Aktuell Gazette Kasım 2018

Page 1

TĂźrk tur operatĂśrĂź Bentour CEO’su Deniz UÄ&#x;ur: Belçika’da taraftarlara seslenen FB BaĹ&#x;kanÄą Ali Koç

3. TĂźrk Alman Ä°liĹ&#x;kileri Sempozyumu WĂźrzburg’ta yapÄąldÄą

CUMHURBAĹžKANIMIZIN AVRUPA “TĂœM TARAFTARLARIMIZIN KONGRE ĂœYESÄ° OLMASINI Ä°STÄ°YORUZâ€? ZÄ°YARETLERÄ°NDEN KUVVET ALIYORUZ

Julius Maximilians Ăœniversitesi’nin ev sahipliÄ&#x;inde Selçuk ve Akdeniz Ăźniversitelerinin iĹ&#x;birliÄ&#x;i ile gerçekleĹ&#x;en sempozyumun koordinasyonunu Almanya IKG EnstitĂźsĂź BaĹ&#x;kanÄą Dr. Latif Çelik yaptÄą. Birinci DĂźnya SavaĹ&#x;Ĺ’nÄąn sona eriĹ&#x;inin 100. yÄąlÄąnda gerçekleĹ&#x;en akademisyenler, bilim insanlarÄąn yoÄ&#x;un ilgi gĂśsterdiÄ&#x;i TĂźrk turizmini canlandÄąrmak ve TĂźrkiye’ye daha fazla turist için Ä°stanbul reklamÄą yapÄąlmalÄą.â€? sempozyum ile ilgili açĹklama yapan Dr. LatifYeni Çeliksezona start veren ve TĂźrkiye aÄ&#x;ÄąrlÄąklÄą çalÄąĹ&#x;an Kadir UÄ&#x;ur’un kurucusu olduÄ&#x;u Avrupa’nÄąn en bĂźyĂźk tur operatĂśrĂź “İki Ăźlke akademisyenleri arasÄąndaki iĹ&#x;birliÄ&#x;inin giderek Bentour’un CEO’su Deniz UÄ&#x;ur, CumhurbaĹ&#x;kanÄą Recep Tayyip ErdoÄ&#x;an’Ĺn yeni kabinesinde“turizmden anlayanâ€?bir Turizm artmasÄą TĂźrkiye ve Almanya arasÄąndaki aydÄąnlÄąk geleceÄ&#x;i BakanÄąnÄąn bulunmasÄąnÄąn bĂźyĂźk bir Ĺ&#x;ans olduÄ&#x;unu sĂśyledi. UÄ&#x;ur, TĂźrkiye turizminin emin ellerde olduÄ&#x;unu sĂśyledi. iĹ&#x;aret etmektedir. Her 3 yÄąlda bir TĂźrkiye ve Almanya’da dĂźzenlediÄ&#x;imiz sempozyumlar devamedecek“ Ĺ&#x;eklinde konuĹ&#x;tu. Gazette Aktuell’in yayÄąncÄąsÄą Salih Ĺžahin de Dr. Latif Çelik sempozyumda Hollanda Avrupa Ăœniversitesi yĂźkske lisans ĂśÄ&#x;rencisi olarak „Almanya’ya gelen Birinci Nesil TĂźrklerin Dini Ä°htiyaçlarÄąn KarĹ&#x;ÄąlanmasÄąnda Orta ÇĹkan Sorunlar“ konulu bir sunum aktardÄą. 3. Sayfada

Gazette

12. 13. yÄąl YIL HOĹžGELDÄ°N

Gazette

12. 13. yÄąl YIL HOĹžGELDÄ°N

Monatliche Kultur- und Informationszeitung

Fenerbahçe KulĂźbĂź baĹ&#x;kanÄą Ali Koç ve YĂśnetim Kurulu, Belçika Fenerbahçeliler DerneÄ&#x;i’nin ev sahipliÄ&#x;inde Bentour Deniz ile UÄ&#x;ur taraftarlar veCEO’su kulĂźp Ăźyeleri akĹ&#x;am yemeÄ&#x;inde bir araya geldi.Geceye katÄąlan Stuttgart Fenerbahçe DerneÄ&#x;i BaĹ&#x;kanÄą Salih Ĺžahin ve yĂśneticilerle biraraya geldi.

Eylßl 2018 • Nr: 146 • ₏ 1,50

SUNTAT YĂ–NETÄ°M KURULU BAĹžKANI Monatliche Kultur- und Informationszeitung

KasĹm 2018 • Nr: 148 • ₏ 1,50

Cemal KaĹ&#x;ÄąkçĹ’nÄąn ĂśldĂźrĂźlmesi Suudi Arabistan’a neye mal olacak? YakÄąĹ&#x;tÄą mÄą?

MUSTAFA BAKLAN’IN DA BaĹ&#x;konsolosu ÇAÄžRISI ĂœZERÄ°NE Stuttgart Erkan Ă–ner MANNHEIM’DA IRKÇILIÄžA KARĹžI 9 BÄ°N KİŞİ YĂœRĂœDĂœ “TĂœRKLER 50 YIL SONRA DA DĂœZGĂœN TĂœRKÇE KONUĹžABÄ°LMELÄ°LERâ€?

Alman Birlik GĂźnĂź tĂśrenleri kapsamÄąnda Mannheim kentinde ÄąrkçĹlÄąk ve yabancÄą dĂźĹ&#x;manlÄąÄ&#x;Äą protesto Stuttgart ve geniĹ&#x; civarÄąndaki TĂźrkedildi. toplumunun yakÄąndan tanÄądÄąÄ&#x;Äą ve Ăśnceki yÄąllardaki çalÄąĹ&#x;malarÄą Ä°ki Almanya’nÄąn esnasÄąnda sevgisinibirleĹ&#x;mesinin kazandÄąÄ&#x;Äą28.Erkan yÄąldĂś- Ă–ner, Berlin BĂźyĂźkelçiliÄ&#x;i’ndeki MĂźsteĹ&#x;arlÄąk gĂśrevinin sonrasÄąnda kente geri dĂśnerek BaĹ&#x;konsolos olarak gĂśreve baĹ&#x;ladÄą. nĂźmĂźnde “Demokrasi, Ä°nsanlÄąk ve Hukuk Gazette Aktuell’in yayÄąncÄąsÄą gazeteci Salih Ĺžahin, BaĹ&#x;konsolos vatandaĹ&#x;larÄąmÄąza “Almanya’daki çocuklarÄąmÄąz TĂźrkçe ile, kĂźlDevletiâ€? sloganÄą ile tĂźrleri ile, Ăźlkeleri ile baÄ&#x;larÄąnÄą korumalÄąlar ÇocuklarÄąnÄązÄą TĂźrkçe Ă–ner’e makamÄąnda “hoĹ&#x;geldinizâ€? ziyaretinde bulundu. gerçekleĹ&#x;tirilen derslerine gĂśnderin. 50 yÄąl sonra da Almanya’daki TĂźrklerin “STK’LAR GENÇLERÄ° ÇALIĹžMALARA DAHÄ°Ldev ETMELÄ°â€? gĂśsteriye kĂźltĂźr, sanat, Stuttgart BaĹ&#x;konsolosluÄ&#x;u’nda 2007-2010 yÄąllarÄą arasÄąnda dĂźzgĂźn TĂźrkçe konuĹ&#x;malarÄą her iki taraf için de kazanç olacaktÄąr. ve iĹ&#x; dĂźnyasÄąnMuavin Konsolos olarak gĂśrevsiyaset yapan BaĹ&#x;konsolos Ă–ner “Yeniden Ä°leriki dĂśnemde uyumun da geliĹ&#x;mesine endeksli çalÄąĹ&#x;malara desSuntat YĂśnetim dan da bĂźyĂźkBĂźyĂźkelçiliÄ&#x;i’ndeki destek tek olacaÄ&#x;Äąz. Stk’larÄąn gençlere daha çok hitap etmesi gerekiyor. burayaKurulu gelmekten çok mutlu oldum. Berlin BaĹ&#x;kanÄą Çok sayÄąda sivil Mustafa Kaplan TĂźrk toplumunun ileriye gidebilmesi için muhakkak genç yaĹ&#x;tagĂśrevim esnasÄąnda da baÄ&#x;ÄąmÄązÄągeldi. hiç koparmamÄąĹ&#x;tÄąk zatenâ€? dedi. ĂśrgĂźtĂź de gĂśsteGĂśrĂźĹ&#x;mede Almanya’dakitoplum TĂźrk çocuklarÄąnÄąn kĂźltĂźrlerini ve kilerin içine girerek, rol modellerden Ăśrnek alabilmesi çok Ăśnemli. katkÄąda bulundu. • Haberi 8’de dillerini korumasÄąnÄąn Ăśnemineriye de dikkat çeken BaĹ&#x;konsolos Ă–ner

BAĹžKONSOLOS ERKAN MEHMET ĹžAHÄ°N: DIĹž POLÄ°TÄ°KA UZMANI

Engin Grup‘tan Didim VE Çanakkale Biga’da AvrupalÄą TĂźrk’e muhteĹ&#x;em fÄąrsat

Ă–NER STUTTGART’TA AVRUPA’DAKÄ° TĂœRK STK’LARIN PERFORMANSI DĂœĹžĂœK GĂ–REVE BAĹžLADI

WĂźrzburg’da dĂźzenlenen, Julius Maximilians Ăœniversitesi’nin ev sahipliÄ&#x;inde Selçuk ve Akdeniz Ăźniversitelerinin iĹ&#x;birliÄ&#x;i ile gerçekleĹ&#x;en UluslararasÄą 3. TĂźrk-Alman Ä°liĹ&#x;kileri Sempozyumu’a TĂźrkiye DÄąĹ&#x; politika uzmanÄą Prof. Mehmet Ĺžahin de katÄąldÄą. Prof. Ĺžahin gazetemize yaptÄąÄ&#x;Äą Ăśzel açĹklamada „Avrupa’daki TĂźrk sivil toplum kuruluĹ&#x;larÄąnÄąn (stk) organizesiz çalÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;ÄąnÄą, perGÜç, mĂźlteci, siyasal iliĹ&#x;kiler, formanslarÄąnÄąn dĂźĹ&#x;Ăźk olduÄ&#x;unu gĂśrĂźyorum. Faaliyetlerini Almanya ve AB iliĹ&#x;kileri daha kurumsal bir Ĺ&#x;ekilde yĂźrĂźtmeleri daha etkili olacaktÄąr. konularÄąnda ve Almanca biliyor. STK’larÄąn sayÄąsÄąnÄąn çokluÄ&#x;u deÄ&#x;iltecrĂźbeli. aldÄąklarĹİngilizce sonuç Ăśnemli. Ă–nce “Muavin Konsolos“ ardÄąnDĂźnyada ve Avrupa’da TĂźrkiye lobisi için STK’larÄąn dan “Konsolos“ olarak yetersizliÄ&#x;i ortada. Bu kurumlarÄąmÄąz daha gßçlĂź ve dahagĂśrev yaptÄąÄ&#x;Äą bu sefer BaĹ&#x;konsolos olaverimli yapÄąlar olmalÄą. Ă–te yandanStuttgart’a TĂźrk ve Alman tarafÄąnÄąn rak geri dĂśndĂź. ise siyasi dile daha dikkatli yaklaĹ&#x;masÄą gerekiyor“ dedi.

Cemal KaĹ&#x;ÄąkçĹ olayÄą hiç de o kadar kolay ve basit bir konu deÄ&#x;il. 2 Ekim 2018’de girdiÄ&#x;i Ä°stanbul Suudi Arabistan BaĹ&#x;konsolosluÄ&#x;u’ndan çĹkamayan ya da bir Ĺ&#x;ekilde oralardan çĹkÄąp nerede nasÄąl yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;Äą ve yaĹ&#x;amadÄąÄ&#x;Äą bilinmeyen Cemal KaĹ&#x;ÄąkçĹ olayÄą yavaĹ&#x; yavaĹ&#x; aydÄąnlanmaya Salih baĹ&#x;ladÄą. Gazetemiz baskÄąya girdi Ĺžahin saatlerde BaĹ&#x;konsolosluk binasÄąnda arama yapÄąlmÄąĹ&#x;tÄą. BaĹ&#x;konsolosun konutunda arama yapÄąlmasÄą için Suud heyet bekleniyordu. YazÄąsÄą 3’te

Almanlarla dostluk kurmaya çalÄąĹ&#x;Äąn.

