Page 1

Wekelijks nieuws uit eigen regio

www.vechtdalcentraal.nl • week 11 • dinsdag 12 maart 2013

Agricola voor één dag veilingmeester

Ik heb respect voor het besluit van de ‘Vrienden’ om te stoppen met de procedures

Autobedrijf Autobedrijf naa ijsrr rr yyen N i j b o e r Nijboer

koude aanbieding atis atis Aircotest Aircotest en en /of /of

C oo l emen t en bi j

‘Vrienden’ staken verzet

3

ruitreparatie ruitreparatie

vering van deze bon vering van deze bon ngt u 20% korting ngt u 20% korting vullen van uw airco vullen van uw airco

Ommen boos op provincie 5

Op Op zaterdag zaterdag 8 mei a.s. 8 mei a.s. 8.30 12.30 8.30 - 12.30 uur uur

Guido de Brès in actie tegen ALS

9

Op de veiling van kringloopwinkel Deuroe Veuroe gingen maar liefst zestig kavels van de hand. Klaas Agricola haalde alles uit de kast om de aangeboden spullen te verkopen: historische feiten en gebeurtenissen en zelfs geheimen uit het collegeberaad. Een ijscokar en miniatuur-Volkswagen wisten veel liefhebbers te trekken. Maar het topstuk was toch wel een bijbel met zilveren orjaarslot. in. Het mooie weer is in aantocht! Maar weet u (foto Johan Bokma)

orjaar in. Het mooiejaarlijks weer is getest in aantocht! Maar weet u nditioning eigenlijk moet worden. Jaareigenlijk jaarlijks getest moet worden. Jaaruitgerust supercompleet. wensen10% overgelaten; ABS met EBD, BAS, airbags voor wdnditioning airconditioning zo’n koudemiddel waardoor de PVC airconditioning zo’n 10% koudemiddel waardoor de vergrendeling met afstandsbestuurder en passagier, zij-airbags in de voorstoelen, nw het systeem vermindert. Wij hebben de middelen en VLOEREN bestuurdersstoel, en gordijnhoofdairbags voor én achter.de En numiddelen is deze nerstelbare het systeem vermindert. Wij hebben en gchtiging, omelektrisch uw airco in goede staat brengen en te houden. bedienbare Swift dus ook nog eenste voorzien van gratis aircongverstelbare omLemelerveld uw airco in goede staat tewilde brengen en verwarmbare ditioning. Hoe compleet u het autoruiten. hebben?en te houden. NU rage controleren wij uw Even-Schuurhuis Autobedrijf n de veiligheid is niets te Er is overigens al een Swift vanaf €,95 10.954,-. Vermeerstraat 2, Ommen rage Lemelerveld controleren wij uw autoruiten. Evene 39A la minuut of jes worden kosteloos gerepareerd. na0529 454600 Telefoon jes worden kosteloos gerepareerd. 4/3/EC (benzine): 5,8-7,0 l/100 km; 14,3-17,2 km/l; CO : 139-165 g/km.A la minuut of na gens afspraak. Tip: zorg ervoor dat u uw groene kaart gens afspraak. Tip: zorg ervoor dat u uw groene kaart incl. egaliseren en leggen e 54,95

T OU W E N

ervaar het verschil

2

SLAAPKENNER TOUWEN Schurinkstraat 26a 7731 GD Ommen Tel. 0529 45 17 16 www.slaapkenner.nl

AUPING

FØRSS

NORMA

OPENINGSTIJDEN Maandag: 13.30 - 18.00 uur Dinsdag t/m donderdag 9.30 - 18.00 uur Vrijdag: 9.30 - 21.00 uur (koopavond) Zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

OPTISLEEP

PULLMAN

S I LVA N A S U P P O R T

OPEN VRIJDAG 10.00-21.00 UUR ZATERDAG 10.00-16.30 UUR


WaxedWood tuinhout, da’s een klasse apart!

vaste aanBiedingen

• keurslager culinair hachee & rookworst & aardappelpuree

• Tuinhout • Speeltoestellen • Poorten • Tuinbanken & picknick sets • Afrasteringen • Tuinschermen

500 gram (middel portie)

Elke werkdag van 7.30-17.00 uur en zaterdag van 8.00-13.00 uur geopend.

maandag

5.

98

• vlugklaar

4 seizoenen kipschnitzels

Dalmsholterweg 5 7722 KJ Dalfsen 0529-431548 www.thewoodshop.nl

Wordt vervolgd...

te huur

elke 4

e

gratis

Postbus 132, 7730 AC Ommen Eskampweg 1, Ommen tel. (0529) 45 25 88 fax (0529) 45 56 05 e-mail info@veste.nl internet www.veste.nl

Kantoor geopend maandag t/m donderdag 09.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur vrijdag 09.00 - 12.30 uur

P

Belangrijk De inkomenspassendheidstoets wordt via een IB-60 formulier uitgevoerd. U dient op het moment dat wij u benaderen voor een mogelijke woningtoewijzing een IB-60 formulier aan te kunnen leveren bij de Veste. Zonder IB-60 formulier kunnen wij geen woningaanbieding doen. Wij adviseren u alvast een IB-60 formulier op te vragen bij de Belastingdienst.

1.

25

100 gram

50

dinsdag en woensdag rundergehakt 500 gram gehakt half om half 500 gram gekruid gehakt 500 gram

verse worst grof of fijn 500 gram

fitness salade

voor het actuele aanbod

5 saucijzen

50

3. 2. 2.

25 75 25

donderdag

• salades

Kijk op www.veste.nl Woningstichting de Veste

3. 3.

5 slavinken

2.

75

vrijdag en zaterdag gepaneerde schnitzels 500 gram

4.

75

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 16 maart

Gratis parkeren! Denk aan uw parkeerschijf. facebook.com/jumbosupermarkten

01436608-8b85-4a8d-9380-76b5a53fd394.indd 1

Ommen: Markt 22-24

11-3-2013 10:49:28


3 Weg vrij voor nieuwbouw na intrekken procedures

Vrienden staken verzet: ‘De stemming werd te grimmig’ De Vrienden van de Stadskern Ommen staken hun verzet tegen de plannen voor het centrum van Ommen. Dat betekent dat er gebouwd kan worden. De vereniging had bij de rechtbank twee procedures lopen - tegen het ‘niet ontvankelijk’ verklaren door het college van B&W en tegen de verleende omgevingsvergunning voor het marktgebouw, maar die bezwaren worden nu ingetrokken. “Het werd een loopgravenoorlog, nu willen we rust,” aldus bestuurslid Gerrit te Rietstap. De weg is nu vrij voor de bouw van het apotheekgebouw op de kop van de Varsenerstraat, winkelruimte en appartementen op het 11 Aprilplein en het Marktgebouw op de Markt. Tijdens een bijzondere ledenvergadering namen zo’n twintig leden van de Vrienden van de Stadskern Ommen donderdagavond unaniem het besluit waarop veel Ommenaren lang hebben gehoopt. Wel maken de Vrienden zich nog steeds ernstige zorgen over het centrumplan. Mede door de omvang van het nieuwe Marktgebouw zijn ze bang voor leegstand van winkelpanden en ook de verrommeling’ van het centrum zal volgens hen een negatief effect hebben op Ommen. Desondanks leggen de bestuursleden Max van Krimpen, Johan Sterken en Gerrit te Rietstap - die vrijdagmiddag in een persconferentie hun besluit toelichtten - zich neer bij de plannen. “De stemming werd grimmig,” vertelde Te Rietstap. “Op deze manier konden we niet meer normaal functioneren. Wij werden de Kop van Jut.” Sterken vult zijn collega-bestuurslid aan. “Door er nu een punt achter te zetten maken we extra duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt, namelijk bij de PvdA, het CDA, de Handelsvereniging Ommen, de Ondernemersvereniging Ommen en de Horeca Ommen. Dat zijn de groepen die het hardst roepen om verandering. Daar leggen wij nu ook nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de gevolgen neer. Ook richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is het goed om dit duidelijk te maken.” In een bijeenkomst met de gemeenteraad riepen de Vrienden op 5 februari nog op tot een onafhankelijk onderzoek

naar de haalbaarheid van de plannen, die inmiddels tien jaar oud zijn. Onder meer verschillende gemeenteraadsfracties en de HVO lieten echter weten daar geen behoefte aan te hebben. Van Krimpen kondigde toen al aan dat de procedures zouden worden ingetrokken en met goedkeuring van de leden doet de club die toezegging nu gestand. “Wel vinden we het nog steeds raar dat het gemeentebestuur haar eigen uitgangspunten uit 2003 niet nog eens tegen het licht wil houden,” zegt Van Krimpen. “De om-

standigheden zijn sindsdien immers sterk veranderd.” Hij doelt daarmee onder meer op de opkomst van verkoop via internet, die de behoefte aan winkelruimte doet afnemen. Eén en ander betekent overigens niet dat de vereniging in ruste gaat of ophoudt te bestaan. Te Rietstap: “We trekken onze bezwaren tegen het Marktgebouw, het gebouw op de kop van de Varsenerstraat en de renovatie van het 11 Aprilplein in. Maar we kunnen niet in de toekomst kijken

en onze zorgen over de ontwikkeling van Ommen zijn ruimer dan alleen de Westflank. Ook de hoeveelheid verkeer die er door verschillende oorzaken door Ommen komt en in de toekomst gaat komen, is zorgwekkend. Ook het plan om aan de Vechtoevers te gaan bouwen gaan we op een later moment goed bekijken. Maar nu willen we een poos rust.” De drie bestuursleden hebben niet het idee verslagen te zijn. “We gaan met opgeheven hoofd de arena uit.”

Politieke partijen blij met besluit D66, PvdA, CDA en VVD reageren opgetogen op het nieuws dat de Vrienden van de Stadskern Ommen hun procedures intrekken. “Top! Dat is heel goed nieuws.” Fractievoorzitter Roos ter Beek van D66 Ommen is blij met de aankondiging van de Vrienden van de Stadskern Ommen. “Nu kan eindelijk gebouwd worden aan ons aantrekkelijke Ommer centrum. En er wordt niet langer tijd en geld verspild aan vertraging en procedures, maar we kunnen dat geld nu aan goede zaken spenderen. Voor zowel de winkeliers en horeca als voor de bewoners is dit echt heel goed nieuws, de schop kan nu dus de grond in.” Volgens Ter Beek wordt het centrum weer aantrekkelijk voor toeristen en inwoners. Ondanks alle vertraging en frustratie heeft ze ook enige lof voor de Vrienden. “Ze hebben gebruik gemaakt van hun rechten om te procederen tegen besluiten. Dat mag. En ik was het niet met hen eens, maar ze hadden ook hier en daar zeer goede argumenten. Ze hebben ons onszelf nog eens goed laten bezinnen. Maar ik ben wel blij dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat de meerderheid van de Ommenaren dit toch gewoon wil doorzetten en dat ze zich niet meer verzetten.” Ook PvdA’er Gerrit de Jonge reageert tevreden. “De PvdA heeft altijd getracht constructief overleg te voeren met ‘De vrienden van de stadskern’ waarbij elkaars standpunten werden gerespecteerd ondanks het feit dat de meningen sterk uiteen liepen. De PvdA heeft altijd ingezet op overtuigingskracht en overleg.” De Jonge vroeg direct na afloop van de conferentie een spoeddebat aan met het college voor de aankomende raadsvergadering over ‘hoe nu verder’. “Het wordt tijd dat het college van B&W richting geeft hoe men het verdere proces gaat leiden. Uiteraard zal de overlast voor het midden en kleinbedrijf en de horeca op de verschillende bouwlocaties tot een minimum beperkt moeten worden. Het toeristenseizoen staat al weer gauw voor de deur waarbij ook onze gasten nauwelijks hinder mogen ondervinden.”

“We hebben waardering voor het nu genomen besluit van de Vrienden”, zegt Annelies Bakelaar, fractievoorzitter van CDA. “Dit besluit dient het algemeen belang, namelijk de verdere ontwikkeling van ons centrum. Als CDA sluiten we de ogen niet voor de problemen rondom de leegstand. Dit hebben we in onze brief richting de Vrienden eind februari ook kenbaar gemaakt.” Het CDA blijft nauwgezet de ontwikkeling van het centrum volgen. “Maar we zijn blij dat we nu met volle vaart verder kunnen. Een spoedige ontwikkeling van het centrum van Ommen is van groot belang voor ons allemaal.” Ook Rinie Schunselaar-Henning van de VVD is opgetogen. “Het is een verstandig besluit. Zoals wij de afgelopen maanden al bij diverse gelegenheden hebben aangegeven, wil de VVD verder met de ontwikkelingen van Ommen. We zijn dan ook bijzonder blij dat dit nu eindelijk mogelijk is. Want Ommen verdient het om zijn parel op te poetsen.” Ook reageren? Kijk op www.vechtdalcentraal.nl in het dossier ‘Centrum Ommen’.

ech we tsche id s den tijl ec ennie ech nie htsc uw we tsche uwest heide estijl stij ide ijl nni ech den l ec nnie echt euw tsch ech nie htsc uw sch est eid  reinier we tsche uwest heide estijl eiden ijl ech ennie van der boon u n id n s e i t den tijl ec ennie jl echt nieuw chtsch ieuwe scheid westi ech nie htsc uw sch est eid stij enn jl ec we tsche uwest heide estijl eiden ijl ech ennie l echt ieuw htsch ide ijl nni ech nie tsc uw sch est eid s nni ech euw echtscheidennieuwestijl.nl tsc uw hei esti eid ijl e enn den tijlwww. e c e e h e d t h j u n s hts ieuw tsche wes chei estijl eiden stijl e ennie l echt nnieu chtsch ieu tijl den ech Frieda che Telefonisch nie vancder uw sch we ei est ideinformatiespreekuur htsHeyden u n i n e i t Canadastraat 8 Iedere werkdag van 12.00 uur tot d tijl jl e nie cht ieu sch we che estij eide stijl e n stHeino chtop 06u102 ide l ec nni n sch we ei8141 AC 14.00 uur 00 490 ech i w i e d j n s u l s e e e e h tsc hei westi cheid stijl e idenn tijl ec nnieu echts nieuw tsche u den jl e enn cht ieu hts we che i nie cht ieu sch we che sti ide estijl

www.BLIJHUIS.nL T 0523 61 05 05 F 0523 61 69 44 M 06 10 45 05 29 E info@blijhuis.nl

Vraag naar de voorwaarden


Zaterdag 16 maart 2013 Open dag van Zorg en Welzijn Ook wij doen mee! U bent welkom onze locatie te bezoeken tussen 10.00 en 15.00 uur.

• •

Informatie over de woonvorm en het activiteitenaanbod Praatje maken met begeleiders en bewoners

RIBW Groep Overijssel, team Dalfsen Kooikerstraat 2a 7721 KD Dalfsen Diverse RIBW-locaties in Overijssel doen mee. Op www.ribwgo.nl vindt u hierover meer informatie.

C a r s - W r a n g l e r - Tw i n l i f e

ook veel in KLEUR! en veel stretch-jeans

l o o h c s e k l Naar we s? k a r t s j i j a g Vrijdag 13 0 2 t r a a m 22 uur 0 09.00 - 11.3

r e t u Pe Dag grote

alle jeans van 29,90 2 stuks voor 49,90

olen! h c s is s a b e Berkum met onz is n n Veldboeket e et H k rp k o d Toonladder a n Ma den Asse nbroek De ie e lt W o e H D k • n gpla chuit Werks

Sprin

oor

e Riddersp nden De Dieze De ZwolleerAbaee-lak Binnenstad De Parkscivhaol o•lDe Krullevaar Westenholllte-Ze Duid Montessorischool • st wo De Camph er • Het Fe osterenk Z Schatkam strik De O e ip D W n opus l e o g o O a ijnssch Stadsh en • De ct rens Radew e Markeste o d Fl l o o im h e sc sh n lto Winde er rshof • Da • De Vlond of • De Ma Het Palet m e De IJsselh tt a nbuurt • H let • Vinke te Stegge Pa n o et B H e n D e • l er Omm e Carrouse Tweemast Dalfsen D leusen De w u ie N rk a ld Heidep g Lemelerve l Nieuwebru • p m ka en ijszwolle.n n w en r D e e d D n o r a a

Regio

www.ope

nb


5

PB

‘De guillotine stond voor Ommen al klaar’

Overijssel stelt Ommen teleur over windmolens

Lemele, een dorp in beweging

En weer is het winter! We hebben al heerlijk kunnen genieten van het lekkere lenteweer, dus de kou komt nu extra hard aan. Er hangen dikke ijspegels aan menig dak en er ligt weer een dun laagje sneeuw. Velen van ons verlangen inmiddels naar het lenteweer en zijn eigenlijk wel een beetje klaar met de winter. Maar zoals op zoveel dingen hebben we hier gelukkig geen invloed op. De tuin moet nog maar even wachten, de hier en daar ontluikende lentebloemen hebben het zwaar te verduren. Wel kunnen we, weer dik ingepakt, lekker wandelen op de Lemelerberg. Dankzij ‘onze’ Lemelerberg is de gemeente Ommen in de running voor de verkiezing van Wandelgemeente 2013. Het is en blijft een prachtige plek, in alle seizoenen oefent de berg aantrekkingskracht uit op de wandelaars. Het verdient volgens ons dan ook echt deze nominatie. We roepen iedereen op om op de route over de Lemelerberg te stemmen, dit kan tot 7 april 2013 op www.wandelkrant.nl En, nog even terug naar de lente, inmiddels zijn de lammetjes van de schaapskudde op de Lemelerberg geboren. Op 30 maart van 12.00 tot 16.00 uur houdt Landschap Overijssel haar jaarlijkse lammerendag. De lammetjes mogen dan geknuffeld worden, en reken maar dat hier druk gebruik van wordt gemaakt! Tevens is er een streekmarkt en er zijn diverse kinderactiviteiten. Kortom: Op de Lemelerberg hoef je je niet te vervelen! Waar wij ons, als bestuur van Plaatselijk Belang Lemele, ook niet mee vervelen, is de altijd goed bezochte jaarlijkse ledenvergadering. Op 25 maart om 20.00 uur wordt deze gehouden bij Zaal Dijk. Het programma is zeer zeker de moeite waard, wij hopen dan ook dat er weer een goede opkomst zal zijn! Na de behandeling van de diverse agendapunten zijn er, aansluitend op deze vergadering, twee presentaties. De eerste wordt gehouden door de werkgroep die opgericht is om de haalbaarheid van een glasvezelnetwerk in Lemele te onderzoeken. Zij zullen hun bevindingen presenteren aan de leden. We zijn nu al zeer benieuwd wat de uitkomst zal zijn. Vervolgens is er aandacht voor het ‘Brinkplein in beeld’. Het Brinkplein is een van de punten uit het Dorpsplanplus waar we nog altijd druk mee bezig zijn. Twee studenten van de Hogeschool in Groningen hebben samen met de opgerichte werkgroep een prachtig plan gemaakt om in ons dorp een Brinkplein te kunnen realiseren. Aansluitend aan de jaarvergadering zal dit plan aan de leden worden gepresenteerd. We hopen dat de leden net zo enthousiast als het bestuur zullen zijn, maar dat is nog even afwachten. Al met al is Lemele een dorp dat flink in beweging is! Plaatselijk Belang Lemele

In Ommen is verontwaardigd gereageerd op het besluit van Provinciale Staten over de plaatsing van windmolens in het grensgebied tussen Ommen en Hardenberg. 34 Statenleden stemden woensdag vóór het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), waarmee de plaatsing van de windturbines weer een stap dichterbij is. Elf leden stemden tegen. De gemeenteraad van Ommen stemde eerder al unaniem tegen het windmolenplan voor de omgeving van Stegeren, waarbij vijf windmolens op Ommer grond en vijf op Hardenbergs grondgebied zullen komen. De raad van Hardenberg stemde vóór en Provinciale Staten zet Ommen nu buitenspel. Het genomen besluit betekent onder meer dat er een milieueffectrapportage (mer) komt, waarin bijvoorbeeld de gevolgen van de plaatsing van windmolens voor de gezondheid van de omwonenden wordt onderzocht. “De provincie vindt het najagen van wind belangrijker dan het luisteren naar haar inwoners en naar het lokaal bestuur,” zegt fractievoorzitter Annelies Bakelaar van het CDA in Ommen. Tranentrekkend, vond ze het optreden van Provinciale

