Rpc bogkatalog 2014 2015

Page 1

Langsomme ord 2014 BOGKATALOG

Forlagene Alfa, Anis, Aros, RPF & Unitas


La n gso m m e o r d

Det siges, at når forfatteren Jane Austen ikke kunne finde på mere, der skulle omskrives, tog hun det som et sikkert tegn på, at et manuskript skulle en tur i skrivebordsskuffen. Måneder senere, når teksten igen så dagens lys, var en ny gennemskrivning altid nødvendig. Først derefter kunne en roman blive til.

For bøger er de langsomme ords form, og med dette katalog præsenterer ­forlagene under RPC, hvad der i 2013 og 2014 har fået lov at modne sig og blive til bøger. RPC består af forlagene Alfa, Anis, Aros, Unitas og RPF og har som sit over­ ordnede mål at udgive bøger om og inden for teologi, religion, filosofi, etik, ek­ sistens og tilværelsestydning (samt ethvert emne, der ligger i forlængelse heraf). Faglitteratur såvel som skønlitteratur og alt indimellem. RPC er en non-profit virksomhed, hvis formål er at bidrage til formidlingen af ­viden inden for vores specifikke fagområder og fremme en reflek­teret og kritisk debat. Og så driver vi vores egen boghandel, som kan ­besøges på RPC.dk eller på Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C. I år lancerer vi desuden Bogklubben PS – for alle læsere med hang til langsom­ me ord. God læselyst!

Henrik Brandt-Pedersen Direktør

Se flere titler på rpc.dk


Indhold Kultur & Samfund Samfund

Kultur Debat Historie

Teologi & Tænkning

Religion

Filosofi

Idéhistorie

Skønlitteratur, Lyrik, Biografier & det der ligner Biografier

Skønlitteratur

Lyrik

Børne- & ungdomsbøger Ungdomsbøger

Billedbøger

Børnebøger

Liv & Sjæl

Pilgrimslitteratur Selvhjælp Bøn & Spiritualitet Sorg & Krise Noder Prædikensamlinger

Salmer Håndbøger for præster Liturgi

Undervisning

Pædagogik & Didaktik

15 27 39 53

Psyke & Sundhed

Kirke

3

Undervisningsmaterialer til børn og voksne

63 77

1


Giv mig ord til mit liv Jeg mangler svar Og jeg mangler spørgsmål Helle S. Søtrup, fra digtsamlingen Audiens


Kultur & samfund

Kultur & samfund


4

Kultur & samfund

Danmark i krig Peter Lodberg, Jens Torkild Bak og Mette Bock (red.) Anis Siden 1991 har Danmark været en krigsførende nation. Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik har skiftet fokus, og danske soldater har deltaget i aktioner på Balkan, i Irak, Afghanistan, Libyen og senest i Mali. Det giver anledning til spørgsmål, re­ fleksion og diskussion. Danmark i krig belyser fra forskellige vinkler dansk krigs­ deltagelses historie, legalitet og legitimitet. Samtidig peger flere af bidragene på de konsekvenser og spørgsmål, som de seneste års internationale engagement har udløst. En perspektivering af den aktuelle situation, hvor dansk udenrigs- og sikkerhedspoli­ tik igen står til debat, med direkte krigsdeltagelse som en del af erfaringens bagtæppe. Sider: 222 ● Pris: 249,-

De tre vise mænd Sokrates, Platon & Aristoteles Lise Søelund A lfa Ethvert samfund har en spændende og broget historie, og i mangt og meget står vi på skuldrene af De Gamle. I De tre vise mænd er det arven fra de store filosoffer, der præ­ senteres, og Lise Søelund giver et indblik i, hvordan Sokrates, Platon og Aristoteles har banet vejen for de tanker, der stadigvæk er funda­ mentet i Vesten. De tre filosoffer er hovedhjørnesten i vores historie, kultur, etik og politik. Forfatteren samler hovedlinjerne i deres lære og afdækker, hvad vi bruger deres visdom til i en moderne stat. Bogen kan læses af enhver med interesse for en ukompliceret ind­ føring i filosofi. Sider: 146 ● Pris: 178,-

»

En letlæst og underholdende bog om de tre græske filosoffer, som anses for de første. Bogen er god som introduktionslæsning til Sokrates’, Platons og Aristoteles’ filosofiske ideer og centrale begreber i deres tænkning. Lektørudtalelse


Kultur & samfund

5

Sange ved himlens port Bob Dylans bibelske inspirationskilder Jakob Brønnum A lfa Bob Dylan kendes først og fremmest som musiker, og derfor tenderer hans store litterære kvaliteter til at drukne i folk­rock, protestsang og mundharpe. Men han indstilles til Nobelprisen i litteratur år for år, og Dylans tekstunivers er vitterlig delikat, genialt, originalt og billedrigt. I denne bog gennemgås Dylans studiealbum et for et, og det bliver tydeligt, at de bibelske inspirationskilder er blandt Dylans vigtigste, lige fra Blowin’ In The Wind til i dag. Det er først og fremmest i Bibelens dunkle dyb, han henter sine digteriske billeder. Der er indsigt og udblik at hente for fans og feinschmeck­ ere, men nybegyndere kan også være med, for hele Dylans univers bliver præsenteret. Jakob Brønnum skriver både som den spændende teolog og rutinerede forfatter han er, men også som mangeårig lytter af den legendariske sanger. Sider: 384 ● Pris: 278,-

Flyder alting? Et filosofisk blik på singlekulturen Lise Søelund A lfa

For få år siden var single noget, man havde i badminton. Nu er det en gængs term for en stor gruppe menneskers tilværelse. Lise Søelund beskriver singlekulturen idéhisto­ risk og trækker linjer fra antikken til i dag, med udgangs­ punkt i Heraklits kendte udsagn om, at alting flyder. Og der kastes et blik på de kendte ’singletyper’ f.eks. fra Tv-serien Matador: Den rare, den sære og den tjenende single. Bogen er både et filosofisk essay og et oplæg til debat: Hvad sker der med vores samfundsstrukturer, når vi ikke længere bor i familier? Sider: 160 ● Pris: 218,-

Se flere titler på rpc.dk


Interview

© Andreas Hylthén

6

Knockin’ on Heaven’s Door Interview med Jakob Brønnum, aktuel med bogen Sange ved himlens port (Alfa) om Bob Dylans bibelske univers

Jakob Brønnum

Teolog, forfatter og foredragsholder Jakob Brønnum dykker atter ned i musikkens univers, denne gang skiller han skarpt på Bob Dylans brug af bibelske billeder i sine sange. Vi har bedt Jakob Brønnum fortælle om bogen.

Hvorfor er det væsentligt at fortolke og videreformidle Bob Dylans bibelske univers? Rockmusikken har ikke den samme status som kunstform som f.eks. film, billedkunst eller skønlitteratur. Men flere og flere er begyndt at se, at Dylan er ”amerikansk poesis mest talentfulde stemme,” som redaktø­ ren af USA’s største lyriktidsskrift for nylig skrev. Dylan står centralt

formuleringer op. Hvis man har mulighed for at gå i dybden med teksterne, som jeg forsøger i bogen, er det svært at undgå at blive rystet over omfanget af netop dybderne. Jeg kender ikke nogen nyere poet – måske bortset fra den irske nobel­ pristager Seamus Heaney – som ser tilværelsen så universelt og klart som Dylan. Og formår at formidle Bogen gennemgår Bob Dylans det som stemninger og menneske­ album, et efter et, frem til i dag, og ligt nærvær. viser, hvor mange gange Dylans sange har en han bruger bibelske bil­ » På Gates of Eden definerer Bob fascinationskraft på mange leder i sine tekster. Det mennesker. Der er nogle er noget, Dylan har gjort Dylan sin opfattelse af, hvad det strukturer i hans originale lige fra begyndelsen. På gode liv er. Med ni store vers med sammenfletning af folke­ Blowin’ In The Wind portene til himlen som symbolsk musikkens akkorder og synger han: »How many figur, skriver Dylan sig ind i en rockmusikkens rytmer og seas must the white dove udtryksformer, som er helt sail, before she sleeps in tradition af eksistentiel mystik, fantastiske. For mig har the sand?« Der er kun der rækker langt ud over rock­ teksterne efterhånden fået én hvid due i verdenslit­ Citat fra bogen musikken. samme livsvigtighed som teraturen, som skal flyve Dostojevskijs romaner. Og over ukendt hav, før den så har han i øvrigt de senest 15 år la­ og fornyende i en forfattertradition, kan sætte fødderne i sandet. Det vet sine bedste album overhovedet. der er grundlæggende for hele vores er den, Noa sender ud for at se, om kultur. oversvømmelsen efter syndfloden er Hvem er bogen skrevet til? sunket. Et bibelsk billede. Bogen forudsætter ikke et kendskab Bob Dylan har skrevet og udDylan bruger ikke de bibelske til Bob Dylan i forvejen. Den kan fint givet musik i mere end 40 år, billeder tilfældigt. Når man læser, tjene til introduktion for dem, der hvorfor er han stadig vedkomhvilke bibelsteder han referer til, ikke kender ham. De fleste ”fans” mende i dag? viser det sig, at der er nogle stykker, bryder sig almindeligvis ikke om, at Bob Dylan har skabt et kunstnerisk der spiller en særlig rolle. Mange man tolker Dylans tekster så ind­ værk, der på en særlig måde går steder skriver Dylan om himlens gående. Og ikke alle kommer til at ned i de livsspørgsmål, som men­ porte. Gates of Eden er et eksem­ bryde sig om at erkende omfanget af nesket har. Han kan høres og læses pel fra 1960’erne. Og Knockin’ On de bibelske referencer. Bogen viser på utrolig mange niveauer. På et ­Heaven’s Door er et andet. En stor hundredvis af bibelreferencer hos mere overfladisk niveau kan man del af Dylans sange foregår ved him­ Dylan. Det er ret vildt. ikke undgå at samle tankevækkende lens port, heraf titlen på min bog.


Kultur & samfund

Det kristne Europas fødsel Sankt Bonifacius Brian Patrick McGuire A lfa Bonifacius er en nøglefigur i skabelsen af det kristne Europa, og vi står stadig på skuldrene af det stykke forarbejde, han gjorde for at skabe et samlet Europa. I begyndelsen af 730’erne tog Bonifa­ cius som missionær fra England til det europæiske kontinent. Den frankiske kirke var indelukket, men via paven i Rom fik Bonifacius tilladelse til mission i Nordeuropa. Han blev senere kendt som Tysklands Apostel og er vigtig i en dansk sammenhæng, fordi han forbandt Nord- og Sydeuropa og skabte kontakter mellem Rom og Tyskland. Her blev grundlaget lagt, for at Ansgar senere kunne påbegynde den lange proces med at kristne danerne. Sider: 288 ● Pris: 268,-

Troen og imperiet Biblen set med palæstinensiske øjne Mitri Raheb U ni t as Flere befolkningsgrupper er klemt i den mangeårige konflikt mel­ lem Israel og Palæstina; en af de ofte oversete er de palæstinensiske kristne. Mitri Raheb er præst i Betlehemskirken og lever sammen med alle andre palæstinensere i området i skyggen af den israelske besættelse. Han er en af de utrættelige fortalere for en ikke-voldelig løsning på konflikten og har mange gange bevist, at han ikke er bange for at tale politikere på alle sider imod. I Troen og imperiet beretter Mitri Raheb om tilværelsen i det besatte område og viser, hvilken betydning »imperiet« har haft for udviklingen i det besatte land. Skiftende imperier har hersket over Palæstina, siden Bibelen blev skrevet. Det har præget både tilbli­ velsen og læsningen af Bibelen, og det har præget udviklingen og identiteten hos palæstinenserne. Sider: 158 ● Pris: 199,-

»

Der er viden og inspiration at hente for danskere, som bruger Bibelen, og for danskere, der rejser i Israel og de palæstinensiske områder. Lektørudtalelse

7


8

Kultur & samfund

Cykelrytter mellem Gud og Djævel Aage Hoffmann A lfa Den dedikerede sportsmand og munken har ikke så lidt til fælles. Bogen bringer et indblik i forholdet mellem religion og cykelsport og belyser, hvorledes de trækker på samme dannelsesidealer. Cykel­sporten betragtes under en religions­ filosofisk og sportsfilosofisk synsvinkel og forfatteren leve­ rer en essay­istisk analyse af den professionelle cykelrytters lidenskab. Sider: 344 ● Pris: 268,-

»

Bogens fotos og grafik er et kapitel for sig og hæver sig langt over mediernes vanlige bombardement. Denne bog er et uortodoks miks, men den slår som en tung og våd brosten i Flandern. ✩✩✩✩ Jyllandsposten


Interview

9

Cykelsportens asketiske kaldsetik Avisdebattør og amatørcykelrytter Aage Hoffmann udgav i 2013 sin anmelderroste bog om elitecykelsport set i en religiøs sammenhæng. Om bogen fortæller Aage Hoffmann:

tugt, hårdt arbejde og meditation. Kroppen og dens iboende ånd udgør grundpillerne i forsøget på at finde vejen til Gud, både forstået som målrettethed mod det dennesidige (cykelrytterens higen efter sejrens sødme) og som den kristnes oriente­ ring mod det hinsidige.

