MB Crusher produktkatalog

Page 1

PRODUKTKATALOG 2023 REDUCE >> REUSE >> RECYCLE SE

MB CRUSHER: INNOVATIV, MÅNGSIDIG, TÅLIG.

I mer än 20 år har MB CRUSHER utvecklat och producerat redskap utformade för alla typer av anläggningsmaskiner, alla storlekar. Med uthållighet och mångsidighet som ledord, uppfann de kreativa grundarna för företaget den allra första käftkrosskopan för grävmaskiner. Investeringar och teknisk utveckling har bidragit till att utveckla produkterna som kan användas till vilken anläggningsmaskin som helst, och förvandla dem till mobila krossar, och förbättra möjligheterna att använda tillgängliga resurser. MB CRUSHER har utveckats genom åren, till att idag vara en referens för kunder runtom i världen, som med sitt rika utbud av produkter ger företagen de bästa tekniska lösningarna.

MB CRUSHERS LÖSNINAR FÖR ALLA TYPER AV

ENTREPRENADMASKINER

Krosskopor, sorteringsskopor, siktskopor, fräsar och sorteringsgripar.

MB CRUSHER erbjuder sina kunder möjligheten att bli mer självständiga och lönsamma, och vilken storlek eller typ av jobb det än handlar om, har MB Crusher en lösning för att effektivisera arbetet.

All utrustning från MB CRUSHER är utformad för att lösa alla situationer även de mest extrema Från kompaktlastare, grävlastare, hjullastare, teleskoplastare och minigrävare på 1.3 ton ända upp till grävmaskiner på 70 ton, det finns alltid en passande lösning med MB Crushers redskap Snabb och enkel montering, det gäller för alla MBs skopor, stora som små.

100% MADE IN ITALY

MB Crusher är ett italienskt företag, som är spritt över hela världen. Hela produktionen för utrustningen är lagd till huvudkontoret i Fara Vicentina i Italien.

Produktutveckling, research, design, produktion, och kontor med säljavdelning och administration täcker en yta på mer än 45.000 kvadratmeter. Här skapas, utformas och produceras varje redskap som når den internationella marknaden tack vare mer än 200 medarbetare 9 filialer världen över, som i samarbete med huvudkontoret arbetar med marknadsföring och assistens alla världsdelar, som i Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Japan, Indien, Ryssland och USA.

Ett nätverk av mer än 230 återförsäljare som bidrar med att sprida MB Crushers produkter i mer än 150 länder.

Upptäck mer

CERTIFIERADE OCH GARANTERADE

PRODUKTER

Garantin för en säker produkt, där man möter de internationella kriterierna för säkerhet, är ett grundläggande krav för våra kunder och för oss på MB CRUSHER. För att intyga detta, certifieras alla aspekter kontinuerligt (från produktionsprocesserna till den färdiga produkten), för att möta gällande lagstiftning, såväl som marknadens och kundens behov, vilka kan vara säkra på att ha en garanterad och certifierad kvalitet på produkterna

PRODUKTCERTIFIERINGAR

2006/42/CE 2014/68/UE

Maskindirektiv PED-direktiv EN 12100:2010

Säkerhet vid konstruktion av maskiner

KVALITETSCERTIFIERING

ISO 9001:2015

System för kvalitetsstyrning

PROCESSCERTIFIERING

UNI EN ISO 9606-1:2017

UNI EN ISO 14732:2013

UNI EN ISO 15614-1: 2008

Kvalificerade svetsprocesser och kvalificerad personal

mbcrusher.com 2 PRODUKTKATALOG 3

MED MB CRUSHER FRAKTIONERAR DU TIDEN.

EN ENDA MASKIN FÖR ATT JOBBA SNABBARE, OCH SAMTIDIGT SPARA TID OCH PENGAR.

