Page 1


Jídlo si umíme vychutnat a rádi se o to s vámi podělíme.

RESTAURANT I BAR I COGNAC POINT


Detaily nás baví.

www.bilkova13.cz


JJ

en těžko bychom v historii hledali precedens pro léto, které právě končí. Několik příliš horkých dnů vystřídalo většinou podzimní počasí a léto trvalo v podstatě jen pár dní. Myslím, že se ani nedá aplikovat stará pravda, že Češi nejsou spokojeni s ničím – příroda si s námi letos prostě zahrála. Stejně tak si hraje i vývoj ekonomické situace ve světě. Donedávna světová velmoc je dnes závislá na dobré vůli Číňanů a Rusů. To je nepříliš záviděníhodná situace. Navíc Evropou zmítá jeden ekonomický průšvih za druhým a budoucnost naší slavné unie vůbec není růžová. K tomu všemu přední ekonomové světa mluví o nové krizi, proti níž byla ta právě dobíhající jen milostnou předehrou. Těžko říct, jak si budou lidé a firmy počínat v nové recesi, ale jsem si jist, že připraveným se bude podnikat mnohem lépe a významně zhodnotí své majetky. Každá krize dá velmi dobře vydělat a příprava na její průběh není až tolik obtížná. I proto na našich stránkách pravidelně doporučujeme i dlouhodobé akvizice komodit a akcií, které správně využíváte. V dnešním vydání RoyalReportu se snoubí móda se všemi obory lidské činnosti. Módu vidíme v designu a architektuře, v každodenním životě, ale i v jídle a dalších oborech, které s ní na první pohled nemají příliš společného. Móda udává rytmus celé planety a módnost se stala zárukou komerčního úspěchu. I proto jí věnujeme dvě vydání v jednom roce a jsem rád, že naše tipy z dílen předních módních návrhářů okupují i vaše šatníky. Nejen módou však RoyalReport dýchá a i dnes vám přinášíme řadu zpráv a novinek ze všech oblastí luxusu. RoyalReport se i na druhou polovinu roku stal partnerem mnoha zajímavých akcí a událostí, které vám budeme postupně představovat. Mezi všemi bych rád zmínil partnerství na Mezinárodním hudebním festivalu Jiřího Lobkowicze, který proběhne začátkem září na Mělnickém zámku. Věřím, že vás i naše dnešní tipy zaujmou, řadu z nich vyzkoušíte, a přinesou vám stejnou radost, jako přinesly nám. Děkuji, že jste opět zvolili RoyalReport jako zdroj inspirace na to, jak si užívat života a těším se na shledání s vámi opět za měsíc. Miroslav Oplt

T

hroughout the history we could hardly find a precedent for this just ending summer. Mainly autumn weather was replaced by a few too hot days and the summer actually lasted only a couple of days. I think that the old truth about the Czechs not being satisfied with anything can not even be applied here. The nature has simply been playing a game with us this year. The same game is playing the development of economic situation in the world. Who was not long ago a world’s superpower is now dependent on goodwill of the Chinese and Russians. That is quite an unenviable situation. Moreover, today’s Europe deals with one economical bummer after another and the future of our famous union isn’t at all bright. On the top of everything the world leading economists talk about a new crisis, compared to which is the current one just a gentle foreplay. It is hard to tell how will the people and companies act in the new recession, but I am sure that the prepared will do much better business and will significantly valorize their profit. Each crisis is an opportunity to profit and the preparation for its course is not so difficult. Therefore we regularly recommend even long-term stock and commodity acquisitions on our web, which you correctly take advantage of. Today’s Royal Report issue connects fashion with all fields of human activity. We will see fashion in design and architecture, in everyday life, but also in food and other fields which do not at first seem to have anything to do with it. Fashion sets the rhythm of the entire planet and trendiness became a guarantee of commercial success. That is one of the reasons why we dedicate fashion two issues in one year and I am glad that our tips from the top fashion designer’s collections occupy your wardrobes too. However, Royal Report is not only about fashion. Also today we bring you range of news and reports from all areas of luxury. Even in the second half of the year was Royal Report a partner of many interesting events and happenings which we will gradually introduce. Among all I would like to point out the partnership with the International music festival of Jiri Lobkowicz, which will take place in early September at the Mělník castle. I believe that our today’s tips will catch your interest to try many of them and that they will bring you the same joy like they brought to us. Thank you that you again chose Royal Report as a source of your inspiration on how to enjoy life. I look forward to seeing you again in one month. Miroslav Oplt


Champagne luxusní zázˇitek

Dobrá vína s. r. o. / Na Květnici 18, Praha 4 / info@dobravina.cz / www.dobravina.cz


Anna Gruberová Vydavatel / Publisher: Miroslav Oplt - moplt@royalreport.cz Soňa Opltová - sopltova@royalreport.cz Šéfredaktor & PR / Editor in chief & PR: Miroslav Oplt - moplt@royalreport.cz Kreativní ředitelka / Creative director: Soňa Opltová - sopltova@royalreport.cz Výkonná ředitelka / Executive director: Stella Fričová - sfricova@royalreport.cz Redakce / Editors: redakce@royalreport.cz - 222 541 412 životní styl, cestování, design a móda / lifestyle, travel, design and fashion: Kateřina Šlaufová - kslaufova@royalreport.cz Petra Uhráková - puhrakova@royalreport.cz Ivona Cibulková - icibulkova@royalreport.cz Markéta Šlaufová - mslaufova@royalreport.cz Milan Žoha - mzoha@royalreport.cz golf Jan Dvořák - jdvorak@royalreport.cz auta, křídla a voda / cars, wings & water: Robert Henych - rhenych@royalreport.cz Ing. Jaroslav Příhoda - jprihoda@royalreport.cz Jakub Šebesta - jsebesta@royalreport.cz investice / investments: Petr Nakoupil - pnakoupil@royalreport.cz Obchodní oddělení / Commercial section: Michala Forová – mforova@royalreport.cz – 733 114 625 Kristýna Marešová – kmaresova@royalreport.cz – 733 631 852 Dana Havlíčková - dhavlickova@royalreport.cz – 739 471 235 Petr Königsmark - pkonigsmark@royalreport.cz – 733 551 172 Eva Čapkovičová - ecapkovicova@royalreport.cz – 739 765 006 Martina Koudelová – mkoudelova@royalreport.cz – 733 729 201 Jana Lysáčková – jlysackova@royalreport.cz – 733 669 399 Grafika / Graphic designer: Jan Andrt - grafika@royalreport.cz Právní zastoupení / Legal Representation: Mgr. Ing. Martin Černý martin.cerny@praguelaw.cz www.praguelaw.cz Vydavatel / Issuer: Royal Group International, a.s. Registrace / Registration: MK ČR E 18223 ISSN: 1803-2362 Telefon / Telephone: +420 222 541 412-419 Fax: +420 222 520 304 E-mail: info@royalreport.cz www.royalreport.cz

HR a PR manager, Porsche Inter Auto CZ

„RoyalReport je velice atraktivní a moderní magazín. Pokaždé si v něm najdu zajímavá témata, o kterých si jinde nemohu přečíst.“

Said about us:

„RoyalReport is a very atractive and trendy magazine. I can always find there interesting topics, which I can not find and read about anywhere else.“

Předplatné / Subscription: predplatne@royalreport.cz Fotografie v časopise / Photo inside the magazine: Archiv firem / Brand archive Titulní foto/cover photo: šaty/dresses: Soňa Hlaváčková foto/photo: Mario Gotti – www.mariogotti.com modelka/model: Andrea Heringová make-up and hair: Lenka Šourková (5th Avenue) místo/location: Carlo IV Boscolo Prague vůz/car: Rolls Royce Silver Cloud – Martin Prošek - www.motoveteran.cz

KARIÉRA V ROYALREPORT Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografií z tohoto časopisu nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, bez písemného souhlasu vydavatele. Tiskové chyby vyhrazeny. The advertiser is responsible for the advertising contents. No parts of the text or photos of the Magazine can be used, copied or distributed in any form or any manner without written consent of the publisher. Misprints reserved.

Chcete spolupracovat s nejexkluzivnějším lifestylovým časopisem v Čechách? RoyalReport rozšiřuje svůj tým. Hledáme spolupracovníky v oblasti: web-designer, manažer inzerce, redaktor. Své nabídky s životopisem a fotografií prosím zasílejte na: prace@royalreport.cz


]ÀāâVOHYD   

%$.(52

H[SRUWLPSRUWVUR 2'6SHNWUXP2EFKRGQÊ ĽÊùDQ\øHVWOLFH BAKERO øHVN¾UHSXEOLND export-import s.r.o. 7HO % (&)"$#2 /21#,.'(! )D[ .' 0&%)! ! 0RELO +  (PDLO,QIR#EDNHURF] $!  "!#$ &$- ZZZZZZEDNHURF] ****** &$-


100 68

124

96

130

56

32136

8. NOVINKY NEWS

12. KULTURNÍ TIPY

CULTURAL TIPS

16. ÚŽASNÉ KNIHY

AMAZING BOOKS

21. MÓDA

FASHION

22. MAXI & MINI MAXI & MINI

24. KOSTKY JSOU VRŽENY THE DICE ARE CAST

26. PÁNSKÁ INSPIRACE

MASCULINE INSPIRATION

28. JEMNÝ DOTEK VLNY

THE GENTLE TOUCH OF WOOL

30. HŘEJIVÝ LUXUS

WARMING LUXURY

32. PŘITAŽLIVÁ SMYSLNOST ATTRACTIVE SENSIBILITY

42. KOSMETIKA

COSMETICS

42. DOKONALOST SAMA EXCELLENCE ITSELF

43. SÁZKA NA JISTOTU

78. GURMET

GOURMET

78. PŘIŠEL PODZIM DO VINIC…

FALL HAS COME TO THE VINEYARD…

80. NENÍ MOJITO JAKO MOJITO!

NOT EVERY MOJITO IS THE ORIGINAL MOJITO!

86. STAROŽITNOSTI: GOBELÍNY NEBOLI TAPISERIE ANTIQUES: GOBELINS OR TAPESTRIES

91. DESIGN

DESIGN

92. MYŠLENKAMI V OBLACÍCH THOUGHTS IN THE CLOUDS

96. PLANETA KOMIKSŮ COMICS PLANET

100. KORÁLOVÝ ÚTES BUDOUCNOSTI CORAL REEF OF THE FUTURE

104. SVĚT ZÍTŘKA

THE WORLD OF TOMORROW

106. HI-TECH HI-TECH

106. SVĚTLO A STÍN V JINÉ DIMENZI

LIGHT AND SHADOW IN OTHER DIMENSION

111. VÍTR VE VLASECH

WIND IN YOUR HAIR

SAFETY BET

112. PANAMEROU PO BAVORSKU

ENCHANTMENT

116. KDYŽ DVĚ KOLA NESTAČÍ

TIMELESS ELEGANCE

120. LEGENDA OŽÍVÁ

44. OKOUZLENÍ

46. NADČASOVÁ ELEGANCE

DRIVING PANAMERA ACROSS BAVARIA

WHEN TWO WHEELS ARE NOT ENOUGH THE LEGEND REVIVES

48. NEODOLATELNĚ ODOLNÉ PLATINOVÉ ŠPERKY

128. PRŮVODCE SVĚTEM MALÝCH LETADEL

54. NÁVRAT KLASIKY

130. BAIA 100 SUPREME

IRRESISTIBLY RESISTANT PLATINUM JEWELS COMEBACK OF THE CLASSICS

56. POTÁPĚNÍ V LUXUSNÍM STYLU SUBMERGING IN LUXURY

61. CESTOVÁNÍ

TRAVELLING

62. HYATT REGENCY CENTURY PLAZA HYATT REGENCY CENTURY PLAZA

68. LUXUS S PŘÍCHUTÍ HISTORIE

LUXURY WITH TASTE OF HISTORY

6

128

WIZARD WORLD OF SMALL AIRCRAFT BAIA 100 SUPREME

134. GOLF GOLF

134. TORREY PINES GOLF COURSE TORREY PINES GOLF COURSE

136. CRUDEN BAY GOLF CLUB – SKOTSKÉ GOLFOVÉ NEBE CRUDEN BAY GOLF CLUB – A SCOTTISH GOLF HEAVEN

140. INVESTICE

INVESTMENT


NOVINKY/NEWS Magniflex, světový lídr v oblasti produktů pro zdravý spánek, dal odpočinku nový rozměr. Uvádí na český trh 100 % přírodní kolekci matrací a polštářů Geoethic. Matrace z patentovaných pěn Ecogreen a Geomemory se přizpůsobují přirozenému tvaru těla a zajišťují tak vynikající ortopedickou i anatomickou podporu. Zabraňují bolestem zad, svalovým problémům a podporují krevní oběh. Přijďte si je vyzkoušet do showroomy Magniflex, Šaldova 1, Praha 8. Magniflex.cz

SPÁNEK Krbová kamna Tulikivi nejsou jen zdrojem tepla, ale mohou se stát skutečným srdcem každého domova, které vytváří příjemnou a kouzelnou atmosféru. Tato luxusní krbová kamna jsou vyráběna ve Finsku z přírodního kamene vulkanického původu- mastku, díky němuž dosahují mimořádných vlastností. Mají vysokou tepelnou kapacitu, šetří tak vaše náklady i životní prostředí. Přijďte si vybrat do nově otevřeného showroomu ve Finské ulici na Praze 10. Do konce roku je na všechny modely Finskekrby.cz sleva 20%!

V SOULADU S PŘÍRODOU

Magniflex, the world’s leading company dedicated to healthy sleeping has given a new dimension to rest and sleep. It has just started to introduce to the Czech market its 100 percent natural collection of mattraces and pillows called Geoethic. The mattresses from the patented spongy materials Acogreen and Geomemory follow the outlines of the body and they ensure excellent orthoepedic and anatomic support. The prevent you from backaches, muscle problems and they are beneficial for for circulation as well. Come and try them in the showrooms of Magniflex.cz Magniflex at Šaldova 1, Praha 8.

SLANÉ MLSÁNÍ SRDCE VAŠEHO DOMOVA HEART OF YOUR HOME

salty sweets Luxusní slané originální karamely N°1 s mořskou solí stojí na špici mezi produkty podobného charakteru. Sladký tekutý karamel se špetkou šedé mořské soli z ostrova Noirmoutier je ukrytý ve skořápce z tmavé čokolády obalené v kakaovém prachu. Čistá a neupravená šedá sůl sbíraná ručně z jílovitých teras přináší množství minerálů a stopových prvků, které ovlivní a významně obohatí chuť produktu. Exkluzivně jsou nově zařazeny do sortimentu nabízeného firmou Dobrá vína. Dobravina.cz The Tulikivi hearthstones are not only a source of heat but they can truly turn into the heart of each home. They create warm and cousy, almost magical atmosphere. These hearths are made in Finland from volcanic stones which gives them their extraordinary characteristics. Their heat absorbing capacity is extremely high, which is economical and also friendly towards the nature. Come and choose in the newly opened showroom in the Finska ulice in Prague 10. Discount 20% on all products till the end of the year. Finskekrby.cz

8

XXXXX

The luxurious salty caramels N°1 is a top product in its category. Sweet liquid caramel with a pinch of grey sea-salt from the island Noirmoutier is hidden in the crust of dark chocolate and is wrapped in cocoa powder. The pure and unprocessed salt-grain is handpicked from the terraced clayey platforms and it brings a number of minerals and trace elements which significantly enhance and enrich the taste of this product. Currently they are exclusively included in the offers of the company Dobrá vína. Dobravina.cz


NOVINKY/NEWS

AnglickĂĄ firma Amosu Couture se specializuje na luxusnĂ­ Ăşpravy mobilnĂ­ch telefonĹŻ a jejich přísluĹĄenstvĂ­. NovÄ› nynĂ­ vylepĹĄila Ĺ™adu BlackBerry 9900. 24 karĂĄtovĂŠ zlato rĂĄmuje tento vĂ˝konnĂ˝ smartphone a dĂĄvĂĄ mu tak jeĹĄtÄ› elegantnÄ›jĹĄĂ­ vzhled. Tato Ăşprava je k dispozici takĂŠ v bĂ­lĂŠm zlatÄ› nebo platinÄ›. SpeciĂĄlnÄ› pro vĂĄs pak mĹŻĹže bĂ˝t na zadnĂ­ stranu vyryto vaĹĄe jmĂŠno Ä?i logo firmy. Amosucouture.com Zippo patří k ikonĂĄm americkĂŠho designu a je znĂĄmĂ˝ doslova po celĂŠm svÄ›tÄ›. NynĂ­ se jeho klasickĂ˝ tvar plnĂ­ zcela novou nĂĄplnĂ­ – nadÄ?asovÄ› muĹžnou vĹŻnĂ­ s originĂĄlnĂ­m konceptem. JednoduchĂ˝ hladkĂ˝ flakĂłn z kovu a skla mĂĄ ikonickĂŠ „zippo klik“ otevĂ­rĂĄnĂ­, coĹž jej pĹ™edurÄ?uje za ideĂĄlnĂ­ho spoleÄ?nĂ­ka modernĂ­ho muĹže bÄ›hem jeho vĹĄednĂ­ch dnĹŻ i vĂĄĹĄnivĂ˝ch noÄ?nĂ­ch dobrodruĹžstvĂ­. Od zåří je exkluzivnÄ› k dostĂĄnĂ­ v parfumeriĂ­ch Fann. Fann.cz

ZLATÉ VOLà N�

FIERY FRAGRANCE

OHNIVĂ VĹŽNÄš Zippo is one of the icons of American design and is literally renown all over the world. Its classical form is now filled with a wholly new content, with ti-

meless masculine scent with an original concept. The simple and smooth flask made of metal and glass is given the characteristic‚ zippo-click‘ which predetermines it to become an ideal company for the modern man during his daily routines but also during his passionate adventures. From September it is available in the parfumerie chain Fann. Fann.cz

THE GOLDEN CALL The English company Amosu Couture specializes in luxury design for mobile phones and their accessories. Lately they have come up with a series of BlackBerry 9900, This high-power smart phone is framed with gold of 24 carats, giving it a really elegant profile. It is offered in white gold and platinum renditions as well. Should you wish, you may have your name or your company’s logo engraved on the reversed side. Amosucouture.com

  

inzerce

 

(Ă›+ÂŞ+ÂŞ!(0)2Ä›" J EZ

EH

B

EL

  +,3ÂŚ,ĉ"1ă"+ÂŞ SE SLEVOU 25% +UJĂ„LKDĂ‘?D(Ăœ + dĂĄrek $AH-NKCNAOEBJ=KĂœJĂ„KGKHĂ„ VJ=ĂœGU(AAJSAHHRDK@JKPĂĽ(Ăœ

3Ă„?AEJBKNI=?Ă„K@=HÄŠĂ„?D=PN=GPERJĂ„?DJ=>Ă„@Gš?D=JAF>HEÄœÄŠĂ„IO=HKJQLKOGUPQFĂ„?Ă„IOHQÄœ>U!ANIE?VĂ„OGšPAJ=ÄĄ tel.: 296 554 697 / 698 / 951 e-mail: dermic@primavera-and.cz

www.dermic.cz


POLO

HOME COLLECTION

     

 '2&!)-%#$.*"),*(-*&2' 45 !',*-&(/,.%+$2 *" 2$-)'3 !',*-&10%/!6+$2 *"


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

Druhý ročník veletrhu dárků a exkluzivních předmětů Bonexpo 2011 proběhne 15. – 18. 9. na Výstavišti v pražských Holešovicích a představí novinky v doplňcích a dárcích všeho druhu. Co rozhodně při své návštěvě Bonexpa 2011 nemůže minout, je stánek firmy PenShop.cz. Představí luxusní pera různých světových značek, mezi jinými také Visconti, Cross, Graf von Faber-Castell a mnohé další. Některé skvosty, například psací nástroje z archivních sbírek společnosti Cross nebo limitované edice Visconti s diamanty budou zapůjčeny pouze pro veletrh. Již to samo o sobě je dostatečným důvodem k jeho návštěvě. Bonexpo.cz

TRADE FAIR BONEXPO

VELETRH BONEXPO The second year of the fair of gifts and luxury objects Bonexpo 2011 will take place from the 15th to the 18th of September in the Exhibition centre in Prague-Holešovice and will present novelties in accessories and gifts of all kinds. A thing you definitely cannot miss during your visit to Bonexpo 2011 is the exhibition stand of the PenShop.cz company. They will present luxury pens of various world brands including Visconti, Cross, Graf von Faber-Castell and many others. Some jewels, for example typing machines from the archive collections of the Cross company or limited editions Visconti with diamonds will be lent merely for the fair. This by itself is a sufficient reason to pay a visit to Bonexpo. Bonexpo.cz Celosvětově proslulý muzikál MAMMA MIA! se představí v pražské O2 areně od čtvrtka 22. do neděle 25. září 2011 v rámci šesti exkluzivních představení. Muzikál se skládá z 22 báječných skladeb skupiny ABBA, včetně hitů Chiquitita, Dancing Queen, I have a Dream nebo The Winner Takes It All. Muzikál MAMMA MIA! drží světový rekord v počtu představení nazkoušených různými divadelními soubory. V současné době vystupuje po celém světě celkem 10 různých produkcí muzikálu, show zavítala již do 270 měst na celém světě a vidělo ji 45 milionů diváků. Připojte se k nim, zaručeně nebudete litovat. O2arena.cz The world famous musical MAMMA MIA will present itself in the Prague O2 Arena beginning Thursday September 22 until the 25th September 2011 as a part of 6 exclusive performances. The musical composes of wonderful songs of the ABBA band, including the hits like Chiquitita, Dancing Queen, I Have a Dream or The Winner Takes It All. The MAMMA MIA musical holds a world record in the number of performances done by different theatre groups. Currently, there are altogether 10 different productions of the musical over the world. The show has already come to 270 cities all over the world and has been seen by 45 million spectators. Join them, you will certainly not regret it. O2arena.cz

12

Již tradičně v září proběhne veletrh interiérů a designu Tendence. Šestnáctý ročník, jenž bude k vidění od 15. do 18. září na pražském Výstavišti, znovu představí novinky a trendy v mnohých designových odvětvích. Kromě nábytku se návštěvníci mohou těšit také na celou řadu doplňků, dekorací a bytového textilu. Již neodmyslitelnou součástí veletrhu budou také doprovodné soutěže – Okno v interiéru, IN LIGHT a Top design. Množství vystavovatelů je opět velké a program kvalitní. Veletrh Tendence se drží vysoce nastavené laťky a patří k tomu nejlepšímu, s čím se v ČR ve sféře trendy bydlení můžeme setkat. Itendence.cz

VELETRH

TENDENCE

Traditionally an interior and design trade fair Tendence takes place in September. For the sixteenth year you can see news and trends of many design branches from 15th- 18th September in Výstaviště Praha. Apart of furniture the visitors can look forward to wide range of accessories, decorations and soft furnishings. An inherent part of the fair there are accompanying competitionsWindow in Interior, In Light and Top Design. The number of exhibitors is huge and the program is high quality as well. Trade fair Tendence keeps and follows high standard and it belongs to the best you can meet in the sphere of design in the Itendence.cz Czech Republic.


KULTURNÍ TIPY/CULTURAL TIPS

Letos se můžete znovu těšit na hudební festival na kouzelném nádvoří zámku Mělník, kde v minulosti žilo 23 českých královen a princezen. Čtvrtý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Jiřího Lobkowicze přinese řadu hudebních i divadelních vyžití. Mimo jiné se můžete těšit na Český národní symfonický orchestr, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem nebo na Divadlo J. K. Tyla Plzeň. Velkým lákadlem bude také houslový koncert Jaroslava Svěceného 7. září. Festival Jiřího Lobkowicze Imusicfest.com potrvá do 10. září.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL ˇ JIRÍHO LOBKOWICZE

INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL OF GEORGE LOBKOWICZ This year you can once again look forward to a music festival at the magical court of the Mělník castle that has in the past accommodated 23 Czech queens and princesses. The fourth International music festival of George Lobkowicz will bring a number of cultural and theatrical events. Among others you can look forward to the Czech national symphonic orchestra, the North-Bohemian theatre of opera and ballet Ústí nad Labem or the Theatre of J.K. Tyl Plzeň. A great attraction will also be the concert of Jaroslav Svěcený on the 7th of September. The festival of Jiří Lobkowicz will last until the 10th of September. Imusicfest.com

PRAGUE FASHION

Historické centrum Prahy znovu zahalí špičková móda, kreativní show a krásné ženy. Po roce se do Pařížské ulice vrací Prague Fashion Weekend, tentokrát 24. a 25. září. Pro tuto událost vyroste v nejluxusnější pražské ulici jedno z nejdelších přehlídkových mol ve střední Evropě. Prague Fashion Weekend nabídne to nejlepší z dílen českých i světových módních návrhářů a nebudou chybět značky jako Victor & Rolf, Pietro Brunelli, Marella nebo R. Cavalli. Tuzemskou scénu reprezentují mezi mnohými kolekce Taťány Kováříkové, Martiny Nevařilové, Zuzany Veselé či Beáty Rajské. Opomenuta nezůstane ani mladá vlna, pro ni je určena soutěž New Fresh Style 2011. Fashionweekend.cz

WEEKEND

The historical centre of Prague will once again be flooded by top fashion, a creative show and beautiful women. The Prague Fashion Weekend is after a year returning to the Pařížská street, this time on September 24 and 25. One of the longest catwalks in Central Europe will be erected in the most luxury street in Prague for this occassion. The Prague Fashion Weekend will offer the best from the creations of Czech as well as world fashion designers and there will not even be missing brands such as Victor & Rolf, Pietro Brunelli, Marella or R. Cavalli. The local scene is represented among others by the collections of Taťána Kováříková, Martina Nevařilová, Zuzana Veselá or Beáta Rajská. The “young wave” will not be forgotten either. The competition New Fresh Style 2011 is dedicated to young designers. Fashionweekend.cz

14

Báječná salsa party v rytmu hudební kapely LOS RUMBEROS na vás čeká v polovině září, 15.9., v Kulturním Centru Vltavská. LOS RUMBEROS je devítičlenná salsová kapela, která se během několika let svého vývoje vyprofilovala na českého specialistu na afro-kubánskou hudbu. Její repertoár tvoří jak skladby předních světových interpretů (Tito Puente, Poncho Sanchez, Celia Cruz, Carlos Santana, Marc Anthony), tak vlastní tvorba. Bohatá perkusivní rytmika, silná dechová sekce a zpěv Kateřiny Myškové vás jistě rozhýbou k tanci. Vltavska.cz

SALSA PARTY An amazing salsa party in the rhythms of the LOS RUMBEROS band will be awaiting you in the middle of September ,on the 15th, in the Cultural Center Vltavská. LOS RUMBEROS is a 9-member salsa band that has along the few years of its development shaped into a Czech specialist in Afro-Cuban music. Its repertoire constitutes of world class performers’ songs (Tito Puente, Poncho Sanchez, Celia Cruz, Carlos Santana, Marc Anthony) as well as their own pieces. Rich percussion rhythms, powerful brass section and singing of Kateřina Myšková will surely move you to dance. Vltavska.cz


KNIHY/BOOKS

Titul 501 filmů, které musíte vidět patří do kategorie knih, které vždy vyvolávají diskuze o objektivitě výběru. V tomto případě autoři vybírali ze žánrů akčních, dobrodružných a historických filmů, pokračovali komediemi, dramaty, horory a muzikály, za nimiž následovaly romantické filmy, sci-fi a fantasy, detektivky a thrillery. Na závěr nabízejí výběr z toho nejlepšího v historii vojenských filmů a westernu. Přibližují nám překvapující úspěchy na poli speciálních efektů v dobách před i po zavedení počítačových triků, vynikající kinematografické experimenty, šokující výkony, debuty i labutí písně. U žádného z filmů nechybí obsazení, krátký nástin děje, výběr z kritik a ohlasů, zajímavosti a samozřejmě fotografie. A jaké filmy se do žebříčku dostaly? Jmenujme například Casablancu, Snídani u Tiffaniho, Schindlerův seznam nebo trilogii Pán prstenů... Slovart.cz

Kolem dokola zeměkoule, světadíl za světadílem, tu najdete to nejkrásnější, co nabízí svět: 1 000 míst, která cestovatele zaručeně rozechvějí. Ruiny chrámů, velkolepé hotely, přírodní rezervace divokých zvířat, horské osady, rychlá občerstvení, hrady, slavnosti, korálové útesy, restaurace, katedrály, odlehlé ostrovy, operní domy, muzea a tak dál. Vždy získáte přesnou informaci, na co a proč se máte podívat, dále užitečné adresy, webové stránky, telefonní a faxová čísla, doporučenou dobu k návštěvě. Konec lelkování, vydejte se na cestu s tímto „itinerářem na celý život“. Slovart.cz

The title 501 Must-See Movies belongs to category of books, which always raise discussions about objectivity of a choice. In this case authors picked from action genres, adventure and historic films, also comedies, dramas, horrors and musicals then follows romantic movies, sci-fi and fantasy, detectives and thrillers. In the end they offer the best selection of military and western films. Authors take a closer look on surprising success of special effects in times before and after computer generated imagery, perfect cinematographic experiments, shocking performances, debuts and swan songs. No film description is missing cast, brief story outline, selection of critique and responses, curiosities and of course photography. And what films made it to the list? Let’s name some examples like Casablanca, Breakfast at Tiffany’s, Schindler’s List or the Lord of the Rings trilogy… Slovart.cz

THE GOOD SOLDIER ŠVEJK BEFORE WAR AND OTHER ODD STORIES

JAROSLAV HAŠEK

Osudy dobrého vojáka Švejka zná asi každý. Málokdo ale ví, co dělal Josef Švejk před válkou. Pět povídek o podivných a zajímavých příhodách poctivého vojína je rozšířeno o dvaadvacet dalších, neméně humorných příběhů s rozličnými náměty. I ty dokazují, že byl Jaroslav Hašek bystrý a vtipný pozorovatel okolí a opravdový mistr pera, který nenávidí přetvářku, sentiment, usedlost a má odpor k mravním a literárním konvencím. Ty ostatně boří i Petr Urban, který svými neotřelými ilustracemi knihu doprovodil. Bonusem knihy je DVD s animovanými příhodami dobrého vojáka Švejka. Xyz-knihy.cz The Fateful Adventures of the Good Soldier Švejk is probably known by all. But not all know what Joseph Švejk was doing before the war. Five stories about curious and interesting events of the honest private are extended by twenty-two at least as same humorous as other stories and with diverse themes. Those prove as well, that Jaroslav Hašek was a bright and witty spectacor of his surroundings and the real pen master, which hates pretense, sentiment, homesteadness and has a negative attitude towards moral and literal conventions. After all, they are being tore down by Peter Urban, as well, who accompanied the book with his fresh illustrations. The book comes with a bonus, a DVD with animated stories of the good soldier Švejk. Xyz-knihy.cz

16

1000 PLACES TO SEE

BEFORE YOU DIE All around the globe, continent by continent, here you can find the best of beauty offered by the world: 1000 places, which will surely make any traveler shake. Temple ruins, magnificient hotels, nature reservations full of wild animals, mountain hamlets, fast foods, castles, festivities, coral reefs, restaurants, cathedrals, remote islands, opera houses, museums and so on. You will always get the full information on what to look at and why, also helpful addreses, web pages, telephone and fax numbers, recommended time of visit. Enough loitering, let’s go on a journey with this „itirenary for life“. Slovart.cz


KNIHY/BOOKS

Antoni Gaudího – slavný architekt, který do Španělska a především Barcelony láká milovníky umění z celého světa. V katalánské metropoli realizoval téměř všechna svá díla: vily pro dobře postavené měšťany, rozsáhlý park Güell a především proslulý chrám k poctě Svaté rodiny – projekt započatý před sto lety, který stále čeká na dokončení. Gaudího život byl plný rozporů. Jako mladík se připojil k hnutí katalánských nacionalistů a stavěl se kriticky vůči církvi, ke konci života věnoval všechny své síly stavbě jediného kostela a image dandyho vystřídalo spartánské stáří. Život zasvětil svému umění, byl nazýván „Dantem architektury“. Slovart.cz

Začtěte se do napínavého thrilleru odehrávajícího se v době, kdy epochu carského Ruska vystřídal čas stalinského teroru. Inspektor Pekkala, známý jako Smaragdové oko, býval kdysi nejslavnějším detektivem celé Rusi a spřízněnou duší cara. Teď ho vězní ten, koho kdysi stíhal. Jako miliony dalších skončil na Sibiři v gulagu a v sovětském Rusku po něm zůstala jen legenda. Stalin ho ale po letech dočasně omilostní. Je totiž jediný, kdo by mohl vypátrat skutečného vraha carské rodiny a najít carův poklad. Pokud se mu to podaří, má být jeho odměnou svoboda, neuspěje-li, čeká ho smrt. Xyz-knihy.cz

GAUDI – THE COMPLETE BUILDINGS Antoni Gaudi – the famous architect who attracts Art lovers from the whole world to Spain and especially to Barcelona. He made all his works in Catalane metro pole: villas for well situated citizens, large park Güell and mainly the renowned temple in the name of The Saint family – a project started a 100 years ago, which is still awaiting completion. Gaudi’s life was full of contradictions. As a young man he joined the movement of Katalani nacionalists and critizised the Church. Towards end of his life he put all his efforts in building of the one church and his dandy image was replaced by his spartan age. He devoted his life to his own Art and was often called The Dante of Architecture. Slovart.cz

NADSAMEC

THE SUPERMALE

Hyperbola na malé ploše, tak by bylo možno velmi stručně charakterizovat osobitý satirický text Nadsamce Alfreda Jarryho. Nadměrně obdařený, vyvinutý a zdatný nadsamec beroucí na sebe podobu indiána, nadlidské výkony v podobě rychlostního závodu pětikola osazeného lidskými závodníky s lokomotivou, nadčasové vynálezy symbolizované univerzálním palivem Perpetual Motion Food, zajišťujícím výživu závodníků, či elektrickými přístroji testujícími intenzitu lidského citu… Realita roztříštěná na kousky, jež se znovu absurdně spojí v surreálnu na rádoby vědeckém pozadí, po němž defilují postavičky, figury i monstra odhalující a demonstrující činy nemožné, to je zparodovaný mýtus supermana počátku 20. století – Nadsamce Alfreda Jarryho. Nový překlad doplňují ilustrace akademického malíře Petra Faltuse. Xyz-knihy.cz Hyperbole in a small space, this could have been a very brief, peculiar and satiric characterization of The Supermale by Alfred Jarry. Over-sized gifted, mature and able-bodied supermale taking upon himself the look of an Indian, superhuman performances in the form of a high speed race of a five wheeler with human competitors and locomotive, timeless contraptions symbolized by universal fuel Perpetual Motion Food, providing nourishment to the contestants, or electrical inventions testing the intensity of a human emotion…Reality shattered to pieces, which is again absurdly joined in surreal on a would-be scientific background, on which characters parade, figures, monsters even, unfolding and demonstrating impossible actions, it is the parodied myth of the superman of the early 20th century – The Supermale by Alfred Jarry. The new translation complemented by illustrations of the academic painter Peter Faltus. Xyz-knihy.cz

18

EYE OF THE RED TSAR Immerse yourself in to the suspenseful thriller taking place in the time when Tsar Russia changed into Stalin’s terror. Inspector Pekkala, known also as The Emerald Eye, was formerly the most famous detective of all Russia and kindred of the Tsar. Now he is held in prison by the one he chased a long time ago. As millions others he ended up in Siberia’s gulag and he remained only a legend in rest of the Soviet Russia. But after some years he receives a temporal pardon from Stalin. It is because he is the only one who can seek out the real killer of the Tsar family and find their treasure. If he succeeds, the only reward is to be his freedom, but if he won’t, death will await him. Xyz-knihy.cz


„…because experience matters...”

