Kampboekje 2021

Page 1

KAMP 2021 Bièvre


VOORWOORD Beste leden, beste ouders Ook dit jaar hebben we een tijd met een enigszins bang maar hoopvol hart moeten afwachten of we al dan niet op kamp mochten. Maar al lezend beseft u nu allicht, dat u dit boekje niet zou ontvangen hebben, mochten we niet op kamp gaan. Het wachten en onze gezamenlijke inspanningen hebben dus zeker en vast geloond. Het aftellen naar een mooie periode van samenzijn, plezier en zorgeloos jong zijn kan zo weer beginnen. Zoals elk jaar strijken we neer op een idyllische locatie bij onze zuiderburen, die ons immer aanspreekt door haar landelijke eenvoud en ons zo terugbrengt tot de essentie van het Scoutszijn. Dit jaar bevindt deze plek zich in Bièvre, nabij Vresse-sur-Semois. In deze inleiding geven we u ook al graag wat praktische informatie mee. Het adres van onze gastheer, waarop we ook dit jaar graag briefjes, tekeningen, betalingsaanmaningen of andere leutigheden ontvangen, is:

Scouts Blauberg T.a.v. (Voornaam + Naam) TAK Rue du Pont 19 5555 Bièvre De prijzen voor het kamp zijn ook dit jaar dezelfde gebleven, we lijsten ze kort nog voor u op:

Kapoenen: € 60 Welpen: € 80 Jongverkenners: € 100 Verkenners: € 100 Gezinnen met meerdere leden krijgen wel een korting. Zo krijgt elk tweede lid van eenzelfde gezin dat meegaat op kamp € 15 korting en elk derde lid krijgt € 25 euro korting. Bovendien bieden we dit jaar ook een speciale formule aan, ‘fonds op maat’ genaamd, waarover u achteraan dit boekje meer kan lezen. Bij het afgeven van de valiezen kan u cash of via bancontact betalen. Op de volgende pagina’s vindt u een kleine doch informatieve beschrijving van het kamp, een lijstje met wat iedereen zeker moet meenemen en verder nog wat informatie over de maatregelen die we treffen in verband met corona. Tot slot wensen we iedereen veel plezier met het doornemen van dit boekje. Hopelijk is iedereen al even enthousiast om op kamp te vertrekken als wij. Als dat nog niet het geval moest zijn, zijn we er van overtuigd dat dat gevoel ieder van ons te beurt zal vallen bij ons heugelijk weerzien op 19 of 21 juli. Op kamp met uitzicht op weer onbekommerd Scout mogen zijn? ’t Zal wel zijn! Ne stevige linker en tot binnenkort! De leidingsploeg


MAATREGELEN

1. Bubbels Enkele weken geleden vroegen wij jullie een google formulier in te vullen zodat wij een idee kregen over het aantal leden dat mee wou gaan op kamp. We hebben hier massaal reactie op gekregen, waarvoor dank. Het is voor ons dit jaar belangrijk om te weten hoeveel leden elke tak zal tellen, omdat we onze groep moeten opdelen in bubbels van maximum 100 personen (exclusief begeleiding). Voorlopig zijn er net geen 100 inschrijvingen, wat zou betekenen dat we gewoon in één bubbel op kamp kunnen gaan, een ideale situatie als het ware. Als er echter bij het inladen van de valiezen blijkt dat er toch meer dan 100 leden wensen mee te gaan, zijn we alsnog genoodzaakt om met twee bubbels te werken. Hieronder ziet u de eventuele indeling van de twee bubbels:

In deze bubbels zijn de begeleiders wel bijgeteld, zodat het duidelijk is wie in welke bubbel zit. Theoretisch gezien telt de leiding echter niet mee in de aantallen van de bubbels. Als u de leden optelt in deze twee bubbels ziet u dat we aan 105 leden komen, net boven de 100 dus. Deze bubbels zullen op kamp onderling geen contact met elkaar kunnen maken. Binnen de bubbels verloopt het kamp zo goed als normaal, afgezien van het feit dat we iets meer aandacht aan persoonlijke hygiëne zullen besteden (handen wassen e.d.). Ook de leidingstenten zullen dan opgedeeld worden in twee zones.

