Page 1

LES TIC A L’ESCOLA Sandra Marquina Raquel Mas Marta Sáez 1


• NOM DEL CENTRE: Col·legi Calassanç • UBICACIÓ: Barcelona

http://www.pangea.org/escolapies/indexct.html 2


Dades del centre: Col·legi Calassanç - Escolàpies C/. Joan de Peguera, 42 08026 Barcelona (CATALUNYA-SPAIN) Telèfon: 93-456-93-03 Fax: 93-456-93-02


Quines infrastructures hi ha al centre? • Compten amb: – Canons – Pissarres digitals – Pissarres interactives digitals portàtil. – Pissarra amb ultrasons i/o infraroigs – Giroscopi – Pantalles

4


Quants ordinadors hi ha al centre? 88 ordinadors en xarxa repartits en: -

Classes d’informàtica Aules Tutories dels mestres La biblioteca Dos portàtils per la sala d’actes o per qualsevol altre classe que els necessiti. 5


On estan situats? Hi ha un ordinador a cada una de les aules? Hi ha dues aules d’informàtica amb 25 ordinadors a cada aula i un ordinador més per aula, des de quart de la ESO a P-3 (dues classes per grup). A la biblioteca també compten amb dos ordinadors al servei dels alumnes. La resta d’ordinadors estan a les sales de mestres, secretaria i direcció.

6


En quines aules hi ha Internet?

Hi ha xarxa d’internet a tot el centre i, per tant, a totes les aules.

7


Intranet (xarxa local) ? - Sí. Tenen una intranet que comença a treballar el professorat, per l’AMPA. El que els costa és que els alumnes vegin la necessitat d’utilitzar la intranet. - Els alumnes no els agrada molt perquè no veuen la necessitat d’utilitzar-la, però poc a poc els alumnes de tercer i quart d’ESO comencen a participar.

8


Quantes aules tenen pissarra digital (canó+ordinador)? - Fa quatre anys l’escola es va plantejar posar pissarres digitals a les aules. - Van pensar que el més adient seria començar a posar-les des de quart de la ESO fins a parvulari en ordre decreixent. Així no es veien obligats a posar-les a totes les aules, ja que els nens gaudirien primer de les pissarres digitals a les seves aules i després estarien sense elles. 9


- Així que totes les aules des de quart de la ESO fins a cinquè de primària tenen pissarra digital. Es manté la pissarra tradicional per si algun mestre no vol utilitzar la digital. - Des de quart de primària fins a primer tenen un canó per curs. - A parvulari de moment no. - També compten amb canó en la capella i a la sala d’actes. 10


Canó de la capella

Vileda de la sala d’actes

Canó de la sala d’actes (els primers que van tenir)

11


Qui les utilitza i com? • Les utilitza bàsicament el professorat des de cinquè de primària fins a quart d’ESO. Dintre del claustre hi ha mestres molt innovadors que estan molt il·lusionats amb les noves tecnologies i les incorporen en les seves classes i altres que prefereixen seguir amb el guix i la pissarra tradicional.

12


En quines àrees o matèries s’utilitzen les TIC? Estan les TIC integrades al currículum? • Globalment s’usa molt en socials, castellà, català per mitjà de blocs on s’incorporen presentacions, vídeos, links d’interès... • La majoria de profes escriuen sobre ella. Però fer servir tots els recursos que la pissarra et proporciona només uns quants. 13


• Les TIC estan cada cop més integrades al currículum. L’escola creu que les tic hi són a tot arreu: naturals, socials, mates, quan aprens a fer coses per mitjà de l’experimentació... • Han d’estar integrades al currículum de manera global no de manera específica amb assignatures on es treballi el ppt. o el Linux ja que no estem formant a programadors.

14


Quins objectius educatius es treballen amb les TIC? No hi ha unes assignatures específiques per les tic sinó que estan incloses al currículum. Aquest fet fa que les classes siguin més àgils. Els recursos de les tic permeten els professors fer la classe més amena i interessant, al mateix temps que mostren als seus alumnes les noves tecnologies. D’aquesta manera es van familiaritzant amb elles. 15


Com les utilitzen i quins aparells TIC fan servir? • La seva utilització depèn del mestre en concret. S’utilitzaran segons el mestre necessiti. • Utilitzen principalment les - Pissarres digitals interactives tant les Interwrite com les portàtils a totes les classes des de cinquè fins a quart d’ESO. - Hi ha ordinadors a totes les aules i portàtils, canons, llapis lectors, trackball wiffi, i giroscopi. 16


• Tenen tot el que hi ha al mercat i més. Tenen des dels aparells més sofisticats fins als més simples. Els mestres treballen molt amb blogs, la xarxa Xtec...

