Page 1

ІІІ-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю

Ілюстративні матеріали доповіді на тему :

”Дослідження аерозольного забруднення атмосфери” Виконала: магістр з екології Ліщенко Маріанна Сергіївна

Керівник: кандидат технічних наук, доцент Васильківський І.В. Вінниця - 2011 1


Джерела забруднення атмосферного повітря

2


Класифікація аерозольних забруднень

3


Елементний склад зразків індустріального пилу, що надходить з викидами промислових підприємств України, вагові %: А,В – доменний пил; С,D – пил алюмінієвого виробництва; Е – вапно; F – цемент

4


Класифікація систем лідарного зондування атмосфери

5


Вимірювальні параметри атмосфери

6


Загальна структурна схема лідара

7


Результати дослідження показника аерозольного послаблення у промисловому районі

8


Висновки §

§

§

Проаналізовані дані спостережень за забрудненням атмосферного повітря по м. Вінниця за 1 квартал 2010 року, здійснювані управлінням екології та природних ресурсів. Однак дослідження по забрудненню атмосфери техногенними аерозолями не проводилося. На основі аналізу даних забруднення та дослідження методів екологічного моніторингу атмосфери зроблено обґрунтоване використання систем лідарного контролю для аерозольного моніторингу атмосфери Запропонована загальна структурна схема лідара для проведення екологічних аерозольних досліджень

9


Дякую за увагу

10

3vze_s4_p6_lischenko  

3vze_s4_p6_lischenko

Advertisement