Корпоративний журнал №2

Page 1


1


ЗМІС Т Нагорода

3

Вступні слова

4

ГОТЕЛІ Bortoli

8

Montana Beach

14

Ribas Bukovel

ГОСТЯ НОМЕРУ 90

18

Ольга Фреймут: Сервісу України бракує легкості і гордості за вибір професії

Friday

24

Етикет у готелі від Ольги Фреймут

98

Friday Wood

28

Кипарис

30

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ЕКСПЕР ТИ

Seazone

34

100

Richard

38

Ensenada

42

Анна Мєдвєдєва, hr-директор Hilton Kyiv: Я вірю у співробітників нового покоління

Білявка в готелі

46

Андрій Скіп’ян: Погляд із 2022 року

108

НАТХНЕННЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ Управління

52

Записки таємного гостя

112

Сервіс

58

Одного разу в готелі

120

Менеджмент

64

Веселі підсумки п’яти років роботи

121

Проектування

70

Історія однієї щасливої людини

122

Бронювання

76

Франшиза

82

Спеціалізація

88

Інструменти для найкращих подорожей 130 СЛОВО РЕДАКТОРА

132


BEST CORPMEDIA UKRAINE 2018 հ‫ى‬əࠄ‫ڇ‬Ѫãյã ‫֖ڇݏ‬ब ͬã ҘѢҘѮҘãࠄ‫ى‬ȿ‫ڇ‬Ԇ ǖə‫ڇ‬ѮҘãѮҘҵ ֖‫ ݏڇ‬ Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ى‬ऑ ؎˴յҘã ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬Ѣã ब‫ىॆڇݏ‬əࠄҘً Ѯ˴‫ڇ؎˴ݏ‬ѢҘҵ ѢãϹ‫ڇݏڇ‬յ֞˴ѢѢ޺ Ѫ˴‫֞ڇ؎˴ݏ‬ѮҘȿ Ѫ‫؎˴ݏ‬Ҙҵ %(67 &2530(',$ 8.5$,1( ³ Ѳǖ‫ݧ֯ڃ‬ǖҕͱ ֯‫ݧۯ‬ҏ‫ݧۯ‬ǖࠈ‫ځ‬ɀѲͱ ؐͱևԇǖ ज़֯‫ݧ‬ǖԜѲ‫ ځ‬Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ ًى‬ȿ‫ى‬Ѫबə֖ ֞ब‫ݏ‬Ѣãհब 5,%$6 FRUSRUDWH PDJD]LQH ͬյ‫ڇ‬ȸबȿ Њ‫ݏ‬ãѢ Ѫ‫ݏ‬Ҙ ब Ѣ‫؎ڇ‬Ҙ ѢãѮҘҵ ©֯‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ ًى‬յãًյ֞˴əࠄª Ѳãѯ˴ ȿ‫ى‬յãѢѢ޺ ȿҘյͬѢãॆ‫ى‬հ‫ͬ ى‬ã ޺֖ҘəѢ‫ڇ֖ ًى‬Ѣࠄ˴Ѣࠄ əबॆãə Ѣ‫ ًى‬յ‫ͬى‬ãًѢ ȿ‫ى‬ѯब֖ãѢ‫ ًى‬əࠄ‫ى‬հȹ ࠄã Ϲã‫ڇ؎ݏ‬ѢҘًѢ˴ Ѫ‫ڇ‬ʄյ ѢãѢѢ޺ ѮҘհ˴ً ȸҘͬѢ˴əब ͬ ҘѢࠄ˴‫˴ݏ‬əã؎‫ࠄىॆ ى‬ãॆҘȿ

3


Генеральний директор Ribas Hotels Group Артур Лупашко 4


ВСТУПНІ СЛОВА ҕ‫ ڇ‬յհ޺ ȿãə ʄ Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢ‫ ؎ى‬ब Ѫ‫ڇ‬յ‫֞ڇݏڇ‬ãऑ" Ѳ‫ڇ‬ȿҘ ֖‫ݏ‬ãʄȿ‫ى‬յ‫ "ى‬Њ‫˴ࠄڇ‬հҘ" ͱ֖‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘॆѢҘəࠄȹ ؎ã‫ݏ‬ѯ‫ݏ‬बࠄҘȿ" ǖȿࠄ˴Ѣࠄ‫ॆى‬ѢҘəࠄȹ ‫˴ݏ‬ϹҘ‫ڇ‬ѢҘȿ" Ѳ˴ͬȿ‫ॆى‬ãًѢã ֖बऑѢ޺" ҕ‫ ڇ‬ȸ ȿ‫ ى‬Ѣ˴ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘհ‫ ى‬³ ȿə˴ Ѯ˴ Ѫ‫ ڇݏ‬ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺ ԇ ȿ‫ ى‬Ѣ˴ əã؎‫ࠄڇ‬ѢҘ ब əȿ‫ڇ‬ҵऑ ؎‫ىࠄڇ‬ȿãऑ Ɏհ‫ͬى‬ȹ֖‫ࠄ ڇ‬ब‫ىݏ‬əࠄҘȿ ͬã޺ȿհ޺Ԇࠄȹ Ѱ‫ ڇ‬ Ѣ‫ڇ‬ȿҘ ˴؎‫ڇ‬ѮҘҵ յհ޺ Ѣ‫ى‬ऑ ȿã֞հ‫ى‬ȿҘѯҘ ͬã ؎ãࠄ˴‫ݏ‬ҘãհȹѢҘ ȸհãϹã ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ऑ‫ॆڇ‬बࠄȹ Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ڇ‬յ‫ͬ ֞ڇݏڇ‬ãѪã؎·޺ࠄãհãə޺ ҵ؎ ब Ѣãً֖‫ݏ‬ãѰ‫ى‬ऑ ȸã‫ݏ‬ȿãऑ Ҙ ȿҘյॆबࠄࠄ޺ऑ ҏ‫ڇ‬ѯब֖‫ ى‬ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ى‬ऑ ȿ‫ݏ‬ã֞˴Ѣȹ Ѫ‫ىॆڇ‬ѢãԆࠄȹə޺ ͬ ȿ‫ى‬ȸ‫ݏڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ҙ ‫ͬڇݏ‬ȿãϹ ޺֖Ҙ ȿҘѢ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबʄ ғҘ յ‫ڇ‬əհҘյ֞˴ѢѢ޺ ͬãəѢ‫ڇ‬ȿãѢҘ Ѣã ͬȿ‫ࠄڇݏڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ब ͬȿ·޺֖ͬब ȿҘյ ؎ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ ͬ ֖‫ݏ‬ãҵѢ Ҙ ؎հѢ ȿҘյϹब֖Ҙȿ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ͬ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ֖बࠄ‫֖ॆڇ‬Ҙȿ əȿҘࠄब ؐ‫ݏ˴֖ ֖޺ ى‬बԆॆã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ ȿ֞˴ ֖Ҙհȹ֖ã ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ȸबյबʄ؎‫ ڇ‬əȿ‫ڇ‬Ԇ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ࠄã֖ Ѱ‫ڇ‬ȸ ѢãѯҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ‫؎ىݏࠄڇ‬बȿãհ‫ ى‬Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬Ѫ‫ىࠄىͬڇ‬ȿѢ‫ ًى‬əѪ‫ى֞ڇ‬ȿॆ‫ ًى‬յ‫ڇ‬əȿҘյ ֯‫˴֞ڇ‬Ѣ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ޺֖‫ݏ˴֖ ى؎ ؎ى‬बʄ؎‫ ڇ‬Ѣ˴ə˴ ȿ ə‫ڇ‬ȸҘ Ѫ˴ȿѢब ˴؎‫ڇ‬ѮҘԆ ԇ ȿ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȸãॆ‫ ˴ࠄى‬Ѯ˴ ब ȿ‫ى‬Ѫबə֖ब ޺֖‫ͬ ًى‬ã‫ݏ‬ãͬ ࠄ‫؎ىݏ‬ãʄࠄ˴ ȿ ‫ݏ‬ब֖ãऑ ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ հԆյ˴ً ȿ֞˴ ѪհãѢबԆࠄȹ Ѫ‫ڇ‬ҵऑãࠄ‫ࠄ ى‬बյ‫ ى‬յ˴ ͬ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ȿҘյॆबࠄ‫ ى‬ ə˴ȸ˴ յҘࠄȹ؎‫ ى‬ǖ Ѯ˴ ؎ãً֞˴ ֖‫˴֞ڇ‬Ѣ յ‫ݏ‬बϹ‫ࠄ ًى‬ब‫ىݏ‬əࠄ ևհ޺ Ѯ‫ى‬ऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ȿ֞˴ յҘʄ ‫ݏ‬ãѢѢʄ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ Ѣãѯ‫ى‬ऑ հҘࠄѢҘऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ ब Њ‫ىݏ‬ȸҘȿѮҘ Ϛãࠄ‫ڇ‬ѮҘ ֯‫ڇ‬ȸհ˴ȿ‫؎ڇ‬ब ࠄã ҘѢѯ‫ى‬ऑ ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬Ѣ‫ى‬ऑ ͬ‫ڇ‬Ѣãऑ ȿ ޺֖‫ى‬ऑ ʄ ȿə˴ յհ޺ Ѣ˴ͬãȸबࠄѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब ؐ‫ ى‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बʄ؎‫ ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢ‫ڇ‬Ԇ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿãϹ‫ڇ‬Ԇ ޺֖‫ى‬ऑ ʄ ə‫ى‬հȹѢã Ѫ‫ىࠄىͬڇ‬ȿѢã ˴؎‫ڇ‬ѮҘ޺ Ѱ‫ ڇ‬ə‫؎ݏڇݣ‬बʄ Ѫ‫ࠄڇ‬ब֞Ѣ‫ ًى‬ãə‫ڇ‬ѮҘãࠄ‫ى‬ȿѢ‫޺ݏ ًى‬յ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ͬ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ˴؎ ãհ˴ ً ͬ ‫˴ݏ‬ϹҘ‫ڇ‬Ѣ‫ ؎ڇ‬ȿ ޺֖‫؎ڇ‬ब ؎ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ֖ى‬ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬ȿãȿ ғ˴ً Ѣ‫֞ ݏ˴؎ڇ‬ब‫ݏ‬Ѣãհब ޺֖ Ҙ Ѫ‫ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬յѢҘً ؎‫ ى‬Ѣ˴ ‫ڇݏ‬ȸ‫֖˴ݏ ڇ؎ى‬հã؎Ѣ‫ ؎ى‬ғ˴ ȿə˴ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣãə Ҙ Ѣãѯब Ѱ‫ڇ‬յ˴ѢѢब ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ؐ‫ͬڇݏ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘյãʄ؎‫ ڇ‬Ѫ‫ ˴ࠄ ڇݏ‬Ѱ‫ ڇ‬əࠄ‫ڇ‬ҵࠄȹ ͬã Ѫ‫ڇ‬ə؎Ҙѯ֖‫ڇ‬Ԇ ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬ã ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȿ ޺֖‫؎ڇ‬ब ȿ‫ͬ ى‬बѪ‫ى‬Ѣ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ ͬã ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬ҘʄԆ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ޺֖‫ ًى‬əѪ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãȿə޺ Ҙ Ѫ‫ىݏ‬ȿҘȿ յ‫ ڇ‬Ѣãə ͬã ȿȿҘॆհ‫ى‬ȿ‫ ؎ى‬Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ə‫ ؎ڇ‬ȿ ࠄ‫ݏ‬बȸѮҘ ޺֖‫ ًى‬ѪҘյࠄȿ˴‫ݏ‬յ‫ى‬ȿ ȿãѯ˴ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ Ϛã ȿəҘ؎ Ѯ‫ ؎ى‬əࠄ‫ڇ‬ҵࠄȹ ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣ‫˴؎ ًى‬ऑãѢҘͬ؎ ѪҘյ Ѣãͬȿ‫ڇ‬Ԇ ©֯˴‫ݏ‬बԆॆã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ª ԇ ޺ ͬãѪ‫ڇݏ‬ѯबԆ ȿãə Ѫ‫ͬڇ‬Ѣãً‫ىࠄى؎ڇ‬ə޺ ͬ Ѣã؎‫ ى‬ȸհ‫ ˴ॆ֞ى‬

5


ज़əѪҘऑ ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫؎ڇ‬ब ȸҘͬѢ˴əҘ Ѣã ؎Ҙً Ѫ‫ڇ‬Ϲհ޺յ Ѫ‫ڇ‬հ޺Ϲãʄ ȿ յȿ‫ڇ‬ऑ Ѫã‫ݏ‬ãհ˴հ޺ऑ ޸ ȿ‫ͬى‬Ѣãॆ‫ى‬ȿ ҵऑ ࠄã֖ ͬãऑ‫ڇ‬Ѫհ˴Ѣ‫ ًى‬ϹҘəࠄȹ Ҙ ͬãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴Ѣ‫ ًى‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ ज़ ‫؎ى֞˴ݏ‬Ҙ ؎‫ڇ؎ ى‬ѢҘࠄ‫ ڇ؎ىݏڇ‬ȸҘͬѢ˴ə‫֖޺ ى‬Ҙ ‫ڇݏ‬əࠄबࠄȹ ѯȿ‫ى‬յѯ˴ ͬã Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢब ə‫ݏ˴ݣ‬ब ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ Ѯ‫ڇݏݣى‬ȿҘ ࠄ˴ऑѢ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘҵ ‫ͬڇݏ‬ȿ‫ى‬ȿãԆࠄȹə޺ ѢãȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ յ‫ى‬Ѣã؎ҘॆѢҘѯ˴ ҘѢѯ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸհãəࠄ˴ً Ѳãȿ‫޺ݏ‬յ ॆ‫ ͬ ى‬Ѯ‫ ؎ى‬ऑࠄ‫ڇ‬əȹ əѪ˴‫ॆ˴ݏ‬ãࠄ‫ࠄ˴؎ى‬ȹə޺ ҕ‫ ڇ‬Ѯ˴ ؎‫ͬڇ ˴֞ڇ‬Ѣãॆãࠄ‫ ى‬յհ޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ" ॠãəࠄ‫ى‬Ѣã ؎ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ ȿ֞˴ ȿ‫ى‬ȸ‫ݏى‬ãʄ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ͬã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ 6LUL ʈ֖‫ ڇݏڇ‬Ѯ˴ً əѪ‫ڇ‬əҘȸ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ əࠄãѢ˴ Ѫ‫ڇ‬ȿəԆյѢ‫ ؎ى‬ԇ ࠄ‫ڇ‬յҘ ؎ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹ‫ڇ‬ȿã Ѫ‫ڇ‬յãॆã ࠄ‫ى‬Ѫब ©ͬãȸ‫ڇݏ‬ѢԆًࠄ˴ ‫ڇ‬յѢ‫֖ ؎ى‬հҘ֖‫؎ڇ‬ª ȿ֞˴ Ѣ˴ Ѫ‫ىݏ‬ȿ˴յ˴ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً յ‫ ڇ‬ȿãѯ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã Ѳãѯ ȿҘյյҘհ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ȿ֞˴ Ϲ‫ڇࠄڇ‬ȿ‫ ًى‬յ‫ ڇ‬Ѯ‫ى‬ऑ ͬ؎ҘѢ ҏ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ͬ؎‫ ˴֞ڇ‬ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãࠄ‫ ى‬Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ॆڇ ؎ى‬Ҙ֖बȿãѢѢ޺؎ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً Ҙ Ѣãյãəࠄȹ ҵ؎ ZRZ ə˴‫ݏ‬ȿҘə և‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ Ϛã յãѢ‫* ى؎ى‬DOOXS ³ ã؎˴‫֖ىݏ‬ãѢəȹ֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ҘѢəࠄ‫ࠄى‬बࠄब յ‫ڇ‬əհҘյ֞˴ѢѢ޺ Ϲ‫؎ڇݏ‬ãյəȹ֖‫ڇ‬ҵ յब؎֖‫ ى‬³ ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ հ‫ى‬ѯ˴ հԆյ˴ً Ѱãəհ‫ى‬ȿҘ Ѣã ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬Ҙ ҏ˴‫ڇ֖˴ݏ‬ѢãѢ‫ ًى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѱãəࠄ޺ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢ‫ ڇ‬ȸबࠄ‫ ى‬ȿѪ‫ى‬əãѢ˴ ȿ .3, ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ बəҘऑ ѪҘյ‫ͬڇݏ‬յҘհҘȿ ə‫ ىݏ˴ݣ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ ޺֖ Ѯ˴ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ى‬հ‫ͬ˴ݧ ى؎ ى‬बհȹࠄãࠄ‫ ى‬Ѣ˴ ͬãȸã‫ىݏ‬հ‫ى‬ə޺ ࠈ‫ݏڇ‬Ҙ֖ ؎‫ͬ ى‬ã‫ݣ‬Ҙ֖əबȿãհ‫ݏڇ֖˴ݏ ى‬յѢҘ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣ˴ѢѢ޺ ə˴ͬ‫ڇ‬ѢѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ݏ‬ãѮҘȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѣã ѢãѯҘ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ ى‬ғȹ‫ڇ‬Ϲ‫֖ڇݏ ڇ‬ब ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸհ޺ʄ؎‫֖ ڇ‬ब‫ݏ‬ə‫ ى‬ȿҘյյãհ˴Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѢãȿॆãѢѢ޺ ‫ͬڇݏ‬ȿ‫ى‬ȿãʄ؎‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎‫؎ ͬ ى‬ãࠄ˴‫ݏ‬ҘãհȹѢ‫ڇ‬ҵ Ҙ Ѣ˴؎ãࠄ˴‫ݏ‬ҘãհȹѢ‫ڇ‬ҵ ؎‫ىࠄڇ‬ȿãѮҘҵ ‫ڇݧ‬ȸ‫ ڇ؎ى‬Ѯ˴ Ѣ˴ յհ޺ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿ‫ى‬ऑ Ѯ‫ ݏݣى‬ब Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙ֖ãऑ ǖ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬ə‫ݏ˴ݣ‬ã Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ڇͬ ڇ‬ȸ‫ڇ‬ȿ·޺ͬãѢã ȸबࠄ‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬ȿҘࠄѢ‫ڇ‬Ԇ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬յհ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ãհ˴ ً յհ޺ ֖‫؎ڇ‬ãѢյ‫֖޺ ى‬ã Ѫ˴‫ࠄ˴ݏ‬ȿ‫ݏڇ‬Ԇʄ ҵऑ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬Ѣã ޺ə֖‫ݏ‬ãȿब Ѫ‫ڇ‬յҘԆ

6


Виконавчий директор Ribas Hotels Group Андрій Маренчук

7


BORTOLI ‫֖޺ ۯ‬Ҙً ȸ‫ ى‬Ѫ‫ݏڇ‬Ҙ ‫֖ڇݏ‬ब ϹҘəࠄȹ Ѣ˴ ‫ڇ‬Ѫ‫ى‬Ѣ‫ى‬ȿə޺ ब əҘࠄҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ %RUWROL ȿҘѢ Ѫ‫ىݏڇ‬Ѣãʄ ȿ ãࠄ؎‫ڇ‬ə‫ݏ˴ݣ‬ब ֖ȿҘࠄबॆ‫ڇ‬Ϲ‫޺ ڇ‬ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əãյब

8


Я С К РА В И Й

ГОТ Е Л І

ғ˴ Ѫ‫؎ڇ‬ҘࠄѢ‫ ڇ‬Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬ȿ ‫؎ݏڇݣڇ‬հ˴ѢѢҘ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ ࠈ‫ݏ‬ãѢͬ‫ࠄى‬ѢҘ ͬ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬³ ֖‫ىݏڇ‬յ‫ ىݏڇ‬əऑ‫ڇ‬յ‫ ى‬ѢҘѯҘ ³ յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȿѢԆԆࠄȹ ‫ڇ‬ȸ‫ݏ‬ãͬ əࠄȿ‫˴ݏڇ‬Ѣ‫ ًى‬ã‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ݏڇ‬ã؎‫ ى‬ ࠄã յ‫ͬى‬ãًѢ˴‫ݏ‬ã؎‫ىַ ى‬ȿҘ ֖ȿҘࠄ‫ ى‬Ϲ˴‫ݏ‬ȸã‫ݏ‬Ҙҵ ȿ ‫ݏ‬ã؎֖ãऑ յ˴֖‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢҘ ϹҘհ֖‫ ͬ ى‬Ѣãࠄब‫ݏ‬ãհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ յ˴‫˴ݏ‬ȿã ֖‫ڇ‬հȹ‫ ىݏڇ‬ȿ˴əѢ޺Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲãͬ‫ڇ‬Ѣब ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ə‫ڇ‬ѢѮ޺ ȸ˴ͬऑ؎ã‫ݏ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴ȸã ѢҘȸ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѣ‫ͬى‬बԆࠄȹ ȿəҘ Ѫ‫؎ىݏ‬ҘѰ˴ѢѢ޺ ЊҘəࠄȹ Ѣãȿ‫޺ݏ‬յ ॆ‫ڇ֖ ى‬հ‫ى‬əȹ յҘͬѢãʄࠄȹə޺ Ѱ‫ ڇ‬ Ѫ˴‫˴ݏ‬յ ࠄ‫ͬ ֖޺ ؎ى‬ãѪबəࠄ‫ڇ ىࠄى‬ȸ·ʄ֖ࠄ յ‫ͬى‬ãًѢ˴‫ࠄ ݏ‬ã बѪ‫ݏ‬ãȿհ޺Ԇॆ‫ ًى‬ȿ‫ى‬Ѫ‫ڇݏ‬ȸबȿãհ‫ ى‬Ѣã ə‫ڇ‬ȸҘ ब؎‫ڇ‬ȿ‫ ى‬ Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãѢѢ޺ ब ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ѢãȿҘࠄȹ Ѣ‫ॆڇ‬बȿãհ‫ ى‬ȿ ãѪã‫ࠄݏ‬ã؎˴Ѣࠄãऑ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ɏ‫ ڇ‬ ˴֖əѪ˴‫ ىࠄݏ‬Ѱ‫ ڇ‬बəѪҘѯѢ‫ݏ˴֖ ڇ‬बԆࠄȹ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺؎‫ ى‬ȿ֞˴ Ѣ˴ Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ݏ ًى‬Ҙ֖ ॆबյ‫ڇ‬ȿ‫ͬڇݏ ڇ‬ब؎ҘԆࠄȹ ʄ ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘ޺ ޺֖‫ڇ‬ҵ յ‫؎ىݏࠄڇ‬बʄࠄȹə޺ ã‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ ݏڇ‬Ҙ ʄ յ˴ࠄãհҘ ޺֖Ҙ ͬãȿ˴‫ݏ‬ѯबԆࠄȹ ˴؎‫ڇ‬ѮҘًѢ‫ڇ ًى‬ȸ‫ݏ‬ãͬ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄब

9


10


ГОТ Е Л І

11


ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ͬã ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյѢҘəࠄȹ ‫ݏ˴ ؎ݏڇݣ‬Ϲ‫ڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ҘॆѢҘəࠄȹ ࠄ˴ऑѢҘॆѢ‫ ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎‫ࠄڇ‬ѢҘ ҘѢ֞˴Ѣ˴‫ݏ‬ѢҘ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հȹѢ˴ ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄãѢѢ޺ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ब ‫ݣ‬बѢ֖ѮҘ‫ڇ‬ѢãհȹѢҘəࠄȹ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ ࠄã Ϲã‫ڇ؎ݏ‬ѢҘًѢ˴ ‫ࠄͬڇݏ‬ãѯबȿãѢѢ޺ ؎˴ȸհҘȿ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãʄ ज़ əबॆãəѢ‫ى‬ऑ ҘѢࠄ˴‫·ݏ‬ʄ‫ݏ‬ãऑ ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ˴֞‫ڇࠄ ىࠄى‬Ѣ֖ब ֖‫؎ڇ‬ãѢյã ã‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ ࠄã յ‫ͬى‬ãًѢ˴‫ݏ‬Ҙȿ ҏ‫ ˴ࠄڇݏ‬ʄ ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ հҘѢҘԆ Ѱ‫ ڇ‬ȿҘյə‫ى‬հãʄ յ‫ ڇ‬յãȿѢҘऑ ॆãəҘȿ ֞‫ ޺ࠄࠄى‬ յ‫ݏ‬ҘȸѢ‫ ֖ڇॆى‬Ѱ‫؎ݏڇݣ ڇ‬बԆࠄȹ ‫ڇ‬əࠄãࠄ‫ॆڇ‬Ѣ˴ ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ Ҙəࠄ‫ॆىݏڇ‬Ѣ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄ‫ڇ‬əࠄ˴ً ғ˴ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ȸबࠄ‫ ى‬ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬ब ޺֖‫؎ڇ‬ब ȿҘѢ Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãȿ ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ॆ‫ ى‬Ѣã बհԆȸհ˴ѢҘ ֖ȿҘࠄ‫֯ ى‬ãࠄ˴‫ىݏ‬Ѣ‫ ى‬ԇԇ ãȸ‫ڇ֖ ڇ‬հȹ‫ڇݏڇ‬ȿã ͬ‫ݏ‬बॆѢҘً ȿ‫ى‬ə‫ࠄڇ‬Ҙ Ѫ‫ڇ‬հ‫ ى֖ॆى‬ब ȿãѢѢҘً ֖Ҙ؎ѢãࠄҘ ॆ‫؎ ى‬Ҙəࠄ֖ã Ϲã؎ã Ѱ‫ ڇ‬յब֞˴ Ѫ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãհãə޺ հ‫ݏڇ‬յã؎ ࠄã ѯ‫ ڇ֖ڇݏى‬ ѯã‫ݣ‬ã ॆ‫ ى‬Ѣ˴ ͬãȿ‫ى‬ə‫ ڇ֖ڇ‬ Ѫ‫ىݏ‬Ϲȿ‫ى‬Ѣॆ˴Ѣ‫ ًى‬յबѯ ॆ‫ ى‬Ѣ˴ ͬãəࠄ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȿबȿãհãə޺ ब ҵऑѢҘऑ Ѫ‫޺ڇ֖ڇ‬ऑ ࠈã֖‫ ֞ڇ‬յհ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ͬãࠄ‫ڇ‬Ѣ֖ã ֖‫ڇ‬ȿյ‫ݏ‬ã ॆ‫ݏͬ ى‬बॆѢ‫ ًى‬ ؎ãࠄ‫ݏ‬ãѮ ॆ‫ ى‬ Ѣ˴ ͬã؎ãհҘ ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ ѪҘյϹ‫ࠄڇ‬बȿãհ‫ ى‬ Ҙəࠄ‫ॆىݏڇ‬ѢҘ Ѫã؎·޺ࠄ֖‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬ Ѫ‫ڇ‬յबѯ֖‫ ىॆ ى‬յ‫ڇ‬əࠄãࠄѢȹ‫ ڇ‬əȿҘࠄհã Ҙ ࠄã֖˴ ҘѢѯ˴ ֞‫ࠄ ޺ࠄࠄى‬ã յҘ޺հȹѢҘəࠄȹ Ϲ˴‫ڇݏ‬ҵȿ Ѳã əࠄҘѢãऑ ͬѢҘ؎֖‫ ى‬ ‫ۯ‬յ˴ə‫ॆ ى‬ãəҘȿ ҵऑѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãѢѢ޺ ब ؎ҘəࠄҘ ֯‫ڇ‬հ‫ ى‬ҵऑ ԇ ͬȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबʄ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙҵ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲհ޺յãʄѯ ͬյãʄࠄȹə޺ Ѱ‫ڇ ڇ‬əȹ ‫ڇ‬əȹ Ѫ‫ॆڇ‬बʄѯ Ѯ‫֖ڇ‬Ҙࠄ ©ʈࠄãѢյã‫ࠄݏ‬ª ©ʈࠄãѢյã‫ ࠄݏ‬ Ѫ‫ڇ‬հҘѪѯ˴Ѣ‫ًى‬ª ©ѲãѪҘȿհԆ֖əª ֖‫ڇ‬Ѫ‫ ࠄى‬Ҙ ə֖‫ىݏ‬Ѫ ֖‫ڇ‬հҘə յ‫ى‬հҘ֞ãѢəã Ѫ‫ ڇ‬ȸ‫ݏ‬ब֖ҘȿѮҘ ԇ ऑ‫ॆڇ‬ã ©տԆ֖əª յ‫ى‬հҘ֞ãѢə‫ ى‬ȿ֞˴ յãȿѢ‫ ڇ‬Ѣ˴ ֖ब‫ݏ‬əबԆࠄȹ Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢ‫ڇ‬Ԇ

ȿबհ‫ى‬Ѯ˴Ԇ ‫ۯ‬յ˴ə‫ ى‬³ և˴‫ىݏ‬ȸãəҘȿəȹ֖‫ڇ‬Ԇ ȸ‫ݏ‬ब֖Ҙȿ֖ã ‫ݏ֖ۯ‬Ҙ؎ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ ѪҘյȿ‫ى‬Ѱ˴Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ࠄݏڇݣ؎ڇ֖ ڇ‬ब ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ʄ ȿə˴ ͬãհ‫ى‬ѯ‫ى‬հãə޺ Ҙ ͬȸ˴‫˴ݏ‬Ϲհã ࠄ˴ѪհҘ ãə‫ڇ‬ѮҘãѮҘҵ ͬ ࠄ‫ ؎ى‬ յհ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ޺֖Ҙ Ѫ‫ىݏ‬ȸबհ‫ ى‬ब ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ əѪ‫ݏ‬ãȿãऑ ևհ޺ ࠄ‫ى‬ऑ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿ‫ ؎ى‬ȿ‫ى‬ѯब֖ãѢ‫ॆ ؎ى‬ãə‫ ؎ڇ‬ ऑࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ҵऑãȿ ब ȿҘյѪबəࠄ֖ब Ҙ ‫ݏͬڇݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿबʄ Ѣã ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬ ʄ ȿҘյ֖‫ࠄىݏ‬ã ࠄ˴‫ݏ‬ãəã ͬ ȿ‫ى‬յ‫ ؎ڇ‬Ѣã ؎ãհȹ‫ڇ‬ȿѢ‫ڇ ًىॆى‬յ˴əȹ֖‫ ًى‬ Ϛã ȸã֞ãѢѢ޺؎ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ͬबѪ‫ى‬Ѣ‫ىࠄى‬ə޺ ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ յȿ‫ ֖ىݏڇ‬ॠãəࠄ‫֖ ڇ‬ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙҵ Ѣã ࠄ˴‫ݏ‬ãəҘ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ޺ࠄȹ ©ǖѪã‫ࠄݏ‬ã؎˴Ѣࠄ‫ى‬ª Ѫ‫ॆىࠄ˴ڇ‬ѢҘ ãȸ‫© ڇ‬և˴հԆ֖əª ©ʈࠄãѢյã‫ࠄݏ‬ª ؎बͬ‫ॆى‬ѢҘ ȿ˴ॆ‫ ىݏڇ‬ևհ޺ ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãѢࠄҘȿ ‫ڇ‬ȸհãѯࠄबȿãհ‫ ى‬FR ࠄã ©և˴հԆ֖ə ͬ ȸãհ֖‫ڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ª ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ȿҘյ‫ݏ‬ҘͬѢ޺Ԇࠄȹə޺ ZRUNLQJ Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãԆॆ‫ ى‬ब ȿҘյ‫޺ݏ‬յ֞˴ѢѢҘ ϹҘəࠄȹ ؎ҘϹ հ‫ى‬ѯ˴ Ѫհ‫ڇ‬Ѱ˴Ԇ ࠈ‫ڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬Ѣ˴ͬãհ˴֞Ѣ‫ ڇ‬ȿҘյ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ًى֖޺ ڇ‬ Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãࠄ‫ ى‬Ѣ‫ڇ ݏ˴؎ڇ‬ȸ˴‫ ˴ݏ‬ϹҘəࠄȹ ȿҘѢ ‫؎ىݏࠄڇ‬ãʄ ‫ڇ‬յѢã֖‫ڇ‬ȿ‫ݏ ًى‬Ҙȿ˴Ѣȹ ȿҘհȹѢ‫ىݏڇ֖ ڇ‬əࠄबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ҘѢࠄ˴‫ݏ‬Ѣ˴ࠄ‫ ؎ڇ‬ Ѫ‫ىݏ‬Ѣࠄ˴‫ࠄ ؎ڇݏ‬ã ҘѢѯ‫ ؎ى‬Ѫ‫ىݏ‬հãյյ޺؎ ə˴‫ݏ‬ȿҘəब

12


ГОТ Е Л І

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Відкриття: Ϲ‫ݏ‬बյѢ޺ ‫ ݏ‬ Адреса: ‫ۯ‬յ˴əã ȿबհ ࠈ‫ݏڇ‬Ϲ‫ڇ‬ȿã У мережі RHG: ‫֖ڇݏ‬ब Концепт: ȿ˴əѢ޺Ѣ‫ ًى‬əãյ Етапи: ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸ֖ã ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘҵ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿ‫ࠄ ڇ‬ã ͬãѪबə֖ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺

13


MONTANA BEACH Ϛãȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãȿѯ‫ ى‬Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬ब Ѯȹ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ϹҘəࠄȹ ‫؎ىݏࠄڇ‬बʄ ֖ȿ‫ ֖ڇࠄى‬յ‫؎ ڇ‬ãѯ‫ى‬Ѣ‫ ى‬ ॆãəब ޺֖ã Ѫ‫؎޺ݏ‬बʄ ȿ ˴Ѫ‫ڇ‬ऑब ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ى‬ऑ ऑ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ

14


ГОТ Е Л І

С ТАРИЙ ДОБРИЙ ГО Л Л І В УД

‫ݹ‬ãəãյ ȸबյҘȿհҘ ‫ͬڇݏ‬յҘհ˴Ѣ‫ ًى‬Ѣã ࠄ‫ڇͬ ىݏ‬Ѣ‫ ֞ڇࠄۯ ى‬ ޺֖Ѱ‫ ڇ‬Ѣãѯ ϹҘəࠄȹ Ѫ‫ڇ‬ə˴հ‫ࠄى‬ȹə޺ ब Ѯ˴Ѣࠄ‫ݏ‬ãհȹѢҘً ॆãəࠄ‫ى‬ѢҘ ³ ȿҘ֖Ѣã ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ब ȸबյबࠄȹ ͬȿ˴‫ݏ‬Ѣ˴ѢҘ յ‫ ڇ‬ ؎‫֖޸ ޺ݏڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ȿҘѢ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬ȿãࠄ‫ ˴؎ى‬ब Ѫ‫ݏ‬ãȿҘً ॆãəࠄ‫ى‬ѢҘ ؎ãࠄ‫ڇ؎ͬ ˴؎ى‬Ϲब əѪ‫ڇ‬Ϲհ޺յãࠄ‫ ى‬ȸãə˴ًѢ ࠄã ȿѢबࠄ‫ݏ‬ҘѯѢ‫ ًى‬ յȿҘ‫ ݏ‬տҘȿã ॆãəࠄ‫ى‬Ѣã ‫ݣ‬ãəãյब ȿ‫ى‬ऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ȿҘ֖Ѣã؎‫ ى‬Ѣã əबəҘյѢҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ҏ‫ڇݏ‬ϹबհԆԆॆ‫ى‬əȹ ϹҘəࠄȹ बѪ˴ȿѢ‫ࠄى‬ȹə޺ Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ ࠄ֖˴ڇݏ‬ ޺ȿհ޺ʄ ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇ ȿ‫ى‬ȿҘ‫˴ݏ‬Ѣ‫ ًى‬ãѢəã؎ȸհȹ əबॆãəѢ‫ڇ‬əࠄҘ ࠄã ȿҘѢࠄã֞Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ ʈࠄ‫ى‬հȹ հ‫ڇ‬ȸҘ ֖‫ىݏڇ‬յ‫ݏڇ‬Ҙȿ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ Ҙ ѢãȿҘࠄȹ ‫؎ݏڇݣ‬ã ‫ڇ‬յ޺Ϲब Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब ѢãϹãյबԆࠄȹ Ѫ‫ॆ ڇݏ‬ãə əѪ‫ڇ‬ȿѢ˴Ѣ‫ڇ֖ͬڇݏ ًى‬ѯҘ əࠄã‫ڇݏ‬Ϲ‫ ڇ‬յ‫ڇ‬ȸ‫ڇݏ‬Ϲ‫ ڇ‬ Њ‫ڇ‬հհҘȿबյब ɀҘյə‫ى‬հãѢѢ޺ յ‫ ڇ‬Ѫ·޺ࠄյ˴ə޺ࠄ‫ى‬ऑ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ؎‫ى‬Ѣबհ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ əࠄ‫ڇ‬հҘࠄࠄ޺ ѢҘ޺֖ Ѣ˴ Ѫ‫ͬڇ‬Ѣãॆ‫ى‬հ‫ڇ‬ə޺ Ѣã ֖‫ࠄݏڇݣ؎ڇ‬Ҙ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ݣ ڇ‬बѢ֖ѮҘ‫ڇ‬ѢãհȹѢҘəࠄȹ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȿ‫ى‬ȿ˴յ˴Ѣã Ѣã ȿ‫ى‬ə‫˴ࠄڇ֖ڇ‬ऑѢ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘॆѢ‫ݏ ًى‬Ҙȿ˴Ѣȹ ғ˴ əࠄãʄ ͬ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհ‫ ؎ى‬Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬Ѣãѯ‫؎ڇ‬ब ࠄब‫ىݏ‬əࠄब ã ً बəҘ؎ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ əѪ‫ڇࠄ֖˴ڇݏ‬ȿãѢ‫ ͬ ًى‬ ब‫ݏ‬ãऑबȿãѢѢ޺؎ बəҘऑ əबॆãəѢ‫ى‬ऑ ࠄ˴Ѣյ˴ѢѮҘً ࠄã ȿ‫ڇ؎ى‬Ϲ ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ã‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ ىݏڇ‬Ѫ‫ڇ‬յब؎ãհ‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬ȿãհȹѢ‫֖ى‬Ҙȿ ޺֖Ҙ Ѫ‫ىݏ‬ҵͬյ޺ࠄȹ Ѣã հҘࠄѢҘ ֖ब‫ ىࠄݏڇݏ‬ ȿ˴հ‫ ى؎ى֖ى‬əҘ؎·޺؎‫ ى‬Ҙ ȸ˴‫ݏ‬बࠄȹ ͬ ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇ ؎ãհ˴ॆब