„…protože na zkušenostech záleží...” MOOD s.r.o.

Pobřežní 249/46, 186 00, Praha – Karlín Tel: +420 222 318 686 Fax: +420 222 313 373 E-mail: info@mujmood.cz www.mujmood.cz

Po dohodě i mimo otevírací hodiny

Otevírací doba: Opening hours: Po – Pá Mon – Fri 9:00 – 18:00 9 am – 6 pm Upon request beyond opening hours


FASHION

MÓDA

21


HERMES

MÓDA/FASHION FENDI

L.V.

E. SCERVINO

Léto je za námi a je načase připravit naši garderobu na deštivé, chladné dny bez slunce. Podzimní kolekce se střihově od těch letních moc neliší. Stejně jako v létě jsou typické dva kontrasty-mini a maxi, nyní je však musíme kombinovat. Minisukně či kraťasy podpořte vysokými kozačkami a dlouhým kabátem, romantický vzhled dlouhých šatů zase umocní podzimu přizpůsobené balerínky. Jste-li minimalisticky oděna, neměla by vám chybět kabelka velkých rozměrů a naopak. To samé platí i o špercích. Dva extrémy typické pro tento podzim, Maxi a Mini, dávají ženám možnosti velkého výběru a neomezují, jelikož jsou shovívavé ke všem typům postavy.

E. SCERVINO

MAXI

S. FERRAGAMO

. L.V

MAX MARA

DIOR

DI OR

DI OR

DIOR

PRADA

OR DI

PR

AD A

L.V .

FENDI

L.V.

22

PRADA


FENDI

MÓDA/FASHION

MARC JACOBS

BURBBERY

O GI

AN

I

J. GALLIANO

OR GI

M AR

HERMES

DIOR

DIOR

PRADA

E. SCERVINO

S. FE

RRAG

A MO

DIESEL

MARS JACOBS

LAPIS

The summer has gone and it is time to get our wardrobe ready for the rainy, gloomy and chilly days. The autumn collection is not that different from the summer collection, as far as tailoring and cutting is concerned. Just like in the summer, the two contrasts rule supreme: the mini and the maxi. The novelty of the season is that the time has come to combine these two. Either mini-skirts or shorts, both should be supported with high-heeled lady’s boots and long coats. The romantic appearance of long dresses on the other hand calls for shorter ‘ballerina’ jackets adjusted to the season. If your attire is minimal, you should balance it with a handbag of greater proportions or vice versa. The same goes for you jewellery. Maxi and Mini, the two extremes which rule this season allow women for an uninhibited freedom of choice, as they are kind to all kinds of shapes and figures.

L.V.

L.V.

MINI

HER

MES

23


MAX MARA

DIOR

S. FERRAGANMO DIESEL BURBBERY

BURBBERY

SERGIO ROSSI

BURBBERY

DIESEL MARNI RUSH

PRADA

BURBBERY

24

KENZO

TOD΄S


L AP

IS

MÓDA/FASHION HERMES

Je více módních prvků, které mají návrháři ve svých podzimních kolekcích pro tento rok společné. Pokud však jde o vzory, shoda panuje pouze u jednoho, a tím je kostka. Některé značky, jako např. Burbbery, by se bez ní samozřejmě neobešly a nejsou tedy překvapením, jiné však dokazují právě fakt, že kostka je letos IN. Ať velké či drobné se objevují u všech částí dámského oblečení, od klobouků, kostýmků, sukní, košil, kabátů až po boty. S jejím použitím však buďte opatrné. Ne více než jedna část vašeho outfitu by měla ukazovat tento populární tvar, zbytek by měl být jednobarevný, nicméně kontrastní.

THE DICE ARE CAST

VER

KOSTKY JSOU VRŽENY

E

KENZO

There are several fashion components shared by the designers for this autumn collection. As far as the patterns are concerned, there is only one unifying element shared by all, and it is the ‘dice’. The chequered or tartan material does not suprise us with trademarks such as Burberry, but the fact that all the others have incorporated it in their collections proves that this pattern is IN during the coming season. Either huge or tiny, they appear in all parts of female outfits and dresses. They accompany hats, costumes, skirts, shirts, jackets, but even the shoes. As you reach out for this pattern, a word of warning feels to be fitting: use it with caution. Not more than one singe part of your outfit should display this trendy pattern, the rest should be single coloured and evoking contrast.

GALL

IANO

ND I

JOHN GA

LLIANO

J OH N

FE

HERMES

SAC

DIOR

TOD΄S

TOD΄S

MARC JACOBS S. FERRAGAMO

25


HERMES

MÓDA/FASHION

AD A PR

S. FERRAGAMO

DIOR

Kostýmek, ať již klasický nebo kalhotový, by měl být součástí šatníku každé úspěšné ženy. Letos převládají ale spíše ty, inspirované pánskou módou, tedy kalhotové. Minimalistické střihy, plisované kalhoty s délkou ne delší než nad kotníky (tedy převážně), kabátky s dvouknoflíkovým či dvouřadým zapínáním, občas ještě doplněné páskem. Nic, co bychom již v minulých sezónách neviděli. Barevně také návrháři nijak nešokovali. Klasikou zůstává široká škála odstínů šedé- od metalické až po téměř černou, nově přibyla barva olivová a občas vše prozáří oranžová. Naopak materiálů použitých na dámské kostýmky je opravdu mnoho. Máte na výběr bavlnu, vlnu, tvíd či dnes jen zřídka používané sukno. Možností je spousta, jestli tedy ještě nevlastníte několik kostýmků, tak si jistě tento podzim nějaký pořiďte, pokud tedy chcete ukázat, jak úspěšná jste!

PÁNSKÁ L.V.

MAX MARA

INSPIRACE

BURBBERY

Suit, female classic or the pantsuit, should be a part of an every successful woman´s wardrobe. This season pansuits dominate. Minimal cuts, plisé trousers with its length no longer than above the ancles, double button jackets or two row fastening, sometimes together with the belt. Nothing new we haven´t seen in previous seasons. If it comes to colours fashion designers haven´t shocked eather. Classic stays with the wide range of the gray- from the metalic gray to the black shadows, olive green appears newly and the orange colour illuminates occasionally. On the contrary there is a wide range of materials used for the suits. You can chose from cotton, wool, tweed or today rarely used pimento baize. There are many options, so if you still don´t have any suit you should definatelly get one this season and show the world how successful you are!

FENDI

KENZO

FENDI

HERMES

26


DIOR

MÓDA/FASHION

HERMES

DIOR

TOD΄S

FENDI

MASCULINE INSPIRATION L. BOHINC

I KENZO

ND

S. FERRAGAMO

ESCADA

VICTOR&ROLF

S. FERRAGAMO

MAX MARA

FE

FENDI

L.V.

FENDI

27


KENZO

ERMANNO SCERVINO

MÓDA/FASHION

PRADA

DIOR

ESCADA SPORT

C LUISA

E R A NO

DIESEL

L.V.

JEMNÝ DOTEK

VLNY

Pro dny, ne ještě mrazivé, by neměl ve vašem šatníku chybět nějaký ten pletený kousek. Letos však klasický vzhled venkova dostává městský a sofistikovanější nádech. Kratší, ale i dlouhé kabátky jsou převážně splývavé, bez výrazného vrstvení, s velikostí však téměř vždy větší než je právě ta vaše. Nejčastěji používanými materiály jsou alpaková a mohérová vlna s dlouhým vlasem, hladká velbloudí srst či kašmír. Nemusíte se proto vůbec obávat jakýchkoli nepříjemných svědivých pocitů, které možná znáte z minulosti. Úplety jsou převážně vyvedeny v nevýrazných barvách podzimu-béžové, tabákové hnědé, olivové a mechové zelené či šedé. Nutno je tedy oživit např. páskem, kloboukem, kabelkou nebo šperkem výraznější barvy, nejlépe žlutou, mandarinkovou nebo rumělkovou. PRADA

S. FERRAGAMO

S.McCARTNEY

DIESEL

FENDI L.V.

ES

CA

DA

HERMES

28

FENDI

ESCADA


RY BE BU

RB

MÓDA/FASHION

JOHN GALLIANO

NZ

O

LE

SIL

LA

KE

PRADA

L. CERANO

JOHN GALLIANO

THE GENTLE TOUCH OF WOOL

L. CERANO

DIESEL

S.McCARTNEY

FENDI

KENZO

DIESEL

HERMES

For the chilly but not yet freezing days there must be room in your wardrobe for some knitted pieces. The classical country style of these clothes is further enhanced with a touch of urban sophistication. The shorter jackets, but also the longer coats are flowing without any striking layering and their size is usually slightly bigger than your usual size. The material most used is alpaca and mohair wool with long nap and soft camel hair or cashmere. You do not need to worry about any inconvenient touch or sensation. The knitted pieces are mostly rendered in the earth-bound colours of the season: beige, tobacco-brown, olive- and moss- green, but also grey. This means that you should liven them up with a decorative belt, hat, handbag or jewellery of much more vibrant and radiant colour such as yellow, tangerine or vermilion.

BURBBERY

T OD ΄ S

DIESEL

29


FE

DIOR

ND I

Přichází nová éra umělých kožešin! Návrháři dobře vědí, jak ženy milují kožichy. Než nastane období, kdy se celé zahalíme do chlupatého kožíšku, připravili pro nás modely, s kterými ukojíme tuto naši touhu. Umělé kožešiny jsou součástí téměř čehokoli. Jsou aplikovány na límce, rukávy, kapuce, ale jsou nově součástí sukní, šatů, kapes, fiží, kostýmků nebo i šátků. Chlupatá kabelka není žádnou žhavou novinkou, tu již možná máte z minulého roku. Jen ji můžete vyměnit za barevnější model, který právě umělotiny nabízí, možností je spousta. Nechte se inspirovat námi vybranými kousky.

CINELLI

PRADA

BRUNELLO CU

VANESSA BRUNO

MAX MARA

DIOR

PRADA

KENZO

HŘEJIVÝ LUXUS

FENDI

MAX MARA

DIOR

TOD΄S

30


D IO

VANESSA BRUNO

J. GALLIANO DIOR LUISA CERANO

ADA

A new era of fur-like fabrics is knocking on our door. Designers know fully well, how much women adore furry accessories. Until the time comes ,when we can finally be shrouded in a fur-coat, they had already prepared some models for us to satisfy our craving for this material even now. Fur-like fabrics are practically applicable to almost anything. You can complement gorgets, sleeves, hoods or amices with fur, but it can be worked into skirts, dresses, pockets, fichus, suits and even scarves. A furry handbag is not a hot novelty, you may already have one from the last year. However, you can easily replace it with a more colourful model. This is an advantage of these artificial fur-like textiles, the possibilities are boundless. Allow yourself to be inspired by the pieces we have chosen for you.

WARMING LUXURY

ESC

BURBBERY

FENDI

MAX MARA

R

DIESEL

LOUBO

UTIN

DI E

SEL

ESCADA

31


MÓDA/FASHION

PŘITAŽLIVÁ ATTRACTIVE SENSIBILITY

SMYSLNOST

Po dvouleté pauze na mateřské dovolené se vrací na scénu módní návrhářka Soňa Hlaváčková. Svoje umění v nové kolekci pozvedá na novou úroveň. „Inspirovala mě moderní silná žena“, prozrazuje Soňa svůj záměr. „Žena v mých šatech je úspěšná a sebevědomá. Exkluzivní model její osobitost dokonale podtrhuje a ona je středem pozornosti, kamkoliv se vydá. To umí dokonale využít a svůj večer si užije do posledního momentu.“ Luxusní inspiraci pro Váš podzim Vám exkluzivně přinášíme jako první. After a two-year maternal leave the fashion designer Soňa Hlaváčková returns. She raises her work in the new collection onto a new level. “A modern, strong woman inspired me“, reveals Soňa her intention. “A woman in my clothes is successful and self-confident. The exclusive model perfectly underlines her individuality, and she is a center of attention wherever she goes. That she can perfectly take advantage of and enjoy her evening to the last moment”. The Luxurious inspiration for Your Autumn we exclusively bring you first.

ŠATY/ FOTO/ MODELKY/ MAKE-UP A VLASY/ MÍSTO/

32

DRESS: SOŇA HLAVÁČKOVÁ PHOTOGRAPHY: MARIO GOTTI – WW.MARIOGOTTI.COOM MODELS: ANDREA HERINGOVÁ, IVANA KIČIKOLEVOVÁ MAKE-UP AND HAIR: LENKA ŠOURKOVÁ (5TH AVENUE) PLACE: CARLO IV BOSCOLO PRAGUE


MÓDA/FASHION

Svět ležící u nohou Bohaté šaty, zdobené diamanty a stříbrným štrasem vytvoří ze svatebního dne ten nejkrásnější den v životě. Do štrasových jiskřivých ornamentů jsou vkomponována jemná pírka. The world at your feet A rich dress decorated with diamonds and silver strass will make your wedding day the best day in your life. Soft feathers are incorporated within the sparkling strass ornaments.

33


MÓDA/FASHION

Večer v disco stylu Jemný satén zdobí ručně vyrobená brož s kameny Swarovski na rameni a na ozdobném pásku. Klubová noc právě začíná... boty: Cesare Piacotti A disco-style evening Delicate satin is decorated by a hand-made brooch with Swarovski stones on the shoulder and a decorative belt. A club night is about to begin... shoes: Cesare Piacotti

34


MÓDA/FASHION

Zosobněná svůdnost Ručně tkaná francouzská krajka s korálkovými okraji odhaluje ramena a na Vašich zádech podtrhuje svůdné křivky. Motýlí průvěsy dodávají šatům lehkost a rafinovanost. Krystaly Swarovski Vás ještě rozzáří. naušnice: Miss Bijoux Embodied seduction Hand-woven French lace with beaded edges reveals shoulders and underlines sexy curves on your back. Butterfly chains complement the dress with lightness and sophistication. In addition, the Swarovski crystals will simply make you shine. earrings: Miss Bijoux

35


MÓDA/FASHION

Černá a bílá Krajka s ručně vypalovaným vzorem a pštrosímy pery, zdobená korálky a černými kameny. Odhalený dekolt zdobí štrasová aplikace. Lehký hedvábný šifon je doplněn ruční krajkou a korálkovou aplikací. Luxusní kožešina může zdobit Váš krk. naušnice: Miss Bijoux boty: Cesare Piacotti, Disquared

Black and white A lace with hand-burnt motives and ostrich feathers, decorated with beads and black stones. A revealed cleavage is decorated by a strass ornament. Light silk chiffon is complemented by hand-made lace and a beadedornament. A luxury leather may decorate your neck. earrings: Miss Bijoux shoes: Cesare Piacotti, Disquared

36


MÓDA/FASHION

Zrcadlová královna Tyrkysově modrý satén zjemňuje jemná arabská krajka. Model zdobí krystaly Swarovski a pštrosí pírka. Všitý korzet vytvoří božský dekolt. naušnice: Miss Bijoux Mirror queen Turquoise blue satin is softened up by a delicate Arabian lace. The model is decorated by Swarovski crystals and ostrich feathers. An in-sewn corset will create a goddess-like cleavage. earrings: Miss Bijoux

37


MÓDA/FASHION

Vášnivá elegance Šaty z ručně tkané francouzské korálkové krajky odhalují krásu ramen. Ručně prořezávaný ornament prodlužuje záda a umocňuje ladnost postavy. Šaty zdobí ručně vyráběné průvěsy ze stříbrného štrasu a krystalů Swarovski. Passionate elegance A dress from hand-woven French beaded lace reveals the beauty of shoulders. A hand-cut ornament prolongs the back and empowers the figure’s grace. The dress is decorated with hand-made silver strass chains and Swarovski crystals.

38


MÓDA/FASHION

To je můj večer! Hedvábný šifon lemovaný štrasem Swarovski uhýbá z cesty kombinaci francouzské a arabské krajky, doplněné plisovaným tylem a pštrosími pírky. Hluboký sexy dekolt rozzářený kameny Swarovski udělá z každého večera jen Váš. naušnice: Miss Bijoux boty: Cesare Paciotti This is my evening! Silk chiffon edged with Swarovski strass makes way to a combination of French and Arabian lace joined by pleated tulle and little ostrich feathers. A sexy deep cleavage lightened up by Swarovski stones will transform every evening into your very own. earrings: Miss Bijoux shoes: Cesare Paciotti

39


MÓDA/FASHION

Krásná tajemnost Jako tajemná cizinka budete vypadat v modelu s francouzskou krajkou s ručně všívanými korálky. Ruční aplikace v dekoltu a peříčky zdobená ramena umocní Vaši neodolatelnost. naušnice: Miss Bijoux Beautiful mystique A model with French laces and hand-embroidered beads will give you the impression of a mysterious foreigner. A hand-made ornament in your cleavage and feather-decorated shoulders will empower your irresistibility. earrings: Miss Bijoux

40


Mauresque Collection

THE ULTIMATE ITALIAN ART OF CREATING JEWELS

Roberto Coin Boutique Parˇížská 1, 110 00 Praha 1 robertocoin.com

Prince Gold Stará Louka 48, 36001 Karlovy Vary princgold.com


KOSMETIKA/COSMETICS

DOKONALOST SAMA

TERRAKÉ HUILE PRECIEUSE RELAXANTE

Suchý tělový olej přináší uvolnění celému tělu i duši. Zanechává pokožku sametovou, vyživenou a voňavou jako čerstvě posekaná tráva. Velice dobře a rychle se vstřebává. 100 ml- Kč 1 290,-

LA PRAIRIE CELLULAR POWER INFUSION

Dry body oil brings relaxation to the entire body and soul. It leaves the skin velvety, nourished and smelling like freshly mown grass. It is absorbed very well and fast. 100 ml- CZK 1 290,-

Přelomový vědecký úspěch v boji s časem. Intenzivní sérum omlazuje pleť, dodává ji potřebnou energii a vitalitu. Viditelné, oslnnivé výsledky. 4 x 7.8 ml – Kč 10 400,-

LANCÔME VISIONNAIRE

Účinný korektor vrásek a pórů pro skutečně krásnou pleť. Sérum obsahující molekulu, která je schopná proniknout do všech vrstev kůže. Textura splyne s pokožkou a okamžitě se vstřebává. Krásný design, voní po růžích a vzácných květech. 50 ml- Kč 2 730,An effective wrinkle and pore corrector for a truly beautiful complexion. A serum containing a molecule that is capable of penetrating to all the skin layers. The texture merges with the complexion and is absorbed immediately. Beautiful design, smells after roses and precious flowers. 50 ml- CZK 2 730,-

A scientific breakthrough in fighting with time. An intensive serum rejuvenates the complexion and gives it needed energy and vitality. Visible and remarkable results. 4 x 7.8 ml – CZK 10 400,-

HELENA RUBIN STEIN PRODIGY POWERCELL NIGHT SHOT

Sérum, které obnovuje a regeneruje pleť. Den po dni, noc po noci pleť ožívá, vypadá viditelně mladší. Zmírňuje vrásky, zpevňuje pleť. Kč 2 450,A serum that will renew and regenerate the complexion. Day by day, night by night does the complexion revive and look visibly younger. Tempers wrinkles, adds firmness to the complexion. CZK 2 450,-

ORLANE ANTIRIDES EXTREME NUIT

ESTÉE LAUDER IDEALIST COOLING EYE ILLUMINATOR

Nový intenzivní oční krém. Výrazně redukuje tmavé kruhy a otoky v oblasti očí, mimořádně rozjasňuje. Může se pochlubit prvním aplikátorem s tvarovanou keramickou špičkou – jemně masíruje, dodává unaveným a oteklým očím novou energii. Kč 1 700,A new intensive eye cream. Noticeably reduces dark circles and swelling around the eyes and leaves the eye area exceptionally illuminated. The cream boasts a new applicator with a shaped ceramic head – gently massages, gives new energy to tired and swollen eyes. CZK 1 700,-

Krásná, zdravá, zářící pleť. Kdo by si ji nepřál. Pečujte o ni, jak jen můžete, určitě se vám odvděčí. Nadopujte ji výživou a hydratací. S takovouto pletí se nemusíte bát výrazného líčení a trendů. Zbývá směle vykročit do víru města. Beautiful, healthy, luminous complexion. Who would not long for one? Take care of your complexion as much as you can and it will surely pay you back. Dose it up with nourishment and hydration. With such complexion you do not need to fear bold make-up and trends. All that is left is to courageously hit the busy city streets.

42

ESTÉE LAUDE IDEALIST EVEN SKINTONE ILLU MINATOR

Intenzivní, jemné sérum bez obsahu oleje, které obsahuje exkluzivní technologii Triple-Optic, aby mohlo ihned zajistit pleti okamžité rozjasnění. Za pouhé 2 týdny viditelně redukuje nejednotný tón pleti a pomáhá předcházet jeho opětovnému objevení. 50ml. Kč 2 650,-

Nejúčinnější regenerační noční program na vrásky. Sérum obsahuje výtažek z mořského planktonu, který podporuje ukládání energie v buňkách. Vrásky jsou zmírněny a vyhlazeny. Omlazení je viditelné. 30 ml, Kč 5 875,The most effective regenerating night programme for wrinkles. The serum contains a sea plankton extract that supports energy storage in the cells. Wrinkles are tempered and cleared out. Rejuvenation is visible. 30 ml, CZK 5 875,-

EXCELLENCE ITSELF

An Intensive, gentle serum without oil that contains an exclusive technology Triple-Optic to grant the complexion with immediate brightness. It visibly reduces the complexion’s uneven tone and helps to prevent its return in mere 2 weeks. EDC 50ml. CZK 2 650,-


KOSMETIKA/COSMETICS

SAFETY BET NARCISO RODRIGUEZ IN COLOR FOR HER

Hluboce smyslná vůně se stopy tajemství a okouzlující aurou svádění. Ucítíte tóny ambry a vanilky spolu s dřevitými akordy přinášející osvěžení. Symbol syté barvy a jednoduchosti. EDP 50ml – Kč 1 990,A profoundly sensual perfume with traces of secret and an enchanting aura of seduction. You will smell the tones of amber and vanilla together with refreshing wooden chords A symbol of full colour and simplicity. EDP 50ml – CZK 1 990,-

SÁZKA NA JISTOTU

AGENT PROVOCATEUR LAGENT

Po dlouhých deseti letech představuje Agent Provocateur svůj druhý dámský parfém, záhadný a smyslně svůdný L´Agent. Lektvar provokace je ztělesněním moderní femme fatale. Smysly omámí mix santalového dřeva, pačuli, myrhy, ambry a mošusu. L´Agent ukrývá ještě tajnou zbraň- feromony. EDP 100 ml- Kč 2 730,Agent Provocateur presents a new and longawaited perfume – mysterious and sensually seductive L´Agent. The potion of provocation is the embodiment of a modern femme fatale. The senses will be intoxicated by a mixture of sandalwood, patchouli, myrrh, amber and musk. EDP 100 ml- CZK 2 730,-

VAN CLEEF AND ARPELS FÉERIE ROSE DES NEIGES

Tato luxusní vůně v limitované edici vzdává hold královně všech květinsněhové růži. Má ovocný, pižmově květinový charakter plný něhy a jemných tónů. Kromě majestátní růže se kouzelná formule skládá z magnólie, čerstvých ostružin, hrušky a cedrového a santalového dřeva. EDT 50 ml – Kč 1 790,This exquisite fragrance in a limited edition salutes the queen of all flowers – the snow rose. It possesses a fruity, musk-floral character full of tenderness and fine tones. Apart from the majestic rose, the magical formula consists of magnolia, fresh blackberries, pear and cedar and sandal wood. EDT 50 ml – CZK 1 790,-

SALVATORE FERRAGAMO ATTIMO LEAU FLORALE

Parfém znázorňující ryzí eleganci, rafinovanost a jiskřivost. Zachycuje jakýkoliv okamžik běžného dne s nadčasovou elegancí v romantickém stylu. Obsahuje lotosový květ, pivoňku, jasmín, pačuli a pižmo. EDT 100ml – Kč 2 050,-

LANVIN ÉCLAT DARPÉGE LIMITED EDITION

Vůně inspirovaná elegancí a nespoutanou svěžestí. Něžný šperk ovíjející hrdlo flakónu lze nosit jako ozdobu zápěstí, která – aplikujete-li na ni vůni – bude povýšena na originální voňavý doplněk. EdP 50 ml Kč 1 290,-

A perfume representing genuine elegance, sophistication and glamour. Captures any moment of a casual day with timeless elegance in a romantic style. It contains lotus flower, peony, jasmine, patchouli and musk. EDT 100ml – CZK 2 050,-

Fragrance inspired by elegance and unbridled freshness. Tender jewel wrapping the bottle throat can be worn as a bracelet. Apply the fragrance on it and it will be promoted to aromatic accessory. EdP 520 ml CZK 1 290,-

VERSACE YELLOW DIAMOND

ESPECIALLY ESCADA

Nová luxusní vůně slavné módní návrhářky. Čistá jako sluneční paprsky, průzračná jako světlo. Při přivonění se nechte okouzlit bergamotem, frézií, leknínem a pižmem. EDT 100 ml- Kč 2 199,-

Nová vůně Escada je inspirována duchem spontánní a okouzlující ženy. Ucítíte jemnou vůni růží, nóty hrušky, ylang-ylang a pižmo. Parfém plný radosti. EDP 75ml- Kč 1 999,-

A new luxurious fragrance by a famous fashion designer. Pure as sun-rays, clear as light itself. Allow your senses to get enchanted by bergamot, fresia, water lily and musk. EDT 100 ml- CZK 2 199,-

The new Escada fragrance is inspired by the spirit of a spontaneous and charming woman. You will smell the soft scent of roses, notes of pear, ylang-ylang and musk. A perfume full of joy. EDP 75ml- CZK 1 999,-

Zlepšit si náladu? Dodat energii? Svádět? To vše umí ten správný parfém. Zbývá jen zkoušet a najít si ten pravý. Podzimu vévodí smyslné a hřejivé vůně.

DKNY GOLDEN DELICIOUS

Luxusní vůně vyhrazena pouze pro nejnáročnější ženy. Ve složení najdete pomerančové květy, bílou růži nebo třeba smyslné pižmo. Vábivá, smyslná, hřejivá. EDP 100ml , Kč 2 350,A luxurious perfume reserved merely for the most demanding women. The composition includes orange blossoms, white rose or sensual musk. Attractive, voluptous, warm. EDP 100ml , Kč 2 350,-

To cheer yourself up? To draw energy? To seduce? The right perfume knows how to do all of this. All that remains is just to sample and find the right one for yourself. Sensual and warm perfumes dominate this year’s fall.

GUERLAIN PARIS SHALIMAR INITIAL

Dnes již kultovní vůně Shalimar byla představena již v roce 1925. Letos připravila značka Guerlain její „lehčí“ verzi. Shalimar Initial je nově obohacena o zelené a ovocné tóny, základ však stále tvoří orientální pižmo, patčula a vanilka. EDP 100 ml, Kč 2 600,-

Nowadays already a cult fragrance Shalimar was introduced already in 1925. This year, the Guerlain brand has prepared its “lighter” version. Shalimar Initial is newly enriched by green and fruit tones. However, the base still lies in oriental musk, patchouli and vanilla. EDP 100 ml, CZK 2 600,-

43


KOSMETIKA/COSMETICS

ENCHANTMENT

OKOUZLENÍ Padající listí, nostalgické vzpomínání, příroda zahalená tajemstvím. Inspirujte se podzimními trendy a vyrazte do ulic výrazně nalíčená, zahalená ve smyslném parfému. Budete neodolatelná. NARCISO RODRIGUEZ IN COLOR ESSENCE

Pravý poklad pro sběratele limitovaných edicí. Delikátní pudrový tón zahalený v oblaku tiáry, ambry a pižma. Tajemství zahalené v temně fialovém flakónku. EDP 50 ml- Kč 1 990,-

LANCÔME MAISON

Tato tvářenka je opravdové umělecké dílo. Vypadá jako vintage pohlednice vyprávějící příběh Paříže z konce čtyřicátých let. Harmonie něžných růží zdobených jemným zlatým postřikem. Kč 1 290,This blush is a true masterpiece. It has the looks of a vintage postcard telling a story from Paris from the end of the 40s. A harmony of gentle roses decorated by a fine sprinkle of gold. CZK 1 290,-

GIVENCHY LUNE MORDORÉE N2

„Měsíční stíny“ Les Ombres de Lune, rozjasňující pudr a intenzivní tmavý stín přináší všechny kontrasty měsíčního svitu, který vrhá jiný pohled na naši realitu. Kč 1 400,„Moon shadows“ Les Ombres de Lune, an illuminating powder and intensive dark shadow bring all the contrasts of the moonlight, which casts a different view on our reality. CZK 1 400,-

A true treasure for the collectors of limited editions. A delicate powder tone veiled in a cloud of tiare, amber and musk. A secret hidden in a dark purple flask. EDP 50 ml- CZK 1 990,-

CHANEL ILLUSION DOMBRE

Oční stíny plné překvapení. Dlouhotrvající ultra lehká a hedvábně krémová textura s pudrovým zakončením dokonale splývá s pletí. Vyberte si ze šesti odstínů. Kč 840,Eye shadows full of surprises. A long-lasting ultra light and velvety cream-like texture with a powder ending perfectly blends with the complexion. Choose from six shades. CZK 840,-

GIORGIO ARMANI PALETTE JACQUARD

Naprosto dokonalé pudrové složení. Mají zářivou, lehkou a jemnou texturu. Ať už si vyberete jemné líčení na den nebo dramatičtější večerní look, budete nepřehlédnutelná. Kč 1 650,An absolutely perfect powder composition. They have a luminous, light and fine texture. May you choose gentle daytime make-up or a more dramatic night-look, you will have striking looks either way. CZK 1 650,-

CLARINS JOLI ROUGE

Hydratuje, zjemňuje. Komfortní rtěnka lákající k políbení. Intenzivní, syté barvy. Kč 520,-

ELLIE SAAB LE PARFUM

Tato vůně je ztělesněním ženskosti. Připomíná sluneční světlo při úsvitu a smyslnost. Ve flakónku se ukrývají pomerančové kvítky, omamná vůně jasmínu, pačuli a dech beroucí medová růže. EDP 90 ml- Kč 2 750,-

Hydrates, softens. A luxury lipstick attracting a kiss. Intense, full colours. CZK 520,-

This perfume is the embodiment of femininity. It evokes the feelings of sunshine at sunrise and sensuality. The flask hides orange blossoms, intoxicating smell of jasmine, patchouli and breathtaking honey rose. EDP 90 ml- CZK 2 750,-

SISLEY MASQUE CRÈME À LA ROSE NOIRE

Okamžitě hydratuje, viditelně vyhlazuje, redukuje známky stárnutí, projasňuje. Obsahuje extrakt z černé růže, vitamíny, stopové prvky a rostlinné výtažky. Voní po růžích a má jemnou krémovou texturu. Kč 2 640,Immediately hydrates, clearly smoothes out, reduces traces of ageing, illuminates. Contains an extract from black rose, vitamins, micronutrients and plant extracts. Smells after roses and has a soft cream-like texture. CZK 2 640,-

44

Falling leaves, nostalgic memories, the scenery veiled with mystery. Get inspired by the fall trends and hit the streets wearing a bold make-up and covered in a sensual perfume. You will be irresistible.


KOSMETIKA/COSMETICS

ESTÉE LAUDER PURE COLOR PALETTE

GIORGIO ARMANI CHEEK FABRIC

Nové paletky očních stínů Estée Lauder. Snadno se aplikují, jsou mimořádně přilnavé, vydrží celý den, aniž by bledly, vysychaly či se odlupovaly. To vše v elegantním zlatém pouzdře se zrcátkem. Kč 1 390,-

Tvářenka ve dvou odstínech – karamelově žlutém a šarlatovém. Textura jemná jako hedvábí, s přirozenými odlesky. V praktickém balení v tubě. Kč 1 100,-

New little pallets of Estée Lauder eye shadows. They are easily applied, are extraordinarily adhesive and last all day without fading, drying out or peeling off. All this in an elegant golden case with a mirror. CZK 1 390,-

A blush in two shades – Yellow caramel and scarlet. A silky texture with natural glints. In a practical packaging in a tube. CZK 1 100,-

CLARINS COLOUR DEFINITION 3D FACE POWDER

LANCÔME FRENCH TOUCH ABSOLU

Rtěnka a šperk v jednom. To je nová rtěnka Lancôme spojující eleganci a nadčasovost. Hedvábné složení zajišťuje dokonalou výživu. Vyberte si ze třech sofistikovaných odstínů. Kč 730,-

Pudr ušitý na míru vašim potřebám. Béžový a broskvový odstín pleť sjednotí a rozjasní, růžová a fialková osvěží a rozzáří celý váš obličej. Pleť krásně vyhladí. Kč 990,-

A lipstick and a jewel in one. That is the new lipstick by Lancôme uniting elegance and modernity. A silky composition guarantees perfect nourishment. Choose from three sophisticated shades. CZK 730,-

A powder made to fit your needs. Beige and peachy shade will unite and brighten up the complexion, pink and violet will add freshness and make your entire face shine. It nicely smoothes out your complexion. CZK 990,-

GIORGIO ARMANI EYES TO KILL EXCESS

Limitovaná edice kultovní řasenky zahalí vaše řasy do temně fialového závoje. Klasika s nádechem extravagance. Kč 990,A limited edition of the cult mascara will wrap your eye-lashes into a dark-purple veil. A classic with a touch of extravagance. CZK 990,-

CHANEL LE VERNIS

SISLEY SKINLEŸA

Mimořádně luxusní make-up. Vyhladí, sjednotí, krásně pleť rozzáří. Pomocí extraktu z třešňového květu pleť hydratuje. Okouzlí vás sametově hebkou texturou. Kč 3 190,An uniquely luxurious make-up. Smoothes out, unifies and brightens up the complexion. It hydrates the skin thanks to an extract from the cherry blossom You will get charmed by its velvety soft texture. CZK 3 190,-

Milujete metalické a třpytivé barvy? Nová kolekce laků na nehty od značky Chanel se skládá ze tří úžasných odstínů, určitě si vyberete. Kč 620,Do you love metallic and glittering colours? The new nail polish collection by Chanel is made up of three magnificent shades. You will surely choose yours. CZK 620,-

TIMELESS ELEGANCE

Being trendy while staying yourself. Get inspired by a colourful cocktail - a blend of the most luxurious ingredients. A matte, sophisticated look is the foremost feature of the upcoming season.

NADČASOVÁ ELEGANCE Být trendy a přitom zůstat svá. Nechte se inspirovat barevným koktejlem namíchaným z těch nejluxusnějších ingrediencí. Matný, sofistikovaný vzhled je hlavním prvkem nadcházející sezóny.

46


ADVERTORIAL

Dnešní moderní doba se přehoupla přes nepřeberné množství materiálů používaných pro zubní náhrady a výplně, počínaje zlatem, amalgámem, pryskyřicí, porcelánem či metal keramiky až k nejušlechtilejšímu materiálu současnosti, jímž je zirkon keramika. Present modern age has progressed over an inexhaustible amount of materials used for dental replacements and fillings from gold, amalgam, resin, ceramic or metal ceramic to a high-grade material of today, which is zirconium ceramic.

