Page 8

Tekst Thomas Rumph

ERHVERVSPOLITIK // NYHEDER

TIDSBEGRÆNSET PARKERING

Lastas undervejs med løsning Forhandleren i Sydøstjylland er klar til at oprette parkeringsanlæg i Padborg, Hedensted og Odense med plads til op til 2.000 lastbiler

D

a den politiske aftale om en 25-timers tidsbegrænsning på de statslige rastepladser blev landet i slutningen af februar, var det til de dystre toner af dommedagsprofetier fra flere af de store organisationer i vejtransportbranchen. Ét af forbeholdene gik på, at tidsbegrænsningen ville skabe knaphedsproblemer og dermed drive parkeringen ud på det kommunale vejnet og byernes villaveje. Nu melder Lastas, som har sit hovedkvarter ved E45 i Hedensted, sig på banen med et initiativ: virksomheden vil oprette parkeringspladser, som snart kan blive en realitet på de betragtelige arealer ved motorvejen i Sydøstjylland, Sønderjylland og på Fyn, som Lastas har været ejer af i mange år. De nødvendige tilladelser er allerede på plads. På den korte bane søger Lastas en partner, der skal stå for det praktiske, når ideen skal virkeliggøres, afslører direktør i Lastas, Jens K. Larsen. - Vi er på udkig efter en partner, der lejer sig ind og står for den samlede drift med opkrævning af betaling, infrastruktur, toilet- og badefaciliteter, cafeterier, og hvad

man nu ellers kan forestille sig. Vi er dog endnu ikke nået så langt, at vi har etableret kontakt til en mulig konkret driftspartner, siger han.

Plads til 2.000 lastbiler At der virkeligt er tale om størrelsesforhold og beliggenheder, som vil kunne imødekomme en del af det behov, som må forventes at opstå med indførelsen af tidsbegrænsning på de statslige rastepladser, står til troende. - Vi har vel 10 hektar i Hedensted, 20 i Padborg og så 7 ved Langeskov/Odense, som i dag er grusbelagte og indhegnede. Der kan holde rigtigt mange lastbiler. Vi taler her om en kapacitet på i alt 2.000 lastbiler. Jens K. Larsen løfter ikke sløret for, hvorvidt Lastas i kroner og øre har regnet på indtjeningsmulighederne ved at opfylde den forventede efterspørgsel. Lastas har dog skævet til en række andre lande ikke mindst Tyskland, hvor modellen med Autohöfer fungerer i stor stil. - I England bliver pladserne også brugt

flittigt. Det samme gælder i Frankrig. Faktisk er det kun i Danmark, hvor vi ikke har de samme forhold. Men med den nuværende trafiktæthed, som kun vil vokse, må der forventes at være en efterspørgsel og et marked bl.a. fra de danske speditørers side og dem, der trækker for dem, siger Lastas-direktøren.

Chauffører har krav på ordentlige forhold Helt overordnet mener han, at chaufførerne, uanset om de er danske eller udenlandske, har krav på ordentlige forhold, når de holder ind for at gå på toilettet, hvile, bade og spise. Omvendt er han også på det rene med, at aben bare sendes et andet sted hen, hvis der ikke opstilles alternativer, som Lastas nu altså melder sig klar til at tilbyde. - Lastbilerne skal jo holde et sted, men der er ikke noget at sige til, at hr. og fru Danmark ikke vil have dem holdende på villavejen. Man kan ikke alene udstede et parkeringsforbud uden også anvise sted, hvor parkeringen så skal foregå, siger Jens K. Larsen. ■

Fra den 1. juli ventes det at blive forbudt at raste mere end 25 timer på rastepladser som denne i Karlslunde syd for København. Nu er der planer om at etablere private betalings-rastepladser, så bilerne ikke fylder på gader og veje. Foto: Niels Møller Madsen. 8 | DTL magasinet | April 2018

DTL Magasinet nr. 4, april 2018  
DTL Magasinet nr. 4, april 2018  
Advertisement