FÖRE/EFTER

MB CRUSHERS RESULTAT PÅ OLIKA TYPER AV MATERIAL

BYGGNADSMATERIAL

Rivningsrester Schaktmassor Asfalt Armerad betong Tegel

FÖRE

MB Crushers utrustning omvandlar överblivet material direkt på plats, för att på egen hand återvinna och återanvända materialet, totalt självständingt.

SE VIDEON

Med MB

8 MINUTER

Det är tiden som behövs för att omvandla materialet med MB CRUSHER

1 ENDA MASKIN

Av denna anledning används krosskopan MB CRUSHER på många arbetsanläggningar runtom i världen. 3 olika funktioner i en och samma maskin.

ORGANISKA MATERIAL

Löv Sand och jord

STEN

Kol Porfyr Kalksten Granit

Basalt Marmor Klappersten Kalkputs

EFTER

240 MINUTER 3

Är tiden som krävs för att omvandla 9 ton material, UTAN MB CRUSHER

AVFALL

Sopor

OLIKA MASKINER

3 olika maskiner behövs för att samla ihop, transportera och omvandla materialet UTAN MB CRUSHER.

Plast och nylon

Asfalt Glas Keramik

MALM- OCH METALLRESTER

Slagg och annat metallurgiskt avfall

Gjustsand Kopparslagg

EFTER

Järn Slagg av stål och aluminium

STOLPAR OCH PELARE

Vinstolpar Lyktstolpar Järnvägsslipers FÖRE

EFTER EFTER EFTER EFTER

MATERIAL?

Cementplattor

KONTAKTA OSS

Utan MB PRODUKTKATALOG 5 mbcrusher.com 4

Betongrör Galler FÖRE FÖRE FÖRE FÖRE
Allt på din arbetsplats, till fördel för miljön: -Mindre koldioxidutsläpp -Inga deponikostnader -Ingen onödig förorening pga tunga transporter med överblivet material.
HITTAR DU INTE DITT

MBs KROSSKOPOR

FÖR GRÄVMASKINER, LASTGRÄVARE, HJUL- OCH MINIGRÄVARE

4,5 - 100 ton

FÄRRE VIBRATIONER

Kontrollsystem som minskar vibrationerna på bärarmen.

ENKELT UNDERHÅLL

Enkelt och snabbt underhåll: det krävs inget utbyte av olja.

HYDRAULISKT

SKYDD

Den senaste generationens hydraulsystem förlänger och skyddar grävmaskinens livslängd.

LÅG BULLERNIVÅ

Ramen är byggd för att minimera både buller och vibrationer vid krossning.

GARANTERAD FRAKTIONSSTORLEK

Inställd fraktion garanteras även med slitna käftplattor.

BRED INTAGSSÖPPNING

Maximal bredd på öppningen, den bredaste på marknaden förhållande till entreprenadmaskinen.

OPTIMAL DESIGN

Utformad för att enkelt plocka upp och processa material, samtidigt som den garanterar hög kvalitet och effektiv produktion.

De patentbelagda krosskäftarna förvandlar vilken entreprenadmaskin som helst till ett krossverk.

MB CRUSHERS serie av krosskopor har det bredaste utbudet inom krossningsbranschen, och täcker över 90% av den globala marknaden.

FÅ REDA PÅ MER
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN RIVNINGAR TUNNLAR ARBETEN STADSMILJÖ GJUTERIER SLUTNA MILJÖER AVFALLSÅTERVINNING LEDNINGSARBETEN UNDERHÅLL AV SKOG OCH MARK VÄGARBETEN STENBROTT GRUVOR PRODUKTKATALOG 7 mbcrusher.com 6

FÖR GRÄVMASKINER OCH GRÄVLASTARE

6,5 - 100 ton

MBs krosskopor med käftkrossar, installerade på entreprenadmaskiner, omvandlar avfall till färdigt material med en enda krossning. Mångsidiga och högpresterande maskiner, utformade för att krossa material vid stenbrott, återvinning, byggarbetsplatser stadsområden eller inte, oavsett platsens storlek.

