Blauwput Omnisport Sportaanbod 2022 - 2023

Page 1

Blauwput Omnisport VZW www.blauwputomnisport.be Sportaanbod2022-2023 Waar inspanning, ontspanningwordt

3jarigenmultimove wo 14u00-15u00 Zaal1 GK1 20 4jarigen wo 14u00-15u00 Zaal1 GK2 20 5jarigen wo 15u00-16u00 Zaal1 GK3 20 1stelj ma 18u00-19u00 Zaal1 GMJ1 20 1stelj wo 14u00-15u00 Zaal2 GMJ11 20 2delj ma 19u00-20u00 Zaal1 GMJ2 20 2delj wo 15u00-16u00 Zaal2 GMJ22 20 3delj wo 17u30-18u30 Zaal1 GM3 20 3delj vr 18u00-19u00 Turnhal GM33 20 4delj wo 18u30-19u30 Zaal1 GM4 20 4delj vr 19u00-20u00 Turnhal GM44 20 5delj ma 18u00-19u00 Zaal2 GM5 20 5delj do 18u00-19u00 Turnhal GM55 20 6delj ma 19u00-20u00 Zaal2 GM6 20 6delj do 19u00-20u00 Turnhal GM66 20 12-14j ma 20u00-21u00 Turnhal GM7 20 12-14j wo 20u00-21u00 Turnhal GM77 20 3de-4delj di 18u30-19u30 Zaal2 GJ3 20 3de-4delj vr 18u30-19u30 Turnhal GJ33 20 5de-6delj+12-14j di 19u30-20u30 Zaal2 GJ4 20 5de-6delj+12-14j vr 19u30-20u30 Turnhal GJ44 20 14-18jaar wo 20u30-22u00 Turnhal GMJ8 30 +18jaar vr 20u30-22u00 Turnhal GT1 30 trampolinespringen.speelseVanafkleutergymGymisenblijfteensterketroefvanBlauwputOmnisport.Webiedenhetlevenslangaan:vanopaangepastetoestellenovergymvoorjongerentotfitgymvoorvolwassenen.3jaarkanjeinonzeuitgerustegymzalenonderleidingvanervarenlesgeversopeenmanierlerenrollenensalto’smaken,hangenenzwaaienaandetoestellenen Gym gym@blauwputomnisport.be MeisjesKleuters&JongensMeisjesJongensJeugdVolwassenen

en TTj (Toestelturnen Jongens). Beide olympische sporten vragen durf, (spring)kracht, lenigheid, coördinatie, maar ook inzet en doorzetting. Contacteer de verantwoordelijke Sandra Dejongh. ToestelturnenMeisjesGroep1 Turnhal GA1 506 ToestelturnenMeisjesGroep2 Turnhal GA2 396 ToestelturnenMeisjesGroep3 Turnhal GA3 380 ToestelturnenMeisjesGroep4 Turnhal GA4 218 ToestelturnenJongensGroep1 Turnhal GA5 506 ToestelturnenJongensGroep2 Turnhal GA6 396 ToestelturnenJongensGroep3 Turnhal GA7 380 Gym gym@blauwputomnisport.be ShowteamDamesenHerenCompetitiegym TTm@blauwputomnisport.be TTj@blauwputomnisport.be

Zaal1

Al turnend blijf je in conditie. Zowel kracht en lenigheid als evenwicht en coördinatie komen aan bod. Alle spieren worden geoefend, dus zeker ook de buik- en bilspieren. Met behulp van banken, ballen, sportramen, touwen, enz. of gewoon met je eigen lichaam als ‘ballast’ werk je je gedurende een uur in het zweet. Geen spiertje krijgt de kans te rusten.

FitgymHeren ma 20u30-21u30 Zaal1 GG2 20 Bodytraining Dames&Heren wo 10u30-11u30 Poly GG3 20

Turnhal

De wedstrijdvorm van turnen duiden we aan met de afkorting TTm (Toestelturnen Meisjes)

doorgroeienlatenHebjeeengoedebasisvanhettoestelturnenenwiljeditookweltijdensdemonstratieszien?Dankanjevanaf12jaarinonzejeugd-demoploegterecht.Laterkanjenaaronzevolwassenen-demoploeg. Jeugd do 19u30-21u00 GD1 60 Jeugd vr 18u30-20u00

Er aantreden.