2. Bagage Jullie bagage mag zoals gewoonlijk mee met de containers van de gemeente naar het kampterrein vervoerd worden. Jullie mogen op dinsdag 13 juli jullie spullen komen afzetten aan onze lokalen. Om te vermijden dat er te veel mensen tegelijk op dezelfde plek aanwezig zijn, krijgt elke tak een ander uur toegewezen:

Kapoenen: 18u-18u30 Welpen: 18u45-19u15 Jongverkenners: 19u30-20u Verkenners: 20u15-20u45 Als er leden uit verschillende takken in eenzelfde gezin zitten, mag je het uur van de tak kiezen dat het best voor je past. Verder willen we iedereen vriendelijk verzoeken een mondmasker op te zetten, afstand te bewaren op ons terrein en met niet meer personen dan noodzakelijk te komen. Jullie hoeven de valiezen niet te ontsmetten, ze staan voldoende lang apart in een tent.


3. Vertrek en terugreis De kampdata voor elke tak zijn:

Kapoenen: 21-25 juli Welpen: 19-25 juli Jongverkenners: 19-29 juli Verkenners: 19-29 juli Iedereen reist dit jaar met de trein van het station van Aarschot naar het station van Graide. Momenteel is de NMBS de vertrekuren nog aan het inplannen in hun schema dus jammer genoeg kunnen we hier nog niet meer informatie over geven. Wel kunnen we vermelden dat de vertrekuren per tak verschillend zullen zijn, en dat iedereen voor de middag vertrekt. Zodra we de exacte uren kennen, delen we deze mee op onze site (www.scoutsblauberg.be), op onze facebookpagina en tijdens het inladen van de valiezen. Als u via deze kanalen niet aan de benodigde informatie geraakt mag u ons ten vroegste drie dagen voor vertrek bellen op 0497/87 60 54, 0474/03 77 34, 0491/29 32 10. De jongverkenners en verkenners reizen ook terug met de trein naar het station van Aarschot. De aankomsturen zullen op dezelfde manier doorgegeven worden als de vertrekuren. De kapoenen en de welpen mogen op 25 juli opgehaald worden op ons kampterrein tussen 11u en 12u. In de nabije omgeving van het kampterrein zullen pijlen geplaatst worden waar Scouts Blauberg opstaat. Achteraan dit boekje staat nog een wegbeschrijving naar het kampterrein. Het adres van ons terrein is:

Rue de la Violette 5555 Bièvre Volg op het terrein de instructies van de leiding zo goed mogelijk op. We willen jullie alvast vriendelijk vragen om niet op het terrein rond te lopen als jullie aankomen.

4. Wie mag mee? Uiteraard mag iedereen die wilt mee op kamp, al zijn er dit jaar enkele belangrijke bijkomende voorwaarden. Als je ziek bent, of ziek was drie dagen voor vertrek dan mag je niet mee op kamp. Dit geld zowel voor leden als leiding en we willen er op aandringen deze regel te respecteren. We zullen geen temperaturen opmeten aan het station van Aarschot, dus gelieve dit wel nog te doen alvorens jullie thuis vertrekken. Als een lid tot de risicogroep behoort, vragen we jullie om dit duidelijk door te geven aan ons. Als je niet zeker bent of je kind tot een risicogroep behoort en mee mag op kamp gelieve dan eerst een huisarts te contacteren. Wat er gebeurt als er iemand ziek wordt tijdens het kamp, kan u uitgebreid in een ander deel van dit boekje lezen.


INFOAVOND In een normale situatie gaan wij bij iedereen op kampbezoek, om extra uitleg te geven bij onze kampplanning en ook gewoon voor de gezelligheid. Dit jaar kiezen we echter voor een alternatief. Naast dit boekje willen we een extra infomoment inlassen voor al wie nog vragen zou hebben. Dit infomoment gaat door aan de tent van ons Kermiscafé achter de parochiezaal van Blauberg, op vrijdag 2 juli. Iedereen kan langskomen tussen onderstaande uren, afhankelijk van de tak: Kapoenen en Welpen: 19u-20u JVK’s en VK’s: 20u-21u Mocht dit moment voor u niet passen en heeft u alsnog prangende vragen kan u steeds contact opnemen met de takleider van uw kind of een mailtje sturen naar hoofdleiding@scoutsblauberg.be.


WAT BIJ ZIEKTE OP KAMP? Als iemand op kamp ziek wordt, zal hij of zij getest worden op Covid-19, na het advies van een arts. Afhankelijk van het resultaat zijn er twee mogelijke scenario’s: -

Indien deze test negatief is, kan de persoon in kwestie op het terrein blijven na een koorts- of symptoomvrije periode van 24u.

-

Indien deze test positief is, moet de zieke en de volledige bubbel naar huis. Voor onze leden verwachten we dus dat er minstens één iemand het hele kamp beschikbaar is om zijn/haar kind of familielid te komen ophalen in geval van ziekte.

