Page 1

RİYAD ULUSLARARASI TÜRK OKULU 2013 – 2017 Stratejik Planı

RİYAD 2012


T.C. RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ Riyad Uluslararası Türk Okulu Müdürlüğü


İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Akif ERSOY

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 3


Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındak i asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 4


SUNUŞ Kurumların bulundukları noktadan her alanda ileriye doğru yol alabilmeleri için önce mevcut durumu iyi analiz etmeleri ve sonrasında amaç ve hedeflerini belirleyip bu doğrultuda planlama yapmaları gerekir. Biz de bu düşünceyle bir süreci başlatıp durumumuzu analiz ederek geleceğe yönelik planlamamızı (Stratejik Plan) oluşturmak istedik. Günümüzde sürekli değişen ve gelişen dünyada kurum yönetiminde bireysel yeterlilik ve çabadan ziyade ekip ruhunun sinerjisiyle hedeflere daha kolay ulaşılabileceği ve kurumların kalite seviyesinin artacağı düşüncesine inanarak bu planlamada mümkün olduğunca tüm paydaşlarımıza ulaşmaya ve onlardan görüş almaya çalıştık. Riyad Uluslararası Türk Okulu olarak yurtdışında bir okul olmamız sebebiyle Türkiye’de bulunan diğer eğitim kurumlarından pek çok farklılığımız var. Kurumumuz, Riyad’ da yaşayan vatandaşlarımız ve onların çocukları olan öğrencilerimizin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Yurt dışında yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz için okulumuz, Türk kültürünü ve dilini öğrendikleri, benimsedikleri ve anavatan sıcaklığını hissettikleri bir yuvadır. Bu sebeple kurumumuzun önemli bir misyonu vardır. Gençlerimizin yurt dışında yaşarken milli ve manevi değerlerini korumalarının yanı sıra çağdaş, girişimci ve bilimsel eğitimden yararlanan bireyler olabilmesi için de üzerimize düşen sorumluluğumuzun farkındayız. Stratejik Plan’ın amacına ulaşması; çalışanların etkin katılımı, sorumluluklarını yerine getirmeleri ile anlam kazanacak ve ekip ruhu ile olacaktır. Belirlenen geniş görüşlülük ve görev doğrultusunda alınan kararların uygulanması ve uygulamaların takibi ile mümkün olacaktır. Büyükelçiliğimizden okul yönetim kuruluna, okul idaresinden öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza kadar herkes çocuklarımıza daha iyi bir okul daha iyi bir eğitim kısacası daha iyi bir gelecek hazırlama misyonu çerçevesinde, samimi bir çalışmanın içerisindedir..Bu sebeple çalışmalarımızda üzerimizdeki büyük sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm çalışanlarımızın bu hedefler doğrultusunda fedakârca çalışacağından şüphemiz yoktur. Kurumumuzun Stratejik Plan’ının oluşturulma sürecinde Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi (OGYE) üyelerimiz çok yoğun bir tempoyla, özverili bir şekilde çalışmıştır. Kendilerine bu kısa sürede yoğun ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Fatih KUZU Okul Müdürü

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 5


TAKDİM Geçmişi ve mevcut durumu iyi analiz ederek geleceğe yön verecek kararlar almak olarak da tanımlayabileceğimiz stratejik planlama, kurumların yönetilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bir kurumun var oluş nedeninin farkında olarak gelecekte istediği ideal duruma ulaşmak amacıyla faaliyetlerine yön verebilmesi için planlı ve programlı hareket etmesi gerekir. Stratejik planlama süreci kurumlara bu konuda kılavuzluk eden etkili bir yöntemdir. “Stratejik Planlama Ekibi” olarak, Riyad Uluslararası Türk Okulunu vizyonuna ulaştırabilmek için yaptığımız bu stratejik planlamada, paydaşlarımızın görüşlerinden ve mevcut durumun analizinden faydalanarak, okulumuz imkânlarını verimli ve etkili olarak kullanabileceğimiz bir yol haritası belirledik. Planlama ekibi olarak yaptığımız bu planlamanın uygulanmasındaki başarının ancak paydaşlarımızın desteği ile olabileceğinin farkındayız. Ayrıca uygulanmayan, atıl bir plan olarak kalmaması için de sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmaları devam edecektir. Stratejik planlama çalışmaları ile birlikte okulumuzun; kişiye göre değil, kurumsal önceliklere göre paydaş beklentileri esas alınarak yönetilmesi dileğiyle paydaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 6


İçindekiler SUNUŞ ................................................................................................................................................................ 5 TAKDİM .............................................................................................................................................................. 6 KURUM KİMLİK BİLGİLERİ ................................................................................................................................... 8 BİRİNCİ BÖLÜM (STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ) .............................................................................................. 9 1.STRATEJİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI .......................................................................................................... 10 İKİNCİ BÖLÜM (MEVCUT DURUM ANALİZİ) .................................................................................................... 14 1. TARİHSEL GELİŞİM ................................................................................................................................... 15 2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER .......................................................................................................................... 18 3.FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER .............................................................................................. 19 4.PAYDAŞ ANALİZİ ....................................................................................................................................... 20 4.1.İç Paydaşlar ......................................................................................................................................................... 20 4.2.Dış Paydaşlar ...................................................................................................................................................... 20 4.3.Yararlanıcılar ....................................................................................................................................................... 20

5.KURUM İÇİ ANALİZ .................................................................................................................................... 24 5.1.Örgütsel Yapı ...................................................................................................................................................... 24 5.2.İnsan Kaynakları.................................................................................................................................................. 26 5.3. Teknolojik Düzey................................................................................................................................................ 33 5.4. İstatistikî Veriler ................................................................................................................................................. 34

6.ÇEVRE ANALİZİ .......................................................................................................................................... 37 6.1.Genel Durum ...................................................................................................................................................... 37 6.2.Ekonomik Çevre Değişkenleri ............................................................................................................................. 37 6.3.Teknolojik Çevre Değişkenleri............................................................................................................................. 37 6.4.Sosyal - Kültürel Çevre Değişkenleri ................................................................................................................... 38

7.GZFT .......................................................................................................................................................... 39 7.1.Güçlü yönlerimiz: ................................................................................................................................................ 39 7.2.Zayıf Yönlerimiz: ................................................................................................................................................. 39 7.3.Fırsatlar:.............................................................................................................................................................. 39 7.4.Tehditler: ............................................................................................................................................................ 39

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (GELECEĞE YÖNELİM) ......................................................................................................... 40 1.MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER ........................................................................................................ 41 1.1.Misyonumuz ....................................................................................................................................................... 41 1.2.Vizyonumuz ........................................................................................................................................................ 41 1.3.Değerlerimiz – İlkelerimiz ................................................................................................................................... 41

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (TEMALAR) .................................................................................................................... 42 1.TEMALAR .................................................................................................................................................. 43 2.FAALİYETLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ....................................................................................... 50

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 7


KURUM KİMLİK BİLGİLERİ Kurum Adı Kurum Türü

Riyad Uluslararası Türk Okulu Anasınıfı-İlkokul-Ortaokul-Lise Yönetici 6 Öğretmen 76 Sekreter 1 Memur (Muhasebeci) 1 Sağlık Elemanı (Doktor) 1 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yardımcı Anne 4 Şoför 1 Sözleşmeli Takipçi 1 (Suudi Vatandaşı) Güvenlik 2 Hizmetli 10 Anasınıfı 94 İlkokul 763 Öğrenci Sayısı Ortaokul 625 Lise 348 Toplam 1830 Öğretim Şekli İkili Okulumuzun Hizmete Giriş Tarihi 1988 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon 00 966 1 441 03 06 / 1 440 06 10 Faks 00 966 1 212 04 08 Web Adresi www.riyadturokulu.k12.tr Mail Adresi riyaduto@gmail.com Adres P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia Fatih KUZU 00 966 555 081 816 Kurum Müdürü Müdür Yardımcıları

Zeynel Abidin ZENGİNOL Fahreddin KESKİN Meryem AKCAN Alparslan DOĞAN Muzaffer TÜREDİ

00 966 500 885 609 00 966 538 630 687 00 966 556 936 432 00 966 535 335 409 00 966 535 545 627

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 8


BİRİNCİ BÖLÜM (STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ)

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 9


1.STRATEJİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI Okulumuzun Stratejik Planına (2013-2017), çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra “Stratejik Planlama Çalışma Ekibi” kurularak başlanmıştır. Hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejik planlama konusunda 2012 yılı Kasım ayında geniş bir paydaş katılımı sağlanmıştır. Strateji Planı hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanların iyileştirilmesi, tehditlerin bertaraf edilmesi; güçlü yanların ve fırsatların değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışılması; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 2. Kurumun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Eğitim öğretim faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, geliştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okulun fiziki ortamıyla ilgili yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Sosyal kültürel sportif faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen faaliyet ve etkinlikler ile ilgili stratejik amaçlar, d. İnsan kaynakları konusunda planlanan stratejik amaçlar, e. Okulumuza uluslararası okul kimliği kazandırabilmek için düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, 3. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 4. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 5. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı. 6. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 7. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. Görüşler doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almıştır. Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 10


Stratejik amaçların planlanmasında oluşturulan ekip üyeleri ve ekiplerin görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ekip Adı Paydaş İlişkileri Geliştirme Ekibi Okulu Görünümünü Güzelleştirme Ekibi Teknolojik Gelişim Ekibi Akademik Başarıyı Geliştirme Ekibi Uluslararası Okullarla İletişimi Geliştirme Ekibi

Görevi Paydaşlar arası iletişimin geliştirilmesi Okul fiziki durumunun geliştirilmesi Okulu teknolojik altyapısını güncel olanaklarla tamamlama Okulun proje etkinlikleri ve akademik etkinliklere olan katılımını arttırma Okul öğretim başarısını arttırma

Üyeler • Gökmen TAŞTAN • Menderes İMALI • Fahreddin KESKİN • Kasım AYDIN • Yusuf İLME • Fahreddin KESKİN • Alparslan DOĞAN • Mine AKSOYLAR • Mustafa OĞUZ • Mustafa POLAT

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 11


Aşağıdaki tabloda planlamada uyulan çalışma takvimi belirtilmiştir.

