Page 1

BUDSTIKKEN Kirkeblad for

Romdrup &Klarup Sogne Læs inde i bladet: Sogneindsamling Læs mere på side 3

5 Film i Biffen Læs mere på side 4

5 Forårets koncerter Violin- og korkoncerter Læs mere på side 5

5 Spaghettigudstjeneste Læs mere på side 5

5 Menighedsmøde 14/3 Læs mere på side 11

Nr. 2 · Marts · April · Maj 2012


Om dette nummer Traditioner kan være meget gamle eller af helt ny dato. Her i bladet starter vi en lille serie under overskriften: ”Hvorfor gør vi det, vi gør”. Den tager fat på de mange traditioner og ritualer, der er forbundet med gudstjenesten, ofte meget gamle traditioner og ritualer. Af noget nyere dato er traditionen med at invitere til 5-års dåbsjubilæum, den startede sidste år, og nu prøver vi igen.

2

Udstilling i sognegården I øjeblikket kan vi glæde os over en udstilling med Jens Overgaard Christensens værker. Det er som maler og illustrator Jens Overgaard Christensen har fundet sit felt, og hans eminente evne til at indfange og videreformidle naturens forunderlige verden finder vi i både ”Danmarks Store Fuglebog” og ”Blomsterne omkring os”. Begge bøger udgivet på Gyldendal.

For fjerde år i træk holdes der friluftsgudstjeneste i Lundby Krat på Kristi Himmelfartsdag. Alle sogne i Aalborg Østre Provsti står bag, og det er blevet en god markering af fællesskabet på tværs af sognegrænser. Læs mere om gamle og nye traditioner her i bladet. Lise Lundgreen I sognegården udstiller vi i øjeblikket nogle af Jens Overgaard Christensens værker.


Det sker i sognene MARTS Søndag den 4. marts Sogneindsamling Vi sender igen i år frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt og internationalt plan. Det arbejde vil vi og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring 20.000 frivillige indsamlere støtte, når de søndag d. 4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult. Meld dig allerede nu som indsamler til søndag d. 4. marts hos Eva Madsen på tlf. 98 31 75 78 / 26 62 48 44 eller mail: evalykkem@gmail.com Sidste år samlede 20.000 indsamlere på landsplan 15 mio. kroner ind til kampen mod sult og katastrofer ved sogneindsamlingen.

Tirsdag den 6. marts kl.14.30 I sognegården Sogneeftermiddag Da Lene Holm Mortensens mand døde i 2009, var haven fyldt med de skønneste roser. Hun havde mistet sin mand, men ikke de mange fælles minder knyttet til roserne. Det er der kommet en historie ud af. Et billedforedrag om roserne, som et levende symbol både på det liv, vi mennesker har sammen, og på livet, der går videre.

3

Lørdag den 10. marts kl. 10.30 Gospelworkshop Tilmelding til workshoppen sker på smj@sandborg.dk – som straks vil bekræfte om der er plads eller ej. Lørdag den 10. marts kl. 16.30 I Klarup kirke Gospelkoncert De to – i særklasse dygtige – musikere Christina Boelskifte (vokal og dirigent) og Michael Nordmark (pianist) står for denne gospelkoncert, som er resultat af en dags intens gospel-kor-workshop. Fortsættes side 4


Det sker i sognene ‡ Fortsat fra side 3

Alle er hjerteligt velkomne til at overvære koncerten , mens det er afgørende, at man melder sig til i forvejen, hvis man vil være deltager i selve workshoppen, hvor der desværre kun er plads til 40. Christina er eminent til at formidle gospelsangene og skabe en dejlig stemning, som man kan bære med sig hjem! Det er gratis at deltage i såvel koncert som workshop. Dørene åbnes kl. 16.10 til koncerten.

4

Mandag den 12. marts kl. 16.30 ”Om Guder og Mænd” Film og debat i Biffen i Aalborg

Ekstremistiske kræfter presser imidlertid munkene til at træffe en umulig beslutning: Enten må de blive og risikere liv og lemmer for at fuldføre deres spirituelle mission, eller også må de lade sig intimidere og flygte. Filmen skildrer, hvilke konsekvenser, det har at have et religiøst kald i en voldelig verden. Den modtog Juryens Grand Prix i Cannes og blev kåret til Årets Film 2010 af den internationale kritikersammenslutning. Tilmelding til sognepræst Lise Lundgreen på tlf. 98 31 80 23 eller mail: llun@km.dk Efter filmen er der hyggeligt samvær, hvor der vil være mulighed for at snakke om filmen.