MODELLER

EXTRA TILLBEHÖR

MBs KROSSKOPOR
DAMMBEKÄMPNING MÅTTENHET MB-C50 S4 BF60.1 S4 BF70.2 S4 BF80.3 S4 BF90.3 S4 BF120.4 S4 BF135.8 BF150.10 Rekommenderad grävmaskin ton 6,5 - 10 10 - 18 16 25 18,5 - 29 21 - 32 30 - 45 43 - 80 70 - 100 Rekommenderad grävlastare ton 8 9* - - - - - -Vikt ton 0,75 1,65 2,30 3,00 3,50 4,80 7,50 11,50 Lastkapacitet m 0,15 0,55 0,65 0,70 0,90 1,30 1,80 2,30 Tryck bar 200 250 220 - 280 220 - 280 220 - 280 220 - 280 220 - 280 230 - 280 230 - 280 Returtryck bar < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Oljeflöde** l/min 90 - 120 120 - 150 150 - 220 150 - 220 180 - 220 190 - 250 320 - 380 380 - 430 Öppningsbredd mm 590 610 750 880 910 1205 1300 1450 Öppningshöjd mm 280 500 510 510 540 540 600 700 Mått A mm 1000 1000 1150 1330 1340 1620 1880 2130 Mått B mm 1240 1745 2000 1970 2185 2185 3000 3600 Mått C mm 770 1100 1200 1325 1390 1390 1700 2170 PRODUKTIVITET 15 mm m /h 4 7 9 10 12 15 -20 mm m /h 4,8 7,7 10 11 13,2 16,4 -30 mm m /h 6,3 9 12 13 15,5 19,2 -40 mm m /h 7,8 10,4 14 15 17,8 22 38,750 mm m /h 9,3 11,7 16 17 20 24,8 43,260 mm m /h 10 13 18 19 22,5 27,6 47,670 mm m /h - 14,4 20 21 24,8 30,4 52,280 mm m /h - 15,8 22 23 27,2 33 56,690 mm m /h - 17,1 24 25 29,5 36 61,1100 mm m /h - 18,5 26 27 31,8 38,8 65,6110 mm m /h - 19,8 28 29 34,2 41,6 70,1 73,1 120 mm m /h - 21 30 31 36,5 44,4 74,5 76,6 130 mm m /h - 23 31 33 38,8 47,2 79,1 82,5 135 mm m /h - - - 34 41 48,6 81,3 84,1 140 mm m /h - - - - 42 50 83,5 87,6 145 mm m /h - - - - - 53 85,7 91,1 150 mm m /h - - - - - - 88 95 200 mm m /h - - - - - - - 120
Monteras på bakdelen. ** Hydraulflöde och tryck måste uppnå minst de värden som anges. Multiplicera vikten på ditt material med de värden som återges tabellen för att erhålla produktionstakten av ton/timme. Ungefärlig produktion för medelhårda material.
FÅ REDA PÅ MER MÅTT FRAKTIONSMÅTT B C A 24 MÅNADERS GARANTI MAGNET TIMRÄKNARE PRODUKTKATALOG 9 mbcrusher.com 8

MBs KROSSKOPOR

Montera på hjullastare, kompaktlastare, grävlastare och grävmaskiner för att krossa alla typer av inert material

Trots sin kompakta storlek erbjuder de extremt hög standard för produktivitetstakten, samtidigt som den bibehåller MB Crushers unika högpresterande egenskaper.

Särskilt lämpade för de behov som uppstår på små byggarbetsplatser med begränsade utrymmen.