Aage Hoffmann

Jeg stiller skarpt på de dannelses­ af selvdisciplin og vilje til at udstå idealer, religion og (cykel)sport smerte i håbet om efterfølgende Du drager paralleller mellem synes at have til fælles set i et histo­ (guddommelig) belønning. Her fin­ eliteidræt og religiøsitet. Hvor risk og nutidigt perspektiv. Blandt der vi de protestantiske dyder som ser du disse sammenhænge? bogens centrale spørgsmål er, om askese, målrettethed og flid. Men Ligesom religion er eliteidræt cykelsport kan betragtes som en sportslig succes kræver, at cykelryt­ forbundet med tro, drømme og ­(erstatnings)religion – eller er der teren betjener sig af antikristelige visioner. Den religiøse dimension i snarere tale om religionserstatning? tænke- og handlemåder som vrede, sport søger jeg bl.a. at kortlægge ved Jeg ser nærmere på de grundlæg­ hovmod og misundelse, hvis han vil at diskutere sociologen Max Webers gende drivkræfter, der ligger bag udfri sine ambitioner. Cykel­ elitecykelrytterens vilje rytteren er spændt ud mellem til at lide afsavn og udstå Djævel og Gud i forsøget på at smerte og lidelse. Jeg » I det moderne samfund synes realisere sig selv. inddrager også mit eget det umiddelbart indlysende at liv som cykelrytter. Mine Ord som lidelse, barmrejsefæller er videnska­ adskille sport og religion. På ben, som jeg filtrerer den anden side peger dyrkelsen hjertighed, tro og frelse går igen flere steder i din gennem det blik, der er og tilbedelsen af sportsidolerne bog. Hvilke andre religiøse blevet til gennem min temaer beskæftiger du dig kristne (katolske) op­ på mange ligheder mellem den med? dragelse og mine oplevel­ moderne sportsbevægelse og Bl.a. Det onde og Det gode – ser inden for cykelspor­ den traditionelle religion. eksempelvis som begreberne ten. Jeg veksler mellem Citat fra bogen opstår i dopingproblematikken. den samfundsvidenska­ Dopingsynderne straffes og belige debat om forholdet afkræves offentlig tilståelse og efter­ teori om »den protestantiske etik og mellem cykelsport og religion og følgende bodsgang. Begrebet skyld kapitalismens ånd.« Det moderne min egen tilgang til cykelsporten, fremstår da som et af de centrale samfund lægger op til, at topidræts­ der hviler på en grundtone af mere temaer. manden betjener sig af de klassiske spekulativ, følelsesmæssig og reflek­ katolske dødssynder fra middelalde­ torisk karakter. Er din bog relevant for andre ren. I sin sjæl er cykelsporten split­ end cykelinteresserede? tet mellem antikristelige normer Hvilke temaer beskæftiger boBogen er også et stykke kristen­ og kristne dyder i en protestantisk, gen sig med? domshistorie, der i spring bevæger etisk udgave. Bogen er en essayistisk illustrativ sig fra den tidlige middelalder frem Munkevæsenets asketiske blanding af selvbiografi og reflek­ til nutiden. Det er historien om levevis, der kræver selvfordybelse sion over cykelsportens metafysik og synet på den menneskelige krop og og ensomhed bag klosterets tykke kulturhistorie. Jeg lægger specielt dens »naturlige tilbøjeligheder« set mure, har over tid fundet vej også vægt på de kristne dyder og laster. i et religiøst, psykologisk og sociolo­ til cykelsporten. I sin verdslige form Cykelsporten bliver således skyde­ gisk perspektiv over tid. er cykelsporten blevet indbegrebet skive for kardinaldyder som askese,

© Isabella Rosendorf

Interview med Aage Hoffmann, forfatter til bogen Cykelrytter mellem Gud og Djævel (Alfa)


10

Kultur & samfund

Så ka’ I lære det Det etiske grundlag for skole og undervisning John Rydahl RPF Hvordan skal fremtidens voksne dannes – og hvorfor? Så ka’ I lære det undersøger det etiske grundlag for skole og under­ visning i dag og sætter det i perspektiv i forhold til dannelsesbegre­ bets historie. Bogen kommer ikke med løsningen på den perfekte skole, men peger på de etiske problemstillinger, der til enhver tid gør sig gældende, når ’nogen’ gennem magt forsøger at definere for andre, hvad de skal kunne og vide. Sider: 94 ● Pris: 150,-

»

Bogen anbefales i allerhøjeste grad til alle lærere, forældre og politikere – alle, som har noget med skolepolitik at gøre, og som deler bekymringen over, hvilken retning det hele lader til at gå i! Nina Eriksen, folkeskolen.dk

»

Rydahl kritiserer nedtoningen af dannelse og åndsfrihed til fordel for test, der kan veje og måle, om den enkelte elev har nået specifikke færdigheder […] Denne anmelder er fuldstændig enig. Lone Nørgård, Anmeldelse I Jyllandsposten

Sunde og syge fællesskaber Martin Herbst A lfa

Hvordan navigerer vi mest hensigtsmæssigt i de fællesskaber, vi er en del af? Hvordan skiller vi det sunde fra det syge? Bogen er en refleksion over, hvilke mekanismer der er på spil, når fællesskaber opstår og konstituerer sig. Via en tour de force gennem ismer, ideer, religioner og eget levet liv, bringer Herbst et bud på, hvordan vi kan leve sammen i en sund kontekst. Sider: 238 ● Pris: 218,-

Se flere titler på rpc.dk


Kultur & samfund

Et liv i andres hænder Lisbeth Riisager Henriksen (red.) U ni t as Et liv med alvorlig sygdom eller handicap er ofte ensbetydende med en afhængighed af det omgivende samfund. Først og frem­ mest er disse borgere prisgivet den førte politik på området. Dernæst har det stor indfly­ delse på tilværelsen, hvem Bogen burde være man møder, når man er tvungent pensum for afhængig af andres hjælp: alle, der har magt og lægen, sagsbehandleren, myndighed til at gøre arbejdsmarkedets parter en (lovgivningsmæsosv. Det er afgørende, at sig) forskel. både samfund og nøgle­ Kristeligt Dagblad personer viser omsorg og rettidig omhu. I Danmark har der i årtier været ført en solidarisk politik på dette område, og borgere med nedsat funktionsevne har modta­ get den nødvendige hjælp og opmærksomhed. Men i de seneste år har tidsånden blæst i en nyliberal retning. Velviljen over for borgere med behov for hjælp er afløst af mistillid og mistænke­ liggørelse, og hjælpemulighederne er blevet væsentligt forringet. Det sætter mange borgere under et stort pres. Et liv i andres hænder belyser problematikken i en stribe artikler skrevet af forfattere med et professionelt eller frivilligt engagement i emnet.

»

»

Et vægtigt, nutidigt ­debatindlæg. Lektørudtalelse

Sider: 300 ● Pris: 238,For mennesker med læse- eller synshandicap er det muligt – gratis – at få tilsendt bogen som lydbog gennem NOTA: www.nota.nu

Af samme forfatter

Sider: 324 ● Pris: 99,-

11


12

Kultur & samfund

Af samme forfatter

Jeg-automaten

… det tredje øjeblik

Teologisk kritik af et menneskebillede

Mellem Grundtvig og Kierkegaard

Jørgen I. Jensen A ros

Jørgen I. Jensen A ros

‘… Og mennesker begyndte at gå rundt og mumle på de­ res egen biografi, hele tiden, for det tilfælde, at der skulle komme en interviewer eller et spørgeskema forbi …’ CV-mennesket, det gennemevaluerede menneske, det selvudviklende menneske er nogle af de navne, som knytter sig til nutidens menneskebillede. Navne der gør det klart, at her levnes der ikke megen plads for, at noget imødekommende uden for den enkeltes forestillingsra­ dius kan bidrage til at ændre situationen. Jørgen I. Jensen leverer her en rammende kritik af ‘det nye menneskebillede’.

‘… selv i Evigheden vil han være mig ubehagelig,’ no­ terede Kierkegaard om Grundtvig, som han kaldte ‘en jodlende Friskfyr.’ Omvendt kunne Grundtvig tale om Kierkegaard som en af de ‘iiskolde Spottere, der altid hænger som Iistapper under Kirketaget.’ Set i et almindeligt historisk perspektiv strakte de­ res sammenstød sig kun over et par år, indtil Kierke­ gaards død i 1855. Men undervejs havde de fundet nye teologiske spor. Ikke som et fælles projekt, men som synsvinkler, der næppe ville have vist sig, hvis de ikke havde taget stilling til hinanden. Synsvinkler der efter­ følgende har sendt vibrationer gennem dansk åndsliv.

Sider: 168 ● pris: 199,-

Sider: 335 ● pris: 299,-


Kultur & samfund

Det første ord Teologiske rapporter fra en musik- og ­k ulturby. Efter et århundredskifte Jørgen I. Jensen A ros Wien ved indgangen til det 20. århundrede: Ferdi­ nand Ebner (1882-1931) og Josef Matthias Hauer (18831959) er på hver deres felt de allerførste. Ebner den første jeg-du-filosof, Hauer den første tolvtonekomponist. Begge er uddannet folkeskolelærere og bliver ikke regnet med til ’de dannede’, men deres venskab har en faglig frugtbarhed ud over det sædvanlige. Deres indbyrdes historie er på den ene side en sidega­ dehistorie; om sprog og musik, vest og øst, kristendom og kunst, ånd og eros. På den anden side hører den til i det in­ tense kulturmiljø i Wien (Mahler, Klimt m.fl.) – fra århund­ redeskiftet og frem til årene efter Første Verdenskrig – og viser sig som en port til hele det 20. århundrede. Sider: 560 ● Pris: 399,-

»

Dele af historien fortælles af et »jeg«, der har besøgt Wien ad flere omgange for at granske materialer og dokumenter, der kan kaste lys over hovedpersonerne og deres tid. Det må være »Jensen himself«. Andre dele hører vi om gennem en fiktiv østrigsk journalist, der i 1969 ser tilbage på sit bekendtskab med Ebner og Hauer i tiden omkring Første Verdenskrig. Denne journalist skal som samtidsvidne genopføre stemningerne og befindtlighederne fra dengang, Wien definerede, hvad det vil sige at være moderne … et fascinerende og imponerende bekendtskab. Lars Christiansen, Kristeligt Dagblad

Europasonate Teologiske spor i den klassiske musik Jørgen I. Jensen A ros ‘Musikken kan repræsentere åndens sprog i tidens løb; den kan i en ordrig kultur ligge tættere på sproget end sproget selv. Den ’abstrakte’ klassiske musik kan have tættere kontakt med Ordet end alle de mange ord. En højere og dybere mening end alle de andre meninger.’ En undersøgelse af sammenhængen mellem musik og teologi, særligt med fokus på den klassiske sonateform sammenlignet med den bibelske typologi. Sider: 216 ● pris: 149,-

Se flere titler på rpc.dk

13


14

Kultur & samfund

Relationer på tværs Møder mellem børnehavebørn og demensramte ældre Lise Høy Laursen U ni t as

Små børn og ældre plejehjemsbe­ boere kan have stor glæde af hinanden, men vi lever i et alders­ opdelt samfund, hvor det sjældent sker. Relationer på tværs er en håndbog og en inspiration til den, der har lyst til at skabe glade og trygge rammer for mødet mellem børnehavebørn og svage eller demensramte ældre. Bogen giver enkle guidelines til, hvordan man kan skabe disse rammer; bl.a. med musik og musikrelaterede aktiviteter. Med bogen følger en dvd med eksempler. Lise Høy Laursen (f. 1968) er uddannet cand. mag. i musikterapi og har bl.a. med­ virket ved forskning i brug af musik inden for palliation og i ældreplejen. I 2011 udgav hun sammen med Maria Blum Bertelsen bogen Musik i øjeblikket. Sider: 76 ● Pris: 129,-

Gotlands kirker En guide Birt e Andersen Anis Gotlands kirker repræsenterer en enestående koncentration af middelalderkunst. At den blev skabt, hænger sammen med, at øen oplevede en periode af stor velstand, efter at kristendommen kom til. At den blev bevaret, skyldes modsat den følgende periodes manglende res­ sourcer; der var ikke råd til mange ombygninger eller til udskiftning af inventar. I bogen finder man en gen­ nemgang af alle 92 kirker, rigt illustreret. Sider: 306 ● Pris: 299,-

Af samme forfatter

Sider: 95 ● Pris: 149,-


Teologi & TĂŚnkning

Teologi & tĂŚnkning


16

Teologi & Tænkning

Afsked med almagten Et bidrag til det kristne gudsbillede Lars Sandbeck Anis Forestillingen om, at Gud er almægtig, har indtil for få hun­ drede år siden været taget for givet i en sådan grad i den kristne tradition, at ingen i ramme alvor kunne finde på at anfægte den. I Afsked med almagten argumenterer Lars Sand­ beck imidlertid for, at det er på høje tid, den kristne teologi gør op med troen på Guds almagt. Med udgangspunkt i både historiske, eksegetiske og systematisk teologiske betragtninger og under inddragelse af det 20. århundredes teologiske og filo­ sofiske almagtskritik hævder Sandbeck, at almagtsforestillin­ gen er uforenelig ikke kun med evangeliets gudsforkyndelse, men også med et af kirkens vigtigste bekendelsessymboler, Den Apostolske Trosbekendelse. Sider: 134 ● Pris: 179,-

Af samme forfatter

»

Præcist formulerer Lars Sandbeck sit alternativ til det kyniske gudsbillede, nemlig Guds nærvær og magt dér, hvor vi tjener hinanden. KJELD HOLM I POLITIKEN ♥♥♥♥ Sider: 229 ● Pris: 249,-

Genkaldelse Bevidsthedshistoriske strejftog Klaus P. Mortensen Anis Nedslag i det grænseløst store bevidsthedshistoriske område, sådan som det fremtræder i en række kunstværker. Bogen indledes med et essay om begrebet genkaldelse ud fra et digt af William Wordsworth. Men ellers er nøgleteksterne, bortset fra Strindberg, hentet hos en række af dansk litteraturs hovednavne: Arrebo, Brorson, Oehlenschläger, Heiberg, Hertz, H.C. Andersen m.fl. Sider: 220 ● Pris: 249,-


Teologi & Tænkning

Guds skrøbelige arvinger En bog om menneskets fald og fuldendelse Johannes Værge Anis Fortællingen om Adam og Evas »syndefald« er blevet brugt til at tegne et modsætningsforhold mellem Gud og menneske og skabe et fastlåst menneskebillede, med tendens til at tale dårligt om mennesket. I denne bog argumenteres for en ny balance i gudsfor­ holdet og i synet på mennesket. Værge læser de bibelske tekster med friske øjne, inspireres af oldkirkelige og jødiske fortolkere, af 1600-tals-poeten John Milton, Dostojevskij og flere andre, og bo­ gen fremkalder et billede af gudsforholdet og af menneskets væsen, hvor der bliver plads til den tidlige kristendoms positive og dyna­ miske menneskebillede og til en vision om menneskets fuldendelse. Sider: 216 ● Pris: 229,-

»

Guds skrøbelige arvinger viser Værge som en ualmindeligt dygtig formidler med en personlig nerve, der gør hans bog både vedkommende og udfordrende. Birgitte Stoklund Larsen i Kristeligt Dagblad

Mod til at tro Kapitler om Hellighed Anna Marie Aagaard Anis Er helligheden ved at vende tilbage? Et helligt menneske er ikke noget, vi hører om hver dag i vores kulturkreds. Hellighed og et helligt liv er blevet noget perifert. Men de senere år er der opstået et modtræk både fra nye former for indi­ vidualiseret åndelig søgen, og fra mennesker, der ønsker sig en di­ sciplineret fælleskristen praksis. Mod til at tro beskæftiger sig med, hvad hellighed, hellige mennesker og et helligt liv kan gå ud på i kristent regi. Det er forfatterens overbevisning at hellighed, hellige mennesker og et helligt liv i kristen tro er bundet til kroppen – og dermed til tid, rum og historie. Derfor kommer generaliseringer til kort. Hellighed kan kun opnås lidt ad gangen ved overvejelser over konkret kristen praksis, ikke ved tankemæssige abstraktioner. Sider: 310 ● Pris: 299,-

17


18

Teologi & Tænkning

Engagementets poetik

Kristendom og engagement Peter Kemps teologi til debat

Peter Kemp Anis

Mads Peter Karlsen og Lars Sandbeck (red.) Anis

Sider: 230 ● Pris: 249,-

Kristendom og engagement tager kritisk livtag med teologen og filosoffen Peter Kemps doktorafhandling Engagementets poetik fra 1974, genudgivet i 2013.

