Almere Zaken juli 2019

Page 1

Almere zaken is het magazine voor ondernemend Almere

Jaargang 8 Juli 2019 Uitgave 3

Pagina 3

Pagina 5

Pagina 9

Pagina 13

Marktlieden willen meer branchering

Geld voor internationaal ondernemerschap

Wat kunnen bedrijven leren van succes Ajax?

Almeerse zakenvrouwen in de prijzen

Walter Manshanden onderzocht vestigingsklimaat Almere

‘Terug naar de menselijke maat’ Almere is te groot en te strak ontworpen. Ondernemers komen elkaar nauwelijks ‘zomaar’ tegen. Terwijl juist met die informele ontmoetingen nieuwe bedrijvigheid ontstaat. Om dat te creëren moet de stad gemengde gebieden ontwikkelen waarin woon- en werkfuncties bij elkaar worden gebracht.

nieuwe ontwikkelingen die voor een vliegwieleffect kunnen zorgen. De kansen liggen mijns inziens daarbij vooral bij ICT en moderne elektrotechniek. Zoals het bedrijf Alfen, op de Vaart. Het is belangrijk dat grotere bedrijven daarbij samenwerken samen met onderwijs en met de gemeente. Daar wordt overigens al goed over nagedacht in Almere.”

Onderzoeker en econoom Walter Manshanden van NEO Observatory heeft vorig jaar het vestigingsbeleid van Almere voor bedrijven in kaart gebracht. De gemeente wil graag met zijn bevindingen (zie kader) aan de slag. Manshanden geeft aan meerdere gemeenten adviezen. Almere vormt – als nieuwbouwstad - een uitzondering op steden die zich op natuurlijke wijze ontwikkeld hebben. “Vroeger ontstond bedrijvigheid vanuit het centrum”, legt Manshanden uit. “Ondernemers zochten elkaar op, leverden goederen en diensten aan elkaar. Na werktijd dronken ze samen informeel een biertje. Zo ontstonden samenwerkingen waarvan een aantal succesvol werd.”

Kennisinfrastructuur Maar misschien wel het belangrijkste aandachtspunt is het opzetten van een Kennisinfrastructuur. “Netwerken van kennisen ondernemerschap van bedrijven met onderwijsinstellingen zorgen steeds vaker voor economische groei van een stad”, zegt Manshanden. “Almere blijft hierin achter. De verwevenheid tussen bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen moet absoluut worden vergroot. Ook hier geldt dat gemengde gebieden een cruciale rol spelen. Je haalt niet zomaar een grote onderwijsinstelling binnen. Zoiets moet groeien. Bij voorkeur op het gebied van techniek en economie.

Almere ontbeert een dergelijke ontwikkeling, stelt Manshanden. “De stad is eind vorige eeuw georganiseerd gebouwd: je woont op plek A, werkt op plek B en daartussen leg je wegen aan. Buiten die agglomeraties werden bossen aangelegd. Stedenbouwkundig wellicht ideaal, maar voor het ontstaan van zakelijke netwerken is het minder gunstig.” ‘Klassiek Bouwen’ Mede om die reden komen steeds meer ontwikkelaars en architecten tot een andere visie. “Ik noem dat Klassiek Bouwen”, zegt Manshanden. “Woon- en werkgebieden

Uw partner voor uw zakelijke lunches! Bestel voor 10.30 uur dan bij lunch geleverd Cube Centre, Veluwezoom 7 036-8444100

www.saporito-broodjes.nl

Stedenbouwkundig is Almere wellicht ideaal, zegt Manshanden, ‘maar voor het ontstaan van zakelijke netwerken is het minder gunstig.’ (Foto: Rien Moolhuizen)

worden met elkaar gemengd. Zo ontstaat ruimte voor ontmoeting, zoals vroeger. De menselijke maat komt terug. Mijn advies aan Almere is om die voorwaarden te creëren. De effecten daarvan zijn overigens niet direct merkbaar. Dat duurt minstens wel een jaar of vijf.” Zoals bekend gaat de gemeente Almere het stationsgebied op de schop nemen. Omliggende bedrijventerreinen worden herontwikkeld tot woongebieden voor kleine huishoudens, gelardeerd met kleine bedrijvigheid. “Dat is precies wat ik bedoel: kleinschalig werken vanuit het centrum”, zegt Manshanden. “Je bouwt voor mensen, niet voor kantoren. Dan ontstaat vanzelf bedrijvigheid. Kijk daarbij ook goed naar de infrastructuur: een kleine aanpassing in de looproute kan grote gevolgen hebben. Het gaat erom dat er een logisch geheel

ORIGINELE BEDRIJFSUITJES Van adrenalinekick tot jeepsafari. Van lekker loungen op het water tot een buitenvoorstelling.

vvvalmere.nl

ontstaat, met kansen op ontmoeting. ” Leegstaande panden Een andere opmerkelijke conclusie van Manshanden: heb het lef om verlaten bedrijfspanden een poosje leeg te laten staan. “Er staat altijd wel een creatieve geest op met een goed plan. Kijk bijvoorbeeld naar het oude Sphinx-terrein in Maastricht: de fabriek stond lang leeg, maar is nu een gebied waar nieuw ondernemerschap, cultuur en stads wonen elkaar ontmoeten. Een voorbeeld voor Almere.” Philips Waar Philips het vliegwiel was voor de ontwikkeling in Eindhoven en de omroepen voor Hilversum, heeft Almere geen historische aanjager. Manshanden: “Almere moet zich dus vooral richten op kansrijke

LEASE EN SHORTLEASE Omroepweg 15 ONDERHOUD Omroepweg 15 1324 KT Almere Omroepweg 15 1324 KT Almere 036 534 65 50 1324 KT Almere 036 534 65 50 info@garageroos.nl 036 534 65 50 info@garageroos.nl www.garageroos.nl info@garageroos.nl www.garageroos.nl www.garageroos.nl

Boodschap In zijn analyse van Almere komt de onderzoeker tot een helder inzicht: “Ik heb gemerkt dat men in Almere de boodschap eigenlijk wel kent: ondernemers moeten elkaar informeel, ongedwongen ontmoeten. Maar de stad is te groot, letterlijk. Ook qua oppervlakte. Almere moet durven de oorspronkelijke opzet los te laten. Het gaat om ontmoeten, de menselijke maat terugbrengen. Wonen en werken bij elkaar brengen. Dat je samen een biertje of kop koffie drinkt en graag nog een tweede bestelt. Daar gaat het om: de menselijke maat.” Lees verder op pagina 3

Ook in Almere De Huchtstraat 12 1327 EB Almere 036-2052006 www.sligro.nl


02

Juli 2019

De Brexit en de gevolgen voor transportsector Het Verenigd Koninkrijk heeft 23 juni 2016 ervoor gestemd om de Europese Unie te verlaten. Deze zogenoemde Brexit heeft veel gevolgen voor de transportsector. Met 8% van de Nederlandse export is het Verenigd Koninkrijk de tweede handelspartner van ons land. Zet je dit om in cijfers dan exporteren wij voor circa 38 miljard euro aan goederen naar dit land, terwijl er voor 21 miljard euro aan goederen geïmporteerd wordt. Gezien de importantie van het Verenigd Koninkrijk als handelspartners van Nederlandse bedrijven is de Brexit een echt hoofdpijndossier. Cargorilla Logistics is continu op de hoogte van de laatste douaneontwikkelingen omtrent de Brexit. Een woordvoerder vertelt: “Juridische contracten zijn misschien niet het eerste waar je aan denkt bij de Brexit. Het is echter zeer belangrijk om deze na te gaan lopen en waar nodig deze te herzien. Veel juridische contracten binnen de transportwereld zijn op dit moment enkel geldig voor export en import binnen de Europese-Unie. Als de Brexit éénmaal definitief is, behoort het Verenigd Koninkrijk echter niet meer tot de EU. Er zijn verschillende manieren om juridische contracten Brexit proof te maken. Pas de ‘materiëlematerial adverse change’ clausule toe in het contract. Hiermee kun je opnieuw over een langlopend commercieel contract onderhandelen vanwege een onvoorziene verandering in de omstandigheden, in dit geval de Brexit. Besteed in langlopende contracten afgesloten met een partner bijzonder aandacht aan wie verantwoordelijk is voor extra belastin-

(Foto: AdobeStock)

gen of douanekosten na de Brexit. Controleer het territoriale bereik van de belangrijke contracten. Beperkingen in territoriaal bereik zijn heel gebruikelijk met betrekking tot concurrentiebedingen of in distributiecontracten. Indien het territoriale bereik van een contract (clausule) beperkt is tot ‘de EU’ kan er onzekerheid zijn of dat nog steeds het Verenigd Koninkrijk omvat na de Brexit.” Fiscale en economische gevolgen De Brexit zal gepaard gaan met de nodige fiscale en economische gevolgen die door zullen werken in het Verenigd Koninkrijk zelf, maar ook in de landen die handel bedrijven met het land. “We zetten een paar fiscale en economische gevolgen voor u op een rijtje. Veel economen voorspellen een devaluatie van de Britse pond van zo’n 15 tot 20%. Deze devaluatie zal een grote impact op de financiële markten en prijzen in het Verenigd Koninkrijk. Door de devaluatie zullen er minder producten ingevoerd worden

door bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze bedrijven zal het namelijk duurder worden om producten in te voeren. De devaluatie van de Britse pond heeft wel als gevolg, dat Britse producten goedkoper worden voor de EU-landen en dat er dus meer goederen uit het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd naar het vasteland. Nultarief Ook na de Brexit blijft het BTW nultarief gelden. Echter zullen de formaliteiten wel wijzigen, omdat er geen sprake meer is van een zogenaamde intracommunautaire levering. Bedrijven kunnen nog wel voor het nultarief in aanmerking komen, maar dan dient men wel zo veel mogelijk bewijsstukken te kunnen overleggen waaruit blijkt dat de goederen zijn uitgevoerd. Denk aan een exemplaar van vervoersbescheiden, van uitvoeraangiften uit de EU, kopieën van vrachtbrieven, correspondentie met de buitenlandse afnemer en kopiefacturen ten name van de buitenlandse afnemers

Douane Op dit moment behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de Europese Unie waardoor het nog lid is van de douane-unie. Hierdoor zijn in principe dezelfde regels en tarieven in elke lidstaat van toepassing. Een douane-unie heeft vele voordelen voor haar leden. Goederen kunnen worden vervoerd naar andere lidstaten zonder verdere betaling van douanegelden of verdere douaneformaliteiten als deze in ‘vrije circulatie’ zijn. Dit houdt in dat alle invoerrechten zijn betaald en alle invoerformaliteiten zijn vervuld. Alle EU-lidstaten hanteren dezelfde externe tarieven jegens derde landen. Hierdoor profiteren alle lidstaten van de preferentiële tarieven die overeen zijn gekomen in het kader van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU. Echter, als de Brexit éénmaal een feit is, vervallen bovenstaande voordelen. Een aantal douanegevolgen van de Brexit. Er zullen invoerrechten betaald moeten worden voor goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Deze rechten worden berekend over de douanewaarde, bestaande uit de aankoopwaarde van de goederen en de vracht- en verzekeringskosten tot aan de binnenkomst van de goederen in de EU. Tevens zal het Verenigd Koninkrijk ook invoerrechten gaan heffen over Nederlandse producten. Er zal bij de import en export met het Verenigd Koninkrijk vaker een vergunning als het EUR1-Certificaat nodig zijn. De Sagitta-codes worden ingevoerd. Dit zijn wettelijke codes die door de computersystemen worden gebruikt bij de douane aangifte van goederen. Bron: www.cargorilla.nl

Elke 2 donderdag van de maand e

TE HUUR: FRAAIE WINKELRUIMTE IN HET CENTRUM VAN ALMERE-HAVEN

NU MET AANTREKKELIJKE HUURKORTING! Nette winkelruimte van 174 m² op uitstekende locatie Adres: Markstraat 22 in Almere-Haven

GooiseNetwerkBorrel

Ook voor Almeerse ondernemers Van 17.00 uur tot 20.00 uur in het NH Hotel in Naarden voor ondernemers, managers, directeuren en collega’s die hun netwerk willen uitbreiden. De GooiseNetwerkBorrel is een gezellige, kwalitatieve no nonsens en informele zakelijke netwerkbijeenkomst met wisselend programma, die 10 x per jaar wordt georganiseerd. Bent u nog geen member en wit u een bijeenkomst bijwonen? Meld u dan nu aan als introducé via: contact@gooisenetwerkborrel.nl of via 1 van de members. Voor meer informatie en de voorwaarden: www.gooisenetwerkborrel.nl of meld u nu direct aan als member via: https://www.gooisenetwerkborrel.nl/ member-worden/

Locatie: NH Hotel Naarden IJsselmeerweg 3, 1411 AA Naarden GRATIS PARKEREN VOOR BEZOEKERS GNB Like en deel ons via: Facebook: GooiseNetwerkBorrel.

Bel voor meer informatie 036-5383222 Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging! Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting Randstad 20-25,1314 BB Almere 036-5383222 www.vanwestrhenen-bog.nl info@vanwestrhenen-bog.nl


Juli 2019

03

Marktlieden willen meer branchering dan gemeente De marktlieden van de markt in het stadscentrum willen dat er een ‘fijnmazige’ branchering komt, terwijl de gemeente in de nieuwste markverordening juist kiest voor een ‘grofmazige’ branchering. Bij grofmazige branchering mogen zonder al te veel beperkingen vergunningen worden afgegeven aan marktlieden die op de markt willen staan. Een fijnmazige branchering stelt beperkingen. Als er bijvoorbeeld al drie viskramen op de markt staan, is het niet wenselijk om nog een vierde viskraam erbij te zetten, maar te kiezen voor een ander product. Volgens Martie Bleeker van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) is een fijnmazige branchering noodzakelijk om het aanbod in de marktkramen divers te houden. “In steden waar met fijnmazige branchering wordt gewerkt worden de markten goed bezocht en zorgt dat ook voor aanloop naar het centrum. Amstelveen is een mooi voorbeeld daarvan. Kijk je naar Amsterdam, waar met grofmazige branchering wordt gewerkt,

lieden juist fijnmazig om de diversiteit te waarborgen. Saaie markt De nieuwe marktverordening is nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. Bleeker vreest dat de grofmazige branchering tot een saaie markt leidt. “Je krijgt meer van het zelfde. In principe kunnen er allemaal kaaskramen komen. Extra vervelend is dat per branche niet in aantallen kramen, maar in meters kraam wordt gerekend. Zo mag de sector ‘kleding & schoeisel’ 108 meter marktkraam beslaan. Dat kunnen dan dus drie ondernemers in damestextiel worden. Een grote ondernemer kan zelfs een flink aantal van die meters afnemen. Dat is niet wenselijk.”

De nieuwe marktverordening is nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. (Foto: Adobe Stock)

gaat het slecht met de markt.’ In de nieuwe marktverordening zijn de marktlieden, CVAH en de gemeente constructief tot nieuwe afspraken gekomen.

Beiden partijen zijn daar verheugd over. Behalve op dat punt van de branchering. De gemeente wil grofmazig, om de concurrentie te bevorderen, de CVAH en markt-

Stijging gunning opdrachten Almeerse bedrijven Vanaf het jaar 2016 is er een duidelijke stijging van het aantal gunningen van gemeentelijke opdrachten aan Almeerse bedrijven. Dat laat het college weten als antwoord op vragen van de eenmansfractie Hassan Buyatui.

Binnen de gemeente wordt voor ruim 200 miljoen ingekocht. Vanaf 2016 is er sprake van een duidelijke stijging ten opzichte van 2015. In dat jaar werd 214 miljoen euro uitbesteed, waarvan 25 miljoen aan Almeerse bedrijven (11,7). In 2018 werd 232 miljoen uitbesteed, waarvan 34 miljoen aan Almeerse bedrijven (14,8%)

Volgens de gemeente is in het inkoopbeleid aangegeven dat lokale ondernemers meer kans hebben om uitgenodigd te worden voor onderhandse aanbestedingen; zij hebben niet meer kans op gunning van de opdracht. De definitieve keuze voor een ondernemer wordt gemaakt op basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding.

INretail: omzetdruk op non-food retail INretail voorspelt voor dit jaar een pas op de plaats voor de omzetten in de belangrijkste non-food retailbranches. Consumenten zullen de modebranche gemiddeld dezelfde omzet bezorgen als vorig jaar, maar de omzetten dalen in de woonbranche met 3%, in de sport retail met 4% en in de schoenenbranche met 1% ten opzichte van 2018. Online verkopers blijven wel profiteren van de populariteit van deze koopmogelijkheid.

“Een optelsom van signalen maakt ons behoedzaam,” stelt Jan Meerman, algemeen directeur van INretail. “De totale omzet groeit nog steeds als je retail breed definieert, maar met steeds meer aanbieders en kanalen wordt de koek met meer, ook branchevreemde, spelers gedeeld.” Dat beïnvloedt de verwachtingen van de woon-, mode- schoenen en sportbranche. Consumenten die een matras bij een supermarkt kopen zijn al lang geen uitzondering

meer en net zo makkelijk wordt (sport)kleding in een winkel gekocht waar ook drogist- en verzorgingsartikelen in het schap staan.” Ook vraagt Meerman zich af waaraan consumenten de beloofde koopkracht van 1,6% gaan besteden. “Huishoudens merken de economische groei waarover iedereen spreekt nauwelijks, maar krijgen wel onverwachte kostenstijgingen te verwerken. Dat zijn geen prettige verrassingen en werkt door in het vertrouwen en de koopbereidheid.”

‘Terug naar de menselijke maat’

Walter Manshanden onderzocht vestigingsklimaat Almere Vervolg voorpagina Acties voor de korte termijn

1 Kennisinfrastructuur verbeteren Onderwijs op alle niveaus uitbreiden, met name op het gebied van techniek en economie, een kennisinstelling binnenhalen, met een groot bedrijf als trekker. Zo wordt aanbod van gekwalificeerd personeel en ondernemers vergroot. Vergroten van verwevenheid en interactie tussen bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen.

2 Netwerken uitbreiden Netwerken tussen studenten, ondernemers, bedrijven, etc laten ontstaan en

onderling met elkaar verbinden. Clustering op thema’s zoals de Flevocampus, en het opzetten van professionele netwerken.

3 Profilering Almere heeft nu nog geen duidelijk profiel, zodat bedrijven zich nergens aan kunnen verbinden of zich door aangetrokken voelen. Deze specialisaties dienen uitgestraald en bekender te worden en centraal te worden gesteld in de regionaal-economische ontwikkeling op locaties. Zo ontstaat er een ‘place to be’ voor die specialisaties.

4 Stedenbouw Almere dient kennis spill-over door

nabijheid te vergroten in bestaand stedelijk gebied en te creëren in nieuw stedelijk gebied. Bedrijvigheid ontspruit vooral in gemengde stedelijke wijken als gevolg van de juiste randvoorwaarden. Dan gaat het om verdichting, variatie in functies en stedenbouwkundige vorm.

