Page 1

Rotary in Nederland • 82e jaargang • September 2012 • www.rotary.nl

rotarY magazine

WATERSPECIAL

‘Water is het begin van de weg uit de armoede’

Henk Holtslag:

Imagoversterking via online video’s Rotary Doctors wil projecten voortzetten


inhoud

voorwoord Wie: Niek Jonkman Wat: Gouverneur 2012-2013, District 1600 E-mail: dg2012-2013@rotary-d1600.nl

12 Rotary Doctors

Geen gebrek aan menskracht, wel aan financiën

Together you get further

H

Het nieuwe Rotaryjaar is alweer ruim twee maanden bezig. De feestelijke bestuurswisselingen zijn achter de rug. Nu krijg ik regelmatig de vraag: hoe gaat het met de gouverneur? Het antwoord ‘goed’ is dan niet goed genoeg, vind ik. Ik wil alles wat is opgebouwd en neergezet door leden, clubs en commissies verder brengen. Mijn zes collega-gouverneurs denken er ook zo over. Want, alone you get faster, together you get further! Deze uitgave van Rotary Magazine bevat een waterspecial. Water is een echt Nederlands thema én een Rotary-thema. Met onze kennis en kunde kunnen wij veel bijdragen aan de internationale waterproblematiek. Samen, want onze zeven districten bundelen steeds meer de krachten. Daarmee komt er meer hulp beschikbaar voor de waterprojecten van onze clubs, op initiatief van de watercoördinatoren. Peace through service, dat is het thema en de inzet van onze wereldpresident Sakuji Tanaka. Veel van uw activiteiten dragen bij aan beter onderling begrip, en dat is nu net het doel van Tanaka en de Nederlandse gouverneurs. Daarom wens ik iedereen een actief Rotaryjaar toe. Dat uw club herkend en erkend mag worden als betrokken organisatie, middenin en met oog voor de maatschappij!

14 Online video’s

Rotary Nederland steekt pr-budget onder meer in video’s met een verhaal

15 North Sea Rotary Institute

Het streven is zoveel mogelijk ‘gewone’ Rotarians in aanraking te laten komen met het hogere kader

19 Waterspecial, met:

22 Peter Wiers over de projecten van de waterwerkgroep van D1580 23 Surinameproject valt in het water 24 Hoe werken The Rotary Foundation en UNESCO-IHE samen?

colofon Rotary Magazine is het ledenblad van Rotary Nederland en verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 20.000 exemplaren. Hoofdredacteur Liesbeth Kuipers Districtsredacteuren Vivianne Viguurs (D1550, vviguurs@gewandedrie.nl), Pauline Meijwaard (D1560, pmeijwaard@gmail.com), Ab Visscher (D1570, abv.d1570@gmail.com), Conrad van de Weetering (D1580, c.vandeweetering@chello.nl), Martin van Nieuwenhoven (D1590, martin@rcoosterwolde.nl), Ton Roos (D1600, ton.roos@planet.nl), Ad Huiskes (D1610, adhl@zeelandnet.nl). Contact redactie 020-623 24 05, redactie@rotarynederland.nl De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten en te redigeren. Realisatie bureau [De Redactie], 0299-653853, www.deredactie.nl Vormgeving Ronald Koopmans / [De Redactie] Fotografie Anna Green, Conny Meijssen, Eef Bongers Drukwerk DeltaHage Grafische Dienstverlening, Den Haag Advertenties Bureau Nassau BV Hoorn www.bureaunassau.nl Contact algemeen info@rotarynederland.nl

20 Henk Holtslag over het werk van Connect International

25 Jan Leentvaar over het werk van UNESCO-IHE 26 De Stelling: > Het is beter te investeren in grote waterprojecten dan in kleine <

Rubrieken 4 7 9 10 11 16 28

In beeld Het getal Ook Rotarian Bijzonder Ik twitter dus ik besta De club Internationaal

RotarY magazine 3


In beeld

4 RotarY magazine


Ilse DeLange voor Inloophuis

IIse DeLange gaf op 12 juli met haar band in het sfeervolle Openluchttheater Bloemendaal belangeloos een geweldig concert. Het uitverkochte Rock against Cancer-benefietconcert, georganiseerd door RC Bloemendaal-Caprera, heeft 87.750 euro opgebracht. De opbrengst gaat naar het Inloophuis Kennemerland, waar mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben, elkaar ontmoeten en steun vinden. Er zijn al 26 inloophuizen in Nederland; in de regio Haarlem ontbrak er nog een. Behalve aan het realiseren van het inloophuis zelf wil RC Bloemendaal-Caprera een substantiĂŤle bijdrage leveren aan de inrichting en activiteiten van het inloophuis. IIse DeLange sprak tijdens haar optreden over haar vader, die een half jaar geleden aan kanker overleed.

Foto: In Bloei Fotografie


clubnieuws

Op 1 juli 2012 is het nieuwe Gouverneursberaad aangetreden. Vlnr: Eduard Leutscher (D1580, beleggingsadvies), Niek Jonkman (D1600, projectontwikkeling), Carol Govers (D1550, apotheek), Maarten Steenbeek (D1610, rechterlijke macht), Trudie Siegerink (D1570, ouderenzorg), Albertjan Peters (D1560, consultancy), Jan ten Sijthoff (D1590, energie).

Kansen door barre tijden Anno 2012 is er sprake van een economisch ‘hardship’. De financiële crisis dwingt bedrijven en consumenten drastisch te bezuinigen en ook de overheid trekt zich terug uit een aantal maatschappelijke functies. Voor de ‘midlife potentials’ is het moeilijk om werk, gezin en maatschappelijke activiteiten te combineren. Mensen zijn steeds minder betrokken bij de samenleving. En ook

sociale netwerken veranderen; we treffen elkaar nu vooral digitaal. Dit alles brengt ook kansen met zich mee, bijvoorbeeld voor onze Vocational Service. Nu de overheid zich terugtrekt, kunnen Rotaryclubs zich nog zichtbaarder maken in hun directe omgeving. Door middel van nieuwe media kunnen we snel, intensief en diepgaand met elkaar communiceren. Zo blijven we

elkaars coach en luisterend oor. Crisis of niet, ‘potentials’ willen charityprojecten uitvoeren die uitdagend en creatief zijn. Velen vinden immers dat bedrijven, BN’ers maar vooral ook zijzelf een maatschappelijke bijdrage moeten leveren. En de gouverneurs zullen elk initiatief hiertoe zeker stimuleren! Het Gouverneursberaad 2012-2013

Actie tegen landmijnen en clusterbommen Tijdens de jaarlijkse haringparty van RC Scheveningen, afgelopen juni, is een cheque overhandigd van 8.800 euro aan het Actiefonds Mijnen Ruimen (AMR). Dit komt bovenop de 10.000 euro die afgelopen november werd bijeengebracht, zodat in totaal nu een bedrag van 18.800 euro beschikbaar is gekomen voor het opruimen van landmijnen in voormalige oorlogsgebieden. Met dit geld zullen in Cambodja landmijnen en clusterbommen worden geruimd. Het geld is hard nodig, want nog ieder jaar worden duizenden slachtoffers geregistreerd, zowel doden als mensen die voor het leven verminkt of hulpbehoevend worden. Bestuurslid Ria Westdijk van het AMR dankt RC Scheveningen

6 RotarY magazine


het getal

Oosterwolde: dubbel goud Een bestuurswisseling is een jaarlijkse routine die op zich geen nieuws is. Maar voor RC Oosterwolde was het ditmaal toch wel een heel speciale gelegenheid. Het clubjaar 2011-12 stond bol van activiteiten rond de viering van het gouden jubileum. Maar er was nóg een mijlpaal voor de club. Zeven jaar geleden was het ledenaantal van de club, na de stichting van een Probusclub, gezakt tot onder de 35. Met enkele spectaculaire wervingen ging men weer diep in de 40, om op 49 te blijven steken. Maar zie: op de laatste bijeenkomst in het jubileumjaar kon ook het gouden ledental worden bereikt.

10.000.000

Voorzitter Jeep Dijkstra mocht Akke-Rixt van Essen als 50ste lid installeren

kort

Inspiratie ‘Inspireer de toekomst’, werd de deelnemers voorgehouden van de districtsconferentie die RC Dedemsvaart voor D1590 organiseerde. Muziek kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Maar zelf werden de tweehonderd bezoekers

nog het meest geïnspireerd door een aandoenlijk optreden van een Oegandees koor van weeskinderen. Triatlon Op 19 mei organiseerde RC Purmerend-Polderland een gesponsorde triatlon – 1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen – die niet minder dan 52.223 euro opbracht, een bedrag dat door de club nog eens met 50 procent werd verhoogd. De goede doelen zijn Surinameprojecten, een hospice in de Beemster en een hospice in Purmerend.

In het Rotaryjaar 2011-12 heeft het Gouverneursberaad een ondersteuningsaanvraag voor een Public Rotary Campaign ingediend, die is gehonoreerd. Het plan bestond uit twee onderdelen: voor elke club twee Holboxzuilen en een infomercialcampagne via het videosysteem op Schiphol. Op drie plaatsen op Schiphol werd de Rotaryboodschap vertoond: op het buitendoek tegenover de NS-uitgang, op de monitor bij de bagageband en langs de B-pier. De actie duurde zes maanden. Voor de campagne was 94.497 euro beschikbaar, waarvan 71.680 euro van Rotary International en 22.260 euro van Rotary Nederland. Dat komt neer op ongeveer 1,10 euro per Nederlandse Rotarian. Hoeveel mensen hebben iets van de campagne gezien? Schiphol ontvangt ongeveer 50 miljoen reizigers per jaar. Naar schatting zullen dan, met aftrek van passagiers op doorreis, ongeveer 10 miljoen mensen de mogelijkheid hebben gehad onze Rotaryboodschap over water, polio, laaggeletterdheid, Rotary Doctors en ShelterBox te zien. Hoewel niet alle toeschouwers de boodschap om zich aan te melden bij een Rotaryclub hebben opgevolgd, is deze actie bijzonder waardevol geweest, zo valt af te leiden uit de vele positieve reacties.

Duofiets Bewoners van verzorgingscentrum Martenahiem in Tzum kunnen tegenwoordig op een comfortabele manier hun neus in de Friese wind steken. Ter gelegenheid van

de heropening bood RC Franeker een prachtige duofiets aan, compleet met elektrische aandrijving en allerhande snufjes voor ouderen. Scouting RC Rotterdam-Botlek heeft in haar jubileumjaar 12.500 euro bijgedragen aan het verwezenlijken van een nieuw clubhuis van Scoutinggroep Hoogvliet, dat in 2010 was afgebrand. Het bedrag werd bijeengebracht door een jubileumfeest en verschillende acties, zoals een veiling en gesponsorde deelname aan het nationaal dictee.

RotarY magazine 7


Vergeet me niet. EXPERT IN CONCRETE ONTWIKKELINGSPROJECTEN Ontwikkelingssamenwerking: dat is waar Wilde Ganzen voor staat! Dat doen we samen met betrokken Nederlanders, samen met u.

Zet u in voor het Nationaal Ouderenfonds.

