Rönsy 2/2012 - Onnellisuuden politiikka

Page 16

16 Rönsy 2/2012

Mikä yhdistää Björn Wahlroosia ja Li Anderssonia?

Perustulo Suomalainenkuvalehti.fi ilmoittaa, että ”keskustelu perustulosta kuhisee taas. Ajatus jokaiselle maksettavasta tulosta saa kannatusta yli puoluerajojen. Siihen samanmielisyys loppuukin.” Rönsyn haastattelut osoittavat, ettei tämä pidä paikkaansa. Perustulon kannattajat esittäytyvät! Jukka Peltokoski Prekaariaktivisti

Simo Ruottinen (vihr.) Yrittäjä

Perustulo on ”kamppailu” nykyisiä voimasuhteita vastaan. Se lisää ihmisten autonomiaa suhteessa markkinoihin ja valtion byrokratiaviidakkoon. Nykyään, ”kun ihminen asioi Kelassa, häntä pelottaa.”

Perustulo on hyvä ja oikeudenmukainen kompromissi vasemmistolaisen tulonjakokamppailun ja oikeistolaisten ääriliberaalien ajatusten välillä.

Osmo Soininvaara (vihr.) Kansanedustaja Perustulo yhdistää äärivasemmistoa ja talousliberaalia oikeistoa. Perustulo lisää ihmisten autonomiaa ja vastuullisuutta itsestään. Toisaalta se työllistää pienipalkkaisia erityisen hyvin. Soininvaara on pragmatisti, kuten aina: ”Perustulosta on vaikea määritellä, minkälaiseen yhteiskuntaan se johtaa.” Soininvaara.

Inka Venetvaara (vihr.) ViNOn entinen puheenjohtaja Perustulo on yhdistelmä ”porvarihenkeä” ja hyvinvointivaltio-ideologiaa. Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen sosiaaliturva tasaa tuloeroja, poistaa köyhyyden häpeän leiman ja jopa parantaa ihmisten mielenterveyttä.

Peter Norra (vihr.)

Jouni Valkonen (pir.)

Norran perustulo olisi vastikkeellinen ja riippuisi tehdyn työn määrästä. Se toteutettaisiin osana ns. ”perustulotyö”-mallia, jonka tavoitteena on vapauttaa ihmiset byrokratiasta ja kehittää hyvinvointivaltiota ”täystyöllisyyden kautta täysonnellisuuteen.”

”Sosialismi ja kapitalismi on molemmat todettu toimimattomiksi systeemeiksi, joten tarvitaan kolmas vaihtoehto. Kyse on globaalista vallan demokratisoinnista ja pääoman uudelleenjaosta. ”

Li Andersson (vas.) Vasemmistonuorten puheenjohtaja Perustulon lisätavoitteena on myös tuloerojen kaventaminen. Viime kädessä perustulo on ”tapa murtaa kapitalistista järjestelmää” ja siirtyä kohti sosialistista yhteiskuntaa, sillä se parantaa työntekijän neuvotteluasemaa suhteessa pääomaan.

Venetvaara.

allisvaaleissa? Ehdolla kunn äiville! ihreille Kesäp Ilmoittaudu V

Vihreät Kesäpäivät Oriveden opistolla 25.-26.8.2012 Vihreät Kesäpäivät on koulutusviikonloppu, jossa käydään läpi kunnallisvaalien tärkeitä poliittisia asiakysymyksiä, opitaan tuntemaan Vihreiden keskeiset vaaliteemat ja perehdytään intensiivisesti oman vaalikampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Luvassa myös vertaistukea ehdokkaille, vapaamuotoista tutustumista, saunomismahdollisuus sekä muuta rentoa iltaohjelmaa. Ilmoittautuminen kesäpäiville päättyy 15.6.! Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.vihreat./kesapaivat Huom. Paikkoja on rajoitetusti, varaa omasi ajoissa!

Andersson.

Jouko Kajanoja (vas.) SKDL:n ja SKP:n konkari Perustulossa tärkeintä on ihmisen vapaus, itsemääräämisoikeus ja yhteiskunnallinen osallistuminen, eli “kontrolloivan ja ahdistavan yhteiskunnan murtaminen.” Utooppisena ideaalina on ns. ”sivistyneiden osuuskuntaihmisten yhteiskunta” jossa toteutuu deliberatiivinen demokratia ja sosialismi.

Kajanoja.

Riippumaton puutarha - Teollisen ruoantuotannon romahdus ja permakulttuurin perusteet Riikka Kaihovaara Pametti ulkopuolisesta energiasta riippumattoman ruoantuotannon puolesta ja opas ekologisesti kestävämpään viljelyyn. Hinta: 15€

Avoin vihreä talous Heikki Sairanen & Jaakko Stenhäll Avoin vihreä talous on lähestymistapa talouden uudistamiseen ja vastaus siihen, miten suomalainen talous voi rakentua tulevaisuudessa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Hinta: 10€

Täydennä kirj ahyllyäsi Visio n uusilla julkaisu illa!

Kemikaalit kulutuksessa Taru Anttonen (toim.) Artikkelikokoelma arjen kemikalisoitumisesta ja kulutustuotteiden kemikaaleista. Mitä kemikaaleja kuluttajan kannattaisi välttää ja miksi? Hinta: 10€

Tilaa kirjat verkosta: www.visili.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.