Nainen ja rauta

Page 1

Nainen ja rauta

Sukrosomiaalinen rauta - Sucrosomial® Iron

Sisällys

Raudanpuute naisilla 3

Raudan tehtävät elimistössä

Raudanpuutteen oireet

Raudan tarve eri elämänvaiheissa 4

Kuukautiset ja raudanpuute 5

Yleisimmät kuukautiskierron häiriöt

Runsaat kuukautiset

Miten hoitaa kuukautisista johtuvaa raudanpuutetta?

Hemoglobiini 6

Hemoglobiinin rakenne

Anemia

Ferritiini 6

Matala hemoglobiini raskauden aikana 7

Miten ennaltaehkäistä raskaudenaikainen raudanpuuteanemia

Korkeat rauta-arvot raskauden aikana 8

Monipuolinen rautalisä raskaanaoleville 9

Sukrosomiaalinen rauta 10

SiderAL® 11

Nainen ja rauta

2 Sukrosomiaalinen rauta

Raudanpuute naisilla

Rauta on elintärkeä ravintoaine kaiken ikäisille naisille. Kuukautisten alkamisen jälkeen elimistön raudan tarve lisääntyy ja raudanpuutteen riski kasvaa: eri arvioiden mukaan fertiili-ikäisistä naisista 10-30 % kärsii raudanpuutteesta. Raudanpuutteen riskiä lisäävät raskaus ja rintaruokinta, niukka tai yksipuolinen ruokavalio ja ongelmat raudan imeytymisessä. Esimerkiksi keliakia, tulehdukselliset suolistosairaudet ja laihdutusleikkaukset voivat vähentää raudan imeytymistä suolistosta. Iäkkäillä ruokavalioon liittyvä raudanpuute on tavallista.

Raudan tehtävät elimistössä

Rauta on elimistölle välttämätön ravintoaine, koska sillä on tärkeä rooli monissa fysiologisissa prosesseissa. Rauta osallistuu mm:

• Happea sitovien proteiinien, hemoglobiinin ja myoglobiinin, muodostamiseen.

• Sytokromin tuotantoon. Sytokromit ovat entsyymejä, joilla on merkittävä rooli mm. ravintoaineiden ja lääkkeiden aineenvaihdunnassa.

• Normaaliin kognitiiviseen toimintaan

• Normaaliin psykologiseen kehitykseen

• Immuunijärjestelmän normaaliin toimintaan

Raudanpuutteen oireet

Vähäinen raudanpuute on usein oireeton ja se voidaan todeta kehon rautatasapainoa ja rauta-aineenvaihduntaa mittaavilla verikokeilla.

Kun kyseessä on merkittävä raudanpuutos, seuraavia oireita voi ilmetä:

• Yleinen väsymyksen tunne

• Päänsärky, migreeni ja ärtyneisyys

• Hengenahdistus (jopa levossa)

• Univaikeudet

• Rytmihäiriöt

• Ihon kuivuminen, kynsien halkeilu ja hiusten ohentuminen

• Kalpea iho ja vaaleat limakalvot

Mikäli raudanpuute kehittyy nopeasti (esim. onnettomuuden aiheuttama verenvuoto, tai maha-suolikanavan verenvuoto), saattaa yllä mainittujen oireiden lisäksi ilmetä sekavuutta, äärimmäistä janon tunnetta ja huimausta.

Lääkäri selvittää tapauskohtaisesti raudanpuutoksen syyt ja ehdottaa sopivinta hoitoa rautaarvojen palauttamiseksi normaalille tasolle.

Hemoglobiini = veren punasolujen sisältämä rautapitoinen proteiini, jonka tehtävänä on hapen kuljetus. Viitearvot ovat naisille 117–155 g/l ja miehille 134–167 g/l. Raskaana ollessa Hb:n alaraja on 110 g/l. Lapsilla viitearvot vaihtelevat iän mukaan.

Ferritiini = Raudan varastomuoto, jonka pitoisuutta veressä käytetään elimistön rautavarastojen mittarina. Ferritiiniarvo alle 30 μg/l voi olla merkki raudanpuutteesta.

Transferriini = Verenkierrossa rautaa kuljettava proteiini, jonka pitoisuus ja rautakylläisyys mittaavat elimistön rautatasapainoa.