BAFA GĂ–LĂœ MANZARALI ARSA VE VÄ°LLALARI EUBA‘DAN BU KEZ DE OTOTMOBÄ°L SEKTĂ–RĂœNDE GĂœĂ‡BÄ°RLİĞİ GURBETÇİLER ADETA KAPIĹžIYOR

AvrupalÄą Ä°Ĺ&#x; AdamlarÄą BirliÄ&#x; (EUBA) GĂźney Almanya TeĹ&#x;kilatÄą inĹ&#x;aat sektĂśrĂźndeki

TĂźrk iĹ&#x; adamlarÄąnÄą getiridkten kuruluĹ&#x;u sonra Ĺ&#x;imdi de otomobil dĂźnyasÄąndaki iĹ&#x; adamlaGĂźvenilir ve ĂśncĂźbiraraya gayrimenkul Engin Group YĂśnetim Kurulu rÄąmÄązla gßç birliÄ&#x;ine gidiyor. BaĹ&#x;kanÄą Ăœzeyir Engin, “AvrupalÄą TĂźrk’ß Didim’de Bafa GĂślĂź manzaralÄą Baden WĂźrttemberg Eyaleti’nin baĹ&#x;kenti Stuttgart’ta yaklaĹ&#x;Äąk 3 ay Ăśnce KĂśnigstrasse ve Çanakkale da denize sÄąfÄąr arsa villaAlmanya sahibi yapÄąyoruz. Ekim 35 adresindekiBiga’ binasÄąnda hizmete giren EUBAve GĂźney Ĺžubesi veridÄ&#x;i 29 davette ototmobil banĹ&#x;Äąndaki TĂźrk giriĹ&#x;imcileri Cumhuriyet BayramĹ’nda Biga’daÄ&#x;ÄąrladÄą. a kampanyalÄą satÄąĹ&#x;larÄąmÄąz yapÄąlacak. TĂźm vatandaĹ&#x;larÄąmÄąz davetlidir. “ dedi.

Engin Group BaĹ&#x;kanÄą Ăœzeyir Engin

29 Ekim Cumhuriyet BayramĹÇanakkale KampanyasĹ Üzel Biga’da Biga’da 13Çanakkale bin Euro’dan

Haberi 12’de

baĹ&#x;layan 13 bin Euro’dan fiyatlarla baĹ&#x;layan fiyatlarla

Tel: 0711 0711 707 707 11 11 11 11 Tel: Tel: 0172 894 1881 Tel: 0172 894 1881 AyrĹntĹlĹ AyrĹntĹlĹ bilgi sayfa sayfa 12’de 12’de bilgi

Tel: 015201702196 Avrupa`nÄąn en bĂźyĂźk

TĂźrk AltÄąn ToptancÄąsÄą Stuttgart`ta yeni Ĺ&#x;ubesini açtÄą !!! 10. YÄąla Ăśzel fiyatlardan

Event Center


2

Kasım | November 2018

MEIN SUPERMARKT’TA 2 BİN ÇEŞİT ÜRÜN EN ÇOK SUNTAT SATILIYOR

Almanya’nın Ludwigsburg kentinde Mein Supermarkt taze sebze, meyve, kuru gıda maddeleri, Türk markalarının yanı sıra Balkan ve Arap markaları, ithal ürünler, kasap ve fırın reyonundakilerle 2 bini aşkı çeşit ürünü müşterilerine sunuyor. Özellikle Suntat ağırlıklı hizmet veren Mein Supermarkt’ın sahibi, deneyimli girişimci Mustafa Cerit konuya ilişkin şunları söyledi: “Stuttgart’ta yıllarca hizmet verdik. Şimdi de Ludwigsburg’dayız. Bizi tercih etmelerinde sevgi saygı güven büyük

önem taşıyor. 20 senedir Baktat ürünleri sattım. Bizi Baktat’ın şubesi sanıyorlardı. Kadir Baklan ve ve Mustafa Baklan’ı çok severim ve sayarım. Dürüst ve efendi iş adamlarımızla gurur duyuyorum. Baktat’tan sonra da Suntat’a geçmesi ile ise işlerimiz çok şükür daha da arttı.” Başarılı girişimci Hüseyin Uyan ile birlikte Oststr. 8-10 71638 Ludwigsburg adresindeki marketi yöneten ekonomi mühendisi Tugay Cerit de şunları söyledi: “Suntat ağırlıklı ürünler ile çalışıyoruz. Müşteriler yoğun şekilde Suntat istiyor. Suntat’a güveniyorlar, çeşidi

IMPRESSUM Herausgeber GAZETTE AKTUELL VERLAG Salih Şahin salih@sahinmedia.de Tel: 0171 266 82 06

zengin, fiyatları hesaplı. Baktat’tan Suntat’a geçildikten sonra açıkçası satışlarımız daha da arttı. Marka ve güneşli logosu güven veriyor. Kadir Baklan’a desteği dolayısıyla büyük teşekkür ediyoruz. Mustafa Baklan’a da, Kadir Baklan’a güvenimiz ve sevgimiz tamdır. Mein Suğermarkt’ta sabah 8’den akşam 19:30’a kadar 5 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Artı kasap reyonunda da 3 arkadaşımız var. Babam Mustafa Cerit 35 senedir marketçilik yapıyordu. Mühendislik okuduğum halde ben de bu branşa geri döndüm. Marketimiz 10 yıldır faaliyet gösteriyor. Hüseyin Uyan ile son iki aydır iyice hız verdik. Müşterilerimizle aile gibi olduk. Hijyen, kalite ve hesaplı fiyatlar da tercih sebebi.”

Mein Supermarkt bünyesinde Akın Buharalı yönetiminde hizmet veren Akın Kasap’ın ürünleri de büyük rağbet görüyor. Feuerbach’ta Hedef Süpermarket içinde Akın Kasabı işleten Akın Buharalı Ludwigsburg’da Mein Supermarkt bünyesinde hizmet vermekten de onur duyduğunu dile getirdi. Akın Buharalı şunları söyledi: “Yaklaşık 35 yıldır sektörde hizmet veriyorum. Alo Kasap hattımızla siparişleri hızla hazırlayıp müşterilerimiz geldiklerinde hemen teslim ediyoruz. Kasap reyonumuzun numarası ve alo kasap hattımız “0174

5 61 28 55” büyük rağbet gördü. Balık, tavuk, et, özel yapılmış sucuk sosis, özel günler için hazırlanan et çeşitleri de sunuyoruz. Müşterilerimin gözünün içine bakarak hizmet veriyorum. Her zaman müşterilerimiz beni karşılarında muhatap olarak görüyorlar ve güveniyorlar. Akın Kasap olarak Ludwigsburg’da da hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.” Mein Supermarkt her hafta değişen kampanyaları ile hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıntılı bilginin 07141 507 74 08 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi. Ludwigsburg – Gazette Aktuell

Monatliche Kultur- und Informationszeitung Chefredakteur Acar Şahin Tel: 0152 0170 21 96

Türkiye Temsilcisi ve Yayın Kurulu Üyesi Özlem Şahin Mengüllüoğlu

Adresse: Badstr. 17 70437 Stuttgart Tel: 0711 707 11 11

Marketing Aynur Karlıklı Tel: 0172 71 42 733 Redaktion: Varujan Hanamirian 0177 649 51 00 BW Sorumlusu Ersin Oğul Tel: 0176 321 22 830 Stuttgart Osman Nayman Tel: 0157 590 41 169

Reutlingen ve Böblingen Serpil Akkuş Tel: 0176 324 72 212

Karlsruhe Hasan Belikli Tel: 0179 55 92 171 Mannheim Frankfurt Fatih Akılmak Tel: 0177 214 79 56


3

Kasım | November 2018

“Almanya’ya İlk Gelen Türklerin Dini İhtiyaçlarının Karşılanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar”

1960’li yıllarda başlayan ekonomi mamıştır. Ne Almanya ne de Türkiye’de odaklı Türk göçü hem Almanya hem de başlangıçta hiç bir hazırlığın yapılmadığını Türkiye tarafından ucu kestirilemeyen bir görüyoruz. süreç idi. Bu durumda Almanlar “Gönderin Oysa din, dil ve kültür yaşayan ve dügelsinler“ şeklinde bir yaklaşım sergilerken şünen bir insanın en temel ihtiyacı olduğu, ister evde, ister çarşıda, Türkiye sadece “Daha isterse uzaklardaki bir çok gönderelim“ havasında idi. ülkede bir insan için olaYakıştı mı? mazsa olmazlardandır, din Oysa Almanya’ya ve din eğitimi. gidenler insan idi ve onların inançları vardı. Bu Türkerin yogun olarak inançları gereği onlara göç ettigi ve günümüzde “Müslüman“ denmişti. 3,5 milyonu bulan sayıları ile Almanya’daki en Çok gariptir ki, işçi alan büyük göçmen kökenli taraf ta, işçi gönderen taraf ta Almanya’ya gelen gurubu oluşturan Türk Türk işçilerin dini inanç asıllı işçilerin tarihine gereksinimlerini düşündikkat-inizi çekmek istimemişlerdi. yorum. Almanya tarafında en Türk İşçilerinin azından “İşçi istediğimiz Almanya’ya gelişi Salih halde, insanlar geldi“ şek1961 yılının Kasım Şahin linde garip yaklaşımlar ayında başlayan göç sergilenirken, Türkiye’de öncesi de Türk işçileri sadece işçilerden gelecek vardı Almanya’da. İki dövizin hesabı yapılmıştır. ülke arasında vize olmaması ve ekonomik Almanya’ya gelen Türk işçilerinin nedenlere dayananan Almanya’ya işçi göçü 70’li yıların başına kadar bayram namaz- ile ülkeye gelen Türklerin sayıları 20 bin ları, cuma namazları, dini nikahları ve din civarındadır. Almanya’nin öncelikle İtalya, eğitimlerini nasıl aldıkları ile ilgili her iki İspanya, Potrtekiz ve ilerleyen dönemde tarafın arşivlerinde bir kayda ratlanmaması Yugoslavya ve Yunanistan’dan işçi alması ise işin o tarafına hiç bakılmadığıdır. Bu Türk hizmet sektörünün dikkatini bu ülkeye eksiklik, Almanya’dan çok Türkiye dev- çekmiştir. Biraz dil bilen, meslegi olan ve letinden kaynaklanmaktadır. Bahsekonu ortaokul – lise düzeyindeki binlerce insan dönem ile ilgili sorulara Almanlar “Bu in- bir firsatını bularak Almanya’nın yolunu sanlar bir gün geri dönecek diye bekledik“ tutmuştur. Adnan Menderes Hükümetinin şeklinde cevap verirken, Türkiye tarafı, yoğun görüşmeleri ve Amerika’nın da deselinde döneme ait hiç bir kaydın olmaması- teği ile Türk işçilerinin Amanya’ya çalışma nın utancını-üzüntüsünü yaşamaktadır. amaçlı gelmesi için 30 Ekim 1961 günü Makalede 1961 - 1971 yılları arasında Türkiye ile Almanya arasında “İşçi Göçü Almanya’ya gönderilen Türk işçilerinin Anlaşması “ imzalanmıştır. dini ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarına yö- Türkler dini ihtiyaçlarını nasıl karşıladı nelik çalışma ortaya koyulacaktır. kimse bilmiyor 1960’lı yılarda Almanya’ya gönderiTürkiye’de iş ve işçi bulma kurumuna len Türk işçilerinin dini ve kültürel alanda yazılan Türk işçileri yoğun bir şekilde ortaya çıkacak ihtiyaçları hiç dikkate alın- Almanya’nın yolunu turtarken Sirkeci tren