Tirsdag den 20. marts kl.10.00 I sognegården Babysalmesang ved Annemette Hübner Endnu et hold starter denne tirsdag.

”Om guder og mænd” er et fransk drama om cistercienser-munke, der må stå ved deres tro, da de bliver konfronteret af fundamentalister. Xavier Beauvois’ franske drama udspilles under den algeriske borgerkrig i 1990erne. Her lever en standhaftig fransk munkeorden efter kristne forskrifter i fred og fordragelighed med den muslimske befolkning.

Søndag den 25. marts kl.14.00 I Klarup kirke Afslutning for forårets mini-konfirmander og deres familier. Efterfølgende vil der være hyggeligt samvær i sognegården Torsdag den 29. marts kl.10.30 Andagt på Hellashøj


APRIL Onsdag den 11. april kl.19.30 I Romdrup kirke Klassisk solokoncert med den unge talentfulde violinist Marie Hanskov.

Blandt de kunstnere som har skrevet musik eller tekst kan nævnes Benny Andersen, Birger Sjöberg, Åge Steentoft, Grundtvig, Esther Bock, Emil Hartmann, Leonard Cohen og mange flere. Vi har generalprøve til kl.19.10, hvorpå dørene åbnes. Marie Hanskov har endnu ikke rundet de 30, men har allerede spillet i adskillige koncerthuse rundt i Europa med fine anmeldelser. Læs om programmet i den nærmere annoncering i april. Gratis adgang. Torsdag den 19. april kl. 17.00 I Romdrup kirke Spaghettigudstjeneste for de 3-6 årige og deres familier. Efter en kort gudstjeneste serveres spaghetti med kødsovs i sognegården.

MAJ Tirsdag den 1. maj Sogneudflugt Afgang fra sognegården kl. 12.45. Vi skal ”under jorden” på årets udflugt, idet vi får en guidet rundvisning i Gråbrødrekloster Museum, som ligger under Algade i Aalborg. Gråbrødrekloster blev etableret ca. år 1250. Museet fortæller om udgravningen og om klosterlivet i middelalderens Aalborg.

Torsdag den 26. april kl.10.30 Andagt på Hellashøj Torsdag den 26. april kl.19.30 I Klarup kirke Forårskoncert med FOKI Foråret fejres med en korkoncert med vores voksenkor” FOKI” og vore unge sangere i ”Kirkekoret”. Vi tør næsten garantere en festlig og stemningsfuld koncert, som traditionen foreskriver med sange og salmer om lyset, de kirkelige forårshøjtider og den lysegrønne årstid.

I forbindelse med besøget er der gratis adgang på Aalborg Historiske Museum. Efter oplevelser over og under jorden bliver det tid til kaffe og brød, før turen går retur til sognegården. Tilmelding til kirkekontoret tlf. 98 31 88 08 senest 23. april.

5


er er noget særligt over morgenen, ”Morgenstund har guld i mund” digter både Grundtvig og Ingemann, og Benny Andersen skriver: ”Se, hvilken morgenstund, solen er rød og rund”. Ligesom Cat Stewens i sin tid sang: ”Morning has broken, like the first morning”. Med sangenes og salmernes hjælp pejler vi os ind på, hvad det særlige ved morgenen kunne være: at det er som den første morgen, hver gang dagen bryder frem. Det er som om, der finder en ny skabelse sted, og solsorten synger, som var dén den første fugl i verden.

6

Utallige er de salmer og sange, der priser morgenen. Men der findes jo også morgener, man frygter, efter en nat uden søvn, en nat med vilde drømme. De morgener hvor man bare har lyst til at blive liggende, for der er ingen grund til at stå op, ingen der venter én, ingen opgaver der kalder. Det er stadig mørkt. Og så findes der endelig den særlige morgen, som er påskemorgen, den morgen hvor lyset sejrer over mørket.

5

Morgenstund


Det er tidligt om morgenen. Det er den første dag i ugen. Kvinderne gør sig klar til at tage ud til graven. Solen er stået op, den oplyser landskabet, og dens stråler fjerner morgentågen og sender den første varme mod jorden. Kvinderne taler sammen på vej ud til graven om det, der er sket. Mørket har endnu ikke sluppet sit tag i dem. Da skælver jorden, stenen for graven væltes væk, og en engel taler til dem: ”Frygt ikke”. Og da de undersøger gravstedet nærmere, er Jesus ikke længere i graven. Han er opstået fra de døde. En helt ny virkelighed er skabt denne morgenstund. Opstandelsens virkelighed. Denne morgen forvandles frygt til glæde, og kvinderne må fortælle, hvad der er sket. De løber fra graven, mens solen bager. Og deres forpustede ord om Jesu opstandelse fra de døde genskaber troen, fornyer håbet midt i håbløsheden, der er ingen grund til at frygte den nye dag.

