Sprawozdanie roczne 2014 - Ruch Maitri Gdańsk

Page 1
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA I INICJATYWY DUCHOWE GDAŃSKIEGO OŚRODKA MAITRI W ROKU 2014 • Jak co roku, również w 2014r., członkowie, wolontariusze i rodzice adopcyjni gdańskiej wspólnoty Maitri spotykali się w każdy pierwszy czwartek miesiąca na wspólnej modlitwie podczas Mszy św. odprawianych przez opiekuna wspólnoty ks. Proboszcza Marka Dynię. Kilkakrotnie we Mszy uczestniczyli także uczniowie jednej z gdańskich Szkół Specjalnych wraz z grającą na gitarze opiekunką, którzy piękną oprawą muzyczną uświetniali eucharystie. Każdy dzień pracy pracownicy Stowarzyszenia Ruchu Maitri wraz z wolontariuszami rozpoczynali zwykle wspólnym odmawianiem modlitw Ruchu. • Większość członków wspólnoty na co dzień podejmowało indywidualną formację duchową, między innymi poprzez uczestnictwo w pielgrzymkach, rekolekcjach oraz warsztatach biblijnych. • 11 stycznia 2014r. gdańskie spotkanie opłatkowe i Eucharystię uświetnił swoją obecnością Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, który po uroczystej Mszy św. uczestniczył również w spotkaniu z członkami i sympatykami Maitri w parafialnej „Kawiarni z Sercem”. Przepiękną oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił chór kościelny z gdańskiej parafii pw. o. Pio, którego członkami są m. in. nasza Prezes Zarządu Ewa Turek oraz członkowie Jej rodziny. • W dniu 07.01.2014 Odpowiedzialny za ośrodek gdański Tadeusz Makulski, uczestniczył wraz z Duszpasterzem Krajowym o. Janem Jackiem Stefanów, Główną Odpowiedzialną Weroniką Musiał i Anią Kondratowicz z Torunia, w emitowanej na żywo przez Radio Maryja i Telewizję Trwam audycji „Rozmowy niedokończone: Wyrażona czynem miłość do najuboższych”. Audycja w całości poświęcona była Ruchowi Maitri. • W czerwcu 2014r. Stowarzyszenie Ruchu Maitri współorganizowało wraz z uczniami z Zespołu Szkół Plastycznych z Gdyni-Orłowa „Tydzień Solidarności z Dziećmi z Afryki”. Na zakończenie akcji, w dniu 14.06.2014 na gdyńskim molo odbył się happening „Niesiemy wodę dla kolegów z Afryki”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na warunki życia dzieci w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie noszenie na głowie ciężkich pojemników z wodą jest w realiach afrykańskich codziennością. Patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, a patronat medialny Radio Gdańsk. • Przedstawiciele ośrodka gdańskiego uczestniczyli w Dniach Afrykańskich w kilku szkołach, gdzie przeprowadzili prelekcje na temat Ruchu Maitri i Adopcji Serca. Między innymi w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej i Zespole Szkół OMEGA w Katowicach, gdzie można było również obejrzeć wystawę Ruchu Maitri „Misja” z pracami fotograficznymi warszawskiego fotografika Łukasza Sokoła. • W dniach 03-07.07.2014r. 10 osób z Gdańska uczestniczyło w corocznych rekolekcjach Ruchu Maitri. Warsztaty biblijne, poprowadzone przez o. Radosława Solona FVM Cap., odbyły się tym razem w Domu Misjonarek Krwi Chrystusa w Swarzewie. Temat rekolekcji: „Bóg, który uzdrawia i daje nowe życie”. • W dniach 20-21.09.2014r. 3 osoby z Gdańska wzięły udział we Wrocławiu w XXXVIII Spotkaniu Krajowym Ruchu Maitri. • Wspólnota gdańska Maitri w dniach 03-04.10.2014 zorganizowała wraz z księżmi Pallotynami sympozjum misyjne „Adopcja Serca i co dalej”. Impreza odbyła się Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej. Uczestniczyli w niej misjonarze misjonarki, przedstawiciele sekretariatów misyjnych prowadzących Adopcję Serca, rodzice adopcyjni, przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń i fundacji. Organizatorem i prelegentem z ramienia Maitri Gdańsk był Tadeusz Makulski. • Koordynator Adopcji Serca Tadeusz Makulski odwiedził też w dniach 31.10.-24.11.2014 kolejne placówki misyjne w celu weryfikacji dokumentacji dotyczącej Adopcji Serca oraz wykonania zdjęć podopiecznych dla rodziców adopcyjnych. Tym razem odbył podróż do Kongo i Demokratycznej Republiki Konga (5 placówek misyjnych Sióstr św. Józefa) oraz do Togo, gdzie spotkał się z Siostrami św. Katarzyny w 4 placówkach misyjnych. • Gdańska wspólnota w roku 2014 wielokrotnie gościła w swoim biurze misjonarzy odwiedzających Polskę w ramach urlopu. • Jak co roku wydane zostało, 6 numerów gazetki „My a Trzeci Świat”. Tym razem w zmienionej, kolorowej szacie graficznej. Wspólnota prowadziła także stronę internetową Ruchu oraz profil Facebook. • Członkowie Rady Maitri Gdańsk i Zarządu SRM spotkali się w 2014r. 11 razy w celu podjęcia decyzji w sprawach bieżących oraz zatwierdzenia wydatkowania środków na cele statutowe. Sporządziła Elżbieta Zięba Gdańsk 18.03.2015