15


ևհ޺ Ѣ‫ى‬ऑ Ѣã ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬əҘ Ѫ˴‫˴ݏ‬յȸãॆ‫ى‬հ‫؎ ى‬ҘəѮ޺ յհ޺ ͬȸ˴‫ݏ‬ҘϹãѢѢ޺ յ‫ىॆ޺ࠄى‬ऑ ֖‫ڇ‬հ޺ə‫ ֖ڇ‬ ࠈã֖‫ ֞ڇ‬Ѣã ֖‫˴֞ڇ‬Ѣ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ऑ ȿ‫ى‬ȿ˴յ˴Ѣ‫؎ ڇ‬ҘѢҘãࠄԆ‫ݏ‬Ѣ‫ ًى‬ ‫ڇݣ‬ѢࠄãѢ ͬ ã‫ͬ˴ࠄݏ‬ҘãѢəȹ֖‫ڇ‬Ԇ ȿ‫ڇ‬յ‫ڇ‬Ԇ ज़ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ ȿəࠄã Ѣ‫ڇ‬ȿհ˴Ѣ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬ѯब֖ãѢҘ ‫ݏݣ‬ãѢѮबͬȹ֖Ҙ ȸãհ֖‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ ज़ յȿ‫ݏڇ‬Ҙ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ‫ࠄͬڇݏ‬ãѯ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ڇ‬əबॆãəѢ‫ ًى‬յ‫ ًىॆ޺ࠄى‬ ؎ãًյãѢॆ‫ ֖ى‬ǖ ȿȿ˴ॆ˴‫ݏ‬Ҙ ϹҘəࠄȹ ؎‫ ˴֞ڇ‬Ѣãə‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ‫ىࠄى‬ə޺ ؎बͬ‫ॆى‬Ѣ‫ ى؎ى‬ѯ˴յ˴ȿ‫ݏ‬ã؎‫ ى‬Ѫ·޺ࠄյ˴ə޺ࠄ‫ى‬ऑ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ Ҙ Ѫ‫ࠄڇ‬ãѢ ѮԆȿãࠄ‫ ى‬Ѣã əࠄ‫ى‬հҘͬ‫ڇ‬ȿãѢ‫؎ڇ‬ब ࠄãѢѮѪ‫ڇ‬հҘ յ‫ͬى‬ãًѢ ޺֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ȿ‫؎ىݏࠄى‬ãѢ‫ ًى‬ब յबəҘ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ॆ ڇ‬ãəब յ˴‫˴ݏ‬ȿ·޺Ѣã ѪҘյհ‫ڇ‬Ϲã ϹҘ‫ݏ‬հ޺Ѣյ‫ ͬ ى‬հã؎Ѫ‫؎ ֖ڇॆڇ‬बͬ‫ॆى‬ѢҘ ‫ ڇݏࠄ˴ݏ‬ѯ˴յ˴ȿ‫ ىݏ‬ ‫˴ݧ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢҘȿ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ѮҘհ‫ى‬ऑ յȿã ³ Ѣã Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬əҘ ً Ѣã յãऑब ҏ˴‫ݏ‬ѯ‫ ًى‬³ ͬ ֖հãə‫ॆى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ ʄȿ‫ ڇݏ‬ Ѫ˴ًəȹ֖‫ڇ‬Ԇ ֖बऑѢ˴Ԇ ǖ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ ‫؎ͬڇݏ‬ҘѰ˴Ѣ‫ ًى‬Ѣã յã ऑब Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबȿãࠄ‫ ˴؎ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ ȸҘհȹѯ հ˴Ϲ֖˴ ؎˴ѢԆ əã հãࠄ‫ ى‬Ϲ‫ىݏ‬հȹ ֖‫ً˴ࠄ֖ڇ‬հҘ ɀ‫ى‬ȸҘ‫ ݏ‬Ѣã ֖‫ىݏڇ‬əࠄȹ ؎˴Ѣѯ ֖ãհ‫ݏڇ‬ҘًѢ‫ڇ‬ҵ ҵ֞Ҙ ͬ‫ڇݏ‬ȸհ˴Ѣ‫ ًى‬Ѣ˴ ȿ‫ى‬Ѫãյ֖‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬ǖյ֞˴ Ѣã յãऑब Ѱ˴ ѪհãѢबԆࠄȹ ‫ࠄͬڇݏ‬ãѯबȿãࠄ‫ڇͬ ى‬Ѣब յհ޺ ͬãə؎ãϹãѢѢ޺ ҏ‫ڇ‬յब؎ãհ‫ࠄ ى‬बࠄ Ҙ Ѫ‫ݏ ڇݏ‬ҘͬѢ‫؎ڇ‬ãѢҘࠄѢ‫ ًى‬ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ֯‫ݏ‬Ҙ؎ ࠄãѢѮѪ‫ڇ‬հब ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȸबյबࠄȹ ‫ݏڇ‬Ϲã ѢҘͬ‫ڇ‬ȿãѢҘ ॆ‫ݏڇ‬Ѣ‫ ڇ‬ȸҘհҘ ֖ҘѢ‫ڇ‬ȿ˴ॆ‫ ىݏڇ‬Ѣã յãऑब

16


ГОТ Е Л І

ҏ‫ ࠄ֖˴ڇݏ‬ə؎Ҙհ‫ى‬ȿ‫֞ڇ؎ ڇ‬Ѣã Ѣãͬȿãࠄ‫ ى‬ҘѢəࠄã Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ˴؎ ࠈबࠄ ʄ ȿə˴ Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬յհ޺ ࠄ‫ى‬ऑ ऑࠄ‫ ڇ‬հԆȸ‫ࠄى‬ȹ ͬѢҘ؎ãࠄ‫ ى‬əȿҘً ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬Ѣã ֖ã؎˴‫ݏ‬ब Ҙ յҘհ‫ىࠄى‬ə޺ ͬ յ‫ݏ‬बͬ޺؎‫ ى‬ ȿ ə‫ڇ‬ѮҘãհȹѢ‫ى‬ऑ ؎˴‫֞˴ݏ‬ãऑ ज़ ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬ѢҘ ȿҘ֖Ѣã Ҕ‫֖ڇݏى‬Ҙ əࠄ‫ى‬հȹ ѢҘ ‫ݏ‬ã؎‫ ى‬ȸबյबࠄȹ ȸհã֖‫ࠄى‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ãȸ‫ ڇ‬ȸҘ‫ݏ‬Ԇͬ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ֖ ڇ‬հȹ‫ݏڇ‬ब Ѳã ȸãհ֖‫ڇ‬Ѣãऑ ȿəࠄã Ѣ‫ڇ‬ȿհ޺ࠄȹ ə֖հ޺ѢҘ ѪãѢ˴հҘ ֯‫ڇ‬հ‫ ى‬əȿҘࠄհ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ऑ‫ڇ‬յ‫ݏ֖ ˴؎ىࠄى‬Ҙͬȹ Ѣ‫ى‬ऑ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ȿҘյࠄ ȿ‫ݏڇ‬Ԇȿãࠄ‫؎ى‬बࠄȹ ˴‫ڇ ࠄ֖˴ݣ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ͬ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬Ѫबհ޺‫ݏ‬Ѣ‫ى‬ऑ ‫ݣ‬Ҙհȹࠄ‫ݏ‬Ҙȿ ҘѢəࠄãϹ‫ݏ‬ã؎ब ʈबॆãəѢҘ ؎ãࠄ˴‫ݏ‬Ҙãհ‫ࠄ ى‬ã ‫ݣ‬ã֖ࠄब‫ ىݏ‬ब Ѫ‫ڇ‬ʄյѢãѢѢҘ ͬ ˴հ˴؎˴Ѣࠄã؎‫ ى‬յ˴֖‫ݏڇ‬ब ؎‫ى‬Ѣबհ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ əࠄ‫ڇ‬հҘࠄࠄ޺ ѢãյãԆࠄȹ Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ؎ҘəѮԆ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ڇ‬ҵ ˴؎‫ڇ‬ѮҘًѢ‫ڇ‬ҵ ࠄ‫ڇ‬ѢãհȹѢ‫ڇ‬əࠄҘ ࠈ‫؎ڇ‬ब ϹҘəࠄȹ Ѣãյ‫ڇ‬ȿϹ‫ͬ ڇ‬ãѪã؎·޺ࠄãʄ əȿ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ڇ‬յ‫ ֞ڇݏڇ‬ब ޺ə֖‫ݏ‬ãȿҘ ࠄã ‫֖ͬڇݏ‬ҘѯѢҘ Ѫ·޺ࠄյ˴ə޺ࠄҘ ‫ ى֖ڇݏ‬

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Відкриття: ȿհҘࠄ֖ब ‫ ݏ‬ Адреса: ə ֯ã‫ڇݏ‬հҘѢ‫ ڇ‬ɎबϹãͬ ؎ãə‫ى‬ȿ ‫ ڀ‬ Концепт: ͬ‫ڇ‬հ‫ ًىࠄڇ‬Њ‫ڇ‬հհҘȿबյ Етапи: Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿ‫ ڇ‬յ‫ͬى‬ãًѢ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ ͬ հ‫ى‬ѪѢ޺ ‫ ݏ‬ 17


RIBAS BUKOVEL ֯‫ڇ‬հ‫ ى‬ϹҘəࠄȹ ѯब֖ãʄ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѣã ϹҘ‫ݏ‬əȹ֖‫ڇ‬հ‫֞ى‬Ѣ‫؎ڇ‬ब ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬Ҙ ȿҘѢ ֖˴‫ݏ‬बʄࠄȹə޺ յ˴֖Ҙհȹ֖‫؎ڇ‬ã ֖‫ݏ˴ࠄىݏ‬Ҙ޺؎‫ ֖޺ ى‬ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ ͬѢãऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹə޺ յ‫ ڇ‬ѪҘյً‫؎ڇ‬Ѣ‫֖ى‬ã ॆ‫ ى‬ʄ ब Ѣȹ‫؎ڇ‬ब ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ ࠄã ޺֖Ҙəȹ ‫ͬڇݏ‬ȿãϹ‫ ى‬ʈबॆãəѢҘ ࠄब‫ىݏ‬əࠄ‫ ى‬Ѱ˴ ً յ‫ى‬ȿհ޺ࠄȹə޺ Ѣã ࠄ˴ ॆ‫֞ڇ؎ ى‬Ѣã ȸबյ˴ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄى‬ब Ѣȹ‫؎ڇ‬ब Ϲã‫ݏ‬ѢҘ ͬѢҘ؎֖‫ ى‬

18


Д РА Й В О В И Й

ГОТ Е Л І

‫؎ ˴֞ࠄۯ‬ãʄ؎‫ͬ ڇ‬ãࠄ޺ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬հ‫֞ى‬Ѣ‫֖ى‬ã ޺֖‫ݏ؎ ًى‬Ҙʄ Ѫ‫ڇݏ‬ ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢब əѢҘ֞Ѣब ȿҘյѪबəࠄ֖ब ɀҘѢ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲհ޺յãʄ əȿҘࠄ հ‫ى‬Ѣ‫ ى‬əࠄ‫ى‬հȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ҙ ȿ‫ݏى‬Ҙѯबʄ ॆ‫ ى‬ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãࠄ‫ ى‬ Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬ ɎãϹãࠄ‫ݣ ڇ‬ã֖ࠄҘȿ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬əऑ‫ڇ‬ȿãѢҘ ȿҘյ ً‫ڇ‬Ϲ‫ݏڇͬ ڇ‬ब ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ȿҘѢ ȸãॆ‫ࠄى‬ȹ əबॆãəѢ‫ ًى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ब əࠄ‫ى‬հҘ Ѫ‫ڇ‬əࠄ؎‫ڇ‬յ˴‫ݏ‬ѢҘͬ؎ब ͬ ãȿࠄ‫ݏڇ‬əȹ֖‫ ؎ى‬յ‫ͬى‬ãًѢ‫ ؎ڇ‬ज़ ޺֖‫ ڇ‬ ؎ब ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄãѢ‫ ڇ‬ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬յ˴‫˴ݏ‬ȿã ‫ݣ‬ã֖ࠄब‫֖ ىݏ‬ã؎˴ѢԆ Ѫ‫؎ڇ‬ã‫ݏ‬ãѢॆ˴ȿ‫ࠄ ًى‬ã əҘ‫ڇ֖ ًىݏ‬հȹ‫ ىݏڇ‬ ǖհ˴ Ѫ‫˴ࠄڇ‬ѢѮҘًѢ‫ ًى‬ϹҘəࠄȹ Ѣ˴ ͬѢãʄ Ѱ‫ ڇ‬ҘѢࠄ˴‫·ݏ‬ʄ‫ ݏ‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ȸबȿ ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸհ˴Ѣ‫ࠄ ًى‬ã֖‫ىॆ ؎ى‬Ѣ‫ ؎ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ब ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫޺ݏڇ‬յ֞˴ѢѢҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ȸबհ‫ڇ؎ڇ֖޺ ڇ‬Ϲã ȸҘհȹѯ˴ ͬ‫ڇ‬Ѣ յհ޺ ؎‫ى‬հबȿãѢѢ޺ ϹҘ‫ݏ‬əȹ֖‫ ى؎ى‬Ѫ˴ًͬã֞ã؎‫ ى‬ɀҘ֖Ѣã ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ ‫ڇ‬ȸҘϹ‫ݏ‬ãѢҘ ࠄã֖‫ىॆ ؎ى‬Ѣ‫ ؎ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ȿҘͬबãհȹѢ‫ ڇ‬ Ѫ‫ڇݏ‬յ‫ڇ‬ȿ֞बȿãࠄ‫ ى‬Ѫ˴ًͬã֞ ͬã Ѣ‫ ى؎ى‬ ज़ ॆ‫ىݏىࠄڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ऑ‫ڇ‬ȿ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ʄ հҘ‫֞ڇ؎ ؎ىॆ ࠄݣ‬बࠄȹ Ѫ‫ڇ‬ऑȿãհ‫ىࠄى‬ə޺ յãհ˴֖‫ ڇ‬Ѣ˴ ȿəҘ ͬ‫ڇ؎ى‬ȿҘ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ ى‬ Ɏ˴ͬ‫ڇ‬ѪհãࠄѢã Ѫã‫ڇ֖ݏ‬ȿ֖ã ࠄã əबѪ˴‫؎ݏ‬ã‫ ࠄ˴֖ݏ‬Ѫ‫޺ݏڇ‬յ Ѳãѯ ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ ًى‬ϹҘəࠄȹ Ѣ˴ ͬѢãʄ Ѱ‫ ڇ‬Ѣã əࠄãյҘҵ Ѫ‫ ֖˴ڇݏ‬ ࠄबȿãѢѢ޺ ã‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ ىݏڇ‬əѪҘհ֖बȿãհ‫ى‬ə޺ ͬ Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘً Ѣ‫ ى؎ى‬հ‫֞ى‬Ѣ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬əѢ‫ڇ‬बȸ‫ݏڇ‬յ‫ى‬əࠄã؎‫ࠄ ى‬ã ѢãȿҘࠄȹ ȿհãəѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ޺֖Ҙ ȿ֞˴ յãȿѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆԆࠄȹ ब ‫˴ݏ‬ϹҘ‫ڇ‬ѢҘ

19


20


ГОТ Е Л І

21


ʈã؎˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब յ‫ڇࠄ ڇ‬Ϲ‫ ֖޺ ڇ‬հ‫֞ى‬Ѣ‫ ֖ى‬Ѫ‫ىݏ‬ҵऑãȿ յ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ͬã Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ֞˴ Ѫ˴‫˴ݏ‬յȸãॆ‫ى‬հ‫ ى‬ȿ˴əȹ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѯհ޺ऑ Ѫ‫ ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ࠄ˴հԆ ࠄã ȿəҘ Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ‫ ى‬ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ Ѣ˴ ə˴֖‫ ࠄ˴ݏ‬³ ब ͬ‫ڇ؎ى‬ȿ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ Ѫ‫ڇݏ‬ȸհ˴؎‫ڇ‬Ԇ ʄ ࠄ˴ Ѱ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ȿ‫ ى‬ ؎बѯ˴ѢҘ Ѫ‫ڇݏ‬ऑ‫ڇ‬յ‫˴ݏ ͬ˴ݏ˴ॆ ىࠄى‬Ѯ˴ѪѮҘԆ ࠄã հ‫ڇ‬ȸҘ ब հ‫ ֞ى‬ Ѣ‫ى‬ऑ ֖‫ڇ‬əࠄԆ؎ãऑ ҘѢ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ѢãȿҘࠄȹ ͬҘ əѪ‫޺ݏڇ‬յ֞˴ѢѢ޺؎ ԇ ͬã ֖‫ॆ ًى֖ࠄڇݏڇ‬ãə Ѯ޺ ࠄ˴‫ݏڇࠄىݏ‬Ҙ޺ əࠄãʄ ȸ‫ݏ‬बյѢ‫ڇ‬Ԇ ࠄã ज़ əबॆãəѢ‫ى‬ऑ ҘѢࠄ˴‫·ݏ‬ʄ‫ݏ‬ãऑ ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ˴֞‫ڇࠄ ىࠄى‬Ѣ֖ब Ѣ˴Ѫ‫˴ͬ˴ݏ‬Ѣࠄãȸ˴հȹѢ‫ڇ‬Ԇ հҘѢҘԆ Ѱ‫ ڇ‬ȿҘյə‫ى‬հãʄ յ‫ ڇ‬յãȿѢҘऑ ॆãəҘȿ ֞‫ ޺ࠄࠄى‬ Ҙəࠄ‫ॆىݏڇ‬Ѣ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄ‫ڇ‬əࠄ˴ً ғ˴ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ȸबࠄ‫ ى‬ ‫ ֞ڇࠄۯ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ 5LEDV %XNRYHO ϹҘəࠄȹ ͬãऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ब əѪ˴ बհԆȸհ˴ѢҘ ֖ȿҘࠄ‫֯ ى‬ãࠄ˴‫ىݏ‬Ѣ‫ ى‬ԇԇ ãȸ‫ڇ֖ ڇ‬հȹ‫ڇݏڇ‬ȿã ѮҘãհȹѢ‫ ڇ‬ȿҘյȿ˴յ˴Ѣब ֖Ҙ؎Ѣãࠄब յ˴ ؎‫ͬ ˴֞ڇ‬ãհ‫ى‬ѯ‫ ىࠄى‬ Ϲã؎ã Ѱ‫ ڇ‬յब֞˴ Ѫ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãհãə޺ հ‫ݏڇ‬յã؎ ࠄã ѯ‫ ڇ֖ڇݏى‬ Ѣã Ѫ‫ڇݏ‬əबѯ֖ब əȿҘً հ‫֞ى‬Ѣ‫ڇ֖ ًى‬əࠄԆ؎ ȿͬबࠄࠄ޺ ࠄã ͬãəࠄ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȿबȿãհãə޺ ब ҵऑѢҘऑ Ѫ‫޺ڇ֖ڇ‬ऑ ࠈã֖‫ ֞ڇ‬յհ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً əѪ‫޺ݏڇ‬յ֞˴ѢѢ޺ ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ ѪҘյϹ‫ࠄڇ‬बȿãհ‫ ى‬Ҙəࠄ‫ॆىݏڇ‬ѢҘ Ѫã؎·޺ࠄ֖‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬ ֞‫ࠄ ޺ࠄࠄى‬ã յҘ޺հȹѢҘəࠄȹ Ϲ˴‫ڇݏ‬ҵȿ Ѳã əࠄҘѢãऑ ͬѢҘ؎֖‫ ى‬ ޸֖Ѱ‫ ڇ‬Ѣãѯ հ‫֞ى‬Ѣ‫ ֖ى‬Ѫ‫ىݏ‬ҵऑãȿ Ѣã ֖ब‫ͬ ࠄݏڇݏ‬Ҙ əȿ‫ڇ‬ʄԆ əҘ؎·ʄԆ ‫ۯ‬յ˴ə‫ॆ ى‬ãəҘȿ ҵऑѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãѢѢ޺ ब ؎ҘəࠄҘ ֯‫ڇ‬հ‫ ى‬ҵऑ ³ ȸ˴ͬ ‫ͬڇݏ‬ȿãϹ ‫ڇݏ‬յ‫ى‬Ѣã Ѣ˴ ͬãհ‫ى‬ѯ‫ࠄى‬ȹə޺ և‫ݏ‬ब֞‫ى‬Ѣã ؎‫ ˴֞ڇ‬ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲհ޺յãʄѯ ͬյãʄࠄȹə޺ Ѱ‫ڇ ڇ‬əȹ ‫ڇ‬əȹ Ѫ‫ॆڇ‬बʄѯ Ѯ‫֖ڇ‬Ҙࠄ Ҙͬ ͬãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴ѢѢ޺؎ ə֖‫ىݏڇ‬əࠄãࠄ‫ى‬ə޺ Ѫ‫ڇ‬əհबϹã؎‫ ى‬əѪã ͬ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ ֖‫ڇ‬Ѫ‫ ࠄى‬Ҙ ə֖‫ىݏ‬Ѫ ֖‫ڇ‬հҘə յ‫ى‬հҘ֞ãѢəã Ѫ‫ ڇ‬ȸ‫ݏ‬ब֖ҘȿѮҘ ԇ ऑ‫ॆڇ‬ã ևհ޺ ԆѢ‫ى‬ऑ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬ȿãհȹѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѫ‫ڇ‬ȸबյबȿãհ‫ ى‬əबॆãəѢ‫ ًى‬ յ‫ى‬հҘ֞ãѢə‫ ى‬ȿ֞˴ յãȿѢ‫ ڇ‬Ѣ˴ ֖ब‫ݏ‬əबԆࠄȹ Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢ‫ڇ‬Ԇ յ‫؎ ًىॆ޺ࠄى‬ãًյãѢॆ‫ ֖ى‬ҏ‫޺ݏڇ‬յ əѪ‫ݏڇ‬बյ‫ى‬հ‫ڇݣ ى‬ѢࠄãѢ Ҙ ȿबհ‫ى‬Ѯ˴Ԇ ‫ۯ‬յ˴ə‫ ى‬³ և˴‫ىݏ‬ȸãəҘȿəȹ֖‫ڇ‬Ԇ ȸ‫ݏ‬ब֖Ҙȿ֖ã ȿҘյȿ˴հ‫˴ͬ ى‬հ˴Ѣब ͬ‫ڇ‬Ѣब ͬãհ‫ى‬ѯ‫ى‬հãə޺ Ҙ ͬȸ˴‫˴ݏ‬Ϲհã ࠄ˴ѪհҘ ãə‫ڇ‬ѮҘãѮҘҵ ͬ ࠄ‫ ؎ى‬ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿ‫ ؎ى‬ȿ‫ى‬ѯब֖ãѢ‫ॆ ؎ى‬ãə‫ ؎ڇ‬ Ϛãबȿã֞‫ ڇ؎ى‬Ѱ‫ ڇ‬ब ȸҘհȹѯ‫ڇ‬əࠄҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ Ɏब֖‫ڇ‬ȿ˴հҘ Ѣ˴؎ãʄ əȿ‫ڇ‬ʄҵ ࠄ˴‫ݏڇࠄىݏ‬Ҙҵ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबԆࠄȹ ֖‫˴֞ڇ‬Ѣ Ϛã ȸã֞ãѢѢ޺؎ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ͬबѪ‫ى‬Ѣ‫ىࠄى‬ə޺ ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ ؎˴ࠄ‫ ݏ‬ѪҘյ Ѣ‫ ىݏ˴؎ڇ‬ãȸ‫ ڇ‬Ѣã ҘѢѯҘ ѢãϹãհȹѢҘ Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ‫ ى‬ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙҵ ©ʈࠄãѢյã‫ࠄݏ‬ª ©ǖѪã‫ࠄݏ‬ã؎˴Ѣࠄ‫ى‬ª ©և˴հԆ֖əª ࠄã ©և˴հԆ֖ə ͬ ȸãհ֖‫ڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ª ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ȿҘյ‫ݏ‬ҘͬѢ޺Ԇࠄȹə޺ ‫˴ݧ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ؎ãʄ ȿ‫ى‬ऑҘյ Ѣã ࠄ˴‫ݏ‬ãəब ͬ ѪãѢ‫ݏڇ‬ã؎Ѣ‫ ؎ى‬ հ‫ى‬ѯ˴ Ѫհ‫ڇ‬Ѱ˴Ԇ ࠈ‫ڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬Ѣ˴ͬãհ˴֞Ѣ‫ ڇ‬ȿҘյ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ًى֖޺ ڇ‬ ȿ‫ى‬յ‫ ؎ڇ‬Ѣã Ϲ‫֖޸ ىݏڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ʄ Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸã Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãࠄ‫ ى‬ Ѣ‫ڇ ݏ˴؎ڇ‬ȸ˴‫ ˴ݏ‬ϹҘəࠄȹ ȿҘѢ ‫؎ىݏࠄڇ‬ãʄ ‫ڇ‬յѢã֖‫ڇ‬ȿ‫ݏ ًى‬Ҙȿ˴Ѣȹ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫֞ڇ؎ ى‬बࠄȹ ‫ڇ‬ȸհãѯࠄबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ब ֖‫ڇ‬ȿ‫֖ݏڇ‬ҘѢϹ ͬ‫ڇ‬ѢҘ ब ə˴‫ݏ‬ȿҘəब ޺֖Ҙً ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѣ˴ հ‫ى‬ѯ˴ ȿ‫ݏى‬Ҙѯ‫ڇݏ ىࠄى‬ȸ‫ॆڇ‬Ҙ Ѫ‫ࠄى‬ãѢѢ޺ ã ً Ѫ‫ى؎ڇ‬հबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ϹҘ‫ݏ‬əȹ֖‫ݏ֖ ؎ى‬ãʄȿ‫ى‬յ‫ ͬ˴ݏ˴ॆ ؎ڇ‬ə֖հ޺ѢҘ əࠄҘѢ‫ ى‬

22


ГОТ Е Л І

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Відкриття: Ϲ‫ݏ‬बյѢ޺ ‫ ݏ‬ Адреса: Ɏब֖‫ڇ‬ȿ˴հȹ ə ҏãհ޺Ѣ‫ى‬Ѯ޺ ȿबհ ɀ‫ى‬ѯѢҘ ã Концепт: ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢ˴ ȿ‫ى‬ə‫ڇ֖ڇ‬ϹҘ‫޺·ݏ‬ Етапи: ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸ֖ã ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘҵ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿ‫ ڇ‬ յ‫ͬى‬ãًѢ ϚãѪबə֖ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ ³ ͬ Ϲ‫ݏ‬बյѢ޺ Ѫ‫ॆڇࠄڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫֖ڇݏ ڇ‬ब

23


FRIDAY Ѳãյãȿãࠄ‫֞ڇ֖ ى‬Ѣ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ 5LEDV +RWHOV *URXS ə˴‫ݏ‬ȿҘə ‫ݏ‬ҘȿѢ޺ Ѫ·޺ࠄ‫ͬى‬Ҙ‫ڇ֖ݏ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ³ յ˴ȿҘͬ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ‫ڇ‬əȹ ब֞˴ Ѫ·޺ࠄ‫ݏ ًى‬Ҙ֖ Ѫ‫ڇ‬əѪҘհȹ ढ‫ڇ‬əࠄ˴հ )ULGD\ Ѣ˴ ʄ ȿ‫ى‬Ѣ޺ࠄ֖‫ ؎ڇ‬ब Ѯȹ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ݏ‬ãϹѢ˴ѢѢҘ ɀҘѢ əѪ‫ڇࠄ֖˴ڇݏ‬ȿãѢ‫ ًى‬ ͬã əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬ã؎‫֞˴ݏ˴؎ ى‬Ҙ ʄȿ‫ڇݏ‬Ѫ˴ًəȹ֖‫ى‬ऑ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հҘȿ (XURSHDQ <RXWK +RVWHO )HGHUDWLRQ Ҙ Ѣ˴ͬȿã֞ãԆॆ‫ ى‬Ѣã յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ ԆѢ‫ ًى‬ȿҘ֖ ȿ֞˴ Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ ڇ‬Ѫ‫؎ًىݏ‬ãʄ ؎ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ ͬ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ֖बࠄ‫֖ॆڇ‬Ҙȿ ѪհãѢ˴ࠄ‫ ى‬

24


МОЛОДІЖНИЙ

ГОТ Е Л І

ढ‫ڇ‬əࠄ˴հ ޺ȿհ޺ʄ ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ڇ؎ ًى‬հ‫ڇ‬յҘ֞Ѣ‫ ًى‬ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ ޺֖‫؎ڇ‬ब ‫ڇ‬əȹ ‫ڇ‬əȹ ȿ‫ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿѢ‫ࠄى‬ȹə޺ յȿã ‫ ى֖ڇݏ‬ Ѳ‫ࠄ ىݏ˴؎ڇ‬बࠄ ֖Ҙհȹ֖‫ڇ‬ऑ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙً ‫ ˴֞ࠄۯ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ‫ڇ‬ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬ȿã‫ݏ‬ҘãѢࠄ‫؎ͬڇݏ ى‬ҘѰ˴ѢѢ޺ յ‫ ڇ‬յबѯҘ ޸֖Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ҵऑãհã ȿ˴հ‫֖ى‬ã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ յ‫ݏ‬बͬҘȿ ãյ؎Ҙ ѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ ىݏڇ‬Ѫ‫˴؎ڇ֖˴ݏڇ‬ѢյबԆࠄȹ ͬãϹãհȹѢ‫ ًى‬Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬ Ѣã ȿҘəҘ؎ ѯҘəࠄȹ ãȸ‫ڇ ىݏىࠄڇॆ ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ ى‬ȿ ͬãհ˴֞Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ ȿҘյ ֖Ҙհȹ֖‫ڇ‬əࠄҘ ࠄã ə֖հãյब Ϲ‫ݏ‬बѪ‫ ى‬ज़ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ ȿəࠄã Ѣ‫ڇ‬ȿհ˴Ѣ‫ ڇ‬յȿ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ऑ‫ڇ‬ȿҘ հҘ֖֞ã ͬ ˴֖‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘॆѢ‫ى‬ऑ ؎ãࠄ˴ ‫ݏ‬ҘãհҘȿ ‫ڇࠄݏڇ‬Ѫ˴յ‫ॆى‬ѢҘ ؎ãࠄ‫ݏ‬ãѮ‫ ى‬ʈѪãհȹѢҘ ؎ҘəѮ޺ ‫ڇ‬əѢã Ѱ˴ѢҘ ҘѢյ‫ى‬ȿҘյबãհȹѢ‫ڇ‬Ԇ ѪҘյəȿҘࠄ֖‫ڇ‬Ԇ ࠄã ‫ڇ֖ࠄ˴ͬڇݏ‬Ԇ ҏ‫ڇ‬əࠄҘհȹѢã ȸҘհ‫ͬى‬Ѣã ³ ͬ ϹҘѪ‫ڇ‬ãհ˴‫ݏ‬Ϲ˴ѢѢ‫ڇ‬ҵ ࠄ֖ãѢ‫ى‬Ѣ‫ ى‬ ࠈã֖‫ ֞ڇ‬ʄ ‫؎˴ݏ֖ڇ‬Ҙ Ѣ‫ ىݏ˴؎ڇ‬յհ޺ յҘȿॆãࠄ ɀ‫ڇ‬Ѣ‫؎ ى‬ãԆࠄȹ ȿ˴հ‫֖ى‬Ҙ ȿҘ֖Ѣã ޺ə֖‫ݏ‬ãȿҘ əࠄҘѢ‫ࠄ ى‬ã ȿãѢѢब ֖Ҙ؎Ѣãࠄब ޺֖ã ‫؎ͬڇݏ‬ҘѰ˴Ѣã Ѫ‫ ڇ؎޺ݏ‬ȿ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ ͬãյհ޺ ȸҘհȹѯ‫ڇ‬ҵ ͬ‫ݏ‬बॆ Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ Ѫ‫˴ݏ‬յəࠄãȿѢ‫ى‬Ѯȹ Ѫ‫ݏ֖˴ݏ‬ãəѢ‫ڇ‬ҵ əࠄãࠄҘ ज़ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հҘ Ѫ˴‫˴ݏ‬յȸãॆ‫ى‬հ‫ ً ى‬յȿ‫؎ڇ‬ҘəѢ‫ ًى‬Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬յհ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ޺֖Ҙ ऑ‫ॆڇ‬बࠄȹ बəã؎ҘࠄѢ‫ىࠄى‬ə޺

25


ҏ‫ڇݏ‬əࠄҘ‫ڇ ݏ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ‫ͬڇݏ‬յҘհ˴Ѣ‫ ًى‬Ѣã ͬ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬տ‫ى‬ѯ˴ Ѫ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣã ͬãϹãհȹѢ‫ڇ‬ҵ Ѫհ‫ڇ‬ѰҘ ȿ‫ى‬յҘհ˴Ѣã ѪҘյ Ѣ‫ ىݏ˴؎ڇ‬ ‫˴ݧ‬ѯࠄã ȿҘյȿ˴յ˴Ѣã Ѣã ͬãϹãհȹѢҘ ͬ‫ڇ‬Ѣ‫ڇ֖ ى‬ȿ‫֖ݏڇ‬ҘѢϹ ֖बऑѢԆ Ϲ‫ݏ‬ãհȹѢब ֖Ҙ؎Ѣãࠄब ѲãѪ˴ȿѢ‫ ڇ‬əã؎˴ ͬѢãॆѢã ֖Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ ȿҘհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ब ࠄã֖ Ѫ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãʄࠄȹə޺ հԆյ޺؎ ȸҘհȹѯҘəࠄȹ ͬ ޺֖‫ى‬ऑ əࠄãԆࠄȹ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ ى؎ى‬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫ ى‬ ‫ݏ֖ۯ‬Ҙ؎ ȿ˴հ‫ى֖ى‬ऑ ѪबȸհҘॆѢ‫ى‬ऑ ͬ‫ڇ‬Ѣ Ѣ˴ͬãѪ˴‫ॆ˴ݏ‬Ѣ‫ ؎ى‬ ѪհԆə‫ ؎ڇ‬ʄ ࠄ˴ Ѱ‫؎ ڇ‬ãً֞˴ ȿə˴ ȿѢबࠄ‫ݏ‬ҘѯѢʄ ‫ͬڇ‬յ‫ڇ‬ȸ հ˴ѢѢ޺ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հब ޺ȿհ޺ʄ ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿब ‫ڇͬڇࠄڇݣ‬Ѣब յհ޺ Ѫ‫ىݏ‬ऑ‫ى‬հȹѢ‫֖ى‬Ҙȿ ə‫ڇ‬Ѯ؎˴‫ࠄ ֞˴ݏ‬ã ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿҘյѪ‫ ڇ‬ ॆ‫ى‬Ѣ֖ब ࠈबࠄ ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙࠄ‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬əҘ‫ڇݏ‬Ϲ‫޺ ڇ‬ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ ڇݏ ڇ‬ ֞˴ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ֞ ڇ‬ȿࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ֖ ڇ‬հȹ‫ݏڇ‬Ҙȿ Ѳ˴ ə˴֖‫ ࠄ˴ݏ‬Ѱ‫ ڇ‬ѮҘհȹ‫ڇ‬ȿã ãबյ‫ݏڇࠄى‬Ҙ޺ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ³ ؎Ҙհհ˴ѢҘãհ‫ڇ؎ ى‬հ‫ڇ‬յҘ հԆյ‫ ى‬ȿҘ֖‫ ؎ڇ‬յ‫֖ڇݏ ڇ‬Ҙȿ ޺֖Ҙ ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬յ‫֞ڇݏڇ‬बԆࠄȹ ࠄã ‫ڇ‬ȸ‫֞ڇ‬ѢԆԆࠄȹ յҘհ‫ىࠄى‬ə޺ əȿҘࠄհ‫ى‬Ѣã؎‫ ى‬Ҙͬ յ‫ݏ‬बͬ޺؎‫؎ڇࠈ ى‬ब ֖‫֞ڇ‬Ѣ˴ Ѫ‫؎ىݏ‬ҘѰ˴ѢѢ޺ əࠄҘѢã ѢãȿҘࠄȹ յͬ˴‫֖ݏ‬ãհã ब əãѢȿबͬհãऑ ³ ȸबյȹ ޺֖‫֖ ًى‬बࠄ‫ ֖ڇॆڇ‬əࠄãʄ əȿ‫ڇ‬ʄ‫ݏ‬ҘյѢ‫ڇ‬Ԇ ‫ڇͬڇࠄڇݣ‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ յհ޺ ؎‫ڇ‬հ‫ڇ‬յҘ ‫ݏ֖ۯ‬Ҙ؎ Ϲ˴Ѣ˴‫ݏ‬ãѮҘҵ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ى‬ऑ ͬѢҘ؎֖Ҙȿ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबʄ əȿ‫ڇ‬ҵ؎ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎ ؎ãəब ѮҘ֖ãȿ‫ى‬ऑ ͬãѢ޺ࠄȹ ҘϹ‫ڇݏ‬ȿҘ ȸãࠄհ‫ ى‬Ѣã 3OD\6WDWLRQ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲհ޺յ ‫ݣ‬Ҙհȹ؎Ҙȿ ѢãəࠄҘհȹѢҘ ҘϹ‫ ىݏ‬ज़ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫޺ݏڇ‬յ֞˴ѢѢҘ Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հȹѮҘȿ ³ əबॆãəѢã ֖बऑѢ޺ Ѣã ޺֖Ҙً ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ىݏ‬Ϲ‫ࠄڇ‬बȿãࠄ‫ ى‬ə‫ڇ‬ȸҘ ҵ֞ब ȿ‫ڇ‬յã Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ֖Ҙհȹ֖ã ˴ࠄãѪҘȿ ‫ىॆڇ‬Ѱ˴ѢѢ޺ ࠄã ãѪã‫ݏ‬ãࠄ յհ޺ ȿ‫ى‬Ϲ‫ڇࠄڇ‬ȿհ˴ѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬Ѫ֖‫ݏڇ‬Ѣब

