciones termales de Europa. “O lecer das augas. Historia dos balnearios de Galicia.” From February 2 to 27. Exhibition featuring the history, variety and potential of Galician spas, which has one of the highest concentrations of thermal springs in Europe. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘A vida en imaxes. Alicia no país das marabillas’. Ata o 27 de febreiro. O pintor Miguel Piñeiro inspírase na súa afillada Alicia para construír o universo das persoas autistas. ‘A vida en imaxes. Alicia no país das

marabillas’. Hasta el 27 de febrero. El pintor Miguel Piñeiro se inspira en su hijada Alicia para construir el universo de las personas autistas. “A vida en imaxes. Alicia no país das marabillas.” Until February 27. The painter Miguel Piñeiro creates the universe of autistic persons inspired by his goddaughter Alicia. CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. e2 20 Horario: L-V: 18-21 h. Sábados, domingos, festivos: 11-14 h, 18-21 h. Open: Mon-Fri: 6-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 11 am-2 pm, 6-9 pm. ‘Ríos de Galicia. Tesouros de vida’. Ata o 3 de abril. 50 imaxes do prestixioso fotógrafo submariño José Luis González realizadas ao longo de 15 anos de traballo pola xeografía galega. ‘Ríos de Galicia. Tesouros de vida’. Hasta el 3 de abril. 50 imágenes del prestigioso fotógrafo submarino José Luis González realizadas a lo largo de 15 años de trabajo por la geografía gallega. “Ríos de Galicia. Tesouros de vida.” Until April 3. 50 images by the prestigious underwater photographer José Luis González, taken during 15 years of work around Galicia. FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. d3 04 Horario: M-S: 11-21 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-9 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Novos fondos da Fundación. Obra de Eugenio Granell’. Ata o 31 de marzo. Mostra composta por unha inxente cantidade de obra doada pola familia Granell, que inclúe cadros de Picasso e Le Courbusier, elementos de arte popular e obxectos persoais do artista. ‘Nuevos fondos de la Fundación. Obra de Eugenio Granell’. Hasta el 31 de marzo. Muestra compuesta por una ingente cantidad de obra donada por la familia Granell, que incluye cuadros de Picasso y Le Courbusier, elementos de arte popular y objetos personales del artista. “New Foundation Collection. Work by


culturall Eugenio Granell.” Until March 31. Exhibition made up of a huge quantity of works donated by the Granell family, including paintings by Picasso and Le Courbusier, elements of traditional art and personal objects belonging to the artist. FUNDACIÓN ARAGUANEY. d2 Horario: L-V: 10-14 h, 16-20 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sat: 11.30 am-2 pm. ‘Dos espazos inconscientes’. Ata o 12 de febreiro. Exposición da obra de Jad Salman, artista emerxente palestino afincado en París. ‘Dos espazos inconscientes’. Hasta el 12 de febrero. Exposición de la obra de Jad Salman, artista emergente palestino afincado en París. “Dos espazos inconscientes.” Until February 12. Exhibition of work by Jad Salman, an emerging Palestinian artist living in Paris. ’Sin Pausa’. Do 17 de febreiro ao 17 de marzo. A medio camiño entre a pintura hiperrealista e a fotografía, a obra da nova artista colombiana Gloria Herazo proponnos penetrar en escenas cotiás cunha mirada diferente. ‘Sin Pausa’. Del 17 de febrero al 17 de marzo. A medio camino entre la pintura hiperrealista y la fotografía, la obra de la joven artista colombiana Gloria Herazo nos propone penetrar en escenas cotidianas con una mirada diferente. “Sin Pausa.” From February 17 to March

17. Halfway between hyperrealist painting and photography, the young Colombian Gloria Herazo’s work helps us penetrate daily scenes through different eyes. ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Give me your picture’. Do 9 de febreiro ao 24 de abril. Instalación a cargo da nova artista multidisciplinar Carolina Caluori. 'Give me your picture'. Del 9 de febrero al 24 de abril. Instalación a cargo de la joven artista multidisciplinar Carolina Caluori. “Give me your picture.” From February 9 to April 24. Installation by the young multidisciplinary artist Carolina Caluori. BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm. ‘En transición’. Do 1 ao 14 de febreiro. Exposición itinerante formada por 18 paneis que retrata o paso da ditadura á democracia en España. ‘En transición’. Del 1 al 14 de febrero. Exposición itinerante formada por 18 paneles que retrata el paso de la dictadura a la democracia en España. “En transición.” From February 1 to 14. Travelling exhibition made up of 18 panels that depicts the transition from dictatorship to democracy in Spain. ‘Caricaturas de estrelas do cinema’. Do 15 de febrero ao 15 de marzo. Mostra do traballo de Gogue, ilustrador, caricaturista e colaborador do Faro de Vigo dende 1989. ‘Caricaturas de estrellas del cine’. Del 15 de febrero al 15 de marzo. Muestra del trabajo de Gogue, ilustrador, caricaturista y colaborador del Faro de Vigo desde 1989. “Caricaturas de estrellas del cine.” From February 15 to March 15. Sample of work by Gogue, a Faro de Vigo illustrator, cartoonist and contributor since 1989. ARTERIA NOROESTE. e1 Horario: L-S: 10-14 h, 16-20 h. Do: 10-14 h.

