Page 1

Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

Hvordan gik oktober? ● SPX og VIX

Handelsvolumen

● Vestas

Til tider stiller folk spørgsmålet om, hvorfor aktiekurserne ændrer sig, hvis der er en køber og en sælger for hver transaktion på markedet.

● Ege stiller spørgsmål Kapitalpension ● Finanstilsynet om shorting. ophævelse og ny regel ● Velkommen til IFTA’s aktieskole ● Charts fra TradeGuider: CARL-B Q3 d. 7/11 FLS

Q3 d. 13/11

På en måde giver dette spørgsmål mening. Kurserne ændrer sig på grund af en ubalance i udbud og efterspørgsel på et givent tidspunkt. Markedet består af utallige deltagere, der alle er drevet af den samme motivation: at købe og sælge finansielle instrumenter for at tjene penge. Det er varierende grader af grådighed og frygt baseret på et utal af analysemetoder, som stimulerer dem til at handle på disse følelser på forskellige tidspunkter. At tro, at der findes en balance i udbud og efterspørgsel på markeder med fuldkommen konkurrence er urealistisk.

● Dette og Hint Bøger vi anbefaler ● Hvordan gik Oktober.?

Planlæg din handel og handel din plan. Dette berømte citat siger meget med få ord. Top traders har en handelsplan og tager kun de handler, som er i overensstemmelse med deres plan. De udisciplinerede kommer til kort på dette enkle, men afgørende punkt. En handelsplan hjælper dig med at undgå at tage uplanlagte handler og handler, der ikke har nogen fordel. Og mindst lige så vigtigt, din handelsplan hjælper med til at holde dig på rette køl, og fjerner de emotionelle handler og fristelser.

YouTube kanal

Du ved, at når du handler i overensstemmelse med din plan, er odds bedre og fristelserne mindre.

A market is the combined behavior of thousands of people responding to information, misinformation and whim.

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

02.11.2012

SPX & VIX

1.år Daily

Tja, SPX ligger nu på en tidligere Top. En Præsident skal vælges og en storm ramte USA. Regnskabssæsonnen i DK TA’ger FA’t, her i november, så det er en god ide, at have en plan klar! I finder en DK Regnskabskalender (PDF) for november lige under Log-In boksen på IFTA.dk Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

02.10.2012

Vestas

6.mdr.-Daily

Q3 onsdag d. 7/10-2012. Fugl eller Fisk? Tja, har man hang til risiko og nerver af stål, kan der sikkert hentes en rimelig god gevinst ved at ”spille” på regnskabet. Det store spørgsmål er så - skal det være Lang eller Kort? Vestas er stadigvæk en af de mest Shortede aktier, men efter de nye regler om oplysningspligt for short-sælgerne, kan vi nu få et indblik i en del af positionerne ved at gå ind på ”Finanstilsynets” hjemmeside. Herunder er IFTA’s mæglerstatestik på udvalgte mæglerhuse.

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

Ege stiller spørgsmål Mød Ege N. Da - En Gennemsnits Dansker og Privat Investor Ege N. Da: Født: Der omkring Status: Ja Formue: Så som så Ege N. Da, har sagt ja til fremover, at være os behjælpelig, nå vi vil forsøge, at kaste lidt lys over de finansielle markeder. Vi får et indblik i både opture, nedture, lidt ups og hovsa, og ikke mindst – ”hvad, hvordan og hvorfor” vi gør, som vi gør. Ege har 3 typer af depot: Frie midler Kapitalpension Ratepension

Kapitalpension Kære IFTA, jeg har læst, at reglerne for en Kapitalpensionsopsparing nu bliver ændret. Hvad skal jeg gøre? Mv. Ege N. Da

