Page 1

ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

BUCHET DE LUMINI – Poeme – Tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Laurenţiu Streza – Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

De acelaşi autor: Speranţele iubirii, Editura Marc – Braşov, 2010

~2~


BUCHET DE LUMINI

ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

BUCHET DE LUMINI – Poeme – „Gândește cu inima și simte cu mintea”

editura PIM Iaşi, 2013

~3~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Redactor: Marcela Ştefănescu Design coperţi: Ioan Muntean (prelucrare foto web) Ilustraţie: Marcela Ştefănescu Corectura: Andrei Ştefănescu Tehnoredactare: Ioan Muntean

Copyright © 2013 Romeo-Nicolae Ştefănrscu toate drepturile rezervate autorului Publicat de Editura PIM – Iaşi Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ŞTEFĂNESCU, ROMEO NICOLAE Buchet de lumini/Romeo-Nicolae Ştefănescu - Iaşi: Editura PIM, 2013 ISBN: 978-606-13-1652-6

821. Tipărit la Tipografia PIM Iaşi Ediţia I, tiraj 333 exemplare Telefon 0730086676 www.pimcopy.ro

Mulţumesc pe această cale Mănăstirii Sfântul Nectarie – Şinca Veche, Mănăstirii Brîncoveanu – Sâmbăta de Sus şi celor care au făcut posibilă apariţia acestei cărţi. Autorul tel. 0763.978.237 e-mail: asiiivro@yahoo.com

~4~


BUCHET DE LUMINI

Cuprins CUPRINS ____________________________________________________ 5 POEZIA MĂRTURISIRE _________________________________________ 7 CUVÂNTUL ROSTIT ____________________________________________ 8 BINECUVÂNTARE ______________________________________________ 9 GÂNDURI DE LUMINĂ __________________________________________ 10 CE MARE EȘTI TU _____________________________________________ 11 ÎMBRĂȚIȘAREA LUI DUMNEZEU ____________________________________ 13 DRAGOSTE PERFECTĂ __________________________________________ 14 DUHUL PĂCII _______________________________________________ 16 HAINA SUFLETULUI MEU ________________________________________ 17 ICOANA ___________________________________________________ 18 SUFLETE LOCUITE ____________________________________________ 20 LUMINĂ SFÂNTĂ _____________________________________________ 21 IUBIRE LINĂ ________________________________________________ 22 MĂRIRE ȚIE MARIE ___________________________________________ 23 LA NAȘTEREA TA DOAMNE IISUSE __________________________________ 25 TIHNA DINTRE LUMI___________________________________________ 26 CRUCEA IERTĂRII NOASTRE ______________________________________ 27 CERURI DESCHISE ____________________________________________ 28 ÎNTÂLNIRE DE TAINĂ __________________________________________ 29 GÂNDUL OMULUI BUCURIA DOMNULUI _______________________________ 30 GÂND DE RUGĂCIUNE __________________________________________ 31 GREUTATEA CREDINȚEI_________________________________________ 33 ICOANA SUFLETULUI __________________________________________ 34 IUBIRE SFÂNTĂ DE DUMNEZEU ____________________________________ 36 LUMINA LUMII ______________________________________________ 37 MESAJ DIN RAI ______________________________________________ 38 MÂNĂSTIREA _______________________________________________ 39 MULȚUMIRI DIN ZORII ZILEI ______________________________________ 40 LUMINA INIMII ______________________________________________ 41 NUMELE DOMNULUI __________________________________________ 44 OCHIUL LUMINII _____________________________________________ 45 LUMINA DINTRE NOI __________________________________________ 46 CLIPE DE LUMINĂ ____________________________________________ 47 RUGA DOMNULUI ____________________________________________ 48 DOAMNE IISUSE _____________________________________________ 49 ÎNGER DE LUMINĂ ____________________________________________ 51 DRAGOSTEA DIN DRAGOSTE ______________________________________ 52 LUMINA VIEȚII ______________________________________________ 53 CUVÂNTUL LUMINĂ-RAZĂ DE LA RĂSĂRIT ȘI CEI DOISPREZECE SÂMBURI DE RAZĂ ____ 54 PIETRELE CREȘTINĂTĂȚII _______________________________________ 56 BUCURIILE SLAVEI TALE ________________________________________ 57 RUGĂCIUNE ________________________________________________ 58 SCHIMBAREA LA FAȚĂ __________________________________________ 59 CERERE CĂTRE DUMNEZEU ______________________________________ 62 RUGA DE DIMINEAȚĂ __________________________________________ 63 OAMENILOR LUI DUMNEZEU _____________________________________ 66 CUNUNA SFÂNTULUI ARSENIE BOCA ________________________________ 67 ~5~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro SCARA PĂRINTELUI TEOFIL PĂRĂIANU _______________________________ 70 ICOANĂ FEREASTRĂ DE LUMINĂ____________________________________ 71 RUGĂCIUNEA POCĂINȚEI ________________________________________ 74 RUGĂCIUNEA TĂCERII __________________________________________ 75 RUGĂCIUNEA CANDELEI ________________________________________ 78 L-AM CĂUTAT PE DUMNEZEU _____________________________________ 79 RUGĂCIUNEA LUMINII _________________________________________ 81 POEZIA INIMII_______________________________________________ 82 RUGĂCIUNEA MINŢII AŞEZATE-N INIMĂ _______________________________ 83 SĂ FIM LUMINI ______________________________________________ 84 URMELE PAȘILOR MEI __________________________________________ 85 PACEA DRAGOSTEI ____________________________________________ 87 CEASURILE LUMINII VIEȚII _______________________________________ 89 ÎNGERUL MEU PĂZITOR _________________________________________ 90 DIN PREAPLINUL SUFLETULUI MEU _________________________________ 92 PORUMBELUL DIN IERUSALIM ____________________________________ 93 EMOȚIILE UNEI INIMI __________________________________________ 94 RUGĂCIUNEA IUBIRII __________________________________________ 96 E TIMPUL _________________________________________________ 97 LUMINĂ DE TREZVIRE __________________________________________ 98 LUMINA IUBIRII ____________________________________________ 100 CUNUNA VIEȚII ______________________________________________ 101 DARURILE SFÂNTULUI NICOLAE __________________________________ 102 BUCHET DE LUMINI __________________________________________ 104 CALEA - ADEVĂRUL ȘI VIAȚA ____________________________________ 105 LA MULŢI ANI ! _____________________________________________ 106

~6~


BUCHET DE LUMINI

POEZIA MĂRTURISIRE

Romeo-Nicolae Ştefănescu a descoperit poezia mai târziu, după câte se pare, şi a asociat această descoperire cu mărturisirea credinţei, aşa cum demonstrează textele sale grupate sub titlul Buchet de lumini. Credinţa aduce lumină în lucruri şi toate textele nu sunt altceva decât exprimarea bucuriei de a rămâne în lumină. Nu este vorba în primul rând de lumina materială, ci de lumina de dincolo de lucruri, de raţiunea lor de a exista, fapt pe care, prin cuvântul poetic, îl caută, îl descoperă şi îl exprimă: „Ca într-un buchet de Lumini suave, sacre, calde şi înaripate, /Îngerii Domnului s-au bucurat /căci gândul meu plutea, era aproape alb imaculat,/la Tine, Doamne, el zbura, Te căuta şi se înălţa” ( Buchet de Lumini ). Dumnezeu Lumină, raţiunea tuturor lucrurilor, inspiră cele mai multe texte din acest volum: „Ce mare eşti Tu, Doamne, /Luminile Tale sacre/Le-ai aşezat în noi, cei fără de păcate, /de la început, când neai creat.” (Ce mare eşti Tu). Multe poezii au caracter de rugăciune. Autorul dă slavă lui Dumnezeu, cântând bucuria de a exista, de a avea ocrotitor şi Mântuitor: „Venit-a rază sfântă de iubire,/De la Răsărit la Viflaim,/Te-ai aşezat în ieslea mântuirii noastre,/Coborând când steaua sus răsare,/Ai pogorât iubirea Ta cea mare, Doamne,/ca o lumină vie...” (La naşterea Ta, Doamne Iisuse). Poemele lui Romeo-Nicolae Ştefănescu sunt poeme ale luminii harului şi, în acest sens, se apropie de poezia lui Ioan Alexandru. De altfel, fiorul imnic, de bună factură, caracterizează cele mai multe texte. I se pot reproşa autorului o diluare a discursului, o reluare prea insistentă a anumitor imagini şi o dezvoltare pletorică a anumitor imagini. Braşov, 10 dec. 2012

Pr. Prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu

~7~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

MOTTO:

„Dacă cuvântul pe care te pregătești să îl rostești nu este mai frumos decât liniștea nu îl mai spune” W. Shakespeare

Cuvântul rostit

„Dacă, cuvântul pe care vrei să îl rostești, înseamnă, bucuria și iubirea, de a dărui tot ce ai tu mai frumos în tine, atunci acoperă liniștea cu acest cuvânt al tău... Rostește-l ca să-l dăruiești și celorlalți”

19.06.2009

~8~


BUCHET DE LUMINI

Binecuvântare

În post și rugăciune după spovedanie inimile noastre golite de relele petrecute le-a încărcat Iisus cu darurile Sale Harul Cel Mare aleasă binecuvântare.

13.05.2010

~9~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Gânduri de lumină Un gând curat am luat din cerul alb imaculat l-am așezat în mintea mea să-mi spună inima vibrația și puterea sa am stat apoi și-am ascultat frecvența aceea 33...de neuitat la Dumnezeu m-am conectat era de neimaginat ce gând curat eu am aflat când Lumina Lui iubirea-gând m-a înălțat și din înalt m-a privit Iisus apoi a coborât m-a luat de mână și m-a îmbrățișat.

11.09.2009

~ 10 ~


BUCHET DE LUMINI

Ce Mare Ești Tu Doamne, ale Tale dintru ale Tale, Ai lăsat în lume mila, pacea și iubirea, Edenul în dar ne-ai dat, Pământul...Dar ni l-ai lăsat... l-ai luminat. Ce Mare Ești Tu...Doamne, Luminile Tale Sacre, Le-ai așezat în noi, cei fără de păcate de la început, când ne-ai creat. Grădina Edenului ai coborât-o din cerul Tău și ai sfințit-o, Să trăim ca Sfinții între cete de Arhangheli și Îngeri albi, Dar n-am știut atunci să păstrăm... Lumina Ta cea Mare, am stins-o, cu marele păcat, Măr de aur noi am luat... n-am ascultat de Tine Doamne ne-am rușinat, când l-am mâncat... Și am ieșit din poarta veșniciei Tale, iar în lume stricăciune și pieire a venit... trupurile noastre au adormit... căzut-au din Lumina Ta, Cerească... s-au înlumit... și lut alb... au devenit, Veșnicia noastră, noi am prăpădit. Dar n-ai uitat vreo clipă...Doamne, să ne lași Lumina Ta... speranță, Pe Iisus Emanuel, L-ai coborât în lume... să împlinească voia Ta... Cerească, ~ 11 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

El Hristosul, ce în lume a murit... pe cruce, să ne răscumpere... Lumina veșniciei noastre. Cănd vei reveni Tată Ceresc... Edenul pierdut, Îl vei lăsa din nou în lume, Pacea și Lumina Ta... va fi din nou... o veșnie vie, pe acest Sfânt Dar... Sfânt, numit Pământ

01.08.09/07:50-07:58

~ 12 ~


BUCHET DE LUMINI

Îmbrățișarea lui Dumnezeu

Iată-mă... eu sunt... am venit Ia-mă în brațe... Doamne.