Genudgivelse af anden del af Kemps afhandling (1974), nu med ny, fyldig indled­ ning, hvor Kemp med et stærkt personligt engage­ ment sætter værket ind i den aktuelle teologiske debat om kristen og anti-kristen ateisme, Gud som natur­ kraft, postmodernistisk teologi og kristendommen som en »tegnkatedral«. Kemps påstand er, at det netop er det mytisk-poetiske sprog, der har åbnet for en ny forståelse af det, som Kierkegaard og mange andre tænkere har kaldt transcendensen – dvs. det som overskrider vor umiddelbare erfaring af livet. Bogen indeholder et fyldigt resumé af den første del af afhandlingen, der ikke er oversat til dansk.

Sider: 203 ● Pris: 229,-

Jordens grøde og himlens væde Læsninger og perspektiver i Jakob Knudsens forfatterskab Kristoffer Garne, Kirstine Ravn og Martin Ravn (red.) Anis Jakob Knudsen (1858-1917) er ophavsmand til ét af de mest læste og betyd­ ningsfulde forfatterskaber i det tyvende århundredes danske litteratur. I sin levetid blev han både læst af den brede befolkning og agtet af litteraturkritikken, og op til 1960’erne blev hans romaner og fortællinger genoptrykt i kæmpeoplag. Jordens grøde og himlens væde rummer en række perspektivrige læsninger af Jakob Knudsens vigtigste skønlitterære arbejder samt hans to mest kendte salmer. Bogen viser, at Jakob Knudsens forfatterskab endnu er aktuelt og ved­ kommende. Sider: 183 ● Pris: 189,-


Teologi & Tænkning

Wilhelm Dilthey Arne Jørgensen Anis Den tyske filosof og åndshistoriker Wilhelm Dilthey (1833-1911) har med sine analyser af begreber som oplevelse, forståelse og historicitet haft afgørende be­ tydning for den moderne hermeneutik, herunder for Martin Heidegger og HansGeorg Gadamer, og for humanvidenskabernes metode- og erkendelsesteori. Sider: 157 ● Pris: 189,-

Til Guds ære Calvins liv og virke Merete Nielsen Anis I Til Guds ære fremstilles Calvin og hans livsværk for danske læsere. Bogen går ind på Calvins gode forhold til Luther og Me­ lanchthon og hans vanskeligheder med Luthers efterfølgere, som, til Calvins store sorg, fik reformationen til at ende i en spaltning af de to kirker. Bogen beskriver Calvins liv, hans teologi og den kirke, han opbyggede, og den beskriver, hvad der er typisk for reformert menighedsliv. Sider: 132 ● Pris: 189,-

En udmærket og længe »savnet introduktion på dansk til Calvin og den reformerte kirke.

Kristian Østergaard i Kristeligt Dagblad

Se flere titler på rpc.dk

19


20

Teologi & Tænkning

Tyske teologer i det tyvende århundrede En antologi Lars K. Bruun og Morten Dyssel Mortensen (red.) Anis Et portræt af fjorten tysksprogede teologiske tænkere, som gennem det 20. århundrede har fortolket deres egen tid og kultur inden for rammerne af en jødisk-kristen forståelseshorisont, der tilsammen kan læses som et kapitel af det 20. århundredes idé- og kulturhisto­ rie. Bogen viser også, at der hos disse teologer bedrives en form for kulturkritik, som i dag er blevet vanskelig, hvis ikke umulig. En teologisk tænkning og periode, der udgør en vigtig forud­ sætning for at forstå vor tids værdidebat, ikke mindst om forholdet mellem religion og politik. De portrætterede teologer er: Adolf von Harnack, Ernst Tro­ eltsch, Rudolf Otto, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Friedrich Gogarten, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, Dorothee Sölle, Jürgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg, Karl Rahner, Hans Küng og Jacob Taubes. Sider: 342 ● Pris: 299,-

Politikere og prædikanter Folketingets åbningsgudstjeneste fra begyndelsen til nutiden (1850-2013), baggrund, historie, vurdering Martin Schwarz Lausten Anis To timer før Folketinget indleder sit nye arbejdsår den første tirsdag i oktober, afholdes en gudstjeneste i Christiansborg slotskirke. Det er Folketinget, som står bag denne åbningsgudstjeneste. Bogen her fortæller hele historien bag gudstje­ nesten og gennemgår Folketingets åbningsgudstjeneste fra 1850 og til 2013. Sider: 460 ● Pris: 349,-


Teologi & Tænkning

Er der nogen? En samtale mellem teologien og naturvidenskaberne Jørgen Bo Christensen og Nicolai Halvorsen (red.) A ros »Teologien trænger til at lære, at den ikke behøver frygte naturvidenskaben, og samtidig kan teologi­ en hjælpe naturvidenskaben med at fastholde, at naturen ikke blot er et noget, men altid allerede har betydning for nogen.« (fra bogens forord) I en tid, hvor ingen faggren længere kan hævde at sidde inde med det privilegerede perspektiv på mennesket og verden, åbnes der for fornyet samtale mellem teologien og naturvidenskaberne – til gensidig inspiration. Bogen rummer bidrag af en række naturvi­ denskabelige forskere inden for fysik, biologi og neurofysiologi samt af en række teologiske forskere med særlig interesse for samtalen med moderne naturvidenskab. Bidrag af: Anja C. Andersen, lektor i astrofysik, Niels Henrik Gregersen, professor i systematisk teologi, Jesper Hoffmeyer, lektor i molekylærbiologi, Troels W. Kjær, hjerneforsker, Jürgen Moltmann, professor i systematisk teologi, og Anne L. C. Runehov, dr. theol. i systematisk teologi. Sider: 216 ● Pris: 249,-

21


22

Teologi & Tænkning

Det første evangelium En samtale om Markusevangeliet Geert Hallbäck og Troels Engberg-Pedersen Anis I denne bog samler Geert Hallbäck sin forståelse af Markusevangeliet i en gennemgang af Markustek­ sten fra begyndelse til slutning. Bogen afspejler, hvad Hallbäck har sagt om tekstens enkelte dele i sin undervisning af teologistuderende gennem årene. Samtidig viser den sammenhængen mel­ lem de enkelte stykker og helheden i en gen­ nemtænkt samlet fortolkning af teksten. Bogen er blevet til gennem en lang række interviews af Hallbäck foretaget og nedskrevet af hans kollega på Afdeling for Bibelsk Ekse­ gese, Troels Engberg-Pedersen, som også har udstrakt erfaring med undervisning i Markus­ evangeliet. Den henvender sig til både studerende og alle andre, som uden særlige forudsætninger øn­ sker at arbejde (i oversættelse eller på originalsproget, græsk) med denne grundlagstekst i vestlig kultur. Sider: 283 ● Pris: 249,-

Det første evangelium »anbefales varmt.

Kristeligt Dagblad


Teologi & Tænkning

Gud, mennesker og dyr i Bibelen Kirsten Nielsen Anis

Med Gud, mennesker og dyr i Bibelen ser forfatteren på brugen af dyrebilleder i Bibelen. Hvilke dyr sammenlignes mennesket med? Hvor meget ligner Gud, mennesker og dyr hinanden? Hvor tæt kan de komme på hinanden, og hvor går grænserne? Og hvilke dyr kan bruges billedligt om Gud selv? Dyrene fylder ikke blot meget i Bibelens fortællinger og billedsprog, de er også med til at udtrykke fundamentale sandheder om, hvem Gud er, og hvad et menneske er. Sider: 236 ● Pris: 229,-

»

Gud, mennesker og dyr i Bibelen er en anbefalelsesværdig rusketur til moderne, anæmiske gudsbilleder. Kristeligt Dagblad

Praktisk talt – at drive teologi på tværs af grænser Eberhard Harbsmeier Anis Et udvalg af Eberhard Harbsmeiers videnskabelige og folkeligt formidlende arbejder, som giver et samlet indtryk af den store vifte af fagområder, han gennem 25 års forfattervirksomhed har beskæf­ tiget sig med, og hvormed han har været med til at udvikle navnlig den praktiske teologi som akademisk og pastoral disciplin. Bogen er desuden forsynet med en selvbiografisk skitse. Sider: 256 ● Pris: 249,-

Se flere titler på rpc.dk

23


24

Teologi & Tænkning

Liv og konsekvens Bonhoeffers teologiske arv Hans Vium Mikkelsen, Henning Thomsen, Peter Lodberg og Caspar Koch A ros

Bonhoeffers teologi har haft stor indflydelse på eftertiden, bl.a. pga. den tætte sammenhæng mellem hans teologiske overvejelser og hans indsats imod nazismens dehumanisering. Men interessen for Bonhoeffer skyldes også, at han formår at fastholde en vedvarende vekselvirkning mellem teologi, kirke, kultur og samfund, der appellerer til fortsat fortolkning. Bogen falder i tre dele. Del I er en analyse af Bonhoeffers biografi og kristologi, del II er en udfoldelse af forholdet mellem teologi og samfundstænkning hos Bonhoeffer og del III er en rekonstruktion af Bonhoeffers sammentænkning af kristendom og samtid i form af et læsedrama. Sider: 312 ● Pris: 299,-

Fællesliv Dietrich Bonhoeffer A ros »Udelukkelsen af de svage er fællesskabets død.« Fællesliv af Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) hører til blandt klas­ sikerne inden for den teologiske litteratur. Den udkom første gang på tysk i 1939 og er udkommet i bl.a. England, Frankrig, Italien, Holland, Kina og Sydafrika. Bogen udkom første gang på dansk i 1958 og foreligger her i en ny oversættelse med efterskrift ved Peter Tudvad. I bogen udfolder Bonhoeffer sin forestilling om det kristne livsfællesskab, hvor den enkelte ikke dømmer den anden, men overlader dommen til Gud. Bonhoeffer kritiserede sin samtids kristendom for at indeholde en abstrakt forestilling om det enkelte menneske og konstaterede allerede i 1925, at »alt skriger på ’for­ ening’, fællesskab’, ’menighed’.« Bonhoeffer var dog på ingen måde blind for menneskets trang til at få magt over den anden. Efterskrift ved Peter Tudvad. Sider: 136 ● Pris: 200,-


Teologi & Tænkning

Dostojevskij Sprog, tro og fiktion Rowan Williams A ros Den verden, vi tager i besiddelse som læsere af Dostojevskijs romaner, er en verden, hvor spørgsmålet om, hvad menne­ sker skylder hinanden efterlades smerteligt og chokerende åbent, og hvor det virker, som om der ikke er et oplagt ståsted, hvorfra vi kan konstruere et tydeligt moralsk landskab. Men Dostojevskijs romaner forfølger insisterende og skamløst spørgsmålet om, hvad der ellers kunne være muligt, hvis vi – romanernes personer og læsere – så verden i et andet lys, det lys, som gives af tro. I bogen sætter tidligere ærkebiskop af Canterbury, Rowan Williams, sammenhængen mellem sprog, tro og fiktion hos Dostojevskij i relation til den nutid, han fortsat taler ind i. Sider: 312 ● Pris: 349,-

Rost bog om »Dostojevskij

set i historisk og teo­logisk kontekst, og en givende måde at se det komplekse forfatterskab. Niveauet er ganske højt, men formidlingen glimrende.

Lektørudtalelse

25


26

Teologi & Tænkning

Lykken er at være sig selv Om Søren Kierkegaard og vejen til lykken Else beth Knudsen U ni t as En anderledes og letlæst indføring i Søren Kierkegaards liv og tanker. I 11 kapitler guider forfatteren læseren rundt i Kierkegaards univers og gengiver med pædagogisk sans hovedpointerne i hans forfatterskab. Bogen rummer også biografiske oplysninger og er forsynet med illustrationer – skabt af forfatteren. Elsebeth Knudsen (f. 1955) er sognepræst i Værløse-Hareskov og har gennem mange år beskæftiget sig med Søren Kierkegaard. Sider: 126 ● Pris: 198,-

»

… en bragende god idé. Kristeligt Dagblad

At leve helhjertet Inspiration fra Frans af Assisi Ted Harris og Carolina Johansson U ni t as

Hvad kan en tiggermunk fra 1200-tallets Umbrien sige os mennesker i dag? I 800 år har Frans af Assisi vundet tilhørere i hele verden. I denne bog udfor­ sker forfatterne hans liv og tanker og understreger hans aktualitet i dag. Hans liv var dybt forankret i en oplevelse af det hellige og af tilværelsens inderste kerne. At leve helhjertet er en letlæst indføring i Frans af Assisis tanker og en intro­ duktion til hans liv og gerning. Edward »Ted« Harris er forfatter og præst i Sverige. Han har flere udgivelser bag sig; bl.a. Kunsten at leve inderligt om Søren Kierkegaard. Caroline Johansson er journalist, forfatter og foredragsholder. Sider: 206 ● Pris: 198,-

Se flere titler på rpc.dk


Skønlitteratur & Lyrik

Skønlitteratur, lyrik, biografier & det, der ligner


28

Skønlitteratur & Lyrik

Mit navn er Legion Fortællinger Henriette Houth A lfa Mit navn er Legion er 10 noveller om det moderne, gennem­ sekulariserede samfunds solide rodfæstethed i den kristne tradition: arvesynd, opstandelse, evigt liv – hvordan ser det ud? Hvordan giver det mening i dag? Det handler om liv og død, kød og fortabelse, skyld og tilgi­ velse, kærlighed og barmhjertighed. Og Henriette Houth ram­ mer os lige på kornet og fletter kynisk og humoristisk, skarpt og hjerteskærende begreberne ind i sine historier om menne­ skenes børn. I fortællingerne afsøges forskellige eksistentielle temaer, som de kommer til udtryk i de bevidstheder og de historier, de beretter om sig selv. Fortællingerne er skåret som indre monologer, der rørende og råt reagerer på den omver­ den, hovedpersonerne befinder sig i. Sider: 200 ● Pris: 248,-

»

