Page 1

a-diamant

obsah všeobecné informace všeobecné informácie

2-3

technické informace technické informácie

4-7

a-diamant

8-27

a-diamant vroubkovaný a-diamant vrúbkovaný

28

a-diamant s vodícím čepem a-diamant s vodiacim čapom

29

black&gold

30-35

black&gold

ORDINACE / ORDINÁCIA

www.rodentica.eu

diamantové nástroje


Všeobecné informace a bezpečnostní doporučení pro používání rotačních nástrojů ve stomatologii

Všeobecné informácie a bezpečnostné odporučenia pre používanie rotačných nástrojov v stomatológii

Základní ustanovení: Uvedené všeobecné informace a bezpečnostní doporučení jsou platné pro všechny produkty dodávané firmou Rodentica CS spol. s r.o. Na informačních letácích, etiketách a baleních je tato informace vyznačena tímto symbolem . Tyto informace a doporučení je nutné bezpodmínečně dodržovat.

Základné ustanovenia: Uvedené všeobecné informácie a bezpečnostné odporučenia sú platné pre všetky produkty dodávané firmou Rodentica CS spol. s r.o. Na informačných letákoch, etiketách a baleniach je táto informácia vyznačená týmto symbolom . Tieto informácie a odporučenia je nutné bezpodmienečne dodržiavať.

1. Ustanovení a doporučení platná speciálně ve stomatologické ordinaci

1. Ustanovenia a odporúčania platné špeciálne v stomatologickej ordinácii

▪ rotační nástroje dodávané firmou Rodentica jsou dodávané v nesterilním stavu a je nutné je před použitím řádně vysterilizovat (ve sterilním stavu jsou dodávané pouze papírové čepy, kde je sterilizace provedena radiologicky)

▪ rotačné nástroje dodávané firmou Rodentica sú dodávané v nesterilnom stave a je nutné ich pred použitím vysterilizovať (v sterilnom stave sú dodávané len papierové čapy, kde je sterilizácia vykonaná rádiologicky)

▪ je nutné dohlédnout na to, aby byly používané přístroje (turbínky, kolénka, násadce atd.) v technicky a hygienicky bezvadném stavu

▪ je nutné dohliadnuť na to, aby boli používané prístroje (turbínky, kolienka, násadce atď.) technicky a hygienicky v bezchybnom stave

▪ nástroje upnout co nejhlouběji do kleštiny

▪ nástroje upnúť čo najhlbšie do klieštiny

▪ vybraný nástroj je třeba před užitím, roztočit na požadované otáčky mimo ústní dutinu pacienta

▪ vybraný nástroj je nutný pred použitím roztočiť na požadované otáčky mimo ústnu dutinu pacienta

▪ poškozené nebo ohnuté nástroje je potřeba včas vyřadit, protože vedou ke zvýšenému riziku zlomení (popř. zranění pacienta nebo lékaře)

▪ poškodené alebo ohnuté nástroje je nutné vyradiť včas, pretože vedú k zvýšenému riziku zalomenia (príp. zranenia pacienta alebo lekára)

▪ dle typu ošetření nosit ochranné brýle

▪ podľa typu ošetrenia nosiť ochranné okuliare

▪ je nutné zamezit poranění pacienta z důvodu přehřátí nástroje (dodržovat doporučené maximální otáčky a zajistit dostatečné chlazení nástroje)

▪ je nutné zabrániť poraneniu pacienta z dôvodu prehriatia nástroja (dodržiavať doporučené maximálne otáčky a zaistiť dostatočné chladenie nástroja)

▪ doporučené jsou zaoblené tvary nástrojů, protože zamezují riziku nedoplnění (např.kavity). Ostré hrany nástrojů mohou způsobit podsekřiviny, které mohou vést k horším pracovním výsledkům. Při použití těchto nástrojů je nutné pečlivě číst návody k použití a dodržovat doporučené otáčky

▪ doporučené sú zaoblené tvary nástrojov, pretože zamedzujú riziku nedoplnenia (napr. kavity). Ostré hrany nástrojov môžu spôsobiť podsekriviny, ktoré môžu viesť k horším pracovným výsledkom. Pri použití týchto nástrojov je nutné starostlivo čítať návody na používanie a dodržiavať doporučené otáčky

2. Doporučené otáčky Základní platné ustanovení: ▪ čím větší průměr pracovní části nástroje, tím menší otáčky

Základné platné ustanovenia: ▪ čím väčší priemer pracovnej časti nástroja, tým menšie otáčky

▪ označení znamená maximální otáčky pro daný nástroj při použití v násadci, kolénku nebo turbínce s pevně uloženými ložisky

▪ označenie znamená maximálne otáčky pre daný nástroj pri použití v násadci, kolienku alebo turbínke s pevne uloženými ložiskami

▪ označení znamená optimální otáčky pro daný nástroj (je-li uvedeno). Když nejsou uvedeny optimální otáčky, platí pravidlo, že jsou stanoveny na 40-50% uvedených maximálních otáček

znamená optimálne otáčky pre daný nástroj ▪ označenie (ak je uvedené). Keď nie sú uvedené optimálne otáčky, platí pravidlo, že sú stanovené na 40-50% uvedených maximálnych otáčok

▪ nedodržení maximálních otáček zvyšuje riziko ohnutí, zlomení, zalomení nástroje, což může vést k poranění pacienta

▪ nedodržanie maximálnych otáčok zvyšuje riziko ohnutia, zlomenia, zalomenia nástroja alebo poranenia pacienta

3. Přítlačná síla ! je nutné zamezit překročení použité přítlačné síly ( > 2N)

2

2. Doporučené otáčky

3. Prítlačná sila ! je nutné zabrániť prekročeniu použitej prítlačnej sily (> 2N)

▪ překročení této přítlačné síly může způsobit poškození nebo zranění pacienta, může dojít k přehřátí nástroje a tím poškození pulpy zubu, nebo při vylomení břitů může docházet k nežádoucím rýhám a nerovnostem na broušených plochách

▪ prekročenie tejto prítlačnej sily môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie pacienta, môže dôjsť k prehriatiu nástroja a tým poškodeniu pulpy zubu alebo pri vylomení britu môže dochádzať k nežiaducim ryhám a nerovnostiam na brúsených plochách

▪ při překročení přítlačné síly u rotačních nástrojů může dojít k ohnutí, zlomení nebo zalomení nástroje

▪ pri prekročení prítlačnej sily pri rotačných nástrojoch môže prísť k ohnutiu, zlomeniu alebo zalomeniu nástroja

4. Chlazení ! nedostatečné chlazení může způsobit poškození zubu nebo okolních tkání

4. Chladenie ! nedostatočné chladenie môže spôsobiť poškodenie zubu alebo okolitého tkaniva

▪ pro zamezení nežádoucího vývinu tepla je nutné dodržet minimální množství chladící kapaliny (při preparaci min. 50 ml/ min)

▪ pre zabránenie nežiaduceho vývinu tepla je nutné dodržať minimálne množstvo chladiacej kvapaliny (pri preparácii min. 50 ml/ min)

▪ při použití FG nástrojů při celkové délce > 22 mm a průměru pracovní části nástroje > 2 mm (označení > 020), je doporučeno dodatečné chlazení (nebo použití koncovek s větším počtem chladících trysek)

▪ pri použití FG nástrojov pri celkovej dĺžke > 22 mm a priemere pracovnej časti nástroja > 2 mm (označenie > 020), je doporučené dodatočné chladenie (alebo použitie koncoviek s väčším počtom chladiacich trysiek)

© Rodentica

RD a-diamant 10/2013


5. Vyřazení opotřebovaných nástrojů ! tupé, zlomené nebo jinak poškozené nástroje mohou vést k vysoké přítlačné síle a tím i k vývinu nežádoucího tepla, což může způsobit poškození pulpy

5. Vyradenie opotrebovaných nástrojov ! tupé, zlomené alebo inak poškodené nástroje môžu viesť k vysokej prítlačnej sile a tým i k vývinu nežiaduceho tepla, čo môže spôsobiť poškodenie pulpy

! poškozené nástroje okamžitě vyřaďte z používání

! poškodené nástroje okamžite vyraďte z používania

▪ nástroje, které jsou ohnuté, s vylámanými břity, nebo jinak poškozené mohou způsobit nežádoucí vibrace a tím i nesprávný tvar preparace nebo rýhy na opracovávaných plochách

