nhzaken nr. 5 2017

Page 1

nhzaken is het magazine voor ondernemend Noord-Holland boven het Noordzeekanaal UITGAVE 5 • 2017 WWW.NHZAKEN.NL

Te land, ter zee en in de lucht THEMA: Automotive, Transport & Logistiek

Profiel

Herstel

Column

ISSYS ICT maakt NH Noord vanaf Thijs Pennink: verschil met nu geen krimpregio ‘Laten we meer noemen keuzes maken’ ‘business solutions’ Pagina 2

Pagina 7

Pagina 8

Samenwerking

Economisch Forum: Visie vastgelegd in vijf speerpunten Pagina 11


02

PROFIEL

Oktober 2017

ISSYS ICT maakt verschil met ‘business solutions’ ‘Wij bieden pasklare oplossingen. En als ze niet bestaan, dan maken we ze zelf’ Misschien is er geen enkele branche waarin de ontwikkelingen zó snel gaan als in de ICT. Technologie staat nooit stil, noviteiten dienen zich constant aan. Zowel voor ICT-bedrijven als hun relaties is het een uitdaging dit bij te houden. Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor hun ICT uit te besteden. ISSYS ICT is daarvoor de ideale partner. “Wij bieden pasklare oplossingen. En als ze niet bestaan, dan máken we ze zelf.’’

In het onderkomen van ISSYS ICT aan de Alkmaarse Robonsbosweg is het bedrijvig. In een moderne omgeving werken ruim vijftig mensen om aan de wensen van de uitgebreide klantenkring te voldoen. Heel anders dan in de beginjaren, stelt commercieel directeur Arnold Streefland. “Het is bijna een cliché als je ziet waar dit bedrijf vandaan komt. ISSYS is begonnen hier vlakbij op een sportcomplex, LANtrust startte aan huis in Oudkarspel.’’ Die twee bedrijven vormen de basis voor het huidige ISSYS ICT, dat deze maand het vijftienjarig bestaan viert, vertelt Laurens van Beurden, de algemeen directeur. “De historie gaat al iets verder terug, maar uiteindelijk hebben we de oprichting van ISSYS ICT en LANtrust, welke later gefuseerd zijn, als ijkpunt genomen. Dat was in het najaar van 2002.’’ Sindsdien is er veel veranderd. ISSYS ICT ontwikkelde zich verder door verschillende overnames, die stuk voor stuk iets toevoegden aan het bedrijf. Van Beurden: “Vesta Automatisering bracht ons oplossingen voor bedrijfssoftware, door A3 Business IT uit Wormerveer konden we zelf komen met oplossingen voor telefonie en communicatie. De laatste acquisitie was ServerXS uit Heerhugowaard, dat gespecialiseerd was in cloudplatformen.’’ ISSYS ICT telt nu vijf pijlers waarop het aanbod naar de klanten is gebaseerd. Het bedrijf biedt oplossingen voor infrastructuur, communicatie, business solutions, beheer en de cloud. “In de basis

waren dat allemaal eigen toko’s, die we door de jaren heen hebben omgevormd tot één bedrijf, maar wel met verschillende proposities en focuspunten.’’ Van Beurden is inmiddels acht jaar werkzaam bij ISSYS ICT, Streefland vierde dit jaar zijn twaalfenhalf-jarig jubileum. “We hebben allebei veel meegemaakt van de ontwikkeling van het bedrijf. ISSYS ICT is fors gegroeid. Niet alleen als je kijkt naar aantallen medewerkers, maar vooral in capaciteit, in wat we kunnen en waar ISSYS ICT staat in het kader van continuiteit.’’ Die geringe groei in fte kan Van Beurden makkelijk verklaren. ,,Als ICT dienstverlener zijn ook wij aan het automatiseren. Vooral het beheer en de cloud-as proberen we zo efficiënt mogelijk met zijn weinig mogelijk mensen te bedienen.’’

neer bij bedrijven zoals ISSYS ICT’’, stelt Van Beurden. “Waar wij dan het verschil mee maken is het kopje ’business solutions’. Het technische gedeelte is niet uniek, maar de combinatie om ook oplossingen te ontwikkelen of software te implementeren, en veel meer naar de businessvraag te bewegen, dat is wél bijzonder. De infrastructuur die daarbij hoort, is bijzaak aan het worden. Het gaat om de functionele as. Wij zijn met die afdeling dit jaar deze weg ingeslagen, hebben meer focus gelegd op dat aspect. En we lijken zeer succesvol. Wij komen echt met pasklare oplossingen. En als ze niet bestaan, kunnen we die zelfs helemaal maken. Zo ver gaan wij.’’ De waardering daarvoor blijkt uit de trouw van de klanten, meent Streefland. “Veel klanten van nu zijn klanten van het eerste uur. Die hebben ons jarenlang vertrouwen gegeven en geholpen te worden wie we nu zijn. We hebben ons daardoor ook kunnen ontwikkelen, samen met die klanten. Daar zijn we echt trots op.’’

Uw ICT onze

ISSYS ICT biedt oplossingen voor telefonie, software ontwikkeling

sinds 2002 actief op het gebied v behoren tot de grootste ICT-part

Ontwikkelingen Van Beurden en Streefland zien hoede ontwikkelingen in hun branche momenteel heel hard gaan. “Gelukkig hebben wij daar vroeg op voorgesorteerd door bedrijven en expertise in huis te halen waarmee we dat kunnen opvangen, en daarnaast kunnen doorontwikkelen en uitbouwen’’, aldus Streefland. “Daarbij heeft de focus toch altijd gelegen op Noord-Holland, en met name op de driehoek Den Helder-Enkhuizen-Amsterdam. Daar willen we een goede en sterke speler zijn.’’ ISSYS ICT voorziet uiteraard in totale ontzorging op het vlak van kantoorautomatisering. Ze zien hoe steeds meer bedrijven het beheer daarvan in handen leggen van specialisten. “Ook grotere bedrijven maken deze stap en richten de ICT-afdelingen anders in. Dat leggen ze

Door de zorg voor ICT uit handen ISSYS ICT viert jubileum ISSYS ICT bestaat deze maand vijftien jaar en dat is een jubileum, dat het bedrijf niet zomaar voorbij wil laten gaan. Donderdag 2 november wordt er stilgestaan bij dat 15-jarig bestaan. Dat gebeurt met een open dag in het huidige pand aan de Robonsbosweg in Alkmaar. “Die dag wordt een combinatie van kennis en gezelligheid”, stellen de directeuren Arnold Streefland en Laurens van Beurden. In de middag zijn er kennissessies, waarbij leveranciers van ISSYS ICT langskomen, zoals Filelinx, HP, Canon en Exact. ISSYS ICT vertelt over de verschillende cloudproposities die ze bieden. Na de seminars is er in het kantoor ruimte voor een samenkomst met gezelligheid, een hapje, drankje en muziek.

zich richten op uw primaire bedr

Informeer voor de mogelijkhede • ICT-infrastructuur • Office 365 • Online Werkplek

Software

ISSYS ICT B.V. Robonsbosweg 5c 1816 MK Alkmaar

072 - 850 1

www.issy Beheer


Oktober 2017

03

Meer mobiliteit in een duurzamer Nederland Komend jaar investeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu 6,2 miljard in infrastructuur, zodat die tot de beste ter wereld blijft horen. Er komt in 2018 268 kilometer aan nieuwe rijstroken bij en er wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe technieken die kunnen bijdragen aan een snellere doorstroming van het verkeer. Met onder meer de inzet op innovaties voor schoner vervoer wordt uitvoer gegeven aan het klimaatakkoord van Parijs.

Minister Schultz van Haegen. (Foto: aangeleverd)

In 2018 wordt uitgestippeld hoe Nederland nog weerbaarder wordt voor extreem weer als gevolg van het veranderende klimaat. Het Deltaprogramma bevat dit jaar voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het gaat om een aanpak om op lokaal en regionaal niveau de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken. Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie in 2050 volledig op hernieuwbare grondstoffen draait, komen er in 2018 aanvullende initiatieven van het Rijk en bedrijfsleven. Minister Schultz van Haegen: “We investeren in 2018 weer fors in onze wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Dit is nodig om de groeiende economie van Nederland te ondersteunen en dit doen we op een duurzame manier, zo

goed mogelijk ingepast in de omgeving. Daarnaast werken we hard aan de waterveiligheid. Die is in Nederland op een uitzonderlijk hoog niveau. We zorgen ervoor dat de Nederlanders ook in de toekomst droge voeten houden. Niet alleen langs de kust en bij onze rivieren, maar ook in de stedelijke gebieden.: Nederland staat wereldwijd op de derde plek van landen met de beste infrastructuur. Afgelopen jaren is er ruim 700 km extra aan rijstroken aangelegd. Met de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport dat vandaag is aangeboden komt daar tot en met 2031 nog minstens 1000 kilometer bij. Voor onderhoud en aanleg van vaarwegen is in 2018 965 miljoen beschikbaar. Water In 2018 trekt het Rijk 526,7 miljoen euro voor de verbetering van waterveiligheid, 188,8 miljoen aan het beheer, onderhoud en vervanging en circa 22 miljoen voor de beschikbaarheid van zoetwater. Het totale budget van het Deltafonds is in 2018 circa 1,1 miljard. Na de versterking van de kust en de verbreding van de rivieren zodat die meer water kunnen afvoeren, is het van belang ons land minder kwetsbaar te maken voor extreme weersomstandigheden en de gevolgen van wateroverlast, droogte en hittestress. Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van het Deltaprogramma 2018) schept hiervoor de voorwaarden voor de jaren

na 2018. In de periode 2018-2031 is in het Deltafonds circa € 17 miljard beschikbaar, waarmee het jaarlijkse budget gemiddeld op circa € 1,1 miljard uitkomt. OV en luchtvaart In het spoor wordt 2,2 miljard euro geïnvesteerd. Al een paar jaar wordt het spoor op veel plekken in Nederland verbeterd. Op een aantal plekken in Nederland wordt het spoor voorbereid op meer treinen. Met ingang van de nieuwe landelijke dienstregeling 2018 rijden er elk uur zes intercity’s tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, een van de drukste trajecten in Nederland. Ook gaan hier extra sprinters rijden. Reizigers hoeven hierdoor niet langer dan tien minuten op hun trein te wachten. Deze intensievere benutting van het spoor zal de komende jaren verder uitgebreid worden. Er is ook aandacht voor het versterken van de netwerkfunctie van Nederland in het mondiale vliegverkeer. Op Schiphol zullen tot en met 2020 maximaal 500.000 vliegbewegingen plaatsvinden. Dit is afgesproken tussen sector en omgeving, en overgenomen door het kabinet. Voor de periode na 2020 wordt komend jaar op basis van advisering door de Omgevingsraad Schiphol door het kabinet een besluit genomen over verdere groei van Schiphol, in balans met de omgeving. Ook wordt er verder gewerkt om de openstelling van Lelystad Airport in april 2019 mogelijk te maken.

Colofon Uitgevers Rodi Media Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon 0226-333311 E-mail nhzaken@rodi.nl Internet www.rodimedia.nl Elma Media bv Keizelbos 1 1721 PJ Broek op Langedijk Telefoon 0226-331600 E-mail nhzaken@elma.nl Internet www.elma.nl Bladmanager Niels Ackermans

Hoofdredactie Donald Esser Redactie en fotografie Joke Bos, Jeroen Vos, Vincent de Vries Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Telefoon 0226-333311 E-mail: redactienhzaken@rodi.nl Advertenties Elma Media bv 0226-331600 Rodi Media 0226-333311 Verschijningsdata 2017 Week 49

Partners van nhzaken

Holland boven Amsterdam

Druk Rodi Rotatiedruk Visseringweg 40 1121 AT Diemen Telefoon 020-398 0808

Thema’s nhzaken in 2017 Wk 49 Belasting- en ondernemerstips 2018

Verspreiding Per post volgens kwalitatieve database Oplage 27.500 exemplaren

nhzaken is een uitgave van Rodi Media en Elma Multimedia. nhzaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

De redactie van nhzaken stelt zich ten doel uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het verwerken van extern aangeleverde content en bronnen.

NH Zaken is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontro-leerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02


04

Oktober 2017

De kracht van BTS: * Uitstekende doorgroeimogelijkheden * Uitstekende arbeidsvoorwaarden * Nuchtere en tegelijkertijd gezellige mentaliteit

ADVERTORIAL

Kies ooK voor zeKerheid voor de lange termijn!

W

ognUm/BeverWijK- Ben jij een ervaren eerste of tweede bedrijfswagen monteur? of: Ben jij net klaar met je studie of zit je in de afrondende fase? in welke fase van je leven je ook zit: Bedrijfswagens & trailer service (Bts), gevestigd in Wognum en Beverwijk, biedt jou stabiliteit voor de lange termijn. Wie voor ons kiest, kiest voor een bedrijf dat zorg voor zijn werknemers in hoofdletters schrijft. Wij staan voor onze mensen, nu morgen én overmorgen. matthé Bleeker, hoofd P &o: ,,het is niet voor niets dat het gros van ons personeelsbestand tien jaar of langer bij ons werkzaam is.”

Je kunt de letters BTS dan ook in een ander licht bezien, te beginnen met de letter B die voor Beste staat. Nu zijn wij als bedrijf met een deels West-Friese cultuur niet een onderneming die zichzelf graag op de borst klopt. Maar juist dát maakt werken bij BTS, dat opgericht is in 1993, zo plezierig. Je werkt in een bedrijf met collega’s die er niet voor niets al jaren werkzaam zijn. Je krijgt de tijd om een klus naar behoren af te maken. Je krijgt de tijd om je door te ontwikkelen: veel werknemers bij BTS zijn begonnen als leerling monteur maar naderhand, met behulp van door het

bedrijf betaalde scholing, doorgegroeid naar een hogere functie binnen de organisatie. Je krijgt een uitstekend CAO-conform salaris. En er is tijd voor andere sociale zaken zoals een vrijdagmiddagborrel, een personeelsfeest en andere sociale activiteiten die je met elkaar doet. Matthé Bleeker: ,,BTS staat voor een harmonieus werkklimaat. Het is er gemoedelijk maar mensen met een drive worden tegelijkertijd beloond. Dankzij onze nieuwe vestiging in Beverwijk komt er uit die hoek

BTS IS OP

ZOEK NAAR

PERSONEEL

heel veel nieuwe interessante opdrachten.” Daar staat de tweede letter van BTS voor: de grote Trekker oftewel de werkinhoudelijke uitdaging. BTS biedt voor monteurs een afwisselend werkpakket op het gebied van onderhoud, diagnose, reparatie en nieuwe auto’s aflevering klaar maken. Als dealer van

de topmerken MAN en Volkswagen geniet BTS een naam als bedrijf dat ‘onestopshopping’ aanbiedt. Van de aankoop van nieuwe bedrijfswagens tot de verhuur ervan en van de wasservice tot de bandenservice en het keuringsstation: BTS heeft het in huis. Matthé Bleeker: ,,Dat geeft ons een voorsprong op de concurrentie. Om de groei te duiden: Wij zijn niet alleen op zoek naar monteurs maar ook naar serviceadviseurs en magazijnmedewerkers.” De groei van het bedrijf verklaart de derde letter van BTS die naast Service ook voor Stabiliteit staat. Wie voor BTS kiest, kiest voor een bedrijf dat als familie aanvoelt. Met alle voordelen die daaraan vasthangen.

