Page 1

Kultur i skolan – Hösten 2011

regionalt kulturutbud för barn och unga

Produktion: Region Halland, M&CO Reklambyrå. Tryckeri: Trydells, april 2011

Box 517, 301 80 Halmstad • regionen@regionhalland.se • www.regionhalland.se

Kultur i skolan – Hösten 2011 regionalt kulturutbud för barn och unga


Region Halland ska skapa möjligheter för kulturen i skolan att vara ett kraftfullt instrument i barns och ungas utveckling och lärande. Kulturen kan därmed medverka i förverkligandet av skolans läroplaner. Hallands kulturplan 2011-2013 – program för utveckling av kulturen i Halland

Omslagsfoto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg


Innehåll Inledning.................................................................................................................................2 Reserabatt...............................................................................................................................3 dans, musik och teater.................................................................................................... 4 Dans i Halland...................................................................................5 Musik i Halland................................................................................ 9 IB Expo............................................................................................. 13 Teater Halland..................................................................................14 Riksteatern Halland.........................................................................19 Teater Albatross...............................................................................30 Boka och betala............................................................................... 35 Checklista för arrangörer................................................................. 35 konst och kulturarv.......................................................................................................36

Falkenbergs museum.......................................................................37

Hallands konstmuseum..................................................................41

Hallands kulturhistoriska museum/Länsmuseet Varberg.............47

Resmål Hylte....................................................................................59

Kulturmiljö Halland.........................................................................61

Mjellby konstmuseum.................................................................... 62

Slöjd i Halland..................................................................................65

Teckningsmuseet i Laholm..............................................................67

Tjolöholms slott.............................................................................. 70

Världsarvet Grimeton.......................................................................73

bibliotek och film............................................................................................................ 75

Regionbibliotek Halland...................................................................76

Folkbibliotek......................................................................................76

Skol- och gymnasiebibliotek............................................................76

Film i Halland...................................................................................77

Film i Hela Skolan............................................................................77


Kultur i skolan!

plats i skolan. Alla som arbetar med unga människor vet att arbete med skapande och konstnärlig verksamhet i skolan förstärker och berikar det pedagogiska uppdraget. Ändå är det inte alltid så lätt att hitta tiden, pengarna, sammanhanget. Denna katalog är en del av Region Hallands strävan att underlätta för kulturen och skolan att hitta varandra. Men den är bara början! ambitionen med katalogen är att ge en samlad bild av kulturerbjudanden till förskola, grundskola och gymnasium i form av föreställningar, konserter, utställningar och pedagogiska program. Mest aktuell och komplett information får du om du framöver väljer vår digitala katalog, också den kulturen har en självklar

2

helt ny. Den digitala katalogen hittar du på www.regionhalland.se/kulturiskolan den 28 april 2011 arrangerar vi en kultureftermiddag om kultur i skolan. Konstnärliga upplevelser varvas med workshops och föreläsningar. Vi tänker oss att detta ska bli ett återkommande evenemang och hoppas kunna utveckla upplägget i nära samarbete med elever, pedagoger och kulturutövare. När denna katalog distribueras bör du redan fått en inbjudan! sedan 1 januari 2011 har halland en kulturplan. I denna står bland annat att ”Region Halland ska skapa möjligheter för kulturen i skolan att vara ett kraftfullt instrument i barns och ungas utveckling och lärande. Kulturen kan därmed medverka i förverkligandet av skolans läroplaner.” Katalogen och kultureftermiddagen den 28 april är den första större gemensamma satsningen som regionen gör inom ramen för kulturplanen. Det är en avsiktlig prioritering. vi kommer att arbeta vidare med att samordna de regionala kulturresurserna för att stärka skolans arbete inom Skapande skola, estetiska lärprocesser, företagsamt lärande och tillgång till professionell kultur. Vi vill bygga stabila och enhetliga mötesplatser mellan den regionala och kommunala nivån. Det innebär bland annat att vi utvecklar ett enklare subventionssystem, med mål att säkra ett professionellt kulturutbud till elever i varenda halländsk förskola och skola. Vi hoppas att katalogen inspirerar till kulturella möten! Eva Nyhammar Programchef, kultur 0702-10 56 46 eva.nyhammar@regionhalland.se


Reserabatt År 2009 beslutade Region Halland om ett program för att öka tillgängligheten till det rika och levande kulturlivet i hela Halland.

Särskilt handlar det om ”halländska skolelevers möjlighet att besöka halländska kulturplatser som speglar Hallands historia.”

Så här fungerar Region Hallands reserabatt hösten 2011 för de halländska skolorna och barnomsorgen:

Förutsättningar • Subventionen innebär en reseer- sättning på max 50 kronor/resenär. • Subventionen gäller barnomsorg och skola i Halland (3–19 år). • Resmålet ska ligga utanför den egna kommunen. • Resor till följande resmål subventioneras: • Tjolöholms slott • Hallands kulturhistoriska museum/ Länsmuseet i Varberg • Teater Halland • Världsarvet Grimeton • Falkenbergs museum • Hallands konstmuseum • Teckningsmuseet i Laholm • Lindekullen i Hyltebruk • Friesminnet i Femsjö • Bonadsmuseet i Unnaryd • Mjellby konstmuseum • Ett pedagogiskt program, som betalas av skolan, ska ingå i besöket. Så här går det till:

Illustration: Lena Björnberg

• Skolan/förskolan kontaktar det resmål man vill besöka och bokar ett program. • Därefter beställer/planerar skolan själv resan till besöksmålet och be- talar den enligt sina vanliga rutiner. • Bokning kan göras redan nu och resan ska genomföras under 2011. • Senast tre månader efter besöket rekvirerar skolan/förskolan ersätt- ning enligt anvisningar man får av besöksmålet.

3


Dans, musik och teater fÜreställningar, konserter, pedagogiska program

4


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Dans i Halland Dans i Halland är en del av det regionala kulturprogrammet med uppgift att förmedla dansföreställningar, stödja kommuner i arbetet med fortbildning, skapande skolaprojekt och dansverksamhet.

Dans i Halland förmedlar kontakter till konstnärer och pedagoger inom dansområdet och pedagogiska projekt, t ex skapande skola, workshops. Kontakt:

Vicky Sverkerson 0705-37 56 65 Viveka.Sverkerson@regionhalland.se www.regionhalland.se/dansihalland

Foto: Håkan Larsson

Ah hallo bebis

d

Minna Krook Dans En mysig föreställning för dig som är mellan 6 och 18 månader. I vår värld finns dans, glada färger, spännande ljud som du och en nära vuxen kan uppleva tillsammans. Vi spelar på vatten, dansar på mjuka täcken, sjunger och gör musik med tandborstar. ”Riktig dans, betyder rikligt med musik. Stor gonggong för små barn, helt rätt tänkt.” ”Underbart och litet, final med såpbubblor.” Margareta Sörensson, Expressen ”Ah hallo bebis skruvar ner tempot och låter barnen upptäcka små sensationer ... / ... en föreställning som visar att dom allra yngsta besitter det som kännetecknar all bra publik: uppriktig nyfikenhet.” Anna Ångström, Svenska Dagbladet ”... attraherar både barn och deras vuxna.” Tomas Olsson, nummer.se medverkande: koreografi, idé, kostym och scenografi Minna Krook, musik Per Sjögren.

fakta

dans

Hösten 2011 6–18 månader publik: 15 bebisar med nära vuxna speltid: 40 minuter Pris: 9 000 kr inkl soc avg, 2:a och 3:e föreställning på samma dag och plats 5 000 kr. Övriga kostnader: Resor (18,50 kr/ mil), traktamenten (210 kr/pers/dag) och logi tillkommer Antal medverkande: 2 dansare och 1 musiker kontakt: Dans i Halland, Vicky Sverkerson period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.minnakrook.se Lokalbehov golvyta: 7

x7m eller enligt överenskommelse takhöjd: 2,7 m el: 220 V Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim

Foto: Benjamin Vnuk

5


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Något

fakta

dans

d

Autopilot Är det en gubbe? Kanske ett djur? Det är inte någon hund i alla fall. Vad är det för Något? Något rör sig. Det tassar, hoppar och stampar. Något är spralligt, argt och lite försiktigt. Ibland är Något ensamt ... En konstnär och två dansare har tillsammans med barn i åldern 2–5 utforskat skulpturala former och gett dem liv. Föreställningen utforskar rörelsespråk och hur ting kan bli levande och få känslor. Dansare blir skulpturer och skulpturer dansar i en föreställning som utmanar fantasin och väcker skaparlust. ”Det är allålderskul … ett glädjande bevis för att dansvärlden alltmer får upp ögonen för den allra yngsta publiken ... Finurlig danslek för de yngsta.” SvD ”Viktigare än de oväntade kombinationerna av ben eller armar och kartong är själva flödet av idéer, fantasi och leklust.” Expressen

www.regionhalland.se/kulturiskolan

dans/ koreografi Adele Essle Zeiss & Josefine Löfblad, på scen Adele Essle Zeiss / Lina Samuelsson & Josefine Löfblad, scenbild Ingela Nilsson, ljus Johan Sundén. medverkande:

Hösten 2011 2–5 år publik: Max 50 barn, vid offentlig förest max 70 personer speltid: 25 min Pris: 6 300 kr, 2:a förest 4 500 kr samma dag i samma lokal. Max 2/ dag. Övriga kostnader: Resor 40 kr/mil. Traktamente 2 x 350 kr/dygn. Logi står arrangör för. Workshop: Till förskolor ingår ett uppföljningsmaterial av en konstpedagog med förslag på hur barnen kan skapa själva med utgångspunkt i föreställningen. kontakt: Dans i Halland, Vicky Sverkersson period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.autopilotdans.se Lokalbehov golvyta: 6

x 6 m spelyta m

takhöjd: 2,5 el: 2

x 10 A

Övriga krav på lokalen: Mörklägg-

ning, om möjligt Bygg/rivtid: 2,5 tim/1,5 tim Bärhjälp: Gärna Foto: Dan Kullenberg

Jag och Viola RegionTeater Väst Viola var min mormor och hon finns inte mer, men hon hälsar på varje dag. Alla säger att jag är lik henne. Hon var inte som andra mormödrar. Vi lekte affär, hon berättade läskiga historier och hon gav mig en blandning av läsk och öl att dricka. Öppnade

Illustration: Foajé

6

fakta

dans

d

man en garderob hemma hos henne så ramlade hela innehållet ut över en. Hon bar hatt inomhus och var alltid glad, go och mjuk att krama - jag känner det ännu! Ett danssolo tillägnat dem i vår närhet som inte finns mer, men som ändå är högst närvarande. I samband med föreställningen involveras barnen i det som händer på scen. Barnen får vara med och dansa i föreställningen samt bygga upp scenen som består av fina mattbitar under föreställningens gång. medverkande: dansare Tina Andersson, koreograf Camilla Ekelöf.

Hösten 2011 4–8 år publik: 30 barn speltid: ca 20 min period:

målgrupp:

ANTAL Förest PER DAG:

2 st i samma

lokal Pris:

4 000 kr + moms.

Övriga kostnader: hotell

för 2 personer Dans i Halland, Vicky Sverkerson kontakt:

Lokalbehov golvyta: 6

x 6 m inkl sittplatser för barn på golvet. el: 10 A Övriga krav på lokalen: Enklare mörkläggning. Bygg/rivtid: 2 tim/0,5 tim


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

ABC

fakta

dans

d

Memory Wax Välkomna till en fantasifull resa genom bokstavslandet med tvära hopp, dans, musik, och överraskningar. Här träffar vi två kompisar som gestaltar olika bokstäver med rörelser och ljud. Lekfull rekvisita och bokstäver i alla storlekar kommer att göra upplevelsen

www.regionhalland.se/kulturiskolan

både magisk och lärorik. ABC riktar sig till alla från 5 år som precis börjat utforska läsandets och skrivandets oändliga möjligheter. medverkande: Johanna Jonasson och Miguel Azcue.

Hösten 2011 5–8 år publik: 120 personer, kan diskuteras speltid: 40 minuter Pris: 15 000 kr/föreställning (minimum 2 förest/dag), rabatt vid flera bokningar/dagar. Övriga kostnader: Resor 60 kr/mil, traktamente 350 kr/dygn samt logi står arrangör för. Outrustad lokal: kostnader för teknik tillkommer, kontakta gruppen för mer information. Antal medverkande: 2 dansare och 1 tekniker kontakt: Dans i Halland, Vicky Sverkersson period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.memorywax.com Lokalbehov golvyta: 8

x 8 m, kan diskuteras x 16 A Europahandske alt. 32A, nära till 220 V vägguttag Övriga krav på lokalen: Mörkläggning total, klar vid ankomst. Ej betonggolv. Bygg/rivtid: 15 min inlast/4 tim/ 1,5 tim Bärhjälp: två vuxna, beror på lokal. el: 2

Foto: Miguel Azcue

Stick och virk Dansgruppen Agnes Om långa garnnystan och vassa stickor. Om stickad graffiti och virkade gympaskor. Hur känns det att aldrig hitta ut ur sin tröja? Vilken dans kan man dansa därinne? Och hur länge får man gilla sitt virkade gosedjur? Helt enkelt en dansföreställning med massor av stickat och virkat! Dansgruppen Agnes har gjort en föreställning med konstnären Anna Nyberg och musikern Jan Carleklev där scenografin har stickats fram och musiken skapats med virknålar och

fakta

dans

d

stickade grytlappar. Det virkade får liv och det stickade låter. Föreställningen är framarbetad i samarbete med barn från Helenlundsskolan i Sollentuna som även har bidragit med egenhändigt skapade gosedjur. medverkande: idé/koreografi i samarbete med dansarna Åsa Fagerlund, dansare Kerstin Abrahamsson, Åsa Elowson och Åsa N Åström, musik och teknik Jan Carleklev, scenografi och kostym Anna Nyberg, dramaturg Joa Naldal.

Hösten 2011 4–10 år publik: max 60–80 barn speltid: 40 min Pris: 12 500 kr inkl soc avg för första, 9 500 kr för andra på samma plats och dag. Övriga kostnader: Resor 60 kr/mil, traktamente 210 kr/dygn, logi ansvarar arrangör för. Antal medverkande: 3 kontakt: Dans i Halland, Vicky Sverkerson period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.dansgruppenagnes.nu Lokalbehov golvyta: 8 takhöjd: 3 el: 220

x8m m

V

Övriga krav på lokalen: Bra

CDspelare krävs. Mörkläggning krävs. Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim Bärhjälp: Ja, en person

Foto: Jan Carleklev

7


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Move 3

musik

Regionteater Väst Vem får bestämma? Hur gör man för att få bestämma? Hur går det till när man blir vald eller utvald? Demokrati, rättvisa och orättvisa är temat när vi fortsätter vårt samarbete med Tanzania. Denna gång arbetar vi med Aloyce Makonde, koreograf och konstnärlig ledare för Visa2Dance-festivalen och slagverkaren Fujo Makaranga. Tillsammans med Regionteater Västs konstnärliga ledare Camilla Ekelöf och huskompositören Tomas Elfstadius byggs en föreställning om dessa viktiga frågor ur barnets perspektiv. De två scenkonstformerna musik och dans möts i denna suggestiva, hisnande och underhållande föreställning som framförs av Regionteater Västs danskompani. Move 3 är en fortsättning på Move 2, som var en stor framgång både publikt och medialt hösten 2010. Move 2 visades

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

dans

m d också under Visa2Dance festivalen i Dar es Salaam hösten 2010. medverkande: Koncept och koreografi Camilla Ekelöf och Aloyce Makonde.

Hösten 2011 Årskurs 3–5 publik: 200 vid skolföreställning speltid: 40 minuter Antal föreställningar: 2 per dag Pris: 12 000 kr för första, 10 000 kr för andra samma dag + moms. Övriga kostnader: hotell för 10 personer. Övrigt: Vi har lärarhandledning och marknadsföringsmaterial i anslutning till föreställningen. kontakt: Dans i Halland, Vicky Sverkerson period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.regionteatervast.se Lokalbehov golvyta: bredd

10 m, djup 8 m. Spelas endast på scener. takhöjd: 5 m el: 63 A Bygg/rivtid: 4 tim/2 tim Mörkläggning: Ja. Ljud/ljus: Vi tar med egen utrustning.

Illustration: Foajé

”Lek, lust och fantasi är barns naturliga förhållningssätt till livet. Det är också kulturens grundelement och förutsättningen för ett hälsosamt liv. Genom konst och kultur upptäcker barn sina inneboende möjligheter och hittar nya lösningar i livet.” Hallands kulturplan 2010-2013

8


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Musik i Halland erbjuder musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet. Vi arbetar med produktioner, förmedling, stöd och utbildning där genrebredd, mångfald och professionalitet genomsyrar all verksamhet. I denna katalog presenteras utbudet för barn och ungdomar i alla åldrar, och vi kan erbjuda ett brett utbud med olika frilansmusiker. Vi har tittat, lyssnat och letat efter produktioner för att kunna erbjuda upplevelser som berör och berikar.

Musik i Halland

För pedagoger inom förskolan och grundskolan anordnar vi även kvalitativ fortbildning och kompetensutveckling anpassade efter respektive elevmålgrupp. Kontakt:

Susanne Jedhagen 035-17 79 80 susanne.jedhagen@musikihalland.se www.musikihalland.se

Land i sikte

fakta

musik

Susanne Lind och Jan Stenborg Kapten Molly och hennes styrman Jack har hittat en karta med ett kryss på. Tänk om det är en skatt som är gömd där? Med barnen som besättning seglar de iväg ut på havet för att hitta skatten. På vägen råkar de ut för en mängd äventyr och möten. Barnen deltar aktivt i föreställningen. Cd och texthäfte med sångerna och ramsorna ingår. medverkande: regi Svante Grogarn, scenografi Annika Thore.

m

Vecka 40 och 41 2–5 år publik: 50 personer speltid: 45 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

3

2 500 kr (b & u), 4000 kr (familjeföreställning) kontakt: Musik i Halland, Susanne Jedhagen Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.fiolind.se www.musikverkstan.eu Lokalbehov golvyta: Fri

golvyta med scenyta

4x3m takhöjd: 3 el: 10

m

A

Bygg/rivtid: 60

min/30 min

Illustration: Jenny Dremé

9


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Jag känner mig blå Dunsö Kapell

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

musik

m

Den här gången kretsar våra funderingar bland annat kring färger och känslor. Varför är läpparna RÖDA och vet en liten isbjörn hur GRÖNT ser ut? Hur mår man egentligen om man känner sig BLÅ? Ja, även om detta är frågor som är svåra att svara på, gör vi ändå ett försök. Och med hjälp av en handfull färglada sånger och gråmulna visor hittar vi kanske rätt till slut – eller så går vi vilse. Men det är ju rätt spännande det också. I programmet ingår även en cd som delas ut efter föreställningen. medverkande: Per och Ingalill Dunsö.

Vecka 45 och 46 3–5 år publik: 50 personer speltid: 30 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2

2 500 kr (b & u), 4 000 kr (familjeföreställning) kontakt: Musik i Halland, Susanne Jedhagen Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.musikiblekinge.se Lokalbehov golvyta: Fri

golvyta med scenyta

3x3m el: 2 x 230 V Bygg/rivtid: 45

min/30 min

Foto: Agneta Larsson

Glad i magen arg i tårna MalvaKvartetten Känner du dig arg? Känner du dig ledsen eller kanske väldigt glad? Föreställningen Glad i magen arg i tårna ger utrymme för känslor av alla slag med hjälp av sång och musik, rörelser och samtal. Vi får lov att visa tänderna och ryta till, skaka på rumpan och vara glada. Vi bär alla på känslor som behöver få ta plats och här använder MalvaKvartetten konstmusiken som ett verktyg för detta. Tillsammans upptäcker vi hur musiken påverkar oss och hur vi påverkar musiken. Lyssna – å känn det i kroppen! medverkande: Knapp Brita Pettersson, Linnea Hällqvist, Maria Jonsson och Stina Larsdotter.

m

Vecka 43 3–9 år publik: 80 personer speltid: 40 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

3

4 000 kr (b & u), 5 000 kr (familjeföreställning) kontakt: Musik i Halland, Susanne Jedhagen Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.myspace.com/malvakvartetten Lokalbehov golvyta: Fri

golvyta med scenyta

5x3m Takhöjd:

2m

Övriga krav på lokalen: Fyra

stolar utan armstöd och något för barngruppen att sitta på, exempelvis mattor och bänkar. Bygg/rivtid: 30 min/15 min

Foto: Emelie Zetterberg

10

fakta

musik


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Alice i Underlandet Big Wind Dans, musik, sång och ett galet teparty Fall med till ett land av under Ett land där tiden kan gå baklänges Ett land där sagorna tror på barnen Ett land där till och med blommorna kan tala Förundras av Underlandet. Den historia Lewis Carroll berättade under en roddtur en varm sommardag 1862 på Themsen innehöll så mycket fantasi och existentiella kullerbyttor att det räckte ända in i vår tid. Han skapade en oväntad blandning med nonsens och barnets syn på de vuxnas märkliga värld som viktigaste ingredienser. Dessutom gav han oss nutidsmänniskor ett galleri av starka symboler och oförglömliga figurer som: Hattmakaren, Den vita kaninen, Hjärter Dam, Sovmusen, Ödlan Bill, Larven och Solkatten. Och Alice själv! Efter Urdjur, Luften är fri och Askungen lägger Big Wind nu denna helt

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

musik

m teater

målgrupp:

dans

nya danskaramell i påsen. Fem artister som ger kropp åt figurerna, rörelse åt fantasin. Grann musik ger klang åt lekfullheten. medverkande: iscensättning Stina Hedberg, scenografi/kostym Per Agelii, musik Erik Dahl, textbearbetning/översättning Ola Karlberg, koreografiassistent Bronja Novak Lindblad ljus Beate Persdotter Löken. I rollerna Lina Persson, Johanna Ehn,Torbjörn Stenberg, Erik Dahl, Ola Karlberg + 4 musiker.