istasyonundaki duygusal anlar gazetelere konu olmus ve birden Almanya’ya gitmek popüler hale gelmistir. 55 saat süren tren yolculuklarından sonra Münih tren istasyonuna inen Türk isçilerini karçılayan hiç bir kimsenin olmadığı gibi soracakları hiç bir soruya da cevap alamamaları onların yaşadığı en önemli sorunlardandır. Dilini ancak karşılaşacağı bir baska Türk işçi arkadaşı ile konuşabilen Türkler, dini yaşantı için daha çok sorunla karşılaşmışlardır. İlk yıllarda ancak kaldıkları barakalarda birazcık dini bilgisi olanlardan fayadalanan Türk işçileri 1962 yılından itibaren kaldıkları işçi barakalarında namaz kılmaya, bir müddet sonra da toplu halde çalıştıkları işyerlerinin yöneticilerinden aldıkları izin ile fabrikaların bahçesinde cuma namazları kılmaya başlamışlardır. Türkler işverenlerin kendilerine tahsis ettiği basit barakalarda kendilerine cami, Cemevi ve mescitler kurarak bu ihtiyaçları gidermek için sürekli çaba sarfetmiş ve kendi göbeklerini kendilerinin kesmesinin gerekliliğine inanmışlardır. 1963 yılında Almanya’nın Schweinfurt şehrinde kendi aralarında örgütlenen Türk işçileri ilk camiyi fabrika barakalarından çıkarak şehir içinde kurmuşlardı. Cemevi ihtiyaçları da

ilk Din İşleri Muşaviri 1978 yılında konu edilmeye başlanmış veı 1979 yılı sonunda Almanya’ya ilk Din İşleri Müşavirlik kadrosu verilmiştir. 1974 sonrası ailelerin de Almanya’ya gelmesi ile yüzbinlerce Türk çocuğunun da bu ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Sonuç 1961 yılında başlayan anlaşmanın üzerinden 57 yıl geçmiş ve günümüzde Almanya’da 3,5 milyon civarında bir kitle oluşmuştur. Almanya Türklerinin sosyoljik tarihine bakıldığında ciddi bir eksiklik, aksaklık ve gariplikler ile dolu bir dönem ortaya çıkmaktadır. Almanya’ya gönderilen Türk işçilerinden Türkiye siyaysetinin sadece döviz beklediği bir iddia değil, acı bir gerçektir. benzer bir şekilde halledilmeye çalışılırken Türklerin bilinen tarihinde en büyük planlı Türkiye Cumhuriyeti de kısıtlı imkanları ile göç olarak tarihe geçen işçi göçünde dini Almanya’da sayıları her geçen gün artan ihtiyaçlar ile ilgili tek bir satırın bile olmaTürklerin sorunlarına hiç bir zaman müda- ması bu alanda hem işçi gönderen hem de hale edememiş ve yardımcı olamamıştır. işçi alan ülkenin sorumluluklarını ortaya Türkiye bütçelerinde Almanya Türkler koymaktadır. Soğuk savaş döneminde ağır savunma Türkiye Devleti’nin insanlara ulaştırabütçeleri ile nerde ise bütün imkanlarını madığı dini hizmetler değişik gurup, tarikat savunma amaçlı olarak NATO’nun emrine ve oluşumlar tarafından verilmeye başlanveren Türkiye, Almanya Türklerinin so- mış ve zamanla buralarda eğitim alanlar runlarına ne zaman, ne de bütçe ayıracak laik devletin sorunlarını değil, yapısını durumdadır. Ancak dikkati çeken bir konu- eleştirmeye başlamışlardır. Hatta bazıları dur ki Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, daha da ileri giderek Türkiye’ye karşı başka Nihat Erim, Naim Talu, Ferit Melen ve ülkelere sempati beslemeye başlamışlardır. Sadi Irmak hükümetlerinin bütçe kalemTürkiye Cumhuriyeti’nin karşılayalerinde % 17 ile 25 arası bir oran sürekli madığı dini ihtiyaçları başka ülkelerden olarak işçi dövizleri ile karşılanmıştır. destek alarak gidermeye çalışan gruplar da Bunun açıkça oylamasını yapan ve bütçe- Almanya’da zamanla ciddi ekonomik gelir lerin denk bağlanması için parmak kaldıran elde etmişler, hatta bu alanda önemli bir vekiller Almanya’daki işçilerin sorunları kitleyi arkalarına almışlardır. ile maalesef ilgilenme mecburiyetleri olTürk işçilerinin önemli bir bölümünün duğunu hiç bir zaman düşünmemişlerdir. karanlık din eğitimi veren gruplardan uzak Bu dururumda ilk öğretmen 1974, ilk din kalarak dini ihtiyaçlarını kendi imkanları ile görevlisi ise 1970 yılında Almanya’ya gön- karşılamaya çalışması ise takdire şayan bir derilmiştir. konudur. Sayıları 1 milyonu aşan Türk işçilerinin Makalemin tam metni yayınlandığında bir din ataşesinin de olması gerektiği ancak bu alanda önemli bilgileri kaynakları ile 1975 yılında tartışılmaya başlanmış ve aktaracağım.

MONALISA

6H€ avale*

BRAUT & ABENDMODE

Hızlı

DenizBank ile havale göndermek şimdi daha da kolay! • Havalenizi DenizBank (Wien) AG ile yapın, Türkiye’nin 81 şehrinde 1.600’ü aşkın noktaya anında ulaşın! • DenizBank A.Ş.’nin 700’ü aşkın şubesine göndereceğiniz havaleleri bir saat içinde Türkiye’de hiçbir ek masraf kesilmeden ulaştırıyoruz. *

Bireysel müşterilerin DenizBank (Wien) AG şubelerinden, DenizBank A.Ş. ve Halk Bankası’na gönderilen 500 Euro’ya kadar olan havaleleri için bir sonraki değişikliğe kadar geçerli ücret.

Suntat şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan

DenizBank’ın alternatif havale hizmetleri: 1) Almanya genelindeki acentalarımız üzerinden EC-kartınız ile, 2) DenizBank havale çeklerini kullanarak herhangi bir Alman bankasındaki hesabınızdan, 3) ‹nternet şubemizi kullanarak, Türkiye’ye havalelerinizi hızlı şekilde ulaştırınız. Augsburg Şubesi

Berlin Şubesi

Dortmund Şubesi

Dresden Şubesi

Duisburg Şubesi

Düsseldorf Şubesi

Essen Şubesi

Frankfurt Şubesi

Hamburg Şubesi

Karlsruhe Şubesi

Köln Şubesi

Leipzig Şubesi

Mannheim Şubesi

Münih Şubesi

Stuttgart Şubesi

Wiesbaden Şubesi

Wallstraße 1 86150 Augsburg

Große Johannisstraße 19 20457 Hamburg

Friedrichstraße 56 10117 Berlin

Karlstraße 27 76133 Karlsruhe

Westenhellweg 108 44137 Dortmund

Gürzenichstraße 6-16 50667 Köln

Wilsdruffer Straße 22 01067 Dresden

Königstraße 39 47051 Duisburg

Markt 4/Katharinenstraße 1-3 G 2, 1 68159 Mannheim 04109 Leipzig

Graf-Adolf-Straße 11 40212 Düsseldorf

Bayerstraße 4 80335 München

Müşteri Hizmetleri 0800 488 66 00, www.denizbank.de

Lindenallee 10 45127 Essen

Münchener Straße 7 60329 Frankfurt

Lautenschlagerstraße 4 Langgasse 56 B 70173 Stuttgart 65183 Wiesbaden

F2, 5 • 68159 Mannheim • Tel: 0621 / 336 57 528 • www.monalisa-brautmode.de


4

Kasım | November 2018

Fakioğlu Kardeşler’den yeni hizmet! Mey-Fa GmbH Çatı’dan sonra şimdi de mütehaitlik alanında atağa geçti

Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nde 20 yıldan bu yana aşkın zamandır çatı ve dış kaplama izolasyonu alanında hizmetler sunan Mey-Fa çatı sektöründen sonra inşaat mütahitlik alanında da başarıyla hizmet veriyor.

Mey-Fa yöneticisi Erdal Fakioğlu

Mey-Fa CEO’su Yakup Fakioğlu

Mustafa, Yakup, Aşır ve Erdal Fakioğlu kardeşlerin sahibi olduğu Mey-Fa GmbH ile temelden anahtar teslimi inşaat yapımı, eski binanın restorasyonu ve inşaat her alanının tamiri deneyimli mimar, mühendisler, tecrübeli usta kadro İle hizmet veriyor. İnşaat plan, proje, bilirkişi raporu gibi inşaaat sektörünün her alanında A’dan Z’ye kadar faaliyetlerini sürdüren Mey-Fa yıllardır inşaatın çatı sektöründe başarıyla adından söz ettiriyordu. Fakioğlu kardeşlerin mütahitlik alanında çalışma başlatması inşaat yaptıracak vatandaşlar için büyük şans oldu. Öte yandan Mustafa, Yakup ve Erdal Fakioğlu kardeşler kış masrafını azaltmak isteyenlere

Mey-Fa kurucusu Mustafa Fakioğlu

evlerin izolasyonu ve çatısına yatırım yapmalarını önerdi. Sindelfingen’de Mey-Fa şirketini kuran Mustafa Fakioğlu çatı tamiratı işini yapanların ustalık belgesine sahip olmaları ve çatı şirketinin sigortası olması gerektiğini söyledi. Mustafa Fakioğlu “Enerji konusunda Almanya dış ülkelere bağımlılığı azaltmak için halkı evini tamir ettirmeye teşvik ediyor. Yerel belediyelerin de yardımları var. Evlerin güzelleşmesi, enerji korumalı olmaları için bankalar da kredi veriyor. Ev alırken enerji tasarruflu olması çok önemli. Eski evi olan evininin çatısı ve izolasyonu için 30 bin Euro harcarsa o evin değeri 50 Euro artar.

Mey-Fa GmbH CEO’su Yakup Fakioğlu: Çatı sektöründeki başarımızı inşaat sektöründe de sürdüreceğiz

Enerji pasaportu evin değerini arttırır. Biz enerji tasarruf raporu (Niedrige energie ausweis) da veriyoruz. Bu raporu alabilmek için bazı normlar var. Dış cephe duvar kalınlığı, çatıdaki köpük sistemleri vb. prosedüre uygun yapılmalı. Bu prosedür yerine getirililse devledin ucuz teşviklerinden (kfw) faydalanmak mümkün. Faizler yüzde 1 oranında. Almanya’da çatı-

lar daire olarak kullanıldığı için çatıda izolasyon şart. Çatısı sağlam iyi izole edilen bir evde karda sobasız oturmak mümkün. Almanya ısınmaya yılda 100 milyar dolar harcıyor ve 20 milyar tasarruf etmek istiyor. Çatı ve dış cephe kaplamayla tasarruf elde edebileceği için bu destekleri veriyor” diye konuştu. Sindelfingen – Gazette Aktuell

GmbH

Mey-Fa yöneticsi Aşir Fakioğlu

Mey-Fa CEO’su Yakup Fakioğlu


5

Kasım | November 2018

Bentour Ceo’su Deniz Uğur: Sayın Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başarılı bir oteller zincirinin sahibi olduğu fark ediliyor. Dual eğitim sistemi ile uzman otelciler yetiştirilecek

“AVRUPALI TURİSTİN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLACAK“

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la Türkiye‘de biraraya gelen Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbet Fiebig ve beraberindeki heyetle birlikte toplantıda hazır bulunan Bentour Ceo’su Deniz Uğur o görüşmeyi Gazette Aktuell okurları için değerlendirdi.

Bentour CEO’su Deniz Uğur, Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig.