NATURAL SMILE THANKS TO THE ZIRCONIUM CERAMIC

PŘIROZENÝ ÚSMĚV DÍKY ZIRKON KERAMICE

O

xid zirkonový, chemicky nazýván zirkon dioxid, je hojně užíván nejen ve stomatologii, ale i v ortopedii k výrobě protéz, v kosmickém i automobilovém průmyslu. Je to jeden z nejpevnějších materiálů, které existují. Ve stomatologii se používá jak k výrobě protéz, tak k vytvoření dokonalých korunek, které ve Vás ani na chvilku nevyvolají pochybnosti, že by se nemělo jednat o opravdový chrup či zub. Díky zirkonu, který nahrazuje známý metal, je umožněna světelná propustnost keramikou vlastního zubu, proto zub či můstek může vypadat tak přirozeně. Dalším obrovským pozitivem je velmi dobrá snášenlivost lidským organizmem bez jakýchkoliv alergických reakcí. Při zhotovování umělého zubu není lékař nucen přespříliš brousit Váš zub, protože materiál nástavby umí být pouhých 0,4 mm tenký, což umožňuje zanechání mnohem větší části Vašeho zubu. Tato vlastnost, býti i přes tak malou tloušťku tak pevný, umožňuje perfektně tvarovat nejen zuby, ale i celé čelisti s maximální přesností na setiny milimetru. Životnost zirkonkeramických zubů či čelistí se odhaduje na 40 let a můžeme potvrdit, že jakmile si necháte udělat z tohoto převratného materiálu jeden zub, jiný už nebudete chtít mít. MUDr. Stefan Ihde

O

xide zirconium, in chemistry called zirconium dioxide is widely used and not even in stomatology, but also in orthopedics for making prosthesis and in cosmic and automobile industry. It is one of the most durable materials, which we can make. In stomatology it is used not only for making of prosthesis but also for perfect crowns, which will never let You raise a doubt that it’s not as good as real teeth or a tooth. Thanks to zirconium, which replaces the known metal, the light permeability is possible of an own tooth ceramics and so the tooth or a bridge can look absolutely naturally. The next huge positive is a very good tolerance with human organism and so it doesn’t cause an allergy reaction. During making of an artificial tooth isn’t doctor much forced to overly hone Your tooth, because the superstructure material can be only 0.4 mm thin, leaving much more from Your own tooth. This attribute, while being so thin is still strong and helps to perfectly shape not only teeth but a whole jaw with maximal precision of hundredths of millimeters. Longevity of zirconium ceramic teeth or jaws is expected to be around 40 years and we can confirm, that should You have made from the revolutionary material one tooth, You will not wish for reMUDr. Stefan Ihde placing it with another.

EUROPEAN DENTAL CENTER s.r.o.

Peckova 9, Praha 8 – Karlin, 186 00, Czech Republic, tel.: 00420 224 228 994, fax: 00420 224 218 388, edc@quick.cz RoyalReport se velice omlouvá za chybu uveřejněnou v minulém čísle. Autorem článku „Rovné zuby v každém věku“ není MUDr. Stefan Ihde, nýbrž jeho francouzský kolega MUDr. Philipe Düssell. Royal Report is very sorry for the published mistake in the last issue. Author of the article “Straight teeth in every age” isn’t MUDr. Stefan Ihde, but his French collegue MUDr. Phillipe Düssell.

47


ŠPERKY/JEWELLERY

EV E

N

KR

ET

CH

M

ER

ER

IK

PIAGET

ST EW AR T

ST

AD CH

L AL

ISO

N

NEODOLATELNĚ

ODOLNÉ

PLATINOVÉ ŠPERKY Čistá krása bílého kovu uchvacuje čím dál větší počet šperkařských mistrů, kteří umí ocenit jeho skvělé vlastnosti a perfektní souhru s drahými kameny. Dříve pouze prsteny, dnes všechny druhy šperků v těch nejúžasnějších kombinacích. Vzácnější než zlato a horký trend letošního roku: Představujeme platinové šperky jednoduché elegance a nekonečné fantazie. The pure beauty of white metal is beginning to attract more and more jewel masters who are able to appreciate its excellent qualities and its aptitude to complement precious stones. What used to be exclusively an issue of rings is now concerning all kinds of jewels in the most fascinating combinations. This year’s hip trend, platinum jewels offer plain elegance and boundless fantasy while being even more precious than gold.

ER IK ST T AR EW

48

V

prestižní americké soutěži AGTA Spectrum 2011 zazářilo hned několik platinových šperků. Náramek, který nejvíce oslnil porotu a vyhrál první cenu za nejlepší užití platiny a barevných drahokamů, nese kouzelné jméno „Princess of Ratnapura“. Pro Omi Gems jej vytvořila Brenda Warburton ve spolupráci s designérkou Judith Evans. Zdobný design dokonale vykresluje 386 diamantů a temně modré safíry (15.09 cts). Omi Gems se mohou pyšnit i dalšími svými šperky z platiny. Jejich velkolepé prsteny jsou přehlídkou úžasných barev a precizní propracovanosti. Například prsten s růžovým safírem (6.09 cts) naprosto vystihuje nenapodobitelnou symbiózu platiny a drahého kamene. Zvýrazněné linie a smyslné křivky jsou hlavními kreativními prvky poměrně mladé šperkařské dílny Chad Allison. Z jejich rozsáhlé tvorby, která zahrnuje i zásnubní a snubní prsteny, jsme pro vaše slavnostní chvíle vybrali úžasně romantický set s diamantovými srdíčky. Tento motiv je v platině zakomponován s uměleckou nenápadností, a proto působí na náramku, náhrdelníku i náušnicích velmi jemně a žensky. Diamanty se zde nešetřilo, pouze náramek jich má celkových 44 karátů! Američan Erik Stewart vyčnívá ve světě platinových šperků absolutně originálním designem. Jeho kreace se vyznačují výraznými geometrickými liniemi a éterickou krásou vybraných drahých kamenů. Vítěz další prestižní soutěže Niche Awards, prsten Fluted, vás okamžitě uchvátí svým unikátním tvarem. Na výběr je několik jeho verzí. Diamantovo-safírovou kompozici můžete zaměnit za rudou záři rubínů nebo ji nechat vytvořit v andělsky bílé. V prstenu Metro Cube se zase skví moderní architektura a pop design. Pohodlný hranatý tvar je dokonalým podstavcem pro středový diamantový, nebo safírový kámen. Královským odborníkem na platinové šperky je i další designérská značka, Steven Kretchmer. Její stejnojmenný zakladatel se právem řadil mezi nejinovativnější klenotníky a dcera dnes úspěšně pokračuje v jeho jedinečné vizi. Například veselý prsten 2 Stone Jazz Ring je výjimečný nejen výběrem drahokamů, ale i jejich patentovaným zasazením Tension set. Růžový safír a žlutý


ŠPERKY/JEWELLERY

PIAGET

OMI GEMS

IRRESISTIBLY RESISTANT PLATINUM JEWELRY diamant tak vypadají, jakoby platinové obroučky doslova roztahovaly! Náramek Mini Infinity s 23 diamanty je určen všem milovnicím jednoduché elegance a nevšedních tvarů. Proslulý Piaget si platinu zvolil především pro snubní prsteny – díky její odolnosti je dozajista nejlepším průvodcem při manželském slibu věčné lásky. Kolekce Possesion a Limelight v letošním roce uvedly několik novinek. My jsme pro vaši inspiraci vybrali jednoduchý platinový kroužek s 21 brilianty (0.19 ct) a vypracovaný solitér se 14 brilianty a středovým 0,5 karátovým středovým diamantem. Zpracování platiny zabere mnoho hodin času a výsledkem je pak ojedinělý lesk šperku. Možná i proto tento nový trend okamžitě oslovil spoustu úspěšných žen. Jisté je jedno. Jsme teprve na začátku a s tímto luxusním kovem se budeme ve špercích setkávat čím dál častěji.

CHAD ALLISON

T

he prestigious AGTA Spectrum Awards 2011 were lit up by several platinum jewels. The bracelet, bearing the name “Princess of Ratnapura” was awarded the first prize for the use of platinum and coloured gemstones. It was designed by Brenda Warburton and Judith Evans for Omi Gems and its decorative design owes its beauty to the 386 diamonds and dark-blue sapphires (15.09 cts). Omi Gems, nevertheless, can be proud of more jewels made from platinum. Their spectacular rings are a display of incredible colours and elaborate craftsmanship. The ring with pink sapphire (6.09 cts), for instance, perfectly expresses the inimitable symbiosis between platinum and a precious stone. Accentuated outlines and sensual curves are the main creative elements of a young jewellery workshop Chad Allison. To spice up your festive moments we have chosen a wonderful romantic set with diamond hearts from their extensive collection, which contains engagement as well as wedding rings. This motif is incorporated in platinum with true artistic ingenuity and endows a bracelet, necklace or earrings with a nice smooth and womanly look. Diamonds were not saved here, only the bracelet contains 44 carats. An American Erik Stewart stands out in the world of platinum jewels due to his absolutely original design. His creations are distinguished

STEVEN KRETCHMER

49


ON LIS AL

BA UD

EA U

CH AD OMI GEMS

50

EWART ERIK ST

for their accentuated geometrical lines and for the beauty of the chosen precious stones. Another winner of the prestigious Niche Awards, the Fluted ring, will immediately strike you with its unique shape. What’s more, there are several versions to choose from. The diamond-sapphire composition can be substituted for the crimson ruby shine or for angel-white colouring. The Metro Cube ring, on the other hand shines with modern architecture and pop design. The comfortable, angular shape creates a perfect base for a centre diamond or sapphire. Steven Kretchmer design brand is yet another supreme professional in the field of platinum jewellery. The founder, who gave it his name, was rightfully counted among the most innovative jewellers and his daughter now continues in his unique vision. For instance, their cheerful 2 Stone Jazz Ring is exceptional not only for its choice of gemstones but also for its patented setting Tension set. The Rouge sapphire and the yellow diamond look as if though they were literally stretching the platinum rims! The Mini Infinity bracelet with its 23 diamonds, then, is intended for admirers of plain elegance and extraordinary shapes. The renowned Piaget chose platinum as the appropriate material primarily for its wedding rings. Thanks to its resistance, it will surely become the best companion to the wedding vows of eternal love. The Possession and Limelight collections introduced a couple of novelties this year. To engage your inspiration, we have chosen from these a platinum ring with 21 brilliants and an elaborated solitaire ring with 14 brilliants and a 0,5 carat centre diamond. The processing of platinum is a very difficult and timeconsuming effort. Nevertheless, the result is an extraordinarily glittering jewel. For that reason too, this new trend immediately attracted a lot of successful women. What is for sure is that we are only in the beginning and that from now on we are going to be seeing more and more of this luxury metal in jewellery.

(C

LA UD

ET

HI

ERIK STEWART


Inspired

by

nature...

www.cabrha.cz pavel@cabrha.cz +420 775 999 002


ADVERTORIAL

V

Lapis Diamond Gallery vyrábí mistři zlatníci s použitím zlata, drahokamů a diamantů naprosto originální šperky Vašich snů. Mottem společnosti je: “Vaše spokojenost je hlavním kritériem, kterého chceme dosáhnout.” Spokojenost zákazníka je pro Lapis Diamond Center na prvním místě, proto poskytují svým klientům bezplatné čištění veškerých šperků. Další, nemalou, předností je rychlost, se kterou Vám navrhnou, vyrobí a doručí Váš vysněný šperk, to vše do 48 hodin!“ U nás, v Lapis Cetre, Vám kdykoli poskytneme profesionální servis a zahrneme Vás tou největší možnou péčí, Vaše spokojenost je u nás na prvním místě”, říká Sabri Güney, zakladatel společnosti, který je znám jako úspěšný podnikatel v obchodě se šperky. V současnosti vede společnost, kterou založil před 34 lety se svým synem Bülentem GÜNEY.

LAPIS DIAMOND Jewelry and Art Gallery v Praze je místem s příjemnou atmosférou, místem elegance a zárukou vysoké kvality. Ve fantastických prostorách čtyř VIP sálů se setkáte s působivými tradičními uměleckými předměty. Každá návštěva se pro Vás změní ve vzrušující výlet do světa zlata a umění.

KOUZELNÝ SVĚT ZLATA A UMĚNÍ MAGICAL WORLD OF GOLD AND ART

LAPIS DIAMOND CENTER

PRAGUE

LAPIS DIAMOND Jewelry and Art Gallery in Prague provides its customers with a pleasant atmosphere. It is characterized with top quality and elegancy. In the 4 VIP halls it not only provides you with the best shopping place, where you can find appealing traditional art products, but also turns the visit of its every guest into an exciting journey into the magical world of gold and art.

I

n the gallery where jewelry master craftsmen create handmade jewelry of your dreams by using gold, gems and diamonds with original designs, you will meet the extraordinary, traditional art of jewelry. Having adopted “your satisfaction is the sole criterion for our achievement” as its motto, the company also provides specialized cleaning service for jewelry products, which service is completely free-of-charge. Your jewelry ornament will be designed, made and delivered to you within 48 hours. “In any event will you receive professional service and be diligently taken care of by LAPIS, which pays primary importance to customer satisfaction” says Mr. Sabri GÜNEY, the founder of this company who has been known as a successful businessman in jewelry sector since his childhood years. He now manages the company, which he founded 34 years ago, with his son Mr. Bülent GÜNEY. ˝

52


Naši mistři-zlatníci vytváří ze zlata, drahých kamenů a diamantů šperky Vašich snů. V našich unikátních špercích objevíte úžasnou tradici šperkařské kultury, kvalitu v ruční propracovanosti i originalitu designu jednotlivých modelů. Návštěvou našeho centra získáte jedinečný zážitek, který Vás uvede do pohádkového ”Světa zlata a křišťálu“. Toto ušlechtilé umění si u nás můžete prohlédnout, získat odborné informace i si jej zakoupit. Vždy se Vám dostane profesionální a jedinečné péče, neboť pro nás je zákazník bez výhrady “Náš pán”.

LAPIS DIAMOND, s.r.o.

Jeremiášova 1110/21, Praha 5, 150 00 e-mail: infolapisdiamond.cz Otevřeno: 9.00-18.00 hod.

www.lapisdiamond.cz


Technické věci ženy nezajímají! Tak toto tvrzení je v dnešní době už spíš pouhým předsudkem. Moderní ženy 21. století už nezajímá pouze estetická stránka věcí, kterými se obklopují a které používají, nejde jim jen o to, jak něco vypadá, ale také jak to funguje. Muži už nejsou jediní, kteří čtou manuály. Tento fakt již pochopila i slavná švýcarská hodinářská značka Omega, která vylepšila a nechala znovu ožít svou legendu, Ladymatic.

NÁVRAT D KLASIKY

ámské náramkové hodinky Ladymatic byly poprvé představeny již v roce 1955 a staly se definicí ženského půvabu a elegance. Byly to první dámské samonatahovací hodinky s absolutně nejmenším strojkem, který Omega do té doby kdy vyrobila. A staly se legendou. Díky úspěchu, který si před více než půl stoletím získaly, se firma rozhodla znovu tuto kolekci uvést. Mladší sestřička sice vypadá téměř stejně, nicméně její srdce je ještě menší a mnohem výkonnější. Nové Ladymatic jsou poháněny revolučním strojkem OMEGA Co-Axial calibre 8520/8521, v jehož nitru je zabudován coaxiál (souosá komplikace). Díky tomuto velmi složitému mechanismu (vynález Omegy) se téměř eliminují polohové chyby a hodinky jsou tak mnohem přesnější v měření času a dochází k téměř nulovému zpožďování. Dalším inovativním prvkem nové série Ladymatic je křemíkový setrvačník, který dodává hodinkám větší odolnost vůči vnějším otřesům a vlivům prostředí. Oslňující krása nové kolekce Ladymatic je zvýrazněna vzorem supernovy, jejíž paprsky vyzařují přímo ze středu ciferníku. Ten je vyveden ve dvou barvách-bílé, nebo černé. Číselník je důmyslně nahrazen jedenácti diamanty, místo dvanáctého je na třech hodinách okénko ukazující aktuální den v měsíci. Pro milovnice jednoduché krásy je také provedení bez označení hodin, pouze s okénkem na datum. Ručičky ukazující čas jsou pak vyrobeny z 18kt zlata a vylepšeny technikou Super-LumiNova, která zajišťuje, že si čas můžete zjistit i v té nejčernější tmě, protože světélkují. Ciferník je pak orámován pomyslným prstenem, který je celý osazen velkým množstvím briliantů. Třešničkou na dortu je pak diamant vsazený do natahovacího mechanismu. Tak, jak si můžete vybrat ze dvou provedení ciferníku, máte možnost volby i v pásku. Ten je buď kovový či z aligátoří kůže. Vždy však doplněn sponou z 18kt zlata, růžového či bílého. Nová kolekce Omega Ladymatic je směsí půvabu, elegance, nadčasového designu a převratné technologie. Splňuje prostě všechny požadavky Omegawatches.com moderní ženy.

54


COMEBACK OF THE CLASSICS Women are not interested in technical issues. This statement is a mere prejudice today. Women are not only interested in aesthetics and design, they also pay close attention to how their surrounding items work. Men are not the only human beings who read manuals anymore. The renowned Swiss clock trademark Omega has understood this fact. They resurrected and improved their legendary Ladymatic.

L

adymatic is a wrist watch for ladies which was initially introduced in 1955 and subsequently it became the embodiment of female charm and elegance. They were the very first self-winding watches with the smallest clockwork Omega produced until that day. They turned into a legend. Due to their unparallelled success half a century ago, the company decided to reintroduce this collection. This younger sister looks almost the same as her predecessor, but her heart is much smaller and much more efficient. The new Ladymatic is driven by the revolutionary clockwork OMEGA CoAxial calibre 8520/8521 with a built-in coaxial (aligned complication). Thanks to this intricate mechanism which is an invention of Omega, all the positional errors are eliminated and the watches are even more precise in measuring time. Practically you can not observe any delay. Another innovative feature of this series is the silicon balance-wheel which endows this watch with even greater resistance against precussions from outside and against all the effects of the environment. The radiant beauty of the new collection Ladymatic is further enhanced by the pattern of supernova, its rays radiate from the very center of the watch-face. You can choose between it‘s black and white renditions. The figures are represented with diamonds and instead of the customary number twelve there is a tiny little window in the place of number three. In this window you can behold the day of the month. For those who find beauty in simplicity there is a model without any signs to indicate the numbers, merely with the window to show the day of the month. The hands that indicate the time are made of gold of 18 carats and are refined through SuperLumiNova technology which allows you to check the time even in the deepest darkness as they glimmer. The watch-face is framed with an imaginary ring which is fully laden with brilliants. The icing of the cake is the diamont which is settled into the winding mechanism. Just as you can choose from two different clock faces, you have a choice of two wrist belts as well; it is made of metal or of alligator skin, but is always completed with a golden clasp of 18 carats, either pink of white. The new collection of Omega Ladymatic is a blend of gracefulness and glamour, a fusion of timla legend comes aliveess design and epochal technology. It is all a modern woman can wish for. Omegawatches.com

55


HODINKY/WATCHES

POTÁPENÍ V LUXUSNÍM STYLU Je úžasné objevovat tajuplně krásný podmořský svět. Jeho neuchopitelnost a neopakovatelnost přitahuje mnohé z nás. Měření času dostává pod vodou obrovský význam a každá sekunda je pro potápěče životně důležitá. Pro tuto typicky mužskou vášeň vytvořili přední hodináři speciální hodinky, které jsou nejen stylové, ale hlavně jsou určeny do vody – a hodně hluboko!

Z

ačněme stometrovou hloubkou. Nezbytnou společnost vám v ní mohou dělat právě hodinky Tambour Diving II od přední módní značky Louis Vuitton. Ty se budou účastnit letošní proslulé hodinářské aukce Only Watch v Monaku. Ultramoderní vzhled je podtržen nápaditými detaily, jako je například vteřinovka na šesté hodině, která využívá motiv potápěčské vlajky. Oblíbené oranžové provedení je v kombinaci s černým zlatem velmi zdařilým základem pro profesionální funkční prvky, které ocení každý nenáročný potápěč. Sportovně založená značka Certina se vždy zaměřovala na inovativní design a funkčnost hodinek pro aktivní pohyb. V letošním roce představila DS Action Diver a hrdě je zařadila do své série hodinek pro extrémní sporty. Tento kousek plný energie má v sobě pro praktické muže všechny přednosti: dynamický vzhled, jednoduchost ovládání, průměr pouzdra 43.2 mm, automatický strojek a vodotěsnost 200 metrů. Na výběr je několik modelů s náramkem z broušené oceli nebo titanu a gumovým páskem. S těmito hodinkami se můžete pro potápění rozhodnout bez dlouhého přemýšlení. Skvěle se totiž hodí i pro denní nošení.

56

Preciznost švýcarských hodinářů IWC Schaffhausen přitahuje zájem milovníků inovativních hodinek už více než 140 let. Pokud patříte k mužům, kteří potápěčskou výstroj během chvíle mění za elegantní oblek, hodinky Aquatimer Chronograph v 18 kt červeném zlatě byly stvořeny právě pro vás. Není to však jen atraktivní design. Oceníte i jejich propracovanou funkčnost. Jsou určeny do tlaku 12 barů a chronograf lze pouhým stisknutím tlačítka stopnout, resetovat a restartovat. Pásky hodinek přehodíte díky rychlému výměnnému systému během chvilky. Ten IWC vyvinul pod patentovou licencí od Cartiera. Nedávno otevřený pražský butik nám dokonale přiblížil jedinečné kousky všestranně nadaného mistra švýcarského hodinářství TAG Heuer. Jeho láska k otevřenému moři a náročným výzvám profesionálního potápění je legendární. Svůj první voděodolný náramkový chronograf uvedla tato hodinářská dílna už v roce 1939! My si dnes představíme jeho přírůstek v řadě AQUARACER - 500M Calibre 16 Automatic Chronograph (44mm). Tyto masivní hodinky byly stvořeny pro náročné muže. Efektivní vzhled je doplněn snadným ovládáním pod vodou i v potápěčských rukavicích a odolnost extrémním podmínkám v hloubce až 500 metrů. Tři tlačítka vám změří hodiny, minuty a sekundy a bezpečnost vám zaručí heliový ventil. Na závěr jsme si nechali horkou novinku hodinářské špičky Hublot, která pokořila veškeré limity a se svou šokující rezistencí do hloubky 4000 metrů může být bezpochyby nazvána „Vládcem všech moří.“ Hodinky mají oficiální jméno Oceanographic 4000 – jako důkaz úspěšného počátku spolupráce předního hodináře s významným monackým muzeem Oceanographic Museum of Monaco. Vodotěsnost a odolnost extrémnímu tlaku zajišťuje syntetické safírové sklo o tloušťce 6.5 mm a šroubovaná spodní část pouzdra je zhotovena z titanu (Grade 2). 48 mm pouzdro je dostupné v provedení z uhlíkových vláken nebo titanu. Vývojem Hublot nešetřil ani na pásku hodinek, který je speciálně vylepšen pro jednoduchou manipulaci. Na tyto mimořádné hodinky si musíme počkat až do konce roku. Ale proč se neoddat podmořskému snění už nyní?


HODINKY/WATCHES

DIVING IN LUXURY It’s incredible to be discovering the mysteriously beautiful underwater world. The elusiveness and unrepeatability attracts many of us. Time measuring gets a great importance underwater when every second is vital for a diver. Best watchmakers made, for the typical men’s passion very special watches, which are not only stylish but most importantly water resistant – to vast depths!

L

et’s start on 100m depth. Indispensable company can be provided by Tambour Diving II by Luis Vuitton. These will take part on this year’s famous watch auction Only Watch in Monako. Ultra-modern look is underlined by imaginative details, like little second counter on six o’clock, which is done in a diving flag motive. Favorite orange design in combination with black gold is a well done base for the professional function elements, which will be admired by every undemanding diver. Sportish brand Certina has always been aiming for the most innovative design and functionality of watches for a faster pace. This year Certina introduced DS Action Diver and proudly put it into the series for extreme sports. While full of energy the piece has all the advantages for a practical man: dynamic look, easy setting, casing diameter of 43.2 mm, automatic clockworks and water tightness up to 200 meters. There is a selection of several models with polished steel wristband or titan and plastic wristband. Deciding to go diving with these would not take you long. They are even great for a casual wearing during the day. Novelty for this year with apt name Deep Ocean was introduced also by German brand Nivrel. The characteristic look is multiplied by distinct white numbers on dial made of black carbon fibers. All is lighten up by the luminescent Superluminova for the darkest depths of up to 500 meters. Watches have set able steel wristband for diving suit and also additional black, waterproof silicon band. They will never be re-

jected by a man with fondness for conservative clothing and with active lifestyle. The precision of Switzerland watchmakers of IWC Schaffhausen attracts attention of all enthusiasts of innovative watches for more than 140 years. If you count yourself among men that go momentarily from diving equipment to an elegant suit, then watches Aquatimer Chronograph in 18 kt red gold were made exactly for you. It’s not all about attractive design, however. You will praise their highly developed functionality. They can withstand pressure up to 12 bars and you can stop, reset and restart the chronograph by touching of a simple button.

57


Thanks to the quick adjustment system you can change wristbands in a matter of seconds. This IWC was developed under patent licensing of Cartier. Not long ago opened boutique in Prague perfectly expounded us unique products of all rounded, gifted master of Switzerland clockmakers TAG Heuer. His love to open sea and demanding appeals of professional diving is legendary. First own waterproof wrist chronograph was by the Switzerland watchmakers introduced already in 1939. We will today take a closer look on the newest addition AQUARACER – 500M 16 Automatic Chronograph (44mm). These massive watches were made for a demanding man. Effective look is topped up by easy use underwater even when diving in gloves and extreme condition resistance in depths up to 500 meters. Three buttons will measure hours, minutes and seconds and the safety is guaranteed by the helium valve. For last we kept the hot new addition of watchmaker’s elite Hublot, which managed to beat all limits and with own shocking resistance in the depths

up to 4000 meters can be without a doubt called “the ruler of all seas”. The watches’ official name is Oceanographic 4000 – a proof of a successful start of cooperation of a leading watchmaker with significant Monaco museum, the Oceanographic Museum of Monaco. Waterproofness and endurance to extreme pressure is secured by a synthetic sapphire glass of thickness 6.5 mm and labored bottom part of casing that is titan (Grade 2). 48 mm made while the upper part is available in carbon fiber or titan. In development the Hublot wasn’t saving even on wristband, which is especially improved for easy handling. We have to wait for these magnificent watches until the end of the year. But why not we devote to the underwater dreaming now, already?

58


TRAVELLING

CESTOVÁNÍ 61


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

HYATT REGENCY CENTURY PLAZA

Los Angeles je místem splněných snů. Samozřejmě také nenaplněných, ale pokud nejste líní a nečekáte, že vám bohatství spadne do klína, své sny zde zhmotníte. Asi nejčastějším snem je stát se hercem nebo zpěvákem, a k tomu bezesporu potřebujete dobrého agenta. Ti nejlepší sídlí na Avenue of the Stars a každý večer chodí do jednoho oblíbeného baru. Do baru v krásném hotelu Hyatt Regency Century Plaza.

V

elký, moderní a nedávno renovovaný hotel nabízí 726 prostorných pokojů. Pro ubytování rozhodně zvolte horní patra, protože ten výhled se vám vyplatí. Hotel se nachází ve čtvrti Century City, přímo na rozhraní Beverly Hills a West Los Angeles. Z vrchních pater tedy vidíte celou, asi 20 km vzdálenou, Santa Monicu i oceán jako na obrázku z pohlednice. Century City je ideální místo k bydlení v městském stylu. Doslova za rohem je proslulé nákupní centrum Beverly Center, několik menších je přímo v Century City, a centrum Beverly Hills se všemi slavnými ulicemi zvučných jmen je v dosahu několika minut autem. Okolí hotelu je živoucím organismem přes den i v noci, takže se nudit rozhodně nebudete. Pokud opravdu budete zkoušet kariéru umělce anebo jen budete chtít posedět mezi lidmi, kteří zastupují ty nejznámější herce z velkých filmových pláten, poseďte večer v hotelovém X baru. Vždyť řada těch nejzářivějších hvězd byla objevena náhodou… X-bar je to pravé místo pro vás. Profesionálové vám namíchají osvěžující drinky, a to i bez alkoholu, neboť přes den na perném kalifornském slunci byste brzy ztratili důvěru ve své nohy. V denní dobu stejně doporučuji věnovat pozornost restauraci Breeze. Zdejší šéfkuchař tvoří jedinečné menu a snaží se dát pojmu „Kalifornská kuchyně“ nový rozměr. On vlastně pojem kalifornská kuchyně znamená doslova cokoliv. Od mexického po klasické americké jídlo, často s prvky asijských pokrmů. Kalifornská kuchyně hlavně znamená svěží, maximálně čerstvé jídlo s fantastickou a často novou až překvapující chutí. Hotelová restaurace Breeze se také specializuje na sushi, takže dotyk asijského kulinářského umění je znát i na celkovém výběru a úpravě jídel. Rozhodně se nechte zlákat na ryby, protože jejich chuť v podání místních kuchařů je fenomenální. Nemohu nedodat, že se Breeze pyšní řadou ocenění, a to po zásluze. Hotel Hyatt Regency Century Plaza nabízí jeden unikát. Největší konferenční sál v Los Angeles. Můžete se doslova stát svědky řady prezentací a zejména tiskových konferencí k filmům za účasti předních celebrit, které v hotelu samozřejmě i bydlí. Den před mým příjezdem

62

zde byl Jeff Bridges a já zde potkal maličkou, sympatickou blondýnku Hilary Duff, která také prezentovala nový film. Pro příznivce lenošení u bazénů mám také dobrou zprávu. Hotel disponuje 7 venkovními bazény, včetně dětských. I pro rodiny s dětmi je zde tedy ráj. Pro aktivní odpočinek můžete využít nejexkluzivnějšího klubu ze sítě fitcenter Equinox. Zde mají přístup pouze členové tohoto konkrétního klubu s členskou kartou. A samozřejmě také hoteloví hosté. Aktivní odpočinek v klubu má stejný efekt jako hra v prestižním golfovém klubu. Každý z ostatních návštěvníků je velmi významný člověk a může být vaším partnerem v obchodě. Pokud využijete klubu, nesmíte opomenout Equinox SPA. 18 relaxačních místností nabízí prvky thajských rituálů a péče o tělo, to vše zabalené do okouzlující a uvolňující vůně, a v prostorách tak stylových, jaké jste ještě nikdy neviděli. Nemohu to popsat, bylo by to jako bych předem vyzradil pointu krásného filmu. Místní SPA musí být skutečně váš osobní zážitek. Hotel Hyatt Regency Century Plaza je ideálním místem pro návštěvu L.A. Je odsud blízko do centra, do obchodů, do Hollywoodu i na pláže. Je to perfektní místo pro business i pro městský odpočinek. Pokud se do L.A. chystáte, rozhodně zvolte k bydlení právě tento hotel. Centuryplaza.hyatt.com


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

63


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

64


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

Los Angeles is a place where dreams come true. Of course not all of them, but when you are not lazy and do not wait for fortune to fall into your lap, you will fulfill your dreams. Probably the most frequent dream is to become an actor or a singer, which definitely needs a good agent. The best of them reside in Avenue of the Stars and every evening they go into one favourite bar; into a bar in the wonderful hotel Hyatt Regency Century Plaza.

T

he big, modern and recently renovated hotel offers 726 spacious rooms. For sure, choose upper floors for accommodation because the view will pay. The hotel is situated in the Century City district, directly on the borderline of Beverly Hills and West Los Angeles. So, from upper floors you can see the whole, about 20 km distanced Santa Monica as well as ocean like a picture on a postcard. Century City is an ideal place for living in the city style. The famous shopping centre Beverly Center is literally around the corner, several smaller centres are directly in Century City, and Beverly Hills centre with all famous streets with illustrious names is available by car in several minutes. Hotel’s neighborhood is a living organism during the day as well as during the night, so you will never get bored. If you are really trying a career as an artist or if you only want to sit among people that represent the most famous movie stars, spend your evening in the hotel´s X bar. After all, many of the brightest stars were discovered by chance… The X-bar is the right place for you. Professionals will mix refreshing drinks for you, also without alcohol because you would soon lose confidence in your legs under the hot Californian sun. In any case, during the day I recommend to pay attention to the Breeze restaurant. The local chef creates a unique menu and tries to give a new dimension to the “Californian cuisine” concept. Actually, the Californian cuisine concept means almost anything; from Mexican to classic American food, often with elements of Asian meals. Californian cuisine means mainly maximum fresh food with fantastic and often new or even surprising taste. The hotel restaurant Breeze specializes in sushi, too, so that the touch of Asian culinary art is also visible on the overall choice and preparation of meals. Definitely let yourselves be seduced by

fish because their taste made by local cooks is phenomenal. I have to add that Breeze boasts a number of deserved awards. The Hyatt Regency Century Plaza offers one unique thing – the biggest conference hall in Los Angeles. You can literally become witnesses of many presentations and mainly press conferences for films with the participation of prominent celebrities, who also live in the hotel, of course. One day before my arrival, there was Jeff Bridges, and I met there the tiny pleasant blonde Hilary Duff, who was presenting a new movie, too. For those who like lying at a swimming-pool I have good news, too. The hotel provides for 7 outdoor swimming-pools, including those for children. So it is a paradise for families with children, too. For an active relaxation, you can use the most exclusive club from the Equinox fitness company. This is accessible only to the members of this specific club with a member card; and also hotel guests, of course. Active relaxation in the club has the same effect as a game in a prestigious golf club. Everyone from the other visitors is a very important person and can be your business partner. If you use the club, you cannot forget Equinox SPA. 18 relaxation rooms offer elements of Thai rituals and body care, everything full of charming and relaxing scent and such stylish spaces like you have never seen before. I cannot describe it – it would be as if I revealed the point of a beautiful film. The local spa really has to be your personal experience. The Hyatt Regency Century Plaza hotel is an ideal place for visiting L.A. The centre, shops, Hollywood and beaches are nearby. It is a perfect place for both business and city relaxation. If you plan to go to L.A., definitely choose this hotel for staying. Centuryplaza.hyatt.com

65


ADVERTORIAL

Cesta na mojí pozici byla poměrně trnitá a na začátku mi někdy připadalo, že je zbytečně dlouhá. obchodní ředitel Ing. Michal Novák

ˇ KDYŽ SE REKNE Jak dlouho pracujete v „obchodu“, jaká byla Vaše cesta až na pozici obchodního ředitele jediného pětihvězdičkového hotelu na českých horách? Cesta na mojí pozici byla poměrně trnitá a na začátku mi někdy připadalo, že je zbytečně dlouhá. Po mém nástupu na hotel jsem si prošel několika pozicemi, na kterých jsem nasbíral potřebné zkušenosti, zjistil jsem jak hotel funguje, a potom jsem byl připravený na pozici obchodního ředitele. Nyní, s odstupem času, jsem rád, že jsem si prošel jednotlivými středisky a tak mohu svoji funkci vykonávat, jak nejlépe umím. Jaká je vaše náplň práce, co vše jako obchodní ředitel zastáváte? Práce obchodního ředitele je velmi zajímavá a jen těžko v ní najdete známky stereotypu. Je to zejména z důvodu neustálého setkávání a komunikovaní se zajímavými lidmi, kteří působí v různých oblastech. Právě komunikace s lidmi je hlavní náplní mé práce. Také je velmi důležité neustále sledovat nové trendy v hotelnictví a gastronomii a adekvátně reagovat na tyto změny. Do jisté míry je to neustále učení se nových věcí a to dělá moji práci velmi zajímavou. Jak velký je Váš obchodní tým? Podle mého názoru dobrý obchodní tým není založený na kvantitě ale na kvalitě. Proto si vybírám do týmu lidi, kteří mají chuť pracovat a chtějí něčeho dosáhnout. Obchodní tým Savoy Royal Hotelu se skládá z více lidí, kteří přispívají nejen k tomu, aby o našem hotelu vědělo co nejvíc lidí, ale aby tito lidé měli pocit, že dostanou v hotelu to, co potřebují. To je důležité zejména při firemní klientele, která organizuje firemní večírky nebo konference spojené se školením. Takové akce si vyžadují dobré organizační schopnosti, a proto jsem rád, že je náš obchodní tým má. Bylo těžké sestavit dobrý obchodní tým? Při sestavovaní dobrého obchodního týmu, je podle mého názoru, dát si záležet a vybírat si takové lidi, kteří nemají strach z práce a jsou ochotni dát do ní maximum. Při tvoření mého obchodního týmu jsem si zakládal hlavně na tom, aby se členové týmu i v práci chovali jako tým. Velmi se tak ulehčuje celá práce obchodního oddělení, zejména tehdy když máme brainstormingové porady a obchodníci dokážou vyslovit svůj názor a nápad beze strachu, že bude špatný. Jaká je obchodní strategie Savoy Royal Hotelu? Naší obchodní strategií je hlavně spokojenost hostů. Právě spokojenost je to, čím se chceme odlišovat od konkurence a proto je naším prioritním cílem, aby host odcházel s dobrým pocitem, že dostal právě to, co potřeboval. Tím, že se potřeby lidí odlišují a poměrně často mění, je důležité jim přizpůsobo-

66

Čas neúprosně letí. Léto končí a jediný pětihvězdičkový hotel v českých horách, Savoy Royal Hotel, se začíná připravovat na svou oficiální druhou sezónu. Již během roku jsme vás informovali o tom, jak se tomuto „benjamínkovi“ daří. Za úspěchy tohoto drahokamu mezi horskými hotely stojí bezpochyby celý pracovní tým a personál. Dnes vám přinášíme rozhovor s obchodním ředitelem, velmi mladým (25 let), přesto zkušeným Ing. Michalem Novákem, absolventem vysoké školy ekonomické v Bratislavě.

