Arkitektens ord Brf Kanalpromenaden

Page 1

BRF KANALPROMENADEN En fantastisk tomt på ett fantastiskt läge är drömmen för varje arkitekt. Vi är väldigt nöjda med vårt resultat och husen kommer inte bara att ge många fina bostäder till de som flyttar in – vi tror också att kvarteret bli en viktig del i den nya stadsdelen som platsen utgör.


KVARTERET Tengbom fick 2017 förtroendet att utveckla bostäderna i kvarteret Abborren tillsammans med Riksbyggen.   Kvarteret ligger mitt emot slottet med den nya Citadellskajen som förplats. Ett innerstadsläge nära centralstationen med allt som staden erbjuder på nära håll. Här finns förutsättningar för unika boendekvaliteter med panoramautsikt mot staden, slottet och kanalpromenaden.   Vi har haft som mål att skapa Malmös mest attraktiva bostads­ kvarter på ett av de finaste lägena, med modern arkitektur som samsas med den intilliggande stenstaden. Vi har ritat ljusa byggnads­ volymer i tegel med fina lätta detaljer i trä, stål och plåt som ger spännande kontrast. BRF KANALPROMENADEN – VÄSTRA ÄLVGATAN Byggnaden vänder sig mot varvskanalen vid Västra Älvgatan med ett västerläge mot den lummiga innergården. Samtliga lägenheter är utformade för att ta tillvara de kvalitéer läget ger, som utsikt eller balkong i kvällssol.   Mot kanalen är byggnaden uppförd i ett ljust tegel i varma kulörer. Många lägenheter har burspråk som vinklar sig mot söder.


Burspråken är klädda med en varmt rödbrun plåt som kan föra tankarna till hamnarkitektur och fartygsindustri. Grafitgrå räcken omger balkongerna. Uteplatserna mot kajpromenaden är upphöjda och har kärl i corténstål för växtlighet.   Penthouselägenheterna är snedställda mot utsikten, vilket skapar stora takterrasser och en spännande arkitektur. Penthouselägen­ heterna har skyddande glasräcken.   Trapphusen är ljusa och genomgående. Mot gården är fasaden i vit betong med inslag av klättrande växtlighet. BRF KANALPROMENADEN - GÅRDSHUSET På gården ligger ett mindre gårdshus om 3 våningar med en indragen fjärde penthousevåning.   Huset har fasader utförda i sinuskorrigerad silverfärgad plåt med inslag av naturfärgat trä. Rikligt med klättrande växter gör fasaden levande och varierad över årstiderna.   Lägenheterna i gårdshuset är effektiva med stora södervända balkonger eller uteplatser. Utsikten är riktad mot kanalen och slottet i söder via kvartersöppningen. Penthouselägenheterna har stora tak­ terrasser och detaljer i form av ribbkonstruktioner i stål och trä som ger ett spännande skuggspel. GÅRDEN Bostadshusen omgärdar en gård som kommer få frodig grönska i olika skikt. På gården finns cykelparkering och gott om möjlighet till gemensam vistelse med bland annat en pergola och gemensam grillplats. I mitten av gården anläggs en gräsyta omgärdad av lummiga sittplatser av olika storlek och karaktär. De bostäder som ligger i markplan får egna uteplatser avgränsade med lägre planteringar mot den gemensamma gården. SAMMANFATTNING En fantastisk tomt på ett fantastiskt läge är drömmen för varje arkitekt. Vi är nöjda och glada över resultatet. Husen kommer att ge fina bostäder till de som flyttar in och dessutom blir kvarteret en viktig del i den nya stadsdelen.


Från vänster: Emil Jörwall, Branislav Kuzmanovic, Selime Osman,Jonas Torle, Mohammed Al-Ameri Från vänster: Cecilia Parin, Ulrika Lundquist, Alex Tucker

TEAMET Vi på Tengbom i Malmö och Helsingborg som i huvudsak arbetat med projektet är: Jonas Torle, Emil Jörwall, Branislav Kuzmanovic, Ulrika Lundquist och Cecilia Parin.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.