Ægir

Page 1

Netagerðin er gjörbreytt

starf frá fyrri tíð

Ingi Freyr Ágústsson, rekstrarstjóri Hampiðjunnar í Vestmannaeyjum

Veiðarfæraþjónustan í full afköst á ný í Hafnarfirði

Enn eru mikil tækifæri í sjókvíaeldi

SÉRRIT UM SJÁVARÚTVEG FRÁ 1905 117. árgangur - 2. tölublað 2024 ISSN 0001-9038 WE MAKE COOL THINGS HAPPEN www.voot.is MARPORT.COM
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.