MÅTTENHET MB-L120 S2 MB-L140 S2 MB-L160 S2 MB-L200 S2 Rekommenderad grävmaskin ton 7,5 - 12 7,5 - 13 11 - 16 12 - 17 Rekommenderad grävlastare*/hjullastare ton 5 - 9 5 - 10 7 - 11 7 - 12 Rekommenderad kompaktlastare* ton 4,5 - 6 4,5 - 6 5 - 7 6 - 8 Vikt ton 0,95 0,98 1,45 1,50 Lastkapacitet m3 0,19 0,20 0,35 0,43 Tryck bar 200 - 250 200 - 250 200 280 200 - 280 Returtryck bar < 10 < 10 < 10 < 10 Oljeflöde** l/min 95 - 120 98 - 150 110 - 200 120 - 200 Öppningsbredd mm 790 800 1180 1185 Öppningshöjd mm 250 250 280 280 Mått A mm 1230 1530 1630 2030 Mått B mm 1230 1230 1300 1435 Mått C mm 800 800 835 835 PRODUKTIVITET 15 mm m3/h 6 8 9 10 20 mm m3/h 7 9 10,2 11,3 30 mm m3/h 9 11 12,7 14 40 mm m3/h 11 13 15,1 16,7 50 mm m3/h 13 15 17,6 19,3 60 mm m3/h 14 16 20 22 FÖR GRÄVMASKINER, GRÄVLASTARE, HJUL-OCH KOMPAKTLASTARE FÅ REDA PÅ MER 24 MÅNADERS GARANTI TIMRÄKNARE
EXTRA TILLBEHÖR FRAKTIONSMÅTT DAMMBEKÄMPNING 4,5 - 17 ton Se lagar och regler för lastning och tippning UNI ISO 14397 1: 2008. ** Hydraulflöde och tryck måste uppnå minst de värden som anges. Multiplicera vikten på ditt material med de värden som återges tabellen för att erhålla produktionstakten av ton/timme. Ungefärlig produktion för medelhårda material. MÅTT A B C PRODUKTKATALOG 11 mbcrusher.com 10
MODELLER

MBs

SORTERINGSSKOPOR

FÖR GRÄVMASKINER, GRÄVLASTARE OCH HJULLASTARE

6 - 50 ton

KONTROLL AV ÖVERBELASTNING

Ett system som minskar belastningen på maskinen vid lastning av material.

OPTIMAL STORLEK

designad för att enkelt plocka upp och hantera materialet.

Monterade på entreprenadmaskinen, är de perfekta för att välja ut och sortera inert material, både före och efter krossning. Avgörande i alla situationer där urval av material av olika storlek är nödvändiga.

UTBYTE AV SORTERINGSPANELERNA

Snabbt och enkelt.

EXTRA TILLBEHÖR

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ÖKAD PRODUKTION

Tack vare den konformade designen och djupet på korgen.

MODELLER

UNDERHÅLL UNITÀ MB-LS170 S2 MB-LS220 S2 MB-S10 S4 MB-S14 S4 MB-S18 S4 MB-S23 Rekommenderad grävmaskin ton - - 6 - 9 9 - 20 20 - 35 35 - 50 Rekommenderad grävlastare ton 8 - 15 - 8 - 9* - -Rekommenderad hjullastare** ton 8 - 15 15 - 25 - - -Vikt ton 1,45 2,80 0,41 1,10 2,00 3,66 Lastkapacitet m 1,10 2,40 0,32 1,10 2,40 3,75 Tryck bar 160 - 200 200 - 250 130 - 150 150 - 200 200 - 250 320 - 350 Returtryck bar < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 5 Oljeflöde*** l/min 80 - 100 120 - 140 40 - 60 60 - 80 120 - 140 160 - 180 Korgens diameter mm 1200 1600 800 1200 1600 1970 Korgens djup mm 900 1225 555 900 1225 1490 Mått A mm 1670 2180 950 1400 1840 2320 Mått B mm 1930 2355 1220 1700 2260 2840 Mått C mm 1360 1790 1010 1440 1870 2350
Enkelt, snabbt och centraliserat.
DAMMBEKÄMPARE
TIMRÄKNARE
FÅ REDA PÅ MER
KIT FÖR KORGSKYDD
24 MÅNADERS GARANTI Monteras på bakdelen. ** Se lagar och regler för lastning och tippning UNI ISO 14397 1: 2008. *** Hydraulflöde och tryck måste uppnå minst de värden som anges.
MÅTT C A A B C B RÖRLEDNINGAR UNDERHÅLL AV GRÖNOMRÅDEN GRUVOR TUNNLAR AVFALLSÅTERVINNING UNDERHÅLL AV SKOG OCH MARK GRÄV- OCH MARKARBETEN ARBETEN UNDER VATTEN ARBETEN STADSMILJÖ SLUTNA MILJÖER GJUTERIER RIVNINGAR VÄGARBETEN STENBROTT PRODUKTKATALOG 13 mbcrusher.com 12