▪ nástroje, ktoré sú ohnuté, s vylámanými britmi, alebo inak poškodené môžu spôsobiť nežiaduce vibrácie a tým i nesprávny tvar preparácie alebo ryhy na opracovávaných plochách

▪ neobložená místa u diamantový nástrojů mohou vést k vývinu nežádoucího tepla a tím k poškození pulpy. Tyto nástroje musí být okamžitě vyřazeny z používání

▪ neobložené miesta u diamantových nástrojov môžu viesť k vývinu nežiaduceho tepla a tým k poškodeniu pulpy. Tieto nástroje musia byť okamžite vyradené z používania

▪ u endodontických nástrojů dodržujte doporučení od výrobce a poškozené nebo zlomené nástroje ihned vyřaďte. Některé endodontické nástroje mají neaktivní špičku a zlomením nástroje může dojít k porušení těchto vlastností a tím i k nežádoucím výsledkům ošetření

▪ u endodontických nástrojov dodržujte odporučenia od výrobcu a poškodené alebo zlomené nástroje ihneď vyraďte. Niektoré endodontické nástroje majú neaktívnu špičku a zlomením nástroja môže prísť k porušeniu týchto vlastností a tým i k nežiaducim výsledkom ošetrenia

6. Čištění, desinfekce a sterilizace rotačních nástrojů

6. Čistenie, dezinfekcia a sterilizácia rotačných nástrojov

▪ používat pouze doporučené desinfekční a čistící prostředky určené pro ošetřování rotačních nástrojů s ochranou proti korozi

▪ používať len doporučené dezinfekčné a čistiace prostriedky určené na ošetrovanie rotačných nástrojov s ochranou proti korózii,

▪ u desinfekčních prostředků dodržovat doporučení výrobce a nepřekračovat doporučenou maximální dobu desinfekce (10-15 min.)

▪ pri dezinfekčných prostriedkoch dodržiavať odporučenia výrobcu a neprekračovať odporúčaný čas dezinfekcie (10-15 min.)

▪ po každé desinfekci velice pečlivě ošetřené nástroje omýt pod tekoucí vodou a vysušit, např. vzduchem

▪ po každej dezinfekcii veľmi starostlivo opláchnuť ošetrené nástroje pod tečúcou vodou a vysušiť, napr. vzduchom

▪ ošetřené nástroje skladovat ve stojánku k tomu určenému nebo v originálních baleních (krabičkách)

▪ ošetrené nástroje skladovať v stojane k tomu určenému alebo v originálnych baleniach (krabičkách)

▪ při ošetření pomocí ultrazvukové čističky zamezit doteku mezi nástroji

▪ pri ošetrení pomocou ultrazvukovej čističky zamedziť dotyku medzi nástrojmi

▪ při ošetření v termodesinfekčních přístrojích dodržovat návod k použití od výrobce a používat pouze prostředky určené pro ošetření rotačních nástrojů

▪ pri ošetrení v termodezinfekčných prístrojoch dodržiavať návod na použitie od výrobcu a používať len prostriedky určené pre ošetrenie rotačných nástrojov

▪ při ošetření v horkovzdušných sterilizátorech dodržovat návod k použití od výrobce, dobu a teplotu sterilizace viz EN 285. Takto sterilizovat pouze nástroje, které jsou k této sterilizaci určené - nedodržení těchto zásad může vést k poškození nebo ke zničení nástroje

▪ pri ošetrení v teplovzdušných sterilizátoroch dodržiavať návod na použitie od výrobcu, čas a teplotu sterilizácie viď EN 285. Takto sterilizovať len nástroje, ktoré sú k tejto sterilizácii určené - nedodržanie týchto zásad môže viesť k poškodeniu alebo k zničeniu nástroja

▪ při ošetření v autoklávu dodržovat návod k použití od výrobce a teplotu sterilizace max. 134°C viz EN 285

▪ pri ošetrení v autokláve dodržiavať návod na použitie od výrobcu a teplotu sterilizácie max. 134°C viď EN 285

▪ po ošetření nástroje vždy vizuálně zkontrolovat jestli nedošlo k poškození nebo poničení nástroje

▪ po ošetrení nástroja vždy vizuálne skontrolovať či neprišlo k poškodeniu alebo zničeniu nástroja 7. Špecifické informácie pre jednotlivé skupiny nástrojov

7. Specifické informace pro jednotlivé skupiny nástrojů Diamantové nástroje

Diamantové nástroje

▪ při použití diamantových vrtáčků hrubé zrnitosti (534) a extra hrubé zrnitosti (544) může dojít k tepelnému zatížení broušeného místa, proto je nutné při použití diamantových nástrojů z těchto skupin dostatečně chladit (min. 50 ml/min) a používat minimální přítlačnou sílu (2N).

▪ pri použití diamantových vrtákov hrubej zrnitosti (534) a extra hrubej zrnitosti (544), môže dôjsť k tepelnému zaťaženiu brúseného miesta, preto je nutné pri použití diamantových nástrojov z týchto skupín dostatočne chladiť (min. 50 ml/min) a používať minimálnu prítlačnú silu (2N)

▪ při preparaci na schůdek pokud možno zamezit kontaktu diamantového nástroje s gingivou, aby nedošlo k poranění pacienta

▪ pri schodkovej preparácii, pokiaľ možno zamedziť kontaktu diamantového nástroja s gingivou, aby nedošlo k poraneniu pacienta

3


Struktura tabulky Štruktúra tabuľky

1 Popis figury - název nástroje, který označuje zároveň tvar nástroje

1

Kulička Gulička

2 4

7

Popis figúry - názov nástroja, ktorý označuje zároveň tvar nástroja 6 2 Náhled nástroje - zvětšený detail se zvýrazněním tvaru nástroje

5

001

Náhľad nástroja - zväčšený detail so zvýraznením tvaru nástroja

L mm  1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9 3,3 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9 3,3

3

10 3 Referenční číslo nástroje - číselné označení tvaru nástroje Referenčné číslo nástroja - číselné označenie tvaru nástroja

806 806 806 806 806 806 806

314 314 314 314 316 314 314

001 001 001 001 001 001 001

484 504 514 524 524 534 544

FG FG FG FG FG/XL FG FG

12

025 016 025 016 025 012 014 016 018 021 023 025 018 023 012 014 016 018 021 025 012 014 016 018

-1

-1

8

029 033 029 033 029 033 029 033

450 000 min 300 000 min 160 000 min 120 000 min -1

9

-1

13

9 Technické parametry - základní technické parametry: L mm - délka pracovní části nástroje, popř. průměr nástroje Ø mm - rozměr v nejširším místě pracovní části nástroje, popř. průměr nástroje - počet břitů - udává počet břitů na pracovní části nástroje - úhel - udává sklon pracovní části Technické parametre - základné technické parametre: L mm - dĺžka pracovnej časti nástroja, príp. priemer nástroja Ø mm - rozmer v najširšom mieste pracovnej časti nástroja, príp. priemer nástroja - počet britov - udáva počet britov na pracovnej časti nástroja - uhol - udáva sklon pracovnej časti

11 4 Grafická značka - grafická značka pro označení doporučeného použití nástroje Grafická značka - grafická značka pre označenie doporučeného použitia nástroja

Informácie - informácie o vydaní produktového alebo iného informačného letáku k uvedenému nástroju

8

7

6

5 Informace - informace o vydání produktového nebo jiného informačního letáku k uvedenému nástroji

Technická grafická značka - grafická značka s uvedením technických parametrů nástroje

Obrys nástroje 1:1 - zobrazení nástroje k orientačnímu určení skutečné velikosti

Technická grafická značka - grafická značka s uvedením technických parametrov nástroja

Obrys nástroja 1:1 - zobrazí nástroje k orientačnému určeniu skutočnej veľkosti

Rozměr pracovní části - uvádí rozměr pracovní části v nejširší části nástroje 1/10 mm popř. /Značka průměru/ nástroje Rozmer pracovnej časti - uvádza romer pracovnej časti v najširšej časti nástroja 1/10 mm príp. /Značka priemeru/ nástroja

10

11

12

13

Referenční číslo - Ref-kód nástroje/ objednací číslo nástroje, které specifikuje daný nástroj a určuje jeho vlastnosti

Maximální doporučené otáčky - tato hodnota udává maximální doporučené otáčky, zároveň udává barvu, která je použita pod tabulkou, pro lepší orientaci

Stopka nástroje - mezinárodní označení stopky nástroje (úchytu, dříku)

Maximální otáčky - barevné označení maximálních doporučených otáček pro danou velikost pracovní části nástroje

Referenčné číslo - Ref-kód nástroja /objednávacie číslo nástroja, ktoré špecifikuje daný nástroj a určuje jeho vlastnosti

Maximálne doporučené otáčky - táto hodnota udáva maximálne doporučené otáčky, zároveň udáva farbu, ktorá je použitá pod tabulkou, pre lepšiu orientáciu

Stopka nástroja - medzinárodné označenie stopky nástroja (úchytu, drieku)

Maximálne otáčky - farebné označenie maximálnych doporučených otáčok pre danú veľkosť pracovnej časti nástroja

Číselný systém dle EN ISO 6360-1 Číselný systém podľa EN ISO 6360-1 Oblast rotačních nástrojů je normována mezinárodními normami, které určují technické vlastnosti jednotlivých nástrojů, jako je rozměr, použitý materiál, rozměr stopky, tvar, celková délka. Tento numerický systém se nazývá ISO číselný systém, který je zároveň identifikační a  objednací číslo nástroje.