2012

Sıra

Faaliyet Kasım

Aralık

1

Hazırlık dönemi - eğitim çalışmaları

X

2

Paydaş tespiti ve analizi

X

3

Durum analizi

X

4

Misyon, vizyon, ilke değerler

X

5

Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi

X

6

Faaliyet ve projelerin belirlenmesi

X

7

Stratejik planın taslak çalışması

X

8

Stratejik planın yazılması

X

9

Stratejik planın sonuçlandırılması

X

Stratejik Planın Eğitim Müşavirliğine Teslimi

X

10

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 12


RİYAD ULUSLARARASI TÜRK OKULU

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ Unvanı

İletişim

Adı-Soyadı Telefon

e posta

Müdür

Fatih KUZU

00 966 555 081 816

fatihkuzu2@hotmail.com

Müdür Yardımcıları

Alparslan DOĞAN

00 966 535 335 409

alparslandogan38@hotmail.com

Fahreddin KESKİN

00 966 538 630 687

fahreddinkeskin71@hotmail.com

Rehber Öğretmen

Gökmen TAŞTAN

00 966 537 291 748

gokmentastan@gmail.com

Menderes İMALI

00 966 538 617 303

menderesimali@hotmail.com

Mustafa OĞUZ

00 966 552 815 843

mustafa_oguz38@hotmail.com

Mine AKSOYLAR

00 966 537 048 690

mineaksoylar@gmail.com

Yusuf İLME

00 966 500 354 981

yusufilme@gmail.com

Kasım AYDIN

00 966 538 617 112

aydin_kasim@hotmail.com

Ömer PEKKIYAK

00 966 508 976 359

omerpekkiyak@hotmail.com

Mustafa POLAT

00 966 533 513 802

mustafapolat55@hotmail.com

Merve OLGAR

00 966 553 627 690

gulbahcesi__@hotmail.com

Öğretmenler

Okul Yönetim Kurulu Başkanı Okul Yönetim Kurulu Üyesi Öğrenci

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 13


İKİNCİ BÖLÜM (MEVCUT DURUM ANALİZİ)

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 14


1. TARİHSEL GELİŞİM Okulun İletişim Bilgileri: Adı Adresi Telefon Faks Web e-mail Tarihçesi

: Riyad Uluslararası Türk Okulu : PO. Box. 7128 Riyad 11462 SAUDI ARABIA : 01 440 0610 / 01 441 0306 : 01 212 0408 : www.riyadturkokulu.k12.tr : riyaduto@gmail.com :

1987-88: Suudi Arabistan’da yaşayan ve çalışan ailelerinin uzun yıllar süren özlemi olan Türk Okulu fiilen 1987-1988 öğretim yılında açılmıştır. Ancak açılış, çeşitli nedenlerle gecikmiş, zamanın Büyükelçisi Sayın Yaşar YAKIŞ’ ın girişimleri ile 1988–1989 Öğretim yılında Süleymaniye semtinde 95 öğrenciyle ve beş sınıflı bir ilkokul binası kiralanarak eğitim öğretime başlamıştır. Başlangıç beş sözleşmeli öğretmenle yapılmıştır. İlk yıl 4 mezun vermiştir. 1989-90: Aynı okul binasında 54 öğrenci ile eğitim öğretime devam edilmiş, 4 öğrenci mezun vermiştir. 1990-91: 91 öğrenci ile öğretim yılına başlamış, Körfez Savaşına bağlı olarak eğitim öğretim 26 öğrenci ile aralıksız devam etmiştir. Aynı yıl 11 mezun vermiştir. 1991-92: Okul- Aile birliği girişimi ile 1991-1992 öğretim yılında Ümmülhamam semtindeki binasına taşınmış, bu binada iken İlköğretim Okulu statüsüne kavuşmuştur. 1995: Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığının 09-09-1995 Tarih ve 416/910 sayılı onayı ile lisans alınarak Suudi Arabistan makamları nezdinde “Uluslararası Okul” statüsüne geçmiş ve adı "Riyad Uluslararası Türk Okulu" olarak değişmiştir. 1997: 24 Haziran 1997 tarihinde, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun onayı ile 21 maddelik "Uluslararası Okullar Yasası" kabul edilmiştir. Bu statüdeki okulların yasa gereğince kendilerini yasa hükümlerine uyumlu hale getirmeleri istenmiştir. Böylece Uluslararası Türk okulları, bir taraftan Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, diğer taraftan T.C. Dışişleri Bakanlığı denetimine tâbi okul haline gelmiştir. Kabul edilen "Uluslararası Okullar Yasası" ile okulumuz bünyesinde "Lise" bölümü açılabilmesi uygun hale gelmiştir. 1998-99: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 Temmuz 1998 tarih ve B.08.0.DİG.0.17.02.06.491/06893 sayılı onayı ile 1998-1999 Öğretim Yılından itibaren "Riyad Uluslararası Türk Okulu" bünyesinde lise bölümü de eğitime başlamıştır. Okulumuzda lise bölümünün açılması ile öğrenci sayısında artış olmuş, okul binası yetersiz hale gelmiştir. Muhammet A. A-Rajhi’ye ait Fahriye Semti-Ebu Hasan Ali Caddesi 13 numaralı iki adet bina 20 Ekim 1998 tarihli sözleşme ile kiralanmıştır. 2 Haziran 1999 tarihinde okul binası teslim alınmış 16 Haziran 1999 tarihinde de yeni binasına taşınmıştır. Öğretmen sayısı 27’ye öğrenci sayısı da 530’a yükselmiştir. Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 15


2000-2001: Bu yılda öğrenci artışı devam etmiştir. 13 sınıf öğretmeni, 1 rehber öğretmen 1 ana sınıfı öğretmeni ve 18 branş öğretmeni olmak üzere 33’e çıkmıştır. Bu sayı yerel olarak temin edilen iki bilgisayar dersi öğretmeni ile birlikte 35 olmuştur. Devam eden öğrenci sayısı ise 730 ’u bulmuştur. 2001-2002: Bu öğretim yılında da öğrenci sayısındaki hızlı artış nedeniyle öğrenci sayısı 800’e ulaştı. 2002-2003: Okul binasının yetersiz hale gelmesi okul bitişiğindeki binanın kiralanarak lise bölümü bu binada öğretim görmeye başlamıştır. Derslik sayısı yirmi altıya ulaşmıştır. 2003-2004: 37 kadrolu öğretmen, 1 sekreter, 1 anasınıfı yardımcı personeli, 1 hizmetli ve 1 şoför ile 855 öğrenciye hizmet verilmiştir. 2004-2005: Öğretmen sayısı 43, şube sayısı 38 ve öğrenci sayısı 1150 olmuştur. 2 sözleşmeli öğretmen, 1 hizmetli, 1 anasınıfı yardımcı personeli ve 1 güvenlikçi ile 1 vize takipçisi istihdam edilmiştir. 2005-2006: Öğrenci sayısındaki artış devam etmiştir. Öğretmen sayısı 53, sınıf/şube sayısı 40 ve öğrenci sayısı 1270’e ulaşmıştır. İkili öğretime geçilmek zorunda kalınmıştır. Lise ve İlköğretim 2.kademe sabahçı, 1.kademe öğleci olmuştur. Sabahçılar 07.30–12.10 arasında; öğleciler de 12.30–17.30 arasında öğrenim görmektedirler. 2006-2007: Anasınıfı sayısı 3’e çıkarılıp 1 sözleşmeli öğretmen alınmıştır. Sınıf ve Şube sayısı 53’e, öğretmen sayısı 59’a ulaşmış olup müdür yardımcısı sayısı 4’e yükseltilmiştir. İlköğretim öğrenci sayısı 1250, lise 182 olmak üzere toplam öğrenci sayısı 1482 olmuştur. Öğrenci sayısındaki artışlar, sınıf ihtiyaçları yeni bir okul arayışına itmiştir. 2007-2008: Öğrenci sayısındaki artış devam etmiştir. Fizik yapı açısından mevcut durumda değişiklik olmamıştır. 2008-2009: Öğrenci sayısı 1660 olurken, kadrolu öğretmen sayısı 54’te kalmış ve bu nedenle eğitim öğretim ihtiyacını karşılamak için 14 öğretmen ve yardımcı personel tutulmuştur. 2009-2010: Öğretim yılında 1792 öğrenciye Türkiye’den geçici yurt dışı görevine gelen 59 öğretmen ve yöneticiyle eğitim öğretim hizmeti verilmeye çalışılmıştır. Eksikler toplamda 17 yerel ücretli/maaşlı personel tutularak giderilmiştir. 2010-2011: Öğretim yılında 1852 öğrenciye Türkiye’den geçici yurt dışı görevine gelen 71 öğretmen ve yöneticiyle eğitim öğretim hizmeti verilmeye çalışılmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1876 öğrencisi ve Türkiye’den gelen 76 öğretmen ve yöneticiyle hizmet vermeye devam etmiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1838 öğrencisi ve Türkiye’den gelen 85 öğretmen ve yöneticiyle hizmet vermeye devam etmektedir. İmam-Hatip ortaokulu ve lisesi açmak için Milli Eğitim Bakanlığı onay vermiş olup İmam-Hatip ortaokulu bu öğretim yılında açılmıştır. Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 16


Yaz tatilinde atıl durumda bulunan Yüzme Havuzu çok amaçlı spor salonuna dönüştürülmüş, A ve B Blok bahçe kısımlarında öğrenci tuvaletleri yapılmış, yine aynı bloklarda yeşil alanlar oluşturulmuştur. Okul Öncesi Eğitim: Okul öncesi eğitim okul bünyesi dışında geçen yıl kiralanan binada 95öğrenci ve 4 öğretmen ile öğretime devam etmektedir. Öğretmenlere yerel olarak tutulan birer de yardımcı verilmiştir. İlkokul: Toplam 763 öğrenci ve 26 öğretmenle saat 12.30 dan 17.45’e kadar öğretime devam etmektedir. Ortaokul: Önceki yıllardaki gibi ikili eğitim devam etmektedir. Sabah 07.00’de öğretmen girişiyle başlayan sabahçı öğrencilerin dersleri 12.15’te sona ermektedir. İmam-Hatip Ortaokulu: 2012-2013 öğretim yılında velilerden gelen talep üzerine 19 öğrenci ile açılmıştır. Haftalık ders saatinin 40 saat olması sebebiyle normal eğitim verilmektedir. Sabah 07.00‘de ders başlayıp 13.30‘da ders bitmektedir. Lise: Lise bölümünde de ikili eğitim vardır. C Blok Lise eğitimi için tahsis edilmiştir. Lise 1,2 ve 3.sınıflar (9.10. ve 11.sınıflar), Anadolu Lisesi statüsündedir. 9. Sınıfta haftada 40 saat 10 ve 11. sınıflar haftada 35 saat eğitim almaktadırlar. 11 ve 12. sınıflar sabahçı olup 12.sınıflar genel lise statüsündedir. Açıköğretim Hizmetleri: Türkiye’de Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okullarının Açıköğretim hizmetlerini Riyad’ da okulumuz vermektedir. Okulda var olan derslik sayısı: A Blok Derslik Sayısı:

13

B Blok Derslik Sayısı:

7

C Blok Derslik Sayısı:

8

D Blok (Anasınıfı) Derslik Sayısı:

4

Toplam Derslik Sayısı:

32

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 17


2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Aşağıdaki tablo, okulumuzun görevlerini, sorumluluklarını ve faaliyet alanını belirleyen mevcut yasal düzenlemeleri ve strateji planı oluştururken yararlandığımız kaynakları listelemektedir. Sıra

Kanun ve Yönetmelik

1

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2

Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat

3

Milli Eğitim Strateji Belgesi

4

Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörsel plan ve programlar

5

Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler

6

Bakanlık Stratejik Plan Taslağı

7

T.C. Riyad Büyükelçiliği Talimatları

8

T.C. Riyad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Yazıları

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 18


3.FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER FAALİYET ALANI: EĞİTİM - ÖĞRETİM Rehberlik Hizmetleri  Veli  Öğrenci  Öğretmen

FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Öğrenci işleri hizmeti  Kayıt- Nakil işleri  Devam-devamsızlık  Sınıf geçme  Ödül ve Ceza  Öğrenci Aidatları

Sosyal-Kültürel Etkinlikler  Halkoyunları  Milli bayramlar  Yabancı okullarla ilişkiler

Öğretmen işleri hizmeti  Özlük  Sağlık Harcamaları  Aile Vizeleri  Çıkış İzinleri

Spor Etkinlikleri  Futbol  Voleybol  Basketbol  Badminton  Masa Tenisi Öğretim  Müfredatın işlenmesi  SBS, YGS, LYS ve YÖS sınavları

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 19


4.PAYDAŞ ANALİZİ 4.1.İç Paydaşlar a. b. c. d. e. f.

Öğrenci Öğretmenlerimiz İdarecilerimiz Yardımcı personellerimiz Veliler Okul Yönetim Kurulu

4.2.Dış Paydaşlar a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Milli Eğitim Bakanlığı T.C. Riyad Büyükelçiliği ve Bağlı Birimleri Eğitim Müşavirliği Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı Riyad Eğitim Müdürlüğü Sivil Toplum Kuruluşları Özel Öğrenci Servisleri Resmi Kurum ve Kuruluşlar. Medya Suudi Arabistan’da bulunan Türk Okulları Uluslararası Okullar

4.3.Yararlanıcılar a. b. c.

Öğrenci Sivil Toplum Kuruluşları Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Paydaş analizleri kurum çalışanları, öğrenciler ve veliler ile yapılan anketler sonucunda oluşturulmuştur.