MBs SIKTSKOPOR

FÖR GRÄVMASKINER, GRÄVLASTARE, HJULLASTARE

1,3 - 45 ton

ENKELT UNDERHÅLL

Installerade på entreprenadmaskinen sorterar de materialet direkt på plats. Perfekta för både små och stora arbetsplatser. Tack vare siktvalsarna som kan bytas ut enkelt direkt på plats, kan du växla från ett material till ett annat när det behövs.

ÖKAD PRODUKTION

Utformningen och det breda intagsmåttet garanterar hög och optimal produktion.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

MODELLER

Ramen är utformad för att hålla buller och vibrationer på lägsta möjliga nivå. Enkelt, snabbt och centraliserat. LÅG BULLERNIVÅ
OCH
FÅ REDA PÅ MER
KOMPAKTLASTARE
STÄLL FÖR VALSAR KIT FÖR ATT ÖKA LASTKAPACITETEN*
EXTRA TILLBEHÖR 24 MÅNADERS GARANTI Monteras på bakdelen. ** Se lagar och regler för lastning och tippning UNI ISO 14397 1: 2008. *** Hydraulflöde och tryck måste uppnå minst de värden som anges. endast tillgänglig för modellen MB-HDS207 MÅTTENHET MBHDS207 MBHDS307 MBHDS212 MBHDS312 MBHDS214 MBHDS220 MBHDS412 MBHDS314 MBHDS320 MBHDS323 MBHDS523 Rekommenderad grävmaskin ton 1,3 - 2,8 2,5 - 5 5 - 10 7 - 11 9 - 13 - 10 - 14 13 - 20 18 24 22 - 35 30 - 45 Rekommenderad Grävlastare/hjullastare** ton - - 8 - 9* - 8 - 13 7 - 11 - 9 - 14 11 - 14 12 - 16Rekomenderad kompaktlastare** ton - - 3 - 4 - 4 - 10 4,5 - 10 - - - -Vikt ton 0,098 0,17 0,48 0,72 0,82 1,00 1,20 1,40 2,10 2,40 3,35 Lastkapacitet m 0,05 0,08 0,15 0,35 0,40 0,60 0,55 0,90 1,35 1,65 2,00 Tryck bar 200 220 200 - 220 200 - 250 200 - 250 200 - 250 230 - 280 230 - 280 230 - 280 250 - 300 250 - 300 250 - 300 Oljeflöde** l/min 25 - 35 25 - 35 75 - 100 75 - 100 75 - 120 90 - 150 90 - 150 100 - 160 120 - 160 120 - 160 230 - 250 Mått A mm 740 760 1220 1235 1380 2220 1250 1430 2050 2330 2330 Mått B mm 545 700 815 985 1125 1060 1220 1350 1350 1500 1500 Mått C mm 495 595 710 880 950 890 1110 1250 1250 1250 1620 SIKTVALSAR SIDA 20
MÅTT
C B A RÖRLEDNINGAR UNDERHÅLL AV JORDBRUK OCH GRÖNOMRÅDEN GRUVOR TUNNLAR AVFALLSÅTERVINNING GRÄV- OCH MARKARBETEN ARBETEN STADSMILJÖ SLUTNA MILJÖER GJUTERIER VÄGARBETEN STENBROTT PRODUKTKATALOG 15 mbcrusher.com 14

MBs ROTERANDE TRUMFRÄS

FÖR

3,5 - 35 ton

FÄRRE VIBRATIONER

Utrustad med no torsion system som minskar spänning och stress på grävmaskinens arm.

