Page 1

JE ČAS VSTOUPIT MEZI ELITU

LEHKÁ VÁHA CATERHAM SP 300/R

CASTA DIVA ARISTOKRATICKÁ ELEGANCE

ÉTERICKÁ

KRÁSA

KŘEHKÝ SVĚT ŠPERKŮ

Ročník 4, Červen/June 2011

Quest for luxury

CESTOVÁNÍ

za luxusem


Č

erven je měsícem, kdy většina lidí vybírá destinace pro svou letní dovolenou. Nejčastěji plánujeme pobyt u moře, protože nás dobíjí stejně jako elektřina baterii. Pro někoho jsou však letní horka u moře utrpením a volí například norskou přírodu, která má své jedinečné kouzlo. Každý máme jiný vkus, a to je na lidstvu to krásné. Já jsem si léto bez moře také nedokázal představit, ale horský resort, kde kromě hostů nepotkáte téměř nikoho je možná víc osvobozující, než turisty nabitá přímořská centra. I kdyby však šlo jen o týden strávený na chatě a třeba i doma nic neděláním, dovolenou potřebujeme. Potřebujeme zejména vyčistit hlavu, a pokud je hlava náš hlavní pracovní nástroj, nejlépe si odpočineme fyzickou námahou. K tomu jsou hory jako stvořené. Podle průzkumů je ideální dovolená 10 až 13 dnů. Nejprve si zvykáme na volnost a teprve čtvrtý den relaxujeme. Pokud jsme však na dovolené déle než 2 týdny, už nás zase stresuje, že nejsme v práci tak dlouho. V posledních letech se také vyvíjí nová forma závislosti, a to závislost na internetové konektivitě. Čím rychlejší a propojenější je svět, tím více nás svazuje. I proto se mi jeví ideální dovolená v jiném časovém pásmu, nejlépe v takovém, kde je rozdíl alespoň 9 hodin. Workoholici mohou ráno půl hodinky strávit nad emaily a pak mají celý den volný, protože doma budou všichni spát. To se teď poštěstilo mně, a ten pocit volnosti je k nezaplacení. Do dnešního vydání jsme pro vás připravili řadu resortů a míst, která stojí za to navštívit. Nabízíme také exkluzivní rozhovor s jednou z nejúspěšnějších žen České republiky–Michaelou Maláčovou. Milovníkům rychlých kol nabídneme selekci vozů na nadcházející léto, dámy potěšíme tipy do šatníku i šperkovnice, a vůbec celým dnešním vydáním se nadcházející prázdniny prolínají. Věřím, že i dnešní vydání si užijete, jsem velmi rád, že jste si opět vybrali RoyalReport jako zdroj inspirace ve svém životním stylu a těším se na shledání s vámi opět za měsíc. Miroslav Oplt

J

une is the month when most people choose their summer holiday destination. Most plan a stay by the sea, as it recharges recharges us like a battery. Some, however, can’t take the seaside heat and choose, say, the countryside in Norway, which has its own unique charms. We all have different tastes, and that’s one of the wonderful things about humanity. Personally, I can’t conceive of a summer without the sea, but then again at a mountain resort it’s just the guests and no one else, and that is probably more liberating than a tourist-packed seaside resort. But even if it’s only a week spent at the cottage or even at home doing nothing, we all need time off. We particularly need it to clear our heads. And if the head is our main business tool, the best rest is physical exertion. This is what the mountains were made for. According to surveys, the ideal vacation lasts 10-13 days. First, we have to get accustomed to freedom and only by the fourth day do we actually start to relax. If the holiday lasts more than two weeks, we start to stress out because we’re not at work. In recent years a new form of addiction has developed: dependence on Internet connectivity. The faster and more interconnected the world is, the more it constrains us. And so it seems to me an ideal holiday should be in a different time zone, preferably one where the difference is at least nine hours. Workaholics can spend half an hour in the morning with emails and then have the whole day free because at home everyone will be asleep. I managed to pull this off, and the feeling of freedom was priceless. In this edition we’ve put together a number of resorts and places worth visiting. We also offer an exclusive interview with one of the most successful women in the Czech Republic–Michaela Maláčová. Lovers of fast cars can find a selection of cars for the upcoming summer; ladies will enjoy our tips on wardrobe and jewelry, and the whole issue has something for the upcoming holidays. I trust that you enjoy this edition, and I am very glad that you have once again chosen RoyalReport as a source of inspiration in your lifestyle and look forward to seeing you again in a month. Miroslav Oplt


Antonín Hrbáč,

zakladatel a generální ředitel společnosti CABRHA team, s.r.o. Vydavatel / Publisher: Miroslav Oplt - moplt@royalreport.cz Soňa Opltová - sopltova@royalreport.cz Šéfredaktor & PR / Editor in chief & PR: Miroslav Oplt - moplt@royalreport.cz Kreativní ředitelka / Creative director: Soňa Opltová - sopltova@royalreport.cz Výkonná ředitelka / Executive director: Stella Fričová - sfricova@royalreport.cz Redakce / Editors: redakce@royalreport.cz - 222 541 412 životní styl, cestování, design a móda / lifestyle, travel, design and fashion: Kateřina Šlaufová - kslaufova@royalreport.cz Petra Svoboda - psvoboda@royalreport.cz Petra Uhráková - puhrakova@royalreport.cz Aneta Bartoníková - abartonikova@royalreport.cz Ivona Cibulková - icibulkova@royalreport.cz Markéta Šlaufová - mslaufova@royalreport.cz Milan Žoha - mzoha@royalreport.cz golf Jan Dvořák - jdvorak@royalreport.cz auta, křídla a voda / cars, wings & water: Robert Henych - rhenych@royalreport.cz Ing. Jaroslav Příhoda - jprihoda@royalreport.cz Jakub Šebesta - jsebesta@royalreport.cz investice / investments: Petr Nakoupil - pnakoupil@royalreport.cz Obchodní oddělení / Commercial section: Michala Forrová - mforrova@royalreport.cz - 733 114 625 Viktoriya Kudrya - vkudrya@royalreport.cz - 739 765 006 Irina Sergejeva - isergejeva@royalreport.cz - 733 669 399 Martina Hrbková - mhrbkova@royalreport.cz - 725 256 256 Petra Mocová - pmocova@royalreport.cz - 733 729 201 Pohledávky / Outstanding: Tomáš Přibyl - pohledavky@royalreport.cz Distribuce / Distribution: Jan Vácha - jvacha@royalreport.cz Anglický překlad / Translation: Darren Crown - dcrown@royalreport.cz Renata Rieder - rrieder@royalreport.cz

Founder and Managing Director of CABRHA team, s.r.o. „RoyalReport mne zaujal vysokou úrovní stránek a celkově jako časopis vyšší kategorie. Je vhodný pro uživatele milující krásné a kvalitní výrobky. Pro naší kolekci zakázkových šperků je tím nejvhodnějším partnerem a taktéž je zárukou, že novinky šperků ve VIP provedení uvidí ti zájemci, kteří nosí rádi exkluzivní a generační šperky. S časopisem RaoyalReport je firma CABRHA team, s. r. o. na správné cestě k zákazníkům.“

Grafika / Graphic designer: Jan Andrt - grafika@royalreport.cz Právní zastoupení / Legal Representation: Mgr. Ing. Martin Černý martin.cerny@praguelaw.cz www.praguelaw.cz Vydavatel / Issuer: Royal Group International, a.s. Registrace / Registration: MK ČR E 18223 ISSN: 1803-2362 Telefon / Telephone: +420 222 541 412-419 Fax: +420 222 520 304 E-mail: info@royalreport.cz www.royalreport.cz

Said about us: „RoyalReport held my interest with its high article level and generally as a magazine of higher category. It is suitable for people loving beautiful and quality products. For our collection of tailor- made jewellery RoyalReport is an optimal partner and the qurancy that our VIP jewellery will be seen by those clients, who like to wear exclusive and descent jewellery. With RoyalReport our company CABRHA team is on the right way towards new clients.

Předplatné / Subscription: predplatne@royalreport.cz Fotografie v časopise / Photo inside the magazine: Archiv firem / Brand archive Titulní foto / Cover photo Monica Bellucci for Cartier, Secrets et Merveilles collection

KARIÉRA V ROYALREPORT Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografií z tohoto časopisu nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, bez písemného souhlasu vydavatele. Tiskové chyby vyhrazeny. The advertiser is responsible for the advertising contents. No parts of the text or photos of the Magazine can be used, copied or distributed in any form or any manner without written consent of the publisher. Misprints reserved.

Chcete spolupracovat s nejexkluzivnějším lifestylovým časopisem v Čechách? RoyalReport rozšiřuje svůj tým. Hledáme spolupracovníky v oblasti: web-designer, manažer inzerce, redaktor. Své nabídky s životopisem a fotografií prosím zasílejte na: prace@royalreport.cz


84

114

68

34

90

104

45

6. NOVINKY NEWS

10. KULTURNÍ TIPY

CULTURAL TIPS

14. ÚŽASNÉ KNIHY

AMAZING BOOKS

19. CESTOVÁNÍ

TRAVELLING

20. CASTA DIVA CASTA DIVA

26. VINNÝ RÁJ AFRICKÝCH HOR

WINE PARADISE OF AFRICAN MOUNTAINS

30. FOUR SEASONS BEVERLY HILLS FOUR SEASONS BEVERLY HILLS

34. CHRÁM CESTOVATELŮ MACHU PICCHU MACHU PICCHU. TEMPLE OF TRAVELERS

38. V NÁRUČÍ PODMANIVÉ KRÉTY IN THE ARMS OF CAPTIVATING

40. BAVORSKO PLNÉ ZÁŽITKŮ

BAVARIA RICH FOR ADVENTURE

45. MÓDA

FASHION

46. V OKOUZLENÍ MOŘSKÉHO VÁNKU SPELLBOUND BY THE SEA BREEZES

20 64. MOTÝLI, VÁŽKY A MOŘŠTÍ KONÍCI VE SVĚTĚ ŠPERKŮ

BUTTERFLIES, DRAGONFLIES, AND SEAHORSES IN THE WORLD OF JEWELRY

68. HODINÁŘSKÝ SVĚT HRAVÉHO DESIGNU

ENJOY THE PLAYFUL DESIGN IN THE WORLD OF WATCH-MAKING

75. DESIGN

DESIGN

76. NESNESITELNÁ LEHKOST BAREV

THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF COLOURS

80. KOUPELNY HODNÉ KRÁLŮ

BATHROOMS FIT FOR A KING

83. NÁDECH BRITSKÉHO LUXUSU A TOUCH OF BRITISH LUXURY

90. VÍTR VE VLASECH

WIND IN YOUR HAIR

90. ZAGATO: DÍLO ITALSKÝCH MISTRŮ ZAGATO: ITALIAN MASTERPIECE 94. CATERHAM SP300/R: LEHKÁ VÁHA CATERHAM SP300/R: LIGHTWEIGHT

96. NA DOVOLENOU S ANGLICKÝM KLASIKEM ON HOLIDAY WITH THE ENGLISH CLASSIC

100. OCHUTNEJTE SVĚT Z MOŘSKÉ PERSPEKTIVY TASTE THE WORLD FROM THE SEA PERSPECTIVE

104. SESSA-KOUZLO DLOUHOLETÉ HISTORIE

SESSA-MAGIC OF LONG-STANDING HISTORY

110. VOLNÝ JAKO PTÁK FREE AS A BIRD

48. V OPOJENÍ DOBRODRUŽSTVÍ

ADVENTURE OF COLOURFUL INTOXICATION

50. VE VÍRU VELKOMĚSTA IN THE CITY SWIRL

60. KOSMETIKA

COSMETICS

60. CESTA ZA ROMANTIKOU ROAD TO ROMANCE

61. DOVOLENÁ V RÁJI

VACATION IN PARADISE

62. PUTOVÁNÍ ZA DOKONALOU PLETÍ

PEREGRINATION TO A PERFECT COMPLEXION

63. DUHOVÝ OSTROV RAINBOW ISLAND

4

114. GOLF: RÁJ ZELENÝCH PLÁNÍ

GOLF: A PARADISE OF GREEN PLAINS

116. INVESTICE

INVESTMENT


NOVINKY/NEWS

Přichází nejlepší období pro bydlení na zahradě, terase či verandě. Ecorattanový nábytek Miloo ve stylu nejnovějších trendů nabízí křesla a pohovky s měkkými polštáři, stoly a stolky z ušlechtilých materiálů, formy jak tradiční tak velmi moderní – minimalistické. Jsou vyrobeny z vysoce jakostního dřeva a tkanin odolných vůči venkovním vlivům. Tato různorodá nabídka vám pomůže vytvořit svůj vlastní vysněný koutek. Přijďte si vybrat do prodejny Almi Decor. Almi-decor.com

MILOO

Xxxxx

SVĚT ITALSKÉHO DESIGNU

Věhlasná italská firma Cesar představuje nové pojetí kuchyně, tzv. systém PUZZLE, díky němuž můžete kombinovat a využít harmonické střídání plných a otevřených prvků, dle vlastní fantazie. Nová kuchyně KALEA je mimořádná hrubou texturou dubu a tenkými dvířky- pouhých 12 mm. Otevřené niky vsazené do ostrůvků částečně kryjí pracovní plochu a zároveň tvoří spojení s obývacím pokojem. Obdivovat a samozřejmě si ji i zakoupit můžete v interiérovém studiu CESARE v pražských Holešovicích. Cesare.cz

world of italian design Renowned Italian CESAR company introduces new assembly kitchen concept, the so-called PUZZLE system. You can combine and use a harmonious alternation of full and open elements according to your own imagination. The kitchen KALEA is exceptional with its coarse oak texture and slim doors-only 12 mm. Open niches, placed into isles, partly cover desktop and all at once they make a conjunction with the living room. You can admire and of course you can buy it at the CESARE design studio in Prague, Holešovice. Cesare.cz Společnost Fortel Design otevřela 31. května v Mladé Boleslavi nový showroom, kde si můžete na velkorysé ploše 700 m2 prohlédnout na 120 vzorků obkladů a dlažeb z přírodního kamene. Nabídka společnosti Fortel Design je ojedinělá nejen rozpětím materiálů od kamene, skla a kovu až po dřevo, ale také nadstandardním servisem, který je s pokládkou dlažby či obkladu spojený. Fortel Design nabízí obklady a dlažby vnitřní i venkovní, přičemž nechybí doplňkový sortiment pro náročnější klienty, jako jsou například vany a umyvadla z přírodního kamene. Kameny.eu

STYLOVÉ OBKLADY

v Almi Decor The best time for living in the garden, on the terace or porch is coming. Miloo eco- rattan furniture in the most trendy style offers armchairs and sofas with soft pillows, tables and desks made of noble materials. All that in many styles, from traditional to the very modern. Products are made of high quality wood and fabrics resistant the outdoor conditions. This wide range offer can help you to create your own dream place. Just come and chose in Almi Decor shop. Almi-decor.com

6

STYLISH TILES

Fortel Design company opened its new showroom on 31st of May in Mladá Boleslav. On the generous space of 700 m2 you can view over 120 tile and nature stone paving samples. Fortel Design´s offer is unique not only for its wide range of materials- stone, glass, metal and wood, but for its premium service, which is linked with lay paving. Fortel Design offers indoor and outdoor tiles and paving. For more demanding customers there are baths and basins made of nature stone. Kameny.eu


NOVINKY/NEWS

PANTHERE DE CARTIER

Zvíře někdy smyslné a jindy hravé, svou přítomností udává elegantní design a radikální panteří tvar těchto slunečních brýlí. Úchvatný doplněk v limitované edici je v barvě Champagne-zlaté nebo platinové. Estetické provedení brýlí je velmi ženské v pozoruhodné harmonii a ve vysokém umělěckém zpracování. Tím zůstává Cartier vzácný a jedinečný. Cartier.com

Sometimes sensual, sometimes playful, the animal asserts its presence on the sleek design and radical, feline shape of these sunglasses. A stylish accessory for the face, into fine lines in champagne-gold or platinum hues, made in limited edition. The aesthetics are ultra-feminine and assert a highly singular harmony that remains graphical,rare and unique to Cartier. Cartier.com

S příchodem léta začínají odpoledne plná slunce a dlouhé teplé večery, příjemně strávené na zahrádkách nebo terasách kaváren a barů. Užijte si je se šampaňským Moët & Chandon Impérial a jeho hravými doplňky – kbelíkem na led inspirovaným písečnou pláží a letními bublinami, které vypadají jako nafukovací plážové balóny. Moet.com

SUMMER PLAY WITH MOËT & CHANDON

LETNÍ HRÁTKY S MOËT & CHANDON

Incoming summer brings the afternoons full of the sun and long warm evenings, nicely spent in the gardens or cafe and bar teraces. Enjoy it with Moët & Chandon champagne nad its playful accessories- ice bucket inspired by sandy beach and summer bubbles, which look like inflatable beach baloon. Moet.com

INZERCE

Kréta Gran Melia Resort & Luxury Villas *****

Rhodos Aquagrand Exclusive Deluxe Resort *****

Santorini Canaves Oia *****

T�i hodiny letu k létu. Když víte, co chcete, nebo když tušíte, co pot�ebujete, letíte s námi do �ecka. Poradíme vám, jsme v �ecku doma.

Dlouhá 50, 110 00 Praha 1 tel. +420 222 329 747 www.greece-tours.cz


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

Brněnský okruh po roce opět přivítá sportovní událost roku. Mistrovství světa motocyklových superbiků znovu přiláká davy nadšených fanoušků. O příjemné zpestření celodenního zážitku se starají zábavné plochy s prodejem motocyklového příslušenství a nabídkou široké škály stylových oděvních doplňků či speciálních suvenýrů pořádajícího okruhu. To všechno navíc dolaďuje hudební doprovod. Kromě dvou jízd světových superbiků se můžete těšit i na závody mistrovství světa supersportů, evropského šampionátu třídy Superstock 600 a Poháru FIM litrových superstocků. To vše se odehraje od 8. do 10. července. Automotodrombrno.cz

Největší mezinárodní přehlídka věnovaná scénografii a divadelní architektuře Pražské Quadriennale představí již svůj 12. Ročník. Od 16. do 26. června obsadí tato jedinečná akce Veletržní palác, budovu Národní galerie, a změní tak své poměrně tradiční působiště, kterým byl Průmyslový palác na Výstavišti. Umělci ovšem zamíří i do centra Prahy, kde se odehraje řada představení, výstav či performancí přímo v ulicích města, na pinzetě Národního divadla či v budově Divadelní akademie múzických umění. Cílem Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru je přiblížit aktuální práci divadelních výtvarníků, designérů a architektů z celého světa co nejširší veřejnosti. Tento rok se o to pokusí účastníci ze Pq.cz 56 zemí z různých kontinentů.

WORLD CHAMPIONSHIP IN MOTORCYCLE SUPERBIKES Brno circuit will welcome again after a year break the sporting event of the year. The World Championship in Motorcycle Superbikes will repeatedly attract the crowds of enthusiastic fans. The entertaining areas, organized circuit´s administrators, with the sale of motorcycle accessories and offer in a wide range of stylish accessories or special souvenirs are going to care for a good diversification of daily experience. All this will be tuned and accompanied by an extra music. Apart from the two rides of the world superbikes, you can look forward to racing of World Championship in Supersports, European Championship in the class Superstock 600 class and the Cup FIM in the liter Superstock. It all will take a place from July the 8th to July the 10th. Automotodrombrno.cz

JÁ, BEZESPORU

PRAŽSKÉ

ME, NO DOUBT Rudolfinum chystá další velkou výstavu, tentokrát pod názvem Já, bezesporu. Naráží na téma identity, které je jedním z nejkomplexnějších pojmů dotýkajících se bez výjimky každé lidské bytosti. Výstava se zaměřuje na reflexi a proměny vnímání identity v současném umění. Nabídne díla z řad různých českých i zahraničních umělců jako jsou Jiří David, Gerhard Richter, Christian Boltanski, Thomas Ruff, Cindy Sherman či Adriena Šimotová a představí tak rozdílné přístupy k tomuto tématu. Vyobrazení figur, tváří a mnohá další pojetí na téma Já, bezesporu si nenechte ujít od 26. 5. do 14. 8. 2011. Rudolfinum.cz

QUADRIENNALE

 

Rudolfinum is about to open the next big show, called this time: “Me, no doubt”. It impinges the theme of identity, which is one of the most complex concepts affecting, without exception, every human being. The exhibition aims on reflection and changes in perception of identity in contemporary art. It will offer a variety of works from the Czech and foreign artists such as Jiří David, Gerhard Richter, Christian Boltanski, Thomas Ruff, Cindy Sherman and Adriena Šimotová and will introduce this issue approached differently. Do not miss images of figures, faces, and many other concepts on the subject “Me, no doubt” from May the 5th to August the 14th this year. Rudolfinum.cz 

10

The largest international exhibition devoted to stage design and theatrical architecture of Prague Quadrennial presents its 12th Vintage. From June the 16th to June the 26th, this unique event occupies the Trade Fair Palace, building of the National Gallery and is thus changing its comparatively traditional location which was the Industrial Palace in the Exhibition Grounds. However, the artist will be directing into the city center as well, where will be taking place a number of indoor performances, exhibitions or outdoor performances in the streets of the city, the tweezers of the National Theatre building or the Theatre Academy of Performing Arts. The aim of the Prague Quadrennial the Stage Design and Area is to approximate to the general public the actual work of theater artists, designers and architects from around the world. Participants from 56 countries of different continents will introduce themselves this year. Pq.cz


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

Jedna z nejvýznamnějších elektronických skupin 90. let Underworld se po dvou letech vrací do Čech. Ve středu 6. července představí v pražském klubu Sasazu své nejnovější album Barking. Karl Hyde a Rick Smyth spolu hrají již od osmdesátých let, pod názvem Underworld pak od poloviny let devadesátých. Obrovskou popularitu si duo získalo skladbou Born Slippy. NUXX, která zazněla v kultovním filmu Dannyho Boyla Trainspotting. Od té doby natočili tři alba, poslední nahrávku představí právě českému publiku. Jejich koncerty, jak již možná víte z vlastní zkušenosti, patří k nezapomenutelným zážitkům. Underworld.com

UNDERWORLD One of the most important electronic groups of the Nineties, the Underworld is after two years returning to Bohemia. On Wednesday, July the 6th will be introducing their latest album “Barking” in Prague Club Sasazu, Karl Hyde and Rick Smyth are playing together since the Eighties, under the name “Underworld” since the Mid-Nineties. The duo won the huge popularity with the song “Born Slippy. NUXX” that was featured in the cult movie “Trainspotting”, directed by Danny Boyle. Since then, they recorded three albums which of the latest recording is currently going to be presented for the Czech audience. Their concerts, as many of you may already know from the own experience, belong to the unforgettable affairs. Underworld.com Judas Priest vyráží na celosvětové koncertní turné, v rámci kterého zavítá také do pražské O2 areny. Ve své nejsilnější sestavě, jenž tvoří kytaristé Glenn Tipton a K.K. Downing, basista Ian Hill, bubeník Scott Travis a zpěvák Rob Halford představí svou podobu heavy metalu. Jedná se o poslední turné této kapely, která oslaví své 43. výročí. Představí monumentální skladby jako „Sin After Sin“, „Stained Class“, „Hell Bent For Leather“ nebo „Defenders of the Faith“. Na českém koncertu se představí spolu s Whitesnake v úterý 28. června a rozhodně je na co se těšit. O2arena.cz

JUDAS PRIEST

Judas Priest sets off on world tour, within that will come to the Prague O2 Arena. They will present theirs form of heavy metal in their strongest assembly, consisting of guitarists Glenn Tipton and KK Downing, bassist Ian Hill, drummer Scott Travis and singer Rob Halford. This is for the band, who celebrates its 43rd anniversary, the last tour. Will present monumental works like “Sin after Sin”, “Stained Class, “Hell Bent for Leather” or “Defenders of the Faith.” They will perform on the Czech concert along with Whitesnake on Tuesday, June the 28th and there is definitely something to look forward to. O2arena.cz

12

Jeden z nejlepších rockových umělců na světě Bryan Adams se po pěti letech vrací do České republiky. Tento kanadský muzikant patří mezi nejvýraznější zpěváky a skladatele populární hudby osmdesátých a devadesátých let a svou pověst si stále udržuje. Obrovské popularitě se těší také díky nezapomenutelným koncertům, kterých odehraje až 120 za rok. Bryan má na svém kontě celou řadu alb ověnčených multiplatinovým prodejem. Skladby z jeho pera se objevily nejenom na předních příčkách hitparád, ale zazněly i v několika filmových klasikách. České fanoušky znovu přesvědčí o svých kvalitách v neděli 19. června 2011 v pražské O2 areně. O2arena.cz

BRYAN ADAMS One of the best rock artists in the world, Bryan Adams returns to the Czech Republic after five years. This Canadian musician is one of the greatest singers and composers of popular music of Eighties and Nineties, and still faithfully keeps the reputation. He is being enjoyed a huge popularity thanks to an unforgettable concerts of which he plays up to 120 per year. Bryan has on his account the whole bunch of the albums awarded through a multi-platinum-sale. Tracks from his pen had appeared not only on the top rungs of the charts, but had been also performed in the several movie classics. The Czech fans will have an opportunity to be convinced of his lasting qualities on Sunday, June the 19th, 2011 in the Prague O2 arena. O2arena.cz


KNIHY/BOOKS

Captain

called Death

Dominik Dán se psaní začal věnovat po sametové revoluci a jeho detektivní romány, vycházející ze skutečných událostí a opírající se o důvěrnou znalost prostředí, dosáhly díky své přesvědčivosti, napětí a čtivosti nesmírné popularity v jeho rodném Slovensku – a jsou na nejlepší cestě zopakovat podobný úspěch i u nás. Román Kapitán Smrt vznikl v roce 2007 a odhaluje spletitý příběh násilí, touhy po bohatství a moci i bezuzdné zvůle, která se nezastaví před ničím. Příběh, který začal jako náhodný nález sedm let staré mrtvoly s hřebíkem v hlavě, pokračuje postupným odkrýváním tíživého tajemství, jež po staletí úzkostlivě střeží stoupenci řádu templářských rytířů, tajemství, po němž s krvelačnou zběsilostí prahli nacističtí pohlaváři v čele s Göringem i jejich „důstojní“ nástupci – špička StB, která se inspirovala jejich barbarskými metodami a díky lidem, jako byl Kapitán Smrt, je dovedla ke zrůdné dokonalosti. Zkušený kriminalista Eduard Burger, a zejména jeho mladší kolega, velice schopný, energický a svéhlavý detektiv Richard Krauz, s buldočí zavilostí pátrají po původcích vraždy, čímž spouštějí krvavou lavinu nových událostí... Xyz-knihy.cz

Pro ty, kteří mají šikovné ruce nebo chuť naučit se něco nového, je určena publikace 1000 inspirací pro výrobu šperků. Na tři sta dvaceti stranách ve čtvercovém formátu se nabízí bezedná pokladnice současných šperků, která nasytí kreativní apetit všech umělců a výrobců šperků. Inspirujte se hostinou barev, třpytu, textur, dimenzí i chytrého a kreativního využití materiálů. K dispozici je tisíc barevných obrázků od jednoduchých a elegantních po krásné a vypracované šperky. Můžete jimi inspirovat vlastní projekty. Dodatek s popisy základních šperkařských technik pomůže i nezkušeným adeptům, aby mohli začít vytvářet vlastní klenoty. Slovart.cz

1000 Inspiration for Jewelry Making

KAPITÁN SMRT

Dominik Dán had started his writing devotion after the Velvet Revolution, and his detective novels based on real events and supported by an intimate knowledge of the surrounding environment, achieved immense popularity in his native Slovakia thanks to his persuasiveness, tension and readability - and are poised to repeat a similar success also in our country. The novel Captain called Death was written in 2007 and reveals the convoluted story of the violence, the lust for wealth and power as well as for the unbridled despotism, which will stop at nothing. The story, which began as an incidental finding of seven years old corpse with a nail in his head, continues with a gradual uncovering the depressive secret that is for centuries scrupulously guarded by the followers of the Templar Knights Order, the secret, which the Nazi leaders, headed by Goering, searched for with bloodthirsty fury, followed by their ‘dignified “successors – top of the secret police, who were inspired by Nazi barbaric methods, and thanks to people like Captain Death, had led it to perverse perfection. Experienced criminologist Edward Burger, and especially his younger colleague, very capable, energetic and headstrong detective Richard Krauz with bulldog doggedness are searching for the causative agents of murder, thereby triggering a bloody spate of new occurrences. Xyz-knihy.cz Kniha sepsaná trojicí autorek – archeoložkou, religionistkou a historičkou – se věnuje problematice rituálních praktik původních obyvatel Mexika a Jižní Ameriky. Lidské oběti, sebetrýznění, pohřbívání žen a služebníků se zesnulými vládci či rituální kanibalismus Aztéků, Mayů a Inků vzbuzovaly pozornost již od prvních kontaktů Evropanů s Novým světem. Během 20. století obraz krvavých rituálů Ameriky významně upřesnilo úsilí badatelů, kteří analyzovali jak hmotné a ikonografické prameny, tak zprávy koloniálních autorů. Právě na tuto vědeckou interpretaci navazuje tato kniha, jejíž snahou je pochopit, jak skrze utrpení, krev a smrt vyjadřovali dávní Američané svůj vztah k bohům, k přírodě a k ostatním lidem. Xyz-knihy.cz BLOODY RITUALS IN THE CENTRAL AND SOUTH AMERICA

The book is written by three authors- Archaelogist, Religionist and Historian. It follows the issues of Mexican and South American original inhabitans´ ritual practices. Human sacrifice, self- inflicted injuries, woman and servant burials with deceased sovereigns or ritual canibalism of Aztecs, Mays and Inks have attracted attention since the first contact between Europians and New World. During the 20th century the bloody ritual image got more realistic view. All that thanks to researchers, who anylyzed not only material and iconographic sources, but the news from colonial authors. This book follows this academic interpretation. It tries to understand how the original inhabitans showed their respect to their gods, nature and other people through the suffering, blood and death. Xyz-knihy.cz

14

1000 INSPIRACÍ PRO VÝROBU ŠPERKŮ The Publications 1000 of Inspiration for Jewelry Making is determined for those who have skilful hands or are longing for learning new things. There, on twenty-three hundred pages in a square format, is offered a bottomless treasury of contemporary jewelry, which saturates the creative appetites of all artists and jewelry manufacturers. Get inspired by feast of colours, glitter, textures, dimensions and clever and creative use of materials. Colour pictures are showcase of thousands of jewels from the simple and elegant to the beautiful and sophisticated ones. You will find here a stimulus for own projects. Appendix, with descriptions of basic jewel techniques, will help even inexperienced adepts to start creating their own gems. Slovart.cz


Nejvýše e polož žená Terasa v �e eské é Repu ublice

The e sky is not t th he limit! Každý den snídaně, obědy, večeře a exkluzivní koktejlové večery při západu slunce v úžasné scenérii nad Prahou!