Oblasť rotačných nástrojov je normovaná medzinárodnými normami, ktoré určujú technické vlastnosti jednotlivých nástrojov, ako je rozmer, použitý materiál, rozmer stopky, tvar, celková dĺžka. Tento numerický systém sa nazýva ISO číselný systém, ktorý je zároveň identifikačné a  objednávacie číslo nástroja.

806 314 238 534 012

4

Materiál použitý na pracovní částí nástroje

Stopka nástroje a celková délka

Tvar nástroje

Velikost nanášeného brusného materiálu (hrubost nástroje)

Šířka pracovní části nástroje

- diamant

- turbínková stopka (FG) - 19 mm celková délka dle normy 1797

- hruškovitý tvar

- hrubá zrnitost - zelený proužek (barevné označení hrubosti) - tvrdé pojivo

- rozměr v nejširším místě pracovní části nástroje v 1/10 mm

Materiál použitý na pracovnej časti nástroja

Stopka nástroja a celková dĺžka

Tvar nástroja

Veľkosť nanášaného brúsneho materiálu (hrubosť nástroja)

Šírka pracovnej časti nástroja

- diamant

- turbínková stopka (FG) - 19 mm celková dĺžka podľa normy 1797

- hruškovitý tvar

- hrubá zrnitosť - zelený pásik (farebné označenie hrubosti) - tvrdé pojivo

- rozmer v najširšom mieste pracovnej časti nástroja v 1/10 mm


Stopky rotačních nástrojů EN ISO 1797-1, EN ISO 1797-2, EN ISO 6360-1 Stopky rotačných nástrojov EN ISO 1797-1, EN ISO 1797-2, EN ISO 6360-1

Do turbínkového násadce Do turbínkového násadca

Do kolénkového násadce Do kolienkového násadca

16 mm Ø 1,6 mm 313 - do turbínkového násadce, zkrácená - do turbínkového násadca, skrátená

16 mm

FG zkrácená (FGS) FG skrátená (FGS)

Ø 2,35 mm 202 - do kolénkového násadce, zkrácená - do kolienkového násadca, skrátená

RA zkrácená (RAS) RA skrátená (RAS)

22 mm

19 mm Ø 1,6 mm 314 - do turbínkového násadce - do turbínkového násadca

FG (FG) FG (FG)

Ø 2,35 mm 204 - do kolénkového násadce - do kolienkového násadca

RA (RA) RA (RA)

21 mm Ø 1,6 mm 315 - do turbínkového násadce, prodloužená - do turbínkového násadca, predĺžená

26 mm

FG prodloužená (FGL) FG predĺžená (FGL)

Ø 2,35 mm 205 - do kolénkového násadce, prodloužená - do kolienkového násadca, predĺžená

RA prodloužená (RAL) RA predĺžená (RAL)

25 mm Ø 1,6 mm 316 - do turbínkového násadce, dlouhá - do turbínkového násadca, dlhá

34 mm

FG dlouhá (FGXL) FG dlhá (FGXL)

FG extra dlouhá (FGXXL) FG extra dlhá (FGXXL)

Do rovného násadce Do rovného násadca

Ø 3,00 mm 123 - do rovného násadce, zkrácená - do rovného násadca, skrátená 43 mm

HP zkrácená (HPS) HP skrátená (HPS)

Ø 3,00 mm 124 - do rovného násadce - do rovného násadca

44,5 mm Ø 2,35 mm 104 - do rovného násadce - do rovného násadca

52 mm

HP (HP) HP (HP)

Ø 3,00 mm 125 - do rovného násadce, prodloužená - do rovného násadca, predĺžená

65 mm

Ø 2,35 mm 105 - do rovného násadce, prodloužená - do rovného násadca, predĺžená

48 mm

HP prodloužená (HPL) HP predĺžená (HPL)

Ø 4,00 mm 400 - do rovného násadce - do rovného násadca

48 mm

70 mm

Ø 2,35 mm 106 - do rovného násadce, dlouhá - do rovného násadca, dlhá

HP dlouhá (HPXL) HP dlhá (HPXL)

Ø 6,00 mm 600 - do rovného násadce - do rovného násadca

Endodontické nástroje

Ø 2,35 mm 204 - do kolénkového násadce - do kolienkového násadca

Ø 4,00 mm 654 - plastová stopka, ruční úchyt - plastová stopka, ručný úchyt

 38 mm

30 mm Ø 2,35 mm 103 - do rovného násadce, zkrácená - do rovného násadca, skrátená

RA dlouhá (RAXL) RA dlhá (RAXL)

CAD/CAM systémy

29 mm Ø 1,6 mm 317 - do turbínkového násadce, extra dlouhá - do turbínkového násadca, extra dlhá

Ø 2,35 mm 206 - do kolénkového násadce, dlouhá - do kolienkového násadca, dlhá

RA (RA) RA (RA)

Ø 3,00 mm 654 - plastová stopka, ruční úchyt - plastová stopka, ručný úchyt

900 - nenamontované - nenamontované

Prodloužením pracovní části nástroje se prodlužuje celková délka Predĺžením pracovnej časti nástroja sa predlžuje celková dĺžka nástroja

5


Grafické značky označující doporučené použití zdravotnických prostředků Grafické značky označujúce doporučené použitie zdravotníckych prostriedkov

Grafické značky označující technické parametry zdravotnických prostředků Grafické značky označujúce technické parametre zdravotníckych prostriedkov

Grafické značky označující ošetřování a sterilizaci zdravotnických prostředků Grafické značky označujúce ošetrovanie a sterilizáciu zdravotnícky prostriedkov

6


Informativní grafické značky pro zdravotnické prostředky Informatívne grafické značky pre zdravotnícke prostriedky

Barevné proužky a označení počtu břitů u dokončovacích vrtáčků Farebné pásiky a označenie počtu britov pri dokončovacích vrtákoch

Barevné proužky a označení zrnitosti diamantů Farebné pásiky a označenie zrnitosti diamantov ultra jemné extra jemné jemné střední hrubé super hrubé

ultra jemné extra jemné jemné stredné hrubé super hrubé

9 µm 25 µm 40-54 µm* 90-126 µm* 154 µm* 180-200 µm*

9 µm 25 µm 40-54 µm* 90-126 µm* 154 µm* 180-200 µm*

8-16 břitů 20 břitů 30 břitů s příčnými zářezy

střední jemné ultra jemné střední

8-16 britov 20 britov 30 britov s priečnymi zárezmi

stredné jemné ultra jemné stredné

Průměr pracovní části nástroje Priemer pracovnej časti nástroja

Ø 1/10 mm Ø mm

Ø 1/10 mm Ø mm

003 0,3

031 3,1

004 0,4

005 0,5

033 3,3

035 3,5

006 0,6

037 3,7

007 0,7

008 0,8

040 4,0

009 0,9

042 4,2

010 1,0

045 4,5

012 1,2

050 5,0

014 1,4

055 5,5

016 1,6

060 6,0

018 1,8

065 6,5

021 2,1

070 7,0

023 2,3

025 2,5

075 7,5

027 2,7

029 2,9

080 8,0

Barevné označení maximálních otáček Farebné označenie maximálnych otáčok 450 000 min-1

40 000 min-1

300 000 min-1

30 000 min-1

160 000 min-1

25 000 min-1

120 000 min-1

20 000 min-1

100 000 min-1

15 000 min-1

50 000 min-1

10 000 min-1

7


diamantové nástroje

a-diamant

a-diamant

a-diamant - galvanický diamant je vyroben pomocí nejmodernějších technologií.

a-diamant - galvanický diamant je vyrobený pomocou najmodernejších technológií.

