Page 1

nhzaken is het magazine voor ondernemend Noord-Holland boven het Noordzeekanaal UITGAVE 6 • 2017 WWW.NHZAKEN.NL

Belastingplannen nieuw kabinet:

OkĂŠ voor uw portemonnee? THEMA:

Belasting- en ondernemerstips 2018

Robots

Mark Rutte

Economisch Forum

Kracht on Tour

Feit of fictie in 2018

Afschaffen dividendbelasting noodzakelijk

Zorgeloos ondernemen in Noord-Holland

Gericht op vrouwen met talent

Pagina 5

Pagina 11

Pagina 13

Pagina 30


Op 11 januari houdt de Bedrijfskring Heerhugowaard voor haar leden de Nieuwjaarsreceptie bij Babylon!!

“THE PLACE TO BE”

voor lunch, diner, catering, overnachting, (bedrijfs) feestjes, bruiloften, vergaderingen

Pannekeetweg 20 1704 PL Heerhugowaard T. +31 (0)72 57 239 06 info@babylonheerhugowaard.nl www.babylonswereld.nl


December 2017

03

Trendwatcher Adjiedj Bakas vraagt in 2018 om waakzaamheid

‘We staan nog steeds aan de rand van de afgrond’

Adjiedj Bakas. (Foto: aangeleverd)

Op economisch vlak zijn we uit een diep dal geklommen.

Hij staat inmiddels bekend als visionair, trendwatcher en spreker. Alleen de naam Adjiedj Bakas is al voldoende om bij veel ondernemers de interesse te wekken. Bakas geeft al jaren zijn visie op zaken die gaan veranderen, op basis van de trends die hij signaleert. Adjiedj Bakas (54) werd in NRC heel treffend omschreven als ‘Trendwatcher des Vaderlands’. Op allerlei gelegenheden geeft hij aan hoe hij de nabije toekomst ziet. Hoe de economie verandert, de samenleving en het wereldbeeld. Bakas verkocht inmiddels al meer dan 900.000 boeken. Bakas geeft in NHZAKEN elk jaar weer een uitgebreide en unieke blik op het daaropvolgende jaar, waarmee onder andere politici en ondernemers hun voordeel doen. “En tachtig tot negentig procent van de voorspellingen komt ook uit. 2018, dat is het Jaar van de Hond en daarin is gemeenschapsgevoel belangrijk. We trekken ons terug in onze eigen groep en doen zo aan zelfgekozen apartheid. Vergelijk het met het je kwispelend terugtrekken in een hondenmand vol gelijkgestemden.

Op economisch vlak zijn we uit een diep dal geklommen. Dat geldt in dit Jaar van de Hond niet alleen voor Nederland, maar ook voor Europese zorgenkindjes als Griekenland en Italië. Daarbij moet meteen worden aangetekend dat zowel de inflatie, die idealiter zo’n twee procent is, als de lonen zullen achterblijven.

Trendwachter des Vaderlands Het wordt ook in 2018 oppassen voor zeepbellen, want met een rente zo laag als de huidige zoekt men zijn investeringsmogelijkheden dikwijls in droombeelden van rijkdom in de toekomst. Verwacht daarom veel activiteiten bij de zogenaamde fat start-up’s. Het afgelopen jaar hoorden we het overal: de economie groeit en de crisis is voorbij. Voor 2018 zijn de verwachtingen niet minder positief. Volgens het Centraal Planbureau maken we in Nederland zelfs de grootste groei door sinds 2014. We staan daarin ook niet alleen: het IMF schat dat de wereldwijde economische groei volgend jaar uitkomt op 3,6 procent. In alle 45 lidstaten van de OECD groeien de economieën en in maar liefst 33 van die landen in een

verhoogd tempo. Sinds 2007 hebben we dit niet meer gezien. Zelfs chronische zorgenkinderen als Griekenland, Spanje, Portugal en Italië doen mee. Een dergelijke harmonie past helemaal in het Jaar van de Hond. Dit succes wordt toegeschreven aan de centrale banken, die met hun rentebeleid de aantrekkelijkheid om te investeren hebben vergroot. In 2018 wordt dit beleid echter afgebouwd. In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve de rente al verhoogd en de Europese Centrale Bank zal volgen. Daar zit ook meteen het addertje onder het gras: want de crisis is dan misschien voorbij, we zijn nog lang niet terug op het niveau van 2007. We staan nog steeds aan de rand van de afgrond en als we niet oppassen, vallen we er opnieuw in. Waakzaamheid blijft geboden, en ook dat hoort bij het Jaar van de Hond. Lees verder op pagina 7

Colofon Uitgevers Rodi Media Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon 0226-333311 E-mail nhzaken@rodi.nl Internet www.rodimedia.nl Elma Media bv Keizelbos 1 1721 PJ Broek op Langedijk Telefoon 0226-331600 E-mail nhzaken@elma.nl Internet www.elma.nl Bladmanager Niels Ackermans

Hoofdredactie Donald Esser Redactie en fotografie Joke Bos, Jeroen Vos, Vincent de Vries Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon: 0226-333311 E-mail: redactienhzaken@rodi.nl Advertenties Elma Media bv 0226-331600 Rodi Media 0226-333311 Verschijningsdata 2018 Week 10, 18, 26, 36, 44, 50

Partners van nhzaken

Holland boven Amsterdam

Druk Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1121 AT Diemen Telefoon 020-398 0808 Verspreiding Per post volgens kwalitatieve database Oplage 27.500 exemplaren

De redactie van nhzaken stelt zich ten doel uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het verwerken van extern aangeleverde content en bronnen.

Thema’s nhzaken in 2018 Week 10 - Duurzaam ondernemen Week 18 - Personeel en opleiding Week 26 - ICT en internet voor MKB Week 36 - Bedrijfsoverdracht en familiebedrijven Week 44 - Automotive, Transport & Logistiek Week 50 - Belasting- en ondernemerstips 2019 nhzaken is een uitgave van Rodi Media en Elma Multimedia. nhzaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

NH Zaken is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontro-leerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02


04

December 2017

PROFIEL

Eindejaarstips JAN© Voor je het weet staan de champagne en oliebollen weer op tafel en toosten we op al het moois wat 2018 gaat brengen. Maar voordat het zover is geeft JAN© je graag nog wat handige fiscale eindejaarstips.

Gratis dividenduitkering! Ben jij DGA en heb je een partner die niet werkt? Keer dan € 10.000 dividend uit en reken dit aan je partner toe. Zo benut je de heffingskortingen en betaal je per saldo géén belasting over deze dividenduitkering. Laat je goed informeren of de dividenduitkering wettelijk is toegestaan. Vermijd hoge heffing op spaargeld per 1 januari 2018 Nu de rente op spaargeld extreem laag is, leidt de box 3-heffing over spaargeld tot een hoge belastingdruk. Je kunt dit in 2018 vermijden door vóór de peildatum van 1 januari 2018 jouw spaargeld te gebruiken voor bijvoorbeeld één van de volgende alternatieven: je spaargeld inbrengen in een (nieuwe) B.V. of je spaargeld lenen aan je B.V. Ga na wat voor jou de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan jouw spaargeld in box 3 te laten staan. Laat je werknemers instemmen met de pensioenleeftijd 68 jaar Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Dat heeft als gevolg dat nagenoeg alle pensioenregelingen aangepast moeten worden. Doe je dit niet, dan kan dit ertoe leiden dat de gehele pensioenaanspraak volgens het progressieve tarief van box 1 bij je werknemers belast wordt, vermeerderd met 20% revisierente. Pensioen is echter wel een arbeidsvoorwaarde. Je OR heeft instemmingsrecht bij een wijziging van de pensioenregeling. Daarnaast moeten al je werknemers individueel instemmen met de wijziging. Ook al is de wijziging ingegeven door gewijzigde (fiscale) wetgeving. Wanneer een werknemer niet instemt met de wijziging, terwijl het contract bij de pensioenuitvoerder wel aangepast wordt, loop je als werkgever een aanzienlijk financieel risico. Hetgeen je bij de pensioenuitvoerder verzekerd hebt, komt immers niet meer overeen met hetgeen je formeel met je werknemer afgesproken hebt. Dat zal voornamelijk tot discussies (met terug-

werkende kracht) leiden wanneer een werknemer uit dienst treedt of overlijdt. Het verdient dan ook de voorkeur de instemming schriftelijk vast te leggen. Let er tot slot op dat er pensioenuitvoerders zijn die deze wijziging in fiscale wetgeving aangrijpen om meer zaken in de pensioenregeling aan te passen. Controleer het wijzigingsvoorstel van je pensioenuitvoerder dan ook goed op overige wijzigingen.

Wie weet kun je het jaar afsluiten met een mooi (belasting) voordeel op zak Geef je werknemer(s) of jezelf nog in 2017 een bonus Als je aan het einde van 2017 nog vrije ruimte over hebt én je overweegt om één of meer werknemers een bonus te geven, dan kun je deze bonus in de vrije ruimte laten vallen, mits je deze nog in 2017 uitbetaalt. Hierbij geldt wel dat de bonus aan het gebruikelijkheidscriterium moet voldoen. Dit betekent dat de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is. Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk. Ben je dga en heb je deze € 2.400 nog niet gevuld? Dan mag je jezelf ook een bonus toekennen om dit bedrag vol te maken. Wil je een nog hogere bonus toepassen, dan moet je bewijzen dat een dergelijke bonus in jouw sector gebruikelijk is. Keer terug naar IB-onderneming Soms is het drijven van een onderneming via een B.V. niet langer voordelig genoeg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het behalen van beperkte winsten. Je kunt dan overwegen om de onderneming van de B.V. te laten overgaan naar een IB-onderneming (bijv. eenmanszaak). Als IB-ondernemer heb je ondernemersfaciliteiten die de B.V.

niet kent en hoef je geen hoog belast salaris op te nemen. Fiscaal gezien kan het daarom een goede optie zijn om als IB-ondernemer verder te gaan. Echter, er zijn meer criteria waar rekening mee moet worden gehouden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid. Schenk nog vóór 1 januari 2018 Doe nog vóór 1 januari 2018 een schenking aan jouw (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.320 (kinderen) of € 2.129 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.526. Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 53.176 en voor de eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 100.000. Als je de eenmalige vrijstelling wilt benutten dan maakt het op zich geen verschil of de schenking in 2017 of in 2018 wordt gedaan. De vrijstelling van € 100.000 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is. Je hoeft niet het gehele bedrag in een jaar te schenken, je hebt de mogelijkheid een deel te schenken in bijvoorbeeld 2017 en in 2018 het onbenutte deel te schenken. De verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als er in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking is toegepast. Heeft degene aan wie je wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is diens partner wel jonger, dan kan de eenmalige vrijstelling toch worden toegepast. Ga voor meer tips naar www.JAN.nl/ eindejaarstips2018 Meer weten? Neem contact met ons op via 088 2202200 of Communicatie@JAN.nl

JAN© ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V. | Zwanenburg | Rijnsburg | Weesp | Purmerend | communicatie@jan.nl | 088-2202200 | www.jan.nl


December 2017

05

‘Welke taken laten we de robot uitvoeren?’

Feit of fictie in 2018... De robots rukken snel op in onze levens. En ook het bedrijfsleven gaat dat merken. Het bedrijf RobotXperience biedt geïnteresseerden een ervaring met een robot. Bij binnenkomst van het robotclubhuis wordt de verslaggever ontvangen door robot Robin. “Wil je met me op de foto?”, vraagt Robin. En vlak voordat de foto genomen wordt: “Zit je haar wel goed?”

Waar de verslaggever stomverbaasd reageert, tempert eigenaar Tom Ederveen van RobotXperience het enthousiasme. “In feite regel ik dit nu nog allemaal. Robin kan zelf nog niet interpreteren. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Robin ziet binnenkort dat jij je smartphone uit je zak haalt en associeert dan zelf vervolgens of je met haar op de foto wilt. Maar ja, voor hetzelfde geld wil je alleen maar een telefoongesprek voeren. Voordat een robot dat verschil kan interpreteren zijn we nog wel een aantal jaar verder.” Mede-eigenaar Randall van Poelvoorde valt zijn collega bij. “Als je het met de ontwikkeling van auto’s vergelijkt, is Robin nog maar de T-Ford: we staan aan het begin. De hele ontwikkeling is nu op gang aan het komen. Maar die gaat razendsnel. Je moet het per maand bekijken, eigenlijk.” Wat het bedrijfsleven daar van merkt? “Heel veel”, zegt Van Poelvoorde en wijst op de opkomst van de Home Assistent: een smart speaker die je bijvoorbeeld op het aanrecht zet. Het ding kan een recept voorlezen of een pak suiker bestellen in de supermarkt. “De Home Assistent is dus in feite al een robot, maar zonder armen en benen. Hij neemt door middel van spraakbesturing opdrachten aan. En dat geeft al een trend aan: alles gaat straks met spraakbesturing. Dat betekent dus dat beeldschermen veel minder belangrijk worden. Dat zal voor een aardverschuiving zorgen, ook in het bedrijfsleven. Het zet bijvoorbeeld de retailmarkt op zijn kop. Stel je maar eens voor: moet een bedrijf nog een website hebben? Makers van websites en apps zullen daar nu al zenuwachtig van worden, maar ook een gigant als Google, die vooral afhankelijk is van Adwords. Wat is dat nog waard als er geen beeldscherm meer is?” Van Poelvoorde ziet bij de ontwikkeling van robots dezelfde lijn als bij de

opkomst van andere nieuwe technologie, zoals destijds de PC. “Mensen moeten aan een technische ontwikkeling wennen. Eerst wist niemand wat een PC was, toen was er afwijzing omdat niemand wist wat je met zo’n ding kon. Robot Robin steelt de show bij een presentatie. (Foto: aangeleverd)

Randall van Poelvoorde (links), Robin en Tom Ederveen. (Foto: aangeleverd)

Toen kwam de fase, waarin een buurman of vriend het ging gebruiken en vervolgens de vraag: ‘Kan ik er misschien toch wat mee?’ en nu is de computer niet meer weg te denken. Bij robots zitten we op dit moment in de fase dat we ons afvragen wat we ermee zouden kunnen. Het is de vooravond van de grote doorbraak van robots.” Concurrentie “De grote bedrijven boeken momenteel de meeste vooruitgang op het gebied van spraakbesturing”, stelt Van Poelvoorde. “Bedrijven moeten zich echt gaan afvragen op welke manier ze met deze ontwikkeling hun klanten verder kunnen helpen. Durf je daarin te experimenteren? Wie te lang wacht, loopt de kans dat de concurrentie een voorsprong neemt. Dan kan het te laat zijn.” Een tijdpad durft Van Poelvoorde niet te noemen. “De ontwikkelingen gaan zo snel, ik kan hooguit vijf jaar vooruit kijken. En dat is al risicovol. Ga maar na: zeven jaar geleden kwam de eerste smartphone. Nu hebben we die bijna allemaal en kunnen we hem eigenlijk al niet meer missen.” De vraag zit voor wat betreft RobotXperience vooral in de ethiek. “De sociale robot, die interactief is met de mens, komt sneller in ons levens dan we denken. We zouden nu eigenlijk al moeten nadenken over de vraag welke taken we robots wel en niet willen geven. Taken die we eenmaal hebben ‘weggerobotiseerd’ pak je namelijk nooit meer terug. En in hoeverre laten we grote bedrijven invloed uitoefenen op de ontwikkeling van robots? We zouden op dit moment een businesscase moeten oppakken en die discussie voeren. De politiek begint nu eindelijk langzaam wakker te worden, maar het bedrijfsleven is echt minder alert. Dat is ook het gat wat we invullen met ons bedrijf met RobotXperience: mensen in aanraking laten komen met

robots. Bedrijven kunnen ze huren en we verzorgen ook lezingen en workshops.” Seksindustrie Wie de historie terugziet kan concluderen dat de seksindustrie vaak bepalend is welke technische innovatie succesvol wordt. Bizar genoeg zal dat waarschijnlijk voor de ontwikkeling van robots ook gelden. Van Poelvoorde: “De ontwikkelingen die momenteel gaande zijn de robotisering komen niet zozeer uit de technologische hoek, maar vooral de sekspoppenindustrie steekt daar veel geld in. In Japan heb je al sekspoppenbordelen. Om de interactie met de cliënt te optimaliseren is het in die sector essentieel dat robots emoties kunnen gaan lezen, kunnen interpreteren. En daar worden momenteel forse sprongen in gemaakt. De robotisering zal veel harder gaan dan we denken. De zelfrijdende auto’s zijn al in ontwikkeling. Dat zijn al robots! En de komende jaren zal dat alleen maar toenemen. De techniek is volop in ontwikkeling. Het is de vraag of wij als mensen in dat tempo meekunnen.” Geen angst Angstig? Daar is geen reden voor, stelt Van Poelvoorde. “Robotisering kan ons leven enorm veraangenamen. Denk aan de zorgsector. Oudere mensen die vergeetachtig worden, kunnen soms in de ochtend de weg even kwijt zijn: ‘Waar ben ik?’ Op het nachtkastje kan een robot, bijvoorbeeld in de vorm van een wekker, sturing geven. Die merkt met een hartslagmeter dan de persoon ontwaakt, maakt hem rustig wakker met een fijn muziekje en vertelt na vijf minuten welke dag het is, dat de sloffen onder het bed staan en dat het misschien een goed idee is om een kopje koffie te gaan drinken. Dat is fijn voor die persoon, maar heeft ook invloed voor het personeel dat juist in de ochtend spitsuur heeft. Verzorgenden hebben dan later op de dag meer tijd om persoonlijke aandacht te geven aan die cliënt. Maar ook hier geldt: in hoeverre laten we een robot die taken uitvoeren. Het is niet de bedoeling, dat zo’n oudere de hele dag geen mens ziet. Ook hier geldt dus het ethische aspect. Daar hebben robots geen invloed op. Dat moeten wij bepalen, de mensen.”


06

December 2017

column Dé ondernemerstip voor 2018: balans Uit eigen ervaring opgedaan Deze keer kreeg ik als opdracht voor mijn column mee: belasting- en ondernemerstips voor 2018. Tja, op het eerste gezicht denk je dan meteen aan saaie en taaie kost, zoals Prinsjesdag 2017 en het Belastingplan 2018. Dus een column over het verhoogde btw-tarief van 6% naar 9%, de vennootschapsbelasting omlaag, een aanpassing van het forfaitair rendement, nieuwe regelingen voor startups, aanscherping hypotheekregels, de AOWleeftijd die verder stijgt, einde van de dubbele afwaardering enz., enz. En wat betekent dat dan allemaal voor u, als ondernemer? Ik gooi het dit keer over een geheel andere boeg. Geen afgezaagd goede voornemens verhaal van 13-in-één-dozijn, doorspekt met nuttige belastingtips. Nee, in deze bijdrage wil ik een tip met ondernemend Noord-Holland delen, uit eigen ervaring opgedaan. En dan heb ik eigenlijk maar één woord voor u: balans. De balans tussen werk en privé. Veel ondernemers, en ik heb er de afgelopen 22 jaar in mijn advocatenpraktijk veel voorbij zien komen, zijn namelijk vooral gefocust op werken, werken en werken. Toegegeven, ook ik houd van hard werken en zonder hard werken bereik je nu eenmaal niets, maar ik heb de afgelopen jaren voor mijzelf gemerkt - met dank aan mijn vrouw - dat écht succesvol en plezierig ondernemen vooral begint bij aandacht voor jezelf. Gezond leven, goede voeding, genoeg bewegen, regelmatig rust, aandacht voor de mensen om je heen. Dat soort zaken. Vanuit die basis kom je veel sneller en effectiever - en plezieriger - tot zakelijke topprestaties. Kortom; een goede balans tussen zakelijk en privé. Dat is het. Klinkt misschien simpel, afgezaagd en voor de hand liggend, maar ik zie nog steeds heel veel ondernemers om mij heen (en ook niet-ondernemers) die deze balans volkomen kwijt zijn. Of nog erger; die deze balans zelfs nog nooit gekend hebben. Die zichzelf soms letterlijk ‘over de kop’ werken. Een toonaangevend en vooraanstaand schrijver, psychotherapeut en zakelijk coach uit Amerika, Wayne Dyer, zei ooit eens: ‘Van alle spijtbetuigingen die ik van stervenden gehoord heb, luidde er niet één: had ik maar meer tijd op kantoor doorgebracht.’ En zo is het! Nu zult u na het lezen van deze woorden misschien denken: moet ik nu hard hollend richting de yoga zaal, de sportschoenen aantrekken, een fitnessabonnement gaan nemen of middagslaapjes gaan doen? En tegelijkertijd halve dagen gaan werken. Nee, natuurlijk niet. Maar vraag uzelf gewoon eens wat vaker af: ben ik in balans? Is mijn leven in balans? Wat kan ik doen of veranderen om beter en met meer plezier te presteren? Misschien komt u wel tot verrassende inzichten. Ik wens u een goede balans voor 2018.

Mr. Evert Hoekstra

CKH Advocaten Alkmaar Advocaat Ondernemersrecht, Sportrecht en Trademark Attorney. Coacht daarnaast ondernemers richting zakelijk en persoonlijk succes.

Hallo2018! is dé nieuwjaarsreceptie van ondernemend Noord-Holland Noord om te binden, verbinden en vooral netwerken. (Foto: aangeleverd)

Jubileumeditie Hallo!: binden, verbinden en vooral netwerken Ondernemend Noord-Holland Noord bundelt voor tiende keer alle krachten Bedrijfskring Heerhugowaard, Bedrijfskring Langedijk en Ondernemend Alkmaar, overkoepelend verenigd in de Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o., organiseren net als afgelopen jaren het verbindende netwerkevenement Hallo! Maandag 9 januari 2018 vindt van 16.30 tot 19.30 uur Hallo2018! plaats, dé nieuwjaarsreceptie van ondernemend Noord-Holland Noord om te binden, verbinden en vooral te netwerken.

Met Hallo2018! luidt ondernemend Noord-Holland Noord het nieuwe jaar in. In het AFAS-stadion is Hallo2018! dé plek waar Noord-Hollandse ondernemers proosten, kennismaken en

‘een platform voor nieuwe kansen’ netwerken. Hallo! biedt het bedrijfsleven een platform voor nieuwe kansen. Voor het tiende jaar op rij wordt de netwerkbijeenkomst georgani-

seerd. Al vanaf het eerste jaar blijkt Hallo! goed in de belangstelling te staan. Een decennia bezoeken rond de 1.000 ondernemers en bestuurders uit de regio het evenement. Meer informatie en/of inschrijven: www.hallo2018.nl Leden van de organiserende bedrijfsverenigingen hebben gratis toegang tot het evenement. Overige deelnemers betalen € 20,- p.p. exclusief BTW. Op de website kunnen deelnemers zien wie zich allemaal hebben aangemeld voor het netwerkevenement.