Wil jij het BTS-gevoel ervaren? Bel dan naar 0229-571011 of stuur een mail naar matthe.bleeker@bts-man.nl


Oktober 2017

05

Logistiek dienstverlener TMA Logistics heeft alles in eigen hand ‘Made in China’. Het staat zo simpel als je een artikel in de winkel pakt. Maar voordat zo’n product hier in de schappen ligt, moet er heel wat gebeuren. Bij TMA Logistics weten ze daar alles van. Dat bedrijf heeft inmiddels een uitgebreid netwerk liggen voor vervoer per boot, vrachtwagen en straks zelfs per trein. “Wij hebben alles in eigen hand.’’

De terminal van TMA Logistics in het westelijk havengebied van Amsterdam is indrukwekkend. Duizenden auto’s staan klaar om vervoerd te worden, net als vele rollen staal. Een haast oneindige voorraad containers wacht op de kade op transport. De terminal is daarnaast nog eens de hub voor de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. Dat tekent het werkveld van TMA Logistics, stelt Martijn Stroet, als commercieel manager verbonden aan het bedrijf. “Wij doen hier veel. Onze primaire werkzaamheden blijven het laden en lossen van schepen, het regelen van transporten nationaal en internationaal, douaneformaliteiten, op- en overslag op de terminals waar we we zo’n honderdduizend vierkante meter aan warehouses hebben, en het transport naar of van de klant.’’

Milieuvriendelijker én goedkoper.’’ Eenmaal in Amsterdam of Velsen worden de containers gelost, waarna TMA Logistics de handel bij de klant bezorgt of dat zelf nog opslaat in een warehouse. Het bedrijf heeft inmiddels terminals op meerdere strategische locaties, zoals Velsen, Beverwijk, Harlingen, Kampen en Antwerpen, maar ook in Engeland en Zweden. Voor Zweden en de Engelse bestemmingen Hull en Tillbury heeft TMA Logistics ook een noviteit: een zogenaamde shortsea lijndienst. Naar Zweden doet het bedrijf dat zelf vanuit Velsen, naar Engeland wordt dat sinds april uitgevoerd in combinatie met SCS Multiport. “Met een groter schip vervoe-

Netwerk Het containervervoer neemt de voornaamste plaats in. Speciaal daarvoor heeft TMA Logistics een ingenieus netwerk opgezet. “Alle grote containerschepen komen binnen in Rotterdam. Lange tijd werd alles met trucks hierheen gebracht, maar als je al één klant hebt die op jaarbasis duizend containers laat vervoeren, betekent dat meteen ook duizend vrachtwagens. Daarom hebben nu zelf binnenvaartschepen die de verbinding tussen Rotterdam, Amsterdam en Velsen onderhouden. Daar gaan honderd tot honderdvijftig containers op en die varen dagelijks heen en weer.

ren we zo’n zevenhonderd containers ineens vanuit Amsterdam. Daarmee besparen we weer transport eerst naar Rotterdam en van daaruit naar Engeland.’’

Wereldwijd transport in eigen netwerk

Werkwijze Dat tekent de werkwijze van TMA Logistics, dat feitelijk een bundeling is van de drie bedrijven Thor Shipping & Transport, MEO en ACS Logistics. “Bedrijven met een eigen specialisme, die inzagen dat ze samen veel sterker stonden. Met elkaar kunnen ze een totaalpakket aanbieden, waardoor de slagkracht veel groter is geworden. We varen nu het

schip, laden en lossen zelf en slaan het op in eigen warehouses. One stop shipping noemen wij dat.’’ Commercieel ook veel interessanter. Waar alle aanbieders in de schakel normaal hun graantjes meepikken, kan TMA Logistics dat nu heel anders aanpakken. Stroet: “Wij halen nu schakels weg. Dat is pas een echte besparing op de kosten.’’ En het bedrijf kijkt inmiddels alweer verder. Want naast de dure optie van luchtvervoer en het betaalbare maar langdurige transport over zee, kan TMA Logistics straks waarschijnlijk nog een optie bieden: de trein. “We hebben de sporen hier op het terrein liggen. Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheid van een treinverbinding vanuit China naar onze terminal in Amsterdam. Dat is een mooie tussenweg qua kosten en tijdsduur.’’ Maar hoever er ook over de grenzen gekeken wordt, TMA Logistics vergeet het eigen achterland niet. Het bedrijf is één van de voornaamste schakels in bijvoorbeeld het transport van pootaardappelen uit West-Friesland en de kop van Noord-Holland. “In drie maanden vervoeren we daarvoor zo’n vijfduizend containers’’, vertelt Stroet. Ook daarvoor is een netwerk ontwikkeld. “We halen de aardappelen echt op bij de boer, sorteren ze hier, laden de containers die we naar Rotterdam varen en van daaruit gaan ze de wereld over. Dat geeft maar aan, dat we zelf alles kunnen voor onze klant.’’

Transportplatform Synple haalt 1,1 miljoen euro op Investeerders Mainport Innovation Fund II en Newion steken 1,1 miljoen groeikapitaal in de Nederlandse logistieke startup Synple. Dit bedrijf heeft een softwareplatform voor wegvervoerders ontwikkeld, waarmee transporteurs eenvoudig vrach-

ten kunnen combineren en ritten uitwisselen. Met deze eerste externe financieringsronde kan Synple naar eigen zeggen versneld transporteurs aansluiten, de organisatie verder uitbreiden en opschalen voor internationale expansie.

Net als digitale transportplatformen Uberfreight, Convoy en Saloodo gebruikt Synple slimme technologie om vracht en capaciteit te matchen. De onderneming maakt realtime slimme combinaties van ritten tussen transporteurs onderling. De transportplanner kan vervolgens de benodigde informatie verwerken in zijn

eigen transport management systeem. Deze uitwisseling van informatie vindt plaats via het Synple platform zonder dat vertrouwelijke informatie hoeft te worden prijsgegeven of aanpassingen in het huidige systeem vereist zijn.


06

Oktober 2017

ADVERtoRIAl

column Automotive Inspiration Day Virtual Reality-technieken Nog niet zo lang geleden was ik op de Automotive Inspiration Day. Een plek waar verschillende sectoren van de autobranche bij elkaar kwamen om van elkaar te leren. Welk idee kan ik lenen, gebruiken? Wat zou ook bij ons kunnen werken? En andersom: proberen te leren welke aspecten interessant zijn om in hun eigen sector in te passen. Een kijkje in elkaars keuken. Bij AZ zijn we altijd bezig met vernieuwing en de ontwikkeling van onze spelers. We hebben immers niet het meeste geld, dus moeten we andere manieren vinden om ons te onderscheiden. Om mee te blijven doen, moeten we met minder geld creatief maar intelligent investeren. We volgen technische ontwikkelingen nauwgezet en houden in de gaten waar de toekomst ligt. In mijn ogen ligt die toekomst bij de jeugd en in technische innovatie. De componenten jeugd en techniek kunnen hun eigen toekomst een boost geven. Dat doen we door hun krachten te bundelen. Drie jaar geleden zijn we begonnen met het testen van Virtual Reality-technieken en met de geboorte van ons nieuwe AFAS Trainingscomplex in Zaanstad hebben we die VR-technieken structureel ingevoerd in onze jeugdopleiding. Met deze techniek kunnen we meer spelintelligentie trainen. Een jeugdspeler krijgt een VR-bril op en waant zich daarmee in een actieve spelsituatie op het veld. Hij wordt zodanig ondergedompeld in de virtuele wereld, dat hij zou kunnen vergeten dat hij in een kantoor staat. De trainer kan in dezelfde ruimte meekijken op een televisiescherm. Het spel kan worden stilgezet, dat de mogelijkheid tot discussie geeft. De speler kan ook een nieuwe keuze maken en de gevolgen daarvan direct ervaren. Met deze trainingen worden er ervaringspatronen toegevoegd die spelers helpen om niet alleen spelsituaties sneller te herkennen maar ook de consequenties van hun keuze kennen. Sterker nog, het is bewezen dat onze spelers in het veld vaker de juiste keuze maken, omdat zij deze situaties al eens eerder hebben meegemaakt. Ons aanpassingsvermogen moet hoog zijn om relevant te blijven en om kwaliteit te blijven leveren. Want wat voor iedere branche en dus ook voor ons geldt: de concurrentie zit ook niet stil…

Robert Eenhoorn Directeur Algemene Zaken AZ Commercie@az.nl | az.nl | zakelijk

‘Programma Hollandse Vernieuwers doet bloed sneller stromen’ Hollandse Vernieuwers, een ontwikkelprogramma van H&S Adviesgroep bestemd voor pioniers, nieuwsgierige ondernemers en leiders van Noord-Hollandse bodem die hongerig zijn naar innovatie, is een schot in de roos. De derde editie gaat binnenkort van start en een vierde staat reeds gepland voor begin volgend jaar. De basis van het succes van Hollandse Vernieuwers ligt in het groeiend besef dat de wereld verandert en daarmee ook de wijze waarop je als manager een bedrijf runt en medewerkers inspireert.

Managen is als dansen. Soms leid je, soms beweeg je mee… ,,Hollandse Vernieuwers doet mijn bloed sneller stromen’’, zegt Klaas Jan Ruder, algemeen directeur bij Handicare Stairlifts BV in Heerhugowaard. ,,Ik ben van nature vernieuwend ingesteld en geïnteresseerd in hoe anderen werken en zorgen voor balans in hun werkend bestaan. Dit programma brengt je in contact met ondernemers die innovatie in de praktijk brengen. Het biedt een nieuw inspirerend netwerk van gelijkgestemden die ik overigens nog regelmatig spreek en waardoor je ook weer nieuwe openingen creëert. Dat gaat als een olievlek, waarbij Hollandse Vernieuwers de eerste druppel is geweest. Verder heeft het mij veel handvatten gegeven om vernieuwingen door te voeren binnen onze eigen organisatie. Zo zijn we van een best wel hiërarchische organisatie langzaam veranderd naar een bedrijf waarin mensen in staat zijn zelfstandig te werken. Dat heeft een positieve vibe veroorzaakt waar we als directieteam heel tevreden over zijn. Een van de sprekers vergeleek managen met dansen. Soms leid je en soms beweeg je mee. En dat kunnen we nu beter dankzij de verandering van onze managementstijl.’’ Hollandse Vernieuwers is een inspirerende ontdekkingstocht naar de toekomst Ook Douwe Andela, Manager HR Corporate bij HVC in Alkmaar, deed mee aan Hollandse Vernieuwers. ,,De trigger voor mij om mee te doen was het enthousiasme van een vorige deelnemer, een

zakelijke relatie van mij. Wat hem, en mij nu ook achteraf, heeft aangesproken is de diversiteit en afwisseling van het programma. Verschillende sprekers, onderwerpen en locaties werken inspirerend en geven je verfrissende

ideeën voor toepassing in je eigen bedrijf. Meeste impact op mij heeft gehad een bezoek aan een locatie met Startups, verzameling van jonge organisaties en talent op één locatie waarbij het bedrijf ‘Temper’ op mij indruk maakte door met zijn eenvoudige businessmodel een geweldige impact lijkt te gaan maken in een door veel partijen gedomineerde markt.’’ Op 2 en 3 november 2017 start de eerstvolgende editie. Meer weten of informatie over data en deelname? Kijk op: www.hollandsevernieuwers.nl of mail naar; jolanda@hollandsevernieuwers.nl


Oktober 2017

07

Druk op Nederlandse arbeidsmarkt houdt aan Organisaties blijven wereldwijd worstelen met het vinden van werknemers met de juiste vaardigheden. De druk op de globale arbeidsmarkt neemt in zijn totaliteit iets af. De wereldeconomie herstelt zich langzaam en de stroom van hoogopgeleide migranten zorgt voor een verbeterde toegang tot talent. Het tekort aan de juiste professionals binnen de high skilled industries blijft in de meeste landen echter onverminderd groot. Met een Index van 5,7 is de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Het aantal vacatures is toegenomen ten gevolge van de groeiende economie. Desondanks zorgt een talent-mismatch ervoor dat verdere groei achterblijft. Talent dat op de verkeerde plek zit zorgt bovendien voor een toenemende loondruk in de high skilled sectoren. Ook blijft de Nederlandse arbeidsmarkt last houden van de aanhoudende vergrijzing. Zo voorspelt de VN een daling in de beroepsbevolking van 0,5 procent tussen 2015 en 2020 en 1,8 procent tussen 2020 en 2025.

Noord-Holland Noord de groeituin van West-Europa We moeten onze regio alleen nog maar omschrijven als ‘groeiregio’ volgens Guido de Wit, voorzitter van het economisch Forum Holland boven amsterdam. tijdens de bestuurdersbijeenkomst bij Koninklijke vezet in Warmenhuizen zei hij, dat Noord-Holland Noord vanaf nu geen krimpregio meer genoemd mag worden. “We zijn de groeituin van West-europa.”

‘Automatisering in finance kost geen banen’ In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, leidt automatisering van bedrijfsprocessen niet noodzakelijk tot baanverlies. Binnen financiële afdelingen zorgt het juist voor een toename van werkgelegenheid. Dat concludeert recruitmentbureau Robert Half na onderzoek onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren. Deze bevinding gaat in tegen het heersende idee dat geautomatiseerde processen zouden leiden tot banenverlies. Wel zorgt deze evolutie voor een verschuiving in de benodigde profielen. De digitalisering van de afdeling zal echter wel leiden tot een verandering in de benodigde vaardigheden van de finance professional.

De digitale transformatie zorgt ervoor dat er binnen de financiële afdeling meer ruimte ontstaat om strategischere werkzaamheden op te pakken die in lijn zijn met de bedrijfsvoering. Hierdoor worden ‘IT-vaardigheden (41%)’, ‘communicatieve vaardigheden (41%)’ en ‘vermogen tot samenwerking (40%)’ belangrijke vaardigheden voor de finance professional. Technologie wordt namelijk ingezet om gegevens te analyseren voor het voorspellen van trends, inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten en om innovatie aan te sturen. Met deze trends en inzichten kan vervolgens de bedrijfskoers worden bepaald.