Retenční vrstva u těchto diamantů je rovnoměrně potažena speciálním elastickým pojivem bez nerovností. Do tohoto pojiva je uloženo diamantové zrno tak, aby byly využity co nejefektivněji jeho brusné schopnosti.

Retenčná vrstva týchto diamantov je rovnomerne potiahnutá špeciálnym elastickým pojivom bez nerovností. Do tohto pojiva je uložené diamantové zrno tak, aby boli využité čo najefektívnejšie jeho brúsne schopnosti.

Mezi diamantovými zrny je dostatečná chladící spára, která umožňuje rychlé a dostatečné odstranění zbroušené substance. Výsledkem je stále ostrý nástroj s dlouhou životností, který je šetrný k pacientovi.

Medzi diamantovými zrnami je dostatočná chladiaca špára, ktorá umožňuje rýchle a dostatočné odstránenie zbrúsenej substancie. Výsledkom je stále ostrý nástroj s dlhou životnosťou, ktorý je šetrný k pacientovi.

Zaoblené pracovní části nástrojů vytváří ideální přechod mezi stěnou kavity a dnem kavity, stejně tak i zaoblení při schůdkové preparaci.

Zaoblené pracovné časti nástrojov vytvára ideálny prechod medzi stenou kavity a dnom kavity, rovnako ako zaoblenie pri schodíkovej preparácii.

Různé zrnitosti umožňují dosažení retencí „na míru“ při každé preparaci.

Rôzne zrnitosti umožňujú dosiahnutie retencie „na mieru“ pri každej preparácii.

Barevné proužky, označení zrnitosti diamantů a jejich použití

Farebné pásiky, označenie zrnitosti diamantov a ich použitie

ultra jemné extra jemné jemné střední hrubé super hrubé

9 µm 25 µm 40-54 µm* 90-126 µm* 154 µm* 180-200 µm*

ISO „484“ ISO „504“ ISO „514“ ISO „524“ ISO „534“ ISO „544“

* velikosti diamantových zrn se mohou lišit v závislosti na tvaru nástroje a velikosti pracovní části.

Použití diamantů:

8

ultra jemné extra jemné jemné stredné hrubé super hrubé

9 µm 25 µm 40-54 µm* 90-126 µm* 154 µm* 180-200 µm*

ISO „484“ ISO „504“ ISO „514“ ISO „524“ ISO „534“ ISO „544“

* veľkosti diamantových zŕn sa môžu líšiť v závislosti na tvare nástroja a veľkosti pracovnej časti.

Použitie diamantov:

Bílá – konečné opracování kompozit, kompozitních výplní a keramiky

Biela – konečné opracovanie kompozitov, kompozitných výplní a keramiky

Žlutá – konečné broušení a finírování kompozit, kompozitních výplní a keramiky

Žltá – konečné brúsenie a finírovanie kompozitov, kompozitných výplní a keramiky

Červená – jemné broušení ploch po hrubém broušení a výplní

Červená – jemné brúsenie plôch po hrubom brúsení a brúsenie výplní

Modrá – univerzální broušení zubní substance Šedá – univerzální broušení zubní substance

Modrá – univerzálne brúsenie zubnej substancie Sivá – univerzálne brúsenie zubnej substancie

Zelená – hrubé broušení zubní substance

Zelená – hrubé brúsenie zubnej substancie

Černá – extra hrubé broušení zubní substance, odstraňování starých výplní, rozřezávání korunek a můstků z neušlechtilých kovů

Čierna – extra hrubé brúsenie zubnej substancie, odstraňovanie starých výplní, rozrezávanie koruniek a mostíkov z neušľachtilých kovov


001 806 806 806 806 R806 806 806

L mm  0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9 3,3 dřík/driek Ø mm  0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9 3,3 314 314 314 314 316 314 314

001 001 001 001 001 001 001

484 504 514 524 524 534 544

FG FG FG FG FGXL FG FG

025 016 025 016 025 008 009 010 012 014 016 018 021 023 025 018 023 010 012 014 016 018 021 025 012 014 016 018

029 033 029 033 029 033 029 033

450 000 min 300 000 min 160 000 min 120 000 min -1

-1

001 806 806 806 806

-1

-1

L mm  0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9 3,3 dřík/driek Ø mm  0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9 3,3 204 204 204 204

50 000 min-1

001 001 001 001

504 514 524 534

RA RA RA RA

023 025 023 025 009 010 012 014 016 018 021 023 025 014 016 021 025

033 033 033 033

40 000 min-1

Kulička s prodlouženým krčkem Gulička s predĺženým krčkom

697

L mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,3 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,3

806 314 697 534 FG 450 000 min

diamantové nástroje

a-diamant

Kulička Gulička

-1

300 000 min

-1

160 000 min

010 012 014 016 018 023 -1

Kulička s prodlouženým krčkem Gulička s predĺženým krčkom

M697

L mm  0,6 0,8 dřík/driek Ø mm  0,6 0,8

806 314 M697 514 FG 806 314 M697 524 FG 450 000 min

006

008

-1

Kulička s obloženým krčkem Gulička s obloženým krčkom

002

L mm  2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0 dřík/driek Ø mm  0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,6

806 314 002 524 FG 806 314 002 534 FG 450 000 min-1

009 010 012 014 016 010 012 014 026

160 000 min-1

9


diamantové nástroje

a-diamant Obrácený kužel Obrátený kužel

Obrácený kónus Obrátený kónus

010 806 806 806 806

L mm  1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,1 dřík/driek Ø mm  0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 314 314 314 314

450 000 min-1

010 010 010 010

514 524 534 544

FG FG FG FG

014 009 010 012 014 016 018 021 012 014 016 018 021 014 016 018

014

L mm  1,0 dřík/driek Ø mm  1,8

806 314 014 524 FG

018

300 000 min-1

300 000 min-1

010

L mm  0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 dřík/driek Ø mm  0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1

806 204 010 524 RA 806 204 010 534 RA

012 014 016 018 012 014 016

50 000 min-1

Diabol Diabol

Dvojitý kónus Dvojitý kónus

019

L mm  2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 dřík/driek Ø mm  0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

806 314 019 524 FG 806 314 019 534 FG 806 314 019 544 FG 450 000 min-1

009 010 012 014 016 018 010 012 014 016 012 014 016

806 314 032 524 FG 450 000 min

L mm  7,0 7,0 7,0 dřík/driek Ø mm  2,1 2,7 3,1

160 000 min-1

021 027 031 021 027 031

038

L mm  4,0 dřík/driek Ø mm  3,3

806 314 038 524 FG 806 314 038 534 FG 806 314 038 544 FG 120 000 min-1

10

010 014

-1

Palcát, plochý Palcát, plochý

806 314 033 514 FG 806 314 033 524 FG 300 000 min-1

L mm  2,0 2,5 dřík/driek Ø mm  1,0 1,4

300 000 min-1

Palcát, špičatý Palcát, špicatý

033

032

033 033 033


Palcát, plochý, dlouhý Palcát, plochý, dlhý

039 806 806 806 806

Kruh Kruh

L mm  7,0 dřík/driek Ø mm  3,7 314 314 314 314

039 039 039 039

514 524 534 544

FG FG FG FG

068

037 037 037 037

L mm  1,5 2,5 dřík/driek Ø mm  4,0 5,0 5,5

806 314 068 524 FG 806 314 068 534 FG 806 314 068 544 FG 068

120 000 min-1

Válec Valec

111

040 050

-1

Válec, dlouhý Valec, dlhý

L mm  8,0 8,0 8,5 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 2,5

806 314 111 524 FG

025

112

L mm  10,0 dřík/driek Ø mm  1,8

806 314 112 544 FG

018

300 000 min-1

160 000 min-1

111

055

L mm  2,0 2,5 dřík/driek Ø mm  4,0 5,0 5,5

806 204 068 524 RA 120 000 min

040 040 040

diamantové nástroje

a-diamant

L mm  8,0 8,0 8,5 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 2,5

806 204 111 524 RA

012 014

50 000 min-1

Válec, špičatý Valec, špicatý

130

L mm  8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

806 314 130 514 FG 806 314 130 524 FG 806 314 130 534 FG

012 014 012 014 012 014

450 000 min-1

11


diamantové nástroje

a-diamant Válec, špičatý Valec, špicatý

131

Válec, zaoblený Valec, zaoblený

L mm  10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

806 314 131 514 FG 806 314 131 524 FG 806 314 131 534 FG

137

012 014 012 014 012 014

L mm  3,0 dřík/driek Ø mm  0,8

806 314 137

524 FG

008

450 000 min-1

450 000 min-1

Válec, zaoblený Valec, zaoblený

M137

L mm  3,0 dřík/driek Ø mm  0,7

806 314 M137 524 FG

007

450 000 min-1

Válec, zaoblený Valec, zaoblený

Válec, zaoblený Valec, zaoblený

139 806 806 806 R806

L mm  5,0 5,0 6,5 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,2 314 314 314 314