Summer Roof-Top Party

i o on n ty, tyy, p ré rémi miov ováá ga g stro stt ro r no n mie Neopakovatelné horr iz paa d sl s un u ce e m ez ezii n ne e be bem a mystický východ i zápa a zemí… to vše nabízí nejvv ýš ý š e polo po o l o že ž náá tter e aass a

Pr ravid delné le etn ní party na streše e Pr rahy

s restaurací v České republice e!

ww ww.aure eole.cz Aureole Fusion Restaurant & Lounge City Tower, 27. p., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 REZERVACE: +420 222 755 380 / email: info@aureole.cz


KNIHY/BOOKS

Víte, jací jsou Američané řidiči? Znáte oblíbené pokrmy Němců? Chtěli byste pochopit mentalitu Francouzů? Máte představu, jak se baví Rusové? Tušíte, čím se trápí Angličané? Myslíte si, že o Češích víte úplně všechno? Pokud vás některá z těchto otázek zaskočila, pak nutně potřebujete ojedinělé příručky, které vám zodpoví vše o mentalitě jednotlivých národů. Poučíte se, pobavíte se a pochopíte… vaše případná xenofobie nadobro zmizí. Vždyť proč mít z cizinců (i nás samých) obavy? Netradiční a humornou formou se dozvíte vše o těchto národech: Američané, Angličané, Češi, Francouzi, Italové, Maďaři, Němci, Poláci, Rakušané, Rusové, Řekové a Španělé. Xyz-knihy.cz

VELKÝ PRŮVODCE NATIONAL GEOGRAPHIC: FRANCIE A VELKÁ BRITÁNIE

Large National Geographic Guide: France and Great Britain World-renowned guide across all parts of the globe is finally experiencing its release in the Czech version so it can guide your journey to France and Great Britain. All guides from the National Geographic series contain detailed descriptions and information on the most visited destinations in the country and additional information on the history, culture and contemporary life of the country. All of them are accompanied by more than 280 depicting colour photographs, dozens of detailed colour maps, which record cycling or walking trails as well as inspiration for trips, marked in the maps. You will also learn a complete visitors´ information including information on hotels, restaurants, shopping and entertainment companies. Cpress.cz

NÁRODNÍ PARKY STŘEDNÍ EVROPY Atraktivní a ucelený přehled o všech národních parcích střední Evropy čtenáře provází po zemích Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Slovinsko. Úvodní text ke každé zemi obsahuje charakteristiku přírodních poměrů, informaci o rozsahu chráněných území a výčet parků existujících do konce roku 2010. Text podává stručný nástin přírodních poměrů se zdůrazněním zajímavých fenoménů pro dané území, významných druhů rostlin a živočichů, informace o přístupových trasách i kulturněhistorických památkách v parku a okolí. Množství působivých fotografií doplňují mapky a GPS souřadnice významných bodů, umožňující snadnou orientaci pro milovníky přírody a turistiky při cestě do parku. Slovart.cz

NATIONAL PARKS IN CENTRAL EUROPE Attractive and comprehensive overview of all the national parks in Central European countries accompanies the reader across the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Austria and Slovenia. Introductory text for each country includes the characteristics of natural conditions, the information on an extent protected areas and the list of existing parks to the end of 2010. The text gives a brief outline on the natural conditions, emphasizing interesting phenomenon in the particular area, important species of flora and fauna, information on access routes and cultural-historical monuments in the park and surrounding area. Amount of impressive photographs is complemented by the maps and GPS coordinates of key points, which provides the lovers of nature and hiking an easy orientation on their way to the park. Slovart.cz

16

Did you know what chauffeurs are American like? Did you have an idea about the favourite dishes of the Germans? Would you like to understand the mentality of the French? Have you any idea at all how the Russians amuse themselves? Can you guess what is an Englishman bothered by? Do you think that be a Czech, provide you with automatic all over knowledge of own fellow-citizen? If any of these questions have surprised you then you are in an urgent need of this unique guide, which will give an answer on everything, concerning mentality of nations. You gain a knowledge amuse and comprehend… and consequently, your potential xenophobia disappears forever. After all, why should we have concerns about the aliens (and ourselves)? You will learn an unusual way in humorous form about all of these nations: Americans, English, Czech, French, Italians, Hungarians, Germans, Poles, Austrians, Russians, Greeks and Spaniards. Xyz-knihy.cz

XENOFOBNÍ PRŮVODCE/XENOPHOBIC GUIDE

Světoznámý průvodce po všech místech světa nyní vychází i v české verzi a Vy se s ním můžete vypravit do Francie a Velké Británie. Všechny průvodci z řady National Geographic obsahují podrobné popisy a informace o nejnavštěvovanějších destinacích v dané zemi a doplňující poznatky z historie, kultury a současného života země. Vše doprovází více než 280 dokreslujících barevných fotografií, desítky podrobných, barevných map, ve kterých jsou zaznamenány i cyklistické a pěší stezky, a nápady na výlety zaznačené v mapách. Dozvíte se také úplné informace pro návštěvníky včetně informací o hotelech, restauracích, nákupních možnostech a zábavních podnicích. Cpress.cz


ADVERTORIAL

Krbová kamna Tulikivi jsou vyráběna z hrnčířského kamene, jež má skvělé strukturní vlastnosti- lehce se opracovává, ale zároveň nemí porézní a má celistvou strukturu. Povrch kamen se díky tomu nerozžhaví a nepálí, naopak je velmi příjemné se o kamna zády opřít nebo si o ně nahřát dlaně.

T

ato unikátní kamna sálají hebké a jemné teplo, nevysouší vzduch v místnosti a zamezují výskytu zatuchlosti. Vzduch zůstává čerstvý a pokoj tak není třeba větrat. Další výhodou je, že nedochází k víření částic prachu, proto jsou vhodné i do domácností, jejichž členy sužuje alergie. Tímto se sálavé teplo hrnčířského kamene pozitivně liší od těžkého a spáleného konvektivního tepla tradičních krbů a bubínkových kamen. Nemalou předností kamen Tulikivi je jejich účinnost, která je více než 80ti procentní. Pouhé čtyři hodiny zatápění zajistí teplo až na 24 hodin. Čisté tvary nových designových modelů potěší už při pohledu a obstojí ve zkoušce s časem. Pod hřejivým povrchem současných forem kamen se skrývá ještě mnoho technických inovací. Nové modely lze vybavit stylovým modulovým řešením lavic a sedátek a také dalším doplňkovým příslušenstvím. Můžete si tak vytvořit kamna dle vlastního obrazu. Společnost Tulikivi se stala prvním výrobcem kamen na světě, která získala osvědčení jakosti ISO 9001. Krb není jen pro topení, je to zvláštní prostředí domova. Prodej finských kamen Tulikivi zajišťuje v České republice společnost SUMERU COMPANY, s.r.o.

Co hřeje a nepálí a zároveň pohladí po duši?

Teplo kamen Tulikivi! Fireplace stoves of brand Tulikivi are made of pottery stone, which has excellent structural properties – such as easy workability, none porosity, compact structure. Thanks to it, the surface of the stove will never glow thus does not burn, on the contrary it is very nice leaning back on the stove or warming the palms on it.

T

his unique stove radiates soft and gentle warmth, does not dry air in the room and prevent the occurrence of mustiness. The air remains fresh and the room needs no ventilation. Another advantage is that doesn‘t resort swirling dust particles, so are suitable for households whose members suffer from allergies. Thus is radiant heat of pottery stone positively different from the heavy burnt convective heat of traditional fireplaces and tympanic stoves. A considerable virtue of Tulikivi stoves is their efficiency, what disposes more than 80 percent of performance. A mere four hours firing provide heat for up to 24 hours. Neat forms of the new design patterns will delight at the sight of it and will stand the test of time. Still many technical innovations are hidden under the warm surface of current stove forms. New models can be equipped with a stylish modular solution of benches and seats and other optional accessories. Thus, you are able to create an image of your stove. Tulikivi company became the first manufacturer of the stoves in the world who had obtained ISO 9001 certification. Fireplace is not just for heating, it makes home a special environment. SUMER COMPANY, Ltd. provides the sale of Finnish stoves Tulikivi in the Czech Republic.

Showroom Tulikivi

Finská 1, Praha 10, Vršovice E-mail: finskekrby@seznam.cz Tel.: +420 226 208 228 ,+420 226 208 228

www.finskekrby.cz

18


TRAVELLING

CESTOVÁNÍ 19


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

Jezero Como, které se rozkládá na hranici Itálie se Švýcarskem, je jednou z nejkrásnějších destinací světa. Horské masivy v dálce a nádherné okolí jezera působí jako uklidňující medicína. Již dávná aristokracie si toto místo vybrala pro své rezidence, a jednou z nejkrásnějších je resort CastaDiva.

V

ila Roccabruna, která byla postavena v 18.století centrální budovou resortu. Tu obklopuje dalších 8 vil, které jsou navzájem spojeny nádhernými chodníky, zasazenými do opravdu fenomenální botanické zahrady. Již samotný příjezd do resortu je jako vstup do jiného světa, a večer, kdy je zahrada nasvícená, je tento pocit ještě umocněn. Zahradní architekti tu řešili téměř 60ti metrové převýšení a zahrada připomíná kaskády, kde každá část je něčím jedinečná. Celý resort vznikl teprve před dvěma lety a mistrné skloubení historie s modernou se zde povedlo.

20

Ve vilkách jsou rozmístěné velmi luxusní a prostorné apartmány, řada z nich je dvoupatrových, a jedna vilka je dokonce k bydlení celá. Každá z vil má svou originální výzdobu, která má společný motiv – operní pěvkyni Giudittu Pasta, jež ve vile Roccabruna žila a inspirovala skladatele Vincenza Belliniho k napsání řady symfonií. Styl výzdoby vychází z nádherných historických motivů, setkáte se s mnoha dřevořezbami, zlatem a ozdobnými štuky. Vše s úžasnou italskou elegancí a uměním decentní dokonalosti. V resortu CastaDiva je skutečně jedno, kde se ubytujete, protože každý pokoj a apartmá je krásné a naprostá většina z nich má výhled na jezero, které v každou denní dobu vyzařuje jinou atmosférou. Dvoupatrová vila Norma, která se pronajímá celá, má dokonce svůj vlastní podzemní přístav na jezeře. Milovníci golfu budou také nadšení. Okolí jezera nabízí 7 golfových hřišť. Na výběr máte z jednodušších 9ti jamkových až po 36ti jamkové hřiště Monticello, které je asi 20 minut daleko. Veškeré vstupy vám samozřejmě zajistí concierge ve vile Roccabruna.


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

CD

Casta Diva Aristokratická elegance

CastaDiva má také největší SPA komplex v okolí. Celých 1 300 metrů čtverečních je ve znamení čtyř živlů, z nichž každému je věnována jedna část. Relaxační techniky, masáže a lázeňské procedury jsou velmi uvolňující a ve spojení s jemnou vůní, kterou je spa komplex protkán, se jedná o skutečně očistný zážitek. Personál v resortu je velmi příjemný a úslužný, s velmi dobrou angličtinou. Dámy dokonce nosí kostým, který vychází z regionálního kroje, a vypadají opravdu dobře. Je nutné vyzdvihnout místní kuchyni, kde již snídaně ve vás vzbudí zvědavost. Menu zde vychází z tradiční italské kuchyně s prvky moderní gastronomie a šéfkuchař Paolo Casagrande jej postavil velmi dobře. Bylo by chybou neochutnat zdejší ryby, ručně dělané těstoviny anebo třeba skvělé hovězí. O tom, že všechny suroviny pocházejí z nejbližšího okolí, aby byla zachována čerstvost, se jistě není třeba zmiňovat. Resort CastaDiva je skoro pohádkový. I když město Como nabízí řadu lákadel a kulturních akcí, a nedaleké Miláno je rájem pro milovníky módy a nakupování, přesto se vám nebude chtít resort opouštět. I když – pokud vyjedete ven, celý den se budete těšit, jak zase večer budete projíždět z kopce tou nádhernou zahradou plnou tradičních i exotických rostlin do svého (byť dočasného) domova. Castadivaresort.com

21


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

A

ARISTOCRATIC ELEGANCE

Lake Como, which lies on the border of Italy and Switzerland, is one of the world‘s most beautiful destinations. Mountain massifs in a distant remoteness and the beautiful surroundings of the lake are functioning as a soothing medicine. Even the bygone aristocracy had chosen this place for their residences, and CastaDiva is one of the most beautiful resorts here.

V

illa Roccabruna, which was built in the 18th century, is the central building of the resort, surrounded by 8 other villas, which are connected by beautiful walkways, embedded in truly phenomenal botanical gardens. The mere arrival to the resort is like entering another world, and in the evening when the garden is illuminated, this feeling is even more

22

compounded. Landscape designers had to solve here nearly 60-meter elevation so garden resembles the cascade, where each segment is somehow unique. It took two years to build up the entire resort jointing history with modernism in the masterful harmony and this project had definitely succeeded here. The villas are equipped with very luxurious and spacious apartments many of them are two-storey and one villa is being meant for living even as whole. Each villa has its own original decor, which has a united theme - an opera singer Giuditta (Judith) Pasta, who lived in the villa Roccabruna and inspired composer Vincenzo Bellini for writing a series of symphonies. The style of decorations is based on the beautiful historical themes; you meet a lot of wood carvings, gold and decorative stucco with. All made with a wonderful Italian elegance and an art for subtle perfection. It really does not matter where you stay in the resort CastaDiva, because every room and suite are so beautiful


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

23


CESTOVĂ NĂ?/TRAVELLING

and the vast majority of them overlook the lake at any time of day, so radiates a different atmosphere. Standard two-storey villa Norma, which is rented as the whole, has even its own port on an underground lake. Golf lovers will be excited, too. Lake´s surrounding offers 7 golf courses. Just choose from simpler 9-hole ones up to the pitch of 36-hole such as Monticello, which is about 20 minutes distant. The concierge in villa Roccabruna will certainly ensure all entrances. CastaDiva disposes also over the largest spa complex in the adjacent area. A total of 1300 square meters is characterized by four elements, each of them is devoted one part to. Relaxation techniques, massage and spa treatments are very releasing and in conjunction with a delicate aroma, which interweaves entire spa complex, grant a truly cathartic experience. Staff at the resort is very pleasant and obliging, speaking undeniably good English. Ladies are even wearing a suit based on regional folk costumes, and they look really good in

24

them. It is necessary to highlight the local cuisine where just its breakfast will already awaken your curiosity. Menu comes out from the traditional Italian cuisine with a modern gastronomy elements and the chef Paolo Casagrande has assembled it very well. It would be a mistake to miss tasting of local fish, handmade pasta, or perhaps extraordinary beef. Is certainly unnecessary to mention the fact that all the ingredients are coming from the vicinity in order to preserve freshness, CastaDiva resort is almost fairytale like. Even though, the neighboring city Como offers a variety of attractions and cultural events and nearby Milan is a paradise for lovers of fashion and shopping, you will still be little willing to leave the resort. Although - if you will go outside, whole day, you will look forward in the evening, to drive through again the hill of the most beautiful garden full of traditional and exotic plants into your home (albeit temporary). Castadivaresort.com


Máme vše, co jsme kdy chtěli. Firmy, které šlapou samy i bez naší nutné přítomnosti, čas na rodinu, finanční volnost a angličáky z našich dětských vitrínek nabraly reálnou podobu v našich garážích. Co by nás ještě mohlo rozptýlit? Cestování, avantgardní chutě špičkových šéfkuchařů a hlavně zážitky. Pokud si právě tohle říkáte každé ráno při čištění zubů, pak právě pro Vás jsme stvořili něco skutečně zajímavého. We’ve got everything we ever wanted: our companies are running themselves; we have time for family, financial freedom and the HotWheels cars that filled our toy chests as children are now parked in our garages. What else is there to divert us? Travel, avant-garde dining on meals prepared by world-class chefs and mainly the experiences of life. If this is what you tell yourself while brushing your teeth in the morning, then we have something truly interesting for you. Vytvořili jsme exkluzivní cestovatelský klub, který jsme spojili s přímou inspirací na cesty a vše zabalili do podoby nejluxusnějšího časopisu světa – RoyalReport Diamond Limited Edition. Pokud rádi cestujete a vybíráte si ty nejexkluzivnější destinace, restaurace nebo jiná místa, pak byste o svém členství měli vážně uvažovat. Představte si, že listujete 300 stránkovým časopisem, najdete resort, který Vás zaujme, zvednete telefon, vytočíte naší nonstop telefonní linku a řeknete „RoyalReporte, srpnové vydání, strana 245, za dvě hodiny chci letět“. Na druhé straně se ozve jen „Ale jistě, jak si přejete“. Možná to zní podobně, jako historka z Macha a Šebestové, ale toto kouzlo svým čtenářům skutečně poskytujeme. V rámci předplatného naší limitované edice RoyalReport Diamond Limited Edition získáváte nejen dvanáct vydání speciálně sestavovaného třistastránkového časopisu. Stanete se členy NetJets, společnosti Warrena Buffeta, provozující sdílené vlastnictví soukromých tryskových letounů. Jakožto člen, patřící do elitního klubu dostanete 12,5 letových hodin zdarma. V praxi to znamená zhruba 7 zpátečních letů po Evropě s tím, že vaše letadlo je během cca jedné hodiny připraveno startovat a samozřejmě nemusíte čekat ani minutu při odbavovacích letištních procedurách. Mimo letové hodiny v soukromém jetu také získáváte 8 týdnů zdarma v jakékoliv destinaci, o které se v RoyalReport Diamond Limited Edition dočtete. A že píšeme jen o těch nejlepších resortech i restauracích jistě době víte, protože z ohlasů je nám známo, že často využíváte našich tipů k cestování. Samozřejmostí pro členy našeho diamantového klubu je i luxusní balení. Každý jeden časopis je zdoben nápisem RoyalReport z 18ti karátového zlata a v každém písmenku R je vsazen briliant. Časopis je vložen do luxusní dřevěné krabičky a všechna vydání Vám osobně doručí náš VIP kurýr až na stůl. Edice časopisů se tak jednou stane vyhledávaným sběratelským artefaktem a peníze, které investujete do předplatného, se Vám rozhodně vrátí. Zmínil jsem již, že počet členů je limitován číslem 100? Jste-li skuteční milovníci života, neměli byste dlouho váhat…

We’ve put together an exclusive travel club in which we’ve combined firsthand travel inspiration with the most exclusive magazine in the world: the Royal Report Diamond Limited Edition. If travel to the most exclusive of destinations, dining in the finest restaurants and the rest are your thing, then you should consider your membership. Imagine going through the magazine’s three hundred pages, finding a resort you fancy, picking up the phone to our direct non-stop line and saying ‘RoyalReport, August edition, page 245. I want to take off in two hours.’ From the other end comes only ‘Of course. At your service.’ It might sound like a genie-in-a-bottle story, but that’s what’s really on offer to our readers. With your subscription to our RoyalReport Diamond Limited Edition you not only get twelve issues of the special threehundred-page magazine but a membership in Warren Buffet’s NetJets timeshare private jet company as well. As a member of this elite club you get twelve and a half hours of free jet hours. That’s seven round trips around Europe in a jet ready for takeoff within an hour and no hassle with airport check-in. Besides the jet hours, you also get eight free weeks at any of the destinations listed in the RoyalReport Diamond Limited Edition. You also know that we only write about the best locations: reader feedback tells us that readers are taking our advice when it comes to travel. It’s a given that members of our diamond club get all this in a luxury package. Each issue of the magazine features the RoyalReport logo in 18-karat gold with a diamond set into each ‘R’. The magazine is placed in a luxury wooden box and each issue is personally delivered to you by our VIP courier service. Each issue is bound to be a sought-after collector’s item, and your investment is sure to be repaid. Did I mention that membership is limited to only one hundre3d members? If you’re a true lover of life, you shouldn’t wait long….

25


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

Sebevětší luxus a sebekrásnější hotel začnou po určité době nudit. Zkušení cestovatelé a nároční klienti cestovních kanceláří o tom ví jistě své. Pak je třeba najít místo, které nabízí víc, než jen skvěle vybavený pokoj a pěknou restauraci. V případě, že vás trápí podobný problém, čtěte dál. RoyalReport pro vás vybírá místa, která mohou nabídnout daleko více než jen pobyt v luxusu.

J

edním z nich je Delaire Graff Estate, který se nachází v jednom z hlavních vinných distriktů Kapského města v Jihoafrické republice. Majitel Delaire Estate, Laurence Graff, je úspěšný podnikatel a zakladatel Graff Diamonds International. V Delaire Estate si předsevzal stvořit jedno z nejexkluzivnějších mist v JAR. S úchvatnou restaurací a luxusním boutigue hotelem ležícím uprostřed horských vinic, se mu to skutečně daří. Delaire Estate má dlouholetou tradici, která začala již v roce 1688, kdy do Kapského města dorazili na pozvání Dutch East India company francouzští Hugenoti a začali pěstovat víno v oblasti Helshoogte Pass, kterou tvoří vysoká a nebezpečná pohoří. Delaire Estate leží na samém vrcholu této oblasti, v místě, které se nazývá Botmaskop. Tento název referuje funkci, kterou Botmaskop v minulosti zastával. Byl na něm dobrý výhled na moře a sloužil tak jako rozhledna k zátoce místního přístavu. Zdejší farmáři tak věděli, kdy do přístavu vplouvá loď, což znamenalo, že tam mohou začít svážet svou úrodu. Není tedy překvapující, že Delaire Estate znamená v překladu “Z nebes.” Při návštěvě tohoto místa si jako v nebi budete připadat zcela určitě. Magický pohled na panenskou přírodu a moře vám totiž zpříjemní sklenka jedné z několika místních vinných odrůd, které u

26

VINNÝ RÁJ AFRICKÝCH HOR


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

WINE PARADISE OF AFRICAN MOUNTAINS hotelu pěstují. Vychutnat si je můžete v místní vinné loungi. Máte také jedinečnou možnost stát se součástí celého procesu výroby a zpracování místních vinných hroznů. Delaire Estate se může pochlubit tím, že celý proces nutný k výrobě svého vína obstarává samo. Od pěstování toho nejkvalitnějšího ovoce, až po sklizeň, zpracování a uskladnění. Místní hrozny se proto chlubí jedinečnou chutí, vůní a světovým standardem. V případě, že by vás ochutnávky lahodného moku vyčerpaly, můžete využít místní lázně, které vám nabídnou dokonale přírodní relaxaci. Jako bonus vám rozlehlá usedlost Delaire Estate nabídne možnost procházek, při kterých si v celém areálu můžete vychutnat pohled na rozličná umělecká díla a sochy uznávaných umělců, z nichž mnozí pochází z Afriky, například Wiliam Kentridge, Sydney Kumalo, Dylan Lewis nebo Fred Schimmel, a mnoho dalších. K vidění jsou i nádherné vodní instalace známé umělkyně Deborah Bell. Delaire.co.za

27


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

Either immense luxury or the magnificent hotel as such will start to bore after some time. Experienced travelers and discerning clients of travel agencies certainly know its validity. Then a place, that offers more than just a superbly equipped rooms and a nice restaurant, needs to be found. In a case that you suffer a similar problem, read on. RoyalReport has selected for you the locations that can offer much more than just stay in luxury.

O

ne of them is Delaire Graff Estate, located in one of the major wine districts, Cape Town, South Africa. Delaire Estate owner, Laurence Graff is a successful entrepreneur and founder of Graff Diamonds International. He had intended in the Delaire Estate to create one of the most exclusive places in South Africa. And he is really succeeding with the delightful restaurants and a luxury boutique hotel situated in the middle of the mountain vineyards. Delaire Estate has a long tradition which began in 1688 when the French Huguenots, being invited by the Dutch East India Company, arrived in the Cape Town and began growing wine in the Helshoogte Pass, formed by the high and dangerous mountains massive. Delaire Estate lies on the very peak of this area in the place called Botmaskop. The name refers function that Botmaskop previously held. Here was really good view of the sea and it served as a lookout in the bay of local port. Thus the local farmers knew when the ship had entered the port, which meant, that they could begin with bringing together their harvest. It is therefore not surprising that the Delaire Estate means „From the Heaven.“ Visiting this place, you will

28

surely find yourself as if being in the heaven. A glass of one of several local grape varieties grown at the hotel will sweeten the magical view of the unspoiled countryside and the sea. You can enjoy them in the local Wine Lounge. You also have the unique opportunity to become a part of the whole process of production and processing of local grapes. Delaire Estate boasts that the process needed for its wine production, executes all self-sufficient; from growing the finest fruit to harvest, processing and storage. Local grapes therefore can flaunt with unique flavors, aromas, and the world standard. In the event that you ran out of energy, while tasting delicious drinks, use a local spa, which renders a perfectly natural relaxation. Sprawling homestead Delaire Estate extends as a bonus the occasion to stroll, in which you throughout the resort can enjoy a view of the diverse art works and sculptures of renowned artists, many of whom come from Africa, such as William Kentridge, Sydney Kumalo, Dylan Lewis or Fred Schimmel and many others. To be see are also the beautiful water installations from well-known artist Deborah Bell. Delaire.co.za


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

Four Seasons Beverly Hills Amerika je zcela jiný svět. Někomu se zdá lepší, jinému horší. Já osobně jsem jí nadšen a myslím, že na optimisticky naladěných lidech, sněhobílých zubech, perfektních službách a neomezených možnostech se nedá najít nic špatného. Jedním z nejhezčích a obchodně nejatraktivnějších míst Ameriky je Los Angeles.

P

okud zmiňujeme L.A., máme na mysli jeho západní část, která je krásná, bezpečná a kde je všechno to, proč do L.A. jedeme. Jedno z prvních míst, která jsou velkým zážitkem, je Hollywood. Nápis, který tam opravdu je, uvidíte již z dálky a pokud to bude vaše poprvé, bude to malý splněný sen. Turistický Hollywood je část asi půl kilometru na Hollywood bulváru, kde jsou i slavné otisky rukou hvězd . Stojí zde oskarový Kodak theatre a hned vedle něj Chinese theatre, kde probíhají všechny premiéry. Zajímavý je také Sunset bulvár – rovnoběžná ulice s Hollywood bulvárem, kde jsou všechny známé kluby a kde potkáte řadu místních celebrit. V L.A. je úplně všechno. Od koncertů největších hudebníků, po utkání všech možných sportů, kulturní akce, umění, galerie, řada krásných parků a míst pro děti, samozřejmě fenomenální nakupování a řada obchodních příležitostí. Pokud chcete bydlet v centru toho všeho, rozhodně si vyberte Beverly Hills. Je to asi nejhezčí lokalita ve městě. Jedním z nejlepších hotelů v Beverly Hills je FourSeasons na ulici Doheny Drive, který je přímo v centru čtvrti. Byl postaven roku 1987 na místě bývalého trhu s květinami. Díky lokalitě hotelu a zejména proto, že hotel disponuje skutečně nádherným proskleným sálem (mimochodem snad jediným sálem s denním světlem v L.A.), je to místo mnoha významných akcí. Pořá-

30


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

31


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

America is a completely different world. To some, a better one; to others, worse. Personally, I find it an exciting place and see nothing wrong in optimistic people, snow-white teeth, perfect service and limitless possibilities. One of America‘s nicest and, from a business standpoint, most attractive locations is Los Angeles.