Daartoe is de wedstrijdgroep onderverdeeld in wedstrijdgroep A-, B- en Cniveau. Contacteer deverantwoordelijkeGerritMichiels(0475/3357 31)indien jegeïnteresseerd bent in wedstrijd-acrogym. Wil je ongekende hoogten ontdekken? Wil je de kicks van je leven beleven? Word je ‘s morgens al springend wakker op je matras ...? Verwen dan die kriebels nog eens extra bij ‘Tumbling en Trampoline’. informatiegeïnteresseerdJekanbijBlauwputOmnisportookaancompetitietrampolinedoen.Indienjehierinbent,kanjedeverantwoordelijkeSandraDejonghcontacterenvoormeeren trainings schema’s. Gym gym@blauwputomnisport.be Acrogym Acro@blauwputomnisport.be CompetitieTrampolinegTrampoline/TumblinAcrogymCompetitieCompetitieTrampoline/Tumbling Trampoline@blauwputomnisport. be

AcrogymGroep1 AC1 286 AcrogymGroep2 AP1 138 1ste-2delj do 17u30-18u30 Turnhal TT1 20 3de-4delj do 18u30-19u30 Poly TT2 20 5de-6delj do 19u30-20u30 Poly TT3 20 vanaf13jaar ma 20u30-22u00 Turnhal TT5 30 TrampolineGroep1 Turnhal TA1 275 metvertrouwenbovenLijkthetjewatomdeeluittemakenvaneenpiramide?Ofwiljegraageensaltodraaienhethoofdvaneenpartner?Datkanbijacrogym.Samenwerkingenwederzijdszijnhierergbelangrijk.Jeturntimmersnietaantoestellen,maarsamen1ofmeerderepartners. Recreatie+6jaar do 17u30-19u00 Zaal1 AR1 30 za 14u00-15u30 Zaal1 AR11 30

kan bij Blauwput Omnisport ook aan acrogym op competitieniveau gedaan worden. Voor iedere gymnast bestaat er wel een geschikt niveau waarbinnen hij/zij kan

Jazzdans is een ritmischedansvormdiegebruik maaktvan velesoorten muziek,gaande van swingjazz tot de allernieuwste hits. Een algemene lijn doorheen de verschillende stijlen zijn ongetwijfeld de isolaties, de polyritmiek (coördinatie) en de dynamiek. We baseren ons op de algemene motorische lichaamsontwikkeling met nadruk op muzikaliteit, beleving en expressie, maar ook op tijds – en ruimteperceptie. We leggen jongerenlenigheiddebasisvoorspecifiekedansvormen,waarbijweextraaandachtbestedenaanhouding,enbasistechniek.Hetresultaatiseengevarieerdeleswaarinkinderenenveeldansplezierbeleven.

Dans dans@blauwputomnisport.be

Kleuterdans is er voor alle kleuters vanaf de eerste kleuterklas. Tijdens de danslessen worden de algemene dansvormen spelenderwijs gestimuleerd en aangeleerd. Door in te spelen op hun eigen leefwereld ontwikkelen de kinderen muzikaliteit, ruimte -en vormgevoel. Op deze manier wordt er in deze lessen al een goede basis gelegd voor het, op latere leeftijd, aanleren van meer danstechnische bewegingen.

KleuterdansJazzdans

Kleuters2de en3de klas di 17u00-18u00 Zaal3 DK2 20 KinderenA(6-9j) za 11u30-12u30 Zaal1 DJ1 20 KinderenB/C(10-14j) di 18u00-19u00 Zaal3 DJ3 20

Beginners(+10j) vr 18u30-20u00 Zaal3 DR1 30 KinderenA za 09u30-10u30 Zaal1 DU1 20 KinderenB/C za 10u30-11u30 Zaal1 DU2 20

Urban Danceis een verzamelnaamvoorverschillende dansstijlen (streetdance, hiphop, ragga,…) waarbij voornamelijk gewerkt wordt met R&B – en hiphopmuziek. Zowel beginners als gevorderden kunnen elk op hun niveau aan de slag in een les waar expressiviteit, inleving en explosiviteit van erg groot belang zijn. Voor deze lessen zijn knielappen en (dans)sneakers met enkelbescherming een absolute must.