5 Organisatie Om de ontwikkeling van kennis, ondernemerschap geïntegreerd te ontwikkelen is een organisatie nodig die dit uitvoert en bewaakt. De taak van deze organisatie is het creëren en ontwikkelen van de relatie onderwijs-bedrijfsleven door middel van netwerken, locaties en vastgoed.

Gemeenteraad De kwestie rond de branchering zou in mei tijdens de Politieke Markt worden besproken. De raadsleden konden het echter onderling niet eens worden over de manier waarop de vergadering vorm moest krijgen. Na een uur soebatten was de vergadertijd voorbij. Tot grote frustratie van de marktlieden die graag hadden willen horen hoe de gemeenteraad tegen de kwestie aankijkt. Naar alle waarschijnlijkheid komt de kwestie nog voor het zomerreces opnieuw in de raad.

Colofon Uitgever: Rodi Media Midden Nederland Transistorstraat 51-a 1322 CK, Almere Telefoon 036 8200240 E-mail info@almerezaken.nl Internet www.almerezaken.nl Hoofdredactie: Marcel Beijer redactie@almerezaken.nl Tel (036) 8200240 Fotografie: Fred Rotgans / Frans van Zijst Adobe Stock Advertenties: Tel (036) 82 00 240 Verspreiding: Gepersonaliseerd per post.nl volgens kwalitatieve database in Almere Oplage: 13.000 exemplaren Druk: Rodi Rotatie @almerezakennl /almerezakennl Almere zaken is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland B.V. en werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.

Dit krantenproduct is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontro leerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCGM, Certificaatnummer SCGM-MZ:2011.01.02


04

Juli 2019

De Wijnkelder Almere: Kwaliteit door Passie Marja en Rob van Bodegom zijn sinds 2011 de trotse eigenaren van De Wijnkelder Almere. Vanuit hun pand aan de Televisieweg 103 bedienen ze vol passie de zakelijke en particuliere klanten met wijnen die ze zelf importeren uit verschillende landen. De import- en groothandel biedt kwaliteitswijnen die niet snel gevonden zullen worden in de wat grotere wijnwinkels.

“We bezoeken altijd zelf de wijnproducenten en -boeren en als we daar dan zijn nemen we ook altijd een kijkje bij de wijngaarden”, zegt Rob van Bodegom. “Je weet dan al snel of de wijnbouwer de liefde in zijn werk legt die wijzelf ook belangrijk vinden. Met al onze wijnproducenten- en boeren hebben we op die manier in de loop der tijd een vertrouwensrelatie opgebouwd. We weten wat we aan elkaar hebben. Natuurlijk kan iemand een bepaalde wijn niet lekker vinden, maar de wijnen die wij verkopen zijn altijd kwalitatief goed.” Persoonlijk advies is een van de belangrijke speerpunten van De Wijnkelder Almere. “Of het nu gaat om een cadeau, relatiegeschenken, wijn bij het diner of een lekkere drinkwijn voor een zomerse avond”, zegt

Rob van Bodegom. “Wij kunnen de klant daar goed in adviseren”.

Partyservice Intussen levert De Wijnkelder Almere niet alleen wijnen aan verschillende horecaondernemingen, maar ook aan andersoortige bedrijven. Bijvoorbeeld via de Partyservice, waarbij wijnen geleverd worden voor feesten of zakelijke gelegenheden. Desgewenst inclusief glaswerk dat eventueel ook weer vuil kan worden geretourneerd. Ook houdt De Wijnkelder Almere regelmatig proeverijen. Op locatie, of in het pand op bedrijventerrein Gooisekant waar een gezellige ruimte daarvoor is ingericht. Marja en Rob van Bodegom zijn ook de trotse wijnleverancier van een aantal sportclubs,

waaronder Almere City FC. Tijdens de diners van de businessclub schenkt De Wijnkelder Almere telkens een passende wijn. Voor de leden van de overige sportclubs die zij sponsoren wordt een aantrekkelijke korting gegeven.

ge relaties die wij met onze klanten hebben. We denken met ze mee, zijn flexibel in het bedenken van oplossingen en lopen altijd met liefde een stapje extra voor ze.”

Zakelijke partner In de loop de jaren is De Wijnkelder Almere voor het bedrijfsleven een betrouwbare, zakelijke partner gebleken. “Ook hier is de relatie enorm belangrijk. Klanten klagen namelijk niet snel over wijn bij een horecagelegenheid. Als het hun niet bevalt bestellen ze gewoon de volgende keer niet meer. Wij zorgen ervoor dat er voor elke prijsklasse een goed glas wijn geserveerd wordt. Juist daarom zijn we zo trots op de jarenlan-

De Wijnkelder Almere Marja en Rob van Bodegom Televisieweg 103, 1322 BD Almere 06-54313310 www.dewijnkelderalmere.nl

Huis-aan-Huis, per wijk of stadsdeel

Uw folder, krant of flyer verspreiden in Almere Dan kan bij ons!

Wij verspreiden uw folder/flyer gelijk met de krant Almere DEZE WEEK in een door u geselecteerde wijk of stadsdeel. Bij ons verdwijnt uw drukwerk niet tussen vele andere folders. Wij staan garant voor de verspreiding van uw drukwerk en al ruim 14 jaar verspreiden wij de krant Almere DEZE WEEK.

De gevolgen van inbraak of overval strekken verder dan materiële schade

SBBA beschermt wat u heeft opgebouwd Cameratoezicht openbare ruimte | Actieve surveillance

Dé grootste regionale huis aan huisverspreider van Nederland Verspreiding in: Flevoland, 't Gooi, Utrecht en groot Amsterdam

De Steiger 187, 1351 AT Almere-Haven, T: 036-522.99.72

www.dedrukwerkverspreiders.nl

Snelle opvolging | Nauwe samenwerking met politie Profiteer van gezamenlijke dekking | Hulp bij incidenten

Collectief beveiligen loont. Bel 036 5498476 voor info.


Juli 2019

column

05

Certificaten voor sponsors Mooi Zo Goed Zo

Maaike Veeningen

Silicon Ally Zomer in Almere: heerlijk genieten van al het moois dat onze stad te bieden heeft; het vele groen, het water, cultuur en de ruimte. Almeerders weten: het is hier goed wonen, verblijven en ondernemen. Uiteraard staan wij klaar voor alle ondernemers, bedrijven en zzp-ers in onze stad. Het is zaak dat naast de groei van onze bedrijven waar ons best voor doen ook nieuwe ondernemers dat gaan ontdekken en in Almere gaan investeren. Positief is dat het toerisme groeit en het ene hotel na het andere zijn deuren opent. En natuurlijk is de Floriade een uitgelezen kans om niet alleen Nederland, maar bezoekers van over de hele wereld te laten ervaren hoe leuk onze stad, en onze provincie is. Wij zijn gastvrij. Almere heeft de beste binnenstad van Nederland. Is erkend als logistieke hotspot pur sang en recent hebben ondernemers onze stad aangewezen als de meest MKB-vriendelijke stad van Nederland. Dat betekent niet dat er niets te doen is. Almere groeit. Zowel in aantal inwoners, als in de kwaliteit van wat wij als stad te bieden hebben. Maar de werkgelegenheid blijft achter. Groei van het aantal banen is nodig voor een gezonde ontwikkeling als volwaardige stad. Toegang tot werk en scholing voor alle Almeerders, nu en in de toekomst, is waarin investeren. Want veel van onze inwoners hebben tijdelijke contracten, waardoor er te weinig in hun ontwikkeling wordt geïnvesteerd. En voor onze ondernemers is het belangrijk dat ze voldoende geschikt personeel kunnen vinden. Daarom investeren we in de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en in een leven lang ontwikkelen. Daarnaast hebben we een aantal sterke kanten. Zo zijn wij onder andere sterk op het gebied van ICT en Tech. Daar kunnen we meer uit halen. Bij het bespreken van onze economische ontwikkeling deed in de gemeenteraad raadslid Berneditha RijsselOmusuo de suggestie om te gaan voor ‘Silicon Ally’. Dat roept meteen ook associaties op met het bevorderen van start-ups en ontmoetingsplaatsen voor ondernemers. Een mooie prikkelende gedachte: Silicon Ally voor extra kracht bij een eigentijdse Almeerse economie!

Maaike Veeningen Wethouder Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Het Mooi Zo Goed Zo-event is voor herhaling vatbaar. (Foto: Fred Rotgans)

De stichting Mooi Zo Goed Zo heeft onlangs certificaten uitgereikt aan drie sponsors: Almere City FC, Weet hoe je leeft en Almeer Notaris. Mooi Zo Goed Zo verbindt vraag en aanbod vanuit de Almeerse samenleving met bedrijven/organisaties en vice versa. Dit gaat met gesloten beurs. Bedrijven bieden vaak materialen aan die een tweede bestemming krijgen of kosteloos dien-

sten. In 2018 werden 140 matches gemaakt. Zonder sponsoring vanuit het bedrijfsleven was dit uiteraard niet mogelijk geweest. Om de bedrijven die zich in 2018 extra hebben ingezet in het zonnetje te zetten organiseerde Mooi Zo Goed Zo een event in Reigers Inn. Van alle zakelijke relaties werden er negen genomineerd voor een certificaat. Hiervan hebben drie bedrijven en organisaties er één mogen ontvangen. Dit waren: Almere City FC, Weet

hoe je leeft en Almeer Notaris. Zij waren allen aanwezig op het event. De overige aanwezige genomineerden waren de Gemeente Almere en Univé. De certificaten werden uitgereikt door wethouder Maaike Veeningen. Na de uitreiking konden twee projecten hun vragen aan het publiek stellen, dit werd gedaan onder leiding van een veilingmeester. Die rol werd vervult door Monique van der Plas, Programmanager van de Floriade.

Horizon krijgt geld voor stimuleren internationaal ondernemerschap De provincie heeft Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, opdracht verstrekt voor het stimuleren van internationaal ondernemerschap. De organisatie krijgt hiervoor € 598.655. Ook is € 300.000 gereserveerd voor de uitbreiding van de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland voor internationaal ondernemerschap. In het Economisch programma beschrijft de Provincie Flevoland de ambitie om de internationale bedrijvigheid door het Flevolandse bedrijfsleven te stimuleren. Bedrijven die internationaal actief zijn, innoveren meer en zijn minder gevoelig voor conjunctuur schommelingen en economische crises. De provincie richt zich daarbij vooral op scale-ups; bedrijven met een stabiele basis en de potentie en ambitie om te groeien. Internationalisering is daarmee één van de vier groeistrategieën om de economie in Flevoland zowel te laten groeien als sterker te maken. “Onderzoeken tonen aan dat bijna alle snelgroeiende bedrijven internationaal actief zijn. Buitenlandse markten zijn daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor snelle expansie. De actieve inzet op internationaal ondernemerschap betaalt zich zeker terug in regionale groei!”, legt gedeputeerde JanNico Appelman uit.

Marco Smit. (Foto: aangeleverd)

Boost Aan de hand van een uitvoeringsprogramma zal Horizon de Flevolandse ondernemers met internationale ambities, stimuleren en begeleiden. Horizon gaat samen met de netwerken en verbindingen die het ecosysteem voor de ondernemer in Flevoland vormen, aan de slag om kansen te identificeren en om te zetten in commerciële activiteiten. Individuele ondernemers ondersteunt Horizon met toegang tot wereldwijde

netwerken en informatie die er toe doet. Het maakt daarbij niet uit of een bedrijf al veel ervaring heeft of voor het eerst nadenkt over de kansen in het buitenland. Marco Smit, directeur Horizon is blij met de opdracht: “Met dit steuntje in de rug kunnen we meer Flevolandse producten verkopen over de grens. Meer afzetmarkten betekent minder risico en uiteindelijk meer sales, dus meer boterhammen”.


06

Juli 2019

Twee keer op rij feest bij Stella’s Fietsenwinkel BUITEN - E-bikespecialist Stella opende op donderdag 30 april een nieuw E-bike Testcenter in Almere. Sinds de opening is al twee keer op rij feest gevierd. Het Nunspeetse fietsenmerk gaf namelijk twee keer op rij een gratis e-bike weg. Het nieuwe E-bike Testcenter in Almere werd op 30 april officieel geopend. De officiële opening werd feestelijk afgesloten met het verloten van een gratis Stella e-bike. In Almere was mevrouw F. Dikken de gelukkige winnares. Op 10 juni was het weer feest bij Stella’s Fietsenwinkel in Almere. Sinds die dag fietsen meer dan 50.000 mensen op Stella Livorno e-bike. “Nadat drie jaar geleden de productie van de eerste Stella

Livorno werd gestart, is 10 juni deze mijlpaal bereikt. De 50.000 Livorno e-bike werd verkocht in Almere. Dit is een compliment en kroon op ons werk. Dat mag dan ook gevierd worden. Daarom gaven we aan de 50.000ste koper de Stella Livorno e-bike cadeau, vertelt Johan Makaske, woordvoerder van Stella. Het nieuwe E-bike Testcenter in Almere is te vinden bij winkelcentrum Doemere aan de Miamistraat 24. Bezoekers kunnen in de omgeving de elektrische fietsen van Stella rustig testen. Klanten kunnen hier ook terecht voor e-bike service.

De 50.000e Stella e-bike werd verkocht bij Stella Fietssenwinkel in DoeMere. (Foto: aangeleverd)

Eerste miljoen bespaard door Floriade Werkbedrijf Volgens de gemeente en UWV is sinds de start van het Floriade Werkbedrijf een miljoen euro bespaard op het uitgeven van uitkeringen. Dankzij de samenwerking tussen gemeente Almere, UWV en Randstad hebben veel mensen een betaalde baan gevonden Sinds de start van het Floriade Werkbedrijf, bijna twee jaar geleden, zijn meer dan vijftig mensen weer aan de slag gegaan. Wethouder Jerzy Soetekouw noemt dat ‘een prestatie van formaat’. “Het mes snijdt aan twee kanten. Het bespaart de gemeente geld. Maar het belangrijkste is dat wij zo werken aan talent. Hierdoor worden meer Almeerders gelukkig en zorgen wij voor werk voor uiteindelijk minstens 350 Almeerders. Want iedereen heeft recht op fatsoenlijk werk en een zelf verdiend inkomen.”

deelnemers aan het Floriade Werkbedrijf heeft een nieuwe, vaste baan gevonden. Een succes, want de prognose was dat pas in 2022, vlak voor de start van de Floriade, het eerste bespaarde miljoen een feit zou zijn. Er is weinig uitval en dankzij de nieuwe opleiding, herscholing en werkervaring zijn de kansen op nieuw blijvend werk voor de deelnemers aan dit programma sterk gegroeid. Het gaat om zeer uiteenlopende banen zoals secretaresses, groenmedewerkers, inkopers en beveiligers.

Nieuwe baan Een grote meerderheid van de eerste groep

Social Return Volgens de instanties is de werkgelegen-

heid in Almere toegenomen dankzij de komst van de Floriade. Alle bedrijven die een opdracht krijgen van de Floriade zijn ook verplicht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen op werk te geven. Dit heet Social Return on Investment (SROI). Deze mensen krijgen vaak een nieuwe opleiding en doen in hun nieuwe vakgebied meteen enkele maanden werkervaring op, met als doel om uiteindelijk via Randstad door te stromen naar een vaste baan.

Hoop Omdat binnenkort de bouwwerkzaamheden op het Floriade-terrein pas echt van start gaan, hoopt het Floriade Werkbedrijf dan nog meer mensen voor te bereiden op een nieuwe baan. Het doel bij aanvang was om tot en met de Floriade in 2022 minimaal 350 Almeerders te begeleiden naar een vaste baan. Dit zou voor gemeente Almere en UWV een besparing van drie miljoen euro aan uitkeringen betekenen.

Flynth adviseurs en accountants organiseert interessante bijeenkomst omtrent Wet Arbeidsmarkt in Balans

‘Ondernemers zijn stijging lokale lasten zat’ Ondernemers zijn de ongebreidelde stijging van de lokale lasten meer dan zat. Het is hoog tijd dat de landelijke overheid daaraan een einde maakt met de invoering van een micronorm, waaraan alle gemeenten zich moeten houden. Dat schrijven MKB-Nederland en VNONCW in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. De ondernemersorganisaties zijn ontstemd dat het Rijk wel afspraken met de VNG heeft gemaakt over de ontwikkeling van de lasten voor burgers, maar niets doet voor ondernemers. Zij vragen de Kamer dan ook om niet akkoord te gaan met deze ‘bench-

mark woonlasten’ en aan te sturen op een wettelijke norm voor de lasten voor burgers én bedrijven. Micronorm De overheid werkt nu met de zogenoemde ‘macronorm’ waarbij een maximum gesteld wordt aan de stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen. Volgens de ondernemersorganisaties werkt die norm niet. In hun brief aan de Tweede Kamer pleiten ze daarin voor de invoering van een micronorm, die gemeenten verplicht de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen.

OV-taks zou serieuze optie kunnen zijn Volgens het FD overweegt de overheid om een ov-taks in te voeren voor particulieren en ondernemers die profiteren van uitbreidingen van het openbaar vervoer in de grote steden. Dat zou in de toekomst bijvoorbeeld om de IJmeerlijn kunnen gaan. Het geld dat daarmee wordt opgestreken wordt gebruikt om de aangelegde ov-uit-

breidingen mede te financieren. Het FD baseert zich op documenten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer stuurde. Steden ontbeert het aan financiën op OVverbindingen aan te leggen. Ook het Rijk stelt regelmatig projecten uit. De oplossing zou daarom kunnen zitten om een speciale taks bij particulieren en ondernemers te heffen.

“ALTIJD ANTWOORD OP MIJN VRAAG” Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), op donderdag 11 juli om 19:30 uur antwoord op de vragen: omtrent de transitievergoeding, ontslaggronden, ketenbepaling, oproepkrachten, payrolling en WW-premiedifferentiatie. Wij praten u graag bij!

Flynth Almere, Rooseveltweg 15


Juli 2019

07

PostNL opent 23e pakketlocatie in Almere STICHTSEKANT - PostNL heeft in mei zijn 23e pakkettensorteercentrum in Nederland in gebruik genomen. Vanuit dit nieuwe en duurzame pand van 6.500 m2 op het Almeerse bedrijventerrein Stichtsekant worden dagelijks gemiddeld zo’n 30.000 pakketten bezorgd. Het levert werk op voor 400 Almeerders. In 2018 bezorgde PostNL 251 miljoen pakketten. Om in de groeiende pakketmarkt het bezorgproces voor Nederland en België optimaal te kunnen inrichten opent PostNL dit jaar drie nieuwe pakkettensorteercentra in Nederland. Almere is de eerste opening van dit jaar, in het najaar volgen openingen in Dordrecht en Tilburg. Naast het openen van deze nieuwe locaties is PostNL druk doende om extra pakketbezorgers aan te nemen om de groei bij Pakketten op te vangen.