Staten. “De guillotine voor Ommen stond al klaar. Veel leden van de Statencommissie zeiden onder de indruk te zijn van de commissievergadering waarin we met zoveel mensen hebben ingesproken. ‘Dit laat je toch niet onberoerd’ zei zelfs een van de woordvoerders.” Het CDA Ommen vraagt zich nu af waar die ‘beroering’ gebleven is. “We zijn teleurgesteld, voor de inwoners natuurlijk, maar ook als politiek Ommen.” Bakelaar hekelt het feit dat bepaalde afspraken kennelijk belangrijker zijn dan de gezondheid van inwoners en zegt er weinig van te merken dat draagvlak belangrijk is voor de provincie. Ook fileert ze de ondemocratische houding van de Statenleden en de inhoud van de discussie. “Er waren allerlei nondiscussies, maar echt praten over

wat ons allen aan het hart gaat namelijk duurzame energie: ho maar.” De moties en amendementen waren volgens de partij slechts pleisters voor het bloeden. Het CDA Ommen gaat zich beraden op hoe het nu verder moet. “Maar we zijn teleurgesteld, diep teleurgesteld.” Dat is ook de Lokale Partij Ommen. “De LPO wil zeker een bijdrage leveren aan duurzame energie, maar is van mening dat windmolens niet passen in het landschap van de toeristische gemeente Ommen,” zo zegt fractievoorzitter Leo Bongers. “De geplande molens van 150 meter hoog zullen aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de omwonenden. Geluidsoverlast en lichteffecten tasten het woongenot sterk aan en bovenal wordt er flinke financiële schade geleden. De buurtbewoners hebben nu al

slapeloze nachten.” Het besluit van de Provincie stelt de LPO dan ook zwaar teleur. “Met name de statenleden, die in het voortraject door omwonenden en de LPO zijn gewezen op de beperkingen van windmolens op deze plek en de onvolledigheid van de aanvraag, hebben geen rekening gehouden met de belangen van de bewoners van het gebied. Alle landelijke partijen hebben vooraf hun betrokkenheid getoond en de gekregen informatie als waardevol beoordeeld. Echter toen het op stemmen aankwam vertoonden deze partijen weinig ruggengraat.” Bongers doelt daarmee op VVD, CDA, D66, PvdA, CU en SGP. Gerrit de Jonge van de PvdA deelt een symbolische ‘rode kaart’ uit aan de provincie. “Al enige jaren geven de bevolking en de gemeenteraad van Ommen aan dat er geen draagvlak is voor de plaatsing van windmolens in Ommen,” aldus de fractievoorzitter. “Gezondheidsrisico’s en horizonvervuiling waren belangrijke argumenten om massaal

tegen te zijn. Voor de PvdA fractie is duurzame energie, waaronder de plaatsing van windmolens zeker bespreekbaar, maar dit mag niet leiden tot gezondheidsrisico’s en of horizonvervuiling.” De Jonge wijst erop dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de opbrengst van energie uit windmolens die in het binnenland geplaatst worden minimaal is. Met het besluit om toch vóór te stemmen laten de leden Provinciale Staten volgens De Jonge zien dat zij kiezen voor doelstellingen en cijfers en geen rekening wensen te houden met democratische besluitvorming op lokaal niveau. “Naar mijn idee de bijl aan de wortel van ons democratisch systeem.” Ondanks dat PvdA de inbreng en betrokkenheid burgers hoog in het vaandel heeft stemde de Statenfractie van de PvdA ook voor het voorstel tot plaatsing van Windmolens in Ommen, dit getuigt in optiek van De Jonge niet van veel respect voor de burgers.


De week van de burgemeester In ‘De week van de burgemeester’ beschrijft onze burgemeester, Marc-Jan Ahne, wat hij allemaal meemaakt in de gemeente Ommen. Wekelijks brengt hij u op de hoogte van zijn activiteiten. Dus bent u ook benieuwd naar zijn ervaringen, neem eens een kijkje op www.ommen.nl/weblog of lees op deze pagina het verhaal.

Gemeentenieuws 2013, week 11

Les voor de toekomst De afgelopen week mocht ik de voorleeswedstrijd voor NOOverijssel jureren. Met twee deelnemers uit de gemeente Ommen. Ongelooflijk knap om te zien hoe alle deelnemers zo rustig bleven, terwijl ze een volle zaal in de Carrousel voorlazen. De twee winnaars mogen door naar de Overijsselse finale. Ondanks hun goede voordracht hebben onze twee Ommense kandidaten dat helaas net niet gered. Maar dat maakt mij niet minder trots op hen. een wandeling Met Landschap Overijssel hebben we als college dinsdag Overijssel, chap Lands van d gebie gemaakt rondom Lemele. Niet in het die Landzen advie de op maar juist eens daarbuiten. Dit om ons te wijzen van hun ting inrich de over schap Overijssel ook aan particulieren geeft van de dag ste warm de land. Een nuttige wandeling die ook nog eens op afgelopen maanden viel. Het is soms prettig werken. van de StadsAan het eind van de week bleek dat de Vereniging Vrienden intrek ken. Dit kern de bezwaren tegen de plannen in het centrum gaat plannen voor betekent dat de ontwikkelaar nu volop verder kan met zijn de lange tijd bijvoorbeeld het marktgebouw. Veel voorstanders hekelden is. Wel moeten dat één en ander geduurd heeft. Ik vind dat dat terecht standers van we ons afvragen of het altijd terecht is dat we dit de tegen beroepsaar-en bezw van delen behan plannen verwijten. Natuurlijk, het maakt aar bezw die d ieman t vraag schriften kost tijd en energie, maar daar g, ermin besch rechts e goed een ook niet om. We hebben in Nederland die van deling afhan de we maar moeten ons ook eens druk maken hoe voor de Raad procedures efficiënter in kunnen richten. Meer dan één jaar maanden deld, behan van State iets naar kijkt ank voordat een rechtb van niet is Dat beroepsschriften! deze tijd. En tegelijkertijd is het ook goed dat we als gemeente naar onszelf kijken. Soms willen we dingen misschien ook teveel in detail regelen of veranderen we zelf de plannen meerdere malen. Ook dat levert vertragingen op. Kortom de afgelopen periode is een proces waar we een les uit moeten leren voor de toekomst. Met vriendelijke groet, Marc-Jan Ahne Burgemeester

Brug Beerzerveld afgesloten voor wegverkeer De brug Beerzerveld (Ommen) over het kanaal Almelo-De Haandrik is afgesloten voor het wegverkeer van vrijdag 15 maart tot medio oktober 2013. Er is sprake van een omleiding voor het gemotoriseerd en landbouwverkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven en is te zien op www.bereikbaar.overijssel.nl. De afsluiting van de brug is nodig in verband met het aanleggen van de nieuwe brug. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een noodbrug, die naast de huidige brug ligt. Het scheepvaartverkeer kan gebruik blijven maken van het kanaal en wordt langs de werkzaamheden geleid.

Werkzaamheden brug voor Pasen afgerond De werkzaamheden rondom de Hessel Mulertbrug zijn voor Pasen afgerond (31/3 – 1/4). Door het aanhoudende winterweer zijn deze werkzaamheden enigszins vertraagd. In overleg met de ondernemers en aanwonenden werkt de aannemer, de combinatie Roelofs-NONAK, aan een planning zodat de werkzaamheden bij werkbaar weer voor 1 juli 2013 afgerond worden. Stationsweg Met het verdwijnen van de VRI’s (verkeerslichten) rond de brug in week 12 is het oponthoud daar grotendeels voorbij. Het verkeer op de Stationsweg moet wel rekening houden met vertragingen. Voor de werkzaamheden bij Ekkelenkamp en Hotel De Zon komt een VRI op één weghelft. Wanneer werkzaamheden aan de Stationsstraat plaatsvinden, komt er een VRI over één weghelft met een maximum lengte van ca. 150 meter. Samen met de Provincie wordt gekeken naar de beste optie om de overlast te beperken en de veiligheid te garanderen. Wolfskuilstraat, Wilhelminastraat en De Schammelte De vertraging door de vorstperiode heeft geen consequenties voor de werkzaamheden aan de Wolfskuilstraat, Wilhelminastraat en De Schammelte. Inloopbijeenkomst De Stationsweg is tijdens de werkzaamheden bereikbaar en doorgaand verkeer blijft mogelijk. Ook blijven de woningen van aanwonenden en bedrijven van de ondernemers bereikbaar. Tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 14 maart in Hotel Paping kunnen belangstellenden tussen 19.00 en 21.00 uur informatie krijgen. Binnenkort starten ook werkzaamheden aan de Varsenerdijk (aansluiting met de Danteweg), de Vechtoevers, de Markt en de Coevorderweg en Zeesserweg (hoogwaterkering). Door de Stationsweg in juli gereed te hebben, wil de gemeente het centrum zo goed mogelijk bereikbaar houden en de overlast te beperken. Meer informatie over dit project vindt u op www.ommen.nl/ommenzuid.

Van alles te doen op NL DOET, Ommen doet mee! Ommen barst met NL DOET op 15 en 16 maart van de vrijwilligersacties. Dat is de inzet van Vrijwilligerssteunpunt Ommen (VSO). Het Vrijwilligerssteunpunt wil samen met Ommenaren een record aantal vrijwilligersklussen realiseren. NL DOET is een landelijke actie waarbij groepen vrijwilligers de handen uit de mouwen steken. Kijk voor informatie over klussen in Ommen op www.nldoet.nl/ommen. Hebt u een dagje over om de woonkamer en de tuin op te knappen bij Stichting Sprank? Dit is een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen zorgen vrijwilligers voor een goed begin van het voorjaar. Peuterspeelzalen Peuterleut, Dikkie Dik, De Babbelberg en het Vinkennest hebben zaterdag 16 maart allerlei activiteiten (spelenderwijs ontdekken) en klussen zoals groot onderhoud speelplaats en opvrolijken peuterzaal en tuin. Het Olde Managepeerd biedt op vrijdag 15 maart de mogelijkheid om paarden te verwennen. Houdt u van fysiek werk waar je gelijk resultaat van ziet? Stichting Kinderboerderij Ommen en Stichting Vechtgenoten houden op zaterdag 16 maart grote schoonmaak! Wilt u aan de slag op 15 en 16 maart? Er zijn 25 maatschappelijke organisaties in Ommen die mee doen aan NL DOET, Ommen doet mee! U bent van harte welkom!


‘Actieplan Ammoniak’: Stoppersmaatregelen melden vóór 1 april 2013 Veehouderijen die deelnemen aan de Stoppersregeling uit het ‘Actieplan Ammoniak Veehouderij’ moeten uiterlijk 1 april 2013 aan de gemeente doorgeven welke maatregelen zij nemen. Pluimvee- en varkensbedrijven die van plan zijn op termijn hun bedrijf te beëindigen, kunnen deelnemen aan de Stoppersregeling van het ‘Actieplan Ammoniak Veehouderij’. Dit Actieplan is opgesteld om te zorgen dat veehouderijbedrijven emmissie-arm worden en gaan voldoen aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit Huisvesting). Wat moet u doen? Meer informatie over het Actieplan, de Stoppersregeling, de te nemen maatregelen en het indienen van een melding kunt u vinden op de website van kenniscentrum Infomil: http://www.infomil.nl/ onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-en/actieplan-ammoniak/stoppersmaatregelen/.

Ons werk in uw buurt: bermonderhoud Van maart tot en met juli verzorgt het Team Buitendienst Openbare Ruimte het bermonderhoud in de gemeente Ommen. Stabiele bermen met een goede hoogte ten opzichte van de weg bevorderen de verkeersveiligheid en verlengen de levensduur van de verharding. Om regenwater te kunnen afvoeren moet de berm lager liggen dan het wegdek. Daarom is het van tijd tot tijd nodig om hoog gelegen bermgedeeltes te verlagen, zodat het regenwater ongehinderd weg kan lopen. Daarnaast worden ook te laag gelegen bermen aangepakt. Deze worden aangevuld tot de juiste hoogte om zo de verkeersveiligheid te bevorderen. Het kan zijn dat u tijdens de uitvoering hinder ondervindt van de werkzaamheden. De overlast zal zich voornamelijk voordoen tussen 8.00 en 16.30 uur. De overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Ommen via telefoonnummer 14-0529.

Als u wilt deelnemen aan de Stoppersregeling dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 april 2013 schriftelijk aan de gemeente door geven welke Stoppersmaatregelen u gaat nemen. Voor vragen ten aanzien van de keuze van stoppersmaatregelen kunt u contact opnemen met uw bedrijfsadviseur. Ook voor andere bedrijfsspecifieke keuzes verwijzen wij u naar uw eigen adviseur. Kijk voor de volledige versie van dit artikel op www.ommen.nl.

Schetsen werkzaamheden Westflank Ommen Tijdens een inloopbijeenkomst op 11 maart heeft de gemeente het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt Danteweg / Varsenerdijk (nieuwe entree centrum Ommen) gepresenteerd. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het project Vecht voor het Centrum. De vertoonde informatie kunt u ook bekijken op www.ommen.nl/ vechtvoorhetcentrum

Gratis compost voor inwoners Ommen met bon! Omdat u als inwoner van de gemeente Ommen veel groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden inzamelde, krijgt u dit afval gecomposteerd weer terug. Net als voorgaande jaren deelt de gemeente Ommen samen met de ROVA op zaterdag 23 maart gratis zakken compost uit. Echter de spelregels zijn wel gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Om een eerlijke verdeling mogelijk te maken staat moet u de coupon op deze pagina volledig ingevuld inleveren. Zonder coupon, ontvangt u geen zakken compost. Daarnaast mag ik maximaal 1 extra coupon meenemen.

Waar staat de gemeente Ommen Wat vinden de inwoners van Ommen van de voorzieningen in de gemeente? Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vraag het antwoord te krijgen neemt de gemeente Ommen deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. 1700 inwoners, van 18 jaar en ouder, ontvangen deze week thuis een enquêteformulier. Ook worden 100 bezoekers van het publieksplein van de gemeente geïnterviewd over onder andere de dienstverlening. De interviews worden gehouden van 18 tot en met 22 maart aanstaande. De vragen kunnen zowel via internet als schriftelijk beantwoord worden. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. De onderwerpen waar de gemeente graag uw mening over wil weten, zijn: • Het algemene oordeel over de gemeente • Veiligheid • De relatie tussen de gemeente en haar inwoners • Individuele dienstverlening • Woon- en leefklimaat • Lokale economie • Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid • Gezondheid, zorg en welzijn De vragenlijst kan tot 13 april aanstaande worden ingevuld, ook online. Onder de deelnemers worden 5 pakketten met streekproducten verloot. Waar de gemeente Ommen staat, wordt in juli bekend. De resultaten worden gepubliceerd op internetsite www.ommen.nl en op www.waarstaatjegemeente.nl.

Spelregels: • U krijgt alleen compost mee met een volledig ingevulde coupon • U mag maximaal 2 coupons inleveren • De actie geldt alleen voor particulieren woonachtig in de gemeente Ommen. • U ontvangt maximaal 2 zakken compost per coupon • De actie geldt zolang de voorraad strekt (op=op). • Desgevraagd moet zich op de locatie kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Ommen.


G e m e e n t e l i jk e b e k e n d m ak i n g e n g e m e e n t e O m m e n , 2013 week 11 van de gemeenteraad Agenda’s vergaderingen Raadscommissie Datum: do. 14 maart 2013 gewijzigd Tijdstip: 19.30 uur Locatie: Raadzaal gem.huis

gen omgevingsrecht, verder uitgewerkt in bijlage II, hoofdstuk IV, artikel 4, lid 4 van het Besluit omgevingsrecht toe te staan dat van het bestemmingsplan planologisch wordt afgeweken.

Raadsvergadering Datum: do. 14 maart 2013 Tijdstip: 21.00 uur Locatie: Raadzaal gem.huis

Agendapunten: • Beschikbaar stellen krediet t.b.v. bestuursopdracht bezuinigingsopgave. • Vaststellen bestemmingsplan Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte. • Raadsbrief snippergroen. • Kennisnemen van nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Ommen. Tijdens een commissievergadering kunt u inspreken op agendapunten. Dit kunt u voorafgaand aan de vergadering doorgeven per mail: griffie@ommen.nl of telefonisch T 14 0529 en op de avond zelf voor aanvang van de vergadering aan de voorzitter. Commissievergaderingen kunt u live beluisteren via ommen. raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van voorgaande vergaderingen. De commissiestukken kunt u inzien via www.ommen.nl> Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderkalender en in het gemeentehuis bij de informatiebalie.

Agendapunten • Verlenging contract en aanbesteding accountantsdiensten. Raadsvergaderingen kunt u live beluisteren via ommen.raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van voorgaande vergaderingen. De raadsvergadering is ook onder voorbehoud te beluisteren via Radio Vechtdal FM, frequentie 106.0 FM in de ether en 104.1 FM op de kabel. De raadstukken kunt u inzien via www.ommen.nl> Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderkalender en in het gemeentehuis bij de informatiebalie. Voor aanvang van de raadsvergadering spreekt de voorzitter een gebed uit. Houdt u voor eventuele wijzigingen van de agenda de gemeentelijke website en de eerstvolgende gemeentepagina in het huis-aan-huisblad in de gaten.

Ontvangen reguliere procedure: BEERZERVELD • 7685 PD, Schuurmanstraat 26d, bouwen van een woning, ingekomen d.d. 1-3-2013 DALMSHOLTE • 8146 SE, Langsweg 3, uitbreiden van het vee bestand, bouwen van een nieuwe stal en het aanpassen van een bestaande stal, ingekomen d.d. 1-3-2013 LEMELE • 8148 RT, Statumweg 23, uitbreiden van de werktuigenberging, ingekomen d.d. 28-2-2013 OMMEN • 7731 EX, Hamsgoren 1, bestaande woning voorzien van een nieuwe geïsoleerde kap en buitenmuren, ingekomen d.d. 282-2013 • 7731 SL, Oude Vlierweg 57, kappen van twee eiken, ingekomen d.d. 4-3-2013 Bovengenoemde aanvragen kunnen worden ingezien op afspraak bij het publieksplein.

Verleend: LEMELE • 8148 RD, Korteveldsweg 5, interne verbouwing van de woning, verzonden d.d. 28-2-2013

OMMEN • 7731 HG, Hardenbergerweg 84, uitbreiden van de woning, verzonden d.d. 28-2-2013

Van rechtswege verleend: STEGEREN • 7737 PH, de Hongerige Wolf ongenummerd, plaatsen van een loods, verzonden d.d. 28-2-2013 Bovengenoemde verleende vergunning is opgenomen in het openbare register. Dit register ligt in het gemeentehuis bij het Publieksplein ter inzage. Derde belanghebbenden hebben het recht tot het indienen van een bezwaarschrift tegen bovengenoemde besluit. Inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kunt u verkrijgen bij het Publieksplein, T 14 0529. Let op: de termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is 6 weken en treedt in werking de dag na bovenvermelde verzenddatum.

Chevalleraustraat 2 te Ommen

Correspondentie-adres Postbus 100, 7730 AC Ommen Telefoon 14 0529 Fax (0529) 45 65 95 E-mail gemeente@ommen.nl Internet www.ommen.nl

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Het college van de gemeente Ommen maakt bekend dat de gemeenteraad van deze gemeente in zijn vergadering van 28 februari 2013 heeft vastgesteld de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2013. Wanneer bij herhaling de inlichtingenplicht op grond van de Wet werk en bijstand wordt geschonden (recidive), regelt deze verordening hoe de gemeente in deze gevallen omgaat met het opleggen van een verplichte boete.

Wijziging Afstemmingsverordening WWB en Maatregelenverordening Ioaw/Ioaz Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken bekend dat de gemeenteraad van deze gemeente in zijn vergadering van 28 februari 2013 heeft vastgesteld de Verordening tot wijziging van de Afstemmingsverordening WWB en Maatregelenverordening Ioaw/Ioaz. Deze wijzigingen van genoemde verordeningen treden in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2013. Deze wijzigingsverordening is ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Ommen op de afdeling Maatschappelijk Domein, cluster Werk & Inkomen. Inlichtingen over de verordening kunt u krijgen bij genoemde afdeling (telefoon: 0523-289142).

