Page 1

FOLLETO DE AXUDA PARA PAIS E NAIS

ELABORADO POR MARISA, LALI,, PURI, ISABEL, ROSA E MONICA GRUPO PROXECTA CONSUMO E XÉNERO


FOLLETO DE AXUDA PARA PAIS E NAIS

Este folleto pretende darlles unha oferta de posibilidades dos xoguetes que poden regalarlles aos nenos/as incluidos os de necesidades educativas especiais. Antes de escoller un xoguete teña en conta:  As idades recomendadas polo fabricante.

RECOMENDACIÓNS POR IDADES: Estimulen a psicomotricidade, o equilibro, a forza, a percepción e a orientación espacial.

* De 3 a 5 anos: xogos que fomenten a movilidade, a imaxinación e a expresión.

Potencie o xogo e o exercicio físico ó aire libre.

Que cumplan as normas de seguridade e hixiene. * De 6 a 10 anos: xogos que poidan facer en compañía dos outros. Que desenrole o xogo simbólico ,a imaxinación, a creatividade e a linguaxe.

Estimulen habilidades cognitivas: planificación, toma de decisións, autocontrol e desenrolo de estratexias.

* Máis de 11: xogos que desenrolen o pensamento racional e a lóxica.

Fomenten o respecto das normas e favorezan a interacción dos nenos.

Favorezan a grafomotricidade.

Triptico xoguetes