Kære Ege Det er rigtigt. Fra og med 2013 kan der ikke længere indbetales til kapitalpensionen. Du kan godt beholde din gamle ordning, men kapitalpension som vi kender den, vil uddø. I stedet vil den gå under navnet "Aldersforsikringer". Skægt, at man nu ændre det fra en opsparing til en forsikring… Naturligvis skal det ikke være nemt for menigmand, at hitte rede i, hvad det så får af betydning for fremtiden. Og hvad man bør gøre, her og nu. (Kontakt din rådgiver, og forvent en sælgers synspunkt). Din eksisterende kapitalpension kan i 2013 beskattes med en afgift på 37,3 pct. i stedet for en ”normal” afgift på 40 pct. Kravet er, at afgiften betales i 2013. Når afgiften er betalt bliver ordningen stående i dit pensionsselskab på normal vis, nu som beskattede midler. Venter du med at betale skatten, til du skal have udbetalt din pension - altså efter 2013 - så skal du betale 40 procent i skat. Takker du derimod ja til regeringens tilbud om at betale skatten nu, slipper du med en skatteprocent på 37,3 procent. Dermed gør du udbetalingen af din kapitalpension skattefri. Det betyder så, at den nye ordning er bundet op på din pensionsalder, og er skattefri ved udbetaling - de penge har du jo betalt. Til gengæld får du ikke fradrag, når du indbetaler på din pension. Dine penge bliver i stedet forrentet og beskattet under pensionsbeskatningsloven (PAL-skat), hvor skatteprocenten på afkast pt. ligger på 15,3 procent. Det lave afkast er en belønning for, at din opsparing er bundet til du vælger at gå på pension (pensionstiden). Læs hvad SKAT skriver på næste side… Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

IFTA.dk

November 2012

Psyke

Her er hvad SKAT skriver:

Regler for kapitalpension og aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum fra 2013 Reglerne om beskatning af kapitalpension og supplerende engangsydelse er ændret fra og med 2013. · · · ·

·

·

Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension med videre afskaffes. Ny pensionsordning (aldersopsparing/aldersforsikring) er kapitalpension uden fradragsret. Ny pensionsordning (supplerende engangssum) er supplerende engangsydelse uden fradragsret. Du skal betale indkomstskat af de beløb, din arbejdsgiver indbetaler til kapitalpensioner, aldersforsikringer samt aldersopsparinger og supplerende engangssum uden fradragsret. Skattereglerne giver mulighed for, at du kan ændre en eksisterende kapitalpensionsordning til aldersforsikring med videre, hvis du betaler en afgift. De konkrete vilkår afhænger af din pensionsaftale. På forskudsopgørelsen 2013 har SKAT regnet med, at du ændrer din kapitalpension til en aldersopsparing/aldersforsikring.

Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension m.v. afskaffes Indbetalinger til private kapitalpensioner kan fra og med 2013 ikke trækkes fra. Du har ikke fradrag (bortseelse) for din arbejdsgivers indbetalinger til kapitalpension, herunder supplerende engangsydelser i pensionskasser. Hvis dit indkomstår 2013 begynder før den 1. januar 2013, gælder afskaffelsen af fradragsretten først fra og med dit indkomstår 2014. Alderforsikring, aldersopsparing, og supplerende engangssum uden fradragsret Fra og med 2013 kan du uden fradragsret eller bortseelsesret indbetale op til 27.600 om året (2013-niveau) til en aldersopsparing/aldersforsikring/supplerende engangssum. Når du får pengene udbetalt, efter at du har nået din pensionsalder, skal du ikke betale indkomstskat eller afgift af pengene, fordi du ikke har haft fradrag eller bortseelse for indbetalingen. Hvis du samlet indbetaler mere end 27.600 kr. om året til aldersopsparing/aldersforsikring og supplerende engangssum, skal du betale 20 procent i afgift af det beløb, du har indbetalt for meget. Afgiften bliver opkrævet på din årsopgørelse. Du har mulighed for at overføre det for meget indbetalte beløb til en fradragsberettiget ordning i indkomståret efter indbetalingen. Ved en sådan overførsel vil den afgift, du skal betale, blive nedsat til 4 procent. Renterne (afkastet) beskattes med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven på samme måde som afkast af fradragsberettiget pensionsopsparing. Tjek rubrik 19 på din forskudsopgørelse, hvis du har en arbejdsgiveradministreret kapitalpension Hvis der står et større beløb i rubrik 19 på din forskudsopgørelse (Gruppelivsforsikring, aldersforsikring, legater og bestemte personalegoder), end der plejer at stå, er det formentlig fordi du i tidligere år har haft en kapitalpensionsordning, som din arbejdsgiver administrerer. SKAT har så regnet med, at du har ændret eller vil ændre den til en alderspension/aldersforsikring. Hvis det er rigtigt, at du har ændret eller vil ændre pensionen, og hvis det beløb, du indbetaler, passer med det registrerede, skal du ikke gøre noget. Hvis du ikke har ændret og ikke har planer om at ændre din kapitalpension til en alderspension, bør du ændre beløbet i rubrik 19. I det tilfælde skal du skrive det beløb, der står i rubrik 19 på din forskudsopgørelse fra sidste år (2012). Hvis du får pengene udbetalt før tid Hvis du får pengene udbetalt før pensionsalderen, skal du betale 20 procent i afgift. Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

Vilkårene for eksisterende kapitalpensioner fra og med 2013 Skattereglerne giver mulighed for, at du kan overføre eller konvertere en eksisterende kapitalpension til en aldersforsikring med videre. Du betaler afgift af kapitalpensionen allerede ved overførslen eller konverteringen. Du skal derfor ikke betale skat eller afgift, når du senere får den udbetalt ved pensionsalderen. Mulighederne for at overføre eller konvertere din kapitalpension afhænger af din pensionsaftale. Du skal kontakte dit pensionsselskab for at høre om dine konkrete muligheder.

Hvis du får pengene udbetalt før tid Hvis du får pengene fra eksisterende kapitalpensionsordninger udbetalt, før du når pensionsalderen, skal du i 2013 betale en afgift på 49,84 procent. Fra og med 2014 er afgiften 52 procent. Du kan hente reglerne hos SKAT ved at klikke på dette link: Regler for kapitalpension Ege, nu hvor landets regering - igen, igen - har valgt at ændre spillereglerne for opsparing etc. Var det måske på høje tid, at få set lidt på ”Små tal - Stor betydning”. Og husk, at en krone i dag, ikke vil have samme værdi i fremtiden. Det er ”Dine Penge”, vi taler om! Her kommer et par eksempler: Hovedstol = 100.000,- der indskydes ikke flere midler. Efter 10 år er de så vokset til:

Afkast pr. år

Efter 10 år ca.:

2%

121.899

4%

148.024

8%

215.892

10%

259.374

Copyright© 2012- IFTA ApS

Renters rente hjælper til. Der er tale om ”rå” tal og der er ikke taget højde for skat eller andre fradrag. Husk, at se på de omkostninger, du betaler hvert eneste år, når du overlader det til andre, at forvalte dine penge! Gode hilsner IFTA

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

Finanstilsynet

Klik på billedet for at komme til Finanstilsynets hjemmeside. Finanstilsynet - http://www.finanstilsynet.dk/da.aspx Lovtidende A 2012 Udgivet den 17. oktober 2012

(11. oktober 2012.

Nr. 993.)