PÅLITLIG

Det finns nerkylningssystem som minskar grävmaskinens oljetemperatur vid tung användning.

Perfekta för alla användingsområden som kräver exakt och effektiv fräsning av kompakta material.

Det är den enda trumfräsen på marknaden som har Direct Drive Twin Motor System, vilken fördelar kraften från de de båda trummorna och för över energi där den behövs som mest.

VATTENTÄT

De är lämpade för arbete under vatten

MÅTT

MODELLER

EXTRA TILLBEHÖR

TRANSMISSION KIT**

STARKARE
24 MÅNADERS GARANTI UTBYTBARA TRUMSET (LOW-SET / FULL-SET) TRUMSKYDD** PIGGAR FÖR STEN OCH ASFALT KIT FÖR JUSTERING AV SKÄRDJUP** DAMMBEKÄMPNING *ROTATIONSKIT** POWER
MÅTTENHET MB-R500 MB-R700 MB-R800 MB-R900 Rekommenderad grävmaskin ton 3,5 - 11 6 - 13 10 - 22 19 - 35 Rekommenderad kompaktlastare* ton 3,5 - 6 6 - 10 -Vikt ton 0,30 0,60 1,00 1,40 Skärbredd mm 450 890 1015 1130 Slagkraft N 19600 19600 33900 40000 Hastighet/Min. (minimum - maximum) rpm 80 - 120 80 - 110 60 - 80 60 - 80 Utgående moment Nm 5000 5000 10000 13200 Tryck bar 300 - 350 300 - 350 300 - 350 300 - 350 Returtryck bar < 4 < 4 < 4 < 4 Oljeflöde** l/min 60 - 120 110 - 180 200 300 250 - 350 Trumdiamter mm 500 500 600 680 Mått A mm 500 895 1015 1130 Mått B mm 500 500 600 680 Mått C mm 820 930 1120 1375
nödvändigt ** Endast tillgänglig för modell MB-R500
*rotationssystem
av trummorna kan enkelt göras på plats, i total säkerhet. BYTE AV TRUMMOR Utrustad med power boost för att fördela kraften
roterande frästrumman som behöver mer kraft.
Bytet
till den
SLITSTARK
Utrustad med slittåliga plattor för att skydda den centrala kroppen. GRÄVMASKINER OCH KOMPAKTLASTARE FÅ REDA PÅ MER Se lagar och regler för lastning och tippning UNI ISO 14397 - 1: 2008. ** Hydraulflöde och tryck måste uppnå minst de värden som anges.
C A B RÖRLEDNINGAR SKALNING GRUVOR TUNNLAR GRÄV- OCH MARKARBETEN ARBETEN STADSMILJÖ UNDERHÅLL AV JORDBRUK OCH GRÖNOMRÅDEN SLUTNA MILJÖER ARBETEN UNDER VATTEN RIVNINGAR VÄGGARBETEN STENBROTT PRODUKTKATALOG 17 mbcrusher.com 16
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

FÖR GRÄVMASKINER

1,3 - 30 ton

Utformade för att sortera och välja ut vilka solida material som helst Tack vare de utbytbara klorna och den hydrauliska rotationen på 360° klarar de hantering av stora belastningar och udda former.

FÄSTE

En lutande fästplatta ökar redskapets räckvidd.

LÅG BULLERNIVÅ

Tack vare silent blocks.