T

Vecka 37 och 38 6–12 år publik: 150 personer speltid: 120 min inkl paus period:

d

Antal föreställningar per dag:

1–2

11 250 kr kontakt: Musik i Halland, Susanne Jedhagen Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.bigwind.se Lokalbehov OBS! Föreställningen

spelas

på Tjolöholms Slott.

i

Foto:Line Ikse Bergman

The Comedy String Quartet

fakta

musik

m

Graffiti Classics

Vecka 48 9–12 år publik: 120 personer speltid: 60 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

Ett eminent besök från London! Den här gruppen har flyttat den klassiska stråkkvartetten till 2000-talet. Varken zigenskt, jazz, traditionellt eller klassiskt – bara sexton strängar, åtta dansande fötter och fyra röster! En föreställning med slapstick, mycket humor och briljanta arrangemang. Graffiti Classics föreställning bygger på det bästa av både fonetiska och visuella världar, vilket gör det till

en oförglömlig upplevelse för barn i alla åldrar och med alla förmågor. En verkligt interaktiv show där barnen inte kan motstå att delta i sång, dans och att njuta av det roliga med att göra musik. Att delta är vad det handlar om och barnen ges möjligheter att komma nära och även spela på instrumenten. medverkande: Cathal Ó Dúill, Ruth Elder, Stephen Kennedy & Emma Blanco.

2

6 000 kr kontakt: Musik i Halland, Patric Aurell, 035-17 79 75 Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.graffiticlassics.com Lokalbehov golvyta: Plant el: 220

scengolv, ca 5 x 8 m

V

Övriga krav på lokalen:

Fyra karm-

lösa stolar. Bygg/rivtid: 30

min/30 min

Foto: Karen Thomas

11


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Klanger från världen Anders Hagberg & Christian Jormin

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

musik

m

Alla improviserar vi varje dag! När vi till exempel pratar med varandra, vet vi vad vi ska prata om men inte exakt vilka ord vi ska säga eller hur kompisen kommer att svara. Detsamma gör man när man improviserar i musik. Med jazzens frihet och med inspiration och instrument från bland annat Japan och Indien använder musikerna elektronik på ett sparsmakat sätt för att vidga sin ljudvärld. Sångskålar, marockanska trummor, bambu- och basflöjter smälter samman i denna improvisation. Missa inte detta tillfälle att höra denna enastående duo göra en musikalisk resa utöver det vanliga!

Vecka 42 10–19 år publik: Max 90 personer speltid: 45 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2

4 500 kr kontakt: Musik i Halland, Patric Aurell, 035-17 79 75 Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.andershagberg.se Lokalbehov golvyta: Scenyta el: 220

3x5m

V

Gärna aula eller liknande Bygg/rivtid: 1,5 tim/1 tim Bärhjälp: Ja Övriga krav på lokalen:

Foto: Peter Lloyd

Kabaré Kalabalik Komodo Komodo är trummor, men inte bara. Gruppen blandar på ett unikt sätt innovativ trumkonst, humor och galenskap. Resultatet blir burlesk trumshow, bombastisk glädje, humormusikteater, genreöverskridande maximalistisk och minimalistisk kabaré och lite dans. Publikkontakt är nyckelingrediensen i Komodos scenframträdanden och inte sällan benämns just detta som ett av gruppens starkaste kort. Komodo består av slagverkare och skådespelare med erfarenheter från många av Sveriges största musik-

Foto: Marcus Nordengren

12

teater

T

fakta

musik

m

och teaterscener. Utöver Komodo är medlemmarna verksamma som kompositörer, regissörer, studiomusiker, artister och skådespelare runt om i världen. Komodo ger även workshops där betoningen ligger på musikdramatik, rytm, samspel, scennärvaro, timing och glädje. Komodos workshops är mycket uppskattade och fungerar för såväl estetiskt utövande som icke-estetiskt utövande. medverkande: Isak Widmark, Peter Lönnqvist, Petri Heikura, Sebastian Ring & Per Svenner.

Vecka 46 13–19 år publik: 200 personer speltid: 45 min + workshop period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 föreställningar alt. 1 föreställning och 1 workshop. Detta kräver samma spelplats! Pris: 10 000 kr + workshop kontakt: Musik i Halland, Patric Aurell, 035-17 79 75 artistens/gruppens webbplats:

www.komodo.nu Lokalbehov golvyta: Scenyta Takhöjd: El:

8x6m

5m

220 V

Övriga krav på lokalen: Mörklägg-

ning, byxor eller skärmar, minst 3 st på varje sida och uppvärmd loge Bygg/rivtid: 3 tim/1 tim Bärhjälp: 3 personer


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

IB Expo är en vidareutveckling i projektform av Isildurs Bane som gjort 13 album och turnerat i 15 länder och samarbetat med de flesta konstformer. Ambitionen är att bedriva verksamhet internationellt med Halland som bas.

IB Expo

Kontakt:

Mats Johansson, 0709-505017 mats@isildursbane.se www.isildursbane.se

IB Expo Isildurs Bane IB Expo är en vidareutveckling i projektform av Isildurs Bane som gjort 13 album och turnerat i 15 länder och samarbetat med de flesta konstformer. Ambitionen är att bedriva verksamhet internationellt med Halland som bas. Ni erbjuds intressanta möten med personliga musiker, kompositörer och improvisatörer som garanterat kommer att fungera som bränsle till inspiration och kreativitet för såväl lärare som elever. Projektet vänder sig till både lärare och elever där föreläsningarna sker i form av clinics, workshop, coaching individuellt eller i grupp, samt master class.

fakta

musik

m medverkande: Isildurs Bane och nationellt och internationellt välrenommerade musiker och kompositörer. Tidigare gäster på IB Expo har varit: Tony Levin, Henry Kaiser, Adrian Belew, Mick Karn, Pamelia Kurstin, Mike Keneally, Julie Slick, Marco Minnemann, Luca Calabrese, Christian Saggese, Trey Gunn, Michala ØstergaardNielsen, Morgan Ågren, Jerry Marotta, Pat Mastelotto, Valgier Sigurdsson, Midaircondo (Lisa Nordström & Lisen Rylander Löve), Samuel Hällkvist, Janne Schaffer, Björn J:son Lindh, Markus Reuter, Anders Wall, Tom Greisgraber, Ia Eklundh, med flera.

Enligt överrenskommelse eller i samband med IB Expo som genomförs under höst och vår. Håll er informerade om datum för IB Expos genomförande genom att beställa IB Expo news via mats@isildursbane.se målgrupp: Lärare och elever på kulturskolor, gymnasieskolor, ljudoch bildskolor, studieförbund samt allmänheten. publik: 10–300 beroende på föreläsare och innehåll speltid: Enligt överenskommelse Pris: Enligt överrenskommelse. Beroende på samordningvinster i samband med arrangemanget. kontakt: Mats Johansson 0709-505017 mats@isildursbane.se period:

artistens/gruppens webbplats:

www.isildursbane.se Plats: Halland

eller enligt överrenskommelse.

Foto: Patrik Leonardsson

13


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Teater Halland är alla hallänningars teater. Vi har Region Hallands uppdrag att producera professionell barn- och ungdomsteater i Halland.

Teater Halland

Till alla Teater Hallands föreställningar erbjuder vi ett rikt och varierat pedagogiskt material, som t ex för- och efterarbete i form av samtal eller workshops. Det går också bra att boka ett studiebesök och få en rundtur bakom kulisserna. Teater Halland omfattas av Region Hallands reserabatt. Kontakt:

Helene Lofjärd, tel 0340-62 72 98 helene.lofjard@teaterhalland.se www.teaterhalland.se besök: Birger Svenssons v. 28, Varberg

Foto: Magnus Waller

Historien om Pinocchio Teater Halland Pinocchio bygger på den ursprungliga sagan från slutet av 1800-talet av italienaren Carlo Collodi. Det är en klassisk saga om kärlek och beroende mellan barn och förälder, men också om vikten av att få göra sina egna misstag. Och att få vara som man är. Här finns katten och räven som vill ont och här finns Benjamin Syrsa och den goda fen som tillsammans med sagans alla fantastiska figurer kantar Pinocchios väg genom livet. Vi välkomnar alla halländska barn till en härlig och sprakande föreställning med teaterns alla möjligheter till magi och äventyr. Gepetto är en stackars fattiglapp. Han går till sin vän Mäster Snickare för att be om ett trästycke. Får han bara det kan han göra sig en trädocka som kan dansa, fäkta och slå kullerbyttor och med den ge sig ut i världen och tjäna sitt levebröd! Men det är inget vanligt stycke trä han får fatt i. Så fort Gepetto

T

är klar med ögonen börjar de stirra på honom och så fort munnen är färdig gapskrattar den högt. Gepetto ger dockan namnet Pinocchio. Jag klarar mig själv, tänker Pinocchio och glad och busig rymmer han från sin pappa. Men världen där ute är inte som han tror och det är många farofyllda äventyr och lärdomar att göra. Pinocchio måste lära sig hur det går till här i världen. medverkande: Teater Hallands Ensemble. Lärarhandledning finns att hämta på http://www.teaterhalland.se/barn-ochungdom/ för den lärare som vill göra ytterligare eget efterarbete i sin klass.

Illustration: André Koehne

14

fakta

teater

Hösten 2011 Årskurs 4–6 publik: Max 150 personer speltid: ca 1,5 tim period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

100 kr/elev, buss ingår kontakt: Helene Lofjärd, 0340-62 72 98, 0703-34 72 98 Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.teaterhalland.se Lokalbehov

Föreställningen spelas på Teater Halland.

1


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Mannen med läderbollen Teater Halland Lille prins Gustaf är bara 5 år då han kidnappas. Genom underjordiska gångar på slottet Tre Kronor förs han mot en säker död på botten av Stockholms ström. Året är 1573, hans pappa Erik XIV är fängslad men utgör fortfarande ett hot och adeln är i strid med Erik. Den galne kungens tronarvinge, Prins Gustaf, vill man skaffa undan. Sven Månsson, får den otacksamma uppgiften att kidnappa Prins Gustaf. Sven är själv bara nyss vuxen, en yngling som lämnat landsbygden för storstaden Stockholm. För sent upptäcker han vad han är i färd med att utföra: en handling han inte vill. Rädd för de starkare vuxna soldaterna och lockad av pengar utför han en handling som strider mot allt han tror på. Genom ett personligt öde och ett rikt dramatiskt, poetiskt språk i Ingegerd Monthans starka berättelse får vi lära känna den unge soldaten och båtsmannen, Sven Månsson.

Bättre utan hund Teater Halland Att skaffa hund vore en omvälvande händelse i den ensamme Herr Blumfelds liv. Men beaktat konsekvenserna, i fråga om renlighet, förpliktelser samt eventuella krav på kärlek?! Ja, ”Bättre då utan hund”. Allan Edwall har bearbetat författaren Kafkas underfundiga novell ”Blumfeld – en gammal ungkarl”. Petter Heldt, skådespelare på Teater Halland tar, tillsammans med regissören Josefine Andersson, sig an denna underbara monolog. Humoristiskt, vemodigt och varmt om en i grunden ensam människa som har ensamheten både som fängelse och skydd mot omvärldens kaos.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

teater

T

Det är lätt att bli en i mobben – en medlöpare utan att man egentligen velat. Vi känner igen oss trots alla olikheter i den inre våndan och kvalen Sven Månsson genomlider – att ha valt fel och så gärna önskat det ogjort. Hur drar man sig ur när man tror det är för sent? Och hur ska man leva sitt liv när man gjort något oförlåtligt? medverkande: skådespelare Lasse Carlsson, publikvärd Jenny Lennartsdotter. I föreställningen ingår ett pedagogiskt för- eller eftersamtal med alla elever. Lärarhandledning finns att hämta på http://www.teaterhalland.se/ barn-och-ungdom/ för den lärare som vill göra ytterligare eget efterarbete i sin klass.

Hösten 2011–Våren 2012 Årskurs 7–9 publik: Max 40 personer speltid: ca 1 tim Pris: 100 kr/elev, buss ingår kontakt: Cecilia Ahlstedt, 0340-690 415, 0703-14 74 78 period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.teaterhalland.se Plats: Föreställningen

spelas i Vita Munken på Varbergs fästning eller i annan historisk miljö.

Illustration: Anita Svensson

fakta

teater

T

I föreställningen ingår ett pedagogiskt för- eller eftersamtal med alla elever. Lärarhandledning finns att hämta på http://www.teaterhalland.se/ barn-och-ungdom/ för den lärare som vill göra ytterligare eget efterarbete i sin klass.

Hösten 2011–Våren 2012 Gymnasiet publik: 100 personer speltid: 1 tim Antal föreställningar per dag: 1 Pris: 100 kr/elev kontakt: Helene Lofjärd, 0340-62 72 98, 0703-34 72 98 period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.teaterhalland.se Lokalbehov golvyta: 4

x 4 meter exkl. publikyta 2.70 m El: 1 st 16 A, 400 V Takhöjd:

Övriga krav på lokalen:

Mörkläggning Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim Bärhjälp: 2 personer

Bild: Johan Lyckaro. Grafik: Julia Dinome

15


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Maskworkshop Teater Halland

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

teater

T

period:

Hösten 2011 Årskurs 7–9 och gymna-

målgrupp:

siet

Eleverna får arbeta med masker och masktillverkning. Arbetet kan ta fasta på frågeställningar kring roll och identitet på olika sätt som exempelvis genusperspektiv, social problematik eller karaktärsarbete i förhållande till dramatisk text. medverkande: Alternerande pedagoger Sara Leischner och Torbjörn Ahlström.

25 elever Halv- eller heldag Pris: Enligt överrenskommelse kontakt: Helene Lofjärd, 0340-62 72 98, 0703-34 72 98, helene.lofjard@teaterhalland.se publik:

speltid:

artistens/gruppens webbplats:

www.teaterhalland.se Lokalbehov

Workshopen ges på Teater Halland.

Foto: Sara Leischner

”Hjärta & Hjärna” Teater Halland Teater Hallands föreläsningsserie under hösten fokuserar på ny kunskap om hur hjärna och hjärta samspelar samt hur det påverkar forskning kring pedagogik och kognition. Mer detaljerad information och presentation av föreläsare kommer under våren. publiceras på: www.teaterhalland.se

fakta

teater

T

Hösten 2011 (4 föreläsningar) målgrupp: Gymnasiet, lärare och allmänintresserad allmänhet publik: 80–150 personer speltid: 60–75 min Period: 4 föreläsningar hösten 2011. Pris: 75 kr/person Säljs genom www.bokavarberg.se (Elevgrupper i sällskap av lärare går in gratis – begränsat antal platser som bokas genom Teater Halland.) kontakt: Helene Lofjärd 0340-62 72 98/070-334 72 98 , Lena Sandersson 0340-62 74 78 och Maria Ericson 0340-62 72 90 period:

artistens/gruppens webbplats:

www.teaterhalland.se Lokalbehov

Föreläsningen ges på Teater Halland, Birger Svenssons väg 28, Varberg.

16


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Lyssna till Hallands författare

fakta Hösten 2011 Högstadiet och gymnasium. Tidsåtgång: Inspirationsmöten kring halländsk litteratur ute på skolan, ca 60 minuter. Pris: Ljudböckerna säljs via Teater Halland för 120 kr/volym inkl moms. kontakt: Maria Ericson, 0340-62 72 90, 0703-02 72 90 period:

målgrupp:

Teater Halland Teater Halland driver ett projekt med produktion av sju ljudvolymer halländska författarskap som påverkat svensk litteratur. I den första volymen Upplysningen i Halland, gestaltar Teater Hallands skådespelare bland annat Olof von Dalins klassiska Sagan om Hästen, Linnélärljungarna Pehr Osbeck och Fredrik Hjortbergs reseskildringar samt vår samtida Fredrik Nybergs diktning om Halland. Under 2011 utkommer ytterligare två volymer. Teater Halland är först i Sverige med att lyfta fram det litterära kulturarvet på detta sätt. Teater Hallands skådespelare, kompositörer, musiker och de båda litteraturvetarna prof. em. Eva Lilja och fil. Dr Ulf Cronqvist har tillsammans värnat om ett lätt tilltal och vetenskapliga fakta där ungdomar får lyssna till spännande och viktiga författarskap.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Till varje volym tas fram pedagogiskt kringmaterial. Under hösten presenteras en webbplats med texter samt bild- och kringmaterial kring de litterära epokerna och författarskapen. Eleverna får inlevelsefullt berättade texter att ta del av. Som lärare finner man i denna ljudboksserie med tillhörande pedagogiskt material många ämnesingångar där ljudboken kan skapa ett intresse för svenska, litteraturhistoria, historia, journalistik, musik och lokala traditioner med mera. medverkande: Teater Halland, prof. emeritus i litteraturvetenskap Göteborgs Univeristet Eva Lilja, doktor i engelsk litteratur Ulf Cronquist.

artistens/gruppens webbplats:

www.teaterhalland.se Möjlighet kan också finnas till ett introducerande möte med skådespelare och litteraturvetare som berättar och läser ur denna rika halländska antologi.

Bild: Cecilia Lundgren

Skapande skola

T

Teater Halland Under läsåret 2009–2010 har Teater Halland samarbetat med ett antal skolor i Varbergs kommun kring olika Skapande skola projekt. Projekten har varierat och krävt skilda förhållningssätt. Det har varit mycket intressant och lärorikt både för oss som teater och för skolorna. En skola har arbetat med värdegrund, några med genusfrågor och andra har genomfört föreställningsprojekt där elever tagit fram allt från manus till färdig föreställning. Projekten har i de flesta fall redovisats här på Teater Halland och då fått ta del av teaterhusets resurser och medarbetare på olika sätt för föredrag, föreställningsredovisningar eller utställningar. Teater Hallands medarbetarstab besitter många kompetenser t ex; kreativa förhållningssätt till processinriktat arbete, manus, dramaturgi, ljus, ljud, mask, kostym, marknadsföring och projektledning. Som teater har vi velat

fakta

teater

dela med oss av de verktyg vi behärskar som syftar till att strukturera och sätta igång kreativa processer. Vi har framförallt arbetat med lärarlagen i olika workshops kring kreativa läroprocesser samt delat med oss av en del praktiska metoder. Detta för att pedagogerna skall kunna få inspiration till att stödja och sätta igång de projekt som de är satta att leda. Några gånger har vi också arbetat med elever och lärare tillsammans. Det är viktigt att processerna i Skapande skola drivs av elever och lärare och inte av oss som teater. Vi kan vara ett stöd.

Hösten 2011–Våren 2012 Grundskolan publik: Enligt överenskommelse Tidsåtgång: Enligt överenskommelse Pris: Enl överenskommelse kontakt: Helene Lofjärd, 0340-62 72 98, 0703-34 72 98 helene.lofjard@teaterhalland.se period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.teaterhalland.se Är ni på er skola intresserade av samarbete med oss så kontakta oss gärna. För att vi ska kunna planera in ett projekt och samarbete i vårt verksamhetsschema krävs dock god framförhållning så kontakta oss så snart som möjligt.

Foto: Lisa Burenius

17


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

D.I.G, dramatik i grundskolan

fakta

teater

T

Teater Halland I Dramatik i grundskola får eleverna verktyg för läsning, reflektion och analys av texter skrivna för scen. Projektet bidrar till skolans mål i ämnena svenska, samhällskunskap samt

www.regionhalland.se/kulturiskolan

värdegrundsarbetet. medverkande: Teater Halland, pedagog Anneline Sander samt teaterns skådespelare.

