Rovfluer i svinestalde

Page 1

ROVFLUER Biologisk fluebekĂŚmpelse


Brug af Rovfluer hos svin Rovfluen er ved rigtig anvendelse i stand til at bekæmpe staldfluen effektivt i svinestalde med gyllesystemer. Rovfluelaven lever af staldfluelaverne i gylle kanalerne, hvor staldfluen yngler. Rovfluen er en lille flue, som straks efter udklækning søger ned i Gyllesystemerne, hvor den vil arbejde på at holde staldfluen nede hele tiden. Rovfluen er ikke generende for mennesker eller dyr.

100 % biologisk fluebekæmpelse


Hvorfor bekæmpe med rovfluer ? Søerne og grisene bliver irritable ved Flueplage. Skab optimal vældfærd for dine grise, det giver de igen ved flere levendefødte og bedre tilvækst. Hold en god hygiejne og mindske risikoen for smitte, idet staldfluer kan overbringe smitte såsom, dirre og andre bakterier. Derfor er det vigtigt at nedsætte staldfluetrykket.

Brug biologisk fluebekæmpelse Sundt-nemt-effektivt Hvornår anvendes Rovfluen ? Rovfluerne sendes med fragtmand efter en systematisk leveringsplan. Det anbefales at starte med brug af rovfluer i starten af fluesæsonen, marts/april, inden der bliver et decideret fluetryk.


Hvordan anvendes rovfluen ? Rovfluen er et lille nyttedyr som leveres i hygiejniske æsker, på forskellige puppestadier. Æskerne hænges op i staldene og efterhånden som fluerne klækkes, flyver de voksende fluer ud af æsken og ned under spalterne for at lægge deres æg. Efter 5-7 dage vil rovfluelaverne være stor nok til at spise staldfluelarverne. Efter 1-3 måneder vil rovfluen have bredt sig så meget at staldfluen holdes naturligt nede. Ved en systematisk leveringsplan vil det være muligt at holde fluetrykket nede gennem hele fluesæsonen.

20 års erfaring Indenfor Biologisk fluebekæmpelse


For optimal bekæmpelse En ordentlig staldhygiejne er en væsentlig forudsætning for succesfuld anvendelse af rovfluer. Desuden anbefaler vi at man behandler med smøremiddel, insektmiddel og fluefanger i stalden og i udenomsarealer, for at fange de voksne fluer.

Fluens cyklus Rovfluen flyver ned mellem spalterne og lægger deres æg oven på flydelaget. Når disse æg udvikler sig, efter 5-7 dage er rovfluelaven stor nok til at starte bekæmpelsen af staldfluenlaven, ved at spise deres laver.

Voksen

Æg Puppe

1. stadie larve 3. stadie larve

2. stadie larve


Velfærd i svinestalden Brug rovfluer

Rovfluen ApS Christianshøjvej 33 7448 Engesvang T: 75 75 63 48 E: rovfluen@rovfluen.dk W: www.rovfluen.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.