A

dají se zde Oskarové party, řada klubových večírků a hotel je také velmi oblíbený celebritami, neboť zde mají naprosté soukromí. Já sám jsem měl to štěstí jet výtahem s fenomenálním hercem Geoffrey Rushem. 14ti patrový hotel má ve svém 4. patře krásný vyhřívaný venkovní bazén a vířivku. Hned vedle bazénu je velmi dobře zařízená tělocvična, kde máte možnost spálit všechny nadbytečné kalorie z americké stravy „Full flavour“. Velmi příjemná je možnost odsunutí prosklené stěny, takže pak cvičíte na čerstvém vzduchu. Ve stejném patře je také SPA, kde si můžete nechat hýčkat tělo po náročném dni stráveném ve městě. Co však nesmíte opomenout, je restaurace Culina. Culina je vyhlášená italská restaurace a patří k nejlepším ve městě. Pod dohledem rodilých Italů vzniká moderní italské menu lehce dotčené americkým trendem, což přináší velmi zajímavé kulinářské zážitky. Doporučit se dá vše. Od předkrmů po dezert. Rozhodně ale zkuste ryby – například halibut z Aljašky se představí ve zcela novém rozměru. Stejně tak kuře – jeho jemnost a fantastická chuť, která maso nechá hrát hlavní roli, je opravdu nová. Nemá cenu zmiňovat hovězí, protože to je americká specialita a žádný steak není špatná volba. Hotel FourSeasons na Doheny Drive je velmi útulné místo. I když se jedná o poměrně velký hotel, přesto zde máte pocit velmi osobního přístupu a naprostého soukromí. Lákavý je i hotelový RollsRoyce Phantom, který vás do vzdálenosti 2 mil (to je vše, co potřebujete) odveze a přiveze zdarma. Concierge pro vás vyjedná vstupy, rezervace, a najde vše, co byste Fourseasons.com/losangeles chtěli ve městě vidět nebo prožít.

32

t the mention of LA, people usually imagine its western part: the beautiful, safe part where everything is and why we go there. One of the first places to go for a great time is Hollywood. That iconic sign–which really is there–can be seen for miles and, when you see it, is in its own way a small dream come true. Tourist Hollywood is part of about half a mile of Hollywood Boulevard, with its famous handprints of stars. This is where the Oscar ceremony Kodak Theatre is located, next to which is the Chinese theatre, where all the premieres take place. Also Sunset Boulevard is interesting–parallel to Hollywood Boulevard and scene of all the famous clubs where you will meet a number of local celebrities. Celebrity in America is taken very seriously because the power that comes with it–especially in advertising–is phenomenal. If you want to see a celebrity, the vast majority of them live in Beverly Hills, Hollywood Hills and Bel Air. Just about everything is in L.A. From concerts with the biggest musicians, all kinds of sports, cultural events, art galleries, many beautiful parks and places for kids and, of course, phenomenal shopping and many business opportunities. If you want to be in the heart of it all, definitely choose Beverly Hills. It‘s probably the best location in town. One of the best hotels in Beverly Hills is the FourSeasons on Doheny Drive, which is right in the heart of the district. It was built in 1987 at the site of a former flower market. You’ll recognize this in particular in the decoration, as the rooms and hallways are decorated with paintings by a


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

local artist with floral motifs. The hotel offers standard rooms and very spacious luxury apartments. Thanks to its location and, in particular, its truly beautiful glass hall (by the way, probably the only such hall with daylight in LA), it’s the site of many important events. It hosts Oscar parties, many club parties and the hotel is also very popular with celebrities because they can enjoy complete privacy. I myself was lucky enough to ride an elevator with the phenomenal actor Geoffrey Rush. The fourteen-storey hotel has on its fourth floor a beautiful heated outdoor pool and jacuzzi. Right next to the pool is a very well-equipped gym where you can burn all the extra calories from the American ‘full

flavour’ diet. A very nice option is to open the glass walls so that you can exercise in the open air. The same floor also features a spa where you can pamper your body after a busy day in the city. The spa mainly uses natural products from the top-flight Indian Ila company, whose ministrations leave you with a very pleasant scent and a fresh feeling the next day. But what you really mustn’t miss is the Culina restaurant. Culina is a renowned Italian restaurant and one of the best in town. Under the supervision of native Italians, they’ve created a modern Italian menu, lightly graced with an American touch, which delivers a very interesting culinary experience. I can recommend just about everything from appetizers to dessert. But definitely try the fish–for example, halibut from Alaska that reaches a completely new dimension. Similarly, the chicken for its softness and fantastic taste, the meat left to play the main role. I don’t need to mention the beef, as it’s an American specialty, and no steak is a bad choice. The FourSeasons Hotel on Doheny Drive is a very cosy place. Although it’s a fairly large hotel, you still feel a very personal touch and complete privacy. The hotel’s Rolls Royce Phantom is an attractive feature and it will take you anywhere and back within two miles (that‘s all you’ll ever need) free of charge. The concierge service can arrange admissions, reservations, and find everything you want in town to see or experience. Fourseasons.com / losangeles

33


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

Machu Picchu v Peru je místem, které přitahuje spoustu lidí. Krásné památky na dávné civilizace protkané nitkou tajemna jsou okouzlující. Celé místo má magický nádech civilizace, která byla nesmírně vyspělá, v mnoha knihách se uvádí, že dokonce živě komunikovala s mimozemšťany, a přesto jsou zde po celé kultuře jen ruiny.

J

akmile se dostanete na tohle místo, budete mít nutkání mluvit šeptem. Machu Picchu je úchvatné jednak energií, která zde dodnes pulsuje, ale také nádherným výhledem na okolní hory a údolí. Setkáte se zde s mnoha rostlinami a stromy, které jste ještě neviděli, a přijde vám škoda místo opustit hned po prohlédnutí památek. Sanctuary lodge Machu Picchu, což bychom mohli volně přeložit jako cestovatelský chrám, je zde, aby svým hostům dodal více slavnostní atmosféry starodávného místa. Zařízení hotelu vychází z dobových a místních tradic a i přes svou vysokou polohu nabízí plný komfort a servis luxusního resortu. Mimo samotné ubytování vás ale budou lákat fenomenální vyhlídky, které svádí k meditaci. Sanctuary lodge nabízí i několik restaurací a výtečnou kuchyni, založenou na místních surovinách a tradičních peruánských receptech s dávkou moderní gastronomie. Jakmile strávíte několik hodin sezením na zahradních křeslech anebo vleže na pohovkách, a budete bezcílně zírat do dálek, kde ještě jakoby doznívaly zvuky civilizace Inků, bude vám více než jasné, že to rozhodně nebyla poslední návštěva tohoto posvátného místa. Sanctuarylodgehotel.com

MACHU PICCHU

CHRÁM CESTOVATELŮ Machu Picchu in Peru is a place that attracts many people. Beautiful monuments of ancient civilization with a interwoven thread of mystery are very charming. The whole place has the magic touch of a civilization, which was extremely advanced and in many books stated that they had communicated with aliens. Yet all that remains of the whole culture are these ruins.

34


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

TEMPLE OF TRAVELERS

O

nce you get to this place you will have a desire to whisper. Machu Picchu is a very exciting place because of the energy that pulsates here today, but also because of the spectacular views of the surrounding mountains and valleys. Here we find many plants and trees that you may not have seen yet and it will be a pity immediately to leave this place after the sightseeing tour. Machu Picchu Sanctuary Lodge, which could be loosely translated as a traveler‘s Temple, is here to give to their guests a more festive atmosphere of these ancient places. The facilities of the hotel are based on historical and local traditions and despite its physical location, offer full service comfort and a luxury resort. Apart from accommodation alone you will be enticed with some phenomenal prospects for meditation. Sanctuary Lodge offers several restaurants and delicious cuisine based on local foods and traditional Peruvian recipe with a dose of modern gastronomy. When you spend several hours sitting on garden chairs or lying on sofas and you are staring aimlessly into the distance, where more like the sounds have been fading like the Inca civilization, it will be more than obvious to you it is definitely not the last visit to this sacred place. Sanctuarylodgehotel.com

35


IN THE ARMS

OF CAPTIVATING CRETE

Země s mýty starými jako lidstvo samo. Podle antických bájí se na Krétě narodil sám Zeus, nejvyšší vládce bohů Olympu. Kréta v sobě spojuje historii, exotiku, luxus i neobyčejnou atmosféru.

V

severozápadní části tohoto největšího řeckého ostrova se nachází nejúrodnější a nejzelenější oblast celé Kréty, provincie Chania, jejíž stejnojmenné hlavní město patří mezi nejhezčí města ostrova. Nedaleko něj, v letovisku Georgioupolis, můžete zažít všechna specifika, která zemský povrch Kréty nabízí. Čeká vás tady dech beroucí panorama hor a tmavých lesů i rozlehlých rovin s olivovými háji. Vodní živel se zde neobjevuje jen v podobě mořské vody, ale svou tvář odráží také v hladině legendou opředeného jezera Kournas či tocích řek, jež Georgioupolisem protékají. Jedním z míst, kde zdejší neopakovatelnou atmosféru můžete nejen zažít, ale i příjemně prožít, je hotel Mythos Palace. Ubytování nabízí v několika podobách, a proto si každý může vybrat dle své chuti. Klasických hotelových pokojů je zde však pouze pár, většinu komplexu tvoří bungalovy. Všechny mají balkón či verandu s výhledem do zahrady nebo na moře, a umožňují tak příjemný pobyt v soukromí. Další možnost představují junior suite situované přímo na pláži, z nichž některé jsou vybavené vlastním bazénem a terasou. Nejvíce soukromí a prostoru však nabízejí dvě z hotelových vil, v nichž si kromě soukromého bazénu můžete vychutnat pohodlí odděleného prostoru ložnice a obývací místnosti. Krásné panorama s lesy porostlými horami a výhledem na řeku si můžete užít i při stolování v hotelové restauraci. Kromě krétských specialit, které nabízejí velmi silné gurmetské zážitky, zde vašim chuťovým pohár-

38

V NÁRUČÍ PODMANIVÉ KRÉTY

CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

kům můžete dopřát také gastronomické speciality z různých koutů Řecka a obecně i Středozemí. Suroviny jsou místní, a proto vždy čerstvé, přizpůsobené potřebám těla ve středomořském podnebí, neochutnat krétskou kuchyni by proto byla veliká škoda. Pokud si budete potřebovat odpočinout od sluníčka či si jen užít relaxaci ušitou vám na míru, s otevřenou náručí vás uvítá hotelové spa centrum, které nabízí rozmanité masáže a procedury spojené s uvolňující mocí bylinek a éterických olejů rozmanitých vůní i účinků. Ať už tedy hledáte příjemný odpočinek v soukromí, nebo plážové radovánky se vším všudy, tato neobyčejná oblast divoké přírody v zeleni prostoupené západní část Kréty pro vás bude to pravé. Mythos-palace.gr


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

It is the country with the old myths as the humanity itself. According to the ancient legends Zeus himself was born in Crete, the supreme ruler of the gods of Olympus. The Crete combines the history, the exotic, a luxury and an extraordinary atmosphere.

I

n the northwest part of the largest Greek island is the greenest and most fertile area in all of Crete which is called Chania province, whose capital city of the same name belongs to the most beautiful cities of the island. Nearby, in the resort of Georgioupolis, you can experience all the specifics, which the surface of Crete offers. The breathtaking panorama of mountains, dark forests, vast plains and olive groves are waiting for you here. A water element does not appear here only in the form of the sea water, but his face is reflected in the level of the legendary lake Kournas, in the rivers or the streams that flow through Georgiopolis The Hotel Mythos Palace is the one of the places, where the local unique atmosphere you can not only experience but also you can have a pleasant experience. The accommodation is offered in several forms, so that is why everyone can choose according to their taste. There are only a few conventional hotel rooms but the most of the complex consists of the bungalows. All they have a balcony or veranda overlooking the gardens or the sea, allowing a pleasant stay in private. Another option is a junior suite which is located

directly on the beach, some of which are equipped with a private pool and a terrace. However the two of the hotel villas offer the most of privacy and a space, which in addition to the private swimming pool you can enjoy the comfort of a separate bedroom and a living room. During your dining in the restaurant you can also enjoy a beautiful panorama of wooded hills and forests overlooking the river. Not only Cretan specialties you can taste there which offer a very strong gourmet experience, your taste buds can enjoy in general the gastronomic specialties from different parts of Greece and the Mediterranean. The ingredients are local and that is why they are always fresh, tailored to the needs of the body in a Mediterranean climate, so therefore it would be a pity to not to try a Cretan cuisine. If you will need a break from the sun or you want to enjoy your relax of made-to-measure , the hotel spa center will welcome you with its open arms, which it offers a variety of massages and treatments associated with releasing the power of herbs and some essential oils and various frangrances and effects. Whether you are looking for a nice rest in private or a beach pleasure with all the trimmings, this extraordinary place of wilderness areas which are situated in the western part of Crete will be Mythos-palace.gr right for you.

RoyalReport doporučuje pro tuto destinaci využít kompletních služeb cestovní kanceláře ESO travel. Pobočky najdete v Praze, Brně i Ostravě. For this destination RoyalReport recommends to use full service of travel agency ESO travel. You can find offices in Prague, Brno and Ostrava.

Korunovační 22 170 00, Praha 7 Tel.: 233 377 711, Fax: 233 377 716

ESO travel a.s.

Revoluční 13 110 00, Praha 1 Tel.: 222 316 994

Václavské náměstí 56 110 00, Praha 1 Tel.: 222 211 120

www.esotravel.cz, info@esotravel.cz

Josefská 9 602 00, Brno Tel.: 533 400 045


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

Z terasy zámku Hohenschwangau je nezapomenutelný výhled.

Zhmotněný sen Ludvíka Bavorského, zámek Neuschwanstein.

BAVORSKO

Zámek Herenchiemsee leží na ostrově uprostřed jezera Chiemsee.

PLNÉ ZÁŽITKŮ

Bamberg je občas nazýván bavorskými Benátkami.

Země pod Alpami vás nenechá v klidu. Důvodů je hned celá řada. Podmanivá příroda s pohádkovými zámky, k tomu perfektní a téměř nepřeberné služby pro volný čas. Vše zkrátka pobízí k poznávání a užívání.

P

ři poznávání Bavorska nemůžete vynechat zejména jeho přírodu a památky. Výčet přírodních krás Bavorska je opravdu dlouhý. Právě v Bavorsku se nachází nejvyšší hora celého Německa, známá Zugspitze, na jejíž vrchol ve výšce 2 962 metrů vás vyveze luxusní lanovka. Kromě Zugspitze a nesčetných horských scenérií Bavorských Alp, či vyhledávaných Kremelských vodopádů, si nesmíte nechat ujít také známá jezera Walchensee, Tegernsee, Kochelsee, a především „bavorské moře“ jezero Chiemsee. Na ostrově uprostřed tohoto jezera nechal Ludvík Bavorský zbudovat pohádkový zámek Herenchiemsee. Cesta k němu výletní lodí po azurové hladině jezera je velmi příjemným zážitkem, kdy si můžete vychutnávat pohled na nekonečnou hladinu posetou bílými plachtami jachet. Tento zámek obklopený vodami jezera vás tak při putování Bavorskem směřuje od krás přírody k nesčetným architektonickým skvostům této země. Bavorsko oplývá bezpočtem středověkých hradů a řadou historických měst, jako je Řezno, Pasov, Augsburg či Bamberg, a také spoustou skvělých církevních staveb. Mezi nimi dominuje rezidence arcibiskupů ve Wurzburgu, kláštery ve městěch Rott am Inn a Etal. Mimořádným svědectvím dokonalosti dřívějších umělců je především bohatě zdobený rokokový skvost, kterým je kostel ve Wiesu.

40

Přesto všechno jsou dnes z bohaté palety architektonických památek této země nejznámější zhmotněné sny Ludvíka Bavorského, které v podobě pohádkových staveb jako je Linderhof, Neuschwanstein, Hohenschwangau, Herrenchiemsee či Nymphenburg dodnes jitří fantazii a smysl pro krásu snad všech návštěvníků. Bavorský král Ludvík II. byl jedním z největších snílků druhé poloviny 19. století. Jeho romantické představy byly silně ovlivněny Wagnerovou hudbou. Vždyť motivy z jeho oper Lohengrin, Parsifal či Tannhäuser jsou v pohádkově působícím Neuschwansteinu téměř na každém kroku. Najdete zde také obraz Wolframa von Eschenbacha, středověkého autora Parsifala a Lohengrina, jehož pozoruhodné dílo zhudebnil právě Wagner. A Ludvík Bavorský byl nejen Wagnerovým obdivovatelem, ale především mecenášem. Když se díváte na úchvatnou scenérii Neuschwansteinu, zasazenou do neskutečně krásné horské krajiny, nechce se ani věřit, že to vše vzniklo především proto, aby měl Richard Wágner, kde tvořit své opery. Zážitků nabízí okolí Neuschwansteinu opravdu hodně, stejně jako samotná prohlídka tohoto hradu. Pokud by vám to přesto nestačilo, pomoc je jednoduchá. Zámecké dvojče, nedaleký Hohenschwangau, kde strávil své dětství právě Ludvík Bavorský. Z terasy zámku se vám nabídne pohled, na který i zkušení cestovatelé často nezapomenou do konce svých dnů. Travelbavaria.com


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

V rozsáhlém parku zámku Linderhof se nachází řada romantických staveb.

Country beneath the Alps will not leave you in peace. The reasons for it are very numerous. The captivating nature with the fairytale castles, additionally perfect and almost plentiful leisure services are some of them. Everything just encourages the learning and the enjoying.

I

n Bavaria, be sure to discover its particular nature and sights. Enumeration of Bavarian natural beauties is a long one. Directly in Bavaria is the highest mountain of Germany, well-known Zugspitze, whose summit, at an altitude of 2962 meters, the luxury cableway will elevate you to. In addition to the Zugspitze and numerous mountain sceneries of Bavarian Alps, or the sought after Kremlin waterfalls, you should not miss the famous Lake Walchensee, Tegernsee, Kochelsee, and above all “Bavarian sea”, Lake Chiemsee. The king Ludwig of Bavaria let built a fairytale castle Herenchiemsee on an island in the middle of this lake. The very pleasant experience is a journey to it on the board of the cruise ship, flying the azure lake surface, where you can enjoy a view on the infinite sea level dotted with white sails of yachts. This castle, surrounded by the lake waters, will direct your peregrination route from the Bavarian natural beauty to the innumerable architectural treasures of the country. Bavaria abounds by countless medieval castles and numerous historic cities such as Regensburg, Passau, Augsburg and Bamberg, as well as by a lot of great religious buildings. The residence of archbishops of Wurzburg, monasteries in the towns of Rott am Inn and Etal dominate among them. The church in Wies, considered as rococo jewel, represents an exceptional testimony about excellence of previous bygone artists, notably because of opulent decorations. And yet after all, the most famous from a rich variety of architectural monuments of the country’s now remain the materi-

BAVARIA RICH FOR ADVENTURE alized dreams of Ludwig of Bavaria whose works such as fairytale like castles Linderhof, Neuschwanstein, Hohenschwangau Herrenchiemsee or Nymphenburg still inflames imagination and sense of beauty of almost all visitors. Bavarian King Ludwig II. was one of the greatest dreamers of the 19th century. His romantic imagination had been strongly influenced by Wagner’s music. For, the themes from Wagner´s operas Lohengrin, Parsifal and Tannhäuser are to be seen at almost every step in as if fairytale appearing Neuschwanstein. The painting from Wolfram von Eschenbach, the medieval author of Parsifal and Lohengrin, whose remarkable work Wagner had composed in his music, is to be found here as well. And Ludwig of Bavaria was not only an admirer of Wagner, but predominantly his patron. Looking at the breathtaking scenery of Neuschwanstein, embedded in an incredibly beautiful mountain landscape, is hard to believe that everything was created, primarily as occasion of Richard Wagner, giving him thus a place for creating his operas. Surroundings around Neuschwanstein are offering a lot of experiences, as well as tour to the castle itself. Should it still not be sufficient, help is simple; twin Castle, nearby Hohenschwangau, where just mentioned Ludwig of Bavaria spent own childhood. The castle terrace offers such an unforgettable view from, that even experienced travellers will often remember until the end of their days. Travelbavaria.com

INZERCE

X


ADVERTORIAL

Tati, nevadí ti, když nepojedu na Olympiádu jako sportovec ale jako masér?“ ptal se wellnes manager SAVOY ROYAL HOTEL Martin Hák.

Drahokam v srci Krkonoš, Savoy Royal Hotel, nabízí svým hostům nejen opravdu luxusní moderní ubytování a fantastickou degustační restauraci. Tento jediný pětihvězdičkový hotel v českých horách hýčká své návštěvníky také dokonalou relaxací. Wellness centrum v Savoy Royal Hotelu se nese v duchu uklidňujících barev, relaxačních vůní bylinných a aromatických olejů, příjemných melodií, privátní atmosféry a profesionálních služeb. Jsou zde k dispozici vířivé vany jacuzzi, suché finské sauny, a kdykoli je připraven profesionální tým masérů, který poskytuje širokou paletu masáží. Součástí wellness centra je také club, kde můžete posedět, odpočívat na ergonomických lehátkách a vychutnávat si oblíbený nápoj. Je to prostě skvělé místo pro dokonalé osvěžení těla i mysli.

Royal Wellness v Savoy Royal Hotel Martin Hák, (nar. 1977), wellness manager hotelu Savoy Royal Hotel. Od malička sportoval , závodně sjezdoval a hrál tenis, později se začal věnovat závodění na horských kolech. Profesionálně masíruje od roku 1999. Je ženatý a má 3 úžasné děti a skvělou manželku Lucii. Jak jste se dostal do oblasti wellness? Vystudoval jsem sportovní gymnázium v Jilemnici, kde jsem si udělal ve čtvrtém ročníku masérský kurz. Po gymnáziu jsem nastoupil jako masér základní vojenskou službu v armádním sportovním klubu Dukla v Liberci. Byla to pro mě obrovská zkušenost. Před koncem vojny jsem dostal nabídku jít masírovat reprezentaci biatlonu, a tu jsem přijal. U biatlonistů jsem strávil 7 let a zároveň jsem pomáhl i reprezentantům v běhu na lyžích. V listopadu 2010 jsem dostal nabídku dělat wellness managera hotelu Savoy Royal a jsem opravdu rád, že jsem ji přijal. Máte nějaké zahraniční zkušenosti, stáže, kurzy….? Tím, že jsem zhruba 10 let masíroval vrcholové sportovcem, jsem většinu svého času strávil v zahraničí. Absolvolal jsem několik mistrovství světa po celém světě a byl jsem i na dvou Olympiádách- v Salt Lake City a Turinu. Wellness v Savoy Royal Hotelu nabízí mnoho typů masáží a ošetření, od klasických až po netradiční, méně známé. Řekněte nám, na čem je založena např. Havajská a Ajurvédská masáž, kterou si vaši hosté také mohou dopřát. Havajská a Ajurvédská masáž jsou hodně rozdílné a přitom obě naprosto úžasné. Havajská masáž je nádherná v tom, že masírujete do rytmu havajské hudby a používáte celé předloktí, tím pádem najednou masírujete velkou plochu. V jednu chvíli má klient pocit, že ho masírují dva lidé najednou. Ajurvédská masáž je 5000 let stará indická masáž. Je to masáž úplně celého těla. Masíruje se od hlavy až ke konečkům prstů u nohou, trvá kolem 120 minut.

42

Tato masáž působí hodně dotoxikačně, protože se na celé tělo leje obrovské množství sezamového oleje. Vy sám jste specialista na určitý typ masáže nebo umíte vše, co Wellness nabízí? V našem wellnessu nabízíme opravdu velké množství masáží. Umím dělat všechny masáže, ale je pravda, že některé mám oblíbené hodně, jiné méně. Mám ve wellnessu ještě dva maséry. Radek Pešina je specialista na lávové kameny a na medovou masáž, a tyto masáže já zrovna nemusím. Brigita Fejtová si umí nádherně pohrát s obličejem a aroma masážemi. Myslím, že se dobře doplňujeme. Jaká je Vaše nejoblíbenější technika? Mám několik favoritů, ale asi nejoblíbenější je regenerační masáž, kde používám body z reflexní therapie a specializuji se na krční páteř a záda. Je to masáž, u které vím, že klientovi pomohu od bolesti krční páteře i zad. Je výborná i proti migrénám. Objevila se v oblasti wellness nějaká novinka, co je teď nejvíce trendy? Absolutní novinkou je Tibetská masáž. Provádí se měšci, které jsou napněny solí z Mrtvého moře a malými lávovými kameny. Ty se nahřejí a poté udržují měšce teplé. Těmi se pak masíruje celé tělo. Je to naprosto fantastický zážitek, který může nyní vyzkoušet každý host Savoy Royal Hotelu. Čím byste byl, kdybyste se nestal fyzioterapeutem? Abych pravdu řekl, nevím jak na tuto otázku odpovědět. V dětství jsem měl určitě nějaké sny a představy, ale to už si nepamatuji. Pravda je, že táta ze mě chtěl mít vrcholového sportovce a říkal, že když budu hodně makat, dostanu se na Olympiádu. To byl vždy můj sen. Nejkrásnější bylo, když jsem mu přišel říct: „Tati nevadí ti, když nepojedu na Olympiádu jako sportovec ale jako masér?“ Byl v tu chvíli hrozně šťastný a já také.


ADVERTORIAL The jewel in the heart of Krkonose Mountains, the Savoy Royal Hotel offers its guests not only a truly luxurious, modern accommodation but also a fantastic degustation restaurant. This sole five stars hotel in the Czech mountains mollycoddles its guests with a perfect relaxation. Wellness Centre in the Savoy Royal Hotel is carried in the spirit of soothing colours, relaxing scents of herbal and aromatic oils, pleasant melodies, private atmosphere and professional service. There are available a Jacuzzi whirlpool tub, a dry Finnish sauna, and the professional team of masseurs, which provides a wide variety of massages, is on stand by any time. Part of the wellness centre is also a club, where you can rest, relax on the ergonomic loungers and enjoy your favoured drink. Simply a splendid place for ultimate refreshment of body and mind!

Royal Wellness in the Savoy Royal Hotel Royal Wellness Spa at the Savoy Royal Hotel has as wellness manager Martin Hák (born 1977). He played sports, raced in downhill skiing and had played tennis since his childhood, later he began with the mountain bikes race. Professionally, he pursues a massage course since 1999. He is married and has 3 wonderful children and wonderful wife Lucy. How did you get into the wellness sphere? I graduated from the sportive gymnasium in Jilemnice where I had accomplished the massage course during the fourth year. After the graduation I started as a masseur a compulsory military service in the army sports club “Dukla Liberec”. It was for me a great experience. Before the end of the military service I got a proposal to go to massage the representation of biathlon, which offering I had accepted. I spent 7 years with the biathletes while I helped out also the representatives of cross-country skiing. In November 2010 I have received an offering to do a wellness manager of the Savoy Royal Hotel and I‘m really glad I accepted this chance. Do you have any foreign experience, internships, courses ....? Since I have massaged the top athlete for about 10 years, thus I spent the most of my time abroad. I have absolved several world championships around the world and I‘ve been to two Olympics, in Salt Lake City and Turino. Tell us what is Hawaiian and Ayurvedic massage based on that the hotel guests can also relish of? Hawaiian and Ayurvedic massage are quite different, yet both absolutely amazing. Hawaiian massage is wonderful in that you massage in the Hawaiian music rhythm, using the whole forearm, thereby simultaneously massage of a large area. Ayurvedic massage is 5000 years old Indian massage. It‘s massage of complete body. Massaged from head to tip toes, it takes about 120 minutes. This massage counteracts much de-toxic, because the whole body is poured the huge amount of sesame oil over.

You yourself are an expert on a specific type of massage or you are knower of entire Wellness offer? We provide in our wellness centre the really big number of massages. I can do all of them, but it is true that some of them I like more, the others less. I have two other masseurs in the wellness. Radek Pešina is an expert on lava stone massage and honey massage and these are not really my favourite ones. Bridget Fejtová can beautifully play with a facial and aroma massage. I think that we are quite complementary team. What is your favorite technique? I have several favourites, but the most popular is a regenerative massage where I use the points of reflexology and focus on neck and back. It‘s a massage where I am aware of its help from the client´s neck ache and back pain. It is excellent against migraines. Did appear in the wellness field some news, what now became the trendiest? The absolute novelty is the Tibetan massage. It is performed by the pouches that are filled with Dead Sea salts and small lava rocks. Pouches must be preheated and then kept warm. The entire body is then massaged with them. It‘s absolutely fantastic experience, which now every guest of Savoy Royal Hotel can try. What profession would you choose if you had not become a physiotherapist? To be honest, I do not know how to answer this question. The truth is that my dad wanted me to become a top athlete and he used to say that if I work hard I will get to the Olympics, what was always my dream anyway. The best part of it showed up when I came to tell him: „Dad, does it bother you if I go to the Olympics as a masseur instead of as an athlete?“ He was really happy at that moment and so was I.