Steunt uw club ook een project in een ontwikkelingsland? Wilde Ganzen kan uw project ďŹ nancieel ĂŠn inhoudelijk ondersteunen. Hoe? Kijk op www.wildeganzen.nl/PI

Omdat niemand het verdient om eenzaam te zijn. Ook ouderen niet. Uw tijd, kennis of donatie is daarom van groot belang. Bel voor meer informatie over wat u kunt doen naar 030 656 77 74. Stichting Nationaal Ouderenfonds, Postbus 11, 3980 CA Bunnik, info@ouderenfonds.nl

NIEUWBOUW APPARTEMENTEN

WINTERBERG | SAUERLAND

Vanaf 500,-

â&#x201A;Ź 114.

t 6/*&,&-*((*/(  .&513"$)5*(6*5;*$)5 t 36*.5&33"401)&5;6*%&/ t 4&*;0&/&/3&$3&"5*& t 4,*-*'5&/01-001"'45"/% t 40-*%&#&-&((*/( t 4-&$)54 6633*+%&/  7"/"'653&$)5

73""(73*+#-*+7&/%/""3%&#30$)63& 

www.sauerlandmakelaar.nl +49 (0) 5632969316 NL 06 5200 3359


clubnieuws

OOK ROTARIAN

Bijzondere prestatie

Jonge Held van Heemstede RC Heemstede heeft samen met de gemeente Heemstede de Jonge Helden Prijs in het leven geroepen. In aanmerking hiervoor komen jongeren tussen de 12 en 21 jaar, die afkomstig zijn uit Heemstede en een bijzondere prestatie hebben verricht op school, in de sport of op maatschappelijk gebied. Op 21 juni 2012 heeft een deskundige jury – bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van scholen in Heemstede en RC Heemstede – deze prijs uitgereikt aan Sarah Collins (21). Zij werd als 16-jarige toegelaten op het United World College in Hong Kong, deed daarna mee aan Model United Nations op Harvard en loopt deze zomer stage in Genève voor International Bridges for Justice. De jury roemde haar indrukwekkende staat van dienst en haar grote maatschappelijke betrokkenheid.

Sarah Collins te midden van de nummers 2 en 3 en de jury.

kort MS Research Op 10 juli trokken ruim 100 golfers langs 18 holes, die speciaal voor een dag waren uitgezet. Deze tweede editie van het Amsterdamse Bos

Golf, georganiseerd door RC Aalsmeer-Uithoorn, heeft maar liefst 60.000 euro opgeleverd. De opbrengst gaat de stichting MS Research besteden aan gericht MSonderzoek door het VUmc MS Centrum Amsterdam.

Teddy van der Burg van MS Research ontvangt de cheque van Robert van Loo van RC Aalsmeer.

Rwanda Leden van RC Wageningen hebben eind juni 150 km gefietst tijdens de Jan Janssen Classic. De laatste kilometers fietste Immaculee Uwanyiligira, ambassadeur van Rwanda, mee. Doel van de fietstocht was om afgestudeerde ouderloze

John Jorritsma: commissaris van de Koningin in Friesland Hij was eerder burgemeester van Cranendonck en directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Sinds 16 mei 2008 is John Jorritsma (1956) commissaris van de Koningin in Friesland. Hij heeft drie onbetaalde nevenfuncties binnen de zorg, onder andere als voorzitter van de Maag Lever Darm Stichting. Verder is hij onder meer voorzitter van de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte en lid van het Comité Nederlandse Veteranendag. In juni 2011 trad hij aan als voorzitter van UNICEF Nederland. Jorritsma is drager van de Gouden Erepenning van de gemeenten Sint-Oedenrode en Cranendonck, en van de Commissarissenpenning van Noord-Brabant. Ook ontving hij de NoordBrabantse provinciale onderscheiding Hertog Jan.

leerlingen van de King David middelbare school in Kigali, Rwanda, de gelegenheid te bieden een universitaire studie in hun land te volgen. De deelname aan de fietstocht was de afsluiting van een jaar vol activiteiten van RC Wageningen voor Rwanda, waarmee ruim 25.000 euro is opgehaald. Straatkinderen De 55-jarige RC Zoetermeer heeft, samen met het Center for Protection of Children (CPC), 7700 euro ingezameld voor de aanleg van sanitaire voorzieningen en een

waterput voor straatkinderen in Bishkek/Kirgizië. Het geld zal ook worden gebruikt voor de educatie van de kinderen. Ook de Rotaryclub Bishkek en het district 1600 hebben bijgedragen aan dit project.

Reny te Dam (l) overhandigt de cheque van 7700 euro aan Aleid van der Spek van het CPC

RotarY magazine 9


clubnieuws

bijzonder

Groningen roeit fors bedrag bijeen

O

p de roeibaan Harkstede stond op 30 juni flink wat tegenwind, maar de RC’s van Groningen-stad plus die van HoogezandSappemeer hadden op dat moment de buit al binnen. Maar liefst 56 C-vieren hadden zich ingeschreven voor de tweejaarlijkse Rotary Roei Regatta. Het merendeel kwam uit het bedrijfsleven. Maar ook Rotarians (onder wie leden van Duitse zusterclubs) waagden zich in de boot. Stuurlieden van drie ‘echte’ roeiverenigingen, die ook het materieel leverden, zorgden ervoor dat men op de 500 meter lange baan veilig op koers bleef. Onder een stralende zon werd aan de wal de opbrengst verder opgevijzeld dankzij entertainment- en horecaomzet. Aan het eind van een succesvolle dag wees de teller 22.000 euro aan. Met de opbrengst worden drie paarden gekocht voor de gehandicaptensport in de Martini Manege te Thesinge. Voor de inrichting van een oud kerkgebouw in Winsum tot bibliotheek wordt 7.000 euro uitgetrokken. © Koos Boertjens (beeldsite.nl)

kort Benefietconcert Het Benefietconcert voor alle Amsterdamse Rotarians, traditioneel gegeven in de Oude Kerk, werd dit jaar op 7 juni onder leiding van Peter van Essen verzorgd door RC Amsterdam-Halfweg. Regisseur Charles Hens schreef, op basis van bekende operamelodieën onder de titel ‘Sweet Sorrow’, een liefdesdrama met een happy-end. Deze voerden vijf muziekgezelschappen in de Suikerfabriek ‘Sugar City’ in Halfweg uit. De opbrengst van 11.510 euro

10 RotarY magazine

Wie: Vera Kerremans (RC Groningen) Wat: ontvanger van de Global Alumni Serve to Humanity Award Lid sinds: 1995 waarom bijzonder? The Rotary Foundation reikt deze onderscheiding zeer spaarzaam uit aan mensen die ooit deelnamen aan een Rotaryprogramma en in het latere leven op een bijzondere wijze actief werden in Rotary. Voor Vera Kerremans geldt dat zij in 1972 met een Rotarybeurs een vol jaar in Frankrijk vertoefde. Pas tientallen jaren later werd ze zelf Rotarian, en in 2009-10 zelfs de eerste vrouwelijke gouverneur van D1590. Enkele maanden geleden acteerde Vera in San Diego als enige Nederlandse trainster bij het in vele talen opleiden van de 553 huidige gouverneurs.

vulde RC Amsterdam-Halfweg aan tot 20.000 euro en gaat naar de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.

Picknickbank De leden van RC Almere hebben de handen uit de mouwen gestoken en een speciale picknickbank gemaakt voor rolstoelgebruikers en mensen met een lichamelijke beperking. De bank is vernoemd

naar Jeroen Muller (19652010) die zich in zijn jonge leven enorm inzette voor lichamelijk gehandicapten. Prof. dr. Heleen Dupuis, voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, onthulde op 17 juli de picknickbank. Voedselbank RC Appingedam/Delfzijl heeft 4000 euro geschonken aan de plaatselijke Voedselbank. Voorzitter Jan Okko Diepma overhandigde de cheque tijdens een bezoek van de Rotaryclub aan de Voedselbank Appingedam/Delfzijl. De

Rotary zamelde het geld in ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan. De club organiseerde daarvoor onder meer een korenfestival. Asperges RC Cuijk heeft eind juni met een groots opgezet diner voor 150 gasten in Well op een eervolle wijze afscheid genomen van de allerlaatste asperges van het seizoen. Met deze ‘Adieu d’Asperges’ is 15.000 euro opgehaald. De opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning van drie goede doelen: Alpe d’HuZes, Ghetto Exposed en Passion for People.


Vijf clubs op de fiets Zevenhonderd fietsers namen eind mei deel aan een Rotaryfietstocht door Voorschoten, Leidschendam en Wassenaar. De opbrengst van de tocht en de aansluitende barbecue bedroeg 20.000 euro, bestemd voor Hospice Wassenaar. Om het belang van dat mooie doel te onderstrepen, verrichtten burgemeesters Jeroen Staatsen van Voorschoten, Hans van der Sluijs van Leidschendam-Voorburg en Jan Hoekema van Wassenaar gezamenlijk de starthandeling. Aan de hand van een uniek routeboekje met beschrijvingen en foto’s werden de deelnemers door Voorschoten geleid, langs de Vliet, via kasteel Duivenvoorde en landgoed De Horsten en door Wassenaar weer terug. Aan de finish wachtte een barbecue met livemuziek. De deelnemers en de vijf organiserende clubs – Wassenaar, Wassenaar-Ter Horst, Wassenaar-Wetering, VoorschotenLeidschendam en Duivenvoorde – kijken terug op een evenement voor jong en oud dat het begin zou kunnen zijn van een mooie traditie.

ik twitter dus ik besta Alfred Schrijver (61), directeur van Facility Management Amsterdam, voorzitter van de mediacommissie van D1580 en webmaster van Rotary.nl Met al dat gepraat over social media vergeten we vaak een van de doelstellingen van een social media strategy, namelijk: het genereren van meer bezoekers op jouw website. Op de website van ons district 1580 worden bezoekers geïnformeerd en hopelijk gemotiveerd om verder te lezen over de vele activiteiten van onze 79 clubs. Om deze bezoekers naar onze (districts)website te ‘lokken’, zetten we tweets in. Voor het versturen hiervan gebruiken we een zeer eenvoudig, maar doeltreffend hulpmiddel: Twitterfeed. Daarmee wordt geheel automatisch het nieuws van ons district, maar ook van Rotary Nederland én van Rotary International getweet. Twitterfeed houdt bij hoe vaak een tweet wordt aangeklikt, zodat we weten hoe vaak de diverse soorten informatie zijn gezien. Tweets zijn dus een goed middel om het bezoek van niet-Rotarians aan de (districts)website te bevorderen. Lees ook eens Aan de slag met Twitter van Paulus Veltman (http://www.paulusveltman.nl/handleiding-twitter. html). Alfred volgen? @D1580. En volg Rotary op @rotaryNL

kort Autotour Op zaterdag 20 oktober 2012 organiseert Rotary Club Rotterdam-Bernisse de eerste ‘Nacht-van-de-Eilanden’, een nachtelijk autorittensport-avontuur die de deelnemers over de mooiste rallyweggetjes voert van de Zuid-Hollandse eilanden. De start vindt plaats in Hellevoetsluis. De rally staat open voor iedereen en de netto

kan via http://at.amiando. com/ISFR2013.html

opbrengsten gaan naar de drie goede doelen die dit jaar door RC Rotterdam Bernisse worden gesteund. Meer informatie: www.nachtvandeeilanden.nl Bridge in de kas RC De Rottemeren organiseert op zaterdag 10 november de bijzondere bridgedrive Rotary Bridge in de Kas ten bate van een goed doel. Al voor de 13e keer spelen bridgers in een heuse kwekerskas om de eer én mooie prijzen. Inschrijven kan via www.bridgeindekas.nl. Skiweek Van 20 tot 27 januari 2013 vindt de elfde Europese skiweek plaats voor Rotarians,

hun partners en introducés. Dit jaar is de skiweek in St. Christoph/St Anton Vorarlberg in Oostenrijk. Net als eerdere jaren worden ook de International Ski Fellowship voor Rotarians (ISFR)-kampioenschappen en fundraisingactiviteiten ten behoeve van gehandicapten georganiseerd. Doe dit jaar eens mee en ontmoet Rotarians uit andere landen. Meer informatie bij Erik Lammerts van Bueren, telefoon 033 – 277 2497 en www.isfrski.org. Registratie

Kookboekje voor ALS RC Amsterdam-Landsmeer start een fondsenwerving ter bestrijding van de dodelijke ziekte ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose). RC-lid Margriet van der Poel, die de ziekte al anderhalf jaar heeft, heeft speciaal voor ALSpatiënten het kookboekje ‘40 Recepten voor lekkerbekken’ geschreven. Dat is geïllustreerd met pentekeningen in kleur. Het kookboekje is voor 10 euro te bestellen bij Janny Oosterhuis: janny@terralago.nl. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de Stichting ALS.