MARKETING... vat i obchodní strategii. To chce již zmíněné sledování trhu, potřeb a nových možností, jak je uspokojit. Kdo tvoří vaší klientelu? (určitě to nejsou jen milovníci zimních sportů) Špindlerův Mlýn je zimní středisko a proto je tu nejvíce milovníků zimních sportů. Avšak zimní sezóna trvá přibližně 4 měsíce, takže většinu roku naší klientelu tvoří i milovníci letních sportů. Myslím si, že okolí je bohaté na různé sportovní aktivity a proto, at´ už máte rádi adrenalin, nordwalking nebo cyklistiku, určite se tu najde mnoho možností na aktivní odpočinek. Velmi si vážíme i firemní klientely, pro kterou jsme zajímaví kromě zimní sezóny i na jaře a podzimu, kdy rádi využijí luxusní hotel, ve kterém se mohou zrelaxovat po někdy vyčerpávající konferenci nebo po teambuildigových aktivitách, kterých je v okolí nespočet. Máte zkušenosti se zahraničním obchodem, jak získáváte zahraniční klientelu? Jelikož jsem za svůj život navštívil v zahraničí velké množství hotelů a sám jsem jistou dobu pracoval v americkém hotelu, měl jsem tak možnost zjistit, co očekává zahraniční klientela. V minulosti, a do určité míry i v současnosti, se tato očekávání na služby a kvalitu lišily od domácích, a proto jsem rád, že náš hotel už od začátku fungování navštěvují zahraniční hosté z různých zemí a toto množství neustále narůstá. To je důkazem toho, že získané zkušenosti ze zahraničí vždy přijdou vhod. Co plánujete do budoucna? V budoucnu se chci určitě podílet na vytvoření dobré pozice Savoy Royal Hotelu na českém trhu. Hotel určitě patří k tomu nejlepšímu, co v českých horách najdete, ale mým cílem je vybudovat takové jméno hotelu, které se nebude spojovat jen s horami, lyžováním a rekreací, ale bude oblíbeným místem na konání firemních večírků, konferencí a teambuildingů. Být obchodním ředitelem Savoy Royal hotelu je jistě časově, ale i psychicky náročná práce. Jak relaxujete? Být obchodním ředitelem hotelu je určitě časově náročné, zejména z toho důvodu, že tato práce nemá nikdy „padla“. Nikdy nevíte, kdy příjde příležitost, která se pro hotel nemusí opakovat, a proto je třeba být neustále ve střehu. Ale když si najdu čas, rád si v klidu přečtu knihu nebo relaxuji u dobrého filmu. Velmi rád si zahraji squash, při kterém vůbec nemyslím na práci. Právě relax po práci je pro mě důležitý, protože se dokážu lépe připravit na další den obchodního ředitele.


ADVERTORIAL Time flies inexorably. The summer is ending and the only five-star hotel in Czech mountains – The Savoy Royal Hotel – starts to prepare for the official second season. During the year we already informed you about how “benjamin” is doing. Behind the success of this jewel of mountain hotels stand undoubtedly the entire work team and staff. Today, we bring you an interview with the sales director, very young (25), but yet experienced Ing. Michal Novák, a graduate from the Bratislava Economics University.

WHEN IT΄S SAID MARKETING... For how long have you been working in sales? What was your journey all the way to the post of a sales manager of the only five star hotel in Czech mountains like? The journey to my post was quite rocky, and sometimes at the beginning, I felt like it was too long. After having joined the hotel I went through several posts where I gained all the needed experience. I have found out how the hotel works and after that I was ready for the post of the sales manager. Now, with hindsight, I am glad I went through individual departments so that I am able to do my work to my best ability. What are your duties? What are all your responsibilities as the sales manager? The work of the sales manager is very interesting and you can only with great difficulty spot traces of stereotype in it. This is mainly thanks to constant meeting of interesting people that work in various fields. The very communication with people is the main content of my job. Furthermore, it is also very important to constantly keep an eye on the new trends in the hotel industry and gastronomy and react correspondingly to these changes. To a certain extent it is constant learning of new things and that makes my job very interesting. How big is your sales team? In my opinion, a good sales team is not based on quantity but quality. Therefore I choose for my team people that have the desire to work and want to achieve something. The sales team of the Savoy Royal Hotel is composed of several people that contribute not only to letting as many people as possible know about our hotel but also to informing these people that they will get what they need from the hotel. This is important particularly in the case of company clients that organise company parties or conferences joined with training courses. Such events demand good organisational skills and that is why I am glad that our team does possess these. Was it difficult to put together a good sales team? According to me, when putting together a good sales team it is important to take care and choose people that have no fear of work and are willing to give it their maximum. When I was creating my sales team I paid special attention to the fact that the team members act as a team at work. This way the entire work of the sales department becomes much easier, particularly during our brain-storming meetings where the members can present their opinions and ideas without the fear of sounding bad. What is the sales strategy of the Savoy Royal Hotel? Our sales strategy is mainly the satisfaction of our guests. Satisfaction itself is what we want to distinct ourselves from our competition. That is why our most important goal is for our guests to leave with a good feeling of having received exactly what they needed. Since people’s needs usually differ and change quite often it is necessary to

accommodate our business strategy to this fact as well. This needs the already mentioned monitoring of the market, demands and new ways of satisfying these needs. Who are your clients? (they definitely are not merely winter sport lovers) Špindlerův Mlýn is a winter resort and that is why there are mostly winter sport lovers. However, the winter season lasts approximately 4 months. Therefore, for the most part of the year our clients consist of summer sport lovers as well. I believe that the surroundings are rich for various sport activities and that is why if you enjoy adrenaline, Nordic walking or bicycles or any other activity, you will undoubtedly find many opportunities for active relaxation here. We greatly appreciate our company clients whom we may interest apart from the winter season also during spring and autumn when they are happy to enjoy a luxurious hotel where they can relax after sometimes an exhausting conference or after team-building activities that are abundant in the local area. Do you have experience with foreign sales? How do you gain your foreign clients? Since in my life I have visited a great number of hotels abroad and I have worked myself for a certain time in an American hotel, I have had the chance to find out what do foreign clients expect. In the past and to a certain extent even in the present have these expectations from services differed from the local ones. Therefore, I am happy that foreign guests from different countries have been visiting our hotel since the beginning and that this number is constantly increasing. That is a proof of the fact that experience gained abroad always comes in handy. What are you plans for the future? Work-wise. In the future I definitely want to take part in creating a good position of the Savoy Royal Hotel on the Czech market. The hotel surely belongs to the best you can find in the Czech mountains and my goal is to build a name for the hotel that will not only be connected with mountains, skiing and recreation but that will also be a favourite place for organising company parties, conferences and team-building events. Being the sales manager of the Savoy Royal Hotel is surely a very time but also psychologically demanding work. How do you relax? Being a sales manager of a hotel is surely time-demanding, particularly because this work never ends. You never know when will you be presented with an opportunity for the hotel that may not repeat itself. That is why it is necessary to stay constantly alert. However, when I sometimes find a little time for myself, I like to read a book or relax by watching a good film. I like to play squash very much because I do not think about work whilst playing it at all. Relaxation after work is very important to me because it allows me to prepare better for another day of a sales manager.

67


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

HOTEL HOSTAČOV

68


LUXURY WITH TASTE OF HISTORY

CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

LUXUS S PŘÍCHUTÍ HISTORIE On the road for exploration, culture and history you usually do not only want to see interesting places, but you also want to spend some time around them and absorb their atmosphere. If you are thrilled by the times of aristocracy, hotels located in castles, chateaus and in other buildings of historical architecture will definitely be your thing.

Při cestách za poznáním, kulturou a historií chcete obvykle nejen vidět zajímavá místa, ale také v takových i přebývat. Pokud máte rádi příchuť aristokratických časů, jsou právě pro vás jako stvořené hotely umístěné do zámeckých sídel a podobné historické architektury.

N

e nadarmo se říká, že cestování a s ním nerozlučně spojené poznávání je nejlepší školou života. Ubytujete-li se přitom ještě v místě, které dýchá osobitostí a kterým často doslova procházely dějiny, je vaše zkušenost umocněna o unikátní zážitek. Ten je ve většině případů spojen s příjemnou dávkou luxusu a pohodlí. I u nás je však již řada takových míst, která jsou zajímavá jak sama o sobě, tak svým okolím i úrovní servisu, který svým hostům nabízejí. Jedná se o hotely, které kromě toho, že jsou situovány do objektů, jejichž rodokmen sahá někdy i řadu století nazpět, si dokázaly přes své nové využití zachovat génia loci a zprostředkovat odlesk své předchozí slávy a významu. Vzniká tak téměř dokonalá kombinace zážitků z komfortních hotelových služeb, které si vychutnáváte na místech prodchnutých duchem historie a svébytné originální architektury na hony vzdálené

69


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

CHATEAU MCELY moderním globalizovaným řešením současnosti. Jedno z takových míst se nachází nedaleko od Prahy, severně od historického Nymburka. Jde o Chateau Mcely, bývalé venkovské sídlo aristokratické rodiny Thurn-Taxisů. Ještě předtím však obec Mcely byla majetkem Valdštejnů, kteří zde v roce 1698 nechali postavit lovecký zámeček. V roce 1869 jej pak kupuje kníže Thurn-Taxis. V držení této rodiny pak zůstal až do poválečného vyvlastnění státem. Nyní je v tomto objektu situován pěti hvězdičkový hotel, který je místem absolutního klidu zasazeným do starého anglického parku se vzrostlými starými stromy. Zde můžete vychutnávat kromě sofistikovaného servisu hotelové pohostinnosti také atmosféru elegantních zámeckých sálů či nabídku restaurace Piano Nobile s venkovním pátiem. Přírodní zámecké lázně Mcely Spa nabízí odpočinek a relaxaci těla i duše při očistných rituálech a aromaterapii. V lázních se používá bio kosmetika Mcely Bouquet. Krásy unikátní symbiózy přírody a krajinné architektury Lednicko-Valtického areálu zapsaného do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO si můžete bezprostředně vychutnávat, ubytujete-li se zámeckém hotelu v Lednici, který se nachází přímo v těsném sousedství zámku Lednice. Samotný zámek posazený doprostřed romantické krajiny jihomoravských lužních lesů je jedním z nejznámějších na celé Moravě. Zdejší panství patřilo po mnoho staletí jednomu z významných šlechtických rodů, který se zapsal i do řady historických událostí, Lichtenštejnům. Rozkvět zdejšího zámku nastává zejména od časů rozporuplné osoby Karla z Lichtenštejna, jehož společenský vzestup měl reprezentovat. Vlastním budovatelem Lednice a lednického areálu se však stal jeho syn Karel Eusebius, který se po celý život věnoval úpravám lednicko-valtického panství. Současnou podobu Lednicím dala z větší části novogotická přestavba z let 1846 až 1858. Budova nynějšího čtyřhvězdičkového hotelu původně sloužila pro ubytování hostů knížecí rodiny Lichtenštejnů, takže zdejší atmosféra má z čeho vycházet. Pokoje hotelu jsou zcela nově stylově vybaveny tak, že navozují zámeckou, jakoby empírovou atmosféru. Pro poznání jedinečného krajinného komplexu je hotel přirozeným výchozím bodem. Zdejší rovinatý terén je jako stvořený pro jízdy na koni, nebo v kočáře. Naopak duch renesance na vás dýchne, vyberete-li si ubytování na zámku Hostačov. Zdejší renesanční zámek postavený na základech středověké tvrze nedaleko Čáslavi nabízí dokonalou a především neuspěchanou atmosféru dávných dob, z níž se vám nebude chtít odjet zpět do reality. Dokonalou iluzi jiného času jistě navodí i toulání zdejším dvanáctihektarovým parkem či zábava dřívějších aristokratů, kulečník v zámecké herně.

70


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

ZÁMECKÝ HOTEL LEDNICE Současnou tvář objektu formovala jednotlivá staletí, některá více, jiná méně. Na počátku 17. století byla za Chotouchovských z Nebovid zdejší tvrz přestavěna v tehdy panujícím renesančním slohu a především rozšířena na trojkřídlou stavbu, která byla o něco později doplněna o pro renesanci neodmyslitelné nádvorní arkády. Za Dohalských z Dohalic pak bylo po roce 1717 postaveno nejmladší, západní křídlo. I díky tomu tak zde dnes můžete doslova procházet staletími. Zcela jedinečnou atmosféru pak má i Chateau Hotel Zbiroh. Mimochodem na zdejším zámku vytvořil Alfons Mucha světově unikátní kolekci dvaceti pláten, svoji Slovanskou epopej. Další podstatná historická zajímavost spojená se Zbirohem je o pár staletí starší. Udála se za Hanuše II. z Kolovrat, kdy ve zdejší hradní kapli byla v srpnu 1469 vyhlášena církevní klatba na krále Jiřího z Poděbrad. Pozoruhodně dlouhá a zajímavá je i historie tohoto objektu. Sahá až do 13. století. Z gotického hradu té doby se dodnes dochovala například impozantně působící strážní věž. Mezi řadou majitelů se objevují zvučná jména předních šlechtických rodů jako Rožmberkové, Kolowratové, Šternberkové, Lobkowicové a dokonce císař Rudolf II. V současnosti čtyř a pěti hvězdičkový hotel, který je situovaný přímo do jižního zámeckého křídla, nabízí svým hostům možnost strávit nezapomenutelné chvíle, plné romantiky a historie. Všechny hotelové pokoje se nachází v originálních zámeckých komnatách, se starožitným mobiliářem avšak s vybavením odpovídajícímu nejmodernějším evropským standardům.

T

here is an inherent truth in the saying that travelling and discovering as its inseparable counterpart are the best schools of life. If you decide to stay at a place which still radiates originality and which had stood witness to history, your stay will be enriched by a unique experience. What’s more, it is usually complemented with a pleasant dose of luxury and comfort. Fortunately, there are already a lot of such places in Czech Republic which are interesting enough themselves, yet also because of their surroundings and the level of services which they offer their guests. These are hotels which, apart from being situated in objects whose original owners’ family trees sometimes run many centuries back, managed to preserve their genius loci despite their new purpose and now offer a reflection of these buildings’ previous fame and significance. As a result, a unique experience arises from comfortable hotel services combined with the enjoyment of places immersed in history and in the environs of peculiar architecture miles distant from the modern globalized solutions of today. One of such places is located not far from Prague, northward from the historical town of Nymburk. It is Chateau Mcely, a former country residence of the

71


CESTOVÁNÍ/TRAVELLING

ZÁMEK ZBIROH Thurn-Taxis princely family. Yet even before then, Mcely was a property of the Wallensteins, who had built a hunting lodge here in 1968. In 1869 it was bought by the Prince Thurn-Taxis and it was in the family’s possession until the post-war expropriation by the state. Today, Chateau Mcely is a five-star hotel and a place of absolute peace set in an old English park with magnificent full-grown trees. Here, apart from indulging in the sophisticated services of the hotel’s hospitality, you can relish the atmosphere of the elegant chateau halls or the menu of the Piano Nobile restaurant with an outdoor patio. Other equally original facilities of the hotel include the library in the Chateau’s tower, the roof observatory or the choice of various activities including the ride in a historical carriage, or a game of crocket in the Chateau park. The beauties of nature and regional architecture in symbiosis of the UNESCO World Cultural and Natural Heritage Lednice-Valtice Area can be appreciated if you decide to lodge in the Lednice Chateau Hotel, which is located in the close proximity of the Lednice Castle. The Castle itself, which is set amidst the romantic landscape of South Moravian bottomland forests is one of the most famous ones in Moravia. The local manor belonged for centuries to one of the most prominent noble families who also played a significant role in many historical events, the Liechtensteins. The heyday of the Castle took time during the years of the controversial Karl of Liechtenstein, whose social rise the Castle was supposed to represent. It was, however, his son Karel Eusebius who contributed most to the architectural value of Lednice and the surrounding areas by devoting his life to embellishing the LedniceValtice manor. The village Lednice owes its current appearance to the neo-gothic reconstruction carried out between the years 1846 and 1858. The building of the present-day four-star hotel originally served as an accomodation facility for the guests of the Princely Family of Liechtenstein so the local atmosphere has a lot to draw from. The hotel rooms are newly furnished but in a style that evokes a chateauesque, almost Empire style atmosphere. Moreover, the hotel serves as a natural vantage point for exploring the unique landscape complex. The local flat terrain is as if made for horse riding or carriage rides. The breath of Renaisance, on the contrary, will be felt if you decide to lodge in Chateau Hostačov. The local renaissance chateau built on the foundations of a medieval fortress close to Čáslav offers a splendid and peaceful atmosphere of the late times, which will force you to postpone your return to reality. When wandering through the surrounding twelve-hectare park or enjoying the pastime of the late aristocrats such as pool in the chateau games room, a perfect illusion of bygone times will seize you. The current appearance of the Chateau was formed for centuries. In the beginning of the seven-

72

teenth century, at the times of the Chotouchov family of Nebovid, the local fortress was rebuilt in the Renaissance style and was widened to create a three-nave construction, which was later supplied by courtyard arcades, an inseparable element of Renaissance architecture. The youngest, western wing of the Chateau was finished during the times of the Dohalský family from Dohalice after 1717. As a result of this ongoing construction process, you can literally walk through centuries here. A truly unique atmosphere can be experienced on the Chateau Hotel Zbiroh. It was, by the way, on the local chateau where Alfons Mucha finished his unique collection of twenty canvasses, his Slav Epic. Another significant historical fact connected with Zbiroh is a couple centuries older. In August, 1469, in the days of Hanuš II of Kolovrat, the interdict on the Czech king Jiří z Poděbrad was announced here in the castle chapel. No less longer and impressive is the history of the Chateau itself. It stretches all the way to the thirteenth century. From the original gothic castle a stately looking watchtower was preserved. Among the many owners of this castle were some of the foremost aristocratic families such as the Rožmberks, Kolowrats, Šternberks, Lobkowiczs and even the Emperor Rudolf II. Nowadays, a four and five-star hotel is incorporated in the southern wing of the Chateau which offers its guests the possibility of experiencing unforgettable moments filled with romance and history. All the hotel’s rooms are located in the original chateau chambers with antique furniture, yet equipped in compliance with the most up-to-date European standards.


  Jiřinková 551, Osnice

Popis: Podlahová plocha domu: 375 m2 Plocha pozemku: 2 027 m2 Dispozice: 4 + kk, 2x koupelna, 5x terasa a garáž Kontakt: Nina Popová, tel.: +420 724 208 992 Martina Roden, tel.: +420 602 373 014

RIM PROPERTY DEVELOPMENT s.r.o.: Letenská 121/8, 118 00 Praha 1


"#$ "! ('! #   "#$ &%%%"#$ &


),)&- *" 

1*#( * ),)') .8;"7 (*#=*#) "(&8"; *.; ),)' *:;"#( *>(=;*:;#(:;$&##'5";'*9#; *# ; .)4"9$&#'#"7 ";$&("&-&7*:(#*9#'#"#'('"8 "@! *)'! *-&":"@! "7.#&- *5- )7* - (&"- '(- * &(()= - "; $&7*: $&# ": *." "#$#*( "7 )!: 7; "(&9&-(&9#"'*-&75;='":(# *@!.7.";>!"''$#.!#&";$=(#!"8'#*: #"#("7# ),)&- *" 7( $='(*)# ),)')$#(:4";!& .#*(4 $='(*-!##)@(*'$# )$&7'4$8#*@!'"9&-$= (*#="- # & (- - "; " *-'#9 ?&#*" ),)'! !>5 @( $&#")(5@$&#'(#&*4#-()"##!)3&$&."((*"; #). # #@*; '$# 8"'@ !;'("#'(; "("; '#)&#!; #5")"8"#'('"#*:"8'#*@#)$ ")-";0 

# ),)&- *"-()#. #5""$& .":.* 7")(@"7*&.;&((>'"&>$ ":&'$() $#5*-#'#";) (*#*"@'(- .7."; *-(*#=";')(8": ##" 9#*@' )$='$;*;'*#)) "#)";#), ).*"; ."8-&' #!"' * !"( &9#"$( ),)&- *".'()$)*6'9&$) #*@&"; $&("&@:&&#.4=);"!9":$&'(5";."8-#'#""&  "+(&" &"(#)& 4; # ),)&- *"(!>5 ";"#)() "@'#&(!"(#"7-()$='("# #-*-'$: 9 !#&"; '$#(=8 #'*:( "; 5 $# -(#*@ (,( #& #$ <-*"*-44;* (:$##$( ":#$ ":"@#' )5-4$8 #*@&((> *"'"&>='(*-# ),)'";!- "; #'(7*;!#5"#'(*-""#)(*59!( )*:=('"7!'*4; #&"7 ";*.;!-.";)8";!"8"#)& () +++ ),)&- *".

),)&- *"  # ),)&- "' +( &(* " )"#"*"(#" *'#" ),)&-'!((&& ((#"*) '+#"#++((- +"(""#&&(#&(&# (-##',$&"$&# ''#" ''*&-$&'#"'+()"%)('("$&#"#)" #$"#"'* +-''(((&"'"'(- "&(()&" *"('*&-$&'#"'+&(#'#&+#!)"&$( +#&' #&(""(&#&'("#"2'&(+-(#('-*" &(,( -(#')'(#!&'""#+##'&#!!#&" "(! '' -* ) ),)&- *"# (#" -#)*"#)( ),)&-('$ ')&(#*( '$ "##$&(#"+((#$'"&'-#)&'"(&"' #&!"(#& (-# *")$(#('("&#&"&# -#)&/(#&#)'"!)+( ),)&-3&$&'"((*&! # *"&##!'"' ##"' "($&*(&##!')"(#" (- #(&##!'"("'+(((! '''"0  ),)&- *"# (#"-()#''#"$& ' -&('"'-&(('"'"&') -&'$(" &%)&!"('"$&'#" '#$'(('(- #)'(#!& ) (!( - $&( &') ( ' & (" (# #!$ ( #&' - , )'*&"' &' #!"' *  " !" &$&'"( " . $) - ( ),)&- *" #"$(#"'(, )'*$&("&' (#" '#" )'"# ''$&'(#)'&"' '#""& "+(&" &"(#)& "!#& ),)&- *"# (#""()'#&(#!$ ( ''#&(!"( &#! )&"()& (&#) ("# # - * #$ !#&" $$ "' " (" (# '#( )&"'"' #&(#"' " ''#&' # ( '( %) (- #!" +( '&*' $&# * - (#$ &((' " *" '"&' ' # ),)&- *" " -#)(#, "*&-( * -#)&#&" *'#"(#)' "+!()"%)& (- +++ ),)&- *".


ADVERTORIAL

GASTRONOMY A LA KEMPINSKI

GASTRONOMIE

VE STYLU KEMPINSKI To nejlepší z renomované kuchyně Kempinski můžete ochutnat v restauraci Le Grill nebo v Two Steps baru s přilehlou zimní zahradou, nacházející se jen pár kroků od Obecního domu.

You can taste the very best of the reputable Kempinski cuisine in the restaurant Le Grill and in the bar called Two Steps with an adjoint winter-garden, at a very short walking distance from the Municipal House.

76


ADVERTORIAL

ˇ TIP PRO ČTENÁRE

V čase oběda můžete ochutnat vynikající sezónní menu nabízené včetně vybraných nápojů již od 590 Kč. Celoročně od 17 do 20 hodin je v hotelovém Two Steps baru připravena Happy Hour nabídka s vybranými koktejly, alkoholickými a nealkoholickými nápoji za speciální ceny. Velmi oblíbené jsou například Kempinski rose nebo Caipirissima za 125 Kč.

V

jedinečném a originálním prostředí si můžete vychutnat magické kombinace chutí a vůní vycházející z rukou šéfkuchaře Marka Fichtnera, který vytvořil z prostor hotelu Kempinski místo vrcholné gastronomie. Jídelní lístek zahrnuje lahůdky z mezinárodní i české kuchyně, lahodné dezerty mistryně cukrářky pak jedinečným způsobem završí každý oběd či večeři. K nezapomenutelné atmosféře přispívá i interiér restaurace, kterému dominují odstupňovaný strop, masivní lustr z červeného skla a neobarokní židle a stoly. V originálním baru, ve kterém se snoubí klenby bývalého barokního paláce s nejmodernějším zařízením, si pak jistě vyberete z široké nabídky koktejlů, vín, koňaků nebo whisky a završíte tak vynikající večeři. Přilehlá zimní zahrada pak nabízí výhled do unikátní hotelové privátní zahrady s barokní fontánou, která nabízí v letním období jedinečnou příležitost k posezení, relaxaci a vychutnání si výtečných pokrmů uprostřed zeleně a přitom v samém centru města.

TIP FOR THE READER

During the lunch hours you can taste the outstanding seasonal menu which is offered from 590 CZK, incoluding drink. Throughout the year the bar awaits you with the Happy Hour offer (between 5 and 8 p.m.) when you can choose from a rich list of coctails, alcoholic and non alcoholic beverages, for a sepcial and very favourable price. Very poplular are the Kempinski rose or the Caipirissima for 125 CZK.

Y

ou can relish in this truly unique and original setting the magic combination of the wonderful smells and flavours that come from under the hands of the chef, Mark Fichtner, who has transformed hotel Kempinski into a place of supreme gastronomy. The menu includes viands of the the international but also of the Czech cuisine. The delicious desserts from the master pastry cook will put the icing on each lunch or dinner in this place. The interior design of the restaurant will no doubt do it‘s part to turn your meal into an unforgottable experience. The dominant features of the place are the gradually structured ceiling, the massive chandelier made of red glass and the the neo-baroque chairs and tables. The bar is singular too, it combines the original vaults of the baroque palace with the state-of-the-art equimpments and you will be able to choose from the widest range of coctails, vines, brandies and whiskies to crown your excellent meal. The adjoining garden gives you a splendid glimpse at the hotel gardens with the baroque fountain, which during the warmer seasons offers a delightful opportunity to sit and relax, but also to savour the choisest meals in the midst of greenery, yet at the very heart of Prague.

Kempinski Hotel Hybernská Prague Hybernská 12, Praha 1, Tel: 226 226 111 E-mail: concierge.prague@kempinski.com www.kempinski.com/prague

77


GURMET/GOURMET

Fall has come to the vineyard…

PŘIŠEL PODZIM DO VINIC…. Přišel podzim a každodenní dny častěji halí mlha, střídající se s paprsky slunce tak trochu v jiném úhlu. Stromy se konečně převlékají do svého pestrobarevného šatu a vůně luk i hájů se rázem změnila do hlubších tónů. Nejen v městě, ale i na vesnici, v lese, na louce, v polích, ale na vinicích, nastal čas změn. Ta naše se jmenuje „vendage“vinobraní.

78

J

ako příklad si dnes vezmeme vinobraní ve Francii, matku vinařského světa. Jedním z nejdůležitějších faktorů jak vyrobit dobré víno, je dobře sklidit. Vzhledem k rozdílnosti klimatu jednotlivých vinařských regionů je logicky nasnadě, že i termín sklizní se liší region od regionu. Tento faktor platí ve všech zemích světa. Kdy se co sklízí a proč.? Hrozny se sklízí, když dosáhnou stavu zralosti, nebo když obsažené cukry jsou v požadované harmonii s kyselinami. Zde záleží na typu vína, jaké chce vinař vyrábět. Proto se hrozny vyhodnocují velmi specificky a individuálně před samotným úkonem sklizní. Dalším faktorem ovlivňující dobu vyzrání je také samotná genetika odrůdy, kdy se hrozny rozdělují na odrůdy rané a pozdní. Mezi rané odrůdy obvykle patří, ale není to vždy pravidlem, aromatické odrůdy a převážně odrůdy bílé. Modré odrůdy dozrávají o několik týdnů později. Pěstitel čeká na dokonalou fenolickou vyzrálost, aby jeho vína byla hladká, sametová bez chlorofylových podtónů. Zvyky francouzských vinařů jsou v dnešní době již natolik opřené o zkušenosti místních předků, že nedochází ke zbytečným výsadbám odrůd, které by neodpovídaly lokálnímu klimatu. Pokud budete cestovat v jižní Francii v regionech Languedoc – Roussillon, Provence nebo Vallée du Rhône, budete často objevovat odrůdy modré a tedy červená vína, popřípadě vína růžová, a svět bílých vín, bude jen produkčním doplňkem. Nicméně i toto pravidlo je někdy odkloněno a to z důvodů nadmořské výšky vinic, která umožňuje i vinařům na jihu pěstovat s dobrými výsledky bílé odrůdy Jak probíhá sklizeň hroznů a jak se s hrozny zachází? Vinobraní se rozděluje na dvě základní verze, ruční a mechanické. Ruční sklizeň je obvyklá u malých vinařů se soustředěním se na vysokou kvalitu vyráběných vín, a vinařů nacházejících se se svými vinohrady ve strmých stráních, kdy jiné způsoby nejsou ani možné. Například vinice v severním údolí řeky Rhôny nebo Savojsku, kdy jen při samotném pohledu do vinic už bolí za krkem, by mechanická sklizeň byla jen kaskadérským nápadem. Mechanická sklizeň je využívaná na rozsáhlých viničních tratích, kdy je tento způsob rychlejší a ekonomicky méně náročný. Nejen že pěstitel ušetří za početné skupiny sklízečů, ale rychlostí sklizně udrží hrozen na nižší teplotě a po rychlém vytřídění se dostává ke zpracování v teplotách, při kterých je možné zachovat většinu aromatických látek s projevem svěžesti a elegance. Ruční sklizeň je klasická vinařská tvrdá práce s nůžkami, při které se hrozny sbírají do malých košů nebo bedýnek o nízkém obsahu, aby nedošlo k porušení hroznů a tím byla zachována co nejvyšší kvalita k dalšímu zpracování. Tento způsob je považován jako tradiční a k dnešku celkem ještě stále často používaný. Mechanická sklizeň je určitou moderní jednodušší formou, kdy traktor nebo kombajn projíždí řádky a speciálním způsobem vibrace dojde k setřesení hroznu, který je pak vytříděn na dalších třídících pásech a až poté postupuje k dalšímu zpracování. Tento proces je celkem rychlý, proto používaný u větších producentů. Na vinobraní jako takové navazují i další zvyky, které jsou s výrobou mladých vín dále spojené. Mladé víno bylo vždy velkým fenoménem a rozhodně neodmyslitelným důvodem mnohých setkání nejen mezi vinaři navzájem, ale i mezi mnohými milovníky vín. Ochutnávat víno z posledního ročníku, ze sklizně, která před několika týdny skončila, je pro každého vinaře velkým tématem dlouhých diskusí a analytik. Během těchto setkání je samozřejmá i konzumace různých pochutin, od sýrů a uzenin počínaje až po různé paštiky, rilletty a teriny z různých surovin a ingrediencí. Francouzi si na tato požitková setkání nesmírně potrpí a tyto chvíle tvoří základní součást jejich sezónní kultury. Autor: Miroslav Kredvík, Dobrá vína s. r. o, www.dobravina.cz


GURMET/GOURMET

A

s an example today we will take a vintage in France, the mother of wine world. One of the most important factors in making good wine is to harvest well. Because of the differences in climate of individual wine regions, it is logical that the harvest dates vary across regions. This factor applies in all countries of the world. What is harvested when and why? The grapes are harvested when they reach the maturity or when the content of sugars is in harmony with acids. This depends on the type of vine the grower wants to produce. Therefore the grapes are very specifically evaluated before the actual act of harvest. Another factor influencing the maturation time is the actual genetics, which classify the varieties into early and late. The early varieties, although it is not a rule, usually include aromatic types and are mainly white varieties. The blue varieties ripen a few weeks later. The grower waits for a perfect phenolic maturity in order for his wines to be smooth and velvet without chlorophyll undertones. The habits of French vine growers today are supported by the experiences of local ancestors so much, that unnecessary varieties unsuitable for the local climate are not planted anymore. If you travel in southern France, in Languedoc – Roussillon, Provence, or Vallée du Rhône regions you will often come across blue varieties – red wines or pink wines and the world of white wines is only a production complement. However, even this rule is sometimes diverted due to altitude. Wine yards located higher above the sea level allow even the southern growers to grow white varieties with god results. What happens during wine harvesting and how are the grapes treated? There are two general types of vintage – manual and mechanical. Manual harvesting is typical for small growers who focus on high quality of produced wines. Also growers, who have their vineyards on steep slopes harvest manually because they simply have no other choice. This is the case for example on the vineyards in northern valley of the Rhone river or in Savoy, where a mere view of a vineyard gives you neck pain. Mechanical vintage here would be only a stunt idea. Mechanical harvest, on the other hand, is used on large vineyards, where it is faster and economically less demanding. Not only the growers save on large groups of harvesters, but by harvesting quickly they keep the grapes in lower temperatures. After quick sorting the grapes are further processed in lower temperatures which enable preservation of most aromatic substances with expression of freshness and elegance. Manual harvesting is a classical vine grower’s labor with scissors during which the grapes are picked into small baskets or boxes of small volumes. This is important to prevent damage to the grapes and maintaining highest possible quality for further processing. This manner is considered traditional and is still frequently used today. Mechanical harvesting is kind of modern, simpler form in which tractor or harvester passes through the lines. Machines use a special type of vibrations to shake off the grapes, which are then sorted on sorting belts and after that proceeded to further treatment. This process is fast and therefore used by larger producers. The vintage itself is associated with other habits connected with the production of young wines. Young wine has always been a big phenomenon, and definitely an inherent reason for many meetings of not only vine growers, but also of wine lovers. To taste wine from the latest vintage which ended a few weeks ago is for every grower a big topic of discussions and analysis. These meetings obviously include consumption of various foods, from cheeses and sausages to various pates, rillettes and terrines from different ingredients. These delightful meetings are very popular among the French and also basic components of their seasonal culture. Autor: Miroslav Kredvík, Dobrá vína s. r. o, www.dobravina.cz

Fall has come, fog more often fills the days and sporadic sun casts its rays in little bit different angles. The trees are finally changing into their colorful clothes and the scent of meadows and groves instantly changed into deeper tones. Not only in towns, but also in villages, forests, meadows, fields, and vineyards has come time of changes. Ours is named “vendage” vintage.