Werkgevers bezorgt om keuzevrijheid pensioenstelsel Met het nieuwe kabinet staat Nederland een ingrijpende herziening van het pensioenstelsel te wachten. In diverse notities, nota’s en rapporten zijn daarvoor al aanzetten gegeven door het vorige kabinet, de SER en het CPB. Adviesbureau Willis Towers Watson toetste in de periode direct na de verkiezingen hoe Nederlandse werkgevers aankijken tegen de voorgenomen pensioenveranderingen. Uit het onderzoek, onder 68 organisaties met in totaal 320.000 werknemers, blijkt dat zij twijfelen of de Nederlandse werknemer met de toenemende pensioenverantwoordelijkheid kan omgaan. Voorop staat, dat een ruime meerderheid (70%) van de Nederlandse werkgevers van mening is dat het Nederlandse pensioenstelsel aan herziening toe is. Ruim de helft (56%) van de werkgevers verwacht dat de

herziening van het stelsel het einde van de traditionele collectieve pensioenregelingen inluidt. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat er voldoende draagvlak is onder de werkgevers voor de voorgenomen herzieningen.

de werkgevers ziet voor zichzelf een rol weggelegd voor de werkgever in begeleiding van de keuzemogelijkheden. Ongeveer 30 procent denkt dat werkgevers een rol in de financial planning voor hun rekening zouden moeten nemen.

Niet sparen Ondanks steun voor de stelselaanpassingen zijn Nederlandse werkgevers bang, dat werknemers niet voldoende gaan sparen voor hun pensioen. De werknemer wordt wel meer betrokken, doordat het nieuwe pensioenstelsel waarschijnlijk meer op het individu wordt gericht en meer keuzevrijheid biedt. Werknemers www.registreermijnmerk.nl worden daardoor genoodzaakt zelf te gaan sparen. Ruim 60 procent van de werkgevers verwacht dat jongere LinkedIn, Facebook, Facebook, Twitter Twitter werknemers en werknemers met lagereVolg ons op Linkedin, inkomens te weinig pensioen op zullen Volg op: Toermalijnstraat 9A ons 1812 RL ALKMAAR Facebook, Twitter ons op Linkedin, LinkedIn, Facebook, Twitter bouwen. Zij vrezen dat werknemers Volg Facebook, Twitter, t 072 511 40 32 f 072 LinkedIn 511 53 37 de risico’s van hun keuzes niet kunnen info@registreermijnmerk.nl doorgronden en betwijfelen of werkne- Toermalijnstraat 9A 1812 RL ALKMAAR t 072 511 40 32 f 072 9a 511 53 37 mers in staat zijn de juiste informatie Toermalijnstraat info@ckh-advocaten.nl en begeleiding te vinden. Driekwart van 1812 RL Alkmaar de werkgevers vindt daarom dat het t 072 303 34 46 f 072 511 53 37 keuzeaanbod voor werknemers beperkt info@registreermijnmerk.nl moet worden. Meer dan de helft van


December 2017

07

vervolg van pagina 3

‘Wij zijn beslist nog niet af van fake nieuws en informatieoorlogen’ In de verdrukking Het blijft in 2018 rommelen op het vlak van internationale veiligheid en geopolitiek In Europa komt de natiestaat steeds meer in de verdrukking. Er worden bestuurstaken overgeheveld naar supranationale overheden en er worden bevoegdheden overgeheveld naar gemeentelijk en regionaal niveau. Verder blijft separatisme opspelen in Europa. Ook in 2018 zal er een vloed aan migranten over de aarde trekken. Opvallend is, dat de migratiebereidheid niet alleen is aan te treffen op continenten als Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Europa. Uiteraard zijn de beweegredenen anders. Afrikaners ontvluchten voornamelijk armoede en Europeanen ontvluchten vooral onveiligheid. In Europa zal het aantal no-go-area’s toenemen, maar tegelijkertijd zal 2018 een jaar van waakzaamheid zijn. Steeds meer Europeanen zijn de mening toegedaan dat invoelendheid zijn grenzen kent en dat naïeve toegeeflijkheid ‘uit’ is. Trump De naar-binnen-gerichtheid van de regering Trump in de VS en de

onstuitbare opmars van China op economisch en militair terrein zorgen in 2018 voor belangrijke verschuivingen in het wereldwijde machtsevenwicht. Het zit er dik in dat olie straks niet meer in dollars wordt afgerekend, maar in een nieuw te vormen valutacombinatie, waar de Chinese yuan wel en de Amerikaanse dollar niet bij hoort. Verder blijft de kwetsbaarheid van onze ICT-systemen een grote zorg. We hebben niet alleen te maken met hackers die het hebben voorzien op onze centjes en kennis, maar ook met trollen en terroristen die het internet gebruiken voor hun

ongure praktijken. Verder zullen we te maken krijgen met strategically motivated actors zoals buitenlandse mogendheden, die ons een spaak in de digitale wielen willen rijden. Nederlanders zullen zich hier steeds bewuster van worden, waardoor ze bij een eventueel referendum over de sleepwet voor meer bevoegdheden voor onze veiligheidsdiensten zullen stemmen. We zijn beslist nog niet af van fake news en informatieoorlogen. Die zijn net begonnen en zullen voor nog veel meer verwarring zorgen. Zorgen Waar ik me verder zorgen over maak, is het verschijnsel dat iedereen op het internet de opvattingen vindt die hem of haar welgevallig zijn, en dat men niet verder kijkt dan de bevestiging van het eigen gelijk. Onze mediabeleving raakt hierdoor versplinterd, zodat we niet meer met elkaar in gesprek raken, maar iedereen zich opsluit in zijn of haar eigen mediawerkelijkheid. Als het gaat om technische doorbraken verwacht ik in 2018 veel van de energiesector. Dit zijn, in tegenstelling tot nieuwe mogelijkheden op de smartphone, geen innovaties waar veel over gesproken of geschreven wordt, maar de verduurzaming van onze samenleving hangt toch echt af van innovaties op het vlak van batterijen of vergassingstechnieken, en niet van een dual camera op je smartphone. Ik denk, dat op energiegebied de grootste stappen gezet gaan worden door China. Dit land wordt leidend in de wereldwijde groene-energiere-

volutie en gaat er bijvoorbeeld voor zorgen dat we over enkele jaren het tipping point voor elektrisch rijden bereiken. Delen van ziektekosten Op het vlak van gezondheidszorg geldt dat een groeiend deel van deze sector zich niet bezighoudt met (het genezen van) ziekte, maar met zorgverlening, bijvoorbeeld aan chronisch zieken. Het gaat voor ons burgers dus steeds vaker over het leren leven met ziekte en beperking en niet over het uitbannen van die ziekte. Steeds meer zorg wordt ook door onszelf gegeven, ofwel in de vorm van zelfzorg, ofwel in de vorm van mantelzorg. En steeds meer zorg wordt, mede daardoor, ook thuis gegeven en

De kwetsbaarheid van onze ICT-systemen een grote zorg niet in een ziekenhuis of zorginstelling. We gaan toe naar nieuwe vormen van solidariteit, waarbij we bijvoorbeeld groepsgewijs zorg inkopen. Er valt hier te denken aan mensen die aan eenzelfde kwaal leiden, en die daar gezamenlijk een vuist tegen maken, zowel wat betreft het vinden van remedies als wat betreft het delen van de ziektekosten.’’


08

December 2017

Volle zaal en eeuwige Zaanse roem Achteraf gezien hadden de aanwezigen in het Zaantheater kunnen raden wie één van de winnaars werd van de 29e Zaanse Ondernemersdag. Want voorzitter Zaanse Ondernemersdag Peter Wieringa ‘came in like a wrecking ball’. Zittend op een sloopbal opende hij op spectaculaire wijze het evenement. Laco Techniek ging er met de prijs vandoor en verwierf daarmee ook eeuwige ‘Zaanse roem’. Entrepreneur Zuivere Koffie ontving de Zaanse Startersprijs uit handen van wethouder Dennis Straat. De jeugdjury gaf na hun complimenteuze speech hun bokaal aan - en toen viel het kwartje - sloopbedrijf Break Down Sloopsupport.

sen het college en de burgers. Dit jaar is het de tiende keer dat de PDZ/ Trias Jeugdjuryprijs werd uitgereikt. Dit jaar won het Zaanse bedrijf Break Down Sloopsupport (www.breakdownsloopsupport.nl) deze inmiddels zeer begeerde jeugdjuryprijs. De jury bestond uit een groep examenkandidaten van de leerroutes Financieel en Commercieel Ondernemen van het Trias VMBO. Vlak voor de herfstvakantie bezochten de leden van de jeugdjury de genomineerde bedrijven Laco Techniek, Break Down en Bosma en Bronkhorst. Jemuel Lampe ontving de Zaanse Startersprijs voor zijn populaire koffieconcept Zuivere Koffie (www.koffiebranderijzuiverekoffie.nl). Filmpjes van de drie kandidaten voor de startersprijs zijn terug te zien op: www.zaansestartersprijs.nl/ genomineerden. De trotse winnaar van vorig jaar, directeur Edwin de Nijs van Funderingstechnieken De Coogh, gaf een mooie speech waarin hij terugblikte op zijn jaar als winnaar. Hij overhandigde - na een redelijk lange zit - het bronzen beeld van Jitske Sikkema aan de trotse Henk Lafeber van het wereldwijd actieve Laco Techniek (www.lacozaandam.com). Na de uitreiking konden de aanwezigen met elkaar napraten, netwerken of kennismaken met de nieuwe burgemeester van Zaanstad, onder het genot van een hapje en drankje.

Dagvoorzitter en BN’er Rayen Panday en Carlo van de Weijer (TU Eindhoven, TomTom, Singularity University) wisten, in de aanloop naar de bekendmakingen, de verwachtingsvolle zaal met veel humor en wetenschap de boeien. Burgemeester Jan Hamming kwam ook op het podium om zijn waardering voor de Zaanse ondernemingen uit te spreken en wenste de genomineerden succes. Hij deed de belofte veel bedrijfsbezoeken te gaan afleggen. Hij liet daarnaast ook weten dat hij voor iedereen goed bereikbaar en beschikbaar wil zijn. Hij benoemde de voordelen van een ondernemersloket en pleitte voor een bondgenootschap tus-

Foto boven, directeur Henk Lafaber van Laco Techniek is de blije winnaar. Goed gevuld Zaantheater tijdens 29e Ondernemersdag. (Foto: YvdD/RM)

Canon en Otto’s, samen geweldig ‘groots’

Bij Otto’s de juiste werkhouding

Canon is marktleider op het gebied van grootformaat printing, vandaar dat wij trots zijn om sinds oktober uw Canon Premium Reseller te mogen zijn in de kop van Noord-Holland en Friesland.

Spectaculaire prints die u zelf kunt realiseren! U kent ze wel, die prachtige grote posters, bouwtekeningen of foto’s tot zelfs A0 en B0 formaat, maar wist u ook dat het met de plotters van Canon mogelijk is om dit eenvoudig zelf te printen? De grootformaat printers of

Rodney, Orlando, Juan, Tim

Monitorarm D960

Monitorarm D1330

In hoogte en diepte te verstellen Kantelen, zwenken en roteren

107,-

t/m 30inch (76cm) Met bladklem

105,-

Monitorarm D935

maar Otto’s is niet nieuw. Dit en optimale ondersteuning. zijn wij onder andere geworden Daar zijn wij trots op! In hoogte en diepte te verstellen dankzij onze jarenlange ervaNa uw aankoop kunnen onze zwenken roteren ring op heten gebied van printen. engineers op verzoek uw Kantelen, plotPrinten is voor ons hetzelfde als ter installeren op locatie. Wij Geschikt voor monitoren van 27 ademen, zo vertrouwd dat wij u zorgen er dan natuurlijk voor of 30inchermet bureauklem alles over kunnen vertellen. dat uw nieuwe plotter uitstekend werkt, van het koppelen En natuurlijk zijn wij niet alleen aan uw netwerk en het instaluw grootformaat specialist, u leren van de software tot het kunt bij ons ook terecht voor: plotten zelf en… wij gaan pas • Kantoor- en Uw betrouwbare weg als alles optimaal werkt! projectinrichting Canon partner Ook softwarepakketten, inkt en • ICT en VoIP telefonie Samen met diverse Canon papier kunnen wij leveren, net • Kantoorsupplies (ook 24/7 via Premium Resellers staat Canon als bijkomende apparaten om In hoogte en diepteuw te prints te kunnen lamineren, ottos.nl) garant voor betrouwbaarheid • en alle ‘kleine’ print- en en deskundigheid enverstellen een lansnijden en/of vouwen. Excl. Kantelen, zwenken en delijke dekking qua service en En u creëert vervolgens bin126,BTW. documentoplossingen roteren ondersteuning. Voor de kop van nen enkele klikken schitterende t/m 24inch (60cm) Neem vandaag nog contact Noord-Holland en Friesland zijn grootformaat prints. Voor 2 schermen met ons op, dan informeren wij wij van Otto’s graag uw partner Otto’s in het kort / wie u vrijblijvend en ‘groots’ over op het gebied van grootformaat Excl. 168,- BTW. zijn wij? / wat kan Otto’s plotter! printing. Met ons deskundig voor u betekenen? verkoopteam en onze eigen Nieuw is dat wij uw Canon service engineers staan wij Premium Reseller mogen zijn, garant voor uitstekende service

plotters zijn er voor oneindig veel toepassingen, voor de technische tekenkamer, voor de productie- en proofingomgeving, maar ook voor (foto)grafische toepassingen en natuurlijk voor organisaties en bedrijven die zelf posters, projectplannen, displays of presentaties willen printen.

89,-

Excl. BTW.

130,-

K ANTOOR- EN PROJECTINRICHTING • K ANTOORMACHINES • ICT OPLOSSINGEN • PRINT- EN DOCUMENTOPLOSSINGEN • K ANTOORSUPPLIES

sinds 1876

OPENINGSTIJDEN:

ALGEMENE GEGEVENS:

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

Broeker Werf 14 1721 PC Broek op Langedijk (0226) 316 011 info @ ottos.nl

09.00 08.30 08.30 08.30 08.30 09.00

- 17.30 - 17.30 - 17.30 - 17.30 - 17.00 - 16.30

Kijk ook op ottos.nl

alles voor kantoor

Geweldige actie: tot en met 29 december 2017 ontvangt u bij aanschaf van een nieuwe Canon imagePROGRAF grootformaat printer, bij inruil van uw oude printer, maximaal €500,00 retour op uw bankrekening. Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op plotter.nl of neem contact op met de specialisten van Otto’s.


RIJKSWATERSTAAT WEST-NEDERLAND NOORD

December 2017

09

Afvalvervoer per schip concurreert met vervoer over weg door slimme laadmethode

Proef tussen HVC-overslaglocatie Zaandam en de afvalenergiecentrale Alkmaar Afval- en energiebedrijf HVC en Rijkswaterstaat starten een gezamenlijke proef met een innovatieve laadmethode om afval makkelijker over water te verschepen. Voor de tweede keer in Nederland wordt samengeperst afval zonder tussenkomst van een dure containerkraan direct op een schip geladen. De proef moet aantonen dat duurzaam vervoer van afval over water kan concurreren met vervoer over weg.

De proef vindt plaats tussen de HVCoverslaglocatie in Zaandam en de afvalenergiecentrale in Alkmaar. Dankzij de nieuwe laadmethode kan HVC tussen Zaandam en Alkmaar jaarlijks 70.000 tot 75.000 ton afval over water vervoeren. Op het onderzoekstraject scheelt dat gemiddeld 20 vrachtwagenritten per dag. Omgerekend zijn dat 55 personenautoritten, waarvan een derde in de spits. Dit is goed voor de doorstroming op de weg. Daarnaast wordt tijdens de proef onderzocht of vervoer over water duurzamer is omdat het de uitstoot van CO2 en NOx vermindert.

HVC efficiĂŤnter kan werken en zo kosten bespaart. Het vergroot bovendien de flexibiliteit van het containervervoer.

EfficiĂŤnte overslag Met de vrachtwagens van HVC, die dagelijks containers over de weg transporteren worden volle perscontainers direct op een schip geladen. Dat kan afvaltransport over water concurrerender maken ten opzichte van wegvervoer. Daarbij is geen containerkraan nodig, waardoor

terstaat tot halverwege januari 2018 testvaarten uitvoeren met een groter transportponton en duwboot van HEBO Maritiemservice. Daarna beslist HVC of deze vorm van transport toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Ook bekijken HVC en Rijkswaterstaat de kansen om afvaltransport over water op meerdere

Meerdere trajecten In de zomer 2016 is een korte succesvolle proef gehouden met Blue Line Logistics. Nu gaan HVC en Rijkswa-

Kan afval over water concurreren met vervoer over de weg?

trajecten te organiseren. De verwachting is dat de komende jaren wegvervoer van andere branches via deze methode ook van weg naar water verplaatst kan worden. Metropoolregio Amsterdam De pilot is onderdeel van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. Onder deze noemer nemen het bedrijfsleven, het Rijk en regionale en lokale overheden tot 2018 ruim 30 maatregelen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met tien procent. Bijvoorbeeld door het reizigers makkelijker te maken om op andere momenten te reizen, een andere route te nemen, thuis te werken of een ander vervoersmiddel te kiezen. Of door afval en bouwmaterialen over water te vervoeren in plaats van over de weg. Voor meer informatie: www.beterbenutten.nl/MRA.

Afval- en energiebedrijf HVC en Rijkswaterstaat starten een gezamenlijke proef met een innovatieve laadmethode om afval makkelijker over water te verschepen. (Foto: aangeleverd)


Profiel

Inspirerend werk komt uit een inspirerende omgeving!

Fotografie Richard Rood Fotografie Iedereen heeft inspiratie nodig voor zijn werk. Juist nu door technologische vooruitgang steeds meer procesmatig gestuurd wordt, is creativiteit steeds vaker de doorslaggevende succesfactor. Een inspirerende omgeving stimuleert creativiteit. De meeste kantoorgebouwen zijn vaak te zakelijk om te inspireren. Zo dacht ook financieel- en belastingadviseur Pieter Nes toen hij een nieuwe werkruimte zocht voor zijn bedrijf nes account. VEraNtwoorDElIJk oNDErNEmEN ‘Je kunt als bedrijf succes hebben als je het belang van de samenleving, waarin je opereert, het beste dient. Wij noemen dat verantwoordelijk ondernemen.’ stelt Pieter. ‘Veel bedrijven laten een nieuw kantoor uit de grond stampen als ze groeien. Terwijl er zoveel ruimte leeg staat. Bepaald niet maatschappelijk verantwoord. Ik ben daarom gaan kijken naar bestaande ruimte. Ik kwam in contact met de Protestantse Gemeente Thomas. Van haar vier kerken deed ze er drie in de verkoop. In eerste instantie zag ik een kerk als werkruimte niet zitten. Tot ik in de kerk in Hauwert voelde dat ik creatiever kon denken. Dat doorbrak de conventie dat je alleen efficiënt kunt werken in een kantoorgebouw. Ik heb daarom deze kerk gekocht en mijn kantoor erheen verhuisd. Zowel mijn mensen als ik zelf ervaren nu nog meer werkplezier. Ook al omdat we de kerk een nieuwe bestemming hebben gegeven. Ik dien hiermee dus zowel het belang van mijn klanten, als dat van de samenleving als dat van mijzelf. Al zeg ik het zelf: een mooi voorbeeld van verantwoordelijk ondernemen.’


December 2017

11

Rutte: ‘Afschaffen dividendbelasting noodzakelijk’

Grootkapitaal heeft kabinet aan een touwtje Premier Mark Rutte ‘snapt’ de kritiek op het afschaffen van de dividendbelasting, maar blijft ‘overtuigd’ van de noodzaak van die maatregel.”Ik snap dat er veel vragen zijn. Het gaat om fors geld. Maar ik knok voor Nederlandse banen en denk dat dit hierbij helpt.’’ Het nieuwe kabinet wil de dividendbelasting afschaffen. Het belastingtarief voor de winstuitkering waar particuliere beleggers en buitenlandse investeerders mee te maken hebben, gaat van 15 procent naar nul. Dat kost de staat 1,4 miljard euro aan belastinginkomsten. Daartegenover staat dat Nederland een vestigingsplek wordt en dat Nederlandse bedrijven interessanter worden om in te investeren. Maar waarom geeft het kabinet zomaar 1,4 miljard euro weg, die bovendien grotendeels in de zakken verdwijnt van buitenlandse beleggers? Opmerkelijk is, dat in geen enkel verkiezingsprogramma iets over de dividendbelasting stond. Het bedrijfsleven zou er stevig voor gelobbyd hebben en bedrijven als Shell en Unilever zouden zelfs gedreigd hebben hun hoofdkantoren te verplaatsen. Het idee: multinationals, het grootkapitaal, dicteren Den Haag en hebben het kabinet aan een touwtje. Hevige strijd VNO-NCW, de koepel van grote Neder-

landse ondernemingen, heeft de onderhandelaars bij de formatie nadrukkelijk gewezen op zaken als investeringsklimaat en de dividendbelasting. “De negatieve effecten van de dividendbelasting op het vestigingsklimaat en het aantrekken van nieuwe hoofdkantoren zijn al meer dan tien jaar onderwerp van debat”, zegt werkgeversvoorzitter Hans de Boer. “Bedrijven uit de hele wereld zoeken een vestigingsplaats, of ze nu uit China, India, Japan of de VS komen. De concurrentie neemt toe en Nederland moet zijn vestigingsklimaat continu blijven verbeteren voor de welvaart.” Een aantal multinational laat het volgende weten. Een woordvoerder van Philips “Wij staan neutraal in het dividenddebat. Wij hebben niet aangedrongen op afschaffing van de dividendbelasting. Het vertrek van ons hoofdkantoor uit Nederland is absoluut niet aan de orde.” Unilever laat weten: “Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat het effect van de afschaffing van de dividendbelasting zal zijn, maar in het algemeen geldt dat wij maatregelen die het vestigingskli-

maat verbeteren in de landen waarin wij opereren, verwelkomen.” AkzoNobel reageert met: “We hebben nota genomen van de dividendbelasting en passen ons erop aan. De plaats van het hoofdkantoor is geen discussie voor AkzoNobel.” Shell is Brits-Nederlands en gaf in 2005

de duale structuur op en koos voor Den Haag als hoofdkantoor. “Het bedrijf heeft zowel een beursnotering in Londen als in Amsterdam, maar met twee verschillende soorten aandelen: Shell A en Shell B. Bij de Shell B-aandelen wordt bij dividend geen dividendbelasting ingehouden, wat zorgt voor een raar koersverschil en onduidelijkheid bij beleggers. Shell zou dat verschil graag opheffen. Schrappen van de dividendbelasting maakt Nederlandse aandelen aantrekkelijker voor beleggers”, denkt Shell. Bron ANP, André Meinema (verslaggever economie).