26.06.2011/10:50 Romeo - Nicolae - ASiIiVro

~ 13 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Dragoste perfectă Văd cerul deasupra mea și cum curge Lumina Ta Doamne Aleluia. Îți mulțumesc că iar m-ai ascultat... deși demult eu Te-am lăsat... uitat. Îți mulțumesc că m-ai iertat din nou. Lumina Ta m-a mângâiat, darul Tău parcă m-a sfințit, ochii inimii au strecurat lacrimile mele ce-au plecat spre Tine Doamne. Am rămas plin de iubire compasiunea Ta am așezat-o între inimă și minte. Sufletul meu... s-a așezat cuminte... în Lumina Ta celestă... ~ 14 ~


BUCHET DE LUMINI

și văd acum împărăția Ta eternă... și cum iubirea mea se înalță în tăcere... e doar un fir de lumină sufletească pornit spre cerurile Tale sacre... ce s-au dat ușor de-o parte. Ea s-a așezat aproape de sălașul Tău cel Sfânt și mare. Ca om atât îți pot lăsa ofrandă... Iubirea mea așezată în lumina sufletului meu ce Ție Doamne ți-o las toată... și știu acum prin Duhul Tău cel lucrător... că o să lași din nou răspunsul Tău... în lumini de curcubeu... peste mintea și inima mea deschise ce le înalț zi de zi... la Tine. Simt că în fiecare zi din față voi avea... Dragostea Ta cea Sfântă... Dragostea Ta cea inveciuită... Dragostea Ta perfectă... Dragostea Ta minunată... Dragostea adevărată.

01.12.2009

~ 15 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Duhul păcii Când lumea ai creat-o Doamne... ai revărsat izvoarele tale calde. Duh de pace luminat în tot ce este... ai lăsat... când lumea asta în păcat... s-a cufundat. Te-ai întors Doamne iar spre noi... Duhul păcii L-ai lăsat, prin Fiul Tău ceresc, Hristosul cel Domnesc-Dumnezeiesc. Patimi vii a luat cu El... și tot păcatul lumii l-a spălat, după ce l-a ridicat. Pământul în lumină l-a lăsat... când Duhul păcii de Rusalii iar l-a așezat din loc înalt l-a pogorât pe noi, creștinii cei, ce am rămas goi. Cu Lumina Ta Doamne ne-ai sfințit... și-Ți simțim întreaga-ți slavă, de la sud la nord... și de la răsărit la asfințit, Iubirea Ta Doamne... EMANĂ.

07.06.2009

~ 16 ~


BUCHET DE LUMINI

Haina sufletului meu În ziua a șasea, Doamne... Tu m-ai zămislit, din lut și Duh... Doamne... Tu m-ai însuflețit. În haină nouă... Doamne... Tu m-ai îmbrăcat, suflet alb și prea-curat... mie Doamne... mi-ai lăsat, Să umblu în această lume... cu gândul alb... imaculat și la Tine Doamne... înălțat, Făptură de lumină eu să fiu... în lume cu nădejde... cu credință... și iubire.

25.07.2009

~ 17 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Icoana Icoane minunate, În suflete purtate, Până la Adam, Apoi uitate încuiate, Sărăcite suflete căzute, Până la venirea Ta Iisuse, În vreme de răscruce, Mahramă purtătoare, De chipul Tău Iisuse, Jertfit pe cruce, Și Har lăsat în dar, La Cincizecime, De la venirea Ta Iisuse, Chipul tău pe cruce, Orice om îl vede, Când este la răscruce, Bisericile toate, S-au împodobit, Cu sfintele icoane, Chipuri binecuvântate,

~ 18 ~


BUCHET DE LUMINI

De lumina Ta Sfințite, Bisericile albe, Și sufletele,ridicate, În Liturghia Cerească, Apoi înapoiate, În Vera Icon... Toate, Sfinte chipuri albe, Icoane purtătoare, De har mijlocitoare, Creștinului ce are, Credință iubitoare, Pentru Dumnezeul, Tuturor Creștinilor, Mântuitorul Oamenilor

14.08.2009

~ 19 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Suflete locuite Sufletele noastre sunt purtătoare de emoții și vibrații ale luminii Uneori sufletul meu e locuit de îngeri Alteori de gânduri... și mintea mea uneori coboară... în inima sufletului unde își purifică mișcarea.. către minunata suflare a cuvântului căutând lumina zăgăzuită liber în adâncurile Dumnezeului din mine.. pe care îl salut și îl cuprind... de fiecare dată când îl întâlnesc... cu o adâncă și smerită plecăciune ... Știu de ceva vreme că aproape am reușit de câteva ori să-mi pierd sufletul... ce a căzut în umbra păcatului șoptit de îngerii căzuți din lumina sfântă a lui Dumnezeu Uneori sufletul meu e conectat la lumina divină a Împăratului ceresc și nimeni nu știe să-mi explice cum de eu... păcătosul înălțat de mândria păcatelor mele... reușesc să-mi plec adânc sufletul... în voia minunată a smereniei celei înalte... și să stau acolo ancorat fără timp, în albă rugăciune sigur Dumnezeu mă iubește... pentru că eu încerc să-L fac veșnicul locuitor al sufletului meu iar El mă vrea... după marea trecere de aici... cetățeanul Lui... în sălașul pur și sfânt al raiului... acolo unde domnește printre îngeri și sfinți... înserafimizată... marea tăcere albă.

17 Februarie 2013

~ 20 ~


BUCHET DE LUMINI

Lumină Sfântă Într-o tăcere adâncă Prin univers se simte O adiere de Lumină Sfântă Ce se unduie Sub Duhul Sfânt Trimisă de la Tatăl Din adânc de Rai Rază binefăcătoare Ce lumea o așteaptă De mii de ani Pentru a doua oară Prin raza Ta Doamne Ne vom ridica a doua oară Vom reuși să ne sfințim Prin Lumina Ta cea Sfântă Iisus e lumina nouă de la răsărit Ce v-a reveni Fără asfințit Ne vom bucura Să redevenim și noi Un câmp de flori-lumini Fără de sfârșit În univers Edenul ne va fi casă Universul drept pământ Timpul cel de un infinit etern Iubirea starea cea fără de timp Bucuria ne va fi mereu... pe chip Lumina Ta Hristoase Doamne Steaua vie de la răsărit Vei locui mereu în noi Si vom ajunge toți Clipă de clipă Să pulsăm Iubirea Ta nemărginită. 21.06.2012 ~ 21 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Iubire lină Lin... lin, tot vin, pe aripi de serafimi Luminile cerului ce foșnesc șoptind Venirea luminii lumii din sălaș înalt la Vifraim Lumina stelei ce a stat ne-a spus, că Iisus Hristos s-a așezat în staul de crăciun, copil sfânt cu chip de om a luat când Tatăl, dar în lume L-a lăsat Împăratul cerului a venit călătorind pe aripile de serafimi Și în ieslea preasfântă s-a așezat pentru oamenii pământului să plinească a Tatălui, voie cerească A adus cu El iubirea lină ce în lume, va să vină Minunată binecuvântare pe calea soarelui răsare... Darul înoirii omului cu Sufletul Ceriului Pacea ce va face casă în tot pământul când iubirea lină se lasă... și se tot lasă.

27.12.2012/19:16 – 19:24

~ 22 ~


BUCHET DE LUMINI

Mărire Ție Marie Mărire Ție Marie, Preacurată Marie, Că sfânt e numele Tău pe acest pământ, Odor sfânt ne-ai lăsat în lume, Mărire Ție Sfântă Fecioară Marie, Slăvită ești aici și în sfintele ceruri, Sfântă Marie, Mărire Ție Sfântă Fecioară Marie, Că ne-ai lăsat în lume bucurie, Pe Fiul Omului, Cel ce a sfințit pamântul, Cu pașii Lui, El a transformat, Tot omul cel ce purta în el, un vechi păcat L-a ridicat, l-a înălțat, și l-a iertat, Omul ce l-a curățat prin jertfa Lui, Iisus ne-a dat, din darul Lui înalt, Speranța și iubirea ce a luminat, Fiecare suflet ce a așteptat... în rugăciune, Și toate zările... și veșniciile de ieri, de azi, de mâine, Să ne fie albe, drumuri spre iubire, Ca izvoarele, să ne adunăm în matca mamă, Iubirea de la Dumnezeu, să o aflăm din nou, Să nu uităm, oceanul din care ne-am revărsat, Fiecare om ce a plecat, pe drumul ce Dumnezeu i l-a lăsat, Curat și alb și luminat. Mărire Ție Sfântă Fecioară Marie, Pentru ruga ta cea vie pentru noi, cei ce stăm în fața Ta, Neputincioși și goi, Poverile din lume ne fac, din nou să ne ridicăm, privirile, La Tine Sfântă Fecioară Marie, Slăvit în veci numele Tău să fie, Mărire Ție Sfântă Fecioară Marie, Că ruga Ta cea luminată pentru noi, ~ 23 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

O lași ofrandă iar, lui Dumnezeu, Și devine, înaltă poartă sacră de lumină, Caldă și divină, Pe altarul sufletelor noastre, Revin în violete-rogvaive picături sfințite, Toate luminile ce s-au rătăcit, prin noapte, În această lume, să se reașeze, În matca clipei din care au răsărit, Când ne-am născut.... Și azi, între păcate... Încă n-am murit.

25.06.2009

~ 24 ~


BUCHET DE LUMINI

La nașterea Ta Doamne Iisuse Venit-a Rază Sfăntă cu iubire, De la răsărit la Vifraim, Te-ai așezat în ieslea mântuirii noastre, Coborând, când steaua sus răsare, Ai pogorât, iubirea Ta cea mare, Doamne Ca o lumină vie, Lumina vieții ai lăsat Iisuse... în această lume, Când Te-ai născut din Prea Curata fecioară Marie, Maică Sfântă... între femei, Ce a primit, prin Sfântul Duh Dumnezeiesc, Darul Tatălui Ceresc, Ai adus în lume Doamne, Și dragoste și bucurie, Ai adus Iisuse Doamne, Mântuire și iubire, Veșnicia omului, Bucuria Domnului.

29.06.2009

~ 25 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Tihna dintre lumi

Între apă și foc, e o punte de pământ… malul trecerii punții dintre lumii… răgazul de o clipă dintre nemuriri… ascultă clipele luminii cum trec… din spațiul infinit, prin marea de eter… si inima ta va emite în univers … ceea ce ai primit din prima ta zi… lumina lumii… pacea inimii lumina iubirii.

18.05.2011

~ 26 ~


BUCHET DE LUMINI

Crucea iertării noastre Din mila Ta, cea preaânaltă Doamne, Ne-ai trimis, Vlăstarul Tău pe cruce, Să ierți păcatele adunate-n-lume, Și umbrele căzute din veșnicie. De pe piepturile noastre slabe, Ai ridicat adamicul păcat, Tu l-ai luat pe crucea Ta... Iisuse Și l-ai lăsat uitat... spălat, plecat. Te-ai coborât din Sfânta-ți Cruce, Și n-ai lăsat pierdut... vreun suflet căzut, Pe ultimul... l-ai ridicat, Ca-n sufletele noastre, adormite, Să vină, viața veșniciei Tale, Hristoase Doamne, Lumina Ta ocrotitoare. Apoi din lume ai plecat, Tot cerul și pământul s-a mișcat, În tronul slavei Tale Doamne, De-a dreapta Tatălui Te-ai așezat. Și cu iubirea-ți sfântă, Doamne, Tu ne-ai dat, iertare... nouă, Noi cei ce te-am lăsat uitat, Pe cruce. Speranță și lumină Doamne... ne-ai lăsat, Când Sfântul Duh L-ai coborât în lume, Peste cei doisprezece apostoli...chemați de Tine, Biserica să ne fie sfântul loc de rugăciune, De unde vine printre vitralii miruite Doar Sfânta Ta... iubire vie. 12.07.2009 ~ 27 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Ceruri Deschise Fie noapte, fie zi... Doamne Iisuse Hristoase, mereu în gândul meu vei fi. Fie-n zori, fie-n-serat... la Măicuța Ta Doamne Hristoase, eu m-am rugat. Fie cer senin, fie cer întunecat... la Sfânta Treime, eu cu credință... m-am rugat... și dragostea Ta Sfinte Doamne, am aflat.

