Ringarajine iskrice MAJ 2011

Page 26

26

Urbani podvig

Škratja pot vodi čez zelene travnike in gozdove – prijetno za srce in oko.

PO POTEH ŠVICARSKIH ŠKRATOV besedilo in fotografije: Vesna Godicelj

ja.net www.ringara e t ali počitnic Ideje za izle iščite z družino po ja.net! na Ringara

Ob besedi Švica se ponavadi kar vsilijo stereotipi: Alpe, sir, čokolada, ure, ... To vse drži, vendar to še zdaleč ni vse, saj Švica obiskovalcu ponuja marsikaj lepega in zanimivega. Ker sta bila v naši popotni odpravi poleg naju z možem tudi dva nadobudneža (Žiga je imel takrat 6, Miha pa 3 leta), smo potovanje skušali čim bolj prilagoditi njima. Tako nas je pot vodila predvsem v tiste dele Švice, kjer se oko spočije na zelenih travnatih planjavah in kjer sredi poletja občudujoče vzdihneš ob pogledu na zasnežene vrhove gora …


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.