Stat op, min sjæl, i morgengry! Lad søvn og sorg og frygt nu fly, lad al din klage blive borte, thi her er nyt fra dødens porte! O salig påskemorgenstund med guld i mund! Wexels 1858 Lise Lundgreen

har guld i mund

7


Det sker i sognene ‡ Fortsat fra side 5

Torsdag den 17. maj kl.11.00 Kristi Himmelfartsdag Friluftsgudstjeneste Aalborg Østre Provsti fejrer igen gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag i Lundby Krat ved Gistrup. Gudstjenesten er et fællesarrangement for alle sogne i Aalborg Østre Provsti. Menigheder, præster, børne- og ungdomskor, spejdere, FDFere samt et til lejligheden sammensat "provstikor" vil medvirke. Musikken leveres af Nordvestjysk Brass Band.

Efter gudstjenesten er der tid til fællessang og menighedsrådene giver kaffe/ te/juice. Medbring gerne frokost.Der er opstillet bænke til at sidde på under gudstjenesten. Men man må gerne medbringe egen stol eller tæppe. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Gistrup Kirke. Der er mulighed for parkering ved festpladsen. Ønsker man kørsel til gudstjenesten, skal man kontakte kirkekontoret tlf. 98 31 88 08

8

Ligesom i de foregående år vil de morgenfriske kirkegængere igen i år have mulighed for at nyde den smukke natur i Lundby Krat og Lundby bakker inden gudstjenesten. Kl. 9.30 begiver vi os af sted fra festpladsen på pilgrimsvandring i skoven. For de energiske og garvede vandrere har sognepræst Marie Kirketerp planlagt en tur i bakkerne. Børnefamilier kan følges med sognepræst Line Vesterlund, som vil lede børnene ud på en skattejagt i området. Alle andre, der gerne vil holde sig til stier og det mere flade terræn, er også velkomne på denne tur.

Mandag den 28. maj kl. 10.30 2. pinsedag I Klarup kirke Dåbsjubilæum For 5 år siden - i 2007 - blev der døbt mere end 40 børn i vore sogne. De og deres familier indbydes til en festlig markering af 5-års-dagen i kirken, og så byder vi på kagemand i sognegården. Kontakt kirkekontoret på tlf. 98 31 88 08 og fortæl, hvor mange I kommer. Torsdag den 31. maj kl.10.30 Andagt på Hellashøj STATISTIK 2011 ROMDRUP KLARUP Fødte 31 30 Døbte 18 39 Viede 01 08 Døde 18 07 Konfirmerede 22 26 Minikonfirmander i alt 15


Bopælsregistrering af fødsler og dødsfald 1. Oktober 2010 bortfaldt forældres pligt til at anmelde fødsler i moderens bopælssogn. Fremover tager jordemoderen sig af dette. Dog skal ugifte par være opmærksom på, at en omsorgs- og ansvarserklæring skal sendes til kirkekontoret, (Romdrupvej 71) senest 14 dage efter fødslen. Dåb eller navngivelse aftales med sognepræsten, og et barn skal have navn, inden det er et halvt år. En ny navnelov trådte i kraft den 1. april 2006. Pr. 1. januar 2012 er der et gebyr på 480 kr. for visse navneændringer. På familiestyrelsens hjemmeside og på www.personregistrering.dk kan man læse alt om de nye regler samt hente blanketter til brug ved navngivelse eller navneændring. Senest 2 hverdage efter et dødsfald skal dette anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde folkeregisteradresse. Begravelsen eller bisættelse aftales med sognepræsten, og normalt skal det finde sted inden for 8 dage efter dødsfaldet. Henvendelse om gravsted sker til graveren eller kirkeværgen. Her fås oplysninger om taksterne for eventuel vedligeholdelse af gravstedet. Fredningstiden for et kistegravsted er mindst 20 år og for et urnegravsted mindst 10 år.

Døbte i Klarup kirke 20. nov.

4. dec.

Alexander Bøgh Kristenen Silas Vikingur Malmquist Smith Cecilie Faber-Michelsen

18. dec.

Freya Wimmelmann Kristensen Jeppe Feilberg

15. jan.

Tobias Bjørnar Sørensen

22. jan.

Caroline Kyllesbeck von Benzon Eriksen Josefine Kyllesbeck von Benzon Eriksen David Helge Mølgaard

5. feb.