26


ГОТ Е Л І

Њ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢ‫˴؎ ًى‬ə˴յ֞ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հब ³ ©ҏ‫ݏ‬ãѮԆʄ؎‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ͬãऑ‫ڇ‬ѪհԆȿãࠄ‫ى‬ª ‫ڇڃ‬Ϲ‫ ڇ‬ յ‫؎ىݏࠄڇ‬बʄࠄȹə޺ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ ɀҘѢ ȸबȿ յ˴ȿҘͬ‫ ؎ڇ‬Ѱ˴ Ѫ‫ ىݏ‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢҘ Ѫ‫؎ىݏ‬ҘѰ˴Ѣȹ

Можливо саме тому минулого року Friday став одним із п’яти кращих хостелів Європи та вийшов у фінал престижної премії International Hospitality Awards 2018. У поточному році об’єкт не послабив своїх позицій і знов вийшов у фінал цієї премії.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Відкриття: ə˴‫ݏ‬ѪѢ޺ ‫ ݏ‬ Адреса: ‫ۯ‬յ˴əã ȿबհ ҏबѯ֖ҘѢəȹ֖ã У мережі RHG: ‫ى֖ڇݏ‬ Концепт: ؎‫ڇ‬հ‫ڇ‬յҘ֞Ѣ‫ ًى‬ Етапи: ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸ֖ã ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘҵ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿ‫ ڇ‬ յ‫ͬى‬ãًѢ ͬãѪबə֖ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հब ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺

27


FRIDAY WOOD ज़əѪҘѯѢã ȸҘͬѢ˴ə ؎‫ڇ‬յ˴հȹ ؎Ҙəȹ֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հब ³ ã əã؎˴ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢҘ ͬãȿյãѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬əãյ‫ڇ‬ȿҘ ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब֖ѮҘҵ³ Ѫ‫ڇ‬ȿѢҘəࠄԆ ©Ѫ˴‫˴ݏ‬ҵऑãհ㪠յ‫ڇ؎© ڇ‬հ‫ڇ‬յѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȸ‫ݏ‬ãࠄ㪠³ )UL GD\ :RRG ³ ȿ ֯‫ڇ‬ȸհ˴ȿ˴

28


Е КО

ГОТ Е Л І

ॠ˴‫ ˴ࠄ ͬ˴ݏ‬Ѱ‫ ڇ‬հ‫֖ڇ‬ãѮҘ޺ ֖ã‫ݏ‬յ‫ى‬ѢãհȹѢ‫ ڇ‬ȿҘյ‫ݏ‬ҘͬѢ޺ʄࠄȹə޺ ȿҘյ ©Ѫ‫ىࠄڇࠄڇݏ‬Ѫबª ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘ޺ ࠄबࠄ ͬ‫ڇ‬ȿəҘ؎ ҘѢѯã և˴‫˴ݏ‬ȿ·޺ѢҘ ˴֖‫˴ࠄڇ֖ ڇ‬յ֞Ҙ ͬѢãऑ‫ڇ‬յ޺ࠄȹə޺ ब ͬãࠄ‫ى‬ѯѢ‫؎ڇ‬ब ə‫ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿ‫؎ڇ‬ब ȸ‫ݏڇ‬ब Ѣã յ‫ݏ‬बϹҘً հҘѢҘҵ ȿҘյ ؎‫ ޺ݏڇ‬Ѳã Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬əҘ ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ͬ ڇ‬Ѣ‫ى‬ऑ ʄ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ã ORXQJH ͬ‫ڇ‬Ѣã յ˴ ؎‫֞ڇ‬Ѣã əऑ‫ڇ‬ȿãࠄ‫ى‬ə޺ ȿҘյ ѪãհԆॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ə‫ڇ‬ѢѮ޺ Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ࠄىॆڇ‬ãࠄ‫ ى‬ѮҘ֖ãȿब ֖Ѣ‫֖֞ى‬ब Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬ȿ ѢãəࠄҘհȹѢҘ ҘϹ‫ ىॆ ىݏ‬Ѫ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿ‫ىࠄى‬ə޺ ‫ݣ‬Ҙհȹ؎ ज़ ȸबյ‫ى‬Ѣ‫֖ॆڇ‬ãऑ ‫؎ͬڇݏ‬ҘѰ˴ѢҘ յȿ‫ࠄ ىݏࠄ ڇ‬ã ॆ‫؎ىݏىࠄڇ‬ҘəѢҘ Ѣ‫ ىݏ˴؎ڇ‬

30 листопада 2018 року на форумі ресторанного та готельного франчайзингу Franchithink команда керуючої компанії Ribas Hotels Group представила дві франшизи. Одна з них — франшиза хостелу Friday, яку можна застосувати не тільки в межах міста, а й в курортних зонах. ؐãհȹ‫ڇ‬ȿѢ‫ ًىॆى‬Ѫã‫ ֖ݏ‬ȿҘյ֖‫ࠄىݏ‬Ҙ յ˴‫˴ݏ‬ȿ·޺ѢҘ ࠄ˴‫ݏ‬ãə‫ ى‬əࠄ‫֖ڇݏ‬ãࠄҘ Ϲã؎ã֖‫ڇͬ ى‬Ѣã %%4 əࠄȿ‫ݏڇ‬ԆԆࠄȹ ãࠄ؎‫ڇ‬ə‫ݏ˴ݣ‬ब बəã؎ҘࠄѢ˴ѢѢ޺ ȿҘյ ؎Ҙəȹ֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲãհãəब ज़ȿ˴ॆ˴‫ݏ‬Ҙ յհ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ȿҘյ֖‫ىݏ‬ȿãԆࠄȹ ֖ҘѢ‫ͬڇ‬ãհ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬Ѣ˴ȸã Ҙ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ѢबԆࠄȹ Ѫ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿ‫ىࠄى‬ə޺ ‫ݣ‬Ҙհȹ؎‫ͬ ى‬Ҙ əࠄã‫ڇݏ‬ҵ յ‫ڇ‬ȸ‫ڇݏ‬ҵ ֖հãə‫ ى֖ى‬ãȸ‫ڇ ڇ‬ə֖ã‫ڇݏ‬Ѣ‫ڇ‬əѢҘ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ֖‫֖ ى‬ҘѢ‫ ڇ‬

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Адреса: ‫ۯ‬յ˴əȹ֖ã ‫ڇ‬ȸհãəࠄȹ ə ֯‫ڇ‬ȸհ˴ȿ˴ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ ֯ब‫ࠄݏڇݏ‬Ѣ‫ ًى‬ У мережі RHG: ‫֖ڇݏ‬ब Концепт: ˴֖‫˴ࠄڇ֖ ڇ‬յ֞ Етапи: ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸ֖ã ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘҵ յ‫ͬى‬ãًѢ ͬãѪबə֖ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺

29


КИПАРИС ɀհҘࠄ֖ब ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ‫ڇ‬ȸҘѮ޺Ԇࠄȹ ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆ‫֖޺ ىࠄى‬ҘəѢ‫ ًى‬əҘ؎˴ًѢ‫ ًى‬ȿҘյ Ѫ‫ىॆڇ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬ǖհ˴ Ѣã ֞ãհȹ ȿҘյѪबəࠄ֖ã ͬյ˴ȸҘհȹѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬հ‫ى‬ѯ˴ ‫ڇ‬յѢã Ҙ ࠄ˴əࠄबȿãࠄ‫ ى‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ѣã ©əҘ؎˴ًѢҘəࠄȹª ³ əѪ‫ݏ‬ãȿã ȿ‫ݏࠄى‬ãࠄѢã Ҙ Ѣ˴ȿյ޺ॆѢã

30


СІМЕЙНИЙ

ГОТ Е Л І

ࠈ‫؎ڇ‬ब ޺֖ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հ‫ࠄ ڇ‬ब‫ىݏ‬əࠄ ãѢãհҘͬबʄ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘҵ ͬã յ˴֖Ҙհȹ֖‫؎ڇ‬ã ֖‫ݏ˴ࠄىݏ‬Ҙ޺؎‫ ى‬ • հ‫֖ڇ‬ãѮҘ޺ • ҘѢ‫ݏݣ‬ãəࠄ‫ݏ‬ब֖ࠄब‫ݏ‬ã • ȸհ‫ͬى‬ȹ֖Ҙəࠄȹ յ‫ ޺ݏڇ؎ ڇ‬ • Ѣã޺ȿѢҘəࠄȹ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢब • ȸãə˴ًѢब • յ‫ڇॆ޺ࠄى‬ҵ ͬ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ ғ‫ݏ˴ࠄىݏ֖ ؎ى‬Ҙ޺؎ Ѫ‫ڇ‬ȿѢ‫ڇ‬Ԇ ؎Ҙ‫ڇݏ‬Ԇ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãʄ Ѫã‫ ֖ݏ‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ©֯‫ى‬Ѫã‫ىݏ‬əª ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ͬ ѢãًȸҘհȹѯ‫ى‬ऑ ࠄब‫ىݏ‬əࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ Ѣã ѪҘȿյѢҘ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬ɀҘѢ ͬѢãऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹə޺ ब Ѫ˴‫ݏ‬ѯҘً հҘѢҘҵ ȿҘյ ؎‫ࠄ ޺ݏڇ‬ã ब հҘࠄѢҘ յѢҘ ȿҘյ֖‫ىݏ‬ȿãʄ յհ޺ ࠄब‫ىݏ‬əࠄҘȿ յȿ˴‫ݏ‬Ҙ ֖‫ࠄݏڇݣ؎ڇ‬ãȸ˴հȹѢ‫ى‬ऑ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ Ѳã ࠄ˴‫ݏڇࠄىݏ‬Ҙҵ Ѫհ‫ڇ‬Ѱ˴Ԇ ब Ϲ˴֖ࠄã‫ݏ‬Ҙȿ ‫؎ͬڇݏ‬ҘѰ˴Ѣ‫ ڇ‬ȿə˴ Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬ յհ޺ Ѫ‫ڇ‬ȿѢ‫ڇ‬ѮҘѢѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब ҏ‫ڇ‬ѢҘ֞‫ىࠄى‬ə޺ ȸҘհ޺ ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȸãə˴ًѢब Ɏãə˴ًѢ Ѫհ‫ڇ‬Ѱ˴Ԇ ऑ ؎˴ࠄ‫ݏ‬Ҙȿ Ҙ Ϲհ‫ى‬ȸ‫ى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ ؎˴ࠄ‫ݏ‬ã յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ Ѫ‫ىݏ‬ऑ‫ى‬հȹѢ‫֖ى‬ã؎ əबࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब Ѣ˴ ȿ‫ى‬ऑ‫ڇ‬յ‫ͬ ىࠄى‬ã ؎˴֞Ҙ Ѫã‫ ֖ݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ҏ‫˴ݏࠄڇ‬Ѣबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ևհ޺ ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ࠄबࠄ յҘًəѢ‫ ڇ‬ ‫ͬڇݏ‬յ‫ڇ‬հհ޺ և˴֖Ҙհȹ֖ã ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣ‫ى‬ऑ ѪãȿҘհȹً‫ڇ‬ѢҘȿ əѪ‫ݏڇ‬बյ‫ى‬հ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬Ѣ˴ȸã ȿ‫֖ى‬հԆॆѢ‫ ڇ‬յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ѱ‫ڇ‬ȸ əѪ‫ࠄݏڇ‬ə؎˴Ѣ‫ ى‬ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬ȿãհȹѢ‫؎ ى֖ى‬ãհ‫ڇ؎ͬ ى‬Ϲब ࠄ‫˴ݏ‬Ѣबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ‫ۯ‬յ‫ى‬Ѣ Ҙͬ ѪãȿҘհȹً‫ڇ‬ѢҘȿ əѪ‫޺ݏڇ‬յ֞˴Ѣ‫ ڇ‬ əबॆãəѢ‫˴ݏࠄ ى؎ى‬Ѣã֞˴‫ݏ‬ã؎‫ ى‬

31


ևȿã ҘѢѯ‫ى‬ऑ ³ Ѫ‫ͬىݏ‬Ѣãॆ˴ѢҘ յհ޺ ͬãѢ޺ࠄȹ ȿ˴հ‫ى֖ى‬ऑ əѪ‫ىࠄݏڇ‬ȿѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫ݏ‬बѪ ևհ޺ հԆȸ‫˴ࠄى‬հҘȿ ‫ݣ‬बࠄȸ‫ڇ‬հब ॆ‫ ى‬ ȸãə֖˴ࠄȸ‫ڇ‬հब ȿҘյ֖‫ ڇࠄىݏ‬बѢҘȿ˴‫ݏ‬əãհȹѢ˴ Ѫ‫ڇ‬հ˴ Ѣã ޺֖‫؎ڇ‬ब ȿəࠄãѢ‫ڇ‬ȿհ˴ѢҘ ‫ݣ‬बࠄȸ‫ڇ‬հȹѢҘ ȿ‫ࠄڇݏڇ‬ã ͬ ‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȸ‫֖ڇ‬ब ã ͬ ҘѢѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬³ ȸãə֖˴ࠄȸ‫ڇ‬հȹѢҘ ֖ҘհȹѮ޺ Ϛ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհ‫ ڇ‬Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬əѪ‫ࠄݏڇ‬ə؎˴Ѣ‫֞ڇ؎ ى‬बࠄȹ ֖‫ىݏڇ‬əࠄबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ࠄ‫˴ݏ‬Ѣã֞˴‫ݏ‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ ȸãͬ‫ڇ‬Ԇ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ǖյ֞˴ ͬ ‫֖ڇݏ‬ब ȿ ‫ݏ‬Ҙ֖ ‫ڇݏ‬əࠄ˴ ֖Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬Ѣ‫֖ى‬Ҙȿ ޺֖Ҙ əհҘյ֖बԆࠄȹ ͬã əࠄãѢ‫ ؎ڇ‬əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬յ‫ڇݏڇ‬ȿ·޺ ࠄã ͬãً؎ãԆࠄȹə޺ əѪ‫ ؎ڇࠄݏڇ‬ ѢãȿҘࠄȹ ब ȿҘյѪबəࠄ֖ãऑ ‫ ֞ڇࠄۯ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ յ‫ ͬڇ‬ ȿ‫ڇ‬հ‫ ىࠄى‬ə‫ڇ‬ȸҘ ࠄã֖Ҙ ȿ‫ى‬յ‫ ى‬ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬əࠄ˴ً • ࠄ‫˴ݏ‬ѢबȿãѢѢ޺ • ͬ؎ãϹãѢѢ޺ ͬ ‫ݣ‬बࠄȸ‫ڇ‬հब ȿ‫ڇ‬հ˴ًȸ‫ڇ‬հब ȸãə֖˴ࠄȸ‫ڇ‬հब • Ѫ‫ڇݏ‬ȸҘ֖֞ã • ͬãѢ޺ࠄࠄ޺ Ѣã ࠄ‫˴ݏ‬Ѣã֞˴‫ݏ‬ãऑ • Ѫ‫ڇݏ‬Ϲबհ޺Ѣ֖‫ ى‬ • ً‫ڇ‬Ϲã • ə‫ڇ‬Ѣ޺ॆѢҘ ȿãѢѢ‫ ى‬ • ֖बѪãѢѢ޺ ब ؎‫ݏڇ‬Ҙ ɀ˴հ‫֖ى‬ã Ѫհ‫ڇ‬Ѱã Ѫã‫ ֖ݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄى‬Ѱ‫ ڇ‬ յ˴ѢѢҘ ѪҘѯҘ Ѫ‫ڇݏ‬Ϲबհ޺Ѣ֖‫ ى‬Ѫ‫ ڇ‬յ˴‫˴ݏ‬ȿ·޺Ѣ‫ ؎ى‬յ‫ݏڇ‬Ҙ֖֞ã؎ ãȸ‫ ڇ‬ ѢãϹ‫ݏ‬Ҙࠄ‫؎ڇ‬ब ə‫ڇ‬ѢѮ˴؎ ѪҘə‫֖ॆڇ‬ब ज़ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢҘ Ѫ‫ ىݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ©ؐã؎ã ‫ݧ‬ãѪãѢ㪠Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ͬãȿ֞յ‫ ى‬ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ə؎ãॆѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ҵəࠄ‫ ً ى‬Ѣãə‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ‫ىࠄى‬ə޺ յ‫ى‬ȿ‫ڇ‬ȿ‫֞ى‬Ѣ‫ ؎ى‬ ȿ‫ى‬յ‫ ؎ڇ‬Ѣã ؎‫ ˴ݏڇ‬ǖ ȿȿ˴ॆ˴‫ݏ‬Ҙ Ѫ‫ڇ‬əհबऑãࠄ‫ ى‬Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ͬ ى‬ãə Ѫ‫֖ڇ‬Ҙًհ‫ى‬ȿ‫ ًى‬ѯ˴ѪҘࠄ ؎‫ ޺ݏڇ‬ã ً ֞‫ى‬ȿब ؎बͬ‫֖ى‬ब

32


ГОТ Е Л І

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Відкриття: ॆ˴‫ݏ‬ȿѢ޺ ‫ ݏ‬ Адреса: ‫ۯ‬յ˴əȹ֖ã ‫ڇ‬ȸհãəࠄȹ ə ֯‫ڇ‬ȸհ˴ȿ˴ ȿबհ ֯ब‫ࠄݏڇݏ‬Ѣã У мережі RHG: ‫ى֖ڇݏ‬ Концепт: əҘ؎˴ًѢ‫ ًى‬Ѫã‫ ֖ݏ‬ Етапи: ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺

33


SEAZONE ‫ۯ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿҘəࠄԆ ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬ब ֯ã‫ڇݏ‬հҘѢ‫ ڇ‬ɎबϹãͬ ȿȿã֞ãʄࠄȹə޺ Ѫ‫ڇ‬հ‫ڇ‬Ϲ‫ ًى‬ȿऑҘյ ȿ ؎‫ ˴ݏڇ‬ ғ˴ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ȿ‫ڇ‬յҘ ѯȿ‫ى‬յ֖‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬Ҙȿãࠄ‫ى‬ə޺ ѪҘյ ə‫ڇ‬ѢѮ˴؎ ࠈ‫؎ڇ‬ब ֖बѪãհȹѢ‫ ًى‬ ə˴ͬ‫ڇ‬Ѣ ࠄबࠄ ȿҘյ֖‫ىݏ‬ȿãʄࠄȹə޺ ȿ֞˴ ब ࠄ‫ݏ‬ãȿѢҘ

34


АКТИВНИЙ

ГОТ Е Л І

ʈȿҘࠄհã ࠄã Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ã ȿҘհհã Ѣã Ѫ˴‫ݏ‬ѯҘً հҘѢҘҵ ȿҘյ ؎‫ ޺ݏڇ‬ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬əࠄȿ‫˴ݏڇ‬Ѣã յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ؎‫ڇ‬Ϲհ‫ ى‬Ҙͬ ͬã յ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴ѢѢ޺؎ ‫ͬڇݏ‬əհãȸ‫ىࠄى‬ə޺ Ҙ ȿҘյѪ‫ ىࠄىॆڇ‬ȿҘյ ѢãѪ‫ݏ‬बϹ‫ ى‬ ȿ˴հ‫ى֖ى‬ऑ ؎Ҙəࠄ և‫ ڇ‬ȿ‫ى‬ȸ‫ݏڇ‬ब ࠄब‫ىݏ‬əࠄã؎ ͬãѪ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ڇ‬ ‫ڇ‬յѢ‫؎ڇ‬ҘəѢҘ յȿ‫؎ڇ‬ҘəѢҘ Ѣ‫ࠄ ىݏ˴؎ڇ‬ã ‫ ًى؎˴ݏ֖ڇ‬յҘ؎ Ѣã ‫ڇ‬əҘȸ Ѣã ȸ˴‫ͬ˴ݏ‬Ҙ ؎‫ ޺ݏڇ‬ Ѳã ࠄ˴‫ݏڇࠄىݏ‬Ҙҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ʄ ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣ‫ ًى‬ȸãə˴ًѢ Ҙͬ Ѫ‫ݏ‬Ҙə Ѣ‫ڇ‬Ԇ ȿ‫ڇ‬յ‫ڇ‬Ԇ ࠄã ѪҘյҘϹ‫ݏ‬Ҙȿ‫ ؎ڇ‬Ϛãबȿã֞‫ ڇ؎ى‬Ѣ˴ ֖‫˴֞ڇ‬Ѣ ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬Ѣ‫ ًى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ؎‫ ˴֞ڇ‬յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ‫ ىࠄى‬ə‫ڇ‬ȸҘ ࠄã֖ब ‫֖ͬڇݏ‬Ҙѯ ޺֖ ȸãə˴ًѢ ޺֖‫ ًى‬Ѱ˴ ً ‫˴ݏ‬Ϲबհ޺‫ݏ‬Ѣ‫ىॆڇ ڇ‬ѰãԆࠄȹ ȿҘյ ѪҘə֖ब ࠄã əհҘյ֖बԆࠄȹ ͬã ȸã֖ࠄ˴‫ݏ‬Ҙ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘॆѢ‫ ى؎ى‬Ѫ‫֖ڇ‬ãͬѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬ Ϛã ‫ ى֖ڇݏ‬ҘəѢबȿãѢѢ޺ ȿҘѢ Ѫ˴‫ࠄ˴ݏ‬ȿ‫ىݏڇ‬ȿə޺ Ѣã əȿ‫ڇ‬ʄ‫ݏ‬ҘյѢ‫ ًى‬ Ѯ˴Ѣࠄ‫ ݏ‬ȿ˴ə˴հ‫ڇ‬ѰҘȿ ࠄã Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ى‬ऑ ͬѢãً‫؎ڇ‬əࠄȿ և‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ յհ޺ ؎ãհ˴Ѣȹ֖‫ى‬ऑ Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հȹѮҘȿ Ѣã ࠄ˴‫ݏڇࠄىݏ‬Ҙҵ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ࠄã֖‫ڇ ֞ڇ‬ȸհãյѢãѢ‫ ڇ‬ȸãə˴ًѢ ࠄã ҘϹ‫ڇݏ‬ȿ‫؎ ًى‬ãً յãѢॆ‫ ֞ڇࠄۯ ֖ى‬ȿ ‫ڇ‬ȸҘյѢҘ Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ‫ڇ֖ ى‬հ‫ ى‬ə‫ڇ‬ѢѮ˴ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ ѪãհԆॆ˴ ؎‫֞ڇ‬Ѣã əऑ‫ڇ‬ȿãࠄ‫ى‬ə޺ ȿҘյ Ϲã‫ىॆ޺ݏ‬ऑ Ѫ‫˴؎ڇݏ‬ѢҘȿ Ҙ Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ãࠄ‫ى‬ə޺ ͬ ؎ãհ˴ॆ˴Ԇ ‫ڇ‬əȿҘ֞‫ىࠄى‬ə޺ ब ȸãə˴ًѢҘ

35


ǖ ޺֖Ѱ‫ ڇ‬ब ȿãə ͬ·޺ȿ‫ࠄى‬ȹə޺ ȸã֞ãѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬ȸबյबȿãࠄ‫ͬ ى‬ã؎‫ ֖ڇ‬ Ҙͬ ѪҘə֖ब ³ Ѣã Ѫհ޺֞ ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ݏࠄڇ‬ãѪ‫ͬ ىࠄى‬ã հҘॆ˴ѢҘ ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬Ѣ‫ ى‬ãյ֞˴ ȿҘѢ ‫ࠄͬڇݏ‬ãѯ‫ڇ‬ȿãѢ‫ͬ ًى‬ã ؎˴ࠄ‫ݏ‬Ҙȿ ȿҘյ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ज़ ȿҘյϹब֖ãऑ Ѣã ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ȿ˴ȸ Ѫ‫ࠄݏڇ‬ãհãऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ յब֞˴ ऑȿãհ޺ࠄȹ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ ֯ȿãհҘ‫ݣ‬Ҙ֖बԆࠄȹ ً‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ֖޺ ڇ‬ã֖հãյ ©ͬ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ ڇ‬ ȿ‫ݏى‬ã֞˴Ѣ‫ڇ‬Ԇ յ‫؎ڇ‬ãѯѢȹ‫ڇ‬Ԇ ֖बऑѢ˴Ԇª ज़ 6HD=RQH ֖‫˴֞ڇ‬Ѣ ȿҘյȿҘյबȿãॆ ؎‫ ˴֞ڇ‬ə֖बѯࠄबȿãࠄ‫޺·؎ ى‬əѢ‫ى‬ऑ յ˴հҘ֖ãࠄ˴əҘȿ հ˴Ϲ֖‫ى‬ऑ əࠄ‫ݏ‬ãȿ Ҙͬ ؎‫˴ݏڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬յब֖ࠄҘȿ ‫ڇ‬ȿ‫ॆڇ‬Ҙȿ ‫ݏݣ‬ब֖ࠄҘȿ ࠄã ‫ݏ‬ҘͬѢ‫؎ڇ‬ãѢҘࠄѢ‫ى‬ऑ յ˴ə˴‫ࠄݏ‬Ҙȿ ɀҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬ə֖հãյãʄࠄȹə޺ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ͬ ޺ݏڇ؎ ͬ ى‬ãə؎ãϹãѢѢ޺ ֖‫ڇ‬հ‫ ڇ‬ȸãə˴ًѢब ࠄã ə؎ã֖बȿãѢѢ޺ əࠄ‫ݏ‬ãȿ ɎãϹãࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً յ˴əȹ Ѣã յ‫ݏ‬बϹ‫ࠄ˴ݏࠄ ًى‬Ҙً յ˴Ѣȹ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब ѯब֖ãԆࠄȹ ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢҘ ͬãѢ޺ࠄࠄ޺ Ѱ‫ڇ‬ȸ ब‫ݏ‬ҘͬѢ‫؎ڇ‬ãѢҘࠄѢ‫ ىࠄى‬əȿ‫ڇ‬ʄ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãѢѢ޺ Ѣã ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬Ҙ ࠈ‫؎ڇ‬ब ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ȿͬ޺ࠄ‫ ى‬ ѢãѪ‫֖ڇݏ‬ãࠄ ȿ˴հ‫ڇ‬ə‫ى‬Ѫ˴յ Ҙ ‫ڇ‬ȸ·ҵͬյ‫؎ ىࠄى‬ãհȹ‫ڇ‬ȿѢ‫ॆى‬Ҙ ‫ڇ֖ڇ‬հ‫ى‬ѮҘ ֯ã‫ڇݏ‬հҘѢ‫ ڇ‬ɎबϹãͬब Ϛãࠄ‫ ى֖ڇ‬Њ‫ىݏ‬ȸҘȿ֖‫ى؎ ى‬ѢãԆॆ‫ ى‬Ϲãհãə հ‫ى‬ȿҘ ãȿࠄ‫ڇ‬əࠄ‫ݏ‬ãյ‫ ى‬Ѣãə‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ֞बԆॆ‫ى‬əȹ əȿҘ֞‫ ؎ى‬ȸ‫ ؎ڇͬىݏ‬Ҙ əȿ‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬յ‫ڇ‬Ԇ

36


ГОТ Е Л І

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Адреса: ‫ۯ‬յ˴əȹ֖ã ‫ڇ‬ȸհãəࠄȹ ə ֯ã‫ڇݏ‬հҘѢ‫ ڇ‬ɎबϹãͬ ֖‫ڇڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãࠄ‫ى‬ȿ ©և‫ڇ‬ȸ‫ݏ‬Ҙ əबəҘյ‫ى‬ª У мережі RHG: ‫ى֖ڇݏ‬ Концепт: ͬã؎Ҙəȹ֖ã ȿҘհհã Етапи: ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸ֖ã ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘҵ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺

37


RICHARD ɀհҘࠄ֖ब ѢãًȸҘհȹѯ˴ ͬãѪ‫ࠄى‬Ҙȿ ȿҘյ ࠄब‫ىݏ‬əࠄҘȿ Ѣãյऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ Ѣã Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ब Ѫ˴‫ݏ‬ѯҘً հҘѢҘҵ ȿҘյ ؎‫ ޺ݏڇ‬ɀ ‫ڇ‬əࠄãѢѢҘ ‫ ى֖ڇݏ‬ȸҘհȹѯҘəࠄȹ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً յ‫ڇ‬յãհ‫ ى‬յ‫ ڇ‬əȿ‫ڇ‬ҵऑ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢȹ Ѱ˴ ً ˴֖‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘॆѢҘəࠄȹ ‫ڇ‬ȸ‫ݏ‬ãѢ‫ى‬ऑ յհ޺ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ

38


ІСТОРИЧНИЙ

ГОТ Е Л І

ҏհ޺֞Ѣ‫ ڇ֖˴ ًى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ 5LFKDUG ؎ãʄ ѯ‫֖ڇݏى‬ब ً ॆ‫ى‬əࠄब ѪҘѰãѢब ə؎बϹब ࠄã Ѫ‫ ًى؎޺ݏ‬ȿ‫ى‬ऑҘյ յ‫ ޺ݏڇ؎ ڇ‬ɀҘѢ ͬյãࠄѢ‫ ًى‬ȿյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հȹѢ‫ ىࠄى‬Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ڇ ى‬əѢ‫ڇ‬ȿѢҘ ֖‫ݏ˴ࠄىݏ‬Ҙҵ Ѫ‫ڇ‬ѯब֖ब ã Ѱ˴ ً ȸ˴ͬհҘॆ ͬãȸãϹãѢ‫ ֖ڇ‬Ѣãًȿ‫ڇ؎ى‬Ϲհ‫ى‬ȿҘѯ‫ى‬ऑ ؎ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ Њ‫˴ࠄڇ‬հȹ ͬȿ˴յ˴Ѣ‫ ͬ ڇ‬յ˴‫˴ݏ‬ȿ·޺Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ݏͬ ڇ‬बȸब ज़ յ˴֖‫ݏڇ‬Ҙ ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬əࠄ‫ى‬հҘͬ‫ڇ‬ȿãѢ‫ى‬ऑ յ˴ࠄãհ˴ً ˴Ѫ‫ڇ‬ऑ‫ࠄ ޺ࠄࠄى֞ ى‬ã Ѫ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ əհãȿѢ‫ͬڇ‬ȿҘəѢ‫ڇ‬Ϲ‫ݧ ڇ‬Ҙॆã‫ݏ‬յã տ˴ȿ‫ڇ‬ȿ˴ ʈ˴‫ݏ‬Ѯ˴ ɎҘհ޺ ȿऑ‫ڇ‬յब ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬ȿãհȹѢ‫֖ى‬Ҙȿ ͬबəࠄ‫ݏ‬ҘॆãԆࠄȹ ؎‫ڇ‬ϹबࠄѢҘ հ‫ى‬Ѯã‫ݏ‬Ҙ ȿ ‫ڇ‬ȸհãյबѢ֖ãऑ ज़ հ‫ڇ‬ȸҘ बȿã֞Ѣ‫ ًى‬ϹҘəࠄȹ Ѫ‫؎ڇ‬Ҙࠄ‫ࠄى‬ȹ əѪ˴ѮҘãհȹѢ‫ͬ ڇ‬Ҙəࠄã‫˴ݏ‬Ѣब ѪҘյհ‫ڇ‬Ϲब ãȿࠄ˴Ѣࠄ‫ॆى‬Ѣब əࠄã‫ڇݏ‬ȿ‫ى‬ѢѢब հԆəࠄ‫ݏ‬ब յ˴‫˴ݏ‬ȿ·޺ѢҘ Ѫ˴‫ىݏ‬հã ͬ Ϲ‫ݏ‬बȸ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ յ˴‫˴ݏ‬ȿã Ϛ յ˴‫˴ݏ‬ȿ·޺Ѣ‫ى‬ऑ ȸ‫ݏ‬बəҘȿ ͬ‫ڇݏ‬ȸհ˴Ѣ‫ࠄ ڇ‬ã֖‫ ֞ڇ‬յȿҘ ࠄ˴‫ݏ‬ã ə‫ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ȿ ޺֖‫ى‬ऑ ؎‫֞ڇ‬Ѣã əऑ‫ڇ‬ȿãࠄ‫ى‬ə޺ ȿҘյ ѪãհԆॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ հҘࠄѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ə‫ڇ‬ѢѮ޺ Ҙ ə؎ãॆѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ҵəࠄ‫ ى‬ Ѳã ȿ‫ى‬ȸҘ‫ ݏ‬յհ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً Ѫ‫˴ݏ‬յəࠄãȿհ˴ѢҘ Ѣ‫ݏ ىݏ˴؎ڇ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙً ©ʈࠄãѢյã‫ࠄݏ‬ª ©'H/X[ª ©ևȿ‫ݏڇ‬ҘȿѢ˴ȿ‫ ًى‬հԆ֖əª Ҙ ©ҏ‫ىͬ˴ݏ‬յ˴Ѣࠄəȹ֖‫ًى‬ª և‫ ڇ‬ȸãϹãࠄȹ‫ڇ‬ऑ Ҙͬ Ѣ‫ى‬ऑ յ‫ڇ‬յãʄࠄȹə޺ Ѱ˴ ً Ѣ˴ً؎‫ڇ‬ȿҘ‫ݏ‬Ѣ‫ ًى‬ȿ‫ى‬յ Ѣã ؎‫ ˴ݏڇ‬ Ѳã ࠄ˴‫ݏڇࠄىݏ‬Ҙҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ‫ࠄͬڇݏ‬ãѯ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ًى‬յ‫ ًىॆ޺ࠄى‬ ؎ãًյãѢॆ‫ࠄ ֖ى‬ã Ѣ˴ȿ˴հ‫ ًى֖ى‬ȸãə˴ًѢ յհ޺ ؎ãհ޺ࠄ ‫ۯ‬əࠄãѢѢҘً ͬѢãऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹə޺ ȿ ãհȹࠄãѢѮҘ Ѱ‫ڇ‬ȸ ؎ãհ˴ॆब Ѣ˴ ѢãѪ˴֖հ‫ ڇ‬ѪãհԆॆ‫ ؎ى‬ə‫ڇ‬ѢѮ˴؎ ‫˴ݧ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबʄ əȿ‫ڇ‬ҵ؎ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎ əࠄ‫ݏ‬ãȿ‫ ى‬ ʄȿ‫ڇݏ‬Ѫ˴ًəȹ֖‫ڇ‬ҵ ֖बऑѢҘ ã ࠄã֖‫ ֞ڇ‬ѢãًѪ‫ڇ‬Ѫबհ޺‫ݏ‬ѢҘѯҘ ֖‫ً˴ࠄ֖ڇ‬հҘ əȿҘࠄब ɀȿ˴ॆ˴‫ݏ‬Ҙ յհ޺ ȿҘյȿҘյबȿãॆҘȿ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢब Ѫ‫ ىݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ϲ‫ݏ‬ãԆࠄȹ ؎बͬ‫֖ى‬ãѢࠄ‫ىַ ى‬ȿã ؎बͬ‫֖ى‬ã ѯ˴ѪҘࠄ ؎‫ࠄ ޺ݏڇ‬ã ͬ‫޺ݏڇ‬Ѣ˴ Ѣ˴ȸ‫ ڇ‬ҕ‫ ˴֞ڇ؎ ڇ‬ȸबࠄ‫ݏ֖ ى‬ãѰ˴"

39


40


ГОТ Е Л І

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Відкриття: ॆ˴‫ݏ‬ȿѢ޺ ‫ ݏ‬ Адреса: ‫ۯ‬յ˴əȹ֖ã ‫ڇ‬ȸհãəࠄȹ ə Њ‫ىݏ‬ȸҘȿ֖ã ȿबհ ҏ‫ݏڇ؎ىݏ‬əȹ֖ã У мережі RHG: ‫ى֖ڇݏ‬ Концепт: հҘࠄѢ޺ ‫ىͬ˴ݏ‬յ˴ѢѮҘ޺ ‫ݧ‬Ҙॆã‫ݏ‬յã տ˴ȿ‫ڇ‬ȿ˴ ʈ˴‫ݏ‬Ѯ˴ Етапи: ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ Ресторан: Ѣã Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً

41


ENSENADA ©ؐ˴֖ə‫ڇ֖ى‬Ԇ Ѣã ॠ‫ݏڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ब ؎‫ݏڇ‬Ҙª Ѣãͬ‫ى‬ȿãԆࠄȹ ѢãѯҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ (QVHQDGD ‫ݧ‬Ҙॆ ब ࠄҘ؎ Ѱ‫ͱ ڇ‬Ѣə˴Ѣãյã ³ Ѯ˴ ࠄã֖‫ ֞ڇ‬Ѣ˴ȿ˴հ‫֖˴؎ ˴֖ى‬ə‫֖ى‬ãѢəȹ֖˴ ؎Ҙəࠄ˴ॆ֖‫ ڇ‬Ѣã ȸ˴‫ͬ˴ݏ‬Ҙ ࠈ‫ى‬ऑ‫ڇ‬Ϲ‫˴֖ڇ ڇ‬ãѢब ज़ Ѫ˴‫֖˴ݏ‬հãյҘ ͬ ҘəѪãѢəȹ֖‫ڇ‬ҵ ©ȸबऑࠄãª

42


М Е КС И К А Н С Ь К И Й

ГОТ Е Л І

ғ˴ յ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հҘ ‫؎ڇݏ‬ãѢࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ ًى‬Ҙ ə‫؎ى‬ȿ‫ڇ‬հҘॆѢ‫؎ݏڇݣ ًى‬ãࠄ ȿҘյ Ѫ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ѣãѯ‫ڇ‬ҵ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ əѪ‫֖ڇ‬ҘًѢ‫ ًى‬Ѣ˴Ѣãॆ˴ ࠄ‫ى‬ऑã ȸबऑࠄã ȿ ‫˴֖ڇ‬ãѢҘ ࠈã֖‫ ֞ڇ‬Ѯ˴ Ѱ˴ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ հҘࠄѢҘً ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ ब əҘ؎·ҵ 5LEDV +RWHOV *URXS Ҙͬ ã֖ࠄबãհȹѢ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ͬڇ‬Ѣãॆ֖‫ڇ‬Ԇ ©ʱ֖‫ڇ‬ª Ϛȿ˴յ˴Ѣ‫ ͬ ًى‬յ˴ ‫˴ݏ‬ȿ·޺Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ݏͬ ڇ‬बȸब ȿҘѢ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबʄ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎ ֖Ҙհȹ֖ã؎˴ࠄ‫ڇݏ‬ȿब ȸհ‫ͬى‬ȹ֖Ҙəࠄȹ յ‫ىॆ ޺ݏڇ؎ ڇ‬əࠄब ə؎बϹब Ѫհ޺֞ब Ҙ ȿ‫ى‬ə‫ ڇ֖ڇ‬ ޺֖ҘəѢ‫ ًى‬əҘ؎˴ًѢ‫ ًى‬ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬ ԇѢࠄ˴‫·ݏ‬ʄ‫ࠄ ݏ‬ã ͬãϹãհȹѢã əࠄ‫ى‬հҘəࠄ‫֖ى‬ã Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѫ˴‫˴ݏ‬յãԆࠄȹ ֖‫ڇ‬հ‫ ࠄىݏڇ‬əѪ˴֖‫ࠄڇ‬Ѣ‫ڇ‬ҵ ࠄã ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ڇ‬ҵ ؐ˴֖ə‫ࠈ ى֖ى‬बࠄ ȸãϹãࠄ‫ڇ‬ յ˴‫˴ݏ‬ȿã ȿ ‫ͬڇ‬յ‫ڇ‬ȸհ˴ѢѢҘ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ ؎˴ȸհҘȿ ֞ãհԆͬҘ ‫ݹ‬ã֖ ࠄब‫ݏ‬ã əࠄҘѢ ࠄ‫ڇݏ‬ऑ‫ ى‬Ϲ‫ݏ‬बȸबȿãࠄã ѯ֖ã‫ݏ‬बȸ֖ã ʈࠄ‫֖ڇݏ‬ãࠄҘ ֖‫ ى‬ հ‫ ͬ ى֖؎ى‬Ѫãհȹ؎‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ‫֖ڇ‬Ѣã ࠄã ޺ə֖‫ݏ‬ãȿҘ Ѣãə‫ ˴ॆى‬ ѢҘ Ѫհ˴յ‫ࠄ ى‬ã Ѫ‫ىݏ֖ڇ‬ȿãհã յ‫ڇ‬յãԆࠄȹ ҘѢࠄ˴‫·ݏ‬ʄ‫ݏ‬ब ãə‫ڇ‬ѮҘã ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬əࠄҘ Њ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबʄ յ‫؎ͬڇݏ ڇ‬ҘѰ˴ѢѢ޺ Ѣ‫֖ ىݏ˴؎ڇ‬ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙҵ ©ʈࠄãѢյã‫ࠄݏ‬ª ࠄã ©տԆ֖əª ͬ ब‫ݏ‬ãऑबȿãѢѢ޺؎ Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ޺֖Ҙ Ѫ‫ىݏ‬ҵͬյ޺ࠄȹ յ‫؎ ڇ‬ãհȹ‫ڇ‬ȿѢ‫ڇॆى‬ҵ Њ‫ىݏ‬ȸҘȿ֖‫ ى‬बəҘʄԆ əҘ؎·ʄԆ ãȸ‫ ڇ‬ब ࠄ‫ڇ‬ȿã‫ىݏ‬əࠄȿҘ յ‫ݏ‬बͬҘȿ ࠈ‫؎ڇ‬ब ࠄबࠄ Ѫ˴‫˴ݏ‬յȸãॆ˴ѢҘ յȿ‫؎ڇ‬ҘəѢҘ ࠄã ॆ‫؎ىݏىࠄڇ‬ҘəѢҘ Ѣ‫ ىݏ˴؎ڇ‬ȿ‫ى‬Ѱ˴ѢãͬȿãѢ‫ى‬ऑ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙً ͬ ѪãѢ‫ݏڇ‬ã؎Ѣ‫ ؎ى‬ȿ‫ى‬յ‫ ؎ڇ‬Ѣã ؎‫ ˴ݏڇ‬ ‫˴ݧ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबʄ əࠄ‫ݏ‬ãȿ‫֖˴؎ ى‬ə‫֖ى‬ãѢəȹ֖‫ڇ‬ҵ ֖बऑѢҘ Њ‫ڇ‬əࠄҘ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ə֖बѯࠄबȿãࠄ‫ݏ ى‬ҘͬѢ‫ڇ‬ȿ‫ى‬յ‫˴֖ ى‬əã յҘհȹҵ ֖‫ىݏ‬հȹѮ޺ Ѫ‫֖˴؎ ڇ‬ə‫֖ى‬ãѢəȹ֖‫ ى‬ȸब‫ݏ‬Ϲ˴‫ ݏ‬6RPEUHUR ࠄã ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ҘѢѯ‫ى‬ऑ ə؎ã֖‫ڇ‬հ‫֖ى‬Ҙȿ Ѳ˴əѪҘѯѢҘəࠄȹ ॆãəब Ѫ‫ڇ‬ȿѢ˴ Ѫ˴‫ͬ˴ݏ‬ãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺ ѪҘəհ޺ Ϲãհãəհ‫ى‬ȿ‫ڇ‬əࠄҘ ؎Ҙəࠄ əѪ‫֖ڇ‬ҘًѢ‫ ًى‬Ѫհ‫ى‬Ѣ յѢҘȿ Ѫ‫ىݏ‬Ϲ‫ ڇ‬ հ‫؎ڇ‬ѯհ‫ى‬ȿ‫ ًى‬ȿ‫ى‬յ Ѣã ؎‫ࠄ ˴ݏڇ‬ã ॆ‫ى‬əࠄ‫ ًى‬Ѫհ޺֞ Ѫ‫ ڇ؎޺ݏ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬յȿҘ‫·ݏ‬ҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ͬãəѪ‫֖ڇ‬Ҙًհ‫ى‬ȿ‫ ًى‬ѯ˴ѪҘࠄ ऑȿ‫ى‬հȹ ³ Ҙ ॆã ‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ًى‬ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬Ϲã‫ݏ‬ãѢࠄ‫ڇ‬ȿãѢ‫؎ڇࠈ ڇ‬ब ‫ݏ‬ãյ‫ͬ ڇ؎ى‬ã Ѫãəࠄ‫ى‬ə޺ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ ى؎ى‬Ѫã‫ ڇ˴ݏ‬əࠄ‫֖ڇݏ‬ãࠄ‫ ى؎ى‬ə‫֖ॆڇݏڇ‬ã؎‫ ى‬ ࠄã ѯ‫ࠄݏڇ‬ã؎‫ࠄ ى‬ã Ѫ‫؎޺ݏ‬बȿãࠄ‫ ى‬յ‫֖˴ؐ© ڇ‬ə‫ ى֖ى‬Ѣã ॠ‫ݏڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ब ؎‫ݏڇ‬Ҙª

43


44


ГОТ Е Л І

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Адреса: ‫ۯ‬յ˴əȹ֖ã ‫ڇ‬ȸհãəࠄȹ ə Њ‫ىݏ‬ȸҘȿ֖ã ȿबհ ҏ‫ݏڇ؎ىݏ‬əȹ֖ã У мережі RHG: ‫ى֖ڇݏ‬ Концепт: ؎˴֖ə‫֖ى‬ãѢəȹ֖ã ȸबऑࠄã Етапи: ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺

45


БІЛЯВКА В ЗАКОНІ 46


Чотиризірковий бізнес-готель Wall Street відкрив свої двері для гостей 1 жовтня 2016 року. Запуск святкували помпезно — знаменита назва зобов’язувала. Біля парадного входу був припаркований Rolls-Royce, в готелі та на відкритій терасі звучали джазові композиції. Чоловіки були у строгих костюмах, жінки — в коктейльних нарядах. Усюди було чути дзвін келихів і заливистий сміх. День народження нового готелю зібрав найяскравіших та впливовіших представників готельної та туристичної сфери країни та регіону. ʈ˴‫˴ݏ‬յ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ؎‫֞ڇ‬Ѣã ȸबհ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȸãॆ‫˴ࠄ ىࠄى‬ѢյҘࠄѢब ȸհ‫ڇ‬Ѣյ‫ى‬Ѣ֖ब ޺֖ã ॆҘࠄ֖‫ ڇ‬Ҙ ȿѪ˴ȿѢ˴Ѣ‫ͬڇݏ ڇ‬Ѫ‫޺ݏڇ‬յ֞ãհãə޺ Ѱ‫ڇ‬յ‫ڇ ڇ‬əࠄãѢѢҘऑ Ѫ‫ىݏ‬Ϲ‫ࠄڇ‬बȿãѢȹ ֯˴‫ݏ‬बԆॆã Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ˴؎ ֯ə˴ѢҘ޺ և‫ڇݏ‬ѢϹã ȿ֞˴ ͬȿ‫֖ى‬հã յ‫ڇࠄ ڇ‬Ϲ‫ ˴֖޺ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ѯ˴ ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺ əѪ‫ݏ‬ãȿհ޺ʄ Ѣã հԆյ˴ً ज़ ؎ҘѢҘãࠄԆ‫ݏ‬ѢҘً յҘȿॆ‫ى‬ѢҘ ȿã֖֞‫ ڇ‬ȿϹãյãࠄ‫ ى‬ȿ‫ڇ؎ى‬Ϲհ‫ى‬ȿब ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫ى‬ѮԆ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ى‬ऑ յ˴Ѫã‫ࠄݏ‬ã؎˴ѢࠄҘȿ ǖհ˴ ؎ãհ‫ ڇ‬ऑࠄ‫ͬ ڇ‬Ѣãʄ Ѱ‫֯ ڇ‬ə˴ѢҘԆ ͬãѪ‫ڇݏ‬ə‫ى‬հ‫ ى‬Ѣã Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘԆ ֖˴‫ݏ‬बԆॆ‫ڇ‬ҵ ͬã Ѫ·޺ࠄȹ ؎Ҙə޺ѮҘȿ յ‫ ڇ‬ब‫ىॆڇݏ‬əࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿҘյ֖‫ ޺ࠄࠄىݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ֯‫ڇ‬հ‫ ى‬ȿҘѢ ȸबȿ ȸ˴ͬհ‫ڇ֖ى‬Ԇ əҘ‫ڇݏ‬Ԇ ȸबյҘȿհ˴Ԇ ԇ əã؎ã յҘȿॆ‫ى‬Ѣã ѢãȿҘࠄȹ Ѣ˴ ͬյ‫ڇ‬Ϲãյबȿãհãəȹ Ѱ‫ ڇ‬ ͬϹ‫ڇ‬յ‫ ؎ڇ‬ȸबյ˴ Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ ىࠄىݏڇ‬Ѫ‫ ֖޺ ˴ࠄ ڇݏ‬Ҙͬ ‫ͬڇݏ‬ȿ‫ ؎ڇ֖ࠄى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢ‫ڇݏͬ ڇ‬əࠄãհã ً əã؎ã

На порозі прощання Ϛ Ϲ˴Ѣ˴‫ݏ‬ãհȹѢ‫ ؎ى‬յ‫؎ڇ֖ ؎ڇݏڇࠄ֖˴ݏى‬ѪãѢҘҵ ǖ‫ࠄݏ‬ब‫ ؎ڇݏ‬տबѪãѯ֖‫֯ ڇ‬ə˴ѢҘ޺ Ѫ‫ͬڇ‬Ѣãً‫ ڇ‬ ؎‫ى‬հãə޺ ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ȿ֞˴ ࠄȿ˴‫ݏ‬յ‫ ֖޺ ڇ‬ҵً ࠄ‫ڇ‬յҘ ͬյãȿãհ‫ڇ‬ə޺ ȿ‫ݏى‬Ҙѯ‫ى‬հã ѪҘࠄ‫ͬ ى‬Ҙ ə‫ ىݏ˴ݣ‬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ ҏҘəհ޺ ॆ‫؎ىݏىࠄڇ‬Ҙə޺ॆѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əࠄã֞बȿãѢѢ޺ Ѣã ֯ҘѪ‫ݏ‬Ҙ յҘȿॆ‫ى‬Ѣã յ‫ڇ‬Ѫ‫ ڇ‬ ؎ãϹãհã ब ͬãѪबə֖ब Ѫ·޺ࠄ‫ͬى‬Ҙ‫ڇ֖ݏ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Њ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙ֖ ȸबȿ ѢãəࠄҘհȹ֖‫ ى‬ѢãѪ‫ݏ‬ब֞˴Ѣ‫ ؎ى‬ Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣã ȿࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ى‬հã ə‫ڇ‬Ѣ ãѪ˴ࠄ‫ ࠄى‬Ҙ ֖Ҙհȹ֖ã ֖Ҙհ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎Ҙȿ ‫ݧ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺ յãհ‫ڇ‬ə޺ ҵً յब֞˴ Ѣ˴հ˴Ϲ֖‫֯ ڇ‬ə˴ѢҘ޺ ȿհãѯࠄबȿãհãə޺ ब ȿҘյյҘհ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙȿ ȸबյҘȿ˴հȹѢ‫ڇ‬ҵ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ Ҙ Ѫ‫ ىݏ‬ Ϲ‫ࠄڇ‬बȿãհãə޺ յ‫ ڇ‬əѪ‫֖ڇ‬ҘًѢ‫ڇ‬ҵ ‫ڇݏ‬ȸ‫˴ݏ ىࠄڇ‬Ϲհã؎˴Ѣࠄ‫ڇ‬ȿãѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙ֖ã Ҙ յȿ‫ڇ‬ऑ ȿ‫ى‬ऑҘյѢ‫ى‬ऑ Ѣã ࠄ‫֞ى‬յ˴Ѣȹ ǖհ˴ ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ҵً ͬãѪ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबȿãհ‫ ى‬əࠄãࠄ‫ ى‬ȸҘհ޺ ֖˴‫؎ݏ‬ã ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫˴؎ ڇ‬ऑãѢҘͬ؎ब ȿ‫ڇ‬Ѣã ͬ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհã Ѱ‫ ڇ‬əã؎˴ ࠄã֖ ͬȸबȿãԆࠄȹə޺ ؎‫ݏ‬Ҙҵ ǖյ֞˴ Ѫ‫ݏ‬ãѮԆԆॆ‫ ى‬ब ȿҘյյҘհҘ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙȿ յ‫ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬ãϹãԆॆ‫ ى‬ȿҘյ֖‫ىݏ‬ȿãࠄ‫ڇ ى‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ ى‬ȿ‫ڇ‬Ѣã ͬãȿ֞յ‫ ى‬ऑ‫ࠄڇ‬Ҙհã əã؎ã ѢãհãϹ‫ڇ‬յ‫ ىࠄى‬ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब Ϲ‫ݏ‬बѢࠄबԆॆ‫ى‬əȹ Ѣã əȿ‫ڇ‬ʄ؎ब յ‫ڇ‬əȿҘյҘ ࠄã ȸãॆ˴ѢѢҘ ֯ə˴ѢҘ޺ Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬հãə޺ Ѣã Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘԆ ؐãًȸबࠄѢҘً Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ͬѢãऑ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿə޺ Ѣã əࠄãյҘҵ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿã ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬յҘȿॆ‫ى‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ȸãॆ‫ى‬հã ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿѪ˴‫ݏ‬ѯ˴ ֯ə˴ѢҘ޺ ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհã Ѱ‫ ڇ‬հ‫֖ڇ‬ãѮҘ޺ ȸ˴ͬѪ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ãѯѢã ҏ‫ ىݏ‬Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հȹѢҘً ‫ݏڇ‬ϹãѢҘͬãѮҘҵ ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇ ىࠄڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ ؎ҘϹ əࠄãࠄ‫ ى‬յब֞˴ बəѪҘѯѢ‫ͬ ؎ى‬ã յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ ֖‫ ًى֖ࠄڇݏڇ‬ ࠄ˴‫؎ݏ‬ҘѢ ࠈã֖‫ ֞ڇ‬յҘȿॆ‫ى‬Ѣã ͬѢãհã Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ ޺֖‫ͬ ًى‬बѪ‫ى‬Ѣ޺ʄࠄȹə޺ ȿ Ѫ‫ڇ‬յҘȸѢ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ ޺֖ब ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬ҘًѢҘəࠄȹ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ã ‫ڇ‬ȸ‫ݏى‬ãʄ ‫ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿѢҘ ࠄ‫ىݏ‬Ϲ˴‫ ىݏ‬ Ѫ‫ًىݏ‬Ѣ޺ࠄࠄ޺ ‫ݏ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺ ब ȿ‫ى‬ȸ‫ݏڇ‬Ҙ ؎ҘəѮ޺ ‫ࠄͬڇݏ‬ãѯबȿãѢѢ޺ ޺֖Ҙ Ѫ‫ڇ‬əհबϹ‫ ى‬ऑ‫ࠄڇ‬Ҙȿ ȸ‫ ى‬ ‫؎ىݏࠄڇ‬ãࠄ‫ ى‬ȿ ޺֖‫ى‬ऑ ब؎‫ڇ‬ȿãऑ ً‫؎ڇ‬ब ȸबհ‫ ڇ‬ȸ ֖‫ࠄݏڇݣ؎ڇ‬Ѣ‫ ىࠄى֞ ڇ‬ ‫ͬ˴ݧ‬बհȹࠄãࠄ‫ ى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿ˴‫ݏ‬ѯ‫ى‬հ‫ ى‬बəҘ əѪ‫ڇ‬յҘȿãѢѢ޺ ज़ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȸबհ‫ ڇ‬ȿə˴ Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬ յҘհ‫ڇ‬ȿ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ ֖‫ࠄݏڇݣ؎ڇ‬ãȸ˴հȹѢҘ Ѣ‫ڇ֖ ىݏ˴؎ڇ‬Ѣ‫˴ݏ˴ݣ‬ѢѮ ͬãհ ֖Ҙ؎Ѣãࠄã յհ޺ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ݏڇ‬Ҙȿ Ҙ ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ҘѢѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ज़ Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫؎ ًى‬Ҙə޺Ѯȹ ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇ ىࠄڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ ؎ҘϹ Ѫ‫ڇ‬ऑȿãհ‫ىࠄى‬ə޺ ȿ‫ى‬ə‫ͬ ؎ى֖ڇ‬ãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺؎ ҏ‫ڇ‬ȿ·޺ͬबȿãհ‫ ى‬Ѯ˴ ͬ ϹबॆѢ‫ ؎ى‬ȿҘյ֖‫ ؎޺ࠄࠄىݏ‬Ѫ‫ ˴֖޺ ڇݏ‬ Ѫ‫ڇ‬ȿҘյ‫ى؎ڇ‬հ‫ ى‬ȸãϹãࠄ‫ͬ ڇ‬ãə‫ڇ‬ȸҘȿ ؎ãə‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬ҵ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘҵ ͬҘ əࠄãࠄबəѢ‫ڇ‬Ԇ Ѣãͬȿ‫ڇ‬Ԇ ³ :DOO 6WUHHW ޺֖ã əࠄȿ‫ݏڇ‬Ԇʄ ãə‫ڇ‬ѮҘãࠄ‫ى‬ȿѢ‫޺ݏ ًى‬յ ͬ बəѪҘѯѢ‫ݏڇ֖ ى؎ى‬Ѫ‫ݏڇ‬ãѮҘ޺؎‫ ى‬ѲȹԆ ‫֖ݏڇڃ‬ã Ҙ ͬȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎‫ࠄڇ‬Ѣ‫ ڇ‬ѢãհãϹ‫ڇ‬յ֞˴Ѣ‫ڇ‬Ԇ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ‫ڇ‬Ԇ ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇࠄڇ‬Ԇ

47


«Маленький Наполеон» Њ‫ڇ‬ȿ‫ ىॆ޺ݏڇ‬Ѫ‫ڇ ڇݏ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ڇ‬əࠄҘ ֖‫؎ڇ‬बѢҘ֖ãѮҘҵ ͬ ȸबյҘȿ˴հȹѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãհȹѢ‫ ى‬ ֖ã؎‫ࠄ ى‬ã ҘѢѯ‫ॆ ى؎ى‬հ˴Ѣã؎‫ ى‬Ѫबə֖‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬ҵ ֖‫؎ڇ‬ãѢյ‫֯ ى‬ə˴ѢҘ޺ Ѣãȿ˴հã ֖ब؎˴յѢ‫ ًى‬ Ѫ‫֖ىݏ‬հãյ ³ ज़ Ѣãə ȸबհã Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖ã ؎ãհ˴Ѣȹ֖‫ڇ‬Ϲ‫ڇݏͬ ڇ‬əࠄब ޺֖ã əࠄ‫ڇݏ‬Ϲ‫ڇ֖ ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆȿãհã ȿəҘऑ Ҙ ȿə޺ ؐ‫ ى‬Ѣãͬ‫ى‬ȿãհ‫ ى‬ҵҵ ©տã‫ىݏ‬əã ؐãհ˴Ѣȹ֖‫ ًى‬ѲãѪ‫ڇ‬հ˴‫ڇ‬Ѣª ޸ ࠄ˴֞ Ѣ˴ȿ‫ى‬ə‫ڇ֖ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ͬ‫ڇݏ‬əࠄब ԇ ȿ֞˴ ͬȿ‫֖ى‬հã յ‫ڇࠄ ڇ‬Ϲ‫ ֖޺ ڇ‬հԆյ‫˴ݏ ى‬ãϹबԆࠄȹ Ѣã ؎‫ڇ‬Ԇ ͬ‫ڇ‬ȿѢҘѯѢҘəࠄȹ ɀҘյ ؎ҘѢҘãࠄԆ‫ݏ‬Ѣ‫ڇ‬ҵ ȸհ‫ڇ‬Ѣյ‫ى‬Ѣ֖‫ڇࠄ ͬ ى‬Ѣ֖‫ ؎ى‬Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ə‫ ؎ڇ‬Ѣ˴ȸãϹãࠄ‫ॆڇ ڇ‬Ҙ֖बԆࠄȹ ‫ۯ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ Ѣã ˴ࠄãѪҘ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿã ज़ Ѫ˴‫ݏ‬ѯҘ յѢҘ ͬ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ى؎ىॆڇ‬ब Ѣãə ȿҘյȸबհãə޺ ‫ڇ؎ͬڇݏ‬ȿã ѪҘəհ޺ ޺֖‫ڇ‬ҵ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬əࠄãȿ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ յ‫˴؎ ڇ‬Ѣ˴ ȿ֞˴ Ѣãհ˴֞Ѣ‫ىॆ ؎ى‬Ѣ‫ ؎ڇ‬ҏҘյ‫ݏͬڇ‬ԆԆ Ѱ‫ ڇ‬ ֖‫ڇ‬հ‫˴؎ ى‬Ѣ˴ Ѣ˴ ȸबհ‫ ڇ‬ȿ Ѫ‫ڇ‬հҘ ҵऑѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ݏڇͬ ڇ‬ब ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ֞˴ࠄ ى‬Ѣãͬ‫ى‬ȿãհ‫˴؎ ى‬Ѣ˴ ؐãհ˴Ѣȹ֖‫ ؎ى‬ ѲãѪ‫ڇ‬հ˴‫ڇ‬Ѣ‫ ؎ڇ‬ǖհ˴ ؎‫ڇͬ ޺ڇ‬ȿѢҘѯѢҘəࠄȹ ‫؎ڇ‬ãѢհ‫ى‬ȿã ࠈ‫؎ڇ‬ब ؎˴ѢҘ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ ڇ‬Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬ յ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬յ‫˴ॆڇࠄڇ ىࠄى‬ѢѢԆ Ҙ ə‫ڇ‬ȸҘ Ѱ‫ ޺ ڇ‬əѪ‫ݏ‬ãȿհ޺Ԇə޺ ͬ बəҘ؎ã Ѫ‫ڇݏ‬ȸհ˴؎ã؎‫ ى‬Ҙ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ ى؎ى‬ ‫ڇ‬ȸəࠄãȿ‫ى‬Ѣã؎‫ ى‬Ѣ˴ ϹҘ‫ݏ‬ѯ˴ ͬã ҘѢѯ‫ى‬ऑ

Місце зустрічі змінити не можна ޸֖ ؎बյ‫ݏ˴֖ ًىݏ‬ҘȿѢ‫֯ ֖ى‬ə˴ѢҘ޺ Ѣãͬ‫ى‬ȿãʄ əȿҘً ֖‫ڇ‬հ˴֖ࠄ‫ى‬ȿ ֖‫؎ڇ‬ãѢյ‫ڇ‬Ԇ ؎‫ݏ‬Ҙҵ ɀ‫ڇ‬Ѣã ȿѪ˴ȿѢ˴Ѣã Ѱ‫˴֞ڇ֖ ڇ‬Ѣ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ͬ ֖ى‬ãəհबϹ‫ڇ‬ȿबʄ ‫ڇ؎˴ݏ֖ڇ‬Ϲ‫؎ ڇ‬ãࠄ˴‫ݏ‬Ҙãհब ѲãѪ‫ ֖ىݏ‬ հãյ Ѫ‫ ڇݏ‬ϹãհãѢࠄѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѯȿ˴ًѮã‫ݏ‬ã ԇȿãѢã ȿ‫ڇ‬Ѣã Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ࠄىݏڇ‬ȹ ࠄã֖

Це людина-гостинність. Він колись працював детективом і часом нам здається, що поводиться в готелі, як агент під прикриттям. Точка контакту з гостем у нього найкоротша. Місце їхньої зустрічі змінити не можна, вона завжди біля входу. Але з Іваном гості часом заводять довгі бесіди, привозять йому пам’ятні сувеніри або подарунки. Він моментально приваблює своєю інтелігентністю, ерудицією та вмінням передбачати побажання гостя

48

«

«


Звивистий шлях покоївки ֯ə˴ѢҘ޺ ȿȿã֞ãʄ Ѱ‫ ڇ‬ȿѢबࠄ‫ݏ‬ҘѯѢҘ ȿҘյѢ‫ڇ‬ə‫ى‬Ѣ‫ ى‬ȿ ֖‫ڇ‬հ˴֖ࠄ‫ى‬ȿҘ ࠄ‫ݏ‬ãѢəհԆԆࠄȹə޺ Ѣã Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ࠈ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ى‬հȹѢ‫ ڇ‬əࠄ˴֞‫ࠄى‬ȹ ͬã ࠄ‫ ؎ى‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘً əҘ؎·ҵ Ѣ˴ ȸबհ‫ ڇ‬ Ѣ˴Ѫ‫ͬڇݏڇ‬ब؎ҘѢȹ ࠄã ҘѢࠄ‫ىݏ‬Ϲ ֯˴‫ݏ‬बԆॆã ȿѪ˴ȿѢ˴Ѣã Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴؎ãʄ ѢҘ޺֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ə˴֖‫ࠄ˴ݏ‬ब बəѪҘऑब ब ȿͬãʄ؎‫ى‬Ѣãऑ Ҙͬ ѪҘյհ˴Ϲհ‫ ى؎ى‬ҏ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬ҵऑ əհबऑãࠄ‫ ى‬Ҙ յãȿãࠄ‫ ى‬ ‫˴ݏ‬ãհҘͬ‫ڇ‬ȿबȿãࠄ‫ ى‬əȿҘً Ѫ‫˴ࠄڇ‬ѢѮҘãհ

Кілька років тому на позицію старшої покоївки до нас прийшла молода дівчина — Марія Заріф. Вона володіла достатньою компетенцією, але ми розуміли, що старші покоївки просто не будуть слухати юну колегу, і не ухвалили її. Потім вона прийшла на вакансію простої покоївки і стала частиною колективу. Вона жваво цікавилася всіма процесами в готелі, всіляко допомагала членам інших департаментів. Через деякий час за сімейними обставинами нас покинула адміністратор. Ми активно зайнялися пошуками нового. Тоді покоївки самі запропонували кандидатуру Маші. Це була прекрасна ідея. Дівчина знала готель до тонкощів. Могла за необхідності легко перевірити роботу покоївок і будь-якого іншого департаменту, тому що сама попрацювала на цих позиціях.

49

«

«


ғ˴ ȸबȿ ࠄ‫ ًڇ‬ȿ‫ى‬Ѫãյ‫ڇ֖ ֖ڇ‬հ‫ͬ ى‬ȿã֞‫ى‬ȿѯ‫ ى‬Ѣã յब؎֖ब Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ‫؎ىݏࠄڇ ى؎ ֖ڇ‬ãհ‫ ى‬ յब֞˴ ऑ‫ڇݏڇ‬ѯ‫ͬ˴ݏ ًى‬बհȹࠄãࠄ Ѳã Ѣãѯ‫ى‬ऑ ‫ॆڇ‬ãऑ ؐã‫ݏ‬Ҙ޺ ͬ‫ڇݏ‬əࠄãհã ѪҘյࠄ޺Ϲհã ͬѢãѢѢ޺ ãѢϹհҘًəȹ֖‫ڇ‬ҵ ‫ͬڇݏ‬Ҙȸ‫ݏ‬ãհãə޺ ͬ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫ ى‬ȿ˴յ˴ѢѢ޺ յ‫֖ڇ‬ब؎˴ѢࠄãѮҘҵ ȸհ‫ى‬ə֖बॆ˴ əѪ‫ݏ‬ãȿհ޺ʄࠄȹə޺ ͬ ֖‫ڇ‬Ѣ‫ݣ‬հҘ֖ࠄѢ‫ ى؎ى‬ə‫ࠄى‬बãѮҘ޺؎‫ ى‬ ࠈã֖‫ ى؎ ֞ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬Ҙࠄ‫ى‬հ‫˴ࠄ ى‬Ѣյ˴ѢѮҘԆ ޺֖Ѱ‫ͬ ڇ‬ã ͬȸҘϹ‫ڇ ؎ڇ‬ȸəࠄãȿ‫ى‬Ѣ ѢãѯҘ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ ى֖ى‬Ѫ‫ى֖ڇ‬յãԆࠄȹ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ࠄ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ͬ ى‬ãȿ֞յ‫ً ى‬յबࠄȹ Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãࠄ‫ ى‬Ѣã Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘҵ ȿ‫ى‬ѰҘ ѢҘ֞ ࠄҘ Ѱ‫ͬ ڇ‬ãً؎ãհ‫ ى‬ब Ѣãə ࠈ‫ڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬ҵऑѢҘً ‫ͬڇݏ‬ȿ‫ ֖ڇࠄى‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ‫˴ॆڇ‬ȿ‫ى‬յѢ‫ ًى‬

Чоловік у самому розквіті сил ؐ‫ ى‬յãհ‫֞ڇ؎ ى‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ֯ə˴ѢҘҵ Ѫ‫ڇ‬ȸबࠄ‫ ى‬ãȿࠄ‫؎ ؎ڇݏڇ‬ãࠄ˴‫ݏ‬Ҙãհब Ѫ‫ ڇݏ‬ȿհãəѢ‫ ًى‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ‫ۯ‬əȹ Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣã ѢãѪ‫ى‬əãհã Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬

Це однозначно чоловік. У зшитому на замовлення костюмі. Йому приблизно 37 років. У нього доглянуті руки. Його оксамитовий голос ллється впевненим, м’яким потоком. Він заворожує, і його хочеться слухати. Чоловік точно знає, чого хоче від життя. Має непохитні цінності, серед яких доброта, щирість, приязність, вірність і, звичайно, бізнес-хватка. Він надзвичайно харизматичний. Він з тих чоловіків, які можуть створити щось дуже значуще, не виходячи при цьому під світло софітів, щоб зібрати оплески. Зовні він здається суворим і жорстким. Але коли запізнаєш його ближче — відчуваєш тепло, затишок і турботу. Здається, що це непорівнянні речі, тому що від грубої, черствої людини не чекаєш тепла. Від зайнятого чоловіка зазвичай чекаєш відсутності вільного часу. Але він приховує багато приємних сюрпризів, непомітних сторонньому оку. Він відкриває душу тільки своїм гостям

50

«

«


РОЗКІШНИЙ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА: Відкриття: ֞‫ڇ‬ȿࠄѢ޺ ‫ ݏ‬ Прийнято гостей: У мережі RHG: ‫֖ڇݏ‬ब Концепт: ͱѪ‫ڇ‬ऑã ‫֖ͬڇݏ‬ȿҘࠄब :DOO 6WUHHW Етапи: ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸ֖ã ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘҵ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ ͬãѪबə֖ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ ࠄã əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ Нагороди: ‫ݣ‬ҘѢãհҘəࠄ Ѫ‫؎˴ݏ‬Ҙҵ ,QWHUQDWLRQDO +RVSLWDOLW\ $ZDUGV Адреса: ‫ۯ‬յ˴əã ȿबհ ɀҘѮ˴ ãյ؎Ҙ‫ݏ‬ãհã ַब֖‫ڇ‬ȿã

51


УПРАВЛІННЯ ǖ‫ࠄݏ‬ब‫ ݏ‬տबѪãѯ֖‫ ڇ‬Ϲ˴Ѣ˴‫ݏ‬ãհȹѢ‫ ًى‬յ‫ ݏڇࠄ֖˴ݏى‬5LEDV +RWHOV *URXS

52


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

У всіх наших об’єктах персонал єдиний в тому, що інтереси, побажання і потреби гостя завжди в пріоритеті.