Positieve impact Verschillende werkvelden worden beïnvloed door de digitalisering van taken. De taken die de komende vijf jaar geraakt worden zijn met name de financiële planning (42%), data-entry (42%) en de crediteuradministratie (38%). Dit betekent dat tijdverslindende taken, zoals het ingeven van data, worden overgenomen door slimme analyse- en verwerkingstechwww.registreermijnmerk.nl nieken, waardoor repetitieve taken wegvallen en bruikbare resultaten sneller beschikbaar zijn. 78% van Volg ons op Linkedin, LinkedIn, Facebook, Facebook, Twitter Twitter de CFO’s is het ermee eens dat het vertrouwen in deze digitale procesVolg op: Toermalijnstraat 9A ons 1812 RL ALKMAAR Facebook, Twitter Volg ons op Linkedin, LinkedIn, Facebook, Twitter sen een positieve impact heeft op de Facebook, Twitter, t 072 511 40 32 f 072 LinkedIn 511 53 37 functie van financiën. info@registreermijnmerk.nl Toermalijnstraat 9A 1812 RL ALKMAARZo geeft het de medewerkers de gelet 072 511 40 32 f 072 9a 511 53 37 genheid snel nieuwe vaardigheden te Toermalijnstraat info@ckh-advocaten.nl leren, verhoogt het de output en is het 1812 RL Alkmaar mogelijk voor medewerkers om zich t 072 303 34 46 f 072 511 53 37 meer te focussen op de uitvoering van info@registreermijnmerk.nl taken.

Op de bestuurdersconferentie die plaatsvond bij Vezet hebben 60 bestuurders van het bedrijfsleven in de regio Noordwest-Holland en Metropoolregio Amsterdam gediscussieerd over hoe zij ‘samen voor goud’ kunnen gaan. Het centrale thema kwam duidelijk naar voren tijdens de conferentie, die op initiatief van het Economisch forum Holland boven Amsterdam en VNO-NCW Noordwest-Holland plaatsvond. Tom Kuijper, voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland, vindt dat de kansen hier voor het oprapen liggen, maar dat kan niet als we met elkaar concurreren, alleen als we samenwerken. De Wit beaamt dit en vindt dat we over onze grenzen heen moeten stappen. “We moeten meer zelfbewust raken van de enorme bijdragen die we kunnen leveren aan de rest van Nederland, Europa en de wereld,” aldus De Wit. Ook Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie, is het hier mee eens. Tijdens zijn toespraak zegt hij: “We hebben iets dat we moeten versterken en behouden.”

Boodschappenlijstje Tijdens de conferentie wordt ook een ‘boodschappenlijstje’ meegegeven aan special gast Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, door de bestuurders. Iedereen verdient een goed glasvezelnetwerk. Er moet flink geïnvesteerd worden in de internet infrastructuur. Er moet een landelijk plan komen voor het verduurzamen van woningen en er moet eenduidige regelgeving worden gemaakt voor het in dienst nemen van werklozen, ongeacht in welke gemeente diegene woonachtig is. Er zijn te veel regels zijn voor ondernemers, veel meer dan vroeger. Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Hierop reageert De Boer dat er misschien meer regels zijn, maar dat nu ook veel meer ondernemingen worden opgestart dan vroeger. “Er waait een frisse ondernemerswind door Nederland, waar ik trots op ben. Ik heb vertrouwen in de toekomstige ondernemers.” Tekst: Shany Azoulay

Zakenvrouw inspireert studenten Horizon College vrouwelijke studenten stimuleren om hun professionele dromen na te jagen. Met dat doel organiseerde het Horizon College in Heerhugowaard een bijeenkomst waar elske doets, zakenvrouw van het jaar 2017, een presentatie gaf. Tijdens deze bijeenkomst, donderdag 12 oktober, nodigde zij vrouwelijke mbo-stu-

Elske Doets (in het blauw), Zakenvrouw van het Jaar 2017, spreekt de studenten van het Horizon College toe. (Foto: aangeleverd)

denten uit om zich op te geven voor de Elske Doets Young Lady Business Academy. Hierin inspireert en motiveert zij jonge vrouwen om hun zakelijke talenten te ontwikkelen. Als ondernemend ROC organiseerde het Horizon College deze bijeenkomst om zo vrouwelijke studenten te stimuleren gebruik te maken van deze unieke kans en hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.


08

Oktober 2017

column Laten we keuzes maken Vuurtorenproject nodig Het gaat de goede kant op met de regio. Er wordt weer geïnvesteerd en innovatieprojecten komen van de grond. Er is weer vertrouwen. Dat is een prettiger basis om over de toekomst te praten dan in een gure periode van economische tegenwind. De afgelopen periode zijn er veel bijeenkomsten in de regio geweest die allemaal wel gingen over kansen, over ambities en plannen. Wat mij opvalt als het gaat om de toekomst, is dat we toch regelmatig blijven hangen bij het verleden. “Ja-maar-denken”, noem ik dat. Succesvolle regio’s weten zich te verenigen rond een gemeenschappelijk doel, rond een icoon dat iedereen kent en waar iedereen trots op is. Denk bijvoorbeeld aan Brainport Eindhoven met zijn High Tech Campus. Iemand noemde onlangs een icoon een ‘vuurtorenproject’. Een vuurtoren is een baken, waar je je op kunt richten en waar je op kunt vertrouwen. En niet onbelangrijk: het geeft licht. Afgelopen 7 september presenteerden wij tijdens NHNEXT onze regiofilm. De film bekijkend, kunnen we alleen maar trots zijn op wat Noord-Holland Noord allemaal voortbrengt. In de agrifood sector, transport, de maakindustrie. Overal zijn wel wereldspelers te vinden. We weten het. En toch hebben we onze gemeenschappelijke vuurtoren nog niet gevonden. Mijn oproep is daarom; laten we keuzes maken en de regio binden aan één vuurtorenproject. Een project dat we herkennen en waar we ons aan willen binden. De opgaven die voortkomen uit de energie transitie hebben wat mij betreft alles in zich om daar een vuurtorenproject van te maken. We hebben kennis, mooie bedrijven en natuurlijke omstandigheden die veel mogelijk maken. Denk aan wind op zee voor onze kust, maar ook geothermie waarbij we de kennis van de glastuinbouw heel goed kunnen vertalen naar de opgave voor de gebouwde omgeving. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid pak de uitdaging op! Onze vuurtoren is een energie neutrale regio in 2040.

Thijs Pennink

Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord

Bijstandsaanvragen door ondernemers stabiliseert Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers, na een onverwachte stijging in het vorige kwartaal, weer gedaald naar basisniveau. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In de helft van die gevallen blijkt dit zo te zijn. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen. De IMK-Index daalde in het tweede kwartaal naar 61, dat wordt gezien als het basis-

niveau voor het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers. “Ook in goede tijden zijn er veel ondernemers met geldnood”, zegt Han Dieperink, directeur van IMK, “De aantallen zijn minder dan in de crisis, maar ook dit jaar zullen er zo’n 50.000 ondernemers mee ophouden. En zeker niet omdat het allemaal slechte ondernemers zijn, maar bijvoorbeeld door een conflict in de privésfeer of door een zieke medewerker.” Hulplijn Het IMK nam het initiatief voor een nationale hulplijn voor ondernemers, 155-Help-een-Bedrijf. Op 155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep van een ondernemersregeling van de overheid behoren. In het afgelopen jaar deden 4.500 ondernemers die

test en daarvan bleek 62% te voldoen aan de criteria voor die regelingen. IMK introduceerde in 2011 ook de IMKIndex. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMKIndex een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later. De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast.

Slechts 1 op de 10 ondernemers wil verkopen aan investeerder Investeerders en ondernemers verschillen sterk van inzicht over de toegevoegde waarde van investeerders bij bedrijfsovernames. 90% van de investeerders vindt dat een investeringsfonds een positief effect heeft op de ondernemingswaarde, terwijl slechts 40% van de ondernemers eenzelfde mening is toebedeeld.

73% van de ondernemers denkt, dat het belang van een investeerder afwijkt van het bedrijfsbelang. Ondanks dat circa 59% van de ondernemers vindt dat investeringsfondsen goed zijn de voor de Nederlandse economie, zou slechts 9% willen verkopen aan een investeerder. Dat en meer blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsovername-Monitor, die is uitgevoerd in opdracht van Marktlink Fusies & Overnames. Het onderzoek werd voor het vierde jaar op rij telefonisch uitgevoerd onder tweehonderd MKBbedrijven met tien tot tweehonderd medewerkers. Tevens zijn dit jaar 70 investeerders gevraagd naar de ontwikkelingen in de overnamemarkt. Uit de jaarlijkse monitor valt op te maken, dat er een enorm verschil is over hoe ondernemers en investeerders tegen overnames aankijken. Investeerders kijken bij bedrijfsovernames met name naar het management en de groeipotentie, terwijl ondernemers zelf veel meer waarde hechten aan het opgebouwde klantenbestand en de naam van de onderneming. Slechts 10% van de ondernemers denkt dat management het belangrijkst is voor de waarde perceptie en slechts 15% van de ondernemers denkt dat investeerders handelen vanuit het bedrijfsbelang. Een kwart van de investeerders (26%) erkent dat investeringsfondsen een imagoprobleem hebben. Sterke stijging in koopprijzen Investeerders blijken somberder over ondernemingswaarden dan ondernemers. Waar onder-

nemers (82%) denken dat de waarderingen van bedrijven toenemen, denkt maar 25% van de investeerders dat de multiples stijgen. Gemiddeld gokken verkopers op circa 8,4 keer de jaarwinst (in 2016 9,4 en in 2015 8,8 keer) en dat is veel hoger dan het marktgemiddelde van 6. De aantrekkende economie zorgt ervoor dat de meeste ondernemers momenteel minder genegen zijn hun bedrijf in zijn geheel te verkopen. 97% van de ondernemers denkt dat de waarde van het bedrijf de komende jaren gelijk blijft of toeneemt en verwacht dus dat een verkoop op middellange termijn meer geld in het laatje brengt. 44% verwacht dat het zelfs pas over een decennium relevant wordt. Vorig jaar dacht 40% van de ondernemers binnen vijf jaren de onderneming te willen verkopen dit jaar is dat slechts 25% (vierjaarsgemiddelde is 30%). Een grote meerderheid van zowel de ondernemers (65%) als de investeerders (96%) denkt dat zich momenteel een goed moment voordoet om bedrijven te verkopen. Het afgelopen jaar heeft 79% van de investeerders een onderneming toegevoegd aan hun portefeuille en 66% heeft een onderneming verkocht. Pre-exit interessant De pre-exit overname blijkt voor ruim 50% (2016 40%) van de ondernemers een interessante optie te zijn. Met een pre-exit is de ondernemer in staat om het vermogen dat vast zit in de onderneming grotendeels privé veilig te stellen. ‘ De helft van de ondernemers staat er voor open een deel van de waarde uit het bedrijf te halen. Meer dan de helft van ondernemers tot 55 jaar staat open om een deel van de waarde uit de onderneming te verzilveren maar wil wel binnen de onderneming actief blijven. Gezien het feit dat investeerders als eerste kijken naar het aanwezige management is de pre-exit een goede optie voor het creëren van waarde binnen de organisatie voor deze groep investeerders.

9% zou slechts willen verkopen aan een investeerder. (Foto: aangeleverd)


Oktober 2017

09

De Nederlandse werkplek wordt gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Noord-Hollanders zijn het minst tevreden. (Foto: ManagementCareer)

Noord-Holland minst tevreden over werkplek REGIO - De Nederlandse werkplek wordt gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Noord-Hollanders zijn het minst tevreden. Van hen gaf bijna een derde van de werknemers de werkplek een 6 of lager. Dit blijkt uit het ‘Workplace Food & Vitality’ onderzoek van Eurest, uitgevoerd onder ruim 1.000 werkende Nederlanders. Werkgevers scoren slecht op de mogelijkheid tot het kunnen afzonderen. 74 procent zegt zich niet te kunnen terugtrekken wanneer nodig. Ruim een kwart van werkend Nederland besteedt per week nul uur aan sport. Zeeuwen zijn het minst sportief; 31 procent van hen zegt nooit te sporten. Meer dan de helft van de werknemers verwacht wel meer te sporten als er sportfaciliteiten beschikbaar zijn op het werk. Slechts negen procent van de ondervraagden geeft aan voldoende beweging/ sport te zien als belangrijke factor voor de ervaren vitaliteit. Ruim twee derde van de werknemers vindt het belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. Voor

achttien procent zijn een gezonde lunch en ontbijt zelfs de belangrijkste factoren voor de ervaren vitaliteit gedurende de werkdag. Maar wat het aanbod van een gevarieerde en gezonde lunch betreft, scoort de Nederlandse werkgever ondermaats; 67 procent krijgt een onvoldoende. De relatie met collega’s blijkt de belangrijkste invloed op de ervaren vitaliteit op de werkvloer, gevolgd door uitdagend werk en voldoende slaap. Ook het indelen van de eigen werktijd heeft voor een derde van de werknemers een positieve invloed op hun vitaliteit. Bij de meeste bedrijven is die mogelijkheid nog onvoldoende aanwezig; 59 procent van de ondervraagden geeft zijn werkgever een onvoldoende of matig. Wat het voorkomen van stress betreft, geeft ruim twee derde aan dat de werkgever hier onvoldoende aan doet. 21 procent heeft zelfs het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Bijna alle werknemers (90%) geven dan ook aan dat er op de werkvloer onvoldoende mogelijkheid is tot ontspanning.

Zzp’er verdient 43 euro per uur Het uurtarief van zzp’ers in Nederland is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Gemiddeld verdient een zzp’er dit jaar 43 euro per uur, net zoveel als in 2016. De tariefdaling die in 2014 werd ingezet, is daarmee tot een einde en voor het komende jaar wordt een lichte stijging van de tarieven van zelfstandigen verwacht. Zzp’ers in de analyse- en adviesbranche - de branche met het hoogste gemiddelde uurtarief - gingen er dit jaar al met een tariefstijging van 11% op vooruit. Uit gegevens van Hoofdkraan. nl, een online marktplaats voor zzpopdrachten, blijkt dat het gemiddelde uurtarief van zzp’ers in ons land al sinds 2013 in een daling zit.