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 20


Paydaş Sınıflandırma Matrisi PAYDAŞLAR T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı T.C. Riyad Büyükelçiliği T.C. Riyad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Öğretmenler ve diğer çalışanlar Öğrenciler ve veliler Okul Yönetim Kurulu Sivil Toplum Örgütleri

İÇ PAYDAŞLAR

Çalışanlar, Birimler

DIŞ PAYDAŞLAR

Temel ortak

Stratejik ortak

Tedarikçi

Müşteri, hedef kitle

O

√ √

Okullar

Güvenlik Güçleri

O

Riyad Eğitim Müdürlüğü

YARARLANICI

O

√ √ : Tamamı

O: Bir kısmı

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 21


Önceliği

Neden Paydaş?

Yararlanıcı (Müşteri)

Dış Paydaş

Paydaş

İç Paydaş

Paydaş Önceliklendirme Matrisi

Millî Eğitim Bakanlığı

Bağlı olduğumuz merkezi idare

1

T.C. Riyad Büyükelçiliği

Bağlı olduğumuz idare

1

Eğitim Müşavirliği

Bağlı olduğumuz idare

1

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı

Bağlı olduğumuz yerel idare

1

Eğitim-Öğretim hizmetini sağlayan ekip

1

Kurumdan hizmet alıyor

1

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar

1

Bağlı olduğumuz idare

1

Güvenlik Güçleri (Suudi Arabistan)

Tedarikçi, Hizmet Alan işbirliği

2

Sivil Toplum Örgütleri

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak işbirliği yapacağımız kurumlar

2

Riyad Eğitim Müdürlüğü

Bağlı olduğumuz yerel idare birimi

2

Öğretmenler

Öğrenciler ve Veliler

Okul Yönetim Kurulu Okul İdaresi

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 22


Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler

Mezunlar (Öğrenci)

ÖlçmeDeğerlendirme

Veliler Üniversiteler

O

O

Özel sektör

O

Riyad Türk Toplumu

Yayım

AR-GE, Projeler, Danışmanlık

Altyapı, Donatım Yatırım

Öğrenciler

Nitelikli işgücü

Yararlanıcı (Müşteri)

YatılılıkBursluluk

Ürün/Hizmet

Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın)

Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi

 O

 √ : Tamamı

O: Bir kısmı

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 23


5.KURUM İÇİ ANALİZ 5.1.Örgütsel Yapı

Okul Müdürü

Müdür Yardımcıları

Zeynel Abidin ZENGİNOL

Görev Alanları Ana Sınıfları Personel Alımı Muayene ve Teslim Alma Taşınırlar

Fahreddin KESKİN

Fatih KUZU

Meryem AKCAN

1-4. Sınıf Öğrenci İşleri Satın Alma Komisyonu Okul Donatım İşleri Rehberlik Hiztmeleri

5-8. Sınıflar Öğrenci İşleri Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Rehberlik Hiztmeleri

Alparslan DOĞAN

Muzaffer TÜREDİ

Yardımcı Birimler

9-10 . Sınıflar Öğrenci İşleri Uluslararası Okullarla İletişim Rehberlik Hiztmeleri

11-12. Sınıflar Öğrenci İşleri Açık Öğretim H.zmetleri Rehberlik Hiztmeleri

Okul Sekreteryası

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 24


Okulumuzda Oluşturulan Birimler Görevler

Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı

Görevle ilgili işbirliği (paydaşlar)

Hedef kitle

Eğitim-Öğretim hizmetlerinin niteliğini arttırmak

Öğretmenler Kurulu

• Öğretmenler ve diğer çalışanlar

Öğrenci, veli

Mal/hizmet alımında piyasa araştırması yapmak.

Satın Alma Komisyonu

Alınan mal ve hizmetlerin uygunluğunu denetlemek.

Muayene ve Teslim Alma Komisyonu

Okul eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğini arttırmak.

Pdr Hizmetleri Yürütme Komisyonu

Kutlama ve anma günlerinin düzenlenmesini sağlamak.

Kutlama, Anma Günleri ve Tören Komisyonları.

Öğrencilerin olumlu davranışlarını ödüllendirilmesi

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu

• Hayırseverler • Yönetim Kurulu • Öğrenciler ve Veliler • Öğretmenler ve diğer çalışanlar • Yönetim Kurulu • Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar • Öğrenciler ve veliler • Öğretmenler ve diğer çalışanlar • Sivil Toplum Örgütleri • Öğrenciler ve veliler • Öğretmenler ve diğer çalışanlar • Müdür Yardımcıları • Öğrenciler ve veliler • Öğretmenler ve diğer çalışanlar • Müdür Yardımcıları

Öğrenci, veli

Öğrenci, veli

Öğrenci, veli

Öğrenci, veli

Öğrenci, veli

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 25


5.2.İnsan Kaynakları Yöneticilere İlişkin Bilgiler 2012 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı Sıra No

Görevi

Erkek

Kadın

Toplam

1

Müdür

1

-

1

2

Müdür Yardımcısı

4

1

5

Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi Lisans Yüksek Lisans

2012 Yılı İtibarı İle Kişi Sayısı 5 1

Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibarı ile Dağılımı Yaş Düzeyleri 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 + …

2012 Yılı İtibarı İle Kişi Sayısı 5 1 -

İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Hizmet Süreleri 5-10 10-15 15-20 20-25 25 yıl ve üzeri Yıllara Göre Yönetici Sirkülâsyonu Yıl içerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı 2010 2011 2012 Toplam 2 2 3

2012 Yılı İtibarı İle Kişi Sayısı 4 1 1 -

Yıl içerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı 2010 2011 2012 2 2 3

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 26


Öğretmenlere İlişkin Bilgiler 2012Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı Eğitim Durumları Sıra No

Branşı

Erkek

Kadın

Toplam

Lisans

1

Arapça Öğretmeni

1

1

2

Beden Eğitimi Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Biyoloji Öğretmeni

2

2

1

1

1

1

1

7

Coğrafya Öğretmeni Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğrt. Felsefe Öğretmeni

8

Yüksek Lisans

Uzman Öğretmen

1 1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

1

1

1

Fen ve Teknoloji Öğretmeni

1

1

1

9

Fizik Öğretmeni

1

1

1

10

Görsel Sanatlar Öğretmeni

1

1

1

11

İngilizce Öğretmeni

5

5

4

12

Kimya Öğretmeni

1

1

13

Matematik Öğretmeni

4

14

Müzik Öğretmeni

1

15

Okul Öncesi Öğretmeni

1

16

Özel Eğitim Öğretmeni

17

3 4 5 6

1

4

1

1

4

4

1

1

1

Rehber Öğretmen

2

2

18

Sınıf Öğretmeni

31

19

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

20

1

1

1

26

6

2

2

1

1

Tarih Öğretmeni

1

1

1

21

Teknoloji ve Tasarım Öğrt.

1

1

1

22

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

3

7

4

23

Türkçe Öğretmeni

1

1

1

76

56

67

4

9

2

2

32

Toplam

1

1

1

5

3

1

7

3

2

20

15

Öğretmenlerin Yaş Aralığı Yaş Düzeyleri 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50+ … Yaş Ortalaması

2012 Yılı İtibarı İle Kişi Sayısı 1 54 20 1 38

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 27


Öğretmenlerin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 2012 Yılı İtibarı İle

Hizmet Süreleri 5-9

Kişi Sayısı 9

10-14

50

15-19

13

20-24

9

25 yıl ve üzeri

1

Hizmet Süreleri Ortalaması

14

Yıllara göre Öğretmen Sirkülâsyonu Yıl içerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı

Yıl içerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı

2010

2011

2012

2010

2011

2012

14

8

15

23

14

22

Toplam

Destek Personele (Hizmetli – Memur) İlişkin Bilgiler 2012 Yılı Kurumdaki Personel Durumu Sıra No

Görevi

Erkek

Kadın

Toplam

Eğitim Durumu

1

Sekreter

1

1

Üniversite

2

Memur (Muhasebeci)

1

1

Üniversite

3

Sağlık Elemanı (Doktor)

1

1

Üniversite

4

Yardımcı Anne

4

4

Lise

5

Şoför

1

1

Lise

6

Güvenlik

3

3

İlkokul

7

Sözleşmeli Takipçi (Suudi Vatandaşı)

1

1

Lise

8

Hizmetli

11

11

İlkokul

TOPLAM

18

5

23

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 28


Çalışanların Görev Dağılımı ÇALIŞANIN UNVANI

Okul Müdürü

Müdür Yardımcısı

Öğretmenler

Yönetim İşleri ve Sekreterlik

GÖREVLERİ 1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütür. 2. Okulu düzene koyar. 3. Denetler. 4. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 5 Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 1. Öğrenci İşleri 2. Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitimöğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, sosyal etkinlikler, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar. 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 1. Dersler ilkokullarda sınıf öğretmenleri, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve liselerde alan öğretmenleri tarafından okutulur. 2. 2.Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim ve öğretim ile yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 3. 3.Derslerini alan öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar. 4. 4.Öğretmenler, e-Okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait iş ve işlemleri süresi içerisinde yapar. 5. 5.Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. 6. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 7. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 8. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 9. Görev aldıkları kurul ve komisyonlardaki görevlerinin yaparlar. 1. Okul müdürü veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen Arapça metinli yazı işlerini yapar. 2. Kendilerine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludur. 3. Memur, öğretmen ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe işler. 4. Arşiv işlerini düzenler. 5. Okul yönetimince kendisine verilen gerek okul içinde, gerekse okul dışında takip edilmesi gereken işleri yapar. 6. Arapça yazışma ve görüşmelerde gerekli olan çevirileri yapar, cevaplandırılması gereken yazılara Arapça resmi cevaplar yazar. 7. Okul yönetiminin, yerel makamlarla ve Suudilerle yapılan

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 29


Muhasebe

Sağlık Personeli

Şoför

Sözleşmeli Takipçi Güvenlik

Yardımcı Hizmetler

görüşmelerinde, Tercümanlık görevini yürütür. 8. Öğretmenlerin, çalışanların ve aile fertlerinin pasaport işlemlerini, vize, ikame, (oturum) izin ve çıkış işlemlerinin hazırlanmasını yapar. 9. Okul için gerekli olan hizmet ve bunlarla ilgili anlaşma – sözleşme işlerinin yapılması, işlerin takibi konusunda gereken çalışmaları yapar. 10. Okulun Büro, Sekretarya ve Tercümanlık hizmetlerini sistemli bir şekilde yürütür, yazışmaları yapar, dosyalar ve itinalı bir şekilde saklar. 11. Okulun öğrenci ve velilere yönelik iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinde okul yönetimine yardımcı olur. 12. Görev aldığı komisyonlardaki görevini yapar. 13. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri 1. Okulun yönetici, öğretmen, memur ve hizmetlilerine ait sağlık evraklarının takibini yapar özlük haklarının zamanında hak sahiplerine verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri dosyalarında saklar. 2. Okulla ilgili malî işleri izler, iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaların düzenlenmesini ve saklanmasını sağlar. 3. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlar. 4. Öğrenci aidatlarını zamanında toplar, tabip eder, evrakları dosyalar ve arşivler. 5. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar. 1. Sağlık personeli, okuldaki öğrenci ve diğer personelin sağlıkla ilgili işlerini yapmakla yükümlüdür. 2. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar. 1. Okula tahsis edilen okul taşıtının zimmetini üzerine alır, taşıtın kullanılmasından ve bakımından sorumlu olur. 2. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar. 1. Okul sekreterliği koordineliğinde hazırlanan evrakların Suudi Makamlarına onaylatması, 2. İkame, oturum izinleri ve aile vizelerinin zamanında takibinden sorumludur. 3. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 1. Nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlamak. 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü görevi, 2. Hizmet yerlerini temizlemek, 3. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 4. 4. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 30


