Sushi Books_El misteri de les escombraries mutants

Page 1

3 Desxifrant jeroglífics En Fiz es va ficar al contenidor del plàstic i enmig de tot aquell poti-poti va trobar una ampolla que tenia gravats uns signes estranys. Estava tan nerviós que fins i tot li va semblar que se li formava una altra bola de pèl a la gola. Va sortir del contenidor i va mostrar la troballa als seus col·legues: –Mireu què he trobat! Els va ensenyar aquell missatge indesxifrable i tots tres es van posar a estudiar-ne els signes. En Carlocho i en Nébedo estaven meravellats. La Felisa no tant.


–Què pot ser? –es demanaven mentre es miraven amb els ulls esbatanats. –Bah, això ho saben tots els gats i gossos –va dir la Felisa mentre es posava bé les ulleres. –D’acord, i què és? És que no ens ho penses dir? –la va desafiar en Fiz. –Doncs és ben clar: són jeroglífics. És com escrivien a l’Antic Egipte fa milers d’anys. –Jeroglífics? Què són, els jeroglífics? –va demanar en Carlocho. –Existien fa milers d’anys? –va dir en Nébedo. –Sí, però què diu el missatge? L’hem de desxifrar entre tots.

Els jeroglífics són un sistema d’escriptura inventat i utilitzat pels antics egipcis. Així és com es comunicaven. Per dissenyar aquesta escriptura, els egipcis es van inspirar en el seu ambient: objectes de la vida quotidiana, animals, plantes, parts del cos… Els jeroglífics es van desxifrar gràcies al descobriment de la pedra Rossetta el 1799. Aquesta pedra té el mateix text escrit en tres idiomes diferents: jeroglífics a dalt, demòtic al mig i grec a sota. 18Es van posar a canviar els signes del missatge per lletres del nostre alfabet. Al cap d’una bona estona, van resoldre l’enigma. I van quedar meravellats.

Desxifra

el

tu

missatge de l’ampolla utilitzant la de la

clau

pàgina 19.

20Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.