450 000 min-1

12

139 139 139 139

514 524 544 544

FG FG FG FG

010 010 012 012

012

140 806 806 806 806

L mm  6,0 6,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 314 314 314 314

450 000 min-1

140 140 140 140

504 514 524 534

FG FG FG FG

012 012 014 012 014 012 014


Válec, zaoblený Valec, zaoblený

Válec, zaoblený Valec, zaoblený

141 806 806 806 806 R806

L mm  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 2,1 314 314 314 314 314

450 000 min-1

141 141 141 141 141

504 514 524 534 544

FG FG FG FG FG

014 010 012 014 016 021 010 012 014 016 021 010 012 014 016 012

142

L mm  10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

806 314 142 514 FG 806 314 142 524 FG 450 000 min-1

300 000 min-1

Válec, zaoblený s vodícím čepem Valec, zaoblený s vodiacim čapom

F142

L mm  10,0

Válec, zaoblený Valec, zaoblený

143

L mm  12,0 dřík/driek Ø mm  1,4

L1 mm  1,0

dřík/driek Ø mm  1,6 806 314 F142 514 FG 806 314 F142 534 FG 450 000 min-1

012 014 012 014

diamantové nástroje

a-diamant

016 016

806

314 143 524 FG

014

450 000 min-1

Válec, jen čelně obložený Valec, len čelne obložený

150

L mm  0,3 0,3 0,3 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4

R806 314 150 514 FG 806 314 150 524 FG R806 314 150 524 FG

010 012

014 014

450 000 min-1

13


diamantové nástroje

a-diamant Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

156 806 806 806 806 806

L mm  4,0 4,0 4,0 4,0 dřík/driek Ø mm  0,8 1,0 1,2 1,4 314 314 314 314 314

156 156 156 156 156

504 514 524 534 544

FG FG FG FG FG

014 010 012 014 008 010 012 014 010 012 014 012

157 806 806 806

L mm  6,0 6,0 6,0 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 314 157 514 FG 314 157 524 FG 314 157 534 FG

012 014 010 012 014 010 012 014

450 000 min-1

450 000 min-1

Válec dlouhý se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

158 806 806 806 806

L mm  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 314 314 314 314

450 000 min-1

158 158 158 158

504 514 524 534

FG FG FG FG

012 014 010 012 014 016 018 010 012 014 016 010 012 014 016 018

300 000 min-1

Špička Špička

164 806

L mm  5,0 5,5 dřík/driek Ø mm  1,0 1,4 314 164 524 FG

010

450 000 min-1

164 806 806 806

L mm  5,0 5,5 dřík/driek Ø mm  1,0 1,4 204 164 504 RA 204 164 514 RA 204 164 524 RA

50 000 min-1

14

014 014 014

158L 806 806

L mm  10,0 dřík/driek Ø mm  1,4 314 158L 524 FG 314 158L 534 FG

450 000 min-1

014 014


Špička Špička

Špička Špička

165 806 806 806 806 806

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,4 314 314 314 314 314

165 165 165 165 165

484 504 514 524 534

FG FG FG FG FG

014 014 014 014 014

165

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 204 165 504 RA 806 204 165 514 RA 806 204 165 524 RA

014 014 014

314 314 314 314 314

166 806 806 806

166 166 166 166 166

484 504 514 524 534

FG FG FG FG FG

014 014 014 014 014

018 018 018 018

300 000 min-1

L mm  10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 204 166 504 RA 204 166 514 RA 204 166 524 RA

014 014 014

50 000 min-1

50 000 min-1

Špička Špička

Separační špička Separačná špička

R166

L mm  10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,0 1,6 314 314 314 314

806 806 806 806 806

L mm  10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,8

450 000 min-1

450 000 min-1

R806 R806 R806 R806

166

diamantové nástroje

a-diamant

166 166 166 166

504 514 524 534

FG FG FG FG

010 016 010 016 010 016 016

167 806 806 806

L mm  11,5 dřík/driek Ø mm  1,1 314 167 504 FG 314 167 514 FG 314 167 524 FG

011 011 011

450 000 min-1

450 000 min-1

15


diamantové nástroje

a-diamant Kónus, plochý Kónus, plochý Kónus, plochý Kónus, plochý

172 806 806 806 806

L mm  8,0 8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,5 314 314 314 314

450 000 min-1

172 172 172 172

504 514 524 534

300 000 min-1

FG FG FG FG

014 014 018 025 014 018 014 018 025

160 000 min-1

173 806 806 806 806

L mm  10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,6 2,5 314 314 314 314

450 000 min-1

173

173 173 173 173

504 514 524 534

FG FG FG FG

Válec, zaoblený s vodícím čepem Valec, zaoblený s vodiacim čapom

189

L mm  9,0 L1 mm  1,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 189 514 FG 806 314 189 534 FG 450 000 min-1

16

014 014

016 016 025 016 016 025

160 000 min-1

L mm  10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,6 2,5

806 204 173 524 RA 50 000 min-1

014 014 014 014

016


Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

197

Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

L mm  5,0 dřík/driek Ø mm  2,0

806 314 197 534 FG

198 806 806 806 806 806

020

300 000 min-1

L mm  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 314 314 314 314 314

450 000 min-1

Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

199 806 806 806 806 806

450 000 min-1

199

199 199 199 199 199

504 514 524 534 544

300 000 min-1

FG FG FG FG FG

FG FG FG FG FG

300 000 min-1

014 016 016 014 016 018 014 016 018

023 023 023 021 023

160 000 min-1

012 012 010 012 012

014 014 014 014 014

016 016 016 016

018 018 018 025 018 018

200

L mm  11,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 200 514 FG 806 314 200 524 FG 806 314 200 534 FG

014 014 014

450 000 min-1

160 000 min-1

L mm  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,5

806 204 199 524 RA 50 000 min

504 514 524 534 544

Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

L mm  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,5 314 314 314 314 314

198 198 198 198 198

diamantové nástroje

a-diamant

014 016

-1

17


diamantové nástroje

a-diamant Kónus s hladkým koncem Kónus s hladkým koncom

219

Kónus s hladkým koncem Kónus s hladkým koncom

L mm  8,0 8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 1,6

R806 314 219 524 FG

012 014 016

450 000 min-1

220

L mm  10,0 dřík/driek Ø mm  1,4

R806 314 220 514 FG R806 314 220 524 FG R806 314 220 534 FG 450 000 min-1

Obrácený kónus Obrátený kónus

225 806

Obrácený kónus Obrátený kónus

L mm  3,5 3,5 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 314 225 524 FG

010 012

450 000 min-1

226

L mm  4,0 4,0 4,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,6 1,8

806 314 226 524 FG 806 314 226 534 FG 450 000 min-1

Hruška Hruška

237

450 000 min-1

014 016 018 014 016

300 000 min-1

Hruška Hruška

L mm  3,0 3,0 3,0 3,0 dřík/driek Ø mm  0,9 1,0 1,2 1,4

806 314 237 514 FG 806 314 237 524 FG 806 314 237 534 FG

010 009 010 012 014 010 012 014

238 806 806 806 806 806

L mm  4,0 4,0 4,0 4,0 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 314 314 314 314 314

450 000 min-1

18

014 014 014

238 238 238 238 238

504 514 524 534 544

FG FG FG FG FG

012 010 012 010 012 012

014 014 016 014 014 016 014 016


Hruška s prodlouženým krčkem Hruška s predĺženým krčkom

238LN

L mm  4,0 dřík/driek Ø mm  1,2

806 314 238LN 534 FG

012

450 000 min-1

Hruška Hruška

Hruška s prodlouženým krčkem Hruška s predĺženým krčkom

239 806 806 806 806

L mm  5,0 5,0 5,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,6 1,8 314 314 314 314