Het pand op Stichtsekant werd feestelijk geopend. (Foto: aangeleverd)

Duurzaam gebouw Het sorteercentrum in Almere heeft het BREEAM-certificaat Outstanding, een keurmerk voor de meest duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van

gas, er is geïnvesteerd in duurzame materialen en installaties (o.a. warmteterugwininstallaties en LED-verlichting). De zonnepanelen op het dak wekken ongeveer de helft van de elektriciteit op die nodig is voor het sorteren van alle pakketten op deze locatie. Een deel van de pakketten uit dit duurzame sorteercentrum wordt vanaf de zomer volledig uitstootvrij bezorgd met een van de dertig nieuwe elektrische bestelbussen. Het pand is speciaal daarvoor voorzien van een slimme laadinfrastructuur voor het opladen van deze bestelbussen. PostNL streeft naar geheel CO²-vrije post- en pakketbezorging in 25 binnensteden in 2025 en een emissieloze last mile in heel de Benelux in 2030. Netwerk Deze nieuwe PostNL-locatie in Almere maakt onderdeel uit van een netwerk

dat uit in totaal 23 pakkettensorteercentra in Nederland en zes locaties in België bestaat. Vanuit deze locaties gaan de pakketbezorgers op weg om zeven dagen per week overal in Nederland en België pakketten te bezorgen. De locatie in Almere biedt werkgelegenheid aan ongeveer 400 mensen in de regio en vanuit hier worden pakketten bezorgd in de regio Almere, ‘t Gooi en Lelystad. Maaike Veeningen, wethouder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling: “PostNL levert een wezenlijke bijdrage aan onze werkgelegenheid en is een welkome speler in onze logistieke bedrijvigheid. Niet voor niets is ons bedrijventerrein Stichtsekant een onderdeel van de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde. Wij wensen PostNL en alle medewerkers veel succes en werkplezier in onze stad.”

Nieuwe kantoorformule strijkt neer in Almere

Opening Newday Offices Almere: alles voor de ideale werkdag De gloednieuwe kantoorformule Newday Offices breidt in rap tempo uit en zit voortaan ook in Almere. Wethouder Veeningen opende het pand aan de P.J. Oudweg 41. Bij Newday Offices is alles erop gericht huurders – MKB en corporates – een optimale werkervaring te bieden volgens een eigen for-

mule: goede bereikbaarheid, hoogwaardige facilitaire voorzieningen én een gastvrije clubmanager die huurders maximaal ontzorgt. Van een hartelijke ontvangst tot heerlijke, gezonde lunches en goede koffie. Met Newday Offices Almere is de negende vestiging van Newday Offices een feit.

“Newday Offices levert een hele mooie dienst, waarmee zij de stad Almere een economie impuls geeft. Het stimuleert werkgelegenheid en zorgt voor levendigheid. Namens gemeente Almere heten we daarom Newday Offices van harte welkom in onze stad,” aldus wethouder Veeningen. Nieuwe kantoorstandaard: een plek waar je wíl zijn “Met Newday Offices zetten we een nieuwe kantoorstandaard neer. Een waarbij het draait om het totaalplaatje: én goed bereikbare, modern ingerichte kantoren inclusief alle bijbehorende voorzieningen én servicegerichte clubmanagers die huurders helpen alles uit hun werkdag te halen. Met een glimlach, maar ook door steeds een stap vooruit te denken. Zo ontstaat voor onze klanten de ideale werkdag, iedere dag weer. Hierin zit het onderscheidend vermogen van Newday Offices: service. Het zijn geen kantoren waar je móet zijn, maar waar je wílt zijn. We zijn blij dat we Almere nu

TE HUUR

Wethouder Maaike Veeningen opende de Almeerse locatie van Newday Offices. (Foto: aangeleverd

ook kunnen laten kennis maken met onze kantoorstandaard,” aldus Krijn Hogenbirk, CEO Newday Offices. Newday Offices Almere is gevestigd in het voormalige kantoor van Leaseplan, vlakbij Almere CS. Een gebouw dat in de afgelopen maanden een grondige renovatie heeft ondergaan. Met een volledig heringerichte begane grond, geoptimaliseerde voorzieningen en een gloednieuw terras, is Newday Offices klaar voor vele nieuwe werkdagen.

Aktief Bloemsierkunst eerste duurzame bloemist van Almere BEEMSTERWEG 12 , ALMERE • • • •

Multifunctioneel bedrijfsgebouw #TWAALF Gelegen op bedrijventerrein “Hollandse Kant” Circa 1.800 m² kantoorruimte, verdeeld over 3 bouwlagen Deelverhuur vanaf 100 m² mogelijk

HUURPRIJS OP AANVRAAG

de makelaar die voor ú werkt!

Arcuris Bedrijfshuisvesting | Schoutstraat 110 | 1315 EZ Almere Tel. 036 - 521 19 00 | www.arcuris.eu

ALMERE - Met het onafhankelijk keurmerk ‘Barometer Duurzame Bloemist’ toont Aktief Bloemsierkunst aan dat zij oog heeft voor de maatschappij waarin het bedrijf actief is en daarom duurzaam onderneemt. Dit doet Aktief door een duurzame bedrijfsvoering en door de inkoop van een duurzaam assortiment van bloemen en planten. Afhankelijk van het inkooppercentage en het aantal punten wat behaald kan worden op de bedrijfsvoering wordt een bloemist gecertificeerd op brons, zilver of goud van de barometer. Op dit moment heeft Aktief zilver behaald. Als Aktief voor 14% meer duurzame bloemen en planten inkoopt worden ze gecertificeerd voor goud. Aktief Bloemsierkunst vindt verandering op het gebied van duurzaamheid noodza-

Wethouder Hoek reikte het certificaat uit aan Aktief Bloemsierkunst. (Foto: aangeleverd)

kelijk. Aktief blijft zich met dit keurmerk onderscheiden en ontwikkelen. De wethouder duurzaamheid Jan Hoek heeft het certificaat officieel uitgereikt aan Aktief Bloemsierkunst.


08

Juli 2019

Personele wijzigingen bij VNO-NCW Sinds 1 juli is Rob Dal bij VNO-NCW Midden gestart als nieuwe regiomanager voor de regio’s Flevoland en VeluweVallei. Rob volgt Herald Immink op. Bij VNO-NCW Midden is Marcel Hielkema benoemd tot nieuwe voorzitter.

Marcel Hielkema (Foto: Jacques Kok)

Rob (34) woonachtig in Apeldoorn, is de afgelopen 15 jaar actief geweest in de financiële dienstverlening. Als financieel adviseur bij verschillende Rabobanken op de Veluwe heeft hij veel particulieren en ondernemers in de regio kunnen helpen met financiële vraagstukken. “Ik geloof sterk in de relatie en een goed netwerk”, zegt Dal. “Als regiomanager hoop ik invulling te geven aan de groeiagenda die voor de regio’s zijn opgesteld. Waar de regio

VeluweVallei mij bekend is door mijn werkervaring, heb ik ook veel zin om het voor mij ‘onbekende’ Flevoland te ontdekken.” Bij VNO-NCW Midden is Marcel Hielkema officieel benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging. Marcel Hielkema (49) heeft naast veel bestuurlijke ervaring een brede achtergrond in het bedrijfsleven en andere sectoren. De nieuwe voorzitter wil meer input ophalen bij de leden. “Daarnaast wil ik bedrijven, die wij wel vertegenwoordigen en die baat hebben bij onze belangenbehartiging, motiveren om zich bij ons aan te sluiten en samen op te trekken. Tenslotte denk ik dat we in Den Haag nog beter onze stem kunnen laten horen; te vaak ligt de focus op de Randstad, daar waar onze regio toch echt het centrum van het land is.”

Rob Dal (Foto: aangeleverd)

Gunstig klimaat voor freelancers zet door De FMI, de driemaandelijkse graadmeter voor tijdelijk werk (samengesteld door het platform Freelance.nl), laat al langere tijd een stijgende lijn zien voor freelancers. Eind 2018 voorspelde de index ‘gouden tijden’, met zelfstandig werkende IT’ers als onbetwiste kopgroep. Echter, begin 2019 leek de conjunctuur volgens CBS-cijfers te verslechteren en noteerde de uitzendsector voor het eerste sinds lange tijd dalingen in

zowel de omzetcijfers als de gedeclareerde uren. Bovendien bleven onheilsberichten over mogelijk stringentere wetgeving de gemoederen bezighouden. Signalen deden vrezen voor een kentering in het freelanceklimaat in het tweede kwartaal van dit jaar. De cijfers bewijzen het tegendeel. Zekerheid De gewenste zekerheid over arbeidsrelaties met freelancers is nog steeds ver te zoeken. Dat lijkt het bedrijfsleven niet te

deren. Van de opdrachtgevers die elk kwartaal voor de FMI geënquêteerd worden, verwacht 52% de komende periode meer opdrachten uit te zetten. 30% laat weten dat het bestaande hoge opdrachtenvolume stabiel blijft. Slechts 19% van de respondenten verwacht een lichte teruggang, toe te schrijven aan de afronding van grotere projecten. Conclusie: noch het bedrijfsleven, noch de overheid die op sleutelposities maar al te vaak freelancers inhuurt kan en wil de freelance kenniswerker missen.

Advertorial

Nieuwe subsidiemogelijk­heden voor Flevolandse ondernemers met groeiambities Initiatiefnemer Provincie Flevoland wil graag ondernemerschap en duurzame economische groei stimuleren. Daarom heeft zij samen met het georganiseerde bedrijfsleven een nieuwe voucherregeling gemaakt. De vouchers dekken een deel van de investering die (MKB) ondernemers doen op het gebied van kennis en expertise, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in hun huidige arbeidskapitaal. De regeling loopt tot en met 31 december 2020.

FlevoVerseSoja Met het initiatief FlevoVerseSoja is de provincie gestart met het stimuleren van de regionale teelt en consumptie van verse sojaboontjes. De regionale boeren kunnen zo een bijdrage leveren aan de eiwittransitie, ervaring opdoen met de teelt van verse soja en de daaruit voortvloeiende kansen voor het aanbieden bij (regionale) horecagelegenheden en supermarkten. De provincie, telers en samenwerkingspartners willen op deze wijze de keten van teelt tot aan het bord van de consument zo kort mogelijk houden, waardoor de kansen binnen Flevoland optimaal benut kunnen worden.

All Bakers naar Stichtsekant

Dinsdag 16 april organiseerde het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering samen met Horizon een kennissessie over de Voucherregeling voor ondernemers met groeiambities. Horizon is de nieuwe naam van de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Op het Ondernemersplein werd een groep van 35 geïnteresseerde ondernemers door Elle Verstraelen van Horizon geïnformeerd over de mogelijkheden die de voucherregeling biedt. Monique Ballering van RechtdoorZee en Guido Evers van Wellness Innovations B.V. deelden hun ervaring over wat de voucherregeling voor hen heeft betekend. De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel. De deelnemers

Uitzendwerk Opmerkelijk is dat uitzendwerk terrein verliest op vast werk. Uitzenders zien zowel de aantallen declareerbare uren als de omzet teruglopen. De krimp in het aantal uitzenduren deed zich al eerder voor en was vooral toe te schrijven aan de arbeidsmarktkrapte. De combinatie met dalende omzetten is nieuw. Dat neemt niet weg dat de schaarste aan personeel een uitdaging blijft, ook in het zzp-arbeidsmarktsegment.

hebben de sessie als zeer positief ervaren en waren verrast door de mogelijkheden die de regeling biedt. Heeft u deze bijeenkomst gemist en bent

u benieuwd wat de voucherregeling of het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering voor u kan betekenen? Neem dan vooral contact op via: kenniscentrum-bedrijfsfinanciering@almere.nl

All Bakers verhuist van De Steiger naar Stichtsekant. Het bedrijf is een producent en leverancier van bagels, focaccias, muffins en strudels voor retail, groothandels en horeca. In 2003 kwam All Bakers vanuit Amsterdam naar Almere en maakt een dusdanig groei door dat verhuizing naar een groter bedrijfspand noodzakelijk is. All Bakers bouwt op bedrijvenpark Stichtsekant een nieuw bedrijfspand op een kavel van circa 5.300 m2. Dit nieuwe bedrijfspand van All Bakers zal voorzien worden van zonnepanelen en warmteterugwinning. Daarnaast worden de nieuwste, milieuvriendelijke productiemachines en methodes voor een optimaal bakproces toegepast.


Juli 2019

column Countus Accountants + Adviseurs

09

Wat kunnen bedrijven leren van succes Ajax?

Boetes Tien, negen, acht, zeven, zes………. te laat! Door rood verkeerslicht rijden levert een flinke boete op. En een “beetje” door rood licht hebben gereden, bestaat niet. Dus moet maar liefst € 240 worden neergeteld. Maar ja, die overtreding kan een levensgevaarlijke verkeerssituatie opleveren, dus de boete moet wel wat voorstellen om ons ervan te weerhouden om lukraak door rood te crossen. Heb je ergens te hard gereden, dan wordt de hoogte van de boete wel genuanceerd van een beetje te hard, naar veel te hard te hebben gereden.

Wat heeft dit nou met mijn vak te maken? Wel, we kennen ook fiscale boetes. En laat mijn oog nou vallen op een uitspraak van de rechter over een fiscale boete. Ik zie het helemaal voor me. Ingrid heeft al tig keer tegen haar man Henk gezegd: joh, je moet onze belastingaangiften nog doen!! Jahaaaa, ik zal het dit weekend doen…, niet dus. Dan ligt de aanmaning van de belastingdienst op de deurmat. Ingrid: Henk, wanneer ga je nou eens een keer die belastingaangifte doen?! Je hebt nog maar 10 dagen!! OK, OK, ik zal het doen. En ja hoor, de allerlaatste avond van die 10 dagen-termijn, gaat Henk voortvarend aan de slag. Het invullen van de al vooringevulde belastingaangifte gaat niet onaardig. Maar dan slaat bij Henk de ongerustheid toe. Heb ik nou alle vragen goed ingevuld? Laat ik niks aan voordeel liggen? Heb ik die verdeling van hypotheekrenteaftrek tussen Ingrid en mij nou optimaal of niet? Proberen, proberen… wel verdraaid, het levert telkens een verschil op! Maar dan, Henk is eruit, de aangifte kan worden ingediend. Het wordt ook wel tijd want het uur U nadert. En ja hoor, om 23:59:29 uur tikt Henk de laatste Enter aan om de aangiften te versturen.

Pfoe, nog net op tijd, denk hij. Mooi niet dus, want de aangifte komt bij de belastingdienst om 00:00:08 uur binnen, dus “de volgende dag”. Jawel, 8 seconden te laat! Wat nou… digitale snelweg? De rechter is onverbiddelijk en bevestigt de boete wegens te late aangifte: € 369! Effe vergelijken met het door rood rijden: goeiedag, die 8 seconden schijnen een levensgevaarlijke situatie te hebben opgeleverd! Of toch niet..., en zou een genuanceerde boete a la te hard rijden beter op zijn plaats zijn?

Henk-Jan Roersma RB Senior Belastingadviseur Countus Accountants

Ajax stond bijna in de finale van de Champions League. Bijna niemand hield dit succes voor mogelijk in het internationale voetbal dat geregeerd wordt door het grote geld. Ajax heeft geen suikeroom uit een oliestaat, maar is met relatief beperkte middelen de grootste Europese clubs de baas. Welke lessen kunnen andere organisaties leren uit deze internationale zegereeks?

ken. Deze ervaren, dragende spelers bewijzen bijna wekelijks dat hun aankoop meer dan gerechtvaardigd blijkt. De kost gaat voor de baat uit is een bekend gezegde. Zonder investering komt een bedrijf niet vooruit. Dat moeten natuurlijk wel overwogen investeringen zijn die echt meerwaarde aan de business leveren. Om nieuwe technologie of experts aan te trekken is naast financiële middelen ook een gezonde portie lef nodig.

1. Maak gebruik van de nieuwste technologie en data Ajax is niet zo kapitaalkrachtig als Juventus, Real Madrid of Manchester City en heeft een dunnere selectie. Het is dus zaak om spelers fit te houden. Een tackle kun je niet altijd ontwijken, maar je kunt met de juiste begeleiding overbelasting voorkomen. Het valt op dat de selectie van Ajax fit is en blijft. Dat komt omdat spelers tijdens trainingen individueel met de modernste technieken worden gevolgd. Meten is weten, analyseer daarom zoveel mogelijk data binnen en buiten je bedrijf. Daarmee kom je tot inzichten waarmee je kosten bespaart, nieuwe businesskansen vindt of zelfs nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelt.

3. Haal expertise van buiten je bedrijfs(cultuur) Wat trainer Erik ten Hag heeft gepresteerd is van hoog niveau. De afgelopen 20 jaar heeft het grote geld de Europese top met raketsnelheid losgeschoten van de subtop. Het succes van Ajax ligt in de expertise van een man die volgens vele Amsterdammers helemaal geen trainer van hun club had mogen worden. Hij komt niet uit de Amsterdamse voetbalcultuur en spreekt met een ‘provinciaals’ accent! Ajax haalde hem binnen op basis van kwaliteit, niet op basis van afkomst of cultuur. Het voorkomen van mensen maakt wel een eerste indruk, maar probeer daar doorheen te kijken en beoordeel personeel op kwaliteit, niet op afkomst of voorkomen.

2. Durf te investeren Tijdens de periode onder trainer Frank de Boer werd weinig geïnvesteerd in het spelersmateriaal. Kwaliteit moest vanuit de jeugd komen, dat was de filosofie. Onder Ten Hag werden met Dusan Tadic en Daley Blind in korte tijd – voor Ajax-begrippen – relatief dure spelers aangetrok-

4. Beloon goede werknemers De voetballerij is de wereld van het grote geld en dito salarissen. Na de fluwelen revolutie van Johan Cruijff hanteerde Ajax echter een salarisplafond. Dat is inmiddels verleden tijd. De salarissen van Tadic, Blind, Ziyech en De Jong zijn opgeschroefd naar internationaal niveau. Hierdoor

blijft kwaliteit behouden en daarmee wordt het succes en aantrekkingskracht vergroot. 5. Vier je successen “We zijn de besten, niet alleen van Amsterdam, maar ook van Rotterdam, van Eindhoven, Nederland, Europa en de wereld.” Louis van Gaal stak in 1995 het geluk na het winnen van de wereldbeker voor clubteams niet onder stoelen of banken. Ook niet-voetballiefhebbers herkennen de overwinningsspeech van de succesvolle Nederlandse trainer. Technisch directeur Marc Overmars kon na de overwinning op Juventus zijn geluk niet op en maakte in Turijn een iconische buikschuiver die de wereld overging. Heb je iets goed gedaan? Deel het met de wereld! Het is goedkope en succesvolle marketing waarmee je je bedrijf bekend maakt, tot in het verre buitenland. 6. Durf groot te dromen In een interview met Voetbal International 4 jaar geleden voorspelde directeur Marc Overmars de winst van Ajax. “Ik geloof in cyclussen in voetbal. Tussen de laatste Europa Cup in 1973 en onze Champions League winst zat 22 jaar. Ergens in de komende seizoenen moet het lukken om de lat opnieuw aan te tikken.” Neem een voorbeeld aan Overmars en durf groot te dromen. Focus op de lange termijn en laat je niet uit het veld slaan. Zelfs als het onmogelijk lijkt.