Çalışanların Gönüllü Yaptıkları Faaliyetler Sıra

Adı Soyadı

Görevi

Branşı

İlgi Alanları

Çalışmalar Halk Oyunları Piyes Sahnelenmesi

1

Yaşar BOZKURT

Öğretmen

Sınıf Öğretmeni

Halk Oyunları, Tiyatro

2

İbrahim AKTAŞ

Öğretmen

Beden Eğitimi Öğretmeni

Spor, Halk Oyunları

3

Ercan ÇELİK

Öğretmen

Coğrafya Öğretmeni

Fotoğrafçılık

4

Özcan GÜNEY

Öğretmen

Müzik Öğretmeni

Müzik

5

Murat TEFEK

Öğretmen

Resim Öğretmeni

Resim

Halk Oyunları, Okul Dergisi

Halk Oyunları Okul adına etkinliklerde fotoğraf çekimi Koro Çalışmaları Okul Ses Düzeni Okul duvarlarını süsleme

6

Gökçen AKAR

Öğretmen

Edebiyat Öğretmeni

Halk Oyunları, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

7

Selma Yıldız TARIN

Öğretmen

Edebiyat Öğretmeni

Şiir, Tiyatro

Şiir dinletisi, Piyes Sahnelenmesi

Oktay ALTIN Kasım AYDIN

Öğretmen Öğretmen Öğretmen

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Okul Dergisi

Yusuf İLME

Edebiyat Öğretmeni Edebiyat Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

9

Cihan Cevher DEMİR

Öğretmen

Edebiyat Öğretmeni

Tiyatro

10

Songül YAVUZ

Öğretmen

Sınıf Öğretmeni

Kütüphanecilik

8

Piyes Sahnelenmesi Kütüphane hizmetleri

Okul Rehberlik Hizmetleri Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Veli Sayısı

Öğretmenlere Yönelik

Öğrencilere Yönelik

Velilere Yönelik

Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantı vb. Faaliyet Sayısı

Görüşme Odası Sayısı

2

Psikolojik

Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı

4

Danışmanlık Hizmeti Alan

Duyulan İhtiyaç Danışman Sayısı

Psikolojik Danışman Norm Sayısı

Mevcut Kapasite

2

2

1830

76

1830

2

10

2

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 31


İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu EĞİTİM DURUMU

Sıra no

KADRO DURUMU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Branş Arapça Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Biyoloji Öğretmeni Coğrafya Öğretmeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Felsefe Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni Fizik Öğretmeni Görsel Sanatlar Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Kimya Öğretmeni Matematik Öğretmeni Müzik Öğretmeni Okul Öncesi Öğretmeni Özel Eğitim Öğretmeni Rehber Öğretmen Sınıf Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tarih Öğretmeni Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türkçe Öğretmeni

TOPLAM

Mevcut (Kadrolu)

Mevcut (Ücretli)

1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 5 1 5 1 4 1 2 32 2 1 1 7 1

-

76

1

İhtiyaç

1 1 1

1 2

1

Lisans

Yüksek lisans

Uzman Öğretmen

1 1

1

1 1

2 1 1 1 1 4 4 1 4 1

2

1

1

10

26 1 1 1 4 1

56

1 1 1

1 1

1 1 1 1

2

2 6 1

7

3

2

20

15

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 32


5.3. Teknolojik Düzey Okulun teknolojiyi kullanma oranı, velilerimizin katkılarıyla sınıflara projeksiyon, bilgisayar ve bazı sınıflara elektronik tahta alınarak giderilmektedir. Teknoloji kullanımı ile ilgili planımız, tüm sınıfların teknolojik olarak kademeli olarak donatılması, öğretmen ve öğrenci hizmetine sunulması.

Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı Araç-Gereçler Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Projeksiyon Televizyon İnternet Bağlantısı Fen Laboratuarı Bilgisayar Laboratuarı Faks DVD Oynatıcısı Fotoğraf Makinesi Kamera Okul/Kurumun İnternet Sitesi

2010 8 5 1 12 5 Var Var Var Var Var Var

2011 8 6 2 20 7 Var Var Var Var Var Var

2012 13 8 4 35 10 Var Var Var Var Var Var

İhtiyaç Var Var Yok Var Var Var -

Personel/e-mail Adresleri

Var

Var

Var

Var

Yok Yok Yok

Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı Fiziki Mekân Öğretmen Çalışma Odası Ekipman Odası Kütüphane Rehberlik Servisi Resim Odası Müzik Odası Çok Amaçlı Salon Bilgisayar Laboratuarı Spor Salonu Spor Alanları Kantin Arşiv Depo Otopark

Var

Yok

Adedi

İhtiyaç

√ √

1 2

3 3 1 1 1 1 1 2 1

√ √ √ √ √

1 1

√ √ √ √ √ √

1 2 2 1 1

Açıklama

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 33


5.4. İstatistikî Veriler Öğrencilere İlişkin Bilgiler Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu Ana sınıf (2012-2013 Öğretim Yılı) Toplam Öğretmen sayısı 4

Öğrenci sayısı Kız 49

Erkek 45

Toplam 94

İlkokul (2012-2013 Öğretim Yılı) Toplam Öğretmen sayısı 26

Erkek

Öğrenci sayısı Kız

Toplam

369

394

763

Erkek

Öğrenci sayısı Kız

Toplam

349

276

625

Erkek 188

Öğrenci sayısı Kız 160

Toplam 348

Ortaokul (2012-2013 Öğretim Yılı) Toplam Öğretmen sayısı 28

Lise (2012-2013 Öğretim Yılı) Toplam Öğretmen sayısı 18

Toplam Öğretmen ve Öğrenci Sayısı (2012-2013 Öğretim Yılı) Toplam Öğretmen sayısı 76

Öğrenci sayısı Kız 879

Erkek 951

Toplam 1830

Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler (Tüm Kademeler) Sınıflar

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Kız

Toplam

Anasınıfı

44

42

86

69

71

140

59

48

107

45

55

100

İlköğretim

723

621

1344

750

622

1372

727

659

1386

737

672

1409

Lise Toplam

138

90

228

156

123

279

178

141

319

159

197

356

905

753

1658

975

816

1791

964

848

1812

941

924

1865

Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Sayıları 2009-2010 2010-2011 Bölüm Adı

Öğrenci Sayısı

İlköğretim Lise Toplam

1372 279

1651

Mezun Sayısı 125 42 167

Öğrenci Sayısı 1386 319

1705

Mezun Sayısı 117 43 160

2011-2012 Öğrenci Sayısı 1409 356

1765

Mezun Sayısı 135 75 210

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 34


Öğrencilerin LYS ve Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler İlköğretim SBS Öğrenci Sayısı Sınava Giren Öğrenci Sayısı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleşen Öğrenci Sayısı

2010 135 95

2011 117 102

2012 135 130

24

13

15

Lise (YÇS-YÖS-YGS-LYS) 2010

2011

2012

Öğrenci Sayısı

42

43

75

Sınava Giren Öğrenci Sayısı

42

43

75

-

-

-

17

37

72

Ön Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı Lisans Programlarına Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı İlköğretim

Lise

Toplam Öğrenci Sayısı

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı

1414 1386 1409

29 14 7

279 319 356

26 37 30

2010 2011 2012

Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı

Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı

279 319 356

38 40 48

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Ödül ve Ceza Alan Öğrenci Sayıları

Takdir Belgesi Teşekkür Belgesi Onur Belgesi Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı

2009-2010 52 124 54

İlköğretim 2010-2011 47 175 60

2011-2012 63 214 91

2009-2010 32 130 15

Lise 2010-2011 53 162 16

2011-2012 71 223 46

13

17

14

16

22

21

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 35


Yerleşim Alanı ve Dersliklere İlişkin Bilgiler Yerleşim Alanı ve Bina Toplam Alan 6000

Bina Alanı 4000

Bahçe Alanı 2000

Kapasite (Kişi Sayısı) 200 100 100

Alanı (m2) 450 350 120

Sosyal ve Sportif Alanlar Yerleşim Alanları Kapalı Spor Salonu Voleybol Sahası Konferans Salonu

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 36


6.ÇEVRE ANALİZİ 6.1.Genel Durum  Riyad’ın, başkent olması nedeniyle yaşanabilirlik düzeyi bakımından yeterli bir şehir olduğu bilinmektedir.  Velilerimizin okur-yazar oranı istenilen düzeyde değildir.  Sosyal faaliyetler yönünden şehirde faaliyet alanları sınırlıdır.  Eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında Riyad ülke genelinde iyidir.  Velilerimizin yıllık gelirleri genel olarak iyidir.  Yüksek Öğretim’e geçişte öğrencilerimize YÖS hakkının da verilmesi akademik başarıyı arttırmaktadır.  Eğitimdeki başarının diğer şehirlerdeki Türk okullarıyla kıyaslandığında daha iyi olduğu görülmektedir.  Okulumuzun fiziki ortamına göre öğrenci sayısının fazlalığı doğrudan eğitim öğretimin verimine olumsuz yansımakta, dolayısıyla öncelikli olarak çözümlenmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni bir okul binası yapıldığı takdirde çözülebilecek olan bu sorun aşıldığında verimli bir sistem olarak öngörülen derslik sistemi uygulanabilecek, okulumuz zorunlu olarak ikili öğretim yapan bir okul olmaktan çıkabilecektir.

6.2.Ekonomik Çevre Değişkenleri  Okulumuzun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu normal görünmekte, velilerimiz arasında genel olarak bakıldığında ekonomik açıdan belirgin biçimde farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca velilerin eğitim düzeyleri istenen seviyede olmamasına rağmen, bu durum velilerin öğrencilerin eğitimine olan duyarlılıklarını arttırmakta ve kariyer beklentilerini yükseltmektedir.  Okulumuzun bulunduğu çevre, ekonomik faaliyetin yoğun olduğu bir bölge olup, okulun ihtiyaç duyacağı mal, ürün ve hizmetlerin alımı ve öğrencilerin ihtiyaç duyacağı birçok gereksinimi karşılayabilme açısından yeterliğe ve çeşitliliğe sahiptir.  Öğrencilerin okula ulaşımları açısından baktığımızda Riyad’ın çeşitli bölgelerinden okulumuza öğrenci geldiği, bunların birçoğunun taşımalı sistemle okula ulaştığı bilinmektedir.

6.3.Teknolojik Çevre Değişkenleri  Okulumuzda teknolojinin imkânlarından tam anlamıyla yararlanılamamaktadır. Bilgisayar laboratuarı bulunmamaktadır. Teknolojinin sürekli yenilenen ve gelişen doğasına uygun olarak okulumuzun teknolojik imkânları da yenilenmeye ve geliştirilmeye muhtaçtır. Sınıfların tamamında bilgisayar ve projeksiyon makineleri ile akıllı tahtalar, teknolojinin eğitimde kullanımına yönelik son imkânlardan bir tanesi olup okulumuzda birçok sınıfta bulunması gerekmektedir.

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 37


 Bunun yanında öğretmen odalarında bilgisayar bulunmakta ve her bilgisayardan internete erişim imkânı sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin de birçoğunun bilgisayarı bulunmakta ve öğrencilerimiz bilgisayar kullanmayı yeterli seviyede bilmektedir.  Sahip olunan araçlar ve imkânlar yanında daha önemlisi bunların verimli olarak kullanılması gerekmektedir.

6.4.Sosyal - Kültürel Çevre Değişkenleri  Veli eğitim seviyesi düşük; fakat veli ilgisi gereken düzeydedir.  Sosyal kültürel alanların olmaması veli ve öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunamaması eğitim-öğretim açısından sıkıntı teşkil etmektedir.  Bunun yanında Riyad’ın başkent ve büyük bir şehir olması çeşitli imkânlar da sağlamaktadır.  Okuldaki öğrenci sayısının artması bunun yanında Türkiye’ye gidiş-gelişlerin sürekli olması olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 38


7.GZFT 7.1.Güçlü yönlerimiz: 1. Öğretmen kadrosunun seçilmiş, deneyimli ve yeniliğe açık olması, 2. Velilerin okula olan ilgisi, 3. Velilerde parçalanmış aile olmaması, 4. Velilerin ekonomik yeterliliğinin olması, 5. Okulumuzun bütçesinin olması, 6. İletişime açık bir yönetimin olması, 7. Okulun 24 saat güvenlik sistemiyle denetlenmesi, 8. Kapalı spor salonunun bulunması, 9. Suudi Arabistan genelindeki Türk okulların en köklüsü olması, 10. İşlerin zamanında ve düzenli yapılması, 11. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün yerleşmiş olması.