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om short-selling Bekendtgørelse nr. 1004 af 10. oktober 2008 om short-selling ophæves den 1. november 2012. Spørgsmål og svar Her finder du spørgsmål og svar om særlige danske forhold. Siden indeholder også oplysninger om, hvordan du skal indberette korte positioner. Indberetning Her finder du link til indberetningsdatabasen samt oplysninger om, hvordan du skal indberette og hvornår. Europæisk samarbejde ESMA har offentliggjort spørgsmål og svar om forordningen generelt og fortolkningen heraf. Europæisk samarbejde Idet der er tale om en forordning, som er direkte anvendelig i hver enkelt medlemsstat, sker der via Den Europæiske Tilsynsmyndighed (ESMA) en koordinering af fortolkningen af forordningen. Sådanne fortolkninger kan findes i Spørgsmål & Svar-dokumenter (Q&As) offentliggjort af ESMA. Ligeledes kan du på ESMA’s hjemmeside finde link til hjemmesider i de øvrige EU-lande med oplysninger om de lokale regler for indberetninger samt adgang til offentliggjorte korte positioner. ESMA offentliggør herudover en række oplysninger om blandt andet grænserne for meddelelse om korte positioner i statsgæld samt en række guidelines for implementering af forordningens regler. Link til ESMA shortselling side: http://www.esma.europa.eu/page/Short-selling

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

Velkommen til IFTA’s aktieskole RSI - et genbesøg. Navnet "Relative Strength Index" er lidt misvisende, for der er ingen sammenligning af den relative styrke i et instrument i forhold til eksempelvis et Index. ”Relative Strength Indicator” kunne være et mere passende navn. Der findes relativ styrke skalaer, som sammenligner to markedsindeks, ofte kendt som ”Comparative Relative Strength”, eller blandt andre, som "Relative Strength Index". Og så har vi jo balladen.

RSI: Logik og Signaler J. Welles Wilder, Jr. introducererede i 1978 RSI (The Relative Strength Index) i sin bog, "New Concepts in Technical Trading Systems." Wilder havde været på udkig efter en måde at opdage et oversolgt og overkøbt område i markedet på. Rigtig god idé! Ville det ikke være fantastisk at have et værktøj, der kunne fortælle, når markedet nåede et absolut oversolgt eller overkøbt område? Et værktøj der præcist kunne lokalisere, hvornår trenden ville vende, så det eneste krav ville være at handle skiftevis lange og korte positioner i markedet. En ren pengemaskine! Desværre opfandt Wilder ikke en Absolute Strength Indicator. Han udviklede et Relative Strength Index (RSI), som ikke kan påstås at signalere et absolut oversolgt eller overkøbt område. RSI kvantificerer blot faktiske markedsforhold i forhold til tidligere forhold inden for en given periode. I årenes løb er RSI blevet et utrolig populært værktøj blandt professionelle og private investorer.

Hvad betyder RSI – og hvordan beregnes den? En teknisk momentum indikator der sammenligner omfanget af de seneste gevinster med de seneste tab i et forsøg på at bestemme et overkøbt og oversolgt område af et aktiv. RSI = Momentum Oscillator Den beregnes ved hjælp af følgende formel: RSI = 100 - 100 / (1 + RS *) * Hvor RS = Gennemsnit af x dage op luk / Gennemsnittet af x dage ned luk.

RSI VÆRDISKALA Parametrene for RSI-værdien er 0-100. Ekstremer for overkøbt og oversolgt niveau varierer lidt, afhængig af den periode den enkelte trader har valgt at handle. Day Tradere eller Short Term Tradere vil generelt anvende værdier såsom 3, 5, 7, eller 9, og de som handler på længere sigt plejer at bruge enten 9, 14 eller 21. Den oprindelige periodeværdi Welles Wilder fastsatte var 14, som var baseret på at være den halve cyklus af de 28 dage vi finder i Månens cyklus. Brug af de 14 perioder vil ligge tæt på det, som er standard for de fleste af de markeder, vi følger, så derfor bruger vi følgende som retningslinjer: VÆRDISKALAER FOR RSI: 1. Normale Range: 30 til 70. 2. Optrend (Bull marked): 40 til 80. 3. Nedtrend (Bear marked): 20 til 60. 4. Trading Range: 40 - 50 point Vi sætter det "Normale" interval til at ligge i niveauet mellem 30 og 70, som er der, hvor 60 70% af handelsaktiviteten foregår. Når et marked er i en gradvis optrend (eller nedtrend) vil RSI normalt følge ebbe og flod inden for dette område, som markedet trender højere (eller lavere). Niveauerne for et overkøbt marked kan variere fra 70 op til 80 eller 90, afhængigt af