CRP = eli C-reaktiivinen proteiini on maksasolujen tuottama akuutin faasin proteiini, jonka määrä suurenee huomattavasti monenlaisissa tulehduksissa. Mittaamalla CRP yhtä aikaa ferritiinin kanssa voidaan arvioida ferritiiniarvon luotettavuutta, sillä akuutin faasin proteiinina myös ferritiiniarvo nousee tulehduksen aikaan.

Lähde: Terveyskirjasto

3 Sucrosomial® Iron

Naisen raudantarve eri elämänvaiheissa

Lapsilla ja nuorilla raudan tarve lisääntyy nopean kasvun vaiheissa. Jos lapsi ei saa ruokavaliosta tarvitsemaansa määrää rautaa, voi kehittyä raudanpuutos, joka voi hidastaa lapsen kasvua ja vaikuttaa esimerkiksi oppimiskykyyn. Raudanpuute voi oireilla myös levottomina jalkoina eli jalkojen epämiellyttävinä tuntemuksina, jotka helpottavat jalkoja liikutellessa. Tilanne ei ole vaarallinen, mutta voi aiheuttaa univaikeuksia ja päiväväsymystä.

Kuukautisten alkamisen jälkeen raudanpuute on naisilla yleisempää kuin muilla väestöryhmillä. Tavallisin syy raudanpuutteeseen tässä iässä on raskauteen ja kuukautisiin liittyvä raudan menetys, erityisesti runsaiden kuukautisten tapauksessa.

Raudan tarve lisääntyy raskauden aikana sekä rintaruokinnan yhteydessä, sillä lapsi saa kaiken tarvitsemansa raudan äidiltä. Raudan tarve saattaa odotuksen aikana nousta jopa 30 mg:aan vuorokaudessa, kun se on hedelmällisessä iässä normaalisti 14 mg/vrk. Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana sikiö kerryttää rautavarastojaan synnytyksen jälkeisiä kuukausia varten, jolloin ainoa raudanlähde on rintamaito tai äidinmaidon korvike.

Kuukautisten loppumisen jälkeen elimistön raudantarve palaa samalle tasolle kuin miehillä ja nuorilla tytöillä ollen noin 9 mg/vrk. Ikääntyneillä raudanpuutteen riskiä lisäävät niukka tai yksipuolinen ruokavalio tai eri syistä johtuva suolistoverenvuoto.

4
Sukrosomiaalinen rauta

Kuukautiset ja raudanpuute

Kuukautiset ovat osa kuukautiskiertoa, joka on luonnollinen fysiologinen prosessi lisääntymisikäisillä naisilla. Kuukautiskierto alkaa tavallisesti ensimmäisten kuukautisten myötä ja jatkuu, kunnes nainen saavuttaa vaihdevuodet.

Kuukautiset ovat verenvuotoa, joka tulee kohdusta ja poistuu emättimen kautta. Rautaa poistuu elimistöstä veren mukana. Kuukautisten kesto ja määrä vaihtelevat yksilöllisesti. Kuukautisvuoto kestää normaalisti 3-7 päivää ja kuukautiskierto noin 28 päivää laskettuna kuukautisten ensimmäisestä päivästä seuraavien kuukautisten alkamispäivään. Kierron pituus voi vaihdella naisesta toiseen. Vuotomäärä vaihtelee 25–50 ml välillä.

Kuukautiskierto ei aina ole säännöllinen. Vuodon alkaminen saattaa viivästyä tai vuotomäärä saattaa olla normaalia runsaampaa.

Yleisimmät kuukautiskierron häiriöt

• Runsaat kuukautiset: verenvuoto ylittää 80 ml

• Vähäinen kuukautisvuoto: verenvuoto on alle 20 ml

• Toistuva ja säännöllinen runsas vuoto: runsas ja pitkittynyt verenvuoto verrattuna normaaliin

• Kuukautisten välissä esiintyvä vuoto: runsas ja huomattava vuoto kuukautisten välissä

• Vuodon jatkuminen kahden kuukautiskierron yli

Kuukautiskipuja voi olla joitakin päiviä ennen varsinaisen kierron alkua tai kuukautisten aikana. Noin neljäsosa naisista kokee oireita ennen kuukautisten alkua ja jopa 80 % kärsii kuukautisten aikaisista kivuista. Heistä noin joka kolmas kärsii oireista, jotka vaikeuttavat päivittäistä elämää.