79


GURMET/GOURMET

NOT EVERY MOJITO IS THE ORIGINAL MOJITO

Do České republiky přichází limitovaná edice autentického tříletého kubánského rumu Havana Club Añejo 3 Años. Tříletý rum Havana Club je vnímán za optimální základ pro takové klasické kubánské koktejly, jakými jsou Mojito a Daiquiri Natural. Jestli si chcete pochutnat na těchto koktejlech jako na Kubě, naučte se jejich pravou recepturu, ale spěchejte, limitovaná edice, která se liší hlavně v designu láhve, je k dispozici v Čechách pouze v omezeném počtu 6 000 kusů! A limited edition of authentic threeyear-old Cuban rum, Havana Club Añejo 3 Años is about to make it to the Czech Republic! This three-yearold rum is considered to be the most appropriate base for the classical Cuban cocktails, Mojito and Daiquiri Natural. If you want these cocktails to taste as they do in Cuba, you should pay careful attention to the original recipes, but hurry up! The limited edition which is set apart especially thanks to the design of the flask, is only available in 6 000 bottles in the Czech Republic.

NENÍ

P

okud byste měli s namícháním Mojita podle této receptury potíže, stačí se v příštích několika týdnech zastavit v pražském baru La Bodeguita del Medio a objednat si Mojito Bottle Service. Ve speciálním boxu dostane jednu z šesti tisíc láhví tříletého rumu Havana Club, kostky ledu a všechny další přísady – a můžete pod vlídným dohledem odborníků začít! K pravému kubánskému Mojitu byste rozhodně měli ochutnat minimálně jednu pravou kubánskou specialitu, kterých je v Bodeguita del Medio na výběr nepřeberné množství. Za doprovodu žhavé latinsko- americké hudby, přátelské obsluhy a všudypřítomné vůně kubánských doutníků si pak jistě budete alespoň na chvíli připadat jako v centru Havany.

MOJITO

JAKO MOJITO!

Ingredience:

Ingredients:

Příprava:

Procedure:

2 lžičky třtinového cukru ½ ks limety vylisovat na šťávu 4,5 cl rumu Havana Club Añejo 3 Años 2 snítky máty 9 cl sodovky

Do tumbleru (sklenka bez nožky) se dávkuje cukr, limetová šťáva a snítka máty, která se ve směsi lehce pomačká drtítkem (odborně: muddlerem). Přidá se rum a kostky ledu až téměř po okraj sklenky, vše se promíchá a doplní sodovkou. Na závěr se vetkne zbylá snítka máty, případně se na okraj sklenky zavěsí dílek limety.

S

2 spoons of cane sugar ½ lime squeezed to juice 4,5 cl of rum Havana Club Añejo 3 Años 2 sprigs of mint 9 cl of soda water

You should gradually add the sugar, the lime juice and the sprigs of mint into the tumbler (which is a glass without a stand) and gently crush is with a grinder called muddler. Then you should add rum and the cubes of ice up to the brim of the glass and mix it all. Finally fill the glass with some soda water and decorate this drink with sprigs of mint, eventually with a segment of lime.

hould you encounter any problems with following the aforementioned procedure, feel free to visit the La Bodeguita del Medio bar in Prague and order a Mojito Bottle Service. In a special box you will be given one of the 6000 bottles of this three-yearold Havana Club, some cubes of ice and all the other ingredients. Under the watching eye of an expert, you can start to mix your own drink straight away! The authentic Cuban Mojito calls for an authentic Cuban specialty, and you have a splendid choice of them at Bodeguita del Medio. All this must be accompanied by fiery Latin-American music and friendly hospitality, suffused with the ever-present aroma of Cuban pipes. Then you are bound to feel as if you had been magically transported to he very heart of Havana at least for a short while.

80


EĞũƉŽƉƵůĄƌŶĢũƓşďĂƌǀŚůĂǀŶşŵŵĢstĢ͊>ĂŽĚĞŐƵŝtĂĚĞůDĞĚŝŽũĞũĞĚŝŶĞēnljŵzĂƎşzĞŶşŵ͕ũĞũŝĐŚǎǀýzĚŽďĂ ũĞŝŶƐƉŝroǀĄŶĂƉrŽƐůƵůljŵďĂrĞŵǀ,ĂǀĂŶĢ͘^ƉĄũşƐĞƚƵǀƽŶĢĂĐŚƵtĢkƵďĄŶƐŬýĐŚũşĚĞů͕ƓƛĂǀŶĂtýĐŚstĞĂŬƽ ĂēĞrstǀýĐŚrLJď͕kĂƌŝďskýĐŚŵşĐŚĂnýĐŚŶĄƉŽũƽ͕ĂrŽŵĂkƵďĄŶƐŬýĐŚĚŽƵƚŶşŬƽĂrytŵLJǎŝǀĠkƵďĄŶƐkĠkĂƉĞůy͘ LJfĂƌƚŚĞďĞsƚďĂƌŝŶƚŚĞĐĂƉŝtĂůĐŝƚLJ͊>ĂŽĚĞŐƵŝtĂĚĞůDĞĚŝŽŝƐĂƵŶŝƋƵĞĞstĂďůŝƐŚŵĞnƚǁŚŽƐĞĚĞĐor ŝƐŝŶƐƉŝrĞĚďLJ,ĂǀĂŶĂDzƐfĂŵŽƵƐďĂr͘,ĞrĞ͕ƚŚĞŇĂǀorƐĂŶĚtĂstĞƐŽĨƵďĂŶĚŝƐŚĞƐ͕ƐƵĐĐƵůĞnƚstĞĂks ĂŶĚĨrĞƐŚĮƐŚŵĞrŐĞǁŝƚŚƚŚĞĂrŽŵĂŽĨĐŝŐĂrƐĂŶĚƚŚĞƌŚyƚŚŵƐŽĨůŝǀĞƵďĂŶďĂŶĚ͘

EĞũƉŽƉƵůĄƌŶĢũƓşďĂƌǀŚůĂǀŶşŵŵĢstĢ͊>ĂŽĚĞŐƵŝtĂĚĞůDĞĚŝŽũĞũĞĚŝŶĞēnljŵzĂƎşzĞŶşŵ͕ũĞũŝĐŚǎǀýzĚŽďĂ ũĞŝŶƐƉŝroǀĄŶĂƉrŽƐůƵůljŵďĂrĞŵǀ,ĂǀĂŶĢ͘^ƉĄũşƐĞƚƵǀƽŶĢĂĐŚƵtĢkƵďĄŶƐŬýĐŚũşĚĞů͕ƓƛĂǀŶĂtýĐŚstĞĂŬƽ ZĂƉĞēĞnljkonjşsljƌǀŽĚůĞŚēĞŶĠŵůŝstoǀĠŵtĢstĢ͕ƉŽĚáǀĂnljŶĂƓƉĞŶátoǀĠŵƐĂůáƚƵ ĂēĞrstǀýĐŚrLJď͕kĂƌŝďskýĐŚŵşĐŚĂnýĐŚŶĄƉŽũƽ͕ĂrŽŵĂkƵďĄŶƐŬýĐŚĚŽƵƚŶşŬƽĂrytŵLJǎŝǀĠkƵďĄŶƐkĠkĂƉĞůy͘ ĂkĞĚŐoĂt’ƐĐŚĞĞƐĞŝŶĮůŽƉĂstry͕ƐĞrǀĞĚŽŶĂƐƉŝŶĂĐŚƐĂůĂĚ

LJfĂƌƚŚĞďĞsƚďĂƌŝŶƚŚĞĐĂƉŝtĂůĐŝƚLJ͊>ĂŽĚĞŐƵŝtĂĚĞůDĞĚŝŽŝƐĂƵŶŝƋƵĞĞstĂďůŝƐŚŵĞnƚǁŚŽƐĞĚĞĐor ǁŝƚŚďĂkĞĚďĂĐŽŶ͕ƉŝŶĞŶƵƚƐĂŶĚďĂůƐĂŵŝĐǀŝŶĞŐĂƌ ŝƐŝŶƐƉŝrĞĚďLJ,ĂǀĂŶĂDzƐfĂŵŽƵƐďĂr͘,ĞrĞ͕ƚŚĞŇĂǀorƐĂŶĚtĂstĞƐŽĨƵďĂŶĚŝƐŚĞƐ͕ƐƵĐĐƵůĞnƚstĞĂks ĂŶĚĨrĞƐŚĮƐŚŵĞrŐĞǁŝƚŚƚŚĞĂrŽŵĂŽĨĐŝŐĂrƐĂŶĚƚŚĞƌŚyƚŚŵƐŽĨůŝǀĞƵďĂŶďĂŶĚ͘ njŵĄƐůoǀĠŚŽďrĂŵďŽroǀĠŚŽpyré ĞeĨstĞĂŬtĞŶĚĞƌůŽŝŶǁŝƚŚƉĞƉƉĞƌƐĂƵĐĞĂŶĚƉŽtĂƚŽƉƵree ŽkŽůĄĚoǀljĚŽƌƚƐǀĂŶŝůkoǀljŵŵĂƐĐĂƌƉŽŶĞĂũĂŚŽĚĂŵŝ ŚŽĐolĂtĞĐĂkĞǁŝƚŚǀĂŶŝůůĂŵĂƐĐĂƌƉŽŶĞĂŶĚstrĂǁďĞƌƌŝĞƐ ZĂƉĞēĞnljkonjşsljƌǀŽĚůĞŚēĞŶĠŵůŝstoǀĠŵtĢstĢ͕ƉŽĚáǀĂnljŶĂƓƉĞŶátoǀĠŵƐĂůáƚƵ

ĂkĞĚŐoĂt’ƐĐŚĞĞƐĞŝŶĮůŽƉĂstry͕ƐĞrǀĞĚŽŶĂƐƉŝŶĂĐŚƐĂůĂĚ ǁŝƚŚďĂkĞĚďĂĐŽŶ͕ƉŝŶĞŶƵƚƐĂŶĚďĂůƐĂŵŝĐǀŝŶĞŐĂƌ njŵĄƐůoǀĠŚŽďrĂŵďŽroǀĠŚŽpyré ĞeĨstĞĂŬtĞŶĚĞƌůŽŝŶǁŝƚŚƉĞƉƉĞƌƐĂƵĐĞĂŶĚƉŽtĂƚŽƉƵree ŽkŽůĄĚoǀljĚŽƌƚƐǀĂŶŝůkoǀljŵŵĂƐĐĂƌƉŽŶĞĂũĂŚŽĚĂŵŝ ŚŽĐolĂtĞĐĂkĞǁŝƚŚǀĂŶŝůůĂŵĂƐĐĂƌƉŽŶĞĂŶĚstrĂǁďĞƌƌŝĞƐ

LA BODEGUITA DEL MEDIO OteǀƎĞŶŽĚennĢ͗EeͲPŽϭϭ͗ϬϬͲϬϮ͗ϬϬ͖ÚtͲ^Žϭϭ͗ϬϬͲϬϰ͗ϬϬͲkuĐŚynĢŽteǀƎenĂĚŽϬϯ͗ϬϬ OpeŶĚĂŝůy^ƵͲDŽĨroŵϭϭ͗ϬϬĂ͘ŵ͘tŽϬϮ͗ϬϬĂ͘ŵ͖͘TƵͲ^ĂĨroŵϭϭ͗ϬϬĂ͘ŵ͘tŽϬϰ͗ϬϬĂ͘ŵ͘

KĂproǀĂ5͕ϭϭϬϬϬPrĂŐue1͕zĞĐŚRĞƉƵďůŝĐ Teů͗͘нϰϮϬͮϮϮϰϴϭϯϵϮϮ͕fĂx͗нϰϮϬͮϮϮϰϴϭϰ819͕G^D͗нϰϮϬͮϳϮϰϰϲϭϲϳ8 EͲŵĂŝů͗ďŽĚĞŐƵŝtĂΛďŽĚĞŐƵŝtĂ͘Đnj͕www.bodeguita.cz

LA BODEGUITA DEL MEDIO OteǀƎĞŶŽĚennĢ͗EeͲPŽϭϭ͗ϬϬͲϬϮ͗ϬϬ͖ÚtͲ^Žϭϭ͗ϬϬͲϬϰ͗ϬϬͲkuĐŚynĢŽteǀƎenĂĚŽϬϯ͗ϬϬ OpeŶĚĂŝůy^ƵͲDŽĨroŵϭϭ͗ϬϬĂ͘ŵ͘tŽϬϮ͗ϬϬĂ͘ŵ͖͘TƵͲ^ĂĨroŵϭϭ͗ϬϬĂ͘ŵ͘tŽϬϰ͗ϬϬĂ͘ŵ͘

KĂproǀĂ5͕ϭϭϬϬϬPrĂŐue1͕zĞĐŚRĞƉƵďůŝĐ Teů͗͘нϰϮϬͮϮϮϰϴϭϯϵϮϮ͕fĂx͗нϰϮϬͮϮϮϰϴϭϰ819͕G^D͗нϰϮϬͮϳϮϰϰϲϭϲϳ8 EͲŵĂŝů͗ďŽĚĞŐƵŝtĂΛďŽĚĞŐƵŝtĂ͘Đnj͕www.bodeguita.cz


ADVERTORIAL

Již čtvrtý ročník svátku klasické hudby bude letos hostit zámek Mělník, kde žilo 23 českých královen a princezen. Od třetího do devátého září se zde rozezní tóny, které kdysi velcí mistři vepsali do notové osnovy a dodnes jsou přehrávány tisíci hudebníky po celém světě. Festival mistrovské hudby zanedlouho začíná. For the fourth year in a row the castle Mělník, which has in the past been home to 23 Czech princesses and queens, will host a celebration of classical music. From the 3rd through the 9th September you will be able to listen here to the tones that have once been noted down by great masters and are to the present day played by thousands of musicians all over the world. The festival of masterpiece music commences shortly.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

JIŘÍHO LOBKOWICZE

82

J

iří Lobkowicz a zejména jeho partnerka Zdenka Belas stojí za významným hudebním počinem. V prostorách zámeckého nádvoří každý rok v září vyroste velké pódium a mladí i slavní umělci zde prezentují to nejlepší z klasické hudby a opery. I letos, již tradičně, uslyšíme Český národní symfonický orchestr, který je dle mého názoru nejlepší hudební těleso na současné hudební scéně v naší zemi. ČNSO zahajuje festival výběrem z děl Smetany a Nedbala. To je představení, které si opravdu nesmíte nechat ujít. ČNSO festival také tradičně ukončuje a tentokrát to bude pocta legendárnímu opernímu pěvci Tito Gobbimu, jehož baryton zazníval na nejslavnějších operních scénách. Závěrečný galakoncert je vrcholem festivalu a je také vstupenkou k zámeckému rautu a slavnosti, s osobní účastí Zdenky Belas a Jiřího Lobkowicze. Mimořádné vystoupení bude také z produkce dalšího stálého hosta festivalu – Severočeského divadla opery a baletu z Ústí nad Labem. Romantickou operu Čarostřelec od C.M.Webera uvidíme 5. září a hned den poté stejný orchestr předvede veselé dílo Netopýr od Johanna Strausse, který je přezdíván „Valčíkový král“. Milovníci vídeňského stylu si tento den přijdou na své. Pokud máte rádi sladký zvuk houslí v podání skutečného mistra, přijeďte na zámek 7. září. Jaroslav Svěcený rozehraje struny svých stradivárek a jeho program slibuje samé lahůdky. Na čtvrtek 8. září by se na zámek měli sjet všichni, kdo mají rádi ty nejslavnější operní árie. Zejména Nessun Dorma jsme mohli slýchat od Luciana Pavarottiho a dalších operních hvězd. Do komerční sféry tuto árii přivedl britský vítěz soutěže Britain’s got talent, Paul Potts. Tuto snad nejslavnější větu Pucciniho opery Turandot zažijeme v podání plzeňského divadla J.K.Tyla. Každý den Mezinárodního hudebního festivalu Jiřího Lobkowicze stojí za to a těším se, až se tam s vámi budeme den co den potkávat. Imusicfest.com


ADVERTORIAL

3.-10. ZÁŘÍ 2011 SEPTEMBER 3rd-10th 2011

ˇ LOBKOWICZ INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL OF JIRÍ

J

iří Lobkowicz and in particular his partner Zdena Belas stand behind this important musical act. A big stage is erected every September on the premises of the castle’s courtyard and young as well as famous artists present here the best out of classical music and opera. Also this year as a part of a tradition we will hear the Czech symphonic orchestra that is according to my opinion the best musical body on the current musical scene in our country. The Czech Symphonic Orchestra launches the festival with a selection from the works of Smetana and Nedbal. This is a performance you surely cannot miss. The orchestra also traditionally closes the festival. This time it will be an honour to the legendary opera singer Tito Gobbi, whose baritone has sounded on the most famous opera scenes. The final gala concert is the crown of the festival and is also the ticket to the castle’s reception and celebration with the personal attendance of Zdenka Belas and George Lobkowicz. Moreover, there will also be a special performance by another regular guest of the festival – the North-Bohemian theatre of opera and ballet from Ústí nad Labem. We will see the romantic opera Der Freischütz from C. M. Weber on the 5th September and right after that the same orchestra will perform a merry piece Die Fledermaus from Johannes Strauss who is nicknamed a “waltz king”. The lovers of the Viennese style will rejoice at this day. If you like the sweet sound of violin performed by a true master, come to the castle on September 7. Jaroslav Svěcený will play the strings of his Stradivarius and his programme promises only true masterpieces. Everyone who likes the most famous opera arias should find their way to the festival on Thursday the 8th September. In particular Nessun Dorma could have been heard from Luciano Pavarotti and other opera stars. This aria has been brought to the commercial sphere by the British winner of the competition Britain’s got talent, Paul Potts. We will experience this, quite possibly most famous, movement of Puccini’s opera Turandot in the performance of the J. K. Tyl theatre. Every day of the International music festival of Jiří Lobkowicz is worth it and we are looking forward to seeing you there. Imusicfest.com

83


VLADIMÍR BRUNTON MARYLIN

ODPOČINEK/REST

FOTOGRAF/PHOTOGRAPHER

U

mělcovo rozsáhlé dílo je zaměřeno nejen na volnou tvorbu, ale i na portréty osob. Nejznámějším projektem je cyklus portrétů významných osobností českého veřejného života na plátnech v životní velikosti. Technika zpracování obrazů vychází z klasické černobílé fotografie. Originální technologie Vladimíra Bruntona garantuje dokonalou archivní stálost po několik generací. Při zpracování fotografií používá umělec plátno nebo japonský papír vysoké kvality. Japonský papír se vyznačuje vysokou pevností, kvalitou a trvanlivostí. Pro velký zájem japonské strany chystá Vladimír Brunton s firmou Awagami novou výstavu, která bude na konci roku 2011 uvedena na Japonský umělecký trh. Vladimír Brunton je zastoupen Galerií La Femme a pravidelně se účastní cyklu výstav „Domácí úkoly“. V roce 2010 se s Galerií La Femme zúčastnil sympozia v Doubici v Českém Švýcarsku.

ˇ ZÁKUSEK/STILL DESSERT JEŠTE

ŽENA V ZAJETÍ TECHNIKY/WOMAN IN CAPTIVITY TECHNIQUES

ˇ PREKVAPENÍ/SURPRISE

T

he artist’s extensive work is focused not merely on free creation but also portraits of people. The most famous project is a series of portraits of important people of the Czech public life on life-size canvases. The technique of making his pictures is based on classical black and white photography. Vladimír Brunton’s original technology guarantees perfect archival durability for several generations. When making pictures the artist uses canvas or Japanese paper of high quality. Japanese paper is characterized by great firmness, quality and durability. For the great interest from the Japanese side Vladimír Brunton together with the Awagami company is preparing a new exhibition that will be presented to the Japanese art market at the end of the year 2011. Vladimír Brunton is represented by the La Femme Gallery and regularly takes part in the series of exhibitions called “Homework”. In 2010 together with the La Femme Gallery he took part in the symposium in Doubnice in the Czech Switzerland.

84

TECHNIKA: SILVER GELATINE


L

ANTONÍN SLÁDEK-V ATELIÉRU/IN THE STUDIO

A Femme Gallery in collaboration with the Prague-Aachen association present the exhibition “Homework and Images from travels 2003 – 2011 On the Royal road”. The exhibition will take place under the auspices of the Prague mayor, Bohuslav Svoboda, in the beautiful baroque premises of the Clam Gallas palace in Prague from August 16th to October 9th 2011. The works presented at this exhibition have been created directly for the gallery be it as a part of so called Homework on a given topic, which is given by the gallery to individual artists, or thanks to symposia abroad and art travels in Spain, Brazil, France, Canada, Ecuador and the Galapagos. From September 6th, in one part of Clam- Gallas Palace there is going to be held an exhibition „Antonín Sládek In Memoriam“ - as a remembrance to this exeptional painter, who regularly took a part of Homework and GLF creative visits in Brasil and Canada.

SHALOM TOMAS NEUMAN TALKING AT YOU – PROMLOUVÁNÍ GALERIE LA FEMME, BÍLKOVA 2, PRAHA 1

S

halom T. Neuman, představitel “fusion art”, se vrací do svého rodného města se sérií výstav zaměřených na multidisciplinární a multisensorické umění. V Galerii La Femme bude k vidění to nejlepší z kolekce „mluvících hlav“, vytvořených z modelovací hmoty, akrylových barev a nalezených předmětů obklopených plastovými figurkami. Čtvrtou dimenzi přidává portrétům zvuk instalovaný na zvukovém čipu nebo mp3 přehrávači, který se spouští detektorem pohybu a zapůjčuje každému “Američanovi” svůj vlastní hlas.

F

ANTONÍN SLÁDEK-BEATLES

22.9. – 30. 9. 2011

usion artist Shalom Tomas Neuman returns to the city of his birth for a series of exhibitions focusing on his multidisciplinary/multisensory artwork. In the La Femme Gallery you will be able to see the best from the series „Talking heads“ presented in the National Gallery. There is the added dimension of sound in this series as each piece has either a set of sound chips or mp3 players with motion detectors that when activated, give each “American” a voice of his or her own.

85

KONTAKT: GALERIE LA FEMME, BÍLKOVA 2, PRAHA 1, TEL: +420 224 812 656, GLF@VOLNY.CZ, WWW.GLF.CZ

ROMAN FRANTA, MONA LISA

O

d 16. 8. do 9. 10. 2011 probíhá v Clam-Gallasově paláci v Praze velká výstava pod záštitou pražského primátora, kterou organizuje Galerie La Femme ve spolupráci se Spolkem Praha – Cáchy/Aachen. Návštěvníci zde mohou vidět díla, která byla vytvořena předními českými umělci pro Galerii La Femme v rámci cyklu Domácích úkolů a během tvůrčích pobytů v Brazílii, Kanadě, Francii a Španělsku, Ekvádoru a na Galapágách. Prostřednictvím těchto projektů galerie představuje současné české umění a podporuje tak mezinárodní spolupráci na kulturním poli. Od 6. září se pak v jedné části Clam-Gallas.paláce uskuteční výstava ANTONÍN SLÁDEK In memoriam – jako vzpomínka na tohoto výjimečného malíře, který se pravidelně účastnil domácích úkolů a tvůrčích pobytů GLF v Brazílii a Kanadě.

HOMEWORK AND IMAGES FROM TRAVELS 2003 – 2011 ON THE ROYAL ROAD

DOMÁCÍ ÚKOLY A OBRAZY Z CEST 2003—2011 NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ

BORIS JIRKU-OTAVALO-QUITO-ECUADOR

CLAM-GALLASUV PALÁC, HUSOVA 20, PRAHA 1


Všichni je znáte. Bývají zavěšené na zdech paláců za zády politiků při klíčových tiskových konferencích, zdobí zdi hradů a zámků, jsou chloubou muzeí v Louvru či Metropolitního v New Yorku, patří mezi poklady Sixtinské kaple ve Vatikánu.

Č

eský název gobelín vznikl patrně převzetím z francouzštiny, kde jedna z nejstarších manufaktur vyrábějících tapiserie patřila rodině Gobelinů, měla název „Manufacture des Gobelins“ a můžete ji dodnes najít v Paříži na 42 avenue des Gobelins. V ostatních jazycích bývá ale častěji užíván výraz tapiserie. Jsou to umělecká díla, která vznikla za účelem zavěšení na zeď, závěsné textilní obrazy. Ve starověku a raném středověku byly vyráběny sešíváním, výšivkou a aplikacemi textilií, ale umělecká díla, o kterých bude dnes řeč, jsou tkaná. Umění tkát tapisérie přišlo do Evropy patrně s nájezdy Saracénů. Velkého rozvoje dosáhlo tkaní tapiserií ve středověku, kdy i bohatí lidé velmi trpěli v ledových zdech středověkých staveb a hledali vše, čím bylo možné si zateplit a zútulnit interiér. Předlohou pro tkanou tapiserii bývá namalovaný obraz vytvořený ve velikosti 1:1, který se podkládá pod osnovu a gobelín je tedy vytvořen ve velikosti 1:1 vzhledem k předloze. Realizace probíhala zpravidla ve velkých dílnách, které skýtaly dostatek prostoru i zručných umělců, kteří na každém kuse pracovali po mnoho měsíců, někdy i několik let. Protože při tkaní docházelo postupně k poškozování předlohy, vyráběly se stejné kusy v omezeném počtu maximálně 3-4. Významní tkalci ve významných dílnách tapiserie někdy podepisovali vytkanými iniciály do bordury, ale dělo se tomu však jen zřídka. První evropské dílny byly patrně v Německu a Švýcarsku, ale skutečný rozmach nastal ve Francii ve 14. a 15. století, v 16. století pak ve Flandrech (Brusel) a v Nizozemí. Velké dílny byly i v Anglii, Španělsku a Itálii. Náměty čerpali autoři nejčastěji z Bible, řecké

86


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

GOBELÍNY NEBOLI GOBELINS OR TAPESTRIES

TAPISERIE

You all know them. They are usually hung on the walls of palaces or behind the backs of politicians during important press conferences, they decorate walls in castles and mansions, they are pride of museum in Louvre or Metropolitan museum in New York, and it belongs among treasures of the Sistine chapel in Vatican. a římské mythologie a oblíbené byly i různé alegorie. Například slavný renesanční malíř Raphael Santini navrhl pro Sixtinskou kapli goblény s výjevy ze života apoštolů Petra a Pavla. Jejich výroba stála 3 x více než slavná Michelangelova výzdoba Sixtinské kaple. Jsou však dodnes pokládány za vrchol renesanční práce. Ve Španělsku navrhoval náměty například slavný Goya, pro gobelíny ve španělské královské sbírce bylo zřízeno královské muzeum, Royal Palace of Grayo de San Ildefonso, kde je vystaveno 8 000 metrů gobelínů. Obchodně nejvýznamnější z hlediska ceny a kvality jsou kusy z 16. až 18. století, tapisérie z 19. století jsou již nižší kvality, protože jsou již poznamenané masivní produkcí a později strojní výrobou Umění tkaní se v Evropě téměř vytratilo na konci 19. století. U nás, v Čechách, tomu však bylo jinak, jak zmíníme dále. Renesance tkaní ve světě přišla až ve čtyřicátých letech dvacátého století, kdy Jean Lurcat a jeho následovníci vzkřísili toto umění. Moderní kusy na rozdíl od těch historických mají vždy signaturu designéra a dílny, což umožňuje případnému sběrateli specializaci.

Tapiserie v Čechách

Zatímco v 19. století nastal úpadek výroby tapiserií tradičních oblastech Evropy, v jiných zemích, např. v Norsku a Dánsku se výroba udržela. Tam ji také začal studovat Čech Schattauer a znalosti si přinesl do vesnice Lašová u Valšského Meziříčí. Roku 1908 za pomoci zemského výboru moravského založil Gobelinovou školu ve Valašském Meziříčí, pro kterou zlákal malíře Schwaigera. V této dílně se tkaly unikátní gobelíny v omezeném počtu 3 – 5 kusů. Další dílny vznikly např. v Rožnově pod Radhoštěm pod vedením malíře Aloise Jaroňka. Čechách je výroba gobelínů spojena také s počátkem 20. století a se jménem Marie Teinitzerové, zakladatelky moderních gobelínových dílen v Jindřichově Hradci. Teinitze-

rová studovala v Paříži, kde se zkontaktovala s proslulou Manufacture des Gobelins. V roce 1910 založila vlastní dílny textilií v Jindřichově Hradci, v Praze otevřela prodejnu s bytovým textilem a na počátku dvacátých let se začala věnovat skutečné tapisérii. V Hradci realizovala návrhy malíře Františka Kysely. Vrcholem spolupráce těchto dvou umělců byl cyklus „Řemesla“, který získal cenu na světové výstavě v Paříži 1925. Před II. světovou válkou se jí přestalo dařit a dílny šly do útlumu. Po válce upravila v domě rodičů v Jindřichově Hradci velké stavy a tkala podle návrhu V. Sychry monumentální gobelín pro aulu Karolina. Po roce 1950 jsou její dílny převedeny do družstevního vlastnictví a získávají nové prostory. Z té doby jsou její nejlepší díla- podle C. Boudy „Momument Praga regina musicae“, či Bertramka Jana Baucha. Obchod s tapiseriemi nemá v Čechách zatím vybudovánu velkou tradici. Snad je to i tím, že náš malý trh nepřeje úzké specializaci na určitý okruh starožitností. Občas bývají v nabídce starožitností Alma ve Valentinské ulici č. 7 v Praze, které se díky své značné rozloze a odbornému zázemí mohou věnovat i textiliím, někdy bývají tapisérie nabízeny v aukci. V cizině však má specializovaný obchod s tapiseriemi své místo a tradici, a my vám představíme jeden z nich, který sídlí na Manhattanu v New Yorku. Zajímavý je i tím, že jeho majitelé jsou původem Češi. alerii Vojtech Blau na 31. West a 21. Street NYC můžete navštívit i prostřednictvím většiny fotografií provázejících tento text. Jedná se o luxusní showroom, kde naleznete překrásně prezentované tapiserie od 16. století téměř až do současnosti. Firmu založil před více než čtyřiceti lety emigrant z Čech, pan Vojtěch Blau a jeho manželka Jolana Blau. Odbornost a prezentace se v tomto showroomu snoubí s vrcholnou kvalitou nabízený děl. Návštěvu tohoto obchodu je potřeba si ovšem předem dojednat. Ing. Simona Šustková, Prezident Asociace starožitníků, Foto: Vojtech Blau inc, New York, archiv Alma Antique

87


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

T

he Czech name “gobelín” was probably taken over from French, where one of the oldest tapestry manufactures belonged to the Gobelin family. It was called „Manufacture des Gobelins“, and today it can still be found in Paris on 42nd avenue des Gobelins. In other languages, however, the term tapestries is used more frequently. They are artworks created for the purpose of being hung on walls – hanging textile pictures. In antiquity and early medieval times they were made by stamping, embroidering and textile application techniques, but the artworks which we will talk about today are woven. The art of tapestry weaving emerged in Europe most likely with the Saraceno raids. It had undergone a great development in the medieval times, when the rich people suffered in the ice cold walls of medieval buildings and sought anything what could insulate and make their interior cozier. A pattern for a woven tapestry is usually a painting in scale 1:1, placed under the scheme. A tapestry is there-

fore created in 1:1 size relative to the pattern. It is most often made in large workshops, where plenty of handy artists have plenty of room to work on each piece for many months and sometimes even years. During the weaving process the pattern was gradually being damaged, so they were made in limited numbers of maximum 3-4 copies. Most significant weavers in famous workshops sometimes signed their woven initials into the skirt, but it was done only seldom. The first European workshops were allegedly in Germany and Switzerland, but the real boom took place in 14th and 15th century in France, in 16th century in Flanders in Brussels and in Netherlands. Large workshops were also in England, Spain and Italy. The Authors most often drew the motives from the Bible, Greek and Roman mythology, and various popular allegories. For example, the famous renaissance painter Raphael Santini, for the Sistine chapel designed tapestries with motives from life of apostles Peter and Paul. Their production cost 3 x more than the famous

88

Michelangelo’s embellishment of the Sistine chapel. They are still today considered top renaissance artworks. In Spain the motives were designed also by famous Goya. The Spanish royal collection of tapestries has its own royal museum, Royal Place of Grayo de San Ildefonso, where 8 000 meters of tapestries are exhibited. Commercially most significant, as to price and quality, are pieces from 16th to 18th centuries. Tapestries from 19th century are lower quality, because they are marked by mass production and later machine production. The art of weaving in Europe nearly disappeared at the end of 19th century. However, as we mention later, here in Czech this was not the case. The world renaissance of weaving did not come until the 1940’s when Jean Lurcat and his followers resurrected this art form. Unlike the historical pieces, the modern ones always have designer’s and workshop’s signature on them, which enables potential collectors to specialize.


STAROŽITNOSTI/ANTIQUES

Tapestries in Czech

Despite the decline in tapestry production in traditional European regions in 19th century, other countries like Norway and Denmark continued the productions. A Czech student Shattauer brought from his studies here the knowledge to a small Czech town Lasova near Valasské Mezirici. In 1908 with a contribution of Moravian provincial committee he established the Gobelin‘s school in Valasske Mezirici, into which he lured the painter Schwaiger. In this workshop, unique tapestries were woven in limited numbers of 3-5 pieces. Other workshops were founded for example in Rožnov pod Radhoštem under the leadership of painter Alois Jaroněk. In Bohemia is the tapestry production associated with the beginning of 20th century and with the name Marie Teinitzerova, who was the founder of modern tapestry workshops in Jindřichův Hradec. Teinitzerová studied in Paris, where she came to contact with the famous Manufacture des Gobelins. In 1910 she founded her own textile workshops in Jindrichuv Hradec, in Prague she opened a store with home furnishings, and at the beginning of 1920’s she started a real tapestry production. In Hradec she produced on motives of painter František Kysela. The peak of the cooperation of these two artists was the award-winning series “Řemesla (handicrafts)” prized at the world exhibition in Paris 1925. Before the Second World War she stopped being successful and the workshops went into recession. After the war she modified large looms in the house of her parents and

on motives of V. Sychra wove a monumental tapestry for the Carolinum hall. After 1950 were her workshops transferred into cooperative ownerships and relocated. In this period were created her best works – “Monument Praga regina musicae” on motives of C. Bouda, or “Bertramka” after Jan Bauch. The tapestry business does not yet have a big tradition in Bohemia. Perhaps the reason is that the small market does not suit narrow specialization on certain range of antiquities. They are sometimes part in offer of the Alma antiquity store in Valentinska street no. 7 in Prague, which can afford to take up textiles due to the store’s large area and expertise. Tapestries are also sometimes sold in auctions. Abroad, however, the specialized tapestry business has its place and tradition. We will introduce you one of them, located in Manhattan New York. This one is particularly interesting because his owners are originally from Czech. The Vojtech Blau gallery on the 31st West and 21st Street NYC can be visited through most of the photography accompanying this text. It is a luxurious showroom where you find beautifully presented tapestries starting from 16th century to almost present. The company was founded more than 40 years ago by a Czech emigrant Mr. Vojtech Blau and his wife Jolana Blau. The expertise and presentation in the showroom connects with the top quality of the offered artworks. However, if you wish to visit the showIng. Simona Šustková, room, booking in advance is required. Prezident of the Antique Dealers’ Association, Photo: Vojtech Blau inc, New York, archiv Alma Antique

89


91


DESIGN/DESIGN

MYŠLENKAMI Design se znovu nechal inspirovat přírodou. Tentokrát ale velmi originálně a netradičně. Firma Yellow Goat vystoupala daleko do výšin a čerpala z krásy a jemnosti oblaků.