Geen loon naar werken Slechts 53% van de Nederlanders vindt dat zijn inspanningen op het werk voldoende worden beloond, zo blijkt uit een onderzoek van recruitmentbureau Robert Half onder meer dan duizend respondenten. Gekeken naar sectoren zijn professionals in accountancy (70%) en HR (63%) het meest tevreden. Dit geldt in iets mindere mate voor medewerkers in finance (58%), IT (58%) en administratieve functies (55%). In een aantal sectoren is minder dan de helft van de ondervraagden te spreken over het salaris. Met name productiemedewerkers (44%), horecaper-

soneel (48%) en het veelbesproken onderwijspersoneel (49%) zijn niet tevreden. Wat opvalt is dat vooral werknemers in de leeftijd van 35-54 jaar niet tevreden zijn. Slechts 42% krijgt naar eigen zeggen loon naar werken. Jongere en oudere werknemers zijn duidelijk beter te spreken over hun salaris. Zaken waar Nederlandse werknemers beduidend positiever over gestemd zijn - en die een belangrijke bijdrage leveren aan geluk op de werkvloer, naast salaris - zijn de relatie met collega’s (86%), een respectvolle behandeling in de werkomgeving (74%), vrijheid in de uitvoer van werkzaamheden (74%) en de werk-privé balans (66%).

Advertorial

Repay HRM, uw payroll specialist Repay HRM is in 2005 opgericht onder de naam Repay Payroll. Inmiddels is Repay HRM een top-10 speler binnen Nederland en heeft haar diensten flink uitgebreid. Naast payroll biedt Repay salarisadministratie en HRM-dienstverlening aan. Jaarlijks zijn er meer dan 10.000 werknemers in dienst bij Repay HRM en werken in meer dan 75 verschillende branches. Wat is Payrolling? Payrolling via Repay HRM houdt in dat u de salarisadministratie en het werkgeverschap uit handen geeft. De werknemer treedt in dienst bij Repay HRM en wij zorgen voor de arbeidsovereenkomst en een tijdige en juiste uitbetaling van het salaris.

Remco Lindeman en Daan Brinkkemper garant voor een deskundige en professionele payrolldienstverlening. Dit realiseert Repay HRM door u, door middel van payroll, te ontzorgen op het gebied van administratief en juridisch werkgeverschap, zodat u zich voor de volle 100% kunt focussen op uw onderneming. Graag bezoeken wij u op locatie of nodigen wij u uit op het kantoor in Heemskerk voor een vrijblijvend payrolladvies. Meer informatie: mail: info@repay.nl of bel ons algemene nummer +31(0)880021625.

Jan Doets schenkt € 12.500,- aan Pacific Wild

U bent zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van de werknemers, verzorgt de personeelsplanning en onderhoudt het dagelijkse contact. Daarnaast worden alle zorgen en risico’s De Canadese ambassadrice Sabine Nölke nam bij Jan Doets America Tours een cheque in ontvangst bij ziekte en ontslag overgenomen door van €12.500,- ten gunste van de non profit organisatie Pacific Wild. De organisatie zet zich in voor Volg ons op Linkedin, LinkedIn, Facebook, Facebook, Twitter Twitterhet beschermen van de regenwouden langs de kust van British Columbia. Deze regenwouden herberRepay HRM. U heeft als ondernemer Volg onsFacebook, op: Twitter Volg ons op Linkedin, LinkedIn, Facebook, Twitter geen omkijken meer naar ontslagproceToermalijnstraat 1812LinkedIn RL ALKMAAR gen een unieke flora en fauna en vormen het leefgebied van onder andere zwarte beren, grizzlyFacebook, 9A Twitter, dures, ziekteverzuimbegeleiding en alle beren en de zeer zeldzame witte ‘Spirit Bear’. Het bezoek van de ambassadrice viel samen met een t 072 511 40 9A 32 f1812 072RL 511ALKMAAR 53 37 Toermalijnstraat overige verplichtingen die een werkgefeestelijk ‘Thanksgiving Event’ bij Jan Doets, waarbij meer dan 500 VIP-klanten aanwezig waren. De t 072 info@ckh-advocaten.nl 511 40 32 f 072 511 53 37 ver heeft. Dit alles zonder een afstand te benoeming van Elske Doets als ‘Zakenvrouw van het jaar 2017’ en 150 jaar Canada werden tijdens Toermalijnstraat 9a info@ckh-advocaten.nl creëren tussen u en de werknemer. dit evenement thematisch gevierd met een heuse rodeo, een Canadese Mountie en met muziek. 1812 RL Alkmaar Repay HRM Heemskerk Vanuit de vestiging in Heemskerk staan

t 072 511 40 32 f 072 511 53 37 info@ckh-advocaten.nl

(Foto: aangeleverd)


Vo orb e rei d i n ge n

De 20 A9 t he 18 n usse e i vo n te et m n kn or ee oo li d r p o p d r div gg din p. O erse en. M war unt s R g n ok v e aa kan erbe t de door aasd rt or te B h V o w o o ee et v ring mle adh p e ge rdat k ee erke en v ggin oeve n kn b e rd g z do kra eure het o rie r op an d rp, opp o we cht v n, zo zover u rijs de e ru rgt an als R maa nt n t i t i m r i B r a o cé. de b het s, m ke ieuw tel jksw r ko adh ij ne m o De ode me oet e a n e A9 ke k ters t te eve er dra m o ten en vlo wal taa n z dor nd no ag p t u e van i g t k n t t , i r i a e cht r en b de d vee uw er do eit e sam den loop l n ij h om t ra e o v k n r a l a v n e w n o o op strom eefo met het ana de t nie gf mg pu d rdt u bo nt en, e de do de - h ering ond Ba dan ving reg rp m en erz el d i h ee e tra . De ocht oe kzij in h o, c n u ve son staa é, w sond door do itbr et a e eirp. wo deer f me arbij erwa mid d c te gr rdt d onu en het gen el v o o s e r p i Als k jd an m )d e a v nd e e g rm ge e ch e g gelv ller t ov son Tw volg o ge regis anis rond orm lei pl er he ee bin t ige nv che aat de van d t in O ne a ree W n e s n n e b ge de rd, w wee duwt punt en Als derz spr het p reldo omb rs gro . (d a o ard on ge rojec orlog nd arme tand Daar e de gev ek e n tg ns olg is h men wo eh van bij te de explo ebie g d e r e n e t d t b l s m t d t i iev d va od ijd jk e Tw van e b o d d e r e e d a d e r m. e n z n de gelijk ens a e e e ken agd (Fo ijn n ve nieu t er b de W bom to: ach ieuw dat e e d. De n w aa r eA te A uit zijn e A inne ereld bard dw ng 9n nh ele rgeb ars 9 tus em ar oo ac 9 ie n Rij t c v s h r e d t e i h erd leve e l e t oo n o i e t et k n in me ) r B n kno va swa ge locat efon rgeb ges proje g is ten te ad o d d t a h i p p c h d p oe et r w un de rdig terst gis aan. es zi erzo leven rong tgeb et m ijve t e e t j do ti ecti ordt e rp, va maa r en aat w de rere Dit b n, w k bli in d en e ied v os e ns , wa ges ma n jk e o x a gro n v t e wa de tsch effic il un nd an m staa rdt d t dat bode plosie n m ie ge orca arvo prok a z t . To e ag brui r ge or o en v org terst e tij ppe iënte iform t e agne uit h tecti er ve m. Al ne ke l br nd an e e s r t t op anis aat d. Da ijke r we er, s n o me n zij uiken erzo op die isch et m onde dach s e a e ter . e pte e ve ete rz ke rere ties inds arom vraa rken lag. A en s Voo kers n t van rst n en oek ls e rd he gstu aan on str nis nde ruct kor cie kk on orin ie e d t re r s u u n c e g o i tuu van kenn ur. eve gen e ft R en et eerst pt pe heen ge in rat r e wa isd Een n ni ijks er . s spr ellin i v t e n i er ns lan euw - c amen ionel Sinds on lee er, e ge es ge 1 fom ver t ga deli e Mi n j wa orga brac verk n ge keer at a jk ee anua n ht str iste vin , lle rri tr ters isa r i u t n t a i i n c g r 2 e e a fi ci tuur Schu sa frawa l en omen . H één n w 012 me i ltz s en eel nie terst lagv en v erdoo lande atert zijn nd en aat aar erk (A5 de v e ni Mili van r lijk ake n uw e d e e n w e a N i e g a o st ) ge olled euwe u - Hae a No m: R RWS oord- aan rsstro rden proo tw hee gen o ijks -or Ho ges sta rtse pen ige me d Rij rd. an in v d. T nie eed ft 16 - In ksw Me wate ganis lland tuur n ce e u de e o e f kri d. Ri nate t de rsta atie Co or d geli we W Coe mei raD j j r e e j e s n taa ze n at W een gt in kstun ren kert estr ntun ofkn Coen t W ieu est d e ne ova ijd g and nel est we -Ne nieuw e de lpun tunn l. tie we af d l t N v ed naam erlan e kee ijke R voo el is an ze h g erl rh d a rss de et a an tro ndst et a l jare d N blijft be uto om ad nla oo . r v M d an Om verk ng e KB ee e 10 d 0.0 e d r in n gr Cu en o 00 age de Co rs no ot en lij a o u t t u r r u s t nn o’s kse v orbe gan ain el & er go en in d i e T de r d ra ij sat gs vo t no f e i l en ies bur g a ni van eve Le is in eau nke ng ng is ge he ge d l de den bru e v edul K t vo ijk li e cu we va o d e o i k n er mid or op en ma lledi . In 2 in ee rsu rker n M d m lei ze k ken ge 0 s e a d s e n l d i a j . cap ke ov prijz kri KBn n- nse ing lfa M en n er en jge Ne sVe KB Ov zic . d n re ht Kij ko erla -N klei en M erz ni k r e n g v d i ve KB ich an op ting nd ng er cu w rsc Cur t cu o en MK rs de p d hu Ac orks hille sus rsu Bus w e n N n t h s s & i m e en ebs nor me e e f ops de de vo m aar en ite ma cu Tra n t rla v en een ook or oor rsu inin rain nd tra voo le in in r v he on ss g N p d te l i t o e i a v b i o d nied gen or tis k ke ers jke i or mid ern n, dW Ho to ch, nm e no nst bijv den em trai t c a t lla m -th di erk n-p ellin oor - e end nin irca h o rg e-po rect t zi rofi ge bee n k e m gen 50 e bb en ld Cu le in e t ch ti n, e t zo rsu e oe t. W oep do nste zorg ban inb nse n o n e . a l r l m rgd sse t as i in ke d n. we j e baa de w nge ste n, rijf, m ent, op n e g v l r n a r nd en oor . D ling ekn so arke leid de v n e e d aa De onl ting ing olg trai em g the en p aan n lee or ve eln ijke , v gev end ning ra e r r t, etis kpe rsp am va erk en, e g en sa pa ch sn n e reid e m ard oop fin ebie wo sj an e MK ede n be ove oge ighe , co anci den rde li n m ë n e d r d : B j M n k r h m e m p e i , n Ui KB-N Curs rogr jfsin eel N in t n e uni per ana verie t le t a u n cat son ge ee ede s & mm ern ede nta r en rla T a’ w rla lle vei ie, p eel, n de kla nd rain s uit orde nd. n p ligh ernt voo ing ge n o Vo laa eid o t o t v . r e ga vr r be is d oer p m r gr sen ed dr è aa oe d n e p . i tg j i n sa De he fso artn eids ple er tie vo o id va E n i ? n d l o er ge n rd tig ke zo n. ele ek to ku ond , k ek nn er n E n a o e Ee v m n a ms en em M ng n an ge bi ede llee tig ins er e e o o i ez zo br nd in jho we n m e o pel mo m n v on e e e d ex o o r d e lee e go zet ude rke et ntw en o et d di ew t r a d e l e rcu go ik p aa be ed baa n e rs Bi ltu er be on erc nz dr m r z n o die ed kel act dkr ur ke la d ul ve j n a ijf et ge in ue ac he e ijn p t s e r g t E . l . d w n v nie t p m b te in rne uur e . In me hun mo en le e haa (F le plo g. m em d er m o rd t o o r m a ti . h n ot en 2. b o: To er, elp rp he lijk, yab pl at der vak vee Dat b e e ns e e h et n d aa edr oy g ch m t Em ke rd ze w e ijf n e b id wo ilit t te e n n e e e g p a r v c i k l r v l j e r v b a o aa r e n s le flex a le nn e v an an ord y a plo i o ze d e e n t o o o n t f d e k t v l on o i i b n t vo b er ty l z kk is o che he v is Na n n e ya b e s d e o r l e m g o m o e da r e e r a c t b e d n o g o t t ) e en ee o d j e in it h en g e t u u m e ili t ie r w d r i j ve n g dure e o per r o n sla lij a r k t e d e t e n t w e n n b e r ij f z i j jo et l in er f fl m t a r lij n v y b gv uw m ran est nd ok a son ptim moo n i k h e . E e k a b l i r k n i e u w ëi n d . Vr n h ze k n e aa bi issc ken k ga an egi rd t b ark de eld nie ct eel al i, e xi v e t d e n n s j ve e m e ig o e e l n i r e h n i e t . e a g e n m r, m alle n b wer en h n o er uit d o g of e le l s me bel wo e ie e n at h e e n t a inv reid ve t, be . Om uwe f b Wa inz of ra n rs co e rd e p ed n n l e ju r e e en nt a en ied ko o nt s z da f k la v e a z u e d w t i e e t Be , s a s t i b i n. l i j nd oe da is r z i n t t o m g d e w i k i c h g i n g i e ze a t , v lijk n sl en d a t e n w e r f zi e e r a m p e o m e r k b i j ho ghe tere n. D ert pen t d en a , er n w aar t M tro ke te ev n ek er m a th o t n n nd t t h k . n t d e g o 3 s . n w e i u w D o e a e o o d D . o on ens k k o lke r d ee n va s h e r e b a r e r t e nt d e e m e et in at r o e s s a te l ing p d l e n , n al at e d en t n a ve na onl usi M o rd e o k ie hu a n e em to je h bin de kan ar rand ech je m rden o k nt e re die e a w l e n e r e l bi t w en e n h de ar ijke ast. or eer rdig o n a a k n . b ij b j m e t ij d d e s , m i d i - . al wi e no e p ek en n v ( v n a d r b i ll e v e ge j de ikke die eid e n r o l l o l . g f l o l e e a n o o r o o r , is e m e i d n s st lijk een gro Wa a n t ra w w t w ee o l d a t w Wa u n c a a r W s be yab mst bre je k)k en je o n o gie vo r. E org len de de de da og sli c n is jec o rd he imu hed fun ei, m nt De el b ikke n o em erk drij ility . A ed i tea enn als p v f de at t ita no elke t vo tie b e o r n e r a n i vo e k a n we w a r m e te id lere en ctie aa nie ie so en . N i n k i n n e li n g p l e i t i e d i g co o r ov pl nem f sla va ls je nze m. is e je oor ee r k er t e t e h u n zi j s a t l e n s k m r v e t n e m d b d k é k o i n d e t i m n a n o s e uw je a n al en du ? L a m i re lit erig oya er gva n je in tba Alle n v lijf em g e n d. n w r p u e n t r e c s z e e zi c r i j g de e s b ve g s p ke vers den sen Hoe een et m k de llee id vo n? er on y. D ens bili he ard pe ves ar, n en aar t p l o r d e n t e o o ht e u ll e n w h m e n o m an eli a t ze e . t e o n je rs ig rs te m b a t n u i r w la n d o r Zij d e o u d jk o ? e v n o a e d t c n a e i f a z e v a ezie n d n b k d n e n z o r d e e r m e o d e p wi or oo y. t n r e at era nde ijn arb eer ter r ve twi e p e a i n n h We j e h i n e u w e n h c h t . We e z n riè de kke dat k b Je oo r en nee t in n in ve sa ra kk j e r ig e e w s p r t p n w m n o b et r i c h ij je ntw rz in e 4. Le m es? e p et je lke pl kaa eb lke fle l b w re arb ling ze ela me k m r. ve e o k ro e n e e o k o la nt eli rG t e a o oe hu kr ra e de k j r b A d r z r e e r n n W e e D t r de Sch rkom en blem sen r o mo kken e tro ord ken n w ijge ntw ris woo ng de erke us. eid , ve blij ng nse bel xibe n je n W oei o . en da n n s en n d e o d u e d r i o pk n st il je st w e o li oo w Vo e a uw elij . D erk n, rg w e , re cte jf. ve ke r m We sma rgro ven bij n ang ler. oo ann kan m n n is e r k n g ev o r d n e m a o m d i e s im u a i m h e kh oo . D ho rde erk e a rk t rt nn e h or an n da m n? o c t s n u b a l e a k e bin k d eer se r d i v a e d k e s r s ka n i n g e n . n v a r h e n n t. en inv m eb bi in eid r je at b e m lijk t p e h o l l e re s o l e r g e t ze o m t a a ee ig. aar r kl rkde drij kke na e d iet Go ze est ploy ben j ne eu op n ve z o e n D a e r e t ze te e m li n B r e d ig a a d e l e n ing n , d n d e e n te lma lfde dat k- e n ren ge rb be ei ven n. ar d oor ban ed v hun ere abi he ge ed jkt er h ar be o r l n a e d e d e h r n l g t e a e u j p a o M b t e l p ijkh an n in n nem m t me w ho en d Uit e c jou g d oo ka n i e t ve ew it ei g h e n op an e t e ig w e m f u e i n . w r n n o u e e r n e di l , m e ijk doe ed ru te do be ent e k s n w van r k d en n c t to ern . ot iv e r k on erke den me ju ond ncu w g at je de sen n g et e dr on is s h a h e n , e n i m te r n e e j e r e e at w o ei t en o e s en ier sd va twi r in . G nse ist erz rre eïnv m car ijf om nni ie m nd. id n ken en a vo lee er n l , m d s ke erk. e o heb ele iens n d lan oula Ho n h kke ge a g n h goe oek nt d est ede e r n o e e n n g t o t g m b z aa oor en e v d V ic rs Op m is an r e tra oe er pl e em ling spre ereg en d z bl reig eer i n , i n d e n o r d u i e. kt te h t dui die en dele gro ige ject d a cult ze r ig t e m n d e o m in d e te d ie e re oya ber of h en i k o eld juis orge ijkt t te da e g rvar ve a n o n m n t a r e ga de e sc deli m gaa n e eik n ve en an uur ve m t al aa r n z daa n d n i t r c ge bil ei aa n w h k a i l u t r r e d m oei ng en nis len. hole jk w anie n h n v ans ran te k om pl s je juis e h rvo het rand ok oge ken bil rsu aa y be je ver et b (to t je ete voo t en en et e r e n t w o p at r e or d at i D a n s r n e 5 w e i n a ek je t s v e r e m i n lij k . e t t t s e w k b 1 . l e y a m we e a arm en h he is v bes antw . Ke oor . n ? en bi ek m ac dri ko me te de M L e s o r e n k e n a a r n i e ij t e n ze n Al En . H ede ent plo ht. jf en mst der r k a nt e e u n t h o o r t e o nn Ga e er w e g g a n u n t s e n d ev t b l e r l f s p v a n n e re w ige h or is w k en d s e kel oe n v m ya j w e e d e e e a b a k r m n a a r w kn ve isat lat op ol. edr n. retj ) a a ete er kel ordt nni opl we nd ete n je ee tip bev n o er d ilit e r w n? . ijk y or oo erke em ran ie fl en ve Bov eige Ook l s e eve rkn in do sol ei n va s: de plei an h ? E en n d r s er t w e d r r s w v e re n g l r e c k o c i c d x a o r i . u w. n o h r d o r n in e r v t o m st cite en atu je ing et g m6. El l e r s u i t ia ve r J e m o r d i b e l a i e n i l l e i e n , ro re m re e h e e k e e ar e w s t n o e m e s r be nde H m n. D ens on t en ing da e ief ac ag elij r. plo en e h . n be or gb at en tst w b o e n n o n e ht e v a k h e ya je dr In n et m de aa is ij o er k o g daa f j id e n n e t e t f g o i e , r a n o .n m vo r i n . r a i n n t o d a t m k d r. b ed kan bie 20 vol u i n t b ze e d e i j vo s o d d e o g e at je E m o r d 10 gin ge e R p m ze o l n p i e e l n r a j o zij g v a e l . a . B jk de y m isd n St ald f va n o e s g ez m e a b o u d d an im e no ee N oel i e L a r i n g u d e t e e d o n d d e w li t y e r e uvo de d ui mis oo is d re m t r o at e d in e o b z c o r d f N r be or af ze ijn coll us e die ker ete ede oo he r -Ho pro s n d e o o ze e g k re de rd ela lla vin lin k a x t s t zo e n id pr -H n in o g. wi uite ’s. D ra a wil lan t oll tie h d s cie S s g v g a h i a s n e h e n el r s t o o r n d o u n inci d eft ds an en w h ac g o e . 1 d e p v a a a r u n ht st ge er Div 99 ong e d er er 5 n ar or en se ee , wa fu evo rt v ga nc l. o n da be n e aro t ie ar dri co r e isee di da jve en rd nk n na e re ha e h zi d l n a j n d a ru ati el nde No tion k da e m sr ls et or ali n ei re ds i is H ser ook su n o lla ingm op cce 20 naa s nd 14 r C se oge het . In hi . b l 2 na M KB ijkh ied 01 ed en 4 . en va lig t vo n in de or te he rt