Tavallisimpia ovat: päänsärky, migreeni, vatsakipu, selkä-, rinta- ja jalkakipu.

Runsaat kuukautiset

Jatkuvista runsaista kuukautisista kärsii joka kolmas nainen jossain elämänsä vaiheessa. Runsaat kuukautiset eli menorragia on kuukautisvuotoa, joka kestää yli 7 vuorokautta ja joka on kokonaismäärältään enemmän kuin 80 millilitraa (0,8 dl). Runsaista vuodoista kärsivät naiset voivat menettää jopa 5–6-kertaisen määrän rautaa kiertoa kohden verrattuna niihin naisiin, joilla on normaalit kuukautiset.

Runsaat kuukautiset voivat aiheuttaa jatkuvan vuodon tunteen, ylivuotoja tai verihyytymiä vuodon sekaan.

Miten hoitaa kuukautisista johtuvaa raudanpuutetta?

Monipuolinen ja riittävä ruokavalio tukee raudan saantia myös kuukautisten aikana. Kun ruokavalio ei riitä tyydyttämään elimistön raudan tarvetta, lääkäri voi suositella rautalisää tai vaikeissa tapauksissa rautainfuusiota.

Kuukautisten runsauteen ei voi itse vaikuttaa, mutta on tärkeää hakea lääkärin apua, jos kuukautisvuodon määrä ja pituus on poikkeuksellisen suuri. Vaihtoehtoja runsaiden kuukautisten hoitoon voivat olla: lääkkeet (traneksaamihappo, ibuprofeeni), yhdistelmäehkäisypillerit, hormonikierukka tai kohdun limakalvon poisto (ablaatio). Jos lääkkeellinen hoito ei tehoa tai sitä ei voida käyttää, eivätkä muut toimenpiteet ole auttaneet, voidaan tietyissä tapauksisssa harkita kohdun poistoa.

5
Sucrosomial® Iron

Hemoglobiini

Punasolujen hemoglobiini on ihmiselle erittäin tärkeä proteiini; se säätelee hapen kulkeutumista keuhkoista kudoksiin ja hiilidioksidin kulkeutumista kudoksista keuhkoihin.

Hemoglobiinin rakenne

Hemoglobiini koostuu neljästä polypeptidiketjusta, jotka kukin sitovat yhden hemiryhmän.

Hemiryhmässä rauta on sitoutunut porfyriinirenkaaseen. Kukin hemiryhmä voi puolestaan sitoa yhden happimolekyylin.

Koska rauta on välttämätön tekijä hemoglobiinin molekyylirakenteelle, raudanpuute johtaa mata-

Ferritiini

Ferritiini on pallomainen proteiinikompleksi, joka varastoi rautaa ja aina tarvittaessa vapauttaa sitä hallitusti. Yksi ferritiinimolekyyli voi sitoa yli 4000 Fe3+ -rauta-atomia. Ferritiiniä on pääasiassa solujen sisällä useimmissa kudoksissa, mutta eniten sitä on maksassa, pernassa, suoliston soluissa ja makrofageissa (syöjäsolut jotka hajottavat vanhat punasolut ja ottavat raudan talteen).

Ferritiiniarvoa käytetään potilaan raudanpuutteen tai anemian arvioinnissa. Sen pitoisuus veressä kertoo kehon rautavarastoista ja osoit-

laan veren hemoglobiinipitoisuuteen ja matalaan Hb-arvoon.

Anemia

Anemia ilmenee, kun hemoglobiini on laskenut alle normaalin tason (ks. viitearvot s. 3). Raudanpuuteanemian lisäksi on olemassa muun tyyppistä anemiaa, joka ei välttämättä liity lainkaan rautaan. Näitä ovat mm. perinnöllisen hemoglobiinipoikkeavuuden aiheuttama sirppisoluanemia. Myös autoimmuunisairaudet, syöpä tai tarttuvat taudit, kuten malaria, voivat aiheuttaa anemiaa.

taa kuinka paljon rautaa on soluissamme. Veren ferritiinipitoisuus pienenee raudanpuutteessa varhain, ennen veren hemoglobiinin alenemista. Raudanpuutteen tutkimiseksi voidaan määrittää hemoglobiinin ja ferritiinin lisäksi ns. punasoluindeksit, raudan kuljettajaproteiinin, transferriinin, pitoisuus ja saturaatio sekä CRP mahdollisen tulehduksen toteamiseksi.