Zonnebloemweg 10 te Lemele Het college maakt bekend dat een aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen voor het voor het verhogen van de daknok en het vervangen van het platte dak van de dakkapel door een hellend dak van 24 recreatiewoningen, te weten de nummers 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 43 en 53. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan om op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalin-

Openingstijden

Gemeentehuis

VERORDENINGEN

Deze verordening ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Ommen op de afdeling Maatschappelijk Domein, cluster Werk & Inkomen. Inlichtingen over de verordening kunt u krijgen bij genoemde afdeling (telefoon: 0523-289142).

Houdt u voor eventuele wijzigingen van de agenda de gemeentelijke website en de eerstvolgende gemeentepagina in het huis-aan-huisblad in de gaten.

Omgevingsvergunning

Het bouwplan ligt met ingang van 14 maart t/m 27 maart 2013 voor belanghebbenden ter inzage bij het publieksplein in Ommen. Gedurende genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het bouwplan naar voren brengen bij het college. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

Alle producten en diensten met en zonder afspraak • Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. • Op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur alleen voor burgerzakenproducten. Aanvragen en afhalen reisdocumenten en rijbewijzen op afspraak: • Maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid 14 0529 Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Over 14 0529 Vanaf 2015 zijn gemeenten de ingang van de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. Voor nagenoeg alle vragen en transacties kunt u in de toekomst terecht aan de balie in het

gemeentehuis, op internet of door te bellen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente.

Spreekuur college • Burgemeester: elke maandag tussen 09.00 en 10.00 uur. • Wethouders: elke dinsdag tussen 09.00 en 09.30 uur.

Aanmelden Spreekuren (ook op locatie) Voor het spreekuur moet u zich vooraf aanmelden. Telefoon 14 0529

Cultuuragenda en evenementen www.ommenleeft.nl www.vvvommen.nl www.ommen.nl/inwoners (actueel)


9 Henk van den Hof gaat voor 100 procent tevredenheid

Wanneer komt de wolf terug in het Vechtdal?

Ter ere van het eerste lustrum heeft Van den Hof tijdelijk speciale aanbiedingen: zo geldt bij aanschaf van een Nefit Top LIne cv-ketel vijf jaar gratis onderdelen plus thermostaat en krijgen klanten 30 procent korting op Grohe kranen. Want ook zijn klanten mogen profiteren van het succes van het bedrijf. Henk kan altijd wel tijd vinden voor zijn klanten. Hij werkt dan wel alleen, maar heeft een achterban van betrouwbare mensen die hij kan inhuren. “Zo ben ik heel flexibel, mensen hoeven niet bang te zijn dat mijn agenda vol is.” Installatieburo Henk van den Hof in Ommen bestaat vijf jaar. Reden voor feestelijkheden, want alles gaat boven verwachting. “Ik heb nog nooit een uurtje zonder werk gezeten.” Nu was het ondernemen ook niet bepaald onbekend voor hem: na 25 jaar een bedrijf gehad te hebben met een compagnon besloot hij vijf jaar geleden, samen met zijn vrouw, voor zichzelf te beginnen. Henk van den Hof is in te schakelen voor een breed palet aan werkzaamheden. “Ik doe eigenlijk alles op en om het huis; het complete installatiepakket.” Denk bijvoorbeeld aan de centrale verwarming, loodgieterswerk of het sanitair, en

zeker ook in deze tijd de PV-zonnepanelen. “Tijdens een verbouwing hoef je dus niet meerdere mensen in te schakelen voor de installaties. Ik kan alles verzorgen, inclusief advies, dus er ontstaan geen communicatieproblemen.”

Dat Installatieburo Henk van den Hof al vijf jaar bestaat, komt niet vanzelf. “Ik werk klantgericht en bied veel service. Afspraak is bij mij afspraak.” Al ging de afgelopen vijf jaar alles van een leien dakje, en weten klanten dat Van den Hof betrouwbaar, deskundig en daadkrachtig is. “Ik heb veel van mijn oude klanten teruggekregen. Ook krijg ik veel klanten via mond-totmondreclame. Mijn doelstelling is 100 procent tevredenheid van de klant. En we komen dicht in de buurt.”

Hop hop hop, onze meester gaat de berg op

Guido de Brès zamelt geld in voor strijd tegen ALS

De Vereniging voor Natuur en Milieu de Vechtstreek houdt op vrijdag 22 maart een thema-avond over de wolf. Dat gebeurt in de Kern in Ommen. Dat de wolf terugkomt in Nederland is een feit. Wanneer dat gebeurt en wat voor maatregelen er dan genomen moeten worden, is de vraag. Roel Korbee, boswachter bij Staatsbosbeheer en woordvoerder voor de media op het gebied van wolven, geeft hierover een lezing. “Er wordt heel wat onzin verteld over wolven, zowel in positieve als in negatieve zin. Feit is, dat de wolf als dier de meeste emoties oproept. Ik zal proberen de fabels die er rondgaan over wolven in feiten om te zetten.” Roel heeft zelf een blokhut in Scandinavië, waar hij vele va-

kanties doorbrengt, en twee Tsjechisch-Slowaakse wolfshonden. In het hoge noorden bestudeert hij regelmatig wolven en hun gedrag, waarbij hij, zoals hij zelf zegt, geassisteerd wordt door zijn wolfshonden Jaro en Layka. Al sinds zijn jeugd vindt hij wolven fascinerende dieren, maar hij verliest de realiteit niet uit het oog. De Vechtstreek nodigt belangstellen uit de thema-avond bij te wonen. Het begint om 20 uur. Voor leden van de Vechtstreek is de toegang gratis, niet-leden betalen 2 euro. Meer informatie op www. vechtstreeknatuur.nl. De Kern bevindt zich aan Bouwstraat 23.

Netwerkevent op Vecht Gospel Festival Het Vecht Gospel Festival biedt bedrijven de kans om zich te profileren doordat - en dat is voor het eerst dit jaar - een netwerkevent voor bedrijven wordt georganiseerd. “Niet zomaar een netwerkevent, het is tevens een ontspannen dagje uit”, zegt de organisatie Mastermind4you. “Naast het netwerken, bieden we ook een mooi muzikaal programma voor een betaalbare prijs.”

Groep 4b van de Guido de Brès uit Ommen heeft hun meester Dirk Dreschler verrast met een cheque van 520,50 euro. Dreschler gaat op juni drie keer de Mont Ventoux beklimmen op zijn racefiets onder de vlag van Tour d’ALS. Een collega van hem lijdt aan ALS. De kinderen hebben in het diepste geheim allerlei klusjes gedaan om zoveel mogelijk sponsorgeld voor hun meester in te zamelen. Zo hebben ze flessen verzameld en cakejes gebakken en verkocht om hun mees-

ter met zoveel mogelijk geld de berg op te sturen.Vrijdag overhandigden de kinderen het geld, collages met daarop hun activiteiten en een groot spandoek dat zegt: ‘Hop hop hop, onze meester gaat de berg op!’

Wie deze sportieve meester ook nog wil sponsoren kan dit doen door geld te storten op: rekeningnummer 396663478 tnv Dirk Dreschler, Tour du ALS 2013.

Mesactie hervormde kerk Ommen Wellicht dat niet iedereen meteen aan werken in de tuin denkt met deze temperaturen, de jongeren van de hervormde kerk in Ommen denken daar heel anders over. Zaterdag 16 maart leveren ze tuinmest om gazon en tuin in topconditie te brengen. “We willen met vijftien jongeren in de zomer naar Albanië afreizen om daar aan de slag te gaan in Pocest. In dit dorpje gaan we een oud gebouw renoveren waar een christen-arts enorm goed jeugdwerk verricht”, vertelt dominee Kobes enthousi-

ast. “Daarnaast willen we ook graag speeltoestellen plaatsen en daar hebben we natuurlijk geld voor nodig”, gaat Karin van de Beukel verder. “Daarom verkopen we mest om dit project te financieren. Het mes snijdt zo aan twee kanten, de tuin groeit

een bloeit in Ommen en wij kunnen in Pocest onze projecten laten groeien”. Voor iedereen die nog tuinmest wil bestellen en zo het goede doel steunt, kan een mail sturen naar karin-1808@hotmail.com.

Bedrijven uit de regio kunnen zich onderscheiden door zich te laten zien op zaterdag 30 maart in de Trefkoele. In crisistijd is het noodzaak voor veel ondernemingen om zich op de kaart te zetten en anders te ondernemen. Het Festival biedt meerwaarde en mogelijkheden, de balans slaat positief uit na afloop van dit groots evenement. Vanaf 9:45 uur zijn er optredens van 22 gospelkoren en -bands, is er een informatiemarkt, sing-in en een kinderplein (kinderen tot

twaalf jaar gratis). De bekende Engelse gospelband LZ7 zorgt voor een groot feest met hun nieuwe positieve en originele muziekstijl, eigen nummers maar ook bekende covers. En naast deze energieke band zal ook kees Kraayenoord optreden. Het thema is dit jaar: ‘BE FREE’, presentator/gastspreker is Janco Zijlstra en tevens zijn er workshops en Bijbelstudies. Meer informatie is te vinden op: www. vechtgospelfestival.nl Voor opgave Netwerkevent is meer informatie te vinden onder ‘Club van 100’.


Nieuwe Theaterkrant 2013/2014 Het programma voor het komende theaterseizoen 2013/2014 verschijnt dit jaar in de vorm van een krant. In de eerste week van mei en september vindt u deze theaterkrant in uw brievenbus.

De laatste weken van het theaterseizoen van Theater Carrousel zijn ingegaan. Boek nu snel kaarten om te genieten van de spetterende en inspirerende afsluiters van dit seizoen.

maarT Za 16

Zo 17

Za 23

Joris Linssen & Caramba - Licht € 18,20.15 uur Vrolijke meezingers en wonderschone ballades als resultaat van een muzikale reis door Mexico Jeugdtheater het Blauwe Huis - POEP! € 9,15.00 uur De mol gaat op onderzoek uit. Wie heeft er op zijn kop gepoept? Southern Stars Theatre Company - Legends of the lost and found € 24,20.15 uur Authentieke live muziek uit het zuiden van de USA, gecombineerd met dans van wereldklasse

Word nu Vriend van Theater Carrousel voor slechts e 18 per seizoen! U steunt hiermee de geheel uit vrijwilligers bestaande Stichting Theater Carrousel. Deze stichting is verantwoordelijk voor de organisatie en de jaarlijkse uitvoering van professionele theatervoorstellingen in Ommen. als Vriend van Theater Carrousel ontvangt u • Gratis toegang bij drie speciaal geselecteerde theatervoorstellingen per seizoen • Voorrang bij de uitgifte van de theaterkrant • Voorrang bij het bestellen van kaarten via de schriftelijke verkoop • Een aantal keer per seizoen een speciale Vriendenbrief meld u nu aan via www.theatercarrousel.nl


straatpraat 11 Hoe bevalt de nieuwe Vechtdallijn? De nieuwe Vechtdallijn van Zwolle naar Emmen bestaat bijna 100 dagen. Sinds 10 december rijdt Arriva in plaats van de NS op dit stukje spoor. Is er veel veranderd? Zijn de treinen op tijd en zijn er genoeg plekken? Een aantal reizigers op het station in Ommen laat zich horen over de nieuwe treinen.

Beter dan de NS

Comfortabel, schoon en overzichtelijk

Roos Lette vindt de nieuwe Arriva-treinen een verbetering. Er is veel minder vertraging dan bij de NS. Ook vindt ze de zitplekken fijn. “Je kan altijd wel zitten”. Een nadeel vindt Roos de bustijden. Die sluiten niet aan op de trein en soms moet ze twintig minuten wachten op de volgende trein. Ook is de bus vaak te laat waardoor ze haar aansluiting mist. Vergeleken met de NS vindt Roos het een mooie trein. “Alleen de piepjes bij de deur zijn irritant, en bij het inchecken hoor je het piepje juist niet goed.” Het personeel in de trein wordt ook goedgekeurd. “Het zijn leukere mensen dan bij de NS, er lopen jongere mensen rond en die zijn vriendelijker.”

Op tijd en stil

Marjon Karsten is erg blij met de nieuwe treinen. Ze gaat niet vaak met de trein maar de keren dat ze gaat, vindt ze het erg prettig. “De treinen zijn comfortabel, schoon, netjes en overzichtelijk.” Ook de zitplaatsen vindt ze goed en de treinen zijn volgens haar geluidsarm. “Ik woon vlak bij het spoor en hoor de trein bijna niet meer.” Ook het personeel in de trein is volgens Marjon aardig, begripvol, humoristisch en geschoold. Ze ziet eigenlijk geen nadelen aan de treinen van Arriva.

Veel verbeteringen

Vera Volders vindt de nieuwe treinen prima. “Vooral de extra spitstreinen zijn fijn, de aansluiting met de bus is dan goed.” Over het algemeen rijden ze op tijd en ook vindt ze dat de treinen heel stil rijden. “De oude treinen rammelden aan alle kanten.” Vera vindt het personeel ook vriendelijk, maar wel wordt er meer gecontroleerd. “Bij NS werd er maar één keer in de twee weken gecontroleerd.” Ook Vera vindt de piep bij de deuren irritant, terwijl de piep bij het inchecken niet goed te horen is.

Rob Lubbers is erg positief over Arriva. Hij gaat elke week naar school met de trein en is erg tevreden. “Vooral de stiltecoupe en de Wi-Fi zijn een verbetering . “De treinen rijden meestal op tijd en zien er mooi uit. Voor zover Rob heeft meegemaakt zijn er meestal genoeg zitplaatsen. Van vrienden hoorde hij dat ze soms wel moeite hebben om een zitplaats te vinden. In vergelijking met de NS wint toch de nieuwe vervoerder. “Arriva is beter op tijd dan NS, en de treinen trekken zachter op.”

Drama in het begin “De dienstregeling is goed.” Zo vindt Gerbrand Bouwhuis. “Alleen als het druk is, is het vaker staan dan zitten.” Wel is hij blij dat de treinen nu op tijd rijden. “In het begin was het een drama.” De stoelen vindt hij fijn zitten. “Alleen voor lange mensen is het niet prettig omdat je dan voorover zit.” Staan is wel vervelend. “Je wordt dan gek van het gepiep bij de deuren.” Voor lange stukken zou Gerbrand liever in een NS trein zitten, maar voor het kleine stukje dat hij er mee reist, maakt het hem niet uit.

Te korte treinen “De treinen zijn meestal te kort” vertelt Floor Vasse. Meestal zijn er ’s ochtends maar één of twee treinstellen. Wat Floor betreft mag de trein dus soms wel langer zijn. Ook vindt ze dat je vaak moet staan als het druk is. “Ook de hokjes waar je moet staan zijn veel te klein.” De trein zelf vindt Floor wel prima. “Het zijn fijne treinen en het personeel is erg vriendelijk.” De aansluiting had beter gekund. “Bij vertraging mis je snel de aansluiting in Zwolle.” Gelukkig maakt ze niet vaak lange vertragingen mee, maar meestal wel een paar minuten.

Twee inbraken Dedemsvaart

Autovernielers aangehouden

Schade aan Toyota door doorrijden

Auto schept fietser op Rechterensedijk

In een woning aan de Leeuwerikstraat en de Langedijk in Dedemsvaart is ingebroken. Dat meldt wijkagent Paul Masselink op Twitter. De twee inbraken zijn gepleegd tussen zaterdag 9 maart 13.30 uur en zondag 10 maart 1.00 ‘s nachts. Mensen die meer informatie hebben, worden gevraagd te bellen met 0900 8844.

Twee autovernielers werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. Dat meldt wijkagent Paul Masselink op Twitter. Zij zouden onder andere auto’s in Baalderveld, Hardenberg hebben vernield. De twee konden worden aangehouden op aanwijzingen van een getuige, de zaak wordt verder onderzocht.

Een automobilist die doorreed op de parkeerplaats van Albert Heijn in Ommen heeft op 6 maart tussen 15.00 en 15.30 uur schade veroorzaakt aan de voorzijde van een Toyota Rav. Dat meldt wijkagent Jan Voortman op Twitter. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan.

Aan de Rechterensedijk in Dalfsen is woensdagmiddag even na vijf uur een fietser geschept door een auto. Ondanks de forse klap kwam de fietser er zonder zwaar letsel vanaf. Hij is ter controle meegenomen door de opgeroepen ambulance. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Kasteel Rechteren. Een fietser werd bij het oversteken van de Rechterensedijk geschept door een bestuurder van een volkswagen Golf Plus. De fiets, die redelijk beschadigd was werd opgehaald door bekenden van het slachtoffer. De auto, die enkel lichte schade had bij de kentekenplaat, kon zijn weg vervolgen. Bron: Niels Jansen.


12

Toerclub Dalfsen houdt open dag Op de open dag kunnen geïnteresseerden kennismaken met de vele aspecten van de vereniging; een vereniging voor jong en oud, man en vrouw. De club kent een groot aantal vrouwelijke leden. Zij hebben een speciale damesfietsgroep die samen fietst en samen speciale (meerdaagse) tochten rijdt. Er zijn diverse redenen waarom mensen lid zijn; de één fietst voor de gezelligheid en een ander wil aan zijn conditie bouwen. Echter er is één passie die allen bindt en dat is de liefde voor de fiets en het gezamenlijk beleven van deze tak van sport. Toerclub Dalfsen wil beginnende dames de kans geven om in een aparte groep het racefietsen in een groep te leren. Deze groep heeft de eerste trainingsavond op woensdagavond 3 april. Tijdens de open dag kunnen belangstellenden hier alle informatie over krijgen.

Toerclub Dalfsen zet zaterdag 23 maart de deuren van Clubgebouw Kadans van 9:30 tot 13:00 uur weer voor iedereen open. De dag staat in het teken van het motto ‘Ga toch fietsen’, dit brengt de ruim 240 leden wekelijks samen.

Ook nieuw dit jaar is de jeugdgroep. Onder begeleiding van een aantal ervaren toerfietsers kunnen jongeren binnenkort gaan fietsen. De bedoeling is om te starten met jongeren tussen de 12-18 jaar. Afhankelijk van de aanmeldingen zal er in verschillende tempogroepen meegefietst kunnen worden, Bang dat je achterop raakt of het tempo niet aan kan is ongegrond. De club hanteert het principe samen uit samen thuis, daarnaast

heeft de club vier tempo groepen van recreant tot fanatiek. Belangrijk is om die groep te kiezen die bij jou past. In het clubgebouw zullen vrijwilligers je alles kunnen uitleggen over fietsen, kleding, schoenen, fietsen in groepsverband, voeding etc. Tevens kunnen zij je vertellen wat de voordelen zijn om lid te worden van Toerclub Dalfsen. Denk hierbij aan de verzekering van de fiets die door het lidmaatschap geregeld wordt. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om zelf een racefiets en/of mountainbike uit te proberen. Speciaal voor deze dag heeft de club de beschikking over een serie fietsen, waarop mensen onder begeleiding een kleine route kunnen fietsen. Vooraf zal uitgelegd worden hoe er geschakeld en geremd moet worden. De fiets wordt vervolgens afgesteld en met ervaren leden van de Toerclub kan men een uitgezet parcours fietsen. Elk heel uur zal er een groep starten voor een proefrit (10, 11 en 12 uur). Mocht je er zeker van willen zijn dat je een fiets kunt uitproberen, stuur dan alvast een mail naar info@toerclubdalfsen.nl en vermeld hierin je voorkeur (racefiets of mountainbike) en je lengte. De open dag is in het clubgebouw Kadans aan de Brethouwerstraat 29 in Dalfsen(naast de Trefkoele).

