Moniek Meinders exposeert in de Fruitvis

Page 1

Moniek Meinders exposeert in De Fruitvis 25 oktober tot 25 november 2013


Inhoud pagina 3

over Moniek Meinders

pagina 4 – 21

nieuwe schilderijen: vanaf 2012

pagina 22 – 24 beeldhouwwerk. pagina 25 – 26 vroegere schilderijen: voor 2012 pagina 27

programma expositie en opening

Moniek Meinders www.moniekmeinders.nl moniek.meinders@gmail.com 010-4765483 opmaak van drukwerk: Pieter van Schouwenburg, www.pietervanschouwenburg.nl , pietervans@ziggo.nl foto’s: Stijn Brakkee: www.behance.net/stijnbrakkeefoto , sbrakkeefoto@planet.nl Reint Laan: www.roodkapje.nl , reint@laan.org De Fruitvis Marconistraat 43 3029 AH Rotterdam, www.fruitvis.nl Moniek Meinders © september 2013

afbeelding voorkant: ‘t Gouden schilderij 2012 140x210 waterverf op katoen afbeelding achterkant: detail Poezoe 2013 90x160 olieverf op doek

2


Over Moniek Meinders Geboren 16 december 1951

Voordracht met powerpoint presentatie “Beelden van het

als jongste van zes kinde-

Matriarchaat”.

ren in een katholiek gezin,

Voor de Internationale Vrouwendag maart 2009 doeken

lagere en middelbare

en vaandels schilderen en naaien voor de demonstratieve

school, in Leiden.

‘Liefdesmars’ door het centrum van de stad.

HBO opleiding Academie

Voor de manifestatie ‘Vluchtelingen aan het Woord’ in 2011

voor School- en Beroeps-

het decor, een metersgroot doek met levensgrote fantasie

keuze. Werk met jongeren bij Jongeren Advies Centrum

zelfportretten door en met vluchtelingen geschilderd.

Vlaardingen. Gelijktijdig aan de Haagsche Sociale Academie in deeltijd de opleiding Inrichtingswerk. Werk met

Ook ontstaan er houten beelden, ‘Moeder aarde’, uit een

vrouwen en kinderen bij FIOM Opvanghuis in Leiden. Haal

biels gevonden op de wal van de Maas. In hout hakken

m’n rijbewijs, woon in Delft, ontmoet m’n vriend, verhuis

werkt bevrijdend, letterlijk en figuurlijk, het beeld bevrijdt

met hem naar Rotterdam waar onze dochter in januari

zich uit het materiaal.

1981wordt geboren. Weer werk bij een FIOM opvanghuis maar nu part time en in Rotterdam.

Opdrachten voor decors en affiches voor theatervoorstellingen van de Stichting tot Behoud van Roodkapje en

In 1983 geef ik m’n baan eraan en ga m’n hart achterna.

de Boze Wolf. Voor dezelfde stichting Community Arts

Avondopleiding Schilderen en Tekenen aan de Willem de

projecten. Zelfportretten schilderen met kinderen van

Kooning Academie Rotterdam. Leer het ambacht van en

psychiatrische patiënten (zogenaamde KOPP kinderen).

wordt geïnspireerd door Hedy Gubbels, Kees Spermon,

Beschilderen van de ramen van het voormalige schoolge-

George Belzer en Joop van Meel. Studeer af in 1988, vind

bouw met zelfportretten van en door jongeren (van 6 tot16

atelier ruimte in zogenaamde om-niet panden, gratis dus

jaar) uit het dorp Noordgouwe in Zeeland.

compleet met lekkage en een keer zelfs met een houtka-

In die tijd ook het tekenen in de natuur ontdekt, door toe-

chel gemaakt uit olievaten. Maak grote doeken in olieverf,

doen van de opleiding Natuurgids bij de IVN Delft. Planten

vooral paarden. Exposeer en verkoop.

en bloemen met een loep bestuderen en tekenen.

Tot 2000. Mijn eerste atelier met huur. Schilder me een

Tekeningen voor de uitgave ‘Fanfare van de Eerste Lief-

muisarm! Door financiële druk en creatieve impasse.

desnacht’, gemaakt tijdens tournees en concerten.

Schilderen gaat niet meer. Zeg het atelier na nog een half jaar definitief op. Arm in mitella, ziel in de rouw.