6
Sukrosomiaalinen rauta
Punasolu ja hemoglobiinin rakenne Ferritiinin rakenne

Matala hemoglobiini raskauden aikana

Mikäli raskauden aikana verikokeesta saadaan matala hemoglobiiniarvo, lääkäri arvioi hemoglobiinitason alenemisen syyt ja ehdottaa toimenpiteitä veren normaalin hemoglobiinitason palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Raskaudenaikaisesta liian matalasta hemoglobiinista eli anemiasta 95 % johtuu raudan puutoksesta, joka kehittyy raudan tarpeen lisääntymisen johdosta.

Muita yleisiä syitä raudanpuutteelle raskauden aikana:

• Raudanpuute ennen hedelmöitymistä

• Raudan riittämätön saanti ruokavaliosta

• Ruoansulatuskanavan sairaudet tai infektiot, jotka aiheuttavat raudan imeytymishäiriön

Useimmissa tapauksissa raudanpuute kehittyy pikkuhiljaa. Elimistö pyrkii estämään anemian muodostumista ja veren rauta-arvojen alenemista. Kun kehon rautavarastot eivät riitä ylläpitämään rautatasapainoa elimistössä, voidaan havaita seerumin raudan asteittaista alenemista

ja alhaisia ferritiinitasoja. Näiden lisäksi voidaan seurata transferriinin pitoisuutta veressä ja sen rautakylläisyyttä. Transferriini on proteiini, joka sitoo rautaa ja kuljettaa sitä kehossa.

Miten ennaltaehkäistä raskaudenaikainen raudanpuuteanemia

Raskauden aikana on erityisen tärkeää seurata hemoglobiiniarvoa ja käydä tarvittaessa verikokeissa. Raskaudenaikaisen anemian välttämiseksi on hyvä huolehtia kehon rautatasapainosta jo ennen raskaaksi tulemista. Raudanpuuteanemian riski raskauden aikana on suurempi mm. niillä odottavilla äideillä, joilla on aikaisemmin ollut anemiaa, taustalla on useita synnytyksiä, synnytysten väli on lyhyt tai sikiöitä on useampi kuin yksi.

Rautasapainosta voi huolehtia syömällä monipuolista ruokaa, joka sisältää runsaasti rautaa ja tarvittaessa käyttämällä rautalisää.

7
Sucrosomial® Iron

Korkeat rauta-arvot raskauden aikana

Rauta-arvojen kontrollointi raskauden aikana on tärkeää sekä äidin että lapsen hyvinvoinnin kannalta. Verikokeista selviää sekä raudan puutos että liian korkea rautataso. Raskaudenaikainen raudanpuute on yleisempää, kuin liian suuri veren rautapitoisuus. Liian korkea rautapitoisuus on vakavasti otettava oire, joka tulee tutkia ja hoitaa.

Syyt

Korkea rauta-arvo raskauden aikana johtuu yleensä perinnöllisistä tekijöistä tai heikentyneestä punasolujen tuotannosta. Korkea rauta-arvo saattaa liittyä kiputilaan tai aineenvaihdunnan oireisiin. Näissä tapauksissa korkea rauta-arvo ei suoraan liity raskauteen.

Tavallisesti ruokavaliolla tai ravintolisillä rauta-arvo ei nouse yli viitearvojen.

Mitä tulisi tehdä?

Elimistön korkea rauta-arvo saattaa aiheuttaa eriasteisia vahinkoja soluille ja elimille, riippuen siitä, kuinka paljon rauta-arvo ylittää viitetasot. Mikäli raskauden aikana ilmenee korkeita rauta-arvoja, tulee tilannetta seurata ja vaikeimmissa tapauksissa tulee konsultoida lääkäriä, jotta rauta-arvot saadaan palautettua normaalitasolle. Lääkäri saattaa neuvoa välttämään sekä rautapitoisia ruokia että ruokia, jotka edesauttavat raudan imeytymistä, kuten C-vitamiinirikkaita ruokia.

Seuraukset

Tyypillisiä oireita korkean rauta-arvon yhteydessä ovat yleinen heikkouden tunne, väsymys, maksan laajentuminen ja hermoston toimintahäiriöt. Lisäksi raskaudenaikaisen diabeteksen riski kasvaa. Raskaudenaikaisen korkean rauta-arvon yhteydessä on aina suositeltavaa konsultoida lääkäriä tai hematologia.