Uiteraard hopen we dat iedereen gezond blijf

Ziekte? Ziek, geen covid

Misschien covid?

Positief getest

Lid en bubbel naar huis

Negatief getest

Persoon mag Lid naar huis, blijven, bubbel blijft bubbel ook

Persoon mag blijven


FONDS OP MAAT Wij zijn ons er van bewust dat het voor sommige ouders niet evident is om financieel rond te komen en om daar bovenop ook nog het kampgeld van hun kinderen te betalen. Daarom werken we sinds vorig jaar in samenwerking met Scouts & Gidsen Vlaanderen met ‘fonds op maat’. Met behulp van dit fonds, moet elke ouder slechts één derde van de oorspronkelijke kampprijs betalen. Dat levert dan volgende prijzen:

Kapoenen: € 20 Welpen: € 26 Jongverkenners: €33 Verkenners: € 33 Dit fonds is van toepassing op elk gezin dat het om welke redenen dan ook moeilijk heeft om rond te komen. Ook gezinnen met verminderde inkomens wegens het coronavirus kunnen in principe beroep doen op dit fonds. Hoe gaat de aanvraag voor dit fonds in zijn werk? Zeer eenvoudig: stuur ons gewoon een mailtje naar hoofdleiding@scoutsblauberg.be met uw naam, de naam van uw kinderen en de tak waarin ze zitten en vermeld dat u beroep wilt doen op ‘fonds op maat’. Daarna handelen wij uw aanvraag in alle discretie af. We verwittigen u als alles in orde is, waarop u het resterende bedrag op ons rekeningnummer BE29 7360 2358 0764 mag storten. We beseffen dat geld niet altijd even gemakkelijk is om over te praten, daarom verzekeren we iedereen die beroep wilt doen op ‘fonds op maat’ dat we elke aanvraag uiterst discreet zullen behandelen. De enige personen die zicht hebben op deze aanvragen zijn de hoofdleiders van onze groep. Als u nog bijkomende vragen hebt over ‘fonds op maat’ mag u ons ook altijd een mailtje sturen. Wij helpen iedereen graag verder.


KAPOENEN Hoi kapoenen, Het jaar loopt op zen einde, het bouwverlof komt in zicht en het kamp staat voor de deur. Op 21 juli vertrekken we naar het pittoreske Bièvre met onze pipohut, kranen en bouwmaterialen. Daar zetten we onze werfkeet als uitvalsbasis voor onze vijfdaagse verbouwingen. Deze periode kan je vergelijken met een lange zaterdag, alleen doen we nog leukere dingen zoals elke avond ons eigen kampvuur maken, zelf pizza maken, spelletjes spelen, verstoptechnieken… Dit avontuur wordt jullie aangeboden voor een voordelige prijs van slechts €60, inclusief jullie fantastische leiding. Als jouw mama, papa, oma, opa, tante, nonkel, liefje, hond, kat, computer… jou een brief willen sturen, kan dat uiteraard! Dit is het adres:

Scouts Blauberg t.a.v. (voornaam + naam) KAPOEN Rue du Pont 19 5555 Bièvre

We verwachten jullie op dinsdag 13 juli aan de scoutslokalen tussen 18u en 18u30 om de valiezen binnen te brengen zodat we de bouwaanhangwagen niet overladen. Indien dit een probleem is, gelieve dat op voorhand even aan iemand van de kapoenenleiding te melden zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. We vertrekken op woensdag 21 juli en verwachten jullie aan het station van Aarschot. Het vertrekuur volgt later. Op zondag 25 juli tussen 11u en 12u mag je je bouwvakker/bouwvrouw komen halen op het kampterrein zelf. Achteraan dit boekje staat een plannetje zodat jullie weten hoe op het terrein te geraken. Achter de informatie van de welpen, vinden jullie een checklist van wat jullie moeten meenemen en wat zeker niet. Gebruik deze lijst zeker bij het inladen van jullie gereedschapskoffer / bouwkoffer. Zorg dat jullie naam overal in staat geschreven, zodat jullie alles terug mee naar huis kunnen nemen. Zorg ook dat jullie bouwvergunning (lees: paspoort) in orde is! Indien je vragen hebt, aarzel niet om de leiding te contacteren, of om naar ons infomoment te komen (zie vooraan boekje voor meer info). Ne stevige linker en hopelijk tot dan! De kapoenenleiding