Breakdance staat ook wel bekend als breaking of b-boying. Bij breakdance zijn ontelbaar veel moves te onderscheiden. Een groot deel van deze bewegingen zijn overgenomen uit onder andere traditionele Afrikaanse dans, Chinese vechtsporten en de Braziliaanse gevechtsport Capoeira. Breakdance is zeker bekend bij het jonge publiek!Aan onze lessen breakdancekan er worden deelgenomen vanafdeleeftijd van 10 jaar, dit om de kwaliteit van onze danslessen te kunnen garanderen.

DansModerne

dans@blauwputomnisport.be UrbanBreakdanceDance

Body-Style Body-style@blauwputomnisport.be Zumba&StrongBodyCalisthenicsShape

Iedereen+13j ma 20u30-22u00 Turnhal BCL1 45 za 19u00-20u30 Turnhal BCL2 45 Iedereen+16j Za 10u30-11u30 Zaal3 BS1 35 Iedereen+16j ma 20u15-21u30 Zaal3 BS3 35 Strong wo 19u00-20u00 Zaal3 BZ1 30 Zumba di 20u30-21u30 Zaal1 BZ2 30 Ditgenomen.zonesspierversterkendeBody-Shape,lessenhangen,zonderBijcalisthenics,ookwelbodyweightworkoutofstreetworkoutgenoemd,gaanwefitnessentoestellen.Wegebruikenenkelonseigenlichaamsgewicht!Optrekken,opduwen,klimmen,springenenhoudingenaannemenzullendegrootstefocushebben.Aandezekanvanafdeleeftijdvan13jaar.Voorvolwassenenisdezelesookzekergeschikt!figuurtrainingofookgekendalsBBB,schaaftjelichaambijdoormiddelvanoefeningen.Jewerktzowelrechtstaandalsopeenmatjeaandemoeilijke(Borsten-Billen-Buik),maarookbenen,armenenschouderswordenonderhandenDeintensievework-outzaljewellatenzweten,maarzonderdatjebuitenademraakt.iseeneenvoudigtevolgenles.Materiaal:sportievekledij,eenmatjeeneenflesjewater.

Zumba onvoorzienelichaamsvezelgeïnspireerdishetbewijsdatfuneneenfullbodyworkoutwelsamengaan.Eenfitnessprogrammaopwereldritmeszoalso.a.Salsa,Merengue,ReggaetonenCumbia,waarbijelkemeedoet.Hetisgeendansles,maareenfeestwaarbijgeenfoutenbestaanalleensolo's... Strong FloorplaywaarbijwordtZumba,iseenintervaltrainingwaarbijdebewegingenafgestemdzijnopdemuziek.HetisgeendusgeenworkoutmetdanspassenmaarweleenHITT-workoutwaarbijvooralgewerktaandecore.Delesheeftuiteraardopwarmingencooldownmetdaartussen4quadrantenintensiteitwordtopgebouwdombijhet4dequadrantteeindigenmetquadrantwaarbijeropeenmatjegewerktwordt.

