Poldervilla Spanbroek

Page 1

Poldervilla Spanbroek

Rood | ArchitectenPoldervilla Spanbroek

Rood | Architecten

Introductie De woning is onderdeel van een klein

We hebben een huis willen maken dat op een

nieuwbouwplan. De bouwkavel van de woning

vanzelfsprekende wijze onderdeel is van deze plek.

vormt een uitloper van het plangebied. Deze is

Het bestaat uit twee bouwdelen. De kleinere schuur

onderdeel van de overgang van de woonomgeving

staat pal op de erfgrens en sluit daarmee aan op

naar de omliggende landerijen. De langgerekte

de richting van de naastgelegen woningen. Het

kavel gaat bijna geheel op in dit landschap.

hoofdvolume van het huis, waarin de woonfuncties zijn opgenomen, is daarentegen uitgelijnd met de

Het op een harmonieuze wijze onderdeel uitmaken

sloot die aan de andere zijde de kavel begrenst.

van dit landschap geeft het wonen op deze plek

Deze sloot loopt schuin weg, en daardoor staat

zijn bijzondere en specifieke kwaliteit. DĂ­t is de

dit deel een klein beetje gedraaid ten opzichte

reden om hier te willen wonen. Onderdeel zijn

van de eigen schuur en de andere woningen. Het

van een bijna oneindige ruimte. Vrij zicht hebben

huis wendt zich hierdoor als het ware een beetje

op de omliggende weilanden met daarboven de

af van de bewoonde wereld en richt zich op het

Hollandse luchten. De aanwezigheid van natuur in

landschap met alle kwaliteiten die zij te bieden

de vorm van groen, akkerbouw en veeteelt.

heeft.

De wind waait, frisse lucht, de kleuren die

De toegang van het huis bevindt zich tussen

overheersen zijn intens groen, blauw, grijs en wit.

de twee bouwdelen. De verdraaiing van het

Het gras beweegt, de zon laat zich zo nu en dan

hoofdvolume is hier ervaarbaar. Van hieruit betreed

even zien, wolken trekken over, schaduwen kruipen

je de leefruimtes en ontmoet je vervolgens het

over het land. De tijd is hier verbonden met de

landschap. Het voelt als thuiskomen.

natuur en haar seizoenen. Je ervaart rust en ruimte, je voelt je vrij.

begane grond


verdieping
doorsnedeTot slot Als ik dit huis bezoek word ik steeds weer overvallen door een gevoel van: wauw!, wat een uitzicht, wat een mooie tuin en wat een fijne leefruimtes. Een echt gezellige gezinswoning. De drie grote vensters, die op een intense manier de leefruimtes binnen vervlechten met de buitenwereld, blijven daarbij tot de verbeelding spreken. In het bijzonder het grote venster bij de haardpartij in het hart van het huis ervaar ik zelf steeds weer als een baken van rust. Dit hebben we goed gedaan met elkaar. Samen hebben we een fijn en passend huis gemaakt.

Poldervilla Spanbroek COLOFON architect

Marcel Rood aannemer

Aannemingsbedrijf West Friesland tuin

John Koomen opdrachtgever Particulier ontwerp 2013

opgeleverd 2015

vloeroppervlakte 300 m2 BVO


Conradstraat 86 H 1018 NK Amsterdam T. +31 (0) 20 77 57 57 8 E. info@roodarchitecten.nl I.

www.roodarchitecten.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.