Det var om efteråret. En stille, tåget dag. Jeg var i gang med at gøre rent i soveværelset på første sal. Tågen var så tæt, at det så ud, som om den stod presset mod vinduerne. Som om den var for stor til at være derude og ville ind. De tre store fyrretræer i bunden af haven kunne kun anes som nogle uldne skygger. Jeg var lige blevet færdig med at vaske gulv og skulle til at lægge kelimtæppet på plads foran klædeskabet, da jeg hørte en lyd bag mig. Jeg drejede hovedet og så præsten stå i Uddrag døren. Han stod med den ene arm hvilende mod fra dørkarmen og kiggede på mig. I hvert fald med bogen ansigtet vendt mod mig, blikket bag brilleglassene var sværere at få hold på. Han sagde ingenting, stod der bare. Jeg lod gulvkluden plaske op i vandet i spanden og puffede gulvtæppet på plads med foden. Hvorfor stod han der på den måde, uden at sige noget? Hvorfor sad han ikke nede i sit kontor, som han plejede? Jeg tog fat om hanken på spanden og begyndte at gå hen mod døren. Han gjorde ikke mine til at flytte sig. Jeg fortsatte, til jeg stod lige foran ham – han kunne vel se, jeg var på vej ud? Men han flyttede sig ikke, stod bare der i døråbningen og kiggede på mig. Det var i det øjeblik, det gik op for mig, at der ikke var andre udgange …


Skønlitteratur & Lyrik

Terrenus En fortælling Poul Løvborg A lfa Den unge bondesøn Terrenus har mistet sin familie og må nu erfare verden på egen hånd. Og den er både grum, bevægende, lidenskabelig, kærlig og broget. Terrenus oplever både at henslæbe tilværelsen som slave og falde i kløerne på en obskur sekt. Han møder kærligheden, filosofien, den romerske fortælletradition og præges af mødet med de mange mennesker, han møder på sin vej. Terrenus må tage stilling til egne værdier i en periode, hvor den antikke kultur og de første kristne menigheder byder ind med bud på livsformer og tilværelsesforståelse. Terrenus er en historisk roman, der forgår i og omkring Rom i de første kristnes tid. Sider: 514 ● Pris: 298,-

»

Poul Løvborg har skrevet en elementært spændende roman fuld af både grusomhed og poesi. Han skriver nuanceret og behersker det danske sprog fornemt. Kristeligt Dagblad

Balladen om Elena En kærlighedshistorie Nina Ullmann A lfa

Den livsglade, unge Elena får pludselig livets alvor at føle, da krigen bryder ud. Allerede 10 år tidligere flygtede hun og hendes sigøjnerfamilie fra Franko-regi­ met i håbet om et bedre liv. Familien, der således lever en nomadetilværelse, bliver fanget i 1943, og Elena må leve nogle brutale år i koncentrationslejr. Samtidig i Spanien sidder den unge musiker Stefan, deres veje krydses, og en rørende kærlighed tager sin begyndelse. Balladen om Elena er en kærlighedsroman om mod, skæbne, relationer og drømme, og om at finde ømhed og vise tillid, trods virkelighedens barske reali­ teter. Sider: 275 ● Pris: 228,-

Se flere titler på rpc.dk

29


30

Skønlitteratur & Lyrik

Birgitta Bodil Busk Søre nsen A lfa En biografisk roman om Birgitta af Vadstena og det barske liv i middelalderen. Med udgangspunkt i de historiske fakta og Birgit­ tas visioner har forfatteren spundet en fortælling om denne særlige kvindeskikkelse i europæisk kirkehistorie, der betød meget for såvel kirkehistorien som for datidens kvinder. Sider: 414 ● Pris: 288,-

Bodil Busk Sørensen kan bestemt »være tilfreds med sin debut som fiktionsforfatter.

KRISTELIGT DAGBLAD

V for Victor Niels Johansen U ni t as Victor er ikke nogen helt og har aldrig kunnet leve op til sit heroiske navn. Han er født på Nørrebro lige før krigens afslutning og har ingen store ting udrettet i sit snart 70 år lange liv. Men da han arver hus og indbo efter en faster i Helsingør, forandres tilværelsen for Victor. Med både humor og tragik tager Victor læseren med tilbage til barndommens og ungdommens København, til modstandsbevægelsen under krigen, til farens rekreations­ ophold og til det nye liv i Helsingør. Niels Johansen er forfatter og foredrags­ holder og tidligere sognepræst. Han har udgivet bøger inden for en bred vifte af genrer; fra salmer over børnebøger til erindringsromanen Hvor lang var tiden, da vi var mindre? Sider: 286 Pris: 228,-

Af samme forfatter


Skønlitteratur & Lyrik

Rigtige guder gider ikke psykologi Jens Blendstrup, Mathilde Walther Clark, Peter Hovmand, Lars Husum og Lone Hørslev A lfa Fem forfatteres moderne fortolkninger af nogle af de mere ukendte bibelfortællinger – fx den om Tamar, der lokker sin svigerfar til at gøre hende gravid (med titlen Yogabolden, af Lone Hørslev) eller den om Hoseas, der bliver påbudt af Gud at gifte sig med en horkvinde (Manden der drømte sære ting fra Bibelen, af Jens Blendstrup). Sider: 148 ● pris: 200,-

»

Et interessant og højspændt felt, sitrende mellem de bizarre, gammeltestamentlige beretninger og de dugfriske, danske og opfindsomme genskrivninger. Langt bedre end de ofte lidt fade og sukrede genfortællinger af Bibelen, man kan få til børn og voksne. ♥♥♥♥ Politiken

Noget om nåde Litteratur & Kristendom Gudmund Rask Pedersen A ros I Noget om nåde bevæger vi os med teolog og forfatter, Gudmund Rask Pedersen, gennem en række litterære mesterværker (og enkelte film) på jagt efter fortællinger og beskrivelser, der spiller sammen med det evangeliske begreb ’nåde’: litterære virkeligheder hvor den enkeltes afmagt eller ’alles kamp mod alle’ ikke får lov at stå (helt) uimodsagt. Blandt de værker, der tages under behandling, er: Frihed (Jona­ than Franzen), Alt hvad jeg har, bærer jeg hos mig (Herta Müller), Alting har en tid (Karl Ove Knausgård), Skrabelodder (Kerstin Ekman), Hjertet slår og slår (Jens Smærup Sørensen), Kvinden ved 1000 grader (Hallgrímur Helgason), Ekstremt højt og utrolig tæt på (Jonathan Safran Foer), Jagten (Thomas Vinterberg), Melancholia (Lars von Trier). Og mange flere. Sider: 287 ● Pris: 249,-

31


32

Skønlitteratur & Lyrik

Stille nat over Amazonas En beretning om shamanisme og kristendom Lars Neudorf A lfa Som så mange andre søgende mennesker rejser forfatteren til Amazonas i håb om at finde styrke og inspiration i den fascinerende verden, der åbenbares af indianernes psykede­ liske naturmedicin, ayahuasca. Det finder han også. Men det kommer til at vende op og ned på hans medbragte forestillin­ ger – om ham selv, om shamanismen og om at arbejde med psykiske traumer. Stille nat over Amazonas er en psykedelisk rejsedag­ bog, en personlig introduktion til shipibo-shamanismen, et tværreligiøst bekendelsesskrift og et essay om psykoterapi, shamanisme og kristendom. I sine refleksioner kommer forfatteren rundt om bl.a. Tolkien, Jung og Grundtvig for til sidst at ende ved spørgsmålet om, hvordan man som individ kan finde en vej imellem en global selvudviklingskultur og den hjemlige religiøse arv. Forfatteren har valgt at skrive under et pseudonym. Sider: 285 ● Pris: 249,-

Det er en ualmindelig rejse ud i ekstreme sindstilstande, hvis mål er at opnå kontakt til selvet og det almindelige hverdagsliv med dem, man elsker, altså at komme hjem. Og så er det bare en knaldgod historie. Jeg mindes ikke at have læst noget lignende på dansk. Thomas Boberg, forfatter til bl.a. Americas og I den næste by

Se film om bogen her

Facebook.com/StilleNatOverAmazonas

Se flere titler på rpc.dk

»

Uddrag fra bogen

Men ayahuascaen gjorde sit arbejde. Efter en halv times tid begyndte det at summe i hele kroppen og mørket for mit indre blik blev til klarere og klarere kulørte mønstre. Så kom kvalmen. Jeg havde fået at vide, at jeg nok ville få brug for at kaste op, og at jeg bare skulle give slip og følge med oplevelsen. Så snart fandt jeg mig selv på gulvet i reptilagtige kropsvridninger, mens kvalmen nærmede sig et på en gang angst- og lystfuldt klimaks. Der lød et brøl, som åbenbart kom fra mig, og jeg nåede lige akkurat at gribe fat i spanden. Endnu et brøl, og nu væltede det op af mig. Et tredje brøl, og jeg mærkede en enorm styrke gennemstrømme min krop, som om et urgammelt uhyre rejste sig og strakte kroppen efter at have ligget i lænker i århundreder.


Skønlitteratur & Lyrik

Oplys mørket i mit hjerte En rejse til Assisi Tove Ahlmark A lfa Kan en protestantisk søgende sjæl finde sig til rette i Assisi? En spirituel biografi såvel som et portræt af byen Assisi, der tager læseren med på en indre og ydre rejse, som afspejler forfatterens egen søgen efter den levende kristendom. Bogen skildrer også kulturkløften mellem den klassiske katolske kristendom og den nordiske spiritualitet, der trækker på selvudvikling og meditation. Sider: 330 ● Pris: 248,-

Dødens pølse Nis A. Ovaska A lfa Dødens pølse er en selvbiografisk fortælling om hashhandel, fæng­ selsstraf, tvungen terapi, venskaber, hierarki og hakkeorden i et liv bag tremmer. Det handler om overlevelse, især mentalt, og om en institution, der er langt barskere, end man almindeligvis forestiller sig. Bogen er illustreret med forfatterens egne billeder, hvoraf en del er malet under ophold i isolationsfængsel. Forfatteren (f. 1977) fik i 2008 en fireårig dom for medvirken i Danmarks hidtil største hashsag. Sider: 300 ● Pris: 348,-

»

Han har set og mærket de steder, hvor Overdanmark gemmer sine sociale udskud af vejen. Og han skriver om det, så lugten står ramt ud fra siderne og fornemmelsen af ubehag sniger sig ind. Adam Holm, Weekendavisen

Læs uddrag

»

… et af de bedste portrætter af, hvordan det må være, at sidde i fængsel. Mikkel Kryger.

Vært på TV2’s Go’aften Danmark

33


34

Skønlitteratur & Lyrik

Send flere engle Andægtigheder Helle S. Søtrup RPF

»

Det er fine og eftertænksomme digte, der bør finde bred anvendelse. Lektørudtalelse

Det er levet liv i rela­ tioner, tab, taknem­ melighed og kærlighed, der udfoldes i lyset af, at mennesket ikke er alene om at være og bære. Sider: 78 Pris: 148,-

Audiens Helle S. Søtrup RPF

»

Køb den, læs dem - derhjemme, for din elskede, i din ensomhed, i ­kirken. Og husk et ekstra eksemplar til at give væk, for bogen er ikke til at nænne at skille sig af med. Præsteforeningens Blad

En portion andægtigheder mere, hvor Helle Søtrup ­atter bevæger sig i spændingsfeltet mellem digt og bøn. Hun fanger det moderne menneskes væren i verden, udspændt mellem virkelighed, håb, taknemmelighed og skrøbelighed. Hun griber lige ind i vores allesammens hverdag og bringer genkendeligt dagligdagens gøremål og erfaringer på poetisk og eksistentiel formel. Kan læses som digtsamling, andagtsbog eller bruges liturgisk. Sider: 78 ● Pris: 148,-


Skønlitteratur & Lyrik

Bristepunkter Digte mellem tab & tabu Susanne Holte A lfa Bristepunkter bringer erfaringer med og hjælp til tab i poetisk form. Det er smukke, konkrete, nærværende og usentimentale nedslag i den efterladtes liv. Aleneheden beskrevet i rå og kærlig realisme. Digtene suppleres af sort/hvid fotos. Sider: 60 ● Pris: 150,-

flot og vellykket debut, »sommodig, fortjener plads på lyrik­ hylden på alle biblioteker.

LEKTØR

Hvor kærlighed førte os hen … Lars Busk Sørensen A lfa

Hvor kærlighed førte os hen … er sonetter om den livslange kærlighed: den kærlighed der viste sig at holde til det hele! Glæden, taknemmeligheden og forundringen over, at glød og dybde og kærtegn stadig er en del af kærlighedens væsen, selvom den er gået hen og blevet temmelig moden. Sider: 64 ● Pris: 135,-

Se flere titler på rpc.dk

35


36

Skønlitteratur & Lyrik

Himlen i mine fodsåler Malene Bjerre, Jørgen Demant, Christiane Gammeltoft-Hansen, Jesper Hyldahl, Tine Illum, Bo Hakon Jørgensen, Kirsten Jørgensen og Elof Westergaard (red.) A ros Himlen i mine fodsåler er en bønnebog til hverdagsbrug. Det er almindelige bønner om almindelige dage med arbejdspres og lortebleer, bekymringer for fremtiden og glæden over det, der kommer bag på os. Bønnerne er samlet i livstemaer: uro, erotik, arbejde, alminde­ lighed, skrøbelighed, vækst, vold, fødsel, død, m.m. 23 temaer og 262 bønner, der tilsammen danner, en mosaik af menneskelivet, skrevet af en lang række forfattere og præster Sider: 392 ● Pris: 150,Herre jeg gider ikke den her bøn jeg gider ikke den her tomhed få den til at gå væk spar mig for alle overflødigheder spar mig for al ordflom Tomhed er tomhed der er ingen formildende omstændigheder tomhed kan ikke få tomhed til at gå væk men det kan du måske Pablo Llambías

Nu i pocketudgave

Herre, jeg beder dig ikke om en smuk mand men om en jeg kan gå i seng med Maja Lucas

Min næstes forår Bønner Simon Grotrian A lfa Simon Grotrian har efterhånden etableret sig som den skæve og nytænkende stemme i både bønner, digte og tekster med et univers, der sprænger de kon­ ventionelle rammer. Min næstes forår har klassiske bønstemaer som horisont, men Grotrian løser opgaven alt andet end klassisk. Litterær sprængkraft med en direkte tiltale til det post-postmoderne menneske – man fornemmer både forår og forpligtelse på sin næste. Sider: 48 ● Pris: 200,-


Skønlitteratur & Lyrik

Længsel efter engel Kirsten Jørgensen og Søren Lose A ros

En adventsbog med 24 lyriske tekster til december måned, skrevet som remix over adventstidens bibelske tekster. Selv kalder forfatte­ ren sine tekster for bibliader. Drømmende og spørgende fotografier af Søren Lose taler med og mod teksterne. Bogen henvender sig til alle, der trænger til fordybelse og eftertanke i en ellers travl juletid, og handler om at modtage det, der kommer mens vi venter. Sider: 80 ● Pris: 198,-

Læg din hånd på mig ikke den milde men den der brænder. Svid det stubbede bort efterlad mig sort og nøgen. Lad så forårsregnen komme. 10. december

Kirsten Jørgensen er præst og digter. Har bl.a. tidligere udgivet den moderne bønnebog Mellem værende i samarbejde med fotograf og direktør Cristina Lage. Søren Lose er billedkunstner og fotograf og repræsenteret på bl.a. ARoS, Det Nationale Fotomuseum og Museet for Fotokunst.

