Publicación del 21 de agosto al 3 de septiembre de 2014

Page 1

Del 21/08 al 03/09 de 2014

Núm. 1355

exemplar gratuït

C A R T E L L ER A

la teua guia des de 1987

saforguia.com La pesca amb rall, una art centenària i genuïnament valenciana. Pàg. 12

Entrevista a Pablo del Castillo, president de la Associació Empresarial Hotelera de Gandia i la Safor. Pàg. 14

DESATASCOS VACIADOS FOSAS SÉPTICAS www.vicsal.es

Sin título-1 1

DESATASCOS VICSAL

Los mejores precios de la comarca

SERVICIO

24

HORAS

664 699 699 GANDIA: 96 286 08 64 PEDREGUER: 96 550 78 74

20/8/14 08:45:22


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.