7.2.Zayıf Yönlerimiz: Mevcut binanın eğitim-öğretime uygun olmaması, Dersliklerin ve bahçenin yetersiz olması, İkili öğretim uygulanması, Kütüphanenin çok yetersiz olması, Öğrencilerin ders çalışma motivasyonunun düşük olması, Uluslararası bir okul olmasına rağmen, uluslararası bir eğitim programına sahip olmaması, 7. Okulda yeterli düzeyde temizlik anlayışının olmaması, 8. Ders araç gereçlerinin yetersiz olması, 9. Yer ve zaman eksikliğinden, okul içi sosyal faaliyetlerin yapılamaması. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.3.Fırsatlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Suudi Arabistan’ın başkentinde bulunması, Büyükelçilik ve Eğitimi Müşavirliği makamlarıyla doğrudan iletişime geçilmesi, Eğitime destek olan sivil toplum kuruluşlarının bulunması, Yerel yönetimlerle iyi ilişkiler içinde olunması, Birçok uluslararası okulun gezilip görülme imkânının olması, Yüksek öğretime yerleştirmenin, YÖS sınavı sayesinde, kolay olması.

7.4.Tehditler: 1. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında eğitim alanında ikili anlaşmanın olmaması, 2. Öğrencilerin uzak mesafelerden gelmek zorunda kalması, 3. Vize problemleri nedeniyle öğretmenlerin eğitim-öğretim yılı başlangıcına yetişememesi, 4. Öğretmenlerin barınma problemi yaşaması.

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 39


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (GELECEĞE YÖNELİM)

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 40


1.MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER 1.1.Misyonumuz “Türk milli eğitiminin temel amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretimdeki kalitesiyle okul öncesinden lise sona kadar bütün öğrencilerin; Milli kültürlerini tanıyan ve yaşam tarzı olarak benimseyen, Yaşadıkları ülkeye uyum sağlayan ve evrensel değerlere sahip olan, Türkçeyi doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak öğrenen ve kullanan, Ulaştığı bilgiyi kullanabilen, düşünen, sorgulayan, özgüveni yüksek ve geleceğe umutla bakan, 5. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğretim programına hazır olan, 1. 2. 3. 4.

bireyler yetiştirirken, öğretmenlerin çalışmaktan zevk aldığı, öğrencilerin de kendini mutlu hissettiği bir kurum olmak.”

1.2.Vizyonumuz “Eğitimde kalitesiyle model, ülkemizi temsilde öncü olmak.”

1.3.Değerlerimiz – İlkelerimiz Türk milli eğitiminin temel ilkelerini benimser. Eleştirilere ve önerilere açık, katılımcı şeffaf bir yönetim anlayışına sahiptir. Sürekli gelişim anlayışı içinde, öğrenen merkezli bir eğitim yöntemini benimser. Çalışanlarının potansiyelini ortaya çıkaracak fırsatlar verir. Okulumuz tüm paydaşlarıyla açık iletişim kurar ve bireylere değer veren bir yaklaşım sergiler. 6. İnsana değer verir, kendi kültür değerlerine bağlıdır ve farklı kültürlere saygılıdır. 7. Bireysel hak ve sorumluluklarının bilincindedir. 8. Temsil görevi bilinciyle, farklı kültürdeki eğitim kurumlarıyla iletişim halindedir. 1. 2. 3. 4. 5.

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 41


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (TEMALAR)

Turkish Embassy – Riyadh International Turkish School – Riyad Uluslararası Türk Okulu Telefon: + 966 1 441 03 06 Faks: + 966 1 212 04 08 P.O. BOX: 7128 Riyadh / 11462 – Saudi Arabia

Sayfa 42


1.TEMALAR TEMA

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF (ÖLÇÜLEBİLİR OLMALI)

43

1. EĞİTİM ÖĞRETİM

1.1.1 Okul SBS ortalamasını 2017 yılına kadar 302’den 305’e çıkarmak

1.1.2 Lise öğrencilerinin %68 olan ortaöğretim ağırlıklı puan ortalamasını stratejik plan süreci sonunda %75’e yükseltmek 1.1 Okulumuzun lise ve üniversitelere giriş sınavlarındaki başarısını artırmak

FAALİYETLER/PROJELER  Son sınıflara ayda bir deneme sınavı uygulanması.  Ara sınıftaki öğrencilere dönemlik deneme sınavları yapılması.  Öğretmenlerin en az bir sınavı çoktan seçmeli yapması  Öğretmenlerin ortak sınav uygulaması  Sınıf öğrencilerine her yıl mayıs ayında ortaöğretime hazırlama seminerleri verilmesi.  9. ve 10. sınıflarda her yıl kasım ayı sonuna kadar ortaöğretim sistemi hakkında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi.  Sınıf rehber öğretmenleri tarafından üniversiteye giriş sınavı konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılması.  ,YÖS ve LYS deneme sınavlarının yapılması.

1.1.3 Öğrencilere lise ve üniversiteye giriş sınavları hakkında aylık, dönemlik, yıllık bilgilendirici çalışmalar yapmak

 Rehberlik servisi tarafından ekim ayında sınavlara hazırlık, mart ayında sınav sistemi hakkında seminerler verilmesi.

1.1.4 Öğrencilerin lise ve üniversitelerde tercih edebilecekleri okul ve bölümler ile kariyer fırsatları hakkında bilgi düzeylerini arttırmak amacıyla dönemlik çalışmalar yapmak

 Rehberlik Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak çalışma programının öğretim yılı başında hazırlanması ve yıl içinde uygulanması.

1.1.5 Lise ve Üniversiteye giriş sınavları konusunda öğretmenlere eğitim öğretim yılı başında bilgilendirici çalışmalar yapmak

 Sene başı Öğretmenler Kurulunda lise ve üniversiteye giriş sınavları konularında rehberlik servisi tarafından seminer verilmesi.  Sene içinde konuyla ilgili değişikliklerin yazılı olarak öğretmenlere bildirilmesi.


TEMA

STRATEJİK AMAÇ

44

1. EĞİTİM ÖĞRETİM

1.2. Okul başarısını arttırmak

STRATEJİK HEDEF (ÖLÇÜLEBİLİR OLMALI)

1.2.1 Her öğretim yılında öğrencilerde düzenli ve verimli ders çalışma becerilerinin geliştirilmesini sağlamak ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla en az bir faaliyet gerçekleştirmek

1.3.1 Her yıl kütüphanedeki kitap sayısını ve okul kütüphanesinden yararlanan öğrenci sayısını %10 arttırmak 1.3. Okuma kültürünü kazandırmak

1.4. Etik davranış ilkelerini geliştirmek

FAALİYETLER/PROJELER  Rehberlik çalışmaları kapsamında öğrencilerin verimli ders çalışma teknikleri hakkında her sınıf için yılda 2 saat eğitimle bilgi düzeylerinin arttırılması  Evde düzenli ders çalışma ve takibi konusunun veli toplantılarında görüşülmesi  Hayatta başarılı olmuş örnek şahsiyetlerle söyleşiler düzenlenmesi  İyileştirme ekibinin oluşturulması  Mevcut kitap listesinin incelenmesi  Alınacak kitap listesinin belirlenmesi  Kitapların satın alınması  Kütüphanenin fiziki ortamının iyileştirilmesi  Yenilenecek kütüphanenin öğrencilere tanıtılması için bir saatlik tanıtım gezisi düzenlenmesi

1.3.2 Okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırmak için her yıl en az bir faaliyet gerçekleştirmek

 Okulda kitap okuma saatinin oluşturulması tüm öğretmen ve öğrencilerin bu ders saatine katılması  Veli toplantılarında kitap okumanın önemiyle ilgili bilgilendirme yapılması

1.4.1 Sevgi, saygı ve evrensel değerler konusunda öğrencileri bilinçlendirici dönemlik faaliyetler düzenlemek

 Değerler eğitimi ile ilgili slayt, video vb çalışmaların hazırlanması ve sınıf/rehber öğretmenleri tarafından gösterilmesi


TEMA

STRATEJİK AMAÇ

45

1. EĞİTİM ÖĞRETİM

1.5 Okul-veli ilişkilerinin geliştirilerek iş birliğinin arttırılması

STRATEJİK HEDEF (ÖLÇÜLEBİLİR OLMALI) 1.5.1 Her yıl en az bir kere etkili anne baba eğitimleri gerçekleştirmek 1.5.2 %50 olan veli toplantılarına katılım oranını planlama sürecinin sonuna kadar %75’e çıkartarak okul-veli işbirliğini arttırmak

1.6 Çevreye duyarlılık ve temizlik bilincini geliştirmek

1.6.1 Düzenlenecek anket sonuçlarına göre okul temizlik memnuniyeti oranını her yıl %10 geliştirmek

1.7 Okul materyallerinin kullanımı konusunda bilgilendirici çalışmalar yapmak

1.7.1 Okulun ve eşyalarının öğrenciler tarafından korunması, yıpratılmaması ve temiz tutulması konusunun her hafta derslerde işlemek

FAALİYETLER/PROJELER  Sertifikalı eğiticiler tarafından veli eğitici seminerlerinin verilmesi  Sınıf rehber öğretmenlerinin veli ziyaretlerini arttırması  E-Okul yönetim bilgi sisteminin ve okul web sitesinin velilere tanıtılarak duyuruların bu yollarla takip edilmesinin sağlanması  Temizlik memnuniyet anketi düzenlenmesi ve uygulanması  Her ay temiz sınıflar belirlenerek kazanan sınıfın ödüllendirilmesi  Veli ve zümre toplantılarında temizlik konusunun gündem maddesi olarak ele alınması  Sınıf rehber öğretmenlerinin derslerde temizlik konuları üzerinde her ay bilgilendirme yapması

 Okul materyallerinin kullanımı konusunda derse giren tüm öğretmenler tarafından öğrencilerin bilgilendirilmesi  Sınıf rehberlik saatlerinde ya da ders saati içerisinde sınıf rehberlik öğretmenleri tarafından kontrol yapılması


TEMA

STRATEJİK AMAÇ

46

2. FİZİKİ ORTAM

2.1 Eğitim-öğretimin kaliteli bir şekilde yürütüleceği standartlara uygun yeni bir okul binasına kavuşmak

2.2 Mevcut okul binasının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF (ÖLÇÜLEBİLİR OLMALI)

2.1.1 2017 yılı sonuna kadar yeni okul binasına kavuşulması için okul idaresi ve yönetim kurulu ile büyükelçilik işbirliğinde en geç 2013 yılı sonuna kadar yol haritasını belirlemek

2.2.1 2013-2014 Öğretim yılı sonuna kadar okulda yapılacak tadilat ve iyileştirmeleri yapmak

FAALİYETLER/PROJELER  Okul idaresi tarafından fiziki ortamın yetersizliği ile ilgili raporun hazırlanması  İhtiyaç duyulan okul kompleksinin taslağının hazırlanması  Okul idaresi ve yönetim kurulunun büyükelçilik ile yol haritası belirlemek üzere toplantı yapması  Çıkacak yol haritasına göre planlamanın yapılması  Okuldaki fiziki ortamla ilgili eksiklikleri ve gerekli düzenlemeleri belirleyecek komisyonun oluşturulması  Sınıfta ses, ısıtma, soğutma, ışık tertibatının ders verimini düşürmeyecek şekilde düzenlenmesi için bütün sınıflarda aylık periyotlar halinde kontrollerin yapılması  Okul ihata duvarlarının resim öğretmenin nezaretinde her sene başında öğrenci resimleriyle süslenmesi  Okul bahçesindeki yeşil alanların dönem sonlarında genel bakımlarının yapılması  Okul koridorlarına Türk tarihinde iz yapmış tarihi karakterlerin fotoğrafları ile Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerinin fotoğraflarının asılması  Laboratuarlar ve özel dersliklerin yeterliliklerinin arttırılması  Sınıflarda elektrik tesisatı, internet, projeksiyon gibi teknolojik altyapının oluşturulması