450 000 min-1

239 239 239 239

514 524 534 544

FG FG FG FG

014 014 016 018 014 016 018 014 018

239LN

L mm  5,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 239LN 534 FG

014

450 000 min-1

300 000 min-1

Plamen Plameň

Plamen Plameň

247

diamantové nástroje

a-diamant

L mm  5,0 5,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

806 314 247 514 FG 806 314 247 524 FG

012 012

248

L mm  6,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 248 504 FG 806 314 248 514 FG 806 314 248 524 FG

450 000 min-1

014 014 014

450 000 min-1

247

L mm  5,0 5,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

806 204 247 504 RA

014

50 000 min-1

19


diamantové nástroje

a-diamant Plamen Plameň

Plamen Plameň

249 806 806 806 806 806 806

L mm  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 314 314 314 314 314 314

450 000 min-1

249

249 249 249 249 249 249

484 504 514 524 534 544

FG FG FG FG FG FG

012 009 010 012 009 010 012 010 012 012 012

014 014 014 014

016 016 016 016 018 016

250 806 806 806 806 806 806

L mm  10,0 10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 1,6 1,8 314 314 314 314 314 314

450 000 min-1

300 000 min-1

L mm  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

806 204 249 504 RA 806 204 249 514 RA 806 204 249 524 RA

012 014 012 014 012 014

250 250 250 250 250 250

484 504 514 524 534 544

FG FG FG FG FG FG

012 012 012 012 012 012

014 014 014 014 014

016 016 016 016

018 018 018 018

300 000 min-1

250

L mm  10,0 10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 1,6 1,8

806 204 250 514 RA 806 204 250 524 RA

012 012

016 018

50 000 min-1

50 000 min-1

Plamen, břichatý, špičatý Plameň, bruchatý, špicatý

Plamen Plameň

251

L mm  12,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 251 514 FG 806 314 251 524 FG 806 314 251 534 FG 450 000 min-1

014 014 014

257 806 806 806 806 806

L mm  4,0 5,0 5,0 5,0 dřík/driek Ø mm  1,6 1,8 2,0 2,3 314 314 314 314 314

450 000 min-1

257

257 257 257 257 257

484 504 514 524 534

300 000 min-1

FG FG FG FG FG 160 000 min-1

L mm  4,0 5,0 5,0 5,0 dřík/driek Ø mm  1,6 1,8 2,0 2,3

806 204 257 504 RA 806 204 257 514 RA 806 204 257 524 RA 50 000 min-1

20

023 016 018 020 023 016 018 020 023 016 018 023 018 020 023

018 018 018

023 023 023


Plamen, břichatý, špičatý Plameň, bruchatý, špicatý

258

Plamen, břichatý, špičatý Plameň, bruchatý, špicatý

L mm  5,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 204 258 504 RA 806 204 258 514 RA

014 014

L mm  5,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 204 259 504 RA 806 204 259 514 RA

014 014

50 000 min-1

50 000 min-1

Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

Poupě Puk

263

259

diamantové nástroje

a-diamant

L mm  5,5 dřík/driek Ø mm  2,5

806 314 263 514 FG 806 314 263 524 FG

025 025

160 000 min-1

267

L mm  7,0 dřík/driek Ø mm  1,2

806 204 267 504 RA 806 204 267 514 RA

012 012

50 000 min-1

Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

268

L mm  7,0 dřík/driek Ø mm  1,2

806 204 268 504 RA 806 204 268 514 RA

012 012

50 000 min-1

21


diamantové nástroje

a-diamant Plamen, špičatý Plameň, špicatý

274 806 806 806 806

Hruška Hruška

L mm  5,0 3,0 4,0 6,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,6 2,0 2,5 314 314 314 314

450 000 min-1

274 274 274 274

484 504 514 524

300 000 min-1

274

FG FG FG FG

016 020 025 016 020 025 016 020 025 016

M276

L mm  3,0 3,0 3,0 dřík/driek Ø mm  0,9 1,2 1,4

806 314 M276 524 FG 450 000 min

009 012 014

-1

160 000 min-1

L mm  5,0 3,0 4,0 6,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,6 2,0 2,5

806 204 274 504 RA 806 204 274 514 RA 806 204 274 524 RA

014 014 014

50 000 min-1

Vajíčko Vajíčko

277 806 806 806 806 806

L mm  3,0 4,0 4,0 4,5 dřík/driek Ø mm  1,4 1,8 2,3 2,9 314 314 314 314 314

450 000 min-1

277 277 277 277 277

484 504 514 524 534

300 000 min-1

FG FG FG FG FG

014 014 014 014

018 018 018 018

023 023 023 029 023 029 023 029

160 000 min-1

Torpédo Torpédo

Torpédo Torpédo

288 806 806 806 806

L mm  6,0 6,0 6,0 dřík/driek Ø mm  0,9 1,0 1,2 314 314 314 314

450 000 min-1

22

288 288 288 288

504 514 524 534

FG FG FG FG

010 012 010 012 009 010 012 012

289 806 806 806 806

L mm  8,0 8,0 8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  1,0 1,2 1,4 1,6 314 314 314 314

450 000 min-1

289 289 289 289

504 514 524 534

FG FG FG FG

012 014 010 012 014 016 010 012 014 016 010 012 014 016


Torpédo, dlouhé Torpédo, dlhé

Torpédo Torpédo

290 806 806 806 806

L mm  10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 1,6 314 314 314 314

290 290 290 290

504 514 524 534

FG FG FG FG

012 012 012 012

014 014 016 014 016 014 016

291

L mm  12,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 291 514 FG 806 314 291 524 FG 806 314 291 534 FG

014 014 014

diamantové nástroje

a-diamant

450 000 min-1

450 000 min-1

Kónus, zašpičatěný Kónus, zašpicatený

297

L mm  6,0 6,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,6

806 314 297 524 FG 450 000 min

Kónus s vodícím čepem Kónus s vodiacim čapom

Kónus, zašpičatěný Kónus, zašpicatený

298 806 806 806 806

L mm  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 314 314 314 314

450 000 min-1

298 298 298 298

514 524 534 544

300 000 min-1

FG FG FG FG

012 016

-1

016 018 012 014 016 018 021 014 016 018 021 014

F298

L mm  9,0 dřík/driek Ø mm  1,4 L1 mm  1,0

806 314 F298 514 FG 806 314 F298 534 FG

018 018

300 000 min-1

23


diamantové nástroje

a-diamant Kónus, zašpičatěný Kónus, zašpicatený

299 806 806 806 806

Kónus s vodícím čepem Kónus s vodiacim čapom

L mm  10,0 10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,4 1,6 1,8 2,1 314 314 314 314

450 000 min-1

299 299 299 299

514 524 534 544

FG FG FG FG

016 018 014 016 018 021 014 016 018 021 021

806 314 F299 514 FG 806 314 F299 534 FG

021 021

Špička, speciální Špička, špeciálna

L mm  6,0 dřík/driek Ø mm  2,3

806 314 369 514 FG 806 314 369 534 FG 806 314 369 544 FG

L mm  10,0 dřík/driek Ø mm  2,1 L1 mm  1,0

300 000 min-1

300 000 min-1

Oklusální preparer Okluzálny preparer

369

F299

023 023 023

465

L mm  5,0 5,0 dřík/driek Ø mm  1,6 1,8

806 314 465 504 FG 806 314 465 514 FG 450 000 min-1

016 018 016 018

300 000 min-1

160 000 min-1

Špička, speciální Špička, špeciálna

466

L mm  5,0 5,0 5,0 dřík/driek Ø mm  2,1 2,3 3,1

806 314 466 504 FG 806 314 466 514 FG 300 000 min-1

24

Kónus zaoblený, krátký Kónus zaoblený, krátky

160 000 min-1

021 023 031 021 023 031

472

L mm  6,5 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 472 524 FG 450 000 min-1