ZAŁĄCZNIK NR 1


LISTA SFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

1

Dodatkowa pomoc dla Yemba Gomti Valentin. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Bertoua-Enia, Kamerun

896 Euro

2

Pomoc w zorganizowaniu sesji formacyjnych, staży i pielgrzymek dla dzieci i młodzieży w misji Atok.

Zgromadzenie Księży Marianów, Atok, Kamerun

4 150 Euro

3

Dożywianie chorych w Ośrodku Zdrowia w Buraniro na rok 2014.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

3 000 Euro

4

Zakup leków dla Ośrodka Zdrowia w Buraniro na 2014 rok.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

3 500 Euro

5

Dożywianie dzieci i pensje dla kucharek w Przedszkolu Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus w Gitega.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Gitega, Burundi

1 755 Euro

6

Pomoc w dożywianiu kleryków w roku akademickim 2013/2014 – kontynuacja projektu "Kwiaty dla ks. Romana".

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek Yaounde, Kamerun

1 000 Euro

7

Dodatkowa pomoc dla Abdoulaye Goni. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Bertoua-Enia, Kamerun

106 Euro

8

Dodatkowa pomoc dla Barutwanayo Izai. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

209 Euro

9

Dodatkowa pomoc na zakup mebli dla Vyogusenga Sentia. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

54 Euro

10

Zakup pola dla Nwuyekure Matrona. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

313 Euro

11

Dodatkowa pomoc dla Kwizera Iranyumva. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

569 Euro

12

Dożywianie 30 dzieci z Sierocińca im. Bł. Reginy Protman w Pagouda na rok 2014.

Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Pagouda, Togo

6 000 Euro

13

Pomoc w zakupie leków dla chorych na AIDS z ośrodka zdrowia w Essengu

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun

4 201 Euro

14

Dofinansowanie Ośrodka Dożywiania przy szpitalu w Ntamugenga, w parafii Rutshuru, w diecezji Goma na rok 2014 oraz pensje dla pracowników ośrodka.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Ntamugenga, Kongo

14 505 USD

15

Zakup leków i materiałów medycznych oraz ropy do dużego agregatu prądotwórczego na bloku operacyjnym dla Rejonowego Ośrodka Zdrowia w Ntamugenga

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Ntamugenga, Kongo

10 950 USD

ZAŁĄCZNIK NR 2


16

Pomoc w zakupie leków dla Ośrodka Zdrowia w Mirango-Kamenge na rok 2014.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Bujumbura, Burundi

3 218 Euro

17

Pomoc w zakupie zeszytów i mundurków szkolnych na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci z rodzin wielodzietnych i najbiedniejszych w Gatara.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Garara, Burundi

2 000 Euro

18

Na maszynę do szycia dla Nzabimana Tantine. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

149 Euro

19

Na łóżko, materac, poduszkę i koc dla Tuyikeze Janette. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Garara, Burundi

88 Euro

20

Pomoc w funkcjonowaniu szkoły życia w Djouth, na dożywianie w internacie oraz na pomoc w zakupie maszyn dla tych, którzy ukończą formację.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Djouth, Kamerun

1 580 Euro

21

Pomoc chorym, niedożywionym dzieciom, na mleko dla zarażonych chorobą HIV oraz na zakup leków.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun

4 000 Euro

22

Pomoc w zakupie żywności i wypłaty dla części pracowników w Hospicjum im. Jana Pawła II w Kabuga na okres 12 miesięcy.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Kabuga, Rwanda

5 000 Euro

23

Pomoc w zakupie żywności dla Ośrodka dożywiania w Nyakinama.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama, Rwanda

4 000 Euro

24

Dodatkowa pomoc dla Ze Loic. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Bertoua-Enia, Kamerun

58 Euro

25

Na maszynę do szycia dla Mukanyangezi Diane. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Gikondo, Rwanda

376 Euro

26

Opłacenie sesji s. Bakhity i na skompletowanie pomocy pedagogicznych. Fundusze na naprawę i na paliwo do samochodu.

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Santa Barmenda, Kamerun

500 Euro

27

Pomoc dla Przychodni Dentystycznej w Kabuga: przegląd foteli dentystycznych, naprawa instalacji hydraulicznych i elektrycznych, pokrycie kosztów leczenia części osób biednych.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Kabuga, Rwanda

1 600 Euro

28

Dofinansowanie Ośrodka Dożywiania przy Centrum Formacji w Nguelemendouka.

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła. Nguelemenduoka, Kamerun

2 500 Euro

29

Narzędzia do nauki zawodu dla chłopców.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

2 000 Euro

30

Dożywianie w przedszkolu.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun

2 000 Euro

ZAŁĄCZNIK NR 2


31

Na remont domu dla Iradukunda Fany. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Gatara, Burundi

32

Budowa Studni.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek Bafoussam, Kamerun

5 000 Euro

33

Wsparcie dla starych ludzi w okolicy misji Esseng.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun

303 Euro

34

Naprawa samochodu.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

3 000 Euro

35

Na rehabilitacje dla Byiringiro Olivier. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama, Rwanda

439 Euro

36

Na pomoc w dalszym kształceniu sióstr. Zakup książek.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Gitega, Burundi

517 Euro

37

Na dodatkową pomoc dla Vyogusenga Sentia. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

63 Euro

38

Pomoc w zakupie 4 opon.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, Mandama, Kamerun

800 Euro

39

Dodatkowa pomoc na leczenie i edukację dla Etoka Rodrique.

Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Pagouda, Togo

200 Euro

40

Pomoc w zorganizowaniu salonu fryzjerskiego.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

1 338 Euro

41

Dożywianie dzieci w przedszkolu św. Jakuba w Dimako.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Dimako, Kamerun

3 300 Euro

42

Dożywianie dzieci w szkole w Maigaro.

Siostry Franciszkanki Misjonarki Najświętszego Serca

3 000 Euro

43

Zakup książek dla Domu Kultury w Maigaro.

Siostry Franciszkanki Misjonarki Najświętszego Serca

1 000 Euro

44

Zakup podręczników dla uczniów szkoły w Maigaro.

Siostry Franciszkanki Misjonarki Najświętszego Serca

500 Euro

45

Dodatkowa pomoc na zakup wózka inwalidzkiego dla Kabore Basile. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego księża Pallotyni, Grand Bereby, Wybrzeże Kości Słoniowej

450 Euro

ZAŁĄCZNIK NR 2

150 Euro


46

Zakup specjalnego gorsetu i kinesiterapia oraz konsultacje dla Nsabiyera Flavien. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama, Rwanda

420 Euro

47

Kule i specjalne buty z małymi protezami podtrzymującymi kości goleniowe dla Ishimwe Noella. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Nyakinama, Rwanda

550 Euro

48

Dodatkowa pomoc dla Niyonkuru na adidasy i piłkę nożną. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Gatara, Burundi

52 Euro

49

Dodatkowa pomoc na zakup narzędzi dla Habyarimana Sengi Jean Claude. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

168 Euro

50

Dożywianie dzieci w przedszkolu św. Alojzego Gonzagi.