43


BASIL SODA

FASHION

MÓDA

45


LIU

SALVATORE FERRAGAMO

JO

GIZIA

MÓDA/FASHION

MAX MARA

GIZIA

LIU

JO

MOŘSKÉHO VÁNKU

V

duchu rozbouřeného moře byly zřejmě navrhnuty modravé šaty od Valentina, průzračná laguna se zase zračí v jemné struktuře šatů značky Tamsin London. Sluneční zář sálá z letního modelu značky Gizia, jež rozpálí nejen Vás, ale především Vaše obdivovatele, květinová zahrada zase rozkvetla na šatech od Max Mary. Zahalte se do těchto pestrých barev a motivů, síla léta Vás pohltí. Esoterické modely oživte něžnými doplňky, sáhněte třeba po romantickém šátku či jednoduché kožené kabelce. Dekolt ozdobte křišťálově průzračným šperkem nebo přívěškem s motivem letního kvítí, vlna romantiky a nevinnosti si Vás podmaní. MAX MARA A.P .

TAMSIN LONDON

MAX MARA

A

VERSACE

MAR

V OKOUZLENÍ

LIU JO

46

MAX

Typicky letní, naprosto uvolněná a něžná nálada se odráží od mořské hladiny, vánek si pohrává se vzdušnými materiály, polední slunce žhne. Podlehněte alespoň jednou do roka této oslnivě jemné atmosféře a lehkými rozvlněnými modely podtrhněte svůj půvab.


MAX MARA

Y.S.L.

LIU JO LANVIN

LIU JO

DIESEL

BOTTEGA VENETA

MÓDA/FASHION

SPELLBOUND

BY THE SEA BREEZES S. ROSSI

GANT

A totally relaxed and gentle feeling typical of the summer reflections from the surface of the sea, the gentle wind fondles flimsy materials, the midday sun is burning bright. Yield to this dazzling and tender feeling, at least once each year and highlight your appeal through fresh and billowing designs.

L BV

R GA

SALVATORE FERRAGAMO

I

SALVATORE FERRAGAMO

T

he bluish dress by Valentino has obviously been designed in the spirit of the heavy sea while a bright lagoon is reflected in the fine structure of the dress by Tamsin London. The sunshine glows out of the summer designs by Gizia, which not only fires you up but also fires up your admirers; a flower garden has bloomed on the designs of the Max Mara dress for a change. Wrap yourself into these chromatic colours and motives, the power of summer will engulf you. Brighten the esoteric designs with delicate accessories; you may reach for a romantic scarf or a simple leather purse. Bejewel your décolletage by a limpid jewel or a charm with a motif of summer flowers, the wave of romance and innocence will capture you.

J. GALLIANO

BVLGARI

LIU JO

47


LIU JO

JIM

M

O HO C Y

LIU JO

Pestrá, divoká a rafinovaná. Přesně taková je letošní móda přímo stvořená k nezapomenutelným procházkám nespoutanou přírodou. Oddejte se i Vy teplému slunečnímu svitu a s džunglí v zádech poznejte tu pravou letní slast.

T

eplá paleta barev je v tomto případě jasnou trefou do černého. Hnědé, béžové a okrové odstíny, které se vyjímají na modelech značky Blumarine zvýrazní Vaši dokonale opálenou pokožku, zvířecí motivy zase upozorní na Vaši jedinečnost. Nebojte se drsné kůže ani jemných hedvábných šátků, toto spojení je zárukou kvality.

LIU J

O

Na nohy nazujte páskové boty značky Jimi Choo, jež dodají Vašemu stylu šmrnc, na rameno pak zavěste originální kabelku z dílny značky Liu Jo, celkový ležérní look tak bude naprosto dokonalý. Nechte se unést touto vůní přírody, která v sobě spojuje přirozenost, tajuplnost i nespoutanost, Váš módní styl doslova ožije.

GANT

JIM

LIU JO

SALVATORE FERRAGAMO

VERSACE

VERSACE

SALVATORE FERRAGAMO

GANT

V OPOJENÍ DOBRODRUŽSTVÍ

MY OO CH

MAX MARA

48

MAX MARA


O

ARIN

LIU J

BLUM

LIU JO

MÓDA/FASHION

E

Coloured, wild and sophisticated, that is what this years fashion is all about. It has SPORT MAX been created for unforgettable walks in the carnival of nature. Enjoy yourself in the warm glow of the sun and with the jungle behind you, find your summer’s delight. GIZIA

T

he pallette of warm colours strikes the right balance. The browns, beiges and ochre shades stand out on the Blumarine brand of clothing highlighting your perfectly suntanned complexion. The animal motifs will let others see your uniqueness. Don´t be scared of wearing tight leather and gentle scarves together. This combination is the guarantee of quality. Put

JIMMY CHOO ETRO on Jimmy Choo sandles, they will give your style a lift and let an original handbag from the Liu Joe workshop hang over your shoulder. This casual look will be absolutely perfect. So let yourself be kidnapped by the wild scent of nature connecting the genuineness with the mystique and the uncontrolled. Your fashion style will come back to life, literally. SPORT MAX

J. GALLIANO

VERSACE

GIZIA

BOTTEGA VENETA

DIESEL

GANT

ADVENTURE OF COLOURFUL INTOXICATION

49


VE

CE RSA

GIZIA

BOTTEGA VENETA

L.V.

S.F.

Léto symbolizuje nejenom klid, pohodu a odpočinek, ale zároveň otevírá náruč nočnímu veselí. Odhoďte proto všechny zábrany a proměňte se na dovolené ve smyslnou tanečnici či svůdnou koketu, věřte, že Vám nikdo neodolá.

LIU JO

VE VÍRU VELKOMĚSTA E

CHOO

VERSACE

JIMMY

50

JIMMY CHOO

BOTTEGA VENETA

SPORTMAX

rotičnost a chtíč doslova sálá z modelů značky Tamsin London, pouzdrové šaty jsou nejen kreativně střižené, ale i mimořádně zajímavě zdobené. Inspirujte se také značkou Gizia, jež naopak vsadila na riflovinu, ovšem velmi rafinovaně doplněnou barevnými umělohmotnými trojúhelníčky. V královnu letní noci Vás pak zcela jistě promění mohutné doplňky od Liu Jo, jímž dominuje zlatavý lesk, parket zase můžete protancovat ve střevíčkách, které jsou na podpatcích zdobeny luxusními kameny. Do svého šatníku zařaďte také módní kabelku z krokodýlí kůže, či prostě vsaďte jen na klasický třpyt. Litovat nebudete, v žáru letní noci dodáte svému stylu nepopsatelný punc originality. VERSACE


LIU JO

S.F. LIU JO

. S.F

VERSACE

L.V.

MAX

T

he clothes of Tamsin London emit eroticism and lust. The evening dresses are not only creatively cut, but also very interestingly decorated. You may also be inspired by the clothes of Gizia too. Gizia concentrates on making very refined jeans using very finely spun plastic triangles to decorate them. By also using the huge range of accessories made by Liu Jo, which are made in golden shine, you will be transformed into the queen of the summer night. The dance floor will be worn away by your high heels, which are decorated by the precious gem stones on them. You could also put a crocodile skin handbag into your wardrobe, or just use one with classical shine. You will not regret it. The heat of the summer night will give you an original style.

MAR

Summer symbolises chilling out as well as relaxation, but at the same time summer is about night life. On vacation get rid of all your constraints and transform yourself into a sensual dancer or a siren. Nobody will be able to resist you, believe me!

A

H

ER

M

ES

MĂ“DA/FASHION

IN THE CITY SWIRL VERSACE

SERGIO ROSSI L.V.

JIMMY CHOO

GI

S.F.

ZI A

51


VYSOKÁ SPOLEČNOST/HIGH SOCIETY

Dagmar Raupachová, Lucie Lamačová, Jadran Šetlík, Jitka Válková /Česká miss 2010/, Vlaďka Jechová

GALAVEČER VE FRAGOLE V duchu luxusu a elegance se nesl galavečer v restaurantu Fragola na pražském Starém městě. Tento prestižní podnik je znám nejen svou špičkovou gastronomií, ale i blízkým vztahem k umění. Pravidelně se zde pořádají kulturní akce, a ani tento večer nebyl vyjímkou. Svou vernisáž výstavy fotografických obrazů zde představil uznávaný fotograf Jadran Šetlík. Součástí večera byla módní přehlídka autorských šperků největší české diamantové společnosti Diamonds International Corporation, pěvecké vystoupení Marie Párové, Petry Hapkové a Vlastimila Harapese. Vyvrcholením pak bylo slavnostní odhalení nejnovějšího fotografického obrazu z dílny Jadrana Šetlíka, na kterém zvěčnil Miss ČR Janu Doleželovou. Večer završil tradiční závěrečný diamantový přípitek, kde do jednoho drinku byl vhozen diamant (DIC). Ten našel Miroslav Oplt, vydavatel časopisu RoyalReport, a věnoval jej nadaci Jany Doleželové Modrá Kotva.

Petra Hapková

GALA NIGHT IN FRAGOLA

Kateřina Průšová / Miss ČR 2002/

52

Gala Night at the Fragola Restaurant in Prague‘s Old Town has been carried in the atmosphere of luxury and elegance. This prestigious enterprise is known not only for its supreme gastronomy, but also for a close relationship to the art. There are regularly taking place the cultural events, and also this very night was no exception. Acclaimed photographer Jadran Šetlík presented his opening exhibition of photographic images. The part of the evening was also a fashion show of an author´s jewelry, originating from the largest Czech diamond company the International Diamond Corporation, and the singing performance of Marie Párová, Petra Hapková and Vlastimil Harapes. The evening had culminated with the ceremonial unveiling of the latest photographic image of Jadran Šetlík his workshop, in which immortalized MISS Jan Doleželová and traditional ultimate diamond toast (DIC) terminated the evening.


VYSOKÁ SPOLEČNOST/HIGH SOCIETY

Štěpánka Duchková

Soňa Hlaváčková, Miroslav Oplt / Royal Report /, Jana Doleželová Miss /ČR 2004/

Jadran Šetlík, Jana Doleželová

Alena Janotková, Jadran Š., Luboš Pavlas / Czech Coal a.s./

Jadran Šetlík, Viktorie Kmoníčková, Zdeněk Maďa / Trestles /

Růženka Nechanská, Štěpánka Duchková

Ján Lešták / klinika JL / Miro Smolák / Galerie Miro /

Vlastimil Harapes, Sergej Ivčenko / Fragola /

Přemysl Synek / D.I.C.,a.s./ Jadran Šetlík Růženka Nechanská, Kristian Kodet, manželé Polívkovi / Northern Star spol. s.r.o./ Jana Doleželová, Miloš Vránek / Renocar /

Veronika Kmoníčková, Štěpán Lacina / Accredio- Glisco /, Lucie Svobodová, Jadran Š., Michaela Jorgensen

53


Finále České MISS 2011

Ve světě velkého obchodu není snadné se prosadit a daří se to jen výjimečně chytrým a houževnatým lidem. Zažili jsme rychlé starty mnoha podnikatelských celebrit a také jejich rychlé pády. Je však jedna významná osobnost, krásná žena, jejíž kariéra má stále rostoucí tendenci s výjimečně pevnými základy. Jedna z nejúspěšnějších žen naší země, přitom mimořádně skromná a úžasně charismatická Michaela Maláčová, nám poskytla exkluzivní rozhovor.

54

MICHAELA MALÁČOVÁ – VELKÁ ŽENA VE SVĚTĚ VELKÉHO BUSINESSU

OSOBNOST/PERSONALITY

J

ako každý teenager chtěla měnit svět a měla to štěstí, že zažila jeho obrovskou změnu: “V roce 1989, hned po nástupu na VŠ v Brně se začalo stávkovat a zboural se před našimi zraky komunistický systém. Málokdo tehdy věřil, že je to možné. Bylo to jedno z nejhezčích období v mém životě. Najednou se nám otevřel svět, my mohli vylétnout z hnízda a možnosti byly téměř neomezené.” Hned v roce 1990 sbalila kufry a se sestrou Nicole vyrazila Michaela do země snů – do Ameriky: “Podařilo se nám procestovat kus Států a náhodou získat práci jako modelky. Svět modelingu byl hladový po dívkách z Východu. Dostaly jsme práci pro Max Factor, vycházely v reklamě, a mnohé agentury nám dávaly nabídky. Bylo mi tehdy 19 a sestře 16 let. Rodiče ale zaveleli - zpět do školy. Tak jsem se alespoň po návratu domů přihlásila do soutěže Miss, abych opět mohla vedle studia vycestovat do světa. A podařilo se.“ Rok po výhře v soutěži Miss začala Michaela studovat na FAMU produkci a její vstupní, všeobecně vědomostní test, kde jí chyběl pouhý bod do plného počtu, vstoupil do historie: “Psali jsme ho jako první a já se dostala na první místo ze všech téměř dvou set přihlášených studentů. Do plného počtu mi chyběl jeden bod. Tím veškeré pochybnosti o „protěžované“ Miss nemohly být uplatněny, naopak jsem si tím vysloužila respekt. Cítila jsem, že budu sledována a přísně hodnocena na každém kroku.” Ještě ve škole se začala zajímat o reklamu a PR. Pět let pracovala v produkci Karlovarského festivalu. Není proto náhodou, že po absolvování studia dostala nabídku na práci v PR. V Motokovu vybudovala PR oddělení a úspěšně jej řídila. I možná proto po dvou letech získala nabídku na tiskovou mluvčí ODS: “Brala jsem to jako profesní výzvu. Následná tříletá zkušenost s ODS v čele s Václavem Klausem byla ohromná škola. Díky těmto zkušenostem jsem později mohla ustát začátky České Miss a neustálé útoky ze strany konkurence.” Michaela Maláčová po třech letech ukončila práci pro ODS a založila vlastní PR firmu. Neměla moc zkušeností z vlastního byznysu a potřebovala klienty. Jedním z prvních, a v té době největších, byl T. Denny se svou společností AAA Auto, který chtěl koupit soutěž Miss. Po neúspěšném pokusu, kdy pan Zapletal soutěž Miss ČR nakonec neprodal, společně rozjeli konkurenční projekt, protože jim byla nabídnuta licence na Miss Universe: “Vymysleli jsme Českou Miss, náplň, motto, nová pravidla, a na podzim roku 2004 jsem představila projekt veřejnosti - byla z toho senzace. Vycítila jsem, že lidé tomu podvědomě fandí a že tu šance a prostor je. Následujících šest měsíců (září 2004 až unor 2005) bylo neuvěřitelným maratonem i sprintem. Každý den jsem věděla, že co ten den nestihnu udělat, prostě nebude, protože to nestihneme. Také jsem si uvědomovala, že musíme udělat vše jinak a lépe než konkurence, jinak by ztratilo smysl mít druhou soutěž krásy. Podařilo se mi získat významné spojence z řad mediálnich a komerčních partnerů. Šéfové těchto společností mi dali osobní důvěru a neměli žádnou záruku, jen mé slovo. Profesně to byl můj největší závazek, prostě je nezklamat. Jejich rozhodnutí se jim vyplatilo hned s první Českou Miss, která trhala rekordy, líbila se divákům i médiím. Vnesli jsme do soutěže čerstvý vítr a začali bourat zažité představy a předsudky o soutěžích krásy. O což se snažíme dodnes. Od loňského roku jsme držiteli všech hlavních světových licencí a převzali jsme i původni Miss ČR. Tím se stala Česká Miss jedinou


OSOBNOST/PERSONALITY

národní soutěží krásy v Česku.“ Soutěž Česká Miss však není Michaely jediný projekt. V posledních dvou letech vznikala pod jejím vedením skupina Luxury Brand Management, ze které by v příštích pěti letech měla vzniknout významná obchodni skupina, orientující se na lifestyle a prodej luxusního zboží ve střední Evropě. Už teď do portfolia patří zastupování značek Audemars Piguet, Girrard-Perragaux, Hublot, Vertu, Boucheron, nově La Perla a Tag Heuer. „Ve skupině LBM, s letošním plánovaným obratem téměř pět set milionů korun, jsou také firmy prodávající počítačové hry a konzole, grafické a reklamní studio, modelingová agentura se zastoupením v Polsku a ve Vídni, a PR agentura specializující se na společenské eventy, značkové zboží a celebrity PR. Vše buduji s pomocí mého muže, který mi dal zázemí a hlavně důvěru. Také ve spolupráci s klíčovými lidmi v jednotlivých firmách, bez kterých by to v takovém rozsahu jinak nešlo. Stále se mám co učit a zkušenosti získávám převážně od mého nejbližšíiho spolupracovníka a spolumajitele skupiny, úspěšného holandskeho podnikatele Bessela Koka.“

optimismus. Bohužel krátká doba první republiky nenašla na všechno odpověď, poté válka a 40 let lží, vulgárnosti a represe v komunismu napáchalo své. Naše společnost v posledních dvaceti letech je stále poznamenána totalitní minulostí a omezeným uvažováním. Této generace jsem součástí i já. Snažím se si to přiznat, dívat se na naše dějiny a současnost reálně a mnoho věcí se zpětně doučit. Není to vůbec jednoduché, ale též to není beznadějné.“ Doma se Michaela cítí tam, kde je její rodina, manžel Zdeněk a jejich tři děti - pětiletá Anabel, tříletý Aron a dvouletý Aram. “Než jsem založila rodinu, veškerý svůj čas jsem věnovala práci. Naplňovalo mě to a pomáhalo přežít dobu, kdy jsem byla sama a neměla děti. Dnes jsem šťastnou maminkou tří dětí a manželkou. S rodinou jsem maximum času, rodina mě nabíjí štěstím i energií, kterou zpětně věnuji byznysu. Práce mě drží v tempu, dodává mi dobrý pocit, možnost styku s lidmi a reálným každodenním světem. Žiji naplno, pracuji každý den několik hodin na počítači, pár dní v měsíci věnuji pracovním schůzkám.”

Svou energii také Michaela věnuje programu SCHOLARSHIP Nadace Zdeňka Bakaly, ve které je předsedkyní správní rady: “Poskytujeme českým talentovaným studentům stipendia na prestižních zahraničních univerzitách, především v USA a ve Velké Británii, za poslední rok jsme takhle finančně pomohli a umožnili splnit si sen téměř dvacítce mladých lidí. Letos podpoříme další. Je úžasné poznat tak chytré, talentované a pozitivní lidi. Někteří z nich se budou v budoucnu podílet na podobě naší země. Vidím v nich určitou naději.“

Jako žena, která se pohybuje v modelingovém průmyslu nemá vyhraněný módní styl: “Upřednostňuji ležérnost a pohodlnost. Nejčastěji volím italské návrháře.”

Její nejvíce viditelný projet však zůstává Česká Miss. Často se tak mnohé dívky přes noc dostanou do světa velkých peněz, což není snadné ustát. Jsou tedy připravovány i na tuto skutečnost, a sama Michaela k nim má velmi zdravý vztah: “Peníze jsou každodenní součástí našeho života. Jsou i měřítkem úspěšnosti, pokud se věnujete komerční činnosti. Nejsou mou jedinou prioritou, ale vážím si jich a uvědomuji si, že dokáží v životě osvobozovat a přinášet radost i pohodu. Zároveň si člověk musí stále dávat pozor, aby z nich nezblbnul a neztratil pokoru a slušnost.” Michaela Maláčová stála u mnoha velkých věcí a zajimavych lidi, dnes díky cestovaní sleduje naší zemi z globálnějšího pohledu. Navíc žije ve Švýcarsku a s odstupem vidí mnohé věci jinak. Zajímalo nás, jak vnímá porevoluční vývoj: “Na jedné straně jej vnímám s nadšením, že se to vůbec stalo a dalo to naší generaci úžasné možnosti. Postupem let vidím naši naivitu, chápu, že některé věci prostě musí dozrát - etika, morálka, vzdělání, otevřenost,

Michaela volí praktičnost i ve vozech: “Auta mám ráda všechna. Do města jezdím malým fiatkem 500, na krátké cesty sporťákem a na delší výlety komfortní limuzínou. Do hor bych si vzala offroad. Auta mám ráda celý život a také velmi ráda řídím.” Jako každý si i Michaela ráda zazpívá a nejčastěji v autě. V 18ti letech dokonce zpívala i s brněnskou rockovou kapelou Helmutova stříkačka. Má ráda filmy k zamyšlení, ale občas shlédne i bláznivou komedii pro odreagování. Michaela Maláčová se zdá být úspěšná doslova ve všem, na co kdy sáhla. Co však ona sama považuje za svůj největší úspěch: “Úspěch je rodina, hezké mezilidské vztahy, přátelství a pak teprve práce. Netěšil by mě pracovní úspěch za každou cenu. Navenek asi působím tvrdě a velmi cílevědomě. Ale v soukromi si umím poplakat, rozčílit se, občas něco zapomenout, pokazit či nevědět, a také lenošit. Myslím, že jsem normalní žena s obrovským kusem štěstí.” Na rozhovor s Michaelou Maláčovou jsem se opravdu těšil. Zajímaly mne názory ženy, která je dle mého názoru opravdovou celebritou, tedy někým, ke komu je proč vzhlížet. Michaela přesně potvrzuje starou ověřenou pravdu – čím úspěšnější člověk, tím je chytřejší, skromnější a lidštější. Měl jsem možnost poznat mnoho velkých lidí a Michaela bezesporu patří k těm největším z nich, a bylo mi obrovskou ctí ji poznat.

Správní rada Nadace Zdeňka Bakaly: Pepper de Callier, Michaela (předsedkyně), Irma Comstock a Otto Jelinek

55


Michaela mezi oceněnými v rámci Českých 100 nejlepších v listopadu 2010 na Pražském hradě

In the world of business is not easy to enforce and only just exceptionally tough and smart people succeed there. We have seen as a rapid starts of many business celebrities so their rapid falls. However, there is one major figure, a beautiful woman whose career, this year already celebrates twentieth anniversary, has still a growing trend with a solid foundation. One of the most successful women of our country, charismatic and still modest Michaela Maláčová has given us an exclusive interview.

MICHAELA MALÁČOVÁ

POWERFUL WOMAN IN THE WORLD OF BIG BUSINESS

S

he wanted to change the world, every teenager alike, and was so fortunate that she had experienced its major change: “In 1989, just after entering the university in Brno, had began to strike and communist system had collapsed directly in front of our eyes. Hardly anybody had believed that it could be possible. This period was one of the most beautiful of my life. Suddenly, the world opened up to us, we could have flown away from the nest and the possibilities had turned up almost limitless. Immediately in 1990, Michaela together with her sister Nicole packed their suitcases and were heading to a land of dreams - to America: “We managed to traverse a piece of the United States and by accident got the chance to work as models. The girls from the East were desirable in the world of modeling. We got hired from Max Factor, came out in advertising and were receiving offers from many agencies. I was then 19 and my sister 16 years old. However parents had commanded - back to school. Thus I had at least registered for Miss Beauty Contest after home return that I could possibly once again go into the world besides studying. And I had succeeded. Year after winning the Miss Contest, Michaela began to study at FAMU, major - production, and her initial, general knowledge test, where she lacked one single point for reaching the full score, entered the history: “We wrote it as the first ones and I climbed to the top of all almost two hundred registered students. I had lacked one point to the full count. There was no doubt that this way could not had been applied “favored Miss”, on the contrary, I earned the respect. I felt at every step being strictly monitored and evaluated.

56

Still during the university, she became interested in advertising and PR. Five years she had worked on the production of the Karlovy Vary film festival. It was therefore no coincidence that she was offered the job in PR after her graduation. She built the PR department in Motokov and had successfully steered it. Maybe that caused her offer, two years later, to become a press spokesman for the ODS: “I took it as a professional challenge. The subsequent three years experience with the ODS, led by Vaclav Klaus, was a great school. Thanks to these experiences I could later withstand the starts in Miss Czech and constant competitors´ attacks.“ Michaela Maláčová had terminated her work for the ODS after three years and had founded her own PR company. She was having no much experience with own business and was being in the need for clients. One of the first, and at that time also largest, was T. Denny and his company AAA Auto who wanted to buy Miss Contest. After a failed attempt, in which Mr. Zapletal ultimately didn´t sell Miss CR, they started together a competing project as being offered the license for Miss Universe: “We developed Czech Miss, the content, the motto, the new regulations, and in the autumn 2004, I presented the project publicly – it turned out sensationally. I sensed out that people were unconsciously supportive and that there was as chance so space. The subsequent six months (September 2004 until February 2005) were an incredible marathon and sprint. Daily I knew that what I could not do that day it won´t simply be just because it had not be finished on time. I also perceived that we had to do everything differently and better than the competition, otherwise another beauty contest would


OSOBNOST/PERSONALITY

have lost its sense. I managed to acquire significant allies sourced among media and commercial partners. Chiefs of these companies had granted me a personal confidence and obtained back no other guarantee but my word. Professionally, it was my greatest commitment, simply - not to disappoint. Their decision had paid them well off immediately with the first Czech Miss, which jerked record and pleased both spectators and media. We entered up with a fresh wind into the beauty contest and began to tear down preconceived conceptions and prejudices existing. And that is our effort till today. Since the last year, we are holders of all worlds leading licensing and we took over the original MISS CR. Czech Miss had thus became the only national beauty contest in this country. “ The contest Czech Miss is not a single Michaela´s project. In the last two years, the group Luxury Brand Management has been established under her direction, of which should become, over the next five years, the substantial business group, focusing on lifestyle and luxury goods sales in Central Europe. Their portfolio has already on its account the representation of brands include Audemars Piguet, Girrard-Perragaux, Hublot, Vertu, Boucheron, new La Perla and Tag Heuer. “The group of LBM, with this year’s planned turnover of almost five hundred million, has also registered the companies selling computer games and consoles, graphics and advertising studio, modeling agency with branch offices in Poland and Vienna, and PR agency specializing on social events, branded goods and PR´s celebrities. All this, I built up together with my husband who gave me hinterland and predominantly confidence. Nor forgetting the partnership with key people in each firm, without whom it otherwise would not be possible in such an extent. I still got things to learn. My experiences are mainly obtained from my closest colleague and co-owner of the Group, Dutch successful businessman Bessel Kok. Michaela dedicates her energy also to the program SCHOLARSHIP The Foundation of Zdenek Bakala, where is a board chairwoman: “We provide talented Czech students with the scholarships to prestigious universities abroad, especially in the U.S. and Great Britain; over the past year, we were financially able to help and enabled this way to fulfill a dream nearly of twenty young people. This year we will support the others. It’s amazing to meet so smart, talented and positive people. Some of them will participate on the likeness of our country in the future. I recognize in them certain hope. “ Miss Czech is still remaining her, the most visible project. Often thus many girls fall overnight into the world of big money, what is not easy to settle with. They are therefore prepared to this matter of fact and Michaela herself maintains to them a very healthy relationship: “Money is a part of my everyday live. It is also a measure of success if you dedicate yourself to a commercial activity. It is not my only priority but I respect it and acknowledge that it can liberate the life and bring the joy and the comfort. At the same time one must always pay attention to it, so that goes no mad and loses neither humility nor grace.“

generation, too. I am trying to admit it, realistically looking at our history and contemporaneity, and tutoring back about many things. It’s not easy, whatsoever, but neither hopeless. “ Michaela feels at home there where is her family, husband Zdenek and their three children – a quinquennial Annabel, a triennial Aaron and a biennial Aram. “Prior to family starting, I devoted to work all my time. It filled me and helped to survive a period I was alone and had no children. Today I’m happy mother of three children and wife. I spend with the family maximum of time; the family is charging me with a joy and energy that backward I am returning to the business. The work keeps me in a pace, gives me a good feeling, the opportunity to encounter with people and contact with real everyday world. I am living at full blast, working every day for several hours on the computer and per few days a month doing the working meetings.“ As a woman, who moves around the fashion industry, has no particular fashion style “I prefer informality and comfort. The Italian designers are my the most frequent choice.” “Michaela selects a practicality in case of vehicles, too: “I like all cars. I drive to the city with a little Fiat 500, sport wagon I take for the short trips and comfortable limousine for the long journeys. I would have taken off-road to the mountains. I like cars whole my life and I drive them very gladly. “ Michaela sings happily as everybody else and the most often in the car. With her 18th she even sang with a Brno rock band called Syringe of Helmut. She likes movies with entitlement and occasionally watches a crazy comedy for relaxation. Michaela Maláčová appears to have a success in literally everything she had ever touched. But what she considers of her greatest achievement: “Success is a family, the pretty interpersonal relationships, friendship, the work comes then after. I could not be enjoying the working success at any cost. Outwardly, I probably appear as tough and strong-minded. But in private, I am capable of crying, of anger, of occasional forgetfulness and also of lounging, as well as am able to damage or to be unaware of something. I think I’m an ordinary woman with a huge piece of luck. “ I really looked forward to an interview with Michaela Maláčová. I wondered about opinions of woman, who is, according to me, a genuine celebrity, meaning somebody, to whom there is the reason for glancing up. Michaela just confirms the old proven right – the more successful person therefore smarter, more modest and humane. I was given an opportunity to make acquaintance with many great people and Michaela surely belongs to one of the largest ones. I was tremendously honored meeting her. Expremiér Jan Fischer předává Michaele ocenění Lady PRO

Michaela Maláčová stood by many great things and interesting people, she now pursues our country from a rather global perspective, thanks to travelling. Moreover, she is living in Switzerland, so having detachment, sees many things differently. We wondered how she perceives the postrevolutionary development: “I apprehend it with enthusiasm on one hand, that it had ever happened, and that our generation was given these great opportunities. Over the years, I see our naivety I understand that some things simply must have time to mature - ethics, morality, education, openness, optimism. Unfortunately, a short duration of the First Republic did not find on everything the answers then the War and then 40 years of lies, vulgarity and repression under communism had inflicted great deal. Our society is, over the past twenty years, still marked by the totalitarian past and limited thinking. I am a part of this

X 57


FOR YOUR SMILE European Dental Center je moderní soukromá klinika poskytující širokou nabídku stomatologických služeb, včetně kosmetické stomatologie, ortodoncie a implantologie. EDC vznikla již před 11 lety. Původní sídlo se nacházelo na Václavském náměstí, nyní ale již 2,5 roku sídlí v pražském Karlíně, Peckova 9.