Hösten 2011 Mellanstadium och högstadium publik: 30 elever, 1 klass Pris: Skapande skola pengar 280 kr/tim/pedagog kontakt: Maria Ericson, vd/teatercef Teater Halland, 0340-62 72 90 period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.teaterhalland.se Se också: http://www.youtube.com/ watch?v=QLXTaj7gYR8 Lokalbehov

Projektet bedrivs på den deltagande skolan och på Teater Halland. Övrigt att tänka på: Projektet måste integreras i svenskundervisningen.

Foto:Julia Dinome

”Det kulturpedagogiska arbetet ska kännetecknas av professionalism, god framförhållning, långsiktighet och tillförlitlighet samt vara nyskapande.” Hallands kulturplan 2010-2013

18


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Riksteatern Halland Riksteatern Halland är ett kunskaps-, utvecklings- och samordningscentrum av Hallands teater-, kultur- och ungkulturföreningar med särskild inriktning på arrangörer inom scenkonsten. Anordnar fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger.

Riksteatern Halland ska verka för att alla invånare i Halland ska ha tillgång till scenkonst av hög kvalité. Riksteatern Halland vill påverka utvecklingen av kulturlivet så att det skapas möjligheter för fler kulturutövare att bo och verka i Halland. Kontakt:

Lena Teveldal 0703-22 13 97 lena.teveldal@riksteatern.se www.riksteatern.halland.net

Pompe Teater Spektaklet En fri bearbetning efter Barbro Lindgrens böcker om den lilla nyfikna hundvalpen Pompe som en dag beger sig ut för att upptäcka omvärlden; möter först en larv och träffar sen en annan hund, hoppar i en å där han krockar med en gädda och stöter på

fakta

teater

T

några grodor, ett möte med en tjur blir omtumlande och när han slutligen möter en kaxig liten mus får det räcka för den dagen med äventyr. medverkande: manus, regi och dockspel Margaretha och Per Löfblad, scenografi, dockor och kostym Eva Grytt.

Vecka 47 torsdag–lördag 2–4 år publik: 60 barn, vid offentlig förest max 80 personer speltid: ca 30 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest 1:a förest 6 500 kr, 2:a förest 5.500 kr i samma lokal (inkl soc avg) Övriga kostnader: Logi/resor/ traktamente tillkommer. kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.spektaklet.se Lokalbehov golvyta: Spelyta:

4x4m 2,5 m fri takhöjd El: 2 x 10 A Takhöjd:

Övriga krav på lokalen:

Mörkläggning önskvärd Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim Bärhjälp: Önskvärt

Foto: Per-Erik Adamsson

19


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Jaguaren

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

teater

Regionteatern Blekinge Kronoberg

T

Fritt efter en bok av Ulf Stark. Pojken Elmer blir jaguar för en kväll. Elmer som annars är liten och obetydlig ger sig ut och skrämmer grannens elaka hund och läxar upp en gammal tant. Och så träffar han kattflickan Ellinor. Jaguaren kan beskrivas som ett mellanting mellan Lady och Lufsen och West Side Story. medverkande: Björn Johansson Boklund, Hans Ung, Anna-Karin Rapp. Regi Juan Rodriguez, scenografi Heidi Saikkonen, kompositör Stefan Johansson.

Vecka 43 torsdag–lördag 3–5 år publik: 50 personer inkl vuxna, offentlig 40 personer inkl vuxna speltid: ca 30 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest 5 700 kr utan övernattn, 8 300 kr med övernattn (exkl moms). kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.regionteatern.se Lokalbehov golvyta: 6

x8m 2,7 m El: 2 separat avsäkrade 10 amp jordade uttag, 230 V Övriga krav på lokalen: Mörklagd Bygg/rivtid: 1,5 tim/1 tim. Tillgång till lokalen 2 tim före förest. Bärhjälp: 2 vuxna (varav en med god kännedom om lokal och el) Takhöjd:

Foto: Anna Höglund

Lilla babyns hemliga liv Byteatern Vem är det som är uppe fyra på morgonen och grejar? Från de olika rummen hörs ljudet av vatten som spolar, lådor som dras ut, radion sätts på, sirener hörs och ett otäckt svischande ljud, som från en drake! Ingen hör, föräldrar sover. Lilla babyn vaknar ensam. Nyfikenheten vinner över rädslan, babyn vill vara ifred när äventyret finns så nära – i hemmet där vi bor. Klarar babyn allting själv? Ja nästan ... medverkande: Sara Glaser & Martin Ellborg. Manus Ulf Nilsson, regi Tom Fjordefalk, scenografi/rekvisita Gunilla Pantzar, musik Peder Nabo.

T

September–november 2011 3–5 år publik: Max 40 barn speltid: ca 35 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest (ej byggdagen) Pris: 7 000 kr (exkl moms) kontakt: Riksteatern Halland artistens/gruppens webbplats:

www.byteatern.se Lokalbehov golvyta: 8

x 10 m inkl publikplatser (10 stolar) Takhöjd: 2,75 m el: 16 A 3-fas Europahandske Övriga krav på lokalen: Mörklagd Bygg/rivtid: 3 tim/1,5 tim Bärhjälp: 1 person vid in-/urlastning

Foto: Peder Nabo

20

fakta

teater


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Trollflöjten

fakta

teater

T

Hedmans Teater En varm berättelse om vänskap och längtan efter närhet i ett spännande äventyr där skådespeleri och ett färgsprakande skuggspel ackompanjeras av levande musik på scenen. ”Papagenos funderingar: Vänner. Ja vänner ska man ha, det säger alla. Varför är det så viktigt? Fåglarna är mina vänner. De retas aldrig, utan tröstar mig om jag är ledsen. Ibland när vi är riktigt nära varandra så känner jag mig nästan som en av dem. Fast fåglarna är ju så glänsande och vackra men jag, jag blänker ingenting”. medverkande: Mårten Hedman & Per-Erik Adamsson. Manus Anders Liegnell, bearbetning & regi Mårten Hedman.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Vecka 49 torsdag–söndag 3–5 alt 6–9 år publik: 60 barn + vuxna, offentlig 80 personer speltid: ca 30 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

3 förest 1:a förest 7 800 kr, 2:a förest 5 800 kr, 3:e förest 4 800 kr Övriga kostnader: 2 enkelrum, 60 kr/mil, 350 kr/dygn/person kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.hedmansteater.com Lokalbehov golvyta: ca

5 x 10 m (spelyta 5 x 4,5 m) Takhöjd: 2,30 m el: Vanligt eluttag Övriga krav på lokalen:

Mörklagd Bygg/rivtid: 2

tim/1 tim

Foto: Per-Erik Adamsson

Lilla Grisen flyger

fakta

teater

T

Teater Spektaklet Grisens högsta önskan är att kunna flyga! Därför beger hon sig iväg från leran, stian och griskompisarna för att träffa någon som kan lära henne detta. På sin vandring träffar hon flera djur som kan olika saker – men ingen kan lära henne flyga … Och riktigt illa håller det på att gå när hon träffar en utsvulten varg! Fast då är det bra att hon just lärt sig gräva tunnlar, simma och hoppa långt! medverkande: Dockspel Margaretha Löfblad, Per Löfblad, Carina Rosén. Regi Margaretha & Per Löfblad, scenografi & dockor Andreas Braula och Erik Häger.

Vecka 39 torsdag–söndag 3–6 år publik: 70 barn, vid offentlig förest 90 personer (barn + vuxna) speltid: ca 30 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest 1:a förest 7 000 kr, 2:a förest 6 000 kr i samma lokal (inkl soc avg) Övriga kostnader: Logi, resor, trakt tillkommer kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.spektaklet.se Lokalbehov golvyta: Spelyta:

5x5m

2,5 m El: 2 x 10 A Takhöjd:

Övriga krav på lokalen:

Mörkläggning önskvärd Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim Bärhjälp: Önskvärt

Foto: Staffan Claesson

21


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

När blir det snart? Mittiprickteatern Vad gör man när man väntar? Hur kan det kännas – läskigt, långtråkigt, pirrigt? Långtråkigt när man väntar på att mamma/pappa ska komma och hämta en på dagis eller när man väntar på att sommaren ska komma, pirrigt när man väntar på att någon ska hitta en i kurragömma, läskigt när man väntar på att gå till doktorn.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

teater

T

Finns det olika sorters väntan? Och när är egentligen SNART? Snart är vi framme säger dom när man sitter i bilen på väg, snart är det jul, snart måste du gå och lägga dig. Kan snart vara när som helst? medverkande: Henrik Gustafsson, Magnus Munkesjö. Regi Josefin Lennström.

Vecka 47 4–6 år, familjeförest publik: 60 barn + vuxna, familjeförest 90 personer speltid: ca 30 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest i samma lokal 1:a förest 7 000 kr, 2:a förest 6 000 kr (exkl moms). övriga kostnader: 2 enkelrum, 70 kr/mil, 350 kr/pers & dygn kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.mittiprickteatern.se Lokalbehov golvyta: Spelyta:

4 m bred, 4 m djup 2,5 m El: 2 uttag på 10 A Övriga krav på lokalen: Mörklagd Bygg/rivtid: 1,5 tim/1 tim Bärhjälp: Önskvärd Takhöjd:

Foto: Martin Skoog

Kenta och barbisarna Boulevardteatern Åke, Emil och de andra killarna på dagis vill alltid att Kenta ska vara med på fotbollen. Han är bäst! Men en dag har Kenta med sin docka till dagis. När killarna vill att han ska skjuta hårda bollar i krysset går han in. Där sitter tjejerna, Gittan, Mira och Agnes, med dockorna. Han sneglar åt dockvrån. Ska han våga fråga? Till sist säger Agnes: ”Du fån´te va me!” Kan man faktiskt inte BÅDE spela fotboll med killarna och leka med Barbie med tjejerna? medverkande: Otto Milde och Aja Rodas. Regi Ulf Montan, musik Jörgen Aggeklint.

T

Vecka 36 år publik: Max 90 barn + personal speltid: ca 40 min period:

målgrupp: 4–8

Antal föreställningar per dag:

2 förest 1:a förest 8 000 kr, 2:a förest 6 000 kr samma dag och lokal Övriga kostnader: 2 enkelrum, 70 kr/ mil, 2 x 350 kr kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.boulevardteatern.se Lokalbehov golvyta: Scenstorlek

6 m bred,

5 m djup 3m A Europahandske

Takhöjd: el: 16

Övriga krav på lokalen:

Foto: Pija Lindenbaum

22

fakta

teater

Mörkläggning önskvärd tim/1 tim Bärhjälp: 1 person Bygg/rivtid: 2


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Hemligheternas skog Teater Pero Mikaels allra bästa vän heter Marcus. Mamma säger att Markus bara finns på låtsas men det var ändå han som tröstade Mikael när han förstod att hans pappa aldrig skulle komma tillbaka mer. Tillsammans reser de iväg för att hitta silverstjärnan som förhoppningsvis ska leda dem till Mikaels pappa. En underbart rolig föreställning som med lekfull ordrikedom drar med publiken på ett äventyr som inte liknar något annat. medverkande: Björn Ingi Hilmarsson, Logi Tulinius. Regi Peter Engkvist, musik Ola Johansson, kostym Lotta L Danfors, scenografi Jan Gouiedo.

Katitzi Riksteatern Katitzi är nio och ett halvt år och drömmer om att få börja skolan. Det är svårt att gå i skolan när man flyttar hela tiden men nu ska hon få chansen. Familjen Taikon ska äntligen slå sig till ro i en lägenhet. Katitzi är jätteglad! Men på gården tisslas och tasslas det. Det pratas om att Katitzi är ”zigenare”. Och

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

teater

T

Vecka 37 Från 5 år publik: 100 personer (inkl vuxna) speltid: 40 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest i samma lokal 7 500 kr Övriga kostnader: 2 rökfria enkelrum, 70 kr/mil kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.pero.se Lokalbehov golvyta: Spelyta:

4x4m m el: 2 x 10 A Bygg/rivtid: 2,5 tim/1 tim Bärhjälp: Önskvärt Takhöjd: 3

Foto: Jonas Jörneberg

fakta

teater

T

att zigenare stjäl och ljuger. Men Katitzi varken själ eller ljuger, och vad en zigenare är vet hon knappt?! Det enda hon vill är ju att få börja skolan och få vara den hon är – Katitzi helt enkelt. medverkande: 7–8 skådespelare och musiker. Regi Kajsa Isakson, dramatisering Emma Broström.

1 vecka i november Låg- och mellanstadiet, familjeföreställning från 6 år publik: Skolförest 250 personer, offentlig 200 personer speltid: 1 tim och 10 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest i samma lokal 25 000 kr (exkl moms). kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.riksteatern.se Lokalbehov golvyta: Sporthall Takhöjd: El:

12,5 x 20 m

Ej klart

32 A

Övriga krav på lokalen:

Loger för totalt 8 personer. Omklädningsrum för 4 tekniker Bygg/rivtid: bygg ej klart, rivtid 1,5 tim Bärhjälp: 4 personer

Foto: Riksteatern

23


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Charlies unge Pantomimteatern Chaplins stumfilmsklassiker får liv på teaterscenen i en halsbrytande men kärleksfull slapstick om en av filmhistoriens mest berömda familjer. En berättelse om fattiga och rika, barn och föräldrar i en värld där inte allt är svart och vitt – en

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

teater

T

Hösten 2011 1–6, offentlig från 6 år publik: 80 barn + personal, offentlig 90 personer speltid: ca 45 min period:

målgrupp: Åk

berättelse om Charlie och hans unge. medverkande: Bo W Lindström, Methinee Wingtrakoon och Ulrika Mannerfelt. Musik Matti Bye, scenografi, kostym & mask mm Sara Kander, regi My Areskoug.

Antal föreställningar per dag:

2 förest 1:a förest 10 000 kr, 2:a förest 8 500 kr Övriga kostnader: Tillkommer kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.pantomimteatern.com Lokalbehov golvyta: Spelyta:

8 m bred, 9 m djup 3,5 m el: 16 A, 3-fas Europahandske Takhöjd:

Övriga krav på lokalen:

Mörklagd, ej betonggolv tim/1,5 tim Bärhjälp: 1–2 starka personer Bygg/rivtid: 2,5

Foto: Kristian Pohl

Skönheten och Odjuret TeaterI I denna version av Skönheten och Odjuret kastas vi in i en yster och musikalisk teaterlek där Skönheten förstår att världen inte bara kretsar kring henne själv, att det krävs ett Du för att bli ett Jag, och att vi kanske alla har det trollspö som krävs för att befria någon från sina bojor. Med lätt hand, stundtals drastisk humor och en rejäl portion romantik, gestaltas denna odödliga berättelse på ett nytt och fantasieggande vis av TeaterI:s ensemble. medverkande: Ellen Henning, Richard Sseruwaggi, Mina Azarian, Christian Arin. Regi Johan Bernander, manus Mike Kenny, scenografi och kostym Sigyn Stenqvist.

24

fakta

teater

T

September–december 2011 9–12 år publik: 100 elever speltid: 60 min period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest 1:a förest 9 900 kr, 2:a förest 7 500 kr i samma lokal. Övriga kostnader): Tillkommer schablon för logi, resa o trakt kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.teateri.se Lokalbehov golvyta: 13

Foto: Johan Sjödelius

x 9 m, inkl publikgradäng som kan tas med, 7 x 6,5 m vid scen & salong Takhöjd: 4 m El: 16 A Övriga krav på lokalen: Mörklagd Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim Bärhjälp: 1 personer


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Anne & Zef Teater Fredag Anne & Zef handlar om Anne Frank den judiska flickan från Amsterdam och Zef Bunga, en femton år gammal pojke från Albanien. Båda levde gömda under två år av sina liv. Anne Frank för sextio år sen på grund av nazismen. Zef Bunga på grund av lagen om blodshämnd. I dag lever tusentals män och barn instängda

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

teater

T

i sina hem, rädda för att falla offer för detta. I Anne & Zef berättas om två ungdomar som vägrar ge upp trots sin situation. medverkande: Caroline Johansson Kuhmunen, Sannamari Patjas, Josef Törner samt ytterligare en skådespelare. Regi Anders Alnemark, scenografi Astrid Ljungberg Järnblad.

Hösten 2011 Åk 4–9 publik: I teater 120 personer, på golv 80 personer speltid: 1 tim period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest 1:a förest 11 200 kr, 2:a förest i samma lokal 9 800 kr. Övriga kostnader: 5 enkelrum, 70 kr/ mil, 5 x 350 kr kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.fredag.info Lokalbehov golvyta: Scenstorlek:

6,5 m bred och 6 m djup. m el: 16 A/380 V Övriga krav på lokalen: Mörklagd Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim Bärhjälp: Önskvärt Takhöjd: 3,5

I love you, bro Riksteatern Johnny är en brådmogen och ensam fjortonåring i en småstad. För att skärma av sin jobbiga hemsituation spenderar han sin tid i chattrum på nätet med halvtrista bekantskaper. Tills en dag när skolans fotbollsstjärna MarkyMark loggar in och allt tar en

fakta

teater

T

drastisk vändning. MarkyMark misstar Johnny för en tjej och börjar flirta, och Johnny spelar med. En situation som blir svårare och svårare att hantera. Ända till själva livet står på spel. medverkande: Regi Maja Salomonsson.

Vecka 42 13–15 år publik: 100 personer speltid: 1,5 tim period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2 förest i samma lokal Pris: 6 000 kr (exkl moms) kontakt: Riksteatern Halland artistens/gruppens webbplats:

www.riksteatern.se Lokalbehov golvyta: 9

x 13 m/gymnastiksal 4m El: 3-fas 16 A plus 10 A Takhöjd:

Övriga krav på lokalen:

Mörkläggning önskvärd. Loger för 1 skådespelare och 3 tekniker. Bygg/rivtid: 3 tim/1,5 tim Bärhjälp: 4 personer

Foto: Creative Studio Heinemann

25


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Amfetamin & sportdryck

fakta

teater

T

Teater De Vill Tempot är högt, ena stunden är det film, andra teater, ibland både och, samtidigt. Det är dråpligt, klumpigt, känslofyllt, laddat, humoristiskt och gripande. Musiken är nyskriven och temat är missbruk. Droger, vänskap, beroende, förtroende, karriärval och lårkakor. Det är rött vin till räkor. Svåra ord. Kulturkrockar. Obetalda skulder. Rullstolsburna våldsverkare. Tv-

www.regionhalland.se/kulturiskolan

chefer. CP-skadade programledare och modellmammor. Oläkta hemligheter avslöjas, fördomar besannas, förtroende, lojalitet, människovärde och vänskap sätts på prov. medverkande: Hanna Sundén, Ola Björkman, Kaj Ahlgren, Maria Wärme, Robert Jelinek, Jonas Franksson, Erik Markstedt, Tomas Åhnstrand, m fl. Regi Johan Bössman, scenograf Jovanna Remaeus Jönson.