Pieter Jansen Data Expert en Ajax fan, werkt bij www.bolddata.nl

3,4% meer omzet voor detailhandel In het eerste kwartaal van dit jaar lag de omzet van de detailhandel 3,4% hoger dan een jaar eerder. Vooral de woningmarkt, de doe-het-zelf- en de meubelbranche boekten een hogere omzet. Dit meldt het CBS. Het gaat goed in de detailhandel. Al vijf jaar achtereen is de omzet elk kwartaal hoger dan in hetzelfde

kwartaal het jaar daarvoor. In de foodsector scoorden de supermarkten een omzetstijging van 2,7%, maar deden speciaalzaken het minder goed met een daling van 0,8%. zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen 0,8 procent lager was. Ook de non-foodsector zag omzetstijging, vooral dus bij de meubelwinkels (+4,7%) en doe-hetzelfwinkels (+8%). Speelgoedwinkels

zagen de omzet stevig dalen (15%), evenals kledingzaken (-0,8%). Vertrouwen De CBS-cijfers laten ook zien dat het vertrouwen van detailhandelaren aan het begin van het tweede kwartaal hoger was dan in januari. Veel detailhandelaren verwachten een stijging van de omzet in het tweede kwartaal.


10

Juli 2019

Botterrace

bedrijfshuisvesting

Havenfestival

vrijdag 2 6 sept.

… met uw collega’s! Dat is spor tief netwerken

2019 2016

Golfen of golven?

Beleef een heuse botterzeilwedstrijd met uw vrienden, relaties en collega’s eenjaar klassieke Havenfestival! Gaat uopdit weerbotter metdituw zakenrelaties naar

de

Zeilen en authentiek genieten Botterrace golfbaan of zoekt u eens iets anders uitdagends?

Een onvergetelijke en sportieve waarin u in authentieke sfeer op een ruim 120 jaar oude Havenfestival Dan hebben wijbotter… udag iets te bieden tijdens de botter fanatiek bezig bent het beste uit uw team te halen. Mét hapjes en drankjes. 5, 6 en 7 sept. race van het Havenfestival 2019. U gaat met Kortom, een dag waar nog lang over nagepraat gaat worden... maximaal 12 gasten geheel verzorgd een uniek … met uwDAGARRANGEMENT? collega’s! meemaken. ONSevenement WEDSTRIJD • Vlag van uw bedrijf in top van de boot

2014

Dat •iOntvangst U: koffi s sWIJ porinBIEDEN kenen luxe petit fours tdeieVIP-tent ere/thee tw f nemet

• ZeilTussen en wedstrijd11.00 instructies en 12.00 uur een warm welkom • Uitgebreide lunch aan boord bij brasserie Bakboord, gevolgd door het hijsen • Prijsuitreiking en netwerkborrel met luxe hapjes met al uw wedstrijdgenoten!

van uw bedrijfsvlag in de mast van uw botter. Vervolgens een drijvende lunch met daarna RESERVEER NU! de start van de botterrace waarin u met uw Beleef een heuse met uwteams. vrienden,Na relaties Almeerse Botter AM1botterzeilwedstrijd team strijdt tegen de andere afloop en collega’s op “after een klassieke T 036 30 310 is52er de sail” botter met dit deHavenfestival! prijsuitreiking en de E info@almeersebotter.nl zeemansverhalen met uw nieuwe contacten. Een onvergetelijke en sportieve dag waarin u in authentieke sfeer in n All ersone

varend erfgoed de AM1 in de vaart te houden. voor goede doelen zoals varen • Vlagacties van uw bedrijf in top van de met boot gehandicapten en de stichting de ‘Opkikker”. • Ontvangst in de VIP-tent met koffie/thee en luxe petit fours

-

75,

2p

x. 1

1.6

ma

fanatiek bezig bent het beste uit uw team te halen. Mét hapjes en drankjes. De opbrengsten van dit evenement zijn om het Kortom, een dag waar nog lang over nagepraat gaat worden...

AM1 wordt tevens ingezet ONSDe WEDSTRIJD DAGARRANGEMENT?

• Zeil en wedstrijd instructies Is uw lunch interesse • Uitgebreide aan boordgewekt of heeft u nog vragen? Bel naar de racecommissie: • Prijsuitreiking en netwerkborrel met luxe hapjes met al uw wedstrijdgenoten!

Stichting tot behoud van de Almeerse Botter AM1 RESERVEER NU! T 06-29524975 Cor Visser of 06-83652316 Hans Bouman Almeerse Botter AM1

www.almeersebotter.nl

T 036 52 30 310 E info@almeersebotter.nl

Of mail botterrace@almeersebotter.nl

in en Allin person incl. btw

,- 6%

ll12 nen axAx. 1.2 perso ,m 5 ma

7 5 1..669 €1

het magazine

emend Almere Pagina 15

& Van Haga Hoogwoud euille draagt portef Groep over aan AAB

Pagina 11

e 20 jaar Almer zoek Marktonder Advies

re 2017

Thema TEDxAlme

e’ ‘Tiny Big Chang

n naar meer pande

groei nsen in de ‘We zien ka

op jacht na Alnovum Seminarie BV

4 Ook off market en gestructureerde verkooptrajecten

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 088 - 3 180 180 Bolderweg 1 Almere 036 - 30 30 938

De Bolder 2 Dronten 0321 - 318 318

I

Noordzijde 2-A Emmeloord 0527 - 20 33 55

VERHUREN

vsomakelaars.nl info@vsomakelaars.nl

I

TAXEREN

Almere Zaken en Gooi Zaken hebben het hoogste B2B bereik van Almere en ’t Gooi. Het magazine wordt per PostNL naar ruim 20.000 bedrijven t.a.v. directie volgens kwalitatieve database verzonden. De kracht van deze businessbladen zit in de combinatie van het hoge bereik en de beslissingsbevoegdheid van de lezers.

r

’ van Almere

BV in combinabij Seminarie “Wij geloven n”, zegt directeur van gebouwe past goed in tiefuncties Het Alnovum een Pieter Bosma. bestaat uit . Het pand die gedachte kleinere zwartoren en een toren wordt grote witte “De zwarte en te toren. Bosma: 120 kamers nhotel met kaneen viersterre bestaat uit De witte toren verook horeca. vier tot zes met daarbij m dat in het toorruimtes auditoriu Het technologigaderruimtes. is krijgt een pand gevestigd van upgrade.” sche de aankoop hanteert bij iemodellen, Seminarie de combinat vastgoed vaak van hotel met ie de combinat precies in in dit geval Alnovum past kantoren. “Het die verwacht stelt Bosma Rotgans) in de zomer dat concept”, te. (Foto: Fred de Alnovum op hotel en kantoorruim dat het verbouw gebouw van ook omopent. Precies een combinatie de deuren worden, maar toren, op se. Het wordt van 2018 Martinez onbetaalde kamers er schaars krijgt een metamorfo zal ook , imte er steeds indeling, bijHet Alnovum dat moment het Alnovum dat de kantoorru verschillende multifunctionele rp afstand van abDat heeft den met een ctie.” neen steenwo baarder wordt. Ook deze wolkenkr hodat verschille sowieso een d ook met woonfun daarvan is van n is Almere de deuren openen. de voorbeel factoren, één Brexit uit Londen combinatiefunctie zal eer- elkaar. Bovendie te investeren, want vanwege de “Ik ber krijgt een andrere locatie om In Amel al de financialsen op zoek gaan naar en leisure. Bosma: Alnovum, gewilde veel kansen. Booming momente biedt is n tel, kantoren en het hoAlmere naast m en omgein vertrekke stad groeit dat wij, r Amsterda bijna geen nieuwe 1-zoekophuizenmarkt gericht hadlijk vertellen mogen zich de nummer moeten De steden, waaronde l zal er gaan wonen. En ook onze pijlen ’ (Almere is is sterdam vastgoed en de toeristen aanvankelijk ge- ‘booming het zakelijke ving. Hun personee toren. Het Alnovumblij tels meer vestigen daarom Funda), zijn omop Martinez We toe. dracht “Dat komt 3... bijzonder den op de érgens naar op pagina ook gewild. in het cenw en we zijn is”, Lees verder goed bij toch om meer panden Er is nog is nu kennelijk aan het dichtslibben een topgebou Het past heel interesseerd hotelAmsterdam aan te kopen. omdat dat stad met deze aankoop. de alleen er momentrum van uit. “Niet maar we zetten om pan- legt Bosma centrum van onze filosofie.” te erbij in het niets concreet, het ook Zoveel hotelruim teveel van het goede? in. Dan gaat teel wel op dat niet versterken Almere - is van niet. “Hotels Bosma meent

FLEVO

L

ZAKENFESTIVA

vvvalmere.nl

4 Team van enthousiaste en volledig gekwalificeerde bedrijfsmakelaars en taxateurs 4 Groot netwerk van investeerders, projectontwikkelaars en beleggers

Op en top allrounde

Audi Q5 Rijden met o 2.0 TFSI quattr

m van , nu nog eigendo Het Alnovum cht door Sete, is aangeko de gemeen wordt omgeuit Bavel en minarie BV renhotel met een vierster se probouwd tot . De Brabant kantoorruimtes ziet kansen in het jectontwikkelaar en is op jacht naar Almere . groeiende in het centrum meer panden

Op zoek naar l een originee kerstpakket?

4 Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed

Pagina 36

voor ondern

Pagina 7

Waarom ondernemers kiezen voor VSO makelaars – sinds 1988

VERKOPEN

Uitgave 4 Augustus 2017 Jaargang 6 is Almere zaken

Thuis in vastgoedland

mber 27 en 28 septe Zie de

rant beursk hart van in het dit blad. www.flevozakenf

Kosten besparen met VOIP?

.nl

www.iconnect4u 0 036-820030

kelaar De bedrijfsma en taxateur land voor Flevo aanbod op: Bekijk ons henen-bog.nl www.vanwestr d naar Wij zijn verhuis

1314 BB Almere Randstad 20-25,

83222 Tel. 036-53

estival.nl

Tarieven Almere Zaken 2019 1/16 pagina 1/16 voorpagina 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina Column 1/1 achterpagina

Gerichte B2B communicatie • Moderne en eigentijdse redactieformule • Nieuwfeiten, wetenswaardigheden en columns • Tips voor ondernemers • Belangrijke ontwikkelingen uit uw regio • Interviews met deskundigen op hun vakgebied Verschijningsdata De uitgave wordt plano (niet gevouwen), geseald met adresdrager, 6 maal per jaar, toegestuurd naar bedrijven in Almere en ’t Gooi t.a.v. directie. 1x € 236,€ 520,€ 322,€ 500,€ 780,€ 1.400,€ 750,€ 1.720,-

3x € 221,25 € 487,50 € 311,25 € 468,75 € 731,25 € 1.312,50 € 710,€ 1.612,50

Informeer naar de tarieven van Gooi Zaken en/of combinatiekorting.

6x € 206,50 € 455,€ 290,50 € 437,50 € 682,50 € 1.225,€ 695,€ 1.505,-

Bereik • Almere: 10.000 • Gooi: 10.000 Bijsluiter Het is mogelijk om uw drukwerk mee te laten verspreiden met onze magazines. Informeer naar de aantrekkelijke tarieven voor het bijsluiten van uw brochure of flyer. Doorplaatsmogelijkheden In Noord-Holland verschijnt NHzaken met een bereik van 27.000. Meer weten? Neem contact met ons op.

Reserveer uw advertentie, profielpagina, advertorial of column Contact E info@almerezaken.nl I www.almerezaken.nl T (036) 8 200 240


Juli 2019

11

Functionaliteiten spraakassistent nog onbekend Spraakassistenten – met name die op smartphones – blijven ontzettend populair, ook al zijn de eindeloze mogelijkheden vaak onduidelijk. Dit blijkt uit onderzoek van reichelt elektronik, een van Europa’s grootste online elektronicawinkels. Meer dan de helft van de ondervraagden (57 procent) ziet niet in hoe spraakassistenten in het dagelijks leven kunnen worden gebruikt, waardoor ze niet denken een spraakassistent nodig te hebben en deze niet aanschaffen. Terwijl in andere landen het bezwaar tegen het aanschaffen van een spraakassistent juist door veiligheid komt. In Engeland vreest 56% van de ondervraagde consumenten dat ze gehackt worden. Spraakassistenten kunnen het leven een stuk eenvoudiger maken, maar veel consumenten weten niet goed hoe ze deze digitale hulp optimaal in kunnen zetten. De helft van de ondervraagden geeft aan de spraakassistent vooral te gebruiken om te

Bijna de helft (46 procent) zegt dat hun spraakassistent de opdrachten niet begrijpt, of dat het apparaat niet slim genoeg is (Foto: Adobe Stock)

zoeken op internet, 36 procent luistert er voornamelijk muziek mee. Geavanceerdere opties, zoals het bedienen van verlichting en de thermostaat of het doen van bood-

schappen, worden slechts door respectievelijk 13 en 12 procent gebruikt. Het grootste deel (88 procent) gebruikt de assistent via zijn/haar smartphone.

Opties Consumenten blijken niet alleen slecht op de hoogte te zijn van de opties die de spraakassistent biedt, ze zijn vaak ook niet tevreden over de kwaliteit van deze technologie. Bijna de helft (46 procent) zegt dat hun spraakassistent de opdrachten niet begrijpt, of dat het apparaat niet slim genoeg is (32 procent). Het verbeteren van de spraakherkenning staat dan ook bij 65 procent van de ondervraagden op de wensenlijst. Gebruikers zien echter wel graag een uitbreiding van de toepassingen. Zo vindt 35 procent het prettig wanneer de spraakassistent menselijke emoties herkent, begrijpt en hierop reageert. 27 procent krijgt graag hulp bij het doen van aankopen, zoals een automatische check van de winkelvoorraad. Met dit onderzoek wilt reichelt elektronik bedrijven ervan bewust maken dat ze nog een lange weg te gaan hebben als het gaat over spraakassistenten, zowel in het voorlichten van consumenten als in het tegemoet komen aan de wensen van verbetering en uitbreiding.

Aantal zakelijke drones in twee jaar verdrievoudigd ALMERE - In Nederland zijn er momenteel 2.109 drones waarmee professioneel wordt gevlogen ingeschreven in het luchtvaartuigregister. Dat is een kleine verdrievoudiging ten opzichte van 2017, toen er rond deze tijd nog slechts 755 drones stonden ingeschreven. 9 op de 10 zakelijke drones wegen minder dan 4 kg. Van de 922 drone-operators heeft ruim 90% een ROC-light ontheffing. Dat blijkt uit een analyse van Dronewatch.nl. De marktdominantie van het Chinese merk DJI in de zakelijke markt is flink toegeno-

men: van de ruim tweeduizend ingeschreven drones zijn er 1.813 van dit merk. Dat

ondernemers plein almere

betekent dat het aandeel van DJI is gestegen tot ruim 85%. In 2017 was dat nog 74%. Het eveneens Chinese Yuneec en Franse Parrot moeten het doen met 36 respectievelijk 18 registraties. Verder telt het register enkele tientallen drones van andere dronefabrikanten, waaronder een klein deel uit Nederland. Ook het aantal bedrijven dat zakelijk vliegt met drones is

toegenomen. In totaal zijn dat er nu 922. Uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat er in Nederland momenteel 80 volledig ROC-gecertificeerde drone-operators zijn. Het aantal ROC-light operators bedraagt 842. In dezelfde periode in 2017 waren dat er nog 204: een ruime verviervoudiging dus (Bron: www.dronewatch.nl)

Is er voor ondernemers!

Het Ondernemersplein is gevestigd op de begane grond van het stadhuis van de gemeente Almere en verstrekt informatie aan startende en bestaande ondernemers. Zij kunnen hier hun formele registratie regelen, informatie en deskundig advies inwinnen, vragen stellen met betrekking tot vestigen en uitbreiden van hun bedrijf en nog meer zaken die voor ondernemers van belang zijn.

Daarom: • bieden wij op één plek alle informatie van de gemeente • faciliteren wij 1-op-1 gesprekken en spreekuren • organiseren wij themabijeenkomsten U vindt op het Ondernemersplein: • Economische Zaken Vestigen (EZ Vestigen)* • Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)* • Economic Development Board Almere • Kamer van Koophandel (per 1 oktober alleen op afspraak) • Zelfstandigenloket Flevoland • MKBDoorgaan.nl • Kenniscentrum bedrijfsfinanciering • Werkgeversserviceteam • Qredits Microfinanciering Nederland (partner)

Tevens is er de mogelijkheid om een afspraak in te plannen met notaris, advocaat of accountant (zie de website). *Contact ondernemersloket (alleen VTH en EZ Vestigen) via 14036 (tel) of via het contactformulier. Op de website van de partners op het plein staat hoe u in contact kunt komen met deze partners.

Yvonne Houtstra coördinator Ondernemersplein

Ondernemersplein Almere | Stadhuisplein 1 Almere | Telefoon: 14036 | www.ondernemersplein.almere.nl | ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur | Volg ons ook op


12

Juli 2019

Agro experts verenigen zich in adviesraad ‘Gezonde landbouw voor iedereen’, dat is één van de speerpunten die experts uit Flevoland zich ten doel hebben gesteld in de nieuwe Agro Expert Raad, de AER. De adviesraad wil onderzoeken welke ontwikkelingen en initiatieven kansrijk zijn voor Flevoland. De AER wil daarmee een impuls geven aan vraagstukken in de agrofoodsector in Flevoland. “Bouwen aan een diverse agrofoodsector is daarbij belangrijk”, stelt Krijn Poppe, senior economist van Wageningen University & Research. Hij is voorzitter van de AER: “er zijn nog onvoldoende oplossingen voor de vraagstukken rond milieu, klimaat en landschap. Verandering is nodig en gewenst, ook bij de consument van de toekomst. De agrofoodsector wil voorop blijven lopen in de wereld, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de leefomgeving versterken in een verstedelijkende omgeving.” Om de rol van voedselproducent te blijven vervullen en het hoofd te bieden aan de vraagstukken rond milieu en klimaat zet

Flevoland in op gezonde landbouw voor iedereen. De AER adviseert de Flevolandse partijen over kansrijke ontwikkelingen en hoe zij deze kunnen benutten voor een toekomst

met kwalitatief beter, gezond, duurzaam en eerlijk voedsel. Samen wordt gekeken welke richtingen Flevoland kan inslaan en wat nodig is om doelen te bereiken: ‘Doet Flevoland de goede dingen en doet Flevoland dat goed?’