RotarY magazine 11


Rotary Doctors heeft geld nodig voor voortzetting projecten

‘Voor 3 euro leven van een Aan menskracht geen gebrek. Rotary Doctors beschikt over een lange lijst aan enthousiaste medici die zes weken lang vrijwillig willen werken in Afrika. Maar de financiën van de stichting, dat is een ander verhaal. Dick Jungst en Han Keijser van Rotary Doctors maken zich zorgen om de continuïteit van hun medische projecten.

R

otary Doctors biedt medische hulp op plekken waar mensen zo goed als verstoken zijn van basiszorg. Nederlandse artsen en tandartsen helpen ieder zes weken op een project. Daarna dragen ze hun werk over aan een volgende vrijwilliger. Jungst: ‘We werken altijd samen met de lokale bevolking. De verpleegkundigen, nurses, zijn altijd van daar. Hun werk nemen we niet over, zij zijn de constante factor. We leiden ze op zodat ze na ons vertrek alle ‘dagelijkse’ tropenziekten als malaria en worminfecties aankunnen.’

‘Het wordt steeds moeilijker om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Terwijl we tienduizenden mensen kunnen helpen, want vrijwilligers hebben we genoeg’

Brengen en opbouwen Voormalig huisarts Dick Jungst, voorzitter van het uitvoerend comité, en advocaat Han Keijser, voorzitter van de stichting, noemen het werk van Rotary Doctors een vorm van ‘ontwikkelingssamenwerking’ in plaats van ‘ontwikkelingshulp’. Keijser: ‘We brengen er niet alleen iets, we bouwen er ook iets blijvends op. Uiteindelijk moeten ze zelfstandig kunnen draaien, zonder ons.’ De meeste projecten lopen in Kenia, inmiddels werkt Rotary Doctors ook in Ethiopië. Oeganda, driemaal zo arm als Kenia, ligt in de planning, mits de financiën het toelaten. De afwezigheid van gestructureerde gezondheidszorg is het grootste probleem in ontwikkelingslanden, zegt Jungst. ‘Ondanks de armoede vragen we patiënten wel om een kleine eigen bijdrage. Ze moeten zich bewust zijn van het feit dat ook gezondheidszorg iets kost.’ Aan de Keniaanse universiteiten ligt de gebrekkige gezondheidszorg niet. Jungst: ‘Keniaanse basisartsen hebben meer kennis dan Nederlandse. Het probleem is dat ze zich specialiseren in het buitenland. In Engeland verdienen ze tien keer meer dan in hun thuisland. Die zie je dus niet meer terug.’

12 RotarY magazine

‘Mag ik naar de witte dokter?’ Drie jaar geleden kwam Han Keijser voor het eerst in Mundika, Kenia. ‘Het is primitief. Het medisch team stapt voor dag en dauw in de Toyota Landcruiser, volgeladen met een microscoop, allerlei medicijnen en malarianetten. Na kilometers rijden komen ze aan bij een stoffig dorpje. Het kerkje, niet meer dan leem en wat stro, dient als kliniek. Een plastic zeiltje geeft patiënten wat privacy. Rijen mensen stromen toe. De volgende dag herhaalt zich dit, in een ander dorp.’ In Mundika heeft Rotary Doctors hard gewerkt aan de structuur. Keijser: ‘Enkele maanden terug is de bouw van een kliniek voltooid. Daar houden artsen nu een paar dagen per week spreekuur.’ In de woestijngebieden van Ethiopië is één arts per half miljoen inwoners beschikbaar. Jungst: ‘Het niveau van de opleidingen is lager dan in Kenia. Verpleegkundigen hebben doorgaans mbo-niveau, terwijl ze dokterswerk moeten doen.’ Samen met een Nederlandse stichting ondersteunt Rotary Doctors een bisdom in de buurt van Addis Abeba. Dat bisdom bouwde eerder vijftien klinieken en scholen. Wat ontbreekt is medische knowhow. Jungst: ‘We geven verpleegkundigen klinische lessen, we leren ze hoe ze laboratoriumonderzoek en medicijnen efficiënt inzetten. Nu zeggen patiënten nog vaak: ‘Mag ik naar de witte dokter?’ De bedoeling is dat ze straks vol vertrouwen naar de zwarte nurse stappen.’ Sprokkelen Aan vrijwilligers ontbreekt het niet, wel aan financiën. Keijser: ‘We draaien iedere cent drie keer om. We hebben geen vast inkomen. Het is sprokkelen.’ Dat is jammer, want voor drie euro red je al het leven van een kind met malaria, zegt Jungst: ‘Dan


Redden wij het Malariapatiëntje’

Fondsenwerver gezocht

Rotary Doctors Nederland zoekt dringend een deskundig fondsenwerver (een vrijwillige bestuursfunctie). Iemand die ingangen heeft of kan vinden bij grotere ondernemingen en fondsen. Meer informatie: Gerda Heijting: 06 - 509 994 05 of fondsenwerving@rotarydoctors.nl

krijgt het een consult, laboratoriumondersteuning en medicijnen. We werken met een begroting van 200.000 euro, maar het wordt ieder jaar moeilijker om die gelden bij elkaar te krijgen. Terwijl we tienduizenden mensen kunnen helpen, want vrijwilligers hebben we genoeg.’ Sommige artsen betalen inmiddels hun reis zelf, terwijl uitgangspunt is dat Rotary Doctors de vliegkosten dekt. Jungst: ‘Ze leveren al veel in. De kleine vergoeding die ze ontvangen gaat op aan vaccinaties en verblijfkosten. Mijn club betaalt altijd mijn vliegticket. Maar helaas zijn er steeds minder clubs die doneren, terwijl Rotary Doctors als stichting verankerd is in Rotary zelf.’ Rotary Doctors zoekt nu meer aansluiting bij bestaande projecten, zoals in Ethiopië. Keijser: ‘We springen dan als het ware op een rijdende trein.

Zo kunnen we ons direct richten op onze kerntaak: medische hulp verlenen.’ Jungst: ‘Mensen geven graag geld voor klinieken en schooltjes. Het liefst nog met hun eigen naam erop getimmerd. Maar wij hebben vooral behoefte aan geld voor algemene middelen. We zien meer dan veertigduizend patiënten per jaar, die moeten medicijnen hebben. De jeep moet rijden, ons materiaal moet worden vervangen. Alleen met meer algemene middelen kunnen we de continuïteit van Rotary Doctors waarborgen.’ Rotary Doctors komt graag langs bij uw club voor een presentatie of lezing. Ook voor informatie over projecten of donaties, zoals de TienEuroActie, kunt u mailen. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Ook dat kan. Mail: info@rotarydoctors.nl

RotarY magazine 13


INSIDE ROTARY Interview met: Eduard Leutscher, gouverneur D1580 met specialisatie pr, communicatie en ict, en Jean Paul Toonen, lid RC Maastricht-Oost.

Online video’s laten de ziel van Rotary zien

Audiovisueel producent Jean-Paul Toonen zet zijn passie voor bewegend beeld binnenkort in voor Rotary Nederland. ‘De gemiddelde Nederlander associeert Rotary met sigaren, maar niet met service. Terwijl onze kracht is dat we goed doen voor anderen. Díe activiteiten moeten we dus ook laten zien. Storytelling heet dat ook wel in marketingtermen.’

‘Op film wéét je of iemand authentiek is of niet. Of hij vanuit eigenbelang of vanuit oprechtheid spreekt.’

J

ean-Paul Toonen gaat - in overleg met districtsgouveneur Eduard Leutscher – voor Rotary Nederland twintig video’s van elk twee minuten produceren. Leutscher: ‘In zo’n video kijken we in het hart van een Rotarian. Hij vertelt iets over een project en waarom hem dat enthousiast maakt. Interviews wisselen we af met sleutelmomenten. Zo wordt het hartverwarmende, oprechte belevingstelevisie.’ Toonen vult aan: ‘Het filmmedium maakt iets zichtbaar dat andere media niet kunnen. Op film wéét je of iemand authentiek is of niet. Of hij vanuit eigenbelang of vanuit oprechtheid spreekt.’

Viraal effect Film is een kostbaar, arbeidsintensief medium. Toonen: ‘Daar staat tegenover dat mooie video’s een aantal jaar meegaan én de distributie in dit digitale tijdperk kosteloos is.’ Want Toonen en Leutscher verwachten dat er een ‘viraal’ effect vanuit gaat. Toonen: ‘We delen de video’s via YouTube, onze eigen websites en via alle social media waar we aanwezig zijn. Ook doen we een beroep op de leden zelf. Als twintigduizend Rotarians de video’s doorsturen naar vrienden, kennissen en collega’s, die ze vervolgens ook weer doorsturen, distribueer je kwalitatief.’ Maar hoe houd je kijkers twee volle minuten vast? Jean-Paul Toonen: ‘Door gelijk in de handeling te

14 RotarY magazine

vallen. Je moet zo’n video niet beginnen met beeld van drie mensen die een partytent opbouwen. De spanning moet voelbaar zijn, direct.’ Hoewel een draaidag volgens regie zal verlopen, souffleert Toonen de ‘cast’ niet. ‘Maar een beetje emotie aan ze ontlokken, dat moet wel kunnen.’

Spotjes op regionale zenders Het videoplan maakt deel uit van een bredere communicatiestrategie. Eduard Leutscher: ‘Imagoversterking is ons speerpunt. Dit jaar steken we ons pr-budget in video’s met een verhaal.’ Daarnaast komen er Rotary-spotjes op de grote regionale televisiezenders en zal de website een lik verf krijgen. Leutscher: ‘Die straalt iets bancairs uit, dat is niet altijd voor iedereen goed toegankelijk. Een realistischer imago is doel één. Nieuwe leden zijn natuurlijk ook van harte welkom, en fondswerving zal een mooi bij-effect zijn van deze pr.’ Of er hobbels te nemen zijn in dit ambitieuze project? Toonen: ‘Het is één grote buckelpiste. Neem alleen de draaidag zelf al. Is een Rotarian uit de Achterhoek wel te verstaan voor de kijker? Is hij op beeld wel net zo enthousiast als tijdens het voorgesprek? Hoe dan ook geloof ik in dit concept. Zo’n video laat zien dat mensen pas iets overbrengen op anderen als ze dat doen vanuit een passie, en niet vanuit een functie.’


NSRI: What Rotarians expect of the future… Het North Sea Rotary Institute vindt plaats van vrijdag 9 tot en met zondag 11 november in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Honderden Rotarians uit ruim dertig landen komen hier samen om zich te laten informeren over nieuwe ontwikkelingen. De deelnemers kunnen zelf meepraten over de toekomst van Rotary. Het thema is ‘What Rotarians expect of the future…’

V

an oudsher is een Institute een ontmoetingsplek voor het hogere kader van Rotary International. Het organisatiecomité, met als voorzitter Rotary Coördinator Nico de Boer, wil breken met die traditie. Het streven is om zoveel mogelijk ‘gewone’ Rotarians in aanraking te laten komen met de Rotarians die binnen onze organisatie verantwoordelijkheden buiten hun club hebben of hebben gehad. Om te voorkomen dat die bobo’s vergeten dat ze zelf ook ‘gewone’ Rotarians zijn… Enkele satellietactiviteiten zijn wel exclusief. De training van inkomende gouverneurs (‘GETS’), bijvoorbeeld. Ook is er een voorbereidingssessie voor Rotarians die in 2013 in Chicago hun district gaan vertegenwoordigen bij de Council on Legislation, de wetgevende vergadering van RI.