Кожен готель нашої мережі особливий. Дні в них починаються по-різному. Наприклад гостя, який вранці приїхав до чотиризіркового готелю, зустрічає послужливий швейцар. Він відкриває перед прибулим двері, допомагає з валізою. На рецепції гостя з посмішкою вітає адміністратор: справляється про те, як він доїхав, уточнює побажання, пропонує запашну каву. У хостелі ж гість має можливість попрацювати в обладнаній коворкінг-залі або поспілкуватися у просторій зоні відпочинку, перепочити на ліжках з ортопедичними матрацами. ғҘ ãȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ݏ ڇ‬ҘͬѢҘ ͬã ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬ҘʄԆ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ѣ‫ڇݣ ؎ى‬Ѣ յ‫ݏڇࠄىݏ˴ࠄ ؎ڇ‬ҘʄԆ ࠄã ѮҘհȹ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ԇ ãबյ‫ݏڇࠄى‬ҘʄԆ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ ى‬ Ѫ‫ڇ‬ʄյѢबʄ յब֞˴ ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫ ޺ ًى‬ȸ ѢãȿҘࠄȹ ə֖ãͬãȿ ‫ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿѢ‫ ًى‬ ‫ݣ‬ã֖ࠄ‫ ݏڇ‬ғ˴ əࠄãѢյã‫ ىࠄݏ‬ ज़ ȿ˴հ˴ࠄ˴Ѣəȹ֖‫؎ڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ѣãًȿ‫ى‬Ѱ‫ڇ‬ҵ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙҵ Ҙ ֖ã؎˴‫ ݏ‬ Ѣ‫؎ڇ‬ब ãѪã‫ ࠄݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ѫ‫ڇ‬յãԆࠄȹ ‫ڇ‬յѢã֖‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬ə؎ãॆѢҘ əѢҘյãѢ ֖‫ۯ ى‬յѢã֖‫ڇ‬ȿ‫֖޺ ڇ‬ҘəѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏى‬ãԆࠄȹ ब ؎‫ڇ‬հ‫ڇ‬յҘ֞Ѣ‫؎ڇ‬ब ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հҘ ࠄã ȿ əࠄãࠄबəѢ‫؎ڇ‬ब ȸҘͬѢ˴ə Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ज़ ȿəҘऑ Ѣãѯ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ ʄյ‫ى‬Ѣ‫ ًى‬ȿ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬ҘѢࠄ˴‫˴ݏ‬ə‫ ى‬ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢѢ޺ Ҙ Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ‫ ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ͬãȿ֞յ‫ ى‬ȿ Ѫ‫ݏ‬Ҙ‫ࠄ˴ࠄىݏڇ‬Ҙ

Це — те, що бачать і відчувають наші гості

‫ۯ‬յѢã֖ ə˴֖‫ ࠄ˴ݏ‬बəѪҘѯѢ‫ڇ‬ҵ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ؎˴ऑãѢҘͬ؎ब ͬȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬əऑ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ًى‬ȿҘյ ҵऑѢҘऑ ‫ ً˴ॆڇ‬Ϛã հãѯࠄबѢ֖ã؎‫ى֖ ى‬Ѫ‫ࠄى‬ȹ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ã ȿəҘʄҵ ֖˴‫ݏ‬बԆॆ‫ڇ‬ҵ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ 5LEDV +RWHOV *URXS ғ˴ ə֖հãյѢã ȸãϹãࠄ‫ݏڇ‬ҘȿѢ˴ȿã ə‫ى‬ə ࠄ˴؎ã Ѱ‫ ڇ‬ə֖հãյãʄࠄȹə޺ ͬ յ˴Ѫã‫ࠄݏ‬ã؎˴ѢࠄҘȿ Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ى‬ऑ յհ޺ ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆ˴ѢѢ޺ ȸ˴ͬѪ˴‫˴ݏ‬ȸҘًѢ‫ڇ‬ҵ ‫ڇݏ‬ȸ‫˴ݏ ͬ ىࠄڇ‬Ϲհã ؎˴ѢࠄҘȿ Ҙ əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬Ҙȿ Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ͬى‬ѢãॆãԆࠄȹ ‫ݏ‬ã؎֖‫֞˴؎ ً ى‬Ҙ ȿͬãʄ؎‫ڇ‬յҘҵ बəҘऑ ѯ˴əࠄ˴‫˴ݏ‬Ѣȹ ə‫ى‬əࠄ˴؎‫֖ ͬ ى‬बհȹࠄब‫ ىݏ‬Ҙ ѮҘѢ Ѣ‫ڇ‬əࠄ˴ً Ѱ‫ͬ ڇ‬ãȸ˴ͬѪ˴ॆबԆࠄȹ əब؎հҘѢѢ˴ Ѱ‫ ˴ݏى‬ə˴‫ݏ‬ȿҘəѢ˴ ȿ‫ڇ֖ى‬ѢãѢѢ޺ əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬Ҙȿ ғ˴ Ѣã ؎Ҙً Ѫ‫ڇ‬Ϲհ޺յ Ҙյ˴ãհȹѢ‫ ًى‬ ؎˴ऑãѢҘͬ؎ ͬã؎֖Ѣबࠄ‫ ًى‬ȿ‫֖ى‬հԆॆѢ‫ ڇ‬Ѣã հԆյ޺ऑ ޺֖Ҙ Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ ىݏ‬ ȿə˴ Ҙ ͬãȿյ޺֖‫֞ڇ֖ ى‬Ѣ‫؎ڇ‬ब Ѣãѯ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ Ѫ‫޺ڇݏ‬ȿհ޺Ԇࠄȹ əȿ‫ڇ‬ҵ ֖‫ݏ‬ãѰҘ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄҘ ࠄã Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢҘ ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ

53


Керуюча компанія — це як надійний партнер по бізнесу, тільки краще. ғ˴ Ѫã‫ ࠄݏ‬

Ѣ˴‫ ًى֖޺ ݏ‬յ‫ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬ãϹãʄ ȿãѯ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆ ȿãࠄ‫ ى‬Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬Ҙ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãʄ Ѣã ȿəҘ əबѪबࠄѢҘ Ѫ‫ࠄى‬ãѢ Ѣ޺ ȿ ‫؎ى֞˴ݏ‬Ҙ ज़ Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴؎ãʄ ȿҘյѪबəࠄ֖‫ ى‬ ȿҘյϹबհҘȿ ȿ‫ى‬ऑҘյѢ‫ى‬ऑ ȿҘѢ Ѣ˴ ऑȿ‫ݏڇ‬Ҙʄ Ҙ Ѣ˴ ȿҘյѪ‫ ڇݏ‬ ѯबʄࠄȹə޺ Ѣã ȿ‫ى‬əࠄबѪ‫ ى‬յҘࠄ˴ً ब əãյ‫֖ॆڇ‬ब ॆ‫ ى‬ȿ ѯ֖‫ ڇ‬ հҘ Ѳ˴ ȿࠄ‫ݏ‬ãॆãʄ ȿҘյ‫ڇ؎ڇ‬əࠄ˴ً Ҙ ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄҘȿ ѪҘյȿ‫ ى‬ Ѱबʄ ͬãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ڇݣ ڇ‬Ѣյब ͬãȸ˴ͬѪ˴ ॆबʄ ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢ‫ڇ֖ ًى‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հȹ ࠄã ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ ҘѢѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬

54


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

Mайбутнє лише за тими компаніями, які ставлять інтереси клієнтів вище своїх

ɀ‫ڇ‬յѢ‫ॆڇ‬ãə ֖˴‫ݏ‬बԆॆ‫ ًى‬Ѫã‫ࠄݏ‬Ѣ˴‫ ݏ‬Ѣ˴ ʄ ȿհãəѢ‫ ؎ڇ֖ى‬ ѪҘյѪ‫ىݏ‬ʄ؎əࠄȿã ãȸ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ҏ‫؎ ˴ࠄڇݏ‬ãʄ ȿəҘ Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢҘ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢəȹ֖Ҙ ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ࠄ˴ѢѮҘҵ ࠄã ‫ݣ‬बѢ֖ѮҘҵ ԇ ͬãѮҘ֖ãȿհ˴Ѣ‫ ًى‬ ब Ѫ‫ىݏ‬ȸबࠄ֖ब ࠄҘʄԆ ֞ ؎Ҙ‫ڇݏ‬Ԇ Ѱ‫ ڇ‬Ҙ ȿհãəѢ‫؎ڇࠈ ֖ى‬ब ‫ ͬڇݏ‬ յҘհ޺ʄ ͬ Ѣ‫ ؎ى‬Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬յ‫ڇ‬ऑ‫ڇ‬յ‫ ى‬ã ً ‫ࠈ ى֖ىͬىݏ‬ã֖‫ ؎ى‬ ॆ‫ى‬Ѣ‫ ؎ڇ‬əࠄãʄ ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢ‫ͬ ڇ‬ãհबॆ˴Ѣ‫ ؎ى‬յ‫ͬ ڇ‬ãϹãհȹѢ‫ڇ‬ҵ əѪ‫ݏ‬ãȿ‫ ى‬ ʈȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յѢҘ ࠄã֖Ҙ ֖˴‫ݏ‬बԆॆҘ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ޺֖ 5LEDV +RWHOV *URXS ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆबԆࠄȹ ȸ˴ͬѪ˴‫˴ݏ‬ȸҘًѢब ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ Ѫ‫ ڇ‬ȿəҘً ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ ֯‫˴֞ڇ‬Ѣ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ बѢҘ֖ãհȹѢ‫ ًى‬ Ѫ‫ ڇ‬əȿ‫ڇ‬ʄ؎ब Ҙ Ѫ‫ ىݏ‬Ѫ‫ىݏ‬ʄյѢãѢѢҘ յ‫֞˴ݏ˴؎ ڇ‬Ҙ Ѣ˴ ȿࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ى‬ȿ əȿ‫ڇ‬ʄҵ ãȿࠄ˴Ѣࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ Ѣãͬȿ‫ ى‬հ‫޺ڇ‬հȹѢ‫ڇ‬əࠄҘ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ‫ۯ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫؎ڇ֖ ى‬ѪãѢҘҵ ‫ࠄͬڇݏ‬ãѯ‫ڇ‬ȿãѢҘ ȿ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ֖बࠄ‫֖ॆڇ‬ãऑ Ѣã ѯ‫ڇ‬ҵ ֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬ԇ ޺֖ ޺ ȿ֞˴ ͬãͬѢãॆ‫ى‬ȿ ‫ڇ‬ȸ·ʄյѢãѢҘ ‫ڇ‬յѢ‫ ى؎ى‬ ѮҘѢѢ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫ࠄ ى‬ã əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬ã؎‫ ى‬ ؐ‫ ى‬ãȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ॆڇࠄ ڇ‬Ѣ‫ ڇ‬बəȿҘյ‫؎ڇ‬հԆʄ؎‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴ ؎ãʄ؎‫ ڇ‬ Ѫ‫ݏ‬ãȿã Ѣã Ѫ‫ى؎ڇ‬հ֖ब ǖյ֞˴ ֖‫˴֞ڇ‬Ѣ Ѣãѯ ϹҘəࠄȹ ؎ãʄ ȸबࠄ‫ ى‬ ͬãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴Ѣ‫ ؎ى‬ԇ Ѯ˴ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ ى؎ ڇ‬Ѣãյãհ‫؎ڇً ى‬ब əã؎Ҙ ɎҘհȹѯ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ã޺ȿ‫ى‬հ‫ ى‬ə˴ȸ˴ ͬյãࠄѢ‫ ى؎ى‬ȿ‫ڇ֖ى‬Ѣãࠄ‫ ى‬ҵऑѢҘ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢѢ޺ ब ֖‫ݏ‬ãѰ‫؎ڇ‬ब ȿ‫ى‬Ϲհ޺յҘ

Як ми це робимо?

ज़ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘً əѪ‫ݏ‬ãȿҘ ѢãѯҘ ֖հҘʄѢࠄ‫ ى‬³ Ѯ˴ ѢãѯҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ‫˴ॆۯ‬ȿ‫ى‬յѢ‫ ڇ‬Ѱ‫؎ ڇ‬ãًȸबࠄѢʄ հ‫ى‬ѯ˴ ͬã ࠄ‫؎ڇ֖ ى؎ى‬ѪãѢҘ޺؎‫ ى‬ ޺֖Ҙ əࠄãȿհ޺ࠄȹ ҘѢࠄ˴‫˴ݏ‬ə‫֖ ى‬հҘʄѢࠄҘȿ ȿ‫ى‬Ѱ˴ əȿ‫ڇ‬ҵऑ Ϛã ࠄ‫ ى؎ى‬ ऑࠄ‫ͬ ڇ‬Ѣãʄ əȿ‫ڇ‬ҵऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ֖‫ݏ‬ãѰ˴ ͬã ҵऑѢҘऑ ͬѢãً‫ى؎ڇ‬ऑ Ѫã ؎·޺ࠄãʄ Ѫ‫ ڇݏ‬ȸã֞ãѢѢ޺ ࠄã ҘѢࠄ˴‫˴ݏ‬ə‫ ى‬Ϛãȸ˴ͬѪ˴ॆ‫֖ ىࠄى‬հҘʄѢ ࠄҘȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ࠄ‫ڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ࠄã֖‫ ؎ى‬ə˴‫ݏ‬ȿҘə‫֞ڇ؎ ؎ڇ‬Ѣã ࠄҘհȹ֖‫ ى‬յȿ‫؎ڇ‬ã əѪ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸã؎‫ ى‬³ ə‫ى‬əࠄ˴؎Ѣ‫ڇ‬Ԇ ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇࠄڇ‬Ԇ Ѫ‫ڇ‬ȸबյ‫ڇ‬ȿãѢ‫ڇ‬Ԇ Ѣã Ѫ‫ىݏ‬ѢѮ‫ى‬Ѫãऑ Ҙ ə˴‫ݏ‬ȿҘəѢ‫ڇ‬Ԇ ֖बհȹࠄब‫ڇݏ‬Ԇ ãȸ‫ ڇ‬ҘѢյ‫ى‬ȿҘյबãհȹѢ‫ͬ ؎ى‬ãհबॆ˴ѢѢ޺؎ ȿհãəѢ‫֖ى‬ã և‫ݏ‬बϹ‫ ًى‬ȿã‫ݏ‬ҘãѢࠄ ³ Ѯ˴ ࠄ‫ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘ əҘ؎˴ًѢҘ ȸҘͬѢ˴ə‫ ى‬յ˴ ȸãࠄȹ֖‫ ڇ‬³ ȿհãəѢ‫ ֖ى‬ȸҘͬѢ˴əब Ҙ Ϲհãȿã əҘ؎·ҵ ؎‫ ˴֞ڇ‬ȸबࠄ‫ ى‬ ͬã əब؎ҘəѢ‫ى‬Ѯࠄȿ‫ ؎ڇ‬Ѱ˴ ً ֖˴‫ݏ‬बԆॆ‫ڇڃ ؎ى‬Ϲ‫ ڇ‬յ‫ݏ‬ब֞‫ى‬Ѣã ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆʄ ‫ݣ‬ҘѢãѢə‫ ى‬əࠄã‫ݏ‬ѯã յ‫ڇ‬Ѣȹ֖ã Ѫ‫ݏ‬ãѮԆʄ Ѣã ‫˴ݏ‬Ѯ˴ѪѮҘҵ ؎‫ڇ‬հ‫ڇ‬յѯã ³ յ‫ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬ãϹãʄ Ѫ‫˴ݏ ڇ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢब ã əࠄã‫ݏ‬ѯ‫ ًى‬ə‫ى‬Ѣ ȿҘյãʄ Ϲ‫ڇ‬əѪ‫ڇ‬յã‫ݏ‬əࠄȿ‫ ؎ڇ‬ãȸ‫ͬ ڇ‬ãً؎ãʄࠄȹə޺ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞ã؎‫ ى‬ʈҘ؎˴ًѢ‫ ًى‬ȸҘͬѢ˴ə ³ Ѯ˴ Ѣ˴ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬ ȸҘͬѢ˴ə Ѯ˴ əѪ‫ݏ‬ãȿã ȿəȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ֖ ޺ࠄࠄى֞ ڇ‬Ѣ֖‫ࠄ˴ݏ‬Ѣ‫ڇ‬ҵ əҘ؎·ҵ ‫ڃ‬յ˴ࠄȹə޺ Ѣ˴ Ѫ‫؎ ڇݏ‬ãəѯࠄãȸबȿãѢѢ޺ ‫ڇ‬Ѫࠄ‫؎ى‬ҘͬãѮҘԆ ãȸ‫ ڇ‬ əࠄãѢյã‫ͬىࠄݏ‬ãѮҘԆ ‫ڃ‬յ˴ࠄȹə޺ Ѫ‫ ڇݏ‬ȸҘͬѢ˴ə Ҙ հԆȸ‫ڇ‬ȿ ɀհãəѢ‫ ى֖ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ब ȿəȹ‫؎ڇ‬ब əȿҘࠄҘ ޺֖Ҙ ‫ݏڇ‬ҘʄѢࠄ‫ڇ‬ȿãѢҘ Ѣã ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢ‫ͬ˴ݏ ًى‬बհȹࠄãࠄ ȿҘյ əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ãհ˴ Ѣ˴ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇً ىࠄى‬Ϲ‫ ڇ‬əѪ‫ݏ‬ãȿ‫ڇ‬Ԇ ȿəȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ޺ࠄࠄى֞ ڇ‬³ ȿҘյյãԆࠄȹ əȿ‫ڇ‬ҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȿ ѢãյҘًѢҘ ‫ݏ‬ब֖‫ݏ˴֖ ى‬बԆॆ‫ى‬ऑ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘً ǖ əã؎˴ Ѣã؎ ɀհãəѢ˴ ࠄ‫ڇ‬յҘ ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ ىࠄىݏڇ‬ Ѫ‫ࠄ ڇݏ‬ã֖‫ ًى‬əѪ‫ڇ‬əҘȸ ȿͬãʄ؎‫ڇ‬յҘҵ ޺֖‫ ًى‬ȿ‫ى‬ȸ‫ݏ‬ãհ‫ ى‬յհ޺ ə˴ȸ˴ ؎‫ ى‬³ ‫ݣ‬बѢ֖ѮҘ‫ڇ‬Ѣãհ ֖˴‫ݏ‬बԆॆ‫ڇ‬ҵ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ

55


Як це відбувається

ԇѢȿ˴əࠄ‫ ًى֖޺ ݏڇ‬յ‫ݏڇ‬बॆãʄ Ѣã؎ əࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ȿҘյ ȿ‫ى‬ȸ‫ݏڇ‬ब հ‫֖ڇ‬ãѮҘҵ Ҙ յ‫ڇً ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ͬãѪबə֖ब Ϲհ‫ى‬ȸ‫ ڇ֖ڇ‬յ‫ڇ‬ȿҘ‫޺ݏ‬ʄ ؎˴ѢҘ ࠄã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ғԆ յ‫ڇ‬ȿҘ‫ݏ‬ब ‫؎ݏڇݣ‬बԆࠄȹ Ѣãѯã ‫˴ݏ‬ѪबࠄãѮҘ޺ յ‫ڇ‬əȿҘյ ‫˴ݏ‬ãհҘͬãѮҘҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ ࠄã Ѣãѯ ѪҘյऑҘյ յ‫ڇݏ ڇ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬ ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ əࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺ ȸҘͬѢ˴ə Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ :DOO 6WUHHW Ѫ‫ॆڇ‬ãհ‫ڇ‬ə޺ ͬ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ȿհãəѢ‫ ֖ى‬ Ѫ‫ىݏ‬յȸãȿ ֖Ҙհȹ֖ã ȸबյҘȿ˴հȹ ब Ѯ˴Ѣࠄ‫ݏ‬Ҙ ؎Ҙəࠄã ‫ۯ‬յѢब ȸबյҘȿհԆ ȿҘѢ ‫ڇ֖˴ݏ‬Ѣəࠄ‫ݏ‬बԆȿãȿ ѪҘյ ‫ݣڇ‬ҘəѢ‫ ًى‬Ѯ˴Ѣࠄ‫ ݏ‬əȿ‫ڇ‬ʄҵ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ҕ‫ڇ‬յ‫ ڇ‬յ‫ݏ‬बϹ‫ڇ‬ҵ ͬȿ˴‫ݏ‬Ѣबȿə޺ յ‫ ڇ‬Ѣãə Ҙͬ ͬãѪ‫ ؎ڇࠄى‬ ‫ͬڇݏ‬Ϲհ޺Ѣबࠄ‫ڇً ى‬Ϲ‫ ڇ‬ѪҘյ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ؐ‫ ى‬ȿ‫ݏ‬ãऑबȿãհ‫ݏ ى‬ҘͬѢҘ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘ ȿã‫ݏ‬ҘãѢࠄ‫ ى‬Ѱ‫֞ڇ؎ ڇ‬Ѣã ͬ ѮҘʄҵ ȸबյҘȿհҘ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄى‬Ҙ ޺֖ब Ѫ‫ىݏ‬ȸबࠄ֖‫ڇ‬ȿҘəࠄȹ յãəࠄȹ ֖‫˴֞ڇ‬Ѣ Ҙͬ ȿ˴֖ࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ ѲãًȸҘհȹѯ Ѫ‫ىݏ‬ȿãȸհ‫ى‬ȿ‫ ؎ى‬ब յãѢҘً հ‫֖ڇ‬ãѮҘҵ ȸबհ‫ ڇ‬ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѳãյ əࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺؎ ֖‫ڇ‬ѢѮ˴Ѫࠄब Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãհ‫ ى‬ȿհãəѢ‫ ֖ى‬Ϲ‫ݏ‬बѪã ã‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ Ҙ ˴֖əѪ˴‫ ىࠄݏ‬ ֖˴‫ݏ‬बԆॆ‫ڇ‬ҵ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ؐ‫ ى‬ȿҘͬबãհҘͬबȿãհ‫ ى‬հ‫ڇ‬ϹҘəࠄ‫֖ى‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ޺֖ ȿҘѢ ȸबյ˴ ‫ݏ‬बऑãࠄ‫ى‬ə޺ ȿҘյ Ѫã‫ڇ֖ݏ‬ȿ֖‫ ى‬ յ‫˴ݏ ڇ‬Ѯ˴ѪѮҘҵ Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ յ‫ ڇ‬əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ब Ѫ‫ ڇ‬ãѪã‫ࠄݏ‬ã؎˴Ѣࠄãऑ ³ ͬ ȿãհҘͬ‫ڇ‬Ԇ յ‫ ڇ‬ ȿãѢѢ‫ڇ‬ҵ ֖Ҙ؎Ѣãࠄ‫ ى‬Ҙ Ѣãͬãյ ͬȿҘյࠄ‫ ى‬յ‫ͬ ڇ‬ãհ‫ ى‬յհ޺ əѢҘյãѢ֖Ҙȿ ࠈã֖Ҙ ֞ ؎ã‫ݏ‬ѯ‫ݏ‬बࠄ‫ ى‬ ؎‫ڇ ى‬Ѫ‫ݏ‬ãѮȹ‫ڇ‬ȿबʄ؎‫ ڇ‬Ҙ յհ޺ ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬ã ғ˴ً Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ًى‬ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴Ѣࠄ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ Ѫ˴‫˴ݏ‬յȸãॆ‫ ىࠄى‬ə‫ࠄڇ‬ѢҘ ѢԆãѢəҘȿ ͬ ޺֖‫ ى؎ى‬əࠄ‫֖ى‬ãʄࠄȹə޺ ֖‫֞ڇ‬Ѣã հԆյ‫ى‬Ѣã ࠈ‫ڇ֖ ى֖ॆڇ‬Ѣࠄã֖ࠄब Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ͬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ˴؎ ³ Ѯ˴ ࠄ˴ Ѱ‫ͬ ڇ‬ãհ‫ى‬ѯãʄࠄȹə޺ ȿ Ѫã؎·޺ࠄҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ԇ ȿə˴ Ѱ‫ ڇ‬ȸ˴‫ ˴ݏ‬յ‫ݏ ڇ‬ब֖ ϹҘəࠄȹ յ‫ڇॆ ڇ‬Ϲ‫֖ݏڇࠄ ڇ‬ãʄࠄȹə޺ ͬã ޺֖‫؎ ؎ى‬ã‫ݏ‬ѯ‫ݏ‬बࠄ‫ݏ ؎ڇ‬बऑãʄࠄȹə޺ Ѫ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄब Ҙ ͬ ॆ‫ ؎ى‬əࠄ‫֖ى‬ãʄࠄȹə޺ ³ ȿə˴ ȿҘյҘϹ‫ݏ‬ãʄ ࠄã֖ब ֞ ȿ˴հ‫֖ى‬ब ‫ڇݏ‬հȹ ޺֖ Ҙ ࠄ˴ Ѣãə֖Ҙհȹ֖‫ ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇً ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬बəࠄ‫ݏ‬Ҙհ‫ ى‬ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ޸ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄ‫ ڇ‬ȿҘյ֖‫ىݏ‬ȿãȿ Ҙ ͬã֖‫ىݏ‬ȿãȿ յȿ˴‫ݏ‬Ҙ յȿ˴‫ݏ‬Ѯ޺ࠄã əࠄबհ֖‫ ى‬Ҙ ȿҘ֖Ѣã ‫ڇ‬ѮҘѢԆԆॆ‫ݏͬ ى‬बॆѢҘəࠄȹ Ѫ‫ ޺ࠄࠄىݏ֖ڇ‬Ҙ ޺֖Ҙəࠄȹ ‫ݏ‬बॆ‫ ֖ڇ‬ Ѣ˴‫ڇ‬յѢ‫ݏڇ‬ãͬ‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿ Ѣ‫ॆڇ‬Ҙ ȿ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ ə‫ى‬յҘȿ ब ȿəҘऑ ֖‫ݏ‬Ҙəհãऑ Ѫ˴‫˴ݏ‬յ ࠄ‫ ֖޺ ؎ى‬ ؎‫ ى‬ȿҘյ֖‫ىݏ‬հ‫ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ

56


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

ࠈ˴əࠄ‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬³ Ѱ˴ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴Ѣࠄ ޺֖‫ًى‬ ؎‫ ى‬ȿѪ‫ڇݏ‬ȿãյ‫ى‬հ‫ ى‬ҏ˴‫ݏ‬ѯ ѢҘ֞ ͬãѪबəࠄ‫ ىࠄى‬ȿəҘ ãѪã‫ ݏ‬ ࠄã؎˴Ѣࠄ‫ ى‬Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬ȿҘյࠄȿ‫ڇ ىࠄىݏڇ‬յ‫ى‬Ѣ Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬Ҙ Ѫ‫ ڇݏ‬ ֞‫ ىࠄى‬ȿ Ѣȹ‫؎ڇ‬ब ֖Ҙհȹ֖ã յѢҘȿ ҏҘəհ޺ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫޺·ͬ ڇ‬ȿ‫ࠄى‬ȹ ə޺ Ѱ˴ ͬ յ˴ə޺ࠄ‫ͬ ֖ڇ‬ãबȿã֞˴Ѣȹ Ѣã ޺֖Ҙ Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬ȿҘյ ‫˴ݏ‬ãϹबȿãࠄ‫ ى‬Ѱ‫ڇ‬əȹ बəबѢबࠄ‫ ى‬ãȸ‫ ڇ‬յ‫ڇ‬յãࠄ‫ ى‬ Њ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘ ؎ãࠄ˴‫ݏ‬Ҙãհ‫ࠄ ى‬ã ‫ڇ‬ȸհãյѢãѢѢ޺ ȿҘյ‫ݏ‬ҘͬѢ޺Ԇࠄȹə޺ ȿҘյ ࠄ‫ى‬ऑ Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबԆࠄȹ ब ֞‫ࠄى‬հ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ȸबյ‫ى‬Ѣ֖ãऑ ғ˴ ޺֖ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հ‫ͬ ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ə‫ڇ‬əࠄҘً֖Ҙ ãѢࠄ‫ى‬ãհ˴‫ݏ‬Ϲ˴ѢѢҘ Ѣ˴հ˴Ϲ֖‫ͬڇ‬ãً؎‫ى‬əࠄҘ ؎ãࠄ˴‫ݏ‬Ҙãհ‫ ى‬ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѣ˴ Ѫ‫ڇݏ‬յãԆࠄȹə޺ ȿ ͬãϹãհȹѢ‫ڇ‬յ‫ڇ‬əࠄबѪѢ‫ى‬ऑ ؎ҘəѮ޺ऑ ࠈ‫؎ڇ‬ब ֖‫؎ڇ‬ãѢյã ޺֖ã Ѫ‫ݏ‬ãѮԆʄ Ѣãյ əࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺؎ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ əѪҘȿѪ‫ݏ‬ãѮԆʄ ͬ ॆ‫ى‬əհ˴ѢѢ‫ݣ ى؎ى‬ãȸ‫֖ىݏ‬ã؎‫ࠄ ى‬ã Ѫ‫ڇ‬əࠄãॆãհȹѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬ Ѫ‫ ڇ‬ȿəҘً ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ȿ‫ى‬ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬Ѣãً֖‫ݏ‬ãѰҘ Ҙ बѢҘ֖ãհȹѢҘ ؎ãࠄ˴‫ݏ‬Ҙãհ‫ ى‬յհ޺ ؎˴ȸհҘȿ ࠄã ࠄ˴֖əࠄ‫ى‬հԆ ֯‫˴֞ڇ‬Ѣ Ѣãѯ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ बѢҘ֖ãհȹѢ‫ ًى‬ब əȿ‫ڇ‬ʄ؎ब əࠄ‫ى‬հҘ ً ˴؎‫ڇ‬ѮҘًѢ‫؎ڇ‬ब ࠄհҘ ǖհ˴ ȿəҘ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ڇ ى‬յѢã֖‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬Ѫ‫ ڇݏ‬ յब؎ãѢҘ ͬ Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘҵ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ և˴޺֖Ҙ ѢԆãѢə‫ ى‬Ѣ˴ ͬãȿ֞յ‫ͬڇݏͬ ى‬ब؎ҘհҘ ȿհãəѢ‫֖ى‬ब ʈã؎˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫؎ىݏࠄ ڇ‬ãࠄ‫ ͬ ى‬Ѣ‫ ؎ى‬յब֞˴ ࠄҘəѢ‫ ًى‬ ͬȿ·޺ͬ‫ ֖ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ब Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫˴؎ڇ؎ ًى‬Ѣࠄ Ѫ‫֖ڇ‬ãͬãࠄ‫ ى‬³ ֖‫ ֞ڇ‬ Ѣ˴ ‫ݏ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺ Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢ˴ ȿ‫ى‬ȿã֞˴Ѣ˴ Ѫ‫ىݏ‬ȸबࠄ֖‫ڇ‬ȿ˴ Ҙ ѢãѮҘհ˴Ѣ˴ Ѣã ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢब հ‫޺ڇ‬հȹѢҘəࠄȹ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ã ‫ ˴֞ࠄڇ‬³ Ѣã Ѫ‫ىݏ‬ȸबࠄ‫ ֖ڇ‬յհ޺ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã Ѳãȿ˴յब Ѫ‫֖ىݏ‬հãյ ҏ‫ ىݏ‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢҘ ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ȿ Њ‫ىݏ‬ȸҘȿѮҘ ȿհãəѢ‫ ֖ى‬Ѫ˴‫ڇ֖˴ݏ‬Ѣबȿãȿ Ѣãə ब ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѣ˴ Ѫ‫ݏࠄڇ‬Ҙȸ˴Ѣ ͬã֖‫ͬ ًىࠄىݏ‬ãհ յհ޺ əѢҘյãѢ֖Ҙȿ ‫ڇڃ‬Ϲ‫ ڇ‬ã‫ݏ‬Ϲब؎˴ѢࠄãѮҘ޺ ȸबհã հ‫ڇ‬ϹҘॆѢ‫ڇ‬Ԇ ȿ հҘࠄѢȹ‫؎ڇ‬ब ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬Ѣ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ऑ‫ॆڇ‬बࠄȹ ॆãə ࠄҘѯ˴ ȸबȿãࠄ‫ ى‬Ѣã əȿҘ֞‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ڇ‬ȿҘࠄ‫ݏ‬Ҙ ȸհ‫ ˴ॆ֞ى‬յ‫ ޺ݏڇ؎ ڇ‬ ޸ ͬãѪ‫ڇݏ‬ə‫ى‬ȿ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ ىࠄى֞ڇ‬յȿã յѢҘ ȿ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ɀ ‫ڇ‬յѢ‫؎ڇ‬ब ͬ Ѣ‫ى‬ऑ ࠄã֖‫ͬ ًى‬ãհ ȸबȿ ͬã֖‫ ؎ىࠄىݏ‬ ȿ ҘѢѯ‫؎ڇ‬ब ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյѢ‫ ڇ‬³ ȿҘյ֖‫ͬ ޸ ؎ىࠄىݏ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣबȿ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬बȿãϹब Ѣã Ѣ˴յ‫ڇ‬հҘ֖‫ڇ֖ ى‬հ‫ ى‬ѯȿ˴յəȹ֖ã հҘѢҘ޺ ȿҘյ֖‫ࠄىݏ‬ã ə‫ڇ‬ѢѮԆ ً հ˴Ϲ֖‫؎ڇ‬ब ؎‫ݏڇ‬əȹ֖‫؎ڇ‬ब ȸ‫ͬىݏ‬ब ȿ ȸ˴ͬѪ‫ڇ‬ə˴‫˴ݏ‬յѢҘً ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫ڇ‬əࠄҘ յ‫ ڇ‬ѪҘə֖ब ࠄã ȿ‫ڇ‬յ‫ ى‬ Ѳã յ˴޺֖Ҙ ‫ॆ˴ݏ‬Ҙ ѢãȿҘࠄȹ ͬ ȸãϹãࠄ‫ ؎ى‬յ‫ڇ‬əȿҘյ‫ ؎ڇ‬ ؎ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬ã ؎‫ ى‬Ѣ˴ ͬȿ˴‫ࠄݏ‬ãʄ؎‫ ڇ‬बȿãϹ‫ۯ ى‬ѮҘѢԆʄ؎‫ ڇ‬ ͬãϹãհȹѢ˴ ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺ ޺֖ ࠄब‫ىݏ‬əࠄ‫ ى‬Ҙ ॆãəࠄҘѯ˴ ȸãॆ‫ ڇ؎ى‬ ˴؎‫ڇ‬ѮҘًѢ‫޺ ڇ‬ə֖‫ݏ‬ãȿҘ ؎‫˴؎ڇ‬Ѣࠄ‫ ى‬³ ȿ Ѣ˴Ϲãࠄ‫ى‬ȿѢ‫؎ڇ‬ब ãȸ‫ ڇ‬Ѫ‫ىࠄىͬڇ‬ȿѢ‫؎ڇ‬ब ‫ݏ‬ã֖ब‫ݏ‬əҘ ॠ˴‫؎ ͬ˴ݏ‬Ҙə޺Ѯȹ յȿã ؎ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ى֖ى‬Ѣ˴ ͬϹãյãԆࠄȹ ə֖Ҙհȹ֖‫ࠄ ى‬ã ޺֖Ҙ əࠄ‫ݏ‬ãȿ‫ ى‬ Ѫ‫ڇ‬յãȿãհ‫ ى‬Ѣã əѢҘյãѢ‫ڇ֖޺ ֖ڇ‬Ϲ‫ڇ֖ ڇ‬հȹ‫ݏڇ‬ब ȸबհ‫ ڇ‬հҘ֖֞‫ ڇ‬ ॆ‫ڇ֖޺ ى‬Ϲ‫؎ͬڇݏ ڇ‬Ҙ‫ݏ‬ब յͬ˴‫֖ݏ‬ãհ‫ ڇ‬ब ȿãѢѢҘً ֖Ҙ؎ѢãࠄҘ ǖհ˴ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ॆڇࠄ ى‬Ѣ‫ͬ ڇ‬ãѪã؎·޺ࠄãԆࠄȹ Ѱ‫ ڇ‬əã؎˴ əѪ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãհ‫ڇ‬ə޺ Ҙ Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ͬ ڇ‬յ‫ى‬ȿबȿãհ‫ ڇ‬ȿ ֖‫ڇ‬Ѣ֖‫ࠄ˴ݏ‬Ѣ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ҙ Ѫ‫˴؎ڇ֖˴ݏڇ‬ѢյबԆࠄȹ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յ‫ݏ‬बͬ޺؎

57


ǖȿࠄ‫ ڇࠄڇݣ ݏڇ‬ॠã‫ݏ‬հȹͬ ͱȸȸ˴ࠄə ‫ ݏ‬

СЕРВІС

58


Тепер мало надати гостю тільки затишний номер, зручне ліжко і смачний сніданок. Гість шукає нові емоції

Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

ज़ ə˴‫˴ݏ‬յ‫ى‬ѢҘ ؎‫ى‬Ѣबհ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əࠄ‫ڇ‬հҘࠄࠄ޺ ͬãəѢ‫ڇ‬ȿѢ‫֞˴ݏ˴؎ ֖ى‬Ҙ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ )RXU 6HDVRQV ԇͬãյ‫ ݏڇ‬Ҕã‫ݏ‬Ѫ ͬã֖հãȿ ‫ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿब Ѫã‫ࠄݏ‬Ѣ˴‫ݏ‬əࠄȿã ؎Ҙ֞ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ڇ‬Ԇ ֖˴‫ݏ‬बԆॆ‫ڇ‬Ԇ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘʄԆ ࠄã ȿհãəѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ѲãًॆãəࠄҘѯ˴ ѪҘյ ॆãə ҘѢࠄ˴‫ݏ‬ȿ·Ԇ Ҙ Ѣã ͬȸ‫ݏڇ‬ãऑ Ѫã‫ࠄݏ‬Ѣ˴‫ݏ‬Ҙȿ ȿҘѢ Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬ȿ Ѫ‫ ˴ࠄ ڇݏ‬Ѱ‫ ڇ‬əã؎˴ ə˴‫ݏ‬ȿҘə յ‫ڇ‬Ѫ‫ ˴֞ڇ؎ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘً ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ बࠄ‫؎ىݏ‬ãࠄ‫ى‬ə޺ Ѣã Ѫհãȿब ͬã ȸबյȹ ޺֖‫ى‬ऑ ȿ‫ى‬Ѫ‫ڇݏ‬ȸबȿãѢȹ ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ޺֖Ҙ ȿҘѢ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãȿ Ҙ ȸबյबȿãȿ ֖ãѢãհҘͬãѮҘًѢҘ ࠄ‫ݏ‬बȸ‫ ى‬Ѫ‫֖ڇݏ‬հãյãհ‫ࠄ ى‬ã֖ Ѱ‫ڇ‬ȸ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѣ˴ əࠄ‫֖ى‬ãհ‫ى‬ə޺ ͬ ȸ˴ࠄ‫ڇ‬ѢѢ‫ڇ ى؎ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿã؎‫ ى‬Ҙ Ѣ˴ əࠄȿ‫ݏڇ‬Ԇȿãհ‫ͬ ى‬ãًȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѯब؎ब ޺֖‫؎ ًى‬ҘϹ ȸ‫ͬ ى‬յãࠄ‫ى‬ə޺ յ‫ى‬ə֖‫ࠄݏڇݣ؎ڇ‬Ѣ‫ ؎ى‬Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հȹѮ޺؎ ǖ յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢѢ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ȿ‫ڇ֖ى‬Ѣबȿãհ‫ى‬ə޺ ȿ Ѣãً֖‫ࠄڇݏڇ‬ѯҘ ࠄ˴‫؎ݏ‬ҘѢ‫ ى‬ब ȿəҘऑ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ ѢãȿҘࠄȹ հҘѢҘًѢ‫ى‬ऑ ȸबհã ȸ˴ͬब؎‫ڇ‬ȿѢã əȿ‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬յã յҘً ʈ˴‫ݏ‬ȿҘə ब əबॆãəѢ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫؎ڇ‬ब ȸҘͬѢ˴əҘ ³ Ѯ˴ Ϲ‫ڇࠄڇ‬ȿ ѢҘəࠄȹ Ѣãյãࠄ‫֖ ى‬հҘʄѢࠄब Ѣãً֖‫ݏ‬ãѰ˴ ‫ڇ‬ȸəհबϹ‫ڇ‬ȿबȿãѢѢ޺ ԇ Ѫ‫޺ڇݏ‬ȿհ޺ʄࠄȹə޺ ȿ‫ڇ‬Ѣã ͬãյ‫ڇ‬ȿϹ‫ ڇ‬յ‫ͬ ڇ‬ãə˴հ˴ѢѢ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ѲãȿҘࠄȹ ³ յ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬ȸ‫ݏڇ‬ब ؎ҘəѮ޺ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿã Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ϛ ॆãəҘȿ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬Ҕã‫ݏ‬Ѫã ͬ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհ‫ ڇ‬ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬Ѱ‫؎ͬ ڇ‬ҘѢ‫ ى‬ հ‫ڇ‬ə޺ Ϛ‫؎˴ݏ֖ڇ‬ã ً ‫ݏ‬Ҙȿ˴Ѣȹ ֖‫ࠄݏڇݣ؎ڇ‬ब ज़ յ‫ݏ‬बϹҘً Ѫ‫ ڇ‬ հ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢҘ ढढ əࠄ‫ڇ‬հҘࠄࠄ޺ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əࠄãհ‫ͬ ڇ‬ãѢãյࠄ‫ ڇ‬ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬

Так, це можливо!