Sukrosomiaalinen rauta 8

Monipuolinen rautalisä raskaanaoleville

Raskaanaolevat ja raskautta suunnittelevat

Raskauden aikana keho tarvitsee normaalia enemmän rautaa. Raudanpuutteen välttämiseksi tulevaa äitiä suositellaan tarkistamaan ruokavalionsa, niin että se sisältää riittävästi rautapitoisia ruokia. Rautaa on runsaasti mm. punaisessa lihassa, palkokasveissa, täysjyväviljassa ja vihreissä kasviksissa. Hedelmät puolestaan sisältävät C-vitamiinia, joka lisää kasviperäisen raudan imeytymistä. Joissakin tapauksissa rautalisä saattaa olla tarpeellinen.

Tyypilliset raudanpuutteen oireet voivat viitata muihinkin sairauksiin tai puutostiloihin. Kysy aina lääkäriltä tai terveydenhoitajalta ennen kuin aloitat rautalisän raskauden aikana. Kerro lääkärille muutenkin kaikista raskauden aikana käytössäsi olevista lääkkeistä, ravintolisistä tai muista valmisteista. Terveydenhoidon ammattilainen ohjaa sinua rautalisän käytössä ja huolehtii tarvittavista laboratoriokokeista veriarvojen kontrolloimiseksi.

SiderAL® Folic on suunniteltu naisille eri elämänvaiheissa.

Runsaista kuukautisista kärsiville

Rauta edistää normaalia hemoglobiinin muodostumista. Folaatit, B6-ja B12-vitamiinit edistävät normaalia veren punasolujen muodostumista.

PMS-oireista kärsiville (Premenstual syndrome) ja menopaussia lähestyville

B6-vitamiini edistää hormonitoiminnan säätelyä. D-vitamiini edistää luuston pysymistä normaalina.

Mielialojen vaihtelusta ja psykofyysisestä stressistä kärsiville

Rauta edistää normaalia kognitiivista toimintaa. B6- ja B12-vitamiinit edistävät hermoston normaalia toimintaa ja normaaleja psykologisia toimintoja.

Väsymykseen

Rauta, folaatit, B6- ja B12-vitamiinit auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta.

Immuunijärjestelmän tueksi

Rauta, folaatit, B12-, C- ja D-vitamiinit edistävät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

9 Sucrosomial® Iron

Sucrosomial® Iron

Sukrosomiaalinen rauta

SiderAL® on markkinoiden ainoa ravintolisä, joka sisältää sukrosomiaalista rautaa. Sukrosomiaalinen rauta sopii henkilöille, joilla raudan saanti ruokavaliosta on vähäistä tai raudan tarve on lisääntynyt.

Sukrosomiaalinen rauta imeytyy suolesta tehokkaasti, eri reittiä kuin tavanomaiset rautalisät tai ravinnon sisältämä rauta. Samalla sukrosomiaalinen rauta minimoi yleisimmät raudan sivuvaikutukset (närästys, maha-suolikanavan ärsytys, hampaiden ja suun värjäytyminen). SiderAL®-valmisteilla ei ole raudalle tyypillistä metallinmakua

Ravinto ei vaikuta sukrosomiaalisen raudan imeytymiseen

Sukrosomiaalisessa raudassa aktiiviset rautaionit on suojattu fosfolipidi- ja sukresterimatriisin sisään (Sucrosome®). Sucrosome® varmistaa raudan hyvän imeytyvyyden koko ohutsuolen matkalta.

Sucrosome® hajoaa vastaa imeydyttyään suolistosta. Näin rauta ei joudu kosketukseen suoliston muun sisällön kanssa, eivätkä ruoan kalsium ja muut mineraalit, folaatit ,oksalaatti tai tanniini heikennä sukrosomiaalisen raudan imeytymistä. Sinun ei siten tarvitse valita syömisiäsi raudan ehdoilla, tai herätä yöllä ottamaan rautaa tyhjään vatsaan sen imeytymisen maksimoimiseksi. Ruoka- tai lääkeaineet eivät vaikuta sukrosomiaalisen raudan imeytymiseen.