Se flere titler på rpc.dk

37


38

Skønlitteratur & Lyrik

Juleevangeliet En gendigtning. Eller noget i den retning Jakob Brønnum A lfa Juleevangeliet som du aldrig har fået det før! Det handler om forfængelighed, om postvæsenet og om kosmiske kræfter. Vi er med Kejser Augustus til morgenmad og med på Josef & Marias stra­ badserende rejse. Vi stifter bekendtskab med Betlehem-kontraktionen og kigger med over skulderen på dem, der passer får i al slags vejr. For slet ikke at tale om den sande historie om Kaspar, Melchior og Balthazar. Det handler om kærlighed og drømme og tegn og skøn­ hed. Og vi spør’ os selv: Hvor lærer mon englene at spille violin, og var Augustus’ kone virkelig et surt fruentimmer? Det foregår alt sammen engang for længe siden. Og det foregår lige her og nu i en andedam kaldet Danevang i 2014. Historien om Ham, der satte vores tidsregning i gang, går på tværs af tid & rum og må fortælles igen og igen og igen og i alle former og farver … Sider: 216 ● Pris: 228,-

Julekalender for voksne Decemberrefleksioner Jens Rosendal A lfa

Julekalender for voksne er små refleksioner til hver dag i december måned, hvor mange af os er ved at kvæles i frosne æbleskiver fra Bilka og lunken gløgg fra karton. Ethvert menneske, der har brug for afbræk i julemåneden, vil få glæde af den. Jens Rosendal er en mester i at stille skarpt på det væsentlige, en underfundig fortæller og formidler.

NU I 4. OPLAG

Sider: 56 ● Pris: 98,-


Børne- & ungdomsbøger

Børne- og ungdoms ­bøger


40

Børne- & ungdomsbøger

Krigen Gro Dahle og Kaia Nyhus Dahle A lfa Krigen er en barsk og hjerteskærende børnebilledbog om en skilsmisse set fra barnets perspektiv. Julie bor med sin far og mor og to brødre og har et trygt og dejligt liv. Julie kender kun krig fra billeder i TV og i aviser. Men en dag flytter krigen ind i Julies liv, da hendes forældre begynder at skændes, og det ender med, at faren flytter ud af huset og danner en ny familie. Det føles præcis som den brutale krig, Julie kender fra fjern­ synet med pigtråd og bomber og skjulte alliancer. Kan man blive glad igen efter en skilsmisse? Kan man få Nomineret krigens billeder ud af sit til Nordisk hjerte?

Sider: 54 ● Pris: 238,-

Af samme forfatter

Se priser på RPC.dk

Råds børneog ungdoms­ litteratur­ pris


Børne- & ungdomsbøger

Manden som glemte alting Gabriele Clima A lfa En poetisk og filosofisk børnebog om glemsomhed, omtanke og til­ givelse. Hovedpersonen Manfred har et mærkeligt handicap: Han kan ikke huske! Så han har en rød uldtråd bundet om anklen for at kunne finde vej hjem. Men selvom Manfred ikke kan huske hverda­ gens almindelige gøremål, er han måske alligevel den, der husker det væsentligste i tilværelsen. Bogen er smukt illustreret i farver af Chiara Carrer. Sider: 36 ● Pris: 200,-

»

En unik og kunstnerisk billedbog med et budskab om livets sande værdi og vigtigheden af tilgivelse. Den giver stof til eftertanke og tolkning. Lektørudtalelse

Det blå træ Amin Hassanzadeh Sharif A lfa

Det store, smukke, blå træ bor midt i byen og snor sine vide grene ud og ind af husene. Træet er vidne til alle de forskellige liv, folkene i byen lever, og de elsker deres træ. Men kongen er vred. For træets herlighed overstråler langt kongens palads. En filosofisk børnebilledbog. Sider: 32 ● Pris: 148,-

»

En vellykket billedbog, der udfordrer læseren. ­Originale og moderne illustrationer. Lektørudtalelse

41


42

Børne- & ungdomsbøger

NU I 2. OPLAG

Da Gud gik i gang Peter Mouritzen og Jenz Koudahl A lfa Den 12. i rækken af Peter Mouritzens bibel-genfortællinger. Det handler om skabelsen, og scenen sættes skørt og ku­ lørt i vanlig Mouritzenstil. Ja, vi bevæger os tilmed helt ind i Det Nye Testamente til sidst. Og således har Peter Mourit­ zen nu en flot serie bag sig med alle de populære bibelhistorier, illustreret af de mange dygtige og kendte tegnere, vi har i Danmark. Sider: 28 ● Pris: 238,-


Børne- & ungdomsbøger

Rævefælden Lilja Scherfig og Otto Dickmeiss A lfa Gustavs kanin er død. Det var ræven. Gustav vil ikke have en ny kanin. Gustav vil kun have Ninus. Riflerne hænger i skabet på fars kontor. Patro­ nerne ligger i den brede skuffe. – Nu ska’ den ræv få betalt! tænker Gustav. - Jeg ska’ saftsuseme nok ordne det lede dyr!

Kultur­ ministeriets illustrator­ pris

En eventyrlig bog om hævn og selvtægt, savn og ensomhed. Men også om alt dét, der føles godt og rart. Rævefælden er tildelt en perlerække af roser. Har bla. modtaget Kul­ turministeriets illustratorpris. Sider: 42 ● Pris: 200,-

Se video om ­R ævefælden

bibelstærkserien

Enkelte titler i serien er udsolgt

43


44 © John G. Dinesen

Interview

En BibelStærk børnebogsserie når sin afslutning Interview med Peter Mouritzen, forfatter til Da gud gik i gang (Alfa)

Peter Mouritzen

Forfatter Peter Mouritzen udgav i 2002 den første BibelStærk-bog, og siden er der kommet én ny til hvert år. I alt har han udgivet 12 bøger om fortællinger fra Det Gamle Testamente. Peter Mouritzen fortæller her om sidste bind i serien.

syntes det kunne være interessant, at jeg genfortalte historierne set gennem mine briller og med mit sproglige temperament. Målgrup­ pen har aldrig været præcis, men det har den heller ikke været for mig som forfatter af andre bøger til børn. Det har altid været en del af min

kunne gakke helt frit. Men de skal jo ikke blot gakke, de skal også dække. Der har været en række forskellige illustratorer tilknyttet serien, hvad har de kunnet tilføre historierne?

Vi har brugt syv for­ skellige illustratorer Dyr der hopper, og dyr der går, til de 12 bøger. Tre af Da Gud gik i gang er dem kendte jeg og har den 12. og sidste bog i dyr der løber, geder og får. brugt i forvejen i andre serien BibelStærk. Den Dyr med horn, og dyr med haler, børnebøger, nemlig handler om skabelsen. høner der kagler, haner der galer, Rasmus Bregnhøi, Man kan sige, at den er dyr der græsser, og dyr på rov, Jenz Koudahl og Søren min frie fantasi inden for Jessen. Men de reste­ rammerne af skabelses­ dyr på sletter og dyr i skov, rende fire var nye. Vi beretningen i Det Gamle dyr med pletter, og dyr med striber, begyndte med Lasse B. Testamente. Det, der er dyr der brøler, og dyr der piber, Weinreich, der illustre­ usædvanligt i min version, dyr med pels, og dyr med skæl, rede tre bøger. Deref­ er, at jeg knytter Jesu ter Otto Dickmeiss – fødsel til i slutningen, så­ dyr der klør og lopper sig selv. som for resten modtog ledes at der sker en sam­ Citat fra bogen Kulturministeriets Illu­ mensmeltning mellem stratorpris for en bog i BibelStærkæstetik at skrive for det barn som Det Gamle og Det Ny Testamente. serien, det var Daniel og de drajeg synes, jeg hører i mig selv. BibelStærk-serien består i øvrigt belige løver. Desuden har vi brugt kun af gendigtninger fra Det Gamle Peter Bay Alexandersen og Oliver Alle bøgerne i serien har nogle Testamente. Serien begyndte i 2002 Streich. Vi har altid valgt illustrato­ lidt gakkede titler, for eksemmed historien om Jonas og hvalen – rer ud fra, om vi mente de passede pel Gok Goliat og Kong Skrap Jammergøjen og den ynkelige hval. til de enkelte historier i tone, streg og den skrækkelige ovn, hvilke Siden har jeg skrevet en historie om og temperament. Da historierne fra overvejelser ligger der bag året. min side er forskellige, f.eks. er for­ dette? tælletonen og humoren forskellig fra Hvilken aldersgruppe henvenbog til bog, er det naturligvis vigtigt Forklaringen på de lidt gakkede tit­ der bøgerne sig til? at vælge en illustrator, der ringer ler er nok min sproglige fantasi. De med. Det synes jeg er lykkedes. er nu ikke alle så gakkede, som jeg Forlaget var interesseret i min lidt gerne ville have haft dem, hvis jeg underfundige måde at skrive på og


Børne- & ungdomsbøger

»

Flot og ambitiøst værk … Nogle fortolkninger vil være så fri, at de er kontroversielle for bestemte kirkefløje, men nysgerrige forældre vil her finde en bog af interesse. Anbefales varmt. lektørudtalelse

Børnebibel fra nord Jens Blendstrup, Hanne Kvist, Gro Dahle, Lilja Scherfig, Otto Dickmeiss, Peter Adolphsen, Mette Marcussen og mange, mange flere A lfa 15 nordiske forfattere, 15 nordiske illustratorer, udgivet i 6 nordi­ ske lande som et helt enestående nordisk samarbejde. 62 bibelfortælling-gendigtninger skrevet med udgangspunkt i barnets verden og undren, der samtidig er den enkelte forfatters og illustrators helt eget bud på, hvordan historierne skal fortol­ kes og fortælles for den 6-9-årige. Sider: 156 ● Pris: 189,-

Se video om ­B ørnebibel fra Nord

Se flere titler på rpc.dk

45


46

Børne- & ungdomsbøger

Fadervor Rainer Oberthür og Barbara Nascimbeni A lfa Fadervor er en børnebilledbog, hvor den kendte bøn er udlagt i børnehøjde, men uden at være barnagtig. Barnet guides gennem bønnens forskellige led med refe­ rencer til barnets eget univers og hverdagserfaringer i et smukt og poetisk sprog. Bogen er illustreret med skønne og skæve billeder, der i sig selv er en nøgle til forståelse og et godt input til samtale med barnet. Bogen er egnet fra 7 år og opefter. Sider: 62 ● Pris: 160,-

Bibelens dyr

Bibel for de små

U ni t as

U ni t as

Bibelens dyr og Bibel for de små er kvadratiske æsker med 6 børnehænder-venlige papbøger i hver og med en kort tekst på alle opslag. Hver bog rummer en gendigtning af en central fortælling fra Bibelen. Bibelens dyr har et dyr i en afgørende rolle. Elefanten hjælper til, da Noa skal bygge arken, Løven får besøg af Daniel, Æsel hjælper en syg mand etc. Bibel for de små rummer fortællinger om Josef og den flotte kappe, Abraham, der bliver far, om Daniel i løvekulen, Moses ved Det røde hav, Jesus og hans disciple og Jesus, der helbreder syge. Sider: 6

x

8 ● Pris pr. æske: 78,-


Børne- & ungdomsbøger

Mere sjov med Bibelen Bethan James U ni t as

I samme serie

En aktivitetsbog med opgaver og gåder for børn. På 22 opslag fortælles der historier fra Jesus’ liv, og til alle historier er der opgaver, der skal løses. Gå på opdagelse i Bibelens historier på en sjov og spændende måde. Sider: 48 ● Pris: 48,-

Sider: 32 ● Pris: 48,-

Søg og find i Bibelen U ni t as

De største historier til de mindste læsere – og de lidt større … I Søg og Find i Bibelen kan mindre børn lære nogle af de bedste bibelhistorier at kende. Histo­ rierne er fortalt i skønne og farvestrålende billeder og inviterer børnene til at gå på opdagelse: Hvem får øje på koen, sælgeren, fuglen, kurven, båden, pigen, soldaten osv? Til glæde for de lidt større børn er der skrevet under figurerne, hvem eller hvad de forestiller. Sider: 18 ● Pris: 129,-

Noas ark – Trin for trin Leena Lane & Gillian Chapman A lfa En oplevelses- og aktivitetsbog for hele familien med opskrifter på, hvordan man bygger Noas ark, Noas familie og alle de skønne og farverige dyr. Man skal blot have piberensere, gamle stofrester, ispinde, perler, saks, lim og garn parat, så er der mange timers hygge og underholdning forude. Leena Lane & Gillian Chapman er et velkendt britisk makkerpar inden for børnebibler, aktivitetsbøger med bibelske temaer og hobbybøger generelt. Sider: 24 ● Pris: 48,-

47


48

Børne- & ungdomsbøger

Legenden om juleroserne Selma Lagerlöf – Illustreret af Esben Hanefelt Kristensen U ni t as Rigt illustreret nyoversættelse af Selma Lagerlöfs klassiske fortælling om juleroserne fra Göingeskoven. Her bor den fredløse røverfar med røver­ mor og alle røverungerne. En dag – på et af hendes tiggertogter – kom­ mer røvermor forbi et kloster, der er kendt for sin smukke have. Munkene er stolte af havens skønne og sjældne planter og blomster, men røvermor hævder, at Göingeskoven er meget skønnere, når den julenat forvandler sig til en blomstrende have. Abbed Hans får lov at komme på besøg hos røverfamilien den kommende julenat for ved selvsyn at opleve underet i skoven. Selma Lagerlöf (1858-1940) var nobelprisvinder og ophavskvinde til et stort antal romaner og fortællinger, bl.a. Kristuslegender (udkom i nyover­ sættelse og med Esben Hanefelts billeder i 2010) og selvbiografien Märbacka.