47

3. SOSYAL KÜLTÜREL SPORTİF FAALİYETLER

TEMA

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF (ÖLÇÜLEBİLİR OLMALI)

3.1 Türk kültürünü tanıma ve bu kültüre aidiyet duygusunu geliştirmek

3.1.1 Her öğretim yılı boyunca öğrencilerimize maddi kültür varlıklarımızı ve somut olmayan kültürel mirasımızı tanıtıcı, manevi kültür değerlerimizi aktarıcı faaliyetler düzenlemek

3.2 Yaşadığımız ülke kültürünü öğrencilere tanıtmak ve bu kültüre uyumlarını sağlamak

3.3 Sanatsal ve sportif faaliyetlerin çeşitliliğini artırmak

3.2.1 Her öğretim yılı boyunca içinde yaşadığımız ülkenin kültürünü tanıtmak ve hoşgörü anlayışını kazandırıcı faaliyetler düzenlemek

3.3.1 Her eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan planlamaya göre okulumuzdaki öğrencilerin yetenek ve ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri sanat ve spor faaliyetleri düzenlemek ve öğrencileri bu faaliyetlere yönlendirmek

FAALİYETLER/PROJELER  2012-2013 öğretim yılı 2 Dönem başından itibaren okul sosyal etkinlikler kurulunun Türk kültürünü tanıtıcı materyal hazırlaması ve arşivlemesi  Okul koridorlarında bulunan ekran ve panolarda Türk kültürünü tanıtıcı sunumların yapılması  Suudi okullarıyla iletişim içinde olarak kültür temalı öğrenci ve öğretmen ziyaretlerinin yapılması  Değerler eğitiminde hoşgörü kültürünün işlenmesi

 Tiyatro, şiir dinletisi, halk oyunları, koro vb sanatsal etkinliklerin yapılması  Teknoloji tasarım, görsel sanatlar gibi alanlarda hazırlanan eserlerin sergilenmesi  Sınıf düzeylerinde spor aktivitelerinin düzenlenmesi


4. İNSAN KAYNAKLARI

TEMA

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF (ÖLÇÜLEBİLİR OLMALI)

4.1 Öğretmenlerin Suudi Arabistan’a uyumunu kolaylaştırmak

4.1.1 Türkiye’den yeni gelen öğretmenlerin karşılanma, barınma, acil ihtiyaçlarının karşılanmasının her yıl oluşturulan komisyonca planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak

 Bilgilendirici kılavuzun hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması  Yeni gelen her öğretmene rehberlik yapacak bir öğretmenin belirlenmesi  Yeni gelen öğretmenlerimizin ilk etaptaki barınma ihtiyacının karşılanması

4.2 Personelin özlük haklarını iyileştirmek

4.2.1 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğretmenlerin görevlendirme statülerinden kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerilerini raporlaştırmak

 Personelin özlük haklarıyla ilgili raporun hazırlanarak üst makamlara sunulması

4.3 Personelin çalışma verimliliğini ve motivasyonunu artırmak

4.3.1 Personelin işyerinde ve özel hayatında dayanışmayı arttıracak faaliyetleri planlayacak bir komisyonun her sene başı kurul toplantısında oluşturmak

5. ULUSLARARASI OKUL

48

5.1 Öğrencilerimizin iyi derecede yabancı dil öğrendiği alternatif bir öğretim programı oluşturmak

5.1.1 Mayıs 2013 tarihine kadar yabancı dil eğitimi için uygulanacak program/programları belirleyerek Eylül 2013 tarihine kadar uygulanacak program/programların hazırlıklarını yapmak

FAALİYETLER/PROJELER

 Ailelerin katılacağı dönemlik yemekli buluşmaların düzenlenmesi  Hastalık, doğum, ölüm vb durumlarda okul adına personeli ziyaret edecek ekipler oluşturulması

 2012 Aralık ayı içinde Riyad’da yabancı dilde eğitim veren okulların eğitim programının incelenmesi için bir ekibin oluşturulması  2012-2013 eğitim öğretim yılı 2 Dönem başında bu ekibin yapacağı çalışmaları tamamlaması ve yabancı dilde eğitim vermek için okulumuzda uygulanacak programın 2013 Mayıs ayı başında hazır hale getirilmesi ve 2013-2014 eğitimöğretim yılı itibari ile uygulanmaya başlanması


49

5. ULUSLARARASI OKUL

TEMA

STRATEJİK AMAÇ

5.2 Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme becerilerini artırmak

5.3 Diğer uluslararası okullarla iletişimi arttırmak

STRATEJİK HEDEF (ÖLÇÜLEBİLİR OLMALI)

5.2.1 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 2. Dönem başlangıcından itibaren yabancı dil eğitim kalite ve verimliliğini arttırmak

5.3.1 Yıl içerisinde uluslararası okullara ziyaretler düzenlemek ve okullardaki faaliyetlere karşılıklı katılımı sağlamak

FAALİYETLER/PROJELER  2012-2013 eğitim-öğretim yılı 2 Dönem veli toplantısında velilerin yabancı dil konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma düzenlenmesi  Sınıflardan başlamak üzere seçmeli dersler arasından yabancı dil dersinin seçilmesinin sağlanması  2012-2013 eğitim-öğretim yılı 2 Dönem başlangıcından itibaren yabancı dil derslerinin lise kısmında 4 beceri dersi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma ), ortaöğretim kısmında ise ana ders ve pratik çalışmalar şeklinde bölünmesinin sağlanması  2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde okulumuz bünyesinde ana dili İngilizce ve Arapça olan birer öğretmenin sözleşmeli olarak görevlendirilmesinin sağlanması  2012-2013 eğitim-öğretim yılı 2 Dönem başlangıcından itibaren sınıflarda görselliğin arttırılması için her sınıfta teknolojik donanımın kurulmasının ve kullanımının sağlanması  Sene sonunda İngilizce, Arapça ve 2 Sınıfı okutacak öğretmenlerle yapılacak toplantıyla 2 Sınıfta okutulacak yabancı dilin belirlenmesi  Yıl içerisinde diğer okullara dostluk ziyaretleri düzenlenmesi  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri’ne uluslararası okulların davet edilmesi


2.FAALİYETLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 1.1: Okul SBS ortalamasını 2017 yılına kadar 302’den 305’e çıkarmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

50

Stratejik Amaç 1: Okulumuzun lise ve üniversitelere giriş sınavlarındaki başarısını artırmak

Son sınıflara ayda bir deneme sınavı uygulanması. Ara sınıftaki öğrencilere dönemlik deneme sınavlarının yapılması. Öğretmenlerin en az bir sınavı çoktan seçmeli yapması Öğretmenlerin ortak sınav haftası uygulaması

Başlama ve Bitiş Yıllık Tarihi Süresi Maliyet Kaynağı EkimMayıs 2013-2017

6 gün

5000 SAR

Okul Bütçesi

Ocak, Mayıs 2013-2017

2 gün

Ocak, Mayıs 2013-2017

-

-

-

-2013-2017

-

-

-

Performans Göstergeleri Yapılan deneme sayısı(8. sınıf) Katılan Öğrenci Yüzdesi(8. sınıf) SBS Puan Ortalaması Yapılan Deneme Sınavı(Ara Sınıflar) Ders başına yapılan çoktan seçmeli sınav sayısı Ortak Sınav komisyonunca hazırlanan sınav takviminin uygulanması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Adet

2

4

6

6

6

6

Yüzde

%95

%95

%95

%95

%95

%95

Puan

302

302

302

303

304

305

Adet

2

2

2

2

2

2

Adet

-

2

2

2

2

2

Evet/Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 1.2: Lise öğrencilerinin %68 olan ortaöğretim ağırlıklı puan ortalamasını stratejik plan süreci sonunda %75’e yükseltmek. Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

51

Stratejik Amaç 1: Okulumuzun lise ve üniversitelere giriş sınavlarındaki başarısını artırmak

8. Sınıf öğrencilerine her yıl mayıs ayında ortaöğretime hazırlama seminerleri verilmesi. 9 ve 10. Sınıfta her yıl kasım ayı sonuna kadar ortaöğretim sistemi hakkında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi. Sınıf rehber öğretmenleri tarafından üniversiteye giriş sınavı konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılması. YÖS ve LYS deneme sınavlarının yapılması.

Başlama ve Bitiş Tarihi Mayıs 2013-2017

EkimKasım 2013-2017

Süresi

5 gün

8 gün

Yıllık Maliyet

Kaynağı

500 SAR

Okul Bütçesi

800 SAR

Okul Bütçesi

Ekim-Nisan 2013-2017

2’şer saat

2.000 SAR

Okul Bütçesi

EkimMayıs 2013-2017

6 gün

10.000 SAR

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Seminer Sayısı(8.sınıf) Seminer Sayısı(Ara sınıflar) Sınıf başına üniversite sınavına ayrılan rehberlik ders saati sayısı Yapılan deneme sayısı(12. sınıf) Katılan Öğrenci Yüzdesi(12. sınıf) Okul Ağırlıklı Puan Ortalaması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Adet

-

1

1

1

1

1

Adet

-

1

1

1

1

1

Adet

-

2

2

2

2

2

Adet

2

4

6

6

6

6

Yüzde

%95

%95

%95

%95

%95

%95

Puan

68,52

71

72

73

74

75

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 1.3: Öğrencilerin lise ve üniversiteye giriş sınavları hakkında aylık, dönemlik, yıllık bilgilendirici çalışmalar yapmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

52

Stratejik Amaç 1: Okulumuzun lise ve üniversitelere giriş sınavlarındaki başarısını artırmak

Rehberlik servisi tarafından ekim ayında sınavlara hazırlık, mart ayında sınav sistemi hakkında seminerlerin verilmesi.

Başlama ve Bitiş Tarihi

Ekim-Mart 2013-2017

Süresi

10 gün

Yıllık Maliyet

300 SAR

Kaynağı

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Seminer Sayısı (8,11,12 .sınıflar)

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Adet

-

2

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017 2

2

2

2


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 1.4: Öğrencilerin lise ve üniversitelerde tercih edebilecekleri okul ve bölümler ile kariyer fırsatları hakkında bilgi düzeylerini arttırmak amacıyla dönemlik çalışmalar yapmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

53

Stratejik Amaç 1: Okulumuzun lise ve üniversitelere giriş sınavlarındaki başarısını artırmak

Rehberlik hizmetleri komisyonu tarafından yapılacak çalışmaların programının öğretim yılı başında hazırlanması ve yıl içinde uygulanması.

Başlama ve Bitiş Tarihi

EylülHaziran 2013-2017

Süresi

10 ay

Yıllık Maliyet

-

Kaynağı

-

Performans Göstergeleri Program Hazırlanması Programın Uygulanması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 1.5: Lise ve Üniversiteye giriş sınavları konusunda öğretmenlere eğitim öğretim yılı başında bilgilendirici çalışmalar yapmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Başlama Faaliyet/Proje ve Bitiş Adı Tarihi

54

Stratejik Amaç 1: Okulumuzun lise ve üniversitelere giriş sınavlarındaki başarısını artırmak

Sene başı Öğretmenler Kurulunda lise ve üniversiteye giriş konularında rehberlik servisi tarafından seminer verilmesi. Sene içinde konuyla ilgili değişikliklerin yazılı olarak öğretmenlere bildirilmesi

Yıllık Süresi Maliyet Kaynağı

Eylül 2013-2017

1 gün

-

-

EylülHaziran 2013-2017

-

-

-

Performans Göstergeleri Öğretmenlere verilen seminer sayısı Gerektiğinde yapılan değişikliklerin bildirilmesi

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Adet

-

1

1

1

1

1

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 2.1: Her öğretim yılında öğrencilerde düzenli ve verimli ders çalışma becerilerinin geliştirilmesini sağlamak ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla en az bir faaliyet gerçekleştirmek Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

55

Stratejik Amaç 2: Okul başarısını arttırmak

Rehberlik çalışmaları kapsamında öğrencilerin verimli ders çalışma teknikleri hakkında her sınıf için yılda 2 saat eğitimle bilgi düzeylerinin arttırılması Evde düzenli ders çalışma ve takibi konusunun veli toplantılarında görüşülmesi Hayatta başarılı olmuş örnek şahsiyetlerle söyleşiler düzenlenmesi.