w

lg

s

n

re

In sp ire re n

n pla gs din lei op al ra eg nt ni Ee

co lu Aw m ar ds n

lijk ke Za

jd wi eld er Sw SM

t lif de in

el s ne baa so er de r p or ge vo an ing Zw vall be

un rd) ve n k ijele Da p b ng r). n o aa o: jaa rde nu ot 0 . (F -1 wo we lan (5 n en sp ijn eve un ng bb rm geg idi he n k elte e : ple w de lo re en als k) en n j ge ord en kun raa bb s e eli eg lan wo rag en g? he hui tijd nt i t ( t e v n ni nwa n an eld nnis nod und ige we Ee to ne orbe e ke mijn en k in e llen he ima de u r n op el, gen vo elk te nis re e z an t e n k n p r W j d zij ncie itda hun g v li li• en o e ke ene kun u a en k g n l p t n llin eld ba / o (fi het ec We we s e ne wer glo sen n eff at op dus • nen nni rs r ve ve ze de wen eke n n ge aal de ulta c.) ke n? z e ke pe en es et s e it? nge gr de on g, r l r e o l en in rin de en Ge raa inte ge gs it, ke lit nk zu e n r i a n e t e i m n e t ï e y rt. pe et is n rden e ne ge lis ig ns de g Wa em inu ew lo a • dern ont ed d en em n e wo oe rin ita ijz e an no . M n m ei n h c l n t de dig w e m er ch zijn leve ijsc ppe ka h ta o, de s de n d es v t zi n Ee ran de g er vr ’ n ke nd sta nd ee en va : all he g te ov an de ve or m len. va trok staa ke t sta v n n el an di te ijn tel el to do ng te be er j m re i z k d i r f w w e r o de on s rs t ve lan se hoe fte ing afz : om ijn n ‘l t, or e ve e z In lgen ngsp n ef vo ati be id. O em om en ijk g e ge kom i va he io n k n d d l e rm v e er ws en te lei . he der en oor ake min en. fo en s, v M ht op ht R uw in n lic r in . W eu ied er p H on tter e w odz rne mak d e b e bo een llee r rac ni el , i et er b n e t i s en me l t s m er no nde te v n a oo jke he is ark al n n n e S d i e v n t a n r g k te voor eet. gl an l he ke o ing SM or m ssio e ee lgro oo ing an gen ee l ch en heu e i re ijk mp d s v em pl lin op die d vo rofe r w r do za l el nem m or aar n n ler rn ’n tel l de r? K ssco o a -p diu t we der n pij nde . Zo els rizo tw h ele doe ICT n vo n ha po . Da zij eme sine oe ter de ’ o lan do ho e a ord be , on t n s e p e n n vo e en van rts ere k v Wa dern w.bu ee tm m va rend ings elijk t ee am pe ied rei ied n lle da ee of n m b d e a e on ww l ‘ t n sex n r be or s uid me Ee e ts rkn tij t lei jke v r t e d e e i p n e g i j me heid rs e baa s. eli op pa an e dt ns mo m ee al o n bi min u is n w ijd wan t or a lig vise ouw rijk i oet ën a in d rece ijk o ,t ap ee gr staa erne n r ) w ica en n z eef ch eer ad bet lang m m idee zijn ns, ndel rde MS un ie, rak ee r h be nd rs o r i t S o ( m w en be tfo un ge nn n ca t lum ite fsp of; eve e l n de o a h m g ice om ti gaa an wa lea er pe t pl om drag n, c n. U tfor rv r c en ro ig v erk n. zw blij de Se ke th t nu tem w nt bij hte nge pla n. n r He ven rel t co dur en oud i c f ge rij au e l s pel Ee nde h ge nnen beri hrijv ctie dele we me ge ng . E n i sa ng ie, f h va m er n ele es ela cat e. O sti sim r e we , la zijn ls te ku ws sc ffe te i e n i e e e t f of ake rol. t M b ifi s ren ns ob va ging stig ege ën ieu b n e j v or ds ot rac ng n n i ee dee wa me s m rvic ese Vr rvan n la io r Sh ee in n nte So ere en; iële t ca .nl n i ze se 12 rd e S ka leg e De n st del en i isie nki etal ent en v n 20 milja p de ge iele ren. n re SM nis ec n b de n a o ee mid ctie rov t ba ld b ess u n ge h aa e r Ee he d va 6,1 én ess mo erst 9,6 ke ch .nl. an jk é tie nsa e Eu rne erge een n n 6 zic m ran ms t v an ts eli ei ee n v 1 b t tra er d inte rke MS et r d ech line et n e d 20 S- w.s ich ei h z F M r m w ee . Sl on n ov ng, et pa elt S ge in . e S e w ove Aa jd m biel on reen van n e .nl mi g h spe k e e d sit nd wi n mo ns Iede ont ord . ms erd web rere we ker S o w rd w.s . e ce i o n e n SM ng tuu w sp va lef ke lan e te brui kan chti ers p://w m r eig n in e aro aa n rwa jes v htt ge o : ’ o Da ijk h tief e a l lef ar v SMS atie te rm o Na jard form inf l tri er in Me

t he en rond r nn b i r e s vo o e s i u e r ce d , b i j ra t g ev o n e te kg pr er an ebb e - in 0 r h t w nv 40 rda be en de o t , e b vo l g o e n im r u ls d e e m t d ijk h bl nis ge vol o r . A n e dat d vo en en ële on is a r aa g p en a n ak g k nci ns w a r v r t a p i e k H et a e lsz ini e s at . n d e e ) we fi n we g r n te n ke e on za jn o uis teg be r s (t e l i g g t els zi de j e-in heb p e B) a d e p l e r o n e ie s er MK n s o at ni et e n g e n et i j f ( a n c t ie e r n is e vo l m k p ro dr t ga t ie k t an or nisa zie ge B a be Da ns ht B lein im . loo le c ga e ns n d e u e d n MK k s s lg e e t i j r ve l r e er en er z ee v V ev r e g e r a t t d nve k kg n Ui d d e en U W . e r - e e m b l ij e r i w m k te a l s g e n et r k n t n et zij e w w e D a o m in zie ld n e K B n d e en ak t . B ar be pan a B s t M va in a ls i d r M K h e te e en o og ld t h e u) k.n h g e hik t a n d nt-inn ban d o B d e ie c v eld llan ischoep g, d ges en kbe t n n -Ho l hnie ord tech ndeevin idso ulta .tec No ww n t aa s 0i o: w ids be re r in Fot jaa 20.00 ijl he arbe er uit ’s. ( rig e rw n uto , te op d rome ver vo n er ea e % e lux le st 46 pen die war oor res den Dat is eroe k jaar maar echts ts v b l , l n . laa rkp sto epen ische %. E n uit gen s ische we 8 e o n n che ber techn op 1 mens stelli tech ndien hnis n t tec van kt lig 5500 BO-i t een Bove meer Een H e . r ma eer - en fm inig eds che v a e e s i O t e t w O s heore hnoong de MB lingen te c s MB r t i ren 0 lee Dat het V de t-te elijke k r . ‘nie 0 45 iding at in voo , dat rg, za e d n p o e opl eze rbij o de z i k n w a zie eren el da n’ als T d e kin weg. ector r s lee che is log

N i e uw eo r g a nis ati e s t ruc tuu r Rij ksw a t e rst aat

om l eg g i n gA 9

T w We eede s t r an Coen dw tu n e g op nel/ en

.

ift

l de in jd wi rd) e eld er elev S w ng SM : aa lijk oto ke (F Za

WWW.RODIMEDIA.NL

SUCCES

SAMEN BEREIK

In du nov ur at za ie m sn e el bo w uw eg pr o oj ec

ie

te n( te we

1723 ZK Noo d-Scha woude Pos bus 150

1721 PC B oek op Langed k B oeke We 8

m

gi bi e, b o

Moderne en eigentijdse redactieformule Nieuwsfeiten, wetenswaardigheden en columns Tips voor en door ondernemers Belangrijke ontwikkelingen in de regio Interviews met deskundigen op hun vakgebied

Le d en

kr ij g en

H t elp e g je r oe pe i en rso n e e l

de et g n m gelin t n i e me de r in he in n, tem et d s id. M rreine en en e n llan e i h t -Ho vig en rre ord edrij drijv ente No b be ijv ngs i cie den s bij bedr oer vere vin v on n uit s pro rgeb in kad lege de reed voor e te de g n a r e van 00 er van oor w miljo wate er .5 eld v kad 946 en H 4 ten an et Sta eling jna € an a e € te D nh is i sacti meen rde reg e bi dv g 12 tee sidie vinci ighei 20 nellin de ge pu b ro u ijv s de Ge we s t de p bedr ver d aan u r n n nie stee n va lee e e inv eter b ver

B MK

E nhzaken@ od n T 0226 33 33 11

e j d t te orm t di n b n in r he mis rddr et d ake el n ik d reg n v gio bijz ling te er t d es ve t a ch mo on sb bie1/8 re age e g n. O aar e s io€. is in495,st an o ta g d e de enpagina no am De gio.” lev eme p d het tap Daa he en er a drijf n. en or b and erin de g u van er t w we an va ro795,ge reg en ent eze On € 1/4 pagina m pr edr e be n r Pi w it z het ak ijv aa en ma twi de be ate ken . Wa lop io N t e Ve eter et e es p Tri k n Ka n r e de en nier €kel1.395,rd se n ik er al c n 1/2 paginaische n b ondu ar heen jar oord m i p er s on ro ka ngs er zo en -H e id t be verb rege one ente v n be van st 1/1 pagina t rijke leid, is elijk vroeg bela olland twikk inci€e ik2.495,dr aa ond lgev n. O r be s i a eli j ifi p t h en in p n e st ng een men f Va cee eco het rofi r ee grij Noo e t t aa g is het aat 1/1 profielpagina €va 2.645,b ea n Ho lley rd nom nu el e n r ke s rd h g n ijm he Pro ebi de be llan , Gr en isch een n w egio tap eef ed t f u . i it 1/1 achterpagina re ein w pen t de € 2.895,gr eld d H een n d e ee Tria He g a Op n e l C rm m amm en. eal por e m clus io w ig fo s m ge afis en ui p Column inv en h a’s Daa th z t No ark ters aa cus et zet.€ r 750,ide te t r u de nod es eb na rdo ijn ord t z mi r in ee Th z in te be ar or ac im ov ig oijs da Ho ijn ijn bel he n Sy rin n Pe No ‘H hte vert erh ing m ge ge de zijn arva llan gez geï ang t nn W e or r e e e l b d r v v n e eibij Frequentiekorting: 6 va t an o i gr n d 10% eg plaatsingen dt. korting. de ge id en a d g G Ho an O nk i n N o o g n n n i to io n ev te r l s w oo See o lla n ntarieven ui Bovengenoemde or de oen rea wo en Inn ra eer rd nd twi de n d no t ve gzijn e speredplaatsing. dt ve e lis or he ov No kke ieu st tspr agd Pen va le haa ubsi e vo en do le Kr ati dig t a l we or tie m ld die o ge raks aak is nin d. ings e u p d o be ties o r i , l v d i r p r (F e p joe die ro v d n In oje d’ fo zam he . “H hij k na ot bed irec no ct aa an m h rijf elw o: r ro ne te s pla cus en t s et bijz ar a ur n aa ijf e d j s n ec va en e ng te aan tie d te e w t ve leve g is nn tot lijk ymb On ond zijn ele n i e m r t o a e o d h s e h . ee et ol wi ve er m ne o or nin aa n at n r rd lw nd en ge l ) go ken de kan n e be ho kke ste bitie e , l h eg rs n te ed d a re kom ffec ulp e je ing llig wo . te één un va ring won ls e gio en tiev va in sbe in rdt In d e n . z n d no bu en v en e n k wor He e u ee een rijf ijn v i t a d n a ite an n bo tie re tvo s re is De w ns t n uw sn tre de ond erk rijk gez sult erin che gio pr elw be b oje w kke re ern en e re ien aat g rpe e ma lang ouw v gi ct g o ma ist o lijke n en o g eme is e gio en erv an er akt in sec . (F der a l oe rs n w w wo an e n ntw p ot ste als suc zee de tor, d r bin aa aar rd o: u le m K den ikk rijs t aa nt d en ne r i ee ‘H ces r zw reg ec ng zij ert e opp alle elaa en et vo uu on de n nv het n i a o l ele aa r re ll o re en es G g do n o n b en v wo r T laa ve zam n” en r T eza roe e p tij Noo mis rd e . ook w or p z ege an nin imp g e ) on Ad im me ne roje den rd-H ch kw ordt de ich leid Kop gen aan ner wo twi vis paan nlijk Krui cten doo oll van t d pe te bin gie a zo lit da inb al n v de nin kke eur , B pr d’ in ge r. To and g als rgt eit t ge reng hee e bo Va ver nen gr gen lt ‘H Kop ou ojec H rea ch No root l da te op u st ko Ke ze bos 1 e ‘ n w e oo w H l o e v i c t p i e t s on tim an ene w. D goe pen n et ts in d t G en bed v rh see ord rd, h D o r d t te . e g a e e n G r e ro r an ugo rd, en en vo der roe t so oler lise Kop iezu wo con W en Sta ene Vas ijf 1721 P B oek op Langed k t H On wa zo er d ge ke orb de ne K ort en. erd. pen inig nin trogie va Kru goe ens twi ard de org nni eel aa rui du Inn Pu Va , m gen elm kke , -n n d id’, d. d d eu e 24 Tim a Pos bus 18 ei eld anis s-se en nda ’, t urza ova ur d stg aar tra Zo n pr gen me eer ssi va cht ech me ties oor oed le n, star paa s is ojec aren t b d. D es n d wo niek pro nelw de wi éé ter n 1720 AA B oek op Langed k r b jke n v sko ela tlei en ouw e ke wor uurz den en e ject eg a n ve lom ng der ge n k en va n g be nn den aa n T 0226 33 16 00 to rste in rijk van ebru drijv is w d m b bra en- , ou ch e or aa bo evo rke Noo dat I ik wi nno ers. n, i dt g rom we t. uw eg n. r d n h n E nhzaken@e ma n r en en Nie -Ho j de vat Re sta atis een zij aan uw lla i ie n ll nv e nd nno snel e ateu gean de pa on vat we Jan rs p ha ra rtn de iev g: sen , rte kti er rst e “H , we jk v s d eun bou et lko an ie w en wm.” du a en a ur za rde am a a t a e g e r A m h et b i o r o lle en ich Th l o k e n e r t o s t e r p ro g o g i e da r p be ric atie2018 Thema’s & verschijningsdata On ijs P ke hte o het m amm en nd n nd op is a tw ondernemen e zij op erz lei de Dr Week 10 Duurzaam d n de s. M ik nni m d e w o ek en et er el .( d k e n s h i T Week 18 d Personeel en opleiding d e te re el Dr c ou hij r sp n in kMKB ho . Joo ee ijf teu der s) P eog s s r internet No en Week 26 voor gs nieu ler t K la n cICT va be enn e o a a a befamiliebedrijven Th tst rr rd- n no ink aa ar T uren we iè H n oe Week en tje he em ijs e Bedrijfsoverdracht va 36 o d r i d s e lla t d Pe vijf (F e U gep s is n d v r t o as n O o n Ko n to ijf dir o nt ot te ben j an d Week 44 : U iver He op nAutomotive in aar 27 No transport w de r de & logistiek Kw oem sit v e t A h k i No c vo O a or kk n d - J eit j a a to er nt 50 anBelastingva ntit er dondernemerstips el ieu aan t NoWeek de fsc ls d aaen 2019 t a o in wi n r i e ( o e n Am tiev bijz he ire , w NH g we l. n Ho ord gso kk u r on O e s st Op id ct aa N d er be G d r e st llan -Ho rga elin l ) e e r va u rv . N da ene er m “D dra H a r, an tic m tre erk d. N llan nis gsb n e ns a ch . o h a a e N n o d d ) k t e d HN N ie dr ge ke oTarieven ee e e l ef pdr t o l i I K j k o n t an a dr am mt e n v rd-H we ord van f NH en heb gek cht ol rkt en tarieven er plaatsing. te ijvig n he aGenoemde n dN re di voor zijn per g N be vo jar Neem g e on ad hei t v bed land aan Pr em is e ve n t el m enla en s het ov ee e de vis d. etarieven r r N i oo r e rcontact ng ons in pr he ots e emet nt n u edities Oop. en meerdere rst er NH ste jvig oovan K c n e o rd h eu en N rk e ie en itrd ka oph ugd op r al in de ekt twi ni , in do en v eid do con No kk se i n a m n d d ng o r m o e a e o e e m n e f a i Gr -ineniocprofielpagina’s Daarnaast vormen advertenties ni e e n fo r m h e m e vvoor L i f at ie, an uwe bestaande voor startende, maar ook ica m bedrijven di e o le e . sc e zi en n ers Scie Bin lecu ha c h een podium met commerciële kansen. to nc ne la i e i e p u n e

• • • • •

Adverteren in nhzaken

ko r t i ng

W a t is

eid igh rijv bed en ond geb ter wa

rs ve ge rk We

op

cu r s us s en

e

e m p l oy a bi l i t y?

Het zakenmagazine voor en door ondernemers, verschijnt zes keer per jaar en heeft het hoogste B2B bereik van Noord-Holland. Doordat nhzaken per post op persoonlijke titel naar bedrijven in de regio wordt gestuurd, komt het magazine direct op het bureau van de beslisser te liggen. Daarnaast ook altijd te vinden in de AZ business lounges en golfbanen in Noord-Holland. Dit kr leerdeantenprodu omst andighct is geprod uc eden confor eerd door m ISO Ro 14001 di Media Grafim BV onde edia getoetr gecontro st do or de

w t at w e e ie. D e n kn lux verk ee e o p p h te m er ot k je s ste rijge van el ge word w p r a m d e n . M e h et p s t u u t e e n r t c t d r w en en o ursi ove ese n o m e ek s ve vaard ver d ten, rnach tere daa end r n r fec loopt ighe e da om n ting, ond de naar d g ve t dat uitm en. H en aderh onde er de fijne rko d r u k a e e e g n n s en p e en te n t w d n elij nie ve r O m t at i e w e g va n d . P e r k t . r g a a o g n k g e r e d lor te v . En d kaap e p rfec De p de ke a te o r e t die n ga oork e cur t. Ee tent zelf esen nnis o i n s t om koste at, k men us. W ma ële k s. Zo atie da d e n b e u nt p eg and lan t te erfi in din n u g i als een vest a de n de i nz ett wer nves ering pre. e n k g e te r als ver ing red he ver mi t s dd el . t u Dit

W B

exemplaren w

Du de

Druk : R R

w

kh ed

27.500 oe

col um G sch den n aa de

MK B

Een totale oplage van

No o rd -H o lla nd

regio

Om d a ven, arop ant woord werd ster e en te ku o pge bure aucra nnen ge tu n em e ti rs en igd. “En daa r s c h m o n verlo zijn st ”, a gemeen o ten ldus nisati nu o nderde o es . ok v ndern an emers orga -

We ek ers :N ed erl a

West fries Sterk e Wa e pos itie v terw erwo eken rven bij he verb t bed rijfsle inde ven n de

Ne sie derla cië trek nd i s On n) ui t st ge e a mu derz t een atss n b e o e lti na ek ( rapp cret lasti ti o SE ort ari ng “W na O) s F pa v aa rad l a s v na r on r w i a n d an ia z br r be e St s W js. D vu e rep e nat iev e ile i ie u c l u a h u tat ter n”, en sti rlij tin eker c i n z k e n bu s aa atio ei W hoo we sfi gon g Eco (Fi np lv na e t g n w e a Hij kk le s ker hou oor ijk om ing is 12 wijst en va ame s in den moe n e t . e do eu 000 er o n be werk en r n on en z o ro p d l as bri e o s i eig rge tin ng i acti mi ev i a s t : n s e e l g e “Da jard e twee nbus het e ontd van op n ne is d a h g s u fi t c t u e r t mi o mo is s ro lja rma no iking oot t ra nie we a be eten ignifi an s rd a ’s in misch ”, ald belan ppor t beN p t p a lijk aald we k cant.” ecifi n be ede bela us W g vo . “Ine e e iha En ke last rland ng v eeke or he ro las zijn ing rs. t rui an tin of utes rd a : “ B fi i e m n a ge nk om drie de ru n t iet. ter o npa lasti e v Als im ntw kke ngo ste n oo n e milja rko bedr ijkin en ntdu n é rd me ijve g v we ikin én n d an mo g e n, b he b i at do elas eten n fra kd t u aa en om inge kijke de n rg n ee dub wen of n m be se oe le b ite e-

ha nd e lsr e i sp ro v i nc ie

et Intern

t!’ k r e n W ZZP-ers e m ne r de e n d e n t r O ‘ sta t n u ste

w

Hoogste B2B-bereik in Noord-Holland

ot rt Gro MEDIA Robe Bureau iDOT

tagide s gevan aren sme ousia et de erv listen. m ecia tere p s w ’ n rd de in ie-ha de ‘d rvaring in netwerk nk n ge e en fli nlan teite e e kwali ar nw ebbe nnen de r dankba e et k ie n h We ool m make ZP-p ct wat Z n e e er xa onz e t ij z n onk kla st m n. Da n wij de hoog de ij de n bie jgt h ri k t en heef eien n is engro n werke isam g r va e st a en is anie k D r . m e n e w ie pe ez groe an d . De s aoie v maal van ervaring it ru d . e rk e ll e e a z w r n ee hun vaak rijge ien in door de an ons k ing groe werk ls eien die ze v n ro e g m sten rachten de sa roeien a g ij door pd de o is groeit n. En wij at w in w et u nn st e h eker ze ke speciali en z n. Ik kan e g z n e e a et d in omv bied nen , edrijf nten kun len! kla eve onze rte aanb a van h

ons dat . kost erug rlijk oor t v l e agier ve en de st tt n de verze werk. E ed tudie un s ren go na h p n je e krijg Zo weet n. bode

k om d en t z aa de re or is he tijdperk m et o t waa , da n t e ze n n t m e e v r e rt lf w h e e v in leg t le ee van h keer per en afg rbeterpu at op en. Juist en legio, rijf at m jaa un ge word ve d je ndida ien w kk meen r toeste inbed le ka an te pa ogelijkhe sprek f ze een st missch isitekaart a le e e mm K g te om id t e v de em rs a - en a he n ge s. Het ko op zo ing krijg niet wel je ande dia zijn d t Midden r die n en ing e e n dag n je o z ti e o f ij a k v e e e w a it t e f de de ic rg eld de z ial m oral in h g ie c . t van a dere soll n o ua a s rs D e n ze m . “Vo nu t . n em e an d hu n a ar o p d e ig be de werk in uit - v in e m e g a ja m te w B en eoog ees t tijd, af.” ve el de b d e m s sm e nt s edrijf k nog ers als als b vo o r sse n eb o o ev edure en om a vinden e n Fac e werkg c e ro l p t lp el d iste in de onee selec tie et he p interne de ju f t zow Per s e an h v o n va n tivite ijf geme tre ns d didaat , k n je ook vinde t mij be e Tijde iten ka n nze ku s bij het a plaats nten vin ro e te w “W e ik ater. “D den in. ce sch t we en . die g m ro ik A it p ja e alle u ls po n ru g t e b e erela plekk re rt a d p iu a teerd rlei acte ge teunen h idelijk t B procedu e m w n va n u z rs n ee o in ee d aan dat tie n sta rden de ijn aan onde aat ”, verd sollicita rden n a a a a d of moois le id oorw orafg dorp kand t de idea te eidsv Stuur vo rb in a a a g t e . erich ad bes rden t waarn ken wo ro d en , b e sp sprek


ECONOMISCH FORUM HOLLAND BOVEN AMSTERDAM

December 2017

13

Zorgeloos ondernemen in Noord-Holland door Tom Kuijper voorzitter VNO-NCW NWH

“Als echte ondernemers weten we dat zorgeloos helaas een utopie is. Ondernemen is inherent aan risico dragen. En of u nu eigenaar, directeur of werknemer bent, dat is nu eenmaal niet zorgeloos. De titel impliceert, dat NoordHolland een rol van betekenis speelt en dat is ook zo. NoordHolland is booming en de ontwikkelingen gaan snel nu de economie aantrekt.