Geld van Stichting Behartiging belangen Groene Kruis besteed Niet iedereen zal het meer weten, maar tot 1981 was er in Ommen een Vereniging ‘Het Groene Kruis’. Deze Vereniging was in 1908 opgericht. In 1981 begon de fusiegolf in het Kruiswerk, waarna de Vereniging uiteindelijk opging in Carinova. In 1981 ontving die vereniging een schenking van mevrouw Van Wijck. Er werd een ‘Stichting Behartiging belangen Groene Kruis Ommen’ opgericht om dit geld te beheren en te zorgen dat dit op één of andere manier de maatschappelijke gezondheidszorg in de gemeente Ommen ten goede zou komen, voor zover dat niet door een andere instelling bekostigd wordt. “Nu willen we als stichting het gevoerde beleid graag verantwoorden,” vertelt bestuurslid Gerrit te Rietstap. In 1990 en 1991 zijn ook nog schenkingen van mevrouw Oterdom en de heer Borgers ontvangen. In totaal heeft de Stichting 30.857,05 euro aan schenkingen ontvangen en in de loop der jaren ook 32.987,51 euro aan rente. In totaal was er dus 63.844,57 euro aan inkomsten. Hiervan is aan schenkingsrecht 1.996,63 euro betaald, aan de Kamer van Koophandel in de jaren tot en met 2009 726,16 euro en aan bestuurskosten in deze achttien jaar 449,60 euro. Daardoor kon de Stichting per saldo 60.613,26 besteden aan de verschillende instellingen in het voorzieningsgebied van het voormalige Groene Kruis. Dit zijn de Boslustschool, Paardrijden Gehandicapten, Zonnebloem, Artsen zonder Grenzen, Oldenhaghen, Speel-o-theek, SPD, De Imminck-

hoeve, Zorgcentrum De Esrand, Stichting Terminale Thuiszorg Ommen, Stichting Zorgvoorziening, Johan Seckelschool, Vechtgenoten en acht instellingen voor gehandicaptenzorg. Vrijwel steeds is dat gebeurd door te voorzien in de vraag naar benodigd materieel, meubilair, aangepaste fietsen en dergelijke. In 2009 heeft de Stichting de laatste schenkingen gedaan en is daarna opgeheven. Op deze wijze wil de Stichting zich in het openbaar verantwoorden voor het gevoerde beheer. De archieven worden overgedragen aan HKO. “Ik wil de dames Vroom en Hogendoorn en de heren Van der Vegte en wijlen Masselink bedanken voor hun inzet in het bestuur en de fijne samenwerking,” zo besluit Te Rietstap.

Wie heeft border collie Yuma gezien? De 3-jarige border collie Yuma van de familie Bloemert uit Nieuwleusen is vermist. “Hij komt uit Soest, hij was net 15 minuten bij ons binnen geweest, toen hij de deur naar buiten opende en wegrende”, vertelt Alie Bloemert. Yuma is een reu, zwart-wit van kleur, kortharig, slank en snel. “Hij gaat er snel vandoor wanneer je zijn naam noemt. Hij is erg bang.” De hond is op 10 maart voor het laatst gezien in de omgeving van het Westeinde, Koesteeg en Korenweg. Yuma rende weg van Westeinde 196, en is waarschijnlijk richting het noorden gegaan. “Hoewel we hem nog maar heel kort kennen, willen we hem graag terug”, aldus Alie. Wie heeft Yuma gezien? Neem contact op met Alie Bloemert via 0641205727 of 0529 466852.

Taize-viering in de Grote Kerk In de Grote Kerk in Nieuwleusen wordt zondag 17 maart een Taize-viering gehouden. Dat is een dienst, zoals die ook in het klooster van Taizé in Frankrijk gehouden worden. De liederen zijn kort en eenvoudig van melodie en ze worden meerdere malen achtereen herhaald. Een gelegenheidskoortje onder leiding van Jan Sierink zal de samenzang ondersteunen. Sandra Gerrits uit Dalfsen speelt op de dwarsfluit.

Er zijn wel schriftlezingen, maar er wordt geen overdenking uitgesproken. Na een lezing is er stilte; dan kun je het tekstgedeelte op je inwerken en er is gelegenheid dat gedeelte te overdenken. De dienst begint om 19.15 uur.

Titel voorbij aan Foreco en Beerze Bulten De titel Ondernemer van het Jaar 2013 in de regio Zwolle is voorbij gegaan aan Gerrit Jan Hagedoorn van Beerze Bulten en Peter Swager van houtbedrijf Foreco. De beide ondernemers waren genomineerd voor deze prijs van de Kamer van Koophandel, MKB-RegioZwolle en VNO-NCW Midden. Yvo Hütte van het Zwolse Traffic Support ging er met de titel vandoor. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het regelen van verkeersstromen bij bijvoorbeeld evenementen en infrastructurele werken.

Stichting bedankt Dalfsen voor 31.000 euro De afgelopen weken heeft voor de 24e keer de inzameling plaatsgevonden voor de armen, zieken en gehandicapten in Oost-Europa door de Stichting DALFSEN helpt O.EUROPA. Ruim 300 vrijwilligers zijn op pad geweest om geld in te zamelen om de leefomstandigheden het komend jaar voor deze mensen te verbeteren. Er is bijna 31.000 euro ingezameld. De stichting wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen, van harte bedanken. Begin april vertrekt het eerstvolgende transport, het zogenaamde Paastransport, naar Oost-Europa met onder meer 2000 voedselpakketten. Nog altijd is er grote behoefte aan gebruikte kleding, beddengoed en dergelijke; dit kan nog steeds in het voormalig gemeentehuis aan de achterzijde bij de oude cichorei fabriek op iedere woensdagmorgen, met uitzondering van de schoolvakanties, worden afgegeven.

Potgrondactie succesvol Het Ommermannenkoor kwam dit jaar weer voor de 21e maal achtereen huis-aan-huis langs met de potgrondactie. De leden van het Ommermannenkoor willen alle kopers hartelijk danken voor hun bijdrage aan de kas van het Ommermannenkoor. Het aan huis brengen van de potgrond geeft de leden van het Ommermannenkoor veel plezier, voor de kopers geen gesleep met potgrond en op de plek gebracht. Ook volgende jaar komt het Ommermannenkoor de eerste volle week van maart weer langs. “Ook willen we de firma Dé-Gé danken voor het opslaan en overslaan van de potgrond. De Jumbo supermarkt in Ommen voor de sponsering van de broodjes voor de leden van het Ommermannenkoor.”


13 10.000 euro voor bus Rosengaerde Woonzorgcentrum Rosengaerde heeft van de Stichting Vrienden van Rosengaerde een gift van 10.000 euro ontvangen voor de nieuwe rolstoelbus. Directeur Miep van Es van Rosengaerde dankte de stichting heel hartelijk voor deze bijdrage. Zij benadrukte het belang van de stichting die met deze gift Rosengaerde in staat stelt om het welzijn van de cliënten te bevorderen. Dit is tevens de doelstelling van de Stichting Vrienden van Rosengaerde.

van Knöldert

Ontzag Vrogger zei ik teeng mien vriendties: as oe olders oe zulke rare regels oplegt, dan luster ie d’r toch niet noar? Rare regels mut ie niet gehoorzamen, lear ik de wichter noe.

Geert Bistervels, penningmeester van de stichting en fotograaf, merkte op na het onlangs maken van een foto van de ‘oude’ rolstoelbus van Rosengaerde de noodzaak te zien voor het vervangen van de rolstoelbus. Met deze gift komt het totaalbedrag van de actie voor een nieuwe rolstoelbus op 50.000 euro. Daarmee heeft Rosengaerde nog zo’n 30.000 euro nodig om een nieuwe bus daadwerkelijk te kunnen aanschaffen. Mocht je meer informatie willen, een donatie willen doen of interesse hebben in een sponsoractie ten behoeve van de rolstoelbus, kijk dan op www.rosengaerde.nl of stuur een e-mail naar bus@rosengaerde.nl

Noe mut ik zeng det mien vriendties en ikke goeie olders haa’n. Wie mossen allenig iedere wekke noar de kerke. Toppunt was op een 1 januari toen mien moat öm 07.00 uur thuus kwam en zien va van onder de koeien zei: “det is kukenachtig late, mar mooi op tied öm de vrogmisse van half achte met te pakken… Rare regels mut ie niet gehoarzamen. En döarumme is d’r zo weinig gezag noar de oaverheid en andere grote instanties. Meestal bent ze öm uut te lachen.

Nieuwleusen Synergie wil stemmen voor Kroonappels Twee werkgroepen van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie, de kringloopwinkel Deuroe Veuroe en de werkgroep schooltuinen, hebben zich aangemeld om in aanmerking te komen voor de Oranje Fonds kroonappels. Het Fonds houdt deze speciale actie ter gelegenheid van de inhuldiging van de Prins van Oranje en Prinses Máxima. De Nieuwleusense werkgroepen hebben zich aangemeld bij de doelgroep buurt waarbij het

belangrijkste uitgangspunt is dat organisaties iets bijzonders betekenen voor de buurt; een veelheid aan activiteiten hebben, bijzondere mensen verbinden en die al jaren het kloppend hart zijn. Met ‘buurt’

Kijk op

bedoelt het Oranje Fonds dorp of wijk. De activiteiten van de Coöperatie sluiten naadloos aan bij dit uitgangspunt. Belangrijk uitgangspunt van de Nieuwleusense Coöperatie is bovendien dat verdiende

het Vechtdal

Onze arena… In tijden van recessie en treurnis zijn er van die lichtpuntjes die je weer optimistisch maken en veel energie geven. Afgelopen vrijdag beleefde ik zo’n moment. Sinds twee jaar hebben 17 gemeenten rond Zwolle de handen ineen geslagen om de economisch succesvolle regio nog steviger op de kaart te zetten. Eén van de speerpunten van deze regio is het cluster Agro & Food. De gemeente Ommen is bestuurlijk trekker hiervan, ondersteund door de beleidsambtenaar economie van de gemeente Dronten. Dit laat al zien dat we niet gemeentelijk maar regionaal kijken. Vrijdag was het startsymposium bij de agrarische hogeschool in Dronten, CAH Vilentum. Voor dit symposium, dat we de innovatie-arena hebben genoemd, hebben we 60 koplopers op het gebied van AGRO & Food uitgenodigd. Zij hebben al bewezen dat onze regio veel te bieden heeft op dit gebied. De thema’s die behandeld werden; nieuwe eetculturen, voedsellogistiek, nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen. Na de inleidingen van topsprekers gingen de ondernemers aan de slag in workshops om de agenda voor onze regio op deze punten te gaan bepalen. Wat mij de eerder genoemde energie gaf was vooral de power die ik voelde. Binnen Agro & Food is veel in beweging. Veel economische kansen en ruimte voor jonge mensen om op een niet-traditionele manier carrière te kunnen maken in deze sector. Wat mij bij bleef was de kreet; ‘Er zijn misschien niet genoeg bedrijfsopvolgers, maar er is plaats voor bedrijfsopvolging’. Dit vraagt een andere aanpak. Zowel onderwijs als overheid hebben hier een faciliterende rol in. Per thema zullen wij vervolg bijeenkomsten organiseren. Leuk vond ik de uitkomst van de sessie rond eetculturen. Sorry Olvarit, maar binnenkort eten de allerkleinsten niet meer uit jullie assortiment, maar worden zij gevoed uit het Vechtdalpotje. Van grond tot mond moet een begrip gaan worden in onze regio en wat wij niet op kunnen gaat, net als nu, naar de rest van Nederland en is bestemd voor de export. Het was goed te merken dat ondernemers elkaar al vonden en kansen zagen. Ommen werd vertegenwoordigd door Simone Jansen die met de Vechtdalhoeve al een goed voorbeeld is van een nieuw businessmodel. Het woord ‘arena’ associeert strijd, maar in dit geval een heel positieve. Aan mijn ‘lichtpuntje’ kwam bij dat ik als het bericht dat ik ontving waarin stond dat de strijd rond het centrum gestaakt is. Laat ook deze arena voortaan een arena zijn van positiviteit.

Ilona Lagas, wethouder gemeente Ommen

gelden weer terug vloeien naar de Nieuwleusense gemeenschap. “Om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen is het belangrijk dat veel inwoners op ons stemmen”, aldus Daan den Ouden, bestuurslid van de Coöperatie en actief bij de werkgroep scholtuinen. Nieuwleusen Synergie vraagt iedereen die hen een warm hart toedraagt te stemmen op 15, 16 en 17 maart. Dat kan op de website http://browse.kroonappels.nl/overproject.html

Zo kreeg ik lest een bekeuing ömdet ik een zestig kilometer per uur riedende auto tussen Zwolle en Roalte inhalen oaver een döargetrökken streep. De politie gaf as argument det ik de man wel heel erg hard an het schrikken had kunnen brengen. Mar de politie had precies hetzelfde doane. “Mar wule riedt veilig, wule bent beroeps”, zei de politie. Mien verwear: “Mar ík heb nog nooit een fuik op en snelweg uutezet vöar een benzinedief van vieftig euro, woardöar d’r dooien vielen.” Dan wul het gezag iniens ontzag. Ik heb de bekeuring netties betaald. Mar ik heb justitie ok evroagd of de politie zonder sirene en zwaailicht wel zo gevoarlijk mog inhalen. Ik kreeg een brief terugge det ik bezwoar had an etekend teeng de bekeuring en det ik tut behandeling niet hoe’m te betalen. Det vöarspellen weinig goeds, want ik had gin bezwoar an etekend. Drie moand noa mien bezwoar en acht justitie-manuren verder was het antwoard: Ik had niet meung inhalen. Wel een antwoard, mar niet op mien vroage. Van de wekke mear van det soort brieven. Een betalingsanmaning van Zilveren Kruus terwijl ik d’r gin verzekering mear hebbe. Een ICT-nota vöar een verkeard bedrief. Een tandartsnota vöar werk det nog mut geböaren, een spooknota vöar een nooit gevroagde advertentie.

Esmée Werlich wint tweede prijs Esmée Werlich van Hippisch Nieuwleusen won samen met Daisy in Den Ham de tweede prijs in de Bixie A dressuur.

Van het waterschap vroagt ze mie ieder joar of ik de vaste lasten via een machtiging wulle betalen, mar ik kieke wel uut. Ik vertrouw de instellingen niet mear die hun zaakies via computersystemen en digid regelt. Zie verandert voortdurend regelties, hebt doar zelf gin zicht op en loat het werk uutvoeren döar niet betrokken goedkope krachten. En wie bent an de Goden oaver eleaverd? Ik leare het jongvolk doar nooit ontzag vöar te hebben.

Denne van Knöldert


Akkoord voor woningmarkt Het kabinet heeft samen met D66, Christenunie, SGP en de coalitiepartijen in februari jongstleden een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. Het pakket omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing bevorderen, starters helpen en het scheefwonen tegengaan. Het woningbestand van Woningstichting de Veste in Ommen bevindt zich in verschillende gemeenten zoals Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte, Enschede en Terschelling. De Veste maakte een rondje langs de wethouders volkshuisvesting in zes gemeenten om te horen hoe het er in hun gemeenten voor staat en welk effect het stilvallen van de woningbouw voor hen zou kunnen hebben. • Jaarlijkse huurverhoging van maximaal 4% in plaats van 6,5% voor de inkomensgroep boven e 43.000,- per jaar. • Jaarlijkse huurverhoging van 2% voor inkomensgroep tussen e 33.614,- en e 43.000,- per jaar. • Voor inkomens tot e 33.614,- gaat de huur met 1,5% omhoog. • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties loopt langzamer op en bedraagt in 2013 50 miljoen euro en loopt op tot 1,7 miljard in 2017. Dit was 2 miljard. • Startersleningen worden van 20 naar 50 miljoen euro verhoogd. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden verstrekt. • BTW-verlaging van 21 naar 6% voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw gedurende een jaar. • Investeringsfonds van 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen, zowel voor verhuurders als eigen woningbezitters. • Mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling terwijl zij eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen, krijgen recht op huurverlaging.

Mengeling van verschillende woningen aanbieden OMMEN - Om de woningbehoeften van de gemeente Ommen in kaart te krijgen, loopt er momenteel een kwaliteitsonderzoek. “De Veste is een hele belangrijke partner voor ons om gezamenlijk mee op te trekken. We willen graag weten wat we nodig hebben op woninggebied en waar de meeste vraag naar is”, aldus wethouder Ilona Lagas van de gemeente Ommen. Voor de gemeente Ommen zou het een ramp zijn als de bouw grotendeels stil zou vallen. “We zijn gelukkig geprezen met het feit dat woningstichting de Veste in onze gemeente actief is. Het is een woningcorporatie met een redelijk robuuste bedrijfsvoering. Momenteel zijn we druk bezig met het ontwikkelen van het bestemmingsplan van Ommen Oost. In de prestatieafspraken met de provincie Overijssel staat dat we voor 2020 zo’n 300 woningen zullen realiseren in dit gebied. We hebben goede hoop dat begin volgend jaar de eerste schop de grond in gaat en we aan het bouwen zijn.” In Ommen staat men vier jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. “Dat is best lang. Belangrijk is daarom dat de mensen doorschuiven van een sociale huurwoning naar eventueel een koopwoning zodat er doorstroming plaatsvindt. Dan moet je natuurlijk wel iets te bieden hebben om deze doorstroming in gang te zetten. Je moet daarbij oppassen dat je niet voor één en dezelfde sector kiest en alleen maar sociale huurwoningen gaat bouwen. In Ommen moet je een mengeling van verschillende typen woningen aanbieden. Dan praat je over sociale huur- of koopwoningen, gemixed met vrije sectorhuizen in het hoge en lagere segment. Belangrijk is om daarin een evenwicht te ontwikkelen.”

De investeringsruimte van woningstichting de Veste wordt de komende jaren beperkt vanwege de opgelegde verhuurdersheffing die aan het rijk moet worden afgedragen en waar de woningcorporaties gezamenlijk 1,7 miljard voor moeten opbrengen. “Ik vind dat een echte economendiscussie. Er zijn zoveel economen met zoveel visies. Ik heb me laten vertellen dat wanneer er een miljard in de bouw wordt geïnvesteerd, dat ook een miljard aan neveninkomsten oplevert voor andere bedrijven, dat betekent meer extra btw-inkomsten voor het Rijk en er komen minder mensen in de WW of bijstand terecht. Door te bouwen, blijft de economie draaien. Zodra er stenen worden ‘neergelegd’ en het bouwen is begonnen, komt er ook een flink bedrag binnen aan inkomsten. Dat klinkt me logisch in de oren allemaal.” Over de samenwerking met de Veste is de wethouder vol lof. “Ik werk al een aantal jaren met hen samen en ik heb er een prima partner aan. Ik vind dat ze hele mooie dingen doen.”

Wethouder Lagas

Wethouder Agricola

Bouwen om in een behoefte te voorzien DALFSEN - “Evenals in andere gemeenten zou het stagneren van de woningbouw voor Dalfsen betekenen dat de werkgelegenheid sterk terug gaat lopen. Het zou heel slecht zijn voor de bouw maar vergeet ook de installateurs en de woninginrichters niet. Als er geen woningen worden gebouwd, betekent dat er voor hen ook minder te doen is. Je bouwt om in een behoefte te voorzien.” Dat zegt wethouder Klaas Agricola van de gemeente Dalfsen. In Dalfsen zijn woningcorporaties Vechthorst en de Veste actief. In Lemelerveld neemt de Veste de verhuurmarkt voor haar rekening. De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor het aanbod van sociale huurwoningen. “Ik vind dat ook dè taak van de woningcorporaties. Je ziet momenteel dat sommige woningstichtingen zijn doorgeschoten en dat ze zichzelf meer als projectontwikkelaar profileren dan als verhuurder van sociale huurwoningen. Ik vind dat ze bij de basis moeten blijven en de zaak zuiver moeten houden”, aldus Agricola. Door het herziene regeerakkoord wordt de investeringsruimte van de woningstichtingen beperkt vanwege de afdracht van de verhuurdersheffing. Agricola: “Een woningstichting moet voldoende middelen beschikbaar hebben om onderhoud aan woningen te plegen maar ook om nieuwe projecten te starten. In Dalfsen is woonwijk De Gerner Marke praktisch volgebouwd.

We zijn bezig met een nieuwe locatie voor woningbouw te weten ‘Oosterdalfsen’. De bedoeling is dat eind 2014 gestart gaat worden met de uitgifte van kavels woningbouw. De helft daarvan is sociale woningbouw (zowel huur als koop), de rest is vrije sector.” In Dalfsen is tot voor kort altijd meer vraag dan aanbod geweest naar woningen. “Door de aangepaste financiering van de banken wordt de mogelijkheid tot het kopen van een huis echter beperkt. Nu de maatregelen voor starters ingaan, is de bestaande woningmarkt voor starters interessant. Echter de verkoop van met name woningen boven de twee ton loopt niet hard. Als je in een tussenwoning woont en je wilt verhuizen naar een 2 onder 1 kap woning dan wordt dat lastiger qua financiering. Je ziet in Dalfsen ook veel ouderen die hun huis te koop zetten en vervolgens zelf in een huurwoning gaan. Voor de woning van senioren is wel belangstelling maar de prijs is vaak te hoog voor de kopers.” Door het herziene akkoord verwacht Agricola dat er voor starters sowieso meer ‘lucht’ is. De prijsdaling van bestaande woningen draagt hieraan ook bij.