31.05.2009

~ 28 ~


BUCHET DE LUMINI

Întâlnire de taină Doamne Cela ce vii în taină...între noi Fii milostiv de-a dreapta Ta și cu iubirea Ta nepieritoare... să ne aperi de... tot ceasul de nevoi Doamne Cela ce vii în taină...între noi Trezește-ne pe noi din tina păcatelor noastre, Să ne arăți calea... și ce rod are lumina Ta mângâietoare Doamne Cela ce vi în taină...între noi Așteaptă-ne la poarta Ta Să ne trimiți dintre Sfinții Tăi... pe Aceia ce ne vor mângâia când vom urca pe cale, când vom vedea din nou... Lumina Ta în pragul raiului... în casa Ta.

24.06.2010

~ 29 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Gândul omului bucuria Domnului

Cu Tine-n gând Doamne eu am adormit, Cu Tine-n gând Doamne eu am visat, Cu Tine-n gând Doamne eu m-am trezit, Cu Tine-n gând Doamne eu m-am sculat, Cu Tine-n gând Doamne eu m-am rugat, Cu Tine-n gând Doamne eu acum nădăjduiesc, Pe Tine Doamne... eu să Te găsesc, Pe Tine Doamne... eu să Te slăvesc, Pe Tine Doamne... eu să Te iubesc.

07.06.2009

~ 30 ~


BUCHET DE LUMINI

Gând de rugăciune Sunt acum cu gândul ridicat la Tine... Doamne și... ști cât îmi e de bine când Te simt prezent aprope, lăngă mine. E atât de bine să urc la Tine Sfinte vămile văzduhului se sting în urma rugăciunii mele care e purtată de heruvimii în șase cete de lumini. Îngerii Tăi, cu aripile lor... își tot croiesc o cale prin marea luminilor și stau, în umbra heruvimilor. Zbateri sacre și imaculate... întredeschise ceruri crenelate toate în mișcare lasă... o arcă peste timp peste pământ și acest tărâm de paradis Sfinții, luminoși la chip ascultă rugăciunea mea purtată din alt timp din altă poartă.

~ 31 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Gândul meu s-a comprimat el Lumină Sfântă a aflat și a plecat din acest timp s-a răspândit călătorind, în spațiul infinit... intrând prin poarta, cea fără de timp. Când am ajuns în casa Ta Doamne gândul l-am lăsat pierdut... în urma mea doar inima-mi în piept mi-a tresărit când am trecut de poarta serafimilor... apoi de cea a heruvimilor unde nu e spațiu... nu e timp... eram primit în orașul luminilor Noul Ierusalim al Îngerilor.

13. 12.2009/01:20

~ 32 ~


BUCHET DE LUMINI

Greutatea credinței Atât de mult aș vrea... să știu Hristoase Doamne, Cât... cântărește credința mea, în sfintele Tale palme, Ca să mă rog apoi... atât cât îmi lipsește, Să fiu din nou întors la Tine... Și gramul ce l-am pierdut, pe drum, cândva, Atunci, când gândul mi-a fugit de lângă Tine, Să-l reprimesc ca nou dar din partea Ta, Iisuse, Din Inima Ta, să-mi vină, gramul acela de lumină,

Doamne Iisuse Sfinte... Doamne...Dumnezeul meu, Sprijinitorul sufletului meu, Ce a devenit, din ușor... Îndumnezeit și greu Minunat l-ai încărcat de darurile Tale Sfinte... Îți mulțumesc că ai lăsat iar Lumina Ta cea mare... În această viață, să-mi fie călăuzitoare.

30.06.2009

~ 33 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Icoana sufletului Icoană albă am purtat în suflet de când am intrat în lume atunci când Te-am zărit întâia oară Doamne erai învăluit de o mahramă albă. Chip de lumină sacră ai așezat în mine din al Tău chip icoană de lumină albă, Iisuse. Doamne al luminilor izvoare atunci când te-am privit Iisuse Doamne am simțit Lumina Ta cea vie cum coboară și sălășluiește tainic și pulsează... în inima-mi ce îți simte, a Ta sfântă iubire. Picături de lumină se tot preling din sufletul ce ți-L închin Iisuse Icoană de lumină albă sacră se așeză peste chipul meu, întipărindu-se Tu Doamne cel ce m-ai zidit în lume, al Tău chip eram eu cel ce a înviat, când Tu Iisuse Doamne nu m-ai mai lăsat să dorm în agonie unde nu știam de lume... și nici...de mine

~ 34 ~


BUCHET DE LUMINI

Icoană vie Tu Iisuse Doamne ai zidit în mine, ferestrele iubirii Tale Iar picăturile din cerul tău... și cele ale inimii mele, Le-ai unit întru veșnicie într-un izvor de apă vie. Așa s-a născut în mine Doamne Crezul meu în Treimea-ți Sfântă ce l-ai lăsat să urce ca o floare de muștar la poarta sufletului meu... ce era acum altarul Tău. Te port de atunci în suflet Iisuse Doamne și-ți mulțumesc că mi-ai dat chip alb de lumină între alte chipuri luminoase, binecuvântate de a Ta lumină. Să fim toți un singur Chip de tihnă și lumină purtător de-o singură lumină.

09.06.2009

~ 35 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Iubire Sfântă de Dumnezeu Tu nici măcar nu ști cine sunt eu, Aș vrea să simt cine sunt eu, Prin tine-aș vrea să simt cine sunt eu, Cel ce sunt trimis la tine... de Bunul Dumnezeu, Uită-te...privește și ai să vezi, cu ochiul minții tale reci, ca să-nțelegi, Și-apoi așteaptă o clipă, ca să simți și tu, Vibrația... imaginea și lumina vie-aurie, Și abia atunci ai să auzi în suflet... lumina împlinitoare de Duh de viață... dădătoare, Și glasul cel din urmă plecat spre tine... Doar așa vei fi și tu aflat, Cine sunt eu cu adevărat... cel aplecat spre tine cu iubire Vei ști atunci... cine sunt eu, Cel trimis la tine de Bunul Dumnezeu, Ca apoi să-l vezi, să-l simți și să-l auzi și tu, Pe iubitorul Dumnezeu, Sfântul sfinților Arhiereul oamenilor Și-atunci ai să-nțelegi și rostul tău, pe acest Pământ Sfânt, Lăsat de El... Bunul Dumnezeu, Și-atunci ai să-L accepți în suflet... în inimă și-n cuget, pe iubitorul Dumnezeu, Pe Divinul Dumnezeu, Și eu am să-l văd atunci... prin tine, Pe Dunnezeu, Dumnezeul meu, Dumnezeul tău, Dar, singurul Dumnezeu.

02.07.2009 ~ 36 ~


BUCHET DE LUMINI

Lumina lumii Doamne, venita-i ca un om în lume, Smerit, Sărac cu Duhul, Pe care L-ai împărțit, în lume. Doamne, ne-ai arătat că Ești Lumina lumii, Când ai venit sub semnul stelei de la răsărit. Doamne, ai lăsat în umbra pașilor Tăi, Lumina învierii și a mântuirii lumii... De cei răi împăcătuiți. Pace tihnă și iubire iar ne-ai așezat Iisuse Doamne Când din lume ai plecat după învierea Ta cerească. Doamne, ai urcat la cer, înălțându-Te pe norul de lumină, Ne-ai ridicat pe noi din veșnicul păcat uitat Și ne-ai promis a Duhului Lumină. Doamne Te-ai coborât La cinzecimea de Rusalii Sub al Duhului Sfânt chip Mesajul Tatălui ni l-ai adus în lume Că fiecare om poate la sfârșitul vremurilor să învie.

30.05.2009/10.35

~ 37 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Mesaj din rai

Așteptam în rugăciune... O lumină Să-mi mângâie credința divină, Luminița aceea din mine Care pâlpâie mereu când stau În taina albă de rugăciune Am primit de fiecare dată Când în smerită rugă-naltă Te-am chemat Iisuse O scrisoare vie de iubire Ca răspuns la ruga mea spre tine Cuvântule...Hristoase Doamne Sfinte Mesajul Tău Iisuse înscris cu litere albe de iubire l-am așezat, din suflet... înălțat în minte și coborât în inimă, la Tine ca să înțeleg cuvântul Tău... Sfințit întru iubire.

06.09.2009

~ 38 ~


BUCHET DE LUMINI

Mânăstirea

Cupole luminoase, Porumbei roind deasupra, Din Biserică se înalță vie... rugăciunea.

23.08.2009

~ 39 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Mulțumiri din zorii zilei

Doamne, îți mulțumesc că mi-ai adus primii zorii de zi… ai vieții Doamne, îți mulțumesc că mi-ai adus în suflet…Lumina Ta Doamne, îți mulțumesc că mi-ai lăsat în inimă…speranța Doamne, îți mulțumesc că ai pus în fața mea…viața Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat să aleg…iubirea Doamne, îți mulțumesc că mereu îmi ierți…neputința Doamne, îți mulțumesc că la finalul vieții îmi oferi…nemurirea.

05.11.2010

~ 40 ~


BUCHET DE LUMINI

Lumina inimii Lumina Ta... Doamne Să-mi acopere inima Cu stânga Ta Iisuse Primești din lume păcatul Iar cu Dreapta Ta binecuvântezi omul și pe toate Cu puterea de la Tatăl Pe tot omul ce se smerește Și în rugăciune crește Cu inima Ta dreaptă Iisuse Ne iubești pe noi Pe fiecare. Din această lume Te-ai ridicat din lume Iisuse Doamne În tronul slavei Tu Te-ai așezat De-a dreapta Tatălui La care Te-ai înălțat Și Sfânta Treime s-a arătat S-a transformat El Tatăl Tu Fiul Și cu Duhul Sfânt De la Tatăl ceresc Toate sub voia S-a Se rânduiesc În cer și pe pământ Și-n univers. E-un dar ceresc Să vii în lume ~ 41 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Cu o inimă și un suflet învelit În trup sfințit În sfântul botez Ce tot creștinul Îl face crez Când inima în noi Tot bate Să-și găsească cadența Și vibrația 33 a luminii Unde sunetele toate Se rostogolesc În sfântă simfonie E iubire E armonie Cele șapte note Din gamă Se arcuiesc Și se destramă Într-o rugăciune Cântată de fiecare Inimă ce stă sub soare Sub cele 33 de raze curcubeu Ale Domnului petale. Doamne Dumnezeul meu Tu ne simți...pe fiecare Ne cunoști și ști Când inima noastră Plânge și se roagă Pentru sufletul din noi Ce sălășluiește În pace Și în liniște. Sufletele să ne fie împăcate Cu trupul Și cu spiritul Cu Sfânta Ta Treime Cerească ~ 42 ~


BUCHET DE LUMINI

Viața noastră pământească Să ne fie armonioasă. Cununi de aur, tămâie și smirnă Să primim în rugăciunea Ce o spunem Către Tine Doamne Zi de zi întruna Să ne regăsești Doamne a vieții cunună Să ne lași deschisă Calea de pe urmă Spre iubirea Ta cea veșnică Fără de urmă.