34 | 35

Open: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 10 am-2 pm. ‘Sfhir + Sirta: Diedro’. Ata o 25 de febreiro. Mostra artística que reflicte o achegamento entre dúas técnicas pictóricas tradicionalmente irreconciliables: o graffiti e as ferramentas clásicas. ‘Sfhir + Sirta: Diedro’. Hasta el 25 de febrero. Muestra artística que refleja el acercamiento entre dos técnicas pictóricas tradicionalmente irreconciliables: el graffiti y las herramientas clásicas. “Sfhir + Sirta: Diedro.” Until February 25. An artistic exhibition that reflects the coming together of two traditionally irreconcilable pictorial techniques: graffiti and classical tools. FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. ‘Marea’. Ata o 12 de marzo. Obras recentes do respectado pintor Manuel Quintana Martelo, un artista caracterizado por un dominio técnico sobresaínte co que plasma unha visión íntima e subxectiva da realidade.

‘Marea’. Hasta el 12 de marzo. Obras recientes del respetado pintor Manuel Quintana Martelo, un artista caracterizado por un dominio técnico sobresaliente con el que plasma una visión íntima y subjetiva de la realidad. “Marea.” Until March 12. Recent works by the respected painter Manuel Quintana


e que empregan como soporte a fotografía e o vídeo. Manuel Eiris. Hasta el 26 de febrero. El artista multidisciplinar compostelano muestra obras que emplean como soporte la fotografía y el vídeo. Manuel Eiris. Until February 26. The multidisciplinary Compostela artist presents different works featuring photography and video.

Martelo, an artist characterised by an outstanding technical command, which he uses to present an intimate and subjective vision of reality. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. ‘El perro minimalista’. Ata o 4 de marzo. O artista extremeño Teo Soriano amosa un conxunto de lenzos nos que destaca o intenso colorido e a expresión minimalista.

‘3 x 1 Cádiz/Vigo/Berlín’. Hasta el 9 de marzo. Muestra del trabajo pictórico del gaditano Cecilio Chaves, un artista que parte de postulados figurativos contemporáneos para adentrarse en el paisaje urbano. “3 x 1 Cádiz/Vigo/Berlín.” Until March 9. Exhibition featuring pictorial work by Cadiz’s Cecilio Chaves, an artist that starts from contemporary figurative postulates to penetrate into the cityscape. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment. Manuel Eiris. Ata o 26 de febreiro. O artista multidisciplinar compostelán amosa obras

‘El perro minimalista’. Hasta el 4 de marzo. El artista extremeño Teo Soriano muestra un conjunto de lienzos en los que destaca el intenso colorido y la expresión minimalista. ‘El perro minimalista’. Until March 4. The Extramadura artist Teo Soriano displays a series of canvases featuring intense colours and minimalist expression. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. ‘3x1 Cádiz/Vigo/Berlín’. Ata o 9 de marzo. Mostra do traballo pictórico do gaditano Cecilio Chaves, un artista que parte de postulados figurativos contemporáneos para adentrarse na paisaxe urbana.

GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. Iván Prieto. Do 17 de febreiro ao 31 de marzo. Obra escultórica do artista contemporáneo ourensán, na que se mesturan realidade e ficción, drama, ironía e comicidade. Iván Prieto. Del 17 de febrero al 31 de marzo. Obra escultórica del artista contemporáneo orensano, en la que se mezclan realidad y ficción, drama, ironía y comicidad. Iván Prieto. From February 17 to March 31. Sculptures by the contemporary Ourense artist, which combine reality and fiction, drama, irony and comicalness.


compostela escondida hidden compostela

Unha cidade de conto Una ciudad de cuento A fairy-tale city 36 | 37


c Patrimonio da Humanidade, Santiago de Compostela ten unha encantadora zona hist贸rica. Milagrosamente ben conservada, esta pequena gran cidade 茅 bonita e suxestiva, como as cidades dos contos. Patrimonio de la Humanidad, Santiago de Compostela tiene una encantadora zona hist贸rica. Milagrosamente bien conservada, esta peque帽a gran ciudad es bonita y sugerente, como las ciudades de los cuentos.

A World Heritage City, Santiago de Compostela features a charming historic district. Miraculously well preserved, this small grand city is beautiful and evocative, like a fairy-tale city.


culturall Na atmosfera que envolve a cidade, que emana da Catedral, percíbese o seu esplendor medieval. A paisaxe é un bosque de pedra cheo de monumentos relixiosos e universitarios, e de casas nobres e pequenas vivendas, con balcóns que asoman a apertadas rúas lousadas con tramos de soportais.