Nieuwe initiatieven stimuleren ENSCHEDE - ‘Breng de woningmarkt snel weer in beweging.’ Dat is één van de adviezen die wethouder Jeroen Hatenboer van de gemeente Enschede geeft naar aanleiding van de belabberde situatie op de woningmarkt. “De bouw van huizen ligt grotendeels stil en bouwbedrijven gaan failliet. Mensen blijven nu wonen waar ze wonen, ze stellen verhuizen zoveel mogelijk uit.” Om beweging te krijgen moeten gemeenten volgens Hatenboer als eerste stap duidelijkheid bieden aan de markt, dus prioriteiten stellen en vooral innovatieve woonideeën stimuleren. “Ga ook meer sturen op ruimtelijke ordening in plaats van het zelf ontwikkelen van gronden. Enschede telt nu 158.000 inwoners en zal tot 2030 nog licht groeien, pas daarna wordt krimp verwacht. Er kan dus nog iets bijgebouwd worden en een aardig aantal woningen zal vervangen moeten worden omdat ze niet meer voldoen. Er zijn dus nog kansen en wij gaan er vanuit dat bouwers en corporaties hierop gaan inspelen. Daag de markt uit hierop in te spelen, zo komt er mogelijk weer beweging”, zegt Hatenboer. In Enschede speelt het probleem waarbij starters moeilijk aan een woning kunnen komen, nagenoeg niet. Hatenboer vindt het dan ook niet noodzakelijk dat er extra

nieuwbouwwoningen in het startersegment worden gebouwd. “Als je nieuw wilt bouwen op korte termijn, dan moet je een ander soort woning gaan bouwen, bijvoorbeeld in het duurdere huursegment (tussen e 650,- en e 1000,-). Dat biedt eveneens een alternatief voor een eerste woning als je geen hypotheek kan krijgen.” In plaats van het verstrekken van startersleningen vindt de wethouder dan ook dat er veel meer geld moeten worden gestopt in het verduurzamen van woningen. Hij is van mening dat daarvoor bijvoorbeeld een verduurzaamhypotheek zou moet worden verstrekt als een door de staat gegarandeerde aanvulling op de bestaande hypotheek. In Enschede is woningstichting de Veste alleen actief op de Campus van de Universiteit. “Met de studentenwoningen op de Campus heeft de Veste een uniek bezit in Nederland, dat betekent overigens wel dat in andere delen van de stad veel minder behoefte is aan studentenwoningen. Dit wordt nog versterkt doordat veel studenten in de (verouderde) huurwoningen in andere delen van de stad wonen. Een deel van deze woningen zal de komende 15 jaar gesloopt worden en biedt dan pas mogelijkheden voor nieuwbouw” aldus Hatenboer.

Wethouder Hatenboer

Woningstichting de Veste Postadres Postbus 132, 7730 AC Ommen, Bezoekadres Eskampweg 1, Ommen tel. (0529) 45 25 88, fax (0529) 45 56 05, e-mail info@veste.nl, internet www.veste.nl Kantoor geopend maandag t/m donderdag 09.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur, vrijdag 09.00 - 12.30 uur Kantoor telefonisch bereikbaar maandag t/m donderdag 08.00 - 12.30 en 13.00 - 16.30 uur, vrijdag 08.00 - 12.30 uur Telefoon wachtdienst voor spoedeisende klachten, tussen 16.30 en 08.00 uur: (06) 53 18 60 84


Wethouder Prinsse

HARDENBERG - In Hardenberg wordt momenteel ondanks de slechte economische tijd, flink gewerkt aan de toekomst. Het zogeheten investeringsfonds van 150 miljoen euro dat in het nieuwe regeerakkoord wordt genoemd, klinkt wethouder Douwe Prinsse in deze tijd als muziek in de oren. Met dit geldbedrag kunnen verhuurders en particuliere woningbezitters energiebesparende maatregelen nemen. “Wij stimuleren woningeigenaren in de gemeente met het project Bewust Duurzaam Thuis al jaren om hun huis te verduurzamen door het nemen van maatregelen. Momenteel timmeren we in Balkbrug en Dedemsvaart aan de weg om inwoners te stimuleren hun huizen zo aan te passen dat het energieverbruik veel lager is waardoor de woonlasten ook flink dalen.” Het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente biedt volgens Prinsse veel voordelen. Er is dan sprake van bedrijvigheid in de gemeente zodat de economie blijft draaien. Voor de gemeente Hardenberg zou het een flinke tegenvaller zijn als de woningbouw stilzou vallen. Prinsse: “Voor de werkgelegenheid is dat hartstikke slecht. Het treft niet alleen bouwbedrijven, maar ook

Woonvisie geactualiseerd RAALTE - In de gemeente Raalte is onlangs een actualisatie gemaakt van de woonvisie van de verschillende projecten in de gemeente voor de komende jaren. Wethouder Wout Wagenmans van de gemeente Raalte: “De economische crisis heeft de woningmarkt veranderd, het vertrouwen in de woningmarkt is afgenomen. Maar ook de landelijke maatregelen en regelgeving hebben hun invloed op de dynamiek van de woningmarkt. Alle aanleiding dus om onze woonvisie eens kritisch tegen het licht te houden. We zijn erachter gekomen dat we voor starters, ouderen en de onderkant van de zogeheten middenmarkt bijstellingen moesten doen. Salland 2 (ten oosten van Raalte) en de Franciscushoflocatie moeten meer doorstroomwoningen krijgen om in te spelen op de woonwensen.” Ondanks de economische malaise is de wethouder niet ontevreden over de bouwactiviteiten in zijn gemeente. De recente

toeleveranciers, woninginrichters en andere detailhandel. We merken nu al dat de crisis geweldig veel impact heeft.” Volgens Prinsse moeten mensen in een huis wonen dat precies bij hen past. “Ouderen die te maken krijgen met gebreken, verhuizen nu niet naar een aangepaste woning en blijven in hun eigen huis wonen. In huis moeten aanpassingen aan worden gebracht en dat is vaak niet gemakkelijk. Als er geen doorstroming op de woningmarkt is en mensen blijven zitten waar ze zitten, dan is het voor een starter moeilijk om daar tussen te komen. Voor een starter die graag op zichzelf wil wonen, is het momenteel moeilijk om een passende huurwoning te vinden. Helemaal voor de groep tweeverdieners die samen meer dan e 3300,- verdient, is het lastig. Ook voor net afgestudeerde MBO-ers die hun eerste baan hebben en e 1200,- schoon verdienen, is het niet eenvoudig iets passends te vinden.” Prinsse is van mening dat deze groep een huurwoning voor e 500,- per maand moet kunnen krijgen. “Dat blijkt moeilijk omdat woningstichtingen ook de investeringskraan dichtdraaien. Dat is jammer, want juist deze doelgroep wil je als gemeente graag binnen de gemeentegrenzen houden.

uitgifte van 68 woningen in Salland 2 liep boven verwachting goed, dat geeft aan dat er in het middensegment nog wel degelijk vraag is. In Luttenberg staan 24 woningen op de planning waarvan het eerste deel inmiddels is uitgegeven. “Bij ons zijn veel kavels die door eigen bouwers worden bebouwd. Wij hebben in Raalte ook de regel dat 65% van de bebouwing particulier opdrachtgeversschap moet zijn. We willen niet teveel projectontwikkelaars hebben. In veel buurtdorpen bouwen de mensen ook al vaak zelf, dat heeft ook te maken met hun bouwvakkersachtergrond.” Een goed voorbeeld is de enthousiaste groep starters in Heeten die beginnen aan de bouw van acht rijenwoningen in collectief particulier opdrachtgeverschap.” Volgens de wethouder moet men simpelweg maatwerk leveren en moet er flexibel worden omgesprongen met bestemmingsplannen. “Vraag aan de koper wat hij of zij wil. Voor starters hebben we natuurlijk de startersleningen beschikbaar. Dat geldt in Raalte ook voor bestaande woningen dus niet alleen voor nieuwbouw.” Over de verhuurdersheffing die de woningcorporaties aan het Rijk moet afdragen, is

Bouwen op Terschelling TERSCHELLING - Het is alweer een jaar of zeven geleden dat er op Terschelling woningbouw plaatsvond. Recreatiewoningen zijn er genoeg maar aan gewone huurwoningen is een groot gebrek. Als alles volgens plan verloopt, komt daar volgend jaar verandering in. Bestemmingsplannen zijn gewijzigd en het is de bedoeling dat de bouwstroom in één keer gaat beginnen. Zo staat onder meer de bouw van de 200 appartementen tellende campus van de Zeevaartschool op het programma. Bovendien komen op het terrein van het voormalige Koninklijke Luchtmachtgebouw 16 huurwoningen. Wethouder Jort Spanjer van Terschelling is erg positief over de projecten. “Op deze manier wordt er op Terschelling gewerkt aan de doorstroming van huurders. Momenteel zijn er 240 woningzoekenden op Terschelling, zij staan al acht jaar op een wachtlijst. De meeste mensen die op Terschelling een huurwoning huren, blijven daar hun hele leven lang wonen en verkassen niet. Door nieuwe woningen te bouwen, bied je de mensen perspectief.” Als er op Terschelling wordt gebouwd, be-

tekent dat nogal wat. Een grote groep aannemers ‘van de wal’ strijkt doordeweeks op het eiland neer. De bouwvakkers verblijven van maandag tot en met donderdag in hotels waarna ze thuis een lang weekend hebben. Ook levert de bouw weer werk op voor de lokale bedrijven zoals grondverzetbedrijven, loodgieters, elektriciens, bouw- en timmerbedrijven, tankstations, hoteliers en restaurants. “Iedereen pikt er wel een graantje van mee en dat is hartstikke positief.” De Btw-verlaging van 21 naar 6% voor verbouwingen en renovaties van bestaande woningen is voor Terschelling ook gunstig. “Het is voor de plaatselijke aannemers mooi dat ze dan meer werk krijgen. De economie op een eiland ziet er iets anders uit dan op de wal. Wij leven van het toerisme. Als er geld in recreatiewoningen wordt geïnvesteerd, hebben wij daar profijt van voor onze werkgelegenheid.” Wethouder Spanjer maakt zich verder ook zorgen over de koppeling van maximaal 4,5% van de WOZ-waarde aan de huurprijs. “Bij ons op het eiland is sprake van relatief hoge WOZ-waardes van rond de twee ton. Als de voorgestelde huurkoppeling wordt

Om starters op de woningmarkt een steuntje in de rug te bieden, biedt de gemeente Hardenberg daarom de zogeheten starterslening aan. Dit is een soort tweede hypotheek waarvoor starters de eerste drie jaar geen rente en aflossing betalen. Vorig jaar hebben we 60 leningen verstrekt, we merken nu dat het op dit gebied nog aardig stil is. De wethouder heeft kritiek op het feit dat in het regeerakkoord de verhuurdersheffing die corporaties moeten betalen aan het Rijk nauwelijks verminderd is. In het ‘oude’ akkoord moest dat bedrag eind 2017 twee miljard euro zijn en dat is nu naar 1,7 miljard verlaagd. “De mate waarin het Rijk de hand ophoudt bij corporaties gaat te ver. De corporaties zijn samen bezig om werkgelegenheid te houden door te gaan bouwen. Maar als zij niet kunnen investeren wordt een lokale economie ook deels stilgelegd. 50% van de koop en huurwoningen die zouden worden gebouwd is uitgesteld. Het zou goed zijn als de regering nog eens kritisch naar het effect van deze maatregel kijkt.”

Wethouder Wagenmans

Wagenmans duidelijk: “Deze aanpak is helemaal verkeerd. De woningcorporaties moeten tot investeringen worden aangezet zodat er voortgang blijft in de woningvoorraad. Laat ze dan een percentage van de investeringen afdragen aan het Rijk. Ook vind ik het belangrijk dat de corporaties blijven investeren in woningen voor ouderen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.” Verder is Wagenmans er voorstander van om huurwoningen te verkopen. “Biedt ze aan de zittende huurders zodanig aan dat het voor hen interessant is om daadwerkelijk te kopen. Mensen zijn nu soms meer geld kwijt aan een maandelijkse hypotheek dan wanneer ze blijven huren, dan is kopen geen optie. Alleen door woningen te verkopen naast de opbrengt van de huren, kan je als woningstichting geld binnenkrijgen.”

Woonnieuws

Werken aan de toekomst

Wethouder Spanjer

ingevoerd, betekent dat een dramatische stijging van de huurprijs voor onze huurders op het eiland.” Op Terschelling is permanent wonen in een vakantiewoning verboden. Dat heeft dikwijls als gevolg dat recreatiewoningen van bezitters die hun huisje niet verhuren, lang onbewoond zijn en alleen in de schoolvakanties worden gebruikt. “Je kunt er als gemeentebestuur niks aan doen. Als het nauwelijks wordt bewoond omdat het particulier bezit is, kunnen wij daar geen actie op ondernemen. Wel kun je mensen die in een nieuw appartementenhotel een woning kopen, in een contract tot verhuur verplichten. Voor onze toeristisch economie is de leegstand van particuliere vakantiewoningen wel een punt van zorg.”

Uitgave Woningstichting de Veste maart 2013


week 11 - 2013

Uienburgers 5,95

10 stuks

Rolladeschijven 5,95

10 stuks

Boeren gehaktrollen 6 stuks

4,95

Gepaneerde

schnitzels

Uit de diepvRieS:

Kilo 5,50

Slavinken tray

Gebraden

Kipschnitzels

15 stuks

10 stuks

ribben

Kilo 4,95

500 gram

3,45

Heerlijk bij de stamppot, beenhamkluifjes gebraden kilo

7,95

Rookworst grof of fijn 2 stuks

Zaterdag 16 maart 2013 Open dag van Zorg en Welzijn Ook wij doen mee! U bent welkom onze locatie te bezoeken tussen 10.00 en 15.00 uur. • • •

4,00

5,95

Gebraden gehaktballen 10 stuks

Grillworst naturel of met kaas

7,95

Verse

worst GroF Kilo 3,95

8,95

Gekruid gehakt 4x500 gram

speKlapjes Gemarineerd (Kerrie/ papriKa)

Kilo 4,50 OpeninGStijden vrijdag 9.00 – 17.00 uur Zaterdag 9.00 – 14.00 uur

6,95

Gepaneerde schnitzels (losgevroren) kilo

5,95

Schouderkarbonade (losgevroren) kilo

3,75

Lentepakkers

Elke week een nieuwe actie

Kom kennismaken met dagbesteding Kom kijken naar creatieve producten gemaakt door cliënten Kom langs, als je meer wilt weten over de RIBW

RIBW Groep Overijssel Strangeweg 5 7731 GV Ommen Telefoon: 0529 – 456 583 Diverse RIBW-locaties in Overijssel doen mee. Op www.ribwgo.nl vindt u hierover meer informatie.

11 t/m 16 maart

20% KORTING Op Expresso en Geisha

Gratis sjaal bij uw aankoop * In verschillende modekleuren, zolang de voorraad strekt.

Dalfsen • Ommen • Kampen • Hoogeveen • Zwolle

*


SPORT

17

ACO-atlete traint voor EK, maar loopt ook nog graag in Ommen

“Succes behalen in je eentje is lastig” geving, dat heb ik ook nodig. Succes behalen in je eentje is lastig”, vervolgt Van Velden. “Daarom ben ik naast mijn prestaties zoals het record op de 3000 meter en het Nederlands record van vorig jaar op de vier keer achthonderd meter estafette, vooral ook heel trots op mijn gezin, werkgever en vereniging ACO Van Elderen. Zij maken dat ik kan doen wat ik leuk vind; hárd lopen.”

Persoonlijke records, clubrecords, een Nederlands record, bronzen en zilveren medailles en een splinternieuwe sponsor: het gaat heel goed met ACO-atlete Astrid van Velden (45). Momenteel traint ze voor de indoor Europese Kampioenschappen, daarna heeft ze nog een aantal wegwedstrijden en op 6 april doet ze mee aan de vijf of tien kilometer tijdens de halve marathon in Ommen. “Welke afstand ik ga lopen, is afhankelijk van hoe ik hersteld ben na het EK. Maar ik wil liever niet al te ver vooruitkijken en juist genieten van waar ik nu mee bezig ben.” Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen zette Van Velden een Nederlands record neer op de 3000 meter. Dat wil ze tijdens het EK herhalen. “Mijn vorige is wel

kort geleden, maar dat was toen de derde afstand die ik tijdens het NKtoernooi liep. Op het EK richt ik me vooral op mijn eigen doelen in plaats van per se een podiumplek

willen halen. Zo wil ik op de 800 meter de voorrondes goed doorkomen en op een finaleplaats starten.” “Ik krijg veel steun van mijn om-

Ouvol zoekt trainer/coach Het eerste herenteam van Ouvol, een kleine maar gezellige volleybalvereniging uit Oudleusen zoekt een trainer/coach. “We zijn een gretige en enthousiaste groep, die twee jaar geleden vanuit de jeugd is doorgestoten naar het eerste team. In die twee jaar hebben we ons met moeite weten te handhaven in de tweede klasse, terwijl een terugkeer naar de eerste klasse ons streven is. In die twee jaar hebben we het zonder trainer/coach moeten doen. Door het ontbreken van een trainer/coach lukt het ons maar niet om ons doel te bereiken.” De heren zoeken een enthousiaste trainer die het uiterste uit de jonge en talentvolle groep kan halen. “Een trainer die onze techniek weer kan opfrissen, onze conditie kan verbeteren en ons spelsysteem kan perfectioneren. Maar ook iemand die tijdens de wedstrijden ons kan

LIVE VOETBAL Vechtdal Centraal volgt ieder weekend de wedstrijden van de eerste elftallen van de voetbalclubs uit het Vechtdal. Dit gebeurt zowel via onze site als onze app. Bij elke wedstrijd kun je zien hoeveel het staat en wie er gescoord hebben. Daarnaast kun je via onze site meedoen aan de Vechtdal Centraal /Time Out Sport Jack Hutten Toto.

Voor alle voetbaluitslagen én doelpuntenmakers kijk je snel op www.vechtdalcentraal.nl

coachen, want ook tijdens de wedstrijden kunnen we steun van de zijkant goed gebruiken. Daarbij zou het mooi zijn als hij of zij ook oog heeft voor de jongere talenten binnen onze vereniging.” Volgens de vereniging een dankbare taak: “Er zit zeker toekomst en rek in

Zaterdag 16 maart: Topklasse: Tweede Klasse H: Tweede Klasse H: Tweede Klasse H: Tweede Klasse H: Derde Klasse C: Derde Klasse C: Derde Klasse C: Derde Klasse C: Vierde Klasse C: Vierde Klasse C: Vierde Klasse C:

14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur

Zondag 17 maart: Derde Klasse A: Derde Klasse A: Vierde Klasse H: Vierde Klasse H: Vierde Klasse H: Vijfde Klasse H: Vijfde Klasse H: Zesde Klasse A:

14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.00 uur

Topscorers:

Van Velden traint twaalf tot vijftien uur per week: op de baan bij ACO, in het bos en krachttraining in de sportschool. Daarnaast heeft ze regelmatig overleg met trainer Rudy Brinkman en coach Bob Boverman. “Samen met de sponsoractiviteiten voor Runnersworld en de wedstrijden heb ik er zo een parttime baan bij”, lacht ze. “Dat betekent ook dat ik keuzes moet maken.” Toch voelt dat niet alsof ze dingen voor haar sport moet laten gaan: “Je weet waar je voor gaat. En ik krijg er ook veel voor terug: veel voldoening, contact met andere sporters, ik voel me vitaal en ik kom op mooie plekken. Het sporten maakt me ook tot wie ik ben.” De gedrevenheid komt ook terug in haar dagelijkse leven. “In mijn werk als praktijkmanager van een diergezondheidscentrum ben ik ook enthousiast en wil ik ervoor gaan. Wel altijd samen met anderen, net als bij het sporten heb je anderen nodig om beter te worden.”