N

a první pohled vypadá EDC spíše jako umělecká galerie než jako stomatologická klinika. Můžete zde shlédnout stálou expozici fotografických obrazů slavného fotografa Jadrana Šetlíka. Přátelská atmosféra, luxusní prostředí a bezbolestná léčba jsou garantovány pro všechny klienty. Lékaři jsou talentovaní a zkušení evropští profesionálové. Jejich hlavní cíl je co nejindividuálnější přístup k pacientovi. Pro usnadnění komunikace mezi lékařem a pacientem, nemusíte hovořit pouze česky, ale také anglicky, francouzsky, německy a rusky. EDC se stále snaží vylepšovat své služby. Novinkou je nyní přístroj na anestezii pomocí rajského plynu, takže se klienti již nemusí obávat bolestivých injekcí. EDC je také jedinou klinikou v Čechách, která zasazuje diskové implantáty do čelistní kosti. Tato technika je nejvhodnější variantou, když už váš zubař zavrhne jakoukoli jinou variantu než sundavací protézu. Tento zákrok provádí jeden ze světově uznávaných odborníků na BOI implantáty, pan doktor Stefan Ihde. Na zaučení se k jeho zákrokům jezdí dívat doktoři z celé Evropy. Celý kompletní zákrok netrvá déle než 4 dny. EDC je jedinou soukromou klinikou, která zajišťuje nonstop pohotovost. Také nabízí službu “zuby na splátky“. Prostřednictvím firmy ESSOX, dceřiná společnost KB, je klientům umožněna 2 letá bezúročná půjčka. Pokud tedy potřebujete nový chrup či jen nějaký ten zub, který bude perfektně vypadat a vydrží na dosmrti, tak určitě zajděte do EDC a budete maximálně spokojeni.

58

EUROPEAN DENTAL CENTER: OÁZA PRO VÁŠ ÚSMĚV

OASIS

MUDr. Stefan Ihde

PREZENTACE/PRESENTATION

European Dental Center is a top- notch modern clinic that provides a wide range of dental services, including cosmetic dentisty, implantology, orthodontics and preventation. EDC was founded eleven years ago. Its original seat used to be at Wenceslav Square, nowadays for more than 2,5 years you can find them at Peckova 8, Prague Karlin.

A

t the first glance EDC looks like more an art gallery than dental clinic. You can see there permanent exhibition of famous photographer Jadran Šetlík. Friendly atmosphere, luxury environment and painless treatment are taken for granted by the clients. EDC doctors are talented and experienced European professionals. Their major aim is to make dental care highly individualized, in order to address each client’s personal needs and preferences. French, English, German, Czech and Russian are fluently spoken in the clinic to ensure a better understanding between a doctor and a client. EDC is always trying to improve their services. They have recently purchased an equipment for nitrous oxide sedation. Clients do not have to worry about painful injections anymore. EDC is the only clinic in the Czech Republic, where the doctors insert disc implants into jawbone. This technique is the most suitable option when your dentist sees no other option than removable prosthesis. This intervention is made by world- renowned expert, MUDr. Stefan Ihde. Dentists from all over the Europe are coming to Prague to get trained and watch his work. The whole intervention doesn´t take longer than 4 days. EDC is the only private clinic which provides emergency services 24 hours a day, 7 days a week. The clinic offers the service: „Teeth on the installment“. Clients are offered 2 year free loan, all that through the ESSOX company- KB subsidiary. So, if you need completely new teeth or just one tooth, which would look great and last forever, don´t hesitate and visit EDC. Your satisfaction is quaranteed.


www.edcdental.cz í ika nabíz Naše klin SOX čnosti ES le o p s nictvím plátky. prostřed uby na s z ě n č o r bezú ox.cz www.ess

jediná soukromá klinika s nonstop pohotovostí poskytujeme 4 letou záruku hovoříme 8 jazyky náš tým tvoří jak tuzemští, tak i zahraniční lékaři naši lěkaři jsou špičkou ve svém oboru

European Dental Center s.r.o. NON STOP EMERGENCY SERVICES ON CALL Peckova 9, 186 00, Praha 8 - Karlin, Czech Republic tel: +420 224 228 994 (984), fax: +420 224 218 388 mail: edc@quick.cz


KOSMETIKA/COSMETICS

Cesta HELENA RUBINSTEIN LASH QUEEN FATAL BLACKS

Krásné “hadí” pouzdro s kovovými šupinkami upoutá stejně jako had svým hypnotickým pohledem. Řasenka pro uhrančivé oči. Kč 970,-

Beautiful „snake“ case with metal scales attracts same as a snake with his hypnotizing gaze. Mascara for the enchanting eye. CZK 970,-

SISLEY PHYTOLIP SHINE

Ultra lesklá a ošetřující rtěnka pro nádherné a hebké rty. Intenzivnější barva než u klasických lesků na rty, výraznější lesk než u rtěnky. Odstín č. 14 Sheer Fuchsia, Kč 838,-

SENSAI EYE SHADOW PALETTE

Nádherná paletka očních stínů pro romantické večery. Dokonalá harmonie barevných tónů, velmi příjemná textura, dlouhotrvající krytí. Odstín č. 4, Kč 1 190,-

Ultra-glossy lipstick and treatment for soft and beautiful lips. More intense colour than the classical lip glosses, greater gloss than real lipstick. Shade Nr. 14 Sheer Fuchsia, CZK 838,-

Gorgeous Eye Shadow Palette for romantic evenings. The perfect harmony of colour tones, very pleasant texture, long lasting protection, Shade Nr. 4, CZK 1 190,-

YVES SAINT LAURENT TOUCHE ÉCLAT

Legendární rozjasňovač pro dokonalé rozzáření pleti a krytí nedostatků. Nepostradatelný pomocník pro každou ženu. Kč 1 050,Legendary luminous brightener for a splendid radiant complexion and outstanding imparities coverage. An indispensable tool for every woman. CZK 1 050,-

ORLY NAIL LACQUER

Dlouhotrvající lak na nehty na přírodní bázi bez toxických látek. Odstín č. 43. 18 ml, Kč 310,Lasting nail polish on natural basis, without toxic substances. Shade No 43, in phial of 18 ml, CZK 310,-

NAF NAF TOO

Rafinovaná, kouzelná a stylová vůně plná svěžího manga, vodního melounu, omamných orchidejí a smyslného pižma. EDT 100 ml, Kč 1 760,Sophisticated, charming and stylish fragrance full of fresh mango, watermelon, opiate orchids and sensual musk. EDT 100 ml, CZK 1 760,-

GIORGIO ARMANI QUA TUOR HEAT PALETTE

Paletka očních stínů je nezbytným doplňkem bronzového letního líčení. Dokáže vytvářet žhavé tóny, jedinečné v každém okamžiku. Kč 1 650,-

Palette of eye shadows is a necessary complement to a summer bronze makeup. Knows to create the glowing tones, unique in every moment. CZK 1 650,-

Procházejte se romantickým městem, objevte půvab známých i neznámých míst, možná vás na některém z nich čeká schůzka s osudem. Scroll through the romantic city, discover the charm of familiar and unfamiliar places, perhaps some of them is waiting for your meeting with destiny.

za romantikou Road to Romance

60


KOSMETIKA/COSMETICS

Vacation in Paradise Čas dovolených se blíží a hlas dálek vás volá stále silněji. Jedinečná příležitost udělat si radost novými kosmetickými produkty, které vás nejen zkrášlí, ale i ochrání. LANCÔME STAR BRONZER

LANCÔME STAR BRONZER INTENSE

Bronzer pro rozjasněnou a hedvábnou pleť. K dispozici ve dvou smyslných odstínech plných slunce: zlato a bronz. Kč 990,Bronzer for a radiant look and silky complexion. Available in two shades, full of the sensual sun, the gold and bronze. CZK 990,-

SISLEY EAU DU SOIR

Velmi praktický bronzující pudr na tvář i tělo ve štětci se dokonale hodí k modernímu životnímu stylu: snadno se vejde do kterékoli kabelky a postará se o překrásně tónovaný vzhled po celý den. Kč 1 300,-

Omamná vůně pro mimořádné okamžiky. Pro ženy, které se nebojí vybočit z řady. EDP 100 ml, Kč 5 020,Intoxicating fragrance for special moments. For women who are not afraid to deviate from the line. EDP 100 ml, CZK 5 020,-

Very handy bronzing powder for face and body, in the brush form, is perfectly suited to modern life style: easily fits into any handbag and provides a beautifully toned appearance throughout the whole day. CZK 1 300,-

YVES SAINT LAURENT MASCA RA SINGULIER NUIT BLANCHE

Dovolená

Husté, dlouhé, tvarované a výrazné řasy. Voděodolná řasenka s níž můžete bez obav podléhat emocím, užívat si koupání, vášnivého tance i divokých večírků. Kč 870,-

Thick, long, shaped and strong lashes. Waterproof Mascara which you can safely subject to emotions, enjoy swimming, passionate dancing and wild parties with. CZK 870,-

THIERRY MUG LER AMEN

Nezapomeňte na svého miláčka. Mix čerstvých tabákových listů, vanilky, dřeva, pačuli a hořkého kakaa nekompromisně oddělí každého muže od šedivého davu. EdT 100 ml, Kč 1 860,-

Do not forget about your darling! Mixture of fresh tobacco leaf, vanilla, wood, patchouli and bitter cocoa rigorously separates each real man from the gray crowd. EDT 100 ml, CZK 1 860,-

EAU DE CARTIER ESSENCE DORANGE

Slunečná a zářivá vůně pro ni i pro něj. Okouzlí vás směs pomeranče a cedrového dřeva. EDT 100 ml, Kč 1 850,Sunny and radiant fragrance for her and for him. Enchants with a mixture of orange and cedar wood. EDT 100 ml, CZK 1 850,-

YVES SAINT LAURENT MANICURE COUTURE

S novou řadou laků značky YSL se vaše ruce promění v neodolatelný luxusní doplněk. Bez „Haute Couture“ fialové se tuto sezónu neobejdete. K dostání v atraktivním dvojbalení „ twin set“. Kč 1 090,A new range of nail polishes from the brand YSL transforms your hands into a luxury irresistible accessory. You can not get over this season without a purple nuance from the „Haute Couture“. Available in attractive double-pack „twin set“. CZK 1 090,-

v ráji

Holiday time is approaching and the voice afar is calling you more strongly. Exploit this unique opportunity to enjoy the new cosmetic products which will not only beautify but also protect you

61


KOSMETIKA/COSMETICS

Peregrination to a Perfect Complexion ELLA BACHÉ HEALTHY GLOW CREAM WITH ORGANIC TOMATO

VALMONT 24 HOUR

Jemný hydratační krém, který udržuje optimální vlhkost pleti a působí proti vráskám. Ideální jako podklad pod make-up. Kč 3 690,Gentle moisturizing cream that maintains complexion in optimal moisture balance and counteracts wrinkles. Ideal as a base for make-up. CZK 3 690,-

Jemný hydratační krém s obsahem bio rajčat. Přináší okamžitý efekt přirozeně zdravé pleti jako po celém dni stráveném na venkově. 50 ml, Kč 1 290,Gentle moisturizing cream with organic tomatoes. It brings immediate effect of a naturally healthy complexion throughout the whole day in the countryside. Crucible of 50 ml, CZK 1 290,-

JUVENA MASTER CREAM EYE & LIP

Aktivní krém pro citlivé oblasti kolem očí a rtů. Přináší atraktivní a zdravou pleť na těchto nejnamáhanějších partiích naší tváře. Kč 3 190,Active cream for the sensitive areas around the eyes and lips. Provides to the most strained parts of our face an attractive and healthy complexion. CZK 3 190,-

SENSAI WRINKLE REPAIR EYE CREAM

Komfortní jemný krém, který zvyšuje hladinu kolagenu. Viditelně vyhlazuje jemné linky a vrásky v citlivé oblasti kolem očí. 15 ml, Kč 3 600,-

Comfortable soft cream that increases the level of collagen, smoothes visibly the fine lines and wrinkles in the delicate eye area. In the volume of 15 ml, CZK 3 600,-

THALGO PURE VELVET CLEANSING CREAM

Bohatý sametový čistící krém s účinky proti stárnutí. Obsahuje červené řasy a regenerační extrakt z manga, který působí proti volným radikálům. Kč 850,Rich velvet cleansing cream with anti aging agents. It contains red algae extract, and regenerative extract of the mango, which fights free radicals, CZK 850,-

ORLANE SUPER MOISTURIZING LIGHT CREME

Intenzivní lehký hydratační krém na den i noc. Ošetření obnovuje elasticitu, pružnost a komfort pleti. Kč 3 150,Intense light moisturizing cream for day and night wear. The treatment restores the elasticity, flexibility and complexion comfort. CZK 3 150,-

LAPRAIRIE WHITE CAVIAR ILLUMINATING SYSTEME

Unikátní krém, který pomáhá stimulovat přirozený proces obnovy pleti, hydratuje, dodává energii a živiny, podporuje optimální fungování pleti. 50 ml, Kč 10 800,A unique cream that helps stimulate the natural renewal process of the complexion, moisturizes, provides energy and nutrients simply supports optimal functioning of the skin. Crucible of 50 ml, CZK 10 800,-

Putování za dokonalou pletí Vydejte se na cestu za účinnými a intenzivními produkty, které vás dovedou ke krásné pleti a nevšedním zážitkům. Embark on a journey of intense and effective products that will lead you to a beautiful complexion and unusual experiences.

62


KOSMETIKA/COSMETICS

Duhový

Vydejte se na exotický ostrov plný vzrušení a dobrodružství. Ponořte se do duhových vln pohody, užijte si letní vánek a pestrost barev léta.

JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE

Limitovaná edice svěží letní vůně, která ve vás probudí touhu po dobrodružství a vzrušení. Získá si vás svěžestí květů pomerančovníku a růže, smyslností jasmínu i pižma a sladkou vůní vanilky. EDT 100 ml, Kč 1 590,-

ISSEY MIYAKE L’EAU D’ISSEY

Limited edition of fresh summer fragrance that will arouse the desire for adventure and excitement. Conquers you with its freshness of orange blossom with rose, sensuality of jasmine and musk and with a sweet scent of vanilla. EDT 100 ml, CZK 1 590,-

Delikátní vůně plná pivoněk a karafiátů vás zve na cestu do prosluněných vod v srdci laguny, kde voda moře má tyrkysovou barvu a na jeho dně se nacházejí krásy podmořského světa v podobě barevných korálů. EDT 100ml, Kč 1 590,-

Elegantní rtěnka, smyslný lesk, zklidňující péče. Pozvánka pro smysly, óda na krásu každé ženy. Kč 800,Elegant lipstick, sensual sheen, soothing care. Invitation to the senses, an ode to the beauty of femininity as such. CZK 800,-

THIERRY MUGLER SUNESSENCE

YVES SAINT LAURENT PURE CHROMATICS

The new generation of powdered eye-shadow made an unusual procedure patented by Yves Saint Laurent. Sparkling colours for hot summer nights. Shade Nr.1, CZK 490,-

Nine coloured eye-shadows in a limited edition. Another of the paint for every day wear. It is summer after all! CZK 1 510,-

YVES SAINT LAU RENT VOLUPTE SHEER CANDY

The delicate fragrance filled with peonies and carnations, invites you on a journey into the sunny waters in the very heart of the lagoon, where sea water is tinged in turquoise colour and the beauty of the underwater world, in the form of colourful corals, is to be found on its bottom. EDT 100ml, CZK 1 590,-

Nová generace pudrových očních stínů vyrobených netradičním postupem patentovaným společností Yves Saint Laurent. Jiskřivé barvy pro žhavé letní noci. Odstín č.1, Kč 490,-

GIVENCY LE PRISMISSIME YEUX

Devět barevných očních stínů v limitované edici. Jiná barvička na každý den, od toho přeci léto je! Kč 1 510,-,-

GIORGIO ARMANI DAY PROOF COLOR PENCIL

Unikátní tužka, jejíž vysoce kvalitní barva se mění na tekutou látku, která je kombinací linky a tužky na oči. Kč 650,Unique pencil is a smart combination of lines and eyeliner that high-quality colour changes into the liquid substance. CZK 650,-

Embark on an exotic island full of excitement and adventure. Immerse yourself in a rainbow wave of well-being. Enjoy the summer breeze with the variety of summer colours.

Limitovaná vůně Angel Silver Ocean Edition. Stejně jako se odráží první ranní paprsek na diamantové hladině oceánu, odráží tato vůně originalitu a osobitost majitelky. EDT 50 ml, Kč 1 580,Limited fragrance of the Angel Silver Ocean Edition. Like, the first morning beam reflected on the diamond surface of the ocean, this fragrance reflects the originality and individuality of the owner. EDT 50 ml, CZK 1 580,-

Rainbow Island

ostrov 63


ŠPERKY/JEWELLERY

CARRERA FORZIERI CARRERA CARRERA

ÉTERICKÁ KRÁSA:

SWAROVSKI

MOTÝLI, VÁŽKY A MOŘŠTÍ KONÍCI VE SVĚTĚ ŠPERKŮ Jen pouhý pohled na ně dokáže vyvolat emoce plné romantiky a snění. Motýli, vážky, mořští koníci a jejich křehká krása. Jakoby byli sneseni anděly. Úspěšní designéři dávno vědí, že pokud chtějí do svých kolekcích šperků vložit étericky krásnou podstatu, musí z těchto zvláštních tvorů vytvořit hlavní motivy.

K

řišťálový král Swarovski se pro jednu ze svých nejnovějších kolekcí inspiroval neuchopitelnou něžností motýlích křídel. Vykouzlil kolekci s názvem Wings of Poetry s barevnými i jemnými elementy, která vystihuje každý detail této opravdové poezie. Celé přehlídce určitě vévodí výrazný náhrdelník Nova Ribbon, překvapivě spojující materiály, tvary i barvy. Křišťálové části jsou propojeny s pečlivostí a citem a výsledná koláž působí naprosto fantasticky! Set dělá kompletním náramek, brož a klipsové náušnice. S velkým důrazem na detail. Zářícího motýla v plné velikosti Swarovski naopak stvořil pouze v nebesky bílé, aby dal vyniknout čistému třpytu vybroušených křišťálů. Přední španělská značka Carrera y Carrera se už léta těší velké oblibě mezi řadou známých osobností nejen kvůli hravé fantazii, ale i pro široký výběr kolekcí, které jsou všechny něčím zajímavé. V motýlí říši zakotvila s kolekcí Baile de Mariposas. Tanec těchto létajících víl si tak můžeme vychutnat například v prstenu Maxi Twist v bílém zlatě, který doplňuje obrovský modrý topaz a diamanty. Zajímavý je i perleťový náhrdelník ze žlutého zlata, který spolu s náušnicemi do setu vytvoří na každé ženě veselý vzhled zářící zlatem. I Tiffany & Co. tyto lehounce poletující stvoření zařadila do své tvorby. V kolekci Tiffany Garden ani nemohly chybět. Hlavní roli

64

SWAROVSKI

v půvabném přívěsku s motýlkem hrají výrazné diamanty v jednom z prvotních brusů v historii a malé brilianty zasazeny v platině. Taktéž vážka v precizně vypracované diamantové podobě je skvostem těchto šperků v přirozeném stylu. Ladně pohybujícího mořského koníka jsme si nechali na závěr. Tento kouzelný motiv si proslulý Chopard zvolil k vytvoření fantastických náušnic z bílého zlata. Je to velkolepá podívaná. Briliantové koníky s onyxovými kabošony nadnáší vodopády celkových 108 diamantů (7 cts)! Jsou třpytivě věrným obrazem zlatého pokladu v tajemném mořském světě. Jeho magickou krásou se nechal unést i italský dům luxusu Forzieri. Ve své vlastní značce Brand DNA dal dvěma koníkům nesmrtelnou podobu na náhrdelníku ve třech kombinacích, kterým dominuje bílé 18kt zlato. To je doplněno buď žlutým nebo růžovým zlatem a oči vždy vyplňují bílé diamanty. Naše dnešní cesta přírodou končí. Možná se díky naší inspiraci křehkými tvory podívate kolem sebe a budete vnímat tu nádhernou symbiózu mezi skvosty. Těmi, které nelze uchopit a těmi, jejichž krásu můžete vnímat věčně díky kreativním umělcům.


ŠPERKY/JEWELLERY

Just mere sight of them is able to evoke the emotions full of romantic dreams. Butterflies, dragonflies, seahorses and their fragile beauty; as if swooped by angels down. Successful designers have long known that if they want to put into their jewelry collections the ethereally beautiful essence, these unique creatures must be transferred into the main themes.

T

he elusive tenderness of the butterfly wings inspired the Crystal King Swarovski in one of his latest collection. He conjured up a collection titled “Wings of Poetry” with colour and subtle elements, which captures every detail of the real poetry. The distinctive necklace Nova Ribbon definitely dominates the entire show made of surprisingly joining materials, shapes and colours. Crystal parts are connected with care and sensitivity, and the resulting collage makes an absolutely fantastic appearance! Set is completed by the bracelet, brooch and earring Clips, with a great attention to detail. Swarovski created in the contrast the glowing butterfly in the full size just in heavenly white, excelling the elaborated crystals in their clean shine. Leading Spanish brand Carrera y Carrera is already for years very popular among the many celebrities not only because of the playful imagination, but also for a wide selection of collections, of which all are somehow interesting. The brand anchored in the butterfly´s empire with a collection “Baile de Mariposas”. Another joyful piece of this “Dance of flying Fairies” collection is such a ring as Maxi Twist in white gold finishing, complemented with a huge blue topaz and diamonds. Delightful is also a pearl necklace, made of yellow gold, which together with the earrings creates a set, giving each woman a cheerful look in gold radiation. Even Tiffany & Co. had incorporated these lightly floating creatures into their creation. Tiffany´s collection “Garden” should not be lacking them. The leading role of the charming butterfly pendant is played by the major appellative diamonds in historically one of the prime grindstone finishing and minor diamonds embedded in platinum. Likewise dragonfly is diamond precisely resembled and is a gem of these jewels in a natural style. We left the gracefully moving seahorse at the upshot. This magical theme, chosen by the famous Chopard, creates the fantastic earrings in white gold. It is a magnificent spectacle. Diamond seahorses with onyx cabochon are being upheld by the waterfalls of total 108 diamonds (7 cts)! They unfold a faithful image of a shimmering golden treasure in the mysterious depth of marine world. Italian luxury house Forzieri got inspired by its magical beauty too. Under the own brand DNA two seehorses got immortal look in the necklace in three combinations, where white 18carat gold dominates. It is copmleted with yellow or pink gold, the eyes are always made of diamonds. Our today’s journey ends with a nature, how else. Perhaps, inspired by our fragile creatures, you look around and perceive the beautiful symbiosis among the gems; symbiosis among those, who cannot be grasped, and those, whose beauty can be eternally perceived thanks to the creative artists.

SWAROVSKI

TIFFANI

CARRERA

ETHEREAL BEAUTY: BUTTERFLIES, DRAGONFLIES, AND SEAHORSES IN THE WORLD OF JEWELRY

SWAROVSKI

CHOPARD

65


ADVERTORIAL

LAPIS DIAMOND Jewelry and Art Gallery v Praze je vždy místem s příjemnou atmosférou, místem elegance a zárukou vysoké kvality. Ve fantastických prostorách čtyř VIP sálů se setkáte s působivými tradičními uměleckými předměty. Každá návštěva se pro Vás změní ve vzrušující výlet do světa zlata a umění.

V

Lapis Diamond Gallery vyrábí mistři zlatníci s použitím zlata, drahokamů a diamantů naprosto originální šperky Vašich snů. Mottem společnosti je: “Vaše spokojenost je hlavním kritériem, kterého chceme dosáhnout.” Spokojenost zákazníka je pro Lapis Diamond Center na prvním místě, proto poskytují svým klientům bezplatné čištění veškerých šperků. Další, nemalou, předností je rychlost, se kterou

Vám navrhnou, vyrobí a doručí Váš vysněný šperk, to vše do 48 hodin!“ U nás, v Lapis Cetre, Vám kdykoli poskytneme profesionální servis a zahrneme Vás tou největší možnou péčí, Vaše spokojenost je u nás na prvním místě”, říká Sabri Güney, zakladatel společnosti, který je znám jako úspěšný podnikatel v obchodě se šperky. V současnosti vede společnost, kterou založil před 34 lety se svým synem Bülentem GÜNEY.

CESTA DO KOUZELNÉHO SVĚTA ZLATA A UMĚNÍ

A JOURNEY INTO THE MAGICAL WORLD OF GOLD AND ART

LAPIS DIAMOND CENTER

PRAGUE

I

LAPIS DIAMOND Jewelry and Art Gallery in Prague provides its customers with a pleasant atmosphere. It is characterized with top quality and elegancy. In the 4 VIP halls it not only provides you with the best shopping place, where you can find appealing traditional art products, but also turns the visit of its every guest into an exciting journey into the magical world of gold and art.

n the gallery where jewelry master craftsmen create handmade jewelry of your dreams by using gold, gems and diamonds with original designs, you will meet the extraordinary, traditional art of jewelry. Having adopted “your satisfaction is the sole criterion for our achievement” as its motto, the company also provides specialized cleaning service for jewelry products, which service is completely free-of-charge. Your jewelry ornament will be de-

66

signed, made and delivered to you within 48 hours. “In any event will you receive professional service and be diligently taken care of by LAPIS, which pays primary importance to customer satisfaction” says Mr. Sabri GÜNEY, the founder of this company who has been known as a successful businessman in jewelry sector since his childhood years. He now manages the company, which he founded 34 years ago, with his son Mr. Bülent GÜNEY. ˝


HODINKY/WATCHES

Z

Máte rádi tradiční pojetí ubíhajícího času v nenápadném designu hodinek, které vše ukazuje jednoduše a klasicky? Nebo jste odpůrcem nudy v jakékoliv podobě a každou sekundu vašeho života chcete s jeho ukazatelem prožít ve hravém a zábavném stylu? Hodinářští designéři každou chvíli překračují veškeré hranice představitelnosti. Ty dnešní vás zaručeně budou bavit!

FORGET THE BOREDOM: THE PLAYFUL DESIGN IN THE WORLD OF WATCH-MAKING

ˇ ZAPOMENTE NA NUDU: ˇ ˇ HRAVÉHO DESIGNU HODINÁRSKÝ SVET

Do you like the traditional concept of passing time in a subtle designed watches, which all is displayed a simply and classically? Or are you objecting boredom in any form and are rather spending your life every second with the pointer in a playful and entertaining style? Watch-making designers are all time crossing beyond all boundaries conceivability.

68


HODINKY/WATCHES

V V

T

ynalézavý a opěvovaný švýcarský designér Jorg Hysek zhmotnil svůj úžasný koncept času do nenapodobitelného vzhledu. Obrovským počtem komplikací, strojků a komponentů naplnil jediné pouzdro hodinek HD3 Slyde, nejnovější kreace luxusní značky HD3 Complication. Do obchodů přijdou letos v září, ale my se na ně můžeme navnadit už dnes. Funkčnost dotykového principu vám na ruku přinese rozsáhlý výběr hodinek, na které zrovna budete mít náladu. A to díky virtuálním modulům vysoké kvality. Chybět nebudou měsíční fáze, fotografie ani časové zóny. Můžete si s nimi hrát horizontálně i vertikálně, vše pro pochopení času. Skrytého či skutečného. Pohání je elektronický strojek a jejich speciálním nádavkem je možnost připojení k počítači pomocí USB kabelu.