NSRI-onderdelen Drie NSRI-onderdelen zijn geschikt voor Rotarians die eens over hun clubgrens heen willen kijken: • Het Media Seminar op vrijdagmiddag 9 november Het Media Seminar biedt inspiratie. Het gaat over strategie in social media en het biedt de nieuwste inzichten in communicatie. Met een optreden van Annet Aris (INSEAD, Tomorrow Focus AG & Sanoma) en andere specialisten

op dit vlak. Het seminar is gericht op begrijpelijke ontwikkelingen, strategie en concrete toepassingen. Er is een live ‘Webinar’, waarbij de deelnemers vragen kunnen stellen aan het hoofdkwartier van Rotary in Evanston.

• The Rotary Foundation Seminar op vrijdagmiddag 9 november Het TRF Seminar verdiept het inzicht in wat er gebeurt met de fondsen waar wij humanitaire en educatieve projecten mee financieren. Aan bod komen de vragen: wanneer is polio nu echt de wereld uit, en hoe pakken we waterprojecten aan op het gebied van drinkwatervoorziening, gezondheid en hygiëne? In Nederland zijn twee van de vier Strategische Partners gevestigd waar Rotary mee werkt: het waterinstituut UNESCO-IHE in Delft en Oikocredit in Amersfoort. Wat doen zij en wat kunnen wij voor hen betekenen? • Het Rotary Institute op zaterdag 10 en zondag 11 november Op het Institute gaan we het over de toekomst hebben. Trendwatcher Adjiedj Bakas zet ons op scherp. Hij schetst een toekomstperspectief. Dat doen ook andere inleiders. De deelnemers kunnen vervolgens in workshops terugkoppelen wat zij vinden dat wij in de toekomst moeten doen om een slagvaardige vrijwilligersorganisatie te blijven. Op het Institute kun je ook vragen, suggesties en opmerkingen for-

muleren waarop een forum op zondag reageert. In dat forum onder leiding van dagvoorzitter Nico de Boer zitten onder anderen RI President Tanaka, Trustee Brown van The Rotary Foundation en vier RI Directors. De Nederlandse districten stimuleren de deelname met kortingscodes. Als u in aanmerking komt voor zo’n code, krijgt u korting op het inschrijvingsbedrag. Vraag uw districtsstaf om informatie. Paul Knijff Director Rotary International 2011-13 Opdrachtgever North Sea Rotary Institute Amsterdam 2012 Zie ook: www.rotary-institute-amsterdam-2012.nl en www.facebook.com/NorthSeaRotary InstituteAmsterdam2012

RotarY magazine 15


de club

Leon Kerckhoffs Inspectie van het onderwijs Lid sinds 2001

Murk Peutz Directeur Peutz & partners Lid sinds 2010 Hans Kasper Directeur Etil en hoogleraar Lid sinds 1994 Arthur Alma Tandheelkunde Lid sinds 2010

Edgar Janssens Partner bij Nash Consulting Lid sinds 2001 Jan van Rooij Huisarts Lid sinds 1994

Cees Flinterman Hoogleraar rechten van de mens Lid sinds 1986

Herman Cardiol Lid sinds

Anya Niewierra Directeur VVV Zuid Limburg Lid sinds 1998

Hans Schoon Dierengeneeskunde Lid sinds 1996

Ton Versteegh Accountancy Lid sinds 1966

Jan Nijhuis Detailhandel Lid sinds 1984

Nicole de Bijl Stafjurist Laurentius ziekenhuis Lid sinds 2002

Jan de Jong Cementindustrie Lid sinds 1993

Jane Kappers Directeur Bonnenfantencollege Lid sinds 1998

Rudi Dhooge Retail Lid sinds 1974

Helma Duynstee-Bijvoet Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Lid sinds 1998 Lita Wiggers Directeur regionaal historisch centrum Lid sinds 2012

JONG EN OUD

Naam: Rotaryclub Maastricht Sinds: september 1929 Aantal leden: 50 Voorzitter: Gino de Jeu Jaarthema: Delen Trots op: Onze club. We hebben altijd boeiende bijeenkomsten met goede sprekers in een prachtige, oude locatie aan het Vrijthof. Met een zeer divers ledenbestand in beroep, geslacht en leeftijd delen we ethische dilemmaâ&#x20AC;&#x2122;s, kennis en humor. We spannen ons in voor zowel internationale als regionale projecten. De Music Award Maastricht, een concours voor talentvolle studenten klassieke muziek, hebben we dit jaar voor de twaalfde keer georganiseerd. We steken graag onze handen uit de mouwen, bijvoorbeeld door te fietsen voor stichting ALS en pannenkoeken te bakken in de Ronald McDonald kindervallei. In oktober gaan we met een grote groep, inclusief partners, een weekend naar Genève en bezoeken we de VN, het werkterrein van een clublid. Ons jongste lid is momenteel voorzitter, (ver)jong(ing) en oud gaan uitstekend samen in onze club!

16 RotarY magazine


Joseph Roebroeck Huisarts Lid sinds 1986

Frank logie s 1976

Friso de Vries Directeur Laura Metaal Lid sinds 2009 Roel Pijsel Directeur Filtropa Lid sinds 1989

Frits Fokke Consultancy in grondstofvoorziening Lid sinds 1984

Fokke Jan Hamming Chemische productiefabricage Lid sinds 1984 Anja Pijls Directeur Mee Zuid Limburg Lid sinds 2012

Reinier Thissen Notaris bij Team Notarissen Lid sinds 2005

Jan de Jong Directeur Architecten aan de Maas Lid sinds 1999

Lia Bode Directeur Bode & partners Lid sinds 1998 Louis Linthorst Chemische industrie Lid sinds 1980 Thaddé Schreinemacher Makelaardij Lid sinds 1971 Hans Meijers Chemische industrie Lid sinds 1983

Teun Swinkels Architectuur Lid sinds 1972

Joost Huurman Provinciale dienst Lid sinds 1982 Tiny Rieken Directeur Rieken & Oomen Lid sinds 2003

Ingrid Weijnen Directeur U-center Lid sinds 2009

Gino de Jeu Directeur NLcom ict solutions Lid sinds 2005

RC Ma astric ht, clu

b met karak ter ‘BETROKKEN ’


Rotary

Peter Smolders - De Olievlek

Insignes Vanen Kado artikelen Licentiehouder Rotary International Nr. 96-4A0091

Het ware verhaal van twee Nederlandse broers, een miljard vaten olie, 70 miljard dollar, 134 moorden… en één ongelooflijk complot. “Een waar gebeurde mix van Franz Kafka en John Grisham.” De Telegraaf “Een bijzonder verhaal waarvan we meer gaan horen.” www.welingelichtekringen.nl “…een juridische thriller… John Grisham zou het niet bij elkaar verzinnen…” Panorama Te bestellen voor € 19,95 via www.deolievlek.nl of via de reguliere boekhandel.

Spes Relatiebemiddeling

Postbus 77 8700 AB Bolsward T 0514 52 31 28 F 0514 52 22 79 E info@vignettechniek.nl I www.vignettechniek.nl

Spes Relatiebemiddeling Voor nadere informatie: Spes Relatiebemiddeling Vijzelstraat 26-IV 1017 HK Amsterdam Telefoon: 020-620 53 20 Mobiel: 06 54 30 41 22 Email: schif@xs4all.nl www.spesrelatiebemiddeling.nl

EEN MOOIER LEVEN DOOR SAMEN LEVEN...

EEN MOOIER LEVEN DOOR SAMEN LEVEN... Het leven heeft u veel gebracht, waarbij we denken aan geluk en wi Laten we aannemen dat het bestaan u tot nu toe veel heeft gebracht: gelukkige tijden, dierbare sociaal en materieel opzicht. U bent al wat ouder (> 50 jaar) en hee vriendschappen, wijsheid, materiële genoegens en zo meer. Als alleenstaande kunt u zich goed redden, U kunt zichpartner. goed redden, maar het verlangen om uw op zich comfort Aan de andere kant is er het verlangen het leven (weer) te kunnen delen met een liefhebbende kunnen delen een liefhebbende partner, is de laatste tijd sterk t Hiervoor op pad gaan en mogelijk niet welkome (internet) avonturen te moeten meemaken, staat umet tegen. sluit voor aan op de ambitie van Spes Relatiebemiddeling: mense Als u zich hierin herkent, weet dan dat het de ambitie van Spes Relatiebemiddelinggegeven is om mensen zowel doelmatige als discrete wijze in contact brengen met elkaa wie dit geldt, op een zowel doeltreffende als discrete wijze met elkaar in contact teopbrengen. Voor wie

Voor wie

Kees Schiferli, de man achter Spes Relatiebemiddeling, heeft altijd veel betekenis gehecht aan het de man achter Spes Relatiebemiddeling, heeft altijd v Kees Schiferli, gezegde ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister...’. Dit is de belangrijkste redenaan om de activiteiten te der Beschränkung zeigt sich der Meister...’. Dit is het gezegde ‘In richten op een specifieke doelgroep: mensen voor wie een begrip als ‘de kwaliteit van het bestaan’

reden om de activiteiten te richten op een specifieke doelgroep: me begrip als ‘de kwaliteit van het bestaan’ essentieel is, wat zich uit in Dit gegeven staat centraal in de werkwijze, in het bijzonder omdat hiermee de kans op de perfecte match breed ontwikkelde, het leven verrijkende interesses. Deze focus staat het grootst is. Bezoek onze website voor aanvullende relevante informatie. werkwijze, in het bijzonder omdat hiermee de kans op de perfecte m essentieel is, wat zich uit in diverse, min of meer breed ontwikkelde, het leven verrijkende interesses.

1 18advertentie.Spes.DeKring.indd RotarY magazine

30 RotaRY magazine

29-03-2012 21:29:00


Rotary in Nederland en water

Thema

Water

In Rotaryjaar 2005/2006 heeft President RI Carl Stenhammar toegezegd dat Rotary International een belangrijke bijdrage zou leveren aan millenniumdoel 7c: halvering van het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Zijn woorden vormden voor Rotary in Nederland het startsein voor tal van waterprojecten. Van de plaatsing van putten met handpompen of touwpompen en de sanering van welwaterbronnen en irrigatie, tot sanitaire voorzieningen, regenwateropslag en waterzuivering. Vooral in Afrika; in de subSahara zijn waterprojecten ‘t hardst nodig. RC Scherpenzeel-Woudenberg zorgde er bijvoorbeeld voor dat in Kameroen een stad met zo’n 200.000 inwoners schoon drinkwater kreeg. Rotary in Nederland heeft tot nu toe naar schatting ruim 200 waterprojecten opgestart. Hieraan werken zeker 120 Rotaryclubs en ruim 700 Rotarians mee. Veel clubs werken samen aan eenzelfde project. En vaak zijn alle leden van een club betrokken bij de fundraising, bijvoorbeeld met de jaarlijkse actie ‘Wandelen voor Water’. Vervolgens vindt regelmatig verdubbeling van het ingezamelde geld plaats door Matching Grants van The Rotary Foundation of andere ngo’s, zoals Aqua for All, Cordaid, ICCO, Simavi en Wilde Ganzen. Kenmerkend voor de Rotaryprojecten is dat niets aan de strijkstok blijft hangen, zegt Gerard van ’t Riet, voorzitter van het Landelijk Overleg van de watercoördinatoren van de zeven districten. ‘Rotarians werken allemaal pro deo en vrijwel overal werken zij samen met een Rotaryclub in het projectland. Daardoor is er de garantie dat het ook dáár goed terechtkomt. Bovendien heeft Nederland zo veel expertise op het gebied van water dat de Rotaryprojecten over het algemeen van bovengemiddelde kwaliteit zijn.’