92

V OBLACÍCH THOUGHTS

Y

IN THE CLOUDS

ellow Goat vytvořila celou řadu produktů, které spojuje stejná inspirace. Je jím konkrétní typ mraku, tzv. Cirrus. Do češtiny bývá někdy překládán jako řasa, ale my zůstaneme u anglického a zároveň latinského

názvu, který se používá častěji a navíc je zároveň přesným názvem kolekce. Věděli jste, že existuje deset základních druhů oblaků? Podle hustoty, tvaru, barvy, výšky nad zemí a podmínek vzniku se výrazně liší. Umožňu-


DESIGN/DESIGN

jí tak odborníkům dobře předpovídat počasí a další úkazy. Cirrus je oblak, tvořen jasně bílým jemným vláknem. Téměř vždy je průsvitný a nevrhá stín, jeho vlákna mohou tvořit chomáčky nebo jiné útvary jako například jemná protáhlá vlákna. Skládá se výhradně z ledových krystalků a co je pro nás laiky důležité, je to, že z něj nikdy nepadají atmosférické srážky. V meteorologii má cirrus úzce danou definici, v podání Yellow Goat právě naopak. Pro Yellow Goat sloužil tento oblak jako inspirace pro zcela nový typ produktu. Jedná se o systém závěsné dekorace, ať již svítící nebo ne. Je složen ze stejných částí a tvoří něco jako závěsný koberec z 3D objektů. Je ovšem odlehčený, působí velmi vzdušným dojmem. Materiály jsou různé, například kov, sklo, ale třeba také porcelán. Většina vzorů je dostupná v rozdílných barvách i materiálech, a zákazník si také může zvolit, jestli chce zabudovat osvětlení, či využít Cirrus pouze jako dekoraci. Každý typ řady Cirrus je promyšleným systémem modulů zapadající jeden do druhého. Lze je tak přizpůsobit jakémukoliv prostoru a sestavit přímo na míru. Hodí se zejména do rozsáhlých prostor, do kanceláří i obchodních center, ale své

místo si najdou i v běžné domácnosti. Třeba ty, které mají zvlněný tvar, se jakoby volně vznášejí v prostoru a dodají místnosti dynamiku a pohyb. Rovné dekorované stropy se pak báječně vyjímají v kongresových prostorách a zasedacích místnostech. Dodávají prostorům originální charakter a také dostatek světla. Designéři Yellow Goat dostáli svému jménu. Stejně jako si název firmy nezadá s originalitou a netradičností, ani jejich produkty nenaleznou ve světě obdobu. Ke světelným designům, které jsou jejich doménou, ale také k dalším produktům přistupují novým způsobem. A některým produktům dokonce dávají jména, jsou přímo jejich vynálezci. V poslední době přišli právě s obdobou oblaku a přetvořili jej do moderního trendy vzhledu a vrchol funkčnosti. Škála produktů řady Cirrus je ohromná a tak si každý přijde na své. Donutí vás přehodnotit dosavadní přístup ke stropu, tedy k místu, které bývá poslední dekorovanou plochou v domě či bytě. Centrálním lustrům odzvonilo, hitem letošní sezóny je komplexní pokrytí stropu. Oblak Cirrus se svými možnostmi a hravostí je tou správnou volbou. Yellowgoat.com.au

93


DESIGN/DESIGN

Design was again inspired by the nature. This time, however, in a very original and unconventional way. The firm Yellow Goat ascended far up into the sky and drew from the beauty and delicacy of the clouds.

Y

ellow Goat has created a full range of products, joined by the came inspiration – a specific type of cloud, so called Cirrus. It is sometimes translated into Czech as “řasa“(algae), but we will stick with the English and also Latin name, which is used more often and at the same it is the exact title of the collection. Did you know that there are ten basic types of clouds? They differ significantly in density, shape, color, altitude, and conditions under which they form. Thus they allow the experts to precisely predict the weather and other phenomena. Cirrus is a cloud, formed by fine brightly white fiber. It is almost always transparent and does not cast shadow. Its fibers can create puffs or other formations, like for example fine, stretched fibers. It consists exclusively of ice crystals, and what is important for us laymen, they never cause atmospheric precipitations. In meteorology, cirrus has a precisely given definition, but in the interpretation of Yellow Goat it is vice-versa. For Yellow Goat this cloud serves as inspiration for a whole new type of product. It is a hanging decoration system, either with lights or not. It is composed of similar parts and creates something like a hanging carpet of 3D objects. It is lightened and creates a very aerial impression. The used materials are very diverse, for example metal, glass, but also porcelain. Most of the models are available in different colors and materials. The customers can also choose whether they want to build in lighting, or use Cirrus only as a decoration. Each type of the Cirrus series is a coherent system of modules fitting into one another. They are therefore adaptable to any room and their assembly is custom. It is particularly suitable for large spaces, offices and shopping centers, but they find their place well even in usual households. For instance those of wavy shape seem to be freely floating in space and add the room motion and dynamics. Even, decorated ceilings on the other hand stand out in conference rooms and boardrooms. They give the room original character and plenty of light. The designers from Yellow Goat stood up to their name. Just like the name of the firm itself is original and unconventional also their products are unparalleled in the world. Not only the lighting designs, which are their domain, but also other products are approached in a whole new way. They even give names to some products, as they are their direct inventors. Recently, they have come up with the above mentioned analogy of a cloud, and recreated it into a modern, trendy look with top functionality. The product range of the Cirrus series is huge so everyone can find something of taste. It will make you reconsider your existing attitude to a ceiling – a place to in a house or flat decorated last. The central chandeliers are out. The hit of this season is a complex ceiling cover. The Cirrus cloud with its options and playfulness is the right choice. Yellowgoat.com.au

94


DESIGN/DESIGN

K

omiks byl v době svého vzniku, tedy koncem 19. Století, v Americe považován za zábavné médium. Objevoval se ve formě tří za sebou řazených panelů v tamních denních periodikách a byl určen méně gramotnému čtenářstvu. Od té doby ale prošel obrovskou proměnou a dnes nabývá všech možných žánrů. Přes zábavné Peanuts se Snoopym, hrdinské komiksy Supermana nebo Spidermana, až po zástupce belgickofrancouzské školy Tintina nebo Asterixe a Obelixe - všichni tito hrdinové baví a přinášejí dobrou náladu. Ale ze světa komiksu nelze vyčlenit ani závažnější témata. Za všechny hovoří Maus Arta Spiegelmana, který za svůj počin získat Pulitzerovu cenu. Co pak obzvlášť nemůžeme opomenout, pokud nahlížíme také do východní kultury, je manga.

Jak je vidět, komiks se rozrostl do obrovské šíře. Postavy se vymanily ze své tištěné podoby a prorazily do světa suvenýrů, hraček, animací a filmů. Vytvořily si zkrátka svůj vlastní svět. Jejich vesmírem se nově stane právě navržené muzeum. Nemůže být obyčejné, bude domovem všech významných komiksů a animací. Návrh budovy tvoří osm obrovských komiksových bublin v 3D. Co jiného než bubliny vystihuje specifičnost komiksu? Každá bublina má sou vlastní funkci. Uvnitř jsou propojené, i když zvenku působí odděleně. Dovolují návštěvníkům absolvovat prohlídku všech svých částí. Čekají na ně výstavní části, tři kina, zábavní centrum i knihovna s komiksy. Stálou expozici bude tvořit exkurze do historie

PLANETA KOMIKSU Animation and comics have long ceased to be the genres for children. They can make people laugh, but they can also instruct and educate. The museum of the aforementioned media, which is about to be built in the Chinese city of Hangzhou, sets precisely education and entertainment as its primary objectives.

96

Animace a komiks dávno nejsou odvětvím pro děti. Umí rozesmát, pobavit, ale také poučit či vzdělat. Obdobné cíle si klade i muzeum těchto médií, které vyroste v čínském městě Hangzhou.

COMICS PLANET


DESIGN/DESIGN

komiksu, jednotlivá díla budou umístěna chronologicky ve vnitřním spirálovém prostoru. Plánovány jsou také pravidelné výstavy v menších prostorách. Jedna bublina pak bude zasvěcena interaktivní zábavě. Zde budou návštěvníci moci experimentovat s animačními technikami, kreslením, barvami a dalšími technikami a na živo se zde setkat se svými kreslenými hrdiny. Dynamičnost dodají monstrózní organické stavbě také texty a animace, které na ní budou promítány. Stane se tak hravým a zábavným prostředím, kde se nikdo nemůže nudit. Ústřední budova o rozloze 13 000 metrů čtverečních je součást celku, který leží na 30 000 metrech čtverečních. O návrh projektu se postara-

lo nizozemské studio MVRDV, které s ním vyhrálo mezinárodní soutěž. Součástí je řadu parků a veřejných prostor, tradičnějších i naopak zcela originálních tvarů. Stavět se začne v roce 2012 ve městě Hangzhou, které se nachází asi 180 kilometrů od Shanghaie. Rozpočet celého resortu je odhadován na 92 miliónů euro. Muzeum takových rozměrů a fantazie nemá na světě obdoby. Vybuduje vlastní svět, plný zábavy a umění, kde se bude nejen každé dítě cítit jako doma. I pokud nejste vyloženě fanoušek komiksu a animace, jistě si vás získá. Vnitřní prostory navozují zvláštní atmosféru zároveň uzavřeného a otevřeného prostoru. Oválné tvary budovy dobře slouží danému účelu a tak i samotná návštěva budovy bude zážitkem. Mvrdv.nl

97


DESIGN/DESIGN

A

t the time of its emergence in the late 19th century, comics was considered strictly an entertainment medium in the US. It appeared in the form of three consecutively arranged panels in the local daily journals and it was designated for the less literature readership. Since then, however, it has undergone a huge transformation and today it encompasses all kinds of genres. From the funny Peanuts with Snoopy, heroic Superman or Spiderman, all the way to the representatives of the Belgian-French school -Tintin and Asterix and Obelix - all these heroes entertain and evoke good moods. However, even more serious topics cannot be singled out from the world of comics. Art Spiegelmanâ&#x20AC;&#x2122;s Maus, who was awarded the Pulitzer Prize for his achievement, speaks for all. Another comics genre that we can hardly ignore, especially if we turn our sights on the Eastern culture, is manga. It is evident that comics has grown into an immense width. The characters have disengaged themselves from their printed form and broke into the world of souvenirs, toys, animation and movies. They simply created their own world. Precisely the newly designed museum is supposed to be their universe. It can hardly be marked common for it will become the home of all major comic books and animated films. The buildingâ&#x20AC;&#x2122;s design consists of eight giant cartoon bubbles in 3D. And what else than the cartoon bubble can reflect the specificity of comics? Each bubble has its own function. Even though they appear separate from outside, they are connected, thus allowing the visitors to take a tour of all the parts. An exhibition space, three cinemas, an entertainment center and a library with comic books awaits them. The permanent exhibition will consist mainly of the excursion into the history of comic books with the individual works placed chronologically in an indoor spiral area. Regular exhibitions are also planned to take place in smaller rooms. One bubble will be dedicated to interactive entertainment. Here the visitors will be able to experiment with animation techniques, drawing, colouring and other

98


DESIGN/DESIGN

techniques and as a result they will have the opportunity of meeting their cartoon heroes alive. Texts and animations, which will be projected on the building, will also contribute to the dynamics of this monstrous and organic structure. It will necessarily become a playful and entertaining place, where no one can get bored. The central building with the area of 13 000 square meters is the main part of the whole compound situated on the area of 30,000 square meters. The project proposal was developed by the Dutch studio MVRDV and won the international competition. Part of the project is a series of parks and public spaces, some of which are quite traditional and some which are, to the contrary, composed of very original structures. The construction will start in 2012 in the city of Hangzhou, which is located about 180 kilometres from Shanghai. The budget for the construction of the whole resort is estimated at 92 Million Euros. A museum of such proportions and imagination is unprecedented. It will create its own universe full of entertainment and art where not only children will feel at home. Even if you do not consider yourself a fan of comics and animation, it will surely win you over. The interiors evoke a special atmosphere of an enclosed yet open space. The oval shapes of the building will serve its intended purpose and the visit itself will prove to be an Mvrdv.nl unforgettable experience.

99


DESIGN/DESIGN

CORAL REEF OF THE FUTURE Známý belgický architekt a futuristický designer Vincent Callebaut má na stránkách RoyalReportu pravidelně své místo. Jeho vize a projekty, dle mého názoru, odráží potřeby lidstva na prostor, obnovitelné zdroje a nezatěžování přírody. Jeho novinku vám tedy nemůžeme nepředstavit. Renowned Belgian architect and futuristic designer Vincent Callebaut has his own regular space on Royal Report’s pages. His visions and projects, in my opinion, reflect the needs of mankind for space, replenish-able power sources and no more nature burdening. That is why we cannot leave his newest release not introduced.

100


DESIGN/DESIGN

KORÁLOVÝ

ÚTES

BUDOUCNOSTI

P

od názvem „Korálový útes“ představil obytný umělý ostrov, stojící na čtyřech do dna zapuštěných pilonech, zajištěných proti zemětřesení. Ostrov je primárně určen pro Haiti, kde má nabídnout ubytování až 1 000 rodinám, postižených zemětřesením. Obytné moduly však lze přeskupovat a samozřejmě doplňovat, takže maximální kapacita není stanovena. Vesnice, jak sám architekt projekt nazývá, je plně soběstačná. Kinetickou energii moře, vítr i sluneční záření přeměňuje na elektrickou energii, a čistička odpadů zcela odbourá nečistoty a do moře se vypouští opět čistá voda. Modul má soběstačné zeleninové zahrady, farmu na pěstování zvířat a podvodní farmu pro pěstování ryb. Obytná část je tvořena buňkami, sestavenými ve dvou „vlnách,“ a vzniká tak téměř údolí, určené pro trávení volného času. Každý obytný prostor disponuje zelení a byty jsou pojaty v loftovém stylu. Obytná část myslí na soukromí obyvatel, ale také umožňuje pestrý společenský život, neboť buňky jsou sestaveny tak, aby lidé měli možnost se scházet a žít jako ve skutečné vesnici. Vize Vincenta Callebauta se na první pohled zdají futuristické, ale při bližším pohledu jsou perfektně vyladěné na dnešní potřeby, a věřím, že se s jeho vizemi brzy setkáme i v realitě. Vincent.callebaut.org

101


DESIGN/DESIGN

U

nder “Coral Reef ” Vincent introduced residential and artificial island, standing on four bed rooted pylons, secured against an earthquake. The island is primarily intended for Haiti, where it has to offer living space for up to 1000 families hit by earthquakes. Living modules can be moved and added so the maximum capacity is not set in stone. Village, as the architect himself calls it, is fully self-sufficient. The kinetic energy of sea, wind, even sun radiance is to be transformed into electricity and waste purifier will entirely eliminate pollution and back to sea is to be released clear water only. Module has self-sufficient vegetable gardens, animal farm and underwater fish farms. Living part is made of cells, assembled in to two “waves” and so creates almost a valley, which can be used for spending of a free time. Every living space has greenery and flats are inspired by loft style. The living part takes privacy of the residents seriously, but also facilitates the possibility of a colorful social lifestyle, as the cells could be put together and so people would have a choice of meeting up or live as in a real village. The visions of Vincent Callebaut look futuristic at first, but after a closer look they are perfectly tuned into today’s needs and I believe that we will be seeing his visions in reality soon. Vincent.callebaut.org

102


DESIGN/DESIGN

103


DESIGN/DESIGN

N

ové materiály a roztodivné tvary se v ní objevují stále častěji. Ovšem někdy se jedná pouze o snové vize, které zatím nemohou být realizovány. To se rozhodně netýká projektu Stockholmsporten, který vypadá jako ze sci-fi románu, přitom ale čerpá z plně dostupných materiálů, a můžeme se tak těšit, že opravdu vyroste. O jeho zrod se postarali architekti studia BIG a posadili jej 15 km severně od švédského hlavního města. BIG je dánské architektonické studio, celým názvem Bjarke Ingles Groupe, které má na svém kontě již několik velmi zajímavých realizací, o nichž jsme vás informovali. Za připomenutí rozhodně stojí Národní knihovna ve městě Astana, radnice v norském Forde nebo dětská školka ve Vilhelmsro. Projekt ve Stockholmu se jistě zařadí mezi známé a povedené realizace, neboť již ve fázi návrhu vzbuzuje zájem a obdiv. Záměrem projektu bylo vytvořit územní plán a čtvrt Stockholmsporten, a jak tomu v zahraničí bývá zvykem, jednalo se o soutěžní zakázku. BIG vyhráli s nově zbudovaným kruhovým údolím, umístěném v místě křížení dvou dálnic. Nad nimi se bude vznášet lesklá koule, která má odrážet dálniční uzel, a celému projektu dodává značně futuristický a science fiction ráz. Vznikne tak nová městská brána a počítá se také s výstavbou bydlení, parků a stezek. Stockholm se neustále rozrůstá v prostoru, i co se počtu obyvatel týče, a je tak potřeba přizpůsobit infrastrukturu. BIG si s projektem poradilo bravurně a s originalitou sobě vlastní. Nachází se na 580 000 metrech čtverečních a proměňuje krajinu ke svému účelu. Architekti z BIG vytvořili energetické údolí, které vznikne díky valům uzpůsobeným do kruhu. Tyto umělé kopce budou suplovat protihlukovou bariéru, zároveň budou hostit tři tunely, které zmírní zátěž křižovatky. Budou se potkávat v samém středu údolí a plynulý tok dopravy usnadní ještě velký kruhový objezd, který na ní bude napojen. Energetické údolí se stane ideálním prostředím pro různou faunu, vysazeny by

měly být borovice, dubové lesy, ale jako součást parku je zamýšleno použít také mokřavy. Prostředí tak bude velmi příjemné pro bydlení, navíc odzvučněné od rušného dopravního uzlu. Energetické údolí je podle autorů mixem urbanismu, krajiny, architektury, umění a infrastruktury. Je chytrým a ekologickým řešením nesnadné situace. Co je ovšem revoluční, je vznášející se koule, která odráží dění na křižovatce. Prostoru mezi valy koule dodá pocit otevřené krajiny. V jejím zrcadle se bude odrážet okolí, a zpříjemní tak řidičům jízdu. To ale rozhodně není její jediný účel. Koule bude vyrábět energii, větrnou a solární. Solární bude produkovat díky fotovoltaickým článkům, které budou zabudovány do 30 % jejího povrchu – což odpovídá 9 425 metrům čtverečních. Zbytek povrchu bude z PVC, odrážející UV záření. Díky použitým materiálům bude koule vážit téměř 16 000 kilo, její hmotnost může ještě značně zvýšit déšť a sníh. Přibližně devadesát procent získané energie půjde do rozvodné sítě a ročně uživí 235 rodin v nově postavené čtvrti na dohled od koule. Díky odrážejícímu materiálu, jenž má na povrchu, bude koule také zdrojem světla, bude stockholmským sluncem. Neustále do ní bude pumpován vzduch, aby se uvnitř udržoval správný tlak, který ji ochrání proti silnému větru. K zemi bude koule přichycena třemi kabely a pouze jedním konstrukčním nosníkem, který bude vzhledem k velikosti koule téměř neviditelný. Držící ústrojí je postaveno tak, aby i v případě vážné závady na kouli, nedošlo k jejímu zhroucení na komunikaci. Cena ani zahájení výstavby zatím nejsou známy, ale již teď můžeme obdivovat nápaditost architektů studia BIG. Jejich řešení je zcela unikátní a nemá ve světě obdoby. Zapojuje nové prvky a o daném prostředí přemýšlí komplexně a ekologicky. Jejich originální koule se již teď stala novým symbolem Stockholmu a v budoucnu jistě přiláká mnohé technické i sci-fi nadšence. Nekonvenční řešení znovu zatraktivní již tak krásné švédské město a znovu je posune o krok dál. Big.dk

ˇ SVET ˇ ZÍTRKA

THE WORLD OF TOMORROW Vize o budoucnosti světa prosycují snad všechny druhy umění a médií. Architektura není výjimkou, spíše naopak.

We can see all the vision of the world’s future in almost every kind of Art and media. Architecture is not an exception, but more likely the other way around.

104


DESIGN/DESIGN

N

ew materials and bizarre shapes are more and more often to be found in this field. Naturally, they are sometimes just dreamy visions that cannot be realized, yet. This is certainly not the case of the Stockholmsporten project that looks like from a science fiction novel while gaining from fully available materials and so we can look forward to the day that it will surely grow up. Its birth arranged architects of the BIG studio and set it down about 15 km north from Swedish capital. BIG is Danish architectural studio, which whole name is Bjarke Ingles Groupe that has on its account already several very interesting realizations about which we have informed you. Noteworthy is definitely National Library in the town of Astana, city hall in Nord Forde or a kindergarten in Vilhelmsro. Project in Stockholm will surely be among the renowned and well made realizations, for even in the draft stage is receiving an excellent reception. The purpose of the project was to create a ground plan and a living quarter Stockholmsporten, as it is a custom abroad; it was about a contest order. BIG won with the newly built round valley placed right where two highways cross each other. Above them will be afloat a shiny globe, which will mirror the highway intersection and that gives the whole project considerable futuristic and science fiction complexion. A new city gate will emerge and it also taking into an account the construction of buildings, parks and streets. Stockholm is continually growing in space, also in number of residents and so needs to adjust the infrastructure. BIG managed the project par excellence and in its own originality. It is situated on 580 000 square meters and changes the landscape to its own purpose. Architects of BIG created an energetic vale which will emerge thanks to the banks designed to a circle. These artificial hills will supply an acoustic wall, while hosting three tunnels, which will mitigate the load of the highway crossing. They will be meeting each other in the exact centre of the valley and smoother traffic will be provided by a huge roundabout road, which will be connected to it. Energetic vale will become an ideal environment for various fauna and planted should be pines, oak forests, but as a part of the park is also being considered to use fens. Surroundings will be very enjoyable for living, considering the acoustic isolation of busy roads. Energetic valley is according to authors a mix of urbanism, landscape, architecture, Art and infrastructure. It is a smart and ecological solution to the difficult situation. What is however revolutionary, is the floating globe, which will reflect the busy intersection. The space between banks of the ball will give feeling of open scenery. In the mirror will be reflection of the surroundings and will comfort drivers. But this certainly isn’t its only purpose. The sphere will be generating wind and solar energy. The solar will be produced thanks to the photo-volt segments, which will be making up to 30 percent of its surface – which is about 9 425 square meters. The rest of the surface will be made of PVC, reflecting the UV radiance. Thanks to the used materials the sphere will weight almost 16 000 kilograms and weight increase by a rain or snow. About ninety percent of the output power will go to the distribution system and will supply 235 families a year in the newly built living quarter in sight of the sphere. Thanks to the reflecting material that the sphere has on its surface will also become a light source and so a new Stockholm’s sun. Constantly pumped air will keep the correct pressure inside that will protect it against strong winds. It will be attached to the ground by three cables and only one structural support, which will be almost invisible thanks to the size of the sphere. The holding system is going to be built so the globe would not endanger traffic, in case of malfunction. The price for the construction is not yet known, but we can already admire inventiveness of BIG studio’s architects. Their solution is entirely unique and does not have an analogy in the world. It engages new elements and thinks about the environment with complexity and in an ecological way. Their entirely original globe has already become a new symbol of Stockholm and in the future will certainly attract many technical and sci-fi enthusiasts. Unconventional solution will again make the already beautiful Swedish city very attractive and again will move it one step into the future. Big.dk

105


HITECH/HITECH

ˇ SVETLO A STÍN V JINÉ DIMENZI

Moderní technika má jeden problém. Je samá zkratka. Je totiž natolik chytrá a oplývá tolika funkcemi, že je potřeba je nějak pojmenovat. A tak tu máme zkratky. Některé však stojí za bližší prozkoumání. V případě fotoaparátů například HDR.

H

DR znamená v anglickém originálu High Dynamic Range, tedy vysoký dynamický rozsah. Zjednodušeně tak můžeme označit rozdíl mezi nejtmavším a nejjasnějším bodem na snímku. Nepleťte si to s kontrastem. Kontrast znamená rozdíl jasu dvou libovolných bodů. Naše oči jsou unikátní tím, jak široký rozsah jasů jednotlivých míst jsou schopny na scéně, kterou pozorují zaznamenat. Nedělá jim zas takový problém přechod mezi světlem a stínem a jsou schopny vidět objekty ve stínu, když je o kousek vedle jasné světlo. A to fotoaparátům dělá problémy. Čip ve vašem foto přístroji, na který dopadá světlo a kde se tedy následně vytváří obraz, nedisponuje oproti lidskému zraku takovým potenciálem. Expoziční automatika přístroje totiž v závislosti na tom, jaký režim měření expozice použijete, určitým způsobem „zprůměruje“ hodnoty jasů scény na střední hodnotu mezi nejtmavším a nejsvětlejším bodem v daném záběru. Tím však dojde k tomu, že v tmavých místech nejsou vykresleny stíny, jeví se černě. A naopak světlé plochy mohou být vyběleny, ztrácí se v nich kresba, vznikají takzvané přepaly. Buď tedy máte podle vaší volby expoziční automatiky, kterou na vašem přístroji nastavíte, na obrázku tmavá, téměř černá místa, nebo naopak bílá, nejčastěji v místě oblohy. Ani jedno nepůsobí vůbec dobře. Aby se tento neduh ve fotografii odstranil,

106

vznikly HDR snímky. A jak že to funguje? Vyfotíte minimálně tři snímky (možno více, vždy však lichý počet) dané scény z jednoho místa, co nejrychleji za sebou. Aby nedošlo k pohybu přístroje, vřele se doporučuje použití stativu. Jeden snímek je exponován obvyklým způsobem, tedy řádně, druhý je přeexponován, tedy přesvícen, a třetí je tmavý, podexponovaný. Digitální zrcadlovky již řadu let disponují funkcí auto bracketing, která si s tím elegantně poradí. Na počítači všechny tři fotky vhodným programem spojíte a máte HDR snímek. Jak však jde technický vývoj kupředu, přesouvají se podobné funkce i do kompaktních přístrojů. Navíc jsou ještě uživatelsky příjemnější, takže stačí nastavit funkci a skvělé obrázky, v nich vidíte detaily ve stínech a přitom máte krásně azurovou


HITECH/HITECH

oblohu s vykreslenými mraky, jsou na světě. A nejen to. HDR snímky mohou mít zejména při západu slunce doslova podmanivý náboj, vytváří pohádkové iluzivní dojmy. Zkrátka uděláte snímky, které zaujmou. V kategorii kompaktních fotoaparátů lze již najít zajímavé přístroje, které tyto atraktivní snímky umí vytvořit. Například u některých modelů od Samsung, funkce Smart Range umožňuje realisticky zachytit světlé a tmavé zóny v pořizovaném snímku. Foťáky od tohoto výrobce však stojí za pozornost i z jiných důvodů. Třeba typ NX 11 patří do kategorie takzvané zrcadlovky bez zrcátka, která se rychle prosazuje. Jde v podstatě o kompaktní fotoaparáty, vybavené výměnnou optikou. Navíc jsou přístroje řady NX osazeny čipem APS-C, tedy větším než u běžných kompaktů, což má samozřejmě pozitivní vliv na kvalitu výsledného snímku. Větší čip zvyšuje odolnost vůči šumu a právě i dynamický rozsah, což lze hodnotit jen kladně. Kodak jistě zaujme příznivce zajímavých fotoaparátů typem EasyShare Z990 Max. Jde opravdu o chytrý přístroj, který toho hodně umí. Kromě široké nabídky scénických programů disponuje též funkcí Panorama, řadou uměleckých efektů a tím, co nás dnes zejména zajímá, HDR režimem. Ten umožňuje skládání několika záběrů téže scény do jednoho snímku s výsledným vysokým dynamickým rozsahem. Mimo to přístroj dovede natáčet i video v kvalitě full HD. Příznivce ultrazoomů pak jistě potěší kvalitní objektiv Schneider-Kreuznach Variogon s třicetinásobným optickým zoomem, když rozsah ohniskové vzdálenosti se pohybuje od 28 do

840 mm! Modely EXILIM EX-ZR100 a EX-ZR10 od Casia osloví určitě ty, kdo si potrpí na full HD video a nechtějí se kromě fotoaparátu nosit i s kamerou. Fotoaparát exceluje právě v natáčení videa a není pro něj problém zaznamenat full HD video v rozlišení až 1920x1080 pixelů při 30 snímcích za sekundu a to včetně stereo zvuku. A pokud jde o kreativní funkce, musíme se dnes zastavit u HDR-ART. Přístroji postačí pouze jedno zmáčknutí spouště a sám si pořídí několik fotografií s rozdílným nastavením expozice. Následně je pak zkombinuje do výsledné HDR fotografie. Zajímavá je i podpora vytváření panoramatických fotografií a to až do 360° a také funkce vysokorychlostního sériového snímání s možností pořízení až čtyřiceti snímků za sekundu. Společnost Canon pak má v modelové nabídce zastoupeny typy PowerShot S95 a PowerShot G12, které pracují s režimem vysokého dynamického rozsahu, tedy HDR. Ten oceníte právě v případě vysoce kontrastních scén, na kterých běžné kompakty neumějí zachytit v dostatečné kvalitě střídající se tmavé stíny s projasněnými plochami. Díky nasnímání několika snímků, které přístroje prolnou do jednoho, je na výsledné fotografii precizně zachycena celá scéna od světlých oblastí až po stíny, včetně celého spektra jasů mezi těmito krajními polohami. Modely od Canonu mají dále například HDMI rozhraní, optický stabilizátor obrazu. Za zmínku pak jistě stojí i možnost ukládat fotky do nekomprimovaného formátu RAW a u S95ky také na kompaktní přístroj, který má vynikající světelnost objektivu od f/2.0.

107


HITECH/HITECH

LIGHT AND SHADOW IN ANOTHER DIMENSION

Modern technology suffers from one deficiency. It’s full of abbreviations. While being smart and offering a wide range of functions, technology requires new names and terms to label them and this is where abbreviations come in handy. Some, nevertheless, deserve a more detailed examination. In case of digital cameras it’s HDR, for instance.

H

DHDR, or High Dynamic Range, describes the difference between the darkest and the brightest point on the picture. It should not be mistaken for contrast, which indicates the divergence in brightness between two given points. What makes our eyes truly unique is the diversity of the range by which they can capture the brightness of individual points on an observed scene. Transitions between light and shadow are easily handled by the human eye and objects in the shadow can be seen if they are close to a bright light. This does not hold true for digital cameras. The sensor in your camera, which captures the light and consequently creates an image, does not have such potential at its disposal. The device’s automatic exposure averages the brightness values of the scene, depending on which regime of exposure measurement you choose, to reach the medium value between the darkest and the brightest point of the given shot. This technique, however, causes the disappearance of shadows in the dark areas and inevitably renders them purely black. Conversely, the bright areas might end up washed out, devoid of colour and therefore cause the so

108

called “blown out highlights.” Therefore, depending on the chosen settings of your camera’s automatic exposure you either get dark, almost black spots on your picture, or to the contrary white ones, which most frequently occur in the place of the sky. Neither one is pleasant to look at. In order to eliminate this deficiency in photography, HDR images were invented. So how does it work? In a quick succession, you take at least three pictures (or more, but always an odd amount) of a given scene from one place. Using a tripod is recommended as it eliminates unwanted movement of the camera. Then, one image is exposed in the usual way, the second one is overexposed, or too bright and the last one is underexposed or too dark. Digital reflex cameras have been using auto bracketing, a function which can easily execute this, already for some years. Finally, you merge all the images in a suitable program on your PC and and your HDR image is made. However, with the technical progress on the go similar functions are now being implemented in the compact devices. What’s more, they are even more user-friendly so the only thing that is left for you to do is to set the function and great pictures with details in the shade and wonderful azure sky will become a reality. Not only that. HDR images can instill a captivating effect especially in the sunsets, creating an illusional or immensely dramatic atmosphere. In a word, they make your pictures impressive. It is possible to find great gadgets which can create these attractive images already in the field of compact cameras. Some Samsung models, for instance, feature the Smart Range function which offers a realistic capture of bright and


HITECH/HITECH

dark zones on the taken picture. Cameras from this manufacturer, nonetheless, deserve a notice for other reasons too. The NX 11 type is one of the so called mirrorless reflex cameras, which are just experiencing a breakthrough. It is basically a compact camera with interchangeable lens. Moreover, the NX models are mounted with APS-C sensor which is larger than the sensor in regular compact cameras and positively affects the quality of the pictures. A larger sensor increases noise-resistance as well as dynamic range, which can be summed up only in one word, brilliant. Kodak will definitely impress the fans of smart cameras with its EasyShare Z990 Max. It’s really an intelligent and universal camera. Apart from a wide range of scenic programs it also features the Panorama function, a number of artistic effects and most importantly, an HDR regime. It can combine several shots of the same scene into one image for improved dynamic range. Moreover, it can capture video in full HD quality. The ultrazoom fans, on the other hand, will appreciate the top-quality Schneider-Kreuznach Variogon lens with 30X optical zoom and a focal length range between 28 and 840 mm! Casio models EXILIM EX-ZR100 and EX-ZR10 will surely appeal to those who are hard to please when it comes to full HD video and who do not want to carry both their camera and video camera with them. These models excel in capturing video and can record full HD video in the resolution 1920x1080 pixels at 30 frames per second including stero sound. As far as creative functions are concerned it is absolutely necessary to focus on HDR-ART. Only one press of the release button is necessary to capture several images with a different ex-

posure set-up, which are afterwards combined to create the final HDR picture. What is also worth mentioning is the camera’s support of panoramatic pictures up to 360° and the high-speed shooting and processing function endowing the camera with the possibility of capturing up to of forty shots per second. Last but not least, the Canon company offers two models, PowerShot S95 and PowerShot G12, which feature an HDR regime. You will find it useful especially when photographing scenes of high contrast, which can only hardly be captured by regular compact cameras as they render the disparities between shadows and bright areas only in a very limited quality. Thanks to the possibility of capturing several shots which are afterwards merged into one the final picture will accurately portray the whole scene, from bright areas to the shades, including the whole brightness spectre between the two extremes. The models from Canon also feature the HDMI interface and an optical image stabilizer. Worth mentioning is also the possibility to save pictures in the uncompressed RAW format and the S95’s excellent lens speed starting from f/2.0.

109


RoyalReport je nejexkluzivnějším časopisem o životním stylu na českém trhu. Jsme jediný měsíčník o luxusním životním stylu a vybudovali jsme si v této zemi silnou pozici. Svým čtenářům přinášíme to nejlepší, co je ve světě možné najít. Víme, čím vás rozptýlíme a čím vám uděláme radost. Nehledáme ty nejdražší věci, abychom dávali jejich cenu na odiv – nabízíme vám jen to nejlepší, bez ohledu na to, jestli má cena dvě anebo šest nul. RoyalReport vzniká díky odborníkům, kteří svému oboru dobře rozumí a přinášíme vám tak více informací, než jste tomu zvyklí u jiných. Předplaťte si RoyalReport a my vás za to odměníme dvěma časopisy ročně zcela zdarma. Roční předplatné vás tak namísto 1.800 přijde na pouhých 1.500 korun. Navíc nemusíte svůj RoyalReport shánět po stáncích. Těšíme se na vaši objednávku.