T

hose watches, now presented, will surely be funny! Resourceful and chanting Swiss designer Jorg Hysek flicked his amazing concept of time in the inimitable appearance. He filled a single case of HD3 watches Slyde, the latest creations luxury brand HD3 Complication, with a huge number of complications, movements and components. They will be in trade during September this year but we can entice for them already today. The functionality of touch on principle will bring you on the hand an extensive selection of watches, which you have just a temper for. And this thanks to virtual high-quality modules. There will be neither lacking the lunar phases, photos nor time zones. You can play with them both horizontally and vertically, all for understanding of the time. Latent or actual time! These watches are powered by an electronic mechanism and supplemented by a special connection to the computer using a USB cable.

69


HODINKY/WATCHES

K K

aždou hráčskou duši nadmíru uspokojí horká novinka profesionála ve světě vysokého hodinářství Christophe Clareta – 21 Blackjack. Ten dokázal do hodinek vložit miniaturní casino se třemi nejoblíbenějšími vášněmi: kostky, ruleta a Blackjack. Nejstarší hru šance si můžete vychutnat u čtvrté hodiny. Tam na straně pouzdra jsou umístěny kostky v kleci pod safírovým sklíčkem. 3D ruletu umístil mistr hodinář na spodní stranu a ruleta se opravdu točí! Stačí s nimi jednou až dvakrát zavlnit. A kultovní Blackjack si opravdu užijete! Pokrývá celý číselník a kromě věrného motivu jsou tady rozdány karty pro vaši hru! Na spodní půlce mezi třetí a devátou hodinou čtyři karty pro hráče a tři pro rozdávajícího na vrchní části. Dvě tlačítka na osmé a desáté hodině pak umožní spustit tu pravou podívanou. Záklopky se otvírají jedna za druhou a losované karty se vždy blíží nebo odpovídají známému magickému číslu! To vše za doprovodu gongu, jehož mechanismus lze vidět skrze postranní okénko.

E E

ach player‘s soul will be satisfied with exceedingly hot news in the world of high professional watch-making Christophe Claret - 21 Blackjack. He managed to insert into the watches a miniature casino with three most popular passions: dice, roulette and blackjack. You can savor the oldest game “chance” upon the fourth hour. There, on the side of the housing, are placed the blocks in a cage under the sapphire glass. Master watchmaker positioned 3D roulette on the lower side and roulette really twirls! Sufficient enough is to undulating them once or twice! A cult Blackjack you will really enjoy! Besides a faithful motive, which covers the entire dial, there are also cards handed out for your game! The player is given four cards from the bottom half of the dial, between the third and nine hour, and the dealer obtains three cards from the upper part of the dial. Two keys on the eighth and tenth hour will enable to start thus the real show. Valves are opened one after another and randomly drawn cards are then always nearing or equaling with known magic number! All accompanied by the gong whose mechanism can be seen through the side window.

70


HODINKY/WATCHES

A A

ještě máme před sebou další dva adepty na zábavnou cestu životem. Nadějný mladý hodinář Frédéric Jouvenot se při tvorbě svých jedinečných kousků inspiruje přirozenou zvědavostí a pozorováním věcí ze současnosti a minulosti. U nedávno oceněných hodinek Helios lze hned na první pohled vidět, že v nich designér ctí kult slunce ve starodávném světě. Číselník v 3D nám v jednoduchém pojetí a s komplexním mechanismem ukazuje dvě nerozdělitelné fáze: den a noc. Poprvé v historii bez ručiček a disků. I když jeden disk tam přece jen najdeme. Minuty nám ukazuje ručička ve středovém Měsíci. Hlavní měření času rozehrávájí rotující sluneční paprsky, které vrcholí v pravé poledne. V tu dobu hodinky září jako skutečné slunce v jeho nejvyšší poloze. Pak začne číselník pomalu tmavnout až do půlnoci, kdy černé měsíční paprsky přivítají hlubokou noc.

F F

or an entertaining way of life there are still two more candidates to go. Promising young watchmaker Frédéric Jouvenot is receiving his inspiration for creation these unique pieces through his natural curiosity and observation of the present and past things. Recently prize awarded watches Helios, make visible on the very first glance that designer respects the cult of sun in the ancient world. 3D dial shows in a simple concept through a complex mechanism two indivisible phases: day and night. For the first time in history without pointers and disks! Even if one disk is still found there! The pointer, in the central moon, indicates minutes. The rotating sun rays, which peak at noon, are unfolding the main time measurement. At this time, watch shines as a real sun in its highest position. Then dial begins slowly darken until midnight when the black moonbeams welcome deep middle of the night.

71


HODINKY/WATCHES

P P

P P

errelet, precision brand with a long history and breathtaking collection of Turbine XL is definitely the right choice at the end. Favorite turbine was thus given a new dimension. Dial, five-centimeters in diameter, can look too impressive, but just prior to wearing it. Its dark colour, combined with titanium, stainless steel with DLC or rose gold finish made of it just the right size. The turbine blades spin every movement, as if with its rotating dance should fly straight into the air! In addition, orange or green coloured under-layer has a steady passion what will attract you so won´t let go. Since the imagination of each of us is peculiar, the design is still to be explored. The world of watches shifted its borders to endless heights. It‘s amazing to know that we still have something to look forward.

72

recizní značka s dlouhou historií Perrelet a jejich dechberoucí kolekce Turbine XL je určitě tím správným výběrem na závěr. Oblíbená turbína tak dostala novou dimenzi. Pěticentrimetrový číselník může vypadat příliš impozantně. Ale jen předtím, než si hodinky nasadíte. Jejich tmavá barva v kombinaci s titaniem, nerez ocelí s DLC úpravou nebo růžovým zlatem z nich učinila tu správnou velikost. Lopatky turbíny roztočí každičký pohyb, jakoby měla vyletět svým rotujícím tancem rovnou do vzduchu! Navíc oranžové nebo zelené podbarvení disponuje stabilním zaujetím, které vás jen tak nepustí. V designu je stále co objevovat, protože fantazie každého z nás je osobitá. Svět hodinek její hranice posunul do nekonečných výšin. Je úžasné vědět, že se máme stále na co těšit.


,,Výroba a prodej exkluzivních šperků na zakázku... ...přeměňte své sny ve skutečnost.” ,,Production and Sale of Fashionable Tailor-made Jewelry... ...Let Your Dreams Come True.”

www.cabrha.cz, pavel@cabrha.cz, 775 999 002


ADVERTORIAL

CASADECO

CASADECO

Andrea Brožová GRACIO – DESIGN A STYL prodej značkových tapet, látek, nábytku a bytových doplňků Zámecké náměstí 3, Teplice www.gracio.cz tel. 608 024 217

ANDREA BROŽOVÁ S DĚTMI

VŠE PRO VAŠE STYLOVÉ BYDLENÍ

V

ítejte v našem obchodě Gracio, kde styl, design a krása jdou ruku v ruce. Vítejte ve světě stylového nábytku a bytových doplňků, kde působíme již od roku 2006. V historické části teplického Zámeckého náměstí, můžete navštívit útulný obchůdek, ve kterém najdete vše, co si jen dovedete představit. Máme pro Vás zboží nejvyšší kvality, které najdete jen u nás. Nabízíme Vám pestré palety potahových látek, dekorační látky,záclony a tapety dovezené z Anglie,Francie,Německa a z Holandska. Tvoříme a navrhujeme úpravy interiérů dle Vašich přání a profesionálně realizujeme Vaše sny. Přijíždíme domů k našim klientům a zanecháváme za sebou krásnou a kvalitní práci. Navrhujeme interiéry, šijeme, čalouníme, patinujeme nábytek, malujeme a tapetujeme. Máme pro Vás připraveno mnoho návrhů a rad, které změní Váš interiér a zajisté Vám udělají radost, tak jako naše práce přináší radost nám

PRESTIGIOUS TEXTILES

PRESTIGIOUS TEXTILES

GRACIO

GRACIO PRESTIGIOUS TEXTILES

PRESTIGIOUS TEXTILES

PRESTIGIOUS TEXTILES

74


75


DESIGN/DESIGN

Nesnesitelná

lehkost barev

Barevné přechody, prolínání tónů a jejich mísení dávají vznik novým a novým kombinacím. Barevná škála světla je tolik široká, že ji nikdy nelze vyčerpat. Teplé i studené tóny dodávají objektům emoce a nálady. To se ostatně promítá do sklářských děl firmy Tsunami Glassworks.

Z

načka Tsunami Glassworks vznikla v roce 2005. Za jejím zrodem stojí manželská dvojice Kriston Gene and Eva Milinkovic, kteří spolu začali pracovat již o čtyři roky dříve. Pociťovali nutnost vnést do sklářského odvětví designu výrazný názor a neotřelý přístup. Ke sklu přistupují na výsost kreativně. Škála tvarů, která v Tsunami Glassworks vzniká, je snad stejně široká jako samotná škála barevných tónů a odstínů. Značnou část produktů Tsunami Glassworks tvoří doplňky. Jsou většinou ručně foukané, ale v dílně vznikají také sklářské produkty lité či tvarované v peci. Ke každému výrobku je přistupováno zcela individuálně. Jsou určeny pro různé prostory, za každé příležitosti je do nich vnesen prvek individuality a neotřelosti. Jejich teplé barevné kombina-

76

ce navozují pocit klidu a bezpečí. Produkty působí přirozeně a přímo vyzývají k dotyku. Jsou oslnivě jemné a hladké. Designéři Eva Milinkovic a Kriston Gene se věnují také umění. Esteticky uspořádávají produkty a umělecká díla do působivých instalací. Ve světě designu jsou velmi uznávaní také díky svým svítidlům, jež mají vysoce umělecké aspirace – pohybují se na pomezí mezi designem a sochařstvím. Ve všech těchto odvětvích si designéři Tsunami Glassworks zachovávají specifický vyjadřovací jazyk. Jejich jemný a přitom vášnivý přístup ke sklu dodává každé váze, soše i okrasnému předmětu dech života. Sklo se v jejich podání proměňuje v živou hmotu plnou pocitů a emocí. Tsunamiglassworks.com


Colour transitions, tone intermingling and its blending give a rise to dimensionless new combinations. The colour spectrum of visible light is so wide that it appears to be for ever inexhaustible. Adding, whether hot or cold colour tones to the objects, inuences more or less their mood and emotion. This point is indeed reected in the glass works company Tsunami Glassworks.

B

rand Tsunami Glassworks was founded in 2005. The married couple Kriston Gene and Eva Milinkovic, who had already started working together four years ago, stood at the birth of the company. They both felt the need bringing into the glass design a distinctive view and a novel approach. They accede to the glass with the highest creativity. The range of shapes, which arises in the Tsunami Glassworks, is perhaps as wide as a variety of hues and shades itself. Considerable part of Tsunami Glassworks products consist of accessories. They are mostly hand-blown but there in workshop, also casted or formed glass products are created in the furnace. Each product is entirely individually approached. They are designed for different spaces and to different occasion therefore each has own element of individuality and novelty. Their warm colour combinations evoke a sense of peace and security. The products look naturally and straight encourage the touch. They are dazzlingly subtle and smooth. Designers Eva Milinkovic and Kriston Gene dedicate themselves to the art, too. They arrange aesthetically the products and artefacts into the impressive installations. They are, in the world of design, also very acclaimed for their lighting fixtures, which have high artistic aspiration - are on the borderland between design and sculpture. In all these branches, the designers of Tsunami Glassworks keep own specific expressive language. Their gentle, yet passionate glass approach gives to each vase, sculpture and decorative object a breath of life. The glass, them handled by, is transformed into a living matter full of feelings and emotions. Tsunamiglassworks.com

The Unbearable Lightness of Colours

DESIGN/DESIGN

77


DESIGN/DESIGN

KOUPELNY HODNÉ KRÁLŮ

V

ybavit pokoje luxusním nábytkem již nebývá až tak výjimečné, Není nic důležitějšího než cítit se doma naprosto pohodlně. stále je ale poměrně málo pozornosti věnováno koupelnám. Teprve pak můžete doopravdy relaxovat, odpočinout si a zaMnoho firem se specializuje na nejmodernější technologie pomenout na povinnosti a starosti okolního světa. Kdo by se necítil zcela uvolněně a příjemně v prostředí, které jako by a směřují k tvarové jednoduchosti. V tomto bodě je samozřejmě vše z oka vypadlo aristokratickým pokojům na zámcích a luxus- v pořádku, ale co pokud upřednostňujete zdobený aristokratický styl, okázalý dekor a přiznanost exkluzivity materiálů? ních sídlech?

78


DESIGN/DESIGN

Dozajista vás pak uchvátí produkty Lineatre, italské společnosti s citem pro luxus v každém detailu. Zakladatel firmy Fernando Berti využil své třicetileté zkušenosti, kterou získal prácí s dřevem a nábytkem, k založení vlastní společnosti. Jeho dítě dokonale vystihuje jeho vlastní preference vkusu. Nezapře inspiraci barokním a rokokovým stylem. Baculaté tvary a prohýbané dřevo jsou častými charakteristikami jeho výrobků. Nezbytnou součástí jsou také detaily z drahých kamenů. Za koupelnu vybavenou nábytkem Lineatre by se rozhodně nemusel stydět ani Ludvík XIV. Jednotlivé řady koupelen Lineatre se pyšní honosnými jmény – od Versailles, před Tudor až například po Louvre. Odkazují k nejvyšší vrs-

tvě společenství a bez výjimky splňují požadavky, které by na ně královská společnost mohla klást. Lineatre přistupuje ke koupelně celistvě, přes sebemenší detail se dostává k celkovému působení místnosti. V její nabídce naleznete jak nábytek, tak sanitární techniku, ale i doplňky jako jsou vodovodní baterie a sprchy. A odtud také pramení široká škála materiálů, jež používá - přes různé druhy dřev až po drahé kameny, vždy je kladen důraz na prvotřídnost ve své kategorii. Kouzlo firmy spočívá mimo jiné v tom, že vše sjednocuje a cílí na výsledný dojem. Každý prvek koupelny má své přesně dané místo a nemůže být nahrazen snad ničím jiným. Dohromady totiž působí vyváženě a harmonicky, každý kout vyřazuje honosnost a exkluzivitu.

79


DESIGN/DESIGN


DESIGN/DESIGN

S jiným přístupem, o nic horším či lepším, se můžeme setkat u designéra jménem Luca Bojola. Navrhuje a vytváří nábytek, doplňky, celé interiéry, a také se zabývá vybavením koupelen. Specifikum práce tohoto designéra pramení především z jeho koncentrace na jeden jediný objekt. Nádherná umyvadla, která navrhuje, jsou velmi výrazná a strhávají na sebe téměř veškerou pozornost. Florentská firma Baldi je pak vyrábí z polodrahokamů a vzácných kamenů a dodává Bojolovým návrhům důstojnou realizaci. Umyvadla se za každé okolnosti stanou dominantou koupelny, ostatní vybavení zůstává pokořeno jejich oslnivou krásou a unikátností. Tvar umyvadel Lucy Bojola bývá jednodušší, právě pak může vyniknout

dokonalá struktura přírodního materiálu. Někdy bývá smaragd, či jiný kámen, spojen s drahým kovem jako je zlato. V jiných případech pak Luca Bojola nechává strukturu a tvar kamene téměř neopracovanou. Vnitřní část umyvadla vyhloubí a opracuje do perfektní jemnosti a hladkosti. Venkovní stěna, nebo její části, zůstávají ryze přírodní a tedy hrubé. Ostrost hran a jejich nespočetné množství odráží a láme světlo do různých směrů i barev. Jejich bohatost je nepřeberná. Umyvadla, navržená designérem Luca Bojola, nechávají promluvit krásu samotné přírody a v každém prostoru koupelny si vydobudou nezpochybnitelné postavení. Bojola.com, Lineatre.it

81


DESIGN/DESIGN

BATHROOMS

FIT FOR A KING

Nothing is more important than feeling totally comfortable at home. Only then can you really relax, unwind and forget the worries and responsibilities of the outside world. Who wouldn’t feel totally relaxed and comfortable in an environment that seemed to be right out of aristocratic rooms of royal chateaux or luxurious palaces?

A

ppointing rooms with luxurious furnishings is no longer so very special, but still relatively little attention is paid to the bathrooms. Many firms specialize in the most advanced technologies and aim for simplicity of form. All this is fine, but what if you prefer a more aristocratic style, flashy decor and the showiness of exclusive materials?

82

If this is your case, you’ll certainly you be thrilled with Lineatre products, an Italian company with a sense of luxury in every detail. The company‘s founder, Fernando Berti, used his thirty years experience gained by working with timber and furniture to start his own company. This child of his perfectly captures his taste preferences. He doesn’t deny the inspiration of Baroque and Rococo. Chubby shapes and bending wood are common characteristics of his products. Essential components include details in precious stones. A bathroom furnished by Lineatre would definitely be worthy of Louis XIV. The range of bathrooms offered by Lineatre boast opulent names from ‘Versailles’, for example, through ‘Tudor’ and ‘Louvre’. They hearken to royalty and, without exception, meet the requirements that royalty would demand. Lineatre approaches the bathroom as an entirety, paying


DESIGN/DESIGN

attention to the minutest detail to arrive at an overall effect. The selection includes both furniture and sanitary engineering, but also accessories such as faucets and showers. Herein lies the magic of the company: everything is united and targeted at the resulting impression. Each element of the bathroom has precisely its place and is irreplaceable. Together it all works to give a balance and harmony that exudes sumptuousness and exclusivity from every nook and cranny. Another approach, no better or worse, is that of designer Luca Bojola. He designs and produces furniture, accessories, interiors, and also deals with bathroom fixtures. The difference between Bojola and Lineatre that we have in mind stems mainly from Bojola’s concentration on one single object. The beautiful sinks that he designs are very distinct and draw to themselves almost all the attention. Made

with gemstones and precious stones, they dominate any bathroom, humbling everything else with their dazzling beauty and uniqueness. The shape of a Luca Bojola sink is simpler; thus can the perfection of the structure and the natural materials stand out. Sometimes there is emerald or some other stone, combined with a precious metal as gold. In other cases, Luca Bojola leaves the structure and shape of the stone almost unworked. The sink basin smoothed to perfect softness and smoothness while the exterior walls, or parts thereof, remain purely natural and therefore rough. The endless number of their sharp edges reflects and refracts light in different directions and colours. They are an inexhaustible richness. Luca Bojola sinks let the beauty of nature speak for itself and proclaims its status in any bathroom. Bojola.com, Lineatre.it

83


DESIGN/DESIGN

Nádech

BRITSKÉHO Britové jsou známí svým konzervativním přístupem a bazírováním na tradicích. Ve většině případů se jedná o pouhá zveličování a o nepodložené stereotypní představy. Možná na tom ale přece jen něco je…

84


A TOUCH OF BRITISH LUXURY

DESIGN/DESIGN

S

íla historie a lpění na tradicích byly dobře patrné i z události, která koncem dubna okouzlila všechny romantické duše světa. Svatba prince Williama a Kate Middletonové spolu se strhující přehlídkou klobouků dozajista potvrdila pověst Velké Británie. Výborně ji lze také vypozorovat z kvality výrobků, které je v této velmoci věnována obrovská pozornost. Kdo by lépe vystihl přednosti unikátního přístupu a prozradil něco o nátuře Britů, než společnost s názvem The Fine English Company. The Fine English Company založil Benedict Wormald proto, aby mohl rozvíjet svůj zájem a obklopovat se uměleckými předměty. Jeho vášeň se promítá do každého produktu firmy. Benedict nezapře svou lásku a obdiv k tradici a k osvědčeným principům zpracování materiálů a výroby produktů. Nesnaží se o to šokovat barevností nebo nezvyklostí tvarů. Vychází z léty ověřených hodnot, ale dodává jim bezmeznou exkluzivitu a luxus. Jeho kreativita vždy vychází právě z oddaného vztahu k tradicím Velké Británie a jejich specifikám. Nepřekvapí proto, že značná část jeho produktů je inspirovaná pro Británii typickými sporty jako je polo, střelba, lov nebo rybolov. The Fine English Company tak vyrábí v podstatě vše, co bychom nazvali ryze britským. Škála jejich výrobků je obdivuhodně široká, patří mezi ně nábytek, zbraně, oblečení i obuv. Každý výrobek z jakéhokoliv odvětví je v pojetí této firmy extrémně kvalitně zpracovaný a dosahuje vysokých estetických hodnot. Použity jsou samozřejmě nejvzácnější materiály a také je k nim podle toho přistupováno. Mezi oblíbenými materiály The Fine English Company nalezneme zlato, stříbro, drahokamy a polodrahokamy a nejrůznější druhy vzácných kůží. Ke každému je přistupováno individuálně. Za výsledným produktem se skrývají hodiny a hodiny náročné a titěrné práce, která do značné míry vycházejí právě z hledání charakteristik daného materiálu. Postup výroby lze dobře popsat na velké chloubě The Fine English Company - na pohodlném a překrásném křesle Percival. Abychom pochopili, co činí křeslo Percival tak jedinečné, je třeba podívat se podrobněji na koncept, který předcházel jeho vzniku. Prvotním nápadem designérů bylo zkombinovat to nejlepší z afrického nábytku a ovlivnit ho ryze britským přístupem. Africký safari nábytek je zkonstruovaný pouze z nalezených materiálů, vždy je zcela přírodní. Britský přístup, jenž spočívá v silné koncentraci na každý detail, mu pak dodává exkluzivitu. Výsledek je osvěžující, elegantní a bezchybně realizovaný. Křeslo Percival je jen jednou ukázkou z mnoha. The Fine English Company se pohybuje na samotném vrcholu britského vkusu a řemeslné výroby. Škála výrobků této firmy zahrnuje vše, co pro svůj náročný životní styl může lord potřebovat: jezdecké boty, dřevěné pouzdro na doutníky, obraz vlajky Velké Británie, křeslo, zrcadlo i cestovní kufr. Chybět nesmí ani pohodlné trepky, ať již z tvídu, kůže antilopy nebo zebry. Produkty The Fine English Company prozrazují o zemi svého původu neuvěřitelně mnoho. Je v nich ukryta britská historie, emoce i povaha lidí. Zahrnuje kouzlo ostrovního království, a proto nás tolik uchvátila. Fineenglishcompany.com

85


DESIGN/DESIGN

The British are known for their conservativism and insistence on tradition. In most cases, this is mere exaggeration and baseless stereotyping. Still, where there’s smoke….

T

he strength of history and adherence to traditions were well evident in the events late this April and they charmed the world’s romantic heart. The wedding of Prince William and Kate Middleton with its stunning display of hats certainly confirmed the reputation of Great Britain. Also clearly visible was the quality of the products on display to which Britain pays enormous attention. Who could better have captured the advantages of British style and revealed something about its spirit than a company called ‘The Fine English Company’? The Fine English Company was founded by Benedict Wormald to develop his interest in surrounding himself with art. His passion is reflected in every product the company makes. Benedict can’t deny his love and admiration for tradition and for the proven principles of workmanship and manufacture. The company doesn’t endeavour to shock with novelty of shape and colour. Instead, it relies on time-tested values while giving its products a boundless luxury and exclusivity. Their creativity always stems from a loyal respect for the traditions of Great Britain and its particulars. It’s no surprise that a significant portion of its products is inspired by such typical British sports as polo, shooting, hunting and fishing. The Fine English Company thus manufactures basically everything we could call purely British. The range of products is admirably broad with furniture, weapons, clothes and shoes. All their products from any given field are extremely well crafted and achieve high aesthetic values. Precious materials are, of course, used and are treated accordingly. The Fine English Company’s favourite materials are gold, silver, precious and semiprecious stones and various types of rare leathers. Each is treated individually, and behind the final product stand hours of hard and meticulous work, which largely stems from the search to bring out the best characteristics of the material. The production process is perhaps best described by The Fine English Company’s pride and joy: the beautiful and comfortable Percival chair. To understand what is so special about the Percival chair, you need to look more closely at the concept that lies behind its creation. The primary idea of the designers was to combine the best of African furniture and give it a purely British touch. The African safari furniture is constructed solely from indigenous materials, each completely natural. The British touch–a strong focus on every detail–then adds exclusivity. The result is refreshing, elegant and perfectly executed. The Percival chair is just one example of many. The Fine English Company moves at the very top of British taste and crafts. The range of products of this company includes everything the demanding lifestyle of a lord might need: riding boots, wooden cigar cases, pictures of the British flag, chairs, mirrors and travel bags. Even comfortable slippers are there, be they tweed, antelope or zebra skin. The Fine English Company’s products reveal their country of origin in many incredible ways. They capture hidden British history, the emotion and nature of its people. It captures of the magic of the island kingdom, and that’s why it so captivated us. Fineenglishcompany.com

86


DESIGN/DESIGN

87


RoyalReport je nejexkluzivnějším časopisem o životním stylu na českém trhu. Jsme jediný měsíčník o luxusním životním stylu a vybudovali jsme si v této zemi silnou pozici. Svým čtenářům přinášíme to nejlepší, co je ve světě možné najít. Víme, čím vás rozptýlíme a čím vám uděláme radost. Nehledáme ty nejdražší věci, abychom dávali jejich cenu na odiv – nabízíme vám jen to nejlepší, bez ohledu na to, jestli má cena dvě anebo šest nul. RoyalReport vzniká díky odborníkům, kteří svému oboru dobře rozumí a přinášíme vám tak více informací, než jste tomu zvyklí u jiných. Předplaťte si RoyalReport a my vás za to odměníme dvěma časopisy ročně zcela zdarma. Roční předplatné vás tak namísto 1.800 přijde na pouhých 1.500 korun. Navíc nemusíte svůj RoyalReport shánět po stáncích. Těšíme se na vaši objednávku.

RoyalReport is the most exclusive life style magazine in the Czech republic. We are a unique monthly about luxury life style and we have built up a very strong position in this country. We bring to our readers the best things in the world. We know how to dispel and delight you. We don´t look for the most expensive ittems to admire their price- we offer you only the best things regardless its price has two or six nils. RoyalReport is created by experts, who understand their subject very well. Therefore we bring you more information than you are used to with other magazines. Subscribe your RoyalReport and we will reward you with two magazines gratis every year. Annual subscription is only CZ 1.500,- instead of CZ 1.800,-. Moreover, you don´t have to hunt for your RoyalReport at news stands. We look forward to your order.


AUTA/CARS

ITALSKÝCH MISTRU Každý krásný obraz začíná jako obyčejné plátno. A nejinak tomu bylo i v případě výjimečného kupé Zagato TZ3 Stradale se znaky Alfa Romeo.

V

jeho případě posloužil jako zákadní stavební prvek, plátno chcete li, americký sportovní vůz Dodge Viper ACR. Jak si mohou rozumět americké svaly a italská elegance? Toto spojení v sobě skrývá hlubokou symboliku, ale nepředbí-

hejme. Italskou karosárnu Zagato založil ihned po skončení první světové války Ugo Zagato který do designu automobilů vmísil prvky letecké konstrukce. Jím navržené vozy vždy excelovaly po stránkách nízké hmotnosti a perfektní aerodynamiky, skloubených s klasickou italskou elegancí. V dvacátých a třicátých letech se proslavil spoluprací s Alfou Romeo, především na vozech 6C a 8C. Po druhé světové válce toto úspěšné partnerství pokračovalo a Zagatova talentu začaly využívat i značky Lancia, Aston Martin, Jaguar a další. Zemřel v roce 1968, ale

90

v jeho práci pokračovali jeho synové Elio a Gianni. Samotná Alfa Romeo vloni oslavila své stoleté výročí. A oslavy vrcholí právě teď, kompletací série deseti exkluzivních vozů které odkazují na spolupráci s karosárnou Zagato. Jako první přišla na scénu TZ3 Corsa, neoklasický okruhový speciál inspirovaný závodní historií Alfy Romeo a designem Zagato. Měl karbonové šasi spojené s trubkovým rámem a ručně vyrobenou karoserii z hliníku která se kousek po kousku rodila pod kladívky nejzkušenějších mistrů v oboru. Dle tradice řidičů – gentlemanů se jednalo o zakázkovou práci pro Martina Kappa, sběratele historických Alf Romeo. Její design s typickou “useknutou” Kammovou zádí (velmi populární v šedesátých letech minulého století) mu vloni zajistil první cenu v kategorii Design Concept Award na přehlídce elegance Villa D´Este.


AUTA/CARS

A nyní je tu finální fáze oslav. Zagato TZ3 Stradale narozdíl od svého čistě okruhového předchůdce vyznává avantgardu a odkazuje na dravá silnční auta z pera Alfy Romeo. I jeho styl využívá takzvaný Kamm-back, funkční řešení které snižuje aerodynamický odpor díky kterému vzduch proudí podobně jako kdyby auto mělo ideální kapkovitý tvar. Karoserie je vyrobena z karbonových vláken, mechanické komponenty vozu vycházejí z amerického Dodge Viper ACR. A kvalitnější základ si karosárna Zagato nemohla vybrat. Jde moderní legendu které v USA konkuruje snad jen Chevrolet Corvette. V dlouhé přídi se skrývá desetiválcový motor s objemem 8,4 litru jehož výkon přesahuje šest set koní. Oproti standardním verzím Viperu je naladěn na nekompromisní dominanci na závodním okruhu i běžné silnici, má stavitelný podvozek a dvoudílné brzdové kotouče.