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, Essiengbot, Kamerun

2 300 Euro

51

Dożywianie 400 dzieci w Katolickiej Szkole w Doume.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Haut-Nyong, Kamerun

4 000 Euro

52

Dożywianie 200 dzieci w katolickiej Szkole Podstawowej w Nkoum.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Haut-Nyong, Kamerun

2 000 Euro

53

Dożywiane 210 dzieci w przedszkolu katolickim w Doume.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun

3 000 Euro

54

Zakup leków dla przychodni katolickiej w Doume.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun

3 500 Euro

55

Dożywianie dzieci leczonych w katolickiej przychodni w Doume.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun

3 500 Euro

56

Pomoc w budowie zewnętrznej kuchni z magazynami dla przedszkola w Dimako.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Dimako, Kamerun

2 924 Euro

57

Pomoc w zakupie leków dla Ośrodka Zdrowia w Dimako.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Dimako, Kamerun

4 000 Euro

58

Pomoc w dożywianiu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dimako.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Dimako, Kamerun

3 000 Euro

59

Pomoc w zorganizowaniu Święta Dziecka Afrykańskiego.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun

2 000 Euro

60

Pomoc w zorganizowaniu Świąt Bożego Narodzenia dla 350 dzieci.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun

2 000 Euro

ZAŁĄCZNIK NR 2


61

Pomoc w dożywianiu dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun

4 000 Euro

62

Dodatkowa pomoc dla Bikweto Rodrigue na zakup odzieży i obuwia. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

52 Euro

63

Dodatkowa pomoc dla Ghongera Victor na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

64

Dodatkowa pomoc dla Tushime Seburo Floribert na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

65

Dodatkowa pomoc dla Kambale Kimbwa Augustin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

66

Dodatkowa pomoc dla Budamari Chrisostome na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

67

Dodatkowa pomoc dla Nizeyimana Jean Paul na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

68

Dodatkowa pomoc dla Bahati Majuano na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

69

Dodatkowa pomoc dla Mbusa Christian na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

70

Dodatkowa pomoc dla Uwimana Abraham na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

175 Euro

71

Dodatkowa pomoc dla Kambale Augustin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

72

Prośba o pomoc w leczeniu ludzi chorych a zwłaszcza chorych na AIDS.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Djouth, Kamerun

3 000 Euro

73

Dodatkowa pomoc Nsengiyumva Justin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

74

Dodatkowa pomoc dla Ndyamabo Katuku Emmanuel na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

ZAŁĄCZNIK NR 2


75

Dodatkowa pomoc dla Kasereka Faustin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

76

Dodatkowa pomoc dla Mulombamungu Karondo Faustin na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

77

Dodatkowa pomoc dla Kambale Germain na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

78

Dodatkowa pomoc dla Bonane Nyongera Francois na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

79

Dodatkowa pomoc dla Habakurama Isaac na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

80

Dodatkowa pomoc dla Hakizimana Jean de Dieu na zakup narzędzi. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

81

Na dodatkową pomoc na zakup narzędzi dla Nteziryano Fabrice. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

100 Euro

82

Dodatkowa pomoc na leczenie Nhaikundiye Nadine. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Gatara, Burundi

100 Euro

83

Zakup baterii słonecznych dla misji w Abong-Mbang.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Abong Mbang, Kamerun

4 300 Euro

84

Dofinansowanie szkoły życia w Djouth.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Djouth, Kamerun

1 200 Euro 2 012 Euro

85

Pomoc ludziom chorym i starszym.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun

86

Pomoc w budowaniu kuchni przy przedszkolu.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Esseng, Kamerun

5 931 Euro

87

Dodatkowa pomoc w zakupie narzędzi dla absolwentów szkoły życia.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

2 400 Euro

88

Dodatkowa pomoc dla Ndayininahaze Beatrice na utrzymanie, zakup działki i domu oraz na czynsz. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus, Gitega-Songa, Burundi

1 000 Euro

89

Dodatkowa pomoc na zakup maszyny do szycia dla Mafor Claudine. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Santa-Mbei, Kamerun

206 Euro

90

Dodatkowa pomoc w zakupie narzędzi dla absolwentów szkoły życia - dotyczy Budamari

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Ruthshuru, Kongo

150 Euro

ZAŁĄCZNIK NR 2


91

Pomoc dla dzieci ze szkoły w Nkoum na zakup nagród na koniec I semestru i prezentów na Boże Narodzenie.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun

750 Euro

92

Pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla najbiedniejszych dzieci z Doume-Mbama: zakup ubranek, dożywianie.

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun

1 000 Euro

93

Zakup nagród na koniec I semestru i prezentów na Boże Narodzenie dla 400 dzieci ze szkoły w Doume

Zgromadzenie Sióstr Pallotynek, Doume, Kamerun

750 Euro

94

Dodatkowa pomoc na zakup pola i leczenie Ndayishimiye Aline. Projekt został opłacony przez rodziców adopcyjnych dziecka.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, Buraniro, Burundi

418 Euro

ZAŁĄCZNIK NR 2Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.