De AER is een onafhankelijk adviserend orgaan van en voor Flevoland en bestaat uit: - Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Provincie Flevoland - Rob Donker, voorzitter Agrofoodcluster - Michel Haring, voorzitter Amsterdam Green Campus en hoogleraar UvA - Hetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland - Irene Korting, wethouder Gemeente Dronten - Arnold Michielsen, regiobestuurder LTO Noord regio West - Bastiaan Pellikaan, voorzitter College van Bestuur Aeres Groep - Krijn Poppe, senior economist Wageningen University & Research – voorzitter AER - Gerjan Snippe, directeur Biobrass Zeewolde - Nick Vermeer, voorzitter Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt - Chris de Visser, business developer Wageningen University & Research

Werkgelegenheid Flevoland blijft groeien Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland daalde in mei van dit jaar verder van 7.495 naar 7.303 (-2,6%). Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen eveneens met 2,6% van 257.414 naar 250.685. Het aantal WW-uitkeringen is hiermee historisch laag. Dit komt doordat de werkgelegenheid blijft groeien en de arbeidsmarkt over het algemeen ‘krap’ blijft. Op een krappe arbeidsmarkt hebben werkgevers moeite om vacatures te vervullen. Flevoland In 2019 gaat de werkgelegenheid in

Flevoland met 2,3% groeien en in 2020 met 1,8%. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognoses die UWV onlangs publiceerde. Landelijk blijft de werkgelegenheid ook groeien, maar dit groeicijfer ligt iets lager. In 2019 groeit de landelijke werkgelegenheid met 1,7% en in 2020 met 1,2%. Na Groot Amsterdam heeft Flevoland het sterkste groeipercentage. Bovengemiddelde groei werknemersbanen In totaal komen er in de periode 20182020 in Flevoland ongeveer 6.000 banen bij. De sectoren informatie en communicatie, zorg & welzijn, detailhandel en uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling ver-

tonen de sterkste groei. Veel sectoren in Flevoland zijn, ten opzichte van het gemiddelde in Nederland, ondervertegenwoordigd. In slechts twee sectoren in Flevoland is het aantal werknemersbanen juist sterker vertegenwoordigd. Dit zijn de sectoren voedings- en genotmiddelenindustrie en de groothandel. Omdat ook in de sectoren waarin weinig mensen werken de groei van het aantal werknemersbanen toeneemt, vertonen alle sectoren in Flevoland tezamen een bovengemiddelde groei van het aantal werknemersbanen.

minder sterke groei vertonen dan voorgaande jaren. Dit komt doordat bedrijven weer meer personeel zelf in dienst nemen en ook uitzendbureaus last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. De uitzendbranche is altijd de eerste sector die reageert op economische veranderingen. De werkgelegenheid blijft weliswaar groeien, het groeitempo neemt wel iets af. Dit maakt ook dat het aantal WW-uitkeringen eind 2020 weer iets op zal lopen. Internationaal en historisch gezien blijft het aantal WW-uitkeringen echter laag en blijven de kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden relatief gunstig.

Gunstig Opvallend is dat de uitzendbureaus een

Meer bedrijvigheid in eerste kwartaal De Nederlandse bedrijvigheid is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Ten opzichte van het vorige kwartaal noteert Graydon een ruime verdubbeling van de netto-groei: de Nederlandse bedrijvigheid is met maar liefst 116,7 procent gegroeid. De netto-groei wordt berekend

STARTERS (Bron: KvK)

Van 4-4-2019 t/m 19-6 2019 • FLEE Events • Digital Molecules • Widya Soraya • CK Bewind • Traffic Flexwork

door het aantal starters te verminderen met het aantal faillissementen en opheffingen. In de eerste drie maanden van 2019 zijn 77.248 bedrijven gestart, 28.932 zijn er opgeheven en 968 bedrijven zijn failliet gegaan. Dit resulteert in een positieve netto-groei van de Nederlandse bedrijvigheid met 47.348 bedrijven. Verzevenvoudigd Nagenoeg alle sectoren laten in het eerste kwartaal van 2019 een stijging zien in

• Enjoy a Moment • Sales Empire MT • MdW Safety • RA-moto Europe • Nansimbi Transport • NB Trading International • Wanders Metselwerken • Aroepa Consultancy • The Royal Dutch Auto Boutique

de netto-groei. De grootste stijging komt op rekening van de Landbouw en Visserij. Deze sector is ruim 7,5 keer zo groot geworden (+654,5%). In absolute zin is de netto-groei het grootst in de Zakelijke dienstverlening. De omvang van deze sector is in de eerste drie maanden van dit jaar met 10.467 bedrijven toegenomen (+146,9%). Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar noteren de Groot- en Detailhandel (+68,3%), Winning van delfstoffen (+63,2%) en de Horeca (50,2%) de

grootste toename in netto-groei. De (semi-) overheid is de enige sector die in het eerste kwartaal een daling in de netto-groei laat zien en de Energiesector is in omvang gelijk gebleven.

• Lulu Nails • FlexProfessional • GO2CALL

• Dotxpress BV • Eastern Sign BV • De Rooy & Partners • Kids Eiland • MJ Schilderwerken • Rascal Brndz BV • Stk Sales en Marketing BV • House of Articles • De hypotheekvoordeelkaart BV

FAILLISSEMENTEN (Bron: Faillissementsdossier)

Van 4-4—2019 t/m 19-6-2019 • Slagerij Bartels-Rost

Faillissementen In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn Flevoland (-30,3%) en Overijssel (-9,0%) de enige twee provincies met minder faillissementen, terwijl Limburg een flinke toename laat zien (+70,8%).


Juli 2019

column Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting

Lange kassabon Heb jij dat ook wel eens dat je gaat winkelen en met meer spullen terugkomt dan je van plan was? Het is de kunst van verleiding. En juist daarin kan de fysieke winkel zich onderscheiden van online, waar het vaak bij één product blijft. Er wordt dan gesproken van een korte kassabon. Toch heeft de winkelmarkt het moeilijk. De huurprijzen staan onder druk en ook dit jaar gingen alweer meerdere winkelketens failliet, zoals Coolcat, Op=Op Voordeelshop, Sissy-Boy en Intertoys (wel doorstart). Ook Hudson’s Bay dreigt met sluiting. Dat slaat flinke gaten in het winkelbestand. Deskundigen verwachten dat het daar niet blijft. Door demografische en technologische ontwikkelingen, de verdere groei van online winkelen en veranderde wensen van consumenten gaat de winkelmarkt ingrijpend op de schop. Naar verwachting zal de komende jaren een kwart van de winkelmeters overbodig worden en getransformeerd moeten worden naar een andere functie, zoals wonen of horeca. Dat laatste is overigens al een tijdje aan de gang en heeft zeker ook positieve kanten. Door de toevoeging van horeca en voorzieningen worden winkelgebieden aantrekkelijker om te bezoeken en langer te verblijven. De belevingswaarde, waarnaar de consument steeds meer op zoek is, wordt daarmee versterkt. Maar dit is niet overal mogelijk. De verwachting in de markt is dat er in Nederland uiteindelijk zo’n 15-20 winkelsteden met een ruim aanbod overblijven. In de andere gemeenten krimpt het aanbod de komende jaren en worden de winkels op een kleinere oppervlakte vlakbij elkaar geconcentreerd. Op winkelgebied beschikt Almere over goede papieren. Het stadscentrum heeft een regionale koopfunctie met een aantrekkelijk aanbod van winkels en horeca. Bovendien blijft het aantal inwoners van de stad groeien. De cijfers van de winkelmarkt geven dan ook een positief beeld. Zo is het aanbod van winkelmeters in het centrum dit jaar opnieuw gedaald. Alleen op de wat minder gunstig gelegen plekken is wat leegstand. Het zijn vooral de stadsdeelcentra in Almere die het moeilijk hebben. Het verdwijnen van fysieke winkels is vooral het gevolg van aanbod dat niet aansluit op de wensen van de klant. Een pakhuis met een kassa werkt in de meeste gevallen niet meer. De klant is immers kritischer geworden en wil meer verleid worden. Gerichte aankopen doet hij online wel. Wie er niet in slaagt een afwisselend aanbod en optimale service te bieden heeft een korte levensduur. De kunst van de winkelier of winkelformule is om de klant van het web naar de winkel te krijgen. Met als gevolg een kassabon die langer is dan oorspronkelijk gepland.

Roger Bakker RM/RT Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting Randstad 20-25, 1314 BB Almere bakker@vanwestrhenen-bog.nl www.vanwestrhenen-bog.nl

13

Officiële dealer Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens

Grote drukte tijdens openingsweekend A-Point VELUWSEKANT – Onder grote publieke belangstelling is in het weekend van 14, 15 en 16 juni op bedrijventerrein Veluwsekant de nieuwe vestiging van A-Point officieel geopend. Drie dagen lang was het feest, met de zaterdag als absoluut hoogtepunt. Het indrukwekkende nieuwbouwpand aan de Veluwezoom 17-19 biedt onderdak aan maar liefst vijf merken. A-Point is in Almere de officiële dealer van Volkswagen, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens. Met de verhuizing is A-Point ook de officiële dealer van Audi geworden. Vestigingsmanager Rob Kops is meer dan trots op de nieuwe vestiging. “We hebben hier voldoende ruimte om de nieuwste modellen te tonen, maar ook om het ruime aanbod occasions een mooie plek te geven. Daarnaast hebben we maar liefst 21 werkplekken voor de monteurs. Zij kunnen werken met hypermoderne apparatuur. In de toren van het pand

hebben we ruimte voor maar liefst 1.500 sets winterbanden. Alles bij elkaar is het echt het neusje van de zalm.” Dat bleek ook wel tijdens het openingsweekend toen het drie dagen lang feest was rond de nieuwe vestiging. Kops: “Dit pand is gebouwd volgens de nieuwste klantbeleving. En aan de reactie van de bezoekers te merken was dat ook inderdaad het geval. Iedereen is zeer onder de indruk. Dat maakt iedereen die hier werkt trots.” Klanten konden tijdens het openings-

weekend gebruik maken van unieke acties op alle merken en modellen en fors inruilvoordeel. “Daar werd volop gebruik van gemaakt”, zegt Kops. “Het kan zijn dat we door de drukte niet iedereen persoonlijk te woord hebben kunnen staan, maar neem van mij aan dat we ook messcherpe offertes zullen aanbieden aan mensen die de komende dagen de showroom bezoeken. Want we willen natuurlijk graag auto’s verkopen. Zowel nieuw, als gebruikt. Iedereen is welkom bij de officiële dealer van Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens!”

Almeerders in de prijzen bij verkiezing Flevolandse Zakenvrouw Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Aviodrome Lelystad zijn de winnaar van de Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar bekend gemaakt. De Almeerse Nasima el BachiriOuamar van Bflex Cleaning werd uitgeroepen tot beste vrouwelijke ondernemer in de categorie MKB en ontving ook de publieksprijs. Jolien Hoek (VMCA) won in de categorie Manager. Tijdens de verkiezingsavond, georganiseerd door het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen, werden de drie winnaressen in de verschillende categorieën en van de publieksprijs bekendgemaakt. Duo voorzitter Marcia Richardson: “Ik ben supertrots op de winnaressen. Alle drie zijn het prachtige zakenvrouwen.” Negen nominaties De avond werd geopend door burgemeester Ina Adema en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van sponsoren uit het bedrijfsleven. Negen zakenvrouwen waren genomineerd voor de gewilde titel Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar 2019, verdeeld over drie categorieën. De jury onder leiding van burgemeester Gerrit Jan Gorter van Zeewolde riep Nasima el Bachiri-Ouamar van Bflex Cleaning uit Almere uit tot beste vrouwelijke ondernemer in de categorie MKB. Volgens de jury heeft Nasima, naast aandacht voor de klant een grote persoonlijke betrokkenheid bij al haar medewerkers uit diverse lagen en culturen uit de samenleving. In het ondernemen

V.l.n.r. de winnaressen Sarita Langenhof, Nasima el Bachiri-Ouamar, Jolien Hoek (Foto: Romance Shoots, Almere)

onderscheidt Nasima zich door van mens tot mens te ondernemen. Ze won ook de publieksprijs. Jolien Hoek Jolien Hoek van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere werd gekozen in de categorie manager. In haar pitch roemde zij de vele vrijwilligers en mantelzorgers die dagelijks met liefde hun taak uitvoeren. Volgens de jury zit maatschappelijke betrokkenheid in het DNA van Jolien, die als manager sterk stuurt op kernwaarden en sfeer, en veel ruimte durft te geven Newborn Spa In de categorie ZP nam Sarita Langenhof van Newborn Spa vol ongeloof de prijs in ontvangst. De jury roemt het feit dat Sarita het aandurfde om een heel nieuw concept te introduceren in Nederland. New-

born Spa biedt een veilige en professionele omgeving waarin ouders op een unieke manier de ontwikkeling van hun baby kunnen stimuleren Achtste editie Het was de achtste keer dat het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen de verkiezing organiseerde. Duo voorzitter Jannie van den Berg: “vrouwelijke ondernemers zijn vaak veel te bescheiden in wat ze doen. Met de verkiezing willen we powervrouwen die een mooi bedrijf hebben opgebouwd of manager zijn een podium geven. Uit eigen ervaring (Zakenvrouw 2014) heb ik ervaren dat de nominatie het bedrijf of organisatie een flinke boost geeft.” Het Aviodrome bleef nog lang onrustig omdat de aanwezigen konden dansen tijdens een optreden van zangeres Saskia Soulful en DJ Ries.


14

Juli 2019

Flevoland MKB-vriendelijkste provincie van Nederland Flevoland is de MKB-Vriendelijkste provincie van Nederland. In deze provincie scoren de gemeenten gemiddeld genomen het beste volgens hun ondernemers - als het gaat om beleid dat aansluit bij de wensen en noden van het mkb.

ning: al deze onderwerpen krijgen een ruim voldoende (6,9 versus respectievelijk 6,3, 6,4 en 6,1 landelijk). De laagste cijfers zijn voor kansen op aanbesteden en het nemen van initiatieven: een 6,6 tegenover een 6,0 c.q. 6,1 voor heel Nederland.

Flevoland neemt het stokje over van Overijssel, dat bij de vorige editie bovenaan eindigde. Almere is de winnaar bij de steden en staat elfde op de landelijke ranglijst. Op alle aspecten scoorden de gemeenten in Flevoland gezamenlijk hoger dan het totaal van Nederland. Op de pijler Tevredenheid deelden de ondernemers een 7 uit, het landelijk gemiddelde is een 6,7. Ook over de scores op de pijlers Imago, Lasten en Communicatie en Beleid mag Flevoland tevreden zijn.

Eind maart maakte MKB-Nederland de ranglijst bekend van MKB-Vriendelijkste gemeenten van Nederland. In de weken daarvoor waren al de provinciale winnaars aangewezen. Door per provincie de scores van gemeenten op te tellen en te middelen, kan ook een provinciale score worden berekend.

In orde Ingezoomd op aspecten van dienstverlening zijn de cijfers evenzo prima in orde. De digitale bereikbaarheid krijgt een 7,6 (landelijk: 7,1). Begrip voor ondernemers, snelheid van betalen, vergunningverle-

Stimulans De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKBNederland en is uitgevoerd door bureau LexNova De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de vijfde keer landelijk is uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Het is daarmee het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale

E-bike Testcenter Stella geopend E-bikespecialist heeft bij winkelcentrum Doemere aan de Miamistraat 24-26 een e-bike testcenter geopend. e Nunspeetse e-bikefabrikant werkt aan een nieuw winkelconcept. De eerste ontwikkelingen van dit concept zijn zichtbaar in Almere. Bezoekers kunnen in de omgeving de elektrische fietsen van Stella rustig testen. Klanten kunnen hier ook terecht voor e-bike service.

Algemeen directeur Tomingroep vertrekt Frank Oskamp, de algemeen directeur van Tomingroep BV, heeft zijn functie per 1 juli neergelegd. Oskamp heeft een verschil van inzicht over de strategie en implementatie voor de doorontwikkeling van Tomingroep tot sociale onderneming. Oskamp was twaalf jaar aan de Tomingroep verbonden.

Burgemeester opent kantoorpand SecretariaatsBuro

Regiomanager Hans Bakker met gedeputeerde Jan-Nico Appelman. (Foto: aangeleverd)

ondernemersklimaat waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communi-

catie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. In totaal hebben ruim 20.000 ondernemers meegewerkt.

Nieuw uitstel opening Lelystad Airport dreigt Milieuregels staan de geplande opening van Lelystad Airport op 1 april 2020 in de weg. Nu de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig heeft verklaard wordt het volgens minister Cora van Nieuwenhuizen ‘niet eenvoudig’ de gestelde openingstermijn te halen. Door de uitspraak van de Raad van State moet de minister aantonen dat de uitstoot van stikstof niet onacceptabel toeneemt met de uitbreiding van het vliegveld. Het is de zoveelste tegenslag voor het vliegveld. Ook vanuit Brussel zijn nog niet alle plooien gladgestreken. De Europese Com-

missie moet nog akkoord gaan met de regeling die luchtverkeer tussen Schiphol en Lelystad verdeeld. Het wachten is op de definitieve zegen vanuit Brussel. Zoals bekend moeten vanaf Lelystad vakantievluchten worden uitgevoerd. De luchthaven moet daarmee Schiphol ontlasten. Van Nieuwenhuizen heeft ook in Den Haag nog het nodige huiswerk te doen. Binnen het kabinet pleiten D66 en ChristenUnie voor uitstel van de opening van het vliegveld. De onzekerheid omtrent de uitkomst maakt luchtvaartmaatschappijen argwanend. Die willen zekerheid over de openingsdatum van Lelystad Airport.

Financieel CV geeft inzicht in subsidie In een brief aan de Kamer heeft minister Wouter Koolmees gepleit voor een financieel CV. Dit CV kan door de sollicitant zelf via www. financieelcv.nl worden samengesteld en geeft werkgevers inzicht in de subsidies die een sollicitant met zich meebrengt en hoeveel voordel dat oplevert.

Vrijdag 14 juni opende burgemeester Franc Weerwind het nieuwe kantoorpand van het SecretariaatsBuro aan de Transistorstraat 71M, op bedrijventerrein Gooisekant. SecretariaatsBuro, onder leiding van Pascale Jongejans, voert het secretariaat van

verschillende bedrijven, maar bijvoorbeeld ook voor de Vereniging Bedrijfskring Almere. Klanten, zakenrelaties, vrienden, vriendinnen en collega’s bewonderden de nieuwe locatie en hoorden hoe zangeres Mathilde Santing de opening muzikaal omlijstte. (Foto: aangeleverd)

‘Ondanks inspanningen van (onder andere) UWV, werkgeversorganisaties en (financieel) adviseurs zijn niet alle werkgevers op de hoogte van de regelingen waar zij gebruik van zouden kunnen maken, als zij een werkzoekende een kans bieden. Maar ook de werkzoekende zelf weet vaak niet precies waar hij aanspraak op kan maken’, schijft Koolmees. Op basis van de gegevens die de werkzoekende zelf invult, ontstaat een geïndividu-

aliseerd overzicht van de voor hem/haar (mogelijk) geldende regelingen. Dat overzicht wordt desgewenst gepresenteerd in de vorm van een concept-brief aan een aspirant werkgever. De werkzoekende kan die brief bij zijn sollicitatie voegen of meenemen naar een gesprek. Het is de werkzoekende zelf die de regie houdt. Hij kan zelf beslissen om deze regelhulp te gebruiken, het moment kiezen waarop hij dat wil doen en de mate waarin hij daarin persoonlijke gegevens verstrekt. Als de gebruiker ervoor kiest om persoonlijke gegevens in te vullen, kan daarmee een geïndividualiseerd overzicht worden gemaakt, waar de gebruiker zelf over kan beschikken. De gegevens worden niet bewaard. Om de privacy van de werkzoekende verder te garanderen, bestaat ook de mogelijkheid om het financieel CV anoniem in te vullen.