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

IFTA.dk

November 2012

Psyke

antal af perioder der vælges. For et oversolgt marked kan rækkevidden være fra 30 ned til 20 eller 10. Husk, at en RSI er beregnet på ”se tilbage kurser”. På Chartet ses 3 RSI, en på 5, en på 9 og så den, som Welles Wilder byggede sin indicator op omkring - 14. Bemærk, at det faktisk først var, da RSI var oppe i et overkøbt område, at den saftige stigning i kursbevægelsen fandt sted. Chart er Danske Bank.

Det hele ville være fint og godt, hvis markederne ville vende blot på grund af et ”overkøbt” signal. Men der er tidspunkter, hvor følelser og momentum er så stærke, at markedet fortsætter med at sætte nye toppe, som vil holde RSI på et overkøbt niveau i længere tid ad gangen. Momentum og kurskorrektioner, når de bliver til virkelighed, er normalt skarpe og hurtige, og efter disse korte korrektioner er markedet nu klar til at genoptage sin normale trend. Mv. CHjort Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

IFTA.dk

November 2012

Psyke

200 handelsdage

CARL-B

200 handelsuger

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

IFTA.dk

November 2012

Psyke

200 handelsdage

FLS

200 handelsuger

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

Dette og Hint Bøger vi anbefaler:

"How to Bake a Cake"

Lydbøger vi anbefaler:

Preheat oven, get out utensils and ingredients. Remove blocks and toy autos from table.

I sin bog ”Outliers - The Story of Success”, beskriver Malcom Measure two cups flour; Gladwell 10.000-timers reglen Remove baby's hands from flour, wash flour og hævder, at nøglen til succes off baby. i høj grad er et spørgsmål om, Remeasure flour. at praktisere en specifik Put flour, baking powder, salt in sifter. opgave for i alt omkring 10.000 Get dustpan and brush up pieces of bowl baby timer. Det er er ca. 4 timer om knocked on floor. dagen i 10 år. Grease pan, crack nuts.

Get another bowl. Answer doorbell. Return to kitchen. Remove baby's hands from bowl.

”The Greatest Trade Ever” er en bag scenen fortælling om Hedge-fund manager John Paulson. Boligboblen i USA og de nok så berømte ”Subprime mortgages”.

Wash baby. Answer phone. Return. Remove 1/4 inch salt from greased pan. Look for baby. Grease another pan. Answer telephone. Return to kitchen and find baby. Remove baby's hands from bowl. Take up greased pan, find layer of nutshells in it. Head for baby, who flees, knocking bowl off table. Wash kitchen floor, table, wall, dishes. Call baker.

Nogle mennesker formår, at sprede glæde når de kommer - andre, når de går… Hjernen er et fantastisk organ. Den starter det øjeblik, du står op om morgenen, og stopper først når du møder på jobbet

Lie down.

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

Hvordan gik Oktober 2012? Lad os starte med at se på de to Index – vores eget OMXC20 samt S&P500. OMXC20: S&P500 Luk september: 493,21 1.440,67 Luk oktober: 485,27 1.412,16 -7,94 -28,51