14.12.2009

~ 43 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Numele Domnului Iartă-mi Doamne necredința, Iartă-mi Doamne neputința, Iartă-mi Doamne neștiința, Primește-mi Doamne pocăința. E începutul credinței mele În Tine Doamne Hristoase, Cel ce faci din întuneric, lumină, Și din noapte, zi lumină, Și din stânci Tu scoți izvoare, Cel ce uzi mereu, grădina sufletului meu, Eu cel însetat de dorul Tău, Ca în întuneric să nu stau eu, Și să așez lumina Ta Hristoase, Ceea ce-i dă viață sufletului meu, Ce cu milostenie mi-o lași... Tu Doamne mereu, Ca să nu uit Doamne Sfânt Numele Tău, Domnul meu, Dumnezeul meu, Împăratul Luminilor. - AMIN -

21.06.2009

~ 44 ~


BUCHET DE LUMINI

Ochiul luminii

Ochiul omului este darul Domnului inima omului este locul sufletului omului altarul omului este inima omului iar inima omului este sălaČ™ul Domnului.

30.08.2009

~ 45 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Lumina dintre noi Rază albă te apropii între noi și afli pulsul vieții cel din lume Ai tot călătorit prin infinit și nesfârșit... Și te-ai albit pe drumul veșniciei... De la răsărit... la asfințit Lași în urmă... viață Așezi în lume... speranță Vi în fiecare zi printre noi.. și tot învii cu lucșii tăi cei vii De la început ai tot lăsat lumina de la Cel Înalt Urme albe ai așezat... peste tot unde te-ai aflat Duhul păcii ai vestit... și ai tot călătorit Dumnezeu întru lumină te-a unit... cu a Lui lumină-infinit Lumina Lui... ai fost mereu de la început când te-ai născut Ai avut culorile lui Dumnezeu... Așezate-n lumini de curcubeu. Dar te-a așezat Tatăl Ceresc... Lângă Fiul Lui Ceresc La Vifraim ai coborât în lume Sub forma stelei de la răsărit Pe care Fiul Omului a călătorit Atunci pământul s-a sfințit Cu Pacea Sfântă, de la infinit.

23.12.2012/16:33 – 16:43

~ 46 ~


BUCHET DE LUMINI

Clipe de lumină A fost o vreme, când Te atingeam, cu rugăciunea mea, Iisuse... picături de clipe s-au strâns buchet în inima mea... simțeam iubirea Ta, în toate mădularele... se petreceau în fuga lor, roiuri de sentimente... curgeau grăbite, sub clipe de lumină, ce mă copleșeau strecurând... emoții vii, atât de fine nu mai simțeam în suflet, decât iubirea din fața rugăciunii mele ce Te-a atins din nou... Iisuse Doamne.

01.09.2009

~ 47 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Ruga Domnului Doamne... am deschis ochiul minții mele, Și Tu Iisuse lângă mine erai, Te rugai la Tatăl Tău, Pentru ca sufletul meu, Să ajungă în rai, Doamne, am lăcrimat atunci, Și inima mea Te atingea, Scăldată și înmiresmată, Era toată, În iubirea Ta... nemăsurată, Doamne, am ascultat apoi, Cum, mintea mea coboară... în tainița sufletului meu, Ființa mea...să audă cum îl rugai, Tu Hristoase Doamne...pe Tatăl nostru... Dumnezeu, Pentru numele cel sfânt al meu, Doamne, ai așternut Lumina Ta Liniștea și pacea, mi-a inundat inima... Simțeam în jurul meu, Sfântul Duh al Tău Pluteam pe Lumina Ta... În zare undeva... în depărtare, Stăteai, Doamne... în foc nemistuit din rai... Mă luminai... și sufletul mi-l înălțai, La lumina Ta din rai... A tresărit inima mea în mine... Te simțeam Iisuse prezent în ființa mea, Un curcubeu a devenit inima mea... Ce primea iubirea Ta... Lumina ce o aflam...pulsa iubirea Ta Inima mea a devenit acum ...a Ta. 05.10.2008 ~ 48 ~


BUCHET DE LUMINI

Doamne Iisuse Iisuse Doamne... nu-mi da bogăția căzătoare dar nici sărăcia lucitoare. Dă-mi te rog Iisuse... razele iubirii... din inima Ta... cea vie. Dă-mi te rog Iisuse Doamne... ceea ce-i trebuie ființei mele, zi de zi. Altarul Tău, în trupul meu...să fie să binecuvânteze calea... dintre inima mea și minte. Să-i faci sălaș... Duhului Tău cel sfânt în inima mea mereu. Să pulseze clipă de clipă... lumina Harului Tău... în tainița sufletului meu. Aureola Ta... cea rogvaiv-strălucitoare, Să se deschidă ca o floare lotus... cu o mie de petale. Fericirea Ta cea vie... în inima mea să fie. Crinul sufletul meu... să înflorească... sub Lumina Ta cerească, Hristoase Dumnezeul meu... Dumnezeul oamenilor. Să se mântuiască... sufletul meu ceresc ce Tu l-ai coborât și l-ai așezat... în trup lumesc pe acest pământ ce cu picioarele Tale ~ 49 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Hristoase Doamne... L-ai sfințit jertfindu-Te pe cruce. Și cea din urmă viață ai ridicat-o din întuneric și-ai luminat-o cu har de viață minunată, Eternă flacără divină... lângă Tine Doamne să redevenim, scântei divine, îndumnezeite clipe, vieți trăite. În univers să vezi... cum se ridică sub Lumina Ta Doamne Iisuse... sufletele noastre călătoare ce revin în matca sa stele luminoase. Hristoase Doamne Fiu ceresc ce ai venit... pentru suflete de mântuit... Slava Ta... mi-ai dăruit, eu rod bun aș vrea să fiu... și ieri, și azi, și mâine, și acum... Tot ce vreau să-mi mai rămână E minunata Ta lumină... Mângâietoare și Divină, Lumină din Lumină.

07.09.2008/15:50-16:04

~ 50 ~


BUCHET DE LUMINI

Înger de Lumină

Un înger de lumină Veghează spre lumină Lumină din Lumină Iisuse cel ce dai Lumină din Lumină Pe Tine Te slăvesc Împăratul meu ceresc Ca să devin și eu Un înger de lumină Lumina Ta... Lumină... Lumină din Lumină

07.06.2009

~ 51 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Dragostea din dragoste Dragostea mea din fire, e luată în brațe... cu dragoste, de dincolo de fire arcadele gotice ale unei rugăciuni se înalță... către demiurgul dintre stele, Dumnezeu Cel vechi de zile... ce nu e cuprins de alfa și omega spațiul dintre cele două litere... eline. Cupolele ortodoxe ale smereniei cele înalte... sunt deschise de rugăciunile rostite ce se aud... în crepusculul adânc al luminii nearătate, ale credinței mele... ce se arată într-o spirală curcubeu... până la cele trei porți de aur... tămâie... și smirnă... ale orașului de opal. Deasupra mea stolul Duhului Sfânt, urcă și coboară în trei direcții... până se va așeza în aripi de porumbel, peste poarta cruce a inimii mele... ce îl aștepta pe El... Mesia sufletului meu, atunci când am simțit că L-am derăstignit... rostindu-i pe silabele înmuiate în smerita-credință... numele... I...i...s...u...s.

17 Februarie 2013

~ 52 ~


BUCHET DE LUMINI

Lumina vieții Doamne revarsă din conul abundenței Tale minunatele-ți daruri pentru mine îmbogățește-mă Doamne cu iubirea Ta cerească să simt lumina Ta mângâietoare ca o frescă de iubire în orice clipă în care sunt cu Tine am să-ți trimit o confirmare de primire prin gândurile și faptele ce le voi așterne aici în lume în fiecare zi îți voi trimite drept mulțumire o simplă rugăciune vie miresme aurii primesc cu sufletul îndreptat înspre lumina Ta astfel îmi purific zi de zi lumina inima și mintea am înțeles cu fiecare zi lăsată-n urmă că doar lumina Ta înseamnă viață fără umbră.

10.04.2010

~ 53 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Cuvântul Lumină-rază de la răsărit și cei doisprezece sâmburi de rază Venita-i rază de lumină Din neantul nelămurit Tu vii aici să-nvingi o lume Ce singură s-a strâns în chingi. Ai răsărit din veșnicia infinită caldă Lumină sfântă taină-necreată Te-ai strecurat ca un abur, stâlp de nor... Și rază de lumină Ai pornit din a voii Tatălui Ceresc Pe cerul palid... neîncălzit Și ai devenit Poarta sfântă de lumină. Cuvânt-lumină rază de la răsărit... Ai dovedit de la pământ... la granița de cer toate vămile pe rând Ți s-au închinat curmându-se de taină... de mister Lăsând cerul plin de Sfânta Ta lumină Să încolțească-n lumea toată sâmburi de lumină.

Într-un adânc de minte omenească Ce sta în sfânta-Ți cale de lumină Ai așezat Tu Doamne... sâmburii de rază Ce au mai deschis încă-o fereastră Într-o altă minte... omenească Și imediat s-au adunat doisprezece sâmburi rază de lumină Apostolii Tăi de taină divină.

~ 54 ~


BUCHET DE LUMINI

Apoi ai străbătut neanturi reci... și pline de nimic Penumbrele neumblate ce au stat la pândă Toate în calea Ta s-au liniștit. Puterea Ta celestă A albit acest nou răsărit-cuvânt... ce în lume a venit să-nvingă încă o dată omul... ce s-a lăsat... prins de timp. Ai lăsat Hristoase Doamne... iubirea Ta pe cruce, Arvună revenirii Tale, făcând voia cea înaltă... Deschizând din nou a Tatălui... divină poartă Dar oamenii fățarnici din astă lume... Te-au răstignit dar n-au știut puterea Ta Iisuse... ce de la Tatăl ai primit iar Luminile sâmbure de rază, toate doisprezece… au încolțit la Cincizecime au primit Duhul Sfânt ce le-a umbrit Și le-a unit... sub a Ta lumină de Cuvânt sfințită Lume nouă a pornit atunci... aici pe-acest pământ Lăsând ca pavăză în lume, Biserica cea nouă... de la răsărit Ce a deschis omului din lume... poarta zilei - infinit.