15

column Nik Smit

Almere ontdekt! We krijgen de laatste tijd van verschillende delen uit Nederland en de rest van de wereld verzoeken om journalisten, reisagenten, influencers en studenten te laten zien hoe bijzonder Almere is. Zo begeleidde ik zelf onlangs een groep uit Ecuador. Niet alleen hadden ze grote belangstelling voor de Flevolandse initiatieven op het gebied van ‘Sustainable Agriculture’. Ze wilden ook weten hoe de grootste newtown van Nederland bedacht en ontwikkeld is en hoe wij omgaan met zaken als biodiversiteit en voedselvoorziening. Zo hebben ze zich eerst verdiept in het groenblauwe raamwerk van Almere – het feit dat we hier 5 meter onder zeeniveau ons eigen ecosysteem ontworpen hebben konden ze nauwelijks bevatten. Een bezoek aan het Floriadeterrein was ook een belangrijk onderdeel. Ook kwam een groep van de Georgetown University op bezoek bij het Upcycle Centre in Almere Haven. Het is gemaakt en ingericht met hergebruikte en zelf ingezamelde materialen. Ook zijn er ondernemers gevestigd die van de ingezamelde materialen weer nieuwe producten maken. We vinden het zelf soms vanzelfsprekend maar op buitenlandse bezoekers maakt wat er gebeurt in Almere diepe indruk! Daarnaast organiseerden we een persreis voor redacteuren van architectuur- en leisuremagazines omdat het dit jaar 25 jaar geleden is dat Rem Koolhaas de wedstrijd voor het nieuwe ontwerp van het nieuwe centrum won. Onder zijn leiding bouwden diverse beroemde architecten uit binnen- en buitenland aan architectonische gebouwen in het centrum van Almere. In een straal van één vierkante kilometer vind je het werk van toppers als René van Zuuk, Herman Hertzberger, het Japanse echtpaar Sanaa, William Alsop en Christian de Portzamparc. De laatste tijd ontvangen we ook veel influencers in Almere. Zo bracht een groep influencers uit het buitenland in samenwerking met NBTC een bezoek aan Almere. Samen met een gids ontdekten zij de mooiste plekken in Almere. Ook kregen we influencers uit China op bezoek. Zelf organiseerden we een ontdekkingstrip naar Almere voor een aantal jonge Nederlandse influencers. Een hele nieuwe doelgroep die, gezien de foto’s die ze maakten, weer op een hele andere manier naar Almere kijkt. Leuk om te zien hoe iedereen Almere aan het ontdekken is!

Nik Smit Directeur Almere City Marketing

NBTC ALL Jaarlijks organiseert NBTC Holland Marketing een meerdaagse bijeenkomst in Nederland voor alle (inter)nationale medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst worden zij geïnformeerd over strategische onderwerpen en lopende projecten en maken zij kennis met een bepaalde regio, stad of streek. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats in Flevoland. Een mooie kans om een aantal nieuwe ontwikkelingen zoals Nationaal Park Nieuw Land en de Floriade onder de aandacht te brengen. Ook fietsen en varen door de groene stad en een architectuurbeleving waren onderdeel van deze mooie kennismaking. ’s Avonds werd gedineerd bij Vis à Vis. Ook was er een persreis met Chinese media en Chinese influencers. Deze werd afgesloten met een tafelgesprek met de Nederlandse

ChinaLab-partners bij VIEW Almere. De Almeerse architectuur en met name de invloed van Rem Koolhaas,

is een aantrekkelijk product voor de Chinese toerist, zo bleek.

Floriade Festival Vanuit Almere City Marketing ondersteunden we het Floriade Festival zowel promotioneel als financieel vanuit het Grootstedelijk Evenementenbudget. Het Floriade Festival was een voorproefje van wat er in 2022 op de Floriade te zien zal zijn. De expo in 2022 staat in het teken van de Groene Stad van de Toekomst. Tijdens het Floriade Festival konden bezoekers alvast inspiratie opdoen over hoe ze zelf groener kunnen leven. Er stonden verschillende workshops, lezingen, markten en andere activiteiten in de thema’s Groen, Voeding, Mobiliteit, Energie en Gezondheid op het programma. De publieke belangstelling was groot, zowel bij de activiteiten op het toekomstige Floriadeterrein als bij de onderdelen in Almere Centrum.

Foto: SvenKraaijenbrink

Bankhangen Rabobank Almere organiseerde op 23 mei samen met Allylife voor de tweede keer het event Bankhangen: een pitch-avond waar beginnende ondernemers met de beste pitch een prijs van 1500 euro konden winnen. Almere City Marketing en Windesheim Flevoland namen ook deel aan deze boeiende

avond, waarop een drietal studentondernemers pitchten voor de prijs. Hip-hop producer Esko en zijn compagnon Bart van Houten vertelden openhartige over hun weg naar succes, een inspiratie voor veel beginnende producers en een voorbeeld van hoeveel talent er in Almere te vinden is. De pitchavond werd ge-

wonnen door Milva Blankendal van Diversity Cosmetics.

Almere City Marketing:

Samen werken aan de marketing van de stad! Almere City Marketing heeft een duidelijke missie: de populariteit van Almere vergroten als plek om te wonen, ondernemen, studeren en bezoeken. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeente en marktpartijen. Ook samen met u? Neem contact op met Nik Smit, directeur van ACM. Almere City Marketing (036) 548 50 48 almere-citymarketing.nl


16

Juli 2019

Internet en digitalisering bieden ongekende mogelijkheden voor beveiliging Door Marie Louise Grove

De Almeerse bedrijventerreinen zijn voorzien van camerabewaking, die geïntegreerd is in de cameratoezichtcentrale van Stadstoezicht. Deze integratie, gecombineerd met een modern video- en datamanagement systeem tilt de beveiligingsmogelijkheden naar een hoger niveau. Waar voorheen een beveiliger surveilleerde en één cameraobservant de onmogelijke taak had om 86 beelden in de gaten te houden, verloopt de aansturing nu op basis van feitelijke informatie. Eigen inzicht en gevoel worden aangevuld met slimme dataverzameling en analyses. Het softwaresysteem kan alarmmeldingen direct doorzetten van de meldkamer naar de surveillant en vice versa. Dit verhoogt de reactie- en afhandelingssnelheid van de melding en resulteert tot een grotere pakkans van wetsovertreders. Denk hierbij niet alleen aan het dievengilde, maar ook aan afvaldumpingen, wietteelt en joyriding. ‘Er loopt nu een pilot waarbij we de eigen camera’s van een aangesloten bedrijf koppelen aan het systeem’, vertelt Nico Roozen, voorzitter van de Stichting Beveiliging

bepaald gebied dan kan daar actie op ondernomen worden’. Virtual fencing Een ander voordeel van internet en slimme camerabewaking is het toepassen van ‘virtual fencing’ waar een onzichtbaar, virtueel hek in combinatie met bewegingssensoren naast mens- en voertuigbewegingen, ook patronen detecteert.

(Foto: 123RF.com)

Bedrijventerreinen Almere (SBBA). ‘Het doel van de pilot is voorwaarden te formuleren voor het aansluiten van bedrijfscamera’s. Als we dat kunnen realiseren, ontstaat een sluitend en zeer effectief beveiligingssysteem. Koppel daar kentekenherkenning aan, en je hebt een geweldig instrument om operationeel aan te sturen’ gaat Nico Roozen verder. ‘Sommige ondernemers krijgen daar kippenvel van, maar kentekenherkenning is daarbij niet te herleiden tot personen, waardoor privacy gewaarborgd is. Het systeem leest namelijk het kenteken als een uniek nummer, dat niet gekoppeld is aan eigendom of autobezit. Bevindt een bepaald kenteken zich opvallend vaak c.q. met een ongebruikelijk patroon in een

kan bijvoorbeeld het onderhoud van het wegennet ingeschat worden (predictive maintenance). Ook kan geanticipeerd worden op het aanpassen van voorzieningen, zoals extra wegen, fietspaden of wegverbredingen en maatregelen t.b.v. een betere doorstroming.

Predictive maintenance De technische ontwikkeling en het gebruik van data gaat in een rap tempo. Naast beeldsensoren kunnen ook sensoren van een andere aard worden toegevoegd aan de cameramasten van SBBA. De gegenereerde datastromen leveren belangrijke informatie voor het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid.

Smart city Intelligente videoanalyse, mobiele systemen en draadloze toepassingen bieden zo oneindige mogelijkheden voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid, maar ook om beleid te maken en operationeel aan te sturen. Het is uniek voor Nederland dat een Stichting als SBBA eigenaar is van cameratoezicht op een specifiek deel van de openbare ruimte. Ook hier geldt de kracht van de massa: hoe meer bedrijven aangesloten zijn bij het collectief, hoe hoger het beveiligingsniveau en minder schade voor ondernemers en medewerkers op bedrijventerreinen. Verdere koppeling met de systemen van de toezichtcentrale werpen hun vruchten af. Een geavanceerd systeem, dat op termijn een mooie bijdrage kan leveren aan Almere als ‘smart city’.

Denk bijvoorbeeld aan luchtvervuiling, verkeersaanbod en afvaldumping. Er kan zelfs onderscheid worden gemaakt tussen personenauto’s en vrachtwagens. Daarmee

Daarbij is de uitdaging om altijd te blijven kijken naar nut en noodzaak en wat de bijdrage is aan het efficiënter inrichten van beleid en lange termijn doelstellingen.

Worden er binnen het afgebakende gebied afwijkende patronen of bewegingen waargenomen, dan vindt signalering plaats en kan de surveillant direct in actie komen. Door verkregen datapatronen en afwijkingen te analyseren kan het risico op incidenten voorspeld worden en daarop kan preventief geacteerd worden.

w o n s i e r u t u f The s Almere e r g n o C s Busines

A n d ré K u ip e rs

ie w Sneak prev a programm

e rs A n d ré K u ip o f: T h e fu tu re m a rk t e e n A rb id s O n d e rw ij s E c o n o m ie C ir c u la ir e e n n o ta D e Mil jo e n F lo ri a d e

S E P T 2 0 19 4 2 : E T A D S AV E

PO W ER ED BY VB A E OR GA NI SATI

OR O N G R E S VO KEREND C G U G IO R E R TE E S JK E R S U IT D E E N JA AR LI E N M AN AG S R E M E N R AL LE O N D E PA RT NE RS

KA F AL ME RE E 10 ES PL AN AD

Reserveer nu Early BiRreds eTrivcTekiceerktest s: d ly B ir l/ b cc v b a -Eaalrm e-arlmee.ren.nl / b a a vba


17

column VBA - Kimberley Valentien

BBQ Het is bijna zomer en dat betekent bbqtijd. Op 5 juli a.s. is er weer de VBA-Zomer­ barbecue mét volleybaltoernooi op het strand bij Steel Creek. Het begint een traditie te worden om met een quasi sportief maar spetterend feest de zomervakantie in te luiden. Dit jaar hebben we ook de (businessclub)leden van onze partners zoals de AHC en de OVSA uitgenodigd. We hebben met de VBA-Zomerbarbecue maar één doel en dat is samen met zoveel mogelijk ondernemers een zomers feestje bouwen. Door dit initiatief wil de VBA verbindingen tot stand brengen tussen de vele ondernemende verenigingen die Almere rijk is. In onze optiek is die nog te beperkt. Wij zouden graag samenwerken met andere clubs/ verenigingen om Almeerse ondernemers nog meer te ondersteunen op het gebied van kunde, kennis, netwerk, in de breedste zin van het woord. Onze samenwerkingen met individuele partijen verlopen goed en ook die met de gemeente Almere versterkt zich en breidt zich verder uit, maar we zijn ambitieus. We willen dus heel graag meer samenwerken en bij deze roep ik hiertoe op. We blijven net zo ambitieus als het gaat om het organiseren van goede evenementen als het uitbreiden van themakringen. De themakring Onderwijs en Arbeidsmarkt start op 9 oktober 2019 met een pilot genaamd ‘VBA-Bedrijven tour’. Deze tour laat studenten kennismaken met bedrijven, wellicht hun toekomstige werkgever. Een initiatief om beter te voorzien in vraag en aanbod op het gebied van arbeid en onderwijs. De VBA stimuleert uitbreiding van themakringen en doet bij deze ook hier de oproep aan VBA-leden die interesse hebben om een themakring “Innovatie in vastgoed” op te zetten en vorm te geven. Lees over beide onderwerpen op deze pagina of op onze website. Ik hoop u gauw weer te zien op één van de vele bijeenkomsten van de VBA of tijdens andere mooie gelegenheden in Almere. Ook wens ik u een heel fijne zomer en een ontspannen vakantie, want die heeft u zeker verdiend.

Kimberley Valentien Voorzitter VBA

GROEI Wilt u lid worden van de VBA en met ons meegroeien? Laat het weten via ons secretariaat 036-5338393 – info@vba-almere.nl of bel onze relatiemanager Hank Ydema: 06-14 998 429, of mail hem: relatiemanager@vba-almere.nl.

Eerste initiatief Themakring Onderwijs en Arbeidsmarkt

Pilot VBA Bedrijventour De doelstelling van de Pilot VBA Bedrijventour, het eerste zichtbare initiatief van de Themakring Onderwijs en Arbeidsmarkt van de VBA, is om studenten MBO en HBO te laten ervaren welke interessante bedrijven er in Almere zijn gevestigd door korte en krachtige bezoeken aan deze bedrijven te organiseren. Als we studenten kunnen laten ervaren dat in Almere dezelfde mogelijkheden aanwezig zijn voor interessante stages (en banen!) als buiten Almere, verhogen we de kans dat studenten niet alleen lokaal stage gaan lopen, maar ook lokaal gaan werken.

De achtergrond voor dit initiatief is dat op dit moment veel studenten MBO en HBO niet op de hoogte zijn van het Almeerse bedrijvenaanbod

Interesse voor VBA kring ‘innovatie in vastgoed’? Onze gebouwde omgeving vraagt voortdurend vernieuwing. Duurzaamheid, circulariteit, betaalbaarheid, andere woonvormen, andere concepten voor kantoren en bedrijfsterreinen zijn de thema’s van vandaag. Almere is de stad van pioniers, “het kan in Almere”. Hoe mooi zou het zijn als wij daar als VBA ook ons steentje aan bij dragen? De kring is bedoeld voor VBA leden die iets toe willen voegen aan de innovatie in, van en voor vastgoed in de breedste zin van het woord. Vaak komt innovatie voort uit kruisbestuiving en het samenbrengen van verschillende disciplines. Daarom aan de investeerders, financiers, ontwikkelaars, architecten, bouwers, gebruikers onder ons de oproep: wil je bijdragen aan een kring die innovatie in vastgoed concreet maakt, laat dit dan weten en stuur een mailtje naar: secretariaat@vba-almere.nl. Er wordt dan z.s.m. contact opgenomen.

en daardoor regelmatig kiezen voor bedrijven buiten Almere. De trend geeft aan dat binnen de sectoren waar enorme tekorten zijn, studenten vaak tijdens hun stage gelijk worden geworven voor een baan. Hierdoor vertrekt veel jong talent uit Almere. De Pilot ‘VBA Bedrijventour’ met Studenten Techniek staat in principe gepland voor begin oktober van dit jaar. Als de Pilot is geëvalueerd zal dit met regelmaat in aangepaste vorm worden herhaald voor studenten in de Zorg, Horeca, Handel, Leisure, Logistiek etc. etc. We houden u op de hoogte!

VBA lid Hollander Techniek denkt out-of-the-box Tijdens de VBA themabijeenkomst MVO (Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen) op 14 mei j.l. lieten accountmanager Kees Jansen, adviseur Joost Leferink en engineer Joris Hemme de aanwezigen kennismaken met de innovatieve en duurzame oplossingen die Hollander Techniek te bieden heeft. In rap tempo werden technische oplossingen op een begrijpelijke manier besproken. De presentatie stoelde op drie pijlers: Energie besparende maatregelen, Development en Flexynet. Om de aanwezigen duidelijk te maken wat deze pijlers betekenen kwam men met duidelijke voorbeelden uit de praktijk. Sommige oplossingen waren zo simpel dat menigeen dacht “waarom heb ik dat nog niet geregeld?” Zo is er al veel besparing te behalen door het vervangen van de verlichting in bedrijf of kantoor door LED verlichting. Maar ook de bekende aanwezigheidsdetectie is al een optie. U kent het vast wel, je loopt een grote hal in en waar je loopt gaat het licht aan. Eenmaal een bepaald punt gepasseerd, gaat het licht weer uit. Maar het kan nog inventiever. Zo werd Hollander Techniek gevraagd voor de volgende uitdaging. Het

zwembad T’Bun op Urk moest met 40% worden uitgebreid maar het energieverbruik moest gelijk blijven. Uiteindelijk bleek de oplossing te bestaan uit vier onderdelen: • Luchtbehandeling met hoog rendement warmteterugwinning • Warmtepomp • Warmteterugwinning uit spoel­water zwembad • Riothermie (riool thermiek) installatie Jazeker, om het doel te halen werd er zelfs gebruik gemaakt van de restwarmte van de onder het zwembad lopende riool. Het beste van de presentatie van Hollander Techniek werd tot het laatste te bewaard: Flexynet, een open & bidirectioneel warmtenet. Het warmtenet 2.0, zoals het werd genoemd, komt er in het kort op neer dat omringende wo n i n g e n , bedrijven en industrieën, gebruik gaan maken van elkaars restwarmte en – koude.

Daarvoor moet het systeem voldoen aan de volgende eisen; geschikt voor nieuwe energiebronnen zoals omgevingswarmte; bodemwarmte, oppervlaktewater, rioolwater, restwarmte, industriewarmte etc. Het moet energiebesparing stimuleren, uitwisseling mogelijk maken tussen de gebruikers en per gebruiker temperatuur instelbaar maken. Het systeem moet universeel zijn of het nu om verwarming of koeling gaat. Dit vergt nieuwe architectuur, moet maatschappelijk verantwoord zijn en het vormen van monopolies voorkomen. Dit duurzame concept moet uiteraard gebruik van hernieuwbare energie stimuleren en voorbereid zijn op de toekomst. Toekomstmuziek? Niet voor Hollander Techniek! Plannen voor een pilotproject zijn al in een vergevorderd stadium. Reden genoeg om dit bedrijf te blijven volgen.