FOSFOLIPIDIMATRIISI

SUCROSOME®

TRIKALSIUMFOSFAATTI

RAUTAPYROFOSFAATTI

SUKRESTERI ELI RASVAHAPPOJEN

SAKKAROOSIESTERIMATRIISI

Sucrosome® on ”kuori”, joka suojaa rautaionia, tässä tapauksessa rauta(III)pyrofosfaattia. Sucrosome® koostuu fosfolipidi- ja sukresterimatriiseista ja trikalsiumfosfaatti vahvistaa rakennetta. Sucrosome® kestää mahasuolikanavan happamia olosuhteita hajoamatta ja se imeytyy kokonaisena. Rauta vapautuu maksassa, kun Sucrosome® hajoaa entsyymien vaikutuksesta. Rautaionin kolmenarvoisuudesta on hyötyä, sillä rauta sitoutuu transferriiniin kolmenarvoisena.

10 Sukrosomiaalinen rauta
FE3+

Uuden sukupolven rautavalmiste

Uuden sukupolven rautavalmiste

Erittäin hyvin siedetty rautavalmiste

SiderAL® valmisteet sisältävät sukrosomiaalista (Sucrosomial®) rautaa. Ne sopivat useimmille raudanpuutteesta kärsiville, niillekin jotka eivät ole aiemmin sietäneet tavanomaisia rautavalmisteita. Suun kautta otettava rautalisä tehostaa päivittäistä raudansaantia, silloin kun ruoasta saatava rauta ei riitä. SiderAL® on markkinoiden ainoa sukrosomiaalista rautaa sisältävä valmiste.

SiderAL®-valmisteiden edut

• Ainutlaatuinen sukrosomiaalinen rakenne varmistaa erinomaisen imeytyvyyden, jolloin pienempi määrä rautaa riittää

• Sukrosomiaalinen rauta minimoi haittavaikutukset.

• Voidaan nauttia mihin vuorokauden aikaan tahansa.

• Ruoka-aineet tai lääkkeet eivät vaikuta sukrosomiaalisen raudan imeytymiseen.

Raudan terveysväitteet

Rauta auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta

Rauta edistää normaalia kognitiivista toimintaa

Rauta edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa

Rauta edistää normaalia punaisten verisolujen ja hemoglobiinin muodostumista

Rauta edistää normaalia hapen kuljetusta kehossa

Rauta edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

Rauta osallistuu solujen jakautumisprosessiin

Rauta edistää lasten normaalia kognitiivista kehitystä

Lähde: EFSA

11
Sucrosomial® Iron

SiderAL® tuotevalikoima

SiderAL® FORTE

Sukrosomiaalinen rauta 30 mg

C-vitamiini 70 mg

Gluteeniton

Sopii kasvis/ vegaaniruokavalioon

20 kapselia

SiderAL® FOLIC

Erityisesti naisille suunniteltu

Sitruunanmakuinen suussa

sulava jauhe

Sukrosomiaalinen rauta 30 mg

C-vitamiini 70 mg

B6-vitamiini 1 mg

Foolihappo 400 μg

D3-vitamiini 10 μg

B12-vitamiini 1,75 μg

Gluteeniton. Sisältää

eläinperäistä D3-vitamiinia.

20 annospussia

SiderAL® JUNIOR

Erityisesti lapsille ja nuorille suunniteltu

Kolanmakuinen suussa

sulava jauhe

Sukrosomiaalinen rauta 14 mg

C-vitamiini 70 mg

Gluteeniton

Sopii kasvis/ vegaaniruokavalioon

20 annospussia

Käyttöohje

Ota 1 kapseli tai annospussi päivässä tai lääkärin ohjeistuksen mukaan. Sukrosomiaalinen rauta otetaan joka päivä, sillä tauottaminen ei lisää imeytymistä. Ruoka-aineet tai lääkkeet eivät vaikuta imeytymiseen. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

SiderAL® on ravintolisä

Raudanpuutteen syy tulee aina selvittää. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen käytön aloittamista. Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja.

Apteekista

Sabora Pharma Oy • Puh. 029 3700 350 • info@sabora.fi • www.sabora.fi
KOLANMAKUINEN annosjauhe
SiderAL_nainenjarauta_v1
RAUTA EI OLE KOSKAAN MAISTUNUT NÄIN HYVÄLTÄ!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.