Türkiye Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman Seyahat Acenteleri Birliği üyeleri ile Türkiye’de bakanlıkta toplantı yaptı. Türkiye ağırlıklı çalışan Avrupa’nın en büyük tur operatörü Bentour’un CEO’su Deniz Uğur, Türk ve Alman tarafının bir araya geldiği buluşmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek toplantıda turizm sektöründe sıkı bir iş birliği yönünde görüş birliğine varıldığını kaydetti. “AVRUPALI TURİST ROTAYI YENİDEN TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ” Merkezi İsviçre’de bulunan dünyaca tanına başarılı turizmci Kadir Uğur’un kurucusu ve onursal Başkanı olduğu Bentour’un CEO’su Deniz Uğur konuya ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerinde iyileşmesi ile birlikte İspanya ve İtalya’ya yönelen Avrupalı turistin rotayı yeniden Türkiye’ye çevirdiğini müjdeledi. Deniz Uğur şu açıklamalarda bulundu: “TURİZM SEKTÖRÜNE DOĞA DOSTU YASAL DÜZENLEMELER GELİYOR” “Geçtiğimiz ay Türk ve Alman Ekonomi bakanlarının yaptığı görüşmelerde 3 sektörle ilgili yakın iş birliğine gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bunlardan biri de turizm sektörü. Gelecek dönemde doğa ve çevre dostu

projeler turizm alanında kalıcı çözümler sık sık öne çıkan konuların başında gelecek. Konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılacak. UZMAN OTELCİLER YETİŞTİRİLECEK Dual eğitim sistemi ile uzman otelciler yetiştirilecek. Sayın Bakan Ersoy’un başarılı bir oteller zincirinin sahibi olduğu fark ediliyor. Ayrıca Türk Alman ilişkilerindeki iyileşmeden kaynaklı olarak oluşturulacak Türk Alman Ekonomik Forumunda turizmciler olarak biz de yerimizi almak isteriz, turizm alanında Almanya ve İsviçre tecrübelerimizi paylaşmayı arzu ederiz. THY ANTALYA SEFERLERİ BAŞLIYOR Öte yandan çok olumlu bir gelişme de THY’den geldi. THY Antalya seferleri koyuyor. Gündüz uçuşları ile Avrupa’dan bir milyon koltuk hedefi ile harekete geçiyor. Her yıl bu rakamı 1 milyon arttırmayı da amaçlıyor. Bentour olarak baktığımızda daha önce gerilen ilişkilerimizden dolayı bizden kopup İspanya ve İtalya’ya yönelen turistlerin yeniden Türkiye’yi tercih ettiğini de sevinerek görüyoruz. ERKEN REZERVASYON UYARISI Diğer taraftan tatile çıkmak isteyenlere önerimiz

Ocak ayı sonuna yaklaşmadan erken rezervasyon yaptırmaları. Ocak sonundan itibaren fiyatlar ciddi ölçüde yükselecek. Diğer taraftan Türk turistin Alman turistler kadar kültür turizmine yönelmelerini de öneririm. Almanlar Türklerden daha fazla kültürümüzü ve tarihimizi bu gezilerle tanımaya başladılar. Bu Türkler adına aslında düşündürücü bir konu. Bir diğer konu ise Türkiye’nin çok geniş tatil seçenekleri var. Butik oteller var örneğin. Ayrıca Kaş, Ege’ye gitmelerini de öneririm.” ALMAN TURİST SAYISI 2015 RAKAMLARINI YAKALADI

Öte yandan DRV Başkanı Norbert Fiebig’de Didim gezisi esnasında basına yaptığı açıklamada Türkiye’nin Avrupa piyasalarında öncelikli yeri olan bir durumda olduğunu belirtti ve geçtiğimiz yılda Türkiye’ye gelen Alman turist sayısının 2015’deki rakama ulaştığını gözlemlediklerini belirttiler. DRV Başkanı Norbert Fiebig, geçtiğimiz yıl Türkiye benzeri başka bir destinasyon bulunmamasından dolayı bu başarıyı yakalayan Türkiye’nin İspanya’nın ardında turizm rakamları bakımında dünyada ikinci sırada olduğu Türkiye’yi de Yunanistan’ın takip ettiğinin farkında olunmasını istedi.

BENTOUR‘la Yaz başlasın.

✯ ✯ ✯ ✯ | aLanya - Uaı

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ | BELEK - Uaı

BOTaNık hOTEl

adam & EvE hOTEl

örn. 24.04.‘de Frankfurt‘dan sunexpress ile 1 hafta Bentour Friends çift kişilik oda

örn. 09.04.‘de Frankfurt‘dan sunexpress ile 1 hafta Romantic Couple çift kişilik oda

kişi başı

591,–

´dan başlayan fiyatlarla

kişi başı

668,–

´dan başlayan fiyatlarla

Bentour CEO’su Deniz Uğur, Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig.

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ | Lara - Uaı dElphıN BE gRaNd RESORT

ROYal alhamBRa palacE

örn. 08.04‘de stuttgart’dan onur Air ile

örn. 09.04.‘de Münih‘den sunexpress ile 1 hafta çift kişilik oda

1 hafta çift kişilik oda kişi başı

630,–

´dan başlayan fiyatlarla

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ | Lara - Uaı Bentour CEO’su Deniz Uğur

Bentour Kurucusu Kadir Uğur

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ | SIDE - Uaı

kişi başı

535,–

´dan başlayan fiyatlarla

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ | Lara - Uaı

dElphıN ımpERıal

ROYal hOlıdaY palacE

örn. 09.04.‘da stuttgart‘dan sunexpress ile 1 hafta çift kişilik oda

örn. 14.04.‘de Leipzig‘den Freebird ile 1 hafta çift kişilik oda

kişi başı

691,–

´dan başlayan fiyatlarla

kişi başı

746,–

´dan başlayan fiyatlarla

Bİlgİ, BİlET SaTış vE REzERvaSYON Tüm acENTalaR‘da. Reiseveranstalter: BentouR Reisen - schubertstraße 22 – De-72649 Wolfschlugen

Bentour Gazette 160x240mm_KW42.indd 1

12.10.18 08:48


6

Kasım | November 2018

PACİFİC MEER FiSCH, 90 ÇEŞiT BALIK, 60 ÇEŞiT DENiZ ÜRÜNÜYLE TEDARiKÇiLERiN GÖZDESi

İsviçre bayisi hizmetinizde

7/24 siparişler alınarak hızlı şekilde müşterilere sevkiyatlar gerçekleştiriliyor.

7 GÜN 24 SAAT TOPTAN BALIK SİPARİŞİ VE SERVİSİ Merkezi Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bulunan Yakup Baykal’ın kurucusu, Abdullah Yurttutan’ın Genel Müdür olduğu, Avrupa’nın en büyük balık top-

tancı şirketi Pacific Meer Fisch’in Stuttgart Grossmarktta ve Mannheim 68159 Binnenhafenstr. 1-3 adresinde bulunan şubelerinde başarıyla hizmet veriyor. Pacific

Pacific Meer Fisch Genel Koordinatörü Sezgin Kavak Meer Fisch şubelerinde günlük 90 çeşit taze balık ve 60 çeşit karides türü deniz ürünlerinin toptan ve perakende satışı büyük ilgi görüyor.

Pacific Meer Fisch şirketi genel koordinatörü Samsunlu Sezgin Kavak çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada “şirketimizin Gelsenkirchen, Mannheim ve Stuttgart şu-

MANNHEIM

30 servis aracımızla tüm Avrupa’ya dağıtım

belerinde 90 çeşit balık, 60’dan fazla deniz ürünü çeşidi ile restoranlar, marketlere ve balık toptancılarına hizmet verdiklerini belirtti.

STUTTGART

Balıklar ücretsiz ekibimiz tarafından temizlenir

Pacific Meer Fisch’de perakende satış

Mannheim şubesinde toptan 7 gün 24 saat sipariş alarak satış ve servis yaptıklarını belirten Sezgin Kavak perakende temizlenmiş balık satışının sabah saat 08.00 ile 18.00 arası yapıldığını belirtti. Tedarikçilere hamsiden mezgite, palamuta kadar 90 çeşit balık sağladıklarını ve balıkların ve 60 çeşit deniz ürünlerinin Türkiye, İtalya, İspanya, Hollanda kökenli olduğunu kaydeden Sezgin Kavak, “Avusturya, Belçika, Hollanda, Almanya

içindeki noktalara 30 servis aracımızla dağıtım yapıyoruz. STUTTGART’TA TELEFONLA SİPARİŞ VE EVLERE SERVİS Stuttgart’ta perakende balık satış noktası çalışmalarına başladıklarının

müjdesini verdi. Fiyatlarımız toptancı olduğumuz için çok hesaplı. Mannheim şubemizde müşterilerimizin isteğine göre ücretsiz olarak balık temizlenmiş servisi de sunuyoruz. Stuttgart’ta toptancılar halinde kardeşim Emrah Kavak hizmet

PERAKENDE SİPARİŞLER İÇİN TEL: 0711 505 20 191 Hergün taze balık

veriyor. Sabat 04.00-16.00 arası siparişler alınıp araçlarımızla servis yapıyoruz. Ev için siparişler alınıp adrese teslim ediliyor. Pacific Meer Fisch bünyesinde 60 kişi hizmet veryoruz” diye konuştu. Binnenhafenstrasse 1-3 68 159

Mannheim Tel 0621 – 976 074 66 ve Stuttgart Langwiesenweg 30 70327 adresinde Tel: 0711 505 20 191 şubeleri bulunan Pacific Meer Fisch hakkında pacificmeergmbh@gmx.de ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

PERAKENDE SİPARİŞLER İÇİN TEL: 0621 976 074 66


712

Kasım Kasım || November November 2018 2018

Engin Group Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Engin, projelerini anlattı. 177 arsayı bir günde satın alan müşterilerine teşekkür etti ve “bizden arsa alan pişman olmaz” dedi.

Enginkent arsa satış ve 29 Ekim kutlamasına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da katıldı

Engin Group’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Biga’daki arsa satış kampanyasından sonra 15 Aralık’ta Duisburg’ta Avrupalı Türklere peşinatsız arsa satış kampanyası ve ofis açılış törenine davetlisiniz

Güvenilir ve öncü gayrimenkul kuruluşu Engin Group Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ev ve arsa sahibi adaları için Çanakkale Biga’daki tesislerinde bir tören düzenledi. Engin Grup Biga 177 arsa satış kampanyası töreni 29 Ekim Cumhuriyet bayramında İstiklal Marşıyla başladı. Engin Group Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Engin, müşterileri ile tek tek ilgilendi.

Avrupalı Türk’ü Didim’de Bafa Gölü manzaralı ve Çanakkale Biga’da denize sıfır arsa ve villa sahibi yapan Engin Group’un kutlamasına sadece Türkiye’nin dört bir yanından değil Avrupa’dan da çok sayıda vatandaşımız iştirak etti. Dev Atatürk posteri ve Türk bayrağının asılı olduğu alanda düzenlenen törende konuşan Engin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Engin geniş katılımdan büyük onur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ev ve arsa sahibi adaylarının Engin Gropup’un Cumhuriyet kutlamalarına hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın dört bir yanından vatandalaırmızın akın etmesi dolayısıyla duygulu anlar yaşayan Üzeyir Engin “O kadar mütevazi, sıcak kanlı ki Anadolu insanımız bize güvenle yaklaşıyor. Mutfağından çocuğundan kısıp, getirip parayı bize yatırıyorlar.Yurt dışından bu bayarama gelen herkese teşekkür ediyoruz. Bu coşku odukça nice 95 yıllar Cumhuriyetimizi birlikte kutlarız” dedi. Öte yandan En Group Avrupalı Türkleri en uygun fiyatlarla mülk sahibi yapmaya devam ediyor. Ardahanlı iş adamı Üzeyir Engin’in sahibi olduğu Yıldız Tv ve Engin Gayrimenkul’un içinde yer aldığı ve 550 bine yakın müşterisi bulunan Engin Grup dev kampanyalarla uygun fiyatlarla arsa sahibi olma imkanı sunuyor. Üzeyir Engin kanpanyalara ilişkin yaptığı açıklamada Engin Gayrımenkul’ün kampanyası ile yıllardır ekonomik krizle boğuşan ve birçok kez mağdur edilen Avrupalı Türk işçileri bundan sonra mülk sahibi olacağını kaydetti. Üzeyir Engin, Engin Gayrımenkul’un tüm projelerini tek kampanyada birleştirdiği ve yer, bölge, mevki ayrımı yapmadan tam 50 ay taksitle peşinatsız arsa kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

Engin Grup Didim Şube Müdürü Ünsal Göksoy ve Engin Group Satış Yetkilisi Selçuk Kütük Didim’de Bafa Gölü kıyısında iki etap yapılanma içinde olduklarına işaret ettiler. “DİDİM’E VE BAFA’YA AVRUPA’DAN GELENLER AYRILMAK İSTEMİYOR” Yetkliler konuyla ilgili şu bilgileri verdi: ”Birinci etap Bafa Gölü’nün hemen 500 metre gerisinde. O 500 metrelik mesafe ise sit alanı çerçevesinde yeşil bir alan. Dinlenme alanları, spor ve sosyal aktvitelerin olacağı bir site inşaa ediyoruz. Didim’e sadece 18 kilometre mesafede hemen önünden Bodrum-Milas otobanı geçiyor. Yoldan Milas, Bodrum, Akbük, Söke otobüsleri geçiyor. İkinci etap yapılanma ise Söke ovasına bakıyor. Bazı

arsaların göl manzarası var. Avupa’daki insanımız başta ‘Türkiye’de çok karışık durumlar var’ diye yakınıyor. Didim’e gelenler ise, denizi güneşi, insanını, huzurunu gördükten sonra fikirlerini değiştiriyor. AVRUPALI TÜRK, VİLLALARIN YÜZDE 70’İNİ ALMIŞ BİLE Ayrıca doktor tavsiyesi ile birçok kişinin tavsiye ettiği bir bölge burası. Nem oranı çok düşük. Burada rüzgar karadan denize esiyor. Birinci etaptan arsayı aldığınızda, inşaatını biz yapıyorsak herşey içinde metrekaresi 2 bin 500 liraya mal oluyor. Ancak her inşaat için plan proje yapıyoruz. Her villa ayrı bir inşaat ve ayrı ruhsat gerekriyor. Örneğin 300 metrekarelik bir inşaatın tutarı 462 bin lira. Arsa hariç. İsteyen istediği projeyi alır, kendisi de yaptırabilir. Dış görünüş

Engin Grup satış ekibi Gamze ve Neşe Hanım kusursuz hizmet verdi.