En la atmósfera que envuelve a la ciudad, que emana de la Catedral, se percibe su esplendor medieval. El paisaje es un bosque de piedra lleno de monumentos religiosos y universitarios, y de casas nobles y pequeñas viviendas, con balcones que asoman a apretadas rúas enlosadas de tramos asoportalados.

O Barroco deulle a Santiago de Compostela a súa esencia definitiva. Cunha personalidade propia, condicionada pola dureza do granito, inundou as igrexas e os pazos, e trepou polas fachadas da Catedral románica.

El Barroco le dio a Santiago de Compostela su esencia definitiva. Con una personalidad propia, condicionada por la dureza del granito, inundó las iglesias, y trepó por las fachadas de la Catedral románica.

O Neoclásico configurou definitivamente a súa fisonomía. Visible sobre todo nas fachadas dos templos, este estilo académico e rigoroso acabou de perfilar o seu carácter solemne e monumental.

El Neoclásico configuró definitivamente su fisionomía. Visible sobre todo en las fachadas de los templos, este estilo académico y riguroso acabo de perfilar su carácter solemne y monumental.

Aquí vola mostramos cunha perspectiva diferente: a través dos debuxos de Isidoro González-Adalid Cabezas.

Aquí os la mostramos con una perspectiva diferente: a través de los dibujos de Isidoro González-Adalid Cabezas.

culturall

38 | 39

culturall

The atmosphere enveloping the city, which emanates from the Cathedral, reflects its medieval splendour. The cityscape is a forest of stone full of religious and university monuments, and of stately homes and small residences, with balconies overlooking narrow flagstoned “rúas” featuring arcaded sections. The baroque style gave Santiago de Compostela its defining essence. With its own personality, conditioned by the hardness of granite, it swept over the churches and climbed up the façades of the Romanesque Cathedral. The Neoclassical style permanently configured its appearance. Visible above all in church façades, this academic and rigorous style rounded off its solemn and monumental character. Here we show it to you from a different perspective: by means of Isidoro GonzálezAdalid Cabezas' drawings.

culturall


c Igrexas | Iglesias | Churches

Igrexa de Santa María do Camiño

Igrexa do Carme

Capela de San Roque

Igrexa de San Fructuoso

Igrexa de Santa María Salomé

Igrexa de Santa Susana


culturall

Igrexa da Universidade ou da Compañía

Igrexa de San Bieito do Campo 40 | 41

Igrexa de San Martiño Pinario

Igrexa de San Miguel

Igrexa das Ánimas

Igrexa de Santo Agostiño


c Conventos e mosteiros | Conventos y monasterios | Convents and monasteries

Convento de Nosa Señora da Mercé

Mosteiro de San Paio de Antealtares

Convento de Santa Clara

Colexiata de Santa María a Real de Sar


culturall

Convento de Nosa Señora dos Remedios ou das Orfas

Convento de San Domingos de Bonaval

Mosteiro de San Martiño Pinario 42 | 43

Convento Santa María de Belvís


c Pazos, casas e mercado | Pazos, casas y mercado | Mansions, houses and market

Casa da Conga

Casa do Deรกn

Colexio de Fonseca

Casa do Cabido


culturall

Pazo de Benda帽a

Casas en R煤a do Vilar

Pazo de San Xerome

Casa G贸tica

Hostal dos Reis Cat贸licos 44 | 45


c

Colexio de San Clemente

Casas en RĂşa de San Pedro

Mercado de Abastos


q Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

que facer qué hacer what to do Audioguía Audioguía Audioguide

Tren turístico Tren turístico Tourist train

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com

Visita á cidade histórica a través dun cómodo sistema de audioguía mp3 que poderás manexar con facilidade, dosificando os tempos da visita ao teu gusto ou repetíndoa tantas veces como queiras. Dispoñíbel en castelán, inglés, alemán, italiano, francés e portugués. Visita a la ciudad histórica a través de un cómodo sistema de audioguía mp3 que podrás manejar con facilidad, dosificando los tiempos de la visita a tu gusto o repitiéndolo cuantas veces quieras. Disponible en español, inglés, alemán, italiano, francés y portugués. Guided tour around the old town by means of a practical MP3 audio-guide, which is easy to use and enables you to customise your visit or repeat it as often as you wish. Available in Spanish, English, German, ltalian, French and Portuguese.

Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departu-


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160

res every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Visita á cidade histórica Visita a la ciudad histórica Tour around the old town

Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; 48 | 49

Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela. (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela. (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Santiago de Compostela Official Booking Centre. (see last page)

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10

50 | 51

Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Mariscarías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2


d Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 La Viura. Santiago del Estero, 1 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3

Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map)


culturall Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 Madam Ragú. Avda. de Ferrol, 17 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 976 741. b3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine

Chineses Chinos Chinese food

Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

52 | 53

Kebabs Kebabs Kebabs Asia Express. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2 Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1


d Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3 Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Comercial Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3


culturall Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3

54 | 55

Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel.: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall nº 59 Febreiro 2011  

Culturall nº 59 Febreiro 2011

Culturall nº 59 Febreiro 2011  

Culturall nº 59 Febreiro 2011

Advertisement