ࠈ˴Ѫ˴‫؎ ݏ‬ãհ‫ ڇ‬Ѣãյãࠄ‫ ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ ࠄҘհȹ֖‫ͬ ى‬ãࠄ‫ى‬ѯѢ‫ ًى‬Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬ ͬ‫ݏ‬बॆѢ˴ հҘ֖֞‫ ڇ‬Ҙ ə؎ãॆѢ‫ ًى‬əѢҘյãѢ‫ ֖ڇ‬ЊҘəࠄȹ ѯब֖ãʄ Ѣ‫ڇ‬ȿҘ ˴؎‫ڇ‬ѮҘҵ ԇ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ ًى‬ȸҘͬѢ˴ə Ѣ˴ͬȿã֞ãԆॆ‫ ى‬Ѣã əȿ‫ڇ‬Ԇ ©Ѣ˴Ѫ‫ڇ‬ȿ‫֖ࠄڇݏڇ‬Ҙəࠄȹª Ѱ‫ݏڇ‬ҘॆѢ‫ ڇ‬əࠄȿ‫ݏڇ‬Ԇʄ Ѣ‫ڇ‬ȿҘ ً Ѣ‫ڇ‬ȿҘ ब؎‫ڇ‬ȿ‫ ى‬յհ޺ Ѫ‫ىࠄىͬڇ‬ȿѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əѪ‫ى֞ڇ‬ȿॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յ‫ڇ‬əȿҘյब əȿ‫ڇ‬ҵऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ҏ‫ىॆڇ‬ѢãԆࠄȹə޺ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ޺ ֖޺ ى‬ȿ֞˴ ͬãͬѢãॆ‫ى‬ȿ ͬ ȿ‫ى‬ȸ‫ݏڇ‬ब հ‫֖ڇ‬ãѮҘҵ ؎ãًȸबࠄѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã Ҙ Ѫ‫ڇ‬յãհȹѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ əࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺ ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘҵ ҏҘյ ॆãə Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ ޺֖˴ ʄ ѢãəࠄबѪѢ‫ࠄ˴ ؎ى‬ãѪ‫ ؎ڇ‬ ؎‫ͬ ى‬ãհबॆãʄ؎‫ ڇ‬ȿ˴հ‫֖ى‬ब ֖Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ ‫ݣ‬ãऑҘȿѮҘȿ ͬ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ə‫ڇݧ ݏ˴ݣ‬ȸ‫ࠄ ڇ؎ى‬ã֖ ȿ‫֖ى‬հԆॆѢ‫ ڇ‬յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ãȸ‫ ى‬ȿəҘ ͬ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ ȿ ؎ãًȸबࠄѢȹ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȸबհ‫ ى‬Ҙյ˴ãհȹѢ‫ ڇ‬ѪҘյϹ‫ڇࠄڇ‬ȿհ˴ѢҘ յ‫ڇࠄ ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ϹҘəࠄȹ ȸबյ˴ ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄबȿãࠄ‫ ͬ ى‬Ѣ‫ ى؎ى‬ԇ Ѣãѯã Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢã ؎˴ࠄã ³ յãࠄ‫ ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬յ‫ڇ‬əȿҘյ ब ȿəҘऑ ࠄ‫֖ॆڇ‬ãऑ ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄब ҏã؎·޺ࠄãʄࠄ˴ ȿ‫ى‬əհҘȿ Ѱ‫ ڇ‬ȿã֞հ‫ى‬ȿҘ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬Ѫ˴‫ݏ‬ѯ˴ ࠄã ‫ڇ‬əࠄãѢѢʄ ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺" Ϛãȸबյȹࠄ˴ ғ˴ Ѣ˴ ࠄã֖

59


Важлива. Кожна. Деталь!

Ѳãȿ˴յब Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ًى‬Ѫ‫֖ىݏ‬հãյ Ѳã ‫ڇ‬յѢҘً ͬ ˴֖ə֖ब‫ݏ‬əҘً ब Ѣãѯ ȸҘͬѢ˴ə Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ :DOO 6WUHHW əѪҘȿͬãəѢ‫ڇ‬ȿѢ‫؎ڇ֖ ֖ى‬ѪãѢҘҵ 5DGLR 025( )0 ҏãȿհ‫ͬڇ֯ ڇ‬հ‫ڇ‬ȿ ͬȿ˴‫ݏ‬Ѣबȿ बȿãϹब Ѣã ࠄ˴ Ѱ‫ ڇ‬ȿəҘ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ऑѢҘ Ҙ ࠄ֖ãѢ‫ى‬Ѣ‫ ى‬ȿ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ յब֞˴ Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎ѢҘ Ѣã յ‫ڇࠈ ֖ىࠄڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬ յ‫ͬى‬ãًѢ˴‫ ىݏ‬बȿã֞Ѣ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əࠄãȿ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ յ‫ࠄ ڇ‬ã֖ࠄ‫ى‬հȹѢ‫ى‬ऑ ə֖հãյ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ज़ ͬȿ·޺֖ͬब ͬ Ѯ‫ ؎ى‬ յ‫ڇ‬յã؎ Ҙ ࠄ˴ Ѱ‫ڇ ڇ‬յѢã ͬ Ѣãًյ˴հҘ֖ãࠄѢҘѯ‫ى‬ऑ ࠄ‫ڇ֖ ֖ڇॆڇ‬Ѣࠄã֖ࠄब ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ³ əãѢȿबͬ‫ڇ‬հ և‫ڇ؎ڇ‬Ϲࠄ‫ى‬ə޺ ȿҘյॆबࠄࠄ޺ ãȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ڇ‬Ϲ‫ࠄݏڇݣ؎ڇ֖ ڇ‬ब ࠄबࠄ յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ ə֖հãյѢ‫ࠈ ڇ‬ã ً ѢҘյ˴ Ѫ‫ݏ‬ãȿյ‫ ى‬յҘࠄ‫ ى‬ȸãϹãࠄ‫֖޺ ڇ‬Ҙ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹʄ‫ ىݏ‬Ѫ‫ ڇݏ‬Ѯ˴ Ѣ˴ Ѣãյࠄ‫ͬ ڇ‬ã؎‫ى‬əհԆԆࠄȹə޺ Ѳãॆ‫ى‬Ѣ޺Ԇࠄȹ ȿãѢѢҘ ֖Ҙ؎Ѣãࠄ‫ ى‬ȿəҘ؎ Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ؎ى‬ȿȿã֞ãԆॆ‫ ى‬Ѯ˴ յ‫ڇ‬əࠄãࠄѢҘ؎ յհ޺ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãѢѢ޺ ࠄã؎ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ Ϛ ‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȸ‫֖ڇ‬ब ȿ‫ڇ‬Ѣ‫֞ڇ؎ ى‬बࠄȹ ؎ãࠄ‫ݏ ى‬ãѮҘԆ Ѳब ޺֖ ؎‫֞ڇ‬Ѣã əࠄȿ‫ ىࠄىݏڇ‬ յ‫ڇ‬յãࠄ֖‫ڇ‬ȿ‫ ࠄݏڇݣ؎ڇ֖ ًى‬ब ȿãѢѢҘً ֖Ҙ؎ѢãࠄҘ ޺֖ã Ҙ ࠄã֖ ‫ڇ‬ȸհãյѢãѢã ͬã ‫ڇ‬əࠄãѢѢҘ؎ əհ‫ڇ‬ȿ‫ ؎ڇ‬յ‫ͬى‬ãًѢब ࠄã ࠄ˴ऑѢҘ֖‫ "ى‬ ǖհ˴ Ѳãѯ ϹҘəࠄȹ ҏãȿհ‫ڇ֖޺ ڇ‬Ϲ‫ͬ ޺ ڇ‬Ϲãյãȿ ȿ‫ى‬Ѱ˴ ͬãًѯ‫ڇ‬ȿѯ‫ ى‬յ‫ ڇ‬ȿãѢѢ‫ڇ‬ҵ ֖Ҙ؎Ѣãࠄ‫ ى‬ȿҘյ‫ݏ‬ãͬब Ѫ‫؎ڇ‬Ҙࠄ‫ى‬ȿ ֖‫ࠄڇࠄݏڇݣ؎ڇ‬ȿ‫ॆݏڇ‬ब յ˴ࠄãհȹ ޺֖ã ً‫؎ڇ‬ब ͬãѪã؎·޺ࠄãհãə޺ Ѳã ֖‫ىݏ‬ѯѮҘ बѢҘࠄãͬब ʄ Ѣ˴ȿ˴հ‫ ًى֖ى‬ȿã֞Ҙհȹ ޺֖‫ ًى‬յ‫ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬ãϹãʄ ѪҘյѢ޺ࠄ‫ ى‬ҵҵ Ѣ˴ ࠄ‫֖ݏڇ‬ãԆॆ‫ى‬əȹ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ऑѢҘ ҏ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յȹࠄ˴ə޺ Ѯ˴ յब֞˴ յ‫ݏ‬ҘȸѢã ‫ݏ‬Ҙॆ ǖհ˴ ȿ‫ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ȿҘյ‫؎ڇ‬հ޺ʄ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ȿҘ Ѫ‫ ˴ࠄ ڇݏ‬Ѱ‫ ڇ‬ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ࠄ ڇ‬ã ً‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ࠄݏڇݣ؎ڇ֖ ڇ‬ãյब؎ãհ‫ى‬ə޺ Ҙ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ى‬հ‫ ى‬ȿə˴ Ѱ‫ڇ‬ȸ ȿҘѢ ޺֖‫ڇ؎ڇ‬Ϲã ؎˴Ѣѯ˴ ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄबȿãȿ ͬ ؎ãհ‫ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ऑѢ˴Ԇ ғ˴ ‫ڇ‬յѢã ͬ ࠄ‫ى‬ə޺ॆ ࠄ‫ ֖ڇॆڇ‬ ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄब ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ԇ ȿ‫ ى‬ѢҘ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬Ѣ˴ յҘͬѢãʄࠄ˴ə޺ ѢãѪ˴ȿѢ‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬əã؎˴ ©ȿ‫ى‬əࠄ‫ݏ‬Ҙհ‫ࠄى‬ȹª ͬãѪã؎·޺ࠄãʄࠄȹə޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ Ҙ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿ‫ͬ ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿब Ѫ‫ىݏ‬ȿ˴յ˴ ब ȿãѯ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ

Iнтрига

Ϛ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհ‫ ڇ‬յ‫ڇࠄ ڇ‬Ϲ‫ ֖޺ ڇ‬ϹҘəࠄȹ ‫ڇ‬ѮҘѢ‫ࠄى‬ȹ बəҘ Ѫ‫ىݏ‬Ѣãյ‫؎ ى‬ҘəѮ޺ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब ȿҘѢ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ˴Ѣ ً‫ڇ‬Ϲ‫؎ ֖޺ ڇ‬ҘѢҘ؎ब؎ ȿ‫ى‬ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬Њ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ Ҙ əã؎‫ڇ‬əࠄҘًѢҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ًյबࠄȹ Ѣã ‫ݏ‬ҘͬѢҘ ऑ‫ڇݏࠄى‬ѰҘ Ѱ‫ڇ‬ȸ əѪ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãࠄ‫ى‬ə޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎ ज़ Ѣ˴յãȿѢҘً ‫ڇ؎ͬڇݏ‬ȿҘ ͬ ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ ؎ڇݏ‬Ѱ‫ͬ ڇ‬յҘًəѢԆʄ əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘॆѢ‫؎ ًى‬ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹ ؎Ҙ֞Ѣã‫ڇݏ‬յѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ى‬ऑ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘً ‫ڇ‬ȸϹ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬ȿ Ѫ‫ ى؎ڇًىݏ‬յ‫ى֖޺ ڇ‬ऑ ȿյãԆࠄȹə޺ ãȸ‫ͬ ى‬ãհबॆ‫ ً ىࠄى‬बࠄ‫؎ىݏ‬ãࠄ‫ ى‬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً

60


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ȿ տãə ɀ˴ϹãəҘ ȸबյबԆࠄȹ յब֞˴ ȿ˴հ‫֖ى‬Ҙ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ɎãϹãࠄ‫ ͬ ڇ‬ȿãə ѢãѪ˴ȿѢ‫ ڇ‬ ȸãॆ‫ى‬հ‫ ى‬ѮҘ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿҘ ऑ؎ã‫ڇॆڇݏ‬ə‫ ى‬ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ѢãəࠄҘհȹ֖‫ ى‬ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬ѢҘ Ѱ‫֞ڇ؎ ڇ‬बࠄȹ ȿ؎ҘѰबȿãࠄ‫֖ ى‬Ҙհȹ֖ã յ˴ə޺ࠄ֖Ҙȿ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢҘȿ ևհ޺ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब Ѣã ࠄã֖‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ى‬əãѢҘ əѪ˴ѮҘãհȹѢҘ ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब֖ѮҘҵ ͬ ȿ֖ãͬҘȿ֖ã؎‫ ى‬ȿəҘհ޺֖‫ ڇ‬ѪҘյࠄ‫؎ىݏ‬बȿãࠄ‫ ى‬ҘѢࠄ‫ىݏ‬Ϲब Ҙ ѢãϹãյबȿãࠄ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ؎ãʄ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ ãȸ‫֖ ڇ‬ã‫ ˴ݣ‬Ѣ˴ Ѫ‫ͬڇ‬Ѣãॆ˴ѢҘ Ѣã ֖ã‫ࠄݏ‬Ҙ ǖհ˴ ȿ Ѣ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬ȿ·޺֖ͬ‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬əհҘյ Ѫ‫ڇ‬ȸबȿãࠄ‫ ى‬ãյ֞˴ ࠄã؎ Ѫ‫ڇ‬յãԆࠄȹ ȿ‫ى‬ѯब֖ãѢҘ əࠄ‫ݏ‬ãȿ‫ ى‬ãȸ‫ ڇ‬ ֖‫ً˴ࠄ֖ڇ‬հҘ ‫ ˴֞ࠄۯ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ѢबԆࠄȹ ֖Ҙհȹ֖ã Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ȿҘյॆबࠄࠄҘȿ ȿͬ޺ࠄ‫ ى‬बॆãəࠄȹ ब əȿ‫ڇ‬ʄ‫ݏ‬ҘյѢ‫؎ڇ‬ब ֖ȿ˴əࠄҘ ‫ͬڇݏ‬ѯब֖बԆॆ‫˴ݏ ى‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ əѪ‫ڇݏ‬ȸबȿãࠄ‫ ى‬əࠄ‫ݏ‬ãȿ‫ࠄ ى‬ã ѢãѪ‫ڇ‬ҵ ޺֖‫ى‬ऑ Ѣ˴؎ãʄ ȿ ҘѢѯ‫ى‬ऑ ͬã֖հãյãऑ ғ˴ Ҙ ʄ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬յ‫ڇ‬əȿҘյ ޺֖‫ ًى‬ȸ˴ͬब؎‫ڇ‬ȿѢ‫ͬ ڇ‬ãѪã؎·޺ࠄãʄࠄȹə޺

Локація

ؐ˴‫֞˴ݏ‬ã ǖ/RIW Ѱ‫ ڇ‬Ѣãհ˴֞‫ࠄى‬ȹ 6WDUZRRG +RWHOV 5HVRUWV :RUOGZLGH ͬ ‫֖ڇݏ‬ब ȿऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ब əҘ؎·Ԇ 0DUULRWW ,QWHUQDWLRQDO ³ ȸबյबʄ əȿ‫ڇ‬ҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȿ Ѫ‫ى؎ڇݏ‬əհ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ͬ‫ڇ‬Ѣãऑ ज़əҘ ࠄ‫ڇ֖ ى֖ॆڇ‬Ѣࠄã֖ࠄब ͬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴؎ ȿ Ѣ‫ى‬ऑ əबࠄࠄʄȿ‫ ڇ‬ȿҘյ‫ݏ‬ҘͬѢ޺Ԇࠄȹə޺ ȿҘյ ə˴‫˴ݏ‬յѢȹ‫ڇ‬əࠄãࠄ‫ى‬əࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ى‬ऑ ࠄ‫ى‬ऑ յ‫ى֖޺ ڇ‬ऑ ͬȿ‫ ֖ى‬ϹҘəࠄȹ ҏ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ ब ࠄã֖‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ Ѣ˴ ؎ãʄ ॆҘࠄ֖‫ى‬ऑ ‫ڇݏ‬հ˴ً ࠈ‫ڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖ã ؎‫ ˴֞ڇ‬ȸबࠄ‫ ى‬Ҙ ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ ؎ڇݏڇ‬Ҙ ȸã‫˴؎ݏ‬Ѣ‫ ؎ڇ‬ Ҙ ‫ݣڇ‬ҘѮҘãѢࠄ‫ ؎ڇ‬ʈѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ ى֖ى‬³ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿã֞Ѣ‫ڇ؎ ڇ‬հ‫ڇ‬յҘ հԆյ‫ ى‬ज़ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ͬãͬȿ‫ॆى‬ãً ࠄã֖‫ ًى‬əࠄãѢ əѪ‫ݏ‬ãȿ ȿ‫֖ى‬հ‫֖ى‬ãʄ Ѣ‫ڇ‬ȿҘ ˴؎‫ڇ‬ѮҘҵ

Завдання без дедлайну

ʈबॆãəѢҘ əհ‫ڇ‬ȿѢ‫ͬڇݏ ى֖ى‬ѯ‫ڇݏݣى‬ȿबԆࠄȹ əհ‫ڇ‬ȿ‫© ڇ‬ə˴‫ݏ‬ȿҘəª ȿҘյѢ‫ڇ‬əѢ‫ ڇ‬ȸҘͬѢ˴əब ޺֖ ȿ‫ݏى‬Ҙ ѯ˴ѢѢ޺ Ѫ‫ڇݏ‬ȸհ˴؎‫֖ ى‬հҘʄѢࠄã ȿ Ѣãѯ‫؎ڇ‬ब ȿ‫ى‬Ѫãյ֖ब ³ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ յ‫ ڇ‬ҵҵ Ѫ‫޺ڇ‬ȿ‫ ى‬ʈ˴‫ݏ‬ȿҘə ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘً ə‫ݏ˴ݣ‬Ҙ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ȿ‫ͬى‬Ѣãॆ‫ ֖޺ ىࠄى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬յȸãॆ˴ѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢȹ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ Ҙ ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆ˴ѢѢ޺ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ ؎ى‬əѪ‫ى֞ڇ‬ȿॆ‫ ؎ى‬յ‫ڇ‬əȿҘյ‫ڇݧ ؎ڇ‬ȸ‫ࠄڇ‬ã Ѣãյ Ѣ‫ ؎ى‬յհ޺ ؎˴Ѣ˴յ ֞؎˴Ѣࠄब Ҙ ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ॆ ڇ‬հ˴Ѣã ֖‫؎ڇ‬ãѢյ‫ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢã ȸबࠄ‫ڇ ى‬əѢ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ‬հ‫֞ڇ‬Ѣ‫ ؎ى‬ ͬãȿյãѢѢ޺؎ Ѳã Ѫ‫ڇ‬əࠄҘًѢҘً ‫ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿҘ Ɏ˴ͬ ֖ҘѢѮ˴ȿ‫ڇ‬Ϲ‫؎ݏ˴ࠄ ڇ‬ҘѢब ȿ‫ڇ֖ى‬ѢãѢѢ޺

61


80+

900+

‫ݣ‬ãऑҘȿѮҘȿ ȿ ȸ˴֖ ‫ݣڇ‬ҘəҘ

27

əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѣã ə˴ͬ‫ڇ‬ѢѢ‫ى‬ऑ Ҙ ؎Ҙəȹ֖‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ

Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ȿ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ

в комплексному управлінні і ексклюзивному бронюванні

RIBAS HOTELS GROUP  ЦЕ:

6+

‫˴ݏ‬ãհҘͬ‫ڇ‬ȿãѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬Ҙȿ ͬã Ѫ·޺ࠄȹ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ

8

֖ब‫ࠄݏڇݏ‬Ѣ‫ى‬ऑ հ‫֖ڇ‬ãѮҘً ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ

2 франшизи: 0DQDJHG E\ 5LEDV +RWHOV *URXS ‫ݏݹ‬ãѢѯ‫ͬى‬ã ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հब )ULGD\

За п’ять років роботи 142 485

ҏ‫ًىݏ‬Ѣ޺ࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً

280 455

За один календарний рік

+ 63,6% ֯Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ

ȿऑҘյѢ‫ى‬ऑ յͬȿҘѢ֖Ҙȿ

+ 70,8% ֯Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ

72% ҏ‫؎޺ݏ‬Ҙ + 7%

+8% ҏ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣ˴ѢѢ޺

հҘѢҘًѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ݏ‬ãѮҘȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѣã ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ى‬

ȿ‫ى‬ऑҘյѢ‫ى‬ऑ յͬȿҘѢ֖Ҙȿ

‫ۯ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮȹ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ڇ‬ȿऑҘյѢ‫ى‬ऑ յͬȿҘѢ֖Ҙȿ

від

ϚãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ

+ 40%

Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙ ͬã ə˴ͬ‫ڇ‬Ѣ

ҏ˴‫˴ݏ‬յȸãॆबȿãѢ‫ ًى‬

67% Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣ˴ѢѢ޺ ə˴ͬ‫ڇ‬ѢѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ݏ‬ãѮҘȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ ȿ ‫ ݏݏ‬

Ѫ‫ݏڇ‬ҘȿѢԆԆॆ‫ى؎ ͬ ى‬Ѣबհ‫؎ڇ֖ڇݏ ؎ى‬

62


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

Комплексне управління готелем та рестораном:

34%

ə˴‫˴ݏ‬յѢʄ ͬȸҘհȹѯ˴ѢѢ޺ ॆ‫ى‬əࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ȸबࠄ֖ब

20%

ə˴‫˴ݏ‬յѢʄ ͬȸҘհȹѯ˴ѢѢ޺ ҘѢյ˴֖əब հ‫޺ڇ‬հȹѢ‫ڇ‬əࠄҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً

30%

‫ݣ‬ãऑҘȿѮҘȿ ȿ ȸ˴֖ ‫ݣڇ‬ҘəҘ

Розробка та повне управління маркетингом, бронюванням і продажами:

40%

ͬȸҘհȹѯ˴ѢѢ޺ ͬãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ

100%

20%

ͬѢ‫˴֞ى‬ѢѢ޺ ȿ‫ݏࠄى‬ãࠄ Ѣã ‫֖˴ݏ‬հã؎ब

ͬȸҘհȹѯ˴ѢѢ޺ ȿã‫ڇࠄݏ‬əࠄҘ Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãѢѢ޺

Проектування та авторський нагляд:

ɎҘͬѢ˴ə ѪհãѢबȿãѢѢ޺ ؎ãًȸबࠄѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄब Ѣã ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ

Ѫ‫ى؎ڇ‬հ‫ ֖ڇ‬ Ѫ‫ ىݏ‬ѪհãѢबȿãѢѢҘ ࠄ˴‫ݏڇࠄىݏ‬Ҙҵ

ؐã֖ə‫؎ى‬ब؎ ֖‫ىݏڇ‬əѢ‫ڇ‬ҵ Ѫհ‫ڇ‬ѰҘ

В нашому управлінні:

ɎҘͬѢ˴ə Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ

֯ब‫ࠄݏڇݏ‬ѢҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ 63$ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ

63

Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ

ǖѪã‫ ࠄݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ


МЕНЕДЖМЕНТ ǖѢյ‫ݏ‬Ҙً ؐã‫˴ݏ‬Ѣॆब֖ ȿ‫ڇ֖ى‬Ѣãȿॆ‫ ًى‬յ‫ ݏڇࠄ֖˴ݏى‬5LEDV +RWHOV *URXS

64


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

ɎãϹãࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ Ѫ‫ىॆڇ‬ѢãԆࠄȹ əȿ‫ڇ‬Ԇ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ͬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴؎ Ѣã ˴ࠄãѪҘ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ãȸ‫˴؎ڇ؎ ͬ ڇ‬Ѣࠄब ً‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ãҵͬյब ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ؐ‫ ى‬ȿȿã֞ãʄ؎‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬Ѯ޺ ȿͬãʄ؎‫ڇ‬յҘ޺ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢã əࠄã‫ࠄݏ‬बȿãࠄ‫ ى‬ Ѱ˴ ͬ ؎‫˴؎ڇ‬Ѣࠄब Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ ࠄã ͬãѪबə֖ब ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã Њ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ ًى‬ȸҘͬѢ˴ə ؎ãʄ əबѪ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ֞बȿãࠄ‫ ى‬հԆյ‫ى‬Ѣब Ѫ‫޺ࠄڇݏ‬Ϲ‫ ؎ڇ‬बəȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ޺ࠄࠄى֞ ڇ‬

Ми вміємо бути компетентними секретарями у плануванні подорожі

ज़ Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ֖‫ڇ‬Ѣࠄ˴֖əࠄҘ յब֞˴ ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫ͬ ًى‬ȿ‫ࠄڇݏڇ‬Ѣ‫ ًى‬ ͬȿ·޺ͬ‫؎ڇࠈ ֖ڇ‬ब ؎‫ ى‬Ѫ‫ݏ‬ãϹѢ˴؎‫ ڇ‬յҘͬѢãࠄ‫ى‬ə޺ ब Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ޺֖Ҙ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ յհ޺ Ѣ‫ى‬ऑ ͬ‫ݏ‬बॆѢҘ Ѱ‫؎ ڇ‬ãʄ ȸबࠄ‫ ى‬ȿ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ յհ޺ Ҙյ˴ãհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ࠄݏڇݣ؎ڇ֖ ڇ‬ब ޺֖Ҙ հ‫֖ڇ‬ãѮҘҵ ѮҘ֖ãȿհ޺ࠄȹ ҏ‫ ىݏ‬ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢҘ ѮҘ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢѢ޺ Ҙ Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ‫ ى‬ȿ‫ݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿबԆࠄȹə޺ Ѫ˴‫ݏ‬ѯ ͬã ȿə˴ ևãհҘ Ѫ˴‫ݏ‬ȿ‫ى‬ѢѢब ֖‫؎ڇ‬बѢҘ֖ãѮҘԆ ͬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴؎ Ҙ Ѫ˴‫ݏ‬ѯब ࠄ‫֖ॆڇ‬ब ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄब ȿ֞˴ ҘəѢबԆॆ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ͬյҘًəѢԆʄ ȿҘյյҘհ ؎ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹब ޺֖‫ ًى‬յãʄ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ͬѢãًࠄ‫ ى‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ࠄã ͬãȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãࠄ‫ڇً ى‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ յ˴֖Ҙհȹ֖ã ֖հҘ֖Ҙȿ ə֖‫ىݏڇ‬əࠄãȿѯ‫ى‬əȹ ȸबյȹ ޺֖‫ͬ ى؎ى‬ãə‫ڇ‬ȸã؎‫؎ڇ֖ ى‬बѢҘ֖ãѮҘҵ Ѳã յãѢ‫˴؎ڇ؎ ًى‬Ѣࠄ Ѣãًյ‫ڇ‬əࠄबѪѢҘѯҘ ֖ãѢãհ‫ ى‬ब əȿҘࠄҘ ³ Ѯ˴ ؎˴ə˴Ѣյ֞˴‫ ىݏ‬Ҙ ‫ݣ‬बѢ֖ѮҘ޺ ͬȿ‫ࠄڇݏڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յͬȿҘѢ֖ã ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ յãԆࠄȹ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ͬյҘًəѢ‫ ىࠄى‬ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ հ˴Ϲ֖‫ ڇ‬Ҙ յ‫ڇ‬əࠄबѪѢ‫ ڇ‬ ֯‫ݏ‬Ҙ؎ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ȸ‫ݏى‬ãԆॆ‫ى‬əȹ ब Ѫ‫ڇ‬յ‫ ֞ڇݏڇ‬հԆյ‫ى‬Ѣã ͬȿ˴‫ ݏ‬ ࠄãʄ बȿãϹब Ѣã ‫֖˴ݏ‬հã؎ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ Ѫ‫ىݏ‬ȸհ‫ͬى‬Ѣ‫ͬ ڇ‬ã ə‫ ֖ڇݏڇ‬ յѢҘȿ յ‫ ڇ‬ȿҘյѪबəࠄ֖‫؎ڇࠈ ى‬ब Ѣãѯã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ Ѫ‫ىॆڇ‬Ѣãʄ ֖‫؎ڇ‬बѢҘ֖ãѮҘԆ Ҙͬ ֖‫ىݏڇ‬əࠄबȿãॆ˴؎ əã؎˴ Ѣã ˴ࠄãѪҘ Ѫ‫ڇ‬ѯब ֖ब ؐ‫ ى‬ȿ؎Ҙʄ؎‫ ڇ‬ȸबࠄ‫؎ڇ֖ ى‬Ѫ˴ࠄ˴ѢࠄѢ‫ ى؎ى‬ə˴֖‫ࠄ˴ݏ‬ã‫ ى؎޺ݏ‬ब ѪհãѢबȿãѢѢҘ Ѫ‫ڇ‬յ‫֞ڇݏڇ‬Ҙ ԇ Ϲ‫ڇࠄڇ‬ȿҘ յ‫ڇࠄ ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫˴ࠄڇ‬Ѣ ѮҘًѢ‫ ًى‬ϹҘəࠄȹ ؎‫ ˴֞ڇ‬ȿ‫֖ى‬ãͬãࠄ‫ ى‬ȸã֞ãѢѢ޺ ͬãȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãࠄ‫ ى‬ ãѪã‫ࠄݏ‬ã؎˴Ѣࠄ‫ͬ ى‬ã ѪҘȿ‫֖ڇݏ‬ब յ‫˴؎ڇ؎ ڇ‬Ѣࠄब ͬãҵͬյब ʈã؎˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫޺ࠄڇݏ‬Ϲ‫ ؎ڇ‬Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ॆ ڇ‬ãəब ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ѪҘյࠄ‫؎ىݏ‬बȿãࠄ‫ ͬ ى‬ Ѣ‫ͬ ؎ى‬ȿ·޺ͬ‫ڇࠈ ֖ڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬ȿѪ‫ڇݏ‬յ‫ڇ‬ȿ֞ बəҘऑ ѯ˴əࠄ‫؎ ى‬Ҙə޺ѮҘȿ ȿҘѢ ؎ãʄ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ȿҘյ؎‫ڇ‬ȿ‫ىࠄى‬ə޺ ȿҘյ ȸ‫ڇݏ‬ѢҘ ؐ‫ࠄ ى‬ã֖‫ ֞ڇ‬ ͬãհ‫ى‬ѯãʄ؎‫ͬ ڇ‬ã Ѣ‫ ؎ى‬Ѯ˴ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ ڇ‬Ҙ ͬã ࠄ‫֞ى‬յ˴Ѣȹ ãȸ‫ ڇ‬յȿã յ‫ ڇ‬ ‫ڇ‬ȸब؎‫ڇ‬ȿհ˴Ѣ‫ڇ‬ҵ յãࠄ‫ͬ ى‬ãə˴հ˴ѢѢ޺ Ѳ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬ȿ‫ݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿबȿãࠄ‫ ى‬Ѱ‫ڇ ڇ‬əࠄãѢѢҘ؎ ॆãə‫ ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ Ѣ˴ ऑ‫ॆڇ‬बࠄȹ ȿ‫ݏࠄى‬ãॆãࠄ‫ॆ ى‬ãə Ѣã ȿ‫ݏى‬Ҙѯ˴ѢѢ޺ ãȸ‫ڇ ڇ‬ȸϹ‫ڇ‬ȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬ȸबࠄ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ Ѫ‫ࠄى‬ãѢȹ ؐ‫ ى‬յ‫ڇ‬əհҘյ֞बʄ؎‫ ڇ‬əѪ‫ى֞ڇ‬ȿॆ‫ ًى‬ ѯհ޺ऑ ͬ ؎‫˴؎ڇ‬Ѣࠄब ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬հԆյ‫ى‬Ѣã ͬãȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãհã Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬ ً յ‫ࠄى؎ ڇ‬Ҙ ֖‫ڇ‬հ‫ڇ ى‬Ѫ‫ى‬Ѣ‫ى‬հãə޺ ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ə֖Ҙհȹ֖‫ ى‬Ѣã Ѯ˴ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫֖ ڇ‬հҘ֖Ҙȿ Ҙ ॆãəब Ѱ‫ ڇ‬ȿѪհ‫ى‬Ѣबհ‫ ڇ‬Ѣã ‫ݏ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺ ɀã֞հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѣã Ѣãѯ‫ى‬ऑ əãًࠄãऑ ࠄã ҘѢѯ‫ى‬ऑ ֖ãѢãհãऑ ֖‫؎ڇ‬बѢҘ֖ãѮҘҵ ϹҘəࠄȹ ‫؎ىݏࠄڇ‬ãȿ յ‫ڇ‬əࠄबѪѢब ً ȿ‫ݏ˴ॆى‬ѪѢब ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘԆ ͬ बəҘऑ ã֖ࠄबãհȹѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ࠄى‬ãѢȹ ޺֖Ҙ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ȿ‫ى‬Ѣ‫֖ى‬Ѣबࠄ‫ ى‬Ѫ‫ ىݏ‬ȿ‫ى‬ȸ‫ݏڇ‬Ҙ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ãȸ‫ ڇ‬Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ã

65


֯‫ڇ‬հ‫ ى‬ϹҘəࠄȹ ȿ֞˴ ȿ‫ͬى‬Ѣãॆ‫ى‬ȿ əȿ‫ڇ‬Ԇ ؎˴ࠄब ࠄã ‫؎ݏڇݣ‬ãࠄ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब ֖‫؎ڇ‬बѢҘ֖ãѮҘ޺ Ѫ˴‫˴ݏ‬ऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ब ‫؎ݏڇݣ‬ãࠄ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ғ˴ً Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴ə Ѣã əबəҘյѢҘऑ əࠄ‫ݏڇ‬ҘѢ֖ãऑ յ‫֖ڇ‬հãյѢ‫ىݏ֖ͬڇݏ ڇ‬ʄ ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ֖ى‬ȿҘյյҘհब ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ɀãհ˴‫ݏ‬Ҙ޺ ‫ ڇ֖֞ڇݧ‬ϚãͬѢãॆब հ‫ى‬ѯ˴ Ѱ‫ ى؎ ڇ‬əࠄȿ‫ىݏڇ‬հ‫ ى‬ ȸãͬब əհब֞ȸ ޺֖Ҙ ؎‫ڇ‬Ϲհ‫ ى‬ȸ յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲࠄ‫ ى‬հԆյ‫ى‬ѢҘ Ѱ‫ ڇ‬ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ãѪ‫ى‬հã ȿ ə֖‫ݏ‬बࠄѢ˴ əࠄãѢ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѱ˴ յ‫ڇݏڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ յ‫ ڇ‬Ѣãə Ɏबյ˴؎‫ ڇ‬Ѣãյə‫ى‬հãࠄ‫ ى‬Ҙҵ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎

HR-політика

ज़ ˴ًॆã‫ݏ‬Ҙȿ ʄ ॆҘࠄ֖‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ى‬əãѢ‫ ًى‬Ѫ‫ݣڇݏ‬Ҙհȹ Ѫ‫ڇ‬əãյ‫ ى‬ज़ Ѣȹ‫؎ڇ‬ब ͬãͬѢãॆ˴Ѣ‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ȿ ѢãѯҘً ֖‫ݏ‬ãҵѢҘ ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ ͬ ݏ‬ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ࠄã ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ ݏڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢҘ ȿҘհȹѢ‫ ڇ‬ əѪҘհ֖बȿãࠄ‫ى‬ə޺ ً Ѫ˴‫˴ݏ‬Ѫ‫ى‬əबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ब ؎˴ə˴Ѣյ֞˴‫ݏ‬ãऑ ࠄã ˴հ˴֖ࠄ‫ڇݏ‬ѢѢ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ڇ‬ѯࠄ‫ڇ‬Ԇ ࠄ‫ݏ‬ȹ‫؎ڇ‬ã ؎‫ڇ‬ȿã؎‫ ى‬ब֖‫ݏ‬ãҵѢəȹ֖‫ڇ‬Ԇ ‫ڇݏ‬əҘًəȹ֖‫ڇ‬Ԇ ãѢϹհҘًəȹ֖‫ڇ‬Ԇ Ԝ؎ Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬Ѣ˴ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬ ͬѢãࠄ‫ ى‬յҘհ‫ڇ‬ȿब ؎‫ڇ‬ȿब ã ً Ѫ‫ڇݏ‬յãȿãࠄ‫ ى‬əȿҘً Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ҙ Ѣ‫ ڇ‬ ؎˴‫ ݏ‬Ѯ‫ڇ؎ ى؎ى‬ȿã؎‫ ى‬ Ѳ˴ͬãհ˴֞Ѣ‫ ڇ‬ȿҘյ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յ˴ հԆյ‫ى‬Ѣã ѪհãѢबʄ ͬबѪ‫ى‬Ѣ‫ىࠄى‬ə޺ ब ॆ‫ͬىݏىࠄڇ‬Ҙ‫ڇ֖ݏ‬ȿ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ãȸ‫ ڇ‬ब ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հҘ ³ ȿ‫ڇ‬Ѣã ‫؎ىݏࠄڇ‬बʄ ‫ڇ‬յѢã֖‫ڇ‬ȿ‫֖޺ ڇ‬ҘəѢ‫ ًى‬ə˴‫ݏ‬ȿҘə Ϛȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬ȿҘյѪ‫ ڇ‬ ॆ‫ى‬ȿãԆࠄȹ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙً ãհ˴ ‫ڇ‬ȸəհब Ϲ‫ڇ‬ȿबȿãѢѢ޺ ‫؎ىݏࠄڇ‬बԆࠄȹ ȿ‫֖ى‬հԆॆѢ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬ə‫ڇ֖ڇ‬Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢ˴ ࠈ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬յ‫ݏ‬बͬҘȿ Ѣ˴ ȿ‫ى‬ȸ‫ݏى‬ãԆࠄȹ ͬã Ѫ‫ىݏ‬ȸबࠄ֖‫ڇ‬ȿҘəࠄԆ