Vinyasa di 20u00-21u30 Zaal3 BY2 45 Hatha wo 19u30-21u00 Zaal1 BY3 45 Gentle di 19u30-20u30 Zaal3 BY5 30 Iedereen+16j za 09u30-10u30 Zaal3 BP1 30 Iedereen+16j do 19u00-20u00 Zaal3 BP2 30 Iedereen+16j di 20u00-21u00 Zaal3 BP4 30 Iedereen+16j ma 19u30-20u00 Zaal3 BST1 20 Indelessen Hatha yoga wordenhoudingen(ofasana’s)opeenbepaaldtempouitgevoerd,niet ookverwerken.detevlug,niettetraag.Eriseentijdvanbewegeneneentijdvanrust.Derustvindtplaatsondervormvandelijkhoudingofzithoudingen,ditisnodigomhetlichaamdetijdtegevenomteOnzegezondheidwordtvooreengrootdeelbeheerstdoorhetdenken,daaromisereendeelmeditatieinelkeles. Vinyasa yoga isafgeleidvanHathayogamaaropeenaantalvlakkenverschillend.Hettempovan aanbod..kortgeschiktworkoutsHITisondersteunen.ligtversterktlichaamPilatesritmeVinyasayogaligthogerendehoudingen(asana's)gebeurenineensoortvanflowdewelkehetvandeademvolgen.iseentrainingsmethodewaarbijhouding,stabiliteit,coördinatie,ademhalingenfocusopengeesthetuitgangspuntis.Hetiseeneffectieveworkoutdiespiergroepentegelijkenrektomeenevenwichtigensoepellichaamtekrijgen.DenadrukvandemethodebijdespierendieervoorzorgendathetlichaamindecorrectebalansstaatendewervelkolomDegevorderdegroepistoegankelijknatweejaarervaring.Indebeginnersgroepiedereenwelkom!staatvoorHighIntensityTraining.Tijdensdeleskomenerzeerafwisselendeenpittigeaanbod,metalsdoeldealgemeneconditieenspierkrachtoptebouwen.Delesiszeeralsjeweinigtijdhebtwantbinneneenhalfuurstajeweervoldaanbuiten.Dezelesismaarkrachtig.Jekanookkiezenomnadienaantesluitenbijeenanderegroepslesuitons BodyStyle Body-style@blauwputomnisport.be PilatesYogaHit

16+enVolw. di 09u30-11u00 Sporthal BV1 20 16+enVolw. do 19u00-20u30 Sporthal BV3 20 16+enVolw. za 10u30-12u00 Sporthal BV4 20 16+enVolw.+G-Bad ma 21u00-23u00 Poly BV5 28 16+enVolw.+G-Bad za 12u00-13u30 Poly BV7 28 16+enVolw.Gevord. za 10u30-12u00 Sporthal BV6 55 Onze recreanten kunnen vrij spelen op dinsdag (BV1), donderdag (BV3) en zaterdag doorgedreventechnisch-instaptornooienwijden.-zaterdagnamiddag)week:over.badmintontechniek!-namiddag).zowel-onderverdelingBinnenminiemen,duidelijkerSamenkunnenof(BV4)Menkanooktrainingenvolgenvoorbeginners;BV5opmaandag;BV7opzaterdagvoorgevorderdenBV6opzaterdag.Nieuwespelersdietrainingwensentevolgenhunniveaulatentestenbijdetrainers.metonzetrainershebbenwedenaamgevingvanallegroepentrachtentemaken.Erzijnvolgendeleeftijdsgroepen:Multi-moveenminibad,kadetten,scholierenenjunioren.deleeftijdsgroepenminiemenkadettenscholierenenjunioreniserdaneengemaaktvolgensjebadmintonkennisentoewijding:FUN:Bijdezegroepstaatpleziercentraal.Badmintonmaaktjeblij,speciaal.Jewilbijlerenalsmatchesspelen.Dezegroeptraint1xperweek(opzaterdag-INTENSE:JebentgefascineerddoordebadmintonenwiljeverdiepenindeJewil2xperweekspelenenslaatdanookbijnageenenkelelesJeneemtookdeelaandeVVBBC-cup-instaptornooien.Dezegroeptraint2xperwoensdagnamiddag&zaterdagnamiddag(junioren:donderdagenCOMPETITIVE:Jehebtdebadmintonmicrobeserieustepakkenenwiljevolledigtoe-Ookhierspeelje2xperweek.JeneemtookdeelaandeVVBBC-cupenproeftaleensvaneenjeugdtornooi.SELECT/ULTRA:Jebentgeobsedeerd,verslaafd.Detrainerswillenjeookfysiekenvervolmaken.Jekrijgtdemogelijkheidomineenkleinselectgroepjetrainingtekrijgen.Jetraintdanook3xperweek. Badminton Badminton@blauwputomnisport.be JeugdRecreanten+16j

