Page 137

HET MAGENTA DORP LEEFT VOORT … Het is te zien aan Spaander’s enorme kunstcollectie dat Volendam al meer dan honderdvijfentwintig jaar een diverse groep kunstenaars heeft verwelkomd, want er is niet één unieke stijl, geen Volendams oeuvre. Dit is elders deels wel het geval en kan teruggevonden worden bij andere kunstenaarskolonies, bijvoorbeeld in de vroegste fase van Laren, met haar Haagse School landschappen en interieurs van boerderijen; in de vroege volkse landschappen van de Worpswede groep, en in Newlyn’s realistische figuurcomposities van vissers, of, inderdaad, in de beelden van huiselijke interieurs en schitterende strandzichten van Skagen.

Johan Gabriëlse (1881-1945), Portret van Hille Butter, 1903 pastel, 47 x 40 cm Collectie Spaander, Volendam Charles van Wijk (1875-1917), Portret van Hille Butter, 1910 marmer, 51,5 x 23,5 x 23 cm Collectie Zuiderzeemuseum, Enkhuizen De Haagse School beeldhouwer Van Wijk trok er vaak met Willy Sluiter op uit om ‘en plein air’ te gaan werken. Sluiter schilderde en Van Wijk boetseerde het model in klei. Onbekend fotograaf, Hille Butter breiend achter Hotel Spaander, ca. 1905 Collectie Zuiderzeemuseum archief Wouters/Hanicotte, Enkhuizen

Het sfeervolle realisme van de Volendamse kunstwerken was niet zo dominant gezien de bezoekende kunstenaars de laatste nieuwe stijlen vanuit hun verschillende stedelijke kunstkringen met zich meebrachten. Bij deze kunstenaars zien we al een intensivering van de kleuren, een waziger worden van de traditionele dieptescherpte en de aanzet tot verschillende visuele vervormingen, zoals het neo-impressionisme van Paul Signac of het pointillisme van Theo van Rijsselberghe, beide al vóór 1900. In de decennia daarna lijkt kleur eerder dan vorm, de composities te overheersen, zoals in het werk van Wilm Wouters, Georg Hering, Augustin Hanicotte en Adri Bleijs. Volendam kende na 1900 een gestage toename in het aantal bezoekers als gevolg van de publiciteit rond het dorp in de nationale en internationale pers. Haar schilderachtigheid werd verkondigd in Amerikaanse geïllustreerde tijdschriften zoals het populaire ‘Scribner’s Magazine’ uit New York en Londen, die als eersten illustraties in kleur afbeeldden. De serie van Penfield over Volendam en Hotel Spaander (1902 en 1907) was in die zin zeer actueel en kleurrijk.

137

Volendam Kunstenaarsdorp - Het erfgoed van Hotel Spaander  

Het vissersdorp Volendam, met zijn kleurrijke klederdracht, gehurkt zittende mannen, de groen geverfde huisjes en de overal in het dorp aanw...

Volendam Kunstenaarsdorp - Het erfgoed van Hotel Spaander  

Het vissersdorp Volendam, met zijn kleurrijke klederdracht, gehurkt zittende mannen, de groen geverfde huisjes en de overal in het dorp aanw...

Advertisement