66

Друзів не вибирають за прибутковістю


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є Њ‫˴ࠄڇ‬հҘ ॆãəࠄ‫ͬ ڇ‬ãȸबȿãԆࠄȹ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѯ˴ Ҙ Ѣ˴ ȿȿã֞ãԆࠄȹ ͬã Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ˴ ‫ͬڇݏ‬ѯ‫ݏى‬Ԇȿãࠄ‫ ى‬əȿ‫ڇ‬Ԇ ȿͬãʄ؎‫ڇ‬յҘԆ ͬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴؎ ǖ ؎‫ ى‬ѢãȿѪã֖‫ ى‬³ Ѫ˴‫ݏ‬Ҙ‫ڇ‬յ‫ॆى‬Ѣ‫ͬ ڇ‬ȸҘհȹѯबʄ؎‫˴ݏ ڇ‬əब‫ݏ‬ə‫ ى‬ ȿҘյյҘհब ؎ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹब Ѱ‫ڇ‬ȸ ѢãѯҘ 600 ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ ىݏ‬ ͬãȿ֞յ‫ ى‬ȸबհ‫ ى‬Ѣã ͬȿ·޺֖ͬब Ѳ˴ ə˴֖‫ ࠄ˴ݏ‬Ѱ‫ ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿã֞Ѣã ȸҘհȹѯҘəࠄȹ հԆյ˴ً ȿ˴յबࠄȹ ə‫ڇ‬ѮҘãհȹѢ‫ ڇ‬ȿҘյ֖‫ ޺ࠄࠄى֞ ˴ࠄىݏ‬ Ҙ ؎‫ ى‬ऑ‫ͬ ڇ؎˴ॆڇ‬ã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ə‫ڇ‬Ѯ؎˴‫ ֞˴ݏ‬ȿҘࠄãࠄ‫ ى‬ҵऑ ͬҘ ͬѢãॆबѰ‫ ى؎ى‬Ѫ‫ڇ‬յҘ޺؎‫ ى‬Ѣã‫ڇݏ‬յ֞˴ѢѢ޺؎ յ‫ىࠄى‬Ѣ‫ͬ ى‬ã֖ҘѢ ॆ˴ѢѢ޺؎ बѢҘȿ˴‫ݏ‬ə‫ࠄ˴ࠄى‬ब ‫؎ىݏࠄڇ‬ãѢѢ޺؎ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬ҵ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬Ѫ‫ ڇ‬ əãյ‫ڇ‬ȿ‫ ؎ى‬ѪҘյȿ‫ى‬Ѱ˴ѢѢ޺؎ ɀȿã֞ãԆ Ѱ‫ ڇ‬ȸबࠄ‫ ى‬ब ȸ˴ͬѪ‫ڇ‬ə˴ ‫˴ݏ‬յѢҘً ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫ڇ‬əࠄҘ յ‫ ڇ‬հԆյ˴ً ޺֖Ҙ ‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ ڇ‬ãͬब յ‫ڇ‬ȿҘ ‫ىݏ‬հ‫ ى‬Ѣã؎ əȿҘً ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬ѮҘհ֖‫ ؎ڇ‬Ѫ‫ڇݏىݏ‬յѢ‫ ڇ‬ԇ ȿҘյ Ѣ‫ڇ‬ə‫ى‬Ѣ‫ ى‬ѮҘ Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢҘ ͬã֖ҘѢॆबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ͬ ȿ‫ى‬ҵͬյ‫ ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ͬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ‫ ࠄۯ‬ѢãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ॆ‫ͬ ى‬ã؎‫ى‬əհԆȿãհ‫ى‬ə޺ ȿ‫؎ڇॆ ى‬ब յ‫ ڇ‬յ‫ݏ‬ब ͬҘȿ ऑ‫ࠄ˴ॆڇ‬ȹə޺ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ࠄݏ‬ãࠄ‫ى‬ə޺" ࠈ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣãə յȸãԆࠄȹ Ѣ˴ ͬãȸबȿãԆࠄȹ Ѫ‫ ڇݏ‬ȿã֞հ‫ى‬ȿҘ Ѫ‫ڇ‬յҘҵ ѪҘյ ѢҘ؎ãԆࠄȹ Ѣãəࠄ‫ݏ‬Ҙً ǖ յ‫ॆ ڇ‬ब֞‫ى‬ऑ ऑ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յѢ‫ى‬ऑ հԆյ˴ً ޺֖Ҙ ͬã ࠄȿ‫ڇ‬ҵ ֞ Ϲ‫ڇݏ‬ѯҘ յ‫ڇ‬ȸ‫ ˴ݏ‬ȿ‫ڇ֖ى‬Ѣãհ‫ ى‬əȿ‫ڇ‬Ԇ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ãհ˴ Ѣ˴ յãհ‫ ى‬Ѫ‫ىࠄىͬڇ‬ȿѢब ˴؎‫ڇ‬ѮҘԆ ³ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ࠄݏ‬ãࠄ‫ى‬ə޺ Ѣ˴ ऑ‫ ڇ‬ ॆ˴ࠄȹə޺ ʈã؎˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѣã ȿəҘऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ 5LEDV +R WHOV *URXS ؎‫ͬ ى‬ãȿ˴հ‫ݏࠄ ى‬ãյ‫ى‬ѮҘԆ ³ Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ ڇ؎ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً Ѫ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ҵͬյҘ յ‫ڇ‬յ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ڇ‬ȿҘյ‫ ىࠄى؎ڇ‬Ѣã؎ ॆ‫ ى‬ȿə˴ ब Ѣ‫ى‬ऑ Ϲã‫ݏ‬ãͬյ ޺֖ յ‫ڇ‬ҵऑãհ‫ ىॆ ى‬Ѣ˴ ȸबհ‫ ڇ‬ə֖հãյѢ‫ڇ‬ѰҘȿ ʈ˴‫ݏ‬ȿҘə ؎‫ ى‬Ѣãյãʄ؎‫ݏ ڇ‬ब֖ã؎‫ ى‬Ѣãѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब ʈबࠄȹ ؎˴Ѣ˴յ֞؎˴Ѣࠄब ³ ѪҘյҘȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬Ѣãȿॆ‫ ىࠄى‬Ҙ ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆȿãࠄ‫ ى‬ Ϛ ѮҘʄԆ ؎˴ࠄ‫ڇ‬Ԇ ؎‫ ى‬əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ॆ ڇ‬ãəब Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ى‬əãհ‫ ى‬Ѫ‫ݣڇݏ‬ҘհҘ Ѫ‫ڇ‬əãյ ࠄ‫ى‬ऑ հԆյ˴ً ޺֖‫ى‬ऑ ऑ‫ ڇ؎˴ॆڇ‬ȸãॆ‫ ىࠄى‬ब əȿ‫ڇ‬ҵऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ֯‫ ؎ى‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢҘ ȸबࠄ‫ ى؎ى֖޺ ى‬Ѣãȿ‫֖ॆى‬ã؎‫ ى‬ ؎ãԆࠄȹ ȿ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յҘࠄ‫ ى‬ ϚҘͬѢãԆə޺ ͬ ‫ݏ‬ãյҘəࠄԆ ͬãհबॆãʄ؎‫ ڇ‬Ѣã ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ब ѢãѯҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ѣ˴յ‫ڇ‬əȿҘյॆ˴Ѣ‫ى‬ऑ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ ‫ͬڇݧ‬Ϲհ޺յãʄ؎‫ ڇ‬ ࠄã֖ब հԆյ‫ى‬Ѣब ޺֖ ॆ‫ى‬əࠄ‫ ًى‬ã‫֖ݏ‬बѯ Ѱ‫ ڇ‬յãʄ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ Ѣãȿॆ‫ ىࠄى‬əȿ‫ڇ‬ҵ؎ əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬ã؎ Ѣ˴ յãࠄ‫ ى‬Ҙҵ Ѫ‫ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬յѢȹ‫؎ڇ‬ब ѮҘհ֖‫ڇ؎ً ؎ڇ‬ȿҘ‫ݏ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѣ˴Ϲãࠄ‫ى‬ȿѢ‫؎ڇ‬ब յ‫ڇ‬əȿҘյब ͬãȿãյ‫ ىࠄى‬ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬Ҙ ɀ‫ى‬Ѣ޺ࠄ‫ ֖ڇ‬əࠄãѢ‫ڇ‬ȿհ޺ࠄȹ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ ى֖ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãհ‫ ى‬ब ȿҘյ‫ى؎ڇ‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ؎Ҙəࠄã ãȸ‫ݏ֖ ڇ‬ãҵѢ‫ڇࠈ ى‬յҘ ؎‫ڇ ى‬ѮҘѢԆʄ؎‫ ڇ‬ əã؎ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ޺֖Ҙ ȿҘյϹब֖‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣã %RRNLQJ FRP ޺֖‫ͬ ًى‬ȿ‫ࠄڇݏڇ‬Ѣ‫ͬ ًى‬ȿ·޺ͬ‫ ֖ڇ‬ȿҘյ ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇࠄڇ‬յãȿѮ޺ ࠈҘհȹ֖‫ ى‬ Ѫ‫ڇݏ‬ãѢãհҘͬबȿãȿѯ‫ ى‬յãѢҘ Ѫ‫؎ًىݏ‬ãʄ؎‫ݏ ڇ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺ Ѫ‫ ڇݏ‬ ͬãѪ‫ڇݏ‬ѯ˴ѢѢ޺ Ѣã ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब

Розглядаємо людину як чистий аркуш

ҏ‫ڇ‬əãյã ȸबյȹ ޺֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮҘȿѢ‫֖ى‬ã Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢã ȸबࠄ‫ ى‬ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ى‬əãѢã ॆҘࠄ֖‫ ڇ‬ȸ˴ͬ ãȸəࠄ‫ݏ‬ã֖ࠄѢ‫ى‬ऑ ȿ‫ى‬əհ‫ڇ‬ȿհԆȿãѢȹ ࠈã֖ əã؎‫ ֖޺ ڇ‬Ҙ ‫ͬ˴ݏ‬Ԇ؎˴ Ѫ‫˴ࠄ˴ݏ‬Ѣյ˴Ѣࠄã ɀə˴ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢ‫ ڇ‬ ѪҘյյãȿãࠄ‫ى‬ə޺ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ݏ‬ѮҘ ã əã؎˴ ³ Ѣãȿ‫ࠄ ى֖ॆى‬ã ȿ؎ҘѢѢ޺ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬ã

67


ؐ˴Ѣ˴ յ‫ڇ‬əҘ ə؎Ҙѯ‫ࠄى‬ȹ ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬Ѫ‫˴ࠄ˴ݏ‬Ѣյ˴Ѣࠄ Ѣã Ѫ‫ڇ‬əãյब ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ѫ‫ى‬ѯ˴ ȿ əȿ‫ڇ‬ʄ؎ब ‫ ˴ݏ‬ ͬԆ؎˴ Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յҘʄ ©Ϲ˴Ѣ‫ ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘª ғ˴ً ȿ‫ى‬əհҘȿ ࠄҘʄԆ ॆ‫ ى‬ҘѢѯ‫ڇ‬Ԇ ؎Ҙ‫ڇݏ‬Ԇ ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबԆࠄȹ Ѫ‫˴ݏ‬յəࠄãȿѢ‫ ى֖ى‬ə‫ ىݏ˴ݣ‬+R5H&D ǖհ˴ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ى‬əबȿãࠄ‫ ى‬ə˴‫˴ݏ‬յ əȿ‫ڇ‬ҵऑ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄ‫ى‬ऑ ãȸ‫ ڇ‬Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢ‫ى‬ऑ ޺֖‫ڇ‬əࠄ˴ً Ϲ˴Ѣ Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ Ѣã ؎Ҙً Ѫ‫ڇ‬Ϲհ޺յ ə؎ҘѯѢ‫ ڇ‬ ࠄã֖ ޺֖ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣã޺ȿѢҘəࠄȹ ãȸ‫ ڇ‬ȿҘյəबࠄѢҘəࠄȹ Ѣ˴؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ ىࠄىݏ‬ և‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ ȸãϹãࠄ‫؎ڇ֖ ڇ‬ѪãѢҘً Ѣ˴ Ѣãȿã֞बԆࠄȹə޺ ब Ѫ‫ݣڇݏ‬ҘհҘ Ѫ‫ڇ‬əãյ‫ڇ ى‬Ѫ‫ى‬əãࠄ‫ڇͬ ى‬ȿ ѢҘѯѢҘəࠄȹ հԆյ‫ى‬Ѣ‫ ֞ ىؐ ى‬Ѣ˴ Ѫ‫ىݏ‬ऑ‫ڇ‬ȿबʄ؎‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬Ѣãȸ‫ݏى‬ãʄ؎‫ ڇ‬յҘȿॆãࠄ ͬ ޺֖‫ ى؎ى‬Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎ Ѣ‫ ڇ‬əѪҘհ֖बȿãࠄ‫ى‬ə޺ ‫ڇݧ‬ȸ‫ ڇ؎ى‬Ѯ˴ յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѣãѯ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ ͬãऑ‫ࠄڇ‬Ҙհ‫ڇ‬ə޺ ѪҘյҘًࠄ‫ ى‬ Ҙ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ˴əࠄ‫ॆ ى‬ãə ֖‫ڇ‬հ‫˴ݏ ڇ‬Ѯ˴ѪѮҘҵ ‫ڇ‬ȸϹ‫ڇ‬ȿ‫ݏڇ‬ԆԆॆ‫ ͬ ى‬ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ ֖޺ ؎ڇݏڇ‬Ѫ‫ًڇݏ‬ѯ‫ڇ‬ȿ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յ˴Ѣȹ ғ˴ ؎ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹ ब ॆ‫ى‬əࠄ‫؎ڇ‬ब ȿ‫ى‬Ϲհ޺յҘ ȸ‫ ڇ‬बѪ‫ڇݏ‬յ‫ڇ‬ȿ֞ ȸ˴əҘյ‫ ى‬ϹҘəࠄȹ ؎‫ ˴֞ڇ‬ ȿ‫ى‬əհ‫ڇ‬ȿ‫ ىࠄى‬Ѫ˴ȿѢҘ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢѢ޺ ॆ‫ ى‬बѪ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãѢѢ޺ ޺֖Ҙ Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄãࠄ‫ ى‬ յհ޺ ѢãյãѢѢ޺ ً‫؎ڇ‬ब ֞ յ‫ڇ‬յãࠄ֖‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ə˴‫ݏ‬ȿҘəब

Пошук персоналу

Ϛȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ͬڇݏ ڇ‬ब؎Ҙࠄ‫ڇ֖ ى‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ‫ ى‬ѯब֖ãʄࠄ˴ Ҙ յհ޺ ޺֖‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ब ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢãऑ ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ͬ հҘѢҘًѢ‫ ؎ى‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ‫ ؎ڇ‬յब֞˴ ֖‫ ًى֖ࠄڇݏڇ‬ãհ˴ յब֞˴ ॆãəࠄ‫ ًى‬बࠄ‫ॆڇ‬Ѣ˴ѢѢ޺ Ѫ‫˴؎ ڇ‬ѢԆ ॆãəब ‫ॆڇ‬Ҙ֖बȿãѢѢ޺ ͬã؎‫ڇ‬ȿհ˴ѢѢ޺ ѢãѪ‫ڇ‬ҵȿ ‫˴؎ڇ֖˴ݏ‬ѢյãѮҘҵ Ѫ‫ ڇ‬յ˴ə˴‫ࠄݏ‬ãऑ Ҙ ࠄã֖ յãհҘ ǖ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ϹҘəࠄȹ ؎‫ ˴֞ڇ‬ѪҘյҘًࠄ‫ ى‬ յ‫˴ݏ ڇ‬Ѯ˴ѪѮҘҵ Ҙ ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬Ѣ ‫ڇ‬ȸϹ‫ڇ‬ȿ‫ݏڇ‬Ԇȿãࠄ‫ ى‬Ҙəࠄ‫ݏڇ‬ҘԆ ؎Ҙəࠄã ͬãѪ‫ࠄى‬बȿãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬ ȿ‫ͬى‬ѢãॆѢҘ Ѫã؎·޺ࠄ֖‫֖ ى‬बհȹࠄब‫ݏ‬ѢҘ Ѫ‫ڇ‬յҘҵ ͬã֖հãյ‫ ى‬ғҘ ˴հ˴؎˴Ѣࠄã‫ݏ‬ѢҘ Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴ə‫ ֞ڇ؎ ى‬ Ѣã Ҙ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬əࠄãѢյã‫ͬىࠄݏ‬बȿãࠄ‫ۯ ى‬յѢã֖ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ى‬əãࠄ‫ݣ ى‬Ҙհ‫ڇ‬ə‫ݣڇ‬ҘԆ əࠄãȿհ˴ѢѢ޺ Ѫ˴‫ ݏ‬ ə‫ڇ‬Ѣãհब յ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ؎‫֞ڇ‬Ѣã ࠄҘհȹ֖‫ ى‬Ѱ‫ڇ‬յ˴ѢѢ‫ͬ ى؎ى‬ȸ‫ݏڇ‬ã؎‫ڇ ى‬ȸϹ‫ڇ‬ȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺؎‫ ى‬ ޸֖ ؎‫ ى‬Ѯ˴ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ڇ؎ى‬ज़ Ѣãѯ‫ى‬ऑ बѪ‫ݏ‬ãȿհ޺Ԇॆ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺؎‫ͬ ى‬ãȸ‫ݏ‬ãѢ‫ ڇ‬յ˴޺֖Ҙ ͬ ࠄ‫ى‬ऑ ‫ݣ‬बѢ֖ѮҘً Ѱ‫ ڇ‬ȿҘյȿ‫ڇ‬հҘ֖ãԆࠄȹ ҵऑ ȿҘյ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ࠄã ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ ғ˴ Ѣ˴ͬãѪ˴‫ॆ˴ݏ‬Ѣ‫ ًى‬ѪհԆə Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãѢѢ޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ȿ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢҘ ֖˴‫ݏ‬बԆॆ‫ڇ‬ҵ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ֯˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ى֖ى‬ब Ѣãѯ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ Ѣ˴ ͬãً؎ãԆࠄȹə޺ ؎ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹ‫ ؎ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬յã֞ã؎‫ͬ ى‬ã֖बѪ֖ã؎‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ѯब֖‫ ؎ڇ‬ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬յãԆࠄȹ ‫ݣ‬Ҙհ‫ڇ‬ə‫ݣڇ‬ҘԆ əѪҘհ֖बȿãѢѢ޺ ͬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫֖޺ ى‬ब ؎‫ ى‬ ȿ‫ͬى‬Ѣãॆ‫ى‬հ‫ ى‬ǖյ֞˴ ȿҘյ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ֖޺ ڇ‬əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫؎ڇ֖ ى֖ى‬बѢҘ֖बԆࠄȹ Ҙͬ Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հȹѮ޺؎‫ ى‬ ͬãհ˴֞‫ࠄى‬ȹ ‫˴ݏ‬ѪबࠄãѮҘ޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ

68


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

Контроль

ɀã֞հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ֖˴‫ݏ‬बԆॆã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհã ॆ‫ ى‬ ȿ‫ڇ֖ى‬ѢबԆࠄȹə޺ əࠄãѢյã‫ ىࠄݏ‬ब ȿəҘऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ࠄã ब ȿəҘऑ ‫˴ݏ‬ϹҘ‫ڇ‬Ѣãऑ ևհ޺ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əࠄȿ‫˴ݏڇ‬Ѣ‫ ڇ‬ȿҘյյҘհ ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆ ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ ͬ յ‫ڇ‬əࠄबѪ‫ ؎ڇ‬յ‫֖ ڇ‬ã؎˴‫ ݏ‬Ѣã ȿəҘऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ ʈѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ ى֖ى‬ ȿҘյյҘհब ‫ڇ‬ȸյͬȿ‫ڇ‬ѢԆԆࠄȹ հԆյ˴ً ޺֖Ҙ ब Ѣãə Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãհ‫ ى‬Ϛ ҘѢ‫؎˴ͬڇ‬Ѣ‫ ى؎ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫؎ڇ֖ ى‬बѢҘ֖बԆࠄȹ ͬã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ؎˴ə˴Ѣյ֞˴‫ݏ‬Ҙȿ Ϛã‫ݏ‬ãյ‫ ى‬Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յհ޺ ȿҘյյҘհब ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸհ޺ʄ؎‫ॆ ڇ‬ãࠄ ȸ‫ࠄڇ‬ã ब ࠄ˴հ˴Ϲ‫ݏ‬ã؎ Ѱ‫ڇ‬ȸ ‫؎ىݏࠄڇ‬बȿãࠄ‫ ى‬ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢब ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘԆ Ҙ ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢ‫ ڇ‬ѯȿ‫ى‬յ֖‫ ڇ‬ ‫˴ݏ‬ãϹबȿãࠄ‫ ى‬Ѣã ȸबյȹ ޺֖‫˴؎ ًى‬ə˴յ֞ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ɀҘյյҘհ ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ Ҙ ʄ ࠄ‫ ؎ى‬ȿҘյյҘհ‫ ًى֖޺ ؎ڇ‬ȸãॆ‫ࠄى‬ȹ Ѫ‫ى؎ڇ‬հ֖‫ݣ ى‬Ҙ֖əबʄ ҵऑ Ҙ յãʄ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ȿ‫ى‬Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ ىࠄى‬ Ѫ‫ݏ֖ڇ‬ãѰ‫ ىࠄى‬յ‫֖ڇ‬ब؎˴Ѣࠄ‫ ى‬əࠄãѢյã‫ͬڇݏ ىࠄݏ‬ब؎ҘѢѢ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ޺֖ बѢ‫֖ى‬Ѣबࠄ‫ ى‬ब ؎ãًȸबࠄѢȹ‫؎ڇ‬ब əऑ‫ى֞ڇ‬ऑ ə‫ࠄى‬बãѮҘً ϚãͬѢãॆब Ѱ‫ ڇ‬ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ Ѣ˴ऑࠄबԆࠄȹ ࠄã֖‫ ؎ى‬ ѪҘյ‫ͬڇݏ‬յҘհ‫ ؎ڇ‬յҘԆॆ‫ͬ ى‬ã Ѫ‫ىݏ‬ѢѮ‫ى‬Ѫ‫ ؎ڇ‬ȿ‫޺ى‬ȿ‫ى‬ȿ Ѣ˴յ‫ڇݏڇ‬ȸ֖ब ³ Ѫ‫֖ڇ‬ã‫ݏ‬ãȿ Ѳ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ͬڇݏ ڇ‬ѯ‫ݏى‬Ԇȿãࠄ‫ ى‬ȸҘͬѢ˴ə Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴ə‫ࠄ ى‬ã֖ ॆ‫ ى‬ ҘѢã֖ѯ˴ Ѫ‫ڇ‬ȿ·޺ͬãѢҘ ͬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴؎ Ѳã ‫ىݏ‬Ѣ‫ ֖ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ‫ڇ‬յ޺ࠄȹ Ѫ‫ڇݏ‬յब֖ࠄ‫֖޺ ى‬Ҙ ࠄҘʄԆ ॆ‫ ى‬ҘѢѯ‫ڇ‬Ԇ ؎Ҙ‫ڇݏ‬Ԇ Ѫ˴‫ىࠄ˴ݏ‬ѢãԆࠄȹə޺ ͬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ ؎ى‬ȸҘͬѢ˴ə‫ ؎ڇ‬ ɀҘͬȹ؎˴؎‫ ڇ‬յ‫ ڇ‬Ѫ‫֖ىݏ‬հãյब Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬ѢѢ‫ ى֖ى‬$SSOH :DWFK əࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢҘ ֖‫ڇ‬հ‫ى‬əȹ ޺֖ əࠄãࠄबəѢ‫ ًى‬ã֖ə˴əबã‫ ݏ‬ǖհ˴ Ѣã əȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յѢҘѯѢҘً յ˴Ѣȹ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫޺ ى‬ȿհ޺Ԇࠄȹ ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇ ͬãəҘȸ Ѱ‫ ڇ‬ ؎‫ ˴֞ڇ‬ȿ‫ࠄ޺ݏ‬बȿãࠄ‫ ޺ࠄࠄى֞ ى‬Ѫ‫֖ڇ‬ãͬãȿѯ‫ ى‬ə˴‫ݏ‬Ѯ˴ȿ‫ ؎ࠄىݏ ًى‬ ؐ‫ ֞˴ࠄ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢҘ ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢ‫ͬڇݏ ڇ‬ѯ‫ ىࠄىݏى‬ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿ‫ڇ‬əࠄҘ Ѣãѯ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ əࠄãȿѯ‫ ى‬յհ޺ ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ յ‫ݏ‬बϹ‫ ؎ڇ‬Ѣã ȿə˴ ֞‫ ޺ࠄࠄى‬յ‫ڇ֖޺ ڇ‬Ϲ‫֞ڇ؎ ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣबࠄ‫ى‬ə޺ ब ȸबյȹ ޺֖‫˴؎ڇ؎ ًى‬Ѣࠄ

Коли гість поїхав

Ϛã‫ݏ‬ãͬ ؎‫ ى‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆʄ؎‫ ڇ‬Ѣãյ ȸҘͬѢ˴ə Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴ə‫ ًى֖޺ ؎ڇ‬ ͬãѪबə֖ãʄࠄȹə޺ ࠄ‫ڇ‬յҘ ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ϹҘəࠄȹ ҵյ˴ ͬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ԇ ѢãȿҘࠄȹ ޺֖Ѱ‫ ڇ‬ब Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴؎ãʄ Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬ҵͬյ‫ ىࠄى‬յ‫ ڇ‬ ȿãə Ѫ‫޺ࠄڇݏ‬Ϲ‫ ؎ڇ‬յ˴֖Ҙհȹ֖‫ڇ‬ऑ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ əհҘյ Ѫ˴‫ݏ‬Ҙ‫ڇ‬յ‫ॆى‬Ѣ‫ ڇ‬ ѢãϹãյबȿãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬ə˴ȸ˴ ғ˴ յãəࠄȹ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ֖‫؎ڇ‬ब ѢҘ֖बȿãࠄ‫ ͬ ى‬Ѣ‫ ؎ى‬Ҙ ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬बॆãəࠄȹ ब ً‫ڇ‬Ϲ‫ࠄࠄى֞ ڇ‬Ҙ Ѱ‫ڇ‬ȸ ȿҘѢ ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙȿ ³ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ ãȸ‫ڇ֖ ڇ‬Ѣ֖‫ࠄ˴ݏ‬Ѣ‫ ًى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѫã؎·޺ ࠄãԆࠄȹ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ҙ ͬãȿ֞յ‫ݏ ى‬ãյҘ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣ˴ѢѢԆ ֯‫˴֞ڇ‬Ѣ ϹҘəࠄȹ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ˴Ѣ ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙࠄ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬ब Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ʄ յ‫ݏ‬बϹ ब Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ؎ҘəࠄҘ ѲãȿҘࠄȹ ޺֖Ѱ‫ ڇ‬ȿҘѢ Ѫ‫ىݏ‬ȸबȿ Ѣã յ‫ڇ‬ȸब ब ȿҘյ ‫޺ݏ‬յ֞˴ѢѢ޺ ज़ ȸबյȹ ޺֖‫ॆ ًى‬ãə Ѫ‫ڇ‬յब؎ãȿѯ‫ ى‬Ѫ‫ۯ ڇݏ‬յ˴əब ֯‫ى‬ҵȿ տȹȿҘȿ ॆ‫ ى‬ȸबյȹ ޺֖˴ ҘѢѯ˴ ؎Ҙəࠄ‫ ڇ‬ȿҘѢ ͬϹãյãʄ Ѫ‫ ڇݏ‬ յ‫ݏ‬बϹã ब ޺֖‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ãȿ֞յ‫ࠄݏڇݣ؎ڇ֖ ى‬Ѣ‫ࠄ ڇ‬ã ȸ˴ͬѪ˴ॆѢ‫ ڇ‬ʈࠄã ȿãًࠄ˴ ࠄã֖‫ ى؎ى‬յ‫ݏ‬बͬ޺؎‫ ى‬յհ޺ əȿ‫ڇ‬ҵऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً

69


ПРОЕКТУВАННЯ

70


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

Подорожі завжди залишають емоційний слід у настрої гостя. Навіть якщо привід для поїздки — робоче відрядження. Особливе місце у подорожах займає, звичайно, готель, в якому зупинився турист. ҏ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãѢѢ޺ ब ॆब֞‫؎ڇ‬ब ؎ҘəࠄҘ ͬãȿ֞յ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿ·޺ͬãѢ˴ ͬ յ˴޺֖‫ ؎ى‬əࠄ‫˴ݏ‬ə‫؎ڇࠄ ؎ڇ‬ब հԆյ‫ى‬ѢҘ Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬ȿҘյॆबȿãࠄ‫ ى‬ յ‫؎ڇ‬ãѯѢҘً ͬãࠄ‫ى‬ѯ‫ ֖ڇ‬ɀ‫ڇ‬յѢ‫ॆڇ‬ãə ؎ҘəѮ˴ ‫؎ͬڇݏ‬ҘѰ˴ѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢ‫ͬ ڇ‬յ‫ى‬ȿबȿãࠄ‫ ى‬Ҙ ͬãѪã؎·޺ࠄãࠄ‫ى‬ə޺ əबॆãəѢ‫؎ڇ‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ ãյ֞˴ ȿҘѢ ȸã֞ãʄ ‫؎ىݏࠄڇ‬ãࠄ‫ ى‬Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬əѪ‫ى֞ڇ‬ȿॆ‫ ًى‬ յ‫ڇ‬əȿҘյ

Емоційний готель

Ми змагаємося не просто за клієнтів, а за те, щоб залишатися в їхньому серці

ͱ؎‫ڇ‬ѮҘًѢ‫ ًى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѫ‫ىॆڇ‬Ѣãʄࠄȹə޺ ȿҘյ ȿऑҘյѢ‫ڇ‬ҵ Ϲ‫ݏ‬बѪ‫ ى‬ Ҙ ͬã֖ҘѢॆबʄࠄȹə޺ ‫ڇ‬əࠄãѢѢҘ؎ ֖‫ڇ‬ȿࠄ֖‫֖ ؎ڇ‬ãȿ‫ ى‬ѪҘյ ॆãə əѢҘյãѢ֖ब ǖȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ ڇ‬ȿə˴ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢ‫ ڇ‬յ‫ى‬ȿबȿãࠄ‫ ى‬ãȸ‫ ڇ‬ Ѫ‫ىݏ‬Ѣãً؎ѢҘ ȸबࠄ‫ͬ ى‬ȿ‫ॆى‬Ѣ‫ ؎ى‬յհ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ֯‫֞ڇ‬Ѣã յ˴ࠄãհȹ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢã ͬã֖հ‫֖ى‬ãࠄ‫ ى‬յ‫ ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ Ѫ‫ॆڇ‬बࠄࠄҘȿ Ҙ ȿ‫ݏ‬ã֞˴Ѣȹ ҏҘəհ޺ ȿ‫ى‬əѢã֞հ‫ى‬ȿ‫ڇ‬ҵ յ‫ڇݏڇ‬Ϲ‫ ى؎ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢҘ ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆ‫ ىࠄى‬ Ѣãѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əѪ‫ى֞ڇ‬ȿãॆã հ˴Ϲ֖‫ڇ‬Ԇ յҘʄԆ ³ Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ ؎ى‬ Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãѢѢ޺؎ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ‫ݧ‬ãͬ‫ ؎ىࠄ ͬ ؎ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫؎ ڇ‬बə‫ࠄى‬ȹ ȸबࠄ‫ ى‬ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ ؎ى‬Ҙ ѮҘ֖ãȿ‫ ؎ى‬ҘѢã֖ѯ˴ Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հ˴Ѯȹ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬ Ѣ˴ ͬãѪã؎·޺ࠄãʄ ǖյ֞˴ ֖‫ڇ‬Ѣ֖ब‫˴ݏ‬Ѣࠄ‫ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ əȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յѢҘ ³ Ѯ˴ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬ҘѢѯҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ғ˴ Ҙ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘͬѢ‫ ى֖ى‬Ҙ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ‫ ى‬Ҙ ѮҘհ˴ ؎Ҙəࠄ‫؎ͬ ىؐ ڇ‬ãϹãʄ؎‫ڇ‬ə޺ Ѣ˴ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ͬ ڇ‬ã ֖հҘʄѢࠄҘȿ ã ͬã ࠄ˴ Ѱ‫ڇ‬ȸ ͬãհ‫ى‬ѯãࠄ‫ى‬ə޺ ȿ ҵऑѢȹ‫؎ڇ‬ब ə˴‫ݏ‬ѮҘ ԇѢã֖ѯ˴ ϹҘəࠄȹ Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣ˴ࠄȹə޺ ʈबॆãəѢ‫؎ ًى‬ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ֖ى‬ ѢãȿҘࠄȹ Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿ‫ࠄى‬ȹə޺ Ѣã Ѣ˴˴؎‫ڇ‬ѮҘًѢ‫ ًى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ԇ ȿ‫ى‬ȸҘ‫ڇً ݏ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ىॆڇ‬Ѣãʄࠄȹə޺ ͬ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲհ޺յब ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙً ȿ ҘѢࠄ˴‫ݏ‬Ѣ˴ࠄҘ ɀəҘ Ѣã؎ãϹãԆࠄȹə޺ ȿ‫ى‬ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬յհ޺ ə˴ȸ˴ ࠄ˴ Ѱ‫ ڇ‬ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãʄ ҵऑѢȹ‫؎ڇ‬ब ֖‫ݏ‬ãѰ‫؎ڇ‬ब յ‫ڇ‬əȿҘյब ãȸ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬əȹ ãȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿ˴ ǖ Ѯ˴ յ‫ڇ‬ə޺Ϲãʄࠄȹə޺ ͬã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ Ϲ‫ݏ‬ã؎‫ࠄڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յ‫ͬى‬ãًѢब ࠄã बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ ࠈ‫؎ڇ‬ब Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ڇ‬Ԇ Ҙ ‫ݣ‬बѢյã؎˴ѢࠄãհȹѢ‫ڇ‬Ԇ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿҘəࠄԆ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ʄ ॆҘࠄ֖˴ ‫ͬڇݏ‬ब؎ҘѢѢ޺ əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ Ҙ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ ࠈ‫ॆڇ‬ѢҘѯ˴ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً Ѣãѯ‫ى‬ऑ ֖հҘʄѢࠄҘȿ ֯‫˴֞ڇ‬Ѣ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ͬãհ˴֞Ѣ‫ ڇ‬ȿҘյ ȿ˴֖ࠄ‫ݏڇ‬ã əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ͬڇݏ ڇ‬ȿ‫֖ࠄى‬ब ؎ãʄ ãȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ݏ ڇ‬ҘͬѢ‫ ًى‬ѢãȸҘ‫ ݏ‬ҘѢ‫ݏݣ‬ãəࠄ‫ݏ‬ब֖ࠄब‫ ىݏ‬

Сіті-готель

ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ब ؎Ҙəȹ֖‫؎ڇ‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ѣ‫֞ڇ؎ ىݏ˴؎ڇ‬बࠄȹ ȸबࠄ‫ ى‬Ѣ˴ȿ˴հ‫ى֖ى‬ऑ ‫؎ͬڇݏ‬Ҙ‫ݏ‬Ҙȿ Њ‫ڇ‬əࠄҘ ޺֖ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հ‫ ڇ‬ Ѫ‫ىݏ‬ҵ֞յ֞ãԆࠄȹ յ‫ࠄ ڇ‬ã֖‫ى‬ऑ ͬã֖հãյҘȿ Ѱ‫ڇ‬ȸ ‫ڇ‬Ϲհ޺Ѣबࠄ‫ ى‬ ؎Ҙəࠄ‫؎ڇࠈ ڇ‬ब ȿ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ ȿə˴ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢ‫ ڇ‬ȸबࠄ‫ ى‬հã֖‫ڇ‬ѢҘॆѢ‫ ؎ى‬ Ҙ ‫ݣ‬बѢ֖ѮҘ‫ڇ‬ѢãհȹѢ‫ ؎ى‬ѢҘ޺֖‫ى‬ऑ ͬãًȿ‫ى‬ऑ յ˴ࠄãհ˴ً Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬ Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ࠄݏڇݣ؎ڇ֖ ًى‬ǖ ‫ڇ‬əȹ ͬãϹãհȹѢҘ ͬ‫ڇ‬Ѣ‫ݏ֖ ى‬ãѰ˴ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄى‬Ѣãə‫˴ॆى‬Ѣ‫ ى؎ى‬

