Netclean Q2 2014 sv

Page 1

news

#02 2014 Intelligence solutions to make a difference

Produktchef Ken Mizota på Guidance Soft­ware, till vänster, diskuterar nya versionen av NetClean Analyze DI med Johann Hofmann.

Nytt samarbete ett lyft för utredare NetClean inleder ett nytt partnerskap med amerikanska Guidance Software. Främsta vinsten med samarbetet är effektivare och nöjdare kunder, enligt Guidance Softwares produktchef Ken Mizota.

E

fter att ha sett kapaciteten

hos NetClean Analyze DI blev vi väldigt intresserade av ett nära samarbete med NetClean. Genom att låta våra verktyg arbeta tillsammans ger vi våra kunder värdefull hjälp, säger Ken Mizota. Guidance Softwares verktyg Encase® används för att samla in, bearbeta och analysera kriminalteknisk data. Eftersom det är en öppen plattform samarbetar företaget med flera leverantörer av kompletterande produkter som använder data från Encase. Men ett program som analyserar och kategoriserar bilder på ett så sofistikerat sätt som NetClean Analyze gör, är extremt värdefullt, berättar han. – Vi ser att det verkligen löser problemen för dagens brottsutredare. De blir effektivare och sparar tid, och det är något de verkligen uppskattar.

kunder använder oftast ett flertal verktyg i sina utredningar och därför är det viktigt att de fungerar bra ihop. – Vårt mål är att göra kundernas liv enklare, och utan verktyg som NetClean Analyze och Encase kan inte ut­redarna effektivt analysera och kategoriera de stora volymer det handlar om. De måste ha rätt verktyg för jobbet.

Guidance Softwares

Innehåll #02 2014

40 000 licenser

• Guidance Softwares lösning Encase används för digitala utredningar av företag och brottsbekämpande organisationer världen över. Antalet licenser uppgår till 40 000 och bland företagskunderna finns bland andra Symantec, General Electric, Coca-Cola och Pfizer, och EnCase finns uppskattningsvis utplacerad på över 20 miljoner slutanvändare över hela världen.

➤  NetClean Analyze DI med nya kraftfulla funktioner

Ken Mizota ser fler användningsområden än barnpornografi framöver. – Det fina med NetClean Analyze är att det kan användas även i andra typer av utredningar som involverar bilder, vilket allt oftare är en viktig komponent.

➤  Antalet användare ökar världen över

Som exempel nämner han trakasserier eller när anställda använder företagets resurser för att samla in pornografiska bilder. Enligt NetClean Analyze produktchef Johann Hofmann är främsta fördelen med samarbetet att användarna får ett mer sammansvetsat arbetsflöde mellan IT-forensik och utredning av bild och video. – Vi har mycket att lära av Guidance Software som under många år setts som standard inom IT-forensik. Och när NetClean Analyze nu etableras snabbt som en standard för att hantera bild och video, bygger vi en standard tillsammans.

➤  Ny blogg om internetsäkerhet


CHRISTIAN BERG, Vd:

Visuell data granskas för alla brott

B

produceras i ett allt snabbare tempo världen över och datamängderna fullkomligen exploderar.

Nya NetClean Analyze DI Nya NetClean Analyze DI gör det enklare att granska och analysera enorma mängder visuell data, med minskad manuell hantering. Tack vare nya funktioner märks nu ett allt bredare intresse för produkten. – Användningen ökar, även när det gäller utredningar av bedrägeri, mord eller organiserad brottslighet, säger produktchefen Johann Hofmann.

ild och film

tyckte vi att 10 000 bilder som lagrades i en dator var mycket. Nu kan det lagras lika många bilder i en mobiltelefon som vi har i fickan. I stort sett alla har en kamera i mobilen som kan producera högupplösta bilder och HD-film. Det gör det allt viktigare att kunna hantera och analysera stora mängder visuell data. Behovet har länge varit stort när det gäller att hindra spridningen av barnpornografi på nätet, och vi har ständigt jagat för att komma ikapp de växande datamängderna. Nu har vi faktiskt kommit till ett läge då vi inte behöver göra det längre. Den senaste versionen av NetClean Analyze DI är så kraftfull att den klarar de datamängder som finns i dag.