Lennart Aerts (Ets) Diestsebaan 75 2230 Herselt 0497/ 87 60 54

Jonathan Philips Vorstheide 20 D 2230 Herselt 0491/29 32 10

Emiel Tuyteleers (Jaak) Huisakkers 10 2230 Herselt 0468 / 23 42 45

Jef Vermeiren Senatorlaan 40 3201 Langdorp 0468 / 19 11 83


WELPEN

Aller beste welpjes Eindelijk is het weer zover, na een grote lockdown mogen we eindelijk weer op kamp. Hoewel we nog niet helemaal vrij zijn in wat we willen en mogen doen, zijn er wel versoepelingen tegenover vorig kamp. Het zullen weer 7 dagen vol met plezier worden, we hopen dan ook dat jullie er zeer veel zin in hebben, want wij zien er alvast wel zeer hard naar uit. Wij verwachten jullie maandag 19 juli in het station van Aarschot. De uren volgen later nog. De inschrijving voor dit luxe-kamp is 80 euro voor een week vol plezier en gevuld met heerlijke gerechten speciaal gemaakt met liefde door onze geweldige fouriers. We kijken er naar uit en tot dan!

Indien jullie mama, papa, oma, opa, kat, hond, konijn, vrienden of liefje een briefje willen opsturen, kan dit naar volgens adres: Scouts Blauberg t.a.v. (voornaam + naam) WELP Rue du Pont 19 5555 Bièvre Praktisch geregel: de valiezen worden verwacht tussen 18u45 en 19u15 aan de scoutslokalen op 13 juli. Bekijk bij het inpakken zeker ook de checklist zodat jullie niks vergeten. Op 25 juli mogen de ouders hun vermoeide, maar voldane welpen komen ophalen op het kampterrein, tussen 11u en 12u.

Jullie leiding staat ongeduldig te popelen om te vertrekken, hopelijk jullie ook?! Stevige Linker, de welpenleiding.

Bij vragen of bezorgdheden, geef ons een seintje! Menten (Stan) Wagemans Matthis Helsen Hannes Ropers Ethan

+32 470 33 39 19 +32 473 25 68 35 +32 477 80 62 46 +32 478 32 52 33


CHECKLIST KAPOENEN EN WELPEN Wat mee te nemen: Vakje zwart maken indien het in je rugzak of koffer zit O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

vergeet zeker jullie naam niet in de kledij te zetten!! identiteitskaart 1 mondmasker genoeg papieren zakdoeken (geen stoffen) Slaapzak Veldbed of luchtmatras gamel en bestek Drinkbeker SCOUTSDAS T-shirts ( o.a. Scouts T-Shirt ) Voldoende proper ondergoed Voldoende kousen Warme trui pyjama regenkledij korte broeken, 1 lange broek Toiletgerief ( washandjes, badhanddoek, handdoeken, tandenborstel, shampoo, zeep) Minimum 2 paar slechte schoenen goede stapschoenen keukenhanddoeken ( 3 versleten ) Wasspelden zaklamp Zakgeld ( maximum 2 € ) Zwembroek waterschoenen zak voor vuil linnen schrijfgerief ( papier, balpen, enveloppen, postzegels ) zonnebrandolie en muggenmelk hoedje of pet leesboeken of stripverhalen troetelbeertjes / kussen gezelschapsspelen poncho touristil rugzak voor dagtocht / tweedaagse ...........................

Wat NIET mee te nemen: - snoep, chocolade koeken en frisdrank - gsm’s, iPhone, iPod en andere dure dingen die kapot kunnen gaan