Tom Kuijper. (Foto: aangeleverd)

Dat is waar dit stuk over gaat. Hoe kunnen we met zijn allen trends en ontwikkelingen zien, aanpakken en vooral in ons voordeel gebruiken? Hoe kunnen we ontzorgen? Hoewel ik dit stuk schrijf vanuit mijn positie als voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland en lid van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, ben ik in het dagelijks leven directeur bij Forbo Flooring in Krommenie. Hierdoor heb ik dagelijks met de invloed van trends op het ondernemen hier in de regio te maken. Stedengroei Als voorbeeld wil ik graag de wereldwijde trend van urbanisatie gebruiken. In 1990 woonde 40% van de wereldbevolking in een stad. In 2030 60%. Steden worden dus drukker en groter. In Noord-Holland hebben we Amsterdam als grootste stad. Nu is Amsterdam in de afgelopen jaren wel verdicht en gegroeid, maar die expansie houdt niet op bij bestuurlijke grenzen. Vandaar dat we tegenwoordig spreken over de Metropool Regio Amsterdam (MRA). In Noord-Holland merken we de gevolgen daarvan, hoewel niet overal even sterk. In Zaanstad, Hoorn en Purmerend is het heel duidelijk. Daar wonen steeds meer mensen die voorheen in Amsterdam woonden. De economische ontwikkeling gaat echter iets minder snel. Veel mensen uit de eerder genoemde gebieden stappen namelijk in hun auto of nemen de trein om in Amsterdam te gaan werken. Velen werkten al in Amsterdam en zijn puur om het fijne wonen naar het noorden verhuisd. Al die forensen zorgen voor een grote belasting van de fysieke infrastructuur, met als gevolg files en overvolle treinen. Kansen zien en kansen pakken Holland boven Amsterdam heeft veel te

bieden. Fantastische bedrijven, goede scholen, havens, recreatiemogelijkheden, ruimte en vooral ook de kans om daar wat moois mee te doen. De uitdaging is nu om samen met iedereen in NoordHolland de ontwikkelingen te sturen. Met iedereen bedoel ik ook werkelijk iedereen: bedrijven, bewoners, de MRA, de provincie en het rijk. Ook pleit ik voor een beetje anders denken en gemeentegrenzen overschrijden. VNO-NCW behartigt de belangen voor de bedrijven en vanuit die rol ook actief bij-

Het goud ligt hier voor het oprapen dragen aan de samenwerking. VNO-NCW denkt dat door het ondernemersklimaat hier samen te verbeteren we veel van onze uitdagingen in Noord-Holland kunnen oplossen. VNO-NCW neemt deel aan het Economisch Forum Holland boven Amsterdam om elkaar te versterken. Het Economisch Forum is een fantastisch initiatief waar alle bedrijfskoepels, branche organisaties en partijen zoals het Ontwikkelingsbedrijf NHN zijn vertegenwoordigd. Met als belangrijkste thema ‘Samen voor Goud’. Het goud ligt hier voor het oprapen, maar in de optiek van het Economisch Forum is dit alleen mogelijk als we dat met alle genoemde stakeholders samen doen. Speerpunten Vanuit haar rol en bijdrage aan het Economisch Forum heeft VNO-NCW Noordwest Holland een aantal speerpunten vastgesteld. Zo maken we ons sterk voor optimale bereikbaarheid, zowel digitaal als fysiek. Denk daarbij aan de lobby voor het doortrekken van de A8 naar de A9 en het stimuleren van het opwaarderen van de N23 naar een A23 of het instellen van vrachtwagen cor-

Holland boven Amsterdam heeft veel te bieden. (Foto: aangeleverd)

ridors, de ontwikkeling van onze havens en het breed beschikbaar hebben van snel internet. Daarnaast zien we voor Noord-Holland een rol als koploper op het gebied van duurzaamheid. We hebben al mooie initiatieven op het gebied van de energie transitie naar duurzame energie, zoals windenergie, en zijn supporter van bedrijven zoals ECN of HVC bij hun duurzaamheidsprojecten. In samenwerking met deze bedrijven en de Rabobank organiseert VNO-NCW in 2018 een aantal bijeenkomsten op dit gebied. Ook een optimale arbeidsmarkt, waarbij we iedereen meenemen ongeacht je werkvermogen, is een noodzakelijke voorwaarde om het ondernemersklimaat te stimuleren. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we hier goede arbeidskrachten hebben die we scholen en blijven scholen. Blijven investeren in onderwijs en zorgen dat er genoeg woningen zijn om naast kwaliteit ook genoeg kwantiteit in het aanbod te hebben, is dan ook noodzakelijk. Tenslotte stimuleren we de kennisontwikkeling en innovatie ’Disruptie’ georganiseerd om de kracht hiervan te gebruiken in onze bedrijfsvoering en innovaties te omarmen. Zoals ik in de inleiding al meldde zal zorgeloos ondernemen wellicht een utopie zijn. Richting geven aan het ondernemersklimaat binnen Noord-Holland is echter iets waar we zelf invloed op hebben, bij voorkeur in samenwerkingsverbanden. Samen sterker werkt echt. Geef u daarom vandaag nog op als lid van VNO-NCW en als lid van een van de bedrijfskoepels.”


14

December 2017

Lokale Juniorkamer in de benen voor Heerhugowaard City Run Bedrijfsleven rent voor goede doel HEERHUGOWAARD - De JCI HHW, onderdeel van Junior Chamber International The Netherlands, organiseert vrijdag 13 april 2018 de Heerhugowaard City Run by Night, een fantastisch podium om medewerkers binnen de organisatie in beweging te krijgen. Tijdens de run strijden businessteams om de titel ‘Snelste bedrijf van Heerhugowaard en omstreken’. Nu al kunnen bedrijven zich aanmelden. Belangrijke pijlers van JCI HHW zijn persoonlijke ontwikkeling, ‘learning by doing’, maatschappelijke betrokkenheid, het bevorderen van een actieve samenleving en niet te vergeten: gezelligheid. Door het organiseren van verschillende

evenementen steunt JCI HHW veel regionale goede doelen. De lopers uit de businessteams kunnen zich inschrijven voor hardloopclinics onder de professionele begeleiding van achtvoudig Nederlands kampioen 110 meter horden Robin Korving. Hij voorziet de lopers van persoonlijke en praktische tips op de atletiekbaan, zodat zij tijdens de gezamenlijke trainingen voorafgaand aan de run, het maximale resultaat na kunnen streven. Na de run is er voor de teams gelegenheid om na te praten en te netwerken met andere teams in de business bar. Een woordvoerder van JCI HHW laat weten: “Na het overweldigende succes van de 2017 editie, waarbij we 2500 deelnemers hebben mogen verwel-

komen, streven we dit jaar naar een uitbreiding van het deelnemersveld. De deelnemers waren enthousiast over het parcours en het ‘by night element’ zorgt voor een uitstekende sfeer! Om de sfeerbeleving nog verder te versterken zullen we zowel het 5km als het 10 km parcours meer concentreren rondom de middenweg, het ‘centrum’ van Heerhugowaard. Zoals gebruikelijk vloeien de volledige opbrengsten van de City Run naar één of meerdere goede doelen. Met de opbrengst van de City Run 2017 hebben meer dan 100 vluchtelingenkinderen hun zwemdiploma kunnen halen.” Kijk voor meer informatie en/of vragen op: www.heerhugowaardcityrun.nl

Ook Noord in trek bij internationale bedrijven Amsterdam-Noord wordt steeds aantrekkelijker voor grote en internationale bedrijven. Dat bleek uit het VEBAN diner, dat recentelijk plaatsvond in de IJ-kantine. Nu de economie zo aantrekt, zoeken veel bedrijven naar locaties langs de IJ-oevers. Bedrijven willen meeprofiteren van het hippe imago van NDSM-werf en Overhoeks met de A’DAM Toren en het EYE.

Stan Kaatee, hoofd economische zaken bij de gemeente Amsterdam, merkt ook hoezeer de stad in trek is bij bedrijven. “Om de dag opent een bedrijf een nieuwe vestiging. Door Brexit zoeken internationale bedrijven een nieuwe locatie voor hun hoofdkantoor en kiezen vaak voor Amsterdam; Amerikaanse, Japanse en Chinese bedrijven.”Als het maar op acht minuten van Schiphol ligt en een uur vliegen van Londen. Het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn van Zuid WTC naar Schiphol heeft daarom voor het Stadhuis de grootste prioriteit. De treinen van en naar Schiphol zijn overvol en het station Zuid WTC telt bijna evenveel bezoekers als CS. De gemeente Amsterdam lobbyt nu bij het nieuwe Kabinet-Rutte III om dit voor elkaar te krijgen.”

zijn kantoor opende begint op Madurodam te lijken. Je kan er tegenwoordig fietsen huren, lunchen, koffie drinken en slapen. Met al die dagjesmensen en bussen vol toeristen blijft er weinig over van het ruige karakter van dit gebied. De NDSM-werf wordt steeds meer doorsnee. Martijn Pater ziet reclamebureaus en

Keerzijde Dat Amsterdam-Noord zo in trek is heeft ook een keerzijde, vindt Martijn Pater van het strategiebureau Fronteer. De NDSM-werf waar hij zeven jaar geleden

Rob Post, voorzitter van VEBAN, waarschuwt voor al te hoge verwachtingen. “Laten we ons niet gek maken door hypes.” Hij heeft nooit geloofd in blauwdrukken voor de stad. “Gebieden ontwik-

‘Gebieden ontwikkelen zich op organische wijze’ andere creatievelingen vertrekken, op zoek naar nieuwe rafelranden zoals in Zaandam en de rest van het Noordzeekanaalgebied. Daar zijn de grond- en huurprijzen ook nog betaalbaar.

kelen zich op organische wijze.” Hij herinnert zich hoe in 1990 de gemeente de IJ-oevers geschikt vond voor financiële dienstverlening en ICT. “Met de crisis in 2007 kwam de hele ontwikkeling van de Noordelijke IJ-oevers stil te liggen. Een kans voor de NSDM-werf om zich verder te ontwikkelen tot vrijplaats voor kunstenaars en andere pioniers.” En nu maken deze pioniers plaats voor meer doorsnee bedrijven. VEBAN juicht dit toe: “De urbanisatie van Noord biedt veel kansen voor het stadsdeel. Als het maar een goede mix blijft, die zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid.”


December 2017

‘Heerhugowaard, samen ondernemen

15

Guus Verheijen, Managing Director Bravilor Bonamat Group

in de Stad van Kansen’ www.devaandel.nl

“Kwaliteit en design zijn kernwaarden die we ook via ons pand willen uitstralen. We proberen daarom van elke locatie iets bijzonders te maken. Reden waarom we een sprinkler-

tank hebben omgebouwd tot een reuzen koffiezetapparaat. Een heuse ‘eyecatcher’ die door de burgemeester is onthuld. Over het verbeteren van de bereikbaarheid via de nieuwe Westfrisiaweg ben ik zeer te spreken. Een tip voor ondernemers die ook in de toekomst willen doorgroeien: koop voldoende grond.” De organisatie van het gala heeft gasten van hoog niveau uitgenodigd. In het geval van André Kuipers zelfs letterlijk. (Foto: aangeleverd)

Bekendmaking beste ondernemer tijdens Westfries Ondernemersgala In Schouwburg Het Park in Hoorn vindt donderdag 8 februari 2018 het 27e Westfries Ondernemersgala plaats. Een evenement voor, door en met West-Friese ondernemers uit alle segmenten uit de regionale economie. Een avond vol bijzondere gasten en met als traditioneel hoogtepunt: de bekendmaking van de beste ondernemers van 2017. De economie zit in de lift. Ook de WestFriese regio deelt in deze opleving. Maar welke bedrijven hebben zich het afgelopen jaar het meest onderscheiden? Traditiegetrouw vindt de bekendmaking van deze drie prestigieuze bedrijven tijdens het gala plaats: Rabobank WestFriesland Méér prijs: voor bedrijven ouder dan tien jaar, WBG Runner Up prijs: voor bedrijven jonger dan tien jaar en de Van der Valk Retail Publieksprijs:

voor online en offline retailers. De WestFriese winnaars worden gekozen door de West-Friese ondernemers zelf. Een deskundige jury beoordeelt de hoogst scorende bedrijven en er kan gestemd worden op de winnaar van de Van der Valk Retail Publieksprijs.

Met het beklinken van een investering van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is ChainCraft

Voor meer informatie: neem contact op met mw. N. de Groot, telefoon 14072.

ICT-dienst voor ondernemend Nederland

Sprekers van hoog niveau Ook dit jaar heeft de organisatie van het gala gasten van hoog niveau uitgenodigd. In het geval van André Kuipers zelfs letterlijk. Als eerste Nederlander in de ruimte maakt hij het publiek deelgenoot van zijn bijzondere blik op de wereld. Conferencier en verbaal snelvuurkanon Dolf Jansen legt het huidige economische klimaat langs zijn kritische meetlat en actrice Katja Schuurman zal de avond als presentatrice in goede banen leiden. Tickets zijn verkrijgbaar via westfriesondernemersgala.nl.

Chemiesector NH duurzamer De chemische sector in Noord-Holland verduurzaamt door fossiele en op palmolie gebaseerde grondstoffen te verruilen voor biologische vetzuren.

Kies uw locatie op bedrijventerrein De Vaandel!

een stap dichterbij gekomen om deze missie te realiseren. ChainCraft bouwt nu een demonstratiefabriek in het Amsterdamse havengebied en kan van daaruit organisch restafval omzetten in hoogwaardige vetzuren voor de chemie. Hiermee kan de provincie jaarlijks de CO2-uitstoot reduceren met zes miljoen kilogram.

VOOR EEN BELASTINGVRIJE ICT-OMGEVING


16

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

December 2017 advertentie

Wie ontvangt in de finale, 16 mei 2018 in de Philharmonie in Haarlem, één van de prestigieuze

nes account VERANTWOORDELIJK ONDERNEMEN

Wie wordt de beste Noord-Holland Noord-Hollandse bedrijven kunnen zich weer aanmelden voor de verkiezingsstrijd om de beste onderneming van Noord-Holland te worden. De Ondernemingsverkiezing Noord-Holland (OVNH) is inmiddels een begrip bij ondernemers in de economisch best presterende provincie van Nederland.

Uit interviews met winnaars van de vorige editie bleek weer duidelijk, dat de OVNH een ware impuls voor bedrijf, relaties en medewerkers geeft. Ger Loogman, winnaar 2017 in de categorie ‘Grootbedrijf’: “Ik word nog dagelijks aangesproken op deze onderscheiding. Er was daarna veel persaandacht en ook op sociale media waren we onderwerp van gesprek. Hieruit zijn al concrete plannen ontstaan.” OVNH geeft sterke impuls Juryvoorzitter van de OVNH Jaap Bond (Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) is trots: “De OVNH is uitgegroeid tot een professionele

Noord-Holland verkozen tot Noord-Holland is de meest innovatieve regio van Nederland volgens de jury van de Nederlandse Innovatie Prijzen, een initiatief van omroep AVROTROS. Het Amsterdam Science Park geldt als het kloppend hart van de Noord-Hollandse innovatie. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond is enorm trots op de ondernemers, onderzoekers én overheden die samen innovatie in Noord-Holland mogelijk maken. Op basis van de Nederlandse Innovatie Monitor belicht de jury het ‘sterk innovatieve ecosysteem’ door de aanwezige kennis-, transport en ICT-infrastructuur in Noord-Holland en ‘de groei en bloei van creatieve en ICTgedreven startups’ die samenwerken met een aantal grotere kennisintensieve partijen in diverse bedrijfstakken. Leo le Duc, directeur Amsterdam Science Park: “Op ons dynamische

wetenschapspark zien wij dagelijks inspirerende voorbeelden van hoe onderzoekers en ondernemers elkaar versterken in kennisontwikkeling en innovatie.” De prijs werd in ontvangst genomen door dr. Moniek Tromp van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. Deze faculteit is op het Amsterdam Science Park gevestigd. Proeftuin De combinatie van nieuwe en gevestigde organisaties en de mix van binnenlandse en buitenlandse partijen is niet onopgemerkt gebleven door de jury. De jury waardeerde eveneens de ‘proeftuin-gedachte’ in de regio waarbij bestaande technologie wordt toegepast en de ontwikkeling van nieuwe technologie wordt gestimuleerd. Ook genomineerd in deze categorie


PROVINCIE NOORD-HOLLAND

December 2017

17

Bedrijfswagens & Trailer ervice BV

Openingstijden Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 16.00 uur

onderscheidingen? Op de foto de winnaars van verleden jaar. (Foto: aangeleverd)

onderneming van in 2018? verkiezing die een sterke boost geeft aan alle bedrijven die meedoen. Bedrijven kunnen meedingen in vier categorieën: Grootbedrijf, MKBmidden, MKB-klein en natuurlijk de

Wie ontvangt de prestigieuze onderscheiding? felbegeerde publieksprijs. Ik roep dan ook alle Noord-Hollandse bedrijven op om zich aan te melden.” Nomineer jouw ideale bedrijf Wie ontvangt in de finale, 16 mei

2018 in de Philharmonie in Haarlem, één van de prestigieuze onderscheidingen? Ondernemers kunnen hun eigen bedrijf aanmelden. Aanmelden kan tot en met 14 januari 2018 via de website www.ovnh.nl. Hier staan ook de overige deelnemerscriteria.

Uw MAN dealer in Wognum en Beverwijk Verkoop van MAN en VW bedrijfswagens, lease, verhuur, APK reparatie en onderhoud aan bedrijfswagens & getrokken materieel, kranen en laadkleppen. Verkoop van banden. Dealer Trailer Partners. BTS Wognum

BTS Beverwijk

Overspoor 22

Buko Bedrijvenpark 2

1688 JG Wognum

1943 AG Beverwijk

www.bts-man.nl

Partners en sponsors van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland zijn: Provincie Noord-Holland en Randstad (hoofdsponsors), MKB Nederland, ABN AMRO, Delta Lloyd, Holland Media Combinatie, RSM, NH, Starletti, Landgoed Duin & Kruidberg, Stadsschouwburg en sinds dit jaar ook de Philharmonie Haarlem, waar traditiegetrouw de finaleavond wordt gehouden.

meest innovatieve regio waren de regio Midden-/Oost-Brabant en de regio Twente/Achterhoek/Drenthe. De Nederlandse Innovatie Prijzen zijn dit jaar in het leven geroepen

om een breed publiek kennis te laten maken met innovatie in de Nederlandse economie en samenleving.

AlcmariA

is een erkend schoonmaakbedrijf en is al

sinds 1988 werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Alkmaar.

Onze opdrachtgevers zitten door heel Noord-Holland, van Den Helder tot Amsterdam en van IJmuiden tot Enkhuizen.

T. 072 564 04 95

www.alcmaria.nl Stichting Normering Arbeid Dé Norm voor betrouwbaarheid

De prijs werd in ontvangst genomen door dr. Moniek Tromp van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. (Foto: aangeleverd)

NEN 4400-1


18

December 2017

Een hilarisch en inspirerend ondernemersverhaal

‘We hebben liever dat u failliet gaat’ jaar haar grootste opdrachtgever failliet en dat bleek het einde van haar strijd. Haar boek ‘Failliet, mooier wordt het niet’ met haar ondernemersverhaal, eindigt met een droomleven in Zuid-Spanje.

Tessa Smits: “Ik heb alles gedaan om mijn bedrijf in leven te houden.”

Recentelijk is ‘Failliet, mooier wordt het niet’, de biografie van ondernemer Tessa Smits, verschenen. Op het moment dat Tessa Smits dat ene briljante online ondernemersidee vond en begon te delen, kwam er de gewenste reactie. De investeerders stonden in de rij, de bank leende haar een vermogen en niets leek haar in de weg te staan om er een succes van te maken.

Toen kwam de crisis, die bij diverse bedrijven insloeg als een bom. Ook bij Tessa Smits, die na haar studie aan Nyenrode voor zichzelf was begonnen. Met haar online start-up haalde ze vervolgens alles uit de kast om een faillissement te voorkomen. “De bank zei: ‘Wij hebben liever dat u failliet gaat’ en verdriedubbelde direct mijn aflossingen om ervoor te zorgen dat dat ook ging gebeuren.” Maar Tessa ging door. Toen ze er bijna was, ging na zeven

Relatie op de klippen Toen Tessa Smits startte als onderneemster, had ze ambitieuze plannen. Al snel bleek de markt moeilijk te zijn en vervolgens brak de kredietcrisis uit. Om haar bedrijf overeind te houden, bedacht ze de ene na de andere oplossing. “Van websites bouwen en marketingadvies geven tot werken als interimmer, ik heb alles gedaan om mijn bedrijf in leven te houden”, vertelt Tessa. Net voor de eindstreep ging haar grootste klant failliet. Dat wat deze onderneemster probeerde te voorkomen gebeurde toch: ze eindigde bij de rechter om faillissement aan te vragen. Tijdens het gehele proces liep haar relatie op de klippen. Hierna verloor ze alles wat ze materieel bezat en kwam ze op straat te staan. Tessa Smits: “Ik vind dat het boek, ondanks alle ellende van failliet gaan, zowel een hilarisch als inspirerend ondernemersverhaal is geworden. Met tenenkrommende gesprekken bij de bank, bizarre ontmoetingen met investeerders

en een ex die mee blijft helpen met aflossen. En uiteindelijk natuurlijk ook alle ‘juicy’ details van een ondernemer die failliet gaat.” Droomleven Het vrije leven, een leven zonder zorgen, waarin je onbekommerd je hart kunt volgen en doen waar je het gelukkigst van wordt. Dat droomleven, dacht Tessa Smits altijd, is alleen maar haalbaar als je heel veel geld hebt. Daarom startte zij een onderneming en werkte zij dag en nacht om dat te realiseren. Nooit had ze verwacht dat ze, juist op het moment waarop ze alles had verloren, de vrijheid zou vinden waar ze altijd zo naar verlangde. Ze woont nu samen met familie in Zuid-Spanje in een authentieke Spaanse finca (boerderij) tussen de olijfbomen en bergen. Tessa Smits: oprichtster van een online start-up die bij aanvang een aantal investeerders vond en die door de kredietcrisis en het failliet gaan van haar grootste opdrachtgever zélf failliet ging. Ze vond haar geluk en woont nu met familie in Zuid-Spanje. Meer informatie: www. faillietmooierwordthetniet.nl


December 2017

19

Kort zakelijk

Schiphol vernieuwt continu, het is een gebied waar jaarlijks miljoenen mensen doorheen rijden, lopen en vliegen en waar zo’n 65.000 mensen werken en ruim 600 bedrijven gevestigd zijn. (Foto: www.kantooropschiphol.nl)

Eerste paal The Base D Schiphol geslagen

Duurzame kantoorontwikkeling van start Verleden maand is de eerste paal The Base D - een duurzame kantoorontwikkeling - geslagen, gelegen op Schiphol Central Business District. Het project kent een omvang van ruim 6000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak. Onder het gebouw wordt een parkeergarage met circa 120 parkeerplaatsen gerealiseerd. The Base D wordt direct verbonden met The Base. Dit dynamische kantoorcomplex kenmerkt zich door de aanwezigheid van tal van faciliteiten zoals een overdekt atrium voorzien van

een ruim Business & meeting center, restaurant & café VIVA, Health Club The Base, 24/7 kinderopvang verzorgd door CompaNanny, een Starbucks een AH to Go en een gameroom. Al deze faciliteiten zijn uiteraard ook beschikbaar voor huurders van The Base D. Klik hiervoor meer informatie en een animatiefilm van The Base D. Ontwikkelen Schiphol vernieuwt continu, het is een gebied waar jaarlijks miljoenen mensen doorheen rijden, lopen en vliegen en waar zo’n 65.000 mensen werken en

ruim 600 bedrijven gevestigd zijn. Niet alleen in en rond de terminal, maar ook in het gebied voor de terminal, Schiphol Central Business District, gebeurt de komende jaren veel. Schiphol Real Estate, de gebiedsontwikkelaar, ontwikkelt dit gebied tot één van de meest efficiënte en kosmopolitische vestigingslocaties van Nederland. Schiphol Real Estate, 100% dochter van Schiphol Group, houdt zich bezig met het ontwikkelen van, het beleggen in, het beheer van en de exploitatie van commercieel vastgoed op en om luchthavens.