Multimove+Minibad wo 15u30-17u00 Sporthal BMMMB1 30 Multimove+Minibad za 09u00-10u30 Sporthal BMMMB2 30 Minibad wo 15u30-17u00 Sporthal BMINIBAD1 30 Minibad za 09u00-10u30 Sporthal BMINIBAD2 30 Minibad9 wo 15u30-17u00 Sporthal BMBAD9w 30 Minibad9 za 09u00-10u30 Sporthal BMBAD9z 30 MiniemenIntensief wo 15u30-17u00 Sporthal BMINI 60 MiniemenIntensief za 14u00-15u30 Sporthal MiniemenFun za 14u00-15u30 Sporthal BMINS2 30 KadettenFun za 14u00-15u30 Sporthal BKAD 30 ScholierenFun za 15u00-16u30 Sporthal BSCHOL 30 JuniorenFun za 15u00-16u30 Sporthal BJUN 30 Miniemen wo 17u00-18u30 Sporthal BMIN1 77 Miniemen za 09u00-10u30 Sporthal Kadetten wo 15u30-17u00 Sporthal BMIN2 77 Kadetten za 9u00-10u30 Sporthal Scholieren wo 17u00-18u30 Sporthal BKAD01 77 Scholieren za 10u30-12u00 Sporthal Scholieren wo 17u00-18u30 Sporthal BKAD02 83 Scholieren za 09u00-10u30 Poly Scholieren wo 18u30-20u00 Sporthal BSCHOL01 83 Scholieren za 10u30-12u00 Poly Scholieren wo 18u30-20u00 Sporthal BSCHOL02 105 Scholieren za 12u00-14u00 Sporthal Scholieren wo 18u30-20u00 Sporthal BSCHOL03 83 Scholieren za 12u00-14u00 Sporthal Junioren wo 20u00-22u00 Sporthal BJUN01 121 Junioren za 12u00-14u00 Sporthal Junioren do 19u30-21u30 UCLL BJUN02 121 Junioren za 12u00-14u00 Sporthal Selectgroepen di 18u30-21u00 Sporthal BSELECT 50 Competitie ma 18u30-20u00 Sporthal BCOMP 121 Badminton Badminton@blauwputomnisport.be JeugdRecreatiefJeugdCompetitief

Jongerenseptotmei do 19u00-20u00 Zwembad ZL3KG1..4 40

Nordic walking is een vorm van fitness, meer bepaald sportief wandelen met 'speciale' stokken. Lenigheid, kracht, coördinatie en uithouding worden hierdoor opmerkelijk verbeterd. De stokken bieden steun en stabiliteit en verminderen de belasting op knieën, heupen, enkels en wervelkolom. Niet minder dan 90 % van alle lichaamsspieren wordt gebruikt bij Nordic walking! Deelnemen aan de Nordic walking wandeltochten voor gevorderden kan enkel indien er reeds een initiatiecursus werd gevolgd.

Ouderkindzwemlessep-mei za 12u00-13u00 Zwembad ZT2 8

ZwemmenZwemlessen

Zwemmen@blauwputomnisport.be

Kinderen3+&Jongerenseptotmei za 12u00-13u00 Zwembad ZL2G1..10 40

Kinderen3+&Jongerenseptotmei za 11u00-12u00 Zwembad ZL1G1..10 40

Volwassenenseptotmei do 19u00-20u00 Zwembad ZL3V 40

Zwemmen

IedereenTrimzwemmen do 19u00-20u00 Zwembad ZT3 8 Gevorderden di 19u30-21u00 Boudewijnst NW1 8 Gevorderden za 09u30-11u00 Alternatief

Nordic Walking Nordicwalking@blauwputomnisport.be

Als zwemschool gaat hier de meeste aandacht naar zwemlessen voor jongeren, naar het aanleren van een zo perfect mogelijke zwemstijl. Als volwassene kan je je gaan inspannen als ‘baantjestrekker’ of vrij zwemmen. Op voorhand inschrijven bij de verantwoordelijke is noodzakelijk voor iedere zwemdiscipline. Lesaanbod: van watergewenning tot survival. De zwemlessen lopen van september tot juni. Trimzwemmen het hele jaar.