Lees in deze Waterspecial meer over de waterprojecten van Rotary in Nederland. Meer informatie is ook te vinden op www.rotary.nl/water. Of neem contact op met een van zeven districtswatercoördinatoren (zie kader). District

Watercoördinator

Telefoon

E-mail

D1550

Jan de Groot

06 53 83 37 09

irjdegroot@hetnet.nl

D1560

Wim Bots

06 52 59 16 71

wcpmbots@hotmail.com

D1570

Gerard van ’t Riet

06 27 37 30 80

vantriet@wxs.nl

D1580

Lou ten Cate

06 53 35 94 60

lou.ten.cate@online.nl

D1590

Dick Luijendijk

06 30 40 55 61

dick@luva.info

D1600

Gerd-Jan Otten

06 46 00 66 58

gerd-jan.otten@planet.nl

D1610

Chris de Groot

06 53 37 33 28

c.degroot@online.nl

RotarY magazine 19


Interview

‘Simpel is niet altijd makkelijk’ Hij staat bekend als ‘Mister Ropepump’ en gelooft dat simpele techniek een van de sleutels is tot effectieve ontwikkelingshulp. Henk Holtslag (1949) heeft ruim 25 jaar ervaring met watertechnieken in ontwikkelingslanden. Hij werkt onder meer voor Connect International, een organisatie die steun ontvangt van Rotaryclubs. Die steun is meer dan welkom: ‘Water is het begin van de weg uit de armoede.’ Wat is Connect International voor organisatie? ‘Connect International helpt mensen in Afrika om zichzelf te ontwikkelen. Dat doen we met goedkope, eenvoudige watertechnieken. De bekendste daarvan is de touwpomp, een pomp waarmee je met zuigertjes aan een touw water naar boven trekt. Connect is een kleine organisatie en kan daardoor innovatief zijn. Ze durven af te wijken van de gebaande paden binnen de ontwikkelingshulp.’ Is er dan iets mis met de gangbare ontwikkelingshulp? ‘Helpen is zo makkelijk nog niet, daar zijn inmiddels wel achter. Hulporganisaties brengen bijvoorbeeld irrigatiesystemen of waterpompen naar Afrika, maar die gaan na een paar jaar kapot en worden niet gerepareerd. Dat is een structureel probleem. Hightechapparaten zijn vaak niet duurzaam omdat de technologie te ingewikkeld is of te duur.’ Wat doet Connect International dan anders? ‘Connect denkt echt vanuit de techniek, terwijl de meeste organisaties vooral kijken naar de sociale aspecten. We werken met technieken die aansluiten bij wat mensen willen en kunnen. Een touwpomp bestaat uit pvc-buis, een gebruikt wiel en een touw. Mensen begrijpen hoe het apparaat werkt – het heeft geen black box – en kunnen het daarom repareren. We gebruiken alleen materialen die je op de lokale markt kunt kopen, zodat men-

20 RotarY magazine

sen niet afhankelijk worden van import. Na vijf jaar doet ruim 90 procent van de pompen het nog.’

plaatsen. Je ziet langzaamaan gelukkig dat steeds meer organisaties interesse krijgen in deze methode.’

Jullie werken veel samen met lokale bedrijven. Hoe gaat dat in z’n werk? ‘Voor een nieuw project kiezen we een aantal bedrijfjes uit. In een training van een paar weken leren de medewerkers touwpompen en andere apparaten te maken en te repareren. De techniek is eenvoudig, maar het is wel belangrijk dat alle details kloppen: simpel is niet altijd makkelijk. Een half jaar later volgt een follow-up. We geven dus geen ‘spullen’ cadeau, maar stimuleren de lokale privésector met kennis. Bedrijfjes zijn heel gemotiveerd, want die kunnen geld verdienen.’

Waarom is schoon water zo belangrijk voor de ontwikkeling van een land? ‘Kort door de bocht kun je zeggen: geen water, geen ontwikkeling en hoe dichterbij hoe beter. Als je op korte afstand genoeg schoon water hebt, verbetert de hygiëne, kun je dieren houden en gewassen irrigeren. Water is echt het begin van de weg uit de armoede. Uit onderzoek blijkt dat het inkomen van mensen fors stijgt als ze een waterpomp op het erf hebben. Mensen verdienen de kosten van een touwpomp vaak binnen een jaar terug.’

Mensen betalen dus zelf voor hun waterpomp? Vaak wel. De touwpomp is nu een gewoon marktproduct en steeds meer families kopen zelf een pomp. Dat werkt natuurlijk alleen als je goedkope technieken gebruikt. Families die met eigen geld een pomp kopen, onderhouden die overigens ook beter. Het is heel effectief om te investeren in familiesystemen, terwijl nu veel ontwikkelingsgeld naar gemeenschappen gaat. Onze manier van werken blijkt duurzamer en goedkoper. Waar water zit op minder dan veertig meter diepte kan Connect met hetzelfde budget drie keer zo veel mensen helpen als organisaties die dure geïmporteerde pompen

Door uw werkzaamheden bent u in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wat betekent dat voor u? ‘Dat was een enorme verrassing en het is natuurlijk een eer. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is de erkenning voor de methode: kleinschalig, vanuit de techniek en met de voeten in de lokale klei. Minister Koenders zei in zijn toespraak dat kleinschalig in grote aantallen impact heeft en dat is ook zo. Nederland heeft twintig jaar geleden in Nicaragua 1 miljoen dollar geïnvesteerd om lokale touwpompbedrijfjes te trainen. Het gevolg was een economische groei van 100 miljoen dollar. Er is soms terecht scepsis over de effectiviteit van ontwikkelingshulp, maar als je het goed aanpakt kun je heel veel bereiken.’


Thema

Water

‘We geven geen ‘spullen’ cadeau, maar stimuleren de lokale privésector met kennis’

Rotary en Connect International

Verschillende Rotaryclubs hebben Connect International de afgelopen jaren financieel ondersteund. Recent hebben de clubs van Apeldoorn, Rotterdam en Chestfield (Engeland) bijna 50.000 euro bij elkaar gekregen met de actie ‘Wandelen voor Water’. Dat bedrag werd nog eens verdubbeld door de organisatie Aqua for All. Met dit geld zet Connect International een groot trainingscentrum op in Malawi, waar mensen zo’n twintig technieken leren, onder meer voor touwpompen, huishoudwaterfilters en handmatig putten boren. Het trainingscentrum is verbonden aan de Mzuzu Universiteit, die onderzoek doet naar het effect van de investeringen. Het doel van het trainingscentrum is om een duurzame Malawische markt voor low cost wateroplossingen te creëren.

RotarY magazine 21


Interview

Het vliegwieleffect van waterprojecten ‘Many of today’s conflicts are being fuelled by water shortages’, zei Ban Ki-moon in 2008. Peter Wiers, voormalig voorzitter van Rotary’s waterwerkgroep in district 1580, kan deze uitspraak beamen. ‘Bijna een miljard mensen heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Terwijl water en sanitatie voorwaarden zijn voor ontwikkeling in alle opzichten.’ Peter Wiers over de manier waarop zijn district bijdraagt aan goede watervoorzieningen in Oost-Afrika en Indonesië. Tien jaar geleden richtten Rotarians Hans van Leerdam, Piet Muntjewerf en de inmiddels overleden Maartje van Westerop in district 1580 een ‘waterwerkgroep’ op. De groep helpt clubs binnen het district om waterprojecten in Oost-Afrika en Indonesië te steunen. Wiers: ‘We richten ons op de plattelandsbevolking en daarbinnen weer op vrouwen. Dat was vooral het principe van Maartje.’ Want van de vrouwen moet je het hebben, weet Wiers. ‘Mannen gaan met het geld in de kroeg zitten. Vrouwen zorgen voor het gezin, doen het gros van het dagelijks werk en zijn betrouwbaarder.’ Daarom krijgen zij spilfuncties binnen de projecten en de controle over het geld. Komt er een watertank, dan moeten mensen ook

22 RotarY magazine

zelf bijdragen. ‘Mensen worden lid van een vereniging, leveren arbeid of betalen per liter water. We geven niks weg. Het moet hun feestje zijn, en daar hoort ook een bijdrage bij. Van het ontvangen geld kunnen de vrouwen het onderhoud verzorgen.’

Geen strijkstok Lokale Rotaryclubs uit ontwikkelingslanden dienen voorstellen in bij de waterwerkgroep. De waterwerkgroep zoekt er vervolgens een Nederlandse club bij. Wiers: ‘We steunen ook projecten van ngo’s, maar Rotaryprojecten hebben onze voorkeur. De lokale Rotarians hebben een bepaald niveau en kennen de weg in eigen land. En het zet ze aan tot verantwoordelijkheid voor


Thema

Water

hun eigen community.’ De plaatselijke bevolking, de plaatselijke Rotaryclub en de Nederlandse Rotaryclub brengen samen het budget op. Wiers: ‘De strijkstok, die kennen we niet. Al het geld steken we in water. Zelfs de inspectiereizen naar de projecten worden uit eigen zak betaald.’

Niet naar school, maar water halen Veel projecten zijn gericht op kinderen. Wiers: ‘Het is mooi dat men schooltjes bouwt, maar als er geen water is, gaan de kinderen niet naar school. Die moeten dan water halen.’ Afgelopen jaar won een aantal clubs uit MiddenKennemerland de Maartje van Westerop Watertrofee voor het beste project. Zij realiseerden samen met de plaatselijke Rotaryclub dammen en tanks in Machakos, Kenia. Een deel van het geld werd opgehaald door Nederlandse kinderen tijdens de sponsorloop ‘Wandelen voor Water’. De opbrengst van de kinderen werd verdubbeld door Rotary en Simavi. Water is onmisbaar voor mensen, maar ook voor de lokale bodemgesteldheid en ecologie. Wiers ziet regelmatig dat lokale groepen spontaan in actie komen voor een groenere omgeving. ‘In Nakuru, Kenia, bijvoorbeeld, metselen

ze zelf watertanks, en planten ze per watertank honderd bomen. Afrikanen en Indonesiërs leven dicht bij de natuur, zij begrijpen prima dat zonder bomen al het water en de vruchtbare bodem wegspoelt.’

1 euro wordt 28 euro Nederlandse Rotaryclubs worstelen soms met de vraag hoeveel ze om de hoek moeten doen en hoeveel in het buitenland. Wiers. ‘Houd de balans. Maar áls je een project zoekt in het buitenland, ga dan voor water.’ De waterprojecten zijn namelijk bijzonder succesvol. Inmiddels heeft een half miljoen mensen profijt gehad van een van de honderd waterprojecten van district 1580. De projectwaarde ervan schat Wiers op zo’n tweeënhalf miljoen euro. ‘Met goede watervoorzieningen komt een hele economie van de grond. Vrouwen kunnen hun tijd steken in het gezin of in een bedrijf. Kinderen kunnen naar school. De gezondheid verbetert. De wereldgezondheidsorganisatie heeft eens berekend dat een investering van 1 euro in water maar liefst 28 euro oplevert voor de economie. Dát is het vliegwieleffect van een waterproject.’