Hösten 2011 Högstadiet/gymnasiet publik: 100 personer speltid: 60 min Pris: 8 900 kr. Rabatt vid två eller flera föreställningar. Övriga kostnader): 3 enkelrum, 70 kr/mil, 3 x 350 kr/dygn kontakt: Riksteatern Halland period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.teaterdevill.com Lokalbehov golvyta: Spelyta:

6x6m 3m El: 16 A handske alt 32 A Övriga krav på lokalen: Mörklagd Bygg/rivtid: 2,5 tim/1 tim Bärhjälp: Ja Takhöjd:

Foto: José Figueroa

Fahrenheit 451 Mittiprickteatern

fakta

teater

T

Vecka 48

period:

målgrupp: Högstadiet publik:

& gymnasiet 200 personer i scen och

salong

I Fahrenheit 451 är det förbjudet att äga och läsa böcker, eftersom människor funnit litteraturen för ansträngande, för tungsint, för krävande. Nej – enkel underhållning, interaktiva tv-skärmar från golv till tak, ständigt musikskval, omedelbar behovstillfredsställelse, underhållning, underhållning, underhållning. Fahrenheit 451 må vara en dystopi men det är också en lovsång till demokrati och kunskap. medverkande: Manus Ray Bradbury, översättning & regi Cleo Boman, scenografi & kostym Carina Søe-Knudsen, musik Anders Nyström.

speltid:

75 min

Antal föreställningar per dag:

2 förest (en tim paus mellan förest) Pris: 14 000 kr, följande förest 13 000 kr (exkl moms). Övriga kostnader: 6 enkelrum, 70 kr/ mil, trakt 350 kr/person o dygn kontakt: Riksteatern Halland artistens/gruppens webbplats:

www.mittiprickteatern.se Lokalbehov golvyta: Spelyta

8 m bred, 6 m djup 4m el: 16 A Europahandske Takhöjd:

Övriga krav på lokalen:

Mörklagd, ej betonggolv timme/1 timme Bärhjälp: 2 personer vid avoch pålastning Bygg/rivtid: 2,5

Foto: Martin Skoog

26


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Det började som en skakning

fakta

teater

T

Teater 23 och Variteteatern Barbès En pappa, en mamma, en son och en dotter – en helt vanlig familj som åker på en utflykt vid havet tillsammans? I pjäsen har familjen skruvats till, inte bara ett utan tio varv. Det är en familj på gränsen till sammanbrott som ju närmare katastrofen de kommer desto mer ihärdigt hävdar motsatsen, en ohållbar situation i en vuxen värld som inte är vuxen nog och där föräldrarna pratar mycket men kommunicerar dåligt. En komisk, dråplig och hjärtknipande pjäs som kan liknas vid en blandning av Lars Norén, amerikansk sit-com och The Simpsons. medverkande: På scen, Gunilla Andersson, Jina Jemth, Björn Löfgren och Willy Pettersson, regi Pelle Öhlund, scenografi Hansson Sjöberg, kostym Paola Billberg Jonsson, ljus Iben West.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Vecka 42 måndag–onsdag och vecka 43 måndag–onsdag målgrupp: Från 14 år publik: 80 personer speltid: 70 min period:

Antal föreställningar per dag:

2 förest i samma lokal 1:a förest 10 200 kr, 2:a förest 8 500 kr (exkl moms). 20 % rabatt vid 6 förest samma vecka om bygget kan stå kvar. Övriga kostnader: 5 enkelrum, 90 kr/mil, 5 x 210 kr/dygn kontakt: Riksteatern Halland Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.teater23.se Lokalbehov golvyta: 13

x 9 m fri, plan yta inkl medtagna sittplatser Takhöjd: 3 m fri takhöjd över hela spelytan el: 16 A 3-fas Europahandske Övriga krav på lokalen: Mörklagd Bygg/rivtid: 3 tim/1,5 tim Bärhjälp: 2 vuxna personer under hela bär-, bygg- och rivtiden. OBS! tunga lyft.

Foto: Rickard Grönkvist

den 10 november 2011 på Teater Halland – seminarier, föreläsningar och workshops för regionens kulturombud, lärare och skolledare

arrangör: Riksteatern Halland i samverkan med övriga scenkonstaktörer

27


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Pedagogiska erbjudanden från Riksteatern Halland

www.regionhalland.se/kulturiskolan

och föreläsningar som berör både lärare och elever, ökar förståelsen för skolans värdegrunder och ger verktyg till deltagande, delaktighet och inflytande samt medvetandegör med kulturens hjälp. kostnader: Skapande skola-medel Pedagogiska program

Kontakt:

Riksteatern Halland 0703-22 13 97 lena.teveldal@riksteatern.se www.riksteatern.halland.net

Teaterpedagogiskt arbete i skolan Medverkande Riksteatern Halland, teaterpedagog

Riksteatern Halland erbjuder lärarlagen ute på skolorna för/eftersamtal runt några av produktionerna i katalogen. Denna fördjupningsmöjlighet sker på konferenstid ute på skolorna och är helt avgiftsfri. Anmäl gärna intresse till din lokala samordnare för möjligheten av en sådan pjäsintroduktion av vår erfarna teaterpedagog.

Filosofisamtal i skolan I samband med föreställningar med för/eftersamtal blir vi ofta involverade i skolans värdegrundsarbete. För att utveckla denna värdegrundsdimension kommer Riksteatern under en tvåårsperiod att arbeta med projektet Filosofiska samtal i skolan. Målet med arbetet är att undersöka tillämpbara metoder där pedagoger genom strukturerade samtal ökar förståelsen för skolans värdegrund bland elever och lärare samt bland skådespelare, kulturproducenter och andra som arbetar med barnkultur.

Ordkanon

Medverkande ordkanon.se Ordkanon.se har gett ett hundratal uppskattade kurstimmar på skolor med enstaka workshop och längre planerade arbeten ute i skolan. Ordkanon.se har erfarna kursledare inom kreativt skrivande, i Poetry Slam, i att våga stå på scen trots att man är nervös samt i hur använder man bloggen och sociala forum för att skapa skrivarlusta. Bland ordkanonerna finner du Matiss Silins, Amanda Lindholm, Oskar Hanska m fl.

Leken som rum för livet

Föreläsare Lars Björklund, kaplan och sjukhuspräst. Riksteatern. Om barn, lek och livets stora frågor. Lars Björklund fortsätter sin rosade föreläsning om barns lek, Utifrån egna erfarenheter berättar han om hur barn med hjälp av leken bearbetar livets ljusa och mörka sidor.

28


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Från Babydrama till flygande barn Om ett femårigt samarbete med Suzanne Osten & Unga Klara. Riksteatern. Ann-Sofie Bárány, psykoanalytiker och dramatiker, tar dig med på en resa i det nyskapande Babydramat, teater för bebisar och föräldrar. Arbetet med Babydrama finns numera att se på en 45 minuter lång film där projektets olika infallsvinklar blir tydliga. Barnperspektivet är ett av Unga Klaras ledord. Ann-Sofi berättar om innebörden i detta och om ett dynamiskt och lärorikt samarbete.

En väv av tecken Föreställningsanalys för elever, skolpersonal och arrangörer. Riksteatern. Tillsammans med erfarna dramaturger diskuterar vi vad man vill berätta genom exempelvis scenografi, kostymer och mask. Vi tittar på föreställningen som i en väv av tecken att beskriva, tolka och reflektera över. Medverkande: Erfarna dramaturger.

Föreläsning till Katitzi Riksteatern

I anslutning till föreställningen Katitzi erbjuds en lärarföreläsning på temat. Under turnén med Katitzi erbjuds ca 15 föreläsningstillfällen. Under våren 2011 arbetar Riksteatern Halland och Teater de Vill med Judit Benedeks föreställning ”En flickas berättelse” till åk 4–7 som handlar om folkgruppen romer. Föreställningen följs av pedagogiskt arbete med eleverna i klassrummet. Under hösten fortsätter vi denna satsning om romer med Katitzi för åk 1–4. Medverkande: Ett urval av riktigt bra föreläsare.

Fahrenheit 451

Pedagogiskt material i anslutning till Fahrenheit 451 Att få eleverna att kritiskt granska skildringar av framtiden. Vad vill författarna/filmarna med sina skildringar. Framtiden är nu men ger skolan eleverna framtidskompetens eller är man kvar i en föråldrad undervisning? Medverkande: ensemblen.

Charlies Unge Pantomimteatern Pedagogiskt material till Charlies Unge Pantomimteatern

Bygger på tre olika block där eleverna utforskar klassisk teaterteknik – mim, maskspel och improvisation. Det här är ett större projekt som kan sträcka sig under en hel termin. De tre delarna är, mimskola, mask och commedia dell`Arte workshop och improvisation.

Skönheten och odjuret

Pedagogiskt material i anslutning till Skönheten och odjuret Boka in ett uppföljande drama med vår ensemble. Vi kommer till klassen och barnen får dramatisera berättelsen. Workshop om identitet och roller. Medverkande: ensemblen.

Amfetamin & sportdrycker

Pedagogiskt material i anslutning till Amfetamin & sportdrycker Föreställningen görs i samarbete med Neurologiska Handikappades Riksförbund och Centrum för alkohol- och narkotikaupplysning. I samband med föreställningen ger skådespelarna ett interaktivt seminarium och delar ut material för efterarbete, som tagits fram tillsammans med Centrum för alkohol- och narkotikaupplysning. Till föreställningen kan man också beställa kulturakuten som är en timslång teaterlektion för ungdomarna. Lektionen kan ges i anslutning till föreställningen eller vid ett annat tillfälle. Medverkande: ensemblen 29


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Teater Albatross är en samtidsengagerad teater. Vi turnerar runt i världen, vi gör pjäser och filmer på olika språk. Ändå: Att arbeta hemma i Halland får hjärtat att slå lite extra!

Teater Albatross

Sedan länge arbetar vi med Afrika som tema. Eleverna brukar bli engagerade av våra pjäser. De var starkt engagerade när vi gjorde ett Skapande Skola-projekt om Kongos historia i Varberg. Låna gärna vår film om detta äventyr! Ibland arbetar vi med värderingsövningar. Tankar bryts och förändras. Allt sker på turné eller på vår bas, Tokalynga Teaterakademi, som är så speciellt att det kunde vara Pippi Långstrumps andra hem! Kontakt:

teateralbatross@telia.com www.teateralbatross.se besök: Tokalynga

Havssköldpaddan Teater Albatross En målande berättelse från en liten fiskeby i Kamerun, med en underbar strand där havssköldpaddorna på nätterna lägger ägg. Om djungelns djur, om alla äventyr. Men också om de vuxnas oro. Stora fiskebåtar från rika länder kommer och tar fisken. En ung pojke drömmer om en rättvis värld. Teater Albatross har bott i fiskebyn det handlar om. Vi har också på plats filmat filmen som visas innan föreställningen. Havssköldpaddan bygger på Bortom Havet, som spelats mer än 300 gånger för äldre elever. Och för Världsbanksfolk och europeiska Fiskeriverk! Föreställningen har rosats både i Konflikt och Studio Ett, SR P1. medverkande: Charlotta Grimfjord Cederblad/Lisa Eliasson och Robert Jakobsson.

30

fakta

teater

T

HT 2011 och framåt Lågstadiet publik: Beror på lokal. Gradäng, alla ser bra, teater etc max 75 barn. Om alla sitter på golvet max 60 barn. speltid: Med förfilm och samtal före och efter pjäsen, ca 1 tim Pris: 6 400 kr kontakt: Johanna Tjernström 0708-88 84 55 teateralbatross@telia.com period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.teateralbatross.se Lokalbehov golvyta: Minimum

6,5 m bredd och 4 m djup Takhöjd: min 3,25 m El: 3-fas 16 A plus 10 A Övriga krav på lokalen:

Mörkläggning Ljus, ljud och filmprojektor:

Teater Albatross har med egen teknik.


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Havssköldpaddan

fakta

Kongo Teater Albatross Om Kongos otroliga historia. Afrika som människans vagga. Afrika innan de vita kom: Kongoriket var ett välordnat land! Så kom de vita: Slavhandeln, kolonialismen och missionärerna. Under åren runt år 1900 dog hälften av Kongos befolkning! KONGO handlar mest om tiden under Kung Leopold, ca 1885 – 1910, men kommenterar även situationen idag. En fysisk och musikalisk föreställning. KONGO har spelats flera gånger i Kongo, bl a i samband med deras 50-årsfirande sommaren 2010. Pressen skrev: ”Liknar inget annat. Fantastiska bilder”. DN ”Starkt när fakta blandas med saga. En rejäl dos humor ger det brutala mer konkretion”. SvD medverkande: Carl Johan Kilborn och Robert Jakobsson.

HT 2011 och framåt Lågstadiet publik: max 60 elever, helst 30 tid: 40 minuter Pris: 2 900 kontakt: Johanna Tjernström teateralbatross@telia.com 0708-88 84 55 period:

Pedagogiskt program Havssköldpaddan handlar om stora frågor som rättvisa och jämlikhet utifrån utfiskningen i Västafrika. Alla kan, efter att ha sett Havssköldpaddan, förhålla sig till detta. Våra kunniga ledare skapar en kreativ stämning också för de minsta då vi använder oss av interaktiva övningar där elevernas egna iakttagelser och funderingar fångas upp och utvecklas. Tack vare värderingsövningar och

www.regionhalland.se/kulturiskolan

målgrupp:

andra metoder får alla elever möjligheten att höras och uttrycka sin åsikt, vilket är oerhört viktigt då delaktighet är vår ledstjärna i detta arbete. Med utgångspunkt i elevernas egna tankar utvecklar vi tillsammans föreställningens innehåll och budskap så att ingen går därifrån oberörd. medverkande: Robert Jakobsson och Johanna Tjernström.

artistens/gruppens webbplats:

www.teateralbatross.se Lokalbehov

Stor lokal, gärna spellokalen.

fakta

teater

T

period:

HT 2011 och framåt

målgrupp: Gymnasiet publik: Teatersalong el dylikt 140 elever, på golv 80 elever speltid: 1 tim 10 min Antal föreställningar per dag:

2 förest 8 500 kr

Pris:

Övriga kostnader: 50

kr/mil buss, 100 kr dagtraktamente kontakt: Johanna Tjernström teateralbatross@telia.com 0708-88 84 55 artistens/gruppens webbplats:

www.teateralbatross.se Lokalbehov golvyta: 7

meter bredd 6 meter djup 3,25 meter el: 3 ggr 16 A 3-fas Bygg/rivtid: 3 tim/1 tim Ljus och ljud: Teater Albatross har med ljus och ljud. Spelar vi i en teater med befintligt ljus använder vi ibland detta. Takhöjd:

31


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Kongo

fakta HT 2011 och framåt Från gymnasiet publik: max 100 personer tid: 40–80minuter Pris: 40 min 3 000 kr, 80 min 5 000 kr kontakt: Johanna Tjernström teateralbatross@telia.com 0708-88 84 55 period:

Pedagogiskt program

målgrupp:

KONGO är en abstrakt föreställning om kolonialismen som väcker frågor och tankar. Målet med efterarbetet är att eleverna själva får reflektera kring det de har sett och vidareutveckla sina tankar. Våra kunniga och pålästa ledare skapar en kreativ stämning då vi använder oss av interaktiva övningar där elevernas egna iakttagelser och funderingar fångas upp och utvecklas. Med hjälp av värderingsövningar och andra metoder får alla elever möjligheten att höras och uttrycka sin åsikt vilket är oerhört viktigt då delaktighet är vår ledstjärna i detta arbete. Tillsammans med eleverna utvecklar vi föreställningens innehåll och budskap så att ingen går därifrån oberörd. medverkande: Robert Jakobsson och Johanna Tjernström.

Bortom Havet

artistens/gruppens webbplats:

www.teateralbatross.se Lokalbehov

Stor lokal, gärna spellokalen.

fakta

teater

T

Teater Albatross Föreställningen följer en pojkes uppväxt i en fattig fiskarfamilj i Kamerun. Han är ett ljushuvud i skolan och till sist blir han FN-tjänsteman för sitt land i New York. Han bor i USA och försöker hjälpa sin hemby mot utfiskningen genom att hålla ett tal på FN. Innan föreställningen visar vi en förfilm som har gått på Kameruns

www.regionhalland.se/kulturiskolan

TV. Vi har själva filmat på plats i Kamerun. Föreställningen ges i olika versioner, har spelats för Världsbanksfolk och europeiska Fiskeriverk. Har spelats på skolor mer än 300 gånger. ”Ingen tvekan! Alla Sveriges elever bör se det här!” Göteborgs Fria medverkande: Lisa Eliasson och Robert Jakobsson.

HT 2011 och framåt Mellan-, högstadiet och gymnasiet publik: Teaterlokal 110 elever. På golv: 90 elever. I Gympasal: 90 elever. För gymnasiet: Teatersal 150 elever. speltid: 1 tim 5 min inkl förfilmen period:

målgrupp:

Antal föreställningar per dag:

2, undantagsvis 3 7 500 kr (2:a förest samma dag 14 000 kr)

Pris:

Övriga kostnader (logi/resor/ traktamente): Buss 50 kr/mil,

dagtraktamente 100 kr kontakt: Johanna Tjernström teateralbatross@telia.com 0708-88 84 55 artistens/gruppens webbplats:

www.teateralbatross.se Lokalbehov golvyta: min

6,5 m bredd 4 m djup m el: 2 ggr 220 V eller 3 ggr 16 A Ljus och ljud: Albatross har med ljus och ljud. Spelar vi i en teater med befintligt ljus använder vi ibland detta. Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim Bärhjälp: Gärna Takhöjd: 3,25

32


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Bortom Havet

fakta HT 2011 och framåt Mellanstadiet och uppåt till vuxna publik: max 90 tid: 40–80 minuter Pris: 3 000 kr 40 minuter, 5 000 kr 80 minuter kontakt: Johanna Tjernström teateralbatross@telia.com 0708-88 84 55 period:

målgrupp:

Pedagogiskt program Bortom Havet handlar om stora frågor såsom rättvisa och jämlikhet utifrån utfiskningen i Västafrika. Alla kan, efter att ha sett Bortom Havet, förhålla sig till detta. Våra kunniga och pålästa ledare skapar en kreativ stämning då vi använder oss av interaktiva övningar där elevernas egna iakttagelser och funderingar fångas upp och utvecklas. Tack vare värderingsövningar och andra metoder får alla elever möjligheten att höras och uttrycka sin åsikt, vilket är oerhört viktigt då delaktighet är vår ledstjärna i detta arbete. Med utgångspunkt i elevernas egna tankar utvecklar vi tillsammans föreställningens innehåll och budskap så att ingen går därifrån oberörd. medverkande: Robert Jakobsson och Johanna Tjernström.

Mary Kingsley Teater Albatross En berättelse om en fantastisk kvinna som var långt före sin tid och trotsade rådande normer och fördomar. Mary Kingsley var fascinerad av det outforskade och ägnade de sista åren av sitt liv åt att resa runt i Västafrika, möta lokalbefolkningen och studera religioner. Berättelsen om hennes liv och resor i Afrika är fysisk, humoristisk och full av dans, sång och musik. Tidningarna har skrivit: ”Fulländat.” SvD ”Mycket sympatisk iscensättning av ett märkvärdigt öde.” Aftonbladet. medverkande: Charlotta Grimfjord Cederblad och My Engström Renman/Anna Ottertun.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

artistens/gruppens webbplats:

www.teateralbatross.se Lokalbehov

Stor lokal, gärna spellokalen.

fakta

teater

T

period:

HT 2011 och framåt

målgrupp: Gymnasiet publik: Teatersalong el gradäng ca 140, platt golv utan gradäng max 80. speltid: 1 tim Antal föreställningar per dag:

1 möjligen 2 7 500 kr

Pris:

Övriga kostnader: Resa

50 kr /mil 100 kr dagtraktamente kontakt: Johanna Tjernström 0708-88 84 55 teateralbatross@telia.com artistens/gruppens webbplats:

www.teateralbatross.se Lokalbehov golvyta: Min

6 m bredd 4 m djup 3 meter el: 2 ggr 220 V eller 3-fas 3 ggr 16 A Takhöjd:

Övriga krav på lokalen:

Mörkläggning Bygg/rivtid: 2 tim/1 tim Ljus och ljud: Albatross har med ljus och ljud. Spelar vi i en teater med befintligt ljus använder vi ibland detta. Bärhjälp: Gärna

33


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

Mary Kingsley Pedagogiskt program Mary Kingsley är en föreställning om en spännande kvinna som i slutet av 1800-talet bröt mot sin tids konventioner, då hon gav sig ut som upptäcktsresande i Västafrika. Efter att ha sett pjäsen väcks tankar både om kvinnans ställning i samhället men även om kolonialismen och västerlandets syn på Afrika. Med utgångspunkt i elevernas egna tankar utvecklar vi tillsammans föreställningens innehåll och budskap så att ingen går därifrån oberörd. Genom värderingsövningar och andra metoder får alla elever möjligheten att höras och uttrycka sin åsikt vilket vi tror är viktigt då delaktighet är vår ledstjärna i detta arbete. medverkande: Charlotta Grimfjord Cederblad och Johanna Tjernström.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta HT 2011 och framåt Från gymnasiet och uppåt publik: max 100 tid: 40–80 minuter Pris: 40 min 3 000 kr, 80 min 5 000 kr kontakt: Johanna Tjernström teateralbatross@telia.com 0708-88 84 55 period:

målgrupp:

artistens/gruppens webbplats:

www.teateralbatross.se Lokalbehov

Stor lokal, gärna spellokalen.

”Konst och kultur skapar förutsättningar för delaktighet, individuell utveckling och större förståelse för omvärlden, och det är därför särskilt viktigt att man under uppväxten regelbundet får möta konst och kultur och själv skapa.” Strategi för Kulturrådets arbete med kultur för barn och unga

34


dans, musik, teater – föreställningar, konserter och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Boka och betala Kommunala samordnare dans, musik och teater

Om du är intresserad av att beställa en konsert, dans- eller teaterföreställning vänder du dig till de samordnare som finns i kommunerna.

kungsbacka

halmstad

Caroline Wingolf, 0300-83 41 89 caroline.wingolf@kungsbacka.se Katarina Johansson, 0300-83 43 62 katarina.johansson@kungsbacka.se.