11 Februarie 2013

~ 55 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Pietrele Creștinătății Petre, pescar la Marea Moartă, Pavele, temut levit, Legile lui Moise le-ați păzit, Până când Lumina Lumii a venit, Iisus Hristosul omenirii, Mielul jertfei și-al iubirii, V-a adus pe amândoi, Ca să fiți pescari de oameni goi. Noua Lege s-o pliniți, Să vă creștinați, ca să deveniți, Sfinți părinți... iubiți, Apostolii Luminii, Vița lui Hristos... să fiți, Să resădiți sămânța iubirii, Între neamuri și evrei, Pământul să-l traversați, Sfânta Scriptură să lăsați, Duhul păcii să domnească, Oamenii să se smerească, Și Iisus să păstorească, Omenirea rânduită, De Tatăl Ceresc, lăsată moștenire, Prin Cartea vieții, Viță vie, înobilată, De crucea vieții udată, Spre veșnicia lumii, Pentru altarul luminii , Rugăciunea inimii Lumina Lumii. 29.06.2009 ~ 56 ~


BUCHET DE LUMINI

Bucuriile Slavei Tale Doamne strâns-am lângă mine... aici în lume Pulbere... rouă... și cuvinte Adunat-am zorii zilei... în lăcașul inimii Frig mi-a fost lângă păcate Tânjeam după razele luminii Tale Doamne... toate Greu îmi este aici în lume... Unde oamenii de azi uită... repede de Tine Doamne... am mers prin lume și am strâns în mine Sfintele Tale petale fine... de iubire Doamne... strigat-am ruga mea spre Tine, Printre suspine și lacrimi pure, Lăsându-Ți așternut glasul sufletului meu... ce aștepta atingerea fratelui său... Îngerul dar-păzitor trimis de Tine, de dincolo de astă lume... să-mi fie mie prieten slujitor și ajutor... oriunde la bine și la greu M-am îmbrăcat cu haina nădejdii însetate de iubire Pornind... să aflu pe cărarea strâmtă... urcușul.ce duce negreșit, la Tine Am lăsat în urmă voia mea cea dulce-liniștită Și-am mai luat cu mine... vesta credinței, Sperând să aflu... mai pe urmă... în strîmtorata ascensiune... dragostea Ta cea vie... cum mă cuprinde întru iubire. Să port cu duioșie smerită.... Haina dragostei găsite... spre slava Ta Doamne Sfinte... întru veșnicie.

16 iunie 2012

~ 57 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Rugăciune Cu stropii Slavei Tale... Doamne pe mine... Să mă binecuvântezi, Cu Lumina Ta Iisuse... Pe mine... Să mă vezi, Cu Slava Ta... Doamne Savaot... Să mă aprinzi, Cu Mila Ta Doamne... Pe mine... Să mă cuprinzi, Cu Milostivirea Ta Doamne... Pe mine, păcătosul... Să mă mângâi mereu, Că în această lume... Sunt singur... fără Tine... Dumnezeul meu, Mângâietorul meu, Mântuitorul meu. --- Amin ---

06.07.2009

~ 58 ~


BUCHET DE LUMINI

Schimbarea la față În șase gustat-am din pomul vieții... toți creștinii, ca să simțim transfigurarea Dumnezeirii, în chip de om și apoi de Dumnezeu... Strălucitor. Să-L vedem în strălucirea Sa divină pe Dumnezeul-om ce a venit pe lumina vie, de la răsărit Doamne Iisuse, ne-ai lăsat în lume, în fiecare șase gustar schimbarea feței Tale în dar. Din an în an te preaslăvim, Iisuse Doamne, te iubim. În doisprezece raze ai strălucit între evrei și alte seminții din Israel, pe care Le-ai purificat, și Tatălui Le-ai închinat. În chip de om, te-ai transfigurat prin voia Lui Diaus strălucitorul. În Muntele Tabor te-ai înălțat, de i-ai mirat pe cei trei ucenici ai tăi Iisuse... și când cei doi, Moise și Ilie, vorbeau de Tine, unul de patimile tale, celalant de înălțare... de-a dreapta Tatălui Iisuse, te-ai așezat din cruce, în tronul slavei Tu ai stat, când Te-ai înălțat la cerul zece, după ce pe noi, sub Harul Tatălui ne-ai binecuvântat... și te-ai rugat, apoi păcatele ni le-ai purificat, ca drepți și liberi să trăim, în duh de pace... să murim. ~ 59 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Să fim în veac cu Tine Doamne, Prea Înalte, Mărite, Sfinte, Dumnezeul nostru... să trăim cu Tine-n binecuvântare mare să ne unim cu Duhul Tău de pace ... să ne sfințim... să ne albim, și pe ELohim noi să-L iubim... pe Savaot... pe Adonai,... în noul Vaviov muntele credinței să îl aflăm, pe Sfântul Tare Dumnezeu, ce-n chip de om, pe Fiul Său, L-a întrupat, în chip de om... El a umblat și a luminat,... ca soarele... și locurile... și umbrele, și oamenii și toate fințele de sub cer, Iisus cel ce a strălucit tot cerul...dîn miezul zilei, așezând misterul... în Muntele lui Dumnezeu Tabor, în chip tainic însorit,...și rogvaiv și alb nelumit Iisus a luat chip luminos divin, de și cei trei ucenici însoțitori, s-au minunat... pe dată ei cu frică s-au culcat auzind apoi cum au vorbit cei doi proroci din prea-vechime... Moise și Ilie, despre Tine Iisuse Doamne Sfinte. Când Te-ai arătat din cer... Iisuse ca-ntr-un adânc și alb mister Moise de patimile Tale a grăit, Ilie despre înălțare și de slava Ta,... strălucitoare, iar fața Ta Iisuse, radia și scânteia,... porfire. Lumini rogvaive,... și albe mărgăritare... și crini albi s-au transformat, toate în mănunchi de raze ce te învăluiau,... Iisuse, Te-ai ridicat ușor intre lumini și-o ceață aurie, Diause Iisuse, Cel ce-n chip de om, ai stat în lume... treizecișitrei de primăveri, trei luni și trei zile. Doamne Dumnezeul nostru luminos, ~ 60 ~


BUCHET DE LUMINI

în trei fețe Ai venit în lume,... nedespărțită Sfântă Treime. Tatăl nostru ceresc... Cel ce din tronul slavei Tale... te asemeni la vederea din fire cu piatra de iasp și sardiu... albe porfire, Tu Doamne ai în jurul tău un curcubeu de smaralde ce emite luminile Tale toate. Și trece Lumina Ta cea sfântă Tată ceresc, prin Duhul Tău și corurile îngerilor... prin cele zece ceruri albe și sfințite... și prin toate porțile... și vămile tale rânduite. Pe chipul Fiului Tău Iisus s-a așezat acum o clipă toată Lumina Ta Doamne serafimizată... ce L-a preschimbat la chip în muntele Tabor pe Împăratul viilor, Împăratul oamenilor, Împăratul luminilor.

16.06.2009

~ 61 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Cerere către Dumnezeu

Vindecă-mă Doamne de toată nelumina, ce-mi apasă...inima Lasă trecerii și așezării...Iubirii Tale... Ale crinului sfinte petale Să înflorească și în inima mea cea vie Sfințitul parfum de crin Acum... și întru veșnicie. 22.12.2012/15:16 – 15:21

~ 62 ~


BUCHET DE LUMINI

Ruga de dimineață M-am trezit din somnul nopții, Luminat de ruga serii, Clipa minții a venit, Când ea s-a smerit, Și în rugăciune s-a plecat, Eu cu iubire m-am rugat, La Tine Doamne Milostive, Să mă asculți, Între cele două clipe albe... de iubire, ce stau prinse între sfintele cuvinte-șoapte, Când ruga mea eu o trimit, la Tine, Dumnezeul luminilor, Aștept să Te apropii de ruga mea, Să-mi asculți și nevoia și neputința, și rugămintea, și mintea, și inima, Să-mi simți în taină credința, Eu gând alb voiesc să am mereu... în minte, Și voia mea lumească, să Te bucure să o mângâi, cu lumina Ta cea sfântă, ca să devină, albă faptă luminoasă, Să o așterni în lume Doamne degrabă, Inima și mintea mea să-mi fie, Poartă de lumină vie, Voia Ta Iisuse să vină, netulburată, În minte și în inimă, Când gândul meu îl așez, în sfânta rugăciune, și inima mea, tânjește după Tine, Te simte locuitor fierbinte, Când gândul meu s-a acordat ~ 63 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

la inima-ți fierbinte Și inima mi s-a înălțat la mintea Ta Iisuse Într-o clipă, lumina inimii mele a tremurat, s-a racordat s-a înaripat, Și mintea mi s-a lăsat condusă, de inima-mi pătrunsă, De lumina Ta Hristoase, Ce în taină s-a așezat pe mine, Și sufletul meu l-ai ridicat purificat, Mintea mea ai limpezit, Gândurile Le-ai cumințit, Și Le-ai albit, în așteptare albă s-au smerit, Toate rânduite în cinci petale, Au devenit Crini albi de iubire, Sus să avem... inimile, Echilibru în gând și faptă, Armonie și iubire, În inimă mi-ai lăsat, Doamne porfire, Fine raze de lumină, Îmi inundă inima-mi și mintea, Poarta sufletului meu, Iisuse ai împodobit-o toată, Cu iubirea Ta cea vie-minunată, Fericit m-am ridicat din rugăciune, Că ruga mea cea mică, Tu ai auzit-o, Ai cântărit-o, Ai sfințit-o, Doamne Sfinte, Tu m-ai liniștit, Inima mi s-a smerit, Mintea mi s-a limpezit, Din această clipă albă, Tu Iisuse mi-ai arătat o poartă Unde gândul meu albit, Va deveni o împlinire, ~ 64 ~


BUCHET DE LUMINI

Sfânt ești Doamne Dumnezeul meu, Ce ne sfințești mereu, Cu harul Tău cel iubitor, Gândul bun al omului, Îl face voia Domnului, Iisus la Tatăl îl înalță, Și Duhul Sfânt îl poartă, Îl duce și-l aduce, Înapoi la noi, În inimă și minte. Și la mine cel ce am stat, în sfântă rugăciune, Iisuse, ai limpezit cărările de gând, Din inimă și minte, cu lumina Ta cerească, De parcă în univers a răsărit o nouă floare, Îngerii Tăi mi-au adus-o mie-n dar Omul cel ce a stat două clipe, Neîncetat, în rugăciune, Către Tine, Doamne Iisuse.

11.08.2009

~ 65 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Oamenilor lui Dumnezeu

În fiecare zi, să aveți drept călăuză Lumina și Cuvântul din ceruri... Acolo unde adevărul... nu are umbră.

12 Mai 2011

Majestății Sale Regele Mihai I al României – Anul Regelui Mihai/90 de primăveri.

~ 66 ~


BUCHET DE LUMINI

Cununa Sfântului Arsenie Boca Părinte Arsenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi cei ce acum ne strecurăm printre nevoi. Tot ce-ai atins...ai luminat Tot gândul rău din lume l-ai spălat în alba-ți rugăciune. Tot sufletul ce a venit la tine l-ai binecuvântat... punând iubire.

Părinte binecuvântat ai stat mereu de veghe între oameni și păcat. Pe toți i-ai ridicat din rele apăreai și dispăreai...dintre miile de stele Duceai păcatele... Veneai cu luminile... din flori de rai De acolo luai iubire Lăsai în pași tăi roua sfințeniei... și parfumul neasemuit al dragostei îl aduceai cu tine. Luminile primite de la Dumnezeu le-ai lăsat la toți... după nevoi și tot luminat erai chiar dacă... în beznă mai marii vremii, te-au pus să stai. Tu nu scădeai lumina ~ 67 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

primeai lumina vie prin sfânta-ți rugăciune. Diseminai apoi lumina peste toți cei ce te-au privit... tu le-ai dat Sfinte Părinte Boca un nou chip... speranța primită de la răsărit. Erai iubit de cei săraci cu duhul știai lucrarea ta ce a venit... din alt timp copil fiind... ai simțit, lumina de la răsărit. Păzit ai fost de Domnul Luminii Dar de Sus ai luat... ca serafimii ce te-au purtat pe aripi de la pământ la cer. Apoi darul l-ai dat nemăsurat... stropind poporul cu luminile dintre aripile de heruvimi arătând prin ochii lor tot adevărul nevăzut. Plăcut ai fost în lume de creștinii care... atunci când te-au văzut... au aflat aleasă binecuvântare. Și acum de sus... din cerurile toate, Te rogi pentru fiecare ce te cheamă să-l ridici Părinte sfânt-iubit mărturisitor de creștinism Tu îi cercetezi... de toate ce-au făcut în lume prin puterea harului ce l-ai primit, dăruind iubire.