014


Kónus zaoblený, dlouhý Kónus zaoblený, dlhý

Kónus zaoblený Kónus zaoblený

473

L mm  7,5 dřík/driek Ø mm  1,5

806 314 473 524 FG

015

450 000 min-1

L mm  6,5 dřík/driek Ø mm  1,5

806 314 476 524 FG 450 000 min

015

015

Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

477

L mm  9,0 dřík/driek Ø mm  1,5

806 314 477 524 FG

015

-1

Plamen, špičatý Plameň, špicatý

Endo diamant Endo diamant

L mm  10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,8 1,9 2,0

806 314 494 534 FG 300 000 min-1

806 314 474 524 FG

450 000 min

-1

494

L mm  10,0 dřík/driek Ø mm  1,5

450 000 min-1

Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

476

474

diamantové nástroje

a-diamant

018 019 020

M536

L mm  3,0 dřík/driek Ø mm  0,7

806 314 M536 524 FG

007

450 000 min-1

25


diamantové nástroje

a-diamant Plamen, špičatý Plameň, špicatý

Plamen, špičatý Plameň, špicatý

539

L mm  4,0 dřík/driek Ø mm  0,7

806 314 539 504 FG 450 000 min

007

-1

L mm  4,0 dřík/driek Ø mm  1,0

806 314 540 504 FG 806 314 540 514 FG 806 314 540 524 FG

010 010 010

450 000 min-1

Kónus plochý se zaoblenou hranou Kónus plochý so zaoblenou hranou

544

L mm  4,0 4,0 4,0 dřík/driek Ø mm  1,6 1,8 2,3

806 314 544 504 FG 806 314 544 514 FG 806 314 544 524 FG 450 000 min-1

300 000 min-1

016 018 023 016 018 023 016 018 023

546

L mm  8,0 8,0 dřík/driek Ø mm  1,6 2,5

806 314 546 514 FG 806 314 546 524 FG 450 000 min-1

160 000 min-1

Kónus plochý se zaoblenou hranou Kónus plochý so zaoblenou hranou

545

L mm  6,0 6,0 6,0 dřík/driek Ø mm  1,6 1,8 2,3

806 314 545 504 FG 806 314 545 514 FG 806 314 545 524 FG 450 000 min-1

160 000 min-1

Kónus plochý se zaoblenou hranou Kónus plochý so zaoblenou hranou

26

540

016 025 016 025

300 000 min-1

016 018 023 016 018 023 016 018 023

160 000 min-1

Označovač hloubky preparace Označovač hĺbky preparácie

552

L mm  6,0 6,0 hloubka/hĺbka mm  0,3 0,5 dřík/driek Ø mm  1,6 2,1

806 314 552 524 FG 450 000 min

-1

300 000 min

-1

016 021


Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

850

L mm  10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,6 1,8

806 314 850 544 FG 450 000 min

-1

300 000 min

016 018

-1

806 314 856 544 FG

016

-1

Torpédo Torpédo

L mm  10,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 863 544 FG 450 000 min-1

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,6

450 000 min

Plamen Plameň

863

856

diamantové nástroje

a-diamant

014

879

L mm  10,5 10,5 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

806 314 879 544 FG 450 000 min

012 014

-1

27


diamantové nástroje

a-diamant vroubkovaný

a-diamant vrúbkovaný

Diamantové nástroje určené pro preparaci zubní skloviny. Tyto nástroje jsou pozlaceny. Toto potažení vstřebává část vyvinutého tepla, čímž dochází k šetrnému ošetření vůči pacientovi. Tyto nástroje vytváří vysokou retenci na zbroušeném pahýlu zubu a tím umožňují zvýšenou účinnost cementu. Toto minimalizuje spadnutí korunky z nabroušeného pahýlu.

Diamantové nástroje určené pre preparáciu zubnej skloviny. Tieto nástroje sú pozlátené. Toto potiahnutie vstrebáva časť vyvinutého tepla, čím dochádza k šetrnému ošetreniu voči pacientovi. Tieto nástroje vytvárajú vysokú retenciu na zbrúsenom pahýli zubu a tým umožňujú zvýšenú účinnosť cementu. Toto minimalizuje spadnutie korunky z nabrúseného pahýľu.

Přednosti:  pozlacený dřík i pracovní část nástroje  vysoká retence zbroušeného místa  nízký vývin tepla při preparaci

Prednosti:  pozlátený driek i pracovná časť nástroja  vysoká retencia zbrúseného miesta  dodatočné chladenie pri preparácii

nástroje určené k schodíkovej preparácii

nástroje určené ke schůdkové preparaci

a-diamant

Kónus zaoblený, krátký Kónus zaoblený, krátky

472

L mm  6,5 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 472 524 FG 450 000 min

Kónus zaoblený Kónus zaoblený

014

474

015

450 000 min-1

Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

L mm  10,0 dřík/driek Ø mm  1,5

806 314 474 524 FG 450 000 min-1

L mm  7,5 dřík/driek Ø mm  1,5

806 314 473 524 FG

-1

Kónus zaoblený, dlouhý Kónus zaoblený, dlhý

28

473

015

476

L mm  6,5 dřík/driek Ø mm  1,5

806 314 476 524 FG 450 000 min-1

015

Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

477

L mm  9,0 dřík/driek Ø mm  1,5

806 314 477 524 FG 450 000 min-1

015


a-diamant s vodiacim čapom

Schůdková preparace diamantovými nástroji s vodícím čepem (špičkou) umožňuje přesnou preparaci i v místech, kde není dobrý náhled do preparovaného místa (např. v zadní části zubu v molárovém úseku). Díky vodící špičce je možné dosažení optimální a stejnoměrné hloubky preparace.

Schodková preparácia diamantovými nástrojmi s vodiacim čapom (špičkou) umožňuje presnú preparáciu i v miestach, kde nie je dobrý náhľad do preparovaného miesta (napr. v zadnej časti zubu v molárovom úseku). Vďaka vodiacej špičke je možné dosiahnutie optimálnej a rovnomernej hĺbky preparácie.

Přednosti:  stejnoměrná preparace v nepřehledném úseku  rychlá preparace díky hrubé zrnitosti diamantu  dokončovací vrtáčky (jemná zrnitost) pro všechny tvary

Prednosti:  rovnomerná preparácia v neprehľadnom úseku  rýchla preparácia vďaka hrubej zrnitosti diamantu  dokončovacie vrtáčiky (jemná zrnitosť) pre všetky tvary

nástroje určené ke schůdkové preparaci

nástroje určené k schodíkovej preparácii

a-diamant Válec, zaoblený s vodícím čepem Valec, zaoblený s vodiacim čapom

F142

L mm  10,0

Válec, zaoblený s vodícím čepem Valec, zaobleny s vodiacim čapom

189

L1 mm  1,0

dřík/driek Ø mm  1,6 806 314 F142 514 FG 806 314 F142 534 FG

016 016

450 000 min-1

L mm  9,0 L1 mm  1,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 F298 514 FG 806 314 F298 534 FG 300 000 min-1

L mm  9,0 L1 mm  1,0 dřík/driek Ø mm  1,4

806 314 189 514 FG 806 314 189 534 FG

014 014

450 000 min-1

Kónus s vodícím čepem Kónus s vodiacim čapom

F298

diamantové nástroje

a-diamant s vodícím čepem

018 018

Kónus s vodícím čepem Kónus s vodiacim čapom

F299

L mm  10,0 L1 mm  1,0 dřík/driek Ø mm  2,1

806 314 F299 514 FG 806 314 F299 534 FG

021 021

300 000 min-1

29


black&gold

black&gold

black & gold black & gold - jsou vysoce kvalitní vícenásobně obložené diamanty. Perfektní uložení a uspořádání diamantů v elastickém pojivu vyzdvihují tuto skupinu nad ostatní diamantové vrtáčky ve stejné skupině. Dokonalé drenáže mezi diamantovými zrny zajišťují vynikající chlazení při broušení, a tím šetří nástroj před opotřebením a nezatěžují pacienta.

black & gold - sú vysoko kvalitné viacnásobne obložené diamanty. Perfektné uloženie a usporiadanie diamantov v elastickom pojive vyzdvihujú túto skupinu nad ostatné diamantové vrtáčiky v rovnakej skupine. Dokonalé drenáže medzi diamantovými zrnami zaisťujú vynikajúce chladenie pri brúsení a tým šetria nástroj pred opotrebením a nezaťažujú pacienta.

black - vysoká brusnost nástroje výrazně zkracuje dobu preparace. Vyžadují minimální přítlačnou sílu, a tím chrání pulpu před poškozením. Široká nabídka tvarů umožňuje jednoduchý výběr pro každou preparaci.

black - vysoká brúsnosť nástroja výrazne skracuje dobu preparácie. Vyžadujú minimálnu prítlačnú silu a tým chránia pulpu pred poškodením. Široká ponuka tvarov umožňuje jednoduchý výber pre každú preparáciu.