Het huidige gemiddelde van 43 euro is ruim lager dan de 54 euro die zzp’ers vier jaar geleden gemiddeld in rekening brachten voor een uur werk. Dat is nog steeds flink lager dan het gemiddelde uurtarief van 70 euro dat in 2010 gold. Hoofdkraan.nl-directeur Niels Goossens zegt dat in de afgelopen jaren de wet DBA een negatief effect heeft gehad op de tarieven. “Blijvende onzekerheid onder freelancers en hun opdrachtgevers over de geldende regelgeving, lijkt blijvende weerslag te hebben op de tarieven. Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter opdrachtenaanbod zorgt voor meer concurrentie en tariefdruk.” Bron: consultancy.nl

Uw weg voor alle ICT oplossingen

Cloud

Network

Design

Web

Support

Software

VOIP

Security


10

Oktober 2017

Liefde voor het vak is wat ons dé specialist maakt! Soms lijken zaken zo vertrouwd dat

dat sommige mensen denken dat

nieuwde showroom kunt u nu gra-

tuur, waardoor zelfs vergaderen

je wel weet hoe het er is. Zo is het

er weinig veranderingen zijn.

tis gebruik maken van onze ver-

met uw collegae waar ook ter

gaderruimtes! Natuurlijk voorzien

wereld mogelijk is!

ook met Otto’s, wij bestaan al lang en zijn zo vertrouwd in Langedijk

Maar dat is niet zo, in onze ver-

van de meest moderne appara-

Liefde voor het vak… Kantoor- en projectinrichting

fecte oplossingen te komen op

waar wij voor staan! Maar heeft

Maar specialist ben je nooit alleen,

Liefde voor het vak, dat is wat ons

het gebied van print- en docu-

u al eens kritisch gekeken naar

dat zijn we …

dé specialist maakt. Van losse stoel

mentoplossingen. Van scanners tot

de beveiliging van uw netwerk,

Samen met onze leveranciers

tot totaal project, wij verzorgen het.

document management software

systeem en persoonsgegevens?

onze branche

Samen met onze interieurarchitec-

en van multifunctionele printers tot

ten en ergotherapeuten kunnen

grootformaat printers, wij kunnen

Kantoorsupplies en webshop

onze ergotherapeuten

wij aan alle vraag voldoen en u de

het volledig voor u verzorgen.

Met een assortiment van 60.000

onze koffie leverancier

artikelen mogen we zeggen dat

onze interieurarchitecten

inrichting aanbieden die u wenst.

onze meubelmaker

ICT en VoIP

wij ook hierin specialisten zijn.

Print- en documentoplossingen

Ook op het gebied van ICT en VoIP

Onze producten zijn te bestellen

En natuurlijk samen met onze

Met ons team van service-engi-

telefonie hebben wij onze eigen

via ottos.nl, maar u bent natuurlijk

klanten

neers en gespecialiseerde ver-

specialisten die 24/7 beschikbaar

ook welkom in onze showroom, wij

Want samenwerken werkt beter!

kopers kunnen wij u het advies

zijn om uw systeem en netwerk

staan u graag te woord en zullen

geven en de service bieden die

optimaal te laten functioneren.

er alles aan doen om u de juiste

u nodig heeft om tot per-

Betrouwbaar en bereikbaar, dat is

oplossing te bieden.

Broekerwerf 14 - 1721PC - Broek op Langedijk - Tel: 0226 - 31 60 11 - www.ottos.nl - info@ottos.nl


ECONOMISCH FORUM HOLLAND BOVEN AMSTERDAM

Oktober 2017

11

De Marine en Den Helder Airport blijven economisch van groot belang voor de gehele regio. (Foto: aangeleverd)

Economische groei is de basis van een gezonde maatschappij De gemeenteraadsverkiezingen: lokale overheid en bedrijfsleven elkaar hard nodig

Guido de Wit. (Foto: aangeleverd)

Over een half jaar is er voor het bedrijfsleven een belangrijk moment. Meer nog dan bij verkiezingen voor Provinciale Staten of voor de Tweede Kamer gaat het er bij de gemeenteraads- verkiezingen om de directe omgeving waarbinnen bedrijven functioneren, het lokale gemeentelijke beleid. Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam wil nog eens benadrukken, dat lokale overheid en bedrijfsleven elkaar hard nodig hebben en betrouwbare partners van elkaar moeten zijn. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige gemeente en centrum; ook sponsoren bedrijven lokale initiatieven. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt. Regionaal samenwerken Economie is in deze globaliserende wereld per definitie grensoverschrijdend, zeker die van gemeenten. Samenwerking is daarom cruciaal. Het economisch beleid zal moeten worden afgestemd met andere gemeenten in de regio en gebaseerd moeten worden op thematische samenhangende economische clusters. Door bij te dragen aan een onderscheidende regionale visie en met het bedrijfsleven concrete projecten te benoemen, krijgt deze visie vorm. De uitgangspositie is uitstekend. De

regio boven het Noordzeekanaal is aan alle kanten sterk en dit wil het Economisch Forum Holland boven Amsterdam benutten. Den Helder en IJmuiden staan internationaal bekend om de offshore activiteiten. IJmuiden heeft een wereldspeler in staalproductie binnen zijn grenzen. De Marine en Den Helder Airport blijven economisch van groot belang voor de gehele regio. De agrarische sector is één van de visitekaartjes, het gebied wordt wel de groenteapotheek van Nederland genoemd. De zaadveredelingsbedrijven en de groente-verwerkende industrie horen bij de top in de wereld. In Schagen werkt de ECN-TNO locatie als een magneet op innovatieve ondernemers, vooral jonge innovators vestigen zich graag dichtbij zulke onderzoeksinstituten die zich met name richten op duurzame oplossingen voor energievraagstukken. Slogan Alkmaar, Hoorn, Zaanstad, Waterland en IJmond hebben de toeristen in Amsterdam veel te bieden. Amsterdam voert de slogan ‘Amsterdam zien, Holland ontdekken!’ Het toeristisch Holland ligt op nog geen half uur rijden van Amsterdam. Holland boven Amsterdam kan dus een graantje meepikken van de overvloed aan toeristen in de hoofdstad. Daar hoort uiteraard ook een uitvoeringsprogramma bij. Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam heeft zijn visie vastgelegd in vijf speerpunten, die nauw aansluiten bij het Regionale ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040. Het komt nu op uitvoering aan. De oproep mag duidelijk zijn: Maak één krachtig economisch programma op het niveau van Holland boven Amsterdam en betrek het bedrijfsleven daarbij. Zo draagt de gemeente bij aan een sterkere regionale economische structuur, met meer werkgelegenheid en adequate voorzieningen voor burgers en bedrijven.

Lokaal voldoende uitdagingen Alleen regionaal valt een economische agenda vorm te geven en uit te voeren. Er blijft nog voldoende over om op lokaal niveau te regelen. Het gaat daarbij om: 1. Omgevingswet Deze wet wordt tijdens de komende coalitieperiode realiteit. Veel gemeenten bereiden zich voor op de inwerkingtreding (vooralsnog 2019). De Omgevingswet bevat veel mogelijkheden om lokaal maatwerk toe te passen, benut deze ook. Het is van belang om het lokale bedrijfsleven intensief te betrekken bij het formuleren van een omgevingsvisie, waar onder andere de visie op wonen, detailhandel, horeca en bedrijventerreinen deel van uit maken. Alleen dan kan worden gewaarborgd dat voldoende rekening wordt gehouden met economische aspecten. Participatie van bedrijven is een must bij het opstellen van de nieuwe omgevingsplannen. Onze inzet is daarbij ook duidelijk: hoe eenvoudiger en globaler, hoe meer ruimte bedrijven krijgen voor lokale, duurzame initiatieven. Tegelijkertijd is het gewenst voldoende rechtszekerheid te blijven bieden aan gevestigde én nieuw te vestigen bedrijven. 2. Aanbesteden Gemeenten kunnen er veel aan doen om het lokale MKB meer kansen te bieden op aanbesteden en tegelijk er zorg voor te dragen dat overheidsmiddelen doelmatig worden besteed. Dat begint met het aangaan van de dialoog, met als doel elkaar beter te leren begrijpen. Zodra duidelijk is welke behoefte een gemeente heeft en welke mogelijkheden er hiervoor in de markt zijn, zal een aanbesteding succesvoller verlopen. Dit draagt bij tot een vereenvoudigde toegang voor het MKB en ZZP’ers bij aanbestedingen.

3. Arbeidsmarkt Een dringende wens van ondernemers: verbeter de regionale samenwerking met andere gemeenten, onderwijs (publiek en privaat), sociale partners, private intermediairs en SW-instellingen op het terrein van arbeidsmarkt! Zorg voor eenduidigheid in de dienstverlening van de werkgeversservicepunten en bied werkgevers één loket. 4. Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen zijn minstens zo belangrijk voor een welvarende gemeente als bruisende binnensteden of winkelgebieden in buitenwijken, zowel voor de werkgelegenheid als inkoper van lokale dienstverleners en horeca/detailhandel. Gemeenten moeten de grote verdienkracht van bedrijventerreinen koesteren en faciliteren. Dat vraagt om aandacht voor de functionaliteit, naast een goede landschappelijke inpassing, een duurzame inrichting, adequate openbare ruimte met passende groenvoorzieningen en een efficiënte ontsluiting. Om vitale bedrijventerreinen te houden is het gewenst dat de gemeente meedenkt met aldaar gevestigde ondernemers. De verkiezingen komen er aan. Ieder zichzelf respecterende partij zet in op een gezonde, economisch welvarende gemeente. Dat kan alleen worden gerealiseerd met een florerend bedrijfsleven en in samenwerking met het bedrijfsleven. Het opnemen van de speerpunten van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen is een must voor het benutten van de kansen voor en het realiseren van de ambities van Holland boven Amsterdam.


12

Oktober 2017

Wij zijn Pure Lease Als kleine leasemaatschappij bieden wij de grootste leasemogelijkheden.

Full Operational Lease Bedrijfswagen Lease Shortlease Starterslease Occasionlease Pure Lease B.V. Robbenkoog 6 1822 BB Alkmaar Tel: 072 - 567 1336 www.purelease.nl

Mobiliteitsadvies

Wilt u uw zakelijke wagenpark ook eens tegen het licht houden? Wij komen graag bij u langs!

Persoonlijk - Flexibel - Deskundig


Oktober 2017

13

Raad unaniem voor Heemskerk-alternatief uitbreiding A8/A9 Van alle alternatieven die mogelijk zijn bij de uitbreiding van de A8/A9, kiest de gemeenteraad van Beverwijk voor het Heemskerk-alternatief. In een zienswijze die naar de Provinciale Staten wordt gestuurd, worden de overwegingen kenbaar gemaakt en toegelicht. De verbetering van de bereikbaarheid van de IJmond is eerder in verschillende scenario’s onderzocht. Elk met voor- en nadelen. Bewoners van de Broekpolder hebben steeds gewezen op de leefbaarheid van de woonomgeving. Het zogeheten Heemskerk-alternatief, waarbij uitbreiding langs de Communicatieweg

loopt via de A9, is het meest aanvaardbaar. In een zienswijze van alle raadsfracties aan Provinciale Staten wordt dit duidelijk. Raadslid Weel, namens D66, zei tijdens de raadsvergadering onder andere: “Uit onderzoek blijkt dat de andere alternatieven meer overlast voor omwonenden zullen meebrengen. Dat willen we niet. De leefbaarheid voor onze inwoners heeft de hoogste prioriteit.” Fracties van PvdA, CDA, Democraten Beverwijk en VVD stonden achter deze opvatting. Fusie een van de opties Raadslid Ferraro gaf daarbij nog wel aan te willen weten of onze wethouder (De

Rudder) krachtig genoeg pleit en heeft gepleit voor het Heemskerk-alternatief, en of die als enige bespreekbaar is. Wethouder De Rudder verzekerde de raad dat dit het geval is. “Bovendien treffen de wethouders verkeer en vervoer elkaar regelmatig in de IJmond’’, zei hij. Na stemming werd het raadsvoorstel met algemene stemmen aangenomen. De IJmond-gemeenten hebben 2016 benut om met elkaar te verkennen welke samenwerkingsstructuur het best past bij de IJmond. Een fusie was een van de opties. Want samenwerking in de IJmond gaat goed. Maar wat zijn de gevolgen als die fusie er niet komt? Dat moet duidelijk worden aan de hand van een onafhanke-

lijk onderzoek. Heemskerk heeft echter aangegeven geen behoefte te hebben aan dit onderzoek. Zij doen daarom niet mee. De gemeenteraad stemde voor een onafhankelijk onderzoek naar wat de gevolgen van zijn. Het raadsvoorstel dat daaraan ten grondslag ligt werd aangenomen, weliswaar met een amendement. Alle fracties, behalve Democraten Beverwijk, stemden voor dat amendement. Raadslid Hazeveld’s (Democraten Beverwijk) grootste bezwaar was de dekking bij het amendement; namelijk het naar rato van het inwonersaantal dekken uit de algemene reserve.

De stand van zaken Westfrisiaweg Vanaf halverwege oktober gaat het verkeer tussen de A7 bij Hoorn-Noord en De Strip in Zwaag over grote delen van de nieuwe N23 Westfrisiaweg rijden. De nieuwe weg, onderdeel van de N302, wordt vanaf eind 2018 in zijn geheel in gebruik genomen.