‘Áls je een project zoekt in het buitenland, ga dan voor water’

Project Hekununu valt in het water Hoe succesvol de waterprojecten van Rotary ook zijn, een enkele slaagt soms niet. Zo bewijst het verhaal van Rien Tellier, watercommissaris Rotaryclubs Huizen 2008-2010. In 2008 namen de beide Rotaryclubs in Huizen, RC Huizen en RC Huizen-Oostermeent, het initiatief om een drinkwaterzuivering te realiseren in het Surinaamse dorpje Hekununu. Toen de benodigde gelden uiteindelijk verworven waren, liep het project echter om een verrassende reden vast. Met het waterproject gaven de Huizer RC’s gehoor aan de oproep van Rotary International om het wereldomvattende probleem van onvoldoende gezond drinkwater aan te pakken. In overleg met de organisatie Wereld Waternet in Amsterdam kozen de clubs voor een kleine drinkwaterzuivering in Hekununu, gelegen in het binnenland aan de Surinamerivier. Watergerelateerde ziekten komen daar veelvuldig voor. Het dorpje viel buiten de regionale centra waar de Surinaamse overheid zich bij de ontwikkeling van openbare voorzieningen in het binnenland op concentreerde. De kosten van de zuiveringsinstallatie werden

geraamd op 80.000 euro. In de zomer van 2008 voerden de twee Rotaryclubs gezamenlijk fundraisingacties, die 25.000 euro opbrachten. Ook vroegen ze een Matching Grant aan voor het project, die – ondanks de kredietcrisis die inmiddels was losgebarsten – werd toegewezen: nog eens 25.000 euro. Cordaid bleek in principe eveneens bereid om een substantiële bijdrage aan het project te leveren. De benodigde 80.000 euro leek gewaarborgd. RC Paramaribo Residence had medewerking ter plaatse toegezegd, naast een kleine financiële bijdrage. Begin 2010 berichtte een Surinaamse krant echter dat de regering plannen aan het uitwerken was voor de aanbesteding van een drinkwaterzuivering in Hekununu! Dit ondanks het beleid van de overheid om dorpjes als Hekununu over te slaan. De Surinaamse Rotaryclub bevestigde het verhaal. Uiteraard verviel daarmee voor de Huizer RC’s de noodzaak om in het drinkwaterproject te investeren en is het project geannuleerd. Jammer van het vele voorbereidende werk zonder beoogd resultaat. Het project heeft wel tot een positieve samenwerking tussen de beide RC’s geleid.

RotarY magazine 23


Over UNESCO-IHE UNESCO-IHE is een toonaangevend onderwijs- en onderzoeksinstituut in Delft dat studenten uit ontwikkelingslanden opleidt in watermanagement. De beurzen voor de studenten worden betaald door de Nederlandse overheid, de Wereldbank, de Europese Unie, de Bill & Melinda Gates Foundation en andere sponsors, waaronder sinds kort ook Rotary.

Dr. Bolaji Ogunlari (TRF Grants Officer D9110), Henk Jaap Kloosterman (RC Voorburg-Vliet) en Kenechukwu Okoli (een van de UNESCOIHE-studenten)

Rotary en UNESCO-IHE werken samen aan de toekomst van water The Rotary Foundation (TRF) is in 2011 een strategische samenwerking aangegaan met UNESCO-IHE en heeft scholarships beschikbaar gesteld voor 24 UNESCO-IHEstudenten uit ontwikkelingslanden. Hiermee kunnen zij in Delft in achttien maanden hun master (MSc) in Water Management and Sanitation behalen.

D

e samenwerking omvat in eerste instantie een driejarig Rotary-scholarshipprogramma. De eerste lichting van negen UNESCO-IHEstudenten is al geselecteerd door TRF en zal in oktober 2012 in Delft arriveren. De studenten komen uit Nigeria, Oeganda, Ghana, Kenia, Ethiopië, Argentinië en Italië en specialiseren zich in een van de MSc-programma’s uit het scala dat UNESCO-IHE aanbiedt. Het gaat om de volgende programma’s: Hydrology and Water Resources; Water Resources and Services Management; Sanitary Engineering; en Hydraulic Engineering and River Basin Development. Elke student is gesponsord door een lokale Rotaryclub uit het land van herkomst. De verwachting is dat de student na het behalen van een MSc-diploma aan UNESCOIHE, zijn kennis ter plekke gaat benutten voor watergerelateerde projecten.

Thuis voelen De Rotaryorganisatie in D1600 vervult een ondersteunende en faciliterende rol voor dit scholarshipprogramma van UNESCO-IHE. De Rotaryclubs Delft-Vrijhof, Delft-Vermeer, ’s Gravenhage-Zuid en Voorburg-Vliet zullen zorg dragen voor de sociale opvang van de studenten. Iedere student heeft één of twee mentoren uit Rotary toegewezen gekregen. Er is een programma gemaakt waarin elke maand een activiteit is opgenomen, zowel

24 RotarY magazine

sociaal als gekoppeld aan relevante Rotary-events en -projecten, zodat de studenten zich thuis zullen voelen in Nederland en in Rotary. Dat is erg belangrijk: deze studenten gaan anderhalf jaar in een onbekend land met een heel andere cultuur een nieuw vak leren. Dat is op zich al pittig genoeg. Waar mogelijk willen we ze daarom ondersteunen en advies geven. Uiteindelijk gaat het om jonge, dynamische mensen die bij terugkeer in eigen land de levensomstandigheden van hun landgenoten, die vaak geen toegang tot schoon water hebben, gaan verbeteren.’

Big family In een informele LinkedIn-groep kunnen de Rotarystudenten, hun mentoren en andere directbetrokkenen nu al met elkaar van gedachten wisselen. Dat dit aanslaat blijkt bijvoorbeeld uit de reactie van de Ghanese student Bernice op het forum: ‘I believe it is going to be a big family and we will all do our best to help solve water and sanitation problems in the world as a whole. Thanks for the opportunity.’ Henk Jaap Kloosterman (RC Voorburg-Vliet) D1600 Coördinator begeleiding Rotary UNESCOIHE-studenten Voor meer informatie: http://www.rotary.nl/nieuws/unesco.doc/


Thema

Water cv

Kennis als wapen tegen het mondiale waterprobleem

wie Jan Leentvaar Nijmegen, 1948 FUNCTIE Hoogleraar Water and environmental policy making bij UNESCOIHE (gedetacheerd vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu); heeft zijn hele carrière gewerkt voor het ministerie, in zijn laatste functie als hoofdinspecteur waterbeheer; werkte twee jaar voor VN-Water in Bonn. OPLEIDING Afvalwaterzuivering aan de Universiteit Wageningen

Water is een van de speerpunten van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Die aandacht voor water is volkomen terecht, vindt Rotarian Jan Leentvaar, een gerenommeerde naam in de waterwereld. Hij werkt voor UNESCO-IHE (zie kader p. 24). ‘Elke twintig seconden overlijdt er ergens een kind aan de gevolgen van slecht drinkwater of slechte riolering.’

D

e belangrijkste oorzaken van het waterprobleem zijn de bevolkingsgroei en de toegenomen consumptie, en niet, zoals veel mensen denken, klimaatverandering, zegt Jan Leentvaar. ‘Klimaatverandering speelt ook een rol, maar die is secundair. De komende jaren zal de waterschaarste nog toenemen. In 2025 hebben ongeveer veertig landen een aanzienlijk watertekort, vooral in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook het gebrek aan sanitatie en de slechte afvoer van afvalwater zorgen voor veel ellende.’

Brede opleiding Kennis van de technische, economische, juridische en beleidsmatige aspecten van het mondiale waterprobleem is in ontwikkelingslanden hard nodig. Daar is het opleidingsprogramma van UNESCO-IHE ook op gericht. Leentvaar: ‘We leiden onze studenten de eerste negen maanden breed op. Vervolgens specialiseren ze zich tijdens hun veldonderzoek, vaak in hun land van herkomst. Dan bekijken ze bijvoorbeeld hoe de Zambezicommissie functioneert of nemen ze de prijzen van drinkwater onder de loep.’ Na hun studie moeten de studenten binnen een maand weer terug naar hun land van herkomst, zodat ze hun kennis daar kunnen toepassen. Zelf draagt Leentvaar, die is gespecialiseerd in

de beleidsmatige kant van water, met zijn kennis ook bij aan de oplossing van het waterprobleem. Zo zat hij in de Rijn- en Maascommissie en adviseert hij bij het waterbeleid in onder meer Egypte. Daar kwam hij bij het ministerie verschillende oud-studenten tegen, want UNESCO-IHE staat garant voor een lange en invloedrijke carrière in de watersector. De Nijlregio is een mooi voorbeeld, vindt Leentvaar. ‘Er wonen steeds meer mensen in het gebied, die allemaal het Nijlwater willen gebruiken. Dan ontstaat er internationale spanning en moet je afspraken met elkaar proberen te maken. Er bestaat tegenwoordig zelfs zoiets als ‘waterdiplomatie’.’

Duurzaamheid Volgend jaar treedt Leentvaar aan als gouverneur van district 1590. Heeft hij nog advies voor zijn mede-Rotarians? ‘Duurzaamheid is het allerbelangrijkste bij waterprojecten. Wees voorzichtig bij de keuze van een project en vraag je af of het in de regio echt gewenst is. Zelf vind ik UNESCOIHE een supereffectieve en duurzame manier van ontwikkelingssamenwerking. Kennis is en blijft de kracht van iedere economie, ook die in ontwikkelingslanden. Investeer in de lange termijn zodat mensen zelf hun land kunnen opbouwen.’

RotarY magazine 25


rotary stelling:

Het is beter te investeren in grote waterprojecten dan in kleine <

>

Dick Luijendijk (65) RC Lelystad-Batavia, Watercoördinator van District 1590

>

Oneens <

‘Water is zo verschrikkelijk belangrijk. Volgens de Verenigde Naties sterven er jaarlijks 2,2 miljoen kinderen en volwassenen door gebrek aan water en daardoor onvoldoende hygiëne. Dat is zeven keer zoveel als het aantal potentiële slachtoffers van polio. Gezien de omvang van het probleem zou je dan zeggen: hoe groter het project, hoe beter. Maar wat is groot, en wat is klein? Naar mijn mening dient een waterproject in wezen maar aan één belangrijk criterium te voldoen, dat in beeldspraak uitgedrukt op het volgende neerkomt: leer de mensen vissen in plaats van ze vis te geven. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat in het project ruim aandacht moet zijn voor voorlichting over het omgaan met schaars water en over goede hygiëne. Ook is het heel belangrijk om vrouwen te betrekken bij de leiding van het project. Vrouwen zijn veel meer gericht op continuïteit van een waterproject dan de meer opportunistisch ingestelde mannen. En: maak gebruik van materialen waar men vertrouwd mee is en die gemakkelijk in de betreffende streek te krijgen zijn, ook al zijn ze van mindere kwaliteit dan wij gewend zijn. Het maakt reparatie en daardoor continuïteit mogelijk. Als je van deze punten uitgaat, kan ieder klein project zich als een olievlek uitbreiden tot een veel groter project, en wordt een groot project veel effectiever. Groot of klein is dan niet meer relevant. Continuïteit en kennisoverdracht door acceptatie en lering door de doelgroep is veel meer bepalend voor succes. Daardoor wordt een klein project groot, en een groot project groots.’

26 RotarY magazine


Thema

Gerard van ‘t Riet (79) RC Scherpenzeel-Woudenberg lid van het Waterplatform van District 1570 en voorzitter van het Landelijk Overleg van de Watercoördinatoren van de 7 Nederlandse districten

>

Water

Oneens <

‘Misschien moet je vragen: hoe klein durf je aan zonder je te schamen dat je niet méér doet? Maar laten we praktisch blijven. Je moet de grootte afstemmen op je financieringsmogelijkheden. Zoals iedereen weet bestaan er ‘verdubbelaars’. Voor een project van 25.000 euro hoef je als club maar 12.500 euro uit fundraising te halen. Voor een zo aansprekend doel als schoon drinkwater is het binnenhalen van véél geld geen enkel probleem. Vooral omdat wij, samen met een Rotaryclub in het projectland, de garantie bieden dat al het geld aan het project besteed wordt. Hoe groter je project, hoe eerder leden van je club naar het project gaan om afspraken te maken, om bewijzen te verzamelen voor de sponsors, enzovoorts. En daarmee bereik je meer betrokkenheid in je club. Voor je ’t weet heb je een jarenlange relatie en ga je ná je waterproject pas echt bijdragen aan verbetering van de lokale economie. Groot of klein? Het mooist is eigenlijk een project dat bestaat uit een groot aantal kleine deelprojecten. Overzichtelijk. Leren van fouten. Sponsors (of bevriende Rotaryclubs) de gelegenheid bieden een eigen bron of put of watertank te adopteren. Voor je ’t weet komen ze uit het naastliggende dorp vragen of je hen óók aan schoon drinkwater kunt helpen. En voor je ’t weet schiet je over het millenniumdoel heen. Mooi toch?’