Foto: Belevingsfotografie

Floriade Festival biedt kansen voor ondernemers Zaterdag 15 en zondag 16 juni vond de tweede editie van het Floriade Festival plaats. Een geslaagde editie waar veel mensen een bezoek hebben gebracht aan één of meerdere van de vele activiteiten die het centrum van Almere en het Floriadeterrein te bieden had. Een unieke samenwerking tussen gemeente Almere, Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA), Almere City Marketing (ACM), Urban Greeners en de Expo-organisatie. Waar vorig jaar de nadruk lag op voeding, benadrukte het festival dit jaar hoe belangrijk groen in de stad is. Bezoekers werden geïnformeerd en geïnspireerd hoe ze zelf groener kunnen leven en welk effect groen op je gezondheid heeft.

Foto: André Prins

Bij de Floriade Experience, de kas op het Forum, waren er verschillende bedrijven waar informatie verstrekt werd of waar je zelf actief bezig kon zijn. Zoals bij de Huyskweker, één van de ambassadeurs van de Floriade Business Club. Kinderen en volwassenen konden hier plantjes stekken, verpotten en ook kopen. Daarnaast werd er informatie verstrekt over de opleiding voor Kruidenpraktiker. Een opleiding waar je leert waar planten voor dienen, wat je er mee kan en welke invloed planten en kruiden hebben op je lichaam en geest. Een perfecte aansluiting bij de thema’s van Floriade Expo 2022: groen, voeding, energie en gezondheid. De Huyskweker was overigens niet alleen ín de kas te vinden. Door het hele centrum stond fleurige aankleding en beplanting die door hen verzorgd is. Mooie kansen voor ondernemers “Floriade Expo 2022 biedt voor alle ondernemers uit Almere mooie kansen” aldus Marco Lipsius, Projectmanager Evenementen bij ondernemersvereniging OVSA. “Door het Floriade Festival te organiseren in het centrum, activeren we ondernemers nu al om na te denken over hun kansen en mogelijkheden tijdens de Expo in 2022.” En niet alleen dat, want door samen te werken met andere ondernemers en met de Expoorganisatie, zien we dat ondernemers bewustere keuzes maken en dat er mooie samenwerkingen ontstaan.

En dat onderschrijven de ambassadeurs van de Floriade Business Club. Bij events als het Floriade Festival wordt er altijd gekeken welke bedrijven uit het netwerk een bijdrage kunnen leveren. En ook dit jaar hebben we door de stad en op het eiland meerdere ambassadeurs uit het netwerk van de Floriade Business Club kunnen spotten. Met elkaar is er een mooi festival neergezet, waarmee we in de aanloop naar de Expo in 2022 het bedrijfsleven en bezoekers willen informeren, inspireren en activeren: Explore. Touch. Change. Preview speciaal voor Floriade Business Club Voorafgaand aan het Floriade Festival werd op donderdagavond 13 juni een preview gehouden, speciaal voor ambassadeurs van de Floriade Business Club (FBC). Tachtig ambassadeurs waren aanwezig. Na het welkom door Hans van Dijk, voorzitter van de Adviesraad van de FBC, werden de aanwezigen door Peter Verdaasdonk, directeur Floriade Almere 2022 B.V., dendroloog Jaap Smit en stedenbouwkundige Ria van Dijk geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de Expo. Waarna de groep overgevaren is naar Green Island, het eiland van de jonge voorhoede van Floriade Expo 2022, de Urban Greeners. Onder vakkundige begeleiding van Urban Greeners en Floriadevrijwilligers heeft de groep over het eiland gewandeld. De aanwezige ambassadeurs waren verrast dat er al zo veel te zien is op het eiland en dat er al zoveel mogelijk is. Urban Greeners-oprichter Boj van den Berg maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om de ambassadeurs van de FBC enthousiast te maken voor hun nieuwe concept ‘Eilandbaas’. Deze zomer is het mogelijk om voor een dag ‘Baas van het Eiland’ te zijn. Bedrijven die een leuk idee hebben, kunnen het eiland een hele dag voor zichzelf hebben. Tijdens het festival zijn er leuke ideeën aan hem voorgedragen. Zo worden ondernemers op verschillende manieren geactiveerd mee te denken en bij te dragen aan de ontwikkelingen rondom Floriade Expo 2022. Heb je ook een leuk idee? Laat het weten via www.eilandbaas.nl.

Foto: Belevingsfotografie

Word ook ambassadeur Draag jij de Expo ook een warm hart toe, wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Expo en je netwerk uitbreiden met gelijkgestemden? Word dan ook ambassadeur. Kijk op www.floriadebusinessclub.nl. We zien jou graag bij de volgende bijeenkomsten en wie weet ook volgend jaar tijdens het Floriade Festival.


Juli 2019

19

column Peter Verdaasdonk Op het moment van schrijven zit ik met enkele collega’s van Team Internationaal in het vliegtuig naar Azië. In China vindt van 29 april tot en met 7 oktober de Beijing Expo 2019 plaats, net als Floriade Expo 2022 een wereldtuinbouwtentoonstelling. Wij brengen een bezoek aan een aantal paviljoens van andere landen om zo contacten te leggen en interesse te polsen voor deelname aan onze eigen Expo. Daarnaast heeft het team een afspraak op het Chinese Ministerie van Landbouw. Uiteraard bezoeken we op de Expo in Beijing ook de Nederlandse inzending, waarbij Floriade Expo 2022 als onderdeel in de ‘Holland Garden’ vertegenwoordigd is. De Holland Garden is een voorproefje van de Expo in Almere. Verder wordt er een film vertoont met een caleidoscopisch effect (de toverlantaarn van vroeger). De film geeft een inkijkje op wat bezoekers tijdens de Expo in 2022 kunnen verwachten, specifiek voor de Chinese markt. Op dinsdag 18 juni organiseren we de Floriade Dialogue – solution. Deze editie gaat over ‘Sponge City Development’. Een bijeenkomst waarbij experts vanuit de hele wereld oplossingen bespreken om steden waterbestendiger te maken. De leden van Team Internationaal reizen door. Zij hebben nog een bezoek aan Thailand in de planning staan. Thailand heeft haar deelname aan Floriade Expo 2022 al bevestigd, dus tijdens het bezoek zal het vooral gaan over de invulling van hun inzending. Ook Japan wordt bezocht. Zij zijn geinteresseerd in deelname en hebben concrete vragen over de mogelijkheden voor een inzending. Tot slot wordt er een bezoek gebracht aan Vietnam. Minister Schouten heeft vorige maand de uitnodigingsbrief voor deelname aan de Expo in Almere persoonlijk overhandigd. Nu zal Team Internationaal zelf langs gaan bij de landbouwraad om meer te vertellen over de mogelijkheden die deelname biedt. De werving in Azië is in volle gang. Maar ook in Nederland zaten we niet stil. Zaterdag 8 juni vond op Green Island het New Grounds festival plaats. Met voedselboswachters kon je op ontdekkingsreis over het eiland. Er was een mooie muzikale programmering en ’s avonds werd er met drankjes in de hand genoten van de zonsondergang die de skyline van Almere fantastisch weergaf. Het weer werkte helemaal mee. Donderdag 13 juni was er speciaal voor de Floriade Business Club een fantastische previewsessie rondom het Floriade Festival. 88 Ambassadeurs waren aanwezig en werden in de kas op het Forum op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom Floriade Expo 2022, waarna we met de boot overgevaren zijn naar Green Island. Hier hebben we met elkaar kunnen zien hoe het eiland van de Floriadevoorhoede Urban Greeners in ontwikkeling is. Voordat ik op 15 juni het vliegtuig instapte was ik gelukkig nog even in de gelegenheid de tweede editie van het Floriade Festival samen met wethouder Loes Ypma te openen. Het is duidelijk dat er veel gebeurt. Enorm veel mensen hebben het weekend kennis gemaakt met de Expo en haar thema’s groen, voeding, energie en gezondheid. De kas op het Forum was een druk bezochte plek. Daarnaast hebben ruim 5.000 mensen de oversteek naar Green Island gemaakt, waar ze al dan niet onder begeleiding van een gids over het eiland gewandeld hebben. Blijf ons volgen. Ook de zomer zijn wij volop in beweging. Graag tot ziens! Peter Verdaasdonk Directeur Floriade Almere 2022 B.V.

Wie zijn de ambassadeurs van de Floriade Business Club en wat zijn hun ambities? Op deze pagina stellen ze zich voor!

Frits Hopman EIGENAAR VAN COOKING4EVENTS “Ik werk al vanaf mijn zestiende in de horeca en heb ervaring opgedaan bij verschillende sterrenrestaurants in onder meer Amsterdam, Düsseldorf en Saoedi-Arabië. Vijf jaar geleden besloot ik mijn eigen cateringbedrijf op te zetten. In eerste instantie werkte ik als zzp’er, tot ik vier jaar terug de kans kreeg om de keuken van het KAF (Kunstlinie Almere Flevoland) te gebruiken. Dat bood me de mogelijkheid om mijn bedrijf te laten groeien. De afgelopen jaren heb ik onder andere de catering mogen verzorgen voor een aantal grote en mooie events, waaronder het lustrumfeest van het Flevoziekenhuis, de nieuwjaarsreceptie en lintjesregen van de gemeente Almere en de Nationale Viering op 5 mei in Almere. In mijn gerechten maak ik zoveel mogelijk gebruik van biologische en/of lokale producten. Zo haal ik kaas uit Kraggenburg en oesterzwammen uit Lelystad. In tegenstelling tot veel andere cateraars maak ik geen gebruik van vaste gerechten of menu’s. Alles wat ik doe is

‘tailor-made’: de wensen en het budget van de opdrachtgever zijn leidend. Juist die persoonlijke ‘touch’ werkt erg goed, heb ik gemerkt. En zo blijft het voor mijzelf ook altijd uitdagend. Een paar weken geleden heb ik me aangesloten bij de Floriade Business Club (FBC). Enerzijds omdat ik van mening ben dat Floriade Expo 2022 een geweldig evenement is, waar Almere en de provincie Flevoland kunnen laten zien waar ze sterk in zijn en hoe bijzonder het hier is. Het vele groen en het water, samen met het feit dat je hier midden in de natuur kunt wonen en werken, dat biedt legio mogelijkheden. Anderzijds wil ik ook mijn netwerk graag uitbreiden. Bij de Business club hoop ik dan ook in contact te komen met gelijkgestemde ondernemers, zodat we elkaar verder kunnen helpen. Als enthousiast ambassadeur van de FBC wil ik collega-cateraars van harte aansporen om zich ook aan te sluiten. Wellicht kunnen we met elkaar iets betekenen voor de

Foto: Belevingsfotografie

Floriade in 2022. Het lijkt me fantastisch om dit samen met een aantal andere cateraars uit de polder op te pakken. Ik was nog maar kort ambassadeur van de FBC, toen ik werd gevraagd een diner voor een FBC-bijeenkomst te verzorgen. Vlak daarna kreeg ik de vraag om de catering te verzorgen tijdens het Floriade Festival. Daar heb ik met veel plezier aan meegewerkt. Tijdens het Floriade Festival raakte ik ook in gesprek met Laurens Bijl van Huyskweker Almere. Ik wist wel dat ze daar tuinplanten kweken, maar niet dat ze ook kruiden en specerijen verbouwen. Nu gaan we samen kijken welke mogelijkheden voor samenwerking er zijn. Zo zie je maar weer waar zo’n FBCbijeenkomst toe kan leiden!”

Mark Botter DIRECTEUR/EIGENAAR VAN SIGN EN MEER “Samen met mijn compagnon Allard Lith sta ik aan het roer van Sign en Meer, een full-service reclameproductiebedrijf. Wij produceren binnen- en buitenreclame. Daarbij kun je denken aan spandoeken, gevelreclame, banners, stickers en displays. Maar ook voor autobelettering of de bewegwijzering en branding voor evenementen kun je bij ons terecht. We leveren altijd maatwerk en denken graag mee over de beste oplossing voor de klant. Sinds een paar weken is ons bedrijf in Almere gevestigd, de verhuisdozen zijn net uitgepakt. Allard en ik wonen beiden al een hele tijd in Almere, en toen ons bedrijfspand in Zaandam te klein werd, besloten we ook onze onderneming hier naartoe te verhuizen. We hebben veel klanten in deze omgeving en we kunnen hen nu dus nog sneller helpen, als dat nodig is. Zo hebben we op de dag voor het Floriade Festival nog een aantal bordjes voor de bewegwijzering geproduceerd. Ter plekke konden we

nog gauw even kijken wat er precies nodig was. Erg praktisch! Duurzaamheid speelt in ons bedrijf een belangrijke rol. Veel van onze producten worden slechts tijdelijk gebruikt. Zo worden banners of vlaggen na afloop van een evenement vaak weggegooid. Dat is hartstikke zonde, want je kunt er nog heel mooie dingen van maken. Tassen bijvoorbeeld. Wij werken hierbij samen met Mia Stik uit Almere, die van het materiaal shoppers en rugzakken maakt. Bij een volgend evenement kun je die bijvoorbeeld weggegeven als bedankje. Daarnaast vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecyclede materialen. Het polyester doek dat we gebruiken voor onze grootformaat prints is bijvoorbeeld deels gemaakt van gerecyclede PET-flessen. We voelen ons dus betrokken bij de thema’s van de Floriade. Het is jammer dat de Floriade niet altijd even positief in het nieuws is, maar ik geloof vooral in de langetermijn-

Foto: Erwin Budding Photography

effecten. Het evenement kan de bekendheid van Almere en de regio een belangrijke impuls geven. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook internationaal. Daarom zijn we onlangs ook ambassadeur geworden van de Floriade Business Club. Circulair denken is in onze branche nog geen gemeengoed, veel reclameproducten zijn nog niet erg duurzaam. Maar je kunt ook andere keuzes maken, waarmee je het milieu minder belast. Bij de FBC hoop ik ondernemers te vinden die er net zo over denken en die hier samen met ons aan willen werken. Inmiddels ben ik bij twee bijeenkomsten van de FBC geweest. Ik heb al een aantal interessante contacten opgedaan en veel gelijkgestemde ondernemers gesproken. Heel inspirerend. Ik kijk dan ook uit naar de volgende meeting!”


20

Juli 2019

10 manieren om mindful te werken Het Eerste Huis, transformatie voor mens en organisatie, publiceerde onlangs 10 manieren om mindful te werken. 1 Wees in het moment Mindful zijn op je werk, houdt in dat je bewust bent van iedere handeling die je uitvoert. Zowel lichamelijk als mentaal. Wees aanwezig in alles wat je doet, hoe klein en onbelangrijk je de handeling ook vindt. 2 Doe korte oefeningen Zelfs een minuut bewust contact maken met één van je zintuigen kan worden aangemerkt als een mindfulness oefening. Je hoeft je ogen niet te sluiten. Je hoeft niet eens te gaan zitten. Richt elk uur een minuut volledig je aandacht op een van je zintuigen. 3 Word een singletasker Niemand kan multitasken. Je brein schakelt razend snel over van het een naar het ander en verliest vaak gegevens in dat proces. Daag jezelf uit om e-mailmeldingen uit te schakelen wanneer je aan een belang-

rijke taak werkt. 4 Gebruik reminders Werken op de automatische piloot betekent dat je niet volledig aanwezig bent voor de kansen en keuzes om je heen. Gebruik een reminder om opnieuw aanwezig te zijn. Deze schud je weer uit de automatische pilootmodus. Stel een timer in om drie keer per dag uit te gaan, om je eraan te herinneren dat je wakker bent en aanwezig bent in het hier en nu. 5 Vertraag om te versnellen Effectieve leiders, werknemers en ondernemers vertragen en reflecteren om de beste beslissingen en acties te nemen – ze vertragen om te versnellen. Stop de volgende keer dat je merkt dat je haast hebt. Je bespaart energie en maakt minder fouten. 6 Maak van stress je vriend Als je van stress je vriend wilt maken, helpt het om de manier waarop je erover denkt te veranderen. Mindfulness kan je helpen deze verandering in perceptie te bereiken.

Besteed een paar minuten aan het onderzoeken van de voordelen van stress om jouw denkwijze te veranderen. 7 Voel dankbaarheid Actief beoefenen van dankbaarheid zorgt ervoor dat je je beter voelt en heeft een positieve invloed op je creativiteit, gezondheid, werkrelaties en kwaliteit van werk. Schrijf elke dag één ding op over je werk waar je dankbaar voor bent. Hoe klein dan ook. 8 Cultiveer nederigheid Nederigheid wordt vaak verward met zachtmoedigheid of verlegenheid, maar ze zijn niet hetzelfde. Nederigheid betekent niet dat je jezelf als inferieur beschouwd; het betekent eerder dat je je bewust bent van je natuurlijke afhankelijkheid en de gelijkheid met de mensen om je heen. Bedank een collega die je geholpen heeft te zijn waar je nu bent. 9 Accepteer wat je niet kunt veranderen Acceptatie vormt de kern van mindfulness.

Het houdt in dat je jezelf accepteert zoals je bent en de waarheid erkent van hoe de dingen op dat moment zijn. Neem elke dag enkele momenten om jezelf eraan te herinneren dat je goed bent zoals je bent. 10 Neem een groei-mindset aan Verwacht uitdagingen en ga ze aan, zie deze als kansen voor innerlijke groei. Vind het niet erg om negatieve feedback te krijgen – bekijk het als een kans om iets nieuws te ontdekken. Ga een uitdaging aan die je normaal gesproken uit de weg gaat. Zie de uitdaging als een kans om te groeien. Bron: Het Eerste Huis

Overgrote meerderheid bedrijven ziet cybercrime niet als een dreiging als ‘een beetje bedreigend’. Volgens 17,6 procent van de ondervraagde bedrijven is er zelfs geen vuiltje aan de lucht. De investeringsbereidheid in security is dan ook beperkt. Een ruime meerderheid (69,4 procent) gaat ervan uit dat het securitybudget het komende jaar gelijk blijft. Foto: Adobe Stock

Nederlandse bedrijven lijken weinig aandacht te hebben voor cybercrime. Maar liefst 90 procent ziet geen (ernstig) gevaar in cybercriminaliteit voor de eigen organisatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Trends in Online Security & e-Identity’ van SIDN en Connectis onder ruim 2.000 consumenten en meer dan 500 bedrijven. Van alle bedrijven ziet 67,7 procent cybercrime slechts

Malware Gaat het toch mis, dan is de kans volgens de respondenten groot dat malware de boosdoener is. Bijna 60 procent noemt dit type aanval als ‘meest bedreigend’ voor de eigen organisatie. DDoS-aanvallen en diefstal van intellectueel eigendom en klantdata scoren vooral bij grotere organisaties hoog (> 50 procent). Consumenten: bewust onveilig? De antwoorden die consumenten gaven

op het gebied van inloggen, lijken tegenstrijdig. Zo geeft 57,2 procent van de respondenten aan dagelijks in te loggen via social media, zoals Google en Facebook. Toch ervaart slechts 14,4 procent van de respondenten dit als veilig. En 54,4 procent logt dagelijks in met een gebruikersnaam en wachtwoord, terwijl slechts 37,5 procent van hen dit als veilig bestempelt. Tegelijkertijd doen consumenten er weinig aan om hun eigen online identiteit beter te beschermen. Slechts 22,7 procent van de respondenten gebruikt een sterk wachtwoord. Een nog lager percentage kiest voor multifactor-authenticatie waarbij de gebruiker bijvoorbeeld inlogt met iets wat hij heeft (zoals een sms-code) en iets wat hij weet (zoals een wachtwoord).