~ 68 ~


BUCHET DE LUMINI

Apoi strecori tot răul de la fiecare prin sita adevărului de fapte... Lumini sfințite le lași pe chipuri tuturor... să simtă toți creștinii din această lume că tu Părintele Arsenie ești Sfântul românilor... Sfântul luminilor... Sfântul Arsenie cel biruitor Al creștinilor izvor.

28 iunie 2010

~ 69 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Scara Părintelui Teofil Părăianu Când urci pe treptele credinței... Când vrei să îl primești pe Dumnezeu... în tine, Când stai să-l simți pe Dumnezeu, în inima-ți fierbinte, Când știi să Îl asculți pe Iisus Mântuitorul lumii... Când îți vorbește, Când raze de lumină, ți se revarsă, În taină peste inimă, Atunci să știi... că, Altarul sufletului tău, S-a deschis spre Dumnezeu, La ales, Însuși Iisus Hristos, Și simți că ai fost rânduit să fii, Și Teopist, Și Teodul, Și Teognost, Și afli că ai devenit, Ca Teofil, cel fericit,... Și ca Macarie... cel iubit... De Însuși Dumnezeu, Cel Preamărit, Și vezi că a venit la tine, Sfânta Treime, să-și reverse, Pocalele Sale...pline de iubire, Să te sfințească, creștine, Omule... lăsând în tine, Doar iubirea Sa Dumnezeiască, Sfințenia Lui cea vie, Vie... Îndumnezeire. 29.06.2009

~ 70 ~


BUCHET DE LUMINI

Icoană fereastră de lumină Icoană învelită... de Duhul Sfânt, mult-prea-sfințită Ești purtătoare de chip îndumnezeit... sub trei stări de infinit, ale creatorului triptic Chip de înger ai fost la început de drum ai coborât aici, sub chip de om sfințit Apoi oamenii, te-au adulat... iar după o vreme, te-au luat întru răstignire... crezând că ei au adevărul, de dincolo de fire Dar sămânța iubirii Tale Doamne Dumnezeu... a rodit sub umbra Duhului cel Sfânt al Tău Dincolo de cruce treceai Tu Doamne, omenirea... de la păcat, la viață, uitând pieirea. Iisuse Adevăr Cale și Viață... oamenii în icoană sfântă te-au lăsat... și te-au chemat... și s-au rugat Au înțeles că a Ta cruce... i-a spălat, i-a ridicat, i-a creștinat, și o nouă lume s-a format. Apoi te-au tot rugat... ajutor de taină să le fi mereu, Hristoase Doamne Dumnezeu... pe drumul lor de călători ai vremurilor Apoi la cincizecimea lumii... Duhul Tău și-a luat... mahrama de lumină... Și în cor de îngeri Hristoase Doamne, ai urcat... în casa Ta de opal... Sălașul Treimii Cerești... Și iar ai luat chip îndumnezeit... ~ 71 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

și învăluit, în sfânta-ți Ta lumină icoană Vera-Icon, calea dintre lumi... poarta cerului... Tu, oglindești în lume toți sfinții acestei lumii... Așezi sfințenia tainică a luminii, cea de sus Arăți mereu în lume calea, și viața, fără de apus. Tu ești, Icoana, fereastra de lumină... ce așează omul... cu fața spre a lui Dumnezeu lumină Împărăția toată se va deschide, într-un curcubeu... când omul își află rostul de dincolo de fire... și zi de zi, va tot cinsti, chipul din icoană purtător al Duhului Sfânt, mahramă Omul își înțelege astfel rostul, călătoriei lui... aici pe-acest pământ sfânt și află că dincolo, de icoanele sfinte e lumea unde... oamenii îngeri, coboară din icoane dezlumindu-se în clipa trecerii lor... printre porțile de taină dintre cele două lumi izvor... la capătul de zbor... Cad cele 24 de zăvoare, ale vămilor văzduhurilor... ce rămân deschise toate, în urma trecerii îngerilor când ultima bătaie a aripilor lor, așează sufletele noastre albe în orașul sfânt, al îngerilor Mai sus e cerul zece, al lui Dumnezeu acolo unde, opalica lumină... e purtată, serafimizată între șapte lumini de curcubeu peste toți îngerii lui Dumnezeu... e așezată în taină toată. Iar când îngeri cu chip de oameni... vor fi din nou chemați din vis... în lume... să ajute... oamenii ce vor să fie... doar pace și sfântă iubire...

~ 72 ~


BUCHET DE LUMINI

Vom ști că lumea intră întru veșnicie... Așa își dorește și sufletul meu, să simtă mereu... Lumina de dincolo, de icoana, Vera Icon Știu că duhul meu își va regăsi lumina... când va trece prin icoana fereastră de lumină... întru lumina Ta Doamne, Dumnezeul meu... al oamenilor... și al îngerilor... Lumina de opal, cea binecuvântată de Tine Doamne să umple... acum... aici, clipă de clipă inima mea, toată... Înoită și Sfințită. 31.10.2012/22.01.2013/15.02.2013

~ 73 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Rugăciunea pocăinței O Doamne Iisuse Hristoase, Fă-mă vas curat, înmiresmat, O Doamne Iisuse Hristoase, Fă-mă vas adevărat, Înlăcrimat, O Doamne Iisuse Hristoase, Fă-mă vas înalt și luminat, O rugăciune sfântă, Ție Doamne am făcut, Și de nimic, Nu m-am temut, O Doamne, cât de bine cântărești, Și binele și răul, Ce noi ni-l facem, Și ne așezi în spate, Crucea vieții noastre de aici, Calea trecerii la Tine... Hristoase Doamne.

12.01.2008

In Memoriam Pr.Arh.Teofil Păraianu - Intrat la Domnul în 29.10.2009

~ 74 ~


BUCHET DE LUMINI

Rugăciunea tăcerii eu tac... pentru ca alții să-mi vorbească, sunt singur cu Dumnezeu în gând, și cu Arsene Boca Sfântul, schimb un gând, ce o să-l așez, într-un vers de rugăciune, ca să răsară, un alt gând, si-un alt vers alb... împerecheat, cu alte albe versuri, ce într-o strofă albă, de iubire, caldă și imaculată, să-mi sprijine, credința oarbă, dezrădacinată, un alt gând am schimbat, ce s-a așternut, deodată, intre inimă și minte, și s-a lăsat în pace, și-n iubire, spre sufletul meu... încărcat, am simțit din nou, iubirea Ta cea vie, Iisuse...Lumină vie... și toate aceste gânduri, ce curg spre mine, împreună se contopesc, în imn de slavă, întreit, Doamne Savaot... Hristoase Iisuse Doamne... Duhule cel Sfânt, ~ 75 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

ele la tine urcă, în taină... spre sălașul Tău cel mare, în cerurile Tale sacre, se grăbesc, să treacă... vămi și vămi de purpură, și violete zări, nemărginite, ca să reajungă, la Tine Doamne, în lăcașul sălășluirii Tale, în adevăr și-n loc înalt și sfânt... cuvânt lângă cuvânt... ce picură... peste lira albă... ce acum vibrează, din toate cele patru coarde, când lumina gândurilor mele, strânse-n rugăciune, s-a așternut pe ele, născând mii de raze rogvaive ce străpung... și cerurile... și norii, și inimile, sfinților, ce au purtat același Cuvânt Darul Tău Iisuse, n-a zăbovit, mă mângăie, odată cu răspunsul ce într-un cuvânt, îL lași, să vină... în sunetul iubirii, cel suav și tandru, înscris, în cartea credinței mele, Ai redat un nou sens vieții mele, aici pe-acest pământ... peste mine, Doamne ai revărsat lumină de iubire... și peste noi, ~ 76 ~


BUCHET DE LUMINI

ai revărsat în taina iubirii Tale cuvântul Tău cel Sfânt... Iisuse Doamne... Duhule cel Sfânt... Savaot Doamne... În treimea-ți Sfântă Doamne Ne-ai arâtat aici... În lume Adevărul cel înalt și Sfânt.

09.02.2008

Mânăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de sus Camera poetului 105

~ 77 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Rugăciunea candelei

Aprinde Doamne... în inima mea, dragostea Ta... Și cu flacăra Dumnezeirii Tale... Arde spinii păcatelor mele... Făcute în această lume... Și ieri... Și azi... Și mâine.

01.07.2009

~ 78 ~


BUCHET DE LUMINI

L-am căutat pe Dumnezeu Am știut că dincolo de mine e un izvor de limpezime... ce coboară din sursurul lirei de cer ca o apă sfântă... așezată în pilaștrii de ploaie... sacră binecuvântată. L-am căutat pe Dumnezeu... când am simțit... tainica Lui lumină... din adâncul sufletului meu ce încerca să-mi spună că am altarul Lui... în inimă. Sus în cer am tot sperat... să-I zăresc chipul binecuvântat zugrăvit și tot pictat peste ziduri și coloane... în mânăstiri și tainice icoane. Ani de-a rândul am cautat... măcar o clipă... de neuitat... în care să-L zăresc... măcar în treacăt sau să-I simt puterea Lui... prin poarta inimii iubirii Lui. Aproape m-am resemnat... și în taina rugăciunii am intrat. Apoi, când lacrimile au răsărit... de dincolo de zenitul infinit Am văzut lumina ce a răzbit prin veac, prin timp Era aceiași lumină sfântă... ce îmbujorează, orice inimă Simțeam, o umbră de lumină... ce tot imi copleșea... firava mea bătaie, de inimă. Descopeream de dincolo de fire... a chipului iubire. ~ 79 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Era o dulce bucurie adâncă... că primeam... acea iubire sfântă. Simțeam că l-am găsit pe Dumnezeu... în adâncul sufletului meu. Stătea din veșnicia Lui îmbietoare... mă aștepta să vin... după lunga Sa chemare. Inima îmi dogorea de fericire... emitea... pulsa iubire. Lacrimi cristaline imi limpezeau tot trupul... ce acum s-a înfrățit cu Duhul Acum știu, că Dumnezeu... Hristosul sufletului meu... Mă va mângâia mereu El... era Icoana sufletului meu... ce mi-a păzit lumina... la bine și la greu. Hristos Iisus... mântuitorul meu... și salvatorul sufletelor creștinilor... Acum purta și rugăciunea sufletului meu ce-I încălzea privirea... că și-a regăsit copilul său. Acum El Tatăl-Dumnezeul meu... și-a reaflat copilul ce a rătăcit prin lume cu gând reântâlnire... Așa a sperat și sufletul meu... să-l revadă pe Dumnezeu... însoțitor să-I fie prin adânca veșnicie vie... să urce întru Lumina Lui... clipă de clipă... acolo sus printre luminile de stele unde lumina se cerne.