Hans van Leerdam (76) RC Hoorn Voormalig gouverneur van District 1580 en initiatiefnemer van de waterwerkgroep in District 1580

>

Oneens <

‘Bij waterprojecten is een gevoel van ownership essentieel. Een put of dam die van een heel dorp is, wordt lang niet altijd goed onderhouden. Sinds 2005 ben ik betrokken bij een project in Nakuru, Kenia, waar we families helpen met tanks om regenwater op te vangen. De aanpak is kleinschalig: elke tank is een project op zichzelf. Sponsors vinden het geweldig om een eigen watertank te financieren, die ze later zelf kunnen bezoeken. Ook aan die kant krijg je meer betrokkenheid door ownership. Bij deze aanpak blijft er bovendien geen geld aan de strijkstok hangen. We organiseren alles in samenwerking met de Rotaryclub in Nakuru, dus de hele overkoepelende organisatie bestaat uit vrijwilligers. Een ander voordeel van kleinschalige projecten is dat je elkaar daarbij in de ogen kijkt. Better understanding is een nevendoelstelling van de Rotary Foundation en ik geloof echt dat je meer bereikt als je elkaar kent en begrijpt. Ik realiseer me dat je bepaalde waterproblemen in de derde wereld alleen kunt aanpakken met gigaprojecten, maar als vrijwilligersorganisatie moeten we realistisch zijn en weten hoe ver we onze polsstok kunnen neerzetten. Kleinschalig betekent overigens niet minder ambitieus: in Nakuru zijn al 3.500 watertanks van 10.000 liter gebouwd.’

RotarY magazine 27


internationaal

We moeten naar ons product kijken Het is niet genoeg om nieuwe (jonge) leden naar Rotary te trekken. We willen dat ze blijven. Hoe doen we dat?

cv wie Sakuji Tanaka Wat President, Rotary International Waar RC Yashio, Saitama, Japan FUNCTIE Vice-president van de Yashio Kamer van Koophandel en adviseur bij Arata Co. Ltd

R

otary telt nu vijf Avenues of Service. De vijfde en nieuwste is New Generations. Al het werk dat we doen om kinderen te onderwijzen, de gezondheid van moeders te verbeteren, families te helpen een gezonder leven te leiden – het maakt allemaal deel uit van New Generations. Ook onze bijdragen aan het uitbannen van polio en onze jeugd- en jongvolwassenenprogramma’s, zoals Rotaract, Interact, Rotary Youth Leadership Awards en Rotary Youth Exchange, vormen een belangrijk onderdeel van deze Avenue of Service. Door jonge leiders te helpen bij hun ontwikkeling en jongere leden naar onze club te trekken, versterken we uiteindelijk ook de toekomst van Rotary. Het grootste deel van mijn leven ben ik verkoper geweest. Lang geleden leerde ik al dat het niet genoeg is om alleen een goede verkoper te zijn. Je moet ook een goed product hebben. Anders zul je

je product nooit een tweede keer verkopen. We moeten naar ons product Rotary kijken – niet met onze eigen ogen, maar met de ogen van een buitenstaander. Als we een potentieel lid uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten en het antwoord is nee, dan moeten we vragen naar het waarom. Wat zijn de obstakels om lid te worden? Komt het tijdstip van de meeting slecht uit? Neemt het te veel tijd in beslag? Is er iets anders waar we niet aan hebben gedacht? We moeten vragen stellen en openstaan voor de antwoorden. Waarom zouden we geen kinderopvang organiseren tijdens een meeting? Waarom zouden we geen families betrekken bij projecten? Waarom zouden we de aanwezigheidsplicht niet versoepelen, of minder vaak samenkomen? Onze nieuwe Avenue of Service is een belangrijke stap richting bestendiging van de toekomstige generaties Rotarians, en van Service Above Self.

Aftellen naar de Rotary Conventie

De stad uit! Iets meer dan dertig kilometer ten westen van Lissabon kunnen Rotarians die van 23 tot 26 juni 2013 de Rotary Conventie bijwonen, genieten van spectaculaire uitzichten en zachte zandstranden. De kusten van Estoril en Cascais zijn dichtbij genoeg voor een eenvoudige dagtrip vanuit Lissabon. Cascais heeft zandstranden, winkels en restaurants, maar ook een ruige rotsformatie die bekendstaat als Boca do Inferno (Mond van de Hel). Estoril – een rustig maar populair resortgebied minder dan vier kilometer van Cascais en vandaaruit goed wandelend bereikbaar – herbergt het grootste casino van Europa. Vanaf Cascais is het nog maar zestien kilometer naar Cabo da Roca, het meest westelijke puntje van continentaal Europa. Hoog in de rotsen is daar het stenen monument te vinden dat is opgedragen aan de Rotaryclub van Sintra, ter ere van Rotary’s 75ste verjaardag in 1980. De populaire vakantieregio Algarve ligt 280 kilometer ten zuiden van Lissabon. Aanmelden voor de Rotary Conventie van 2013 kan via www.rotary.org/convention 28 RotarY magazine


Bericht van de Rotary Foundation Trustees

Belicht het goede werk van onze Foundation Veel clubs en districten maken een vliegende start en hebben zowel doelen als een plan geformuleerd. Toch leert bijna vijftig jaar ervaring bij Rotary dat een veel groter aantal nu pas begint met plannen maken. Hierbij een paar suggesties.

Elke club zou een meeting moeten organiseren waarin het goede werk van onze Foundation wordt belicht. Dat kan bijvoorbeeld met een verslag van een recent Matching Grant-project, of met een lezing door een voormalige Rotary Peace Fellow. Misschien zijn er Rotarians binnen je club of district die hebben deelgenomen aan een National Immunization Day en uit de eerste hand kunnen vertellen over het werk van End Polio Now. Nadat je het wereldwijde werk van onze Foundation

hebt besproken, is het essentieel dat je om zowel fysieke als financiële steun vraagt. Wat denk je van samen discussiëren over lokale Foundation-projecten? Elk lid uitnodigen om bij te dragen? Niet-leden vragen om ook bij te dragen? Hopelijk wil elke Rotarian iets doen, en, belangrijker nog, anderen aanmoedigen om iets te doen. De wereld heeft Rotary nodig, maar Rotary heeft ook gelijkgestemden nodig die ons willen steunen bij Doing Good in the World.

New Generations

Lessen uit Seattle Een vriend nodigde Dan Nicholson vorig jaar uit voor een lokale Rotaryclubmeeting. Als eigenaar van een accountantskantoor in Seattle en enthousiast professioneel netwerker was Nicholson op zoek naar meer betekenisvolle banden met zijn gemeenschap. Maar hij was sceptisch. ‘Mijn beeld van Rotary was dat het een groep oudere kerels was, en ik dacht dat het misschien moeilijk voor mij zou zijn om aansluiting bij hen te vinden’, herinnert Nicholson, 31 jaar oud, zich. Maar de vriend verzekerde hem dat de club juist op zoek was naar jongere leden, dus ging hij naar de meeting. Nu is hij lid. Een-nul voor de Rotaryclub van Seattle. Ongeveer tien jaar geleden startte de club – bekend als Seattle #4, omdat het de op drie na oudste Rotaryclub is – zijn pogingen om de gemiddelde leeftijd van zijn leden te verlagen, als een vorm van toekomstplanning. De club stuitte op dezelfde breinbreker die menig Rotaryclub momenteel bezighoudt: een generatie van bekwame leiders had een leeftijd bereikt waarop de kwestie van de opvolging in het zicht kwam. Om het voortbestaan zeker te stellen, concludeerde de club dat de deuren geopend moesten worden voor de jongere lichting. Sinds eind 2003 heeft Seattle #4 56 nieuwe leden van onder de veertig verwelkomd. Uit de manier waarop deze vooraanstaande club zijn nieuwe generatie leiders een plek geeft, kunnen een aantal nuttige lessen worden getrokken. Benieuwd naar de lessen van Seattle #4? Lees dan verder op www.rotary.nl onder Rotary Magazine RotarY magazine 29


annonces Uw annonce in Rotary Magazine? Dat kan al vanaf € 30,50! Stuur uw verzoek naar info@rotarynederland.nl Italië-liefhebbers.

Vakantie op het mooiste terras van Le Marche. Huis met zwembad. Kijk op www.boccadilupo.nl of bel 06-50660269. Florida te huur. Onze prachtige rustiek gelegen villa aan bosrand en kreek, met verw. overdekt privézwembad in Port Charlotte. Vlakbij strand, winkelcentr. golfbanen en alle bezienswaardigheden. Mooi ingericht en een luxe keuken, vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote living, 3 slpk. 2 badk. Alles airco. Grote tuin met steiger. Prijs € 685,- p.w. Bij 3 weken slechts € 580,- p.w. Tel/Fax 0416-335051, e-mail tiwesimport@zonnet.nl. Info + video: www.huurhuisflorida.com Uniek Toscaans verblijf & golfarrangement op maat. Ned. eigenaar verhuurt

Toscaanse boerderij op top van een heuvel met panoramische vergezichten. Drie zeer luxe appartementen (3 maal 5 personen) met veel privacy, comfort, grote tuin en zwembad. Een golfprogramma op maat met een ex no 1 speler van Ned is mogelijk. Ook wijnexcursies naar topdomeinen mogelijk. Voor advies bel 06 12999308 of kijk op www.poderetina.com Te Huur. Riante villa Oost-

Algarve, 3 ha, prachtig zeezicht, max. privacy, dichtbij dorp, 5 slaap- en badkamers, 10 pers. Groot privézwembad, airco, internet, 06-53250612, www.casaladeira.nl Verdient iemand een lintje? Rtn verzorgt haalbaarheidsonderzoek en voorstellen voor koninklijke onderscheidingen. Mr. J.P. Kruimel,

tel. 071-5652463, e-mail jpkruimel@xs4all.nl

30 RotarY magazine

TE HUUR IN LES GETS. Franse

Alpen, fraai gelegen, zonnig, luxe, vrijstaand chalet cq appartement 2/8 personen met tuin en terrassen. Schitterend bergwandel/golf/mountainbike gebied met mooi natuur/zwem meertje. Zie www.chaletlestulipes.nl of tel. 06-45769976. Te huur. Vakantiewoning 8 pers. Vaison La Romaine op 8000m2 terrein met privézwembad. Zie: http://web.me.com/ hein.mannaerts/Villa_Les_ Trois_Pins_in_Vaison_La_ Romaine/Welkom.html of: 0651347362.

Intrigerend India, verrassend Vietnam, schitterend Sri Lanka en betoverend Bali, Leendert Kruik, reisconsulent, voor reizen op maat. Voor meer info: L.Kruik@planet.nl of 0316 223284. Wilt u een privé website van uw vakantiehuis? Uw

vakantiehuis uitsluitend delen met (klein)kinderen, familie en goede vrienden? Bepaal zelf wie u toegang geeft. Kijk nu op: www.onsfamiliehuis.nl TE HUUR IN CHATEL (FRANKRIJK - PORTES DU SOLEIL). Voor skiën of wande-

len. Gezellig ingericht privéappartement voor 6 personen. 3 slaapkamers, 2 badkamers, 2 parkeerplaatsen en balkon op het zuiden. Op loopafstand van Linga-liften en skibus. Rustig gelegen, skiën naar huis mogelijk. Chatel is een oud Frans grensdorpje op de grens met Zwitserland, bij Morgin en is zeer goed bereikbaar. Bel 06 20352014 de hele dag of 010 2189001 ’s avonds. LES GETS. Portes Soleil skigebied TE HUUR ons luxe vrijstaand

chalet op groot privéterrein met tuin en terras op Z. 6-10 pers. Tel. 00316 130 363 29. CÔTE D’AZUR – MANDELIEU. T.k. schitterend

appartement(b.g.) op de Rivièra Golf. € 800.000,--k.k. Panorama uitzicht,138 m2, ZW- terrassen met jacuzzi, 290 m2 privétuin. Een oase van rust op 5 min. van strand, jachthavens, restaurants,winkels en autoroute A8. Cannes en Nice op resp.10 en 25 min. www.droomappartement.eu Te huur Villa Celagi Bali op Bali, Amed, ruime comfor-

tabele villa direct aan zee. Rust, ruimte, zee, luxe! Zie: www.villacelagibali.comn of bel 0594-641502.