Det meste af oktober lå vi over september måneds lukkekurs, for så til slut, at falde under og derved bryde en vigtig support linje. I USA har vi stort set fået afsluttet regnskaberne og herhjemme tage vi først rigtigt fat i november. Blandt de danske LargeCap aktier, har NDA-DKK - DSV – NZYM-B - SYDB – DANSKE CHR – KBHL og NOVO B aflagt regnskaber. CHR kom med sit årsregnskab og de andre med Q3. DANSKE valgte samtidigt, at rejse yderligere kapital – ca. 7 mia. DKK efter bookbuilding metoden. ”Danske Bank A/S udbyder nye aktier Bestyrelsen i Danske Bank A/S, reg. nr. 61126228 (“Danske Bank”), har i forbindelse med offentliggørelsen af Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2012 og selskabsmeddelelse om nye standarder for finansielle services besluttet at gennemføre et udbud af nye aktier (“udbuddet”) til markedskurs med et forventet bruttoprovenu på ca. 7 mia. kr. Udbuddet gennemføres som en accelereret bookbuilding-proces inden for rammerne af den eksisterende bemyndigelse med udstedelse af maksimalt 93.173.903 nye aktier à nominelt 10 kr., svarende til 9,99 % af Danske Banks registrerede aktiekapital. Udbuddet foretages som en private placement til danske og udenlandske institutionelle investorer, herunder kvalificerede institutionelle investorer i USA i henhold til dispensation fra registreringskravet som fastsat i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer, uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, A. P. Møller Mærsk A/S, Realdania og Cevian Capital II Master Fund har tilkendegivet over for Danske Bank, at de hver især agter at tegne sig for en del af de udbudte aktier svarende til deres forholdsmæssige andel af Danske Banks aktiekapital. Danske Bank og Morgan Stanley & Co International plc (“Morgan Stanley”) er Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med udbuddet. Ansøgning om tegning af nye aktier og køb foretages via Joint Bookrunners.

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

IFTA.dk

November 2012

Psyke

Der er åbnet for tegning. Der vil blive givet oplysning om pris og tildeling af nye aktier, så snart det er praktisk muligt efter closing. Hvis udbuddet overtegnes, beslutter Danske Bank, hvordan aktierne skal tildeles. Den endelige tegningskurs for de nye aktier fastlægges af Danske Bank efter lukning af den accelererede bookbuilding-proces. Den endelige tegningskurs forventes offentliggjort via NASDAQ OMX København senest 31. oktober 2012.” ”Vi henviser til selskabsmeddelelse nr. 18/2012 af den 30. oktober 2012 og nr. 19/2012 af den 31. oktober 2012. Danske Bank A/S har i forbindelse med privatplaceringen dags dato gennemført og hos Erhvervsstyrelsen registreret en kapitalforhøjelse på nominelt 768.809.660 kr. svarende til 76.880.966 nye aktier hver à nominelt 10 kr., eller 8,3 % af Danske Banks registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen. Efter registrering af kapitalforhøjelsen er Danske Banks aktiekapital nominelt 10.086.200.000 kr., svarende til 1.008.620.000 aktier hver à nominelt 10 kr. Hver aktie à nominelt 10 kr. giver ret til én stemme på Danske Banks generalforsamling. Som følge heraf er der knyttet de samme rettigheder, herunder ret til udbytte, til de nye aktier som til Danske Banks eksisterende aktier. De nye aktier vil blive noteret under ISIN-koden (DK0010274414) for Danske Banks eksisterende aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den 1. november 2012. Det forventede tidspunkt for betaling mod levering af nye aktier til investorerne er den 5. november 2012.” Danske Bank A/S ”Vi henviser til selskabsmeddelelse nr. 18/2012 af den 30. oktober 2012. Udbuddet af 76.880.966 nye aktier hver à nominelt 10 kr. i Danske Bank A/S (“Danske Bank”) (“Udbuddet”) er med succes blevet gennemført. Den endelige tegningskurs er 93 kr. pr. ny aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Danske Bank på 7.149.929.838 kr. Danske Bank har, med visse undtagelser, indgået en 6-måneders lock-up aftale med hensyn til aktier i Danske Bank.” Det sendte selvsagt kursen på lidt af en rutsjetur og nu skal markedet så til at indregne de nye aktier i kursen. Og mon dog ikke, at de ”rigtige” venner forinden havde fået et ”lille” vink med en vognstang, om den kommende kapitalforhøjelse? Hos CHR fik vi så et årsregnskab og afslutning af et aktietilbagekøbsprogram. Nå ja, og så kom der lige lidt insider salg. CHR HANSEN Afslutning af aktietilbagekøbsprogram SELSKABSMEDDELELSE NR.49/2012 22. oktober 2012 Den 19. april 2012 iværksatte Chr. Hansen et aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i Kommissionens Forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbor forordningen). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at foretage udlodning af overskydende kapital til aktionærerne.

