3 minute read

HJVmagasinget nr 3, 2021: SSR: Til lands til vands og i luften - og i Jylland!

SSR: TIL LANDS, TIL VANDS OG I LUFTEN – OG I JYLLAND !

Soldaterne i SSR træner ugentligt lokalt i øst og vest og samles flere gange om måneden til fælles uddannelse og øvelser. Senest på fire dages skydelejr i Hevering, og slut september øvelse Night Hawk i Frederikshavn.

Advertisement

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har lige som alle andre enheder været ramt af begrænsninger under de seneste to år med COVID-19, men som en særlig prioriteret enhed, er den blevet bedt om at fortsætte opbygningen af enhedens operative kapacitet, og har gennemført optagelsesforløb.

”Det har været helt afgørende for SSR, at vi kunne fortsætte med vores optagelsesforløb i 2020 og 2021 og den videre uddannelse af vores soldater”, fastslår chefen for SSR major Morten Rask. Det landsdækkende kompagni fik seks nye soldater sidste år og i foråret 2021 hele ni nye soldater igennem det fysisk krævende optagelseskursus.

"Derfor har vi haft et stort behov for at fastholde planlagte aktiviteter mest muligt og fortsætte opbygningen af SSR's operative kapacitet" siger Morten Rask.

Patruljesoldater fra SSR på skydebanen på Flyvestation Skalstrup.

Det historisk store indtag af nye patruljesoldater tilskriver SSR ikke mindst de nyetablerede SSR uddannelsesdelinger i øst og vest, hvor kommende aspiranter i året frem mod næste optagelseskursus bliver trænet op af instruktører fra SSR både på Flyvestation Skalstrup og Flyvestation Tirstrup, hvor SSR råder over faciliteter.

”Vores lokaliteter i øst og vest danner rigtig gode rammer om træning af kommende aspiranter. Her kan vi uddanne, træne, planlægge, men også at indsætte vore operative kapaciteter, til støtte for Forsvaret og politiet" fastslår Morten Rask.

Uddannelse på den jyske hede

Peter fra Fredericia bestod optagelsen i år: ”Det var det hårdeste jeg nogensinde har prøvet. Og at indgå i SSR er helt specielt. Det gælder uddannelser, grej og våben, som man ikke finder andre steder i Hjemmeværnet. Man kan godt mærke at SSR er en højt prioriteret enhed”. Når de nye soldater som Peter er kommet igennem optagelsesforløbet, der strækker sig over 22 dage, fortsætter de med deres grundlæggende funktionsuddannelse fordelt på 10 moduler inden for blandt andet specialrekognoscering, taktisk sanitet, våbenuddannelser, vandtrædning og forberedelse til et taktisk kampsvømmerkursus hos Frømandskorpset.

Introduktion til taktisk kampsvømning i Kongsøre.

Enhedsuddannelse i form af øvelser er med til at binde uddannelsen sammen og integrere de nye soldater i patruljerne i øst og vest, og efter 1-1 ½ års grunduddannelse kan de nye soldater endelig sætte den unikke SSR-baret på hovedet som tegn på, at de er endeligt optaget i enheden. Herefter fortsætter soldaterne mede den videregående funktionsuddannelse, der blandt andet omfatter specialisering i forskellige funktioner. Soldaterne i SSR træner ugentligt lokalt i øst og vest og samles flere gange om måneden til fælles uddannelse og øvelser. Når det er hensigtsmæssigt, placeres uddannelsen i Jylland – eksempelvis i Hevring på Mols. Her blev for nyligt gennemført Battle Camp, hvor soldaterne trænede mødet med fjenden i et skarpt miljø og fik træning i patruljens våben som let maskingevær M/60, 40mm granatkaster, finskyttevåben, håndgranat og nærkampsvåben.

Uddannelse på "Claymore" Nærforsvarsvåben.

Udover den taktiske kampsvømmeruddannelse hos Frømandskorpset får SSR også støtte af instruktører fra specialoperationsstyrkerne, når der eksempelvis trænes kamp i bebyggede områder. Tidligere har soldater fra SSR og Frømandskorpset trænet en special antiterrorenhed fra nationalgarden i Malis hovedstad, Bamako, men på grund af Covid-19 og den usikre politiske situation i landet er denne opgave indtil videre sat på pause.

Støtter specialoperationsstyrkerne

Som Hjemmeværnets nationale specialstyrke inden for patruljetjeneste og informationsindhentning skal SSR blandt andet kunne støtte løsningen af Hjemmeværnets og Forsvarets nationale og internationale opgaver og kunne støtte Forsvarets specialoperationsstyrker med patruljer og stabspersonel. I den forbindelse er Specialoperationskommandoens øvelse Night Hawk vigtig - øvelsen bliver gennemført i slutningen af september og starten af oktober. ”Her kan vi træne både stab og patruljer. Vi sidder med i en multinational Maritim Special Operations Task Group, der ledes af Frømandskorpset,” siger Morten Rask. SSR stiller under øvelsen med to patruljer, der skal løse rekognosceringsopgaver og gennemføre mindre kampopgaver. Det er dog ikke kun SSR, der støtter Night Hawk. Det gør det øvrige hjemmeværn også – cirka 600 frivillige soldater indgår som figuranter og momentstyrker på øvelsen. Så uden Hjemmeværnets støtte ville det være umuligt at give de mange danske og udenlandske specialoperationsstyrker den unikke træningsmulighed på dansk jord.

Bykampstræning under ledelse af instruktører fra Forsvarets specialoperationsstyrker.

Læs mere om SSR på www.ssr.dk - Kontakt SSR på INFO@SSR.DK og telefon 70 22 65 04