Anders Wagner Grøndahl Hartvig Vendelbjerg Henriksen

Døbte i Romdrup kirke 13. nov.

Bella Droob Espersen Jakob Venning Johansen

29. jan.

Maria Vestergaard Laursen

Vore døde 20. dec.

Børge Nielsen, født 1933

23. dec.

Poul Jørgen Thomsen, født 1945

26. dec.

Mary Kirstine Nielsen, født 1916

1. jan. 13. jan. 1. feb.

Kari Synnøve Sørensen, født 1946 Kanna Nielsen, født 1944 Leif Christensen, født 1935

9


Det begyndte med, at nogle gjorde noget, og så gjorde de det igen, og med tiden blev det til ritualer. Gudstjenesten består af en lang række af ritualer, nogle er opstået før vores tidsregning, andre er kommet til løbende. I en lille serie vil vi i de kommende kirkeblade fortælle, hvorfor vi gør som vi gør.

”Hvorfor søndag?” Gudstjenesten er en fest, hvor vi fejrer, at Gud rejste sin søn fra de døde. Vi tror nemlig på, at vi skal opstå ligesom Jesus Kristus gjorde.

Til minde Jesus opstod en søndag. Han døde (lang)fredag og opstod på tredjedagen (efter jødiske tællemåde: fredag: dag 1, lørdag: dag 2, søndag: dag 3).

10

”Otte dage efter1 var hans disiple atter samlet”, står der i Johannesevangeliet 20,26. Det er den tradition, vi stadig holder ved, når vi samles til gudstjenesten om søndagen.

Desuden Vi tror på, at Kristus kommer igen. Det troede de første kristne også, og de var sikre på, at det ville blive på samme ugedag, som da han genopstod, altså søndag. Det er en anden grund til at holde gudstjeneste den dag. I mange middelalderkirker, også Romdrup og Klarup, kan man på ydersiden af kirken se, at der har været et vindue over alteret mod øst. Man troede nemlig, at Jesus ville opstå i øst ligesom solen. Så tænk at kunne sidde inde i kirken til gudstjenesten en søndag og se Kristus komme igen… I øvrigt betyder søndag 'solens dag' (ligesom engelsk 'sunday') Søndag er altså både mindedag og opstandelsesdag. Anette Melbye Madsen 1

At Jesus var kommet til dem, efter han var opstået.


Menighedsrådet informerer Kommende menighedsrådsmøder

Adresser

• Onsdag den 14. marts kl.17.30 indbydes til Menighedsmøde i sognegården. Her aflægges beretninger om menighedsrådets arbejde i 2011 med aflæggelse af regnskab og status. Arbejdet det kommende år drøftes, bl.a. skal der afholdes menighedsrådsvalg i november. Alle indbydes til at deltage i mødet, og der vil blive serveret en øl eller vand.

ROMDRUP/KLARUP MENIGHEDSRÅD Formand Robert Madsen, Skodsborgvej 37, tlf. 98 31 75 78 Næstformand Jens Rytter Andersen, Romdrupvej 72, tlf. 98 31 95 05 Kirkeværge Christian Nielsen, Tværgade 13, tlf. 98 31 80 45 Intern kasserer Gert Vogel, Romdrupvej 108, tlf. 98 31 89 40 Sekretær Susanne Andersen, Klarupvej 77, tlf. 98 31 81 26

• Onsdag den 18. april kl.17.30

Udvalgsmedlem Lars Porsmose, Trekanten 4, tlf. 98 31 81 90

• Onsdag den 16. maj kl. 17.30

Udvalgsmedlem Kristian Kristiansen, Lucernevej 33, tlf. 30 42 80 99

Alle møder er offentlige og holdes i sognegården Romdrupvej 71

Find flere informationer på www.romdrupklarup.dk

Udlån af sognegården Sognegårdens lokaler kan anvendes til møder etc., der arrangeres af:

• • • •

Pastoratets præster Et af menighedsrådene eller begge råd i forening Foreninger, der arbejder på folkekirkelig grund Private til kaffesammenkomst efter begravelse fra en af pastoratets kirker

Foreninger og private, der ønsker at benytte lokalerne, skal have tilknytning til et af sognene i pastoratet. Henvendelse om benyttelse af lokalerne kan ske skriftligt til: Romdrup/Klarup menighedsråd Romdrupvej 71 · 9270 Klarup

Udvalgsmedlem Lise Sæderup, Kærløbervej 11, tlf. 98 31 99 80

11

Ekstern kasserer Ulla Kristiansen, Lucernevej 33, tlf. 30 42 80 99

ROMDRUP SOGN: Ringer og graver Jens Bloch Jensen Romdrupvej 97, 9270 Klarup Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag. Tlf. 20 46 86 99

KLARUP SOGN: Ringer og graver Henrik Henriksen Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag. Klarup kirke har tlf. 98 31 90 54 - bedst tirsdag - fredag mellem kl. 9.00 - 9.30 og 12 - 12.30. Kirkesanger ved begge kirker: Maria Søgaard Nielsen, Engtoften 20, 9280 Storvorde telefon 61 16 51 62 Organist ved begge kirker: Susanne Mørk-Jensen, Bønfeltvej 16 9510 Arden, telefon 96 64 54 64

NB!