Engin Grubun Biga Enginkent denize sıfır 177 arsası bir günde satıldı.

olarak bizim projemize uyumlu olmalı, içinde ise özgür. Ancak biz toplu yaptırdığımızdan daha uyguna mal ediyoruz. Avrupa’daki vatandaşlarımızı bekliyoruz. Villaların yüzde 70’ini gurbetçilerimiz aldı. Burada yabancılık çekmeyecekler. “Birinci etap 34 bin metrekareden oluşuyor. Bünyesinde 300 ve 600 metrekare büyüklükte arsalarımız yüzde 40 imarlı. Tabii ki 60 metrekare net, 78 metrekare brüt oturma alanı villalarımız iki katlı. Ancak isteyen 2,5 kata kadar yapılabilir. Sitenin hemen bitişiğinde Türkiye’nin 4. büyük gölü olan Bafa gölü var. Bafa Gölü kenarında ise restoranlar olacak. Tekne turları, balıkçılık yapılabiliyor. 58 villamız var. Açık havuz ve market ise sitede olacak.Birinci etapta 2 bin

arsamız var. Önünden Bodrum Milas asfaltı geçiyor. Bodrum Milas otobanına sıfır olarak 13 dönümlük bir ticari alanımız da var. Otel ve AVM olarak 2019 mart ayında projeye başlamış olacağız. 210 yataklı, termal tesisli, basketbol sahası, tenis kortları, bilardo alanları, fitnes salonları hamamı, mini golf sahası, kapalı-açık havuzlu beş yıldızlı bir otel olacak. 5 katlı olacak. Öncelikle otel olacak ama devre mülke çevirebiliriz de. Yolun kıyısında 40 dükkan projemiz de var. Giyim, gıda vs. olacak. Yollar elektirik, su sondajları tamamlanmak üzere. Bazı müşteri teslimatlarını da yaptık. Son rötuşlar kaldı. Seneye oturum tamamen başlayacak. Suni çimle ise halı saha hazırlayacağız. Siteye Bodrum 100 km, havalimanı 90 km, Milas yarım saat, İzmir iki saat uzaklıkta. Bu yol Antalya‘ya kadar ilerliyor. İkinci etap ise yüzde 20-30 eğimli arazi, Yamaç arazisi. Menderes ve Bafa çayı geçiyor. Manzarası çok güzel. Yaklaşık 1,5 km mesafede birinci etaba. Bodrum evleri gibi, 1,5 kat olacak. Diğer evlerin manzarasını kapatmayacak şekilde. 2019’da inşaatına başlayacağız. Orada da 15 bin metrekare arazi mevcut. Herkesin gelip görmesi lazım. Her iki etabın da denize mesafesi 7,5 km. Arsalar 2. Etapta 8 bin 900 Euro.“ 8 bin 900 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan arsalarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyelerin ise 00 90 – 212 – 420 10 24 numaralı telefona başvurulabileceği bildirildi. Biga - Salih Şahin


8

Kasım | November 2018

Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner

“TÜRKLER 50 YIL SONRA DA DÜZGÜN TÜRKÇE KONUŞABİLMELİLER”

Stuttgart ve geniş civarındaki Türk toplumunun yakından tanıdığı ve önceki yıllardaki çalışmaları esnasında sevgisini kazandığı Erkan Öner, Berlin Büyükelçiliği’ndeki Müsteşarlık görevinin sonrasında kente geri dönerek Başkonsolos olarak göreve başladı. Gazette Aktuell’in yayıncısı gazeteci Salih Şahin, Başkonsolos Öner’e makamında “hoşgeldiniz” ziyaretinde bulundu. “STK’LAR GENÇLERİ ÇALIŞMALARA DAHİL ETMELİ” Stuttgart Başkonsolosluğu’nda 20072010 yılları arasında Muavin Konsolos olarak görev yapan Başkonsolos Öner “Yeniden buraya gelmekten çok mutlu oldum. Berlin Büyükelçiliği’ndeki görevim esnasında da bağımızı hiç koparmamıştık zaten” dedi. Görüşmede Almanya’daki Türk çocuklarının kültürlerini ve dillerini korumasının önemine de dikkat çeken Başkonsolos Öner vatandaşlarımıza “Almanya’daki çocuklarımız Türkçe ile, kültürleri ile, ülkeleri ile bağlarını korumalılar Çocuklarınızı Türkçe derslerine gönderin. 50 yıl sonra da Almanya’daki Türklerin düzgün Türkçe konuşmaları her iki taraf için de kazanç olacaktır. İleriki dönemde uyumun da gelişmesine endeksli çalışmalara destek olacağız. Stk’ların gençlere daha çok hitap etmesi gerekiyor. Türk toplumunun ileriye gidebilmesi için muhakkak genç yaştakilerin içine girerek, rol modellerden örnek alabilmesi çok önemli. “SPOR KULÜPLERİ DİĞER DERNEKLERDEN ÇOK DAHA ESKİ VE KÖKLÜ” Spor kulüplerinin de rolü çok önemli. Spor kulüpleri, çoğu stk’lardan da daha eski

ve köklü. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorlar, gençlerimiz bir araya gelerek Türkçe konuşuyorlar” sözleriyle seslendi. Başkonsolos Erkan Öner, sohbet sırasında Türk toplumunun “Ev sahibi Alman toplumuyla dostluğunu güçlendirmesinin ve aralarında birlik olmasının“ önemine işaret etti.

“300 BİNDEN FAZLA TÜRK’E HİZMET VERİYORUZ” Baden Württemberg Eyaleti’nin ve başkenti Stuttgart’ın işsizlik oranının en düşük seviyelerde olduğu, ekonomisi güçlü şanslı bir bölge olduğuna işaret eden Öner, görev süresi boyunca bölgedeki 300 bin civarındaki Türk vatandaşının istihdam, eğitim, kültür ve sanat, sosyal alanlarda

çok daha güçlü bir şekilde varlık gösterebilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da belirtti. Almanya’daki Türkleri, sade vatandaşı, sivil toplum örgütü temsilcilerini, iş adamlarını, öğrencileri kısacası her bireyi Alman dostlarını çoğaltmaya davet eden Başkonsolos Öner ”Kendi içinizde birlik olun. Türk toplumunu ilgilendiren genel konularda örneğin ırkçılık, eğitim gibi meselelerde birlikte hareket edin. Ancak bunu yaparken Almanları da yanınıza alın“ diye konuştu. ÇAĞRI MERKEZİNDEN 7/24 HİZMET Öte yandan, konsolosluk işlemlerindeki hız ve kaliteye önem verildiğini, Stuttgart Başkonsolosluğu’nda randevulu sistemin gayet iyi işlediğini anlatan Başkonsolos Öner, konsolosluk işlemleri hakkında bilgi edinmek ve işlemlere ilişkin randevu almak için www.konsolosluk.gov.tr adresinden kesintisiz yararlanılabileceğini, sosyal medyada daha da etkin olacaklarını, ayrıca Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin (+49 30 30 80 70 90 veya +90 312 292 29 29) 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifadeyle; çağrı merkezinin vatandaş tarafından daha etkili

kullanılmasını istediklerine de işaret etti. ERKAN ÖNER KİMDİR? 1979 yılında Mersin’de doğan Başkonsolos Mehmet Erkan Öner, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde 2001 yılında tamamlamış ve aynı yıl T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndaki kariyerine başlamıştır. Merkez teşkilatında sırasıyla Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları, Batı Afrika ile Siyasi İlişkiler ve Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılıklarında farklı kademelerde görevler üstlenmiştir. Yurtdışında ise sırasıyla Minsk Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip, Stuttgart Başkonsolosluğu’nda Muavin Konsolos ve Konsolos, Berlin Büyükelçiliği’nde Müsteşar olarak görev yapmıştır. Başkonsolos Öner ayrıca, 2005 yılında üç ay süreyle Brüksel’de AB Komisyonu Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde (DG RELEX) T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle çalışmıştır. Son olarak Dışişleri Bakanlığı Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapan Başkonsolos Öner, 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle Stuttgart Başkonsolosluğu görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Başkonsolos Öner, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

KASAP HASAN’DA ETLER ADRESE TESLİM

Güney Almanya’nın ünlü Türk kasaplarından “Kasap Hasan“ın sahibi, ünlü kasap Hasan Öz, düğün, nişan, iş toplantıları gibi grup toplantıları için isteğe özel hazırlanan etleri ise adrese teslim ettiklerini belirtti.

Kaliteli ve lezzetli etleri adeta kapışılan Kaspa Hasan’ın sahipleri usta kasap Hasan Öz ve ortağı Yemliha Çobanpınarı reyonlarında günlük taze et bulunduğunu ve helal kesim hindi, tavuk, kuzu dana etlerinin hijyenik ortamda usulüne uygun müşteriye sunulduğunu belirttiler. Birbirinden lezzetli hazır köfteleri, ızgaralık etleri, kuzu şiş, Adana Kebap ve pirzolası Kasap Hasan’da

vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor Müşterinin talep ettiği her et ürününü bulundurduklarını belirten Öz, ilgilenenlerin 0162-4122668, 0157-56885820 numaralı telefonlardan bilgi alabileceğini söylediler. Meşhur Kasap Hasan, Stuttgarter Str. 82, 72250 Freudenstadt ve Goethe Str. 35, 71083 Herrenberg adreslerinde hizmet veriyor.


9

Kasım | November 2018

KEMAL AKYOL‘A EŞİNDEN SÜPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Aktiv Şirketler Grubu kurucusu ve sahibi Kemal Akyol için eşi Berivan Akyol süpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Sindelfingen’de başarıyla hizmet veren Köz Restaurant’taki kutlamada çocukları Cem, Benjamin, Eda ve yeni doğan Ece de babalarının yanında yer aldı. Misafirler arasında Aktiv Grup CEO‘su Gürsel Özcan, İş Bankası eski çalışanı Erdoğan Şirin, kayınbiraderi Erkan Yüzüak, yakın dostu Şahin Gözeri, şirket çalışanlaarı ile 60‘ı aşkın akraba, arkadaşları katıldı. Saat 10.00‘da başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden kutlamada misafirlere Köz Restaurant‘ın menüleri ve yaş pasta ikram edildi. Yaş pastayı kesen Kemal Akyol ilk dilimi eşi Berivan‘a ikram etti. Pastanın kesilmesinden sonra hediyeleri kabul eden Kemal Akyol yaptığı konuşmada „Bu güzel günü bu süprizi hazırlayan kıymetli eşim Berivan‘a çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir süpriz ve kutlama oldu. Bugünün bir başka anlamı da üç hafta önce aramıza katılan güzel kızım Ece‘nin de doğumunu kutlamış olduk.