Op dit stuk van de toekomstige weg is de afgelopen jaren veel gebeurd. De viaducten, rotondes, geluidsschermen, onderdoorgangen voor fietsers, openbare verlichting en een deel van de nieuwe rijstroken schieten al op. Tot eind 2018 kan verkeer vanuit HoornNoord en Wognum niet de N302 oprijden richting Enkhuizen via de aansluiting Wogmergouw/ Hoornseweg. Voor het verkeer op de N302 uit de richting van de A7 is de afslag richting Wogmergouw/ Hoornseweg afgesloten. Omleidingsroutes worden aangegeven via borden langs de weg. Door het in gebruik nemen van een deel

van de nieuwe weg komt het verkeer vanuit de richting Enkhuizen, vanaf de Noorderboekert (Zwaagdijk) tot aan de A7, binnenkort geen verkeerslichten meer tegen op de N302. De huidige kruisingen met verkeerslichten bij de Hoornseweg/Wogmergouw en De Strip zijn namelijk geheel vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Ook het verkeer vanaf de A7 richting Enkhuizen komt op de N302 minder verkeerslichten tegen. De verkeerslichten bij de kruising Wogmergouw/Hoornseweg en De Strip zijn vervallen. Vanuit deze richting blijven de verkeerslichten bij de Oostergouw en bij de fietsoversteek Noorder-

boekert tot eind 2018 in gebruik. Vragen over de N23 Westfrisiaweg of de uitvoering daarvan: servicepunt Wegen en Vaarwegen van de provincie NoordHolland, tel. 0800-0200600 of via e-mail: servicepunt@ noord-holland.nl. Ook voor het ontvangen van voortgangsberichten over de werkzaamheden op www.n23westfrisiaweg.nl Vanaf halverwege oktober gaat het verkeer tussen de A7 bij Hoorn-Noord en De Strip in Zwaag over grote delen van de nieuwe N23 Westfrisiaweg rijden. (Foto: nieuwspartner NH Nieuws)


14

Oktober 2017

colum Rijden of gereden worden Wetgeving niet voorbereid

“Als wij de geleerden mogen geloven, is het in de nabije toekomst niet meer nodig om zelf het stuur en de versnellingspook ter hand te nemen. Immers, er zijn al auto’s die zichzelf in en uit kunnen parkeren, bepaalde BMW’s zijn al van afstand te besturen en Tesla heeft al aangekondigd dat de volledig autonoom zelfrijdende auto een kwestie van tijd is. Kortom, de zelfrijdende auto is de toekomst. En dat brengt natuurlijk met zich mee, dat u straks zonder dat u door een chauffeur gereden wordt ook kunt werken als u in de auto zit en onderweg bent. De vraag is alleen: wie is er nu aansprakelijk in het geval er sprake is van een ongeval met een zelfrijdende auto? Normaliter is de bestuurder van een voertuig aansprakelijk als hij of zij een ongeval veroorzaakt. In sommige gevallen kan dat ook de werkgever zijn. Maar hoe zit het dan als u niet zelf de controle over het voertuig uitoefent, maar volledig vertrouwd op de soft- en hardware van de fabrikant van het voertuig? In principe geldt dan ook de regel zoals hierboven, tenzij u als bestuurder kan aantonen dat het ongeluk te wijten is aan de falende systemen van het voertuig. In Amerika is in dat verband reeds vastgesteld dat de fabrikant (mede)aansprakelijk kan zijn voor een veroorzaakt ongeval met een zelfrijdende auto. In die zaak merkte het systeem niet op dat er een vrachtwagen naderde en is de bestuurder van het voertuig overleden. Het systeem in de auto was overigens ook niet gebouwd om de vrachtwagen onder die specifieke omstandigheden op te merken, maar de bestuurder was zich van dat feit niet bewust. Uit onderzoek bleek dat er nog veel moest worden verbeterd aan het systeem, reden waarom de fabrikant medeaansprakelijk was. In Nederland is de wetgeving nog niet voorbereid op zelfrijdende voertuigen, dus over het algemeen is de bestuurder nog steeds (zelf) aansprakelijk voor het veroorzaken van een ongeval. Het is wel de verwachting dat er wetgeving gaat komen die zal gaan bepalen waaraan een zelfrijdend voertuig minimaal moet gaan voldoen. Vooralsnog is het dus zaak dat u zelf goed blijft opletten in het geval u zich heeft laten verleiden door meneer Musk om een zelfrijdende Tesla aan te schaffen. Immers, als u een zelfrijdend voertuig “bestuurt” en betrokken raakt bij een ongeval, dan bent u als “bestuurder” in beginsel nog altijd aansprakelijk. Bent u echter van oordeel dat de fabrikant verantwoordelijk is voor het ongeval, dan is het aan u om aan te tonen dat het ongeluk te wijten is aan de falende systemen van het voertuig. Heeft u een geschil of heeft u vragen over schade en aansprakelijkheid, aarzel dan niet en neem contact met ons op voor vrijblijvend juridisch advies. CKH Advocaten

Mr. Niels Lubach

Werkgevers en medewerkers bewuster maken van kansen Week van de Mobiliteit richt zich op beweging in loopbaan Beweging maakt fit, dit geldt ook voor een loopbaan. Als mensen te lang blijven zitten zonder beweging, groei of ontwikkeling leidt dit tot stilstand. Die vraag staat centraal tijdens de Week van de Mobiliteit die 30 oktober begint en tot en met 3 november duurt. De Week van de Mobiliteit is een landelijk evenement met als doel om werkgevers en medewerkers bewuster te maken van de kansen die mobiliteit kan bieden. Het is een uniek intersectoraal evenement dat bestaat uit meerdere onderdelen die in vier regio’s in het land worden georganiseerd: werkervaring opdoen, workshops, een arbeidsmarkt en een symposium. Het is mogelijk aan één of meerdere onderdelen deel te nemen. Een van de belangrijkste activiteiten tijdens de Week van de Mobiliteit is de ‘banenuitwisseling’. Diverse bedrijven stellen werkplekken beschikbaar zodat medewerkers kunnen kennis maken met een ander bedrijf of een andere functie. Tijdens een werkdag kunnen ze een kijkje in een andere keuken nemen en ervaren hoe het werkt op een andere werkplek. Een dergelijke uitwisseling van

banen prikkelt, inspireert, roept vragen op, verrast, helpt keuzes te maken en ideeën op te doen. Mobiliteit Steeds meer medewerkers zien dat ze geen baan voor het leven hebben. Mobiliteit

wordt ook steeds belangrijker voor hen. Het besef dat het nodig is om op je toekomst voorbereid te zijn, wordt groter. Regie over je eigen loopbaan. De Week van de Mobiliteit maakt dit tastbaar en concreet. Mede-

werkers kunnen inspiratie opdoen en hun netwerk vergroten. Het biedt ook een prachtige mogelijkheid om in beweging te komen. Naast de banenuitwisseling, zijn er HR-professionals en diverse dienstverleners die workshops verzorgen over actuele uiteenlopende onderwerpen zoals ‘jobcrafting’, ‘het pimpen van je cv’ en ‘het doelgericht inzetten van het ACE netwerk’. Bovendien is er in de week op drie locaties een arbeidsmarkt met onder meer een vacaturewand, een loopbaanspreekuur, een LinkedIn-hoek, een cv-check en een profielfotograaf. Symposium De Week van de Mobiliteit wordt afgesloten met een drietal symposia op de verschillende locaties in het land met als thema: ACE the work Experience; ontmoet, ervaar, werk! Drie keynote sprekers geven verrassende, nieuwe inzichten op het gebied van HR en management en zoeken de verbinding tijdens een interactieve kennissessie. De Week van de Mobiliteit vindt plaats in de vier verschillende regio’s van het ACE netwerk: Rijnmond/Drechtsteden, Arnhem/ Achterhoek/Liemers, Midden- en WestBrabant en Metropoolregio Amsterdam. Deelname is gratis voor werkgevers én medewerkers. Aanmelden voor de ‘banenuitwisseling’, de workshops, de arbeidsmarkt of het symposium kan via www.weekvandemobiliteit.nl.

KvK gaat fraudegevoelige adressen aanpakken De Kamer van Koophandel gaat fraudegevoelige adressen aanpakken. De KvK reageert daarmee op een uitzending van AVROTROS Opgelicht?! Het Handelsregister geeft burgers en ondernemers te beperkt inzicht in de betrouwbaarheid van de bedrijven die ingeschreven staan. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Opgelicht?! hield onder 25.000 mensen over de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel is het met Opgelicht?! eens dat in het register zo min mogelijk adressen moeten staan, waarmee iets niet in de haak kan zijn. Om het register zo zuiver mogelijk te maken, heeft het KvK besloten om te beginnen met permanente data-analyses van risico-adressen. Zo kan bijvoorbeeld een adres dat voor tientallen bedrijfjes gebruikt wordt, sneller en beter onderzocht worden. Het kan gaan om adressen waar de vestiging van een onderneming onwaarschijnlijk is en adressen waar veel

er eerder BTW-nummers zijn ingetrokken. en a-typische mutaties voorkomen. Deze 69 procent van de ondervraagden wil dat vorm van onderzoek naar risico-adressen de KvK laat weten wanneer een persoon is nieuw voor de Kamer van Koophandel. of bedrijf eerder failliet is gegaan. Oplichters Opgelicht?! liet in september in een uitzending zien dat bedrijven geregistreerd staan op aparte adressen, zoals bijvoorbeeld een gevangenis. De KvK roept in het programma op om dergelijke misstanden direct te melden. De KvK neemt de zaak dan in onderzoek. Als blijkt dat gegevens niet kloppen, dan wordt het Handelsregister aangepast. Een inschrijving in het handelsregister zegt, volgens 61 procent van de ruim 25.000 ondervraagden uit de Opgelicht?!-enquête, veel of iets over de betrouwbaarheid van een bedrijf. Door Volg ons op Linkedin, LinkedIn, Facebook, Facebook, Twitter Twitter een KvK-nummer op een malafide website Volg onsFacebook, op: Linkedin, Twitter Volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter te zetten, hebben oplichters gelijk al Toermalijnstraat 1812LinkedIn RL ALKMAAR Facebook, 9A Twitter, een voorsprong. Een meerderheid van t 072 511 40 9A 32 f1812 072RL 511ALKMAAR 53 37 Toermalijnstraat de ondervraagden wil dat de Kamer van t 072 info@ckh-advocaten.nl 511 40 32 f 072 511 53 37 Koophandel hen beter informeert over Toermalijnstraat 9a info@ckh-advocaten.nl de ondernemingen waarmee zij zaken 1812 RL Alkmaar doen. De KvK zou voortaan de krediett 072 511 40 32 f 072 511 53 37 waardigheid van ondernemingen moeten info@ckh-advocaten.nl vermelden en moeten aangeven wanneer


Oktober 2017

15

TLN niet te spreken over mogelijke kilometerheffing De transportwereld is sceptisch over een mogelijke kilometerheffing voor vrachtwagens. Recentelijk meldde de NOS dat diverse partijen uit de sector door de formerende partijen zijn gevraagd om na te denken over zo’n taks. Alle betrokkenen ontkennen echter geconsulteerd te zijn. Volgens een goed geïnformeerde bron heeft alleen belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) een tijd geleden contact gehad met de onderhandelende partijen. Desondanks is zo’n kilometerheffing voor vrachtwagens niet ondenkbaar. De beoogde coalitiepartners D66 en de ChristenUnie stellen in hun verkiezingsprogramma’s een congestieheffing voor. Alleen de VVD weigert categorisch een kilometerheffing in te voeren. Vrijdag wees demissionair VVD-minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de invoering van zo’n taks opnieuw van de hand.

In die jaren heeft H. Veldhuizen Transport zich ontwikkeld tot een gerespecteerde speler op de markt. (Foto: aangeleverd)

H. Veldhuizen Transport al ruim vijftig jaar betrouwbare schakel Met één telefoontje alle transport opgelost Het water van De Poel klotst tegen de kade van het ruime terrein dat H. Veldhuizen Transport inneemt in Zaandijk. Het is de plek, waar het bedrijf al jaren is gevestigd en van waaruit tientallen vrachtwagens hun weg zoeken, niet alleen binnen Nederland, maar ook daarbuiten. Met een uitgebreid netwerk kan H. Veldhuizen Transport inmiddels elke klant bedienen. “Met één telefoontje is alle transport opgelost’’, stelt algemeen directeur André Groot.

De huidige locatie is niet eens ver van de plek waar het in 1966 allemaal begon, met de overname van Korvers Expeditie. “Die zat in Zaandijk aan de andere kant van de brug’’, vertelt Groot, die zelf sinds 1999 werkzaam is bij H. Veldhuizen Transport. “Van daaruit vertrokken de eerste jaren de wagens. Sinds het begin van de jaren zeventig zitten we hier. Het huidige pand is in 1996 neergezet.’’ Netwerk In die jaren heeft H. Veldhuizen Transport zich ontwikkeld tot een gerespecteerde speler op de markt. En dat is niet alleen door het eigen wagenpark, dat inmiddels zo’n vijftig wagens telt. Groot: “We zijn ook partner en aandeelhouder op een tweetal stukgoednetwerken. Het ene netwerk binnen de Benelux telt dertien vervoerders, het andere is VTL, een Duits netwerk met 105 depots, waarvan negentig in Duitsland en de rest in de EU. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je op een paar duizend wagens. En over dat netwerk kunnen wij volledig beschikken.’’ Niettemin is H. Veldhuizen Transport nog altijd een écht Zaans bedrijf. “Dat proberen we ook uit te stralen in de provincie. Ons gebied waarin we voor klanten bezorgen is groter geworden, dus dat geldt ook voor het gebied waarin we klanten zoeken. De meeste klanten komen tot nu toe echter toch uit de Zaanstreek, of groot-Amsterdam.’’

Totaalconcept Er is wel de ambitie uit te breiden, vervolgt Groot. “Daarom ook zijn we aandeelhouder in het Duitse stukgoednetwerk. Wij willen bij de klanten een totaalconcept aanbieden, voor alles wat er te vervoeren is. Dat gaat dus van doosjes tot pallets vol. Niet het internationaal vervoeren is een doel op zich, wel dat totaalpakket. Wij willen klanten ontzorgen. Als zij ons bellen voor vervoer, regelen wij de rest. Van colli tot compleet, van lokaal tot internationaal. Daar is maar één telefoontje voor nodig.’’ Die ambitie is weer een stap voorwaarts na een periode waarin de transportsector het moeilijk heeft gehad. “Het waren zware jaren’’, erkent Groot. “Maar nu is het druk. De volumes zijn er weer. Vervoer per vrachtwagen is voor vrijwel elk transport een optie. Wij werken met allemaal gesloten wagens, zowel kasten als zeilen auto’s, van bestelbus tot en met trekker opleggen en met de focus op distributie van stukgoed.’’ H. Veldhuizen Transport heeft oog voor het Noord-Hollandse bedrijfsleven, dat het jarenlang probeerde te bereiken met een mooie boodschap. “Wij zijn op transportgebied de betrouwbare schakel te zijn tussen de ondernemer en zijn klant. Daar is nog niets aan veranderd. Binnen onze netwerken hebben we voor iedereen en voor elk transport legio mogelijkheden.’’

‘Het draagt niet bij aan het schoner maken van het wagenpark.” Niet te spreken Ook TLN is niet te spreken over de belasting. “We maken ons zorgen over een taks die alleen vrachtvervoerders beprijst en niet alle weggebruikers. Liever hebben we eerst een pilot die de effecten meet”, aldus een woordvoerder. Hij zegt geruchten te horen dat er aan de formatietafel over zo’n belasting voor vrachtauto’s wordt gesproken. “Maar we weten niet hoe concreet het wordt.” EvoFenedex, de brancheorganisatie van verladers en exporteurs, ziet niets in het idee. “Het voert alleen de kosten van het vrachtvervoer op, zonder dat het problemen oplost’, stelt een woordvoerder. ‘Het draagt niet bij aan het oplossen van de files of aan het schoner maken van het wagenpark.” Directeur Ad Toet van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), noemt de truckerstaks ‘niet onlogisch’. “In onze buurlanden bestaat al zoiets. Maar dan maak je wel extra transportkosten. Dus moet je er wel iets tegenover stellen om Nederland aantrekkelijk te houden als vestigingsland.” Bron: NOS/FD De transportwereld is sceptisch over een mogelijke kilometerheffing voor vrachtwagens. (Foto: aangeleverd)


16

Oktober 2017

ONTWIKKELINGSBEDRIJF NOORD-HOLLAND NOORD

Regio wil uitblinken in agri-food, energie, water en toerisme Noord-Holland Noord heeft verregaande ambities om de regio de komende decennia uit te laten blinken op de economische speerpunten agrifood, energie, water en toerisme. Tijdens het congres NHNext in poppodium Victorie in Alkmaar verleden maand werd het ambitiedocument ‘Holland boven Amsterdam’ gepresenteerd aan ondernemers, politici en andere belangstellenden.