Deadline for næste nummer af Budstikken er den 27. april 2012

NB!


Gudstjenester

Søndag den 15. apr. Søndag den 22. apr.

2. søndag i fasten

Kl. 09.00

3. søndag i fasten

Kl. 10.30 Anette Melbye Madsen Kl. 09.00

Midfaste

Mariæ bebudelsesdag Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag

1. søndag efter påske 2. søndag efter påske

Kl. 10.30 KIRKEBIL Kl. 09.00 Anette Melbye Madsen Kl. 10.30 Ingen Kl. 10.30 Anette Melbye Madsen Ingen Kl. 19.30 Koncert Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste Anette Melbye Madsen

Kl. 10.30 Kl. 16.30 Gospelkoncert Kl. 09.00 Anette Melbye Madsen Kl. 10.30 Kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste Kl. 14.00 Afslutning minikonf. Kl. 10.30 Anette Melbye Madsen Ingen Kl. 10.30 Kl. 09.00 Anette Melbye Madsen Kl. 10.30

Kl. 10.30 Kl. 09.00 Anette Melbye Madsen

Kl. 09.00 Melbye Madsen Kl. 10.30 Anette KIRKEBIL

Kl. 10.30 Kl. 09.00 Konfirmation Anette Melbye Madsen

Kl. 19.30 Kor koncert Kl. 09.00 Kl. 11.00 Konfirmation Anette Melbye Madsen

Torsdag den 26. apr. Søndag den 29. apr. Fredag den 04. maj

3. søndag efter påske

Søndag den 06. maj

4. søndag efter påske

Kl. 11.00 Konfirmation Lise Lundgreen

Konfirmation Kl. 09.00 Lise Lundgreen

Søndag den Torsdag den Søndag den Søndag den Mandagden Søndag den

5. søndag efter påske

Kl. 09.00

Kl. 10.30

13. maj 17. maj 20. maj 27. maj 28. maj 03. juni

Bededag

Kristi Himmelfartsdag 6. søndag efter påske Pinsedag 2. pinsedag Trinitatis

Friluftsgudstjeneste i Lundby Krat

Kl. 10.30 Anette Melbye Madsen Kl. 10.30 Ingen Kl. 10.30 Anette Melbye Madsen

Ingen Kl. 09.00 Kl. 10.30 Dåbsjubilæum Kl. 09.00 Anette Melbye Madsen

Hvor intet andet er nævnt er det Sognepræst Lise Lundgreen der har gudstjenesten.

Træffe- og kontortid Kirkekontoret i sognegården (Romdrupvej 71) er åbent hver mandag og torsdag mellem kl. 9-12.30. Telefon: 98 31 88 08. Telefax: 98 31 88 16. Sognepræst Lise Lundgreen har fast træffetid hver tirsdag - fredag mellem kl. 12-13 i præstegården (Romdrupvej 71). Mandag undtaget. Telefon: 98 31 80 23. E-mail: llun@km.dk Sognepræst Anette Melbye Madsen træffes i sognegården (Romdrupvej 71). Tirsdag kl. 10-12. Telefon: 98 31 88 08. E-mail: amad@km.dk Ved henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten kan der bestilles kørsel til gudstjeneste, dog vil der være bestilt bil på forhånd til de gudstjenester, hvor kirkebil står nævnt. Kirkebilen kører den 25. marts og den 22. april.

Budstikken distribueres af Nordjysk Distribution

4. mar. 10. mar. 11. mar. 18. mar. 24. mar. 25. mar. 01. apr. 05. apr. 06. apr. 08. apr. 09. apr. 11. apr. 19. apr.

Klarup kirke

··

Søndag den Lørdag den Søndag den Søndag den Lørdag den Søndag den Søndag den Torsdag den Fredag den Søndag den Mandagden Onsdag den Torsdag den

Romdrup kirke

www.tegnerne.dk

Gudstjeneste

Budstikken 2/2012  

Kirkeblad for Romdrup-Klarup Pastorat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you