RoyalReport is the most exclusive life style magazine in the Czech republic. We are a unique monthly about luxury life style and we have built up a very strong position in this country. We bring to our readers the best things in the world. We know how to dispel and delight you. We don´t look for the most expensive ittems to admire their price- we offer you only the best things regardless its price has two or six nils. RoyalReport is created by experts, who understand their subject very well. Therefore we bring you more information than you are used to with other magazines. Subscribe your RoyalReport and we will reward you with two magazines gratis every year. Annual subscription is only CZ 1.500,- instead of CZ 1.800,-. Moreover, you don´t have to hunt for your RoyalReport at news stands. We look forward to your order.


WIND IN YOUR HAIR

VÍTR VE VLASECH

111


AUTA/CARS

Porsche je legendární automobilka a každý její vůz připomíná klenot. Do relativně nedávné doby to však byly výhradně dvoumístné sportovní vozy pro dokonalý požitek z jízdy. Modelem Cayenne a následně Panamerou však přizvala firma k zábavě i rodiny.

P

orsche Panamera bylo pro mě revoluční auto. Perfektní sportovní vůz pro 5 lidí s maximálním komfortem. Stylem jízdy si sami zvolíte, jestli budete mít sporťák anebo komfortní limuzínu, což se zdá naprosto dokonalé. Zatím poslední model Turbo S dává všem ostatním vozům této třídy brutálně na frak. 550 koní a maximální rychlost 307 km za hodinu je cítit v každém pohybu vozu. Měli jsme tu možnost se s Panamerou Turbo S projet po německých dálnicích i malých prázdných silničkách v podhůří Alp, a nutno dodat, že vůz je perfektní při každém způsobu jízdy. Na prvním místě bych rád uvedl mimořádný pocit bezpečí a pohodlí uvnitř vozu. Měřím přes 190 cm a sedadlo řidiče jsem si upravil do opravdu pohodlného sezení. Když jsem si pak sedl na zadní sedadlo, pořád tam byl velkorysý prostor na nohy. Navíc pro mladé rodiny dobrá informace – kufr pojme běžný kočárek i s několika dalšími zavazadly. Panamera Turbo S se tak může stát rodinným vozem, divokou bestií pro zážitek z jízdy i pohodlnou limuzínou pro pohyb ve městě. Panamera Turbo S zcela odbourává pocit z rychlosti. Perfektně klenuté sedačky vás drží a i opravdu ostré zatáčky v horských silničkách, které jsme projížděli rychlostí kolem 160 km/h, vás nijak nerozhodí. Auto sedí i na mokré silnici a déšť, který nás potkal, nijak nenutil zpomalit tempo. Turbo S sedí na vozovce jako přibité, jen přetížení, které vás tlačí do boku sedačky, když ve 160 děláte serpentinu téměř 360 stupňů, vás donutí k úsměvu. Systém stabilizace Porsche nenechá auto nikam ustřelit. Na dálnici je zážitek ohromující. Rychlost kolem 250 km/h takřka nevnímáte, a když sešlápnete pedál k zemi, i v této rychlosti vás auto zatlačí do sedaček. V zatáčce německé dálnice jsme se dostali na téměř 300 km/h, a ani tahle rychlost v Panameře Turbo S nevypadá nebezpečně. Je to skutečně mimořádný vůz. Panamera Turbo S má oproti svým předchůdcům řadu technických zlepšení, patentů

112


AUTA/CARS

a novinek. Mimo to, je auto opravdu krásné. Silueta vozu, nekompromisní přední maska a velmi jemně provedená zadní část vozu dává tušit opravdu nadstandardní jízdní vlastnosti a nikoho nezklame. Precizně vyvedený interiér v jemné kůži, všechny detaily dotažené k dokonalosti a důmyslně sestavený přední panel je zážitkem sám o sobě. Z tohohle auta se nikomu nechtělo ven a mě rozhodně přimělo přemýšlet o rozšíření vozového parku. Panamera S rozhodně patří do vaší garáže a ve všem, co od vozu očekáváte, předčí vaše očekávání. Porsche.com

113


AUTA/CARS

DRIVING PANAMERA Porsche is a legendary car company and each of its vehicles is a gem. Until recently only the two-seat sport cars were a genuine pleasure to drive. With the model Cayenne and successively with Panemara the company has invited the entire family to explore the delights of driving.

114

ACROSS BAVARIA

P

orsche Panamera was a genuine breakthrough for me. It is a flawless sports car for 5 people with all the comfort you can wish for. It is your style of driving that turns the vehicle either into a sports car or into a comfortable sedan. This feature truly appeals to me. The model Turbo S, which is the latest one so far, outclasses all the vehicles of this category. You can sense the 550 horsepower and the maximum speed of 307 kmph in every motion of this car. We drove this model across Germany, on the motorways but also along the deserted roads of the villages that lie at the foothills of Alps. Under all circumstances it was pleasure to drive. First of all I want to highlight the sense of safety and comfort I felt inside this car. I am over 190 centimeters tall and I adjusted the driverâ&#x20AC;&#x2DC;s seat for myself. When I moved to the back seat, there was still a generous space for my legs. Young families will be interested to learn that the trunk of this car is big enough for a pram and other luggage at the same time. Panamera Turbo S is a genuine family car which can gracefully turn into a wild race car, but also into a comfortable sedan to drive across the city. It can be any of these at any time. While driving Panamera Turbo your sense of speed or speeding fades away. The seamlessly vaulted and curved seats will support you perfectly, and the windings of the road will not upset or discomfort you in any way. We have tried it. The tires adhere to the wet surface of the road and we could drive on in the rain without necessarily slowing down. Turbo S cleaves to the road and adheres


AUTA/CARS

to it firmly. It was only the centrifugal force pressing us towards the sides of our seats that put a smile on our faces. The stabilizing system of Porsche will not let you car stray away from your intended route. On the motorway the experience is downright stunning. You can hardly sense the speed of 250 kmph and when you push the accelerator to the ground, the car only cushions you into your seats. We have even taken the bends on the German motorways at the speed of almost 300 kmph and it did not feel dangerous at all in Panamera Turbo S. It is truly an extraordinary sports car! Compared to its predecessors, Panamera Turbo S is endowed with a number of technical improvements, innovations and patents. Apart from that the vehicle is simply gorgeous. The silhouette of the car, its unmistakable front and the delicately curved rear, they forecast extraordinary driving features and surely you will not be disappointed. Form supports function. The interior design dominated by soft leather is refined with meticulous attention to the smallest detail and the thoughtfully constructed instrument cluster is a delight in itself. None of us wanted to get out of this car and I feel seriously tempted to enlarge my own car park. Panamera S definitely belongs to your garage as well, it is bound to exceed all your expectations. Porsche.com

115


MOTORKY/BIKES

D

alší úhel pohledu je konstrukční. V tomto článku se budeme zabývat pouze tříkolkami se dvěma zadními poháněnými koly. Zjednodušeně vyjádřeno, přední část je motocykl, zadní část je automobil. Tyto stroje mají dvě základní konstrukce podle umístěného motoru. Může být umístěn jako u většiny motocyklů, tedy uprostřed. Zde jsou vzorem vysokoobsahové motocykly a rám bývá za motorem uzpůsoben pro nápravu se dvěma koly. Druhé, elegantnější řešení, vychází z motoru umístěného za zadní nápravou. Vše okolo pohonu se původně odvíjelo z automobilové osvědčené konstrukce Volkswagen Brouk. Přední část má podraženou vidlici a vysoká zahnutá řidítka. Z toho plyne ovládání s dopředu posunutými nožními pákami ala chopper. Hlavní část váhy nese zadní náprava a lehký předek se dá uřídit jedním kolem, stabilizátor řízení s tlumičem je však nutností. Sedačky jsou podobné spíše automobilovým, protože mají opěradlo. Pokud jsou vybaveny zádržným systémem, tedy pásy, dovolují předpisy jízdu bez ochranné přilby. Co se míst k sezení týče, bývají tříkolky jedno, dvou a třímístné. Byť počáteční stavby mototrikes začaly v USA, největší popularity a výrobního rozmachu dosáhly v Německu. Možná díky přestavbám z ještě více populárnějších Brouků. Nyní představíme stroje dvou německých výrobců. Prvním je Rewaco

JE MOTOROVÁ TŘÍKOLKA AUTO NEBO MOTORKA? Tato na první pohled rozporuplná otázka nastiňuje, že odpovědět nelze jednoznačně. Pro správce řidičských průkazů je směrodatná šířka a stopa vozidla, proto na tříkolky často stačí oprávnění skupiny B, takže se jedná o automobil. Může mít automobil řidítka? Počet stop tohoto vozítka je tři, což už je mimo jakékoli kategorie. Lichý počet a nemožnost párování znamená vždy problém správného souladu. Pravděpodobně nejlépe uděláme, zůstanemeli u označení TRIKE případně MOTOTRIKE.

116


MOTORKY/BIKES

a druhým Boom trikes. Tříkolky již s původním VW motorem a nápravou nemají moc společného. Konstrukce je moderní, kotoučové brzdy vybaveny posilovači s rozloženým brzdným účinkem. Elektronicky řízené vstřikování paliva spolu s katalyzátorem je legislativní nutností. Rewaco RF1-GT má celkovou hmotnost 800 kg při nosnosti 300 kg.Tříkolka je 3,55 m dlouhá, 1,88m široká a výšku má něco přes metr. Přední vidlice má odpružení s paralelogramovým systémem přepákování s jednou pružící a tlumící jednotkou. Tříkolky, které můžeme vybírat ze tří typových modifikací GT, GTS a GTR pohání 1,6 litrový laděný řadový čtyřválec Ford. V nejluxusnějším sportovním provedení GTR s turbodmychadlem dává až 185 koní. Synchronizovaná pětistupňová převodovka je samozřejmě vybavena zpátečkou. Maximální rychlost uvádí výrobce 200 km/h a zrychlení z nuly na sto za 4,8 vteřiny. Tříkolky Boom trike FIGHTER mají dvě typové varianty X11/ X12. Základ tvoří dvojitý trubkový rám. Přední pérování zajišťuje kyvná vidlice a dvě pružící jednotky. Hliníková kyvná ramena zadní nápravy jsou osazena nastavitelnými tlumiči pérování Koni. Stroj s celkovou hmotností 1100 kg má při nosnosti 320 kg délku 3,7 m a výšku 1,4 m, a podle druhu pneumatik se může blížit k dvoumetrové šířce. Přední maska s kapotováním má určující žraločí design. Dvoulitrový řadový čtyřválcový motor je od výrobce Peugeot a lze jej vyladit až k výkonové hranici 200 koní. Maximální rychlost je jako u předešlého modelu 200 km/h a stejně tak můžeme řadit pět rychlostních stupňů. Kategorie Trike si našla a stále nachází nové příznivce také pro svou nejednoznačnost, která trošku provokuje, ale pokaždé zaujme. Třeba i tím, že přes kulový čep ISO závěsu umožňuje připojení přívěsného karavanu. Tím vznikne skutečně neobvyklé spojení pro dovolenou a volný čas. rewaco.com, boom-trikes.com

117


MOTORKY/BIKES

WHEN TWO WHEELS ARE NOT ENOUGH IS A MOTORIZED TRICYCLE A CAR OR A MOTORBIKE?

This seemingly difficult question suggests that an answer is not clear. What matters to the issuer of a driving license is the width and number of tracks the vehicle has, therefore driving permission of the B-group is usually sufficient. This would lead to a conclusion that a tricycle is a car. But can a car have steering handlebars? This vehicle has three tracks and that does not fit into any category. Odd number of tracks and impossibility of pairing the wheels results in confusing terminology. Probably the best thing we can do is to call it TRIKE or eventually MOTOTRIKE.

118

A

nother way to look at it is from the perspective of the construction design. In this article we cover only those trikes with the two backwheels driven. Another way to say it is that the front part is a motorbike and the rear part is a car. These machines have two basic construction designs according to positions of their engine. It can be located the same way as in traditional motorbike which is in the center. The template for these types is high-displacement motorbikes and their frame is usually modified to support two-wheel axle. The other and more elegant design is inspired by vehicles with engines located behind their rear axle. All ideas about the drive for this vehicle have come from a construction design of Volkswagen Beetle which proved to be very reliable. The front part consists of suspended motorcycle fork and high bent steering handlebars. That’s why driving the trike resembles driving the notoriously known motorcycle called chopper. Most of the weight is carried by the rear axle; therefore the light front part can be operated by single wheel. However


MOTORKY/BIKES

some form of stabilization and suspension is still needed. Seats are similar to those in cars because they come with a build-in backrest. If they include seatbelts the law allows the driver to ride the trike without a helmet. When it comes to the number of seats which the trikes can be equipped with, the trikes have one, two or three seats. Even though the first mototrikes were built in the USA, they are most popular in Germany maybe thanks to the remodeling of even more popular Beetles. We will present two trikes made by German manufacturers. The first one is Rewaco and the second one is Boom trikes. Those trikes have nothing in common with the original VW engine and axle. Construction design is very modern. The wheels are equipped with disc power brakes with evenly distributed braking force. Electronically controlled fuel injection and also catalyzer are required by law. Rewaco RF1-GT weights 1760 pounds (800 kg) and can carry up to 660 pounds (300 kg). The tricycle is almost 12 feet (3,55 m) long, 6 feet (1,88 m) wide and more than 3 feet (1 m) tall. Front wheel fork has suspension with parallelogram-like system of levering with one spring leg and one shock absorber. These tricycles come in three basic modifications - GT, GTS and GTR and are all driven by tuned 1,6L four-cylinder engine by Ford. The grandest type GTR comes with a turbocharger and can pull off 185 hp. Synchronized 5 gear transmission is of course provided with a reverse gear. Top speed indicated by the manufacturer is 200 kph and the trike can make 0 to 100 kph in 4,8 seconds. Boom trike FIGHTER comes in two variations X11 and X12. The base consists of double pipe frame. Main part of the front suspension is swing arm with two shock absorbers. Aluminum swing arms on the rear axle are equipped with shock absorbers Koni. Machine weights 2425 pounds (1100 kg), can carry up to 700 pounds (320 kg), is 12 feet long (3,7 m) and almost 5 feet (1,4 m) tall. Its width depends on the choice of tires but it can be up to 6 feet (2 m). The trike is provided with 2L four-cylinder engine made by Peugeot and can be tuned to 200 hp of power. Top speed is again 200 kph and we can also shift into 5 different gears. Trike category gains popularity with every day not only for its provocative ambiguity but maybe also because you can easily connect a camper trail to its ISO ball pivot. That would leave you with undoubtedly unique vehicle for both vacation and free time. Rewaco.com, Boom-trikes.com

119


AUTA/CARS

V jednom z minulých čísel jsme vám představili jedno z nejúspěšnějších aut třicátých let minulého století – BMW 328. Stalo se legendou díky systematickému přístupu k lehké konstrukci, aerodynamické karoserii, která o několik desítek let překonala dobu, a výjimečně povedenému podvozku. Nyní tu máme futuristický koncept, který si jej bere za vzor.

´

P

´

řehlídka elegance Villa d´Este se tradičně koná na břehu italského jezera Como. Zastoupeny jsou zde všechny významné automobilky a některé speciálně pro tuto příležitost připraví koncepty inspirované historií – a ne jinak je tomu i v případě 328 Hommage. V třicátých letech byl základem lehké konstrukce hliník, dnes světu vládnou karbonové kompozitní materiály. A těch tento dynamický roadster využívá ve valné míře – struktura karbonových vláken je jasně viditelná na všech panelech karoserie. Svým klínovitým tvarem dává tento vůz jasně najevo, že je připraven svému řidiči poskytnout výjimečné zážitky a bohatou porci emocí. Z tmavého povrchu vystupují prvky, které dodávají moderní karoserii ten správný historický nádech. Například kovové “ledviny” přední mřížky chladiče, jež při pohledu z boku evokují vzhled přídě původního BMW 328. Za zmínku stojí také masivní světlomety a kožené pásy, kterými je kapota uchycena na svém místě. Respekt k historii je znát i u kol s retro kryty středového náboje. Zádi dominují dvě štíhlá světla v charakteristickém tvaru písmene L. Stejně jako u přední části vozu zde různé karbo-

120


AUTA/CARS

nové plochy odlehčují výplně s kompikovaným tvarem, které opticky rozbíjejí jednotlivé prvky z uhlíkových vláken na několik jasně definovaných segmentů. Původní BMW 328 se světu nepředstavilo na nějakém autosalonu. Vtrhlo rovnou na závodní tratě, kde deklasovalo výkonnější konkurenci, a tím okouzlilo první zákazníky. A odkazů na slavnou závodní minulost najdeme u 328 Hommage celou řadu. Místo čelního skla má jen nízký průhledný aerodynamický štítek, který posílá proudící vzduch přes hlavy řidiče a spolujezdce k dvěma hrbolům na zádi auta. Interiér je jednoduchý a orientovaný na funkčnost, stejně jako karoserie je vyroben z uhlíkových vláken, přičemž využívá “vrstvený” design, který ho srozumitelně odlišuje od jakéhokoliv jiného auta. Jedna z vrstev míří směrem k řidiči, vymezuje jeho pracovní prostor a dává tak najevo, kdo je v 328 Hommage nejdůležitější osobou. Druhá vrstva se vine od čelního štítku ke spolujezdci, poskytuje mu dostatečný prostor umocněný dojmem lehkosti. Před druhou sedačkou se nachází konzola se stylovými stopkami, můžete si proto snadno měřit zajeté časy na závodním okruhu. Hned vedle nich najdete navigační systém. Lehce asymetrické tvary interiéru vyniknou hlavně při pohledu shora, důraz kladený na nadšeného řidiče je patrný na první pohled. Za volantem vás neruší žádné zbytečnosti, před sebou máte štíhlý volant, minimalistický a zároveň přehledný přístrojový panel, a na

dosah pravé ruky páku voliče řazení. I v těchto důležitých ovládacích prvcích se zrcadlí, jak moc je nízká hmotnost důležitá pro sportovní vlastnosti každého auta. Existuje jen malá šance, že se tento koncept objeví i v upravené podobě pro běžné zákazníky. BMW už jednou zklamalo své příznvce, když odmítlo rozvést svůj fasinující projekt M1 Hommage, který složil poklonu prvnímu a jedinému supersportu z Bavorska. Automobilka v současné době zoufale potřebuje imagemakera a puristický roadster by mohl přesvědčit celý svět, že zábavu za volantem i nadále považuje za svou prvořadou pritoritu. Nezbývá než doufat. BMW.cz

121


AUTA/CARS

In one of the past issues we introduced one of the most successful cars of the 30’s – BMW 328. For its systematic attitude to light construction, aerodynamic body skipping few decades ahead of its time and exceptional chassis, the car became a legend. Now we have here a futuristic concept, which takes it as a model.

A

parade of elegance - Villa d´Este – takes place traditionally on the Como lake side in Italy. All significant car makers are represented here, and for this particular occasion some prepare their history- inspired concepts. It is no different in case of the 328 Hommage. While in the 30’s it was aluminum what a light construction was made of, today rule the world composite carbon materials. This dynamic roadster uses a great deal of them and the structure of carbon fibers is clearly visible on all panels of the body. The wedge-shaped car clearly indicates that it is ready to provide extraordinary experiences a rich load of emotions to its owner. The elements coming out of the dark surface give the right historical tinge to the modern body. For example

122

the “kidneys” of the front radiator grill from the side view evoke the image of the original BMW 328. Also the massive headlights and leather straps holding the hood in place are worth mentioning. Respect to the history is also apparent on wheels with retro caps on the central hubs. The stern dominate two thin, L-shaped lights. Just like in the front of the car, here are various carbon areas which lighten panels of complicated shape. Thus they optically break the individual carbon fiber elements into several clearly defined segments. However, the original BMW 328 was not introduced to the world on some Motor show. It invaded the racetracks directly, where it humiliated more powerful competition, and thus charmed first customers. The 328 Hommage shows wide range of references to its glorious racing past. Instead of the front windshield it has only a low transparent label which sends flowing air over the head of the driver to the two bumps on the back of the car. The interior is simple and function-oriented, and just like the body it is made of carbon fibers. The “layered” design clearly distinguishes it from any other car. One of the layers is oriented towards


AUTA/CARS

the driver, defines the workspace and thus manifests who is the most important person in 328 Hommage. The second layer winds from the front label to the passenger, providing him sufficient space enhanced by impression of lightness. Before the second seat is a consol with stylish stopwatch allowing for easy measuring of times on the race track. Right next to them you will find navigation system. Rather symmetric shapes of the interior are best expressed from the above perspective. The emphasis put on the excited driver is obvious in first sight. There are no distracting futilities behind the wheel, in front of you is only a slim steering wheel, minimalistic but well-arranged dash-

board and in reach of a right hand a gear selector. Even these important control elements reflect the high importance of low weight for sporty features of every car. There is only a small chance that this concept will be available for regular customers, even in modified version. BMW already disappointed its fans once, when it refused to develop its fascinating project M1 Hommage, which complimented the first and only super sport from Bavaria. The brand currently desperately needs an image-maker and purist roadster could convince the whole world that fun behind the wheel remains to consider its number one priority. We can only hope. BMW.CZ

INZERCE


OSOBNOST/PERSONALITY

ANNA GRUBEROVÁ

DOKONALÁ

TVÁŘ

PORSCHE Značka Porsche je celosvětovým symbolem krásy, elegance a ohromné síly. Vozy této značky jsou jedněmi z nejlépe prodávaných sportovních vozů a za tímto úspěchem stojí zejména perfektní tým schopných lidí Porsche Inter Auto CZ. V České republice za tento tým zodpovida zejména HR a také PR ředitelka Anna Gruberova a my máme tu čest vám ji dnes představit.

O

sobitá, půvabná a elegantní žena na velmi důležité pozici s ohromujícími výsledky. To je ve zkratce Anna Gruberová, která řídí firemní komunikaci a také personalistiku celé sítě Porsche Inter Auto CZ. Auta a motorky ji zajímaly od malička, již od 13 let jezdila na Stadionu, ale práce v automobilovém průmyslu nebyla plánovaná. Ještě při studiu střední školy začala pracovat jako modelka a nutno uznat, že velmi úspěšně. Na svůj vzhled však nikdy nespoléhala, velmi brzy začala podnikat a založila agenturu na podlinkové marketingové aktivity. Ta ji pomalu a velkou oklikou přivedla k Porsche, a byť práci v automobilovém průmyslu neplánovala, zde již zůstala.

124

Již při práci v Porsche vystudovala MBA program na Nottingham Trent University. Jakou váhu dává jako ředitelka personalistiky na vzdělání? „Ze zkušenosti mohu říct, že vzdělání je velmi důležité, ale mnohem důležitější je typ člověka. Jak chce pracovat a pracuje, jeho nasazení. Znám řadu úspěšných top manažerů, kteří nemají ani střední školu a naopak spoustu absolventů vysokých škol, kteří své vzdělání nedokázali uplatnit.“ Do dnešní doby vidí Anna nejefektivnější vzdělání v ekonomickém oboru. Na pozici ředitele HR se dostala již po roce působení ve firmě. „Nebyla to pozice, za kterou bych cíleně šla. Myslím, že pokud někdo na něčem lpí, často to nezíská. Tahle pozice se uvolnila, byla mi nabídnuta a zdála se mi zajímavá. Už tehdy mělo Porsche 350 zaměstnanců a byla to pro mě


OSOBNOST/PERSONALITY

Porsche is a wide world symbol of beauty, elegance and incredible power. Cars of this brand are one of the best-selling sport cars and behind the success is above all a perfect team of capable people of Porsche Inter Auto CZ. In Czech Republic is for the team responsible HR Director Anna Gruber, who is also PR of the company and we have the honor of introducing her to you.

THE TRUE FACE OF PORSCHE výzva“. Později k personalistice přibyla i práce PR. Dnes má Porsche Inter Auto CZ téměř 800 lidí a pracovní den Anny Gruberové je skutečně nabitý. „Nejsem na ranní vstávání,“ říká s úsměvem. „V práci jsem až od 9 hodin, ale končím obvykle kolem 19, spíš později. Řada kolegů, zejména z finančního sektoru, je u nás v práci už od sedmi.“ Při dnešním prodeji více než 220 vozů Porsche ročně, je společnost (v poměru na počet obyvatel) nejúspěšnější dealer v regionu střední a východní Evropy. Předpoklady prodejů jsou stále vyšší a koncem příštího roku až začátkem roku 2013 chystá automobilka nové modely, které by měly být opět skvěle prodejné. Anna předvídá nárůst prodeje vozů Porsche v České republice do 5ti let na cca. 500 vozů ročně, což je velmi reálné. Zajímavý fakt je i to, že v Porsche Inter Auto CZ je velmi nízká fluktuace lidí. „Já myslím, že je to proto, že jsme s celkovými prodeji více než 10 000 nových vozů nejúspěšnější

prodejce v ČR a nabízíme silné zázemí. Je však pravdou, že práce pro značku Porsche je velmi atraktivní.“ Dnešní doba je dobou alternativních paliv a stálého hledání úspornějšího a ekologicky šetrnějšího zdroje. I Porsche nabízí své modely v hybridních variantách. „Podle mne by se v následujících 10-20 letech podíl vozů s alternativními pohony mohl pohybovat kolem 10 až 20%. Porsche má vlastní vývoj alternativních pohonů, elektromotorů a palivových článků. Vždy sledujeme trendy, potřeby a požadavky zákazníků a klademe nejvyšší nároky na očekávané perfektní jízdní vlastnosti vozů. Hybridní modely Porsche disponují vysokým výkonem a také velmi nízkou spotřebou. Úplně detailní informace nebo prognózy vývoje alternativních pohonů do budoucna však nejsou“. Finanční krizi v České republice český dovozce Porsche nezaznamenal. „Nám v krizi naopak prodeje narostly a český trh zůstal velmi stabilní, oproti například Rumunsku nebo Maďarsku. V České republice máme stabilní růst kolem 5 procent ročně. Zaznamenali jsme třeba přechod některých zákazníků, kteří nakupují firemní flotily, od značek Audi ke značce VW, a klienti VW občas přešli ke značce Škoda, ale značky Porsche se krize nedotkla“. Rozdíly mezi českým a zahraničním zákazníkem nejsou příliš patrné. „U nás si zákazníci potrpí na vyšší výbavu než například v Rakousku nebo Německu. Až 80 procent vozů Porsche prodáváme s plnou výbavou, která je v průměru v hodnotě kolem 30.000 eur a s nejsilnější motorizací“. Anna Gruberová má ráda nové vozy a technologické novinky. „Můj nejoblíbenější model je Panamera, ale velmi ráda jezdím i s Cayennem, který má skvělé jízdní vlastnosti, je z něj dobrý rozhled a i do města je to perfektní auto. V létě samozřejmě vítězí 911,“ dodává se smíchem. Jak si velmi vytížená mladá žena užívá život? „Ráda cestuji a celkem často si dopřávám prodloužené víkendy po Evropě. V létě dávám přednost moři a v zimě horám – ráda lyžuji a asi nejraději jezdím do Itálie. I když i v zimě se jedu s radostí ohřát k moři. Hudbu poslouchám hlavně v autě, doma si něco pustím jen zřídka. Když ji poslouchám, tak dám přednost něčemu veselejšímu. Nejsem ani televizní typ, dokonce jsem 10 let televizi ani neměla. Nakonec jsem ji dostala a moje hlavní kritérium bylo, aby se mi hodila do interiéru,“ vypráví se smíchem. „Asi nejčastějším programem, který sleduji, jsou zprávy na ČT24. Jinak televizi opravdu moc nepouštím.“ Anna Gruberová je charismatická žena s neuvěřitelným elánem a pracovním nasazením. Porsche může doslova mluvit o zázraku, že někoho takového má ve svém týmu. Lidsky je Anna velmi příjemná inteligentní dáma, se kterou je radost si povídat. Nám bylo potěšením rozhovor absolvovat a je nám velkou ctí vám Annu Gruberovou na stránkách RoyalReportu představit.

125


OSOBNOST/PERSONALITY

I

ndividualistic, charming and elegant woman on a very important position with outstanding results, this is Anna Gruber, in a nutshell. She is in charge of the company’s communications and also Human Resources Officer of the whole Porsche Inter Auto CZ. Cars and motorbike have interested her since she was small. When she was just 13 she already drove Stadion, but working for an automobile industry has never been planned. During her studies she worked as a model and it should be noted that she was quite successful in it. However, she has never counted on her looks and very soon went to do business and founded an agency of underlined marketing activity. It has slowly and by a long detour guided her to Porsche and even though she was not really moved by working for an automobile industry, she remained with Porsche. While working for Porsche she took an MBA course in Nottingham Trent University. What weight she puts on education as a head of human resources: “From an experience I can tell, that education is very important, but what is even more is the type of a person. How much they want to work and work, their fit. I know a number of successful top managers that don’t even have secondary education but on the other hand a lot of graduates that are unable to put their knowledge into an effect”. To this day Anna sees Economics as the most effective field to be educated in. She managed to climb to the post of Director of HR within a year in the company: “It isn’t a position that I was going for. I think that if one really wants something, one will not likely get it. When was this position freed, they offered it to me and it seemed interesting. At the time, Porsche had 350 employees and that was a challenge for me.” Later on, to the responsibility for human resources, the PR was added. Today has Porsche Auto CZ almost 800 employees and Anna Gruber’s working day is full of work:

126

”I am not for waking up in the morning,” she says and smiles, “at work I am from 9 am, but I usually leave around 7 pm or, more likely, later. A number of my colleagues, especially those in finance sector are at work since seven am.” During today’s sales of more than 220 cars a year is our company (compared to size of population) the most successful dealer in Middle and Eastern regions of Europe. Sale projections are on the rise and from the end of the next year to the end of 2013 Porsche plans to release new models that should also be easy to sell. Anna estimates increase in Porsche cars sales in Czech Republic to approximately 500 cars a year in five years, which is very real. Interesting fact is that in Porsche Inter Auto CZ is a very low fluctuation of people: “I think that it is because we are with more than 10 000 of new cars sold the most successful seller in Czech Republic and so we can offer a very strong base for our employees. However, the truth is that working for Porsche is very attractive. Today is the time of alternative fuels and the constant search for less expensive and more ecological sources. Even Porsche offers its models in hybrid variants: “I think that in the following 10-20 years could be the number of cars with alternative propulsions around 10 to 20%. Porsche has its own development of alternative drives, electro motors and fuel segments. We always follow trends, needs and demands of customers and we put the highest requirements on anticipated driving attributes of cars. Hybrid Porsche models feature high performance and also very low fuel consumption. Completely detailed information or prognoses of the development for future are not yet available.” The Czech Porsche distributor did not mind the financial crisis, at all: “During the crisis our sales actually increased and our Czech market became very stable, compared to let’s say Romania or Hungary. In Czech Republic we have stable growth around 5 percent a year. For instance we noticed movement some


OSOBNOST/PERSONALITY

of the customers buying company flotillas, from Audi brands to VW and some clients of VW moved to Skoda, but Porsche was not influenced by the crisis.” Differences between Czech and a foreign customer are not very apparent: “Our customers are fonder of higher class of equipment than for example those in Austria of Germany. We sell Almost 80 percent Porsche cars with all accessories, which averagely costs around 30.000 Euros and with the strongest motorization.” Anna Gruber likes the new cars and technological novelties: ”My most favourite model is Panamera, but I very much like to drive Cayenn also. It has high driving quality, wide view and it’s just perfect for a city. The 911 is naturally winner in summer” she adds with laugh. How is the very busy woman enjoying her life: ”I like to travel and often grant myself free weekend somewhere in Europe. In summer I prefer sea and in winter, mountains – I like to ski and Italy most. On the other hand, even in winter I delight in warming up by a sea. I listen to music mainly in a car; I rarely do that at home. I prefer to listen to something cheerful. I am not even the TV type; I even have not had a TV for 10 years. I was given one in the end and my main criteria were that it had to go well with the rest of my interior” she laughingly says. I probably watch most the news on CT24. Otherwise I don’t turn on the TV, at all. Anna Gruber is charismatic woman with an unbelievable vigor and working determination. Porsche can literally say it’s a miracle, that they have someone like that among their team. As a person is Anna very likeable and intelligent lady with who is just enjoyable to converse. Interviewing Anna was all our pleasure and it is a great honor to have Anna Gruber introduced to you on the pages of Royal Report.

127


LETECTVÍ/AIRCRAFT

WT9 DYNAMIC

Tento dvoumístný samonosný dolnoplošník celokompozitové konstrukce s podvozkem příďového typu vyrábí slovenská firma Aerospool, s.r.o. na letišti v Prievidzi. Jedná se o jedno z nejmodernějších letadel ve své kategorii. Jako první ultralehké letadlo prošlo kompletními aeroelastickými zkouškami až do rychlosti 300 km/h. V současné době je k dostání ve čtyřech verzích: Travel, Club, Club-T, Speed a od roku 2012 se připravuje verze OK.

R

ozpětí všech verzí činí 9 metrů a díky propracované konstrukci dosahují cestovní rychlosti 250 km/h a doletu 1 600 km. Rozdíl mezi verzemi spočívá hlavně ve výkonu motoru a v koncepci podvozku. Podvozek u verze Travel je pevný. Jak napovídá název, tato verze je určena primárně na rekreační polétání, případně kratší cestování nebo pilotní výcvik. Pohonnou jednotkou verze TRAVEL je čtyřtaktní, čtyřválcový motor ROTAX 912 UL/A/F s výkonem 59,6 kW (80k). Vrtule může být pevná na zemi stavitelná, a pro toho, kdo vyžaduje větší luxus, může mít za letu elektricky stavitelnou vrtuli. Cena provedení Travel je 65 500 €. Verze Club se od předešlé liší pouze výkonem motoru. Pohání ji taktéž čtyřtaktní, čtyřválcový motor ROTAX 912 ovšem s výkonem 73 kW (100 k) a označením ULS. Vrtule může být pevná nebo stavitelná stejně jako u verze Travel. Verzi Club pořídíte za 69 770 €. Aerospool také myslel na české a slovenské aerokluby. Ty se pomalu chystají na nahrazení současných letadel typu Zlín novějšími a na provoz ekonomičtějšími stroji. Kategorie ULL v tomto ohledu skýtá elegantní kompromis. Proto je na trhu k dostání Dynamic s označením Club-T. Tato verze je primárně určena aeroklubům, jako vlečný stroj pro plachtařský provoz. Club-T je v provedení s pevným podvozkem a navíc vybaven vlečným zařízením. K pohonu slouží motor ROTAX 912 ULS s výkonem 73 kW (100 k).

128

Nejrychlejší verzí Dynamicu je verze Speed. Letadlo v tomto provedení disponuje hydraulicky zatahovaným podvozkem a motorem ROTAX 912 ULS s výkonem 73 kW (100 k). Verzi Speed pořídíte za 83 000 €. Sedadla jsou u všech verzí uspořádána vedle sebe a s šířkou kabiny 115 cm se jedná o nejprostornější kokpit v kategorii ULL. Překryt kabiny je vyroben z velmi kvalitního organického skla vyráběného švýcarskou firmou Mecaplex a nabízí velmi dobrý výhled do všech stran. Tónování plexiskla je možné objednat buď čiré, modré nebo hnědé. Kabina může být na přání vytápěna. Sedadla mohou být buď čalouněná textilií nebo eko-kůží, barva dle vlastního výběru. Za sedadly se nachází objemný zavazadlový prostor. Všechny verze Dynamicu jsou standardně dodávány se záchranným padákovým systémem. Základní sada palubních přístrojů se skládá z rychloměru, výškoměru, kompasu, otáčkoměru, tlakoměru a teploměru oleje, a teploměru hlav válců. V případě zájmu je připraven velký výběr doplňkové avioniky (GPS, odpovídač sekundárního radaru, Dynon D100, D120,D180, autopilot, TCAS). WT9 Dynamic spadá do kategorie ultralehkých letadel (ULL) ve všech svých verzích. K jeho pilotování tedy potřebujete pilotní průkaz pilota ultralehkých letadel.