“We zijn te bescheiden”, aldus gedeputeerde Jaap Bond die het congres opende en vol overtuiging de potentie van Noord-Holland Noord voor het voetlicht bracht. “De regio heeft vele parels die dit gebied zo sterk maken. Denk bijvoorbeeld aan Petten Nuclear Health, de energieregio Alkmaar, Greenport en Seed Valley. Als we samen ruimte bieden om onze sterke kanten blijven ontwikkelen, leven we in 2040 in een regio die bruist van de innovatie, waar het goed werken en betaalbaar wonen is.”

momenteel als kansrijke regio met ruimte en mogelijkheden. Het heeft onder meer het schoonste water, de beste zaadveredeling, de meeste zonuren en een enorm innovatief ondernemersklimaat. Mede door de aanwezigheid van een regionale uitvoeringsorganisatie (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord), heeft Holland boven Amsterdam

Koers richting 2040 In het document ‘Holland boven Amsterdam 2040’ zetten de regionale gemeenten en de provincie Noord-Holland de koers uit richting 2040. Tegen die tijd moet de regio met haar agri- en foodsector nationaal en internationaal bekend staan om haar sterk innovatieve karakter. De gehele regio is in 2040 energieneutraal en staat dan bekend als ‘proeftuin voor watermanagement’. Op het gebied van toerisme staat Holland boven Amsterdam in 2040 te boek als regio waar alles te vinden is waar Nederland bekend om staat.

alle ingrediënten in huis om antwoorden te bieden op grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering en voedselproblematiek.

Kansrijke regio Direct onder de rook van metropool Amsterdam geldt Noord-Holland Noord

Verregaande ambities regio Noord-Holland Noord gepresenteerd

Sprekers Tijdens het congres spraken drie keynote speakers over de kansen en bedreigingen binnen de regio en wat nodig is om de doelstellingen in 2040 te halen. Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw: “Het gebied heeft veel groeipotentie. 20.000 tot 30.000 extra woningen is reëel. En er is niet alleen groei mogelijk in de stad. Ook in de landelijke gebieden.” Ernst van der Ende, directeur Plans Sciences Group van Wageningen UR, besprak de toekomst van agri-food. Noord-Holland Noord

heeft daarvoor de kennis in huis en bedrijven en agrariërs om dat te realiseren. “Gebruik kennis en technologie en combineer dat met de in Noord-Holland aanwezige sectoren zoals agrifood, energie, water en chemie. Wat een kansen!” Ook Diederik Samsom, oud-Tweede Kamerlid en adviseur bij HVC, uitte zich positief. Hij sprak over duurzame energie. Hij haalde de kansen aan voor de logistieke offshore energy haven in Den Helder vanwege de geplande windparken op zee. “Den Helder staat te trappelen om deze parken te faciliteren. Maar let op: dat geldt ook voor andere regio’s.” Zijn belangrijkste boodschap: “Het gaat goed, maar er is nog heel veel te doen. Leer van elkaar en werk samen. Samen sta je sterk Verschillende sprekers, maar met dezelfde boodschap. Kansen herkennen, recht op het doel af en samenwerken. Jaap Bond: “We hebben vandaag een stip op de horizon gezet. Onze prachtige ambities moeten we samen waar maken. Dat betekent óók over de gemeentegrenzen heen kijken én elkaar iets gunnen.”

Tijdens het congres NHNext in poppodium Victorie in Alkmaar verleden maand werd het ambitiedocument ‘Holland boven Amsterdam’ gepresenteerd aan ondernemers, politici en andere belangstellenden. (Foto: aangeleverd)


Oktober 2017

De provincie Noord-Holland ondersteunt lokale initiatieven voor de aanleg van vaste breedbandverbindingen in het buitengebied. (Foto: aangeleverd)

Provincie ondersteunt aanleg snel internet buitengebied De provincie Noord-Holland ondersteunt lokale initiatieven voor de aanleg van vaste breedbandverbindingen in het buitengebied. Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Snel internet is vandaag de dag een basisbehoefte om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om het verantwoorden van je productie op de boerderij of het maken van je huiswerk, zonder internet gaat het niet.” De provincie ondersteunt kansrijke lokale initiatieven door zich garant te stellen voor de benodigde leningen. Gedeputeerde Bond: “Voor ongeveer de helft van het buitengebied liggen op dit moment lokale plannen klaar om glasvezel aan te leggen. Probleem is het rondkrijgen van de financiering. Met een garantstelling van de provincie kunnen de initiatiefnemers makkelijker een lening krijgen.” Gemeenten en andere initiatiefnemers

17

Serveer uw klanten een perfecte koffiespecialiteit. Met één druk op de knop!

kunnen van 1 september tot 1 december 2017 een aanvraag voor een garantstelling indienen bij de provincie NoordHolland. Motie aangenomen Snel internet (breedband) is een belangrijke voorziening voor de maatschappij. Het zorgt voor sociale en maatschappelijke participatie en versterkt het leef- en vestigingsklimaat voor zowel bewoners als bedrijven. Op 18.000 percelen in het buitengebied van Noord-Holland is nog geen snel internet beschikbaar. In deze gebieden is het voor marktpartijen niet rendabel om snel internet aan te bieden. Dit in tegenstelling tot de meer verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. Gedeputeerde Staten voeren hiermee de motie uit, waarin Provinciale Staten vragen een visie te ontwikkelen op de toekomst van het digitale netwerk van Noord-Holland. Deze motie is 14 november 2016 unaniem door Provinciale Staten aangenomen.

X8

De nieuwe X-serie van JURA is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik op locaties waar dagelijks zo’n 80 koppen koffie worden geserveerd. De koffiemachines uit deze serie kenmerken zich naast een hoge capaciteit - door flexibiliteit, eenvoud en intuïtief gebruik. De geïntegreerde blokkeerfunctie en de vergrendelbare bonen- en waterreservoirs maken de machines uitermate geschikt voor gebruik in zelfbedieningslocaties. X8 Platina (excl. btw.)

e 2.395,-

Verkrijgbaar bij geautoriseerd JURA Professional-dealer: Geels en Co. | Kikkertweg 22 | 1521 RG Wormerveer Tel: 020-62 40 683 | info@geels.nl | www.geels.nl

Alles onder één dak

Integro maakt uw bedrijfswagen functioneel! Met meer dan 20 jaar ervaring in het

beheer gemaakt en kunnen deze snel

praktisch inrichten van bedrijfswagens

en vakkundig gemonteerd worden.

heeft Integro uit Obdam zich ontwik-

Uiteraard is het ook geen probleem

keld tot de specialist op het gebied

wanneer u de montage zelf wilt uit-

van bedrijfswageninrichting, mobiele

voeren. Naast een groot aanbod van

stroomvoorziening, standkachel ver-

direct leverbare inrichtingen en oplos-

warming en bestickering. Praktijk

singen beschikt Integro over een eigen

gerichte oplossingen voor ieder bud-

engineeringsafdeling die elk vraagstuk

get en voor elke denkbare branche.

in een ontwerp kunnen vertalen. Ben

Bij Integro bent U met elk merk en

je benieuwd naar de mogelijkheden?

type bedrijfswagen welkom! Met een

Integro beschikt over een showroom

modern CNC gestuurd machinepark

vol met demo inrichtingen of bezoek

worden laadruimte betimmering,

de website en laat u verrassen door de

antislipvloeren en kasten in eigen

mogelijkheden.

De oplossing voor

functionele mobiliteit!

0226 451001

Integro-groep.nl


18

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Oktober 2017

De provincie Noord-Holland heeft onder de naam Bedrijvig Groen een prijsvraag uitgeschreven om bedrijventerreinen groener en daarmee aantrekkelijker te maken voor mens én dier. (Foto: aangeleverd)

Provincie zoekt Bedrijvig Groen AlcmariA

is een erkend schoonmaakbedrijf en is al

sinds 1988 werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Alkmaar.

Onze opdrachtgevers zitten door heel Noord-Holland, van Den Helder tot Amsterdam en van IJmuiden tot Enkhuizen.

T. 072 564 04 95

www.alcmaria.nl Stichting Normering Arbeid Dé Norm voor betrouwbaarheid

NEN 4400-1

De provincie Noord-Holland zoekt uitvoerbare ideeën om meer groen op bedrijventerreinen te krijgen. Het beste idee wordt op kosten van de provincie uitgevoerd. De provincie Noord-Holland heeft onder de naam Bedrijvig Groen een prijsvraag uitgeschreven om bedrijventerreinen groener en daarmee aantrekkelijker te maken voor mens én dier. De drie beste ideeën worden beloond met een geldprijs van respectieve;ijk € 1.500,-, € 1.000,- en € 500,-. Ook is er subsidie beschikbaar om de drie beste ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Op deze manier draagt de provincie bij aan de biodiversiteit in Noord-Holland.

Belangrijk Groen is belangrijk voor het welzijn van mens én dier. Je vindt het overal. Niet alleen in natuurgebieden, parken en weilanden, maar ook in tuinen, op balkons en langs wegen. En al die groene oases vormen samen belangrijke verbindingsroutes voor vlinders, bijen en andere kleine dieren. Ook de Noord-Hollandse bedrijventerreinen kunnen daar een rol in spelen. Een moestuin naast het bedrijf bijvoorbeeld, een bloeiende bloementuin om in te pauzeren of plantenbakken op het dakterras. Op die manier versterken we met elkaar de biodiversiteit in NoordHolland. Meer informatie www.noord-holland.nl

Welvaart Noord-Holland Welvaart Noord-Holland neemt toe. Dat blijkt uit de ‘Barometer Welvaart en Welzijn’ van de provincie Noord-Holland. Hierin brengt de provincie alle factoren bij elkaar, die bepalend zijn voor welvaart en welzijn. Zo is het gemiddelde inkomen van de Noord-Hollander verder gestegen en de werkloosheid verder afgenomen. De barometer Welvaart en Welzijn is onderdeel van de Economische Uitvoe-

ringsagenda van de provincie NoordHolland. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Deze barometer helpt ons en onze gemeenten de juiste keuzes te maken om onze welvaart, onze leefomgeving en werkgelegenheid structureel te versterken en op lange termijn veilig te stellen.” De barometer Welvaart en Welzijn, te vinden op www.noord-holland.nl, laat in één oogopslag zien hoe NoordHolland ten opzichte van de rest van Nederland scoort op het gebied van

“De ruimte, goede ontsluiting, concurrerende prijzen en centrale ligging in het Noord-Hollandse teeltgebied! Daarom hebben wij gekozen voor vestiging op Bedrijvenpark Breekland.” Niels Boekel, directeur groentegroothandel A.N. Boekel Waarland

ruim opgezette planinrichting centrale ligging in regio Alkmaar innovatieve bedrijven gezamenlijk parkmanagement veel water en groen

de ideale locatie

WWW.BREEKLAND.NL De welvaart Noord-Holland neemt toe. (Foto: aangeleverd)


PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Oktober 2017

19

Anderhalf miljoen banen in Noord-Holland Het aantal banen in Noord-Holland is in 2016 voor het eerst sinds jaren weer gegroeid. De teller staat op 1.487.800. Dat neemt niet weg dat Noord-Holland nog 82.000 werklozen heeft. Jongeren en laagopgeleiden zijn de grootste groep onder de werklozen. De grootste mismatch op de arbeidsmarkt bevindt zich in de ICT en de meest banen bevinden zich in de regio Amsterdam. Dit zijn enkele hoofdconclusies uit het rapport: Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers dat door de provincie NoordHolland is opgesteld. Uit het rapport komt ook goed naar voren, dat het economisch herstel op de Noord-Hollandse Arbeidsmarkt in veel sectoren goed tot uiting komt. Vooral in de regio Amsterdam is dit het sterkst zichtbaar. De sectoren Handel & Horeca, Transport en Zakelijke Dienstverlening springen er uit. Gedeputeerde Adnan Tekin: “Deze cijfers geven mij handvatten om gerichter te acteren op de arbeidsmarkt. We zijn sinds 2015 actief bezig door mooie samenwerkingen op te richten zoals Tech@Connect en Terratechnica in de Kop van Noord-Holland. Maar deze samenwerkingen willen we verder uitbreiden door de hele provincie zodat we van Noord-Holland een nog sterkere,

gezonde en aantrekkelijker arbeidsregio maken.” Kerntaken Regionale economische ontwikkeling is één van de kerntaken van de provincie. Het arbeidsmarktbeleid van de provincie legt de focus op techniek: van de bouw- en installatietechniek tot de creatieve industrie en agri-tech. Techniek raakt alle opleidingsniveaus en vraagt de komende jaren steeds meer van de arbeidsmarkt. De provincie Noord-Holland heeft daarom een actieve rol op zich genomen. Om te zorgen dat jongeren een goed beeld krijgen van de mogelijkheden in de techniek, draagt de provincie bij aan goede voorlichting op scholen en haken we aan op initiatieven die bijdragen aan de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van toekomstige technische beroepen. Een goed voorbeeld is de samenwerking van SHIP (Sluis Haven Informatie Punt) met Techport (regio rond IJmond) waar bedrijven, scholen en overheden samenwerken. SHIP organiseert o.a. workshops aan leerlingen vanaf groep 3 over techniek en techniekonderwijs. Meer informatie over het arbeidsmarktbeleid van de provincie, evenals als het rapport Noord-Hollandse arbeidsmarkt in cijfers vind je op de website van de provincie Noord-Holland, www.noord-holland.nl

nes account VERANTWOORDELIJK ONDERNEMEN

neemt toe economie, demografie, wonen, inkomen & vermogen, werk, opleiding, milieu & leefomgeving en levensgeluk. De provincie loopt hiermee vooruit op de ontwikkeling van een monitor Brede Welvaart door het CBS, zoals in april 2016 door de parlementaire onderzoekscommissie Grashof is geadviseerd aan het kabinet.

