SV_3_2009

Page 1

www.donbosko.si Glasilo za salezijansko družino in prijatelje don Boska letnik LXXXII skupna številka 559

Salezijanski vestnik

maj–junij 2009

3

povabilo na pogovor

Delo z mladimi v Cerkvi na Slovenskem ni v krizi 150 let

Prvi don Boskovi sodelavci misijoni

»Žejen sem bil in ste mi dali piti« SV_3_2009.indd 1

28.4.2009 8:14:40