Başlama ve Bitiş Tarihi

Ekim 2013-2017

Süresi

1 ay

Yıllık Maliyet

2.000 SAR

Kaynağı

Okul Bütçesi

Ekim, Kasım, Mart, Nisan 2013-2017

2 gün

-

-

EylülHaziran 2013-2017

-

-

-

Performans Göstergeleri Sınıf başına verilen verimli ders çalışma semineri sayısı Ders çalışma takibi konusunun veli toplantılarında görüşülmesi Söyleşi düzenlenmesi

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Adet

-

1

1

1

1

1

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 3.1: Her yıl kütüphanedeki kitap sayısını ve okul kütüphanesinden yararlanan öğrenci sayısını %10 arttırmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı İyileştirme ekibinin oluşturulması.

56

Stratejik Amaç 3: Okuma kültürünü kazandırmak

Kütüphanedeki mevcut kitap listesinin incelenmesi Kütüphaneye alınacak kitap listesinin belirlenmesi Kitapların satın alınması Kütüphanenin fiziki ortamının iyileştirilmesi Yenilenecek kütüphanenin öğrencilere tanıtılması için bir saatlik tanıtım gezisi düzenlenmesi

Başlama ve Bitiş Tarihi Her yıl ocak ayında

Yıllık Süresi Maliyet Kaynağı 1 yıl

Her yıl ocak ayında

2 hafta

Her yıl ocak ayında

2 hafta

Her yıl şubat- mart ayında OcakAğustos 2013

Eylül-Ekim 2013-2017

-

-

1 ay

10.000 SAR

Okul Bütçesi

8 ay

50.000 SAR

Okul Bütçesi

1 ay

-

-

Performans Göstergeleri İyileştirme ekibinin oluşturulması Kütüphanedeki mevcut kitap listesinin incelenmesi Kütüphaneye alınacak kitap listesinin belirlenmesi Listede belirtilen kitapların satın alınma yüzdesi Kütüphanenin fiziki ortamının iyileştirilmesi Sınıf başına tanıtım gezisi sayısı

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Yüzde

-

%50

%50

%50

%50

%50

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Adet

-

1

1

1

1

1


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 3.2: Okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırmak için her yıl en az bir faaliyet gerçekleştirmek Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

57

Stratejik Amaç 3: Okuma kültürünü kazandırmak

Okulda kitap okuma saatinin oluşturulması tüm öğretmen ve öğrencilerin bu ders saatine katılması Veli toplantılarında kitap okumanın önemiyle ilgili bilgilendirme yapılması

Başlama ve Bitiş Tarihi

Yıllık Süresi Maliyet

Kaynağı

EylülHaziran 2013-2017

10 ay

-

-

Ekim, Kasım, Mart, Nisan 2013-2017

2 gün

-

-

Performans Göstergeleri Okuma saati uygulaması Velilere bilgilendirme yapılması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 4.1: Sevgi, saygı ve evrensel değerler konusunda öğrencileri bilinçlendirici dönemlik faaliyetler düzenlemek Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

58

Stratejik Amaç 4: Etik davranış ilkelerini geliştirmek

Değerler eğitimi ile ilgili slayt, video vb. çalışmaların hazırlanması ve sınıf/rehber öğretmenleri tarafından gösterilmesi

Başlama ve Bitiş Tarihi

EylülHaziran 2013-2017

Süresi

10 ay

Yıllık Maliyet

1.000 SAR

Kaynağı

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Çalışmaların hazırlanması Sınıf başına gösterilme sayısı

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Adet

-

1

1

1

1

1


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 5.1: Her yıl en az bir kere etkili anne baba eğitimleri gerçekleştirmek Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

59

Stratejik Amaç 5: Okul-veli ilişkilerinin geliştirilerek iş birliğinin arttırılması

Sertifikalı eğiticiler tarafından veli eğitici seminerlerinin verilmesi

Başlama ve Bitiş Tarihi NisanMayıs 2013-2017

Süresi 1 gün

Yıllık Maliyet

Kaynağı

Performans Göstergeleri Veli eğitici seminerlerinin verilmesi

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 5.2: %50 olan veli toplantılarına katılım oranını planlama sürecinin sonuna kadar %75’e çıkartarak okul-veli işbirliğini arttırmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

60

Stratejik Amaç 5: Okul-veli ilişkilerinin geliştirilerek iş birliğinin arttırılması

Sınıf rehber öğretmenlerinin veli ziyaretlerini arttırması E-Okul yönetim bilgi sisteminin ve okul web sitesinin velilere tanıtılarak duyuruların bu yollarla takip edilmesinin sağlanması

Başlama ve Bitiş Tarihi EylülHaziran 2013-2017

EylülHaziran 2013-2017

Süresi 10 ay

10 ay

Yıllık Maliyet -

-

Kaynağı -

-

Performans Göstergeleri Veli ziyaret oranı E-Okul veli bilgilendirme sistemi ve okul web sitesinin velilere tanıtılması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Yüzde

%50

%51

%52

%55

%58

%60

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 6.1: Düzenlenecek anket sonuçlarına göre okul temizlik memnuniyeti oranını her yıl %10 geliştirmek Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

61

Stratejik Amaç 6: Çevreye duyarlılık ve temizlik bilincini geliştirmek

Temizlik memnuniyet anketi düzenlenmesi ve uygulanması Her ay temiz sınıflar belirlenerek kazanan sınıfın ödüllendirilmesi Veli ve zümre toplantılarında temizlik konusunun gündem maddesi olarak ele alınması. Sınıf rehber öğretmenlerinin derslerde temizlik konuları üzerinde her ay bilgilendirme yapması

Başlama ve Bitiş Tarihi Ocak 2013-2017

EylülHaziran 2013-2017

EylülHaziran 2013-2017

EylülHaziran 2013-2017

Yıllık Süresi Maliyet 1 hafta

8 gün

2 gün

1 saat

1.000 SAR

1.000 SAR

-

Kaynağı Okul Bütçesi

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Temizlik memnuniyet oranı Her ay temiz sınıflar belirlenerek kazanan sınıfın ödüllendirilmesi Veli ve zümre toplantılarında temizlik konusunun gündem maddesi olarak ele alınması. Aylık yapılan bilgilendirme sayısı

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Yüzde

-

%60

%65

%70

%75

%80

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Adet

1

1

1

1

1

1


TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİM Stratejik Hedef 7.1: Okulun ve eşyalarının öğrenciler tarafından korunması, yıpratılmaması ve temiz tutulması konusunun her hafta derslerde işlemek Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

62

Stratejik Amaç 7: Okul materyallerinin kullanımı konusunda bilgilendirici çalışmalar yapmak

Okul materyallerinin kullanımı konusunda derse giren tüm öğretmenler tarafından öğrencilerin bilgilendirilmesi. Sınıf rehberlik saatlerinde ya da ders saati içerisinde sınıf rehberlik öğretmenleri tarafından kontrol yapılması.

Başlama ve Bitiş Tarihi

Süresi

EylülHaziran 2013-2017

10 ay

EylülHaziran 2013-2017

10 ay

Yıllık Maliyet

Kaynağı

Performans Göstergeleri Okul materyallerinin kullanımı ile ilgili gelen şikâyet oranı

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Yüzde

-

%50

%45

%40

%35

%30


TEMA 2: FİZİKİ ORTAM Stratejik Hedef 1.1: 2017 yılı sonuna kadar yeni okul binasına kavuşulması için okul idaresi ve yönetim kurulu ile büyükelçilik işbirliğinde en geç 2013 yılı sonuna kadar yol haritasını belirlemek. Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler:

63

Stratejik Amaç 1: Eğitimöğretimin kaliteli bir şekilde yürütüleceği standartlara uygun yeni bir okul binasına kavuşmak

Faaliyet/Proje Adı Okul idaresi tarafından fiziki ortamın yetersizliği ile ilgili raporun hazırlanması. İhtiyaç duyulan okul kompleksinin taslağının hazırlanması. Okul idaresi ve yönetim kurulunun büyükelçilik ile yol haritası belirlemek üzere toplantı yapması Çıkacak yol haritasına göre planlamanın yapılması.

Başlama ve Bitiş Tarihi Ocak-Şubat 2013

Süresi

2 ay

Ocak-Şubat 2013

2 ay

Mart 2013

1 gün

NisanHaziran 2013

3 ay

Yıllık Maliyet

-

-

Kaynağı

-

-

Performans Göstergeleri Raporun hazırlanması Taslağın hazırlanması Yol haritası belirleme toplantısı yapılması Planın yapılması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Evet/Hayır

-

Evet

-

-

-

-

Evet/Hayır

-

Evet

-

-

-

-

Evet/Hayır

-

Evet

-

-

-

-

Evet/Hayır

-

Evet

-

-

-

-

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017


TEMA 2: FİZİKİ ORTAM Stratejik Hedef 2.1: 2013-2014 Öğretim yılı sonuna kadar okulda yapılacak tadilat ve iyileştirmeler yapmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

64

Stratejik Amaç 2: Mevcut okul binasının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

Okuldaki fiziki ortamla ilgili eksiklikleri ve gerekli düzenlemeleri belirleyecek komisyonun oluşturulması Sınıfta ses, ısıtma, soğutma, ışık tertibatının ders verimini düşürmeyecek şekilde düzenlenmesi için bütün sınıflarda aylık periyotlar halinde kontrollerin yapılması. Okul ihata duvarlarının resim öğretmenin nezaretinde her sene başında öğrencilerin yapacağı resimlerle süslenmesi

Başlama ve Bitiş Tarihi

Ocak 2013

EylülHaziran 2013-2017

Eylül-Ekim 2013-2017

Süresi

Yıllık Maliyet

Kaynağı

1 hafta

-

2 ay

5.000 SAR

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Komisyonun oluşturulması Sınıflarda yapılan aylık kontrol sayısı Yapılan duvar boyama çalışma sayısı Yeşil alan bakımının yapılması Okul koridorlarında çeşitli fotoğrafların sergilenmesi Laboratuar ve özel dersliklerde iyileştirme çalışmaları yapılması Sınıflarda yüksek hızlı internet bağlantısının bulunması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Adet

-

1

1

1

1

1

Adet

-

5

4

3

2

1

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet


TEMA 2: FİZİKİ ORTAM Stratejik Hedef 2.1: 2013-2014 Öğretim yılı sonuna kadar okulda yapılacak tadilat ve iyileştirmeler yapmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

65

Stratejik Amaç 2: Mevcut okul binasının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

Okul bahçesindeki yeşil alanların dönem sonlarında genel bakımlarının yapılması Okul koridorlarına Türk tarihinde iz yapmış tarihi karakterlerin fotoğrafları ile Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerinin fotoğraflarının asılması. Laboratuarlar ve özel dersliklerin yeterliliklerinin arttırılması. Sınıflarda elektrik tesisatı, internet, projeksiyon gibi teknolojik altyapının oluşturulması. Okuldaki fiziki ortamla ilgili eksiklikleri ve gerekli düzenlemeleri belirleyecek komisyonun oluşturulması

Başlama ve Bitiş Tarihi OcakHaziran 2013-2017

Süresi

Yıllık Maliyet

Kaynağı

1 hafta

3.000 SAR

Okul Bütçesi

Eylül – Ekim 2013-2017

2 ay

15.000 SAR

Okul Bütçesi

2013-2017

12 ay

50.000 SAR

Okul Bütçesi

2013-2017

12 ay

50.000 SAR

Okul Bütçesi

Şubat 2013

1 gün

-

Performans Göstergeleri Okulda elektrik tesisatının onarımı Tüm sınıflara projeksiyon cihazının kurulması Fiziki ortamla ilgili komisyon oluşturulması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet


TEMA 3: SOSYAL KÜLTÜREL SPORTİF FAALİYETLER Stratejik Hedef 1.1: Her öğretim yılı boyunca öğrencilerimize maddi kültür varlıklarımızı ve somut olmayan kültürel mirasımızı tanıtıcı, manevi kültür değerlerimizi aktarıcı faaliyetler düzenlemek. Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

66

Stratejik Amaç 1: Türk kültürünü tanıma ve bu kültüre aidiyet duygusunu geliştirmek

2012-2013 öğretim yılı 2. Dönem başından itibaren okul sosyal etkinlikler kurulunun Türk kültürünü tanıtıcı materyal hazırlaması ve arşivlemesi. Okul koridorlarında bulunan ekran ve panolarda Türk kültürünü tanıtıcı sunumların yapılması.