Tafeltennis@blauwputomnisport.be RecreatieCompetitiefZaalvoetbal Zaalvoetbal@blauwputomnisport.be

Jeugd-initiatie wo 16u00-18u00 Poly PR1 30 Alleleeftijden-recrea/1 wo 20u00-22u00 Poly PR3 15 Alleleeftijden-recrea/2 vr 18U30-20u30 Poly PR4 15 Training ma 19u00-21u00 Poly PC1 80 Training wo 16u00-18u00 Poly Training wo 18u00-20u00 Poly VrijeTraining wo 20u00-22u00 Poly VrijeTraining vr 18u30-20u30 Poly RecreaGrVroeg(+14j) vr 19u00-20u30 Wijnpers SR1 15 RecreatieGrLaat(+14j) vr 20u30-22u00 Wijnpers SR2 15 RecreatieDames(+14j) ma 20u00-21u30 VTIhal2 SR3 15 CompTheEagles zo 17u30-19u30 Wijnpers SC1 55 CompTheOriginals do 21u00-22u00 Wijnpers SC2 55 CompTheLadies zo 17u30-19u30 Wijnpers SC3 55 CompDeKnallers zo 17u30-19u30 Wijnpers SC4 55 CompTheMixers zo 17u30-19u30 Wijnpers SC5 55 CompDeVlammers zo 17u30-19u30 Wijnpers SC6 55 competitiespelersbeschikking,debasisbegrippen.Tijdensdeinitiatielessenleerjedejuistehoudingachterdetafel,houdingvandepalletendeDebeginnerskrijgeneenduurzaamheidstraininggerichtophetherkennenvanverschillendetechnieken,spelfazenenspeltactiek.Voorderecreantenstaantafelsterzodatiedereenongedwongenenvriendschappelijkeenballetjekanslaan.Dekrijgendoorgedreventrainingoptechniekenspeltactiek.

Vanaf 14 jaar ben je wekelijks bij ons welkom om te zaalvoetballen: Op maandag spelen we uitsluitend met dames: we starten met baloefeningen om telkens te eindigen met een onderlinge wedstrijd Op vrijdag hebben we een vroege en late groep. Iedereen is dan welkom om er recreatief te zaalvoetballen.

Tafeltennis

Naast de recreatie, bieden we ook de mogelijkheid aan om mee te doen met één van onze competitieploegen: twee herenploegen (The Originals en The Eagles), drie damesploegen (The Ladies, De Knallers en De Vlammers) en één gemengde ploeg (De Mixers).

Volley-aprèsheren ma 21u30-22u30 Zaal1 VR3 8 Comp-rec di 20u00-22u00 Sporthal VR5 30 Leeftijd3456789101112141516184099 GymGymBody-StyleBadminton-BodyshapeBody-Style-CalistenicsBody-StyleZumbaBody-Style-PilatesBody-Style-StepBody-Style-YogaBody-Style-StrongDans-BreakdanceDans-JazzdansDans-KinderdansDans-UrbanDanceGym-Acrogym-Dames-enHerenGym-JongerenGym-KleutergymGym-ShowteamGym-ToestelTurnen-Trampoline-TumblingNordicWalkingTafeltennisComp&RecreaVolleybalZaalvoetbalComp&RecreaZwemmen hoogstandjesbendeNaverwacht.Aangezientegenstander.eigeningeschrevenvooralaangescherpt,aandachtVolleybalRecreatieveCompetitieopdinsdagavond:istechnischeenmoeilijkesporteninonzerecreaploegwordthierdanookveelaanbesteedonderleidingvaneentrainer/coach.Debasistechniekenwordenmaarooktactiekenspelinzichtkomenuitgebreidaanbod.Uiteraarddraaithetomdefunvanhetspel,metgenoegtijdvoorwedstrijdjesonderling.DeploegisookbijSportaFederatievoorrecreatievecompetitie.Dethuiswedstrijdenvallenophettrainingsuur.DeuitwedstrijdenwordengehoudenophettrainingsuurvandeDeploegstaatopenvoordamesenherenmetenigebasiservaring(naselectie).hetomeenteamsportgaat,wordtvandespelersregelmatigeaanwezigheiddefitgym-herenopmaandagavondkunjejesamenmetdeandereledenvandezevrolijkenogeenuurtjeuitlevenindevolley-aprés.Verwachthierechtergeentechnischeoftactischerichtlijnen,enkeleenfijnengezelligsamenspel. Volleybal Recrea-Volley@blauwputomnisport.be Welke Sport voor mij?