TE KOOP | TE HUUR | VILLA OP TOP ESTATE IN PAARL ZUIDAFRIKA Midden in de Winelands.

Tussen Paarl en Franschhoek. Een goed half uur van de luchthaven en Kaapstad. TE KOOP (€ 550.000) of voor een langere periode TE HUUR (€ 1.500 per week) een zeer ruime villa met zwembad op één van de mooiste en zeer veilige estates van ZuidAfrika. Val De Vie (www.valdevie. co.za) een prachtig lifestyle estate waar polo en wijn samenkomen. In directe nabijheid van golfbanen (Pearl Valley). Woning heeft 4 slaapkamers en 4 badkamers. Er is gebruikgemaakt van luxe materialen. Kortom, een prachtige plek om te genieten. Voor meerdere foto’s: www.valdeviehouse.net

ligt centraal t.o.v. snelweg MAASTRICHT-HEERLEN/ AKEN en station Valkenburg. Beg. grond: 4 slp.krs, badkr, toilet en grote studeer/praktijkruimte van 25m2. Deze ruimte heeft eigen ingang. Voldoende parkeerruimte aanwezig. Eigen oprit met garage. Kelder met naastgelegen wijnkelder. Eerste verd.: ruime hal (12m2), keuken, toilet, woonkamer (36m2). Zeer ruim (half overdekt) terras, ca. 36 m2. Living en terras bieden riant uitzicht over het Limburgse heuvelland. Vanuit de woonkamer kan via een trap de studeer/ praktijkruimte worden bereikt. Vr.pr. € 369.000,- Voor meer info: 043-459 1213.

Te koop. Zuid-Frankrijk Languedoc 2 aaneengesloten bouwkavels van 850 m2. Schitterend gelegen met vrij uitzicht 30 min van de Middellandse Zee, 15 min van Narbonne/Beziers Dorp met winkels op loopafstand. Prijs per kavel € 62.500. Enkel tezamen te koop. Meer info of foto’s: vincent@ctcadvies.nl of bel 06-23642098. TE HUUR NABIJ MARBELLA.

Nieuw appartement met uniek vrij uitzicht op golfbaan, flamengo’s en zee. Kleinschalige urbanisatie met zwembad. 1e verdieping met lift vanuit de parkeerkelder. www.tee6.nl

VALKENBURG a/d Geul TE KOOP. In de parkachtige villawijk de EMMABERG een fraai gelegen

LUXE ZONNIGE STRANDVAKANTIE. Voor het ¨ hele gezin in CESENATICO ITALIE

vrijstaand woonhuis op een perceel van 1290 m2. Totaal woonopp. 210 m2. De woning

(Adr.Kust) in het klasse Grand Hotel****+ Hfdzetel Lions & Rotary. Privéstrand, groot zwem-


bad, tennisbaan, golfbanen vlakbij (met hotelkorting). Fietsen gratis beschikbaar. Excellente keuken, menu a la carte. Als bij ons geboekt dan deze gereduceerde prijzen : volp. 71,75 tot € 136,- p.p.p.d B&B: 49,- tot € 71,75 p.p..p.d kinderen korting, grote gezinskorting van 20/4 tot 30/6 en 27/8 tot 10/10. Voor prosp. inl. en reserv. met reductie: N. Bruinsma tel/fax: 0416-33.50.51 e-mail: tiwesimport@zonnet. nl Video & foto’s, etc. zie: www. algasun.nl klik op “Grand Hotel”

Te huur; vakantiewoning met 4 slpk. max 10 pers. in Eernewoude Friesland. Uniek gelegen op de hoek van een eilandje. Uitsluitend per boot bereikbaar. Zeer veel rust, ruimte en privacy, grote tuin met diverse eigen aanlegsteigers en zitjes. De woning is geheel opgeknapt en zeer comfortabel ingericht. Bed- en badlinnen zijn ruim voldoende aanwezig. Hoogseiz. € 1.750 laagseiz. € 1.250 pwk. In overleg tevens beschikbaar 2 zeilboten e/of 12 pers. zeer luxe sloep. Informatie en foto’s: tel 06-53243876 Frankrijk te huur:

FLORIDA TE HUUR: Onze prachtige rustiek gelegen villa aan bosrand en kreek, met verw. overdekt privé zwembad in Port Charlotte. Vlakbij strand, winkelcentr. golfbanen en alle bezienswaardigheden. Mooi ingericht en een luxe keuken met vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote living, 3 slpk., 2 badk. Alles airco. Grote tuin met steiger. Prijs € 685,- per week. Vanaf 3 weken slechts € 580.- p.w. Bij lang verblijf extra korting. Tel/Fax: 0416-335051 e-mail:: tiwesimport@zonnet.nl Info + video: www.huurhuisflorida.com TE KOOP in de LOT (Fr.) Gezellig vakantiehuis, 7 kamers, 2 badk., Zwembad, grote schuur, four à pain. Rustiek gelegen op 4 ha, prachtig uitzicht, dicht bij dorp. Telefoon, televisie en internet aansluiting. Inl: tel. 0703022535 Onthaasten in comf. vak.

huis in M Fr Rust, ruimte: t goede Fr leven. T 06 22419622 www.gites.nl Les Meillets

Watermolencomplex ,van architect, in Touffailles ,(Tarn et Garonne).Heerlijke plek met zicht op rivier en Romaans Kapelletje ,prachtige omgeving. Moulin 2 /9 pers, Pigeonnier 2/5 pers. Voor familie of met z’n tweeën. Een goed idee voor de periode sept/okt/nov?? www. watermoleninfrankrijk.nl tel 0418 552443 jp.thole@planet.nl TE HUUR SchouwenDuiveland Zeeland luxe chalet op 325m2. Slechts 200m vh rustige Nrdzeestrand tussen de Brouwersdam en Noordwelle. Ligt tegen natuurgebied, 1 sl. k 2 bedden 1 sl.k 3 bedden. Niet roken, geen honden. Prachtig binnen zwembad, speeltuin, sauna enz. Goed restaurant. Zeer kindvriendelijk. Info e.asselbergs@zeelandnet.nl 0652270804 Vrijstaande woonboerderij te koop in

Friesland, Echtenerbrug, De Kempenaersweg 17 Bent u liefhebber van natuur en wilt u in een landelijke, rustige en waterrijke omgeving vertoeven? Dan is deze geheel gerenoveerde woonboerderij met unieke ligging

(verkeersvrij gelegen) geknipt voor u! Het gezellige Lemmer ligt op 8 km. Amsterdam is via de A6 binnen een uur te bereiken. Prijs € 595.000,-- k.k. Eigen grond 3120 m2. Inl: 06-19007255. Te huur in Beieren Vakantiehuis voor familie & vrienden (- 12 personen) in Garmisch-Partenkirchen aan de voet van de Zugspitze. Voor info: www.chalethaushamburg.de TE HUUR: GIETHOORN Luxe 5 pers. chalet met mooi terras en aanlegsteiger, aan het water in waterrijk Giethoorn, op park Resort Venetië. Chalet is met de auto bereikbaar. Info: www.giethoornchaletslien.nl of bel 06-53303499.

en aparte ruimte inclusief nieuwe was-droogcombinatie en CV ketel in eigendom. Het appartement wordt gestoffeerd en deels gemeubileerd opgeleverd. Berging in kelder. Vraagprijs: 235.000 euro. Info: p.steerneman@kpnmail.nl San Pedro/Marbella te koop om gezondheidsredenen: luxe appartement, begane grond, direct aan boulevard/ zee. 3 slaapkamers, 2 badkamers, gastentoilet, bijkeuken, patio garage,berging, 2 zwembaden. Conciërge, 24 uurs bewaking. Opp.183m2 incl terras aan grote tuin bebouwd 138m2 Vraagprijs € 545.000.-- Inl.mobil 06 53 137401.

Genieten In De Algarve

B&B - half - vol - pension Uitvalbasis voor golfers Ook zeer geschikt voor alleenstaanden www.genietenindealgarve.com genietenindealgarve@gmail.com Curacao Te huur, onze prachtige villa (160m2), 6 personen, gelegen aan de Caribische zee. (Jan Thiel) 2 twee persoonsslaapkamers voorzien van een eigen badkamer (douche) en wc en 2 één persoons-slaapkamers (gedeelde douche). Airco op iedere slaapkamer. Een luxe keuken met o.a. afwasmachine, oven, magnetron en wasmachine. Een fantastische veranda (40m) met uitzicht op zee! Jan Thiel beach is op nog geen 5 minuten lopen. Het gebruik is inclusief bedlinnen en (bad) handdoeken. Meer informatie: g.bertels@planet.nl Te koop: Appartement (51m2) in oud centrum Maastricht. Gelegen op de eerste etage van een rijksmonument, 4 jaar geleden opgeleverd en dus in perfecte staat van onderhoud. Woonkamer/ keuken met alle apparatuur en eiken houten vloer. Slaapkamer met design inloop badkamer

GRIEKENLAND PELOPONNESOS MESSINIA

Apartmenten te huur in “Paris Village”, 35 km ten ZW van Kalamata. NL eigenaar regelt alles (auto, zeilen, golf, etc.) www.parisvillage.gr Vrijstaande villa te koop in Portugal-Tavir a Estorninhos Bent u liefhebber van golf en wil u in een heuvelachtige rustige omgeving vertoeven? Dan is dit gezellige huis in Portugal Algarve geknipt voor u! Golfbaan Monte Rei ligt op 8km. De mooie stad Tavira ligt op 15 km afstand. Vraagprijs € 175.000,--. Inl. 06-19007255 SCHOENAKER ACADEMIE

voor Individualpsychologie Opleidingen Counselor en Encouraging Trainer Tel. 038-3856543 www.schoenakeracademie.nl Marbella, te huur zeer luxe 3k app. Complex met verwarmd binnenbad, fitness en tennisbaan. Volledig ingericht. Rotary korting. www.albatrosshill.org

RotarY magazine 31


Wereldhave, innovatief in social shopping

Eigen projectontwikkeling

Duurzame kantoorlocaties

Lokale kennis en aanwezigheid

Dominante winkelcentra

Wereldhave richt zich in Nederland op de herontwikkeling, vernieuwing en uitbreiding van winkelcentra. Met middelgrote, regionaal dominante winkelcentra in Arnhem, Capelle aan den IJssel, Maassluis, Leiderdorp, Eindhoven, Etten-Leur, Purmerend en Roosendaal streeft het team van Wereldhave Nederland naar continue verbetering. Innovaties worden daarbij niet uit de weg gegaan. Zo lanceerde Wereldhave Nederland als eerste ‘online’ winkelcentra ter versterking van de fysieke winkelcentra. Zo wordt de reikwijdte van de winkelcentra door toepassing van een combinatie van offline, online en social media middelen optimaal benut, zowel voor de huurder als de consument. Een winkelier die zijn aanbiedingen ‘tweet’ via de website of een korte video plaatst via Snipper op de ‘digitale winkelruit’ van de website zijn voorbeelden van deze middelen. Andere recente initiatieven zijn gratis WiFi in de centra en publieke leestafels. Wereldhave maakt van haar winkelcentra een aantrekkelijke omgeving voor zowel huurder als consument.

Nassaulaan 23, 2514 JT Den Haag - tel. (+31) 70 346 93 25, fax (+31) 70 363 89 90 - investor.relations@wereldhave.com - www.wereldhave.com Wereldhave N.V., beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Rotary Magazine september 2012  
Rotary Magazine september 2012  

Rotary Magazine september 2012

Advertisement