JONGVERKENNERS Beste JVK’s Ook dit jaar mogen we ondanks corona terug op kamp gaan, Blyatiful!! Wij kijken er alvast heel hard naar uit om met jullie in deze 10 dagen: tenten op te zetten die ons beschermen tegen de nucleaire neerslag van Chernobyl aka Wallonië, een vuurkring sjorren waar we gezellig met zen allen blins gaan eten, gezamenlijk netelsoep maken met baboushka op onszelf gemaakt vuur en tenslotte de hudo schuppen waar we in squad positie op kunnen kakken. Tussen deze geweldige activiteiten door gaan we ook nog wussjes bakken, bosspelen met de multitool doen, 2 dagen fijn stappen met jullie geLIEFde leiding en super LIEVE spelletjes spelen zoals poesje, sardientje en misschien ook honkbal maar dit houden we liever geheim. Hi hi. Als jullie snoepjes bij hebben of niet luisteren komen jullie allemaal op de STOUT-lijst. Buiten al deze voorgaande activiteiten gaat dit een onvergetelijk kamp worden! De kostprijs van deze fantastische ervaring bedraagt 100 euro. Het eten, verblijf en 10 dagen vol plezier zijn volledig inbegrepen. Indien je een brief wil ontvangen van mama, papa, broers, zussen, baboushka, geliefden, goudvissen, … kan dit op het volgende adres: Scouts Blauberg t.a.v. (voornaam + naam) JVK Rue du Pont 19 5555 Bièvre Het kamp vindt plaats van 19 tot 29 juli. Op 19 juli worden jullie aan het station van Aarschot verwacht om samen met ons de trein te nemen naar het kampterrein. Tien dagen later komen we op 29 juli terug in Aarschot aan. Specifieke uren volgen later nog. De valiezen moeten op 13 juli tussen 19u30 en 20u aan de lokalen gedropt worden. In dit kampboekje vind je alvast een checklist die je kan gebruiken bij het inpakken van je valies. Tot binnenkort! (Aarzel niet om de leiding te contacteren met eventuele vragen.)

Rik Daems Degstraat 10 2230 Herselt 0468/48 30 57 Lars Bos Wezel 4 2230 Herselt 0478/05 16 80

Cisse T’Syen Kleine Hees 46 2230 Herselt 0477/42 28 48

Robbe Thiels Blaubergsedreef 2 2230 Herselt 0473/61 13 30


VERKENNERS Beste verkenners Na weer een zot corona-jaar gaan we eindelijk weer op kamp, niet zomaar een kamp maar een missie. Het doel is om het coronabeest uit te schakelen. Zelfs wij 3 als elite gaan dit niet alleen kunnen dus daarom hebben we jullie een jaar lang hierop voorbereid. Niet iedereen zal het overleven maar het is natuurlijk een eer om naar het thuisfront gestuurd te worden onder de vlag van Scouts Blauberg. De missie zal op 19 juli van start gaan aan het station van Aarschot. Op 29 juli mogen ze jullie terug komen halen aan het station van Aarschot. Specifieke uren volgen nog. De prijs van deze zotte kampperiode zal 100 euro zijn. Voor jullie bagage verwachten we jullie op dinsdag 13 juli tussen 20u15 en 20u45 aan onze lokalen. Of je bagage wenst mee te nemen is jullie eigen keuze, al raden we dat toch enigszins aan. Als jullie ouders dringende betalingsaanmaningen, aangetekende brieven of brieven van schuldeisersen procureurs op jullie naam ontvangen, willen we vragen deze niet naar dit adres door te sturen: Scouts Blauberg t.a.v. (voornaam + naam) VK Rue du Pont 19 5555 Bièvre

Tot snel! De VK leiding

Voor vragen of gewoon een gezellig gesprekje:

Gilles Helsen :

0496/335822

Wout Vandersmissen :

0489/353841

Tuur Schauwaers :

0474/037734


CHECKLIST JONGVERKENNERS EN VERKENNERS

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

identiteitskaart 1 mondmasker genoeg papieren zakdoeken (geen stoffen) COMPLEET PERFECT SCOUTSUNIFORM (SCOUTSDAS) slaapzak TWEEDAAGSERUGZAK isoleermat (matteke) veldbed of luchtmatras gamel en bestek drinkbeker T-shirts (o.a. scouts T-shirt) voldoende proper ondergoed voldoende kousen warme trui(en) regenkledij korte broeken 1 lange broek toiletgerief (washandjes, badhanddoek, handdoeken, tandenborstel, shampoo, zeep) minimum 2 paar slechte schoenen stevige stapschoenen versleten keukenhanddoeken wasspelden zaklamp ZAKMES zakgeld (JVK’s max 12.5 € , VK’s max 25 €) zwembroek zak voor vuil linnen schrijfgerief (papier, balpen, enveloppen, postzegels) zonnebrandolie en muggenmelk hoedje of pet leesboeken of stripverhalen troetelbeertjes / kussen gezelschapsspelen poncho …………………………….

Wat NIET mee te nemen: - gsm’s, iPhones, iPods en andere dure dingen die kapot kunnen - alcoholische dranken, drugs en sigaretten - snoep, chips en frisdrank - revolvers, andere verboden wapens - slecht humeur


Locatie van het kampterrein GPS-adres: Rue de la Violette, Bièvre ; Coördinaten: 49°56'41.0"N 5°02'46.3"E We plaatsen in de buurt van het kampterrein enkele pijlen met daarop ‘Blauberg’ richting het kampterrein!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.