Meditatie wordt dagelijkse voeding, en het boeddhisme bron van inspiratie.

Zoeken naar inhoud en zingeving, geef teken- en schilderles

En, sinds de zomer 2012, is het schilderen weer terug.

in psychiatrische dagopvang bij Dag Activiteiten Centrum.

Opeens moest er dringend iets geschilderd worden. En

Illustreer de Kwartiermakerskrant van Doortje Kal. Volg een deeltijd opleiding NT2 om Ne-

daar was het; mijn eerste schilderij sinds al die tijd! En sindsdien huur ik weer een atelier, in wat ik

derlands te kunnen geven aan buitenlan-

‘Het Kasteel’ noem. Daar zijn als een vloedgolf

ders. Taalles geven blijkt een nieuwe lief-

de schilderijen ontstaan die u in deze catalo-

de. In dienst bij de Stichting Vluchtelingen

gus afgebeeld ziet.

Organisaties Rijnmond. Boeiende twaalf jaren met veel creatieve intermezzo’s.

Moniek Meinders 25 september 2013

3


Eerste paard 2013 145x150 olieverf op doek

4


Tweede paard 2013 105x130 olieverf op doek

5


Diep zwart paard 2012 100x118 waterverf op katoen

6


Luister naar vogels 2013 60x 50 olieverf op doek

7


Licht 2013 95x145 olieverf op doek

8


Gouden leeuw 2013 145x 80 olieverf op doek

9


Donker 2013 120x100 olieverf op doek

10


Vrouw in groen 2013 95x180 olieverf op doek

11


Sluier 2013 90x120 olieverf op doek

12


Poezoe 2013 90x160 olieverf op doek 13


Kijk 2013 75x120 olieverf op doek

14


Kind 2013 60x 40 olieverf op doek

15


Geboorte 2013 90x160 olieverf op doek

16


Teder 2013 50x 60 olieverf op doek

17


Vrouw en man 2013 90x150 olieverf op doek

18


Leven 2013 110x150 olieverf op doek

19


Rood paard 2013 75x 70 olieverf op doek

20


Vrouw met valk 2013 50x 60 olieverf op doek

21


Moeder Aarde 2008 hoogte 180 hout / biels

22


Uit hout gehakt 2 detail 2013 hoogte 82 naaldboomhout

Uit hout gehakt 1 detail 2013 hoogte 100 naaldboomhout

23


Sneeuwwitje ‘92 1992 130x 60 olieverf op doek

Paard op rode aarde 1994 130x125 olieverf op doek verkocht 24


Paard met kleed 1990 90x140 olieverf op doek

25


Sneeuwwitje ‘86 1986 130x145 acryl op papier

26


Moniek Meinders Exposeert in De Fruitvis De opening en wat er nog meer te doen is.

Vrijdag 25 oktober

Woensdag 30 oktober

20.00 Opening van de expositie met:

14.00 Kindervoorstelling ‘ Rijn & Trijn spelen Jip

Marie Anne de Rooij klankdialoog

en Janneke’ door Cies Meinders en Reint Laan.

Edita Ghukasyan gedicht

15.15 Workshop tekenen met kinderen en

Olivier R. Gomes muziek

volwassenen door Moniek Meinders

Van 26 oktober tot en met 24 november is de

Zaterdag 2 november

expositie dagelijks (behalve op maandag)

14.00 familievoorstelling ‘Roodkapje & de Boze

geopend van 14.00 tot 17.00 u.

Wolf’ door Cies Meinders en Reint Laan.

Daarbuiten op afspraak.

Na afloop is de bar open ook met limonade en zo. 15.15 Workshop tekenen met kinderen en

Zaterdag 26 oktober

volwassenen door Moniek Meinders

15.00 Reint Laan in de familievoorstelling ‘De Droom eens te kunnen vliegen’

Zondag 24 november

20.00 Foolshow ‘Missa Caecilia’ door

14.00 Foolshow ‘Missa Caecilia’ door

Cies Meinders.

Cies Meinders.

Voorstellingen reserveren via www.roodkapje.nl/Fruitvistheater Voor wijzigingen en aanvullingen op het programma kijk op www.moniekmeinders.nl Toegang voor ‘Missa Caecilia’ € 10, overige voorstellingen € 7,50.

27Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.