✩✩✩✩✩

Vejle Amts Folkeblad

Sider: 38 Pris: 129,-

Ugleevangeliet Esben Hanefelt Kristensen U ni t as Esben Hanefelt Kristensens eventyrlige og detaljerige bille­ der skaber den helt rigtige baggrund for denne genfortælling af julens fantastiske budskab. – En ugle har bygget rede i en stald lidt uden for Betlehem, men snart bliver aftenfreden forstyrret af Maria og Josef, der søger ly for natten. Maria er højgravid, og der går ikke lang tid, før hun føder en lille dreng. Fra sin bjælke under taget kan uglen følge med, og den forstår hurtigt, at denne nat er helt særlig. Bogen er illustreret og forfattet af kunstneren Esben Ha­ nefelt Kristensen. Sider: 16 ● Pris: 35,(stykPRis: 28,- ved køb af 25 stk.)

I samme serie

Se priser på julebøger på RPC.dk


Børne- & ungdomsbøger

På loftet sidder Jesus Dorte Lilmose og Ditte Andreassen A lfa Julen er ikke altid hjerternes fest. Drengen Johannes kan ikke ruske liv i sin far, der er dejset om på sofaen med en skov af flasker omkring sig. Så han må holde jul på egen hånd. Til ju­ legudstjeneste i den lokale kirke møder Johannes lidt glæde og varme og finder alligevel en form for fred i sangene, i stemnin­ gen, i ordene … Sider: 24 ● Pris: 218,-

49


50

Børne- & ungdomsbøger

Selv voksne synger i mørke

Ungdoms­ roman­

Per Frederiksen U ni t as David bor i en af Esbjergs forstæder. Det meste af tiden hænger han ud med vennerne; den pæne dreng, Da­ niel, og den grove fyr, Isak. Når de tre ikke er på kant med skolen eller med forældrene, dagdrømmer han om livet som frihedshelt og om skolens flotteste pige, Freya Rosenstrand. Men under overfladen lurer en frygtelig historie, og det bliver dødsens alvor for David, da de tre drenge begynder at grave i fortiden. Per Frederiksen (f. 1986) er uddannet psykolog. Selv voksne synger i mørke er hans debut som romanforfat­ ter. Sider: 230 ● Pris: 199,-


Børne- & ungdomsbøger

Den der ler sidst Nina Vogt-Østli A lfa Niels Peter lever en skyggetilværelse: mobning, forældre som ikke forstår ham, ingen venner. En dag får han kontakt med en pige på nettet, der påstår, at hun kontakter ham fra fremtiden. Men hvem er den diktator, hun taler om? Hvem har en diktator i sig? Bogen er en debutroman og er i Norge blevet kaldt stærk, skræmmende og overbevisende. En uhyggelig fortælling om et ungt menneskes udvikling mod rendyrket ondskab, som i Norge har fået utilsigtet aktualitet. Sider: 214 ● Pris: 198,-

Læs uddrag

Mod­t ager af Norsk Børne- og Ungdoms­bog­ forfatteres debutant­pris

Et guddommeligt eksperiment Majbrit Ravnhot Cramer A lfa Tubi er en helt almindelig 17-årig pige, der går på High School i West Virginia. Hun bor med sin forkvaklet religiøse mor i en lille by, hvor fordømmelsen af folk uden for menigheden er høj og sladderen tæt. En dag tager Tubis liv en uventet drejning, da den tilsyneladende uvorne klassekammerat Tom vælter ind i hen­ des tilværelse. Sammen tager de to på en rejse, der begynder helt tilbage under 2. verdenskrig og kan ende med hele verdens endeligt. Et guddommeligt eksperiment er en ungdoms- og spændingsroman om venskab og kærlighed, eksistens, udvikling og afvikling. Og om det, der ikke kan ses med det blotte øje. Sider: 350 ● Pris: 248,-

Se flere titler på rpc.dk

51


52

Børne- & ungdomsbøger

Kulturarvsserien Gratis online under­visnings­ vejled­ninger på www.materiale­ platformen.dk

Genfortællinger af John Rydahl – illustreret af Gitte Skov RPF Serien består (indtil videre) af: • Fortællingen om Holger Danske, der må leve som kriger i fjendens hær • Sagnet om prins Amled, bedre kendt som Hamlet • Myten om kong Gilgamesh, verdens første konge, der tilmed vil være udødelig • Sagnet om Bjovulf, den svensk-danske helt, der aldrig helt overvinder ondskaben

Holger Danske

Amled

Kriger af Kronborg sider: 60 ● PRIS: 149,-

Kongesøn af K­ ronborg sider: 62 ● PRIS: 149,-

Gilgamesh Verdens ældste historie om verdens første konge Sider: 64 ● PRIS: 129,-

Levende fortalt i et »moderne, mundret sprog.

Vibeke Axelsen, Lektør

Bjovulf Den gamle dragedræber sider: 60 ● PRIS: 129,-

20 % rabat ved køb af klassesæt (20 stk. eller derover)

Fag: Dansk, historie og kristendomskundskab Klassetrin: 3.-6. kl.


Liv & Sjæl

Liv & sjæl


54

Liv & Sjæl

Nye rejsende Kræn Christensen U ni t as Nye rejsende er til dagens små ophold, hvor der er mulighed for at sagtne farten og lade sig bevæge på en anden måde. Bogen har 52 afsnit; et til hver af årets uger og med tekster til hver dag. Vi er i vores menneskelige tilværelse altid i bevægelse. Vi flytter os fra ét sted til et andet; står ud af sengen, sætter os ved bordet, tager hjemmefra, går i skole, går på arbejde, ta­ ger på ferie, kommer hjem, lægger os i sengen – fra morgen til aften, fra fødsel til død. Med bevægelsen oplever vi og ser verden fra nye perspektiver, men vi har som mennesker også brug for at sætte os ned og lade verden bevæge sig, mens vi giver os selv tid til fordybelse og eftertanke. Bogens visuelle side er skabt af kunstneren René Holm. Hans malerier stryger på ingen måde beskueren med hårene, men inviterer til eftertænksomhed og forundring. Kræn Christensen er forfatter og provst i Hjerting. Sider: 224 ● Pris: 249,-

»

Velegnet som gave til mennesker, der ikke professionelt arbejder med litteratur og teologi. Med andre ord: en fremragende lægmandsbog. Køb den, og giv den til din nabo. Præsteforeningens Blad

Trækors i håndstørrelse Kors lavet af oliventræ fra Betlehem, lige til at holde i hånden. Størrelse: 6,5 x 11 cm Pris: 89,-


55 © Anne Marie Sørensen

Interview

Hvad vi hver især må gennemleve Interview med Louise Winther, der står bag bogen Sagt om sorg (Alfa)

Louise Winther

Erhvervspsykolog Louise Winther har med den kommende udgivelse, Sagt om sorg, skiftet fokus fra erhvervslivet til det helt almene; mennesker i sorg. Sagt om sorg udkommer på f­ orlaget Alfa i ­november. Vi har spurgt hende, hvad titlen dækker over.

Hvad var baggrunden for, at du gik i gang med at samle citater? Da min far døde brat i 2011, fik jeg et stort behov for at finde ud af, hvordan andre mennesker oplever og gennemlever sorg. Jeg opsøgte bøger om emnet, og jeg begyndte at samle på citater om sorg. Citaterne fandt jeg især i blade og aviser, og det blev efterhånden til en hel del. Jeg skrev dem ind i et dokument på min pc, og jeg læste dem igen og igen.

vældende. Sorg er jo en erfaring, vi hver især må gennemleve alene, men sorg er også et livsvilkår, som langt de fleste af os møder før eller siden. Du må gå ind i mørket alene, men derinde kan du finde andre. Ved hjælp af sproget kan vi nærme os hinanden, og når vi hører om andres sorg, kan vi måske lære vores egen sorg bedre at kende. Jeg håber meget, at læseren ligesom jeg vil få gavn og lindring af de mange ram­ mende ord, der bliver sagt om sorg i min bog.

Bogen er en samling tankevækkende udtalelser om og erfaringer af sorg. Den indeholder citater fra menne­ sker, der fortæller åbent Kan alle, der har om, hvordan de oplevede » Jeg møder bekendte, der siger: mistet en elsket, få at miste en elsket – et noget ud af at læse barn, en forælder, en »Nå, nu ligner du dig selv igen. Nu Sagt om sorg, eller er livsledsager – og om er det ikke så slemt mere, vel?« Og bogen rettet mod en omgivelsernes reaktioner ja, jeg ligner måske mig selv, bare speciel gruppe, på deres sorg. En meget fire år ældre, men det er lige slemt. f. eks. dem der har hyppig erfaring er her, at mistet et familie­ omgivelserne er hurtige Og jeg vil have, at det skal være medlem til kræft? til at forvente, at sorgen lige slemt! Britt Lindemann (fotograf) er ‘gået over’. Men sorg Citat fra bogen De mennesker, der i er ofte ikke noget, der går bogen fortæller om deres over, men noget man må sorg, fortæller jo om mange forskel­ leve med og lære at leve videre med. lige ‘typer’ af sorg, så målgruppen er Har det at læse om andres føalle mennesker i sorg og også deres lelser og frustrationer i forbinHvem bidrager til bogen? pårørende. Jeg håber og tror, at det delse med sorg været en hjælp i er en bog, man har lyst til at forære dit eget liv? Det gør cirka 40 både kendte og til mennesker, der har mistet. Måske knap så kendte personer, der alle i stedet for en buket – eller sammen Ja! Det var lindrende for mig, for forholder sig til deres sorg: Lukas med buketten. når jeg læste, hvordan andre be­ Graham, Kirsten Olesen, Knud Ro­ skrev deres sorg, blev følelsen af at mer, Bodil Jørgensen og Flemming være alene i verden knap så over­ Kofod-Svendsen og mange flere.


56

Liv & Sjæl

Gennem sorgen En kærlighedshistorie Birgitte Bæk A lfa Birgitte Bæk skriver smukt og kærligt, råt og realistisk om at tage afsked med en elsket. Hun beskriver forløbet før, under og efter ta­ bet af sin eksmand, der dør af en aggressiv kræft. Vi følger hendes – og familiens – reaktionsmønstre undervejs og vejen frem til livet på den anden side af et dødsfald. Forfatteren går tæt på, og bringer de følelser i spil, der følger med, når man skal give slip på de nær­ meste og finde fodfæste igen. Gennem sorgen er et opbyggeligt bidrag til den, der selv har mistet. Men også en fortælling om den kærlighed, der er større end en skilsmisse. Sider: 194 ● Pris: 198,-

Sagt om sorg Louise Winther (red.) A lfa

En samling udtalelser fra mennesker i sorg, kendte og mindre kendte, der fortæller åbent om tabet af en elsket – et barn, en for­ ælder, en livsledsager – og om hvordan de oplever omgivelsernes reaktioner. Velegnet til mennesker i sorg og til deres pårørende. Læs interview med forfatteren på foregående side. Sider: 60 ● Pris: 129,-

Når folk spørger, siger jeg, at det absolut ikke går godt, men det går. Nogle gange bedre end andre. Sorg kommer i bølger. Den kan overskylle dig uden varsel. Det er det, jeg er i nu. Se flere titler på rpc.dk

skuespiller Kirsten Olesen


Liv & Sjæl

Hjertebånd At leve med sine døde Lise Trap A lfa Traditionel sorgterapi arbejder med forestillingen om en række faser, den sørgende skal igennem. Nyeste forskning viser imidler­ tid, at sorg snarere skal forstås som et forløb, der kører i flere spor. Og sporene fortsætter hele livet, for sorgen kan ikke overstås, men må accepteres som en del af den enkeltes identitet: Den afdøde skal finde plads i de efterladtes liv. Lise Trap redegør på letforståelig vis for den nyeste sorgteori og giver en række eksempler på, hvordan mennesker holder deres afdøde levende i erindring og har en synlig sorgpraksis i det daglige. Bogen er illustreret med smukke s/h fotos af fotograf Finn Irs. Lise Trap er sognepræst i Soderup-Kr. Eskilstrup. Har tidligere væ­ ret fængselspræst og virksomhedspræst. Hun er efteruddannet i psykoterapi og eksistentiel samtale. Forfatter til den anmelderroste nyklassiker inden for sorglitteraturen: Sorg – Den dybeste ære glæden kan få. Sider: 116 ● Pris: 200,-

Nedenom og hjem Perspektiver på tab og tro Lone Vesterdal U ni t as Nedenom og hjem henvender sig til mennesker, der er ramt af livstruende sygdom, deres pårørende og andre, der står eller har stået ved livets yderpunk­ ter. Bogen er illustreret med billeder fra verdenskunsten og rummer adskilte afsnit med oplæg til meditation.

»Jeg skriver om sorg og krise ud fra mit arbejde som præst og ud fra en personlig tabshistorie. Bogen handler om de erfaringer med tab og tro, der kom ud af dén historie, og som jeg fandt både ord og billeder for i den kristne billedtradition.« Lone Vesterdal Sider: 238 ● Pris: 249,-

og opbyggelig »bog… rørende om tab og tro.

Kristeligt Dagblad

57


58

Liv & Sjæl

Med flaget på halv Mette Marklund U ni t as

Når vi mister en af vores kære, sætter vi flaget på halv. På den måde gør vi opmærksom på vores sorg. Flaget tager vi ned igen, men livet fortsætter med flaget på halv. Sorgen og savnet bliver ved med at være til stede. Bogen er skrevet til dem, der står tilbage efter et dødsfald, men vil også være oplagt for læsere, der er i tæt kontakt med efterladte. Bogen er illustreret med sort-hvide stemningsfyldte fotografier. Mette Marklund er læge og underviser læger i etik. Sider: 77 ● Pris: 129,-

Det hele menneske Tro, krop & stresshåndtering Gun illa Kromann Haarsted A lfa En praktisk selvhjælpsbog til at finde større helhed i tilværelsen trods et hektisk hverdagsliv. Under overskrifterne: At være til stede; At følge sit hjerte; At acceptere; At give slip, instruerer bogen i lette vejrtræknings- og kropsøvelser efterfulgt af en meditation (indtalt på bogens CD). Bogen er blevet til, efter at forfatteren selv oplevede et stressnedbrud og begyndte at undersøge de redska­ ber, der ligger i yoga, kropsterapi (body-sds) og meditation. Øvelserne bygger på åndelige traditioner, både fra Østen og fra den kristne mystik. Sider: 108 + CD ● Pris: 228,-


Liv & Sjæl

Kære Martha Ord om Gud til et liv med stress Lott e Lyngby U ni t as

Bibelen kan afhjælpe stress! I mange år har vi i den vestlige verdens selvhjælpstradition skelet til Østens filosofi og religioner i anstrengelserne for at komme en stresset hver­ dag til livs. Men midt i vores egen kultur ligger der indsigter, der kan bringe lettelse, aflastning og det rette perspektiv ind i et fortravlet nutidsliv. Sygehuspræst Lotte Lyngby har skrevet en anderledes selvhjælpsbog til stressramte menne­ sker med fokus på kristendommen og det livssyn og menne­ skesyn, der præsenteres i Bibelen.