Başlama ve Bitiş Tarihi

2013-2017

2013-2017

Süresi

-

-

Yıllık Maliyet

5.000 SAR

1.000 SAR

Kaynağı

Okul Bütçesi

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Sosyal etkinlikler kurulunun materyal hazırlaması Ekran ve panolarda sunumların yapılması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet


TEMA 3: SOSYAL KÜLTÜREL SPORTİF FAALİYETLER Stratejik Hedef 2.1: Her öğretim yılı boyunca içinde yaşadığımız ülkenin kültürünü tanıtmak ve hoşgörü anlayışını kazandırıcı faaliyetler düzenlemek. Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

67

Stratejik Amaç 2: Yaşadığımız ülke kültürünü öğrencilere tanıtmak ve bu kültüre uyumlarını sağlamak

Suudi okullarıyla iletişim içinde olarak kültür temalı öğrenci ve öğretmen ziyaretlerinin yapılması. Değerler eğitiminde hoşgörü kültürünün işlenmesi.

Başlama ve Bitiş Tarihi

2013-2017

2013-2017

Süresi

-

-

Yıllık Maliyet

5.000 SAR

-

Kaynağı

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Suudi okullarına yapılan ziyaret sayısı Değerler eğitiminde hoşgörü kültürünün işlenmesi için gerekli komisyonun kurulması Komisyonun program ve içeriği hazırlaması Okulda hoşgörü kültürü kazanma memnuniyet oranı

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Adet

1

3

3

3

3

3

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Yüzde

-

%40

%45

%50

%55

%60

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017


TEMA 3: SOSYAL KÜLTÜREL SPORTİF FAALİYETLER Stratejik Hedef 3.1: Her eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan planlamaya göre okulumuzdaki öğrencilerin yetenek ve ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri sanat ve spor faaliyetleri düzenlemek ve öğrencileri bu faaliyetlere yönlendirmek Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

68

Stratejik Amaç 3: Sanatsal ve sportif faaliyetlerin çeşitliliğini artırmak

Tiyatro, şiir dinletisi, halk oyunları, koro vb. sanatsal etkinliklerin yapılması. Teknoloji tasarım, görsel sanatlar gibi alanlarda hazırlanan eserlerin sergilenmesi. Sınıf düzeylerinde spor aktivitelerinin düzenlenmesi.

Başlama ve Bitiş Tarihi

2013-2017

Süresi

-

Yıllık Maliyet 50.000 SAR

MayısHaziran 2013-2017

2 ay

-

2013-2017

-

500 SAR

Kaynağı Okul Bütçesi

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Oluşturulan ekip sayısı Düzenlenen sergi sayısı Düzenlenen spor aktivite sayısı

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Adet

5

6

7

8

9

10

Adet

-

1

1

1

1

1

Adet

4

4

4

4

4

4

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017


TEMA 4: İNSAN KAYNAKLARI Stratejik Hedef 1.1: Türkiye’den yeni gelen öğretmenlerin karşılanma, barınma ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasının her yıl oluşturulan komisyonca planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı

69

Stratejik Amaç 1: Öğretmenlerin Suudi Arabistan’a uyumunu kolaylaştırmak

Bilgilendirici kılavuzun hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması. Yeni gelen her öğretmene rehberlik yapacak bir öğretmenin belirlenmesi. Yeni gelen öğretmenlerimizin ilk etaptaki barınma ihtiyacının karşılanması.

Başlam a ve Bitiş Tarihi

Süresi

Yıllık Maliyet

NisanMayıs 2013-2017

2 ay

-

2013-2017

1 gün

2013-2017

10.000 SAR

Kaynağı

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Kılavuzun hazırlanması ve web sayfasında yayınlanması Yeni gelen öğretmenler için rehber öğretmen görevlendiril mesi Yeni gelen öğretmenleri n barınma ihtiyacının karşılanması

Mevcu t Durum

İlk Yıl 201 3

Sonraki Yıl Hedefleri 201 201 201 201 4 5 6 7

Evet/ Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/ Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet/ Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Türü


TEMA 4: İNSAN KAYNAKLARI Stratejik Hedef 2.1: 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar öğretmenlerin görevlendirme statülerinden kaynaklanan sorunlarını ve çözüm önerilerini raporlaştırmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

70

Stratejik Amaç 2: Personelin özlük haklarını iyileştirmek

Personelin özlük haklarıyla ilgili raporun hazırlanarak üst makamlara sunulması.

Başlama ve Bitiş Tarihi Haziran 2013-2017

Süresi

Yıllık Maliyet

1 ay

-

Kaynağı

Performans Göstergeleri Özlük haklarıyla ilgili raporun hazırlanması için komisyon kurulması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet


TEMA 4: İNSAN KAYNAKLARI Stratejik Hedef 3.1: Personelin işyerinde ve özel hayatında dayanışmasını arttıracak faaliyetleri planlayacak bir komisyonun her sene başı kurul toplantısında oluşturmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

71

Stratejik Amaç 3: Personelin çalışma verimliliğini ve motivasyonunu artırmak

Ailelerin katılacağı dönemlik yemekli buluşmaların düzenlenmesi. Hastalık, doğum, ölüm vb. durumlarda okul adına personeli ziyaret edecek ekipler oluşturulması.

Başlama ve Bitiş Tarihi Ocak-Mart 2013-2017

Eylül 2013-2017

Süresi 2 gün

-

Yıllık Maliyet Kaynağı 20.000 SAR

-

Personel

Performans Göstergeleri Düzenlenecek yemekli buluşma sayısı Ekip oluşturulması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Adet

-

2

2

2

2

2

Evet/Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017


TEMA 5: ULUSLARARASI OKUL Stratejik Hedef 1.1: Mayıs 2013 tarihine kadar yabancı dil eğitimi için uygulanacak program/programları belirleyerek Eylül 2013 tarihine kadar uygulanacak program/programların hazırlıklarını yapmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler:

72

Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin iyi derecede yabancı dil öğrendiği alternatif bir öğretim programı oluşturmak

Faaliyet/Proje Adı 2012 Aralık ayı içinde Riyad’da yabancı dilde eğitim veren okulların eğitim programının incelenmesi için bir ekibin oluşturulması 2012-2013 eğitim öğretim yılı 2. Dönem başında bu ekibin yapacağı çalışmaları tamamlaması ve yabancı dilde eğitim vermek için okulumuzda uygulanacak programın 2013 Mayıs ayı başında hazır hale getirilmesi ve 20132014 eğitim-öğretim yılı itibari ile uygulanmaya başlanması

Başlama ve Bitiş Yıllık Tarihi Süresi Maliyet Aralık 2012

2013-2017

1 ay

-

-

-

Kaynağı

Performans Göstergeleri Ekibin oluşturulması Programın hazırlanması Programın uygulanması

Türü Evet/ Hayır Evet/ Hayır Evet/ Hayır

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

-

Evet

-

-

-

-

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet


TEMA 5: ULUSLARARASI OKUL Stratejik Hedef 2.1: 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 2. Dönem başlangıcından itibaren yabancı dil eğitiminde kalite ve verimliliği arttırmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler:

Faaliyet/Proje Adı

73

Stratejik Amaç 2: Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme becerilerini artırmak

2012-2013 eğitimöğretim yılı 2. Dönem veli toplantısında velilerin yabancı dil konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma düzenlenmesi 5. Sınıflardan başlamak üzere seçmeli dersler arasından yabancı dil dersinin seçilmesinin sağlanması

2012-2013 eğitimöğretim yılı 2. Dönem başlangıcından itibaren yabancı dil derslerinin lise kısmında 4 beceri dersi (dinleme, konuşma, okuma ve yazma ), ortaokul kısmında ise ana ders ve pratik çalışmalar şeklinde bölünmesinin sağlanması

Başlam a ve Bitiş Tarihi

Süresi

Yıllık Maliyet

Nisan 2013

1 gün

-

20132017

-

Şubat 20132017

-

-

-

Kayna ğı

Performans Göstergeleri 2012-2013 öğretim yılı 2. Dönem veli toplantısında velilerin yabancı dil konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma düzenlenmesi 5. Sınıflardan başlamak üzere seçmeli dersler arasından yabancı dil dersinin seçilmesinin sağlanması

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Evet/ Hayır

-

Evet

-

-

-

-

Evet/ Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017


TEMA 5: ULUSLARARASI OKUL Stratejik Hedef 2.1: 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 2. Dönem başlangıcından itibaren yabancı dil eğitiminde kalite ve verimliliği arttırmak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

74

Stratejik Amaç 2: Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme becerilerini artırmak

2013-2014 eğitimöğretim yılı içerisinde okulumuz bünyesinde ana dili İngilizce veya Arapça olan birer öğretmenin sözleşmeli olarak görevlendirilmesinin sağlanması Sene sonunda İngilizce, Arapça ve 2. Sınıfı okutacak öğretmenlerle yapılacak toplantıyla 2. Sınıfta okutulacak yabancı dilin belirlenmesi.

Başlama ve Bitiş Yıllık Tarihi Süresi Maliyet

2013-2017

Mayıs 2013

10 ay

1 gün

50.000 SAR

-

Kaynağı

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri İngilizce dersinin lise kısmında temel becerilere göre bölünmesi Ana dili Arapça veya İngilizce olan öğretmen sayısı Sene sonunda İngilizce, Arapça ve 2. Sınıfı okutacak öğretmenlerle yapılacak toplantıyla 2. Sınıfta okutulacak yabancı dilin belirlenmesi.

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

Evet/ Hayır

-

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Adet

-

1

1

1

1

1

Evet/ Hayır

-

Evet

-

-

-

-


TEMA 5: ULUSLARARASI OKUL Stratejik Hedef 3.1: Yıl içerisinde uluslararası okullara ziyaretler düzenlemek ve okullardaki faaliyetlere karşılıklı katılımı sağlamak Performans Göstergeleri:

Faaliyetler/Projeler: Faaliyet/Proje Adı

75

Stratejik Amaç 3: Diğer uluslararası okullarla iletişimi arttırmak

Yıl içerisinde diğer okullara dostluk ziyaretleri düzenlenmesi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenlerine uluslararası okulların davet edilmesi ve ağırlanması.

Başlama ve Bitiş Tarihi 2013-2017

Ocak-Nisan 2013-2017

Süresi -

4 ay

Yıllık Maliyet

Kaynağı

1.000 SAR

Okul Bütçesi

15.000 SAR

Okul Bütçesi

Performans Göstergeleri Gerçekleştirilen ziyaret sayısı Törenler için davet edilen okul sayısı

Türü

Mevcut Durum

İlk Yıl 2013

Adet

4

5

6

7

7

7

Adet

8

10

10

10

10

10

Sonraki Yıl Hedefleri 2014 2015 2016 2017

STRATEJiK PLAN 2013-2017  
STRATEJiK PLAN 2013-2017  

STRATEJiK PLAN 2013-2017

Advertisement