Runnersworld in Zwolle sponsort sinds begin maart Van Veldens kleding en schoenen. “Ik loop nu twee jaar bij ACO op de baan, en dat zit behoorlijk in de lift. Dat is kennelijk niet onopgemerkt gebleven, daar ben ik heel blij mee.” Toch relativeert ze dat weer heel snel: “Het is heel mooi om bepaalde prestaties neer te zetten, dat is een goede stimulans. Maar het plezier en het genieten blijven mijn grootste drijfveren.” Dat is dus ook wat ze gaat doen tijdens haar eerste EK: vooral heel veel genieten. Naast alle grote wedstrijden die Van Velden loopt, vindt ze het nog steeds leuk om in Ommen te lopen tijdens de halve marathon. “Het is zo leuk om een wedstrijd te lopen bij je eigen club. Het is een mooi en snel parcours, dat ook nog gecertificeerd is. Het is echt een volwaardige wedstrijd. Daarnaast is het ook goed georganiseerd door de vele vrijwilligers en sponsoren. Vooral voor de vrijwilligers heb ik heel veel respect. Er zouden geen wedstrijden zijn zonder vrijwilligers.” De halve marathon in Ommen wordt gehouden om 6 april. Van Velden staat van 19 tot 24 maart samen met clubgenoten Giny Dunnewind en Ineke Nawijn op het EK indoor in San Sebastian.

Volleybalinstuif voor Nieuwleusense basisschoolkinderen

Bas, Rob, Jeroen, Gerwin, John (staand van links naar rechts), Patrick, Jesper, Eric en senior Marten (zittend).

onze groep.” De heren trainen op dit moment op dinsdagavond, maar een andere avond is wat hun betreft ook mogelijk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met John Visscher (0614126217).

Volleybalvereniging Flash Nieuwleusen houdt woensdag 20 maart van 15.00 tot 16.30 uur een instuif/spelletjesmiddag. In een middag vol spelletjes met daarin wat eerste beginselen van het volleybal wil de vereniging basisschoolkinderen in Nieuwleusen van de groepen 3 tot en met 8 kennis laten maken met volleybal. Dit vindt plaats in sporthal de Schakel te Nieuwleusen. Alle kinderen van de groepen 3 tot en met 8 worden hiervoor via de basisscholen uitgenodigd. Ook de kinderen die al op volleybal zitten, mogen meedoen en willen we juist aanmoedigen om hun vriendje of vriendinnetje die nog niet op volleybal zit mee te nemen. Als jouw kind mee wil doen, kun je hem of haar opgeven bij de sportcoördinator op school, zodat de club ongeveer weet hoeveel kinderen er zullen komen. Uiteraard kan meedoen op het laatste moment ook nog.

LIVE GOALS IN VECHTDAL

Kozakken Boys ASC’62 DZC ’68 AVW ’66 Bergentheim CSV ’28 Hardenberg ’85 SVI Voorwaarts V. SCD ’83 Avereest Bruchterveld

– HHC Hardenberg – Enter Vooruit – Nieuwleusen – OZC Ommen – Vroomshoopse Boys – Kloosterhaar – Lutten – Mariënberg – Gramsbergen – Lemele – ‘s Heerenbroek – DKB

EMMS Dedemsvaart Diepenveen OVC ’21 IJsselstreek Epse Hoonhorst Vilsteren

– VV Twenthe – De Tubanters 1897 – Lemelerveld – Wilp – USV – SV Dalfsen – Nieuw Heeten – Langeveen

Martijn Huisjes (Bruchterveld) 17 / Chiel Huisjes (Dalfsen) 15 / Erik Koedijk (Dalfsen) 14 Erik Wencker (SCD’83) 13+2 / Jan Fictorie (Avereest) 11+2 / Chiel Pasman (ASC’62) 11+2 Sven van der Hulst (SCD’83) 11+2 / Hielke Penterman (HHC) 11+1

Iedere weekend LIVE goals vanaf de Vechtdalse velden

WWW.VECHTDALCENTRAAL.NL


Haar dochter heeft haar opgegeven, omdat het leven voor haar moeder niet gemakkelijk geweest is. Het begon in 1999 met het verongelukken van haar 22-jarige zoon. Daarna verloor ze haar zus en overleed haar moeder. Een echtscheiding kwam er ook nog achteraan. Maar Roelie kan nog volop genieten van het leven: “Binnenkort krijgt mijn dochter haar eerste kind, mijn eerste kleinkind. Mooi man!” De box staat al klaar in de woonkamer bij Roelie: “Ja, ik ben ook van plan te gaan oppassen. Niet alle dagen, want ik werk vier dagen per week.” Op de meeste zaterdagen trekt Roelie de wandelschoenen aan en zet er, samen met een collega, flink de pas in. “Meestal wandelen we zo’n 10 tot 25 kilometer. Ik ben lid van een wandelclub, maar het gaat mij meer om de gezelligheid, dan om kilometers te maken. In huis blijven zitten, daar schiet je niks mee op. “

Foto’s: Dook van Gils

IN ’T ZONNETJE BIJ ARIANE INDEN: ROELIE WOLF

Voor Roelie Wolf uit Dedemsvaart is het niet de eerste keer, dat ze de schoonheidssalon van Janny Sturris binnenstapt. Ze komt trouw elke zes weken voor een gezichtsbehandeling (“Je huid knapt er echt van op, hoor!”) en om haar wenkbrauwen te laten epileren, altijd samen met haar dochter. Vandaag krijgt ze een metamorfose aangeboden door Janny en kapster Dianne.

Duo arrangement

Een anti-ageing gezichtsbehandeling

Weg met de centimeters!

STOOMBADJE Na een uitgebreide analyse van de huid, vochtarm en vetrijk, krijgt Roelie van Janny een ontspannende gezichtsbehandeling. De huid wordt gereinigd, gescrubd met een roterend borsteltje en het gezicht krijgt een stoombadje. Daarna een algenmasker, dat reinigend, vochtinbrengend en verstevigend werkt. Roelie is nog niet zo lang geleden naar de kapper geweest en het haar is niet al te lang, maar kapster Dianne gaat met veel enthousiasme aan de slag. Het haar wordt wat uitgedund en de pieken aan de zijkant gaan eraf. ”Zo wordt het gezicht iets voller,” legt Dianne uit. Het haar krijgt een warm bruine, koperachtige kleur met lichte plukjes voor een levendig effect. Roelie’s reactie: “Heel leuk! Echt wel!!” Dianne zegt daarop: “Wat heb ik toch een mooi beroep! Wat knippen en kleuren al niet kan doen bij iemand.”

VOORJAARSKLEUR Als basis voor de make-up brengt Janny Mineral Foundation aan. De Finishing Powder is Brazilian Bronze. Op de oogleden komt Shadow Magnet, dat ervoor zorgt, dat oogschaduw perfect blijft zitten en de kleur goed tot zijn recht komt. Op het ooglid komt roze, nr. 522 en als high lighter net onde r de wenkbrauwboog de sprankelende kleur Rose Gold. Op de arcadeboog tenslotte Petter Sheer. Met Eye Pensil Withe wordt aan de bovenkant langs het ooglid en aan de binnenkant van het onderste ooglid een lijntje getrokken. Op de lippen komt verzorgende Color Boost nr. 724, een mooie voorjaarskleur. De rouge is Sparkling Rose. Roelie is opgetogen over het resultaat: “Jéé, dat had ik echt niet verwacht! Prachtig!” Wie meer wil weten over het gebruik van make-up, kan bij Schoonheidssalon Ariane Inden in Ommen terecht voor een make-upworkshop. PS. Inmiddels is Roelie oma van kleindochter Eleonora!

GRATIS Kent u ook iemand in uw omgeving waarvan u vindt dat zij (of hij!) In ‘t Zonnetje gezet moet worden, loop dan even binnen bij Schoonheidssalon Ariane Inden aan de Van Raaltestraat 6 te Ommen en vul een formuliertje in! Maandelijks wordt er iemand uitgenodigd voor een gratis metamorfose met fotosessie door Dook van Gils.

Weg met de centimeters! Weg met de centimeters! Weg met de - Weg U wilt gezomet nd, vitaal ede n in eecentimeters! ncentimeters! goede conditie blijven en daarbij ook nog heerlijk ontspannen?

Weg met de centimeters!

Ontvangst met lekker kopje of thee • Huidanalyse met huidcomputer - U wilt gezo•ndAnti , vitaageing al en ingezichtsbehandeling een goede conditie blijven

- U wilt gezond, vitaal en in een goede conditie blijven Unwdialtngkeszdoantdu, vhietataeleetnpaintro eeonn gveoreadnedceordned, ietieenbdlijiveeent --- O en U wdaarbij ilt gezoook nd,nog vitaaheerlijk l en in ontspannen? een goede conditie blijven en conditie daarbij ook nog heerlijk ontspannen? en training volgde - O anks daook t u hnog et eheerlijk etpatrookreeg n veruanniet derdhet e, egewenste en dieet en daarbij ook nog heerlijk ontspannen? ennddaarbij ontspannen? - resultaat? Ondanks dat u het eetpatroon veranderde, een dieet epileren, - Oreinigingstreatment ndanks dat u he(t reiniging, eetpatrowarmtewerking, on veranderd e, een scrub) dieet onzui- en Onconditie danks datraining t u het evolgde etpatrokreeg on veuraniet ndehet rde,gewenste een dieet en conditie training volgde kreeg u niet het gewenste verheden verwijderen, huidverjongingsmasker, oogzone behandeling Wilt u eindelijk een meetbaar succes zien? -huidconditie.) U wilt gezond, vitresultaat? aaconditie l en in training een go ede kreeg conduitniet ie bhetlijvgewenste en en conditie training volgdeaangepast kreeg uaan nietdehet gewenste en volgde grondstoffen en crèmes resultaat? uur Nu een hele k Wilt u eindelijk een meetbaar succes zien? resultaat? resultaat? enaandaarbij ook nog Tot slot, brengen wij een prachtige dag make-up - Wiltheerlijk u eindelijkontspannen? een meetbaar succes zien? voor € 150,- Wilt u eindelijk een meetbaar succes zien? - Wilt een meetbaar zien? Alu eindelijk resultaat na éénsucces behandeling!

- Ondanks dat u het eetpatroon veranderde, een dieet Al resultaat na één behandeling! Nu uitproberen voor € 20,Al resultaat na één behandeling! en conditie training volgde kreeg u niet het gewenste Boekt u dit arrangement voor twee personen Al resultaat na één behandeling! Al resultaat na éénvoor behandeling! Nu uitproberen dan krijgt de 2e persoon 50% korting! Nu uitproberen voor € € 20,20,resultaat? Nu uitproberen voor € 20,Nu uitproberen voor € 20,Geldig 1531 april 20132012 tegen inlevering vanvan deze coupon Geldigt/m t/m augustus 2011tegen tegen inlevering van deze coupon Geldig t/m 31 december inlevering deze coupon - Wilt u eindelijk een Geldig meetbaar succes zien? Centre cosmétique Janny Sturris t/m 31 augustus 2011 tegen inlevering van deze coupon Ontvangst met een lekker kopje koffie of thee

€ 49,-

Dr. A.C Van Raaltestraat 6 – 7731 GN Ommen Tel: 0529- 45 00 48

Geldig t/m 31 augustus 2011 tegen inlevering van deze coupon

Geldig t/m 31 augustus 2011 tegen inlevering van deze coupon Geldig t/m 31 augustus 2011 tegen inlevering van deze coupon

Centre Cosmetique Janny Sturris Al resultaat na Cosmetique één6,behandeling! Centre Dr. A.C. van Raaltestraat 7731 GN Janny Ommen Sturris - Tel. 0529 450 048 Centre Cosmetique Janny Sturris ariane@inden-ommen.nl www.schoonheidtotaal.nl Centre Cosmetique Janny Sturris Nu uitproberen Centre Cosmetique Janny Dr. A.C. van Raaltestraat 6,voor 7731-GN Ommen - Sturris Tel. 0529 450 048 € 20,Dr. A.C. van Raaltestraat 6, 7731 GN Ommen - Tel. 0529 450 048

Deze aanbieding is geldig tot en met 31 december 2012, op basis van beschikbaarheid, niet in combinatie met andere aanbiedingen en cadeaubonnen en niet inwisselbaar voor geld.

Dr. A.C. van Raaltestraat 6, 7731 GN Ommen - Tel. 0529 450 048

ariane@inden-ommen.nl www.schoonheidtotaal.nl Dr. A.C. van Raaltestraat 6, 7731-- GN Ommen - Tel. 0529 450 048 ariane@inden-ommen.nl www.schoonheidtotaal.nl


Bureau Kootstra adviseert bij onteigening N340/N48 Onteigeningsadviseur Bureau Kootstra uit Dalfsen adviseert aanwonenden en bedrijven langs de Hessenweg die onteigend dreigen te worden vanwege de verbreding van de N340/N48 (ZwolleOmmen). Eén dezer dagen krijgen de betrokkenen een aangetekende brief van de provincie Overijssel inzake de Hessenweg in de bus. “Hoewel veel getroffenen al advies hebben ingewonnen is deze brief voor een aantal de aanleiding om nu in beweging te komen. Als deze brief over de veranderingen rond de N340/N48 vragen oproept, doen mensen er goed aan een deskundige in te schakelen”, stelt Bernhard Kootstra. “Immers, goede kennis van onteigeningsschade zie ik zelden bij opdrachtgevers en dat is volstrekt logisch. En de door de tegenpartij vastgestelde schade zonder een goede controle accepteren is natuurlijk niet slim. Wij onderhandelen al 25 jaar voor mensen die de overheid tegenover zich hebben. Een check door ons is de beste garantie dat mensen krijgen waar ze recht op hebben.” Mensen kunnen de informatie uit de brief vrijblijvend laten checken door het bureau. Meer informatie hierover via tel. 0529-760123 of een mail naar info@bureaukootstra.nl.

(advertorial)

Eten en onwetendheid “Leonie, wat adviseer jij mensen nu eigenlijk als ze overgewicht hebben?” Dit vroeg mijn zusje mij een tijdje terug. Ik antwoordde met dat het eigenlijk heel simpel is. Het is belangrijk de juiste balans te vinden in voeding en bewegen. Streng diëten is helemaal niet aan de orde. Sterker nog met een crashdieet maak je het vaak alleen maar erger. Je valt snel af, maar vervolgens komen de kilo’s dubbel en dwars terug zodra je weer ‘normaal’ gaat eten. Zonde toch van het geld en de inspanning? Beter is dus om kleine ‘simpele’ aanpassingen in het voedings- en het beweegpatroon aan te brengen. Bijvoorbeeld jam op de boterham i.p.v. hagelslag, of vloeibare bak- en braadboter gebruiken i.p.v. margarine uit een pakje. En wat denk je van 30 minuten wandelen per dag i.p.v. de 20 minuten die je nu doet. Een greep uit de reacties van mijn zusje: ‘ Is jam goed, ik dacht juist van niet’, ‘oh is vruchtenhagelslag beter dan chocolade hagelslag’ en ‘dus ook magere kaas en magere vleeswaren bevatten nog vetten en dus is het goed om hartige beleg soorten goed af te wisselen met zoete belegsoorten’. Maar is het allemaal wel zo simpel? Vaak weten we wel wat we verkeerd doen. Je leefstijl zal een verandering moeten ondergaan en dat is erg lastig. Belangrijk is dat ik als diëtist je kan helpen bij het verbeteren van je leefstijl. Dit gaat met kleine stapjes, want wie de lat te hoog legt, zal al snel de moed opgeven. De diëtist helpt je om je nieuwe leefstijl vol te houden, ook zorgt de diëtist ervoor dat de kilo’s er op een verantwoorde manier afgaan. Waar een wil is, is een weg! Voor meer informatie of het maken van een afspraak, neem contact op met diëtist Leonie Lubbinge Fysiotherapie “De Carrousel” Carrouselplein 8, 7731 EG Ommen 0529-462635.

Uw eigen nieuws

Uitgaan Soli Deo Gloria Ommen houdt concert Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria Ommen houdt zaterdag 16 maart haar jaarlijkse concert in sporthal de Carrousel. Vanaf 15.00 is te horen wat de muzikale jeugd in Ommen te bieden heeft. Het avondprogramma dat om 19.30 uur begint zal uitgevoerd worden door het A-slagwerkensemble onder leiding van Roel-Jan Jongsma en het A-orkest onder leiding van Jos Zegers. De toegangsprijs voor het jaarlijks concert bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen tot 16 jaar. Hiermee kun je ’s middags en ’s avonds naar binnen. SDG-supporters hebben gratis toegang op vertoon van hun supporterskaart. Deze supporterskaart krijg je voor aanvang van het concert thuisgestuurd. Kerk Zonder Merk in Nieuwleusen Op zondagmorgen 17 maart vindt in de Ontmoetingskerk in Nieuwleusen een bijzondere dienst plaats. Er is ruimte voor eigentijdse muziek, zang en ontmoeting vóór en na de dienst. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar met iets lekkers erbij. Het is een dienst, waarin geen predikant voorgaat en het thema is ‘Verlies. En hoe nu verder?’ De band Rinon werkt muzikaal mee. Demonstratie plantenvermeerdering Groei en Bloei Een van de leukste bezigheden met planten is misschien wel het vermeerderen ervan. Over de diverse technieken die hiervoor bestaan geeft kweker Brian Kabbes uit Suameer op dinsdag 19 maart een lezing voor Groei en Bloei. Kabbes zal de voor- en nadelen van bijvoorbeeld stekken, enten, kruisen en zaaien bespreken en hij zal enkele methoden demonsteren. Belangstellenden zijn van harte welkom in De Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5 in Ommen. Aanvang 20.00 uur. Leden van Groei en Bloei hebben gratis toegang, niet-leden betalen 5 euro. Meer informatie is te vinden op www.ommen.groei.nl Paasbingo bij SV Nieuwleusen In het clubhuis van voetbalvereniging SV Nieuwleusen vindt op vrijdag 22 maart de jaarlijkse Paasbingo plaats. De hoofdprijs is een cheque van maar liefst 125 euro. Verder zijn er nog veel meer leuke prijzen zoals vleesschotels, rollades een boodschappenmand en paasstukjes. Het kopje koffie met een plak cake wordt iedere bezoeker gratis aangeboden door de supportersvereniging. De bingo begint om 20 uur en de kantine is open vanaf 19.45 uur.

prikbord 19

Kaarten in de Olmen in Nieuwleusen Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen houdt iedere eerste en derde woensdag in de maand een gezellige kaartmiddag in de Olmen aan Oosterveen 21 in Nieuwleusen. Er worden de spellen jokeren en zwarte wijven gespeeld. De middag begint om 14.00 uur. Aan de middag zijn geen kosten verbonden, behalve voor een kop thee of koffie. Lijkt het je gezellig? Het is mogelijk om vrijblijvend eens te komen kijken. Neem voor meer informatie contact op met L. Ringeling via 0529 – 48 4191.

sport Erbens Vechtdaltour voor Rondald McDonaldhuis Een deel van de opbrengst van Erbens Vechtdaltour gaat dit jaar naar het Ronald McDonaldhuis. De organiserende Toerclub Dalfsen heeft dt besloten. De derde editie van dit evenement vindt plaats op zaterdag 25 mei. Dat het Ronald McDonaldhuis in Zwolle tien jaar bestaat is een van de redenen om voor dit goede doel te kiezen. Op www.erbensvechtdaltoer.nl vind je meer informatie over de afstanden en de routes van deze fietstocht. Paaseitjesactie Badmintonclub Nieuwleusen Leden van Badmintonclub Nieuwleusen gaan op 16 maart langs de deuren om paaseitjes de verkopen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om de contributie laag te houden. BCN bestaat sinds 1 maart 1979, heeft een wedstrijdteam dat speelt in de regionale dorpencompetitie, en voor jeugdleden worden er dorpentoernooien gehouden. Abu Kamarulzaman geeft de trainingen in sporthal De Schakel. Ben je op zoek naar een sport waarbij je conditie opbouwt in combinatie met een gezellige vereniging? Je bent van harte welkom. Voor vragen kun je contact opnemen met R. Compagner 0529-483675 of kijk eens op www.bcnieuwleusen.nl

Mededelingen Schilder Azat Malikov laat zijn werk zien Kunstschilder Azat Malikov exposeert zijn werk op twee plaatsen in de gemeente Ommen. Schilderijen van ‘magische bloemen’ van olieverf en acryl zijn te zien bij hotel Wildthout in Ommen aan Hammerweg 40. Deze expostie duurt nog tot 31 mei. Nostalgische stillevens, eveneens van olieverf en acryl zijn te zien bij hotel De Klomp in Vilsteren. Ook die expositie eindigt op 31 mei.