‘Geld komt als ik slaap’. Duncan Stutterheim verdiende 33 miljoen met entertainmentbedrijf ID&T. “Ik heb mijn geldzaken zo geregeld dat ik nooit meer zou hoeven te werken en er geld binnenkomt terwijl ik slaap.” Slimme tool. Het Eindhovense bedrijf Preventicons heeft een nieuwe methode ontwikkeld om ziekteverzuim op de werkvloer tegen te gaan. Medewerkers laten hiermee via een simpele druk op hun smartphone weten hoe ze in hun vel steken. Golfbaanvariant. Het georganiseerd bedrijfsleven beveelt de provincie NoordHolland aan te kiezen voor de Golfbaanvariant bij de aanleg van de A8-A9. Deze variant is het gunstigst voor de doorstroming en de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft en is het goedkoopst. Maritiem kenniscentrum. De opkomst van Offshore Wind en de nieuwe investeringen in de Koninklijke Marine bieden kansen voor een hoogtechnologisch onderhouds- en logistiek cluster in Den Helder. Er komt een maritiem kenniscentrum. Dat is goed nieuws voor de stad, de regio en voor Nederland. Vacatures. Uit eigen cijfers van Indeed, de nummer 1-vacaturesite ter wereld, blijkt dat na zestig dagen meer dan een kwart van de vacatures (27,6 procent in Gelderland) nog openstaat. Naast Gelderland ligt ook in Noord-Holland en Utrecht het aandeel vacatures dat na zestig dagen nog openstaat, met respectievelijk 28 procent en 27,9 procent, hoger dan het landelijk gemiddelde.

accountancy belastingadvies personeelsadvies administratie

Uw accountant in the Cloud! Meer informatie? info@phidra.nl www.phidra.nl

023-5186140 Haarlem 072-5037272 Alkmaar


20

December 2017

Voor

Werk

Jongerenloopbaancentrum

n. e b in d e o g ik r waa ij m n a a kan. n ik t e a g w a r u n ik Ze v t e s doe, we der

wat an g a d e lk e ik t a Omd

Jongerenloopbaancentrum Voor-Werk, De Vork 20, 1704 BX Heerhugowaard, 088 124 00 00 Voor-Werk is een afdeling van Parlan Jeugdhulp


December 2017

21

column Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg Keuzes gericht op de lange termijn Bij AZ zijn we altijd onderweg om beter te worden, en dat doen we met elkaar. Dat is een mooi uitgangspunt voor een bedrijf. Samenwerken staat bij AZ hoog in het vaandel. Niet alleen op het voetbalveld, maar ook binnen de andere takken van de club. En zoals voor bijna alles geldt: om beter te worden moet je continu om je heen blijven kijken. Hoe beweegt de economie, waar liggen kansen en wat moeten we vasthouden? Dat vasthouden vertaalt zich naar de visie op de lange termijn. Wanneer er bij ons een nieuw partnerschap ontstaat, doen we dat niet met een kortetermijnvisie, maar graven we dieper dan dat om de kansen optimaal te benutten. We zoeken naar de mogelijkheden, houden ons bezig met hoe we het maximale uit een partnerschap kunnen halen en hoe we van elkaar kunnen leren. Maar om van elkaar te kunnen leren, heb je raakvlakken nodig, je moet bij elkaar passen. AZ staat bekend als een ambitieuze club uit de regio, die de top van Nederland wil uitdagen. Eind oktober jongstleden hebben we met AZ de supermarktketen Vomar voor drie jaar aan ons gebonden. De Vomar is een gezonde, snelgroeiende supermarktorganisatie uit de regio Noord-Holland, die zich bezighoudt met goede voeding en eerlijke producten. En twee goede merken uit Noord-Holland kunnen elkaar versterken. Het is daarom natuurlijk niet toevallig dat we deze verbinding met elkaar zijn aangegaan. In 2018 gaan we het niet ineens over een andere boeg gooien dan de afgelopen jaren. De keuzes die we binnen AZ maken, zijn dus gericht op de lange termijn. Tijdens de presentatie van de jaarrekening van seizoen 2016-2017 werd bekend dat dat seizoen een netto winst van €10,5 miljoen had opgeleverd. Die opbrengsten zullen in lijn met de visie van AZ worden geïnvesteerd, met als doel om het voetbal en het merk ten goede te komen. Zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in het stadion en het AFAS Trainingscomplex, om als club weer door te kunnen groeien. Positieve cijfers bevestigen dat onze manier van aanpak werkt. Dus wat de afgelopen jaren heeft geteld, zal ook in 2018 tellen: samen zijn we onderweg om beter te worden. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Robert Eenhoorn

Directeur Algemene Zaken AZ Commercie@az.nl | az.nl | zakelijk

Wethouder Victor Kloos. (Foto: aangeleverd)

Succesvolle MKB’ers combineren on- en offline

6,5 procent winkelvloeroppervlakte in Noord-Holland staat leeg De tweede editie van het Future Shopping Event van ondernemersvereniging #clubcaas vond plaats op het hoofdkantoor van Rabobank Alkmaar e.o. aan Robonsbosweg 5 in Alkmaar. Een evenement met key speakers als dr. Jesse Weltevreden en Rabobank e-business innovatiespecialist René de Visser. Belangrijk onderwerp was: hoe het levendig houden van de winkelstraten in de regio en hoe kan de detailhandel in de regio Alkmaar anticiperen op de ontwikkelingen en groei waarborgen?

Anno 2017 staat nog steeds 6,5 procent de winkelvloeroppervlakte in NoordHolland leeg. De verlaten winkels zijn een doemscenario voor winkeliers, maar ook voor de gemeentes zelf. Het veranderende winkelgedrag van de consument van offline naar online vraagt om een nieuwe blik op hoe winkeliers en gemeenten samen kunnen werken om de winkelstraten levendig te houden. #clubcaas brengt ze wederom bijeen om de regio Alkmaar te ondersteunen in deze transitie. De avond werd geopend door wethouder Victor Kloos waarna bezoekers konden

Advertorial

Jongerenloopbaancentrum Voor-Werk In een veilige omgeving doen jongeren ervaring op als werknemer. Zij leren de basisvaardigheden die nodig zijn om een baan te krijgen en te houden: op tijd komen, afspraken maken, klussen doen, samenwerken. Jongerenloopbaancentrum Voor-Werk bereidt jongeren tot 23 jaar voor op opleiding, stage of werk. Iedere jongere volgt een eigen programma. Onder leiding van ervaren werkmeesters kunnen zij ervaring opdoen met koken/bakken, schilderen, timmerwerk, lassen, rijwiel herstellen, schoonmaken en receptiewerkzaamheden. In dagelijkse sportactiviteiten leren jongeren samen te werken, rekening te houden met anderen, door te zetten en zich aan de regels te houden. Sport draagt bij aan zelfvertrouwen, zelfoplossend vermogen en het verminderen van angstige en depressieve gevoelens. Bij training en vorming ligt het accent op kennisoverdracht en oefenen van vaardigheden. Onderwijs wordt gegeven op het niveau van de jongeren en als voorbereiding op vervolg onderwijs. Voorbeelden van trainingsactiviteiten

zijn werk- en stagetraining (motivatie brief, opstellen CV, maken van een portfolio, sollicitatiegesprekken, sociale vaardigheden en vergroten van het zelfbewustzijn). De doelgroep bestaat uit jongeren van 16 jaar tot 23 jaar, die geen aansluiting hebben bij onderwijs. Jongeren met weinig motivatie worden actief benaderd. Iedere jongere heeft bij Voor-Werk een eigen trajectbegeleider, die persoonlijke begeleiding geeft vanaf instroom tot uitstroom en ook daarna. Aanmelden: toegang@parlan.nl Informatie: Paul Kok, projectleider Voor-Werk, paul.kok@parlan.nl, tel. 06-29069901. Voor-Werk, De Vork 20, 1704 BX Heerhugowaard.

kiezen uit lezingen ‘De Nieuwe Winkelstraat’ door René de Visser (e-business consultant Rabobank) en ‘Winkelen anno NU’ door dr. Jesse Weltevreden (professor digital commerce bij HvA). En masterclasses ‘Meer online conversie!’ door Stan Hermes, digitale marketingspecialist bij Bluedesk en ‘Personal Branding’ door business coach Janke Papa van ‘Het Plan’. Na afloop van het programma was er tijdens de netwerkborrel met hapje gelegenheid voor winkeliers en bestuurders om met elkaar van gedachten te wisselen.

Merendeel ondernemers vindt duurzaamheid belangrijk Klimaat, duurzaamheid en milieu zijn thema’s zin niet meer weg zijn te slaan uit het nieuws. Het lijkt erop dat ook het bedrijfsleven inmiddels klaar is voor duurzame veranderingen, zij riepen de overheid dan ook op om met stevige plannen te komen. Maar hoe belangrijk vinden ondernemers duurzaamheid nou echt, in vergelijking tot bedrijfsgroei en winst. Nederland In Bedrijf zocht het uit en vroeg aan ruim 1000 ondernemers hoe belangrijk zij duurzaamheid vinden. Wat blijkt? Ondernemers vinden duurzaamheid echt belangrijk! Maar liefst drie kwart van de ondernemers geeft aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Daarmee komt het onderwerp op plek drie in het onderzoek. Ondernemers vinden allereerst winst belangrijk (82%) vervolgens sociale betrokkenheid (80%) en op de derde plek komt dan duurzaamheid. Het is bijzonder om te zien, dat oudere ondernemers er minder belang hechten aan duurzaamheid dan jongere ondernemers. Zo vindt binnen de groep jong volwassenen ruim 85% duurzaamheid belangrijk, terwijl dit bij de 50-plussers maar 67% is. Jonge Nederlanders lijken dus bewuster bezig te zijn met klimaat en duurzaamheid dan ouderen.


22

December 2017

ONTWIKKELINGSBEDRIJF NOORD-HOLLAND NOORD

column Lenig de toekomst in Mooie traditie Het is een mooie traditie om richting het einde van het jaar vooruit te kijken. Het nieuwe kabinet gaat met vertrouwen de toekomst in. Statistische bureaus schrijven dat we in Nederland in 2021 met een afvlakkende, maar gezonde economische groei rekening mogen houden en dat de werkloosheid dan nog verder is gedaald. Eigenlijk een vorm van waarzeggen, waarbij de glazen bol is vervangen door economische modellen. Zekerheid tot aan de deur. Vertrouwen in de toekomst krijg je niet door resultaten uit het verleden als voorspellers van de toekomst te zien. Eén incident, één bubbel die barst en we kunnen al onze modellen weer terzijde schuiven en vooral ook achteraf analyseren waarom zaken niet zijn gelopen zoals we verwacht hadden. Met vertrouwen de toekomst ingaan, en dus ook over de drempel van 2018 stappen, is wat mij betreft gekoppeld aan twee begrippen: gezond verstand en flexibiliteit. In Noord-Holland Noord zijn we gezegend met een forse dosis nuchterheid en gezond verstand. Dat houdt ons met de benen op de grond. Eigenlijk behoort dat tot het DNA van de regio NoordHolland Noord. Die andere dimensie van de toekomst, flexibiliteit, vertaal ik in de begrippen adaptief en lenig zijn. Als mens en als organisatie of bedrijf. Overleven in een tijd van disruptie betekent innoveren, aanpassen, samenwerken en een zoektocht aangaan naar nieuwe waarden bij jezelf en binnen je bedrijf. Deze lenigheid is noodzakelijk, omdat we de toekomst niet kennen, maar er wel permanent op willen inspelen. Dus wat ik iedereen toe wens in 2018: lenigheid.

Thijs Pennink

Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord

Docenten elektrotechniek en werktuigbouwkunde waren op stage bij composietbedrijven in de regio. (Foto: aangeleverd)

Verbinding bedrijfsleven met oog op snelle ontwikkelingen in lucratieve branche

Docenten elektrotechniek en werktuigbouwkunde op stage bij composietbedrijven regio

Docenten elektrotechniek en werktuigbouwkunde van het ROC Horizon College en Hogeschool Inholland hebben 14 en 15 november tijdens docenten stagedagen kennisgemaakt met composietbedrijven uit de regio. De werkbezoeken aan de bedrijven Schaap Composites, 2MV Composites, Rolan Robotics, CPT, Theuws Polyester en Futura Composites hadden als doel een betere verbinding tussen de bedrijven te realiseren en op middellange termijn een nieuwe instroom van medewerkers te bewerkstelligen.

De docentenstagedagen werden georganiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) in opdracht van zeven Westfriese gemeenten. De stages zijn een extra onderdeel bij het project ‘Valorisatie High Sector Composiet NH’, dat mede wordt gefinancierd door de Europese Unie en de Provincie Noord-Holland. Toepassingen Composiet wordt als materiaal steeds vaker toegepast in de industrie. Het is een goed alternatief voor ‘ouderwetse’ materialen op het gebied van gewicht, energiegebruik en operationele duurzaamheid. Composiet is een relatief jong materiaal met veel toegevoegde waarde voor een duurzame samenleving in verschillende sectoren. Het materiaal begint steeds meer zijn sporen te verdienen en dat merken de aanbieders. Zij gebruiken composiet in de bouw van interieuronderdelen, maar ook in jachten, sportauto’s en vliegtuigen. De composietsector ontwikkelt zich sneller dan de instroom van productiemedewerkers. Reden dat de sector en scholen elkaar ontmoeten tijdens de afgelopen docentenstagedagen. Behoefte De zeven Westfriese gemeenten werken samen met een Regionaal Economische Agenda om de economie in de regio te versterken. “Het project docentstages composieten is daar een mooi voorbeeldproject van waar we trots op mogen zijn”, aldus Harry Nederpelt, wethouder Economische Zaken van de gemeente Medemblik. Tijdens de dagen schetsten de bedrijven een toekomstbeeld van de

sector en welke banen daarvoor per direct al beschikbaar zijn. “Composiet is nog niet opgenomen in het lespakket. We hebben er ook nog niet veel kaas van gegeten. Deze dagen gaven een goed beeld van toepassingen en de bedrijven,” aldus docent Werktuigbouwkunde Frank Hersch van het ROC Horizon Collega. “Wij hebben al even overlegd met de collega’s en wij gaan werken aan een module. Daarnaast willen wij net als vandaag op excursie naar bedrijven gaan maar dan met de studenten. Het composiet lab bij InHolland in Alkmaar staat ook op ons

Composiet is een interessante sector lijstje. En als derde met inHolland een uitwisseling van composietpractica.” Piet Goverse van ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: “Composiet is een interessante sector. Het voordeel van composiet is dat het bijdraagt aan duurzaamheid en het een toekomst bestendige sector is. Het zou mooi zijn als na deze dag een eerst stap is gezet om de kennis van composiet aan het curriculum van het MBO toe te voegen, waarbij docenten de kennis overdragen aan de studenten en het onderwijs aan bedrijven. De composietsector wordt steeds groter. Steeds meer bedrijfstakken zoeken naar duurzame oplossingen. Met composiet kun je sterkte en lichtgewicht mooi combineren. Elke kilogram minder aan gewicht scheelt aanzienlijk in de automotive, luchtvaart en transportsector en leidt uiteindelijk tot minder CO2 uitstoot.”


ONTWIKKELINGSBEDRIJF NOORD-HOLLAND NOORD

December 2017

23

Eerste waterstofmolen duurzame brandstof in Wieringermeer Begin 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld in de Wieringermeer een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en duurzame waterstofleverancier HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN. De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: het initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland Noord onder leiding van HYGRO. Doel van het consortium is om de keten van duurzame waterstofproductie, de distributie naar minstens 5 waterstoftankstations en 100 waterstofvrachtwagens gelijktijdig te realiseren. De Lagerwey windmolen, met een vermogen van 4,8MW, zal geschikt worden gemaakt om elektrolysetechnologie in te bouwen. Door de integratie van beide bewezen technieken kunnen er veel componenten weggelaten worden waardoor de waterstofproductie goedkoper, efficiënter en robuuster wordt. Transport De waterstofmolen, de eerste in zijn soort, zal worden gedemonstreerd op het windturbinetest-veld van ECN in Wieringerwerf. Idealiter krijgen windturbines in de toekomst een waterstofgasnetwerkaansluiting in plaats van een aansluiting op het elektriciteitsnet. Het transport van de waterstof per buisleiding is significant goedkoper dan transport van elektriciteit door een

kabel. Daarbij fungeert de buisleiding als inherente buffer waardoor er veel minder afstemming van vraag en aanbod nodig is, één van de uitdagingen bij ‘normale’ wind- en zonne-elektriciteit. De duurzaam geproduceerde waterstof zal in het project Duwaal worden toegepast bij zogenaamde brandstofcel elektrische vrachtwagens. Naast CO2-uitstoot zullen hierdoor ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies worden voorkomen. Het project laat daarmee zien hoe de toekomstige energieinfrastructuur vorm kan krijgen. Enorme afzetmarkt Voor Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, ligt Wieringermeer als locatie voor deze wereldprimeur voor de hand. “NoordHolland Noord heeft antwoorden op en oplossingen voor uiteenlopende energievraagstukken. Dit wordt nog eens bevestigd door de bouw van de eerste windmolen in de Wieringermeer die direct waterstofgas produceert en door kan leveren als eindproduct. Met een enorme afzetmarkt in de nabijgelegen metropoolregio is dit dan ook een logische locatie.” Het consortium wordt actief ondersteund door Energy Valley dat groene waterstof als belangrijke, toekomstige grondstof en energiedrager ziet voor onder andere industrie en transport. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN stimuleert het plan omdat deze bijdraagt aan de positionering van het testveld in de Wieringermeer en het kansen biedt voor nieuwe werkgelegenheid in de regio.

“De uitbreidingsmogelijkheden, concurrerende prijzen én de mogelijkheid een kavel af te nemen in erfpacht. Daarom hebben wij gekozen voor vestiging op Bedrijvenpark Breekland.” Vincent Jongens, Exellent Food & Snacks B.V.

ruim opgezette planinrichting centrale ligging in regio Alkmaar innovatieve bedrijven gezamenlijk parkmanagement veel water en groen

de ideale locatie

WWW.BREEKLAND.NL

Buiten gewoon zakendoen Buitende gewoon zakendoen tijdens Bedrijvencompetitie tijdens de Bedrijvencompetitie 2018, Heemskerkse Golfclub 2018, Heemskerkse Golfclub

windturbine

waterstof tankstation

De Heemskerkse is een bijzondere locatie voor zakendoen, vergaderen, dineren oflocatie lunchen en De Heemskerkse is een bijzondere voor te zakendoen, netwerken met (zaken)relaties. vergaderen, dineren of lunchen en te netwerken met (zaken)relaties.

electrolyser

waterstofleiding

Dit alles in de natuur en op slechts 25 minuten van Dit alles in de en opvan slechts 25 minuten van Amsterdam en natuur 15 minuten Haarlem of Alkmaar. Amsterdam 15 minuten Haarlem of Alkmaar. Onze Business en Club heeft alsvan doel zakenmensen Club heeft als doel zakenmensen bij Onze elkaarBusiness te brengen en bestaande contacten elkaar te brengen en bestaande contacten te bij verstevigen.

waterstof opslag

te verstevigen.

De Bedrijvencompetitie 2018 biedt u uitstekende De Bedrijvencompetitie 2018 biedt u uitstekende netwerkmogelijkheden. netwerkmogelijkheden.Een Eenrondje rondje golf golf leidt leidt namelijk tottot een namelijk eenminder minderformeel formeelen en directer directer contact met klanten biedt contact met klantenen enrelaties. relaties.Daarnaast Daarnaast biedt deelname interessante deelname interessanteexposuremogelijkheden. exposuremogelijkheden.

Begin 2019 moet de eerste waterstofmolen ter wereld in de Wieringermeer een feit zijn. (Foto: aangeleverd)

investeringvoor vooruw uwbedrijf bedrijfisisslechts slechts € 950 excl. DeDe investering excl. BTW (leden v.d.Heemskerkse Heemskerkse€€620 620 excl. excl. BTW) BTW (leden v.d. Wat kunt vanons onsverwachten? verwachten? Wat kunt uu van • Bedrijvencompetitieover over77wedstrijden wedstrijden (18 (18 holes) • Bedrijvencompetitie holes) 2 personen perbedrijf bedrijf • 2• personen per • 2 externe Business Club 18 holes wedstrijden (1x • 2 externe Business Club 18 holes wedstrijden (1x Houtrak en 1x Hoge Dijk) Houtrak en 1x Hoge Dijk) • Lunchpakket voor alle deelnemers • Lunchpakket voor alle deelnemers • Ontvangst met koffie/thee plus iets lekkers • Ontvangst met koffie/thee plus iets lekkers • Baancatering • Baancatering • Bittergarnituur na afloop • Bittergarnituur • Prijsuitreiking na afloop • Prijsuitreiking • Greenfee kaarten voor de thuiswedstrijden waarop u bent verhinderd • Greenfee kaarten voor de thuiswedstrijden • Vermelding van uw logo op Business Club-bord waarop u bent verhinderd • Mogelijkheid uw bedrijf • Vermelding van uw logo te oppitchen Business Club-bord • Vermelding uw op de Heemskerkse website + • Mogelijkheid bedrijf te pitchen smoelenboek van de Business • Vermelding op de HeemskerkseClub. website + smoelenboek van de Business Club.