MEHMET KUNDAK’IN MUTLU GÜNÜ

MEHMET KUNDAK’IN KIZI DEMET VE OSMAN KEÇECİ HAYATINI BİRLEŞTİRDİ Göksel Yelken ve Mehmet Kundak’ın güzel kızı Demet ile Fatma ve Ali Keçeci’nn yakışıklı oğlu Osman görkemli bir düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Kına gecesini düğünden iki hafta önce Uhingen’deki Saray Düğün Salonu’nda yapan çift, Berlin’de ise Gloria Event Center salonlarında rüya gibi bir merasimle dünya evine girdi. Ailesinin ve yakınlarının para ve takı yağmuruna tuttuğu çift konuklarıyla gecenin geç saatlerine dek mutlu günlerini kutladılar. Berlin – Gazette Aktuell


10

Kasım | November 2018

GÜL CAFE’DE HAFTADA 7 GÜN KAHVALTI KEYFİ Açık büfe kahvaltı başladı

Tel: 0152 288 24 688

Almanya’nın Günzburg kentinde başarılı girişimci Fatih gül yönetiminde hizmet veren Gül Süpermarket bünyesindeki Gül Cafe’de haftada 7 gün kahvaltı servisi yapılıyor. Fatih Gül, toplam 3 bin metrekare alana kurulu olan ve 14 kişilik uzman kadro ile hizmet verilen marketin cafe bölümünde zengin kahvaltı büfesinde menemenden sucuğa, biber patlıcan kızartmalarından, sosis, salam, peynir, zeytine dek tam 60 çeşit yer alıyor. Lezzet düşkünü ve kaliteye özen gösterenlerin tercihinin Günzburg’da Gül Cafe‘nin kahvaltıları olmasından memnuniyet duyuyoruz“ dedi. Kötzerweg 3 89312 Günzburg adresinde hizmet veren Gül Süpermarket’in içindeki Gül Cafe’de kahvaltı ücretinin ilk çay dahil 6 Euro 90 sent olduğunu söyleyen Fatih Gül, 08.00-13.00 arası kahvaltı servisi sunduklarını dile getirdi. Öte yandan Türk lezzetini Avrupa’da sofralara taşıyan Türk gıda devi Suntat ürünlerinin satışta birinci sıraya oturduğunu belirten Gül Süpermarket’in sahibi Fatih Gül, Türk çayının tanıtımı için ise Suntat’ın Alice çayını da cafede müşterilerine ikram ettiklerini vurguladı. Ulm kentinde de toptancı mağazası bulunan başarılı girişimci Fatih Gül, markette fırın, kasap, manav reyonlarının bulunduğunu, bakliyat ve diğer kuru gıdalar, konserveler başta olmak üzere markette olması gereken herşeyin yer aldığını kaydetti. Günzburg – Gazette Aktuell

ASYD’DEN ÖRNEK DAYANIŞMA Mannheim Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ASYD tarafından hayır yemeği verildi.

ASYD’nin hayır yemeğinde Başkan Hüseyin Cömert ve yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları ve üyeler hazır bulundu. Geniş katılım gösterilen yemekte konuklar

arasında Şeyh Yusuf Günaşan, İsa Sonay, Şeyh Muhittin Düşer de yer aldı. 200’ü aşkın davetlinin katıldığı etkinlik ile ilgili bilgi veren ASKD Başkanı Hüseyin Cömert “Amacımız kültürümüzü yaşamak

ve yaşatmak. Gençlerimize, kadınlara, yaşlılılara sahip çıkmak dayanışma kültürünü geliştirmektir. Bugünkü etkiliğe destek olan kanaat önderlerimize, üyeler ve davete katılan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Etkinliklerimiz aralıksız devam edecektir. Mannheim – Gazette Aktuell


11

Kasım | November 2018

HEISSER HERBST Döner von Birtat lässt keinen kalt.

NER

UME

PRO

MON

AT

1990

K

KON S

B

6 MILLI

FA

RI

EST.

ONEN

NTEN

Dein Döner – Deine Dönerfabrik Birtat Dönerfabrik www.birtat.de


12

Kasım | November 2018

8900,- Euro’dan başlayan fiyatlarla

Stuttgart Tel: 0711 707 11 11 • Hamburg: 0151 268 44 608 • 0172 455 74 80


13

Kasım | November 2018

Sigorta uzmanı Sonay Şengül ve ekibi

Aracınızın sigortasını değiştirmekte geç kalmadınız. Mevcut sigortanızdan çıkıp yeni ucuz sigortaya geçebilirsiniz. Yeni sigorta için yandaki formu doldurup posta, mail, faks veya resmini çekip bize ulaştırın Sizi kapıda karşılamaya hazırız Sonay Şengül: “Aracınızı full kasko yaparken kendinizi de full kasko yapın, hem sizin, hem ailenizin hayatını garantiye alın.

Ergo Generalagentur • Sonay Şengül • Friedrich-Ebertstr. 1A, 67549 Worms Tel: 0163 181 20 87 sonay.senguel@ergo.de | www.sonay.senguel.ergo.de • Tel: 06241 385 35 06 • Fax: 06241 210 49 59

BRAUT & ABENDMODE

2018 ve yılın modası, gelinlik, abiye, nişanlık, damatlık, günlük takım elbise ve kadın kıyafetleri

J1, 18 • 68159 Mannheim • Tel: 0621 / 181 57 628 • www.majesty-brautmode.de


14

Kasım | November 2018

Araç sahiplerinin yüzünü güldüren tamirhane Lackparadies

OTO BOYADAN TÜV’E KADAR DÖRT DÖRTLÜK HİZMET LACKPARADIES’TE Ödüllü girişimci Ali Gözel’in sahibi olduğu Lackparadies, Almanya’nın Mannheim kentinde başarıyla hizmetlerini sürdürerek otomobil tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu.

Ödüllü girişimci Ali Gözel yönetiminde faaliyetlerine devam eden Lackparadies’te oto boyadan, kaporta, tamir, cam, bilirkişi hizmeti, araç alım satım, araç fenni muyaneneye (TÜV) kadar tüm hizmetler veriliyor. Başarılı girşimci Ali Gözel, Löwitstraße 1, 68169

Mannheim adresinde 25 personeliyle birlikte tek çatı altında hizmet vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Rhein Neckar Türk işverenler derneğinin başarılı girişimci ödülünü kazanan Ali Gözel, dürüst ve kaliteli hizmet verdiklerini belirterek “Yeni araba alacakların

eski arabalarını alıyoruz. Araç boyaları artık çok dayanıklı. Araçlara iyi bakım yapıldığında uzun yıllar dayanır. Bu nedenle araçların iç ve dış temizliğinin iyi yaptırılmasını öneriyorum. Araç bakımında TÜV gibi kış bakımı çok önemli. Bakımlar ihmal edilmemeli. Kışa girerken araçlara kış bakımı yapılmalı. Kış

lastiği taktırıp, araç bir kontrolden geçirilmeli. Uzun yola çıkmadan araçlar mutlaka kontrolden geçirilmeli. Sürücülere kazasız güvenli sürüşler diliyorum” dedi. Ayrıntılı bilginin 0621 3248044 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi. Mannheim – Gazette Aktuell

İşadamı Ali Gözel ve oğlu Haydar Gözel

Aracınızın yaz bakımını yaptırmadan tatile ve yola çıkmayın!


15

Kasım | November 2018

MARITIM HOTEL’DE MASAL GİBİ DÜĞÜN Tanınmış genç işadamı Trabzonlu Fatih Bayram ve Samsunlu Banu Karakaya, rüyalardaki gibi bir düğünle dünya evine girdiler. Düğüne ortağı işadamı Hasan Haydar, Türkiye’den misafirleri İstanbul’un tanınmış işadamı Eren Özdemir katıldı.

Stuttgart kentindeki Maritim Otel’deki düğün töreninde gelinin annesi Lütfiye Karakaya ve babası Bahattin Karakaya ile damadın annesi Sulhiye Bayram ve babası Fikrullah Bayram çocuklarının mutlu gününde duygulu anlar yaşadılar. Genç çiftin mutlu günlerinde, aileleri, akrabaları, dostları ve ortağı Hasan Haydar, Sinan Uçanbelen ve eşi Sedef Tatar Uçanbelen katıldı. Genç çifti mutlu günlernde aileleri, akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı. Gecenin ilerleyen saatleirne dek dans pistinde konuklarıyla dans eden yeni evli çift takı ve para yağuruna tutuldu.

Düğüne ortağı işadamı Hasan Haydar, Türkiye’den misafirleri İstanbul’un tanınmış işadamı Eren Özdemir katıldı.


16

Kasım | November 2018

Halk müziğinin güçlü sesi Özcan Türe

ADANA SOFRASI SILAM TÜRKÜ EVİ HALK MÜZİĞİ SANATÇILARINI SEVENLERİYLE BULUŞTURUYOR Adana Sofrası Sılam Türkü Evi Kasım ayına girerken müdavimlerini özel bir programla ağırladı bu kez.

Merhum ünlü sanatçı Kıvırcık Ali’nin oğlu Eren Özütemiz, canlı müzik ve lezzetin seçkin adresi Adana Sofrası Sılam Türkü Evi’nde hayranlarıyla biraraya geldi, hem de babasının türkülerini orkestrası eşliğinde onu seven ve özleyen hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Yoğun tezahürat eşliğinde sahne alan sanatçı, türküleriyle sevenlerini mest ederken, sık sık babasını anarak onunla özleşmiş türkülere konserinde ağırlık verdi. Yeni sezonda da halk müziğinin star isimlerini sevenleriyle buluşturmaya devam eden mekanın sahibi Ali Arman Yıldırım ve Hasan Altuntaş gösterilen büyük ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Zengin menüsü ile aile yemeklerinin aranılan mekanlarından olan, lezzet ve türkü şöleninin vazgeçilmez adresi Adana Sofrası Sılam Türkü Evi İdari koordinatör Suna Yıldırım da yeni dönemde de çok değerli yorumcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirttiler. Anadolu’nun eşsiz lezzetleri ve geleneksel Türk müziğinin buluştuğu Sılam Türkü Evi’nde her Cuma ve cumartesi günü Oktay Coşkun ve Grubu türkü dostlarına unutulmayacak kalitede geceler yaşatmaya devam ediyor. Halk müziğinin yıldız isimlerini hayranlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Adana Sofrası Sılam Türkü Evi İdari koordinatör Suna Yıldırım, yer ayırtmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini belirterek ayrıntılı bilginin 0711-51876944 veya 0174-216 45 82 numaralı telefondan alınabileceğini söyledi. Stuttgart - Gazette Aktuell

Adana Sılam Türkevi eğlencenin, halayın ve horonun merkezi oldu

Rezervasyon: 0711-51876944 veya 0174-216 45 82


17

Kasım | November 2018

MERCEDES ÇALIŞANI SABAHATTİN ÇAKMAK’IN MUTLU GÜNÜ

Dünya otomativ devinde uzun yıllardan bu yana işçi olarak çalışan Sivaslı Sabahattin Çakmak ve Meral Çakmak’ın oğlu Ertuğrul Çakmak gönlünü kaptırdığı Yağmur Dursun ile hayatnı birleştirdi. Kahramanmaraşlı Arif dursun ve Gönül Göçen’in güzel kızı Yağmur Dursun ve Ertuğrul Çakmak Esslingen’de görlemli bir merasimle dünya evine girdi. Hemşire olan gelin Yağmur Dursun ve Aldi’de çalışan Ertuğrul Çakmak’ı törende aileleri, yakınalrı, dostları ve iş arkadaşları yalnız bırakmayarak mutluluklarını paylaştı. Misafirler tarafından yeni evli çift takı ve para yağmuruna tutuldu. Esslingen – Gazette Aktuell

GÜLABİ DEVECİ’NİN 19. YIL KUTLAMASINA DAVET Gastronomi sektörününün başarılı isimlerinden Gülabi Deveci sahibi olduğu 3 işletme, Gaststätte Zollberg, Bei GULO ve Nargile Bar La Bosphorus ile hizmet vermeye devam ediyor.

Gastronomi sektörününüm başarılı isimlerinden Gülabi Deveci, işlettiği Gaststätte Zollberg Esslingen bei GULO ve nargile bar La Bosphorus ile hizmet vermeye devam ediyor.