Exposanten gezocht voor Kunst om Dalfsen Het meiweekend 4 en 5 mei staat weer voor de deur. In het Vechtdal wordt weer op tal van locaties kunst van diverse disciplines getoond. Een weekend lang kan men toeren langs kunstenaars op de mooiste locaties met een veelzijdigheid aan kunst. De werkgroep is al volop aan het werk. Degene die nog graag deelnemen aan het evenement als exposant kan zich nog aanmelden tot 15 februari. Indien men zelf geen locatie heeft om te exposeren, draagt de organisatie daar zorg voor. Uw reactie graag naar secretariaat info@kunstomdalfsen. nl Ook Kulturhus de Mozaïek in Lemelerveld zoekt deelnemers voor haar kunstmarkt. Aanmelden kan via 0572 – 370306 of ww.kulturhuslemelerveld.nl De aanmeldingen moeten voor 13 maart 2013 binnen zijn.

Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligerspunt Dalfsen/Nieuwleusen Het Vrijwilligerspunt Dalfsen/ Nieuwleusen is wekelijks op zoek naar vrijwilligers. Werkgroep Amnesty Dalfsen zoekt een vrijwillig(st)er met de functie coördinator schrijfabonnementen. Als coördinator verzorg je de distributie van achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven naar de abonnee. Contactpersoon: B .Wijbanga 0529-431957 Sensoor zoekt vrijwilligers die telefonisch een ‘luisterend oor’ willen bieden. Training wordt aangeboden. Contact: Sensoor 074-2552551 of info@sensooroostnederland.nl. Voor verdere informatie kun je terecht bij de organisatie of Vrijwilligerspunt Dalfsen/Nieuwleusen. Spreekuur Dalfsen: dinsdagmiddag en donderdagmiddag 13.30 tot 14.30 uur, Ruitenborghstraat 56, Dalfsen. Spreekuur Nieuwleusen: donderdagochtend 10.00 tot 11.00 uur in de Olmen, Oosterveen 21, Nieuwleusen. www.vrijwilligerswerkdalfsen.nl

Bezoek ook onze site voor nog meer nieuws Vechtdal Centraal is een podium voor iedereen. Gemaakt voor, maar vooral ook door de inwoners van het Vechtdal. Alle nieuwsberichten en foto’s van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen, politieke partijen en individuele burgers zijn bij ons welkom. Wij kunnen – helaas – niet alle berichten die we wekelijks binnen krijgen in onze krant plaatsen, maar op onze site is onbeperkt ruimte, dus daar plaatsen wij alles wat onze lezers opsturen. Ga daarom vooral ook naar onze website www.vechtdalcentraal.nl voor nog meer nieuws uit het Vechtdal!


Beleef de lente

aan de Overijsselse Vecht

TE KOOP:

Ruime 2- en 3 kamer appartementen

Dinsdag 19 maart • 10.00 - 17.00 uur

Exclusieve Modepresentatie Bij La Femme

Open Huis zaterdag

16 maart

13 uur tot 15 uur

La Di

at

kk

uv

err

as er se n s Om st m raa en t 1 op

Onder het genot van een hapje en een drankje presenteert een professionele mannequin u onze kleurrijke voorjaarscollectie.

Residentie De Stadshaghen inOmmen Informatie: www.stadshaghen.nl tel. 0172-604460 of 06-53168057

SOMMERMANN • ERFO • GOLLÉ HAUG • SETTER GERMAINE • GELCO • LEBEK • GERKE Parkeren voor de deur Op zicht kan altijd

Markt 20 - 7731 DB Ommen - (T) 0529 - 456 500

2 dolle dagen 15 en 16 maart

GROTE VOORRAAD STRETCH BROEKEN

Aangeboden

2 fietsen*

voor de prijs van 1 *let op de flyer

VARKENSDRIJFMEST Ook voor particulieren Handelshuis Schuttert, Ommen Tel. 06-22923287 Jan Schuttert

MAALTIJDSERVICE

Een warme maaltijd aan huis bezorgd

Ook in Ommen

Tel:0546-671529 Esweg 9 7683 VH Den Ham www.maaltijdservice-n-esch.nl info@nesch.nl


21 Huurders Veste moeten 4,5 miljoen opbrengen

Sinke: ‘De Veste wordt verlengstuk Belastingdienst’ De 6.500 huurders van De Veste moeten de komende jaren samen 4,5 miljoen euro aan ‘verhuurdersheffing’ opbrengen en de bouw van Oldenhaghen staat op losse schroeven. Het zijn een paar gevolgen van het Woonakkoord dat het kabinet onlangs met een deel van de oppositie sloot. “Het kabinet zet de huurmarkt en de koopmarkt vast,” zegt directeur Jan Sinke. “Maar twee keer vast is niet los.” De meest in het oog springende maatregel in het akkoord van VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP en D66 is de inkomensafhankelijke huurverhoging, die mede bedoeld is om het zogeheten ‘scheefwonen’ tegen te gaan. Huurders met een gezamenlijk inkomen tot 43.000 euro gaan ongeveer 4,5 procent meer huur betalen, terwijl mensen boven die grens met een huurverhoging van ongeveer 6,5 procent te maken krijgen. Eén en ander is nodig om de ‘verhuurdersheffing’ van 1,7 miljard op te brengen, waarmee het kabinet de corporaties belast. De Veste moet 4,5 miljoen betalen, wat met 6.500 huurders uitkomt op ongeveer 700 euro per huurwoning. “Dat betekent nogal wat voor onze huurders,” vindt Sinke. “Dat extra bedrag moet in een paar jaar tijd binnenkomen, dus we moeten daar nu al mee beginnen.” Sinke meent dat de woningstichting op deze manier deels een verlengstuk wordt van de Belastingdienst. “Het is een verkapte belastingmaatregel. Het was netter geweest wan-

neer het kabinet gewoon de laagste belastingschijf wat verhoogd had.” De grote vraag is of de maatregelen de samenleving gaan helpen en dat is volgens Sinke niet het geval. “De bedoeling is dat huurders met hogere inkomens gestimuleerd worden om een woning te kopen, maar ze kunnen geen kant op. Ze kunnen heel moeilijk een hypotheek bij de bank krijgen en huizen zijn voor hen vaak te duur.” Ook de nieuwe ‘Blok-hypotheek’ kan zijn goedkeuring niet wegdragen. “Daarbij stijgt uiteindelijk de schuld en dat is het tegenovergestelde van wat beoogd werd. De Rabobank heeft daar al tegen geprotesteerd en dat zegt heel wat, omdat die bank over het algemeen vrij volgzaam is.” De woningmarkt komt op deze manier volgens Sinke niet weer op gang. “Het kabinet zet de huurmarkt en de koopmarkt vast. Maar twee keer vast is niet los.” De Veste heeft voor de komende tijd drie grote bouwprojecten op stapel staan: een nieuw verzorgingstehuis in Raalte, een nieuwe cam-

pus op Terschelling en het nieuwe woonzorgcentrum Oldenhaghen in Ommen. Buiten de schuld van de woningstichting zijn die projecten onzeker geworden. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft voorlopig namelijk geen garanties – ‘borging’ – meer op leningen van woningcorporaties voor financiering van nieuwbouwplannen vanaf 2014. Hierdoor wordt het voor hen vrijwel onmogelijk om leningen af te sluiten. “Dat zijn drie projecten van in totaal ongeveer 40 miljoen euro. Maar als die borging niet vrijkomt, moeten we waarschijnlijk iets gaan schrappen.” Een onnodige situatie volgens Sinke, omdat zijn woningcorporatie de financiële zaken goed voor elkaar heeft. “Onze balans en het jaarverslag over 2012 zien er bijvoorbeeld heel goed uit. Financieel zijn we hartstikke gezond, maar als deze situatie blijft voortbestaan, kunnen ook wij niet vooruit. We zijn bezig om op andere manieren geld bij elkaar te krijgen, bijvoorbeeld door de verkoop van woningen.”

Bonte Stegge opent Streetwise-seizoen

Voorstelling over de elementen in Oudleusen De Zanggroep Out of the Blue uit Nieuwleusen en Theater van de Droom van Jeroen Boerwinkel uit Meppel presenteren geven de Theatervoorstelling ‘Natuurlijk’. Dat doen ze op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart in de Wiekelaar in Oudleusen. ‘Natuurlijk’ is een voorstelling waarin de vier elementen water, lucht, vuur en aarde centraal staan. Dat gebeurt in een meerstemmige zangshow, afgewisseld met een figurentheater. De voorstelling wordt geopend met een door Rineke Marwitz gecomponeerd zangstuk: ‘Ontwapenen met Liefde’. Het element water krijgt inhoud met het zangstuk Die Moldau en de figuur De Vissenman. Maar ook ‘Fire’ van de Pointersisters wordt met vuur gezongen. Het geheel wordt ondersteund door professionele muzikanten en omlijst met mooie visuele en geluidseffecten. Ook de Historische Vereniging Dalfsen levert een bijdrage. De voorstelling begint beide avonden om 20 uur. Kaarten kosten 12 euro voor volwassenen en 7,50 voor kinderen. Kaarten zijn te koop via www.blueonline.nl of bij De Wiekelaar in Oudleusen en Douma Schoenen en de Marskramer in Nieuwleusen.

Grote Peuterdag op basisscholen Openbaar Onderwijs De basisscholen voor het Openbaar Onderwijs in deze regio houden op 22 maart de Grote Peuterdag. Ook in Ommen, Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld gaan de deuren van deze scholen open. Tussen 9 en 11.30 uur kunnen peuters en hun ouders of verzorgers kennis maken met de scholen. De Grote Peuterdag is voor peuters een leuke en actieve kennismakingsochtend. Voor ouders en verzorgers biedt de Grote Peuterdag de mogelijkheid om kennis te maken, vragen te stellen, zich te laten informeren en de school te bekijken. Alle basisscholen stellen een eigen informatie- en activiteitenprogramma op zodat peuters en

ouders of verzorgers de school al echt leren kennen. Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders of verzorgers die een goede basisschool willen kiezen. Meer informatie over de Grote Peuterdag via www.openbaaronderwijszwolle.nl, www.facebook.com/ GrotePeuterDag, of Twitter: www. twitter.com/GrotePeuterDag.

De medewerkers van de ANWB Streetwise begonnen 5 maart met hun tweejaarlijkse verkeerssimulatielessen in Dalfsen. Als een van de eerste scholen beten de leerlingen van de Bonte Stegge het spits af om met deze activiteiten te starten. Mede doordat de gemeente Dalfsen dit project subsidieert en ook door de bijdrage van de afdeling Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen kunnen de leerlingen in de gemeente op een goede manier leren beter om te gaan met het huidige verkeer. “Het team en de ouders van de Bonte Stegge vinden het, net zo als alle andere scholen, belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven,” vertelt directeur Anton Klein Willink. “Daarom bieden wij de ANWB Streetwise-activiteiten aan.” In verschillende praktijklessen leerden de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit vier onderdelen. In ‘Toet toet’ leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herken-

nen en oefenen ze het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje. Tijdens ‘Blik en klik’ leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto. ‘Hallo auto’ leert de kinderen van groep 5 en 6 vervolgens over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. ‘Trapvaardig’ tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein in prakti-

sche fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Daarnaast is er de iCheckbox, waarmee een simpele oogmeting uitgevoerd wordt. Zowel de leerlingen, leerkrachten als de begeleidende ouders/verzorgers kijken met plezier terug op de door de medewerkers van de Anwb georganiseerde activiteiten. Voor de leerlingen van groep 8 krijgen deze lessen een vervolg in het project ‘Van 8 naar 1’ dat door de VVN afdeling Dalfsen is geïnitieerd. Tijdens dit project komt het verkeers- en fietsgedrag naar het voorgezet onderwijs aan bod.

Noodbrug over de Regge bij Nieuwebrug, nadat de oude brug bij de bevrijding door de Canadezen op 6 april 1945 de lucht in vliegt. Bron: Webarchief / Stichting OudOmmen.nl

Tangoworkshop In de Trefkoele wordt zaterdag 13 april een tangoworkshop gegeven voor amateurmusici met de instrumenten viool, cello, contrabas, dwarsfluit, klarinet (bes), trompet, fagot en accordeon. Docent is Hans van Schuppen, onder meer accordeonist en bandoneonist bij het wereldberoemde Malando orkest. Zie voor info en opgave (tot en met 22 maart 2013) www.salonorkestspoom.nl of bel 06 54795800.

ALV 50-jarige Gymnastiekvereniging Nieuwleusen De 50-jarige Gymnastiekvereniging Nieuwleusen houdt op 14 maart haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt onder meer de aftrap van het jubileumjaar gehouden met de bekendmaking van het programma en de onthulling van het jubileumlogo. De ALV start om 20.00 uur in De Schakel.


Te huur gevraagd: Land voor aardappelen-, bieten-, en maïsteelt.

TE HUUR

Gevraagd huishoudelijke hulp 3 uur per week in Giethmen

2-onder-1-kap-woning

Thorbeckestraat 8, Olst per 1 mei 2013 750 euro p/mnd Meer infO 06-53426066

bel 06 41536881

Loonbedrijf Wemekamp, tel. 0546-671229

Bij de broekenspecialist.nl constant meer dan 3000 jeans op voorraad! Kom nu de vrolijke voorjaarscollectie zien, diverse jeans in kleur voor dames en heren. Nieuw o.a. waterafstotende jeans van Levi’s

OPEN DAG

Huige Mode Balkbrug Zwolseweg 106 Vrijdag koopavond tot 21.00

Vetker - Grevelman v.o.f. De Lutteresweg 4 7775 PP Lutten

Vrijdag 22 maart 10.00 - 22.00 uur

• Onder architectuur gebouwd, met wolfskap • Maatlat duurzame veehouderij 2010 • 220 koeien met dwarsopstelling • 36 stands zij aan zij binnenmelker SAC • Triomatic automatisch voersysteem van Trioliet • Nieuwe jongveestal, werktuigenberging en sleufsilo’s • Zonnepanelen

HANDELSONDERNEMING

ROOZEBOOM

Dedemsvaart ✆ 0523 - 625000

✆ 033 - 7133000

Oldenzaal ✆ 0541 - 572165

Vinkenbuurt ✆ 0523 - 657262 Asbestsanering en zonnestroominstallatie mede mogelijk gemaakt door:

Marknesse ✆ 0570 - 621700

Lutten ✆ 0523 - 681576

Hoogeveen ✆ 0528 - 263684

Renswoude ✆ 0318 - 572923

Slagharen ✆ 0523 - 683333

Raalte ✆ 0572 - 345200

Hardenberg ✆ 0523 - 272021

De Krim ✆ 0524 - 563575

Deventer ✆ 0570 - 501500

Gramsbergen ✆ 0524 - 561234

Hardenberg ✆ 0523 - 280616

Assen ✆ 0592 - 361600

Daarle ✆ 0546 - 697322

Westervelde ✆ 0592 - 614265

Deurningen ✆ 074 - 2780919

www.bio-enterprise.nl

Loozen ✆ 0524 - 562922

Brucht ✆ 0523 - 264855

Kerkdriel ✆ 0418 - 636800

Borne ✆ 074 - 2670635

Apeldoorn ✆ 088 - 4881100

Lemelerveld ✆ 0572 - 373208

Oosterveen’s Oliehandel B.V. Vriezenveen ✆ 0546 - 565158

✆ 088 - 0024440

Hardenberg ✆ 088 - 2532850

Hardenberg ✆ 0523 263588

Zuidwolde ✆ 0528 - 372030

✆ 0529 - 481554

Klauwverzorgingsteam

www.oosterveensoliehandel.nl

Rein van de Voort Gert Nijmeijer Klaas Pouwels Dennis Geertjes

✆ 0523 - 273255

✆ 038 - 461149

Den Ham ✆ 0546 - 678888

De Lutte ✆ 0541 - 551887

De Krim ✆ 0524 - 571208

Boma Staalbouw bv - Decomatic opdrijfsysteem Willemsoord - Stalreiniging Mosselaar - Piersma vd. Ven - Staalbouw vd.Most - Willem Meesters Groenverzorging - Veehandel Westerbeek Vriendelijk verzoek bij bezoek geen bedrijfskleding te dragen. Dames let op met naaldhakken.

nog meer topaanbiedingen? kom by Boretti

by Boretti

vaatwasser van 749 nu voor

399,-

• volledig geïntegreerd • 60 cm breed • inbouw

oven van 749 nu voor

549,-

• 60 cm breed • 59,5 cm hoog • rvs

combi magnetron van 399 nu voor

249,-

Opgekochte faillissementspartij. Pak nu uw voordeel! gasfornuis • antraciet bovenblad van 2695 nu voor

2195,Eskampweg 4a

• 6 pits met brede oven • 90 cm breed • Quickstart • Draaispit • Ovenlade • Fry top

7731 TA Ommen

vaatwasser van 1299 nu voor

599,-

• volledig geïntegreerd • 60 cm breed • inbouw

Tel: 0529 - 46 25 00

• 45 cm hoog • 60 cm breed • rvs

A KLASSE IN DIVERSE INBOUWHOOGTES EN DIVERSE MERKEN vanaf

299,-


23 Boslustschool laat zich horen en zien bij gemeenteraad

Het personeel van de Boslustschool uit Ommen heeft zich laten horen en zien bij de gemeenteraad. De school wil zeggenschap krijgen over het geld dat Ommen vanuit het rijk krijgt voor de huisvesting van scholen.

Tijdens de informatieavond voor de gemeenteraad op donderdag 7 maart gaf wethouder Scheele zijn visie op de totale onderwijshuisvesting binnen de gemeente Ommen. Ook kon elk bestuur de eigen visie hierop uiteenzetten. Vanuit het Kind-plein werd de visie op een brede school weergegeven en de directeur van het Vechtdal College pleitte voor renovatie en uitbreiding van het Vechtdal College. Het bestuur van het Speciaal onderwijs pleitte voor doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting voor hun scholen, waaronder de Boslust. Dit bestuur had in 2012 een verzoek ingediend de huisvestingsmiddelen te door decentraliseren. Dit betekent dat de Rijksinkomsten van 500.000 euro per jaar naar het schoolbestuur gaan in plaats van naar de gemeente Ommen. Op deze manier zou het schoolbestuur haar eigen huisvestingsplan kunnen maken, zonder afhankelijk te zijn van de gemeente Ommen. “De Rijksinkomsten bij de gemeente Ommen zijn in de afgelopen jaren bij lange na, niet geïnvesteerd in het onderwijs,” aldus directeur Alex Grolleman.

Eerste wijkcentrale geplaatst voor glasvezel De voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in Dalfsen zijn in volle gang. De eerste wijkcentrale is geplaatst aan de Van Tydencampstraat in Dalfsen. De wijkcentrale is een belangrijk onderdeel bij het aanleggen van het glasvezelnetwerk. Een wijkcentrale is een verdeelpunt waar alle glasvezelverbindingen bij elkaar komen. Vanaf deze wijkcentrale lopen er glasvezelkabels richting elke woning. Op deze manier krijgt elke woning een eigen verbinding op het glasvezelnetwerk. In totaal worden in Dalfsen twee wijkcentrales geplaatst en één in Lemelerveld. Afgelopen week is bekend geworden dat meer dan 30 procent van de huishoudens in Dalfsen en Lemelerveld hebben gekozen voor een glasvezelabonnement. Daar-

om heeft Reggefiber besloten dat de aanleg van glasvezel voor alle huishoudens binnen het aansluitgebied van Dalfsen en Lemelerveld kosteloos is. Het enige wat Reggefiber vraagt, is toestemming om een glasvezelaansluiting in de woning aan te mogen leggen. Wanneer de bewoner een abonnement afsluit bij een serviceprovider die internet, tv en telefonie via glasvezel aanbiedt, kan er gebruik worden gemaakt van de diensten op het netwerk. Daarbij is er een vrije keuze uit meer dan tien aanbieders. Meer informatie is te vinden op www. eindelijkglasvezel.nl/dalfsen

n a a r o n z e s h ow r o o m ! Dit is slechts een kleine greep uit ons GIGANTISCHE assortiment inbouwapparatuur.

by Boretti

by Boretti

gaskookplaat van 450 nu voor by Boretti

325,-

• 75 cm breed • 5 pits • wokbrander

induktiekookplaat van 707 nu voor

399,-

• 4 zones • 60 cm breed • timer • facetrand

gasfornuis

ACTIEMODEL!