Sider: 154 ● Pris: 199,-

Jesus virkelig en stresscoach? »Ja,Ermener sygehuspræst Lotte Lyng­

by, og efter endt læsning må man give hende ret. Kristeligt Dagblad

59


60

Liv & Sjæl

Den Danske Klosterrute U ni t as

Den Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne kirke, kunst, histo­ rie og natur, der også kan bruges af cyklister. Ruten forbinder 49 steder, hvor der blev bygget klostre i middelalderen. Mellem klosterstederne går ruten forbi mange kirker og kulturseværdigheder. Hele strækningen fra Helsingør på Sjælland til Frederikshavn i Nordjylland vil blive på ca. 2000 km. Klosterruten går som regel ad stier og små veje og slynger sig ind og ud i landskabet for at komme igennem Danmarks smukkeste natur. Den er ikke selvstændigt afmær­ ket, men følger ofte dele af andre afmærkede ruter. Den Danske Klosterrute er en guidebogserie med ti bind. Den indeholder omhyggelig rutebeskrivelse, detaljerede kort, oplysninger om overnatnings-, spise- og indkøbssteder, anden praktisk information og generelt baggrundsstof. Hidtil er der udgivet seks bind.

Bind 1: Fra Sønderjylland til Ribe Bind 2: Fra Ribe til Viborg Bind 3: Fra Helsingør til Slangerup Bind 4: Fra Slangerup til Roskilde Bind 5: Fra Roskilde til Slagelse Bind 6: Fra Slagelse til Vordingborg


Liv & Sjæl

Den Danske Klosterrute Bind 6 – Fra Slagelse til Vordingborg Jens Kristian Krarup Dette bind beskriver en 172 km lang strækning fra Slagelse til Næstved og Vordingborg og ender ved den 3 km lange Storstrømsbro. Derfra fører den over til Falster, hvor det er planen, at Klosterruten skal fortsætte. Uden for byerne går turen ikke blot igennem landbrugsområder og skove, men også igennem den naturskønne Tystrup Bavelse Naturpark, langs Susåen og kysten ved Smålandshavet og Storstrømmen. Rutens kultur- og kirkehisto­ riske højdepunkter er Herlufsholm Skole med et enestående bygningsmiljø, der går tilbage til et stort benediktinerkloster, Næstveds bykerne med store middelalderkirker, det tid­ ligere nonnekloster Gavnø Slot, den idylliske landsby Udby med N.F.S. Grundtvigs føde­ hjem, samt Vordingborg med slotsruiner og en stor interessant kirke. Sider: 206 ● Pris: 329,-

61


62

Liv & Sjæl

Et ord med på vejen Pilgrimsmeditationer Elisabet h Lidell (red.) A lfa Et ord med på vejen er en lille meditationsbog, der lader ånd og vandring gå hånd i hånd. Den ydre vandring på landevej, i skov og på marker, til kirkebesøg og til møde med fortidens pilgrimme, kobles med den indre vandring, hvor der er god plads til følelser, erindringer, refleksioner og bøn. Bogen kan benyttes alene eller i en gruppe og kan være i en bukselomme. Sider: 152 ● Pris: 138,-

Kristuskransen Martin Lönnebo U ni t as Martin Lönnebo har startet en ny bevægelse med sin Kristuskransen®. I Sverige har den solgt mere end 100.000 eksemplarer, og alt tyder på, at perlekransen rammer ind i tidens spiritualitet. Kon­ ceptet består af en lille bog med introduktion til hver af kransens 18 perler og forslag til, hvordan perlekransen kan bruges. Bogens undertitel Øvelser i livsmod, livslyst, selvbesindelse og i at leve Gud nær udtrykker Martin Lönnebos ambitioner med kransen. Kransen kan købes seperat og i flere størrelser. Se mere på www.rpc.dk Sider: 91 ● Pris: 159,- (Krans: 50,-)

Af samme forfatter

Sider: 186 ● Pris: 199,-


Kirke

Kirke


64

Kirke

A brief guide to the evangelical lutheran church in Denmark Rebekka Højmark Svenningsen (red.) A ros Let og overskuelig introduktion til folkekirken på engelsk, til dens traditioner, historie, organisationsform og betydning i samfundet – og til danske folkekirke­ medlemmers brug af deres kirke. Sider: 88 ● Pris: 80,-

Guds øje er en tordensol Udvalgte salmer Simon Grotrian A ros

Et udvalg af Simon Gro­ trians salmer, sat i mu­ sik af nogle af landets dygtigste komponister. Salmerne dækker årstider og højtider og er et aftryk af Grotrians mangfoldige billedver­ den. Indbundet værk med orgelnode og tekst.

Sider: 140 ● Pris: 248,I tilknytning til udgivelsen findes en hæftet sangbog med becifringer sider: 120 ● pris: 120,(stykpris: 100,- ved køb af 20 stk.)


Kirke

Sangene synger i os Holger Lissner U ni t as En af vor tids største salmedigtere, hvis ord har præget dansk kirkeliv i årtier. 99 salmer og sange, udvalgt fra alle årene, hvoraf de fleste ikke tidligere har været trykt. Salmerne er ledsaget af melodier, komponeret af en række af landets dygtigste salmekom­ ponister. Samlingen er endvidere forsynet med noter til de enkelte tekster; med oplysninger om tilblivelse og anledning og ord om ordene. sider: 284 ● Pris: 220,-

»

… en overdådig flot udgivelse. Kristeligt Dagblad

Fuldmagt Iben Krogsdal U ni t as Det moderne menneskeliv står i centrum i Iben Krogsdals Fuldmagt, hvor salmerne i en nutidig sprogdragt forsøger at skrive det moderne menneskes livsvilkår, uro, gudsforladthed og længsel hen imod en religiøs virkelighed. Salmerne har fået musik af en række af landets mest erfarne komponister: Bent Fabricius-Bjerre, Erik Sommer, Erling Lind­ green, Willy Egmose, Majbritte Ulrikkeholm og mange flere. Et af bogens kapitler indeholder salmer, der er skrevet til gamle melodier med afsæt i kendte salmer af især Grundtvig, Brorson og Kingo. Sider: 112 ● Pris: 249,-

»

Når Iben Krogsdal er god, er hun så fremragende, at man taber vejret. Weekendavisen

»

Det bør kun opfordre til én ting: At synge Krogsdals salmer nu og her i rå mængde. Dansk Kirketidende

65


66

Kirke

Salmer til vor tid Lars Busk Sørensen U ni t as Med Salmer til vor tid markeres Lars Busk Sørensens store for­ fatterskab. Hans bidrag til og fornyelse af salmetraditionen kan næppe overvurderes, og med sangbare melodier af en række af landets dygtigste komponister er de blevet fælleseje: »Som et an­ sigt, der er slidt«, »Menneske, din egen magt«, »Uberørt af byens travlhed« m. fl. Udgivelsen er et udvalg – i alt 158 salmer – fra Lars Busk Sørensens omfattende produktion. En stor del af dem findes allerede trykt i sang- og salmebøger, men udgivelsen rummer også nye tekster. Salmerne er ledsaget af en melodilinje. sider: 274 ● Pris: 248,-

» Poetiske svar på forkyndelsen.

Kristeligt Dagblad

» Smuk og indbydende bog.

PO-bladet

Daggryets sange Michael Nielsen U ni t as Michael Nielsen har i Daggryets sange samlet sine seneste sange og digte. San­ gene er skrevet til årstiderne, til kirkelige handlinger og højtider og til særlige lejligheder. Michael Nielsen (f. 1954) er valgmenighedspræst i Ryslinge og har tidligere udgivet bl.a. Om Gud og andre gratis glæder (2003) og Sange fra markvejen (2005). sider: 52 ● Pris: 149,-


Kirke

Du siger det med blomster Jazz- og popsalmer Caroline Borello Lerche og Hans Anker Jørgensen U ni t as 24 nye salmer med tekster af Hans Anker Jørgensen og melodier af Caroline Borello Lerche. Den medfølgende cd indeholder 15 af bogens salmer og et ekstra nummer skrevet og komponeret af Caroline Borello Lerche. Cd’en er produceret af Mads Vinding og indsunget af bl.a. Povl Dissing, Margrethe Grarup, Anders Ørsager og Ramløse og Anisse Børneog Ungdomskor. Sider: 64 ● Pris: 249,-

Danske salme- og koralbøger En introduktion Jørgen Kjærgaard og Peter Weincke Anis Introduktion til dansk salme- og koralbogshistorie fra reformationen til i dag. Bogen tager afsæt i reformationstidens første salme- og melodibogskilder med Luther og Hans Thomissøn som omdrejningspunkter og kommer ind på de teo­ logiske og kirkemusikalske hovedstrømninger, der danner baggrund for salmeog koralbøgernes særlige karakter, belyst med tekst- og melodieksempler fra de forskellige perioder. Sider: 173 ● Pris: 229,-

67


68

Kirke

Gudstjenestens bønner II Tine Illum, Kirsten Jørgensen, Christiane Gammeltoft-Hansen, Elof Westergaard, Jørgen Demant, Jesper Hyldahl, Malene Bjerre og Bo Hakon Jørgensen (red.) A ros I Gudstjenestens bønner præsenteres en ny generation af kollekter til folkekirkens gudstjenester med billedsprog, poetiske vendinger og ord fra hverdagssproget. Gudstjenestens bønner I (2012) indeholder to sæt kollekter til begge kirkeårets tekstrækker samt ind- og udgangsbønner, forslag til kirkebønner og bønner til brug ved dåb og nadver. Gudstjenestens bønner II indeholder kollekter til alle de kirkelige handlinger uden for højmessen samt til særlige gudstjenester og andagter, herunder børnegudstjenester, høstgudstjeneste, allehelgen, valentinsdag, grundlovsdag, morgensang, aftensang, mm. Gudstjenestens bønner I: Sider: 384 ● Pris: 399,Gudstjenestens bønner II: Sider: 384 ● Pris: 399,-

Se flere titler på rpc.dk


Kirke

En Gudstjeneste – mange perspektiver Kirstine Helboe Johansen og Jette Bendixen Rønkilde (red.) Anis Gudstjenesten er kirkens centrale livsytring. Det er her, kirke bliver til kirke. Derfor må kirken fortsat arbejde med sin gudstjeneste – forstå den i dybden, udvikle dens teologi og understøtte menighedens ejerskab. Artiklerne i denne antologi bidrager til den fortsatte fordybelse i og under­ søgelse af gudstjenesten i dens mangfoldighed – dens teologi og rituelle opbyg­ ning, dåben og nadveren, prædikenen og salmesangen; og dens rettethed mod verden. Sider: 247 ● Pris: 249,-

Standardprædikenen Om at skrive en prædiken – En personlig refleksion Pablo Llambías A ros Standardprædikenen er en personlig refleksion over prædi­ kenen, dens faldgruber og det, der får den til at blive vigtig og vedkommende både for menigheden og for præsten selv. Pablo Llambías har læst prædikener på Pastoralseminariets Efterud­ dannelse i en årrække, og bogen er blevet til på baggrund af dette arbejde. Llambías er desuden rektor på Forfatterskolen og har undervist i skrivekunst siden 2000. Sider: 106 ● Pris: 170,-

»

For mig er prædikenen ikke en formssag. Den er en tale direkte fra ét menneske til et andet. Jeg føler, at præsten hver søndag skal genopfinde sig selv som præst, sin begrundelse for at stå der, årsagen til sin væren mellem andre mennesker. Når disse spørgsmål besvares, har man en god prædiken. Eller måske bare, når de stilles… Målet er at sige og skrive noget, der er klogere end én selv. Problemet er, for mig at se, ikke formelt. Det handler ikke om at skrue et eller andet skidegodt sammen. Den skidegodt sammenskruede tekst kommer af noget andet. Resten er bare teknik.

interview med forfatteren i Weekendavisen, skrevet af Kristian Ditlev Jensen

69


70

Kirke

I hvert fald Anden tekstrække i vielses- og begravelses­t aler Ulla Morre Bidstrup, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Leise Christensen, Mads Davidsen, Peter Nejsum og Lasse Rødsgaard Lauesen (red.) A ros I hvert fald rummer inspiration til vielses- og begravelsestaler ba­ seret på hver af kirkeårets tekster efter anden tekstrække. Skrevet af præster fra hele landet. Sider: 372 ● Pris: 299,-

I samme serie

Sider: 490 ● Pris: 399,-

Sider: 476 ● Pris: 399,-

Med præsten på plejehjem Inspiration til arbejdet blandt ældre og ældre med demens Stinna Ahrenst (red.) RPF For mange præster er gudstjenesten på plejehjemmet forbundet med store udfordringer; bl.a. fordi beboerne for en stor dels vedkommende ofte er ramt af demenssygdomme, og rammerne afstedkommer mange praktiske spørgsmål. Hvilke dele af gudstjenesten giver bedst mening? Hvor mange hjælpende hæn­ der skal der til? Hvilke sange og salmer fungerer, og hvilke gør ikke? Osv. Med præsten på plejehjem præsenterer nye, afprøvede metoder til forkyn­ delse blandt demensramte ældre. Der er ideer til både form og indhold, til selve gudstjenesten og til aktiviteter uden for gudstjenesten. Bogens redaktør, Stinna Ahrenst, er sognepræst og religionspædagogisk konsulent i Roskilde Stift. Sider: 156 ● Pris: 228,-


Kirke

Kirke på kanten Tro når eksistensen udfordres Lotte Blicher Mørk og Majbritt Normann Nielsen (red.) RPF En række steder i vores samfund drives der kirke på kanten. Et af dem er på hospitalet. Redaktørerne af denne bog har deres daglige gang på Rigshospitalet som hhv. præst og religionssociolog. I kir­ ken på Riget har en gæstebog ligget fremme gennem en årrække, hvor enhver frit kan nedfælde sine tanker. Gæstebogen blev inspirationskilde til nærmere at udfolde patienter og pårørendes forhold til det religiøse og troen. Gennem bidrag fra en række hospitalspræster landet over bringer bogen en kalejdoskopisk overvejelse over, hvad det vil sige at være Kirke på kanten. Der er både refleksioner over, hvilken teologi en patientgørelse afføder, hvordan in­ formationssamfundet møder en patient, og helt praktiske redskaber til, hvordan Se flere man kan være kirke for og med syge mennesker. En hjælp til enhver, der savner titler på rpc.dk viden om, hvad alvorlig sygdom gør ved et menneske. Sider: 264 ● Pris: 198,-

