Advertisement
The "Sài Gòn List" user's logo

Sài Gòn List

Hồ Chí Minh, Vietnam

https://saigonlist.net/

Saigon List - nơi chuyên chia sẻ những đánh giá khách quan nhất. Đây là nơi các bạn tìm đến để tham khảo những bảng tin hữu ích cho cuộc sống hiện đại nhé.

Publications