Page 1

VÝVOJ VÝSKUM

SUROVINY A MATERIÁLY

NAKLADANIE S ODPADOM, RECYKLÁCIA A OPÄTOVNÉ POUŽITIE

ŽIVOTNÝ CYKLUS VÝROBKU

VÝROBA

ODSTRÁNENIE

DOPRAVA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA Obr. 1 Životný cyklus výrobku

DISTRIBÚCIA A LOGISTIKA

ZCV  

Zivotny cyklus

ZCV  

Zivotny cyklus

Advertisement