Advertisement
The "SallaRonka" user's logo

SallaRonka

Vad jag kan berätta om kvinnor skulle vara helt värdelös. Jag kommer bara att notera att ju mindre vi älskar en kvinna, desto mer säkert kan vi behärska henne. Men denna roliga är värd en gammal apa från artonhundratalet. När det gäller kvinnan du kommer att älska, önskar jag dig av hela mitt hjärta att äga henne.

Publications