gold - vrtáčky střední zrnitosti pro šetrnou preparaci a domodelování na pahýlu na požadovaný tvar a jemná zrnitost - pro jemné dobroušení a dokončení preparace

gold - vrtáčiky strednej zrnitosti pre šetrnú preparáciu a domodelovanie na pahýli na požadovaný tvar a jemnú zrnitosť – pre jemné dobrúsenie a dokončenie preparácie

Přednosti:  perfektní uložení diamantových zrn v elastickém pojivu  pravidelná drenáž mezi diamantovými zrny - výborné chladící vlastnosti nástroje, nezanášení nástroje zbroušenou substancí  malá přítlačná síla a vysoká abrazivnost - šetrnost k pacientovi  široký výběr tvarů a zrnitostí  ke každému hrubému nástroji existuje odpovídající dokončovací vrtáček  barevné odlišení pracovní části od ostatních nástrojů

Prednosti:  perfektné uloženie diamantových zŕn v elastickom pojive  pravidelná drenáž medzi diamantovými zrnami, výborné chladiace vlastnosti nástroja, nezanášanie nástroja zbrúsenou substanciou  malá prítlačná sila a vysoká abrazívnosť – šetrnosť k pacientovi  široký výber tvarov a zrnitostí  ku každému hrubému nástroju existuje zodpovedajúci dokončovací vrtáčik  farebné odlíšenie pracovnej časti od ostatných nástrojov

Barevné proužky, označení zrnitosti diamantů a jejich použití

Farebné pásiky, označenie zrnitosti diamantov a ich použitie

jemné střední hrubé super hrubé

50 µm* 107-126 µm* 154 µm* 180-200 µm*

ISO „514“ ISO „524“ ISO „534“ ISO „544“

* velikosti diamantových zrn se mohou lišit v závislosti na tvaru nástroje a velikosti pracovní části.

Použití diamantů:

30

jemné stredné hrubé super hrubé

50 µm* 107-126 µm* 154 µm* 180-200 µm*

ISO „514“ ISO „524“ ISO „534“ ISO „544“

* veľkosti diamantových zŕn sa môžu líšiť v závislosti na tvare nástroja a veľkosti pracovnej časti.

Použitie diamantov:

Červená – jemné broušení ploch po hrubém broušení a výplní

Červená – jemné brúsenie plôch po hrubom brúsení a brúsenie výplní

Modrá – univerzální broušení zubní substance

Modrá – univerzálne brúsenie zubnej substancie

Zelená – hrubé broušení zubní substance

Zelená – hrubé brúsenie zubnej substancie

Černá – extra hrubé broušení zubní substance, odstraňování starých výplní, rozřezávání korunek a můstků z neušlechtilých kovů

Čierna – extra hrubé brúsenie zubnej substancie, odstraňovanie starých výplní, rozrezávanie koruniek a mostíkov z neušľachtilých kovov


Kulička Gulička

001

L mm  1,2 1,4 1,6 1,8 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 1,6 1,8

800 314 001 544 FG 450 000 min-1

012 014 016 018

300 000 min-1

Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

141

black&gold

black&gold

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,4

800 314 141 534 FG 800 314 141 544 FG

014 014

Válec, zaoblený Valec, zaoblený

141

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,4

800 314 141 514 FG 450 000 min

014

-1

450 000 min-1

Válec se zaoblenými hranami Válec so zaoblenými hranami

156

L mm  5,0 dřík/driek Ø mm  1,2

800 314 156 534 FG 450 000 min-1

012

Válec se zaoblenými hranami Válec so zaoblenými hranami

156

L mm  5,0 dřík/driek Ø mm  1,2

800 314 156 514 FG 800 314 156 524 FG

012 012

450 000 min-1

31


black&gold

black&gold Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

157

L mm  6,0 dřík/driek Ø mm  1,2

800 314 157 534 FG

012

450 000 min-1

Válec se zaoblenými hranami Valec so zaoblenými hranami

157

L mm  6,0 dřík/driek Ø mm  1,2

800 314 157 514 FG 800 314 157 524 FG

012 012

450 000 min-1

Separační špička Separačná špička

167

L mm  12,0 dřík/driek Ø mm  1,1

800 314 167 514 FG 800 314 167 524 FG

011 011

450 000 min-1

Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

198

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,8

800 314 198 534 FG 800 314 198 544 FG 300 000 min-1

32

Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

018 018

198

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,8

800 314 198 514 FG 300 000 min-1

018


Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

199

Kónus, zaoblený Kónus, zaoblený

L mm  10,0 dřík/driek Ø mm  1,2

800 314 199 534 FG 800 314 199 544 FG

012 012

450 000 min-1

L mm  10,0 dřík/driek Ø mm  1,2

800 314 199 514 FG 800 314 199 524 FG

012 012

450 000 min-1

Hruška Hruška

238

199

black&gold

black&gold

Hruška Hruška

L mm  5,0 dřík/driek Ø mm  1,2

800 314 238 534 FG 800 314 238 544 FG

012 012

238

L mm  5,0 dřík/driek Ø mm  1,2

800 314 238 524 FG 450 000 min

012

-1

450 000 min-1

Hruška Hruška

Hruška Hruška

239

L mm  6,0 dřík/driek Ø mm  1,4

800 314 239 534 FG 800 314 239 544 FG

014 014

239

L mm  6,0 dřík/driek Ø mm  1,4

800 314 239 524 FG 450 000 min

014

-1

450 000 min-1

33


black&gold

black&gold Plamen Plameň

Plamen Plameň

250

L mm  10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,6

800 314 250 534 FG 800 314 250 544 FG

012 016 012

450 000 min-1

800 314 250 514 FG 800 314 250 524 FG

L mm  4,0 dřík/driek Ø mm  2,0

5,0 2,3

020 023

300 000 min-1

278

Torpédo Torpédo

34

5,0 2,3

020 023 020 023

300 000 min-1

Torpédo Torpédo

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,0

800 314 289 534 FG 800 314 289 544 FG 450 000 min-1

L mm  4,0 dřík/driek Ø mm  2,0

800 314 278 514 FG 800 314 278 524 FG 450 000 min-1

289

012 016 012 016

Vajíčko Vajíčko

800 314 278 534 FG 450 000 min-1

L mm  10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,6

450 000 min-1

Vajíčko Vajíčko

278

250

8,0 1,2

010 012 012

289

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,0

800 314 289 514 FG 800 314 289 524 FG 450 000 min-1

8,0 1,2

010 012 012


Torpédo Torpédo

Torpédo Torpédo

290

L mm  10,0 10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4 1,6

800 314 290 534 FG 800 314 290 544 FG

012 014 016 014 016

450 000 min-1

300 000 min-1

300 000 min-1

298

012

014 014

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,4

8,0 1,6

800 314 298 514 FG 800 314 298 524 FG 450 000 min-1

8,0 1,8

8,0 2,1

014 016 018 021 014 016 018 021

300 000 min-1

Torpédo, zašpičatěné Torpédo, zašpicatené

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,8

800 314 299 544 FG

8,0 1,8

016 018 016 018

Torpédo, zašpičatěné Torpédo, zašpicatené

299

800 314 290 514 FG 800 314 290 524 FG

Torpédo, zašpičatěné Torpédo, zašpicatené

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,6

800 314 298 534 FG 800 314 298 544 FG 450 000 min-1

L mm  10,0 10,0 dřík/driek Ø mm  1,2 1,4

450 000 min-1

Torpédo, zašpičatěné Torpédo, zašpicatené

298

290

black&gold

black&gold

018

299

L mm  8,0 dřík/driek Ø mm  1,4

800 314 299 514 FG 800 314 299 524 FG 450 000 min-1

8,0 1,6

8,0 1,8

014 016 018 014 016 018

300 000 min-1

35


Rodentica CS spol. s r.o. Vladislavova 250, 397 01 Písek tel.: +420 388 412 428 fax: +420 388 412 429

ORDINACE / ORDINÁCIA

www.rodentica.eu rodentica@rodentica.eu

Rodentica CS spol. s r.o. organizačná zložka SR Komárňanská ulica 24, 940 01 Nové Zámky tel.: +421 (0) 35 64 24 806 fax: +421 (0) 35 64 24 806 www.rodentica.eu rodentica@nextra.sk

Certified Quality System EN ISO 9001 - EN ISO 13485

a-diamant  

rodentica, rodentica cs

Advertisement