Jeho síla proudí skrz šestistupňovou manuální převodovku TR6060 a samosvorný diferenciál který v zatáčkách zabraňuje protáčení odlehčených kol. Symbolika tohoto americko-italského spojení spočívá ve faktu že koncern Fiat který vlastní také Alfu Romeo před nedávnem koupil americkou automobilku Chrysler pod jehož křídla spadá i Dodge, výrobce Viperu. Zagato TZ3 tedy názorně demonstruje jak kvalitní mohou být plody této transatlantické spolupráce. První kus už byl dodán do USA svému majiteli, Ericu Kingovi. Ten je vyhlášeným sběratelem Alf Romeo a předsedou správní rady automobilového muzea Saratoga. Vozy s čísly dvě a tři budou dodány do Japonska a Evropy. Na prodej zbývá ještě šest kusů které se velmi rychle vyprodají. Oslavte sté výročí Alfy Romeo tímto jedinečným mistrovským dílem dokud je čas, přeci nechcete na podobné auto čekat dalších sto let... Zagato.it

91


AUTA/CARS

Each beautiful painting begins as an ordinary canvas. And so it was the case with this exceptional coupe, the TZ3 Zagato Stradale by Alfa Romeo.

I

n this case, what served as the foundation–the canvas, if you will–was the American Dodge Viper ACR sports car. How can you understand the marriage of American muscle and Italian chic? This connection holds deep symbolism. But let’s not get ahead of ourselves. The Italian Zagato body workshop was founded immediately after World War I by Ugo Zagato, who designed cars with elements of aircraft design. His cars always excelled in terms of low weight and excellent aerodynamics, fused with classic Italian elegance. In the 1920’s and 1930’s, the company famously collaborated with Alfa Romeo, mainly on the 6C and 8C cars. After the Second World War, this successful partnership was continued, and Zagato’s talents found further outlet with Lancia, Aston Martin, Jaguar and others. He died in 1968, but his work has been continued by his sons Elio and Gianni. Alfa Romeo itself last year celebrated its centennial anniversary. The celebration is culminating now with the production of a ten-car series exclusively related to collaboration with Zagato. The first on the scene is the TZ3 Corsa, a neoclassical circuit special inspired by the racing history of Alfa Romeo and Zagato design. It features a carbon chassis on a tubular frame in a hand-made aluminium body put together piece by piece by the most experienced masters in the field. In driving lore, the car was the result of custom work for Martin Kapp, a collector of historic Alfa Romeos. Its design, with its typical ‘cut off ’ Kamm rear (very popular in the sixties), last year won first

prize in the Design Concept Award at the show elegant Villa d‘Este. And now to the final stage of the celebrations. The TZ3 Stradale Zagato, unlike its circuit predecessors, professes the avant-garde and harkens to the ferocious road cars from the Alfa Romeo drawing boards. It too features the so-called Kamm-back, a functional solution that reduces aerodynamic drag through which air flows as if the car was a perfect teardrop shape. The body is made of carbon fibre, with the mechanical components based on the American Dodge Viper ACR. Zagato couldn’t have chosen a better foundation. The Viper is a modern legend whose only competition in the U.S. is perhaps the Chevrolet Corvette. Under the long hood hides a ten-cylinder, 8.4 litre engine whose performance exceeds six hundred horses. Unlike the standard versions of the Viper, the car is tuned to uncompromising dominance on the racetrack as well as ordinary roads with adjustable suspension and two-piece brake discs. Its power flows through a TR6060 six-speed manual gearbox with limited slip differential which prevents slippage in the lightweight wheels on curves. The symbolism of the US-Italian operation rests in the fact that the Fiat Group which owns Alfa Romeo has recently bought the U.S. automaker Chrysler, manufacturer of the Dodge Viper. Zagato TZ3 graphically demonstrates how the quality that can arise from transatlantic cooperation. The first piece has already been delivered to the U.S. to its owner, Eric King. He is a renowned collector Alf Romeo and Chairman of the Saratoga Car Museum. Cars number two and three will be delivered to Japan and Europe. The remaining six pieces will quickly sell out. Celebrate the centennial of Alfa Romeo in this unique masterpiece while there’s still time. You really don’t want to wait another hundred years for a similar chance. Zagato.it

INZERCE

!* + " * ! % "' + ' ! " &" $* ( +        $ %) $ & ) ' ' ' %! ####  $


HLEDÁTE ZAJÍMAVOU INVESTICI NA NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ? ARE YOU LOOKING FOR INTERESTING INVESTMENT FOR UPCOMING PERIOD? Nabízíme podíl na našem ambiciozním zahraničním projektu s vysokou návratností. Minimální vklad 45.000.000 korun, návratnost 150% do 4 let. Informace pro vážné zájemce: investice@royalreport.cz

737 711 100 Are you looking for interesting investment for upcoming period? We are offering a share on our ambitious foreign project with high economic return. The minimum deposit CZK 45.000.000,economic return 150% within 4 years. Information for serious aplicants: investice@royalreport.cz

737 711 100

93


AUTA/CARS

LEHKÁ VÁHA

CATERHAM SP300/R

Všechny automobilky v roce 2011 prozřely. Vyhlásily příměří ve výkonové válce a začaly se zaměřovat na co nejnižší hmotnost, která prospívá rychlosti i jízdním vlastnostem. Jeden výrobce však tento fakt uznává už od počátku své existence. A zatím co se ostatní v této nové atmosféře teprove rozkoukávají, britský Caterham je o dva kroky napřed.

A

ž donedávna vyráběl superrychlé repliky legendárního Lotusu 7. Tento stroj je dílem Colina Chapmana, slavného konstrukéra, jehož stroje dominovaly světu Formule 1 v šedesátých a sedmdesátých letech. Tento vizionář měl na rychlost jednoduchý recept: Zjednodušit a odlehčit. Caterham v jeho díle pokračoval a dovedl ji k dokonalosti u modelu R500, který byl schopen zrychlit na stokilometrovu rychlost za 2,88 sekundy – téměř stejně rychle jako hypermoderní sportovní vozy v ceně milionů Euro. Ale Caterhamy založené na Lotusu 7 měly jeden malý problém. Sice byly postaveny pro extrémní zrychlení, výborné chování v zatáčkách a téměř telepatické spojení s řidičem, ale příliš si nerozuměly s aerodynamikou. Nebyly navrženy pro výkonné motory a rychlosti přes 200 km/h, místo přítlaku spoléhaly na mechanickou přilnavost. Caterham proto navrhl zbrusu nové sportovní auto, které se hlásí k ideálům Colina Chapmana a zároveň využívá nejmodernějších poznatků z oblastí aerodynamiky a využití kompozitových materiálů. Nové SP300/R automobilka Caterham vyvinula ve spolupráci s firmou Lola. Ta už od šedesátých let minulého století navrhuje velmi úspěšná šasi pro závodní vozy. Společně stvořili extrémní stroj s hli-

94

níkovou konstrukcí a polyuretanovou kapotáží, jehož hmotnost činí jen 550 kilogramů. Na obou nápravách je použito zavěšení s dvojitými lichoběžníky a uchycením tlumičů v konfiguraci pushrod. Jde tedy o seriózní závodní náčiní, a to jsme se ještě nedostali k motoru. Tím je prověřený čtyřválec Ford Duratec naladěný na výkon 300 koní. Spočítejte si poměr výkonu ku hmotnosti a lépe porozumíte této šokující informaci - zrychlení z nuly na 96 km/h se v Caterhamu SP300/R odehraje za 2,5 sekundy. Maximální rychlost je uspokojivých 274 km/h. Základní výbava obsahuje vše, co potřebujete pro ostré nasazení na závodním okruhu – ochranný rám dle specifikací mezinárodní automobilové federace FIA, šestibodové bezpečnostní pásy, hasící systém, vypínač elektrického okruhu, šestitupňovou sekvenční převodovka, pneumatické zvedáky, brzdy AP Racing. Vůz nemá homologaci pro silniční provoz, ale s takto extrémním strojem stejně na veřejném asfaltu nenajdete konkurenci. Raději se zúčastněte závodů nebo volných jízd na závodních tratích, které v České republice momentálně zažívají obrovský boom. Zážitky za volantem jednoho z nejrychlejších vozů této planety čekají právě na vás, potřebujete jen lehce přes dva miliony korun. Caterham-spr.com


AUTA/CARS

All automakers in 2011 had a new outlook. They declared a ceaseďŹ re in the struggle for power and began to focus on the lowering weight, which is good for speed and driving characteristics. One manufacturer, however, recognizes this fact since the beginning of its existence. And while the others in this new atmosphere are out to prove themselves, British Caterham is two steps ahead.

U

ntil recently Caterham was only producing replicas of the legendary super-fast Lotus 7. This machine is the work of Colin Chapman, the famous engineer, whose machines dominated the world of Formula 1 in the sixties and seventies. This visionary was the speed of a simple recipe: Simplify and lighten up. Caterham continued his work and brought it to perfection in the model R500, which was able to accelerate the speed of 100 km/h in 2.88 seconds - nearly as fast as trendy sports cars in the price of millions of Euros. But Caterham based on the Lotus 7 had one small problem. It seems to have been built for extreme acceleration, excellent handling in curves, and almost telepathic connection with the driver, but he did not understand aerodynamics. Those cars were designed for high-performance engines and speeds over 200 km/h, instead of relying on using pressurized mechanical grip. Caterham therefore proposed a brand new sports car that is committed to the ideals of Colin Chapman, and also utilizes the latest knowledge in the areas of aerodynamics and the use of composite materials. Automaker Caterham developed in collaboration with Lola the New SP300 / R. Based on their past dealing in the sixties of the last century it would suggest a very successful race car chassis. Together they created an extreme machine with aluminum construction and polyurethane bodywork, its mass is only 550 pounds. Both axles are used in suspension with twin trapezoids and Mount damper pushrod configuration. It is therefore, serious racing machine and we have not yet gotten to the engine. This is a proven four-cylinder Ford Duratec engine tuned to deliver 300 horsepower. Calculate your power to weight ratio and better understand this shocking information - accelerating from zero to 96 km/h in a Caterham SP300 / R takes place in 2.5 seconds. Maximum speed is 274 km/h. Basic equipment includes everything you need for deployment on the racing circuit - guard according to the specifications of international automobile federation FIA, a six-point safety belts, fire system, circuit breaker, 6 speed sequential gearbox, air jacks, and AP Racing brakes. The car is not homologated for road use and with such extreme machine you may not see them on public tarmac competitions. I prefer to take part in races or free rides on the track, which in the Czech Republic is currently experiencing a boom. The experience behind the wheel of one of the fastest cars on the planet is waiting for you, however you will just need over two million Czech crowns. Caterham-spr.com

LIGHTWEIGHT

95


MOTORKY/BIKES

Tento článek vás nebude nabádat, abyste o dovolené četli Shakespeara. Ke královské zemi však konzervativní život patří. Stejně je tomu, pokud se rozhodnete pro dopravu pomocí anglického motocyklu. Zárodek výroby britských strojů Triumph sahá do roku 1885, kdy německý emigrant Siegfried Bettmann započal se společníkem Moritzem Schultem výrobu jízdních kol. Roku 1902 vznikl první motocykl Triumph. V podstatě šlo o bytelné jízdní kolo vybavené spalovacím motorem. V prvopočátku výroby bylo důležité nasbírat první zkušenosti při kusové výrobě. Po první světové válce došlo na sériovou produkci motocyklů v rozsahu 30 tisíc strojů za rok a továrna začala vyrábět i automobily. Při vypuknutí druhého světového konfliktu byly během bleskové války rozbity části výrobních hal a zařízení ve městě Coventry. Výroba byla převedena do Meridenu. Zrychlený vývoj techniky ve válečném období umožnil firmě využít všechny zkušenosti a v době míru pokračovat v motocyklové výrobě. Firma bohužel často mění majitele. V roce 1951 došlo ke spojení továren BSA a Triumph. Nejslavnějším modelem z padesátých let je Triumph Thunderbird, který zazářil po boku filmové hvězdy Marlona Branda ve snímku Divoch (The Wild One). Dalším známým modelem byl Triumph Tiger. Nejdéle vyráběným modelem se stal Triumph Bonneville. Na začátku sedmdesátých let se tři značky Norton Villiers Triumph spojily do firmy NVT. V roce 1978 i toto uskupení zaniká. Samostatná společnost nedokázala ustát recesi anglické strojírenské výroby a v srpnu 1983 firma končí.

O

chrannou známku Triumph koupil od správce konkurzní podstaty pan John Bloor a od roku 1984 se považuje za nástupce výroby motocyklů zahájené v roce 1902. Jestliže uvádíme důležitá data firmy, stojí jistě za zmínku požár, který vypukl těsně před stoletým výročím roku 2002, a zničil části výrobních prostor se zařízením v anglickém městě Hinckley. Ani tato katastrofa značku nepoložila a výroba pokračuje dodnes. Vedle produkce motocyklů a komponentů v Thajsku vyrábí firma luxusní motocykly v domovské Velké Británii. Jedním ze stěžejních motocyklů Triumph je vysokoobsahový typ Rocket III uvedený na trh roku 2004. V roce 2006 byla předvedena modifikace Clasic. Od roku 2007 se vyrábí Triumph Tourer a od roku 2008 verze Touring. Postupným vývojem se kubatura motoru zvýšila na 2294 ccm a Triumph Rocket III se stal obsahově největším sériově vyráběným motocyklem. Je doba cestování a dovolených. Motocykl stále zůstává dopravním prostředkem, který vás spolehlivě a rychle dopraví za nevšedními zážitky. Proto se podrobněji budeme zabývat dvěma stroji kategorie Touring. Prvním je 395 kilogramový silák Triumph Rocket III Touring a druhým je sportovec Triumph Sprint GT s hmotností 265 kg včetně náplní. Oba motocykly jsou standardně vybaveny ABS a integrovanými kufry, bez kterých se pořádný „cesťák“ neobejde. Komponenty, jako jsou brzdiče Nissin

96

NA DOVOLENOU S ANGLICKÝM KLASIKEM


MOTORKY/BIKES

Motocykly Triumph jezdí nepřetržitě od roku 1902

a pérování Showa, u modelu Sprint a u těžkooděnce Rocket III důvěřují japonské kvalitě. Oba motocykly mají dnes již samozřejmé elektronicky řízené vstřikování paliva a pro Triumph typické řadové kapalinou chlazené tříválce s rozvodem DOHC. Rozhodneme-li se pro stroj, který trhá asfalt, a nevadí nám vyšší váhová kategorie a tomu přiměřená těžší ovladatelnost, padne volba na Triumph Rocket III Touring. Motor o obsahu 2,3 litrů má maximálních 203 Nm kroutícího momentu již při 2500 otáčkách za minutu. K dosažení maximálního výkonu 106 koní stačí motoru šest tisíc otáček. Přenos hnací síly se z motoru s pětistupňovou převodovkou uskutečňuje kardanovým hřídelem uloženém v mohutném kyvném rameni. Kola jsou z hliníkové slitiny s rozměrem 16 palců. Triumph Sprint GT vybírá cestovatel, který má radši dynamiku a ovladatelnější lehčí stroj. Sprint v provedení GT je novinkou roku 2011, která používá v jiných modelech osvědčený motor s obsahem 1050 ccm. Maximální výkon je 130 koní při 9200 otáčkách. Maximální kroutící moment je 108 Nm. Podvozek vychází z typu Sprint ST. Pohon z šestistupňové převodovky na sedmnáctipalcové letmo uložené kolo je pomocí řetězu. Přestože má gétéčko přídavné kufry s neuvěřitelným obsahem 117 litrů, zachovává si sportovní design. Když se na motocykl zadíváme, připadá nám spíše, že stroj právě přijel ze závodu Velké ceny, než že se chystá zdolat tisíce kilometrů na dovolené. Triumphmotorcycles.co.uk

97


MOTORKY/BIKES

On holiday with the English

CLASSIC

Motorcycles Triumph run continuously since

This article will not encourage you to read Shakespeare on vacation. However a conservative life still belongs to the Royal Land .The same is true if you decide to ride in traffic the English motorcycle. The origins of British manufacturing machines Triumph dates back to 1885, when German immigrant Siegfried Bettmann started a manufacture of bicycles with a companion Moritz Schulte. In 1902 the first Triumph Motorcycle was constructed. Basically it was a sturdy bicycle that was equipped with an internal combustion engine. At the beginning of production it was important to gather first experiences at a single- piece work. After the First World War, they were producing in the range of 30,000 motorcycles per year and the factory began producing cars as well. At the outbreak of the second world conflict some parts of the factory buildings and equipment in Coventry were damaged as a result of the blitzkrieg. The production was then transferred to Meriden. Accelerated development of technology during the war enabled the company during peace time to advance from its experience in motorcycle production. Unfortunately the company often changed owners. In 1951 the factories for BSA and Triumph combined. The most famous model of the fifties is a Triumph Thunderbird, which stared alongside film star Marlon Brando in the film Savage (The Wild One). Another well-known model was the Triumph Tiger but the longest manufactured model was the Triumph Bonneville. At the beginning of the seventies the three brands of Norton Villiers Triumph joined the company NVT. In 1978 this group finished. A separate company could not withstand an English mechanical engineering recession and thus the company closed in August 1983.

98


MOTORKY/BIKES

T

he trademark Triumph was bought from the bankruptcy trustee by Mr. John Bloor and since 1984 he is considered to be the successor of the production of Triumph motorcycles which began in 1902. If we review important historical information of the company, it is worth noting the fire just before the hundred-year anniversary in 2002. It destroyed parts of production facilities in the English town of Hinckley. This disaster did not stop Triumph and the production still continues to this day. Besides the production of motorcycles and components in Thailand, the company produces luxury motorcycles from its home in Great Britain. One of the common core motorcycles was the Triumph Rocket III, the type on the market in 2004 and by 2006 considered a modification Classic. Since 2007 the Triumph Tourer has been manufactured and since 2008 a touring version. The gradual development of the engine cubic capacity increased to 2,294 cc and Triumph Rocket III still remains the largest mass-produced motorcycle. It is the time for travel and holidays. The motorcycle is still a means of transport which will reliably and quickly convey a unique experience. Therefore, we will discuss in detail two machines in the touring category. The first is a 395-kilogram strongman Triumph Rocket III Touring and the second is the Triumph Sprint GT athlete weighing 265 kg, including fluids. Both bikes are equipped with ABS and integrated breaks, which a proper street rider cannot do without. The Sprint and Riot Rocket III INZERCE

models trusted Japanese quality Components such as Nissin Showa suspension and calipers. Both bikes have now been granted an electronically controlled fuel injection and Triumph typical ordinary liquid-cooled three-cylinder engine with DOHC. If we decide for the machine that will be ripping up the asphalt, and we do not mind a higher weight class that is more difficult to handle, the choice falls to the Triumph Rocket III Touring. With a 2.3 l engine and has a maximum 203 Nm of torque already at 2500 rpm. With a 106 hp engine it takes just 6000 rpm’s to achieve maximum performance. Transmission of power from the engine is with a five-speed gearbox and shaft drive nicely stored in a massive swing arm. The wheels are aluminum alloy with dimensions of 16 inches. Triumph Sprint GT selects a traveler who wants better dynamics and a more manageable, lighter machine. Sprint in the new GT version of 2011 with a 1050 cc proven engine that is used in other models. Maximum power is 130 bhp at 9200 rpm. Maximum torque is 108 Nm. The chassis is based on the type of Sprint Wed Drive six-speed gearbox with X ring chain connected to a 17 inch wheel. Despite the addition of very spacious 117 l hard bags, This motorcycle retains its sporty design. When we look at the motorcycle it appears to us that it should be for a Grand Prix not traveling a 1000 kilometers for a holiday. Triumphmotorcycles.co.uk


JACHTY/YACHTS

ˇ OCHUTNEJTE SVET ˇ Z MORSKÉ PERSPEKTIVY Taste the World from the Sea Perspective

100

Jedním ze zajímavých typů jak strávit dovolenou je pronájem lodi. Tzv. Chartering nabízí širokou paletu možností, jak si užít neobvyklou dovolenou v různých částech světa a přitom otevřít pomyslné brány světa luxusu, nádherné přírody, tropických ostrovů a mezinárodních přístavů. Chartering je vaše vstupenka do dimenze nekonečných vod, mořských vánků, zlatavého slunce a kobaltově modré oblohy. Stačí si jen rozmyslet, jak by vaše dovolená měla vypadat, a kontaktovat profesionální agenturu, která se o pronájem postará.


JACHTY/YACHTS

V

nabídce agentur většinou existují tři typy charterů. Pronajmout si můžete jachtu s profesionální posádkou a služebnictvem, superjachtu, anebo pouhou loď bez posádky, kterou si obsloužíte kompletně sami. Ve všech třech kategoriích se můžete rozhodnout buď pro plachetnici nebo motorovou jachtu. Záleží na vašich představách, možnostech a zkušenostech. Paleta velikostí lodí se většinou pohybuje v rozmezí od třináti do sta metrů. Superjachty nabízejí největší luxus a jsou většinou poměrně velké, takže vyžadují i přítomnost profi posádky. Naopak pronájem pouhé lodi vyžaduje již určité zkušenosti, protože klient si loď obstarává úplně sám včetně řízení, kotvení, tankování atd. Po výběru lodi je nutné zamyslet se také nad tím, v jaké oblasti byste se rádi plavili. Existuje mnoho frekventovaných destinací, z nichž některé nabízí romantické přístavy a jiné zase bujarý noční život. Agentura podle vašich požadavků zvolí oblast a místa, kde budete během dovolené kotvit. Hlavními oblastmi jsou Karibik (např. ostrovy St.Barth, Martin, atd.) a Středozemní moře (Monako, Itálie, jih Francie atd.) V těchto dvou destinacích najdete největší výběr lodí. Další lákavá místa, kde se můžete plavit jsou Florida, Bahamy, Nová Anglie, Aljaška, severozápadní a jížní Pacifik, Polynésie, Austrálie a Zéland, ale i Thajsko, Maledivy, Galapágy,Balt a severní Evropa. Kromě výběru destinace je nutné stanovit si další požadavky, jako jsou doba pronájmu, počet lidí na lodi, zda-li jde o rodinu s dětmi nebo singles, typ lodi, požadavky na kabiny, budget, ale také jaká je vaše představa trávení volného času. Můžete preferovat společenský život v přístavech, vodní sporty nebo jen klidné rozjímaní. Všechny zmíněné informace by váš agent, kterému organizaci charteru svěříte, měl vědět. Náš tip: Superjachta Exuma od Picchiotti group. Tahle kráska od italského výrobce luxusních jachet byla představena veřejnosti minulý rok, měří přes padesát metrů a je téměř deset metrů široká. Výrobní material je zejména speciální hliník a maximální velikost, kterou vyvinou dva silné motory Caterpillar je 16,5 uzlů za hodinu (35,5 km/h). Ve svých pěti kabinách ubytuje až deset hostů a sedm členů profesionální posádky. Charterové destinace Exumy jsou v oblasti Středozemního moře, Itálie a Evropy. Cena charteru se pohybuje od 175 do 196 tisíc eur týdně. Charterworld.com

101


JACHTY/YACHTS

One of the interesting types how to spend a holiday is to hire a boat. The so- called Chartering oers a wide variety of opportunities in the matter how to enjoy an unusual holiday in various parts of the world, while opening imaginary doors into the world of luxury, beautiful nature, tropical islands and international ports. Chartering is your ticket to dimensions of endless water, ocean breezes, golden sunshine and cobalt blue sky. Just consider how your vacation should look like and contact a professional agency that takes care of the lease.

T

here, on the offers of agencies, are predominantly three types of charters. You can rent a yacht with professional crew and servants, super-yacht, or just a ship without a crew, where you will take care of complete service alone. You can choose about either sail or motor yacht in these mentioned three categories. It depends on your ideas, possibilities and of course experiences. A variety of ship sizes usually ranges from thirteen to one hundred meters. Superyachts offer the greatest luxury, and are in general comparatively large, so is the presence of professional crew required. On the contrary, just renting the mere boat requires certain experience because the client must be able of self performing on board include steering, anchoring, fueling, etc. After choosing the ship must be also thought over, in what areas would be preferably and gladly sailed. There are a lot of frequent destinations, some of which offer romantic ports and others exuberant nightlife. Agency chooses, according to your requirements, the area and a place where you will moor during the holidays. The main areas are in the Caribbean (such as islands St. Barth, Martin, etc.) and in the Mediterranean Sea (Monaco, Italy, southern France, etc.). The largest selection of boats is to be found in these two destinations. Other attractive places, where you can sail, are Florida, Bahamas, New England, Alaska, North and South Pacific, Polynesia, Australia and Zealand as well as Thailand, the Maldives, the Galapagos Islands, the Baltic and Northern Europe. Besides the selection of a destination is necessary to determine additional requirements, such as the lease period, the number of people on board, whether for families or singles with children, type of ship, cabin requirements, budget but also what your idea about leisure time spending is; whether you prefer the social life in ports, water sports or just tranquil contemplation. Your agent, whom you entrust the organization of chartering, should know all of this information. Our tip: Super-yacht Exuma from Picchiotti group. This beauty from the Italian manufacturer of luxury yachts has been presented to the public last year, spans over fifty meters, and is almost ten meters wide. Production material is in particular special aluminum and the maximum speed, which is developed by two powerful engines Caterpillar, reaches up to 16.5 knots (35.5 km/h). Up to ten guests and seven members of professional crew can be accommodated in its five cabins. Exuma´s charter destinations are in the Mediterranean Sea, Italy and Europe. The price for chartering ranges from 175 to 196,000 EUR per week. Charterworld.com

102


JACHTY/YACHTS

C 68

104


JACHTY/YACHTS

SESSA KOUZLO DLOUHOLETÉ HISTORIE Na světovém trhu jsou tisíce firem prodávajících lodě. Daleko méně jich ale zůstane, pokud budete hledat jen společnosti s dlouholetou hitorií a rodinnou tradicí. Oběma zmíněnými atributy se může chlubit Sessa Marine.

T

atTato společnost byla založena v roce 1958 Camilem Bargou, otcem Raffaella Radice . Právě třetí generace rodiny Radice řídí splolečnost dodnes. Sessa Marine za tuto dobu ušla dlohou cestu. Byla například první firmou v Itálii, která připevňovala na sportovní lodě vodní skůtry Piaggio. Po celou dobu své existence navíc dokázala držet krok se světovou konkurencí a v devadesátých letech se s produkcí zhruba tisícovky lodí za rok stala jedním z vedoucích hráčů na trhu.

Sessa nabízí lodě v několika liniích, z nichž nejzajímavější jsou určitě Yacht line,Cruiser line a Key Largo. Z první jmenované kategorie stojí za zmínku model C 68. Jeho charakteristickým rysem je skloubení domácky vyhlížejícího interierového designu bez toho, aby ztratil námořnické kouzlo. Jachta měří jedenadvacet metrů a je určena pro čtrnáct lidí. Další zajímavý model z linie Yacht line je C 48. Jedná se o zmodernizovaný prototyp oblíbeného modelu C 46, který byl populár-

105


JACHTY/YACHTS

ní svým italským duchem, charakteristickým elegancí, komfortem a sportovním založením. C 48 pojme na své téměř šestnáctimetrové palubě až dvanáct lidí a nabízí k ubytování dvě kajuty. Z druhé kategorie Cruiser line jsme vybrali k bližšímu představení model C 38. Této lodi nechybí opravdu nic, a tak není divu, že si od ní společnost slibuje, že se stane jejím novým bestsellerem. C 38 nabízí rozlehlá okna, která vám vykouzlí dojem, že splíváte s okolním mořem. Nechybí ani dvě kajuty s koupelnou, dvě kuchy-

C 48

106

ně a opalovací terasa. Ačkoli má tato loď jen dvanáct metrů, pojme až dvanáct osob. Posledním tipem ze stáje Sessa Marine, o kterém se rozepíšeme, je Key Largo 36. Představte si vzrušující výkon v kombinaci s absolutním komfortem. Tato, sice nejmenší z dnes vám představených lodí, nabízí exkluzivní vnější prostory a luxusní dvojitou kabinu. Celková délka lodi je 11,5 metru a i když se to možná nezdá, dohromady si na ní plavbu může užít až 12 lidí. Sessamarine.com


JACHTY/YACHTS

C 38

MAGICAL LONG HISTORY

On the world market, there are thousands of companies selling boats, but far fewer of them persist, provided you will look for a company with a long family tradition and history. Sessa Marine can pride themselves with both of those attributes

T

he company was founded in 1958 by Camilo Barge and father Raffaello Radice. It is already the third generation of family, who steers the companies Radice till today. Sessa Marine had walked through a long way during this time. For example, it was a first company in Italy that had started to affix on the sport boats the water scooters of brand Piaggio. Throughout its existence, in addition the company was able to keep pace with global competition in the nineties with production of around a thousand ships a year has become one of the leading players in the market. Sessa offers several lines of boats the most interesting line is definitely Yacht line, Cruiser line and Key Largo. From the first appointed category is worth mentioning the C 68. The characteristic feature of it is the reconciliation of homely-looking interior design without losing the nautical magic. The yacht is measured twenty-one meters and is intended for fourteen people. Another interesting model in the line of Yacht line is the type C 48. It is handled about a popular prototype of the modernized model C 46, which was popular for its Italian spirit, a characteristic elegance, comfortable and sportive

107


JACHTY/YACHTS

establishing. C 48 can hold on its almost sixteen meters board of up to twelve people and tenders the accommodation in two cabins. The second category - Cruiser line, we have selected for more detailed presentation the model C 38 from. This boat lacks really nothing, so no wonder that the company expects it to become its new bestseller. C 38 is equipped with large windows that you conjure up the impression of coalescing with the surrounding sea. There are inter alia two cabins with bathrooms, two kitchens and sun tanning terrace. Although, this ship is only twelve meter, it can accommodate up to twelve people. The last tip from the stable Sessa Marine, which we swing in writing about, is the Key Largo 36. Imagine an exciting performance combined with an absolute comfort! This, although the smallest of today presented ships, extends of exclusive outer place and luxurious twin cabin. Overall length of ship is 11.5 meters, and even though it may not seem like it, together for cruise it can take on board up to 12 people. Sessamarine.com

KL 36

V případě vašeho zájmu o koupi některé z lodí, RoyalReport doporučuje využít služeb firmy Lugo Boats, která se specializuje na prodej značky Sessa Marine. V případě vašeho zájmu o koupi některé z lodí, RoyalReport doporučuje využít služeb firmy Lugo Boats, která se specializuje na prodej značky Sessa Marine.