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

I løbet af aktietilbagekøbsprogrammet, som strakte sig fra 19. april 2012 til den 19. oktober 2012, havde Chr. Hansen til hensigt at købe egne aktier for et beløb op til EUR 80.000.000. Chr. Hansen’s samlede aktietilbagekøb i perioden fra 19. april 2012 til 19. oktober 2012 udgør således 3.534.244 aktier til en samlet anskaffelsessum på EUR 79.979.983. Aktietilbagekøbsprogrammet er herefter afsluttet. Der vil blive stillet forslag på selskabets generalforsamling om at aktierne købt i henhold til aktietilbagekøbsprogrammet annulleres. Med ovennævnte køb ejer Chr. Hansen 6.468.218 egne aktier svarende til 4,7% af den udstedte aktiekapital. Akkumuleret hidtil under programmet 3.534.244 stk.

79.979.983,-

På CHR. Hansens’s hjemmeside, kan man så læse lid om hvem der har solgt. Link

Aktieoptioner og warrants Hvad er optioner og warrants? Optioner giver ret, men ikke pligt til, indenfor en given periode at købe eksisterende aktier til en på forhånd fastlagt kurs (option = mulighed). Warrants er en tegningsret (warrant) som giver ret, men ikke pligt til på et senere tidspunkt at tegne nye aktier i virksomheden. Det vil sige aktier som følger af en aktieudvidelse i virksomheden. En gevinst opnås, hvis markedskursen på de ny aktier er højere end den aftalte tegningskurs.

Tja, hvem er det så egentlig der betaler her? Virksomheden, eller er der ikke tale om, at det må være aktionærerne… Vælger vi at se lidt på hvilke selskaber, der anvender et aktietilbagekøbsprogram pt. bliver det jo interessant at se, om ikke der kommer en byge af insider salg, når de får mulighed for at udnytte deres optioner eller warrants. Udnyttelse af en warrant til 1 krone og et salg til kurs 180,- er vel ok.

DAF Aktiemesse København 2012 Efter at have læst programmet for messen og cirklet de taler, som jeg fandt interessante ind, tog jeg så på messe - forventningerne var så som så, og de blev til fulde indfriet. Ikke meget nyt under solen. Egentlig lignede messen året før, som lignede året før osv. Nordea Bank var igen mødt op med en stand, hvor de præsenterede deres ”Online Trader”, det gjorde de også sidste år, og den er stadigvæk ikke oppe. Noget med data og tests, så igen aftalte jeg, at de skulle ringe mig op. Jeg venter stadigvæk… De samme virksomheder, som tidligere, var igen rigt repræsenteret med stande og taler. Intet nyt her. Og dog - det gav så mulighed for at tale med dem, jeg ikke nåede sidste år. NordNet er jo altid et besøg værd og her var det faktisk muligt, at få en aftalte, som blev holdt. Jyske Bank havde et indlæg om ”Behavioural Finance”, troede jeg, for det handlede mere om myter serveret som fakta. Lad være med det - og det skal du ikke gøre, men vi har et analyse værktøj, som kan stille den rette risiko profil for lige dig - hvis du altså er kunde. Kom hen på vores stand og…. Næ tak. Det var da vist også en anden, som skulle have holdt lige det indlæg. Og mest af alt, kom jeg til at tænke på deres ”Markeds Neutral” produkt…