Pissarra digital classe de tercer d’ESO

17


Canó de la sala d’informàtica (dels més nous) Aparell d’ultrasons (per tornar Interactiva una pissarra)

18


Existeix algun material tecnològic específic pels alumnes amb N.E.E? • S’estan elaborant. No hi ha material específic sinó que hi ha mestres especials que es cuiden d’alguns nens amb NEE i utilitzen molt les tics. • Ells avancen molt, treballen molt les coses concretes que són les que se’ls donen bé en comptes de l’abstracció. Veus com avancen molt i són capaços de buscar per si sols. Avançant molt més i més ràpid utilitzant els aparells tics. 19


Opinions del professorat sobre l’ús de les TIC en la seva tasca docent: Hi ha opinions de tots tipus. • Uns creuen que no s’avança tant i que tant sols és un recurs més. • Uns altres sostenen que és igual que abans, però que abans s’utilitzaven altres mètodes (màquines de diapositives, vídeos, cassets).

20


• La majoria sosté que han guanyat molt significativament i pedagògicament. És una mena de finestra oberta a un munt de possibilitats. A partir d’aquí cal ensenyar a utilitzar els mètodes correctament.

21


Respecte el tema d’Internet: -En ocasions pot portar a equívocs ja que abans la informació que es trobava era la verdadera ja que el referent estava ben fent (llibres). - Actualment tenim un altre mètode per arribar a la informació (Internet) i aquest no sempre ens proporciona informacions correctes. - Els Alumnes estan acostumats a seleccionar i copiar. Els hem d’ensenyar bé a triar, escollir i renunciar. Hem de saber molt bé on buscar a Internet i ensenyar als alumnes. 22


Opinió dels alumnes sobre la manera d’utilitzar les TIC al centre: • Els alumnes estan molt contents. És una cosa molt innovadora per a ells i els ha arribat una mica de sobte. • Els mestres pensen que és molt positiu i que tots els mestres han de fer una pedagogia didàctica, activa, amb grans continguts, etc; i que sigui atractiva pels alumnes.

23


• Els alumnes estan molt agraïts i la majoria tenen en compte que aquesta innovació és un benefici per a ells. Tot i que els alumnes estan satisfets l’exigència a vegades els costa. • Els mestres creuen que el que ha motivat als alumnes és el canvi de la pedagogia que ha de ser pràctica i que desgraciadament normalment és teòrica, en contra de com és la realitat.

24


Hores setmanals que dediquen a l’ensenyament de la informàtica: • Majoritàriament més que utilitzar la informàtica com assignatura, s’utilitza com a un recurs més en diferents cursos i assignatures. • Tot i així els alumnes des de P5 dediquen entre una i tres hores d’informàtica a la setmana segons les necessitats.

25


• A partir de cinquè de primària si que hi ha una assignatura, la qual, tot i no ser ben bé informàtica es basa en com entrar en tot el que és la informàtica; com ara aprendre estilografia, etc. • Els mestres intenten que els alumnes s’habituïn a la informàtica ja que els serà una de les eines que ells tindran per utilitzar i per aquest motiu el fet d’integrar-la a moltes assignatures és una manera de que els nens i nenes s’habituïn.

26


Formacions específiques dels docents per fer ús de les TIC: • Reben cada any trenta hores de formació a partir d’algun curs. Són obligatòries però a partir d’aquí hi ha mestres que fan més cursos pel seu compte. • Fa tres anys els mestres de la ESO van fer un curs. Concretament aquest curs va ser sobre les pissarres digitals i els blogs.

27


• A l’any vinent tot el professorat de la ESO va fer un altre curs sobre estratègies d’aula. En canvi, els d’educació infantil i d’educació primària van fer el de pissarres digitals i recursos (TIC). • Van anar ampliant coneixements

28


Què fan en cas de tenir problemes amb les TIC: • Intenten continuar treballant amb les TIC, malgrat hi ha vegades que és impossible. • Els problemes moltes vegades són d’infraestructures; a vegades han tingut problemes per faltes de connexió, etc. Davant d’aquests contratemps s’ha de continuar donant classe i utilitzar l'opció B que tinguis preparada amb altres recursos.

29


• Davant dels problemes que poden sorgir s’han de tenir recursos i ser competents. • En ocasions es plantegen problemes tecnològics. Primerament s’han d’intentar solucionar ja que si no tens connexió i utilitzes el blog per a donar classe has de pensar en altre mètode ja que aquest no el podràs utilitzar.

30


CONCLUSIONS • L’escola Calassanç ens ha sorprès molt gratament ja que és una de les escoles pionera en les noves tecnologies. Els seus avenços tecnològics ofereixen nous recursos als mestres per tal que la docència sigui més significativa i propera i aquest fet els alumnes ho agraeixen.

31


Moltes grĂ cies

32

LES TIC  

Aquí podeu veure el nostre treball sobre l'ús de les TIC a les escoles.