Schrijf u in op www.hallo2018.nl

Aanmelden voor 1 december via onze website: http://www.heemskerksegolfclub.nl/business-club

Aanmelden voor 1 december via onze website: http://www.heemskerksegolfclub.nl/business-club

Kom ook naar dé nieuwjaarsreceptie van ondernemend Noord-Holland Noord. Maandag 8 januari van 16.30 tot 19.30 uur

Communicatieweg 18, 1967PR Heemskerk tel: 0251 250 088

Communicatieweg 18, 1967PR Heemskerk tel: 0251 250 088

HGC-BusinessClub-2017-ad-fullpage.v03.indd 1

HGC-BusinessClub-2017-ad-fullpage.v03.indd 1

04/10/2017 10:47

04/10/2017 10:47


24

December 2017

PLANNEN EN GEVOLGEN VOOR MKB IN 2018

Oké voor uw De KvK heeft een overzicht gemaakt van de plannen van het inmiddels geïnstalleerde kabinet naar aanleiding van Prinsjesdag, die van invloed zijn voor het MKB. Veel van de genoemde plannen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Daarbij kunnen in het Regeerakkoord ook nog andere voorstellen gepresenteerd worden.

26 miljoen voor digitale veiligheid Het kabinet stelt vanaf 2018 structureel 26 miljoen euro beschikbaar voor cybersecurity. Dit is één van de belangrijkste nieuwe maatregelen uit de begroting die minister Kamp van Economische Zaken op Prinsjesdag heeft uitgebracht. Voor ontwikkeling en ondernemerschap is digitalisering een belangrijke voorwaarde. En dat is belangrijk voor Nederland. Daarnaast biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals de vergrijzing. Economische Zaken zet daarom in op samenwerking rond de ontwikkeling van nieuwe technologieën als big data en blockchain. Dit is goed nieuws. Digital Trust Centre De snelle digitale ontwikkelingen zorgen voor nieuwe uitdagingen voor ondernemers. Van de 26 miljoen wordt 2,5 miljoen euro structureel per jaar bestemd voor het Digital Trust Centre. Dit centrum helpt ondernemers hun eigen cyberveiligheid te organiseren en zet in op het tegengaan van cyberaanvallen, spionage, identiteitsfraude en andere vormen van cybercriminaliteit. Dit centrum richt zich niet alleen op grote, belangrijke sectoren maar met name (97%) op kleinere ondernemers. Van de 26 miljoen euro gaat de hele veiligheidsketen profiteren. Dit geldt voor de veiligheidsdiensten AIVD, MIVD en de politie en het Openbaar Ministerie. Ook de informatiedeling wordt hiermee bevorderd. Zo kunnen in een vroeger stadium mogelijke dreigingsaanvallen worden ontdekt en kunnen door alle instanties tijdig maatregelen worden genomen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) coördineert dit alles. Al geruime tijd klonken er vanuit diverse kanten geluiden om meer geld uit tet trekken om Nederland digitaal veiliger te maken. Het geld wordt mede gebruikt om binnen het OM en de Politie mensen op te leiden

binnen dit thema en er komen meer specialisten. Zo kan men binnen het thema slagvaardiger optreden. Bevorderen ondernemerschap In 2017 werd een economische groei van 3,3% verwacht, in 2018 een groei van 2,5%. Voor de komende periode wordt ingezet op een structurele versterking van de economie. De concurrentiekracht van Nederland heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld, mede door het succes op het gebied van innovatie. Ook in 2018 vervolgt het Ministerie van Economische Zaken haar inzet om vernieuwing maximaal de ruimte te geven. Zo wordt er geïnvesteerd via het topsectorenbeleid, de transitie naar een voedselbeleid en het bevorderen van ondernemerschap. Daarnaast zet men in op smart industry en de digitalisering van de economie. De groei van de Nederlandse economie blijft niet beperkt tot een paar sectoren. Van de zakelijke dienstverlening tot de bouwnijverheid, de handel, de horeca en de industrie, overal is de opleving van de Nederlandse economie zichtbaar. Topsectorenbeleid Voor innovatieve bedrijven is er goed nieuws. De overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken via het topsectorenbeleid samen om de concurrentiekracht van internationaal opererende innovatieve (MKB en grote) bedrijven te versterken. De focus wordt gelegd op maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van sleuteltechnologieën gestimuleerd. Transitie naar een voedselbeleid De mondiale voedselproductie nadert de grenzen van de ecologische houdbaarheid. Er liggen in 2018 uitdagingen voor een transitie naar gezonde en duurzame voedselconsumptie, naar behoud, herstel en benutting van natuur en naar duurzame productieketens. Voor

Minister Melanie Schultz gaf in februari het startsein voor de aanleg van de eerste energieneutrale snelweg in Nederland, Almere. In 2018 investeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu 6,2 miljard euro in infrastructuur. (Foto: Studio Rotgans/Rinus Lettinck)

ondernemers die durfkapitaal zoeken, met name startups en scaleups, is er het voornemen voor de oprichting van het loket Invest-NL. Smart Industry Digitalisering en robotisering leiden tot snelle verandering van productieprocessen, producten en diensten in de industrie. In diverse Smart Industry fieldlabs ontwikkelen, testen en implementeren bedrijven en kennisinstellingen concrete innovaties. Digitalisering De samenleving digitaliseert in hoog tempo. Digitale dienstverlening van de overheid aan bedrijven zal verder worden georganiseerd. Digitalisering is een bron van innovatie en bedrijvigheid. Investeringen in infrastructuur In 2018 investeert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 6,2 miljard euro. Naast wegen en vaarwegen gaat het ook om het spoor. Duurzame investeringen zodat onze mobiliteit slimmer en groener wordt. De investeringen bieden kansen voor ondernemers in de wegenbouw, waterbouw, spoorwegenbouw, maar ook voor startups met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Wegen en vaarwegen De afgelopen jaren is er al ruim 700 km extra aan rijstroken aangelegd. Met de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport komt daar tot en met 2031 nog minstens 1000 kilometer bij. In 2018 investeert men 2,6 miljard euro in het hoofdwegennet. Voor onderhoud en aanleg van vaarwegen is 965 miljoen euro beschikbaar. Klimaat en waterveiligheid In 2018 heeft de Rijksoverheid 526 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van waterveiligheid, 188 miljoen aan beheer, onderhoud en vervanging en

Digitalisering en robotisering leiden tot snelle verandering van p


PLANNEN EN GEVOLGEN VOOR MKB IN 2018

December 2017

25

portemonnee? 22 miljoen voor de beschikbaarheid van zoetwater. Hiermee maakt men Nederland minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden en de gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte. Openbaar vervoer In het spoor investeert men 2,2 miljard euro. Al een paar jaar is het spoor op veel plekken in Nederland verbeterd. Op die plekken is men zo beter voorbereid op meer treinen. Het intensievere gebruik van het spoor breidt men de komende jaren uit. Slimme en duurzame mobiliteit Er komt een gerichte aanpak voor de termijn 2018-2020 om de bereikbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren, nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen en de CO2-uitstoot terug te dringen. De overgang naar slimmer en groener transport gaat samen met ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s en ‘smart shipping’: slimme technologie om schepen te besturen op afstand en om vaarwegonderhoud te optimaliseren. Verder in de toekomst liggen ontwikkelingen als transport met drones en de hyperloop. De aandacht voor energieneutrale en duurzame infrastructuur en vervoermiddelen neemt toe.

leren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daarvoor wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht. Ondernemers kunnen bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Er komt 2,5 miljard euro beschikbaar om bijvoorbeeld risicovolle activiteiten te financieren rond thema’s als energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel en de digitalisering van de industrie. Ook maatschappelijke terreinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld van Invest-NL. Durfkapitaal Invest-NL gaat ook start-ups en scale-ups helpen. Dat zijn innovatieve bedrijven die zich nog in hun beginstadium bevinden of daar net uitgroeien, maar kapitaal nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL zelf participeren in doorgroeiende bedrijven. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Begin 2018 moet Invest-NL operationeel zijn.

Circulaire economie De regering wil een reductie van het nationale verbruik van primaire grondstoffen van 50 procent in 2030. Circulaire economie is het systeem om hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren. Op weg naar 2050 maakt de Rijksoverheid samen met bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en de milieu- en vakbeweging concrete plannen voor het volledig circulair maken van biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.

25 miljoen voor Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit De Nederlandse voedselindustrie speelt een belangrijke rol richting het buitenland. Dat staat in de Miljoenennota. Een goed systeem van toezicht is van belang om deze rol te houden en de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Op deze manier behouden we onze exportpositie. Hier ligt een rol voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

2,5 miljard euro beschikbaar voor innovatieve investeringen De regering gaat investeringen stimu-

Geloofwaardigheid Deze geloofwaardigheid heeft de afgelopen maanden een behoorlijke deuk

opgelopen door het eierschandaal. Maar eerder ook door de gebeurtenissen met het paardenvlees en onder andere de salmonellazalm. Het functioneren van de NVWA lag zwaar onder vuur. Men zou te laat in actie komen en te weinig middelen hebben voor controles. Er was te weinig armslag om te handhaven. De roep om de ‘voedselwaakhond’ meer mogelijkheden te geven en beter te laten functioneren was luid vanuit diverse organisaties. Kortom: er was meer geld nodig. Dat komt er nu. De NVWA gaat met het geld meer voedselinspecteurs aannemen, verouderde computerapparatuur vervangen en werkprocessen aanpassen en verbeteren. Verder gebruikt de NVWA de extra middelen voor meer samenwerking met andere toezichthouders en inspectiediensten. De 25 miljoen euro die de NVWA erbij krijgt, komt bovenop het huidige budget van ruim 300 miljoen euro.

Wat verandert in 2018? Inkomstenbelasting. Persoonlijk inkomen als loon of winst uit onderneming is belast in de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting wordt berekend in vier schijven. Een eerste deel van het inkomen wordt in de eerste schijf belast, een opvolgend deel in de tweede schijf tegen een hoger tarief enzovoort. De grensbedragen in de schijven worden iets verhoogd. De belastingtarieven in de tweede en in de derde schijf stijgen met 0,05%. Het tarief in de vierde schijf daalt juist met 0,05%. Heffingskorting Heffingskortingen zijn een korting op de inkomstenbelasting. Welke men kan toepassen, is afhankelijk van de persoonlijke

Energie investeringsaftrek

e verandering van productieprocessen. (Foto: Shutterstock)

Investeert men in energiezuinige technieken of duurzame energie? Dan kan gebruik worden gemaakt van de energie

investeringsaftrek (EIA). De aftrek wordt in 2018 met 0,5% verlaagd. Vennootschapsbelasting Rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld de bv, betalen vennootschapsbelasting over de winst. De vennootschapsbelasting wordt berekend in twee schijven. In de eerste schijf worden winsten tot € 250.000 (was € 200.000) belast tegen een tarief van 20%. Het meerdere van de winst blijft in de tweede schijf belast met 25%. Geneesmiddelen Voor de omzetbelasting (BTW) wordt het begrip ‘geneesmiddelen’ anders beschreven. Producten die hierdoor geen geneesmiddel meer zijn, vallen niet meer onder het lage btw-tarief van 6%. Landbouwregeling Voor ondernemers in de agrarische sector vervalt de landbouwregeling in de BTW. Op geleverde producten en diensten moet btw worden berekend. Betaalde btw kan als voorheffing worden verrekend. Kansspelbelasting En houdt u van een gokje? Gewonnen prijzen in het eerste halfjaar van 2018 worden met 30,1% kansspelbelasting belast. Daarvoor en daarna is het tarief 29%. Wat verandert er niet? In de voorstellen staat niets over wijzigingen in aftrekposten voor ondernemers als de zelfstandigenaftrek of MKB Winstvrijstelling. Ook is er geen aandacht voor de Wet DBA en de onduidelijkheid die zzp’ers en hun opdrachtgevers ervaren over het thema zelfstandigheid. Voorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, moeten voor behandeling nog naar de Tweede- en de Eerste Kamer. Een voorstel kan daar nog gewijzigd worden of helemaal niet doorgaan. Bron: KvK

Voor ondernemers in de agrarische sector vervalt de landbouwregeling in de BTW. Op geleverde producten en diensten moet BTW worden berekend. (Foto: Shutterstock)


26

December 2017

HOP feliciteert NVD Beveiligingsgroep NVD Beveiligingsgroep heeft de IJmond Onderneemt! award 2017 gewonnen. De Haarlemse Ondernemers Prijs feliciteert ondernemer Patrick van der Leelie hier van harte mee. Van der Leelie was in de afgelopen twee jaar jurylid van ‘zus’ Haarlemse Ondernemers Prijs. Als topondernemer moest hij in deze rol andere topondernemers beoordelen. De jury van de IJmond Onderneemt! award heeft onder meer gekozen voor NVD vanwege de innovatie in het groeiende, maar concurrerende beveiligingsvak en op de strategische keuzen die de directie heeft gemaakt. Naast de persoonlijke inzet van Van der Leelie voor de HOP heeft NVD Beveiligingsgroep (het oudste beveiligingsbedrijf van het land) de samenwerking van het Haarlemse bedrijfsleven als Hoofdpartner vanaf het eerste uur ondersteund.

Leidinggevenden en recruiters moeten ook zeker de oudere generatie niet over het hoofd zien. (Foto: aangeleverd)

Oudere, meer ervaren werknemers onmisbaar bij digitale disruptie Veel managers liggen wakker van digitale disruptie. Voor hun gevoel ontbreekt het hen aan feeling met de technologie en ze vragen zich af waar het naartoe gaat. Het aannemen van jonge digital natives lijkt al gauw de beste keus om te kunnen reageren op de snelle veranderingen; zij zijn opgegroeid in het digitale tijdperk en weten zich technologische innovaties snel eigen te maken. Maar leidinggevenden en recruiters moeten ook zeker de oudere generatie niet over het hoofd zien. Zij zijn onmis-

baar om snel in te kunnen spelen op disruptieve technologieën, claimt recruitmentexpert Hays. “Oudere, meer ervaren werknemers zijn vaak beter voorbereid op verandering”, aldus Robert van Veggel, managing director recruitmentorganisatie Hays Nederland. De uitdaging voor veel organisaties is de manier waarop je reageert op disruptie, maar ook competitief blijft. “Mensen denken vaak dat jonge digital natives de vaardigheden bezitten om het beste met technologische veranderingen om te gaan en zich aan te passen aan nieuwe businessmodellen. Maar ook al kunnen

zij de veranderingen om hun heen goed begrijpen, hebben oudere professionals juist de ervaring om beslissingen te maken en afspraken na te komen”, vertelt Van Veggel. “Een organisatie moet streven naar een divers personeelsbestand, bestaande uit digital natives en ervaren professionals uit verschillende werkvelden. Op deze manier heeft de organisatie een team met kennis uit verschillende vakgebieden die de uitdaging aankan. Daarnaast kunnen oudere professionals ook vertrouwd raken met de digitale wereld en met disruptie omgaan of zelfs creëren.”

Woonwinkel omzetten exploderen

Omzetgroei van 11,4% in het derde kwartaal Met een gemiddelde stijging van 12,7% is de omzet in het derde kwartaal geëxplodeerd voor de woonwinkel sector. Keukenverkopers konden zelfs een omzetstijging van 16,6% noteren, terwijl dat in het eerste kwartaal maar 1,5% was. De woonbranche loopt qua omzetontwikkeling tot en met september nu ruim 9% voor op vorig jaar en realiseert nu al 13 kwartalen op rij een omzetplus. De cijfers zijn afkomstig uit de INretail Woonwinkelmonitor.

terwijl een kwartaal eerder de omzet ook al 7,3% steeg. Gemengde woonwinkels realiseerden 13,4% meer omzet en woningtextielwinkels 7,3%. Ondernemers met winkels op woonboulevards presteerden 10,6% omzetstijging in het afgelopen kwartaal. Buiten de boulevard werd 14,5% genoteerd. Woonondernemers die een prijsniveau hanteren in het midden/laag segment zagen

met 16,9% groei hun omzet het sterkste stijgen. Gevolgd door aanbieders in het hoog/midden segment (+12,7%) en middensegment (10,9%). Randstad De positieve omzetontwikkeling van 21,5% in het oosten van het land valt op. Op de tweede plaats volgt de Randstad met een gemiddelde omzetgroei van

11,4% in het derde kwartaal. De drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bleven er qua woonwinkel omzetgroei gemiddeld een kleine procent bij achter. In de noordelijke en zuidelijke regio’s stegen de omzetten van woonwinkels zo’n 10%. Hiermee zet het herstel, dat eerst in het westen van het land zichtbaar werd, nu ook door in de rest van Nederland.

“We profiteren van het vertrouwen dat consumenten heeft in de economie en van de vele verhuizingen die tot bestedingen bij woonwinkels leiden”, zegt Bert Jan van der Stelt van INretail. Hij verwacht dat de voorspelde omzetgroei van 5% voor de woonbranche in 2017 ruim wordt overtroffen. “Negen van de tien ondernemers voorspelt dat de omzet in het vierde kwartaal minimaal gelijk blijft, of groeit. Dat is goed nieuws want het creëert ruimte om te kunnen investeren in de onderneming.” Alle winkels Alle deelbranches profiteerden in het laatste kwartaal van de toegenomen consumentenbestedingen in de sector. Meubelzaken zagen in het derde kwartaal hun omzet met 15,3% stijgen,

De woonwinkel omzetten exploderen, er was een omzetgroei van 11,4% in het derde kwartaal. (Foto: aangeleverd)


December 2017

27

NOAB biedt tegenwicht aan boekhoud apps en malafide consulenten

Onafhankelijke administrateur is altijd beter Het is de tijd, waarin commercials je om de oren vliegen. Op radio, op televisie. Banken die proberen de ondernemer naar binnen te trekken met easy-to-use boekhoud apps. Klinkt aanlokkelijk, maar is misschien niet zo handig, stelt NOAB-secretaris Ron Jacobs. “Een onafhankelijke administrateur is altijd beter.’’

22

Er gebeurt veel in de wereld van de boekhouding. Ook die bedrijfstak is, net als zo’n beetje elke andere, onderhevig aan vernieuwing en dus vooral aan automatisering en digitalisering. “We zitten in een transitie, weg van de traditionele boekhouding. Mensen met ordners en schoenendozen vol bonnen treffen we nauwelijks meer. Boekhoudingen op papier zijn bijna verdwene n. Alles verandert door de digitalisering.’’ Jacobs runt zelf Jacobs Administratiekantoor in Heemskerk en is daarnaast actief als secretaris afdeling Noord-HollandNoord van de NOAB, dat staat voor Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Die afdeling behelst Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. “Inclusief Texel. Een gebied met heel veel onderneming en in totaal zijn zeventig kantoren die aangesloten zijn bij de NOAB.’’ Binnen die branche-organisatie worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Ook, of misschien zelfs voorĂĄl, als het gaat om andere aanbieders, zoals banken die aan de weg timmeren met boekhoud-apps. “Daar spreken we regelmatig over. Er zijn steeds meer softwarepakketten en apps die zich richten op de ZZP’ers. Dat is voor partijen een interessante groep. Banken hebben ook steeds meer de neiging ondernemers op die manier binnen te halen en steeds meer aan zich te binden met produkten als financieringen, verzekeringen en lease.’’

Oktober 2014

Adviserende positie Dat is, vervolgt Jacobs, een ontwikkeling die misschien een beetje een halt moet worden toegeroepen. “Banken proberen dat natuurlijk, omdat ze in de toekomst gevaar voor zichzelf zien. Door

automatisering en robotisering krijgen zij misschien een iets meer overbodige functie. Daarom begrijp ik ze wel. Maar toch adviseer ik ondernemers vooral een onafhankelijke adviseur te raadplegen.’’ Dat is de rol die de NOAB steeds meer wil vervullen. “We sturen echt die kant op, maken de aangesloten kantoren

Noab staat borg voor kwaliteit duidelijk dat hun rol met de klant en de ondernemer die ze bedienen anders wordt. We moeten meer in een adviserende positie komen, wil je de ondernemer meer kunnen bieden dan alleen het verwerken van zijn boekhouding. We doen meer aan begeleiden, plannen en fiscaal adviseren om die ondernemer aan een NOAB-kantoor te blijven binden.’’ De meerwaarde is in ieder geval het persoonlijk contact dat uiteraard geen enkele app biedt. Jacobs: “Ik kan me voorstellen, dat een ZZP’er zich afvraagt of iets een investering is of onder kosten valt, of iets privĂŠ of zakelijk is, en hoe het met de btw zit. Daar kan zo’n app niet bij helpen maar bij ons kun je altijd terecht voor persoonlijk advies.’’ NOAB staat niet voor niets borg voor kwaliteit. Het schildje aan de muur is feitelijk meteen een keurmerk. “Iedereen kan tegenwoordig zomaar een Beconnummer aanvragen bij de belastingdienst. Eigenlijk heel triest en de gevolgen zijn ook terug te zien in het aantal onterecht toegekende toeslagen en incorrecte aangiften. Dat gebeurt als je niet te maken hebt met een kantoor dat handelt met kennis en volgens de integriteitscode die we met z’n allen hebben afgesproken binnen de NOAB. Als dat schildje bij de deur hangt, weet je als ondernemer dat je bij iemand bent die met kwaliteit en inhoud naar jouw boekhouding en cijfers kijkt.’’