Anita Mellberg (grundsk), 0702-15 11 10 anita.mellberg@halmstad.se Karin Fält (förskola), 035-13 71 77 karin.falt@halmstad.se

varberg

laholm

Anki Olsson, 0340-882 56 anki.olsson@kommunen.varberg.se (grundskola)

Christina Fagerholm, 0733-76 20 70 christina.fagerholm@edu.laholm.se (dans, musik & teater) Johan Hjert, 0430-151 53 johan.hjert@laholm.se (musik)

För konserterna gäller att subventionen redan är avdragen – det pris som står i katalogen är det som gäller.

hylte

Information om vilka erbjudanden som också vänder sig till särskolan:

falkenberg

Gunvi Halltorp, 0346-88 64 00 gunvi.halltorp@falkenberg.se (grundskola, dans & teater) Anders Carlsson, 0346-88 65 66 anders.carlsson@falkenberg.se (grundskola, musik) Ros-Marie Asplund , 0346-88 63 75 ros-marie.asplund@falkenberg.se (förskola)

Lena Carlberg-Nielsen, 0345-181 25 lena.carlberg-nielsen@hylte.se (grundskola) Jessica Larsson, 0345-181 55 jessica.larsson@hylte.se (förskola)

Samordnarna har information om hur bokning och betalning hanteras i din kommun. De ger också information om de subventioner som finns för dans- och teaterföreställningar.

Gymnasier vänder sig direkt till den kontaktperson som finns angiven vid varje arrangemang.

www.regionhalland.se/kulturiskolan Sista dag för bokning: 13 maj

Checklista för arrangörer Information All personal på skolan informeras i god tid om besöket – datum, tid, lokal och vilka klasser som skall se föreställningen. Respektera åldersgränser och maxantal – ett avtal är skrivet med gruppen. Alla berörda elever och vuxna informeras i förväg om föreställningens namn, innehåll och hur länge den pågår. Sätt upp affischer – de skapar lust och intresse. Förvissa dig om att dina kollegor är införstådda med att inget insläpp av vare sig vuxna eller elever skall ske under föreställningens gång. Vårda upplevelsen för publiken. Skicka karta eller vägbeskrivning till gruppen samt lämna namn eller telefonnummer till aktuell kontaktperson.

Bärhjälp Bärhjälpen skall vara fyllda 18 år, kunna lyfta tungt och vara med under hela byggeller rivtiden, såvida inte annat anges.

Spellokal Kontrollera spelytans mått och takhöjd

innan beställningen. Uppskatta inte – mät! Inför föreställningen: kontrollera var eluttag och proppskåp, som skall kunna öppnas, sitter. Golvet skall vara rent och underlaget inte av betong. Se även till att omklädningsrum, duschar och publikutrymmen är rena. Arrangör eller kontaktperson som känner till lokalen skall finnas på plats när gruppen anländer och finnas till hands, alternativt vara lätt att nå, under hela besöket. Inlastningen i spellokalen skall kunna ske smidigt. Lastingången skall ha fri passage, vara skottad, sandad etc.

Bygg-/rivtid Det är den tid som anges då lokalen skall vara tillgänglig och inget annat skall ske i lokalen. Fysisk uppvärmning ingår i byggtiden. Obs! Vid dansföreställning skall lokalen hålla en temperatur på minst 20 grader! Stäng alltid av ringsignaler och störande fläktsystem under föreställningen. Stäm av med den besökande gruppen vem som sköter publikinsläpp, var barnen hänger av sig kläder och ev tar av sig skor.

Allmänt

För att föreställningen skall bli så bra som möjligt för alla parter är det viktigt att gruppen såväl som publiken blir väl omhändertagen. Som ombud har du ett stort ansvar då föreställningen äger rum på din skola. Om du har en samordnare i din kommun så ligger arrangemanget ibland på central plats dit eleverna bussas – då blir det lite annorlunda. Läs igenom checklistan till vänster och ta kontakt med din samordnare om du är osäker på någon av punkterna.

35


Konst och kulturarv utst채llningar, visningar och pedagogiska program

36


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Falkenbergs museum Falkenbergs museum är som en chokladask – alla kan välja sin favorit. Vi erbjuder allt från temastadsvandringar och medeltida lekar till värderingsövningar kring brännande ämnen och skapande verkstad i vår ateljé. Träffa Frun på Hindströmsgården i dramatiserade visningar. Våra tillfälliga visningar tar upp vitt skilda ämnen. Välkommen att använda oss som ett stöd och en resurs i din undervisning! Kontakt:

Jessica Andersson Sjögerén, tel 0346-88 60 31 jessica.andersson.sjogeren @falkenberg.se www.falkenberg.se/museum (Gå till Skola och pedagogik) Falkenbergs museum omfattas av Region Hallands reserabatt. besök: Skepparesträtet 2, Falkenberg

fakta

Barn på 50-talet

tills vidare Utställningen Staden 1950 på Falkenbergs museum Målgrupp (ålder): åk f–5 Gruppstorlek (max/min): 30 barn Tidsåtgång: 60–90 min Pris: 300 kr, kostnadsfritt för Falkenbergs kommunala skolor Period: Plats:

Vi lyssnar till Farbror Svens Brevlåda, lär oss rövarspråket, testar yllestrumpor och hör om när barnen smakade glass för första gången. Allt genom att vi tillsammans leker att vi var barn på 1950-talet. En historia inte så avlägsen men ändå annorlunda. medverkande: museipedagog.

Kontaktperson för frågor och bokning: Jessica Andersson Sjögerén

Foto: Patrik Hallberg

37


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Stadsvandringar i Falkenberg Staden är en fantastisk lärobok. Upptäck all konst och historia som finns runt omkring oss. Falkenbergs museum erbjuder ett stort urval av stadsvandringar på teman som rör allt från medeltid och 1700-tal till byggnadsvård och Skrea strand.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta tills vidare Falkenberg Målgrupp (ålder): åk 3–9 och gy Gruppstorlek (max/min): 30 elever Tidsåtgång: 60–90 min Övrigt att tänka på: Boka i god tid. Vi anlitar frilansande pedagoger. Tänk på kläder efter väder. Mötesplats meddelas i samband med bokning. Pris: 640 kr, Falkenbergs kommunala skolor betalar 320 kr Period: Plats:

Se vårt skolprogram för aktuellt utbud eller hör av er så skräddarsyr vi efter era önskemål. medverkande: museipedagog.

Kontaktperson för frågor och bokning: Jessica Andersson Sjögerén

Foto: Patrik Hallberg

Livet på Hindströmsgården Anna Charlotta, från slutet av 1800talet, tar emot klassen. Hon berättar om livet i staden på hennes tid. Det var fullt av sysslor så hon blir glad när så många barn kommer och hjälper till. Om ni har tur får ni hjälpa Anna Charlotta med stöket, har ni otur får

ni tömma utedasset. Besöket knyter an till aktuella högtider och kan kombineras med skapande verksamhet. medverkande: museipedagog.

fakta tills vidare Falkenbergs museum, Hindströmsgården Målgrupp (ålder): åk f–5 Period: Plats:

Gruppstorlek (max/min):

max 25 elever Tidsåtgång: 60–120 min Övrigt att tänka på: Klassen delas i två grupper där ena halvan arbetar på egen hand och andra halvan är tillsammans med Anna-Charlotta. Pris: 300–500 kr, kostnadsfritt för Falkenbergs kommunala skolor Kontaktperson för frågor och bokning: Jessica Andersson Sjögerén

Foto: Patrik Hallberg

38


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Folkhemmet i Falkenberg Genom miljöer, föremål och berättelser kommer folkhemmet till liv. Diskutera könsroller i skofabriken och bra boende för alla i köket. Efterkrigstiden gav de ekonomiska möjligheterna att genomföra PerAlbin Hanssons tankar om ett ”nedbrytande av alla sociala och

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

ekonomiska skrankor”– det svenska folkhemmet. Vi avslutar med att diskutera hur eleverna vill att de sociala skyddsnäten ska se ut framöver, detta med utgångspunkt i värderingsövningar. medverkande: museipedagog.

Plats: Utställningen Staden 1950 på Falkenbergs museum Period: tills vidare Målgrupp (ålder): åk 6–9 och gy Gruppstorlek (max/min): 25 elever Tidsåtgång: 60 min Övrigt att tänka på: Lärarhandledning med genusfokus finns att ladda ner på Falkenberg.se/museum under skola & pedagogik och sedan lärarmaterial. Pris: 300 kr, kostnadsfritt för Falkenbergs kommunala skolor Kontaktperson för frågor och bokning: Jessica Andersson Sjögerén

fakta

Medeltidstema

tills vidare Falkenbergs museum Målgrupp (ålder): åk 3–5, kan eventuellt anpassas till andra åldrar Gruppstorlek (max/min): 30 elever Tidsåtgång: ca 3 timmar inkl rast Pris: 640 kr, Falkenbergs kommunala skolor betalar 320 kr Övrigt att tänka på: Boka i god tid. Vi anlitar frilansande pedagoger. Tänk på kläder efter väder. Glöm inte matsäck och kameran! Period: Plats:

Vi erbjuder en halvdag där en medeltidsvandring i Falkenberg kombineras med medeltida lekar och kläder på museet. Detta blir garanterat en dag då alla sinnen får vara med. medverkande: museipedagog.

Kontaktperson för frågor och bokning: Jessica Andersson Sjögerén

Foto: Patrik Hallberg, Falkenbergs museum

39


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

fakta

Moppemani Med och om mopeder från 1950-talet fram till idag. En gång ungdomarnas frihetssymbol nummer ett. Men vad är moppens status idag. Vi tittar också

www.regionhalland.se/kulturiskolan

15/6–17/9 Falkenbergs museum målgrupp: åk 7–9 och gy gruppstorlek: 25 elever pris: 300 kr, kostnadsfritt för Falkenbergs kommunala skolor period: plats:

på säkerhet, moppemode och mek. medverkande: museipedagog.

Kontaktperson för frågor och bokning: Jessica Andersson Sjögerén

Foto: Murbergets samlingar

Gulp – Vad är det jag äter? Vad åt man på medeltiden? GULP! sätter fokus på vår mat, hur den tillverkas och konsumeras idag och hur det var på medeltiden. Utställningen innehåller flera rum: Naturen, Fabriken, Köket, Restaurangen och Bakgården. Rummens dilemman och aktiviteter väcker tankar kring hur våra matval påverkar natur, djur och människor. GULP! uppmanar till engagemang för det vi äter, mer experimentlust i

Foto: Lödöse museum och Västarvet

40

köket och mer tid för njutning av det fantastiska utbudet i vårt mångkulturella samhälle. Åtta ungdomar har styrt innehållet i utställningen och Västarvets museer har producerat den. 2011–2013 turnerar den på museer i Sverige, Norge, Finland och Island. medverkande: museipedagog.

fakta 17/9–25/11 2011 Falkenbergs museum målgrupp: åk 8–9 och gy, kan eventuellt anpassas för lägre åldrar gruppstorlek: max 25 elever tidsåtgång: 60 min övrigt att tänka på: Handledningsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Falkenbergs museums hemsida under utställningsperioden. pris: 300 kr, kostnadsfritt för Falkenbergs kommunala skolor period: plats:

Kontaktperson för frågor och bokning: Jessica Andersson Sjögerén


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Hallands Konstmuseum Hallands Konstmuseum ligger i centrala

Halmstad. Konstnärer, historik, teknik och uttryck – vi erbjuder pedagogisk verksamhet i aktuella utställningar. Vi arbetar med stadsvandringar i det historiska Halmstad och program på friluftsmuseet Hallandsgården. I samarbete med konstutvecklingen Region Halland drivs portalen www.konstihalland.se – här hittar ni bl a konstnärer som erbjuder pedagogisk verksamhet. Kontakt bokning:

035-16 23 00 bokning@hallandskonstmuseum.se Kontakt pedagogisk verksamhet:

Evelina Lindblom (konst), 035-16 23 14 Johan Dahnberg (kulturh.), 035-16 23 16 webbplats:

www.hallandskonstmuseum.se Hallands konstmuseum omfattas av Region Hallands reserabatt. besök: Tollsgatan, Halmstad

fakta

On verra bien

12/6–13/11 Hallands Konstmuseum Öppettider: tisdag–söndag kl 12–16, onsdagar kl 12–20. Även andra tider efter överenskommelse. Skolbesök, med eller utan guide, måste förbokas. Målgrupp: Utställningen visas på museet och vänder sig till allmänheten. I anslutning till utställningen erbjuds guidade visningar. gruppstorlek: 25 elever max Pris: Fri entré till museet. Guidad visning för skola 300 kr/grupp Period: Plats:

Den internationellt kände fotografen Christer Strömholms bildskapande är ett av de mest betydande i vår fotografiska historia. I sommar och höst visar Hallands Konstmuseum ett brett urval av hela hans konstnärskap. medverkande: museipedagog/ konstpedagog.

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se

La Methode, Paris 1960, © Christer Strömholm/BVS

41


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Stilikonen Karin Larsson I början av 1900-talet utformade Karin och Carl Larsson den s k skandinaviska inredningsstilen som fortsätter att uppskattas och inspirera runt om i världen. I utställningen visas Karin Larssons unika och moderna stiluttryck genom textilier och föremål som hon skapat. Hon har varit trendskapare för kläder, barnkläder och för hur vår idé om hur atmosfären i vardagen ska vara. medverkande: Museipedagog/ Konstpedagog. Utställningen är producerad av Carl Larsson-gården.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta 2/10 2011–4/3 2012 Hallands Konstmuseum Öppettider: tisdag–söndag kl 12–16, onsdagar kl 12–20. Även andra tider efter överenskommelse. Skolbesök, med eller utan guide, måste förbokas. målgrupp: Utställningen visas på museet och vänder sig till allmänheten. I anslutning till utställningen erbjuds guidade visningar. Se även utställningens pedagogiska program Hel, ren och skitsnygg samt Fixa, mönstra och matcha. gruppstorlek: 25 elever max pris: Fri entré till museet. Guidad visning för skola 300 kr/ grupp period: plats:

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se

Foto: Carl Larsson-gården

Fixa, mönstra och matcha Karin Larsson inredde sitt hem i Sundborn till något av en nationalklenod. Hennes och maken Carls avbildningar lever kvar i våra sinnen som ett evigt ideal för hur det goda hemmet ser ut. Karin var vad vi idag skulle kallat för inredningsdesigner, klädskapare, formgivare och stilguru. Utställningen Stilikonen Karin Larsson står som bas för en av årets Skapande Skola-satsningar Fixa, mönstra och matcha. Tillsammans letar vi färger och mönster i utställningen. Hur

Foto: Hallands Konstmuseum

42

skulle era hem se ut utan färger och formgivning? Hur vill du att ditt hem skall se ut? Får kläder och frisyrer se ut hur som helst? Gruppen får också lov att själv inreda sitt drömhem i våra dockskåp. medverkande: Museipedagog/ Konstpedagog.

fakta Vecka 40–50 I utställningen Stilikonen Karin Larsson, Hallands Konstmuseum målgrupp: Årskurs 1–4 gruppstorlek: 25 elever max övrigt att tänka på: I museiparken finns gott om plats att slå sig ned och äta medhavd matsäck. Strax intill ligger Pippiparken. Vid dåligt väder kan matsäcken avnjutas på museet enligt ö.k. tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/grupp period: plats:

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Hel, ren och skitsnygg Karin Larsson inredde sitt hem i Sundborn till något av en nationalklenod. Hennes och maken Carls avbildningar lever kvar i våra sinnen som ett evigt ideal för hur det goda hemmet ser ut. Karin var vad vi idag skulle kallat för inredningsdesigner, klädskapare, formgivare och stilguru. Utställningen Stilikonen Karin Larsson står som bas för en av årets Skapande Skola-satsningar Hel, ren och skitsnygg. Hur får man egentligen se ut? Vilka krafter väljer ditt ideal? Hur individuella är vi i vår smak? Hemmet, kroppen och modet står i fokus för den kombinerade visningen/ workshopen. medverkande: Museipedagog/ Konstpedagog.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta Vecka 41–43 + vecka 45–48 I utställningen Stilikonen Karin Larsson, Hallands Konstmuseum Målgrupp: Årskurs 7–9 Gruppstorlek: 30 elever max Tidsåtgång: ca 1,5 tim Pris: Pris: 500 kr/grupp Period:

Plats:

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se

Foto: Carl Larsson-gården

fakta

Tack Svea! Tack Svea för din fantastiska gåva. Det är nu 20 år sedan Hallands Konstmuseum kunde börja samla konst för medel ur Svea Larsons donationsfond. Under den tiden har vi byggt upp en samling med nästan 600 verk av halländska konstnärer och konsthantverkare.

t o m 30/12 Hallands Konstmuseum Öppettider: tisdag–söndag kl 12–16, onsdagar kl 12–20. Även andra tider efter överenskommelse. Skolbesök, med eller utan guide, måste förbokas. Målgrupp: Utställningen visas på museet och vänder sig till allmänheten. I anslutning till utställningen erbjuds guidade visningar. Se även pedagogiska programmet Bildjakten. gruppstorlek: 25 elever max Pris: Fri entré till museet. Guidad visning för skola 300 kr/ grupp Period: Plats:

I denna jubileumsutställning utlovas klassiker som X:et och Öhrström, vi har tagit fram foton, skulpturer i brons och glas, teckningar och akvareller. Vi har till och med hängt upp en boxboll. Variationsrikt, kraftfullt och storartat, tack vare dig Svea.

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se

Sven X:et Erixson, Irma, Sahlins och blåsten, 1946

43


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

fakta

Bildjakten Sjömän, stjärnbilder, landskap och drömmar. Kom med på en fantasifull resa i konstutställningen Tack Svea! Utifrån olika konstnärliga uttryck vill vi väcka nyfikenhet för konst och bildkommunikation. Tillsammans letar vi detaljer i verken, diskuterar och övar på att beskriva det vi ser. Programmet består av tre delmoment: 1. Samtal om konstverk i utställningen 2. Grupparbete utifrån konstboxar: leta detaljer och välj ord 3. Avslutande konstsamtal. medverkande: Museipedagog/ Konstpedagog.

t o m 30/12 I utställningen Tack Svea!, Hallands Konstmuseum målgrupp: Årskurs 1–6, kan anpassas för andra åldersgrupper. gruppstorlek: 25 elever max övrigt att tänka på: I museiparken finns gott om plats att slå sig ned och äta medhavd matsäck. Strax intill ligger den populära Pippiparken. Vid dåligt väder kan matsäcken avnjutas på museet enligt överenskommelse. Tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/grupp period: plats:

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se Foto: Hallands Konstmuseum

Stadsvandringar i Halmstad Bomber och granater Fästningsstaden Halmstad får besök av er. Vi letar rester och berättar om hur en dansk fästning plötsligt blev svensk.

fakta Året runt Halmstad målgrupp: Alla åldrar period: plats:

målgrupp för konsten i centrum:

Skolor utanför Halmstad kommun, årskurs 1–9 och gymnasiet. Skolor i Halmstad kommun; kontakta Mjellby konstmuseum. gruppstorlek: 30 elever max Övrigt att tänka på: Kläder efter väder tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/grupp

På promenad genom Halmstads historia Hus, platser och människor från förr och nu i en spännande färd från ­stadens äldsta tid till idag.

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se

Konsten i centrum Vem satte upp en glaspelare i fontänen? Och den stora tjuren? Får konst se ut hur som helst, egentligen? Vi tittar på och diskuterar utomhuskonsten i Halmstad. medverkande: Museipedagog/ Konstpedagog.

