Ægir

Page 1

2023/2024

SÉRRIT UM SJÁVARÚTVEG FRÁ 1905 116. árgangur - 6. tölublað 2023 ISSN 0001-9038 WE MAKE COOL THINGS HAPPEN www.voot.is 20° 20° 20° 4 4 ° 4 4 ° 10 8 ° ↓ 1 geisli niður ↖↑↗ 3 upp eða: UK SPAIN NORWAY FRANCE SOUTH AFRICA MARPORT.COM Skannaðu kóðann til að sjá Trident að störfum. TRIDENT FJÖLGEISLANEMI
Páll Jónasson,
forstöðumaður
„Strandveiðarnar eru bara svo skemmtilegar“
um kvótaúthlutunina
Jónas
nýr
botnsjávarsviðs Hafrannsóknastofnunar Loftslagsbreytingar mesta ógnin
Allt

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.