Butovická 10, 150 00 Praha 5, Czech Republic, Tel. +420 602 282 557, +420 602 666 615, info@lugoboats.com, www.lugoboats.com

108


 

'!$

 *&!" )!$& "(!& #!("!+ $&&"!#!%" ! 

 

    

  


LETADLA/AIRCRAFT

VOLNÝ JAKO PTÁK FREE AS A BIRD

Už vás nebaví létat na dovolenou velkými dopravními letadly? Chtěli byste zažít něco nového a vidět svět trochu jinak? Možná právě pro vás je nejlepší volbou půjčit si malé sportovní letadlo a vydat se na cestu po vlastní trase.

L

etět malým letadlem na dovolenou není v dnešní době žádný problém. Stačí zajít na nejbližší letiště a domluvit se s majitelem. V zásadě máte dvě možnosti: půjčit si letadlo i s pilotem a nestarat se prakticky o nic, nebo si udělat pilotní výcvik a vydat se na cestu jako pilot. Druhá možnost je o něco zdlouhavější a vyžaduje jistou dávku odvahy i zájmu o létání. V čem spočívá pilotní výcvik zde uvádět nebudu, to je téma na samostatný článek a případný zájemce si informace jistě dohledá. Ovšem co by stálo za zmínku je způsob jakým takový let probíhá. Velkou výhodou menších letadel je jejich provoz za pravidel VFR, tedy letů za viditelnosti země, které nejsou tolik omezeny jako lety podle přístrojů. Proto si můžete zamýšlenou trať naplánovat dle vlastní vůle a pouze s drobnými úpravami ve formě zakázaných a omezených vzdušných prostorů, kterým je třeba se vyhnout. I když je hustota leteckého provozu veliká (jedná se hlavně o lety ve vyšších letových hladinách např. linkové lety), piloti mají stále v neřízených prostorech hodně volnosti. Proto si můžete let naplánovat tak, aby byl co nejzajímavější. Další nespornou výhodou létání za VFR je výška letu. Tyto lety probíhají ve výškách od 150 metrů do několika kilometrů, což jsou nejlepší výšky pro pohled na svět. Je to dáno tím, že z těchto výšek jsou ještě dobře patrné detaily a zem se nestává plastickou mapou jako při pohledu z deseti kilometrů. Velmi záleží na typu, který si pro svou cestu vyberete. Některé jsou rychlejší, pojmou více cestujících, jiné zase pomalejší a levnější. Mezi nejpoužívanější letadla s kratším doletem, které spolehlivě odvezou čtyři cestující na vzdálenost okolo 1100 km bez mezipřistání patří Cessna 172 Skyhawk, Cessna 182, Piper Cherokee a Piper Archer. Které si pro svoji cestu vyberete, záleží pouze na vás. Všeobecně se nedá konstatovat, které z těchto letadel je nejlepší, ale jednoznačně se řadí ke špičce mezi malými sportovními letadly po celém světě. Cestovní rychlost těchto letadel se pohybuje okolo 200 km/h a cena

110


LETADLA/AIRCRAFT

okolo 5 000 korun za hodinu letu. Jsou to léty prověřené a spolehlivé stroje, které po světě létají v mnoha verzích a výbavách. Ty modernější jsou vybaveny tzv. glass cockpitem, což je přístrojové vybavení multifunkčními displeji, které je velmi podobné těm, co používají dopravní letadla. Rozšíření těchto letadel je opravdu celosvětové a kromě cestování se používají i na pilotní výcvik. Pokud se chystáte na delší cestu, mohlo by se cestování výše uvedenými letadly stát poměrně nepohodlné a zdlouhavé. V takovém případě budete potřebovat větší a rychlejší letadlo. Jedním z nejpoužívanějších dvoumotorových letadel na světě je americký Piper Seneca, který se v současné době vyrábí již v páté řadě. Pojme až 5 cestujících, jeho cestovní rychlost je 360 km/h, dolet 1 500 km a cena okolo 12 000 korun za hodinu letu. Luxusnější verze se používají na tzv. business flying, což napovídá, že cestování tímto letadlem může být opravdu pohodlné. Na světě samozřejmě existuje mnohem více typů, které ovšem nejsou tolik rozšířeny. Za zmínku stojí také malá proudová letadla. Ta se ale většinou na VFR létání nepoužívají a cestování s nimi (co do průběhu letu) se velmi podobá veřejné letecké dopravě. Jejich velké omezení je možnost startu a přistání pouze na zpevněné plochy, což zužuje množství letišť, na kterých mohou být provozovány. Ovšem na delší obchodní cesty do větších měst jsou ideální volbou.

111


LETADLA/AIRCRAFT

F

lying a small plane on holiday is today none trouble. Simply go to the nearest airport and arrange with the owner. Basically you have two options: hire a plane with a pilot and discard worries about almost everything, or make your flight training and go on a trip as a pilot. The second option is a bit longer and requires a certain amount of courage and interest in flying. What is the pilot training about it will not be mentioned here, this is a topic for a separate article and eventual adept will certainly find necessary relevant information. But what would be worth mentioning what is during such a flight set in progress. The big advantage of smaller aircrafts is the operation under VFR, meaning flying according to visual navigation that is not as restricted as flying navigated by board computers. Therefore, you can plan the intended, on own will based track and with only minor adjustments in the form of prohibited and restricted airspaces, which are to be avoided. Although the great density of air traffic (this mainly concerns flight at higher altitudes such as airline flights), the pilots still enjoy in uncontrolled areas a lot of freedom. And this enables the scheduling of a flight the most interesting way. Another indisputable advantage of VFR flying is an altitude. These flights take place at altitudes from 150 meters up to several kilometers, which represent the best heights for the viewing the world. The reason is that details are still clearly visible from these altitudes and the ground does not appear plastic map as if viewed from ten kilometers. Much depends on the type of plane that you choose for your trip. Some are faster with a bigger capacity the others are slower and less costly. The Cessna 172 Skyhawk, Cessna 182, Piper Cherokee and Piper Archer belong among the most widely used short-range aircrafts, which reliably comfort four passengers and bring them non-stop to the places distanced till about 1100 km. Which airplane for your trip you choose is up to you. It cannot be generally told which of these aircraft is, the best but all of them clearly rank among the top small sport aircrafts worldwide. Cruising speed of these aircraft is around 200 km / h to the price of about 5000 crowns per flight hour. These are over many year tested and reliable machines that fly around the world in many versions and equipment. They are equipped with so-called modern glass cockpit, which are board instrumentation with multifunction display, very similar to those used in airliners. Usage of these aircraft is really globally

112

Are you tired of ying on holiday in the large transport aircrafts? Would you like to experience something new and see the world dierently? Maybe the best option, ďŹ t precisely on you, is to borrow a small sports plane and embark on the own route.

spread and besides travelling is also used for pilot training. If you intend a longer voyage, then travelling with above mentioned airplanes could become quite cumbersome and time consuming. In this case, you will need a larger and a faster aircraft. One of the most widely used twin-engine aircraft in the world is an American Piper Seneca, which is currently being produced in its already fifth generation. Holds up to 5 passengers, its cruising speed is 360 km / h, range till 1,500 kilometers and costs about 12 000 crowns per flight hour. The upmarket version is used in so-called business flying, which indicates that travelling by plane can be really comfortable. Of course, there are many more types in the world but these are not this much widespread. Also the small jets are noteworthy. This, however, are minimally used for VFR flying and travelling by them (as the flight duration) is very similar with the public air traffic. Their major limitation is their ability to take off and land on only paved surfaces what narrows the number of airports where they can be operated. But they are the ideal choices on longer business trips to bigger cities.


GOLF/GOLF

R

Ráj zelených plání A Paradise of Green Plains Kde jinde byste čekali perfektní green než právě na Novém Zélandě? Vždyť i právě pro svěží zeleň travnatých porostů jsou zdejší exteriéry tolik lákavé pro filmaře. Daří se zde i golfovým hřištím a Zéland je naší oblíbenou destinací. Hřiště Kauri Cliffs stojí za vaši pozornost.

R

esort Kauri Cliffs je součástí luxusního hotelového resortu, kde pravděpodobně budete bydlet, vydáte-li se zahrát si právě sem. Bydlení je velmi hezké, postavené na koloniálním stylu s prvky domorodé kultury, ale my jsme přijeli hlavně hrát. Předně musím zmínit perfektní pro shop, který je zdrojem nejen všech světových top značek, ale také soustřeďuje místní novozélandské firmy, jejichž produkty nejsou vůbec špatné a dost možná vám set holí uvízne v bagu. Samotné PGA hřiště je přes 6,5 kilometru dlouhá osmnáctijamková směs krásných a ještě krásnějších výhledů. 15 jamek má výhled na Pacifik a 6 z nich se hraje na okraji útesu. Na dráze se setkáte s lesem, mokřinami, samozřejmě i písečnými pastmi, ale hlavně nádhernou krajinou. Jediným nepříjemným faktem je občas silnější vítr, který dokáže navýšit počet ran, ale hřiště je opravdu radost hrát. Jeho designer, David Harman, zasadil 18 jamek velmi důmyslně do krajiny se spoustou převýšení, děr a zlomů, takže kromě těla hodně zapojíte i hlavu. Po celých 18ti jamkách budete zralí právě tak na masáž v místním spa. Procedury ovlivněné maorskou kulturou vám přijdou vhod. Kauricliffs.com

114


GOLF/GOLF

Where else but in New Zealand would you expect to find the perfect green? It’s precisely that lush green flora that so tempts filmmakers from all over the world for great location shots. Even the golf courses are booming, and New Zealand is our favourite destination. The Kauri Cliffs Golf Course is well worth your attention.

T

he resort is part of the luxury resort hotel you’ll be staying in if you go to play there. The accommodation is very nice, built in a colonial style with elements of the indigenous culture. But of course you’re there more to play than to admire the rooms. First, however, I have to mention the perfect pro shop that is a source for not only the world‘s top brands but also focuses on a local New Zealand company whose products aren’t shabby at all. A set of their clubs could well end up in your bag. The PGA course itself is an eighteen-hole of over 6.5 km with a mix of beautiful and then even more beautiful views. The fifteenth overlooks the Pacific, and six holes are played right on the edge of a cliff. Along the way you meet with forest, wetlands, and, of course, sand traps, but mostly it’s just beautiful landscapes. The only annoying thing is the occasional stronger winds, which can up the number of shots. Still, it’s a really fun course to play. Its designer, David Harman, artfully placed the eighteen holes into a landscape with lots of elevations, holes and breaks, thus giving both mind and body a workout. After a full eighteen holes, you’ll be well and truly ready for a massage at the local spa. The treatments influenced by Maori culture will do you good. Kauricliffs.com INZERCE


INVESTICE/INVESTMENT

MÍSTO AKCIE

OSTROV

INSTEAD OF SHARES, AN ISLAND Stříbrná pláž a azurové moře, do nějž se pomalu utápí slunce. Mírný vánek pohupuje palmovými listy a všude kolem je ticho a klid. Tak nějak bohužel vypadá pouze fotografie v realitní kanceláři. Investice do soukromých ostrovů se prý prokázaly jako jedny z nejodolnějších vůči hospodářské krizi. Jenže jako vždy je i v tomto typu zhodnocení prostředků riziko, dokonce často výrazně vyšší než v případě konzervativnějších sázek na akcie či komodity.

P

ouze pět procent ostrovů na světě je skutečně vhodných ke koupi za tradičním účelem oddechu od civilizace a načerpání sil v klidu bez kontaktu s lidmi. Dalších přibližně třicet procent by mohlo sloužit pro vyznavače adrenalinových zážitků či pro výcvik elitních vojenských jednotek, a zbytek se nehodí prakticky k ničemu. To však nedělá realitním agentům sebemenší potíže prodávat je jako na běžícím pásu. Dokonce se prý objemy obchodů stále zvedají. Má to však jiné příčiny než obvyklou argumentaci v duchu „kupte, nebudou“. Snaha uložit peníze v realitách je primárním důvodem zvýšených objemů obchodů s ostrovní půdou, následné zklamání a pokus minimalizovat ztráty prodejem před vrcholem bubliny je příčinou sekundární. Přesto těch pět procent skutečně kvalitních ostrovů za úvahu stojí. Ne každý je zrovna Robinson, který žít na pustém ostrově o nějaké století později, postavil by si k domu z pálených cihel pravděpodobně i letadlo a po čase odletěl domů. Myslet je třeba na každý detail. I tak obyčejná věc jako nedostatek zásob či paliva do generátoru proudu může udělat z nádherné dovolené noční můru, protože taková tropická bouře, která hydroplán či vrtulník přibije spolehlivě k zemi, může trvat i pár týdnů. Dál, jen velmi málo ostrovů se nachází v takové zeměpisné poloze, aby člověk nemusel před každou cestou absolvovat tolik očkování, že by si připadal jako při náročné akupunkturní terapii. Komáři, hadi, jedovaté stonožky, tropické horečky, malárie, pavouci velcí jako talíř... K tomu ještě nesnesitelná kom-

116

binace téměř absolutní vlhkosti vzduchu a vedra, namíchaná ve správném poměru s novodobými piráty. S ostrovy je to jako s obrazy – je tu pár Rubensů, Van Goghů, nějaký ten Dalí a pak hromada bezcenných mazanic. Zatímco obraz dokáže i laik alespoň zhruba odhadnout, pětimetrového hada zakousnutého v zadnici z promofotek uhádnout takřka nelze. Obecná rada je nakupovat ostrovní půdu v mírném podnebí, nedaleko kontinentu a s vlastním již vybudovaným přístavem či alespoň heliportem. Jednou ze zemí, které mají nejvíce soukromých ostrovů na světě, je Kanada, která jich má kolem stovky. Ve Francii leží většina těchto ostrůvků podél bretaňského pobřeží. Na druhou stranu existují i výjimky, potvrzující pravidlo. Třeba ostrovy blízko Bora-Bora ve Francouzské Polynésii, jiné u Seychell, Malediv či Baham. Ty jsou však z hlediska ceny tou nejvyšší ligou. V poslední době také hodně prodává Čína. Kromě specifických podmínek, které si komunisté kladou, jde přesně o typ podnebí, kam by měl Evropan jet spíš za trest než na dovolenou. Ovšem zmíněná pětiprocentní špička je prakticky bezriziková investice, skvělá jako základ dlouhodobého portfolia. Přitom rozpětí finančních požadavků majitelů ostrovů je poměrně široké. Menší ostrůvek je možné zakoupit i za cenu parcely kousek za Prahou. Do této kategorie patří například ostrůvky v kanadském Novém Skotsku. Mají rozlohu kolem jednoho akru a ceny začínají někde od třiceti tisíc kanadských dolarů. Naopak nejdražším ostrovem světa je Ronde Island. Nachází se v Karibiku a stojí 100 miliónů amerických dolarů.


INVESTICE/INVESTMENT

A silver beach and an azure sea into which the sun slowly drowns. A slight breeze and swaying palm leaves all around relay quiet and calm. Somehow, unfortunately, this only seems to be the case in real estate photography. Investment in private islands is said to have proved to be one of the most resistant to the economic crisis. But, as always, there is an element of risk in this type of assessment of investment vehicles, often significantly higher than in the more conservative bets on stocks and commodities.

O

nly five percent of the islands in the world are truly suitable for purchase for the traditional purpose of escaping civilization and recharging one’s batteries in peace beyond human contact. Another approximately thirty percent might be used by aficionados of extreme experience and for training elite military units. The rest are virtually useless. However, this doesn’t cause estate agents the slightest difficulty in selling them as if from a production line. It seems that sales volume is even on the rise. However, the causes are different from the usual ‘buy now before they’re gone’ shtick. It’s the fact that people are putting money into real estate that is the main driver of the rising sales of islands. The concomitant disappointment and attempt to minimize the loss by selling before the peak of the bubble is a secondary cause. Yet that five percent of the actual quality islands is worth considering. Not everyone is a latter-day Robinson Crusoe, living on a deserted island. A real latter-day Crusoe would build a brick house and an airstrip for the plane to fly home in from time to time. Every detail has to be thought out. Even such basics as a lack of supplies and fuel to power the generator can turn a wonderful holiday into a nightmare, and a tropical storm can ground that helicopter or seaplane for weeks. Beyond this, it’s only a few islands that don’t require such a range of vaccinations that the best comparison is acupuncture therapy. Mosquitoes, snakes, poisonous centipedes, tropical fevers, malaria, spiders as big as a dinner plate.... To all this don’t forget the nearly unbearable heat and humidity as well as the growing number of modern-day pirates. Islands are like paintings: there are a couple of Rubens, a Van Gogh, a Dali and the odd pile of worthless finger-paintings. Still, while even a layperson can guess the value of a picture, he probably can’t deal with a bite in the rear from a five-meter long snake that crawled out from the picturesque background of that promotional shot. The general advice is to buy your island in the temperate zone, near the mainland and equipped with its own port or at least heliport. One of the countries that has the most private islands in the world is Canada, with about a hundred. In France, most of these islands lie along the Brittany coast. On the other hand, there are exceptions to the rule. Maybe Islands near Bora Bora in French Polynesia, others in the Seychelles, the Maldives and the Bahamas. However, they carry big league price tags. Recently, China has also been selling a lot. In addition to the specific conditions that the Communists put in, it is exactly the type of climate that a European would see rather as a punishment than as a holiday maker. However, the aforementioned five-percent is a practically risk-free investment for a great long-term portfolio. The range of financial requirements for owners of the islands is quite broad. A smaller island can be purchased at the price of a parcel just outside Prague. This category includes such islands as in Nova Scotia, Canada. They have an area of about one acre and prices start somewhere from thirty thousand Canadian dollars. On the other hand, there’s the world‘s most expensive island: Ronde Island. It’s located in the Caribbean and costs 100 million U.S. dollars.

117


INVESTICE/INVESTMENT

KAM KRÁČÍŠ, EKONOMIKO? Bouřlivé dění po finanční krizi, které naplno odhalilo citlivost tržních systémů na politické intervence a uvrhlo minimálně Spojené Státy a Evropu do víru dění, které se vymyká kontrole, nastoluje i jiné otázky, než jestli pár jižních zemí skončí s ostudou mimo eurozónu. Zejména česká, ale i ostatní středoevropské politiky jsou nyní více než jindy v situaci, kdy je důležité zvednout zrak od každodenního pachtění se za unylým růstem HDP a podívat se, kam směřujeme.

V

ír hospodářského růstu během první dekády nového tisíciletí zúžil naše výhledy směrem k nutným reformám, hádkám o podpoře růstu, konvergenci a dalším tématům, jejichž důležitost rozhodně nezpochybňuji, avšak zcela odvedl naši pozornost od problému, jehož levné a elegantní řešení se nám vzdaluje tempem ještě rychlejším, než je otevírání „trojnůžek“ mezi průměrnou mzdou, mediánem mzdy a mediánem důchodu. Tím tajemným problémem není nic jiného, než vize budoucího směřování ekonomiky. Podívejme se na Německo. Největší evropská ekonomika má ohledně budoucnosti jasno. Špičkový průmysl, extrémně vzdělaná pracovní síla a pobyt na světovém výsluní producenta těch nejmodernějších technologií. Německo k tomuto cíli směřuje už desetiletí a zdá se, že má splněno. Nyní ho čeká hlavně udržení dobyté pozice. Ale my Češi? Už od roku 1990 u nás dochází k výprodeji domácího kapitá-

118

lu. Takzvané investiční pobídky kromě rychlého vytvoření velkého počtu pracovních míst, či předání domácích firem do rukou zahraničních vlastníků za krátkodobé vylepšení rozpočtových statistik, dnes mají i sekundární důsledky. Firmy vyrábějí, jsou bohaté, dobře platí svoje zaměstnance, kteří daněmi v celém spektru až po DPH živí stát. Jenže skutečný kapitál - většina peněz a veškeré know how – odchází nebo je drženo v zahraničí. Česko už vlastně nemá žádný ryze domácí kapitál, malé výjimky jako je táborský Brisk, pivovar Bernard či společnosti jako Linet se dají spočítat na prstech. Čeští zaměstnanci zvyšují produktivitu, rostou jim platy a stát získává stále více peněz – jenže z domácího kapitálu by těch příjmů bylo násobně víc. Vezměme za příklad Brisk. Jeho majitel ročně investuje do výzkumu a vývoje deset procent obratu, až osmdesát milionů. Tento výzkum se odehrává v Česku. Rovněž investuje do lidí a jím vydělané peníze zůstávají v oběhu uvnitř země, čímž do rozpočtu přinášejí oproti zahraničním firmám podstatně víc. V Česku také zů-


INVESTICE/INVESTMENT

stává know how světové trojky ve výrobě zapalovacích svíček. V praxi to zatím funguje vyváženě – do Česka ročně přiteče zhruba 11 miliard eur investic a odteče 11 miliard eur zisku zahraničních investorů. Jenže zatímco zisky z exportní produkce jsou opakované a víceméně bez dalších investic, příliv peněz je čistě závislý na vůli investorů. Nebezpečí dekapitalizace země je u nás dlouhodobě přehlížené. Jeho důsledkem je neexistující vyšší střední stav, peníze, které třeba centrála Siemensu nebo kterékoliv hi-tech německé firmy investuje do rozvoje společnosti a vzdělání doma v Německu, tu chybí. Jsme v situaci, kdy máme relativně dost a to, co bychom mohli mít, už nevidíme, protože nemáme zkušenostní srovnání. Jedno nabídnu. Právě těžce vybudovaný domácí kapitál je klíčem úspěchu německé ekonomiky. Ta si totiž může dovolit financovat výzkum a vývoj, a udržet jeho výsledky doma k tomu, aby je přepracovala do reálně prodejných technologií.

My to nedokážeme, protože nemáme ani tak bohatý stát, ani tak bohaté domácí podnikatele. Problém Česka, ale i ostatních zemí střední a východní Evropy, spočívá v degradaci národohospodářské ekonomie na účetnictví. Svatým grálem je vyrovnaný rozpočet, přičemž jeho dosažení spočívá v účetních operacích a škrtání výdajů. Skutečné reformy, ač se o nich hodně mluví, zatím v praxi neexistují. Co je ale největší problém, je fakt, že neexistuje ani žádná rozvojová strategie, která by obsahovala podporu tvorby domácího kapitálu, který je z odstupem nejdůležitějším prvkem prosperity poté, co vyčerpáme systémové rezervy konvergence, tedy zejména možnosti růstu produktivity. Domácí podnikatelé by jasně měli cítit podporu státu v expanzi na východ, který má konvergenční mezeru směrem k nám ještě daleko větší než tu, kterou máme my směrem na západ. Pozdě zatím není, ale čas, kdy bude minutu po dvanácté, se blíží.

QUO VADIS

O ECONOMY?

The turbulent events following the financial crisis, which fully revealed the sensitivity of the market system to political intervention and threw at least the United States and Europe into a whirlwind of events that is skidding out of control, raises other issues than simply whether a few southern countries will end up in disgrace outside the eurozone. In particular, the Czech Republic and other Central European countries are now more than ever in a situation where it’s important to lift their gaze from the daily grind behind languid GDP growth, and look to where we’re headed.

T

he vortex of economic growth during the first decade of the new millennium narrowed our views towards necessary reform, fights over support for growth, convergence and other topics, whose importance we certainly don’t question, but completely diverted our attention from the problem whose cheap and elegant solution grows more distant at an even faster pace than the opening ‘triple scissors’ between the average wage, median wage and median retirement. This mysterious problem is nothing other than the vision of the future direction of the economy. Let‘s look at Germany. Europe‘s largest economy has a pretty bright future. Top-notch industry, an extremely well-educated work force and a leading world producer of cutting-edge technologies. Germany has been working towards this goal for decades and seems to have succeeded. Now it mainly wants to maintain the position it’s conquered. But the Czechs? Since 1990, we’ve been selling off our domestic capital. The so-called investment incentives that lead to the rapid creation of a large number of jobs or the handing over of domestic companies to foreign owners that gained a short-term improvement of budgetary statistics now are having secondary effects. Companies that are producing are rich, their staff well-paid. And the money they make pays a spectrum of taxes that keeps the state alive. But the real capital - most of the money and all the know-how - leaves the country or is held abroad. The Czech Republic has in fact no purely domestic capital, with a few exceptions such as Brisk in Tábor, the Bernard brewery and the Linet company – countable on one hand. Czech employees increase productivity, their salaries grow and the state gets more money - but from income from domestic capital would have been many times more. Consider the example of Brisk. The owner invests ten percent of turnover annually into research and development, up to eighty million. This research takes place in the Czech Republic. It also invests in peo-

ple, and the money earned remains in circulation within the country, thereby bringing much more to the state coffers than foreign companies. Know-how in the world‘s big three in the production of spark plugs also remains in the Czech Republic. In practice, it all balances out - about 11 billion euros of investment per year flows into the Czech Republic year and 11 billion euros of profit to foreign investors flows out. But while the profits of export production are repeated more or less without additional investment, the influx of money is purely dependent on the willingness of investors. The danger of capital flight has long been neglected in this country. Its consequence is a wholly nonexistent upper middle class. The money that the headquarters of Siemens, or any German hi-tech firms invest in their communities’ development and education at home in Germany is missing here. We are in a situation where we have relatively a lot but can’t see what we don’t have for lack of comparison. Here’s one idea. Heavily built up domestic capital is the key to the success of the German economy. They were also able to afford to finance research and development and retain its results at home in order to turn it into saleable and marketable technologies. We can’t do that because we have neither a rich state nor rich local businessman. The problem of the Czech Republic and the other countries of Central and Eastern Europe lies in the degradation of the national economies to mere accounting. The Holy Grail is a balanced budget, but its achievement lies in accounting operations and cutting spending. Real reform, in spite of all the talk, does not yet exist in practice. But the biggest problem is the fact that there isn’t a development strategy that would include support for the development of domestic capital, which is the most important element of prosperity after the reserves run out of systemic convergence, namely productivity growth. Domestic entrepreneurs should clearly feel the support of the state in their expansion to the east, which has convergence distance towards us even greater than what we have toward the West. It’s not too late yet, but time it’s getting on towards one minute to midnight.

119


Předplatné / Subscription OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE 2 VYDÁNÍ ZCELA ZDARMA. ROČNÍ PŘEDPLATNÉ VÁS BUDE STÁT POUZE 1 500,- KČ

SIGN UP FOR SUBSCRIPTION AND YOU WILL RECEIVE 2 ISSUES COMPLETELY FREE. AN ANUAL SUBSCRIPTION WILL COST ONLY 1 500,- CZK

E-MAIL: PREDPLATNE@ROYALREPORT.CZ

ROYALREPORT.CZ


„…because experience matters...”

„…protože na zkušenostech záleží...”

MOOD s.r.o.

Pobřežní 249/46, 186 00, Praha – Karlín Tel: +420 226 216 550 Fax: +420 226 216 553 E-mail: info@mujmood.cz www.mujmood.cz

Po dohodě i mimo otevírací hodiny

Otevírací doba: Po – Pá 9:00 – 18:00

Opening hours: Mon – Fri 9 am – 6 pm

Upon request beyond opening hours


2011-06-RoyalReport-June  

RoyalReport_cerven 11

Advertisement