Gülabi Deveci, 2019’a girmeden önce bir eski yıla veda, yeni yıla merhaba anlamına da gelecek olan kuruluşunun 19. yılını dev bir programla kutlayacaklarının müjdesini verdi. Başarılı girişimci Gülabi Deveci 1 Aralık Cumartesi günü Brückenstrasse 18 Esslingen adresindeki mekanlarında Sema Soylu, Asu, Şebo, Grup Rast’ın sahne alacağını, sazda Kerim ve orgda Fatih’in de sanatçılara eşlik edeceğini bildirdi. Gaststätte Zollberg Cafe Shisha Sportbar’ın eğlencesine tüm müşterilerin ve dostların davetli olduğunu vurgulayan Gülabi Deveci rezervasyon için 0711 – 300 66 40 numaralı telefona başvurulabileceğini belirtti. 25 ARALIK’TA EKBER SAHNE ALACAK Öte yandan Gülabi Deveci, sektörde 30 yılı aşkın süredir sadık kalan müşterilerine şükranlarını da iletti. Sene sonu eğlencesi olarak 25 Aralık’ta Noel tatili dolayısıyla eğlence düzenleyeceklerini bildiren Gülabi Deveci yeni albümü ve klibi ile müzik dünyasında adından söz ettiren Ekber’in sahne alacağını söyledi. Menüde ızgara, tandır, karışık soğuk meze, alkollü ve alkolsüz içecekler yer aldığı bildirildi. Esslingen – Gazette Aktuell


18

KasÄąm | November 2018


19

Kasım | November 2018

Stuttgart Bad Canstatt’ta Waiblinger Str. 1-3• 70372 Stuttgart

Avrupa’nın en büyük Türk altın toptancısı Toptan fiyatına perakende satışlar !!!

Stuttgart

Siz, sırf Altın almak için taaaa Türkiye‘ ye mi gidiyorsunuz ?

Artık gerek yok Tel: 0711 65 84 39 23 !

Türkiye‘ deki fiyatların aynısına PIM Gold-Soylu Mannheim şubesi açıldı

alıyor, J2, 8, 68159hem Mannheim Tel: 0621 21 604

Mannheim

hem satıyoruz !

Size en yakın bayimize ulaşmak için ; +49 (0) 6104 802960 info@pim-gold.com


20

Kasım | November 2018

5 yıldızlı otel düğünü kalitesiyle Metropele Kulterzentrum düğün, toplantı solanları ile hizmetinizde Kulturzentrum’da düğünler başladı!

HAYIRLI OLSUN! Siemens Str. 140 70463 Stuttgart Tel: 0711 553 68 41

TATLI,Salonlarimiz LAHMACUN, PİDE,ile KEBAP VE DÖNERDE hizmetinizdeyiz

METROPOLE FIRIN KALİTELİ, LEZZETLİ VE HESAPLI

Stuttgart’ın köklü Türk pastanesi ve fırını Metropole Fırın‘ın sahibi ve yöneticisi Halil Selvi, Stuttgart ve çevresinde istenen yere servis imkanı sunduklarını da belirtti.

Kaliteli ve hesaplı ürünleriyle bölgenin gözde fırını olmaya devam Metropole’de çikolatalı, şeftalili tart, elmalı tart, kestane karamel, fıstıklı sarma, şöbiyet karamel, fıstıklı baklava, fıstıklı sarma, cevizli Sarma, Cevizli Baklava, Şekerpare, Cevizli Burma, Havuç Dilimi, Kalburabastı, Şam fıstıklı kurabiye, açmalar, Antep fıstıklı

kurabiye, peynirli ve diğer çeşit ev tipi pide, burgu kurabiye, un kurabiyesi, Fındıklı Kurabiye, Susamlı Kuru pasta, gelin pasta, börek, çörek, tatlı, tuzlu, lahmacun, çikolata, lokum ve şekerlemeler, simit büyük ilgi gören ürünler arasında

yer alıyor. Metropole Fırın, Mauserstrasse 19 adresinde 15 yılı aşkın bir süredir DİTİB Stuttgart Feuerbach Teşkilatı bünyesinde davet, düğün, nişan, sünnet, özel kutlama günleri, yeni yıl, dini günler ve toplantı-

lar, bayram, iş toplantıları, tüm anılması gereken günlerde ve tüm kutlama günlerinde vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor. Ayrıntılı bilginin 0711 5536841 numaralı telefondan alınabileceği bildirildi.

Kahvaltı Büyükler 8,50 Çocuklar 5,50

Mauserstr. 19 • 70469 Stuttgart (DİTİB Camii yanı) • Tel: 0711 55 36 841


21

Kasım | November 2018

MANNHEIM’DA PİM GOLD-SOYLU AÇILDI

Almanya’da 36 yılından bu yana toptan ve perakende şirketi olarak Türkiye’den ve Uzak Doğu’dan yüksek kalite ürünler getiren ve satışa sunan Soylu GmbH son dönemde bünyesindeki Soylu Kuyumculuk’ta PimGold altınlarını da müşterilerine sunuyor. Almanya’da 36 yılından bu yana toptan ve perakende şirketi olarak Türkiye’den ve Uzak Doğu’dan yükske kalite ürünler getiren ve satışa sunan Soylu GmbH son bünyesindeki Soylu Kuyumculuk’ta PimGold altınlarını da müşterilerine sunmaya başladı. Mahmut Soylu’nun kurduğu oğlu Serkan Soylu’nun yönettiği Soylu Gmbh 1994 yılında kuyumculuk 2002 yılında ise gelinlik ve abiye alanına atıldı. Mannheim kentinde uzun yıllardan bu yana başarıyla

hizmet veren Soylu GmbH seçkin ürünleir arasına PimGold’un modern ve zengin çeşitlerini ekledi. Serkan Soylu Pim’le çalışmaya başladıklarını ve tercihleirnde güvenilir marka olmasının ve hesaplı fiyatlarının etkili olduğunu dile getirdi. J2,8 68159 Mannheim adresindeki Soylu Kuyumculuk’ta Mannheim Pim Gold-Soylu açılışında sahipleri Mesut Pim altınlarını satışa sunmaktan mutluluk duyPazarcı ve Serkan Soylu’yu Avrupa’nın ünlü markası duklarını bildiren Serkan Soylu Pim altınlarının Şehrazat ve Mikail Kuyumculuk kurucusu Mikail Bayikoğlu açılışa katılarak hayırlı olsun temennisinde bulundu. fiyatlarının Türkiye ile orantılı olduğuna da işaret etti.

Soldan sağa Mannheim Pim Gold-Soylu sahipleri Mesut Pazarcı, Mahmut Soylu ve Ali Soylu.

UÇAK BİLETİNİ ŞİMDİ ALIRSAN 400 EURO, GEÇ KALIRSAN 850 EURO Başarılı Türk turizmci Şükrü Yağcı, erken rezervasyon yapanların yüzde 50 uygun fiyata uçabildiklerine işaret etti. Yağcı “Yolcularımız gelecek yaz için tatil tarihlerini belirlesinler ve biletlerini avantajlı ve taksitle alsınlar. Bilet fiyatlarında düşüş olmaz. 700 Euro’luk bileti şimdi alırlarsa 400 Euro’ya alırlar ama geç alırlarsa 850 Euro’yu bile aşar. Talep çok fazla. Gelecek turizm sezonu Türk milletine hayırlı ve bereketli olsun” diye konuştu. SUNEXPRESS DİYARBAKIR SEFERLERİ BAŞLADI Öte yandan 37 kişilik bir heyetle SunExpress’le diyarbakır’a uçtuklarını da kaydeden Şükrü Yağcı “SunExpress Diyarbakır seferlerini de başlattı. Biz ekip olarak gittik, gördük. Huzur dolu ve çağdaş bir kent haline gelmiş olan Diyabakır’da terör yok edimiş diyarbakır Ticaret Odası bizi ağırladı ve çok ilgilendi. Bundan Elif Tours olarak Diyarbakır ve Mardin yöresine de özel turlar düzenlemek istiyorum. Tatilcilerin izinleirne Diyarbakaır destinasyonunu da dahil etmeleriin öneririm” dedi. En iyi fiyatı halen THY’nin verdiğini söyleyen Şükrü Yağcı THY’nin İstanbul’a Atatürk ve Sabiha Gökçe seferleri yaptığını vurguladı ve “THY kaliteli servisi ile 1 numara. THY dışında Sun Express’in de fiyatları uygun ve direk uçuyor. Sun Express İzmir, Kayseri, Antalya, Ankara’ya direkt uçuyor“ dedi. Stuttgart - Gazette Aktuell

30

24 saat hizmetinizdeyiz.

Dünyanın her yerine uçak bileti

TURİSTİK RESERVASYONLAR

2018 kış, 2019 yaz

rezervasyonları başlamıştır. BUCHER LAST MINUTE Terminal 3, Reisemarkt Ebene 4 • Flughafen Stuttgart

a-z travel

Tel: 0711 90 78 769

info@az-travel.de • www.az-travel.de

KIRCHHEIM Postplatz 10 • 73230 Kirchheim Tel.: 07021 868 900 • Fax: 07021 863 905 Handy: 0171 47 100 42 FLUGHAFEN Flughafen Stuttgart • 3. Terminal • Tel.: 0711 907 87 69 • eliftours@t-online.de

Inh. Şükrü Yağcı

PASCHA REİSEN’DA TATİLCİLERE ÖNEMLİ TAVSİYE

“BİLETİNİZİ ACENTALARDAN ALIN”

Kentin önde gelen seyahat bürolarından Pascha Reisen’ın sahibi Cemil Ergin, uçak biletlerinin acentalardan alınmaları gerektiğini kaydetti. Ergin “Tanıdığı acentadan alsınlar. Bileti ellerine alsınlar. Bilet numarasını görsünler. Kilo, değişiklik

gibi konularda herşeyin muhatabı seyahat bürosudur” diye konuştu. Stuttgart kentinin Bad Cannstatt semtinde hizmet sunan Pascha Reisen’in sahibi Cemil Ergin Tatil paketlerinde İSE taksit imkanı sunduklarını vurguladı. Ergin “Tur operatörlerine bağlı olarak ilk etapta yüzde 25 ön

ödeme olarak yapılıyor. Geri kalan miktar uçma tarihe 4 hafta kalana kadar taksit halinde ödeniyor. Faiz, fiyat farkı yok” dedi. Güvenilir uçak bileti, alternatif tatil, uygun fiyat arayanların vazgeçilmez adresi Pascha

Reisen Waiblingerstr. 9 adresinde 170 metrekarelik alanda hizmet veriyor. Pascha Reisen hakkında ayrıntılı bilginin 0711 3919536 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.


22

Kasım | November 2018

HERRENBERG ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR TÜRK SV HERRENBERG “EKMEK ARASI KÖFTE” GELENEĞİNİ ALMANYA’YA TAŞIDI

Başarılı iş adamı Cihan Aydın’ın yönetimindeki Türk SV Herrenberg Spor Kulübü maçları izlemeye gelen taraftarına ekmek arası köfte hizmeti sunuyor. Son haftalardaki karşılaşmalardan üst üste galibiyetle ayrılan Türk SV Herrenberg, Türkiye’deki maçlardan tanıdıüımız ekmek arası köfte geleneğini Almanya’ya taşıdı. Bölgenin gurur Türk ekibi karşılaşmalarda üstün bir performans sergileyerek art arda evine gönderirken, kulüp yönetimi de aldığı bir kararla kulübü de destek olması için saha kenarında kurduğu mangallarla ekmek arası köfte satışına başladı. Karşılaşmalada taraftarından büyük te-

zahürat ve sevgi gösterisi gören Türk SV Herreberg’in ekmek arası köfte hizmetinden Türkler kadar Alman taraftarlar da memnuniyet duyduklarını belirttiler. 2018-2019 sezonuna iyi başlayan Türk Sc Herrenberg Kulübü’nün Başkanı Aydın “Antrenörlerimiz Cihat Aydın ve Bernd Hoffmann ile birlikte şampiyonluk için yola devam” dedi. Aynı zamanda temizlik hizmetleri sektöründe marka otellere yönelik çalışan KPZ Dienstleitungen (KPZ Hizmetleri) şirketinin sahibi Cihan Aydın Türk toplumunu bölgede ve yeşil sahalarda başarıyla temsil etmekten gurur duyduklarını da vurguladı.

BAŞKAN SALİH ŞAHİN “ÖNCE EĞİTİM” DEDİ GÖREVİ DEVRETTİ Kulturhaus Arena’da İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda Başkan Salih Şahin geçmiş dönemde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Dernek muhasebe sorumlusu Cemil Ergin’in mali raporun okumasından sonra mevcut yönetim oy birliğiyle ibra edildi.