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

Cervian Capital v. Lars Förberg, var interessant. Det havde dog været rart, om han havde fået mulighed for at gennemgå den slider, som hang på vægen, men her styrede DAF’s formand seancen med hård hånd. Deminor var også et besøg værd, både på standen og i foredragssalen. ALK og Auriga fik også et besøg, som var værdifuldt. Om jeg så skal på messe igen til næste år…. Hmmm, heldigvis er der længe til. Missede man messen, er der mulighed for, at gå på opdagelse på DAF’s hjemmeside Link Og i virkeligheden var det nok bare mig, der havde en alternativ dag.

Tilbage til S&P500 Daily Chart 200 med en brudt optrendskanal og en MACD under 0 linjen. Faldende Toppe og en Lower Low. Husk at kaste et blik på Weekly Chart, når der analyseres på Index. Hvordan ser dit Weekly Chart ud?

Planlæg din handel og handel din plan Sørg for at du har en handelsstrategi / plan for hver enkelt position du åbner. Kend årsagerne til at åbne en position, og gå ud, hvis tingene går imod din oprindelige vurdering. Hvis handlen begynder at gå galt, og bevæger sig imod dig, luk din position. Analyser hver handel når du lukker en position, for senere at kunne se, om du handlede din plan korrekt.

Når du er i tvivl, SOH – Sit On Hands- Hold dig væk!

Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk


Penge Plan

Månedsmagasin

November 2012

IFTA.dk Psyke

IFTA ApS. Flintholm Allé 11, 1th. 2000 Frederiksberg Tlf. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk

Pr. 02/11-2012

IFTA’s Porteføljer 1. LARGECAP BENCHMARK 2. IFTA SYSTEM TRADET PORT 3. IFTA’S EGEN PORT (REAL MONEY)

+22,174 % +44,310 % +23,152 %

(IFTA RM-Port blev startet op i juli-2012. Her er målet et afkast på ca. 15 % inden årets udgang)

CVR-NR: 3396 0557

Jeg foreslog damen fra inkassofirmaet, at vi gik ud på en date. Hun afviste mig, men ringer mig stadigvæk op. Jeg har nu fortalt hende, at jeg er for gammel til den slags pjat… You can tell a lot about a woman by her hands. For instance, if they're placed around your throat she's probably slightly upset When I’m SINGLE, all I see are couples being happy. When I'm DATING someone, all I see are singles being happy. They Say We learn from Our Mistakes.. That's why I'm deliberately making as many as possible.. Soon I’ll be a GENIUS!!! Dear girls: The sooner one of you bites the bullet and becomes my girlfriend, the sooner I leave the rest of you alone. Recipes are like online dating websites. They never end up looking like the picture. "I'm dating a woman now who, evidently, is unaware of it." Romeo and Juliet is not a love story. It's a 3-day relationship between a 13-year-old and a 17-year-old that caused 6 deaths. Sincerely, everyone who actually read it

Beslut dig for, at det, at investere skal være en nydelse, ikke et ræs. Det starter med en beslutning! Du kan være utilfreds med dit "afkast" år efter år, uden at det ændrer noget som helst. Først når du både ønsker, at det skal være anderledes og beslutter, at nu skal det være, kan der ske noget! Så det første du må gøre dig klart er, om du virkelig ønsker en ændring! Og hvis du gør det, så beslut, at det skal være anderledes fra nu af.

Mere info om os findes her: http://ifta.dk/ eller: http://chjort.mono.net/ Her finder du også betingelser for Medlemskab samt Disclaimer. Kopiering og / eller videresendelse er ikke tilladt. Gode hilsner fra IFTA ApS. Copyright© 2012- IFTA ApS

CVR-NR 3396 0557

Tlf.nr. 88 30 92 62 E-mail: chjort@ifta.dk

test 2  

ælkfæl æk sdlfaæla

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you