Nieuw portaal voor elektrisch laden De vier grote steden (G4) en MRAElektrisch lanceren een nieuw portaal met realtime inzicht in het elektrisch laden in Nederland. De website evdata.nl laat de ontwikkeling en de actuele stand van het elektrisch laden in Nederland zien, gebaseerd op gegevens van meer dan 11.000 openbare laadpunten. Met het portaal is de ontwikkeling van het elektrisch rijden op de voet te volgen én te sturen.

trisch gaan gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht nu een netwerk van openbare laadpalen opzetten. De G4-steden doen dat in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Al deze palen opgeteld vormen zeker 65% van alle openbare laadpalen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) bundelt en analyseert de data van deze palen. De uitkomsten van dit onderzoek staan op evdata.nl en worden elke maand vernieuwd.

In het project MRA-Elektrisch werken 80 gemeenten en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht sinds 2012 samen. Ze stimuleren elektrisch rijden onder meer door het plaatsen van publieke laadpalen. Binnen MRA-Elek-

Grote vraag naar laadgegevens Naast de uitrol van het openbare laadpaalnetwerk laat de website ook het aantal unieke gebruikers van de laadpalen zien. Verder wordt getoond hoeveel kWh een paal verbruikt en hoeveel kWh per

sessie wordt geladen. Hiermee komen de G4-steden en MRA-Elektrisch tegemoet aan de grote vraag naar actuele laadgegevens. Elektrisch rijden groeit sterk, zo blijkt uit de cijfers. Zo werd in 2017 maar liefst 19.075.529 kWh geladen, wat neerkomt op ruim 95 miljoen ‘schone’ kilometers. Dit is een groei van 24% ten opzichte van 2016. Met de uitrol van een publiek laadnetwerk maken MRA-Elektrisch en de G4-steden serieus werk van de energietransitie, en zetten zij in op minder uitstoot van fossiele brandstoffen. De laadpalen worden goed gebruikt en leveren groene stroom, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit.

Security-bewustzijn “Security-bewustzijn is zowel thuis als op de werkvloer nodig”, zegt Esther Makaay, eID-specialist bij Connectis. “Zodat je weet welke vormen van cybercrime er zijn, wat je kunt doen om cybercrime te voorkomen en wat je moet doen als je getroffen wordt. Helaas blijkt uit ons onderzoek dat nauwelijks wordt geïnvesteerd in security-bewustzijn. Slechts 16 procent van de bedrijven steekt geld in training en instructie.” “Door de digitalisering is er voor cybercriminelen bij élk bedrijf wel iets te halen, zoals klantgegevens en intellectueel eigendom. Veel ondernemers lijken dat te vergeten”, zegt Roelof Meijer, directeur van SIDN dat in Nederland toeziet op het .nl-domein. “Ook bedrijven zonder webshop of online dienstverlening zijn een interessante en vaak makkelijke prooi. Daar moeten ondernemers zich bewuster van worden. Online security zou een centraal onderdeel moeten zijn van iedere onderneming.”

• Lijstenmakerij • FineArt printen • Kunstverhuur

500+ werken op ais-art.com

• Pasfoto’s

100% goedkeur garantie

You name it we Frame it Antilopestraat 2 • 1338 EE Almere Tel (036) 532 8000

www.ais-art.nl


Juli 2019

column Hans van Sunder

Luchtfietserij? Dat onze hoofdstad een links college van B&W heeft, wordt zeker in mobiliteitskwesties steeds duidelijker. Zo zijn de parkeertarieven flink verhoogd en nu is bedacht dat in 2030 in Amsterdam alleen nog maar emissievrije (elektrische) auto’s rond mogen rijden. Die op benzine of diesel mogen er dan niet meer in. Hoe realistisch is dit ambitieuze streven, verwoord door Sharon Dijksma, wethouder van verkeer en vervoer in het ‘Actieplan Schone Lucht’? Begrijp mij niet verkeerd. Ik ben er ook helemaal voor dat we in een zo’n gezond mogelijk omgeving kunnen wonen met schone lucht, maar aan luchtfietserij hebben we niets. RAI Vereniging, die de autobranche in ons land vertegenwoordigt, is mordicus tegen en noemt het Amsterdamse streven een bizar plan, dat buiten alle realiteit staat en onhaalbaar is. Uit die hoek mag vooralsnog dus geen medewerking worden verwacht. Ook lijkt het plan in strijd met het kabinetsbeleid. Dat zijn al twee hobbels die genomen moeten worden. Maar er zijn er nog veel meer. Zo zal het aantal laadpalen sterk uitgebreid moeten worden. Nu telt Amsterdam ongeveer 3.000 publieke laadpunten. In 2025 zullen dat er tussen de 16.000 en 23.000 moeten zijn. Ook kan een koper van een elektrische auto bij de gemeente aankloppen voor een laadpaal in de buurt en heeft voorrang bij het verkrijgen van een parkeervergunning. Hoe dat zal uitpakken laat zich raden in een stad waar al een chronisch te kort aan parkeerplekken is. Dat elektrische auto’s in de nabije toekomst steeds goedkoper (of lees minder duur) zullen worden, is evident. Er komt zelfs een moment dat deze goedkoper zullen zijn dan een benzineauto. Maar dan nog is een elektrische auto voor veel mensen, ook in Amsterdam, een brug te ver. Die kunnen zich zo’n stekkerauto gewoon niet permitteren, ook al is het een occasion. Dan moeten die er overigens wel zijn, want het aanbod gebruikte stekkerauto’s zal de komende jaren klein blijven. Dat we iets moeten doen aan een gezond leefklimaat is duidelijk. Daar zullen we alle middelen voor in moeten zetten. Maar het is ook zaak dat er voldoende draagvlak voor is. Het is dan verstandig om een realistisch plan uit te werken, waarin iedereen - ook de autolobby - zich kan vinden. Anders heeft het weinig kans van slagen.

Hans van Sunder Autojournalist HvS Publiciteit hvsunder@gmail.com

21

Rijden met BMW 320d

Superieure sportsedan Door Hans van Sunder Hoe kun je een auto, die al bijna perfect is, nog verder optimaliseren? Laat dat maar aan BMW over. De zevende generatie 3-serie is op alle vlakken verbeterd en dat is een geweldige prestaties, want zijn voorganger was al zo goed. De nieuwe 3 ziet er net even ‘gelikter’ en dynamischer uit, er is weer een stap gemaakt richting autonoom rijden en hij is sportiever dan zijn voorganger. Gereden heb ik met de 320d automaat. Die kost zonder extra’s 51.669 euro. Mijn testauto is voor bijna 24.000 euro ‘opgeleukt’ (prijs geteste uitvoering: 75.626,58). In totaal werden er maar liefst 25 opties gemonteerd. Later dit jaar volgt de 330e, een plug-in hybride waarmee zo’n 60 kilometer emissievrij elektrisch gereden kan worden. Evolutie In de ruim veertig jaar dat ik dit testwerk nu doe heb ik BMW er nog nooit op kunnen betrappen het design van een model revolutionair veranderd te hebben. Ook nu is dat weer het geval. Tijdloos is dan altijd de kwalificatie die blijft hangen. Met de zevende generatie is dat niet anders, maar dat wil niet zeggen dat er hoegenaamd niets gewijzigd is. De nieuwe 3 Serie ziet er dynamischer en sportiever uit, maar heeft ook een zekere elegantie. Het is een zeer harmonieuze sportsedan, die opnieuw in alle richtingen weer iets gegroeid is. In lengte is de winst bijna acht centimeter.

zacht aanvoelende materialen, kwalitatief hoogwaardige afwerking en een strak en modern dashboard. Het kleurenscherm is lekker groot en niet al te hoog, waardoor het zicht niet belemmerd. Bij de high executive uitvoering is het instrumentarium digitaal met bijzondere meters, waar je wel even aan moet wennen. Zo ook aan de spraaksturing van o.a. het navigatiesysteem. Kennelijk heeft de ‘dame’ in dat systeem gehoorproblemen, want je moet een adres meerdere malen herhalen en je moet ook goed opletten of uiteindelijk het juiste adres is ingevoerd. Ook is het niet handig als je een flink gesticulerende persoon naast je hebben zitten. Dan is zo maar ineens de radio uit dankzij de ‘gesture control’. Overigens is de grote i-Drive-knop op de middenconsole gewoon gebleven. De stoelen, met een uitschuifbare zitting, zitten voortreffelijk. Geven ondanks het leer veel steun. Ook dus meer ruimte op de achterbank, waarvan de rugleuning is neer te klappen. De laadruimte is met 480 liter even groot als voorheen en lekker diep.

Onberispelijk Die extra lengte, maar toch vooral de met vier centimeter toegenomen wielbasis (van 2,81 naar 2,85 meter) zorgt ervoor dat nu ook achterin de nieuwe 3 Serie heel behoorlijk is te zitten, al scheelt het wel een slok op een borrel als de voorstoelen niet helemaal in de achterste stand staan. Het interieur van de 3 Serie - daar is het natuurlijk ook een premiumauto voor - ziet er werkelijk onberispelijk uit. De beige leren bekleding tref je niet alleen op de stoelen en achterbank aan, maar ook op de deurpanelen en de onderzijde van het dashboard. Heel chic. Verder fraaie,

Sportsedan Ondanks zijn grotere formaat is de nieuwe 3 Serie lichter (- 50 kg) dan zijn voorganger. De door mij gereden 320d weegt 1.525 kilo. Daar heeft de 2.0-liter turbodiesel geen moeite mee. Die levert 140 kW/190 pk en een imposant maximumkoppel van 400 Nm en dat al bij 1.750 (tot 2.500 toeren). De Steptronic sportautomaat met stuurschakeling vergt een investering van iets meer dan 2.500 euro. Hij werkt perfect en heeft acht versnellingen. Uiteraard drijft hij de achterwielen aan. Het bijzondere is, dat de 320d de enige versie is die ook met vierwielaandrijving (xDrive) te leveren is.

De motor hoor je in de verte vriendelijk brommen, ook als je het gaspedaal dieper intrapt. De prestaties zijn geweldig met een topsnelheid van 240 km/uur en een sprint van 0 naar 100 km/uur in slechts 6,8 seconden. Die getallen doen de naam sportsedan eer aan. Daarbij blijft het brandstofverbruik, ondanks de 19-inch grote wielen die voor extra consumptie zorgen, verrassend laag met een door mij gehaald gemiddelde van 1 op 16,2. Autonoom Op de middenconsole, linksachter naast de pook, drie knoppen om de rijmodus van de 320d aan te passen (Sport, Comfort en Eco Pro). Je merkt het verschil duidelijk in bijvoorbeeld gasrespons, afstelling van het onderstel en besturing. Op het stuur (linker spaak) ook een symbool met een stuur en wegbelijning. Als je dat indrukt kan de 320d een heel korte tijd autonoom rijden, maar al snel verschijnt in het dashboard een signaal dat je je handen weer aan het stuur moet houden. En zo zijn er nog tal van features. Bovenal blijft de geweldige wegligging van de 320d je bij. Het is werkelijk een genot om met deze BMW te rijden. Sportief, maar toch met voldoende comfort, een superieure besturing en een grote mate van veiligheid. Klasse! Conclusie Ik ken natuurlijk de kwaliteiten van BMW en de verwachtingen zijn altijd hooggespannen. Als die verwachtingen worden overtroffen is dat een groot compliment. De 320d is een superfijne sportsedan. Alles klopt aan deze auto. Dat kwaliteit zijn prijs heeft, kan ik in dit geval helemaal begrijpen.


22

Juli 2019

TRANSIT DEALS

NU TOT € 7.000,- VOORRAADVOORDEEL 0% RENTE OP FINANCIAL LEASE Schurer-Kamphuis www.schurer-kamphuis.nl

Almere Lelystad

De Strubbenweg 12 Artemisweg 25

• (036) 533 45 00 • (0320) 24 11 11

DE NIEUWE De meest verkochte auto ter wereld! Motorvarianten: 2.0 High Power Hybrid, 1.8 Hybrid en 1.2 Turbo

Al vanaf € 23.995,-

Detectie voetgangers in het donker

Pre-Collision System met

Lane Trace Assist

Automatic High Beam

Toyota Zonneveld .

Road Sign Assist

Almere De Huchtstraat 9, 036 5343666, www.zonneveld-almere.nl

Full-range Adaptive Cruise Control


Juli 2019

23

Auto van de zaak privé rijden zonder bijtelling Wanneer je een auto van de zaak rijdt en deze meer dan 500 km per jaar privé gebruikt, betaal je bijtelling. Autodeelplatform WeGo meent een constructie te hebben ontwikkeld, waarbij deze bijtelling te voorkomen is. Daarbij wordt tevens gemikt op het delen van auto’s en daarmee reductie van kosten voor de werkgever. Steeds meer bedrijven bieden hun medewerkers een mobiliteitsbudget aan in plaats van een leaseauto. Onderdeel van zo’n budget is, dat er bij het bedrijf auto’s staan die geschikt gemaakt zijn voor deelgebruik. De deelauto’s kunnen via een app op de mobiele telefoon worden gereserveerd en geopend. Het aantal kilometers wordt automatisch geregistreerd en verrekend. Zo kunnen auto’s voor bedrijfsmatige ritten worden gebruikt door verschillende medewerkers. Werkgevers willen echter graag dat medewerkers de auto’s ook kunnen gebruiken in de avonduren en in het weekend, buiten kantoortijden dus. Bestaande auto’s worden zo efficiënter gebruikt. Medewerkers hebben zo in elk geval geen tweede eigen auto meer nodig. Bij gebruik van de auto buiten kantoortijd komt normaliter de fiscale bijtelling om de hoek kijken. De uitvoeringsafspraak Prive´gebruik Deelauto Artikel 13bis van de Wet op de Loonbelasting geeft aan, dat de werkgever de

auto niet ter beschikking stelt aan werknemer als de werknemer netto een marktconform huurtarief betaalt aan werkgever. Is dat niet het geval dan wordt de auto wél ter beschikking gesteld en moet bijtelling worden verrekend (of aantoonbaar minder dan 500 km per jaar worden gereden door werknemer).

om de mobiliteit te veranderen, het aantal auto’s te reduceren, de files te verminderen of parkeerdruk te verlagen. WeGo biedt een oplossing om medewerkers van bedrijven en organisaties toch voordelig een auto te laten huren voor privégebruik buiten kantooruren, zonder dat er een fiscale bijtelling is.

Een marktconform tarief is dan een huurtarief dat bijvoorbeeld een verhuurder als Hertz of Sixt zou rekenen. Dat tarief is zo hoog, dat het voor de werknemer voordeliger is om de bijtelling voor een vaste leaseauto te accepteren of een eigen auto aan te houden. Deze regelgeving helpt dus niet

Mobiliteitsbehoefte In plaats van leaseauto’s huurt de werkgever auto’s bij een verhuurbedrijf. Dat kan lange termijn huur zijn of korte termijn, net wat past bij de mobiliteitsbehoefte. De werknemer gebruikt de huurauto’s van het bedrijf voor zakelijke ritten. Hiernaast kan

de werknemer als particulier ook een auto huren voor privégebruik buiten kantoortijden. De werknemer huurt bij hetzelfde verhuurbedrijf en krijgt daar korting. De werknemer huurt dus niet bij de werkgever. De werknemer kan willekeurig een auto huren die bij de verhuurder beschikbaar is. Echter, de verhuurder kan voor de particulier een veel aantrekkelijker tarief aanbieden, omdat de pool aan auto’s tijdens kantoortijden al verhuurd worden aan de werkgever. Voor de verhuurder is de verhuur ineens veel beter voorspelbaar, de bedrijfsklant en de particuliere klant zijn bekend en hebben beiden een account, dus de risico’s zijn lager en de bezetting veel hoger. Zo kan het tarief aantrekkelijker gemaakt worden dan in standaard autoverhuur. Een afgedwongen zogenaamd marktconform huurtarief is hier niet van toepassing, want de verhuur laat in dit model een heel ander gebruik zien, waardoor andere tarieven mogelijk zijn. Voor de verhuurder is dit commercieel gezien zeer interessant. De werkgever betaalt ongeveer hetzelfde als het geval zou zijn bij leaseauto’s, er zijn echter minder auto’s nodig door deelgebruik, dus het is ook een voordelige oplossing voor mobiliteit. De particulier heeft geen fiscale bijtelling en heeft geen privéauto meer nodig of in elk geval geen tweede auto. Dat scheelt kosten, terwijl er toch eenvoudig en voordelig een auto kan worden gehuurd en gebruikt.

TALENTO

FIATPROFESSIONAL.NL

BUSINESS PRO

NU VANAF

19.985

**

NETTO BIJTELLING VANAF

225 P.MND.*

VOOR ELKE ONDERNEMER DIE ZIJN GEZIN OOK EEN BELANGRIJKE ZAAK VINDT DE FIAT TALENTO IS ER NU IN DE BUSINESS PRO-UITVOERING. DEZE SPECIALE VERSIE VAN DE FIAT TALENTO HEEFT EEN DUBBELE CABINE MET MAXIMAAL 6 ZITPLAATSEN EN EEN LAGE BIJTELLING. BOVENDIEN IS HIJ STANDAARD RIJK UITGERUST MET O.A. 17" LICHTMETALEN VELGEN, AIRCONDITIONING EN PARKEERSENSOREN. DE PERFECTE BEDRIJFSWAGEN VOOR ZAKELIJK EN PRIVÉ. ONTDEK 'M OP ONZE VESTIGING. *BIJTELLING BEREKEND OP BASIS VAN DE IN 2019 GELDENDE BELASTINGSCHALEN WAARBIJ GEBRUIK IS GEMAAKT VAN BOX 1, SCHIJF 2 EN EEN FISCALE VOERTUIGWAARDE VAN € 31.989. **NETTO CATALOGUSPRIJS IS EXCL. BTW/BPM, KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN LEGES. HET GETOONDE BEELDMATERIAAL KAN AFWIJKEN VAN HET WERKELIJKE PRODUCT. PRIJSSTELLING JANUARI 2019. PRIJSWIJZIGINGEN EN (TYPE)FOUTEN VOORBEHOUDEN. KIJK OP FIATPROFESSIONAL.NL VOOR DE VOORWAARDEN.

AUTO PALACE ALMERE Palmpolstraat 6, 1327 CE Almere Tel. 088 0035 035. Mob. 06 868 60 007. www.autopalace.nl

A PRO LIKE YOUTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.