Dernek başkanlığına yüksek lisans tezini hazırlayacağından tekrar aday olmayacağını açıklayan Başkan Salih Şahin, yaptığı konuşmada “Görev sürem boyunca bana destek olan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, üyelere ve tüm sponsor-

larımıza teşekkür ediyorum. Mesleğimin yanı sıra yüksek tahsilimin ardından master ve ardından doktora eğitimime ağırlık vereceğimden bu kutsal görevi daha da ilerİ taşıyacak arkadaşlara devretmenin zamanı geldi “ dedi. Şahin, Dernek Başkanlığı için

eski Başkan Necip Islak’ı önerdi. Ve Necip Islak oy birliği ile Başkan seçildi. Yeni başkan Necip Islak oluşturduğu yönetim, disiplin ve denetleme kurulu için oluşturduğu liste oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yeni başkan Necip Islak yaptığı konuşmasında delegelerin güvenine teşekkür etti. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan Fenerbahçe sevdası ile hizmet vereceklerini belirten Necip Islak “Güzel

bir ekip oluşturduk. Spor insanları birleştirir. Fenerbahçe sevgimiz ile birlik ve beraberlik içinde çalışalım. Yurt dışındaki Fenerbahçeliler Derneklerini geliştirelim, birbirimize destek olalım“ dedi. Yönetim Kurulu: Seçkin Sakarya, Recai Süzen, Murat Çınlar, Kubilay Gürgen, Cemil Ergin, Uğur Cebeci, Bekir Başpınar, Bekir İnanç, Cumhur Yeşil, Kamil Zorlu, Hakan Bakırcı

KİDS DANCE ZAFERDEN ZAFERE KOŞUYOR

Almanya Hip Hop Dans Şampiyonu Kadir Yılmaz’ın çalıştırdığı çocuk hip hop dans grubu Kids Dance iki günde toplam 3 kupanın sahibi oldu. Almanya’da şovlarıyla gösterilerde fırtına gibi esen Kids Dance Stuttgart Streetdance Yarışması’nda 12 yaş grubunda şampiyon oldu. Ertesi gün ise Mössingen’de düzenlenen ve toplam 42 grubun katıldığı Achalm Dans Turnuvası’nda ise hem 12 yaş grubunda hem

de 16 yaş grubunda hiphop dans kategoriisnde iki kupanın birden sahibi oldu. AFRİKA’DAN YUNANİSTAN’A RENGARENK DANS GRUBU Alkışlar ve büyük tezahürat eşliğinde dans eden Türk, Alman, Afrikalı, Sırp, İtalyan, Yunan ve birçok farklı kültürden gelen Kids Dance grubunun üyeleri izleyenlere coşkulu dakikalar yaşattı. KiDS DANCE ZiRVEDEN iNMiYOR Baden Württemberg Eyaleti’nin hip hop

alanındaki yarışmalardan ödüllerle dönen Kids Dance Almanya Hiphop Şampiyonu da olan antrenörleri Kadir Yılmaz’ın yönetiminde üç farklı grupla Pazartesi ve Salı günleri antremanlarına devam ediyor Stuttgart – Gazette Aktuell


23

Kasım | November 2018

TUTKUM ANADOLU YENİ SATIŞ BÖLÜMÜ HİZMETİNİZDE

Sektörde sosis salam kuruluşlarına, gastronomiye, perakende satış noktalarına, süpermarketlere, kasaplara ve catering hizmetlerine yüksek kalite et dağıtan ve uzman kadrosu ile hizmet veren Tutkum Anadolu’nun ürünleri büyük rağbet görüyor. Tutkum Anadolu’nun sahibi Bülent Çelik, toptan et ve et ürünleri satışına büyük ilgiden memnuniyet duyduklarını bildirerek “Ancak kalitede ve avantajlı fiyatlarda ödün yok” diye konuştu.

NARHOME’DA MOBİLYADA,PERDEDE, Web sayfamızdan satışlarımız yakında başlıyor

www.narhome.com

HALIDA İNDİRİM FIRSATLARI Almanya’daki Türk mobilya sektörünün marka ismi Narhome’da perdelerde, mobilyalarda ve halıda büyük indirim fırsatları sunuluyor.

Stuttgart kenti yakınlarında, am Hirnach 2 71605 Sindelfingen adresindeki mağazanın yöneticisi Mustafa Aydın farklı, kaliteli ve dayanıklı tasarım mobilyaları ile büyük rağbet gören Narhome’da mobilyada, halıda, akıllı, zebra, dikey perdelerde yüzde 50’den başlayan indirim fırsatlarındna yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutmaya çağırdı.Türk mobilya üreticisi ve mağazaları Narhome’de aynı zamanda

chester, koltuk, baza, kampanyaları büyük ilgi görüyor. Müşteri odaklı mağazacılık anlayışı ile rakiplerini bir kez daha geride bırakan NarHome Sindelfingen’de Türkiye’nin en kaliteli mobilya modelleri teşhir ediliyor. Nar Home Collection hakkında ayrıntılı bilginin 07031-285341numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.

Narhome • Am Hirnach 2, 71605 Sindelfingen (DITIB Ulu Camii karşısı) • Tel. 07031-739 48 27 • www.narhome.com

FİLDERSTADT ALEVİ TOPLUMU VE CEMEVİ’NDEN DEV DAYANIŞMA GECESİ Filderstadt Alevi Toplumu ve Cemevi (AGF), dev bir “Dostluk ve Dayanışma Gecesi” düzenledi.Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt’ta Jahnhalle salonlarında gerçekleşen geceye vatandaşlarımız geniş katılım gösterdi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı

Hüseyin Mat’ın da konuşmacı olarak katıldığı dostluk ve dayanışma gecesi coşku içinde geçti. Selamlama konuşması yapan AGF Başkanı ve Bölge Denetleme Üyesi Erdem Aras gazetemize yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Her yıl cem evi olarak sonbaharda geleneksel olarak dostluk ve dayanışma

gecemiz olur. Günde 12 saat çalışan emekçilerin aileleri ile birlikte federasyonumuz bölge temsilcilerimizin katkısı ile düzenliyoruz. AGF olarak bir buçuk sene içinde 200 çalışmaya imza attık. Bunun 49’u panel ve konferans oldu. Pazar günleri düzenlediğimiz kahvaltı sohbetlerimizde misafirlerimiz dedelerimiz, pirlerimiz, doktorlarımız, avukatlarımız, hukuk uzmanları, araş-

tırmacılar, sosyal bilimciler, eğitim uzmanları, elçileri, gazeteciler konuşmacı olarak katıldı ve vatandaşı bilgilendirdi. AGF, AABF’i kuran 5 dernekten biridir. Gençlerimiz dernek lokalimizde ayda iki kere bir araya gelerek inanç bazlı tartışmalar yapıyorlar. 20 yıl önce her tür sol örgüt vardı. Hepsi erime yaşadı. Cemevleri ise yükselişe devam ediyor. 17 yaşından bu yana örgütün içinde aktifim. Gençlerimizin yoluna açan her kapıyı aralamak için mücadele veriyoruz. Birlik ve beraberliğe önem veriyoruz. Alevi din derslerine ise veliler çocuklarını göndersinler. Alevi dersleri not ortalamasına etkide bulunuyor. Herkes inancına, kültürüne, pirlerine sahip çıksın.” Zülfikar İrencin, Özkan Ak ve Barış Davul Zurna’nın da sahne aldığı gecede vatandaşlarımıza hitaben konuşan Başkan Hüseyin Mat geniş katılımdan büyük memnuniyet duyduğunu, Alevilerin birlik, beraberlik ve dostluğa verdiği desteğin onur verici olduğunu söyledi.


24

Kasım | November 2018

’nın a p u r v A

ği e t o k s i li d m e k r ö en g

VİVALLY’DE ALEYNA TİLKİ İZDİHAMI YAŞANDI

Aleyna Tilki, Stuttgart’ta verdiği konserde şarkılarını bine yakın hayranıyla birlikte söyledi . Aleyna Tilki Stuttgart kentinde unutulmaz bir konsere imza attı. ElitEvents organizasyonuyla, Türkiye’nin ünlü sanatçılarının sahne aldığı Vivally Club’de sahneye çıkan Aleyna Tilki bin kişiye yakın hayranı ile bir araya geldi. Başarılı şarkıcı sevenlerine bitmeyen enerjisi ve rekorlar kıran şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşattı.

Türkülerden yabancı pop şarkılara, rock şarkılardan Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine kadar farklı tarzlardan oluşan repertuvarıyla sahne alan genç şarkıcıya Vivally’i dolduran bine yakın kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin en coşkulu anları ‚Sen Olsan Bari‘, ‘Dipsiz Kuyum’ ve ‘Yalnız Çiçek’ şarkılarının söylendiği anlardı. Aleyna Tilki ‘Dipsiz Kuyum’ şarkısını söylemeden önce “Şarkılarım, Almanya’dan Belçika’ya, Avusturya’dan Bulgaristan’a kadar birçok Avrupa ülkesinin Youtube listelerine girdi. Bu gurur hepimi-

zin” dedi. İki saate yakın sahnede kalan Aleyna Tilki konserini, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür ederek sonlandırdı. Öte yandan Avrupa’nın star isimleri, disjokeyleri, usta dansçıları ve dev partileri ile gençleri Stuttgart kentinde eğlencenin zirvesine çıkaran Vivally Club’da yeni sezonda da coşku sürüyor. Stammheimer Str. 45, 70435 Zuffenhausen Stuttgart adresinde Rus, Balkan ve Türk geceleri ile eğlence tutukunlarına kapılarını açmaya devam eden Vivally Club’ün sahibi Tuncay Sefer yıldız isimleri ağırlamaya devam edecekerini söyledi. Dünyanın en modern diskoteklerinin bir eşi olarak Stuttgart’ta hizmete verne Vivally misafirlerine her hafta sonu görsel show yaşatıyor. Vivally Club İşletme Genel Müdürü Tekin Gürbüz de Avrupa ve Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarını, DJ’lerini vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek Vivally’de birinci sınıf eğlence sunduklarını söyledi. Vivally Club’daki partiler hakkında ayrıntılı bilgi 0171 - 94 11 175 numaralı telefona başvurabilecekleri bildirildi.

Stammheimer Str. 45, 70435 Stuttgart

Urfa Kebap Haus ve Event Salonu hizmete girdi

URFA KEBAP HAUS’DA ÇİĞKÖFTE İLE KEBAP KEYFİ Urfa Kebap Haus Anadolu’nun rafine lezzetlerini farklı konseptiyle Avrupa’ya taşıyor.

URFA KEBAP HAUS’DA PİYANİST HÜSEYİN İLE MÜZİK ZİYAFETİ Anadolu’nun rafine lezzetlerini farklı konseptiyle Avrupa’ya taşıyan Urfa Kebap Haus’un sahibi ve Turka marka çiğköfte imalatının kurucusu ve sahibi Orhan Kalkan “Müşterilerden gelen yoğun talep üzerine değerli sanatçı piyanist Hüseyin’i Cumartesi günleri misafirlerimizle buluşturmaya karar verdik. Piyanist Hüseyin’in seslendirdiği sevilen şarkılar eşliğinde müşterilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hafta sonu ise canlı müzik keyfine piyanist Hüseyin ile devam ediyoruz. Müşterilerimizin gelmeden önce rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceği

bir ortam. Leziz yemekler, hesaplı fiyatlar, hijyenik servis ve güler yüzlü ekibimizle bizi bilen biliyor. 100 kişilik kapalı alanımızda alkolsüz ortamda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kuzu, dana, tavuk ve haftada bir de balık ikram eidyoruz. Öğle menüsünde kebap çıkıyor. Pide, lahmacun, fırında güveç gibi lezzetler de sunuyoruz. Çorba ve tatlı çeşitlerimiz de mevcut. 8 kişilik ekibimizle alakart hizmet veriyoruz. Etkinlikler için 150 kişilik toplantı salonumuz var.” Bernhardslaicherweg 6 71686 Remseck am Neckar adresindeki Urfa Kebap Haus PazartesiCuma günleri arasında 11.30-21.00, Cumartesi ve Pazar günleri ise 14.00-22.00 saatleri bilgi almak isteyenlerin 07146-9397099 ya da 0173 – 700 608 numaralı telefonlara başvurabileceği belirtildi.

Urfalı Orhan Usta, Urfa Kebap Haus’un lezzet sırrı.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.