Foto: Hallands Konstmuseum

44

www.regionhalland.se/kulturiskolan


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Friluftsmuseet Hallandsgården – Varsågod och stig in! Hur kunde 10 personer leva på 20 kvadratmeter? Blir det ljust med bara ett fönster? Bodde verkligen grisarna inomhus? Och vad används alla redskapen till? Besök forna tiders hemmiljö i ryggåsstugan från Hörsås. medverkande: Museipedagog.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta 11/4–30/9 Friluftsmuseet Hallandsgården, Galgberget, Halmstad målgrupp: Från årskurs F gruppstorlek: 25 elever max Övrigt att tänka på: Kläder efter väder. Hallandsgården ligger på Galgberget i centrala Halmstad och erbjuder naturskön och barnvänlig miljö med plats för lek och picknick. Komplettera gärna ert guidade besök med vårt självstudiepaket Leta-hittaveta. tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/grupp period: plats:

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se

Foto: Hallands Konstmuseum

Friluftsmuseet Hallandsgården – Stallet, gårdens hjärta I stallet händer allt. Här växer kläderna, här bor maten och mjölken. Här står hästen, bil och traktor i ett, parkerad. Här hittar drängen värme och sovplats under den kalla vintern. Vi pratar mat innan ICA, mjölk före Arla och kläder före H&M. Var kom-

mer allt ifrån? Vem gjorde allt? Hur får man mjölken att hålla utan kylskåp? Och varför skall man vara lagom snäll mot tomten? I stallet samsas saga och praktik för de yngre besökarna. medverkande: Museipedagog.

fakta period:

11/4–30/9

plats: Friluftsmuseet

Hallandsgården, Galgberget, Halmstad målgrupp: Årskurs F–2 gruppstorlek: 20 elever max Övrigt att tänka på: Kläder efter väder. Hallandsgården ligger på Galgberget i centrala Halmstad och erbjuder naturskön och barnvänlig miljö med plats för lek och picknick. Komplettera gärna ert guidade besök med vårt självstudiepaket Leta-hittaveta. tidsåtgång: ca 45 min pris: 300 kr/grupp Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se

Foto: Hallands Konstmuseum

45


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Friluftsmuseet Hallandsgården – En skoldag på 1800-talet Hur mycket stryk fick barnen i skolan för 150 år sen? Hur var det att skriva i sand eller med bläck? Fanns det idrott? Ville alla föräldrar släppa iväg barnen till skolan? Kunde flickor räkna? Under besöket i den unika

miljön i den gamla skolan från Eldsberga letar vi likt och olikt, skrämmande och vänligt i årets roligaste lektion! medverkande: Museipedagog.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta 11/4–30/9 Friluftsmuseet Hallandsgården målgrupp: Från årskurs 2 gruppstorlek: Max 25 elever Övrigt att tänka på: Kläder efter väder. Hallandsgården ligger på Galgberget i centrala Halmstad och erbjuder naturskön och barnvänlig miljö med plats för lek och picknick. Komplettera gärna ert guidade besök med vårt självstudiepaket Leta-hittaveta. Förberedelsematerial till En skoldag på 1800-talet finns på www.hallandskonstmuseum/Skola/På egen hand tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/grupp period: plats:

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se

Foto: Hallands Konstmuseum

Friluftsmuseet Hallandsgården – Sex och samlevnad Arbetar klassen med temat sex och samlevnad? Då rekommenderar vi vår specialvisning på temat. Här reflekterar vi över trångboddhet och uppväxt, giftermål och överlevnad samt skillnader i pojkars och flickors möjligheter i det gamla bondesamhället. medverkande: Museipedagog.

fakta 11/4–30/9 Friluftsmuseet Hallandsgården målgrupp: Från årskurs 5 gruppstorlek: Max 25 elever Övrigt att tänka på: Kläder efter väder. Hallandsgården ligger på Galgberget i centrala Halmstad och erbjuder naturskön och barnvänlig miljö med plats för lek och picknick. Komplettera gärna ert guidade besök med vårt självstudiepaket Leta-hittaveta. tidsåtgång: ca 1 tim och 15 min pris: 500 kr/grupp period: plats:

Kontakt för frågor och bokning:

035-16 23 00 (mån–fre 12–16) bokning@hallandskonstmuseum.se

Foto: Hallands Konstmuseum

46


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Hallands kulturhistoriska museum Länsmuseet Varberg Hallands kulturhistoriska museum / Länsmuseet Varberg Vi har tillfälliga

utställningar förutom Bockstensfyndet och ett tjugotal andra visningar i våra basutställningar för alla åldrar. Vi visar även Varbergs fästning med ursprung från 1200-talet. Vi kan skräddarsy specialvisningar av museets samlingar, arkiv, bilder och föremål och anordna stadsvandringar. 2011 gör vi en satsning på 1600-talet och öppnar en basutställning om kurorten Varberg 200 år. Kontakt bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 Kontakt pedagogisk verksamhet:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se webbplats: www.lansmuseet.varberg.se Hallands kulturhistoriska museum/ Länsmuseet Varberg omfattas av Region Hallands reserabatt. besök: Fästningen, Varberg

Bexellska ryggåsstugan Till julstämning i Bexellska ryggåsstugan hör ett traditionellt halländskt julbord och den ”dragna” stugan med alla målade bonader. Vi berättar om

föremålen, bonaderna och om hur man levde under vardag och vid högtider under 1700- och 1800-talen. medverkande: Museipedagog.

fakta Visning 14 december 2011 ryggåsstugan, Träslövsvägen 1, Varberg målgrupp: Alla åldrar gruppstorlek: Max halvklass, 15 personer (elever + lärare) per visning. Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: 2o minuter pris: Fria visningar. Vill man ha en längre visning annan tid på året kostar den 300 kr/klass. Visningen sker då i två grupper. period:

plats: Bexellska

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45

Foto: Hallands Kulturhistoriska museum

47


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Bockstensmannen Fyndet från 1300-talet: det pålade mossliket, den välbevarade dräkten, rekonstruktionen av utseendet. Vi berättar om sägnerna, mordteorin, medeltidshistorien, forskningen och de senaste rönen. medverkande: Museipedagog.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta Hela året utom maj–juni Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Förskola–gymnasiet gruppstorlek: 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Förberedelser, se www.bockstensmannen.se tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/visning period: plats:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.bockstensmannen.se www.lansmuseet.varberg.se

Foto:Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg

Båtmuseet i Galtabäcks hamn Båtmuseet är inrymt i en f d livräddningsstation i den välbevarade hamnmiljön i Galtabäck, 12 km söder om Varberg. Här visas 12 halländska allmogebåtar i full skala, tillsammans

med flera båtmodeller. Nu visas även det som finns kvar av Galtabäcksskeppet från 1195. medverkande: Museipedagog.

fakta Visning under säsong, maj–september plats: Båtmuseet i Galtabäcks hamn (hör till Länsmuseet Varberg) målgrupp: Förskola–gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/visning period:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Arne Person/Länsmuseet Varberg

48


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Fågelboet i Vessigebro Författaren, folklivsforskaren och läkaren August Bondesons barndomshem i Vessigebro. Vi går in i huset och tittar på alla spännande föremål i skomakeriet, August Bondesons fiol med mera.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta Visning under säsong, maj–sep plats: Fågelboet i Vessigebro (som tillhör Länsmuseet Varberg/Hallands kulturhistoriska museum). Det ligger mitt emot kyrkan i Vessigebro. målgrupp: Förskola–gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) som delas i två grupper under visningen Övrigt att tänka på: Delvis utomhus, kläder efter väder! Möjligheter till lek och fika i trädgården. Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/visning (en klass) period:

Nytt från 2010 är köksträdgården. Liten utställning i uthuset. medverkande: Museipedagog.

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Arne Persson /Länsmuseet Varberg/Fågelboet i Vessigebro

fakta

Hallands bästa ”Om man vägrar se bakåt i tiden och inte vågar se framåt så måste man se upp!” – Tage Danielsson Hallands bästa tar med dig på en resa i tid och rum där föremålen står i centrum. I utställningen visas unika föremål från hela Halland och du

Visning från 27 november Varberg/Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Förskola–gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: 1 tim pris: 300 kr/visning period:

plats: Länsmuseet

guidas till platser med en spännande historia. I samarbete med halländska hembygdsrörelsen. Utställningen omfattar pedagogiska program för olika åldrar. medverkande: Museipedagog.

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

49


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Karl XII och kulknappen I utställningen om 1700-talet berättar vi om Karl XII, sägnen om ”kulknappen” och tittar på föremålen från 1700-talet; pengar, böcker, fattigbössan m.m. medverkande: Museipedagog.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta period: Visning hela året utom maj, juni plats: Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Från årskurs 5 gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/visning Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto:Arne Persson/Länsmuseet Varberg

fakta

Livets steg Tillfällig utställning som skildrar ceremonier från livets födelse till död i olika kulturer från hela världen. Under mer än sju år har fotografen Anders Ryman rest jorden runt för att dokumentera sådana riter. Han har sökt skildra både världens kulturella mångfald och det nära släktskapet mellan alla människor oavsett kulturell hemvist. ”De nyfödda välsignas”, ”Studenten”, ”I buddhas fotspår”, ”Bröllop”, ”Tjurhoppet hos hamar” är några teman. Bildanalys och värderingsövningar. medverkande: Museipedagog.

Foto: Anders Ryman

50

Visning september–6 november plats: Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Åk 6–gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: ca 1 tim pris: 300 kr/visning period:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

Medeltid Vi är i utställningen Varbergs fästnings historia och upplever medeltiden med Varbergs slott och kung Magnus Eriksson och drottning Blanka som utgångspunkt. Här finns bilder, miljöer och föremål på olika teman som kungar, kyrka,

Visning hela året utom maj, juni plats: Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Årskurs 4–5 gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Förberedelser. Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se och www.bockstensmannen.se tidsåtgång: 1 tim pris: 300 kr/visning period:

vardagsliv, hem och hushåll. Historien om Varberg, staden som flyttar ingår också. Vi avslutar med utställningen om Bockstensmannen, fyndet från 1300-talet med de medeltida kläderna. medverkande: Museipedagog.

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg

Riddare och jungfrur En introduktion till museet för de allra minsta. Vi läser en saga, provar mössor, riddarrustning med hjälm

och svärd och dansar en medeltida ringdans tillsammans. medverkande: Museipedagog.

fakta Visning hela året utom maj–juni. plats: Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: 3–6 år gruppstorlek: Max 30 personer (barn + personal) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se och www.bockstensmannen.se. Ta gärna med kamera! tidsåtgång: 1 tim pris: 300 kr/visning period:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg

51


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Strålande bonader

Visning hela året utom maj, juni. plats: Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Förskola–gymnasiet gruppstorlek: Max halvklass, 15 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se Ta med fika och klä er i oömma kläder. tidsåtgång: 2 tim pris: 600 kr/visning period:

Sydsvenskt bonadsmåleri från 1700- och 1800-talen Vi tittar på målade bonader, folkkonst och föremål ur våra samlingar för att se hur man levde under 1700- och 1800-talen. Vi berättar om de målade bonaderna, de bibliska berättelserna, målade möblerna, kläderna, vävda

fakta

och broderade bonaderna, gamla föremålen, jultraditionerna och livets högtider. När vi tittat färdigt målar vi en egen bonad på papper med pigmentfärger lösta i ägg, olja och vatten.

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Åsa Axberg/Länsmuseet Varberg

fakta

Varbergs fästning Visningen är en tidsresa från slutet av 1200-talet till nutid. Varbergs fästning är ett enormt byggnadsverk som har en 700 år lång historia. Turen går utomhus uppe på vallarna och vi berättar om kungar, drottningar och fångar som bott här på borgen, slottet och fästningen. Vi går ner i en av fästningens fem

bastioner, Grå munken, och där dånar kanonmullret under ett tänkt anfall i början av 1600-talet. Härnäst på tur står fångperioden på 1800-talet och turen avslutas på borggården efter ett besök i en fängelsehåla. medverkande: Museipedagog.

Visning april–15 oktober Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Från förskola–gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Förberedelser. Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se Tänk på att visningen är utomhus och då gäller kläder efter väder! tidsåtgång: 1 tim pris: 300 kr/visning period: plats:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg

52


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Varbergs fästnings historia Visning inomhus i utställningen ”Varbergs fästnings historia” som är uppbyggd som ett multimedia-program kring länsmuseets modell av Varbergs fästning. Några scenerier berättar om händelser ur den 700 år långa historien; Greve Jacob som byggde borgen i slutet av 1200-talet, Kung Magnus Eriksson och hans drottning Blanka som regerade under första halvan av 1300-talet.

Här finns medeltida fynd från Varbergs medeltida städer. Vi berättar om Marcus Meyer på 1500-talet, Christian IV, vår sista danska kung i Halland, byggherre för Varbergs fästning på 1600-talet. Karolinerna på 1700-talet och fångarna på fästningen under 1800-talet avslutar historien innan fästningen på 1900-talet blir museum. medverkande: Museipedagog.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta Visning hela året utom maj–juni. plats: Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Förskola–gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: 1 tim pris: 300 kr/visning period:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Arne Persson/ Länsmuseet Varberg

Kurorten Varberg 200 år – Badliv i Halland Utställningen förmedlar kurortstraditionen i Varberg, från Svartekällans hälsobringande vatten till badlivet i badhusen, nakenbadens framväxt, societetslivet, kustsanatoriet och campinglivet till dagens turism och Spa. Här möter vi inflytandet från den europeiska badkulturen, de olika samhällsklassernas förhållande till bad och förändringen från hälsa till njutning. Här kan du se föremål alltifrån sekelskiftets heltäckande baddräkt till Tarzan-badbyxan och den vita societetsdräkten till träningsoverallen tillsammans med bilder från tiden. medverkande: Museipedagog.

fakta period: Visning hela året utom maj, juni plats: Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Förskola–gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: 1 tim pris: 300 kr/visning Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Länsmuseet Varberg

53


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

fakta

Varbergsskolan Konst från slutet av 1800-talet av konstnärerna Nils Kreuger, Karl Nordström och Richard Bergh. Vi pratar om konstnärerna, staden,

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Visning hela året utom maj, juni. plats: Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Förskola–gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: 1–2 tim pris: 300 kr/visning period:

konsthistorien och gör bildanalyser. Eleverna får välja favoriter och teckna själva i utställningen. Material ingår. medverkande: Museipedagog.

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Arne Persson /Länsmuseet Varberg

Skapande skola – Varbergs fästning på 1600-talet Upplev Varbergs fästning på ett nytt sätt! Vi går in i fästningens dolda rum där eleverna själva får arbeta aktivt med historia. Halvdagsprogram med praktiska moment; skriv med fjäderpenna, prova kläder, tävla i en trekamp i bl. a.

örtkunskap, läs texter från 1600-talet. Vi avslutar med en samarbetsövning under en dramatiserad visning där vi går ner i bastion Grå munken och in i fängelsehålan. medverkande: Museipedagoger.

fakta Visning augusti–15 oktober Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Årskurs 5–9, gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se Vi rör oss utomhus på fästningen så kläder efter väder! tidsåtgång: 3 tim pris: 5 300 kr/visning period: plats:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg

54


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Skapande skola – Dramatiserad visning av Varbergs fästning Du får följa med på den spännande visningen som tar dig genom platsens äldsta historia och leder dig rakt in i 1600-talet: Christian IV:s fästning är snart färdigbyggd och missnöjet gror bland traktens bönder som slitit hårt vid bygget som de kallar ”den daglige träldom”. På slottet förbereds den barske slottsherren Mogens Gyldenstiernes

bröllopsfest. Håll någon hårt i handen när du går ner genom Kockenborgs mörka, vindlande spiralgång för här hörs vapenskrammel och kanonmuller. Turen går vidare till fängelsehålan och avslutas på borggården, om inget oförutsett inträffar ... medverkande: Museipedagoger.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta Visning augusti–15 oktober Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Årskurs 3–9, gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se Vi rör oss utomhus på fästningen så kläder efter väder! tidsåtgång: 1,5 tim pris: 3 800 kr/visning period:

plats: Länsmuseet

Kontaktperson för frågor:

Inger Alebo, 0340-828 33 inger.alebo@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg

Skapande skola – Konst och stadshistoria Kombinera konstvisning och stadsvandring! Bli inspirerade av konsten av Varbergsskolans konstnärer; Nils Kreuger, Karl Nordström och Richard Bergh. Vi promenerar i konstnärernas

fotspår och upptäcker staden. Vi tittar på konsten, målar tillsammans och gör en utställning. medverkande: Museipedagog.

fakta period: Visning

mars–oktober Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Årskurs 4–9 gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: 4 tim pris: 1 800 kr/visning plats:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg

55


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Skapande skola – Medeltiden och Bockstensmannen Ett välkänt tema på ett nytt sätt med en praktisk fördjupning. Vi tittar förstås på fyndet från 1300-talet och föremålen från medeltiden på tema kungar, kyrka, vardagsliv, hem och hushåll. I Historisk verkstad kan vi sedan

prova på att skriva med fjäderpenna, göra en doftpåse eller slå ett mynt med Bockstensmannen på. Vi provar kläder och rustningar och jonglerar med bollar. medverkande: Museipedagoger.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta Visning augusti–15 oktober Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Årskurs 4–9 gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se och www.bockstensmannen.se tidsåtgång: 3 tim pris: 2 000 kr/visning period: plats:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg

Skapande skola – Tema vatten

fakta Visning mars–oktober Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Årskurs 4–9 gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: 4 tim pris: 1 800 kr/visning period: plats:

Vi kombinerar ett besök i museets nya utställning om Badliv i Halland och kurorten Varberg 200 år med en stadsvandring på tema vatten. Ta med kameran ut och fotografera! Vi gör en workshop och målar blått med inspiration från de blå tavlorna i Varbergsskolan. Avslutningsvis blir det en utställning. medverkande: Museipedagog.

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg

56


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Skapande skola – Strålande bonader Målade bonader är en folkkonst från Halland som var vanlig mellan 1750 och 1850. Under en halvdag besöker vi Bexellska ryggåsstugan och tittar in i en helt annan värld, fylld med

målningar. Vi fortsätter till utställningen på museet där vi fördjupar oss och avslutar med att måla egna bilder i äggoljetempera på papper. medverkande: Museipedagog.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta period: Visning

november–februari Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Årskurs 4–9 gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se tidsåtgång: 4 tim pris: 1 800 kr/visning plats:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Arne Persson/ Länsmuseet Varberg

Stadsvandringar i Varberg Centrala staden – från Getakärr till torghandel Vi går en kortare tur i de centrala delarna i Varberg för de minsta barnen. Det handlar bl a om staden Getakärr. Vi går förbi polisstationen, järnvägsstationen, teatern/ biblioteket och fram till torget. För de minsta finns en alternativ startplats samt möjligheter att leka på lekplats! Från hamn till torg Den här turen går från hamnen till torget och tar upp näringsliv och historia. Vi passerar varmbadhuset, societetsparken, kallbadhuset och lär oss mer om Varberg från medeltid till nutid. Vi tittar på skulpturer och avslutar på torget med platsens historia. Går att omvandla till en cykeltur.

Från kurort till galleria Den här turen är den längsta stadsvandringen och innehåller näringsliv, social historia och Varbergs historia från medeltid till nutid. Vi går från kurorten och berättar om sanatorietiden, längs strandpromenaden med fästningens historia, expansionen på 1800-talet, stenindustrin, hamnen och handelsstaden Varberg. Vi ser också på konsten och avslutar på torget. Går att omvandla till en cykeltur.

fakta period: Visning

mars–oktober Se texterna gruppstorlek: Max 30 personer (elever + lärare) Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se Kläder efter väder, ev fika och ritmaterial. tidsåtgång: ca 2–2,5 tim pris: 600 kr/visning målgrupp:

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Foto: Länsmuseet Varberg

57


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

Studielådor

Hela året Länsmuseet Varberg/ Hallands kulturhistoriska museum målgrupp: Se texterna Övrigt att tänka på: Läs mer på museets hemsida www.lansmuseet.varberg.se Alla studielådor: Får lånas fritt men hämtas och lämnas på Länsmuseet Varberg. pris: Samelådan kostar 200 kr/vecka. Alla andra studielådor lånas fritt. period: plats:

Barn vid sekelskiftet 1800–1900 Två resväskor packade med foton och föremål som handlar om att vara barn vid sekelskiftet 1800–1900. Här finns fakta och bilder om bl a lindebarnet, dopet, kläderna, lekar och nöjen, hemmet och hygienen, familjen, sjukdom och nöd, liten och fattig, välgörenheten och barnen som arbetskraft. Forntidslådorna Tre stycken små lådor på olika teman: ”Bostad, mat och gravar”, ”Kläder”, ”Redskap och tillverkning”. Innehåller bl a foton, dockor med kläder, husmodell, redskap både i original och kopior. Medeltidslådorna Vi har två lådor med kläder för barn. 1: för barn i åldern 7–9 år, 2: för

barn i åldern 10–12 år. Båda lådorna innehåller en Bockstensdräkt, en gycklardräkt, högrestånds- och folklig dräkt, för både pojke och flicka. Här finns en del rekvisita som mungiga, jonglerboll, musik med mera. Samelådan Ett samarbete med Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk. Lådan innehåller föremål som renskinn, sameslöjd, en docka med kläder, bilder och texter och mycket mer.

Kontaktperson för frågor:

Åsa Axberg, 0340-828 35 asa.axberg@lansmuseet.varberg.se Kontaktperson för bokning:

Marie Antonsson, 0340-828 45 webbplats:

www.lansmuseet.varberg.se

Ull, lin och bomull Tre studielådor för barn och vuxna som vill lära sig mer om de olika materialen. I lådorna finns foton, teckningar, diabilder, faktatexter, råmaterial att känna på och att använda.