• met brede electrische oven • 90 cm breed • strak modern of landelijke uitvoering

vanaf

899,w w w. d e l a n g e ke u ke n s . n l

Scan deze QR code met uw smartphone en ontdek nog meer prachtige de Lange keukens!

De gemeente en het schoolbestuur startten samen een onderzoek, waarvan de helder was. Indien het schoolbestuur de financiële risico’s durft te nemen, is er geen belemmering voor doordecentralisatie. Het college van B&W gaf echter eind vorig jaar aan om financiële redenen deze decentralisatie niet te willen uitvoeren. “Nu leek het erop dat de Boslust voor de zoveelste keer aan de zijkant zou worden gezet. Daarom was een korte oproep naar het personeel van voldoende om met veel personeelsleden van de school naar het gemeentehuis te gaan.” De aanwezigheid van de Boslust-mensen dan ook niet onopgemerkt. Gekleed in t-shirts met het opschrift: ‘Gemeente Ommen, kom nu een eindelijk eens over de brug!’ werd de publieke tribune bezet. Ook waren er enkele spandoeken aanwezig, met teksten als ‘Boslust: melkkoe van de gemeente Ommen’ en ‘Worden wij weer het bos in gestuurd!’ Na afloop van de vergadering bleven er veel vragen voor de gemeenteraadsleden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


24 Vechtdal Leeft TV is weer in de lucht Dankzij een snelle actie van Ziggo is Vechtdal Leeft TV weer in de lucht. Totdat de nieuwe serverruimte die door de gemeente Ommen beschikbaar is gesteld, is ingericht, staan de uitzendmaterialen opgesteld bij Ziggo. Hierdoor kan de omroep toch haar programma’s uitzenden. Het bestuur en de vrijwilligers van Vechtdal Leeft TV zijn blij. Na een periode van rampspoed, gloort eindelijk weer licht aan de horizon. “Het faillissement van rtv Hardenberg heeft ook voor Vechtdal Leeft TV grote gevolgen gehad”, zegt voorzitter Rob Schuil. “Dit komt doordat wij om kosten van dure verbindingen te delen, een plek in de serverruimte huurden van onze Hardenbergse collega’s. Na het faillissement ging de stekker er ook voor Vechtdal Leeft TV uit en konden we pas weer uitzenden na uitvoerig overleg met de curator.” Op de kijkdag van de te veilen inboedel van rtv Hardenberg is door iemand er een internetkabel doorgeknipt, waardoor de zender opnieuw een tijdlang niet te zien was. “Omdat wij wisten dat we op korte termijn een andere locatie moesten zoeken, hebben we de hulp ingeroepen van de gemeente Ommen. Zij boden ons al vrij snel een nieuwe locatie aan, maar hier moest nog wel het een en ander aan gebeuren in de

Uitnodiging:

vorm van het aanleggen van verbindingen”, zegt penningmeester Henk Jan Schuurhuis. “Wij hoopten dat we tot die tijd in het Hardenbergse pand konden blijven zitten en wilden daar de internetverbinding laten herstellen. Maar de verhuurder Beter Wonen Vechtdal wilde het pand, zo snel mogelijk ontruimen en weer opnieuw verhuur-klaar maken. We stonden dus letterlijk op straat. Op dat moment schoot Ziggo ons te hulp en boden ons een tijdelijke ruimte aan in hun eigen pand in Hardenberg. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Ziggo heeft alles op alles gezet om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Dankzij hen kunnen wij nu weer uitzenden.” Vechtdal Leeft TV is de lokale tv-zender voor de gemeenten in het Vechtdal. De zender is analoog en digitaal te bekijken in de gemeenten Ommen en Dalfsen. Via het digitale Ziggo Kanaal 43 is Vechtdal Leeft TV te zien in de regio tussen Hardenberg, Hoogeveen, Deventer, Zwolle en Kampen.

BEGIN JE LOOPSEIZOEN GROEN

in ommen

MARATHON

Kom een avond cultuur proeven!

6 APRIL 2013

Op woensdag avond 20 maart organiseert de Stichting Promotie Ommen in samenwerking met de gemeente Ommen een avond cultuur proeven in Ommen. Tijdens deze bijeenkomst in de theaterzaal van de Carrousel wordt de nieuwe stadsdichter bekend gemaakt en kunt u genieten van een aantal bijzondere optredens. Tevens zal de Stichting haar plannen voor het komende jaar presenteren. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

We nodigen u als inwoner van Ommen van harte uit om hier bij aanwezig te zijn!

Atletiekvereniging

A C O VA N E L D E R E N Start en finish: Sportpark Westbroek in Ommen met uitstekende faciliteiten Starttijden:

Waar: Carrousel Wanneer: 20 maart vanaf 19:30 Kosten: toegang gratis

5 km 10 km 21,1 km

13.00 uur 14.05 uur 13.45 uur

Info en inschrijving: www.acovanelderen.nl

www.helemaalommen.nl Dalfsen www.bureaukootstra.nl

VERMEERSTRAAT 11b 7731SM

OMMEN 0529-820000 INFO @ DRI3.NL WWW.DRI3.NL


25 ARNO’S AVONTUREN

Prijzenregen bij keurslager Veltmaat Colofon is een wekelijkse uitgave van VECHTDALCENTRAAL Salland Centraal De Krant BV, en verschijnt in een oplage van 18.900 exemplaren in: Beerzerveld, Balkbrug, Nieuwleusen, Dalfsen, Ankum, Hoonhorst, Oudleusen, Ommen, Arrierveld, Vilsteren, Arrien, Beerze, Stegeren, Witharen, Vinkenbuurt, Lemele

Toppers

Uitgiftepunten: Bruna Kruisstraat 3, Ommen Primera Prinsenstraat 5, Dalfsen Ontmoetingscentrum De Trefkoele Ruigedoornstraat 108, Dalfsen ABCombi Varsenerstraat 7, Ommen

Alle kinderen hebben talenten. Goede opvoeding en onderwijs helpen om die te ontwikkelen. Enkele leerlingen hebben meer in hun mars. Zij kunnen met oefening uitgroeien tot toptalenten. In het verleden ging de aandacht in ons onderwijs vooral uit naar leerlingen met achterstanden. Gelukkig geniet talentontwikkeling nu ook aandacht. Natuurlijk, iedereen moet een bepaald basisniveau halen. Maar kinderen die over uitzonderlijke talenten beschikken moeten de kans krijgen om werkelijk te kunnen schitteren. Ook op het artistieke en sportieve vlak. Toptalenten verdienen passende begeleiding. Die instelling ontmoette ik afgelopen week toen ik meedeed aan een debat over de veranderingen vanaf 2014 in de Europese Unie. De Europese Unie heeft bijgedragen aan allerlei projecten in het Vechtdal. Op veel voorzieningen prijkt daarom het blauwe logo met de gele sterren. Met ingang van 2014 gaat er echter veel veranderen. Dan zijn er geen EU-gelden meer voor rotondes, fietspaden en theehuisjes. Want dat is slechts rondpompen van geld. De eisen voor toekenning worden fors aangescherpt. Nederland moet 80 procent van de regiogelden gaan besteden aan kennis en innovatie. De EU gaat zo van de oude structuurpolitiek, gericht op achterstandsgebieden, over naar een evenwichtiger systeem. Europarlementariër (en onderhandelaar EU Structuur en Investeringsfondsen 2014-2020) Lambert van Nistelrooij gaf helder aan: “Vanaf 2014 zetten we vooral in op EU-investeringen die direct bijdragen aan excellentie. Daar moet de regio het van hebben.” Elke regio moet vooraf aangeven waarin men zelf kansen ziet. De gemeente Vechtdal in oprichting (oftewel de bestuursdienst Ommen-Hardenberg) heeft al een slimme specialisatie gevonden. Zij krijgt 260.000 euro uit Brussel om senioren, huisartsen, zorgverleners, welzijnswerkers, mantelzorgers en vrijwilligers beter te leren omgaan met ICT zodat de senioren langer en actiever hun zelfstandigheid kunnen behouden. En wellicht nog belangrijker: dit project, I-age geheten, brengt de deelnemende organisaties en bedrijven in contact met topuniversiteiten en kennisinstituten door heel Europa. Zo creëren we samen nieuwe diensten en producten die we kunnen toepassen en exporteren. Top!

Kantooradres: Boeierstraat 10 (De Boei), 8102 HS Raalte Telefoon 0572 - 364864 www.vechtdalcentraal.nl Redactie: redactie@vechtdalcentraal.nl Erwin Dijk: 06 3013 9314 Linda Passies: 06 4206 0315 Bij Keurslagerij Veltmaat was de afgelopen tijd een boel te winnen. Nadat Harold en zijn vrouw Agnes de slagerij onlangs overnamen van Henk Helmus, was er de eerste vier weken een stempelkaartactie. Bij besteding van 5 euro kregen de klanten een stempel en met acht stempels was de kaart vol. Met het inleveren van een volle kaart maakten ze kans op een compleet verzorgde barbecue voor twintig personen. Honderden kaarten werden ingeleverd en aan dochters Sharon en Maaike was de eer om de winnende stempelkaart te trekken. De familie Veldman was de gelukkige: zij mogen binnenkort lekker de pan aansteken en met familie, vrienden of de rest van de straat lekker gaan barbecueën. De tweede prijs, een vleesschotel ter waarde van 100 euro was voor de familie Feijen uit Vilsteren en de vijf derde prijs waren voor J. Ningbers, J.A. Kraeger,van Rooyen, Sturris en G.J. Schuurhuis. Zij kregen een lekkere rollade. Donderdagmiddag werden de prijzen uitgereikt. Ook werd van 25 februari tot en 2 maart een ‘zakkenactie’ gehouden. De familie Willemsen was daarbij de gelukkige winnaar van een vleesschotel ter waarde van 50 euro.

‘Geen tijd om te planten’

Familieberichten: Aan te leveren voor maandag 12.00 uur via adverteren@ vechtdalcentraal.nl Advertenties: adverteren@vechtdalcentraal.nl Harry Dunnewind 06 4290 9933 Ellen van Lohuizen 06 5179 1050 Vormgeving: Debby Grootentraast Josine Willemsen Mirjam Borger Druk: Janssen/Pers Gennep Bezorgklachten: klantenservice@sallandcentraal.nl Salland Centraal De Krant BV behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Je mag dus niets overnemen van deze uitgave en/ of website, zonder toestemming gekregen te hebben.

Partner van:

click abrick.nl De leukste kortingssite van jouw plaats

Nomineer het Nomineer het info@clickabrick.nl familiebedrijf van familiebedrijf van het ja het jaar 2010 Salland Centraal De Krant BV is lid van: Ga naar www.familiebedrijfoostnederland.nl

www.familiebedrijf-oostned

Arno van Dijk Nomineer het familiebedrijf van het jaar 2010

Nomineer het familiebedrijf van het ja


26 Ooit de koningin ontmoet? Deel het met ons!

Projecten van SMON Welzijn kandidaat voor Oranje Kroonappels

Voor je het weet is het zover: Koninginnedag 2013. Dit jaar is die dag extra gedenkwaardig, omdat koningin Beatrix afstand doet van de troon. In de Editie Vechtdal Overijssel die eind maart uitkomt besteden we daar ook aandacht aan. We spraken met mensen die de vorstin hebben ontmoet of van dichtbij hebben meegemaakt.

Zo ontmoette Alie Lammertsen de koningin toen zij werkzaam was bij verzorgingshuis De Hulstkampen. Op 20 augustus 1991 werd dit verzorgingshuis na een verbouwing heropend en de konin-

gin was daarbij. Zij stelde hiervan filmmateriaal beschikbaar, dat op www.vechtdalcentraal.nl te bekijken is. Ook bracht de koningin die dag een bezoek aan De Olmen. Heb je ook beeldmateriaal

van een ontmoeting met de koningin? En wil je het beschikbaar stellen? Laat het ons weten. Wij kunnen je oude videobanden digitaliseren en daarna plaatsen op ons YouTube-kanaal.

llectie

rjaarsco o o v e w u ie N

Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het Oranje Fonds de zoektocht naar de Kroonappels. Er zijn drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende Hand. SMON Welzijn doet mee aan deze grote landelijke actie in de categorie Jeugd. De drie voorgedragen projecten zijn te bekijken op www.kroonappels.nl onder gemeente Dalfsen (Nieuwleusen) en Staphorst. In het stemweekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen uit deze gemeenten hierop stemmen en zo het beschermpaar van het Oranje Fonds de weg wijzen naar de mooiste sociale initiatieven. De initiatieven met de meeste stemmen in de gemeente gaan door naar de volgende ronde. Het Oranje Fonds reikt ieder jaar de Appeltjes van Oranje uit en bekroont daarmee succesvolle sociale initiatieven. Ter gelegenheid van de inhuldiging van het beschermpaar van het Fonds wordt een speciale editie georganiseerd. In het gehele koninkrijk kunnen maatschappelijke organisaties bestaande initiatieven voordragen in één van de drie categorieën. De drie uiteindelijk winnende organisaties krijgen het predicaat Oranje Fonds Kroonappel en winnen elk € 50.000,= en een bronzen beeldje, uitgereikt op Paleis Noordeinde door de nieuwe Koning en Koningin. SMON Welzijn heeft drie projecten voorgedragen. Ten eerste is er het project Actief en duurzaam verbinden: ‘arbeidstoeleiding voor jongeren uit de straatcultuur’. Dit project richt zich op zorgmijdende risicojongeren die al in beeld zijn bij SMON Welzijn. Het is met

name bedoeld voor jongeren uit de straatcultuur van 18 tot en met 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt en specifiek de jongeren met een Wajong uitkering. Het project heeft als doel om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar werk of scholing. Het tweede project is het Overloperproject, bedoeld voor leerlingen uit groep 8 van het Basisonderwijs dat hen voorbereidt op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Binnen het Overloperproject krijgen zij vanuit het jongerenwerk, drie voorlichtingslessen, een weerbaarheidtraining en een praktische workshop aangeboden. In 2013 participeren al zes basisscholen in dit unieke project. Het derde project is Meiden in Staphorst. In de meidengroepen die nu al een aantal jaren draaien kunnen de meiden hun talenten en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen.

NU OOK online shoppen op WWW.WIJNBERGERMODE.NL


27 Kapsalon Hoofdzaak opent deuren in Ommen

Familieberichten 16 maart 2003 - 16 maart 2013

HILGA 1 december 1972 GEDENKDAG terwijl ik je mis gedenk ik je terwijl ik je mis vier ik je naam op deze gedenkdag terwijl ik je mis noem ik je naam je naam noemen geeft mij lucht terwijl ik je gedenk dank ik je om wie je was om wie je nog bent terwijl ik je dank je gedenk je vier je mis zoek ik mijn weg verder Gerbrand en Géke Groen Edgar en Anette Frank en Lichelle

Of je nu een nieuwe haarkleur wenst, of op zoek bent naar een hip kapsel: iedereen is welkom bij kapsalon Hoofdzaak van Jeanine Grootemarsink-Baarslag. Ze verbouwde de garage en sinds dinsdag 12 maart ontvangt zij klanten in haar gloednieuwe kapsalon aan de Van Ostadestraat 13 in Ommen. “Het is geen knipschuur hoor, het is volwaardige en professionele salon geworden.”

In de sfeervolle kapsalon, waar antraciet, wit en oranje met elkaar gecombineerd zijn, kan Jeanine één klant tegelijk behandelen. Wel heeft ze een wachtstoel, zodat iemand geknipt kan worden terwijl een verfbehandeling bij een ander inwerkt. De moderne inrichting moet ook functioneel zijn. “Verlichting is bijvoorbeeld heel belangrijk in een kapsalon. Groen heeft die van ons aangelegd, het is duurzame LEDverlichting.” Overigens is de hele kapsalon gebouwd met duurzame materialen van Raab Kärcher Eshuis.

noeg ruimte voor had.” Dat bleek wel mee te vallen, op bezoek bij andere kapsters aan huis bleken die meestal niet veel meer ruimte te hebben. “Daarom ben ik toch de uitdaging aangegaan. Dit is een heel goede tijd om voor mezelf te beginnen, aangezien ik voordelig kan knippen. En ik kan lekker mijn eigen ding doen, daar krijg ik heel veel energie van.” Naast het werk voor haar eigen zaak verzorgt Jeanine haar gezin van drie kinderen en volgt cursussen om op de hoogte te blijven van de nieuwste modelijnen en kleurtechnieken. Kapsalon Hoofdzaak is dinsdag de hele dag en ’s avonds, woensdagochtend en donderdagavond geopend. “Ik merk dat er veel behoefte is aan iemand die ’s avonds knipt. Dat is handig voor mensen die overdag werken, of kleine kinderen hebben en overdag niet van alles willen regelen om naar de kapper te kunnen.” Jeanine knipt ook op locatie: “Dat is vooral handig als meerdere mensen tegelijk geknipt willen worden, denk aan gezinnen, buren of families.”

Jeanine, al 22 jaar kapster, liep al langer met het idee rond om voor zichzelf te beginnen. “Ik dacht altijd dat ik er niet ge-

Jeanine knipt alleen op afspraak. Een afspraak maken kan door te bellen of te sms’ en met 0650419485.

De hele familie en veel vrienden werden gemobiliseerd om te helpen bij het opstarten van haar eigen bedrijf. Zo ontwierp schoonzusje Monique Backers van Monstergoed.nl het logo, hielpen anderen haar de administratie opstarten en kreeg ze heel veel hulp bij het klussen. “Maar mijn man heeft het meeste gedaan. Ten eerste heeft hij zijn garage afgestaan”, lacht Jeanine. “En hij heeft de hele inrichting bepaald en het plan gemaakt.”

Afwisselende muziek en lichtshow bij Polyhymnia De twee optredens van muziekvereniging Polyhymnia op zaterdag 9 maart waren een groot succes. Zowel het kinderconcert ’s middags als het avondconcert zijn goed bezocht en de bezoekers waren zichtbaar enthousiast. De optredens vonden plaats in sporthal Het Heidepark in Lemelerveld. Tijdens het middagconcert heeft de jeugdfanfare onder leiding van Wim Sleurink een vlot en vrolijk repertoire laten horen. Wim is sinds eind vorig jaar de nieuwe dirigent van zowel de jeugdfanfare als het fanfare orkest. De minirettes B en C hielden onder leiding van Marinda Westendorp een show op mooie muziek en in schitterende kleding. De jeugdslagwerkgroep, onder leiding van Gerben Schutte, sloten hun deel van het kinderconcert af met een nummer op olievaten. Wat een American style met zich meebracht. Het geheel werd gepresenteerd door Niels Schrijver. Het avondconcert was een afwisselende show met muziek en entertainment. De fanfare stond wederom onder leiding van Wim Sleurink. De majorettes traden op onder leiding van Marinda Westendorp. En de slagwerkgroep, onder leiding van René Veenstra, deden het licht uit deze avond. Zij gaven een lichtshow, wat mooie effecten met zich meebracht en waarmee de sporthal fluorescerend werd verlicht. Irene van der Vegt verzorgde de presentatie van deze avond. Bij de fanfare was er ook een jubilaris. Hermien Schrijver is onderscheiden vanwege haar vijftigjarig lidmaatschap bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM).

FAMILIEDRUKWERK NODIG Wij helpen u graag tegen betaalbare prijzen!

Varsenerstraat 7 | 7731DC | Ommen | 0529 - 451 892 | info@abcombi.nl

Foto: Martin Zwakenberg


MAART IS

RESTAURANTMAAND BIJ DE ZON EN PAPING

WWW.RESTAURANTMAAND.NU

DE HELE MAAND MAART:

WISSELEND 3-GANGEN MENU € 27,50 PROEF HET VECHTDAL Wij houden van het Vechtdal! In onze regio hebben we het beschermde label ‘Vechtdalproducten’ voor prachtige producten en daar werken wij zoveel mogelijk mee. Good, Fair & Clean

De Engelse pub van Hotel De Zon

Voorbrug 1, 7731 BB Ommen T 0529 45 55 50 • info@hoteldezon.nl www.hoteldezon.nl

Voorbrug 1, 7731 BB Ommen T 0529 45 55 50 • info@hoteldezon.nl www.hoteldezon.nl

Stationsweg 29, 7731 AX Ommen T 0529 45 19 45 • info@hotelpaping.nl www.restaurantpaping.nl

Vechtdal Centraal 11 - 203  

Vechtdal Centraal, de krant, de weekkrant, 2013, week 11, jaar 2013, vechtdalcentraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you