06 Ianuarie 2013

~ 80 ~


BUCHET DE LUMINI

Rugăciunea Luminii

Doamne, eu sunt... scânteie din Lumina Ta, Doamne, eu sunt... lumină din Lumina Ta, Doamne, eu sunt... aură din Dumnezeirea Ta. ---Amin---

26.07.2005

~ 81 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Poezia inimii Cea mai frumoasă poezie sălășluiește în inima mea cea vie Dragostea, ea este... poezia sufletului meu... ce o înalț în sfânta-mi rugă... la Tine Hristoase Doamne... Dumnezeu Iubire așezată... între zborul de aripi line... ale sufletului meu lumini fine Te urci spre cerul nemuririi acolo unde străbat văzduhul cetele de heruvimi... și stolurile albe de serafimi. Când v-a veni clipa reântâlnirii... luminii Tale cerurile-și vor lăsa deschise tainic ferestrele-petale și pentru lumina mea... ce a venit aici... odată cu nașterea mea să regăsească și în astă lume... iubirea Ta cea vie.

Slavă Luminii Tale... Doamne că ai trecut-o și prin poarta cea de taină... a inimii mele binecuvântând adâncul sufletului meu ca apoi... s-o lași liberă să zboare, dincolo de stele... înapoi la Tine Tatăl meu... Mirele Luminilor.

13 Decembrie 2012 ~ 82 ~


BUCHET DE LUMINI

Rugăciunea minţii aşezate-n inimă

Doamne, vino... şi Te aşează-n sălaşul Tău care este... sufletul şi trupul meu... Binecuvântează... altarul Tău care este... inima mea... Şi lasă-Ți Lumina Duhului Tău Sfânt peste mintea şi inima mea... acum... de dragostea Ta... mângâiate.

--- Amin ---

25.11.2009 20.02.2010 14:20-14:25 Mânăstirea Brâncoveanu - Sâmbăta de sus

~ 83 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Să fim lumini Să fim mereu aproape... de Tine Doamne, să nu sădim în noi clipe deșarte, să nu umbrim lumina sufletelor noastre, să vrem să devenim lumini în noapte, să simțim iubirea Ta aproape, să devenim stele eterne, prin gândurile și faptele noastre perene, să ne păstrăm la fel de buni, ca-n prima zi, când eram lumini din cer sfințite... purtate pe aripi de serafimi în forme de lăute, să nu uităm că suntem fii, ai tatălui ceresc, să ne regăsim chemările divine, când vom pleca de aici să redevenim, din nou lumini cernute ce se deschid, ca ochii noi... de heruvimi, în universul nepătruns, și plin de infinituri... să fim din nou luminile eterne și-noite să definim în noi...nemărginirile pierdute... atât să fim, lumini noi...regăsite din luminile Tale Doamne...dăruite, atât să fim, revărsare din lumina Ta... lumini unite. 03.04.2010

~ 84 ~


BUCHET DE LUMINI

Urmele pașilor mei Pași în urma mea Sunt două urme Toată viața, am trecut printre ele Și am simțit iubirea Ta Și Slava Ta Doamne Dar a venit și clipa Când în urma mea N-am mai văzut aievea Decât o singură urmă Ce o credeam a mea Deși îți tot simțeam protecția Prezența și Slava Ta Credeam că m-ai părăsit Pe drum cândva Doamne Dar nu era așa Doi pași erau mereu în urma mea Și-o singură urmă Ce și-a pierdut perechea Doar liniștea din mintea mea Îi mai auzea Și-n rugăciunea mea Simțeam din nou prezența Ta În calea mea În viața mea Te auzeam printre clipe rătăcite Pe Tine Doamne Cum îmi șopteai cu Inima Dragostea ce-mi lumina Viața, mintea, inima Lumina Ta, Mă susținea Mă ridica ~ 85 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Tu Iisuse, mă purtai în brațe Așa, am aflat că pașii mei Erau ai Tăi Doamne Iisuse Mă purtai pe mine, în brațe, În mintea și-n inima Ta Mă țineai și-n Slava Ta Cât mă Iubeai, Iisuse Doamne De nu-mi lăsai nici pașii Să se ude Sau să se împiedice de-un scai Între atâtea păcate necernute Doamne ADONAI Tu mă iubeai Pașii mei, la Tine-i luai.

20.07.2009

~ 86 ~


BUCHET DE LUMINI

Pacea dragostei Am căutat în lume un gând de pace... și am găsit un munte de dragoste, la poalele lui, era așezat sufletul meu, zgriburit și trist, dar Tu Doamne, m-ai ales pe mine să urc acel sfânt munte, ca toți ceilalți pe care i-ai ales înaintea mea, în fața mea, să-l urce... în credință... în pace... și-n iubire. M-am sprijinit într-un toiag numit credință, ca să-l pot urca mai ușor, cu nădejdea și cu iubirea mea alăturea, și ți-am simțit Doamne dragostea ce mă învăluia, când la vârf mi-am așezat privirea, am știut Doamne, că e sălaș înalt și binecuvântat, tot muntele parcă, s-a închinat spre Tine, și s-a smerit uitându-se la mine, l-ai îmblânzit Tu Doamne Iisuse, pentru mine. Iisuse Doamne, l-ai încredințat ca eu să-l pot calca, cu pasu-mi măsurat de Tine... și tălpile-mi să se sfințească, cu fiecare pas călcat... pe potecile înșiruite, înspre culmi și văi adânci... și locuri neumblate, dar toate sfințite, calde... sacre poieni înflorate și binecuvântate. Când vârful slavei Tale... l-am zărit din vale, am amuțit și alb m-am făcut la față, era atât de Sacru și Albit, ca neaua strălucind, semeț, el îmi stătea în față, înconjurat de norii ce-l mângâiau și-l purificau din față, îl miluiau, necontenit, ~ 87 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

ca să rămână acel sălaș, plin de lumină, plin de iubire sfântă, și de tihnă. Doar de Heruvimi, El Vaviov, vârful semeț...de munte, este cercetat... o clipă din trecut... și alta de acum... și încă o clipă din viitor, toate înghesuite, stau la rând uimite... să se strecoare printr-o clipă sfințită, așezată de Însuși Dumnezeu și rânduită, era abia sosită clipa porții de lumină, prin care a trecut, acum... și sufletul meu, în lumină prinsă-n clipă.

15.06.2009

~ 88 ~


BUCHET DE LUMINI

Ceasurile luminii vieții Cu Tine-n gând Doamne... aș vrea să plec din această lume când Tu mă vei chema, Să trec prin Porțile Luminii Tale, Să zbor cu gândul... înălțat la Tine... Doamne, Să-Ți fiu aproape, ca și când trezvirea mea târzie, nu s-a făcut în acest timp, în această lume... S-ajung aș vrea la Pacea Ta... Hristoase Doamne, în sălașul îngerilor Tăi în loc înalt și luminos, unde n-a fost nor nicicând, ci doar a adiat lumina Ta... profund, Tot timpul așa a fost, același timp, același loc, Inima mea și atunci, ca și acum... Te căuta, ea de mult era, ca și acum... tânjitoare după iubirea Ta... Doamne... Iisuse... Dumnezeul meu, lângă Tine sunt... și am fost mereu, sufletul meu dorea Lumina Ta... Doamne Dumnezeul oamenilor, Dumnezeul sufletelor, Dumnezeul luminilor.

01.07.2009

~ 89 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Îngerul meu păzitor Îngerul meu păzitor te-a lăsat asupra mea... Însuși Tatăl-Dumnezeu cu aripile tale de lumină ai ridicat sufletul meu... din umbra, nelumină în a Lui lumină lină... și n-ai lăsat ca el să cadă... în starea rece a uitării sau să treacă printre dulcile păcate Îngerul meu păzitor ai apărat cu Lumina Sfântă a lui Dumnezeu sufletul meu ce dintru început a stat în candela din tainița inimii mele în loc înalt-binecuvântat și l-ai sfințit cu bătăile aripilor tale să nu intre duhurile dintre păcate și-n toată clipa, n-ai uitat... îngerule păzitor... de lumina sufletului meu... ce-a stat sfințită până-n lume am intrat apoi, m-am dus înspre păcat... apoi, mi-am amintit de Dumnezeu... și în albă rugăciune L-am chemat să mă curețe de păcat... să nu uite de sufletul meu și într-o zi... sper... să devin un suflet locuit... doar de Lumina purtată... de îngeri...serafimi... și heruvimi ~ 90 ~


BUCHET DE LUMINI

Iar tu înger... al vieții mele păzitor... vei regăsi iar, calea de întoarcere acasă alături de sufletul meu acum fereastră... a luminii ce-am primit-o-n dar... să o păstrez... în Sfântul Har o las acum în zbor să se unească... cu Lumina infinită... ce n-are margini, e sfințită... Duhul Sfânt mi-a oferit-o și toți îngerii lui Dumnezeu o lasă într-o cunună plină de lumină netopită peste noii oamenii... ce-au să vină călătorind prin lume... Acum știu... că noi mereu... avem în preajmă... îngerii lui Dumnezeu... ce pentru fiecare este călăuză... la bine și la greu. Dumnezeu întru iubirea Lui cea mare... ne-a lăsat liberi să împlinim... Sfânta Lui voie divină... dacă alegem să trăim întru lumină din astă lume să alegem a lui Hristos sfântă lumină... Poarta trecerii noastre în lumină Lumină din Lumină.

15 Feb. 2013

~ 91 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Din preaplinul sufletului meu Știam de Lumina Ta Hristoase... Ce va coborî atunci... Când voi veni spre Tine... Să-Ți las cuvintele inimii mele Să prindă aripi și să urce... ușor la Tine Simțeam, în inimă și minte Revărsarea ce-mi umplea Tot sufletul, cu Lumina Ta cea vie Din Sfințitul Har Dumnezeiesc Ai așezat întru iubire... Roua ce-mi va înălța trăirea Trupul...inima și mintea În dar la rându-mi voi lăsa Din preaplinul sufletului meu Simțirea ce va mângâia Pe fratele și sora mea Ce la rându-și vor lăsa... Luminile înmugurite în sfânta Lumina Ta Și lumea își va regăsi din nou chemarea Iar luminile acestei lumi Păstrate înlăuntru inimilor noastre Se vor reuni pe veci Cu Dumnezeiasca Lumina Ta... Și raiul cerului își va lăsa... Aici în lume... Nemurirea. 30.09.2012 ora 18:00 – 18:15

~ 92 ~


BUCHET DE LUMINI

Porumbelul din Ierusalim Sunt ca un porumbel acum, ce-n zbor mă-nalț, sub raze fine, albe, pure și divine, Sunt porumbelul ce aduce pacea-n lume Oriunde eu, voi zbura în această lume, peste mii de turle, case, lanuri și ogoare, peste cele șapte mării și peste oceane. Mă voi odihni în drumul meu, în sfinte locuri și pe mâini sfințite, de atâta rugăciune înaltă, pe porți-ferestre de iubire și trăire, Sfintele Mânăstiri Creștine, Cruci sublime, locul împlinirilor divine, tinda raiului, poarta cerului, unde fericirea creștinilor se împarte din vasele cele înalte din cerul serafimilor. Și-am să zbor pe drumul meu, spre cerurile heruvimilor, să-i duc solie lui Dumnezeu despre smerenia creștinilor, iubirea... și faptele lor, trăirea și credința strămoșească, Ortodoxia noastră dreaptă, poartă de iubire înaltă. Între pământ și rai pe calea laptelui sfințită, urcă toți sfinții tăi Doamne poteca din univers albită Iubirea lor ce luminează, Iubirea Ta ce lăcrimează. 09.06.2009 Romeo - Nicolae - ASiIiVro ~ 93 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Emoțiile unei inimi Sunete de arcă... și mișcări de liră se aud cum vin... și urcă din tainița de aur lămurit, a inimii mele Apoi o simfonie... ca o apă lină, coboară... și se adună pe arcușul viorii sufletului meu ce-și lasă-n evantai... razele suave de lumină. Apare-n zare o perdea de sunete smerite... ce se unduie la fiecare mișcare, de aripă de înger și un curcubeu se arată punte... peste emoțiile cuvinte-lămurite la chemarea șoaptelor din inima mea... cernute vor urca în zbor cuvintele inimii mele toate... spre sălașul de aur și argint, al inimii lui Dumnezeu. Am revăzut din amintirile ce le-am trăit Bucuriile ce s-au petrecut... prin timpul cernut și decojit în albia veciei tăcute. Și am lăsat acum... din inima mea plină iubirea ce am ținut-o ca o speranță fină în lumină. Să vă bucurați de fiecare clipă ce-o trăiți... E dar ceresc... plecat printre poteci de sfinți. Să nu strivim cu pașii vorbelor pierdute clipele albe...dintre două inimi regăsite. Să stăm în tainicul legământ... zece divin și vom vedea, prin ochi de heruvimi... pocalul ce deține elixirul vieții... păzit de serafimi. ~ 94 ~


BUCHET DE LUMINI

Să vrem, să fim în pace și iubire inima mea unită... cu a lui Iisus Hristos să fie pe vecie. Și cele două inimi înfrățite... să cânte, pe portativul harului cel sfânt, cuvinte.