PERJAAR! Voorheteerstegezinslid,inclusiefverzekering! PERJAAR! Voorhettweedegezinslid,inclusiefverzekering! PERJAAR! Vanafhet derdegezinslid,inclusiefverzekering! DeMol OudeBaan-Korbeek-lo DeWijnpersMechelsevest72-Leuven Poly BoudewijnstadionDiestsesteenweg270-Kessel-Lo SporthalStadionlaan-Kessel-Lo SporthalUCLLKerspelstraat70-Heverlee TurnhalBoudewijnstadionDiestsesteenweg270-Kessel-Lo VTI-Sporthal2Brabançonnestraat22-Leuven Zaal1 Patroonschapsstraat5-Kessel-Lo Zaal2 Diestsesteenweg149-Kessel-lo(naastkerk) Zaal3 Diestsesteenweg149-Kessel-lo(naastkerk) ZwembadStadionlaan-Kessel-Lo Per sessie vindt u in de folder de extra kosten die per sessie per jaar bovenop het basislidgeld betaald dienen te worden. Blauwput Omnisport VZW behoudt steeds het recht om in de loop van het sportjaar uren en aanbod aan te passen. De verzekeringsvoorwaarden zijn in te kijken via onze website. Het betaalde lidgeld kan in geen enkel geval teruggevorderd worden. (ook niet gedeeltelijk) Basislidgeld Inschrijf@blauwputomnisport.be 99€ 785€5€ Lidgeldensysteem Onze Sportzalen

Secretariaat AnnBoonensecretariaat@blauwputomnisport.beK.Schurmansstraat1103010Kessel-Lo0498/310688 Verantwoordelijken NordicBadmintonRudyNiclaesa.i.0494/512805badminton@Body-styleVanDoren-Boydens0496/788051body-style@DansVanDoren-Boydens0496/788051dans@GymSandraDejonghgym@walkingRitaDeprénordicwalking@TafeltennisHeylenSandertafeltennis@VolleybalLeenImbrechtsrecrea-volley@ZaalvoetbalKurtGheysen0494/567253zaalvoetbal@ZwemmenEvyTollet0475/476375zwemmen@ Voorzitter MarleenDeraymaekerbestuur@marleen.deraymaeker@ Ledenadministratie&IT RudyNiclaesledenadministratie@ Informatie Inschrijven?via onze website : www.blauwputomnisport.be waar ontspanninginspanning,wordt

Ookteltzaalvoetbalgym,eenturnen,De'roots'vanBlauwputOmnisportvzwuitKessel-Loliggeninhetmaardeclubisuitgegroeidtoteenomnisportverenigingmetaanbodvanmeerdan30sporten,in9afdelingen(body-style,dans,badminton,tafeltennis,volleybal,nordicwalking,enzwemmen),samenongeveer150groepen.Onzeclubmeerdan1800leden.jijvindtbijonszekereenplaatsje.

Je wordt lid van Blauwput Omnisport vzw na het betalen van het verschul-

www.blauwputomnisport.be secretariaat@blauwputomnisport.be

korting.éénhierovertoelaat.pastkandigdebasislidgeldendeextrakosten.JedeelnemenaaniederesportdiejeenditzolangdeinfrastructuurhetDeverantwoordelijkeheefthetbeslissingsrecht.Ledenvangezinkrijgenbovendieneenfikse

naarbegeleiderscratischesportprogrammaBijBlauwputOmnisportvzwsteljedusjeeigensamenaaneenzeerdemo-prijs.Gediplomeerdelesgeversenstaanvoorjeklaaromjehongersport,veelsport,testillen.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.