Hollandse economie duurzaam aan te jagen. In de Economische Uitvoeringsagenda is € 18 miljoen opgenomen om (duurzame) innovaties van het middenen kleinbedrijf te helpen ontwikkelen. Voor maatregelen die bestaande werklocaties aantrekkelijker en duurzamer maken is ruim € 14 miljoen beschikbaar en voor herstructurering in de glastuinbouw bijna € 10 miljoen.

Economische Uitvoeringsagenda Voor de periode 2016-2019 trekt de provincie € 90 miljoen uit om de Noord-

‘Heerhugowaard, samen ondernemen

Guus Verheijen, Managing Director Bravilor Bonamat Group

in de Stad van Kansen’ www.devaandel.nl

“Kwaliteit en design zijn kernwaarden die we ook via ons pand willen uitstralen. We proberen daarom van

elke locatie iets bijzonders te maken. Reden waarom we een sprinklertank hebben omgebouwd tot een reuzen koffiezetapparaat. Een heuse ‘eyecatcher’ die door de burgemeester is onthuld. Over het verbeteren van de bereikbaarheid via de nieuwe Westfrisiaweg ben ik zeer te spreken. Een tip voor ondernemers die ook in de toekomst willen doorgroeien: koop voldoende grond.”

Kies uw locatie op bedrijventerrein De Vaandel! Voor meer informatie: neem contact op met mw. N. de Groot, telefoon 14072.


20

Oktober 2017

Landelijk kenniscentrum MKB tegen cybercrime De Nederlandse overheid heeft het Digital Trust Centre (DTC) in het leven geroepen. Dit kenniscentrum is vanaf 2018 voor alle mkb-bedrijven beschikbaar. Het DTC richt zich op het verstrekken van informatie over bescherming tegen online aanvallen. 20% procent van alle MKB-bedrijven kreeg in 2016 te maken met een cyberaanval. Hackers proberen data van klanten te stelen, waaronder betaalgegevens van creditcards. Het is vandaag de dag aan de onderneming zelf hoe zij de cybersecurity opzetten. Er zijn op dit moment nog geen wettelijke richtlijnen die de mate

van beveiliging vaststellen. Dit leidt ertoe dat bedrijven de online beveiliging niet als kernpunt voor het bedrijf zien. Het gevolg is dat hackers nog grotendeels vrij spel hebben binnen de digitale wereld. Eerder dit jaar was het al twee keer raak met internationale cyberaanvallen: WannaCry en Petya. Ondanks het feit dat deze twee aanvallen de wereldwijde media hebben bereikt, is dit slechts het topje van de ijsberg. Kamerbrief Hackers proberen op tientallen verschillende manieren om bij data te komen die normaal gesproken goed verborgen moeten zijn. Demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas

Dijkhoff heeft in een Kamerbrief aangegeven dat het kenniscentrum moet leiden tot betere kennis bij het mkb. Dit heeft als primaire doel de online beveiliging van deze bedrijven naar een hoger niveau te tillen. Daarbij functioneert het kenniscentrum vanaf 2018 ook als informatieportaal, waarbij het mkb op de hoogte gehouden wordt van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en nieuwe dreigingen die op het internet spelen. De begroting biedt een bedrag van 26 miljoen euro om de online veiligheid van Nederland te verbeteren. Een bedrag van 2,5 miljoen wordt geïnvesteerd in het kenniscentrum DTC.

Bedrijfsleven NH en non-profit organisaties ontmoeten elkaar SCHAGEN/TUITJENHORN - Er wordt dinsdag 14 november weer volop ‘gehandeld’ tijdens de Schager Beursvloer. De Beursvloer wordt gehouden van 16.00 tot 18.00 uur bij de Ondernemers Centrale aan de Oostwal 2 in Tuitjenhorn. Het wordt de tweede editie van dit evenement, waarop bedrijven hun kennis, mankracht of materialen willen inzetten voor een mooier Schagen en organisaties met een hulpvraag elkaar vinden.

Het doel is zoveel mogelijk matches te maken tussen de hulpvragen van de organisaties en het aanbod van de bedrijven. Aanjager Renate van der Laan: “De bedrijven kunnen rekenen op een tegenprestatie van de organisaties en naamsvermelding in allerlei uitingen rond de beursvloer. Bovendien is de beursvloer niet compleet zonder netwerkborrel, waarbij de ontmoeting tussen bedrijven centraal staat. Kortom, een win-win voor alle deelnemers. Het aanbod varieert van een laptop, kantoormeubilair, serviesgoed tot advies op ICT gebied, een coachingsgesprek en helpende handen voor een klus die geklaard moet worden. Het aanbod van maatschappelijke organisaties loopt uiteen van een lekkere appeltaart tot een vaartocht met de reddingsboot. In elk geval levert het altijd blije gezichten op.”

de laatste netwerkbijeenkomst bij Bejo Zaden in Warmenhuizen werd alvast vooruit gekeken naar de beursvloer. Daar overhandigden voorzitter Henk van Zanten en manager Renate van der Laan een prachtig herinneringsbord van de Schager Uitdaging aan haar founders en vrienden. Aansluitend werd door de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje nog even terug gekeken op het afgelopen succesvolle jaar. Aanmelden is nodig voor zowel de ondernemers als de maatschappelijke organisaties en kan via www.schageruitdaging.nl of Renate van der Laan, tel. 06-22850855, mail renate@schageruitdaging.nl De matchgroep, verantwoordelijk voor de organisatie van de beursvloer. v.l.n.r. Arnold Lindeijer (Carriere Uitzendbureau), Annemarie Lootsma (Lootsma Human Resources), Hans Boshuizen

Geslaagde matches De Schager Uitdaging, organisator, groeit sterk, steeds meer bedrijven en organisaties sluiten zich aan bij dit initiatief. Het aantal geslaagde matches is ook in 2017 onveranderd groot. Op

(Koninklijke Vezet), Hans Bouterse (OFS), Ronald Tesselaar (Bejo Zaden), Frank Blokker (Unive Hollands Noorden), Gerda Venema (Trans4mate), Rikwin van Zanten (AB Vakwerk) en Renate van der Laan (manager SU). (Foto: Jolanda Jacobs)

‘Alleen maar winnaars’ op Westfriese Beursvloer REGIO - ‘Alleen maar winnaars’ is het thema van de aankomende editie van de Westfriese Beursvloer, die donderdag 23 november plaatsvindt in Medemblik. Een half uur na de ontvangst slaat daar om 16.30 uur officieel de gong en ontmoeten bedrijven en non-profit-organisaties elkaar. De portemonnees blijven gesloten, want de handel is gericht op vraag en aanbod van mensen, materiaal, kennis en klussen.

De handel is gericht op vraag en aanbod van mensen, materiaal, kennis en klussen Het evenement wordt door het Vrijwilligerspunt georganiseerd, in samenwerking met de Westfriese Uitdaging, de gemeente Medemblik en een groot aantal partners. De informele beursvloer is voor het bedrijfsleven een uitgesproken gelegenheid om in contact te komen met non-profit organisaties als scholen, clubs, stichtingen en verenigingen. Deze gaan de beursvloer op met een specifieke vraag. Ook bieden zij hiervoor een tegenprestatie aan. Ondernemers uit de regio gaan tegelijkertijd de vloer op met een aanbod. Beide partijen proberen een zo goed mogelijke match te vinden. Als die er is, dan wordt deze officieel vastgelegd door de aanwezige notaris. Na de beursvloer volgt een gezamenlijke borrel. De Westfriese Beursvloer is van 16.00 tot 18.00 uur in het BON-theater aan de Admiraliteitsweg 6 in Medemblik. Geïnteresseerde bedrijven en non-profitorganisaties kunnen zich aanmelden op www.vrijwilligerspunt.com/ evenementen/beursvloer

Driekwart ondernemers vindt duurzaamheid belangrijk Het lijkt erop dat het bedrijfsleven steeds meer openstaat voor duurzame veranderingen. Maar hoe belangrijk vinden ondernemers duurzaamheid nou echt, in vergelijking tot bedrijfsgroei en winst? Nederland In Bedrijf zocht het uit en vroeg aan ruim duizend ondernemers hoe belangrijk zij duurzaamheid vinden. Wat blijkt? Ondernemers vinden duurzaamheid echt belangrijk. Maar liefst driekwart van de ondernemers geeft aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Daarmee komt het onderwerp op plek drie in het onderzoek. Ondernemers vinden allereerst winst belangrijk (82%) vervolgens sociale betrokkenheid (80%) en op de derde plek komt dan duurzaamheid. Het is bijzonder om te zien dat oudere ondernemers er minder belang hechten aan duurzaamheid dan jongere ondernemers. Zo vindt binnen de groep jongvolwassenen ruim 85% duurzaamheid belangrijk terwijl dit bij de 50 plussers maar 67%.


Oktober 2017

21

Nieuwe stichting NL International Business van start Professionaliseren van de handelsbevordering, extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) én het samen met de overheid slimmer bewerken van groeimarkten in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dat is het doel van de nieuwe Stichting NL International Business die per 1 oktober officieel van start ging

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Wij zijn verheugd dat we Edo Offerhouse hebben kunnen aantrekken met zijn lange ervaring in groeimarkten. Nederland is een handelsland, maar met name op de markten buiten Europa laten we kansen liggen. Hier heeft de stichting samen met de Nederlandse ambassades een belangrijke taak om daar verandering in te brengen. Zo kunnen we samen met onze partners ook zorgen, dat onze kennis op veel meer plekken in de wereld problemen oplost op terreinen waar wij sterk zijn zoals water en logistiek of klimaat.” Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland: “Met name het MKB moet profiteren van het werk van de nieuwe stichting door onder andere laagdrempelige economische missies, de vorming van consortia van MKB-bedrijven en bijvoorbeeld online matchmaking. Door de netwerken van de overheid en het bedrijfsleven via de stichting bij

elkaar te brengen kunnen we juist het mkb vleugels geven.” VNO-NCW NL International Business is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, evofenedex en FME. De stichting moet de activiteiten van de private partijen die actief zijn in de handelsbevordering beter op elkaar afstemmen. Daarnaast is er intensievere publiekprivate samenwerking nodig bij bijvoorbeeld het verzamelen van informatie over kansen in groeimarkten en een betere follow-up van handelsmissies en samenwerking met de posten. Met de stichting en diverse andere maatregelen moet Nederland in 2030 40 procent van het nationaal inkomen in het buitenland kunnen verdienen. Nu is dat nog ongeveer 32 procent.

Edo Offerhouse. (Foto: aangeleverd)

Steeds groter deel doet de boekhouding online De overgrote meerderheid van de zzp’ers en kleine ondernemers (89%) houdt de boekhouding zelf bij. De helft schakelt hierbij incidenteel de hulp van een boekhouder of accountant in. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een jaarrekening of voor de jaarlijkse belastingaangifte. Slechts een op de tien zelfstandigen besteedt de administratie nog volledig uit. Helder milieueffectrapport voor verbinding A8 - A9. Drie varianten scoren positief op bereikbaarheid en leefbaarheid. (Foto: aangeleverd)

Helder milieueffectrapport voor verbinding A8-A9 De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport met drie mogelijke inrichtingen voor de verbinding tussen de A8 en de A9 beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. De drie varianten scoren positief op bereikbaarheid en leefbaarheid. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de Provinciale Staten van NoordHolland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nll. Het plan De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen willen de bereikbaarheid en de leefbaarheid rondom Krommenie,

Wormerveer en Assendelft verbeteren door een nieuwe wegver-binding tussen de A8 en de A9 aan te leggen. Voordat Provinciale Staten over het nog op te stellen provinciaal inpassingsplan besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder zijn zeven alternatieven onderzocht. De Commissie adviseerde om drie alternatieven verder uit te werken. Dat is in dit rapport gebeurd. De provincie heeft, namens samenwerkende partijen, aan de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. De Commissie vindt het rapport helder en overzichtelijk. Het wordt onderbouwd met omvangrijke bijlagen. Voor elk van de overgebleven drie alternatieven is één variant uitgewerkt. Daarbij is duidelijk aangegeven welke andere oplossingen zijn afgevallen en om welke reden. Uit het rapport blijkt dat de drie varianten op bereikbaarheid en leefbaarheid positief scoren. De Commissie vindt dat er met dit rapport een goede milieubasis ligt voor een keuze voor het voorkeursalternatief.

Dit blijkt uit onderzoek van International Card Services (ICS) onder ruim 500 Nederlandse zzp’ers en ondernemers met maximaal twintig werknemers. Van de respondenten die de administratie in eigen beheer hebben maakt een derde (31%) gebruik van online boekhoudsoftware. Van de ondernemers die hun boekhouding online bijhoudt, is een derde in de afgelopen twee jaar overgestapt op de online tool. Belangrijkste redenen om over te stappen op een online boekhoudmethode zijn gemak (56%), overzichtelijkheid (52%) en zelf grip houden op de financiën (42%). Opvallend is dat boekhouden via een app niet erg in trek is, voor slechts 10% is dit een trigger om over te stappen op een online tool. De online programma’s worden met name op de computer gebruikt. Goedkoop en snel Kostenbesparing is een andere belangrijke reden om gebruik te maken van een online boekhoudtool. Een op de vijf respondenten geeft aan dat zij gebruik maken van een online programma, omdat zij een boekhouder of accountant te duur vinden. Bijna de helft (44%) van de zelfstandigen die de administratie (gedeeltelijk) zelf bijhoudt, is hier gemiddeld minder dan één uur per week aan kwijt. Een derde is hier wekelijks één tot drie uur mee bezig.

Ondanks de toenemende digitalisering is de spreekwoordelijke ‘schoenendoos met bonnetjes’ nog niet compleet van het toneel verdwenen. Ruim een kwart van de ondernemers die de administratie (gedeeltelijk) uitbesteedt, houdt bepaalde financiële zaken nog altijd op papier bij en levert alle bonnen en documenten in een doos aan bij de boekhouder.

Economie MRA herstelt zich krachtig De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft zich krachtig hersteld van de recessie die bijna tien jaar geleden begon. Dit blijkt uit de Economische Verkenningen MRA waarin de staat van de economie van de MRA in cijfers en analyses wordt belicht. De economie van de MRA groeit verder dit jaar naar verwachting met 2,5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar fors tot 6,5 procent en naar verwachting zelfs naar 5,9 procent in 2017. De economische structuur van de MRA is sinds de bankencrisis veranderd. Niet langer is de financiële sector één van de belangrijkste groeimotoren. De MRA is nu gespecialiseerd in groothandel, specialistische zakelijke diensten (zoals juridische dienstverlening) en overige zakelijke diensten (waaronder uitzenden reisbureaus). De MRA is bijzonder in trek bij startende bedrijven, vooral in de zakelijke dienstverlening. De veranderende sectorstructuur laat zien dat de MRA weerbaar en wendbaar is: de recessie werd mede opgevangen door nieuwe economische activiteiten. De MRA telt nu bijna 2,5 miljoen inwoners en ook dit aantal blijft groeien.