”I den kulturpedagogiska verksamheten ska Region Halland främja: Kvalitet genom att · som institution visa respekt för ämnet, eleven och skolan samt för behovet av återkoppling och utvärdering.” Hallands kulturplan 2010-2013

58


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Resmål i Hylte I Hylte kommun erbjuder vi tre olika

besöksmål. Besök ett eller flera resmål samma dag. Följ med på en guidad resa till Lindekullens tidsenliga byggnader från 1600-talet, prova på olika sysslor från förr genom lekar och tävlingar. Vill du lära dig historien om svamparnas namngivare Elias Fries? Besök Friesminnet i Femsjö och ta en promenad på gula, röda eller blå slingan. Lär dig att måla och berätta i bilder med inspiration från Bonadsmuseet i Unnaryd. Du målar i naturlig äggtempera och tar med dig en egen handgjord och unik bonad hem. webbplats:

www.hylte.se (Klicka på Utbildning) Samtliga resmål i Hylte kommun omfattas av Region Hallands reserabatt.

Bonadsmuseet i Unnaryd Guidad visning av Bonadsmuseet. Måla och berätta i bilder så får du din handgjorda och unika bonad med dig hem. Visar gärna andra historiska fö-

fakta period:

April–oktober

plats: Bonadsmuseet

remål och byggnader i hembygdsparken efter överenskommelse medverkande: Sören Kabell.

i Hembygdsparken i Unnaryd 7–15 år gruppstorlek: Max ca 30 elever med lärare Övrigt att tänka på: Oömma kläder. Finns plats såväl inomhus som utomhus för egen medhavd fika. tidsåtgång: Guidning ca 20 minuter/ grupp innehållande ca 15 personer åt gången. pris: För pris kontakta Sören Kabell. Kontaktperson för frågor: Sören Kabell, Södra Unnaryd - Jälluntofta fornminnes och hembygdsförening, 0371-604 71. kabell@unnaryd.com bokning: Bodil Carlsson, 0345-180 00 bodil.carlsson@hylte.se målgrupp:

webbplats:

www.unnaryd.com (på websidan klickar du på Kulturliv och sedan på Hembygdsparken)

Foto: Hanneli Dahl

59


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Friesminnet i Femsjö Guidad visning av Femsjö kyrka och Friesminnet. Tillgång till informationsbyggnad om bygdens historia, djur och natur. Ta en promenad på utmärkta spår: Röda spåret (ca 1 km), Blå spåret (2 km) och Gula spåret (4,5 km). Tillgång till övrigt enligt överenskommelse: ”Bli botanist”-program

(för självstudier innehållande GPSkoordinater). Vandrarhem med gammal folkskola och småskola med lekplats och öppen grillplats finns på området. I närheten: Haggården hembygdsgård, Ibro badplats. medverkande: Inger Andersson.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta April–oktober kyrka med omnejd, Femsjö, Hyltebruk målgrupp: 6–16 år gruppstorlek: Max ca 30 elever med lärare Övrigt att tänka på: Oömma kläder, anpassade efter väder. I informationsbyggnaden finns många sittplatser med grillplats under tak. Medtag grillkol och tändvätska. tidsåtgång: Guidad visning: kyrkan ca 20 min, Friesminnet ca 20 min. Övrig guidning efter överenskommelse. pris: 300–500 kr beroende på antal timmar. period:

plats: Femsjö

Kontaktperson för frågor:

Inger Andersson, 0345-12095, 070-3102110 inger.knallhult@telia.com bokning: Bodil Carlsson, 0345-180 00 bodil.carlsson@hylte.se

Lindekullen i Hyltebruk Guidad visning av hembygdsparken, prova och känna på äldre saker, lekar och tävlingar. medverkande: Bo Westman.

fakta April–oktober hembygdspark i Hyltebruk målgrupp: 7–15 år gruppstorlek: Max ca 30 personer Övrigt att tänka på: Oömma kläder. Plats finns inomhus och utomhus för förtäring av egen medhavd fika. tidsåtgång: 1–2 tim enligt önskemål pris: 200 kr. period:

plats: Lindekullens

Kontaktperson för frågor :

Bo Westman, ordförande Hylte hembygdsförening, 0345-13090 bossebus213@hotmail.com bokning: Bodil Carlsson, 0345-180 00 bodil.carlsson@hylte.se webbplats:

www.hembygd.se/Halland/Hylte

Foto: Bo Westman

60


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Kulturmiljö Halland Kulturmiljö Halland arbetar med

den halländska kulturmiljön; byggnader, miljöer, arkeologiska lämningar och konservering av föremål. Under 2012 planerar vi att erbjuda några programpunkter som vänder sig till skolan. Kontakt:

Britt-Marie Lennartsson, 035-19 26 12 070-604 39 75 adress:

Kulturmiljö Halland Bastionsgatan 3 302 43 HALMSTAD webbplats:

www.kulturmiljohalland.se

”I den kulturpedagogiska verksamheten ska Region Halland främja: Eget skapande genom att: · stödja barn och unga i deras kreativitet och innovativa processer och bejaka de kulturformer som växer fram · med hjälp av konst och kultur skapa förutsättningar för barn och ungdomar att förstå sig själva och andra · ge barn och unga en grund för livslångt framtida kulturutövande.” Hallands kulturplan 2010-2013

61


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Mjellby Konstmuseum Mjellby Konstmuseum erbjuder lärorika och roliga upplevelser av konst, inte minst vårt regionala kulturarv – Halmstadgruppen. Gruppens äventyr i Europa och möte med Salvador Dalí och surrealismen präglar museets skolverksamhet. Men ni kan också ta del av andra spännande utställningar och teman. Våra pedagogiska paket innehåller visningar, kreativt skapande och analysövningar. kontakt: Caroline Mårtensson 035-137195 caroline.martensson@halmstad.se webbplats:

www.mjellbykonstmuseum.se Mjellby konstmuseum omfattas från ht 2011 av Region Hallands reserabatt.

Skolpaketet – Halmstadgruppen I Skolpaketet ingår visning av Halmstadgruppens konst samt kreativt skapande i museets surrealistiska verkstad, Drömlandet. För de allra yngsta visas Halmstad-

gruppen i form av en sagogestaltning med dockor. medverkande: Professionell konstpedagog.

fakta 13 mars–25 maj, 5 juni– 21 sept, 2 okt 2011–11 jan 2012 plats: Mjellby Konstmuseum målgrupp: Förskola samt skola åk 1–7 gruppstorlek: Max 25 elever/grupp Två grupper kan besöka oss samma dag för att fylla en buss, och varva museibesöket med naturreservatet Möllegård alldeles i närheten. Övrigt att tänka på: Fruktpaus uppmuntras. Matsäck kan med fördel intas i museets mysiga trädgård. Vid dåligt väder/kyla kan matsäck avnjutas i museets Kafé Kulör enligt överenskommelse. tidsåtgång: 1,5 tim enligt önskemål pris: 200kr/grupp + 15 kr/elev, lärare går med gratis. period:

Kontaktperson för frågor och bokning: Konstpedagog Caroline

Mårtensson, 035-13 71 95 caroline.martensson@halmstad.se webbplats:

www.mjellbykonstmuseum.se

Drömlandet ©Mjellby Konstmuseum

62


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Stora skolpaketet – Halmstadgruppen Fördjupningsmaterial samt visning & workshop Fördjupa er i ett lekfullt konstäventyr med Halmstadgruppen, som startar redan i klassrummet! I Stora skolpaketet får ni ett helt kit av böcker och kunskap, som ni kan arbeta med både före och efter besöket på museet. I Stora skolpaketet ingår: • Instuderingsmaterial till läraren: Lilla Halmstadgruppen-boken • En hel klassuppsättning av instu-

deringsmaterial med rit- och pysseluppgifter i boken Surrealism för barn, som berättar om Halmstadgruppen, Salvador Dalí och andra surrealister. • En surrealistisk affisch med Halmstadgruppenmotiv till klassrummet. medverkande: Professionell konstpedagog.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta 13 mars–25 maj, 5 juni– 21 sept, 2 okt 2011–11 jan 2012 plats: Mjellby Konstmuseum målgrupp: Förskola samt skola åk 1–2 (5–8 år) gruppstorlek: Max 32 barn/klassuppsättning. Drömlandet tar emot max 25 elever per tillfälle, större grupper får därför delas i två vid besöket. Övrigt att tänka på: Fruktpaus uppmuntras. Matsäck kan med fördel intas i museets mysiga trädgård. Vid dåligt väder/kyla kan matsäck avnjutas i museets Kafé Kulör enligt överenskommelse. tidsåtgång: 1,5 tim vid museibesöket. Valfri avsatt tid i skolan. pris: 900 kr per grupp/klass period:

Kontaktperson för frågor och bokning: Konstpedagog Caroline

Mårtensson, 035-13 71 95 caroline.martensson@halmstad.se webbplats:

www.mjellbykonstmuseum.se

Bild©Mjellby Konstmuseum

Skolpaketet – för ungdomar

fakta

Visning & analysövning För ungdomar erbjuder vi pedagogisk visning med möjligheter till diskussion, reflektion och kritiskt tänkande. Välj mellan spännande utställningar av svensk och internationell konst eller vårt regionala kulturarv – Halmstadgruppen. Arbetar ni med genus,

13 mars–25 maj, 5 juni– 21 sept, 2 okt 2010–11 jan 2012 plats: Mjellby Konstmuseum målgrupp: Skola åk 8–9 samt gymnasium gruppstorlek: Max 32 elever/grupp (Tips: Två grupper kan besöka oss samma dag för att fylla en buss, och varva museibesöket med naturreservatet Möllegård alldeles i närheten). Övrigt att tänka på: Fruktpaus uppmuntras. Matsäck kan med fördel intas i museets mysiga trädgård. Vid dåligt väder/kyla kan matsäck avnjutas i museets Kafé Kulör enligt överenskommelse. tidsåtgång: 1,5 tim pris: 200kr/grupp + 15 kr/elev. Lärare går med gratis. period:

identitet eller andra teman, så kopplar vi gärna på ämnet. Efter visningen arbetar vi med analysövningar och diskussionsfrågor. medverkande: Professionell konstpedagog.

Kontaktperson för frågor och bokning: Konstpedagog Caroline

Mårtensson, 035-13 71 95 caroline.martensson@halmstad.se webbplats:

www.mjellbykonstmuseum.se

Bild©Mjellby Konstmuseum

63


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Konstpromenad i Halmstads centrum Visste du att den världsberömda konstnären Pablo Picasso har skänkt en av sina stora skulpturer till Halmstad? Upptäck Halmstads offentliga konst på en rolig och lärorik prome-

nad. Tillsammans tittar vi på berömda konstverk, pratar om vad konst är och roar oss med lekfulla frågeställningar. medverkande: Professionell konstpedagog.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta Enligt bokning. Tillgängligt hela 2011 plats: Centrala Halmstad, med Halmstads Konsthall som utgångspunkt: Halmstads Konsthall, Axel Olsons gata 1, 302 27 Halmstad målgrupp: Skolor i Halmstads kommun; åk 1–9 samt gymnasieskolor. Skolor i övriga kommuner; kontakta Hallands Konstmuseum. gruppstorlek: Max 32 elever per grupp. Övrigt att tänka på: Passa på att se Halmstads Konsthall vid samma tillfälle, helt gratis. tidsåtgång: 1 tim enligt önskemål pris: 200 kr/grupp + 15 kr/elev Lärare går med gratis. period:

Kontaktperson för frågor och bokning: Konstpedagog Caroline

Mårtensson, 035-13 71 95 caroline.martensson@halmstad.se webbplats:

www.halmstad.se/halmstadskonsthall

Lena Cronqvist/BUS (2011)

Succession Picasso/BUS (2011)

”I den kulturpedagogiska verksamheten ska Region Halland främja: Demokrati och åsiktsbildning genom att: · Bereda plats för barns och ungas uttryck och åsikter i kultur- och samhällsdebatt och ge dem möjligheter att påverka · Erbjuda barn och unga redskap som hjälper dem att förstå samtid och historia · Arbeta med genusfrågor, jämlikhet och mångfald.” Hallands kulturplan 2010-2013

64


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Slöjd i Halland Slöjd i Halland arbetar för att

förmedla och förnya slöjd och hantverk ur ett kultur-, närings-, och hållbarhetsperspektiv. Ett av våra viktigaste mål är att stärka barns och ungdomars skapande med slöjd och hantverk som uttrycksmedel. kontakt: Mattias Broström, utvecklare hård slöjd, mattias.brostrom@regionhalland.se 0730-94 10 20 Marita Jönsson, utvecklare textil slöjd, marita.jonsson@regionhalland.se 0730-81 10 15 webbplats:

www.regionhalland.se/slojd

Slöjd i Hallands utbud Skapande skola, pedagogiska paket och fortbildning I dagsläget består vårt utbud gentemot skolan främst av paket som utformas enligt önskemål och i dialog med beställaren. Vi erbjuder också stöd inför Skapande skola-projekt och bollar gärna idéer redan på planeringsstadiet. I samarbete med er i skolan utarbetar vi paket för skolklasser, då ni får möta en kreativ slöjdare/handledare. Man arbetar med fördel runt ett gränsöverskridande tema som knyter an till lokal historia, aktuella samhällsfrågor etc. Ett exempel är En textil hyllning, ett projekt som tar upp återbruk

av textilier och som samtidigt utmanar eleverna att tänka på konsumtion och produktion av kläder i ett globalt sammanhang. Övriga teman kan röra det genuint halländska såsom halmslöjd, eller vår tradition med julträd, södra Sveriges egen variant av julgranen. Det brukar även gå att koppla samman dessa pedagogiska paket, eller Skapande skola-projekt, med skräddarsydda fortbildningar, föredrag och inspirationsträffar för pedagoger. Kontakta oss för mer information eller om ni har några önskemål.

fakta Hösten 2011–våren 2012 er skola eller annan överenskommen plats målgrupp: Grundskolan, gymnasiet gruppstorlek: Enligt överenskommelse. Övrigt att tänka på: Tänk på att höra av er i god tid för att planera in en aktivitet. Kontakta oss för priser, bokningar m m. Storleken på de grupper som vi har möjlighet att handleda varierar beroende på aktivitet, men en riktlinje är ca 15 elever per handledare. För ett aktuellt och uppdaterat utbud, gå in på vår hemsida www.regionhalland.se/slojd. Där kan du skaffa dig en bild av vår övriga verksamhet och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Gör du det får du alltid aktuell information om slöjd och hantverk i Halland. tidsåtgång: Från 3 timmar till heldag pris: Enligt överenskommelse period:

plats: På

Kontakt för frågor och bokning:

Marita Jönsson/Mattias Broström webbplats:

www.regionhalland.se/slojd

65


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

En textil hyllning

fakta Från hösten 2011 eller i er skola målgrupp: Mellanstadiet–högstadiet gruppstorlek: Max 15 elever/ handledare tidsåtgång: ca 3 timmar eller enligt överenskommet upplägg period:

Skapande skola

plats: Internet

Med enkla arbetsbeskrivningar vill En textil hyllning visa unga hur vi kan återbruka det överskott av textilier som finns på loppisar och hemma i byrålådor idag. Vi vill inspirera eleverna till kreativa lösningar och omvandla dessa föremål till användbara, personliga accessoarer och inredningsdetaljer. Beskrivningarna, litteraturtips och användbara länkar kan laddas ner direkt från nätet. Vi vill medvetandegöra ett hållbart tänkande och få till diskussioner om textilframställningens påverkan på natur och miljö. Därför är detta lämpligt som ett ämnesövergripande skolprojekt med t ex SO, NO och historia där slöjden står i fokus. Detta tema går också att använda som fortbildning.

Kontaktperson för frågor och bokning: Slöjd i Halland,

Marita Jönsson marita.jonsson@regionhalland.se webbplats:

www.regionhalland.se/slojd

SOS – Ställ om Sverige

fakta plats: Naturum

När energin och maten tar slut, blir det kaos då? S O S – Ställ om Sverige är en utställning som ställer vårt energislösande sätt att leva i fokus, men som även lyfter fram vårt kulturarv som en resurs att finna nya vägar ur globala klimatproblem. Grundläggande naturvetenskapliga förutsättningar för vår existens med fotosyntes, exergi tas upp. Det är dags att räkna kostnader i energi istället för pengar. Vad kostar en människa i energi? Hur mycket mark krävs för att försörja en människa under ett år? Hur ska vi lägga om vår livsstil för att värna om kommande generationers välbestånd? Med pedagogiska exempel leds besökarna genom utställningens tema. Bakom fakta står Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Sveriges Hembygdsförbund.

Utställningen är ett samarbete mellan Hallands hembygdsförbund, Naturum Getterön och Slöjd i Halland.

Kontaktperson för frågor och bokning: Linda Eklund,

naturum Getterön, 0340-101 89, 070-392 53 89, linda.eklund@lansstyrelsen.se.

Foto: Kerstin Hultin

66

17/9–30/11 Getterön, Varbergs kommun målgrupp: Högstadiet, gymnasiet, vuxna gruppstorlek: Max 35 pers/visning. 60 min. Vid full skolklass sker annan utdelad uppgift för väntande personer alt visning av Naturum Getteröns ordinarie. Lärarhandledning och informationsmaterial ingår. pris: 500 kr period:


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Teckningsmuseet i Laholm, Nordens enda museum för teckningskonst, är inrymt i Laholms gamla brandstation som fått en modern och spännande tillbyggnad med ansiktet mot Lagan. Museet lyfter fram teckningen som konstart genom utställningar och pedagogisk verksamhet. Följ med på en guidad visning eller delta i en konstnärsledd workshop. Alla våra pedagogiska erbjudanden kan skräddarsys efter åldersgrupper, särskilda behov eller som Skapande Skola verksamhet. kontakt: Catharina Ohlsson, 0430-154 51, catharina.ohlsson@ teckningsmuseet.se webbplats:

www.teckningsmuseet.se Teckningsmuseet omfattas av Region Hallands reserabatt. besök: Hästtorget, Laholm

Teckna dansande lätt!

fakta period:

Vecka 37–46

plats: Teckningsmuseet

i Laholm Årskurs F–6 gruppstorlek: 25 elever. Gruppindelning sker med 5–10 elever åt gången i olika verkstäder. Övrigt att tänka på: Eventuellt förarbete i skolan beroende på era önskemål. Kontakta Teckningsmuseet för mer information. tidsåtgång: Min 2–3 timmar (halvdag), max 6 timmar (heldag) eller efter önskemål pris: Guidad visning 300 kr/klass Verkstad 300 kr/klass I kombination med Animera mera! (endast heldag) 3 000 kr/klass målgrupp:

I höst visar Teckningsmuseet teateroch dansteckningar av bland annat Brit Swedberg. I ett samarbete med Dansmuseet visar vi även teckningar av Isadora Duncan, en av den moderna dansens pionjärer. Förutom guidad visning erbjuder vi praktiska verkstäder där vi fokuserar på hur roligt det är att använda den egna kroppen till att uttrycka naturlig rörelse i dans och teckning. Detta kan bokas fristående eller sättas samman med Animera mera! Vi kan även tillgodose önskemål om ett mer omfattande och anpassat skolprojekt för t ex. Skapande Skolaverksamhet. medverkande: Museipedagog.

Brit Swedberg, Svansjön

Kontaktperson för frågor och bokning: Museipedagog

Catharina Ohlsson, 0430-154 51 catharina.ohlsson@ teckningsmuseet.se

67


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta

Animera mera!

period:

t o m vecka 50

plats: Teckningsmuseet

i Laholm Från F–gymnasiet gruppstorlek: 25 elever. Gruppindelning sker med 6–12 elever åt gången i verkstaden. De elever som inte är i verkstaden får en guidad visning av aktuell utställning alt konstvandringen Titta på statyn inkl tillhörande workshop. Övrigt att tänka på: Visst förarbete i skolan beroende på era önskemål. Kontakta Teckningsmuseet för mer information. tidsåtgång: Min 3 timmar (halvdag), max 6 timmar (heldag) eller efter önskemål pris: halvdag 1 500 kr/klass heldag 3 000 kr/klass målgrupp:

Vår animationspedagog Frida Talik undervisar i animation och arbetar tillsammans med eleverna med hela processen från idé till färdig film. I animationsverkstaden får eleverna göra manus, storyboard, skapa karaktärer och miljöer, animera och redigera. Genom animerad film arbetar man med många olika aspekter, inte minst språkutveckling. Workshopen syftar till att ge barn och unga ett rikare språk genom bildberättandet. Frida Talik är utbildad bildlärare vid Konstfacks Bildpedagogiska institu-

tion, samt har examen från Animation och Animerad film i Eksjö. Vi kan även tillgodose önskemål om ett mer omfattande och anpassat skolprojekt. medverkande: Museets animationspedagog Frida Talik. Även Kulturskolan i Laholm erbjuder animationsverkstäder. Var god kontakta respektive verksamhet för mer information om upplägg och kostnadsförslag.

