Page 1


1


2


3


4


SORTI DA ALPARC EÒLI CDERUBI Ó El di a3d' abr i l ,el sal umnesde2nd' ESO v am anaral Par cEòl i cdeRubi ó.Per anarv am es t ar1hor ai 45mi nut sdec amídel t r àns i tquehi hav i aal ac ar r et er a. Quanv am ar r i baraRubi ó,al ac omar c adel ' Anoi a,v am par arambl ' aut obúsper l amunt any a,puj antal Par cEòl i c ,perpoderes mor z ar .Unc opv am puj ari j aes t àv em al Par c ,duesnoi esenses t av enes per ant .Vam hav erdedi v i di rel sal umnes endosgr upsper quèl ' ex pl i c ac i óf osmeny sdi f í c i l .Ac ont i nuac i ó,ac adaal umne ensv andonarunpaperonhi hav i aunespr egunt esquehav í em dec ont es t ara mes ur aquel esnoi esex pl i c av en. Pr i merungr upanav aaunas al a.Enaquel l as al ahi pr oj ec t av enunpowerpoi nt onex pl i c av enal gunesdel espr egunt esperc ont es t ars obr eener gi esr enov abl es . T ambév am f erunc onc ur sdedi rc er tof al saunesf r as esques or t i enal power poi nt .El sv ol unt ar i squev ol i enpuj av enaunabi c i c l et aant i gaonunal l um anav a augment anti ndi c antel sW. L' al t r egr upes t av enas s egut sal amunt any a,al c os t atdel saer ogener ador s .La noi aensanav aex pl i c ant ,quanmes ur eni pes en,l ess ev espar t s ,quani onhav i en depos arunaer ogener ador . . .Vam es t arobs er v antel saer ogener ador sperf or a. ( Er enmol tgr ans ! ) . Unc opel sdosgr upsv am obs er v arl esduespar t s ,v am agaf arel busi v am anar c apaunr es t aur antperdi nar . Vam es t ardi nanti ensv andei x arunaes t onal l i ur ef i nsal es15: 10,quev av eni rel aut obúsabus c ar nos . Aques t av egadael v i at genov as ert anl l ar g.Vam ar r i baral es16: 05.Ensv am hav erdequedarf i nsl es17: 00.Dur antaques t ahor av am es t arpas s antanetl a f i t x aqueenshav i endonatper quèl ' hav í em d' ent r egar .

Ai t anaMar t í nez . 2nB 5


El pas s at28d’ abr i l ,v am anaraSabadel l av eur eunar epr es ent ac i ót eat r al en angl es . Vam anarambel J oanCar l es ,el Dani i l aSandr aambel sal umnesdepr i meri de s egon. Quanv am ar r i bar ,v am anaraunamenadepar cambunapl aç aaes mor z ar ,i des pr ésv am anarav eur el ’ obr a. Er en4,doshomesi dosdones .Vanr epr es ent ar4mi ni hi s t òr i es ,i enal gunes ,v an f ers or t i ranoi si noi es ,i des egonv ans or t i r :l aCar l adel T or oi l ’ Al ej andr oPar í s . Lapr i mer ahi s t òr i af ei ar ef er ènc i aal ac r eac i ód’ Adam i Ev a,enl aqual t ambév an f ers or t i rnoi s . Las egonar epr es ent ac i ós es i t uav aenunt eat r e,enel qual hi hav i aunapar el l aamb di ner s ,i unaal t r as ens e. Lat er c er aer as obr er el ac i onsamor os es ,j aqueunadel esnoi esv ol i at eni rnuv i i aques ter ael pr i nc i pal des env ol upamentdel ’ obr a,Enaques t av as or t i rl ’ Al ej andr o perf erdenuv i d’ unad’ el l es . Laquar t ai úl t i maobr a,er as obr eunnoi ,queanav aac as ad’ unanoi a,ademanar l i l amàal s eupar e.Al pr i nc i pi nohoac c ept av en,per òquanl anoi ahov as aberhov a ac c ept ari v ans erf el i ç os . Des pr és ,esv anpr es ent ari v anf erunar ondadepr egunt es ,l esqual sf ei enel s al umnes ,i el l sc ont es t av en t antenc at al à,c om enc as t el l ài angl ès . Des pr és ,v am v eni rc apaquí ,i v am mar x arc apac as a. Laur aYsl a