22

Oktober 2017

‘Alle aangesloten kantoren voldoen aan kwaliteitseisen’ Keuze voor NOAB is keuze voor professionaliteit “Als ondernemer wil je niets liever dan dat de afhandeling van de boekhouding in vertrouwde en kundige handen is. Dat mankeert er tegenwoordig nogal eens aan�, Oktober 2014stelt Miranda Vos. Niet voor niets is ze met haar administratiekantoor HVA aangesloten bij de NOAB, waarvan ze zelf bestuurslid is. “Aansluiting bij de NOAB is een garantie dat het werk professioneel wordt verricht.’’

22

MET EEN NOAB-KANTOOR KOMT DE ZAAK IN ORDE Het kwaliteitskeurmerk ‘Noab Lid’ is maatgevend in de administratieve en ďƒžscale dienstverlening. NOAB is een landelijk netwerk van 1.000 kantoren met ruim 100.000 MKB-Ondernemers als tevreden klant. MKB-ondernemers nemen risico’s, maar bij voorkeur niet bij de keuze van hun administratieve en ďƒžscale dienstverlener. Kijk voor actuele informatie op

www.noab.nl

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Het is de landelijke brancheorganisatie met het hoofdkantoor in Den Bosch en in totaal meer dan duizend aangesloten kantoren, ook in Noord-Holland. “En dat aantal groeit nog steeds’’, verzekert Vos. Niet vreemd, want de NOAB richt zich voornamelijk op MKB en ZZP’ers. “Dan hebben we het over negentig procent van de Nederlandse ondernemingen. Het grootbedrijf vormt slechts een klein deel.’’ Belangen De brancheorganisatie behartigt de belangen van de aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren. “Daarnaast is het lidmaatschap van de NOAB echt een kwaliteitskeurmerk. Ieder kantoor moet voldoen aan bepaalde voorwaarden en opleidingseisen.’’ Eenmaal aangesloten, zorgt de NOAB ervoor dat de kantoren volledig up-todate blijven om zo hun werk optimaal te kunnen doen. Zo zijn er per halfjaar liefst 75 mogelijkheden tot educatie of bijeenkomsten, die voorzien in het verstrekken en updaten van kennis. Dat is hard nodig, stelt Vos. “Want in de accountancy is echt iets gaande. Een digitale revolutie. Het handmatig verwerken van de boekhouding is over. Sterker, over een jaar of tien bestaat het beroep boekhouder niet eens meer. Dat zegt een heleboel over de kant die we op gaan. De NOAB probeert mede de toekomst te plaveien voor wat betreft digitalisering. De kantoren worden daarin goed ondersteund.’’

Digitalisering Door de digitalisering gebeurt straks alles door machines, vervolgt Vos. “Daarom is het belangrijk dat je in staat ben het gesprek met de ondernemer aan te gaan, dat je een sparringpartner voor die ondernemer kunt zijn. Dat is heel iets anders dan heel basaal een boekhouding inkloppen. De NOAB-kantoren zijn in staat de ondernemer bij de hand te nemen en mee te sparren over wat die zoal tegenkomt in het ondernemerschap.’’ Dat is een ontwikkeling die voor een individueel kantoor nauwelijks bij te houden is. “Zeker niet qua kennisvoering. En juist die kennis is de grondslag

om geld te kunnen verdienen voor de klanten.’’ Ze ziet met lede ogen aan hoe niettemin avondboekhouders en beunhazen een dramatische kwaliteit leveren. “Het is echt jammer dat iedereen een bordje aan de muur kan spijkeren en zich administratiekantoor kan noemen. Er zit daardoor momenteel veel kaf tussen het koren en de klant is daarvan uiteindelijk de dupe. Als het gaat om kwaliteit, opleidingsniveau, garantie en beroepscode, zijn NOAB-kantoren de krenten in de pap. Echt een garantie voor professionaliteit. En dat is wat elke ondernemer wil.’’

“Als ondernemer wil je niets liever dan dat de afhandeling van de boekhouding in vertrouwde en kundige handen is�, stelt Miranda Vos.

TROMP financiĂŤle dienstverlening

Administraties, boekhoudingen en belastingzaken voor het MKB !

Uw partner in accountancy Vitali & Van de Graaf FinanciĂŤle & Fiscale en Belastingadviseurs Kijk op onze websiteAdviseursAdministratieVitali & Van de Graaf voor MKB en ZZP-er jaar Zekerheid in Kwaliteit Administratieen Belastingadviseurs & Van de Graaf FinanciĂŤle & Fiscale BegeleidingAl mĂŠĂŠr dan 25 Vitali J. Duikerweg AdministratieBelastingadviseurs Uw slagvaardige M.K.B.-partner voor MKB van A2tot Z Al mĂŠĂŠr dan 25 jaarenZekerheid in Kwaliteit voor o.a. uw: Al mĂŠĂŠr dan 25 jaar Zekerheid in Kwaliteit 1703 DH(Salaris)administratie Heerhugowaard Uw slagvaardige M.K.B.-partner t 'JOBODJÂťMF FO TBMBSJTBENJOJTUSBUJF (Salaris)administratie Postbus 55 o.a. uw: Uw slagvaardige M.K.B.-partner t +BBSSFLFOJOH voor Belastingzaken Belastingzaken voor o.a. uw:en salarisadministratie • FinanciĂŤlet #FMBTUJOHBBOHJGUFO [BLFMJKL QSJWš

1700 ABOnline Heerhugowaard Online boekhouden boekhouden • Jaarrekening FinanciÍle- en salarisadministratie t %FTLVOEJH GJOBODJFFM FO GJTDBBM BEWJFT •

Financieel advies t #FHFMFJEJOH BVUPNBUJTFSJOH • Belastingaangiften Jaarrekening K.v.K. Alkmaar: 37065137 • (zakelijk/privÊ) • Schenk- en erfbelasting • Deskundig Belastingaangiften (zakelijk/privÊ) • financieel en fiscaal advies 072 5720088 Bezoek ook onze website: www.vitali.nl • Begeleiding Deskundig financieel en fiscaal advies • automatisering %%%& ' & www.larcade.nl Alkmaar - Heiloo - Castricum Mosselaan 69, 1934•• RASchenkMossel 11 • 1723 HZ Noord-Scharwoude www.trompheiloo.nl Begeleiding automatisering Egmonden a/derfbelasting Hoef ( ) * +,-"././+0+ info@larcade.nl 460 Telefoon Bezoek (072) 506ook 37 98onze website: www.vitali.nl Tel.: 0226 - 34 02 70 • Fax: 0226 - 34 02 71 Kennemerstraatweg Bezoek ook onze website: www.vitali.nl www.trompheiloo.nl 1851 NG Heiloo Mosselaan 69, 1934 RA Egmond a/d Hoef Telefoon (072) 37 98 a/d Hoef Telefoon: Mosselaan 69, 1934 RA506 Egmond Telefoon: 072-5353060 072-5353060 " # " $ !

Telefoon (072) 506 37 98

Investeringen in wegen en vaarwegen Nederland staat wereldwijd op de derde plek van landen met de beste infrastructuur. Afgelopen jaren is er ruim 700 km extra aan rijstroken aangelegd. Met de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport dat is aangeboden, komt daar tot en met 2031 nog minstens 1000 kilometer bij.

In 2018 investeert IenM 2,6 miljard euro in het hoofdwegennet. Grote wegprojecten waaraan in 2018 gewerkt wordt zijn de Rijnlandroute, de Rotterdamsebaan, de projecten Zuidasdok, de A10-knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel, A1 Apeldoorn - Azelo en de A15 Papendrecht -Sliedrecht. Daarnaast worden nieuwe weggedeelten opengesteld,

waaronder de delen van de verbrede snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere, de N18 Varsseveld Enschede en de A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - Bunschoten. Voor onderhoud en aanleg van vaarwegen is in 2018 965 miljoen beschikbaar. Voor onderhoud en aanleg van vaarwegen is in 2018 965 miljoen beschikbaar. (Foto: aangeleverd)


Oktober 2017

STARTERS

ASSENDELFT

KOOG AAN DE ZAAN

WIJDEWORMER

• Cebro Incasso

• RiVi Concern

• Gevaro Productions

BEVERWIJK

KROMMENIE

WORMERVEER

• • • • •

• 3y Goods • Hoveniek

• Brai Import Export • Cosimo Bouw • YONI’S

MEDEMBLIK

ZAANDAM

BOVENKARSPEL

• RTD Communications • Strijder Cars & Services

• Jerry Stolwijk • Christine Gaglione

Tk balloons4you Adrian Bouw Support La porte de mes rêves JKbouwsupport TOEBA

LIMMEN

• Ufuk Klussenbedrijf

Van 16-08-2017 t/m 27-09-2017 (Bron: KvK)

PURMEREND

ZAANDIJK

DEN HELDER

• Bouw Brothers

ALKMAAR

• PCdeHaes

• • • •

• • • • • • •

HEERHUGOWAARD

SCHAGEN

• DSAP Techniek

• Klussenbedrijf Galka • Sjaak Vrieling Bedrijfsadvies

• Abyd auto onderdelen

FAILLISSEMENTEN

HEILOO

• IN BLOOM

• MVM Design

T VELD

HOORN NH

• N.T. Klussenbedrijf

• Bonilla belastingen • DH Veldwerk • Inventitee

VELSEN-NOORD

SKRIPTS MKS Thai restaurant Super Thai Renmaster B’equipped van leeuwen Autorestauratie Wygrala Bouw Hayk Tegelzettersbedrijf

ANDIJK • Allround service Jong

• Zinaps

HEEMSTEDE

Onderhouds bedrijf Jessie-Joy BeYouTiful By Celine Kalyan Services Natascha Chandansingh Verloskundige

SPANBROEK

• Patbud Miszewski

23

ZUIDOOSTBEEMSTER • Maria Slaman

ZWAAG

Van 16-08-2017 t/m 27-09-2017 (Bron: KvK) PURMEREND • Lunchroom de Baanstee

Belangrijkste wetswijzigingen voor MKB’ers sinds 1 juli 2017 Een aantal wetswijzigingen zijn per 1 juli ingegaan. De belangrijkste voor MKB’ers staan hier op een rij. 1. Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen Om onredelijke lange betaaltermijnen tegen te gaan is het vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk om een betaaltermijn langer dan 60 dagen af te spreken. Dit geldt voor grote ondernemingen die een overeenkomst sluiten met zzp’ers en/of het midden- en kleinbedrijf. Heeft u een overeenkomst met een groot bedrijf waarvan de betaaltermijn langer dan 60 dagen is? Deze wordt nietig verklaard en omgezet in een termijn van 30 dagen. Daarnaast is de afnemer wettelijk rente verschuldigd als de factuur na deze termijn van 30 dagen niet is voldaan. 2. Wijziging pensioen in eigen beheer Heeft u als MKB’er een bv? Dan kan het zijn dat u pensioen heeft opgebouwd in uw eigen onderneming. Per 1 april jl. is het wetsvoorstel ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ van kracht. Hierdoor is pensioenopbouw per 1 juli 2017 niet meer mogelijk. Het opgebouwde pensioen kunt u via een regeling afkopen en vrij maken. U kunt er ook voor kiezen uw opgebouwde pensioenrechten om te zetten in een oudedagsverplichting. U heeft hiervoor 3 jaar de tijd (2017, 2018 en 2019). 3. Vergoeding bij storing internet en telefoon Internet- en telecombedrijven moeten bij storingen van mobiele en vaste internet- en telefoondiensten hun (zakelijke) klanten compenseren. Compensatie wordt per 1 juli 2017 verplicht bij een storing die langer duurt dan 12 uur. De vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. Het internet- of telecombedrijf kiest zelf de vorm van compensatie. Zoals extra beltegoed of teruggave van een deel van het abonnementsgeld. De klant moet hiermee wel akkoord zijn. Het internet- of telecombedrijf moet de compensatieregeling opnemen in de

algemene voorwaarden. 4. Nieuwe pachtnormen 2017 Voor MKB’ers met een akkerbouw- of melkveebedrijf is het goed om te weten dat er per 1 juli 2017 nieuwe pachtnormen van kracht zijn. Nederland kent 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. In alle pachtprijsgebieden dalen de pachtnormen 2017 ten opzichte van de pachtnormen 2016. Alle wetswijzigingen en nieuwe regels Wilt u meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app. Bron: KvK

Langer dan 12 uur storing op internet of telefoon? Dan is compensatie mogelijk. (Foto: Shutterstock)

ICT-opleiding biedt bijna 100% baangarantie Van de honderd HBO- of universitair geschoolden tussen 25 en 35 jaar hebben er 93 een baan: ze werken als werknemer of zelfstandige. Technische beroepen scoren sowieso bovengemiddeld, en voor afgestudeerde ict’ers is de baangarantie zelfs bijna 100%. Van de honderd HBO- of universitair geschoolden tussen 25 en 35 jaar hebben er 93 een baan. (Foto: aangeleverd)

Het hoogst is het aandeel werkende hoogopgeleiden met een opleiding in de informatica (een topscore van 96%), de techniek en de bouwkunde (95%). Wie een technische opleiding afrondt, is dus vrijwel zeker van een baan. Overigens werkt niet iedereen die een technische opleiding heeft afgerond, ook in een

beroep dat direct aansluit bij die opleiding: van de technisch-geschoolden is ongeveer de helft werkzaam in een technisch of ICT-beroep. In andere sectoren liggen die percentages hoger. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


FORD TRANSIT

“Een afgetekende overwinning met een fraai totaalpakket!” (Jurycommentaar)

• Nieuwe schone en zuinige Euro 6 motoren • Beschikbaar in 6 voertuigafmetingen • Keuze uit voorwiel-, achterwiel- en vierwielaandrijving • Nu leverbaar met automaat

VANAF € 22.625,-

Full operational lease* nu vanaf € 395,- per maand of € 92,- per week

☎ 088-1800 300

Alkmaar · Beverwijk · Den Helder • Heerhugowaard Purmerend · Schagen · Zaandam · Zwaag

klantencontact@dekkerautogroep.nl

www.facebook.com/dekkerautogroep

www.twitter.com/dekkerautogroep

* Prijs excl. BTW/BPM en afleveringskosten. Ford Lease Full Operational Lease tarief op basis van 72 maanden, 20.000 km/jr. en excl. BTW. Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn voorbehouden. Zie voor verkoopvoorwaarden www.ford.nl.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.