Kontaktperson för frågor och bokning: Museipedagog

Catharina Ohlsson, 0430-154 51 catharina.ohlsson@ teckningsmuseet.se

Foto: Frida Talik

Mer konst i skolan!

fakta period:

t o m vecka 50

plats: Teckningsmuseet

i Laholm

Alla åldrar gruppstorlek: 25 elever. målgrupp:

Prova på möjligheten för eleverna att skapa tillsammans med en konstnär i ett längre eller kortare projekt. Vill ni arbeta med kollektiv teckning eller låta eleverna göra egna fanzines*? Kanske ni har ett tema som ni vill utveckla? Alla ämnen i skolan kan integreras med konst, inte minst so/matte/ no-ämnen. Vi kan skräddarsy kortare

Foto: Konst i Halland

68

eller längre samarbeten och vi hjälper gärna till med planeringen av ämnesintegrerade konstprojekt. Kontakta oss för ytterligare information. *) Fanzine är en förkortning av engelskans fan magazine och är en egen producerad tidskrift.

Kontaktperson för frågor och bokning: Museipedagog

Catharina Ohlsson, 0430-154 51 catharina.ohlsson@ teckningsmuseet.se


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Titta på statyn! Vi ger oss ut på promenad och tittar närmare på Laholms rika utbud av offentliga konstverk. I anslutning till konstvandringen finns också möjlighet att arbeta vidare med egna tolkningar i en efterföljande workshop.

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta t o m vecka 50 vid Teckningsmuseet i Laholm målgrupp: Alla åldrar gruppstorlek: Max 25 elever Övrigt att tänka på: Kläder efter väder tidsåtgång: Konstvandring 45 min, workshop 45 min pris: Konstvandring 300 kr/klass Workshop 300 kr/klass period:

plats: Samling

Kontaktperson för frågor och bokning: Museipedagog

Catharina Ohlsson, 0430-154 51 catharina.ohlsson@ teckningsmuseet.se

Foto: Hallands Konstmuseum, Bianca Maria Barmen, Färd

”I den kulturpedagogiska verksamheten ska Region Halland främja: Kulturpedagogik genom att: · ha en väl kommunicerad värdegrund och en pedagogisk profil där barn, unga och pedagogisk personal känner sig trygga · sträva efter kontinuerlig samverkan mellan skolans undervisning och kulturinstitutionernas utbud · hitta nya former för dialog och förmedla vår kunskap och professionalitet över generationsgränserna.” Hallands kulturplan 2010-2013

69


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Tjolöholms slott Tjolöholms Slott är en unik plats där

historien kommer oss mycket nära. Här finns inte bara det vackra och pampiga slottet utan även en arbetarby med kyrka och ekonomibyggnader välbevarade från förra sekelskiftet. Under de guidade visningarna av slottet ges en inblick i hur herrskap och tjänstefolk levde vid förra sekelskiftet. Visningen hjälper eleverna att visualisera historien samt ge en inblick i konst, arkitektur och kulturyttringar. kontakt: Magdalena Kasper, 0300-40 46 03 magdalena.kasper@tjoloholm.se webbplats:

www.tjoloholm.se Tjolöholms slott omfattas av Region Hallands reserabatt. besök: Tjolöholm, söder om Kungsbacka.

Foto: Thomas Carlén

Hobgoblin – Form och inredning på slottet

fakta period:

Hela året

plats: Tjolöholms

Slott högstadiet, gymnasiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever med lärare) tidsåtgång: 45 min pris: 750 kr målgrupp:

Tjolöholms Slott för tankarna till ett gammalt slott från 1500-talets England under Drottning Elisabeth I:s styre, men det är byggt för bara hundra år sedan. Vi finner en sagovärld med symboler och fabelfigurer

som sätter igång fantasin. Under en visning undersöker vi rummens olika ändamål, tittar på möbler och inredning och får veta mer om dess stilar.

Kontaktperson för frågor och bokning: Magdalena Kasper,

0300-40 46 03 magdalena.kasper@tjoloholm.se webbplats:

www.tjoloholm.se

Foto: Eva Stööp

70


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

Herrskap och tjänstefolk

www.regionhalland.se/kulturiskolan

fakta period:

Hela året

plats: Tjolöholms

Slott förskola, lågstadiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever med lärare) tidsåtgång: 45 min pris: 750 kr målgrupp:

Tjolöholms Slott byggdes som ett exklusivt lantställe till paret James Fredrik och Blanche Dickson. Familjen Dicksons förmögenhet stod i stark kontrast till tjänstefolkets löner. Till godset kom grevar och kungligheter som passades upp av betjänter, kammarjungfrur och hushållerskor.

På gården arbetade sadelmakare, kuskar och drängar. Under en visning på slottet tittar vi på skillnaderna mellan herrskap och tjänstefolk, från de pampiga herrskapsrummen till den enklare tjänstefolksavdelningen.

Kontaktperson för frågor och bokning: Magdalena Kasper,

0300-40 46 03 magdalena.kasper@tjoloholm.se webbplats:

www.tjoloholm.se

Foto: Thomas Carlén

I slottets salar och vrår – dramatiserad visning

fakta period:

Hela året

plats: Tjolöholms

Slott förskola, lågstadiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever med lärare) tidsåtgång: 45 min pris: 1 000 kr målgrupp:

Följ med Fru Dicksons kammarjungfru Ottilia på en rundvandring i slottets salar och vrår. Ottilia, som annars har fullt upp med en kammarjungfrus sysslor, passar på att ta emot gäster

då Frun åkt in till Göteborg. Hon berättar hur livet ter sig på ett slott vid sekelskiftet.

Kontaktperson för frågor och bokning: Magdalena Kasper,

0300-40 46 03 magdalena.kasper@tjoloholm.se webbplats:

www.tjoloholm.se

Foto: Thomas Carlén

71


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Tekniska innovationer på slottet

fakta period:

Hela året

plats: Tjolöholms

Slott mellanstadiet gruppstorlek: Max 30 personer (elever med lärare) tidsåtgång: 45 min pris: 750 kr målgrupp:

När Tjolöholm Slott stod färdigt 1904 var det ett hypermodernt hus! Då var elektriskt ljus från eget ångdrivet kraftverk verkligen inte något som fanns i var mans hem. I slottets luxuösa badrum fanns rundspolande duschar och nedsänkta badkar. För att rengöra slottets exklusiva mattor köptes en dammsugare som vägde ett ton. Under lektionen får eleverna en inblick i de moderniteter som fanns vid förra sekelskiftet. Vi diskuterar vad som är modernt idag och hur det skiljer sig från förr.

Kontaktperson för frågor och bokning: Magdalena Kasper,

0300-40 46 03 magdalena.kasper@tjoloholm.se webbplats:

www.tjoloholm.se

Foto: Tjolöholms slott

Alice i Underlandet Big Wind Dans, musik, sång och ett galet teparty Fall med till ett land av under Ett land där tiden kan gå baklänges Ett land där sagorna tror på barnen Ett land där till och med blommorna kan tala Förundras av Underlandet. Den historia Lewis Carroll berättade under en roddtur en varm sommardag 1862 på Themsen innehöll så mycket fantasi och existentiella kullerbyttor att det räckte ända in i vår tid. Han skapade en oväntad blandning med nonsens och barnets syn på de vuxnas märkliga värld som viktigaste ingredienser. Dessutom gav han oss nutidsmänniskor ett galleri av starka symboler och oförglömliga figurer som: Hattmakaren, Den vita kaninen, Hjärter Dam, Sovmusen, Ödlan Bill, Larven och Solkatten. Och Alice själv! Efter Urdjur, Luften är fri och Askungen lägger Big Wind nu denna helt

m teater

T

i

Vecka 37 och 38 6–12 år publik: 150 personer speltid: 120 min inkl paus period:

målgrupp:

dans

nya danskaramell i påsen. Fem artister som ger kropp åt figurerna, rörelse åt fantasin. Grann musik ger klang åt lekfullheten. medverkande: iscensättning Stina Hedberg, scenografi/kostym Per Agelii, musik Erik Dahl, textbearbetning/översättning Ola Karlberg, koreografiassistent Bronja Novak Lindblad ljus Beate Persdotter Löken. I rollerna Lina Persson, Johanna Ehn,Torbjörn Stenberg, Erik Dahl, Ola Karlberg + 4 musiker.

Foto:Line Ikse Bergman

72

fakta

musik

d

Antal föreställningar per dag:

11 250 kr kontakt: Musik i Halland, Susanne Jedhagen Pris:

artistens/gruppens webbplats:

www.bigwind.se OBS! Föreställningen spelas på Tjolöholms Slott.

1–2


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Världsarvet Grimeton Radiostationen Grimeton är så unik att Unesco 2004 skrev in den på listan över världens ”omistliga objekt”. Radiostationen byggdes på 1920-talet för att sända trådlösa radiosignaler över Atlanten.

På Världsarvet Grimeton, Hallands enda världsarv, kan eleverna lära sig mer om världsarv och teknik men även hur utvecklingen har sett ut inom kommunikation och hur det har påverkat det samhälle de lever i idag! kontakt: Gösta Öborn, 070-688 93 41, gosta.oborn@grimeton.org webbplats:

www.grimeton.org Världsarvet Grimeton omfattas av Region Hallands reserabatt. besök: Grimeton (öster om Varberg)

Alex labb – Fixa, trixa, meka och leka

fakta period:

Året runt

plats: Världsarvet

Grimeton Alla åldrar – aktiviteten anpassas efter ålder och förkunskaper. Dock lämpar sig programmet bäst för en skolklass där alla har ungefär samma förkunskaper. gruppstorlek: Max 30 elever Övrigt att tänka på: En del av programmet kan innebära utomhusvistelse. Information om förberedelser inför besöket ges i samband med planering av programmets upplägg. tidsåtgång: ca 2,5 tim pris: 80 kr/elev inkl moms (minimikostnad 1 120 kr) målgrupp:

Uppfinnaren Ernst Alexanderson är mannen bakom den teknik som finns på Radiostationen Grimeton och som är anledningen till att anläggningen är ett världsarv. Ernst kombinerade hand med huvud och fick under sina levnadsår 345 olika patent. Inspirerade av hans arbete har Alex labb med teknikövningar i olika teman skapats. Vissa med nära koppling till radiostationen som ”Magnetism”, ”Elektricitet”, ”Tele-

grafi” och ”Radiovågor”. Andra teman är ”Hävstången” och ”Sol”. Programmet är ofta ämnesövergripande. Det anpassas efter elevernas ålder och förutsättningar samt även efter väderlek och årstid. I programmet ingår ett besök i sändarsalen varifrån Sveriges första trådlösa meddelande sändes. medverkande: Gösta Öborn.

Kontaktperson för Frågor som rör programinnehål: Gösta Öborn

0706-88 93 41 gosta.oborn@grimeton.org Kontaktperson för bokning av program: Världsarvet Grimeton

0340-67 41 90 info@grimeton.org webbplats:

www.grimeton.org

Foto: Benny Johansson, World Heritage Grimeton

73


konst och kulturarv – utställningar, visningar och pedagogiska program

fakta

Kom-Runt Människorna har i alla tider haft behov av att kunna kommunicera med varandra, däremot har tillvägagångssättet varierat. I Kom-Runt, som är en lekfull kommunikationsbana, får eleverna tillfälle att prova på några av de olika sätten. Banan är uppdelad i stationer med olika innehåll som planeras utifrån

www.regionhalland.se/kulturiskolan

April–oktober Grimeton målgrupp: Alla åldrar – aktiviteten anpassas efter ålder och förkunskaper. Programmet lämpar sig även för större grupper med blandade åldrar. gruppstorlek: Max 60 elever Övrigt att tänka på: En del av programmet innebär utomhusvistelse vilket kräver kläder efter väder. Programmet är enklare att genomföra om eleverna är bekanta med kommunikationshistoria t ex morsekoden, semaforering och idén med bokstavering. tidsåtgång: ca 2,5 tim pris: 80 kr/elev inkl moms (minimikostnad 1 120 kr) period:

plats: Världsarvet

ålder, antal elever och gruppens förkunskaper. Varje station bemannas av minst två elever som turas om att ”sända” och ”ta emot” ett meddelande. En beskrivning av de olika stationerna som Kom-Runt kan bestå av finns på världsarvets hemsida. medverkande: Gösta Öborn.

Kontaktperson för Frågor som rör programinnehål: Gösta Öborn

0706-88 93 41 gosta.oborn@grimeton.org Kontaktperson för bokning av program: Världsarvet Grimeton

0340-67 41 90, info@grimeton.org webbplats:

www.grimeton.org

Foto: Gösta Öborn, World Heritage Grimeton

fakta

Världsarvsskogen Intill världsarvet ligger Världsarvsskogen med teknikstationer som fått namn efter världsarv. Här får eleverna praktiskt öva olika tekniker som associerar till de olika världsarven. Aktiviteten överbryggar ämnesgränserna och flora och fauna är en naturlig del av programmet. Exempelvis får eleverna i Birka prova förhistoriska tekniker som att koka

April–oktober Grimeton målgrupp: 5–12 år. gruppstorlek: Max 30 elever Övrigt att tänka på: Aktiviteten introduceras till minst en medföljande lärare innan besöket görs. Programmet genomförs utomhus i skogsmiljö vilket kräver oömma kläder efter väderlek. Eleverna kan lättare associera övningarna till världsarv om de redan i skolan fått gå igenom världsarven som finns i Sverige. tidsåtgång: ca 2,5 tim pris: 80 kr/elev inkl moms (minimikostnad 1 120 kr) period:

plats: Världsarvet

ägg i mossa, i Karlskrona träna på knopslagning och att lyfta tunga saker med hjälp av block och taljor, i Tanum lär de sig mer om hällristningar och i Laponia tränar de lassokastning. En mer utförlig beskrivning av programmet och vad de övriga stationerna erbjuder finns på världsarvets hemsida. medverkande: Gösta Öborn.

Kontaktperson för Frågor som rör programinnehål: Gösta Öborn

0706-88 93 41 gosta.oborn@grimeton.org Kontaktperson för bokning av program: Världsarvet Grimeton

0340-67 41 90 info@grimeton.org webbplats:

www.grimeton.org

Foto: Stenåsa förskola, Varberg

74


Bibliotek och film

75


bibliotek och film

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Regionbibliotek Halland Regionbibliotek Halland har en samordnande funktion och kan bistå med kontakter och råd samt arrangera kompetensutveckling inom området litteraturförmedling och bibliotek, för bibliotekspersonal och för skolpersonal. Vi samarbetar ofta i olika projekt, varav en del riktar sig till skolan.

Skön- och facklitteratur, i tryckt och digital form, ingår som en viktig del i alla skolämnen. I ”Skapande skola” ses litteratur som en konstform, som passar väl in i arbetet med att stödja skolans mål. Biblioteken kan stödja ett skapande arbete med litteratur. Kontakta ditt närmaste bibliotek

för mer information om vad de kan erbjuda. kontakt: Maria Ehde Andersson,

Utvecklare bibliotek, med inriktning mot barn och unga 035-17 98 63 070-266 71 56 maria.ehde-andersson@regionhalland.se www.regionhalland.se/regionbibliotek

Foto: Magnus Andersson

Folkbibliotek

Skol- och gymnasiebibliotek

Folkbiblioteken i Halland erbjuder eller förmedlar kulturaktiviteter och arbetar med litteratur, medier och informationssökning. Exempel på vad folkbiblioteken efter överenskommelse kan erbjuda skolan: Biblioteksbesök, författarbesök, olika projekt, skapande skola, bokprat/boksamtal, digitalt berättande, informationssökning. På bibliotekens ”äppelhyllor” finns material anpassat för barn och unga med olika funktionshinder, speciellt för de som har läs- och skrivsvårigheter. Anpassade medier finns också tillgängliga digitalt. Kontakta ditt närmaste bibliotek för mer information.

Skolbiblioteken i Halland arbetar med litteratur och medier, informationssökning och källkritik. En del skolor har egna skolbibliotek och skolbibliotekarier, en del skolor har avtal med folkbiblioteken i närområdet. Skolan är ansvarig för att alla elever har tillgång till skolbibliotek. Skolbibliotekens uppgift är bland annat att utbilda och stödja personal och elever i informationskompetens. Exempel på verksamhet där skolbiblioteken kan vara en resurs inom skapande skola: Biblioteksbesök, författarbesök, olika projekt, bokprat, boksamtal, digitalt berättande, informationssökning. Kontakta ditt skolbibliotek för mer information.

Foto: Magnus Andersson

76


bibliotek och film

www.regionhalland.se/kulturiskolan

Film i Halland Film i Halland är ett regionalt resurscentrum för film som arbetar för att stärka ungas filmskapande, etablera filmen som en del i det lokala och regionala kulturlivet och för att skapa en halländsk filmprofil. Film i Halland vill skapa förutsättningar för regional filmproduktion och öka intresset för film i Halland. Film i Hallands arbete präglas av processtänkande och av främjandeåtgärder genom att skapa mötesplatser, idécentra, kulturmöten och nätverk, samt stimulera projekt, utveckling, produktion, initiativ, visningsverksamhet – särskilt för barn och unga.

kontakt: Birgitta Olsson 0300-83 47 68, 0706-37 08 89 Birgitta.E.Olsson@regionhalland.se www.regionhalland.se/filmihalland

Foto: Magnus Andersson

Film i hela skolan! Film i Halland är ett regionalt resurscentrum för film och har stor erfarenhet av utvecklingsprojekt och strategier kring mediapedagogik, skolbio och IKT. Film i Halland ingår i internationella nätverk för mediapedagogik och unga filmare och förmedlar gärna erfarenhet och kontakt. kontakt: Birgitta Olsson 0300-83 47 68, 0706-37 08 89 Birgitta.E.Olsson@regionhalland.se

Katrinebergs folkhögskola Katrinebergs folkhögskola anordnar olika kurser. Allt från kameror, ljus eller redigering men också teoretiska i t.ex. filmanalys, manusskrivande och utveckling. Kurserna kan vara korta (fred–lörd) eller längre kurser i anslutning till lov. Kom med önskemål! kontakt: Thomas Möller, 0706-23 17 93

thomas.moller@regionhalland.se

Skolbio Skolbioverksamhet finns i samtliga halländska kommuner. kontakta din kommuns filmombud för mer information:

Laholm: Johan Hjert 0430-151 53 johan.hjert@laholm.se Hylte: Lena Carlberg Nielsen 0345-181 25 lena.carlberg-nielsen@hylte.se Halmstad: Karin Fält 035-1371 77 karin.falt@halmstad.se Falkenberg: Anders Carlsson 0346-88 65 66 anders.carlsson@falkenberg.se Varberg: Fredrik Höper 0340-88 036 fredrik.hoper@kommunen.varberg.se

Nationella resurser Genom verksamheten Film i skolan stödjer Filminstitutet filmpedagogiskt arbete i skolor och kommuner över hela landet. Syftet med arbetet är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder. För att utveckla det filmpedagogiska arbetet i skolor och kommuner erbjuder Filminstitutet ett ekonomiskt stöd som främst är riktat till kommuner. Stöd ges både för att initiera och till att vidareutveckla olika filmpedagogiska satsningar. mer information: www.sfi.se/filmiskolan www.filmcentrum.se

Kungsbacka: Caroline Wingolf 0300-83 41 89 caroline.wingolf@kungsbacka.se

77


78


79


80


Region Halland ska skapa möjligheter för kulturen i skolan att vara ett kraftfullt instrument i barns och ungas utveckling och lärande. Kulturen kan därmed medverka i förverkligandet av skolans läroplaner. Hallands kulturplan 2011-2013 – program för utveckling av kulturen i Halland

Omslagsfoto: Charlotta Sandelin/Länsmuseet Varberg


Kultur i skolan – Hösten 2011

regionalt kulturutbud för barn och unga

Produktion: Region Halland, M&CO Reklambyrå. Tryckeri: Trydells, april 2011

Box 517, 301 80 Halmstad • regionen@regionhalland.se • www.regionhalland.se

Kultur i skolan – Hösten 2011 regionalt kulturutbud för barn och unga

Kultur i skolan  
Kultur i skolan  

Riksteatern, halland

Advertisement