UTBYTBARA BLAD

De vändbara och dubbelsidiga skärstålen kan bytas ut på plats.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

MÅTT

MODELLER

SÄKER EXTRA TILLBEHÖR SIDA 21

D F E G B C A GRUVOR RÖRLEDNINGAR UNDERHÅLL AV SKOGSOMRÅDEN ARBETEN STADSMILJÖ RIVNINGAR VÄGARBETEN STENBROTT UNDERHÅLL AV JORDBRUK OCH GRÖNOMRÅDEN TUNNLAR SLUTNA MILJÖER PRODUKTKATALOG 19 mbcrusher.com 18

MBs SORTERINGSGRIP
FÅ REDA PÅ MER
Utrustad med skyddsfunktion som hindrar att klorna tappar kraft vid eventuell trycksänkning. MÅTTENHET MB-G350 S4 MB-G400 S4 MB-G450 S4 MB-G500 S4 MB-G600 S4 MB-G900 S4 MB-G1000 S4 MB-G1200 S4 MB-G1500 S4 Rekommenderad grävmaskin ton 1,3 - 2,6 2,4 4 3,5 - 5,5 5 - 7 6 - 12 12 - 18 18 - 25 18 - 30 20 - 30 Vikt ton 0,085 0,200 0,288 0,420 0,67 0,78 1,62 1,65 2,05 Kapacitet (stängda klor) m3 0,03 0,07 0,10 0,18 0,29 0,43 0,44 0,71 1,43 Rotation Grader 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° Oljetryck (rotation) bar 130 - 170 130 - 170 150 - 200 160 - 200 160 - 200 160 - 220 200 - 250 200 - 250 200 250 Oljeflöde (rotation) l/min 5 - 10 8 - 12 10 20 15 - 25 25 - 35 25 - 35 60 - 80 30 - 40 30 - 40 Maximalt oljetryck (öppning - stängning) bar 180 - 220 180 - 220 180 - 220 180 - 250 250 - 300 300 - 350 300 350 300 - 350 300 - 350 Maximalt oljeflöde (öppning - stängning) l/min 15 - 20 20 - 25 20 - 30 30 - 40 50 - 60 60 - 70 70 - 90 70 - 90 70 - 90 Mått A mm 795 1050 1300 1500 1860 1860 1810 2115 2475 Mått B mm 570 780 865 980 1175 1175 1385 1450 1700 Mått C mm 233 330 425 415 540 540 525 590 810 Mått D mm 615 825 960 1095 1380 1380 1500 1670 2000 Mått E mm 490 675 770 855 1000 1000 1170 1185 1365 Mått F mm 283 375 520 530 740 740 640 810 1110 Mått G mm 350 400 475 555 650 930 1015 1235 1535

SIKTVALSAR

FÖR SIKTSKOPOR

SIKTVALSARNA KAN ENKELT BYTAS UT PÅ PLATS

EXTRA TILLBEHÖR

FÖR SORTERINGSGRIPAR

ELEKTRISKT KIT (FÖR FUNKTION MED TVÅ SLANGAR) 12 V

REMOTE POWER CONTROL SYSTEM

SIKTNINGS-KIT RQ8/RQ15/RQ20/RQ50

JUSTERING* 8/15/20/50 mm

MIXER-KIT RM

ROTATION POWER EXTENDER KNIT

För att kunna använda 360° rotation, även om grävmaskinen bara har två slangar.

Kontrollera klornas stägningskraft direkt inifrån hytten.

TANDADE SIDOPLÅTAR

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Luftning av jord Luftning av kompost Krossning av kol Krossning av glas Krossning av gipsplattor

För att fördubbla gripens rotationskraft och smidigt hantera tunga material.

KIT FÖR FINSIKTNING RE8/RE16

INSTÄLLNING* 8,5/16 mm

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Siktning av fuktig och torr jord

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Sikting av torr och blöt jord Luftning av jord Valsar stängt läge.