För tio år sedan

Däremot ser vi att

andra brottstyper också börjar få problem. Alla brott innehåller idag mycket IT men fram tills nu har utredarna huvudsakligen ägnat sig åt att granska textinformation. Visuell data har aldrig varit en del av det sökbara resultatet utan har snarast varit lite av metadata i brotts­ utredningarna.

och film att spela en allt större roll i utredningsarbetet. Den som inte granskar bilder och filmer i en beslagtagen mobiltelefon kan missa mycket viktig information. Det här har fått polisen att inse att NetClean Analyze som barnpornografiutredarna har jobbat med länge kan användas även vid andra typer av brott. Det blir ett effektivt sätt att granska stora mängder visuell data, och spara massor av dyrbar tid. Men nu börjar bild

Christian Berg, VD NetClean

Delar av teamet bakom nya NetClean Analyze. Från vänster: Andreas Eriksson, Fredrik Hultin, Eva-Lotta Liljegren, John Lundberg, Johann Hofmann.

Jim Cole, HomEland Security:

”Från armékniv till motorsåg” Om tidigare verktyg kan liknas vid en armé­kniv, är NetClean Analyze en motorsåg. Liknelsen kommer från Jim Cole på Homeland Security Investigations, USA, som idag framgångsrikt använder programmet. En bild säger mer än tusen ord. Talesättet lämpar sig väl när det gäller utredningar; en bild gömmer en stor mängd relevant data. Men när volymerna ökar krävs nya program för analys, identifiering och sortering. – Våra tidigare program kan helt enkelt inte ta hand om så stora kvantiteter. Man kan likna dem vid en schweizisk armékniv; de är bra till mycket, men även om armékniven har ett sågblad så använder du den inte när du ska fälla träd. NetClean Analyze är vår motorsåg, säger specialagent Jim Cole till tidningen Digital Forensics Magazine. Tidigare program har inte förbättrats nämnvärt under det senaste årtiondet, menar Jim Cole. De klarar att flagga relevant material. Men NetClean

Analyze kan gruppera in materialet, vilket gör utredningsarbetet enklare och mindre tidskrävande. – Vi kan också ange mycket mer information, som ifall bilderna innehåller våld, ålder på offer,


kraftfullare än någonsin

A

tt granska miljontals bilder och videoklipp i till exempel ett barnpornografiärende är en uppgift som kan te sig övermäktig. Därför välkomnas NetClean Analyze DI av utredare världen över. Nyligen kom produktens version 14.1 som gör det ännu enklare: – Polisens IT-forensiker inleder normalt med att skapa forensiska avbilder, eller kloner, av beslagtagna lagringsenheter. Det eliminerar risken att originaldata kommer till skada. Sedan processar NetClean Analyze av bilden och identifierar relevant data. Vi ser att användarna är eld och lågor, säger Johann Hofmann.

Programmet flaggar för bilder som förekommit i andra utredningar. Det söker också efter liknande bakgrunder, miljöer, objekt eller bilder som ingår i en serie eller är tagna av samma kamera. Men det finns fler sätt att läsa data: – Bilder innehåller mer information än det man normalt ser. Till exempel har vissa program en vana att baka med tumnaglar i varje bildfil. Bilder med kriminell koppling är inte sällan m ­ anipulerade – ansikten är till exempel utklippta.­Då känner NetClean Analyze automatiskt av att bilden skiljer sig från tumnageln. ett förbättrat gränssnitt, och är snabbare och enklare att arbeta med. Dessutom har flera funktioner tillkommit som tillgodoser IT-forensikernas dagliga arbete. – Vi har nu ett verktyg som närmar sig såväl utredare som IT-forensiker, oavsett brottstyp. Det har länge funnits ett tomrum som nu är tillgodosett, säger Johann Hofmann. – Till våra styrkor hör att vi är lyhörda för användarna. Vi har en enorm användarbas som ger oss feedback så att vi kan förbättra vår produkt. Intresset för NetClean Analyze ökar kraftigt inom polisväsendet, och inte bara när det gäller utredning av misstänkt barnpornografi. – Alla typer av utredningar som hanterar stora mängder visuell data kan komma att dra nytta av NetClean Analyze, säger Johann Hofmann.

Den nya versionen har

FAKTA NetClean Forensic Market NetClean har öppnat en egen ”Appstore” för appar som används inom utredningsarbete. Här kan utvecklare dela med sig av sina appar. För tillfället erbjuds cirka 10–15 appar, men fler tillkommer hela tiden. Exempel på appar som finns idag: Forensic Utility Pack, The Hex Viewer, NetClean Fuzzy Keyword Matching, Odata Sharing Protocol.

”Många företag säger att de vill stötta polisen, men få ger faktiskt bort så här användbara verktyg.”

På NetCleans blogg kan du läsa om den senaste utvecklingen inom internet­ säkerhet, skyddande av barn och för­ hindrande av digitala brott.