LETECTVÍ/AIRCRAFT

This two-seat cantilevered low-wing monoplane with full-composite construction and nose landing gear is produced by the Slovak company Aerospool, Ltd. at the airport in Prievidza. It is one of the most modern aircrafts in its category. As the first ultralight aircraft it underwent a complete aeroelastic investigation at the speed up to 300 km/h. It is currently available in four versions: Travel, Club, Club-T, Speed, and since 2012 an OK version is being prepared.

T

he wingspan of all versions is 9 meters and thanks to its sophisticated construction the aircraft can reach the cruising speed of 250 km/h and offers a flying range of 1600 km. The versions differ mainly in engine performance and chassis design. The Travel version’s chassis is hard. As the name suggests, this version is intended primarily for recreational flying, possibly for shorter travels or pilot training. The TRAVEL version’s drive unit is a four-stroke, four-cylinder Rotax 912 UL /A/F engine with the power of 59.6 kW (80 HP). The propeller is on ground adjustable, but for those more demanding, an in-flight electrically adjustable propeller can be fitted. The Travel version is priced at € 65 500. The Club version differs from the previous one only in the engine’s power. It is similarly driven by a four-stroke, four-cylinder Rotax 912 engine, but it reaches the power of 73 kW (100 HP) and is labelled by the ULS designation. The propeller can be fixed or adjustable as in the Travel version. The Club version will cost you € 69 770. Aerospool also had the Czech and Slovak aero clubs in mind, which are preparing themselves for the replacement of their current Zlín type aircrafts with newer and more economical ones. In this regard, the ultralight aircraft category provides an elegant compromise. That is why the type labeled Dynamic Club-T is available on the market. This version is primarily intended for aero clubs as a towing machine for glider operations. Club-T’s version with a fixed landing gear is therefore equipped with a

towing mechanism. The engine is powered by Rotax 912 ULS with the power of 73 kW (100 HP). The fastest type of the Dynamic is the Speed version. In this configuration the aircraft features a hydraulic retractable landing gear and an engine ROTAX 912 ULS with the power of 73 kW (100 HP). The Speed version costs € 83 000. The seats in all the versions are arranged next to each other and the 115 cm wide cockpit provides the plane with the most spacious cockpit in the ultralight category. The canopy is made of high-quality organic glass manufactured by the Swiss company Mecaplex and offers great visibility in all the directions. The plexiglass tinting can be ordered either in clear, blue or brown. The cockpit can be optionally heated. Seats can be upholstered with either fabric or eco-leather, with the color of your choice. Behind the seats is a large boot space. All versions of the Dynamic are standardly equipped with an emergency parachute system. The basic set of onboard equipment consists of a speedometer, altimeter, compass, tachometer, oil pressure gauge, oil thermometer, and thermometer of cylinder heads. In case of further interest there is a large selection of additional avionics (GPS, SSR, Dynon D100, D120, D180, autopilot, TCAS). All the versions of WT9 Dynamic fall into the category of ultralight aircrafts. Therefore, in order to operate it you will need an ultralight aircraft pilot’s license.

129


JACHTY/YACHTS

130


JACHTY/YACHTS

THE PEARL OF THE OCEAN

PERLA OCEÁNU BAIA 100 SUPREME

Legendární britský designer a klenotník Stuart Hughes dokončil své mistrovské dílo. Pro nejmenovaného obchodníka z Malaysie vytvořil unikát, když krásnou jachtu Baia One Houndred z dílen italských mistrů elegantního designu, přetvořil na perlu oceánu. Více než tuna zlata a platiny zdobí tuto krásku a svému majiteli nabízí zářivé místo ve sluncem zalitých vlnách jižního čínského moře.

S

amotná Baia 100 je vrcholem umění stavitelství lodí. Jistě se dá namítnout, že jsou rychlejší a silnější jachty, ale Baia 100 nabízí hlavně prostor, pohodlí a neobyčejné množství světla, a to i na spodních palubách. Svůj italský původ a kombinaci elegantního designu s opravdovým komfortem pro posádku tato loď nezapře. Myslím, že zejména proto byla svým majitelem vybrána a nabídnuta k vyzdobení. Zlato a platinu najdete na lodi doslova všude. Zlatem je pokrytý celý trup lodi, zlatá je kabina, paluba i většina kovových dílů. Platina pak zdobí především kajuty majitele lodi a hostů. Oba kovy jsou velmi důmyslně vybrány a do lodi citlivě zakomponovány. Jejich lesk je nejen krásným estetickým doplňkem, ale velmi efektivně rozjasňuje a prosvětluje interiér lodi. Slunce tak přímo díky odrazům září téměř až do spodních kajut. Celý projekt osazení jednatřicetimetrové jachty trval přes 3 roky a zlato v časté kombinaci s platinou nahradilo většinu běžných součástí. Jachta září na dálku a zlatá barva je při pobytu na palubě velmi příjemná. Navíc pokud se při pozorování z dálky podaří, že zachytíte odraz lodi, bude se vám zdát, že na obzoru září druhé slunce. Cena lodi ve zlatém kabátě se pohybuje kolem 80 miliard korun. Není to sice málo peněz, ale pokud si uvědomíte, jaký business sjednáte s partnery, které pozvete na vyjížďku ve zlaté lodi, je tato cena více, než příjemná. Baia 100 dostala svým stylingem přízvisko Supreme a i po technické stránce je samozřejmě v plné výbavě. Se svým motorem o výkonu 3 500 koňských sil má dojezdový radius kolem 1 000 kilometrů, a to znamená relativně svobodný pohyb takřka kamkoliv si zamanete. Jedinou škodou je, že celý luxus zůstává v držení jednoho člověka, protože jachta se samozřejmě nedá pronajmout obvyklým charterovým způsobem. Pokud tedy zatoužíte po podobném unikátu, Stuart Hughes rozběhl své aktivity i v České republice a ve spolupráci s RoyalReportem nabízí své služby i Vám. Stuarthughes.com, Baiayacht.it

131


JACHTY/YACHTS

132


The legendary British designer and jeweler Stuart Hughes finished his masterpiece. For an anonymous Malaysian businessman, he recreated a beautiful yacht Baia One Hundred by Italian masters of elegant design, into the unique “Pearl of the Ocean”. Covered in over a ton of gold and platinum, this beauty offers its owner a glamorous place in the sun-flooded waves of the South China Sea.

B

aia 100 itself is the peak of boat craftsmanship, and despite valid objections that there are faster and more powerful yachts, Baia 100 primarily yields spaciousness, comfort, and great amount of daylight even in the lower decks. The boat cannot deny its Italian origin with a blend of elegant design and true comfort for the crew. This could be the main reason why the owner chose it for embellishment. You can find gold and platinum literally everywhere on the boat. The entire hull is covered in gold; the cockpit is gold, as well as most of the metal elements. Platinum covers the guests’ and owner’s cabins. Both metals are very carefully selected and sensibly incorporated into the boat. Their gloss is not only a splendid esthetic element, but it also effectively brightens and illuminates the interior. The sunshine thus reflects practically into the lower decks. The entire project of decorating the 31-meter yacht lasted over 3 years and most of the usual components were replaced by gold in combination with platinum. The yacht shines in a distance and the golden color is very pleasant when staying on board. Moreover, if you are lucky enough to catch the reflection while observing the boat from a distance, you will get the impression of another Sun shining on the horizon. The price of the gold-coated boat runs around 80 billion Czech Crowns. Although this is not a small amount of money, it becomes more than pleasant when you consider what kind of business you will arrange with partners you invite for a cruise in a golden boat. With its styling earned Baia 100 the nickname name “Supreme” and also its technical part is obviously fully equipped. The 3 500 horsepower engine has commuting radius of 1 000 kilometers, which allows for relatively free movement anywhere you may wish. The only disadvantage is that the entire luxury is held by only one person, as it obviously cannot be rented as an ordinary charter. Therefore, if you desire a similar rarity, Stuart Hughes launched his activity in Czech Republic and in cooperation with Royal Report he offers his services also to You. Stuarthughes.com, Baiayacht.it

133


GOLF/GOLF

TORREY PINES GOLF COURSE

134


GOLF/GOLF

Na západním pobřeží USA, v oblasti slunné Kalifornie, 20 minut cesty od centra města San Diego, v části La Jolla nalezneme jeden z nejznámějších golfových resortů na světě – Torrey Pines, jehož původ sahá až do období 50.let minulého století. Pokud jste nikdy v Kalifornii nebyli, můžete ho znát téměř ze všech golfových počítačových her či z golfových simulátorů, na kterých se v posledních letech čím dál více českých golfistů připravuje na sezónu.

R

esort se jmenuje podle vzácného druhu borovice, která je typickým stromem pro tuto oblast. Nad útesy Pacifiku, obklopena národním přírodním parkem, nalézají se dvě skvostná 18ti jamková veřejná hřiště – North Course a South Course. Jejich původním architektem byl William P. Bell. O redesign se v roce 1999 postaral architekt Rees Jones. Obě hřiště mají shodně par 72. South Course je dlouhé 7 600 yardů a North Course 6 600 yardů. Přestože je North Course výrazně kratší, je všeobecně považováno za obtížnější. Torry Pines je pochopitelně domovem PGA Tour a to již od roku 1968. Nyní se zde konkrétně každoročně odehraje PGA TOUR Farmers Insurance Open, který proslavil svou legendární bitvou se závěrečným vítězstvím v roce 2008 Tiger Woods. Obě zdejší hřiště jsou charakteristická svým umístěním na útesech, což zajišťuje hráčům jak nezapomenutelné výhledy do krajiny, tak i hluboké rokle, ze kterých se již míček nikdy nevrátí. V resortu naleznete jednu z největších amerických golfových škol, kterou je možno využít i pro krátkodobý trénink ke zlepšení vašich hráčských schopností či snížení handicapu. To dává naznačit tomu, že vybavení zdejšího tréninkového areálu je pochopitelně prvotřídní. Kromě klubovny zde určitě stojí za návštěvu také místní pro-shop, kde naleznete spoustu zajímavých produktů, jenž se honosí pochopitelně logem Torrey Pines a vám budou již navždy připomínat, jak jste si zde dobře zahráli. Toto golfové hřiště provozuje přímo město San Diego, jehož obyvatelé zde mají mnoho výhod. Nejen díky tomu se jedná o jedno z nejvytíženějších hřišť v Severní Americe. Pokud zde nebudete mít rezervovaný tee time minimálně 8 dní dopředu, zapomeňte na to, že byste se na jedno z hřišť dostali zahrát. Ideální je bookovat si hrací časy cca. 2 až 3 měsíce před jeho návštěvou. Torreypinesgolfcourse.com

On the West Coast of the USA, in the sunny State of California only 20 minutes ride from the San Diego city center, one of the most famous golf resorts, TorreyPines, is found in the seaside community of La Jolla. Its origins go as far back as to the 50s’. If you have never been to California, you may have encountered the resort in almost all golf computer games or simulators, which more and more Czech golfers use during the pre-season preparation.

T

he resort is named after a precious kind of pine tree, the tree typical for this area. Above the cliffs of the Pacific, encompassed by a national park, there are two stunning 18-hole golf courses; The NorthCourse together with the SouthCourse. William P. Bell was the original designer of the two; a redesign was conducted back in 1999 under the charge of architect Rees Jones. Both courses have par 72. The SouthCourse is 7,600 yards long; The NorthCourse is 6,600 yards long. Even though The NorthCourse is significantly shorter, it is generally considered to be more difficult. TorreyPines hosts the PGA Tour, beginning with 1968. In these days, the PGA Tour FarmersInsurance Open, which is famous for the legendary battle that concluded with a victory of Tiger Woods, takes place at the resort each year. Both courses are best known for its location on the cliffs, which provides the players with beautiful scenery of the landscape and a ravine – your ball is certainly never going back from this one. One of the biggest American golf schools is situated at the resort. It can help you to improve your skills or to overcome difficulties. The presence of the school proves the topnotch quality of the local training center. Apart from a common room, there is also a pro-shop with a wide range of products boasting the TorreyPines trademark. It will serve as an everlasting reminder of the games you have played there. The resort is run by the city of San Diego itself; its residents can exploit many advantages at the resort. Not only because of that is it one of the most frequented courses in North America. If you do not have a teetime reservation made at least eight days in advance you can forget about the possibility to play. It is best to book your game times approximately two or three months prior Torreypinesgolfcourse.com to the visit.

135


GOLF/GOLF

SKOTSKÉ GOLFOVÉ NEBE/ A SCOTTISH GOLF HEAVEN Přibližně hodinu jízdy autem z letiště ve třetím největším skotském městě, Aberdeenu, naleznete jedno z nejstarších a zároveň nejkrásnějších hřišť na světě. Golfové aktivity v této oblasti se datují neuvěřitelně až do roku 1791. Ovšem první oficiální devítijamkové hřiště zde bylo vystavěno „až“ v roce 1899 a to spolu se zdejším prvním hotelem, jenž se honosí stejným jménem jako kurz samotný.

P

rakticky bylo hřiště zamýšleno jako hlavní rekreační aktivita hotelu, který zde vybudovala společnost Great North of Scotland Railway. Do dnešního dne pochopitelně celý areál prošel řadou úprav a renovací. O architekturu hřiště se zde postaral Tom Morris, který navrhoval také nedaleké populární St.Andrews. Místní klubovna byla několikrát přestavěna a tak v současné podobě existuje pouze přibližně 13 let. Samotné hřiště je takzvaný „Links“ a to asi ten nejtypičtější, jaký jen může být. Až poprvé hřiště spatříte, ať již z odpaliště první jamky nebo z oken klubovny, přesvědčíte se na vlastní oči, proč se mu přezdívá golfové nebe. Podobně jako St. Andrews i toto hřiště v sobě skrývá tradiční orientačně-strategické body, které když rozeznáte, bude pro vás hra mnohem snazší. Pochopitelně z tohoto hlediska je ideální využít služeb některého z místních caddies. Hřiště samotné není příliš dlouhé. Je náročné právě na zvolení strategie, neboť při jejím pochybení bude váš další úder o mnoho komplikovanější. Pro všechny návštěvníky je zde připraven servis té absolutně nejvyšší kvality. Pouze doporučujeme si velmi dopředu zarezervovat váš hrací čas. Během rezervace mimo jiné zjistíte, že místní členové klubu mají na pevno pro sebe rezervované konkrétní časové úseky. Cena za green fee je však velmi přijatelná a překvapivě zdaleka nedosahuje ani výše feeček na některých hřištích v Čechách. Tato oblast Skotska je navíc populární mnoha slavnými historickými památkami a také místní whisky. Pokud jste jejími fanoušky, doporučujeme vám navštívit některou z prémiových degustací. Crudenbaygolfclub.co.uk

136

CRUDEN BAY GOLF CLUB


GOLF/GOLF

Approximately an hour car drive from the airport in the third largest Scottish city, Aberdeen, you can find one of the oldest and at the same time one of the most beautiful golf courses in the world. The golf activities in this region date back incredibly to the year 1791. However, the first official 9-hole golf course hasn’t been constructed here until “as late as” 1899 together with the first local hotel, which bears the same name as the course itself.

P

ractically, the golf course has been intended to be the chief recreational activity of the hotel commissioned by the Great North of Scotland Railway Company. Naturally, to this day the entire site has undergone a number of alterations and renovations. The architecture of the course is the work of Tom Morris who also designed the nearby famous course of Saint Andrews. The local club house has been rebuilt several times and therefore the current one has merely existed for around 13 years. The very course is a so-called “Links” and probably as characteristic as one can be. When you first lay your eyes on the course, let it be from the first tee, or from the golf club windows, you will be assured why it is nicknamed ‘a golf heaven’. Similarly to Saint Andrews, this golf course also contains traditional strategic points for orientation, which when recognized, make your game much easier. Naturally, in this respect it is ideal to use the services of one of the local caddies. The course itself is not too long. It is challenging precisely in the choice of a strategy, as choosing a wrong one may render your next strike much more complicated. A top-quality service is at the ready for all the visitors. We merely suggest to make your tee time reservations well in advance. Upon your reservation you will, among others, find out that the local club members have their permanently fixed reservations on certain time slots. Nevertheless, the price for a green fee is very acceptable and by far does not even reach the height of fees at some of the Czech golf courses. Furthermore, this part of Scotland is also popular for many famous historical sites as well as for its whiskey. If you belong among its fans, we suggest to pay a visit to one of the Crudenbaygolfclub.co.uk premium tastings.

137


GOLF/GOLF Kroky Micha

la Davida

ejma

Ondřej H

Dne 11. 8. 2011 se pod záštitou Mgr. Martina Havla, 1. náměstka hejtmana karlovarského kraje, konala v golf resortu Karlovy Vary a.s. velkolepá akce Pink Ribbon Golf. Zúčastnila se jí spousta známých osobností a renomovaných firem. Tento vynikající golfový turnaj, ale zároveň i společenská událost, nabyla zájmu medií i předních firem českého trhu především proto, že zisk byl věnován na podporu boje s rakovinou prsu, firmě ONKO UNIE o.p.s. Turnaj doprovázelo nečekaně krásné počasí a velmi vydařený byl i doprovodný program moderovaný Ondřejem Hejmou, který jako vždy oplýval vkusným humorem. Nehráči si mohli tento elegantní sport vyzkoušet s osobním trenérem na golfové akademii a na závěr všechny potěšila svými hity revival kapela „Kroky Michala Davida“

PINK RIBBON GOLF On August 11th 2011, under the auspices of Mgr. Martin Havel the 1st Deputy Governor of the Karlovy Vary region took place at the golf resort Karlovy Vary a.s. a grand event Pink Ribbon Golf. Many celebrities and reputable companies attended the event. This excellent golf tournament was at the same time a gala event. It attracted the attention of media and many top firms in the Czech market mainly because the profit was donated to the breast cancer treatment center, the firm ONKO UNION o.p.s. The tournament was accompanied by unexpectedly nice weather, and also the program hosting by Ondrej Hejma was also a success. As usual, the host was full of tasteful humor. The non-players could try this elegant sport at the golf academy and with a personal trainer. At the end performed the revival band „Kroky Michala Davida“

J

edním z hlavních sponzorů byla firma Estée Lauder, která pro tento den zajistila účast předního českého vizážisty Pavla Bauera (vicemistra celosvětové soutěže vizážistů), který bez přestávky několik hodin líčil přítomné dámy. Speciálně pro Pink Ribbon Golf zhotovila firma Cabrha Diamonds krásné prsteny s brilianty. Jeden obdržel vítěz soutěže v trouble shotu a druhý byl věnován do tomboly. Několika desetitisícovými poukazy na dentální služby přispěla do cen pro vítěze renomovaná zubní klinika v Praze, European Dental Center. Další cenou bylo několik denních voucherů do prezidentského apartmá a na zumba víkendy v Savoy Royal Hotelu ve Špindlerově Mlýně. Mezi hlavní partnery nelze opomenout firmu Stada – Pharma, která také věnovala velkou škálu cen pro výherce. Za automobilovou značku v letošním roce byla společnost DyCom Group s.r.o. se svými vozy BMW, s kterými byla možnost se svézt při předváděcích jízdách. Nechyběla ani krásná děvčata z časopisu Playboy, která zajišťovala prodej lístků do tomboly, a mají tak asi největší zásluhu na zisku z celé akce. Bylo možno vyhrát poukazy do restaurace Mazaný Králíček, vouchery na pobyt, wellness a konzumaci v Grand Hotelu Pupp v KV či zájezd do Itálie, který darovala firma Marcela Dudková C. A.TeZaM. Poděkování patří také firmám, které přispěly naším chuťovým pohárkům. Nápoje zajišťovala firma AAA nápoje a Caffe Da Vinci. Sladkou tečku na závěr připravila Petra Dezortová a její společnost Dorty Domů. Výtěžek z celé akce bude předán formou šeku společnosti ONKO UNIE. Děkujeme všem zúčastněným partnerům a věříme, že nás podpoří i v příštím roce.

138

vizážista Pavel Bauer

Pavel Hrbáč (Cabrha diamonds)a výherce prstenu v trouble shotu

Playboy a BMW (Dycom Group s.r.o. Karlovy Vary)

výherce voucheru Royal Report

O

ne of the main sponsors was Estée Lauder, which on this occasion invited the leading Czech make-up artist Pavel Bauer, (runner-up of the world competition of make-up artists), who was making up present ladies nonstop for several hours. The firm Cabrha Diamonds created beautiful rings with brilliants especially for the Pink Ribbon Golf. One was given to the winner of the trouble shot contest and the other was put into the ruffle. Several 10 000-crown vouchers for dental services contributed a reputable dental clinic, European Dental Center in Prague. Another prize was vouchers for several days to a presidential suite and for zumba weekends in Hotel Savoy Royal in Spindleruv Mlyn. Among the main partners was also the firm Stada-Pharma, providing a big range of prizes for the winners. An automobile brand was this year represented by DyCom Groups Ltd. with their cars BMW, available for test drive. Beautiful girls from the Playboy magazine were selling the ruffle tickets, and thus probably contributed the most to the profitability of the event. The prices included vouchers to the restaurant Mazaný Králíček, vouchers for accommodation, wellness and consumption in the Grand Hotel Pupp in Karlovy Vary, or a holiday in Italy provided by Marcela Dudková and travel agency C.A. TeZaM. Special thanks also go to the firms, who pleased our taste buds. Drinks were provided by AAA nápoje and Caffe Da Vinci. The sweet ending was prepared by Petra Dezortová, and her company Dorty Domů. A check with the collected amount from the event will be given to ONKO UNIE. We thank to all partners who attended and believe that you will support us again next year.


Předplatné / Subscription OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE 2 VYDÁNÍ ZCELA ZDARMA. ROČNÍ PŘEDPLATNÉ VÁS BUDE STÁT POUZE 1 500,- KČ

SIGN UP FOR SUBSCRIPTION AND YOU WILL RECEIVE 2 ISSUES COMPLETELY FREE. AN ANUAL SUBSCRIPTION WILL COST ONLY 1 500,- CZK

E-MAIL: PREDPLATNE@ROYALREPORT.CZ

ROYALREPORT.CZ


INVESTICE/INVESTMENT

Ať již přichází nové kolo recese, což je pravděpodobné, nebo ne, což je pravděpodobné o dost méně, v euroamerickém světě se jedinou důvěryhodnou entitou začíná stávat náš západní soused. A to přesto, že ekologická lobby v Německu řádí jako černá ruka. Prosazení odklonu od energie z jádra je sice v celkovém měřítku nejen pro Němce budoucí pohromou, pro české investory se však otevírá zajímavá příležitost k průniku na tamní trh.

N

áhrada politicky nevyhovujících energetických zdrojů za momentálně vyhovující zelené bude velmi, velmi drahá. Pro Němce to znamená nutnost velmi nevýhodně investovat jak do nestabilních a extrémně drahých obnovitelných zdrojů, tak i snad tím nejhorším možným způsobem, tedy do snížení konečné spotřeby. Nejlepší pohled na problém opět poskytnou tvrdá čísla. Poradenská společnost Enviros v letech 1997 až 2007 vypracovala zhruba sto projektů energetických úspor ve všech třech odvětvích – v domácnostech, průmyslu a v takzvaném terciéru, což jsou kromě zdrojů energie například úpravy tepelných rozvodů. Z výsledků studie, která vznikla na základě dat z těchto projektů vyplývá, že nejvyšších úspor lze dosáhnout, pokud investice zamíří přímo do výstavby, zlepšení či modernizace primárního zdroje energie. A naopak nejnižších efektů docílíme, pokud investujeme do úspor na konci spotřebního řetězce, tedy v domácnostech. Vezměme nyní za názorný příklad náš program Zelená úsporám, v jehož rámci bylo proinvestováno 25 miliard korun do úspor u konečného spotřebitele, konkrétně domácností. Pokud bychom stejné prostředky investovali namísto do této akce do terciární sféry a průmyslu, uspořili bychom sedmi až jedenáctinásobek energie, než tomu bylo v případě Zelené úsporám. Jinými slovy, každá miliarda eur za vyrobenou elektřinu, o kterou se Němci odstavením jaderných

140

zdrojů připraví, si vyžádá investici přibližně deseti miliard v opatřeních na úsporu energie u domácností. Z toho plyne potenciál obrovského boomu pro desítky profesí, od výrobců stavebně tepelných izolantů, přes stavební hmoty, dodavatele lidských zdrojů, dodavatele energetických celků pro obnovitelné zdroje, až po koncové činitele takzvaného kjótského podvodu. Jeho principem je přesun energeticky(a emisně) náročných výrob mimo původní zemi do zahraničí a import hotového výrobku bez energetické a emisní zátěže, která zůstává v outsourcingové destinaci. Český průmysl tak má naději na nové zakázky s vyšší technologickou hodnotou, které zatím Němci realizovali na svém území svými prostředky. Taktéž obrovská výhoda v konkurenční ceně lidských zdrojů znamená pro naše podnikatele šanci prosadit se, a to zejména v oblasti dodávek opláštění budov, kde je cena práce jednou z nejvyšších položek. Strategický vstup do českých firem, které se činnostmi v oblasti energetických úspor zabývají, je kromě toho i elegantním řešením současné nestability kapitálových trhů, která zřejmě nějakou dobu potrvá. Více než vhodné jsou i přímé investice do německých podniků, operujících ve zmíněných oblastech. Německá vláda totiž o středně velké podniky pečuje nesrovnatelně lépe, než ta česká. Množství podpůrných programů, které mohou německé firmy využít, je toho jasným důkazem.


INVESTICE/INVESTMENT

STŘEDEM SVĚTA NĚMECKO GERMANY, CENTER OF THE WORLD

Event though the new round of recession may be coming, which is likely, or may not, which is a lot less likely, in the Euro American world the only trustworthy entity is becoming our western neighbor. In spite of the fact that ecological lobby in Germany wreaks havoc as a black hand. Asserting the deviation from atom energy is namely on the whole scale a future disaster for Germans, but it opens new interesting opportunities for Czech investors to spread on the local market.

T

he substitution for politically inconvenient energy sources for the presently suitable green ones will be very, very expensive. For Germans, this means the need to not very advantageously invest to unstable and extremely expensive replenish-able sources, so maybe even in the worst possible way that is to lower the terminal output. The best perspective on the problem is again offered by hard numbers. The consulting company Enviros in years 1997 to 2007 prepared approximately a hundred projects concerning modifications to save energy in all three sectors – in households, industry and so called tercier, which is beside of energy sources, let’s say, adjustments of heat distribution systems. From results of a study, which originated based on the data from these projects; it follows that the highest savings can be achieved, if an investment is made straight to its development, upgrade or modernization of the primary energy source. And contrarily we can reach the lowest effects, if we invest to the savings at the end of the consummation chain, in households that is. Let’s now take, for an illustrative example, our program Green Savings, in which has been invested 25 milliard crowns, all for the savings of final customer, households more precisely. If we had the same resources invested to the tercial sphere and industry, we would save 7-10 times of energy than it was in the case of the Green Savings. In other words, every milliard Euros for manufactured energy, which Germans will lose by shutting down their reactor

cores, will take investment of approximately ten milliards in the steps to save money on households. From which the results would have a great potential for a huge boom for dozens professions, from manufactures of heat isolations, the construction materials sellers, and HR companies, suppliers of energetic units for replenish-able power sources, to a terminal factor of so called Kyoto Fraud. Its principle is to move energetically (and with less emissions) demanding the manufacturing outside of the original country, move abroad and then import completed product without emissions and energetic strain, which would remain in the outsourcing destination. This gives hope to Czech industry and increases chance of more contracts with higher technological value that, so far, Germans has realized on their territory and with their own resources. Also the enormous advantage in competitive price of human resources means for our business men a new chance to get off and mainly on the field of structure coating, which price is one of the highest. Strategic entry among Czech companies, which deal in saving of energy, is beside that, also an elegant solution of today’s unstable capital markets, which will probably last a bit longer. More than suitable are also direct investments to German businesses, operating on field mentioned above. German government takes care of the big companies a lot more than the Czech. A number of supporting programs, which could be used by German businesses, serve as clear evidence.

141


INVESTICE/INVESTMENT

AKCIOVÉ

Číst RoyalReport se vyplatí. Ve své minulé analýze jsem varoval před velmi reálnou možností brzké výrazné korekce na akciových trzích a už ji tady máme. A podobně jako před necelými třemi lety přestává znova platit, že cash is trash. Akciové i komoditní trhy jsou dnes mnohem více adrenalinovou jízdou pro gamblery, reálně uvažující investoři už dávno měli svá portfolia připravit na výraznou redukci a přesun k jistějším aktivům.

T

akzvaný šok z amerického ratingu nemusel nutně znamenat překvapení pro nikoho, kdo zná staré rčení o uchu džbánu a chození k vodě. Trochu zajímavější je však projev Číny, která ale svými výroky a okázalým napomínáním amerického Kongresu více než skutečné ekonomické zájmy sledovala ty strategické, tedy prezentaci sebe sama jako rodící se supervelmoci. Za opravdu nečekanou však lze považovat reakci Britů, kteří už od Blairových počátků poslušně plní svou roli amerického satelitu v ekonomických i politických tématech. Nejvýstižnější pohled na celkovou situaci v Evropě, a potažmo ve světě, však neukazují média a výstupy politiků, nýbrž tvrdá čísla. Pokusy nastartovat diskuzi o nové rezervní měně nechávají trhy zcela netečnými. Pokud totiž porovnáme všechny světové měnové rezervy dle statistiky Mezinárodního měnového fondu, je v dolarech uloženo stále více než šedesát procent všech rezerv. Důležitým ukazatelem jsou též úroky dluhopisů. Jak USA, tak i eurozóna se topí v dluzích, jenže Spojené státy si zatím mohly půjčovat na pět let za úrok kolem dvou až čtyř procent, zatímco Řecko, Irsko a Portugalsko by od investorů nedostaly peníze s úrokem pod 10 procent. To ukazuje skutečný názor investorů a spekulantů, ať si ratingové agentury dělají, co chtějí. A příkladů je víc. Japonsko s veřejným dluhem 233 procent HDP má levnější dluhopisy než Itálie, která má dluh „jen“ 121 procent HDP. A Británie s veřejným dluhem přes osmdesát procent hrubého domácího produktu financuje deficit levněji než Španělsko, jehož dluh nedosahuje ani sedmdesáti procent HDP. Společným jmenovate-

142

lem těchto „paradoxů“ je euro, kterému investoři evidentně nevěří. Pro budoucí vývoj světové ekonomiky to znamená poměrně jednoznačný scénář. Situace rychle eskaluje. Od prvního problému s Řeckem se postupně hroutí další země, Portugalsko, Irsko, Španělsko, nyní i Itálie a nově možná také Francie. Pokud se finanční trhy neuklidní, přenese se šok brzy i do reálné ekonomiky. První známky jsou vidět na panice kolem francouzských a amerických bank. Pokud nedojde k rychlé konsolidaci, bude to znamenat další kolo recese, se vším, co jsme zažili za poslední dva roky, jen v novém přebalu. Pro investory to znamená nutnost velmi pečlivě řídit portfolio, respektive důsledně hlídat kroky svého portfoliomanažera. Za vhodné nelze označit zlato, které sice trhá rekordy, ale už příliš dlouho. Akcie je sice možné kupovat ve slevě, nicméně otázkou zůstává, zda se sleva neotočí v další průšvih. Velmi zajímavě se na druhou stranu jeví aktiva v české koruně, neboť vzhledem k vývoji kurzů středoevropských měn se zdá, že investoři si konečně uvědomili, že ač je Česko rozvojovou zemí, má v tomto segmentu dlouhodobě nejlepší rating, nejnižší náklady na financování deficitu, absolutní výši dluhu taktéž na rozumné míře, a navíc tempo růstu zadlužení se navzdory většiny západního světa snižuje. Kvalitní české reality či investice do korunových fondů jednak minimalizují kurzové riziko, které je v případě eura a dolaru vysoké, a také lze očekávat stabilní vývoj cen bez poklesů. Volné prostředky je pak asi nejlepší investovat do zajímavých akciových výprodejů, pokud se naskytnou. Je totiž novou realitou, že některé velké světové firmy jsou pro investory důvěryhodnější, než řada zemí G7.


INVESTICE/INVESTMENT

SHAREHOLDER’S CASINO

KASINO

Reading Royal Report pays off. In the previous analysis I warned you about the very real possibility of the early correction on the stock market and now it is here. And very much like almost three years ago the saying that “cash is trash” is once more not being applied. Share and commodity markets are today the adrenalin matter much more for gamblers, as more pragmatic thinking investors long ago had their portfolios made ready for a distinct reduction and movement to more assured actives.

S

o called shock by American rating did not have to mean a surprise for anyone who knows the old saying about the jar’s handle and going for water. A little bit interesting on the other hand is the China’s manifestation, which by its own declaration and pompous admonition of the American Congress more than the real economical interests focused on the strategic ones that is a presentation of itself as a rising superpower. Really unexpected was the reaction of Brits who from Blair’s beginnings submissively fulfill their role as an American satellite in economical and politic subjects. The most apt perspective on the whole situation in Europe and so let’s say in the whole world is not shown by the media or politics’ statements, but by solid numbers. Attempts to start up a discussion about the new reserve currency are leaving the market entirely passive. Because if we compare all the statistics of currency for reserves with the data from the International Monetary Fund we can see that in dollars is more than sixty percent of all reserves. Important indicators are also interests of bonds. As USA and also the euro-zone is drowning in loans, but US could be taking five year loan with two to four percent interest, Greece, Ireland and Portugal on the other hand would not get money with interest less than 10 percent. This shows the real opinion of investors and speculates. Let the rating agencies do what they want. And there are more examples. Japan with the public loan 233 percent of GDP has cheaper bonds than let’s say Italy, which loan is “only” 121 percent of GDP. And Britain with the public loan over eighty percent of Gross Domestic Product is financing deficit cheaper than Spain, which loan is not even seventy percent of GDP. Common denominator of these “paradoxes” is Euro to which investors evidently do not believe.

This simply means straightforward script for the future development of the world’s economics. Situation is escalating rapidly. Since the first problem in Greece there are gradually falling other countries, Portugal, Ireland, Spain and now Italy and with maybe France next. If financial markets don’t calm down then it will bring a shock soon, even to the real economy. First signs are seen on the panic around French and American banks. If situation will not result in a quick consolidation, it is going to start next round of recession, with everything that we went through in the last two years, only in the new wrappings. For investors it signifies the need to very carefully manage portfolio, or more precisely watch steps of their portfolio manager. Gold cannot be considered fitting, either. While breaking records, it will not continue for long. Shares still can be bought with discounts; nevertheless the question remains whether the sale will not turn into another pickle. Very interesting however is appearance of Czech crown actives. The new development of Middle European rates shows that investors finally came to decision that, even though the Czech Republic is still a developing country, it has in this segment best long-term rating, lowest cost for deficit financing, absolute height of the loan also in a reasonable extent and the pace of the indebtedness growth is despite of the western’s world majority, decreasing. Fine Czech realists or investments from crown funds firstly minimizes rating threat, which is in the case of Euro and Dollar very high and also can be expected stable development of prices without declining. Free resources are then the best to invest into an interesting share sale, if one arises. Now it is the new reality, that some of the big companies are for investors more reliable than some G7 countries.

143


2011-09-RoyalReport-September  

RoyalReport Autumn 2011