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


L’OBESITAT L'obesitat és una malaltia crònica causada per factors molt diversos, tant genètics com ambientals, i que provoca un excés d'acumulació de greix al cos. No es tracta d’un simple problema estètic, sinó que constitueix una veritable amenaça per a la nostra salut, ja que incrementa les possibilitats de patir altres malalties com diabetis, colesterol, hipertensió, malalties articulars, de la vesícula biliar, coronàries i respiratòries, entre d'altres. Els experts adverteixen que l'obesitat està augmentant de manera alarmant als països occidentals com a conseqüència del sedentarisme de la vida moderna i els mals hàbits alimentaris. Es creu que en els pròxims vint anys el nombre d'obesos es duplicarà. En l’actualitat, aquesta malaltia ja afecta a més de dos milions d'espanyols i és una mica més freqüent en les dones que en els homes. Un 43% de la població espanyola entre 20 i 65 anys pateix sobrepès o obesitat. El sobrepès, a diferència de l'obesitat, no és una malaltia, tot i que hem de tenir present que si no es controla pot acabar derivant en obesitat.

El pes adequat es pot saber calculant l'Índex de Massa Corporal (IMC).Però no només el grau d'obesitat és un factor de risc per patir patologies diverses, sinó que també hi influeix la distribució de greix al cos. Així, quan s’acumula més a nivell abdominal hi ha un risc més gran de desenvolupar diabetis i malalties cardiovasculars, i quan el greix s’acumula a nivell de glutis i cuixes, els problemes associats no són de tipus metabòlic sinó més aviat estètic i localitzats a nivell dels membres inferiors (circulació, artrosi de genolls, etc.). Sempre podem intentar portar una dieta equilibrada i mantenir una activitat

física adequada a les característiques de cada persona. És molt important tenir en compte que un cop establerta l'obesitat és molt difícil revertir-la i es requereix un gran esforç i constància. Per això, es diu que la millor manera de tractar l’obesitat és prevenir-la.

22


Ingredients per a 2 pizzes mitjanes: 

200 grams d’aigua.



300 grams de farina (millor si es farina de força).



1/2 cullaradeta de sal.



1 sobre de llevadura seca de forn ( o 20 grams de llevadura fresca).



15 grams d’oli d’oliva verge extra.

Elaboració: 1.

2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

Per fer la base de la pizza barregem la farina amb sal i la llevadura granulada en un recipient ampli. Quan ja ho tenim barrejat fem un volcà al centre i afegim l’aigua tèbia i l’oli d’oliva. Remou bé amb una forquilla fins que quedi una massa llisa que es desenganxi de les parets del recipient. Passa la massa a una taula lleugerament enfarinada. Ara procedeix a l’amasat, per què la massa quedi elàstica i pugi bé. Aplana i estira la massa amb la base de la mà dreta, doblega la massa per la meitat i pressiona de nou amb la base de les dues mans. Repeteix el procés durant cinc minuts. Durant el treball s’empolsaria de tant en tant amb una mica de farina la taula de treball i les mans, per tal que no s’enganxi molt, però sempre en petites quantitats. Per que quedi molt elàstica, hem de procedir al refinat de la massa. Per refinar-la, aplana la massa, girant-la i donant la forma allargada sobre la taula. Uneix els extrems i amassa amb els punys fins a fusionar el conjunt. Repeteix el procés d’amasat i estirat durant cinc minuts. Passa la massa, que ha d’estar llisa i elàstica, a un recipient ampli lleugerament oliat. Cobreix amb film transparent o amb un drap net i deixa fermentar en un lloc càlid durant 30-40 minuts, o fins que dobli el seu volum. Un cop fermentada, passa-la a la taula enfarinada i esclafa la massa amb els punys suaument eliminant l’excés d’aire format a l’interior. Talla en dues o tres porcions i estira la massa amb el rodet sobre la taula, fins que quedi fina, màxim uns 3-4 mm. de gruix , depenent del resultat final que busquem. Si ens agraden les pizzes molt fines i cruixents, deixar reposar la massa a la safata del forn, cobreix amb els ingredients desitjats (tomàquet fregit o en rodanxes, mozzarella, pernil dolç...), rega amb un fil d’oli d’oliva verge i forneja-la a 250º-290º uns 10 minuts. Quan la pizza ja estigui feta, cal treure-la del forn i menjar-la.

Laura Ysla Carlos Bravo

23


Jean Paul Ortiz Rubén Langa Les 7 diferències 24


Cadena Perpètua 51  

revista del INS Rovira-Forns

Cadena Perpètua 51  

revista del INS Rovira-Forns

Advertisement