➤ NetClean

startar ny blogg

I april startade NetClean sin nya blogg. Bloggen finns tillgänglig via hemsidan, www.netclean.com, och uppdateras­ kontinuerligt. På bloggen kommer grundare, kollegor, partners och kunder dela med sig av sina åsikter och erfarenheter kring den senaste utvecklingen inom internetsäkerhet, skyddande av barn och förhindrande av digitala brott. –Vi ser fram emot att hjälpa till att sprida nyheter, åsikter, goda råd och forskningsrön i kampen för att förhindra brott i den digitala världen, säger Fredrik Frejme, marknadschef på NetClean.

Vid en konferens i Brisbane i Australien fick NetClean Analyze ett mycket varmt mottagande.

➤ Positiv respons

i Australien

I Australien driver många

identitet på offer och förövare, ifall bilderna har spridits och så vidare. Det gör utredningarna mer detaljerade, ändamålsenliga och effektiva, säger han. – En annan viktig aspekt är att NetClean

Analyze DI är gratis. Poliskårernas budgetar är begränsade. Små kårer skulle inte ha råd att investera i den här typen av program. Många företag säger att de vill stötta polisen, men få ger faktiskt bort så här användbara verktyg.

inom landets polismyndigheter på för att få till en gemensam nationell lösning. – För vissa är det självklart att NetClean Analyze borde användas av alla, säger NetCleans VD Christian Berg. I maj deltog han vid en konferens i Brisbane i Australien där representanter från polismyndigheter runt om i landet träffades för att diskutera hur polisen ska arbeta kring barnpornografibrott. Här fick Christian Berg presentera NetClean och visa hur utredningar kan effektiviseras med hjälp av Analyze. – Responsen var väldigt positiv. Australien är ett välutvecklat land som vet hur de här brotten ska hanteras.


AVSÄNDARE: NetClean Technologies Sweden AB Första Långgatan 30 413 27 Göteborg Sweden

Här används NetCleans produkter i dag.

NetClean får snabbt fler användare i världen

spred sig snabbt geografiskt och finns idag i 2530 länder. – Med sin gratismodell fortsatte NetClean Analyze att växa även under finanskrisen, och det gör den fortfarande, säger Christian Berg.

år sedan. Där sprids ryktet nu snabbt mellan polismyndigheterna. – De som börjat använda sig av NetClean Analyze märker att de sparar oerhört mycket tid och sådant sprider sig snabbt. Användare som är nöjda och berättar det för andra är den bästa marknadsföring man kan få. När det gäller NetClean WhiteBox, som används av internetoperatörer, var det en våg av länder som började blockera sajter med barn­pornografiskt innehåll runt år 2006–2007.

tog marknaden för NetClean Analyze fart på allvar. – Det spreds bland utredare som ville ligga i framkant och testa nya tekniska lösningar. De tyckte att det var roligt att vara med och påverka utvecklingen. På senare tid har användningen ökat snabbt särskilt i USA, i och med ett samarbete med Homeland Security som inleddes för ett par

NetClean Whitebox finns i ett 20-tal länder och Christian Berg ser nu ett ökat intresse i takt med att fler länder når en högre nivå kring infrastruktur och säkerhet, samtidigt som tillgången till internet ökar. Framöver tror han inte att NetClean främst expanderar genom etablering på nya geografiska marknader. – Den stora tillväxten finns på de marknader där våra produkter redan används.

Mauritius, Colombia, Nya Zeeland. Det är några av länderna där NetCleans produkter används. NetClean Analyze är den produkt som påverkas minst av konjunkturerna och som har störst spridning i världen. Den stora tillväxten sker nu i USA där ryktet sprids snabbt med nöjda användare.

A

lla NetCleans produkter har börjat användas i Sverige och därefter spridits successivt till fler länder. Den första produkten, NetClean ProActive som riktar sig till företag, etablerade sig ganska snabbt i Sverige, Danmark och England. När sedan finanskrisen slog till 2009 stannade expansionen av men nu har det vänt igen, berättar Christian Berg, VD på NetClean. – Vi får många förfrågningar från företag runt

om i världen, framför allt i USA och Europa. De ser att NetClean ProActive faktiskt fungerar och att vårt sätt att hantera problemet är rätt. NetClean Analyze som utvecklats för polisen,

För fyra år sedan

NetClean Technologies Sweden AB Första Långgatan 30 413 27 Göteborg Sweden

Tel: +46 31-719 08 00 Fax: +46 31-13 89 50 info@netclean.com

Vill du inte ha detta nyhetsbrev? Avregistrera dig på newsletter@netclean.com

Är du intresserad av att få nyhetsbrevet digitalt? Gå in på www.netclean.com