Acum, imnul păcii și-al iubirii aici... și-n cerul Domnului să fie o sfântă poartă spre Iubire. Iar sufletul meu deodată... Să treacă la viața, cea nemăsurată... cea lină-binecuvântată... în ceruri... Vie... Toată.

15.02.2013

~ 95 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Rugăciunea Iubirii

Doamne, eu sunt... scanteie din Lumina Ta... Doamne, eu sunt... lumină din Lumina Ta... Doamne, eu sunt... aură din Dumnezeirea Ta... Doamne, eu sunt... conștiință din Conștiința Ta... Doamne, eu sunt... simțire din Simțirea Ta... Doamne, eu sunt... iubire din Iubirea Ta.

16.05.2012

~ 96 ~


BUCHET DE LUMINI

E timpul E timpul să te așezi... și să asculți... E timpul să te privești... și să te vezi... E timpul meditației tale interioare... E timpul să te aduni... din rătăciri... E timpul să te regăsești... din amintiri... E timpul să-ți descoperi... tainica lumină... E timpul să înțelegi... cine ești... tu... E timpul să te manifești... spunându-ți ție omule... cum simți... că ești.. E timpul să arăți lumii... devenirea ta.... E timpul să-ți desăvârșești... clipă de clipă... calea... E timpul ca tu să fii în fiecare zi... o lumină în centrul omenirii Pe veci... Lumina sufletului tău... să fie Poarta Ta spre Dumnezeu.

18 Februarie 2011

~ 97 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Lumină de trezvire Între apus și răsărit… Lumina Ta Iisuse să rămână, Calea noastră spre a Tatălui Lumină, Mângâitoare și Divină… Tainică lumină. Sălașul sufletelor noastre nemuritoare, Să ne fie, cerurile Tale Doamne, albe-sfinte porți imaculate, Ce se petrec prin fața sufletelor noastre, încălzite, Prin credința, noastră vie, Ce ți-o rostim Iisuse Doamne, în sfinte șoapte, Și Ție Doamne Ți-o așezăm ofrandă vie, Filtrată între inimă, Lumina Ta… și minte Ca să trecem,sufletele noastre abia albite, Prin toate cele douăzecișipatru… de vămi sfințite, Porțile Tale Doamne, Ce stau între două lumi, de strajă, Între noi și sfinții ce au rămas în viață, Ca să rămână doar Lumina ce a luminat, Întreaga noastră viață, ce din Lumina Ta Doamne, a plecat, Clipă de clipă toți stropii de lumină, din noi, sau bucurat, Pe raftul timpului ei toți, s-au așezat, Cuminți, s-au scuturat de orice umbră, Și s-au adunat în pripă, îngrămădiți, ca pelerinii sfinți, Sub mantia Ta Iisuse, de Lumină Îndumnezeită, Ca nu cumva între amintiri și vise, Să mai rămănă în urmă, acum, vreo clipă, nesfințită, De lumina Ta, Iisuse Doamne Hristoase, Și clipa cea din urmă, în această lume efemeră, A stat și s-a oprit, de parcă ea a amuțit, ~ 98 ~


BUCHET DE LUMINI

A plecat instantaneu, trecând prin porțile cerești, S-a transformat, în Iubire și Lumină, Când vămile i s-au închinat,când pragul ea, le-a aflat, În mii și mii de Aure Sfinte, s-a transformat, Lumina și iubirea ce vibra, pulsa și radia, Cununi noi de lumină, peste Sfinții toți, s-au așezat, Și au sfințit tot cerul cel nelumit, De la răsărit la alt zenit nemărginit, Înrepătrunse căi de taină, unde lumina învie, Sub al dimineții răsărit sfințit, E viață, e Îndumnezeire, lumină vie, Tu ce te reverși, Ne încălzești, Ne luminezi trezvirea și trăirea, Ce ne deschide calea spre mântuire, Un pas a mai rămas, spre veșnicie, E clipa cea din urmă, cănd Dumnezeu ne-a așezat, În Lumina Lui atotcuprinzătoare, tainică, mângâietoare, Ca in inimile nostre să înflorească ca o floare, Iubirea Lui nepieritoare, Încă o dată El, Emanuel, Dumnezeul Împărat, Ne-a mai lăsat același dar înalt, Lumină din Lumina Lui Peste sufletele noastre încălzite și acum sfințite Lumină Vie argintie, Lumină Vie aurie, Lumină Vie, Aură ocrotitoare, Pavăză pe veci ea să ne fie. Lumină vie,Lumină vie. Lumină Sfântă, Lumină albă vie purpurie.

06.12.2007

~ 99 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Lumina iubirii

DOAMNE, te rog... revarsă LUMINA IUBIRII TALE... peste ființa mea... și DUHUL TĂU CEL SFÂNT, acum... să-mi umple inima. 25.08.2012/01. 01.2013

~ 100 ~


BUCHET DE LUMINI

Cununa Vieții

Inspir... Iubirea Ta... Doamne Iisuse Hristoase... Expir... Iubirea mea spre Tine... Hristoase Iisuse Doamne. Amin. 18 Iulie 2013

~ 101 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Darurile Sfântului Nicolae Când Dumnezeu L-a adus în lume El Nicolae... știa de a sa fire... Purtătoare de lumina de dincolo de fire Darurile cerești s-au așezat Ca trei lumini prea-dulci sfințite ce s-au lămurit... pe-al lui minunat suflet binecuvântat Și l-au făcut să stea pe propriile lui picioare, Trei ceasuri întreit-sfințite la nașterea lui lămurită... sub zefirul Duhului cel Sfânt apoi... post de taină a păstrat... zi de zi el... Nicolae Sfântul... a mâncat... doar când asfințitul zilei... s-a lăsat, gusta de la sânul drept al maicii lui... așa cum stau toți sfinții... așezați de-a dreapta Tatălui... și a Fiului... și-n centrul Duhului, în lumea asta Nicolae a venit mereu când oamenii în rugă sfântă... l-au chemat să lase din darurile cerului... primite și în sufletele lor să fie... odoare prea-sfințite iar averile lumești Sfântul... toate le-a împărțit... la oamenii ce erau onești... și prea-săraci în lume Când El.... Nicolae Sfântul... se așeza în sfânta-i rugăciune... ce ardea ca o făclie vie lumina tot cerul nopții... de priveau la ea... îndoite, cu teamă și smerite toate duhurile nopții, cele căzute dintre luminile divine și tot primea în sufletul lui de sfânt... Lumina dar... a Duhului Prea-Sfânt... Și al Tatălui Cuvânt așa afla... în diminețile zilelor din viața lui... ce-i lăsa spre împlinire Hristos Domnul... prin îngerii Lui ~ 102 ~


BUCHET DE LUMINI

de-a îndreptat o lume-n-treagă... spre a cerului divină poartă Fereastră albă... a fost inima lui... pentru DARURILE CERIULUI seara... plecau rugăciunile lui urcând smerite... iar în zorii zilei... Duhul Sfânt i le PLINEA pe toate El era sfânt prin ce făcea... zi de zi... în viața sa. Bogății din cer... a tot primit... El, Nicolae... Sfântul cel iubit... lumii... imediat, le-a oferit Bunătatea inimii sale... a tot lăsat-o... lângă darurile sale Și azi dacă îl vedem în lume... așezat în ICOANE SFINTE Îi simțim prezența lângă noi, când Îl rugăm... din inimă fierbinte Să ne lase împlinită cererea aici... în astă lume... Darul Sfântului NICOLAE va veni... mereu ascultând cuvântul alb, al sufletelor oamenilor... iar în sfânta-i rugăciune... El așează... în taină... dulcea stare... de IUBIRE... ce ne umple INIMILE.

06 decembrie 2012

~ 103 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Buchet de Lumini Ca într-un buchet de lumini violet-alb-rogvaive, s-au așezat Îngerii Domnului pe-o lespede deasupra mea, să se odihnească, de atâta zbor înalt și veghetor Ca într-un buchet de Lumini suave, sacre, calde și înaripate, Îngerii Domnului s-au bucurat căci gândul meu plutea, era aproape alb imaculat, la Tine Doamne el zbura, Te căuta, și se înălța Ca într-o clipă sacră să se așeze la umbra Luminii Tale Doamne, ca într-un buchet de lumini întrepătrunse albe-violete-albăstrui, opalice și calde-aurii lumini cu vârfuri de aripi sfinte albe și purificatoare, se pregătesc Îngerii Domnului acum din nou sa zboare la alt mirean sau preot-slujitor, ca să mai curețe un gând, o inimă, un suflet, un cuvânt, aici, în acest loc sfânt, numit Pământ.

07.06.2009

~ 104 ~


BUCHET DE LUMINI

Calea - Adevărul și Viața Munți argintii se unduiesc la orizont având în urmă viața mea prin care am călătorit trecând printre ferestrele de timp ce s-au deschis în spațiul dintre orizont și infinit. Am deslușit un filon de adevăr printre pustiurile fără asfințit. Asta pentru că eu n-am stat mărginit am luat calea vieții și m-am sprijinit pe toate adevărurile ce le-am întâlnit... și totuși de ceva timp am simțit liniștea și pacea omului ce s-a bizuit pe schimbarea clipei... în lumină de Domnul Dumnezeu ce nici măcar nu a clipit... ca eu să nu rămân în urmă, pe calea dintre adevărul cel nemărginit... și infinitul fără zenit să pot găsi viața fără de sfârșit. 26.06.2010 ~ 105 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

Un gând de încheiere

La mulţi ani ! La mulţi ani cu sănătate... Iisus, să vă dea de toate... Bunătate şi Iubire... Milostenie... Fericire... Şi Lumina Lui... ... cea vie.

25.12.2011

~ 106 ~


BUCHET DE LUMINI

~ 107 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

~ 108 ~


BUCHET DE LUMINI

~ 109 ~


ȘTEFĂNESCU ROMEO – NICOLAE - ASiIiVro

~ 110 ~

Romeonicolaestefanescu buchetdelumini v8  

,,Poeme lui Romeo -Nicolae ȘTEFĂNESCU sunt poeme ale luminii harului și în acest sens, se apropie de poezia lui Ioan ALEXANDRU,, - Pr.Prof.u...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you