Arkitektens orf Brf Skeppskajen

Page 1

BRF SKEPPSKAJEN En fantastisk tomt på ett fantastiskt läge är drömmen för varje arkitekt. Vi är väldigt nöjda med vårt resultat och husen kommer inte bara att ge många fina bostäder till de som flyttar in – vi tror också att kvarteret bli en viktig del i den nya stadsdelen som platsen utgör.


KVARTERET Tengbom fick 2017 förtroendet att utveckla bostäderna i kvarteret Abborren tillsammans med Riksbyggen.   Kvarteret ligger mitt emot slottet med den nya Citadellskajen som förplats. Ett innerstadsläge nära centralstationen med allt som staden erbjuder på nära håll. Här finns förutsättningar för unika boendekvaliteter med panoramautsikt mot staden, slottet, Öresund och kanalpromenaden.   Vi har haft som mål att skapa Malmös mest attraktiva bostadskvarter på ett av de finaste lägena, med modern arkitektur som samsas med den intilliggande stenstaden. Vi har ritat ljusa byggnadsvolymer i tegel med fina lätta detaljer i trä, stål och plåt som ger spännande kontrast. En hållbar arkitektur i material som åldras vackert. BRF SKEPPSKAJEN Byggnaden i sju våningar med en indragen takvåning har ett unikt läge i hörnet mellan den nya Skeppsbyggaregatan och Citadellskajen. Detta gör att lägenheterna i huset får fantastiska utsiktsmöjligheter mot Öresund i väster samt slottet i söder. Huset landar också väldigt fint på kajpromenaden som blir husets förgårdsmark.   Byggnaden är utförd med en tydlig sockel i två våningar utförd i mörkt tegel. På entréplan är sockelvåningen extra omsorgsfullt utformad med


tegelmurar och växtlighet som avgränsar dom privata uteplatserna och berikar gatumiljön. Fasaderna högre upp i huset är utförda i ljust tegel och gårdsfasaderna är helt vita med mycket grönska på spaljé.   Den indragna penthouse-våningen högst upp i huset har stora takterrasser och är utformad med en lättare arkitektur i naturträ och plåt. Dom stora fönsterpartierna på penthousevåningen skuggas av ribbkonstruktioner i stål och trä som också ger ett spännande skuggspel.   Mot Skeppsbyggaregatan är dom stora balkongerna delvis indragna. Detta gör balkongerna både skyddade och privata samt ger solavskärmning till dom stora fönsterpartierna in mot lägenheten. Räckena till balkongerna är utförda i blästrat glas vilket släpper in ljuset men stänger ute en del av stadens ljud och vind.   Entréerna och trapphusen är viktiga i den totala upplevelsen av boendet. I Brf Skeppskajen är dom därför ljusa, rymliga och har en praktisk genomgång rakt igenom huset ut till den gröna gården.   Lägenheterna i Brf Skeppskajen är generellt rymliga och generöst planerade. Detta för att motsvara höga krav på bostaden och boendet. Planlösningarna i lägenheterna är utformade för att maximalt utnyttja ljuset och utsikten. De större lägenheterna har en planlösning som gör att man kan gå runt i lägenheten vilket också ger boendekvaliteter.   I bottenvåningens hörn finns en lokal som kommer att inrymma en restaurang eller ett café med tillhörande uteservering på kajen. Restaurangen ger både huset och kajmiljön lite extra liv och rörelse och blir ytterligare en fin mötesplats i kvarteret. GÅRDEN Bostadshusen omgärdar en gård som kommer få frodig grönska i olika skikt. På gården finns cykelparkering och gott om möjlighet till gemensam vistelse med bland annat en pergola och gemensam grillplats. I mitten av gården anläggs en gräsyta omgärdad av lummiga sittplatser av olika storlek och karaktär. De bostäder som ligger i markplan får egna uteplatser avgränsade med lägre planteringar mot den gemensamma gården. En sandlekplats finns för de minsta. SAMMANFATTNING En fantastisk tomt på ett fantastiskt läge är drömmen för varje ­arkitekt. Vi är nöjda och glada över resultatet. Husen kommer att ge fina b ­ ostäder till de som flyttar in och dessutom blir kvarteret en viktig del i den nya stadsdelen.


Från vänster: Emil ­Jörwall, Branislav Kuzmanovic, Selime Osman,Jonas Torle, Mohammed Al-Ameri Från vänster: Cecilia Parin, Ulrika Lundquist, Alex Tucker

TEAMET Vi på Tengbom i Malmö och Helsingborg som i huvudsak arbetat med projektet är: Jonas Torle, Emil Jörwall, Branislav Kuzmanovic, Ulrika Lundquist och Cecilia Parin.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.