RC-KIT FÖR KOMPOSTERING

INSTÄLLNING* 36,5 mm

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Volymminskning av blad,kvistar och grenar av mindre storlek. Kompostering

För att hantera material med udda former.

24 MÅNADERS GARANTI

MULTIFUNKTIONELLA SKÄRSTÅL GUMMISKYDD

För att hantera udda former.

SKYDDSPLÅTAR FÖR MINDRE MATERIAL

För att plocka upp, hantera och behålla finkorninga material.

KIT FÖR TÄTARE TILLSLUTNING

För att enklare hantera tunga material med udda former med bättre tillslutning och större kontroll.

För hantering av ömtåliga material.

Sida 14-15 Sida 18-19
PRODUKTKATALOG 21 20 mbcrusher.com

SMART REMOTE CONTROL

Med MB CRUSHERS

innovativa lösning kan du i realtid övervaka produktens användning, och spåra hur den används

SMARTARE SÄKRARE OCH MER KONKURRENSKRAFTIG ENKLARE ATT ANVÄNDA

MB S.p.A. (Huvudkontor)

Via Astico, 30/A - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia +39 0445 308148 +39 0445 308179 info@mbcrusher.com

MB FRANCE SARL

320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris (Siège social)

71 Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest (Bureaux commerciaux) 0800907761 +33 04 26074292 info@mbfrance.fr

MB DEUTSCHLAND GMBH

Linprunstraße 49, D-80335 München (Hauptsitz)

Im Greut 10, 72406 Bisingen (Zentrallager) 08007237174 +49 (0) 74789290529 info@mbcrusher.de

MB RUS 000 «МБ РУС»

127030, Г МОСКВА, УЛ СУЩЁВСКАЯ, Д. 21, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ./ОФИС I/502 головной офис) 620049, Екатеринбург пер Автоматики, д.3 (

MB S.p.A. (Produktion)

Via Astico, 30 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia +39 0445 308148 +39 0445 850335 info@mbcrusher.com

MB S.p.A. (Logistikcentral)

Via Astico, 34 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia +39 0445 308148 +39 0445 850335 shipping@mbcrusher.com

MB CRUSHER INDIA PVT. LTD. Office No. C, 1st Floor, D Building, MBC Park, Near Hypercity Mall, Kasarwadavali, Thane West, Thane - 400615, Maharashtra +91 22 4970 6759 info@mbcrusher.in

MB SHANGHAI

磨宝商贸(上海)有限公司

中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢三层311-21室

ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR UTVALDA MODELLER

MB JAPAN 株式会社

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内1-5-35 (新座本社)

〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5 商船三井ビル617 (神戸オフィス)

048-423-2298 (新座本社)

078-381-5960 (神戸オフィス)

048-611-7865 info@mbcrusher.jp

MB CRUSHER WORLDWIDE
CRUSHER
BRASIL Comercio
Av.
São
+55
MB AMERICA, INC. 8730 Technology Way, Reno, NV, 89521 (Headquarters) 1203 E. Mountain St., Kernersville, NC, 27284 (Branch Office) 855 MB CRUSH (855 622 7874) 775 853 1058 (Headquarters) 336 663 6373 (Branch Office) 775 455 4196
обособленное подразделение) 8-800-100-94-37 info@mbcrusher.ru MB
DO
de equipamentos Ltda
Paulista, 2006 Cj 410-01310-200
Paulo SP Brasil
11 9830 66555 info@mbcrusher.com.br
info@mbamerica.com
+86 21 543 76037 info@mbcrusher.cn
22 mbcrusher.com 23 PRODUKTKATALOG
Ovan
MBCRUSHER.COM SE MB CRUSHER mktg dpt | Rev. 2023/05
nämnda uppgifter är inte bindande, då tillverkaren förbehåller sig rätten att göra förbättringar av sina produkter när som helst och utan förvarning.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.