NOAB-secretaris Ron Jacobs. “Een onafhankelijke administrateur is altijd beter.’’ (Foto: aangeleverd)

MET EEN NOAB-KANTOOR KOMT DE ZAAK IN ORDE Het kwaliteitskeurmerk ‘Noab Lid’ is maatgevend in de administratieve en ďƒžscale dienstverlening. NOAB is een landelijk netwerk van 1.000 kantoren met ruim 100.000 MKB-Ondernemers als tevreden klant. MKB-ondernemers nemen risico’s, maar bij voorkeur niet bij de keuze van hun administratieve en ďƒžscale dienstverlener. Kijk voor actuele informatie op

www.noab.nl

   

TROMP financiĂŤle dienstverlening

Vitali & Van de Graaf    Administratieen Belastingadviseurs Vitali & Van de Graaf    AdministratieBelastingadviseurs Al mĂŠĂŠr dan 25 jaarenZekerheid in Kwaliteit

  Al mĂŠĂŠr dan 25 jaar Zekerheid in Kwaliteit

Uw slagvaardige  M.K.B.-partner voor o.a. uw: ! Uw  slagvaardige M.K.B.-partner voor o.a. uw:en salarisadministratie • FinanciÍle• • • •

FinanciĂŤle- en salarisadministratie Jaarrekening Jaarrekening Belastingaangiften (zakelijk/privĂŠ)

 " # " $ ! • Deskundig Belastingaangiften (zakelijk/privÊ) • financieel en fiscaal advies • Begeleiding Deskundig financieel en fiscaal advies • automatisering %%%&' & • Begeleiding automatisering • Schenken erfbelasting ( )* +,-"././+0+ Bezoek ook onze website: www.vitali.nl Bezoek ook onze website: www.vitali.nl Mosselaan 69, 1934 RA Egmond a/d Hoef Telefoon (072) 37 98 a/d Hoef Mosselaan 69, 1934 RA506 Egmond Telefoon (072) 506 37 98

Uw partner in accountancy Vitali & Van de Graaf FinanciÍle & Fiscale Adviseurs Administratie- en Belastingadviseurs Kijk op onze website voor MKB en ZZP-er FinanciÍle & Fiscale BegeleidingAl mÊÊr dan 25 jaar Zekerheid in Kwaliteit J. Duikerweg voor MKB van A2tot Z Uw slagvaardige M.K.B.-partner voor o.a. uw: 1703 DH(Salaris)administratie Heerhugowaard t'JOBODJMFFOTBMBSJTBENJOJTUSBUJF (Salaris)administratie Postbus 55 Belastingzaken t+BBSSFLFOJOH Belastingzaken t#FMBTUJOHBBOHJGUFO [BLFMJKLQSJWš

1700 ABOnline Heerhugowaard Online boekhouden boekhouden t%FTLVOEJHGJOBODJFFMFOGJTDBBMBEWJFT

Financieel advies

Administraties, boekhoudingen en belastingzaken voor het MKB

t#FHFMFJEJOHBVUPNBUJTFSJOH K.v.K. Alkmaar: 37065137 • Schenk- en erfbelasting 072 5720088 Bezoek ook onze website: www.vitali.nl www.larcade.nl Alkmaar - Heiloo - Castricum Mossel 11 • 1723 HZ Noord-Scharwoude www.trompheiloo.nl Mosselaan 69, 1934 RA Egmond a/d Hoef Tel.:(072) 0226 3498 02 70 • Fax: 0226 - 34 02 71 Kennemerstraatweg info@larcade.nl 460 Telefoon 506 -37 www.trompheiloo.nl 1851 NG Heiloo Telefoon: Telefoon: 072-5353060 072-5353060


28

December 2017

‘Werkgever, kijk verder dan een beperking’

Mis(s) Nederland Mirande Bakker met missie het land in Mirande Bakker werd eerder dit jaar gekroond tot Mis(s) Nederland. Behalve leuk bleek dat ook uiterst nuttig. Het geeft de onderneemster een extra handvat in haar strijd voor de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Daar weet Mirande Bakker (41) zelf alles van. Drie jaar geleden werd de vrouw met een eigen kapsalon het slachtoffer van een medische misser, waar ze een partiële dwarslaesie aan overhield.

“Ik ben linkszijdig verlamd, kreeg van de artsen te horen dat ik nooit meer zelfstandig rechtop kon zitten.’’ Maar dat ging er bij haar niet in. “Ik heb dik twee jaar lang mezelf ongans getraind, wilde rechtop zitten als ik daardoor misschien mijn beroep weer kon uitoefenen. ‘Kan niet’, kreeg ik te horen. Maar het is gelukt, ik ben weer aan het werk. Ik zal niet zeggen kan niet bestaat niet, maar er kan wel veel.’’ En dat is ook wat Mirande Bakker nu wil meegeven aan zowel ondernemers als mensen met een beperking zelf. Nadat ze in mei werd gekroond tot de mooiste vrouw van Nederland met een beperking wijdde ze zich voor een groot deel aan haar persoonlijke missie. Die is, vertelt ze, heel breed. “Ik wil minder regels en meer voorzieningen voor mensen met een beperking. Daarnaast ben ik ambassadrice voor de Lucille Werner Foundation, die zich inzet voor de positie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Die twee missies komen voor mij eigenlijk samen in de dingen die ik doe.’’ Zij constateert, dat er de laatste jaren weliswaar zaken ten goede zijn veranderd, maar dat er desondanks nog veel moet gebeuren. Ze probeert haar steentje bij te dragen voor aandacht te vragen, met name bij werkgevers. “Voor hen houd ik lezingen en presentaties, wil ik mezelf als voorbeeld tonen dat mensen met een beperking prima kunnen werken indien daarvoor de juiste aanpassingen komen. Ik wil werkgevers

in ieder geval motiveren verder te kijken dan de beperking alleen.’’ Ze ziet heel veel terughoudendheid bij ondernemers. “Zijn er in een sollicitatieprocedure tien kandidaten onder wie eentje met een beperking, dan wordt

‘Ik heb dik twee jaar lang mezelf ongans getraind’ er vooral naar die beperking gekeken en niet naar de persoon en de capaciteiten. Ik denk dat er ook veel angst is. Werkgevers zijn bang iemand aan te nemen met een beperking, bang dat het ziekteverzuim misschien hoger wordt, of bang dat iemand het werk niet aankan. Een zieke werknemer kost geld. Maar daar zijn vanuit het UWV vangnetten voor, al vind ik wel dat de periode die daaraan verbonden is te kort is.’’ Blind auditions Mirande Bakker pleit voor een andere opzet van sollicitatieprocedures. Ze ziet wel iets in een format, dat geïnspireerd is op de talentenshow The Voice. “Absoluut. blind auditions waarin werkgevers de kandidaat niet zien, maar uitsluitend moeten afgaan op de kwaliteiten. Je zult zien dat je daarin heel andere uitkomsten krijgt dan bij een normale procedure.’’ Dat neemt wellicht ook de angst weg

aan de andere kant van de tafel. Want ze proeft die ook bij mensen met een beperking die solliciteren. “Dan is het vooral de angst om afgewezen te worden. Alwéér.’’ Maar ze vindt ook dat die mensen zelf ook iets moeten doen. “Ik heb het idee dat mensen met een beperking zichzelf ook vaak te lag inschatten. Terwijl ik altijd roep: ‘Leg die lat hóóg’. Stel jezelf doelen. Afzwakken kan altijd nog, maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Ik vind het jammer als mensen te snel berusten in hun situatie. Je kunt veel meer dan je denkt.’’ Haar titel van Mis(s) Nederland steunt Mirande Bakker enorm in haar strijd. “Ik heb nu een podium. Hiervoor was ik hier ook al mee bezig, maar was ik onbekend, gingen er geen deuren open. Nu wel. Aan de ene kant jammer dat het zo moet, maar ik ben er wel blij mee. Nu kan ik echt aandacht vragen. Want er zijn dingen geregeld, maar er is nog een hoop te winnen. Ik hoop dat mijn verhaal zich als een olievlek uitbreidt en werkgevers daardoor een andere kijk krijgen op mensen met een beperking.’’ Ze heeft zichzelf daarvoor tien jaar de tijd gegeven. “Na die tien jaar wil ik kunnen zeggen: ‘Kijk, dit hebben we bereikt. Dit hebben we kunnen doen voor 1,8 miljoen mensen met een beperking’. Want over zo’n grote groep praten we.’’

Mirande Bakker pleit voor een andere opzet van sollicitatieprocedures. Ze ziet wel iets in een format, dat geïnspireerd is op de talentenshow The Voice. (Foto: aangeleverd)


December 2017

29

column Transformatie Einde van een tijdperk Volgens Roland Berger, de enige Europese speler in de top-3 van internationale strategie- en managementadviesbureaus, staat de auto- en mobiliteitsindustrie door digitalisering, elektrisch en autonoom rijden en autodelen aan de vooravond van een radicale transformatie. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de Automotive Disruption Radar dat bijna de helft (46 %) van de consumenten wereldwijd geen eigen auto meer zou kopen als de robo-taxi (zelfrijdende auto op afroep) er is. En wat blijkt verder uit de analyse? Nederlanders blijken de grootste fans (59 %) van autonoom rijden en iets minder gecharmeerd van deelauto’s (54 %). Van de onderzochte landen (naast ons land zijn dat de VS, Singapore, China, Japan, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, India, Zuid-Korea) is ons land ook het beste voorbereid op die transformatie. In ons land worden verhoudingsgewijs veel elektrische auto’s verkocht, is er een goede infrastructuur van oplaadpunten en een grote belangstelling voor autonoom rijden. Volgens het bureau zouden die autonoom rijdende auto’s al in 2021 op de markt kunnen komen. Bij de acceptatie van deelauto’s zien we in ons land ook een interessante ontwikkeling. Iets meer dan de helft (54 %) van alle Nederlandse automobilisten is positief over het delen van auto’s, maar door de opkomst van Car2go, Greenwheels, Snappcar en Abel zou dat percentage snel kunnen gaan groeien. De automarkt nadert dus het einde van een tijdperk. Autofabrikanten en leveranciers zullen nu al vol aan de slag moeten om in deze veranderingen mee te gaan en zo hun concurrentiepositie te behouden. Volgens Berger wordt echter het innoveren van de infrastructuur misschien wel de grootste uitdaging. In mijn vorige column over het massaal inzetten van elektrisch rijden, wees ik daar ook al op. Er moet een fijnmazig netwerk van oplaadpunten komen met voldoende snelladers en het stroomnetwerk zal toekomstbestendig gemaakt moeten worden. Dat de auto-industrie de klus aankan, daar heb ik geen twijfel over. Dat heeft deze branche in de bijna veertig jaar dat ik als autojournalist werkzaam ben, al meer dan eens bewezen. Soms met horten en stoten (want er spelen vaak allerlei conflicterende belangen), maar vaak voortvarend. Het is te hopen dat de overheden het tempo ook bij kunnen houden.

Hans van Sunder

Autojournalist | HvS Publiciteit hvsunder@gmail.com

De nieuwe Ford Transit Custom is leverbaar vanaf maart 2018. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe Ford Transit Custom leverbaar vanaf maart 2018

Nieuwe looks, nieuwe opties en nieuwe mogelijkheden ADe Transit Custom die in 2012 werd geïntroduceerd, is snel uitgegroeid tot de best verkopende bedrijfswagen van Ford in Europa. Het was het eerste model van Ford uit de volledig nieuwe en uitgebreide Transit-range - die later werd uitgebreid met de Transit Courier, de Transit Connect en de grote Transitmodellen - en heeft er in belangrijke mate voor gezorgd dat Ford in 2015 en 2016 het bestverkopende bedrijfswagenmerk van Europa was.

De nieuwe Transit Custom biedt bestuurders van bedrijfswagens uitgebreide assortiment varianten, waaronder twee verschillende dakhoogten en wielbasissen, een ruime keuze uit GVW’s variërend van 2,6 ton tot 3,4 ton met een laadvermogen van maximaal 1450 kg, en bestelauto-, combi- en dubbele cabine carrosserievarianten. Leverbaar vanaf maart 2018. De nieuwe Transit Custom beschikt over een dynamisch nieuw front, met een vergelijkbaar design-DNA als de nieuwste personenauto’s van Ford; een hoog gemonteerde trapezevormige grille en slanke koplampen. Op de duurdere modellen zijn geavanceerde koplamptechnologieën beschikbaar met karakteristieke nieuwe LED-dagverlichting en met krachtige BI- Xenon-koplampen. Het nieuwe toonaangevende design biedt met maximaal 25 liter opbergruimte alleen al in het dashboard de meeste opbergmogelijkheden in het interieur. Het dashboard bevat namelijk drie gemakkelijk te openen vakken aan de bovenkant voor klemborden of mobiele apparaten en een royaal handschoenenkastje voor A4-hangmappen in het onderste afgesloten compartiment. Keuze uit vermogens Voor de bestuurder zijn de nieuwe displays en bedieningspanelen ontworpen voor een verbeterde ergonomie en meer gebruiksgemak. De luxere uitrustingniveau’s zijn voorzien van een zwevend, op een tablet geïnspireerd 8”-kleurentouchscreen met het SYNC 3-communicatie en entertainmentsysteem van Ford.Met SYNC 3 kunnen Transit Custom-bestuurders audio-, navigatie- en klimaatfuncties bedienen, en hun aangesloten smartphones gebruiken door middel van eenvoudige spraakopdrachten in spreektaal. Bestuurders hoeven enkel op de knop te drukken en te zeggen: “Ik heb

brandstof nodig”, “Ik heb zin in koffie” of “Zoek een adres”, en het systeem zoekt en vindt tankstations, cafés in de buurt of de locatie van hun nieuwe werkplek. Het systeem is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto™. De nieuwe Transit Custom wordt aangedreven door de hypermoderne

EcoBoost benzinemotor al zes jaar op rij ‘Engine of the Year’ Ford EcoBlue-dieselmotor die in 2016 zijn opwachting maakte. Met een keuze uit vermogens van 105 pk, 130 pk en 170 pk bieden de geavanceerde nieuwe motoren aanzienlijk lagere eigendomskosten en hoge prestatievoordelen in vergelijking tot de vorige 2.2-liter dieselmotor met een tot 13 procent lager brandstofverbruik en 20 procent meer koppel bij lage snelheden. Voor klanten die op zoek zijn naar ultieme productiviteit en zuinigheid is het vernieuwde model leverbaar met een nieuwe ECOnetic-variant met een CO2-uitstoot van 148 g/km en een verbruik van slechts 5,7 l/100 km,* een verbetering van maar liefst 6 procent in vergelijking met het zuinigste actuele model. De nieuwe generatie Transit Custom is de voorloper op de volgende grote innovatie van Ford bij bedrijfswagens; de introductie van de Plug-in Hybrid (PHEV)-uitvoering in 2019. Met een grote accucapaciteit zal de Transit PHEV zijn ritten in de stad emissievrij kunnen afleggen. Naast de elektromotor kan de Transit PHEV optioneel worden aangedreven door de 1.0 EcoBoost benzinemotor die in zijn klasse al zes jaar op rij tot ‘Engine of the Year’ werd uitgeroepen. Meer informatie: www.dekkerautogroep.nl


30

STARTERS & FAILLISSEMENTEN

December 2017

• Mooi bij Roos • Lissa Smit • A-Z.Brothers Company

• Impreza Creative Media • Ez-Deal

• All in secure • Rubi’s Care for kids

HEILOO

OUDKARSPEL • P. Maric

• Ebi Body Massage

• James Hendrickx Communicatie • Amaio

BROEK OP LANGEDIJK

HIPPOLYTUSHOEF

• Vontijn

• Grey Fashion • Autobedrijf Z.Z.

• Laurens IT • Salon SCM • Jamie van Heuven

• • • • • • • •

HOORN NH

SPANBROEK

ZWAAG

• PWLD

• De Tegelboode

• Klussen- & Hoveniersbedrijf Dave

• S Phone • KatKam • Springkussenhuren.info

DEN HOORN TEXEL

ILPENDAM

VOLENDAM

ALKMAAR

• By the Waves

• Fysiotherapie Burgers

• • • • •

HEEMSKERK

KOOG AAN DE ZAAN

• REKO montage

• MAMO collection

• Karregat Schilderwerken • NZV Wall & Floor Design • Nagelstudio Volendam

HEEMSTEDE

KROMMENIE

WERVERSHOOF

• SMALLMOVERS • LA Online Service & Support

• Partytenthuren.com

CASTRICUM

WORMER

KWADIJK • Daantje’s Plaspaleis

• David Samson Art • R. Stam Services

• Admin.- & Belast.adv. bur. v.d. Bos & Kramer

• Brut

• Sloop en aannemingsbedrijf Tomassen • Access Denied Clothing • Second Home Services

ANNA PAULOWNA

HEERHUGOWAARD

MEDEMBLIK

ZAANDAM

• Knutsbus

• Marketing Beats • Loy consultancy • Wendy van Petten

• Agrarisch Loonbedrijf Maczynski

• K.B. Chhetri t.h.o.d.n. I Love Sushi • Taxi de Vegte • Neon Horeca

BOVENKARSPEL

STARTERS Van 27-09-2017 t/m 15-11-2017 (Bron: KvK)

Loodgietersbedrijf Fernée Upcoming - Dj talent management Papisamas A Lusófona - Mercearia R. v/d Meij Bouw

ANDIJK

BEVERWIJK • Kriek allround

CASTRICUM • Spotter Coffee • Castricum Carpet Clean & Repair

DEN HELDER

OOSTHUIZEN • Sari Ekminas

PURMEREND

VENHUIZEN

Bousou Photo Stefani Klussenbedrijf Reffi Afbouw Dinu Comendant Jacek Klusjes Erkan Multidiensten MaureenRileyStyling Ronnenbergh

FAILLISSEMENTEN

• Twe Trading

Van 27-09-2017 t/m 15-11-2017 (Bron: KvK)

PURMEREND • A.V.B. Projectafwerking

Kracht on Tour Noord-Holland Noord trok honderden bezoekers Recentelijk vonden in Noord-Holland Noord drie Kracht on Tourbijeenkomsten plaats. In totaal bezochten zo’n vijfhonderd vrouwen het evenement gericht op werk, persoonlijke ontwikkeling en economische zelfstandigheid. Een groot deel van hen heeft daartoe tijdens Kracht on Tour meteen concrete stappen gezet.

Kracht on Tour vond dit jaar plaats op drie locaties in Noord-Holland: in De Kampanje in Den Helder, n VUE bioscoop Alkmaar en in Theater Het Park in Hoorn. Het programma bestond uit een breed aanbod aan workshops over werk, talent en persoonlijke ontwikkeling. Op elke locatie was een zogeheten dealingroom ingericht, waar bedrijven en organisaties uit de regio niet alleen concrete vacatures aanboden, maar ook leer/werktrajecten, stages, trainingen, coaching, introductiedagen en meer. Ook werd elke Kracht on Tour geopend met een persoonlijk verhaal van (vrouwelijke) wethouders en topvrouwen uit de regio. Ondernemer en investeerder Annemarie van Gaal was bij alle bijeenkomsten aanwezig als dagvoorzitter en spreker. Kracht on Tour is gericht op vrouwen die hun talent (verder) willen ontdekken en verzilveren om zo

Redenen om deel te nemen Kracht on Tour is gericht op vrouwen die hun talent (verder) willen ontdekken en verzilveren om zo (opnieuw) dichter bij economische zelfstandigheid te komen. Het grootste deel van de deelneemsters aan één van de bijeenkomsten wil haar netwerk uitbreiden, een betaalde baan vinden, meer inzicht krijgen in persoonlijke vaardigheden en kennismaken met potentiële werkgevers. Een kleiner deel van de vrouwen wil zien welke opleidingsmogelijkheden er zijn, ondersteuning vinden bij solliciteren en contact leggen met de andere aanwezigen. Ongeveer de helft van de deelneemsters geeft aan reeds economisch zelfstandig te zijn. Workshops en deals De opzet van elke Kracht on Tour bijeenkomst was in Den Helder, Alkmaar en Hoorn gelijk. Na Annemarie van Gaal kijkt met plezier terug op Kracht on Tour Noord-Holland Noord: “Ik heb veel sterke vrouwen gezien en gesproken.” (Foto: aangeleverd)

(opnieuw) dichter bij economische zelfstandigheid te komen. (Foto: aangeleverd)

een plenaire presentatie konden deelnemers kiezen uit een reeks verschillende workshops, van inzicht in werkgeluk tot het vergroten van je persoonlijke online ‘merk’. Tussen de twee workshoprondes konden de vrouwen een kijkje nemen in de dealingroom: hier waren alle deals te vinden die voorafgaand aan Kracht on Tour door verschillende bedrijven en organisaties zijn aangeboden, uiteenlopend van stages en werkervaringsplekken tot kosteloze coachingsgesprekken of gratis check van het curriculum vitae. Op sommige deals was al online gereageerd, op andere deals kwamen geïnteresseerde deelneemsters af voor meer informatie of inschrijving. Veel van de deelneemsters haalden inspiratie en informatie op: “Ik overweeg om van zelfstandige toch weer naar loondienst te gaan en vandaag heb ik hier weer wat nieuwe inzichten gekregen om de volgende stap te maken”, aldus een van de deelneemsters. Een ander wil graag de stap maken naar betaald werk: “Ik ben bijna klaar met mijn staatsexamen en ik zou dan graag in de zorg gaan werken. Vandaag heb ik met verschillende mensen en organisaties kennisgemaakt

en er zijn verschillende mogelijkheden toegelicht.” Ondertussen werden er in de fotohoek de hele ochtend professionele profielfoto’s geschoten die de deelnemers later kosteloos kunnen downloaden. Enthousiasme en waardering Uit de enthousiaste reacties op de dag zelf en erna blijkt dat Kracht on Tour heel wat vrouwen uit onze regio op uiteenlopende manieren een stapje dichter bij hun persoonlijke kracht heeft gebracht. Ook Annemarie van Gaal kijkt met plezier terug op Kracht on Tour Noord-Holland Noord: “Ik heb veel sterke vrouwen gezien en gesproken die met een duwtje in de rug van zoiets moois als Kracht on Tour echt klaar zijn de stap te zetten richting een baan, opleiding of ontwikkeling van hun eigen talent. En dat is prachtig, want echt íedereen heeft een ongekend talent en samen kunnen we ervoor zorgen dat we dit talent verzilveren.” Uit een eerste inventarisatie blijkt dat meer dan de helft van de deelneemsters de bijeenkomsten ‘zeer de moeite waard’ vonden. Maar liefst 70% van de vrouwen heeft zich ingeschreven voor één van de aangeboden deals.


VANAF € 10.200,lease vanaf € 63,- per week *

VANAF € 12.050,lease vanaf € 64,- per week *

VANAF € 19.825,lease vanaf € 90,- per week *

VANAF € 22.625,lease vanaf € 94,- per week *

DE FORD TRANSIT RANGE NU TOT RUIM € 5.000,- VOORDEEL OP VOORRAADMODELLEN

0% RENTE BIJ FINANCIAL LEASE

**

☎ 088-1800 300

Alkmaar · Beverwijk · Den Helder • Heerhugowaard Purmerend · Schagen · Zaandam · Zwaag

klantencontact@dekkerautogroep.nl

www.facebook.com/dekkerautogroep

www.twitter.com/dekkerautogroep

Prijzen excl. BTW/BPM. * Ford Lease prijzen o.b.v. Full Operational Lease 72 maanden en 20.000 km/jr. excl. btw . ** Financial Lease tarief op basis van 12/24 maanden. Aanbetaling 25%. Vraag naar de voorwaarden.

nhzaken nr. 6 2017  
nhzaken nr. 6 2017