Sjælesorg fra præst til præst Liturgisk vejledning Elisabeth B. Siemen og Julie K. Goldschmidt RPF Sjælesorg udgør en stor og vigtig del af præstearbejdet. Men hvor går præsten hen for selv at få sjælesorg? Denne bog er tænkt som en opfordring til, at præ­ ster som kolleger tilbyder hinanden et ritualiseret rum for de forskellige pro­ blemstillinger i embede og liv. Sider: 96 ● Pris: 150,-

71


72

Kirke

Er Gud og Allah i familie? Religionsmødet i konfirmandforberedelsen Pernille Nærvig Petersen og Christa Lund Herum RPF

Religionsmødet er blevet en del af alle menneskers liv. Også konfirmandernes. De færdes blandt venner og bekendte med anden konfessionel baggrund, og det kan give et nyt blik på ens egen religion og være kim til spørgsmål. Hvad er forskelle? Hvad er ligheder? Hvordan kan religionsdialogen blive berigende og konstruktiv? Et stort idékatalog af opgaver, der kan integreres i enhver konfirmationsfor­ beredelse. Sider: 156 ● Pris: 175,-

Vores barn skal døbes Else Hviid og Birgitte Stoklund Larsen RPF En veloplagt og livsnær lille bog om dåbens betydning. Et greb ind i de tanker og spørgsmål, dåbsforældre kan stå med og en udfoldelse af, hvad der sker ved selve dåben. Bogen kan bruges af kirken som gave til dåbsfor­ ældre, og private kan glæde sig selv eller enhver, der står over for en barnedåb. Forord af Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen. Sider: 44 Pris: 49,-


Kirke

Liv og lys Prædikener Anne Vig Skoven Anis ‘… der er aldrig rift om tjenerens plads.’ Anne Vig Skoven (1960-2013) vandt stor anerkendelse som en af de første danske kvindelige rockguitarister (i Clinic Q og Miss B. Haven) og skiftede siden karriere og blev præst på Østerbro og forsker i teologi. Hun fylder sine prædikener med liv, lys og rytme og holder sig samtidig ikke tilbage fra at lange ud efter samtidens selvoptagethed og forstillelse. Sider: 196 ● Pris: 200,-

»

Der er bred appel i disse prædikener, for de er et synligt bevis for, at der kan skrives klart og klogt om livet i evangeliets lys. Kristian Østergaard i Kristeligt Dagblad

Nye prædikener Niels Grønkjær Anis Forfatteren til den omdiskuterede og anmelderroste Den nye Gud er på banen med en prædikensamling, der tager udgangspunkt i tanken om den bevægelige og levende Gud. En ting er rent teoretisk at opfatte Gud som et begreb snarere end en evig og uforanderlig Gud i det høje, men kan det også lade sig gøre at holde en prædiken ud fra denne overbevisning? Det hævder Niels Grønkjær, der i Nye prædikener udgiver 19 prædike­ ner med dette udgangspunkt. Sider: 136 ● Pris: 189,-

»

Grønkjær prædiker en bevægelig gud, og det giver faktisk bevægelse i både teksten og hos læseren. Anders Kjærsig i Præsteforeningens Blad

73


74

Kirke

Et kunstværk af Guds finger En hilsen til brudeparret Sørine Gotfredsen og Jesper Stange RPF Bogen til nyudklækkede brudepar, der måske tænker: Hvad skete der egentlig i kirken? Præsterne Jesper Stange og Sørine Gotfred­ sen udfolder kærlighedens væsen og knytter kommentarer til den kirkelige vielse. Bogen kan bruges som gave fra kirken til brude­ parret og kan også gives af private, der ønsker at knytte an til det kirkelige på den store dag. Sider: 28 ● Pris: 59,(STYkpris: 49,- ved køb af 10 stk.)

Brønshøjprædikener Niels Brønnum A ros Man kan ikke være to steder på én gang. Men for Niels Brønnum er det lige ved at lykkes. For i Brønshøj Kirke talte han altid både som præsten på prædikesto­ len og samtidig til sig selv, som var han også en af de mange nede på kirkebæn­ ken, der kom for at lytte til ord med livsmod og håb. Ord »til dig og dig og mig,« som han ofte formulerer det. I Brønshøjprædikener er samlet 21 af Niels Brønnums bedste prædikener, bevaret i den mundtlige, frie stil, der er Brønnums helt egen. Sider: 146 ● Pris: 150,-


Kirke

75

Liv og tro Prædikener Kaj Mogensen A ros

Det kristne evangelium er et glædeligt budskab – også når det udfordrer og dømmer os. Grundto­ nen i disse prædikener er troen på, at Gud er en kærlig Gud, der viser os sin kærlighed i Jesus Kristus som frelser og forsoner. Prædikenerne er holdt i et enkelt sprog, fordi de skal formidle en enkel tro: at Gud elsker mennesker. Liv og tro indeholder 21 prædikener og et »postludium«, en kort sammenfatning af, hvad for­ fatteren ser som det grundlæggende i kristentroen.

Sider: 438 ● Pris: 349,-

Sider: 170 ● Pris: 180,-

Af samme forfatter

Folkekirkens styring ved et vendepunkt Fire kritiske artikler Svend Andersen, Jens Torkild Bak, Niels Kærgård og Niels Thomsen A ros

Fire uddybende – og forskellige – perspektiver på diskussionen om folkekirkens styringsform. Sider: 124 ● Pris: 130,-

»

Hvor må man dog håbe, at de reform­ivrige giver sig tid til at læse den. WEEKENDAVISEN

Se flere titler på rpc.dk


Undervisning

Undervisning


Undervisning

Medvandring Indføring i teologisk religionspædagogik Johannes Nissen RPF En samlende fremstilling af religionspædagogikken i kirkeligt regi: Hvordan har den kirkelige undervisning udviklet sig, og hvilke udfordringer står den teologi­ ske religionspædagogik over for i dag? Bogen henvender sig til studerende på de uddannelser, hvor religionspæ­ dagogikken spiller en særlig rolle, bl.a. teologistudiet, men bogen vil også være brugbar for præster og andre medarbejdere i kirken med interesse for emnet. Johannes Nissen er tidligere lektor på teologi på Aarhus Universitet og har udgivet flere artikler og bøger om bl.a. økumeni og praktisk teologi. Sider: 300 ● Pris: 248,-

Laboratorium Sprog for tro Jeanne Dalgaard, Nicolai Halvorsen, Birgitte Stoklund Larsen og Kirsten Jørgensen A ros U nd e rvis e r Tro er ikke en privatsag, men noget vi kan tale om og udforske – og derved blive klogere på os selv og hinanden. Laboratorium – Sprog for tro henvender sig til dig, der vil igangsætte en åben samtale om tro – på højskolen, arbejdspladsen, sognegården eller beboerhuset. Spørgsmål som ‘Hvor sidder det onde?’, ‘Hvor ligger lykken?’ er i bogen knyttet til konkrete øvelser, der sætter samtalen og eftertanken i gang. Deltagerne kan have alle religiøse baggrunde eller ingen, for pointen er (bare), at religion – som alt andet – er noget, man kan tale om. Sider: 60 ● Pris: 249,-

77


78

Undervisning

Elsker – Elsker ikke? En bog om Søren Kierkegaard John Rydahl RPF Thomas elsker Louise. Louise elsker Thomas. Eller gør hun? Thomas’ lærer elsker Søren Kierkegaard og taler og taler om menneskets eksistens, livets svære valg og kærligheden – den ægte og den, der bare ligner. Med afsæt i den fiktive figur, Thomas, er Elsker – Elsker ikke? en undervisningsbog for 7.-10. klassetrin om Søren Kierkegaards liv og filosofi. Fag: Dansk og kristendomskundskab Sider: 128 ● Pris: 149,- (119,- ved køb af mere end 10 stk.)

»

Et imperativ skal lyde: Lad dine elever læse bogen – bed dem læse den langsomt og eftertænksomt. Lad dem få erfaringer og erkendelser undervejs i læsningen og få lyst til at læse mere. Frederikke Johnsen, Religionslæreren

Min kære læser Kierkegaard i kortform Joakim Garff og Povl Götke Motiver af Kehnet Nielsen A ros Fem aspekter ved menneskelivet, som både Søren Kierkegaard og vi i dag må slås med og forholde os til: Samtiden – Troen – Kærligheden – Selvet – Ytringen. De fem aspekter præsenteres i Min kære læser gennem et udvalg af lettilgængelige tekster af Søren Kierkegaard, der kommenteres af de to forfattere og sættes i relation til nutiden – og fortolkes af Kehnet Nielsen i fem værker over temaerne. Bogen egner sig til studiekredsmateriale, men kan også bruges af den læser, der på egen hånd vil springe ud i Søren Kierkegaards tænkning – måske for første gang. Sider: 50 ● Pris: 80,(stykpris: 65,- ved køb af 10 stk.)


Undervisning

Sørens - En bog til tænksomme børn Lærervejledning Mads Tobias Bundsgaard RPF Sørens vil med en enkel fortælling introducere børn i 10-13-års alderen for den berømte tænker Søren Aabye Kierkegaard: ’Hvis man har noget på hjerte, skal man møde folk, hvor de er’. Sørens er et tværfagligt undervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin, der favner fagene kristendomskundskab, dansk og historie. Sider: 56 ● Pris: 210,- (klassesæt: 1 vejledning + 20 elevbøger: 1000,-)

Sørens - En bog til tænksomme børn Elevbog Mads Tobias Bundsgaard RPF ’Hvis man har noget på hjerte, skal man møde folk, hvor de er.’ Elevbogen til undervisningsmaterialet Sørens, der gennem en enkel fortælling introducerer børn i 10-13-års alderen for Søren Kierkegaard. Fag: kristendom, dansk og historie.

»

Sørens er en lille perle af en bog med flere lag, end man umiddelbart skulle tro, hvorfor den vil være nem at tilpasse ens klassetrin og niveau. Nina Eriksen, Folkeskolen.dk

Sider: 32 ● Pris: 48,- (klassesæt: 1 vejledning + 20 elevbøger: 1000,-)

79


80

Undervisning

Her står jeg – hvor står du? Fire spørgsmål fra Luther Lars Nymark RPF

Gratis online lærer­vejled­ ning på www.materiale­ platformen.dk

2017 markerer 500-året for reforma­ tionens begyndelse, hvor Martin Luther (i 1517) hamrede sine protestteser fast på døren til slotskirken i Wittenberg. Denne bog fortæller Luthers og reformationens hi­ storie, men stiller samtidig spørgsmål til os selv og vores egen tid, fx: Hvem bestemmer, hvad der er sandt? Og: Er det godt at gøre oprør? Fag: Historie og kristendomskundskab Klassetrin: 4.-7. kl. Sider: 68 Pris: 119,- (99,- ved køb af mere end 10 stk.)

»

Bogens store styrke er, at den ikke er bundet til Luthers samtid, men sætter den reformative kraft i perspektiv ved at vise eleverne, at den også er aktiv i dag. Orla Jensen, Religionslæreren

Østerland ved midnatstid 15 ledestjerner til Dejlig er den himmel blå Inger Hjuler Bergeon og Lene Bekhøi RPF En decemberkalender for 1.-3. klassetrin med afsæt i Grundtvigs Dejlig er den himmel blå. Børnene følger de tre visse-vasse-vismænd og møder undervejs Grundtvig som lille dreng, den første mand på månen, Madonna fra Vanløse og mange flere. Et undervisningsoplæg til dansk og/eller kristendomskundskab med oplæg til fortælling, Tilhørerende sang, samtale og leg. hjemmeside på www.rpf.dk/ himmelblaa

Fag: Dansk og kristendomskundskab Klassetrin: 1.-3.kl. Sider: 48 ● Pris: 69,-


Om RPC

Bogklubben PS I år lancerer vi en ny bogklub til dig, der interesserer dig for temaer som eksistens og livstydning, tro og religion, etik og filosofi. Bogklubben PS tilbyder både skønlitteratur, lyrik, faglitteratur, biografier og debatbøger.

Medlemsfordele • Ni gange om året modtager du informa­t ion om månedens bog og øvrige tilbud (via mail). • Du får tilbudt bøger fra forlagene Alfa og Unitas. • Du forpligter dig ikke til at købe et ­b estemt antal bøger om året. • Du kan til enhver tid melde dig ud af ­b ogklubben. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på RPC.dk, så får du besked, når vi åbner for tilmelding.

Om forlagene ALFA er begyndelsen, de første spørgsmål, den umiddelbare undren. ALFA er slutningen, de spørgsmål der trænger sig på, når død og tab melder sig, når tid og evighed krydses. ALFA er alt det ind imellem: Liv, eksistens, relationer, samfundsdebat, filosofi, teologi light, den gode fortælling og den skæve børnebog. Redaktør: Charlotte Ekstrand ANIS er teologisk faglitteratur og debatlitteratur og afspejler den teologiske tænkning og debat i Danmark. Med udblik til filosofi, idéhistorie, religionsvidenskab, litteraturhistorie med meget mere. Redaktør: Henrik Brandt-Pedersen og Ingrid Ank Aros Forlag udgiver teologisk litteratur i et praktisk-teologisk perspektiv – til inspiration for præster og andre, der arbejder med teologisk formidling i kirke og samfund. Redaktør: Ingrid Ank RPF – Religionspædagogisk Forlag udgiver undervisningsmaterialer (og det der ligner) til skole, seminarium, gymnasium, højskole og kirke. Primært i relation til fagene religion og kristendomskundskab, men også fx dansk, historie, filosofi m.m. Redaktør: Niels Roesgaard Mose, Charlotte Ekstrand og Ingrid Ank Unitas udgiver bøger om menneskeliv og kristendom. Udgivelserne sætter fokus på eksi­ stentielle spørgsmål og formidler viden om den kristne tro til børn, unge og voksne. Redaktør: Niels Roesgaard Mose


Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer m.v.

www.RPC.dk RPC Frederiksberg Allé 10 1820 Frederiksberg C 33 24 92 50

Hold dig orienteret

På RPC.dk kan du holde dig orienteret om alle nye titler inden for for vores felt – ikke kun her fra huset, men fra hele bogmarkedet. Du kan også tilmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev eller følge et enkelt forlags udgivelser på forlagets Facebookside.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.