71


ЊҘəࠄȹ ޺֖‫ ًى‬ȿȿã֞ãʄ ͬã ֖‫ݏ‬ãѰ˴ Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãࠄ‫ ى‬ȿ ࠄब‫ىݏ‬əࠄ‫ॆى‬Ѣ‫؎ڇ‬ब Ѯ˴Ѣࠄ‫ݏ‬Ҙ յ˴ Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ‫ ى‬Ѣã յ‫ڇ‬ȸब ȿ‫ݏى‬बʄ ֞‫ ޺ࠄࠄى‬³ հԆȸ‫ࠄى‬ȹ ͬãȿ‫ڇ‬յ‫ͬ ىࠄى‬Ѣãً‫؎ڇ‬əࠄȿã Ҙ յհ޺ Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ յब֞˴ ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãࠄ‫ ى‬ȿ ‫˴ॆڇࠄڇ‬ѢѢҘ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ հԆյ˴ً ѢãȿҘࠄȹ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ࠈ‫؎ڇ‬ब ࠄ‫ݏ‬ãѢͬ‫ࠄى‬ѢҘ ͬ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬³ ֖‫ىݏڇ‬յ‫ ىݏڇ‬հ‫ڇ‬ȸҘ ࠄ˴‫ݏ‬ãə‫ ى‬əऑ‫ڇ‬յ‫ ى‬³ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫؎ݏڇݣڇ ڇ‬հ޺ࠄ‫ ى‬ ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबԆॆ‫޺ ى‬ə֖‫ݏ‬ãȿҘ əࠄ‫ى‬հȹ‫ڇ‬ȿҘ Ѫ‫ ى؎ڇًىݏ‬

Сімейний готель

ɀҘѢ ؎ãʄ ȸबࠄ‫ݏͬڇݏ ى‬ãऑ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ًى‬Ѣã ȸҘհȹѯ ࠄ‫ىݏ‬ȿãհ˴ Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãѢѢ޺ ؎ãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬Ҙ Ѣ‫ ىݏ˴؎ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬յãࠄѢҘ յհ޺ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãѢѢ޺ ȿҘյ ࠄ‫ݏ‬ȹ‫ڇ‬ऑ Ҙ ȸҘհȹѯ˴ ‫ڇ‬əҘȸ ऑ‫ڇݏڇ‬ѯब ҘѢ‫ݏݣ‬ãəࠄ‫ݏ‬ब֖ࠄब‫ݏ‬ब Ҙ ȿ‫ى‬յ‫؎ى‬ब ȸ˴ͬѪ˴֖ब յհ޺ յҘࠄ˴ً ғ˴ ‫ͬڇ‬Ѣãॆãʄ Ѱ‫ ڇ‬ȿəҘ յ‫ॆ޺ࠄى‬Ҙ ؎ãًյãѢॆ‫ ى֖ى‬ȿã‫ڇ ڇࠄݏ‬ȸհãյѢãࠄ‫ڇ֖ ى؎ىࠄىݏ֖ ى‬Ѣəࠄ‫ݏ‬ब֖ѮҘ޺؎‫ ى‬Ѱ‫ͬ ڇ‬ãऑ‫ى‬ѰãԆࠄȹ ȿҘյ ə‫ڇ‬ѢѮ޺ Ϲब؎‫ڇ‬ȿ‫ ؎ى‬Ѫ‫ ؎޺ࠄࠄىݏ֖ڇ‬Ѱ‫؎ ڇ‬ҘѢҘ؎Ҙͬबʄ ࠄ‫ݏ‬ãȿ؎‫ ى‬Ѫ‫ ىݏ‬ѪãյҘѢѢҘ ࠈ˴‫ݏڇࠄىݏ‬Ҙ޺ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢã ‫ڇ‬ऑ‫ڇݏڇ‬Ѣ޺ࠄ‫ى‬ə޺ յ‫ڇ‬əࠄबѪ ‫ڇ‬ȸ؎˴֞˴Ѣ‫ڇͬ ًى‬ȸ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺ ͬ ֖ã؎˴‫ ݏ‬əѪ‫ڇ‬əࠄ˴‫˴֞˴ݏ‬ѢѢ޺ ȿ‫ى‬ȿ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹə޺ Ѣã ࠄ˴հ˴ȿҘͬ‫ ݏڇ‬ब ͬãϹãհȹѢҘً ͬ‫ڇ‬ѢҘ ãȸ‫ ڇ‬Ѣã ə؎ã‫ڇݣࠄݏ‬Ѣ ȸãࠄȹ֖ã Ѱ‫ڇ‬ȸ ࠄ‫ ًڇ‬ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬ȿãԆॆ‫؎ ى‬ҘϹ əѪ‫ڇ‬əࠄ˴‫ݏ‬ҘϹãࠄ‫ͬ ى‬ã əȿ‫ڇ‬ʄԆ յ‫ىࠄى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ

Бізнес-готель

ևհ޺ ѮҘʄҵ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ‫޺ݏ‬յ Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ ࠄã֖‫ ֞ڇ‬ȸबյ˴ ȿҘյ‫ݏ‬ҘͬѢ޺ࠄ‫ى‬ə޺ ࠈबࠄ ֖‫ ࠄݏڇݣ؎ڇ‬ Ҙ ࠄ‫ى‬ѯã ؎ãԆࠄȹ Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ݏ˴ॆڇ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ˴ ͬѢãॆ˴ѢѢ޺ ʈã؎˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫˴ࠄ˴ݏ ڇ‬հȹѢ‫ ڇ‬əհҘյ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãࠄ‫ ى‬ҘѢ֞˴Ѣ˴‫ݏ‬ѢҘ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ ࠄã ə‫ى‬əࠄ˴؎‫ͬ ى‬ȿब֖‫ڇ‬Ҙͬ‫ڇ‬հ޺ѮҘҵ

Хостел

ɎãϹãࠄ‫ ڇ‬ऑࠄ‫ͬ ڇ‬ȿ‫ͬڇݏ ֖ى‬ѮҘѢԆȿãࠄ‫ ى‬ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հ ޺֖ յ˴ѯ˴ȿѯब ãհȹࠄ˴‫ݏ‬Ѣãࠄ‫ى‬ȿब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ‫ ˴֞ࠄۯ‬ Ѫ‫ ىݏ‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢҘ ࠄã֖‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ‫ڇݏ‬ȸհ޺ࠄȹ ã֖Ѯ˴Ѣࠄ Ѣãəã؎Ѫ˴‫˴ݏ‬յ Ѣã Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ɀȿã֞ãԆ Ѫ‫ڇ‬յҘȸѢ‫ ًى‬ѪҘյऑҘյ Ѫ‫ى؎ڇ‬հ֖‫ڇ‬ȿ‫ ؎ى‬ढ‫ڇ‬əࠄ˴հ ³ Ѯ˴ Ѫ˴‫ݏ‬ѯ ͬã ȿə˴ ؎ҘəѮ˴ ȿ ޺֖‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãԆࠄȹ հԆյ‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬ȸհ‫ͬى‬Ѣ‫ڇ ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿҘ֖ब յ‫ݏ‬ब֞ѢҘऑ ѮҘѢѢ‫ڇ‬əࠄ˴ً əѪ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸब ֞‫֖޸ ޺ࠄࠄى‬Ѱ‫ ڇࠄ ڇ֖ࠄڇݏڇ֖ ڇ‬ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հ ³ Ѯ˴ FRPPXQLW\

72


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ȿ ‫ڇ‬յ˴əȹ֖‫؎ڇ‬ब ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հҘ )ULGD\ Ѱ‫ڇً ى؎ ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əѪ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãհ‫֖ڇݏ ى‬Ҙȿ ͬ‫ ڇ‬ յȿã ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѣ˴Ѱ‫ڇ‬յãȿѢ‫ͬ ڇ‬बѪ‫ى‬Ѣ‫ى‬ȿə޺ ҘѢ‫˴؎˴ͬڇ‬Ѯȹ ޺֖‫ ًى‬ѪհãѢबʄ ҘѢȿ˴əࠄबȿãࠄ‫ ى‬ȿ ‫ۯ‬յ˴əҘ ֖Ҙհȹ֖ã ؎Ҙհȹً‫ڇ‬ѢҘȿ յ‫ڇ‬հã‫ݏ‬Ҙȿ ɀã‫ࠄݏ‬Ҙəࠄȹ Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãѢѢ޺ յհ޺ Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴ ؎ãհã ͬѢãॆ˴ѢѢ޺ Ѳã Ѫ‫ࠄى‬ãѢѢ޺ ॆ‫؎ڇ‬ब ȿҘѢ ȿ‫ݏى‬Ҙѯ‫ى‬ȿ Ѫ‫ ىࠄى֞ڇ‬ȿ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հҘ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘȿ Ѱ‫ࠄ ڇ‬Ҙհȹ֖‫ࠄ ى‬ã֖ ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ͬڇ‬Ѣãً‫ىࠄى؎ڇ‬ə޺ ͬ ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ؎ ى؎ى‬հ‫ڇ‬յ‫ ى؎ى‬հԆյȹ؎‫ ى‬յҘͬѢãࠄ‫ى‬ə޺ Ѫ‫ ڇݏ‬ҵऑѢҘ ͬȿ‫ॆى‬ãҵ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ڇ‬əࠄҘ ؎˴ѢࠄãհҘࠄ˴ࠄब ࠄã ҘѢѯҘ ѢԆãѢə‫ ى‬ և‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ ȿ Ѯȹ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ڇ‬հ޺Ϲãʄ əबࠄȹ ‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ҙͬ ࠄ‫˴ݏ‬ѢյҘȿ ‫ڇ‬əࠄãѢѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ॆ ڇ‬ãəब ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫؎ڇ‬ब ȸҘͬѢ˴əҘ ȿ‫ى‬յ‫؎ى‬Ҙ ȿҘյ؎ҘѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ ؎Ҙ֞ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺؎‫ ى‬Ҙ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հã؎‫ى؎ͬڇݏ ى‬ȿãԆࠄȹə޺ ࠄã֖ ޺֖ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎ ॆãəࠄ‫ ڇ‬ऑ‫ࠄ˴ॆڇ‬ȹə޺ ‫ڇ‬ə˴հ‫ىࠄى‬ə޺ ȿ˴հ‫ڇ֖ى‬Ԇ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘʄԆ ãհ˴ Ѫ‫ ىݏ‬Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ‫؎ىݏࠄڇ‬ãࠄ‫ ى‬ə˴‫ݏ‬ȿҘə ‫ݏ‬ҘȿѢ޺ ϹҘյѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ǖȸ‫ ڇ‬ѢãȿѪã֖‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հȹѮҘ ȿ‫޺ى‬ȿհ޺Ԇࠄȹ ȸã֞ãѢѢ޺ ‫ڇ‬ȸհãѯࠄबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ब ֖‫ࠄݏڇݣ؎ڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ ãհ˴ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãࠄ‫ ى‬ȿ ࠄबə‫ڇ‬ȿѮҘ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հब Ѳã Ѫ‫֖ىݏ‬հãյҘ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հब )ULGD\ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘ؎ ޺֖ Ѣã؎ ȿյãհ‫ڇ‬ə޺ ͬãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հȹѢ‫ ىࠄى‬Ѯ˴ً ͬãѪ‫ ࠄى‬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ҏ˴‫˴ݏ‬յबəҘ؎ ȿ‫ى‬յҘհ‫ى‬հ‫ ى‬ѪҘյ əबəѪҘհȹѢ‫ ًى‬Ѫ‫ڇݏ‬əࠄҘ‫ىࠄ˴ݏࠄ ݏ‬Ѣब Ѫհ‫ڇ‬ѰҘ ȿəȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հब ࠈबࠄ ͬѢãऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹə޺ ‫˴ݏ‬Ѯ˴ѪѮҘ޺ ͬ‫ڇ‬Ѣã ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब յ˴ ȿ˴ॆ‫ݏڇ‬ã؎‫ ى‬Ѫ‫֖ڇ‬ãͬबԆࠄȹ ֖ҘѢ‫ ڇ‬ãȸ‫ݣ ڇ‬बࠄȸ‫ڇ‬հȹѢҘ ؎ãࠄॆҘ ֖बऑѢ޺ ʰ ͬãࠄ‫ى‬ѯѢ‫֖ ًى‬बࠄ‫ ֖ڇॆڇ‬յհ޺ ֖‫؎ڇ‬Ѫ·Ԇࠄ˴‫ݏ‬Ѣ‫ى‬ऑ ҘϹ‫ ͬ ݏڇ‬Ѫ‫ىݏ‬əࠄãȿ֖‫ڇ‬Ԇ ؐ‫ ى‬ѢãȿҘࠄȹ Ѫ˴‫˴ݏ‬յȸãॆ‫ى‬հ‫؎ ى‬ҘəѮ޺ յհ޺ ҘѢࠄ‫ڇݏ‬ȿ˴‫ࠄݏ‬Ҙȿ ޺֖Ҙ ऑ‫ॆڇ‬बࠄȹ ȸबࠄ‫ ى‬ȿ ࠄबə‫ڇ‬ȿѮҘ ãհ˴ Ѣ˴ ȸã֞ãԆࠄȹ ȿͬãʄ؎‫ڇ‬յҘ޺ࠄ‫ ͬ ى‬Ѣ˴Ԇ ɀ˴հ‫ͬ ˴֖ى‬Ѣãॆ˴ѢѢ޺ ‫ڇ‬əࠄãѢѢҘ؎ ॆãə‫ ؎ڇ‬ȿҘյҘϹ‫ݏ‬ãʄ ҘѢյ‫ى‬ȿҘյबãհȹѢҘəࠄȹ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ ज़ ͬȿ·޺֖ͬब ͬ Ѯ‫ ؎ى‬ʄ յȿҘ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ‫ ى‬ ढ‫ڇݏڇ‬ѯã ³ ؎‫ى֞ ى‬ȿ˴؎‫ͬ ڇ‬ã ॆãəҘȿ ‫؎ڇݏ‬ãѢࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əѪ‫ى֞ڇ‬ȿãѢѢ޺ Ҙ հԆյ޺؎ ऑ‫ࠄ˴ॆڇ‬ȹə޺ ֖बѪबȿãࠄ‫ڇ؎˴ ى‬ѮҘҵ Ҙ ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺ ȸҘհȹѯ˴ ѢҘ֞ Ѣ˴‫ݏ‬बऑ‫؎ڇ‬Ҙəࠄȹ ãȸ‫ ڇ‬ãȿࠄ‫ڇ؎ڇ‬ȸҘհҘ ҏ‫ڇ‬ϹãѢã ³ Ѣãə‫˴ॆى‬ѢѢ޺ əѪ‫ى֞ڇ‬ȿॆ‫ ؎ى‬յ‫ڇ‬əȿҘյ‫ ؎ڇ‬ѢãəࠄҘհȹ֖‫ ى‬ȿ˴հ‫ ˴֖ى‬Ѱ‫ ڇ‬յ‫ى‬ȿबȿãࠄ‫ ى‬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً əࠄãհ‫ ڇ‬ѢãȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ə֖հãյѢҘѯ˴ Ɏ˴ͬѪ˴֖ã Ҙ ͬãࠄ‫ى‬ѯ‫ ֖ڇ‬ȸҘհȹѯ Ѣ˴ ʄ ॆ‫ڇ؎ى‬əȹ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ ؎ى‬ғ˴ ȿ֞˴ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ ًى‬PXVW KDYH ɀ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿãϹ‫ڇ‬Ԇ ə˴‫˴ݏ‬յ ҘѢѯ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ Ҙ ‫ڇ‬յѢ‫ ͬ ؎ى‬յ‫ڇ‬ȿϹ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ãԆॆ‫ى‬ऑ ࠄ‫˴ݏ‬ѢյҘȿ ȸबյ˴ հ‫֖ڇ‬ãհȹѢҘəࠄȹ ɎãϹãࠄ‫؎ ڇ‬ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ ə֖ã‫֞ݏ‬ãࠄȹə޺ Ѣã ࠄ˴ Ѱ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȿ ȸҘհȹѯ‫ڇ‬əࠄҘ ֖‫ݏ‬ãҵѢ Ҙ ؎Ҙəࠄ əȿҘࠄब ޺֖ յȿҘ ֖‫ݏ‬ãѪհҘ ȿ‫ڇ‬յ‫ ى‬əऑ‫֞ڇ‬Ҙ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ Ѣã ‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ տ‫֖ڇ‬ãհȹѢҘəࠄȹ ȿ֞˴ əã؎ã Ѫ‫ ڇ‬ə‫ڇ‬ȸҘ ʄ ॆ‫ڇ؎ى‬əȹ ѮҘ֖ãȿ‫ ؎ى‬ã Ѫ‫ ىݏ‬Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢ‫؎ڇ‬ब յ‫ͬى‬ãًѢҘ Ѯ˴ ؎‫ ˴֞ڇ‬əࠄãࠄ‫ ى‬յब֞˴ ə‫ى‬հȹѢ‫ڇ‬Ԇ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿãϹ‫ڇ‬Ԇ

73


ؐ‫ ͬ ى‬ȿã؎‫ ى‬ȿ֞˴ ȿ‫ͬى‬Ѣãॆ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ ͬ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ڇ‬ȿ‫ى‬յã؎‫ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ࠈ‫؎ڇ‬ब յãհҘ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘ؎ Ѫ‫ڇ ڇݏ‬əѢ‫ڇ‬ȿѢҘ ˴ࠄãѪ‫ ى‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ ɀҘյ‫ݏ‬ãͬब յ‫ڇ؎ڇ‬ȿ‫ڇ؎ى‬ə޺ Ѱ‫ ޺ ڇ‬Ѣ˴ ͬãȿ‫ڇ‬յ‫؎ىࠄى‬ब ȿãə ब Ѣ˴ࠄ‫ݏ‬Ҙ əࠄãѢյã‫ͬىࠄݏ‬ãѮҘҵ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿã ͬ‫ͬڇݏ‬ब؎ҘհҘ հ‫ى‬ѯ˴ Ѫ‫˴ݏ‬յəࠄãȿѢ‫֖ى‬ã؎ Ѫ‫ݣڇݏ‬ҘհȹѢ‫ڇ‬ҵ ϹãհबͬҘ ҏ‫ڇ‬əࠄã‫ݏ‬ãԆə޺ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘəࠄ‫ ى؎ ֖޺ ى‬Ѫ‫ىݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ ڇ؎ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ յ‫ڇࠄ ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ȿ‫ى‬Ϲհ޺յब ޺֖‫ ًى‬ȿ‫ ى‬ȸãॆ‫ ˴ࠄى‬Ѫ‫ͬ ىݏ‬ãə˴հ˴ѢѢҘ ࠄã Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãѢѢҘ

Етапи проектування

֯‫ڇ‬հ‫ ى‬յ‫ ڇ‬Ѣãə ͬȿ˴‫ࠄݏ‬ãʄࠄȹə޺ ȿհãəѢ‫ ֖ى‬Ҙͬ ȸã֞ãѢѢ޺؎ Ѫ‫ڇ‬ȸबյबȿãࠄ‫ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ؎‫ ى‬ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ ڇ؎ى‬Ѫ‫ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬յѢҘً ãѢãհҘͬ ҘѢ‫ݏݣ‬ãəࠄ‫ݏ‬ब֖ࠄब‫ ىݏ‬Ѣãȿ֖‫ڇ‬հ‫؎ ڇ‬ãًȸबࠄѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ғ˴ յãʄ ͬ؎‫ڇ‬Ϲब ͬ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙࠄ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬ȸबյ˴ յ‫ॆ˴ݏڇ‬Ѣ‫ ڇ‬Ҙ ã֖ࠄबãհȹѢ‫ ڇ‬ȿ Ѣȹ‫؎ڇ‬ब ؐ‫ ى‬ȿ‫ى‬ҵ֞յ֞ãʄ؎‫ ڇ‬Ѣã ؎ҘəѮ˴ Ҙ Ѫ˴‫ࠄ˴ݏ‬ȿ‫ݏڇ‬Ԇʄ؎‫ڇ‬ə޺ ȿ ‫ࠄڇ‬ã֖‫ى‬ऑ ə‫ڇ‬ȸҘ յ˴ࠄ˴֖ࠄ‫ى‬ȿҘȿ Ѱ‫ ڇ‬ ȿ‫ى‬ȿॆãԆࠄȹ ؎˴ѢࠄãհҘࠄ˴ࠄ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴յҘѢ֖‫ڇ‬ȿҘ ऑã‫ݏ‬ã֖ࠄ˴‫ىݏ‬əࠄ‫ ى֖ى‬Ѫ‫ڇݏىݏ‬յब ͬãѪ‫ࠄى‬Ҙȿ Ҙ Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ հԆյ˴ً ޺֖Ҙ Ѫ‫ىݏ‬ҵͬյ޺ࠄȹ ब ѮԆ ؎ҘəѮ˴ȿҘəࠄȹ ɎãϹãࠄ‫ ڇ‬əѪ‫ڇ‬əࠄ˴‫ݏ‬ҘϹãʄ؎‫ ڇ‬Ҙ əѪҘհ֖बʄ؎‫ڇ‬ə޺ ͬ ࠄब‫ىݏ‬əࠄã؎‫ ى‬Ѱ‫ڇ‬ȸ յҘͬѢãࠄ‫ى‬ə޺ ॆ‫ ؎ى‬Ѱ˴ ҵ؎ ȸबհ‫ ڇ‬ȸ ѮҘ֖ãȿ‫ࠄ ڇ‬बࠄ ͬãًѢ޺ࠄ‫ى‬ə޺ ޺֖ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѫ‫ڇ‬հҘѪѯ‫ࠄى‬ȹ Ѯ˴ ؎ҘəѮ˴ ɀҘյ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հȹѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ࠄى‬ãѢȹ ͬãհ˴֞‫ࠄى‬ȹ ऑ‫ڇݏڇ‬ѯ‫ ًى‬Ҙ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հȹѢ‫ͬ˴ݏ ًى‬बհȹࠄãࠄ ևãհҘ əѪҘհȹѢ‫ݏ˴֖ ͬ ڇ‬बԆॆ‫ڇ‬Ԇ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘʄԆ 5LEDV ѲRWHOV *URXS əࠄȿ‫ݏڇ‬Ԇʄ؎‫ ڇ‬ ֖‫ڇ‬ѢѮ˴ѪѮҘԆ Ѳã Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ˴ࠄãѪҘ ͬã֖հãյãʄ؎‫ ڇ‬əࠄ‫ݏ‬ब֖ࠄब‫ݏ‬ब Ҙ ‫ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿब ³ Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢब Ҙյ˴Ԇ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ©ҏ‫ڇݏ‬ऑ‫ڇ‬յ‫ڇ؎ى‬ª ˴؎‫ڇ‬ѮҘًѢ‫؎ ًى‬ã‫ݏ‬ѯ‫ݏ‬बࠄ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ޺֖ ً‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬बəࠄ‫ݏ‬ҘѢबࠄȹ ޺֖˴ Ѫ˴‫ݏ‬ѯ˴ ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺ ؎ãʄ ͬ·޺ȿ‫ىࠄى‬ə޺ ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ȿҘѢ ͬãऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ Ѣã ࠄ˴‫ݏڇࠄىݏ‬ҘԆ յ‫ ڇ‬əã؎‫ڇ‬ҵ ȸबյҘȿհҘ ҏ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ Ѫ˴‫˴ݏ‬ऑ‫ڇ‬յ‫ ڇ؎ى‬յ‫˴ ڇ‬ə֖ҘͬѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ Ѳã Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ˴ࠄãѪҘ Ѫ‫֖ڇ‬ãͬबʄ؎‫ ڇ‬ ֖‫˴ݏ‬əհ˴ѢѢ޺ ȿ ޺֖‫ى‬ऑ յ‫ڇ‬ȸ‫ ˴ݏ‬ȿ‫ى‬յѢ‫ ڇ‬ҘѢ‫ݏݣ‬ãəࠄ‫ݏ‬ब֖ࠄब‫ݏ‬ब ࠄ˴ ޺֖ ؎ãԆࠄȹ ‫ݏ‬बऑãࠄ‫ى‬ə޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ Ѫ‫ݏڇࠄىݏ˴ࠄ ڇ‬Ҙҵ ҏ‫ڇݏ‬յब؎बʄ؎‫ݏ ڇ‬बऑ Ҙ Ѫ‫ ى֖ڇࠄڇ‬հԆյ˴ً ޺֖Ҙ Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢҘ Ѫ˴‫ىࠄ˴ݏ‬Ѣãࠄ‫ى‬ə޺ əࠄȿ‫ݏڇ‬Ԇʄ؎‫ ڇ‬ ȿ ' ؎‫ڇ‬յ˴հҘ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ə‫ࠄى‬बãѮҘً Ѱ‫֞ڇ؎ ڇ‬बࠄȹ ə֖հãəࠄ‫ى‬ə޺ ȿ ȸबյҘȿհҘ ϚãͬѢãॆब Ѱ‫ ڇ‬ Ѯ˴ً ѪҘյऑҘյ ʄ Ѫ‫ىݏ‬ѢѮ‫ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ ؎ى‬յհ޺ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ ə‫ ىݏ˴ݣ‬+R5H&D

74


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

Архітектори сфери HoReCa не просто зводять будівлі або роблять бізнес. Вони створюють свято у житті людей

޸֖Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴ ȿ‫ݏ‬ãऑबȿãࠄ‫ ˴ࠄ ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ ֖बऑѢҘ ࠄã Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ˴Ѣ ֖‫ىݏڇ‬əࠄबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ‫ ى؎ى؎˴ݏ֖ڇ‬հҘ‫ࠄݣ‬ã؎‫ ى‬ əऑ‫ڇ‬յã؎‫؎ ى‬ãࠄ‫ ى‬ѪҘյə‫ڇ‬ȸѢҘ Ѫ‫؎ىݏ‬ҘѰ˴ѢѢ޺ Ҙ ə֖հãյ‫ ى‬³ ࠄ‫ ڇ‬ȿ ؎ãًȸबࠄѢȹ‫؎ڇ‬ब ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ã ȿəȹ‫ڇ‬Ϲ‫؎ڇ֖ ڇ‬Ѫհ˴֖əब ȸबյ˴ ȿ֖‫ݏ‬ãً बə֖հãյѢ˴Ѣã ࠈ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ ىݏ‬ȸã֞ãѢѢҘ Ѫ‫ڇ‬ȸबյबȿãࠄ‫ ى‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հ ॆ‫˴ݏ ى‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ ͬȿ˴‫ࠄݏ‬ãًࠄ˴ə޺ յ‫ ڇ‬ ã‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ Ҙ ‫ݣ‬Ҙ‫֖޺ ؎ݏ‬Ҙ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãհ‫ڇ ى‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ ى‬+R5H &D ғ˴ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ‫ࠄى‬ȹ बѢ‫֖ى‬Ѣबࠄ‫ ى‬ȸãϹãࠄȹ‫ڇ‬ऑ Ѫ‫ى؎ڇ‬հ‫ ֖ڇ‬Ѣã əࠄãյҘҵ ‫˴ݏ‬ãհҘͬãѮҘҵ ࠄã ˴֖əѪհबãࠄãѮҘҵ ȸबյҘȿհҘ ࠈã֖‫ڇ ى؎ ֞ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮȹ‫ڇ‬ȿबʄ؎‫ ڇ‬յ‫ͬى‬ãًѢ Ҙ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ڇ؎ى‬ ȿҘͬबãհҘͬãѮҘҵ ޺֖Ҙ յãԆࠄȹ ब޺ȿհ˴ѢѢ޺ Ѫ‫ ֖޺ ˴ࠄ ڇݏ‬ȸबյ˴ ȿ‫ى‬Ϲհ޺յãࠄ‫ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ֯‫ڇ‬հ‫˴ ى‬ə֖ҘͬѢ‫ ًى‬Ѫ‫ͬ ࠄ֖˴ڇݏ‬ãࠄ ȿ˴‫ݏ‬յ֞˴Ѣ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬əࠄबѪãʄ؎‫ ڇ‬յ‫ݣ ڇ‬ҘѢãհȹѢ‫ڇ‬ҵ ॆãəࠄ‫ى‬Ѣ‫ ى‬³ ‫ ڇݏ‬ ȸ‫ڇॆڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬ब ޺֖‫ݏ˴֖ ؎ى‬बȿãࠄ‫؎ى‬बࠄȹə޺ ȸबյҘȿ˴հȹ Ѣ‫ ى֖ى‬Ϛãȿ˴‫ݏ‬ѯ‫ى‬ȿѯ‫ ى‬ã‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄब‫ݏ‬Ѣब ॆãəࠄ‫ى‬Ѣब Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬ब Ѫ‫ىॆڇ‬Ѣãʄ؎‫ ڇ‬əѪҘհȹѢब ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ͬ əब؎Ҙ֞Ѣ‫ ى؎ى‬əѪ˴ѮҘãհҘə ࠄã؎‫ ى‬ҘѢ֞˴Ѣ˴‫ݏ‬ã؎‫ͬ˴ݧ ى‬बհȹࠄãࠄ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ͬ ىࠄڇ‬Ѣ‫ ى؎ى‬³ Ѫ‫ڇ‬ȿѢ‫ ًى‬Ѫã֖˴ࠄ ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇॆڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬ब ‫ۯ‬əࠄãѢѢҘً ˴ࠄãѪ ³ ‫˴ݏ‬ãհҘͬãѮҘ޺ ͬ ãȿࠄ‫ݏڇ‬əȹ֖‫ ؎ى‬ѢãϹհ޺յ‫ ؎ڇ‬ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ã ͬ ѪҘյ‫޺ݏ‬յѢ‫֖ى‬ã؎‫؎ڇ֖ ى‬Ѫհ˴֖ࠄãѮҘ޺ ԇ ‫ڇ‬əȹ ȿҘѢ ³ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ޺֖‫ͬ ًى‬ãհ‫ى‬ѯãʄ Ѣ˴ͬãȸबࠄѢҘ ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺ ޸֖ ȸãॆ‫ ˴ࠄى‬əࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ Ѣ˴ əऑ‫ ˴֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬बȿãѢѢ޺ ҘѢѯ‫ى‬ऑ ȸबյҘȿ˴հȹ ǖ‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ ىݏڇ‬ə‫ ىݏ˴ݣ‬ +R5H&D Ѣ˴ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ͬ ڇ‬ȿ‫ڇ‬յ޺ࠄȹ ȸबյҘȿհҘ ãȸ‫ڇݏ ڇ‬ȸհ޺ࠄȹ ȸҘͬѢ˴ə ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬əࠄȿ‫ݏڇ‬ԆԆࠄȹ əȿ޺ࠄ‫ ڇ‬ब ֞‫ࠄࠄى‬Ҙ հԆյ˴ً

75


БРОНЮВАННЯ ɀãհ˴‫ݏ‬Ҙ޺ ‫ݏ˴֖ ڇ֖֞ڇݧ‬ҘȿѢ‫ ֖ى‬ȿҘյյҘհब ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ࠄã Ѫ‫ڇݏ‬յã֞ब ãȿࠄ‫ݏڇ֖ ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬ҵ ֖Ѣ‫ى‬Ϲ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬յã֞ब 5LEDV +RWHOV *URXS

76


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

Ні для кого не секрет, що готель чи компанію «презентують» співробітники. Наскільки правильну команду ви створите, настільки успішним буде ваш бізнес.

Ми не просто продаємо ліжко-місце. Ми пропонуємо емоції і враження!

Коли я веду співбесіди з потенційними менеджерами з бронювання, передусім звертаю увагу не на те, ЩО вони говорять, а на те, ЯК вони говорять. ҏ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ ًى‬Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ə Ѱ‫ݏى‬ã Ѫ‫ڇ‬ə؎Ҙѯ֖ã Ҙ ȸã֞ãѢѢ޺ յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲࠄ‫ ى‬ȿ ‫ݏڇ‬ϹãѢҘͬãѮҘҵ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖ब ³ ‫ڇ‬əȹ Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢҘ ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬ã ͬ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ǖյ֞˴ ؎‫ ֖޺ ى‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹʄ‫ͬ ىݏ‬Ѣãʄ؎‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬յãʄ؎‫ ڇ‬հҘ֖֞‫ ڇ‬ ؎ҘəѮ˴ ؐ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबʄ؎‫ڇ؎˴ ڇ‬ѮҘҵ Ҙ ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺

Своїм менеджерам я часто кажу: «Уявляйте, що вам телефонує ваша мама і просить забронювати номер у готелі. ޸֖ ȸ‫ ى‬ȿ‫ ͬ ى‬Ѣ˴Ԇ əѪҘհ֖बȿãհ‫ى‬ə޺" ҕ‫ ڇ‬ȸ

Ѫ‫ݏڇ‬ãյ‫ى‬հ‫ "ى‬ॠ‫ ى‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬հ‫ ى‬ȸ Ҙͬ बə؎Ҙѯ֖‫ڇ‬Ԇ Ѣã ‫ڇ‬ȸհ‫ॆ​ॆى‬Ҙ" ؐ‫ͬ ֞ ى‬ãȿ֞յ‫ ى‬Ѱ‫ݏ ڇݏى‬ãյҘʄ؎‫ ڇ‬յͬȿҘѢ֖ã؎ ȿҘյ ؎ã؎‫ ى‬Ҙ ͬãȿ֞յ‫ ى‬Ϲ‫ڇࠄڇ‬ȿҘ ҵً յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲࠄ‫ى‬ª

ɎãϹãࠄ‫ ڇ‬ऑࠄ‫ ڇ‬Ѣ˴յ‫ڇڇ‬ѮҘѢԆʄ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬Ҙȿ ͬ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ȿȿã֞ãԆॆ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣã ͬȿ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹə޺ յ‫ ڇ‬ Ѣ˴ə֖հãյѢ‫ى‬ऑ ‫ڇ؎ͬڇݏ‬ȿ Ҙ Ѯ˴ ȿə˴ հ˴Ϲ֖‫ ڇ‬Ҙ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ۯ ڇ‬յѢã֖ Ѫ‫ًىݏ‬Ѣ޺ࠄ‫ ى‬ȿҘյ յͬȿҘѢ֖Ҙȿ ͬã յ˴Ѣȹ ȿ‫޺ى‬ȿ‫ ىࠄى‬Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸ‫ ى‬ ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘəࠄ‫ ى‬Ѣã ȿəҘ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ࠄى‬ãѢѢ޺ Ҙ Ѫ‫ ىݏ‬Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ͬãհ‫ى‬ѯãࠄ‫ى‬ə޺ ȿȿҘॆհ‫ى‬ȿ‫ ؎ى‬बə؎ҘऑѢ˴Ѣ‫ ؎ى‬ Ҙ յ‫ڇ‬ȸ‫ॆىͬڇݏ‬հ‫ى‬ȿ‫ ؎ى‬Ѣ˴ ࠄã֖ ȿ֞˴ ً հ˴Ϲ֖‫ ˴֞ڇ؎ ֖޺ ڇ‬ ͬյãࠄ‫ى‬ə޺

У свою команду я беру менеджерів, які люблять людей і володіють «геном гостинності». Њ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢ˴ Ѱ‫ ޺ ڇ‬Ѣã؎ãϹãԆə޺ յ‫ڇ‬Ѣ˴əࠄ‫ڇ֖ ى‬հ‫ ى؎ ى‬ ͬѢãً‫ ڇ؎ى؎ڇ‬ȿհãəѢ‫֖ى‬Ҙȿ ȸҘͬѢ˴əҘȿ Ҙͬ Ѣãѯ‫ ى؎ى‬ ؎˴ࠄ‫ڇ‬յ‫֖ى‬ã؎‫ڇݏ ى‬ȸ‫ ىࠄڇ‬³ ȿ֖հãյãԆॆ‫ॆ ى‬ãə Ҙ Ϲ‫ڇݏ‬ѯҘ ब ѢãȿॆãѢѢ޺ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫؎ىݏࠄڇ ֖ى‬बʄ ѢãȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ ȸҘհȹѯ˴ ѢҘ֞ ȿ‫ݏࠄى‬ãॆãʄ

77


ևհ޺ बəѪҘѯѢ‫ڇ‬ҵ յҘ޺հȹѢ‫ڇ‬əࠄҘ ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬Ҙȿ ͬ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ Ѫ‫ݏࠄڇ‬Ҙȸ˴Ѣ ॆҘࠄ֖‫ ًى‬ѪհãѢ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙȿ ɀȿã֞ãԆ Ѱ‫ ڇ‬ Ѣãً˴‫ىࠄ֖˴ݣ‬ȿѢҘѯҘ ȿ ҵऑѢҘً ‫˴ݏ‬ãհҘͬãѮҘҵ ࠄã֖Ҙ ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴Ѣࠄ‫ ى‬

Сайт

Уявляйте, що вам телефонує ваша мама і просить забронювати номер у готелі

޸֖Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴ ȸã֞ãʄࠄ˴ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄى‬յ‫ڇ‬յãࠄ֖‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ȿ‫ݏࠄى‬ãࠄ Ѣã əࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺ əãًࠄब ə֖‫ىݏڇ‬əࠄãًࠄ˴ə޺ ͬãϹãհȹѢ‫ڇ‬յ‫ڇ‬əࠄबѪѢ‫ ى؎ى‬ ‫֖˴ݏ‬հã؎Ѣ‫ ى؎ى‬əãًࠄã؎‫֖޺ ى‬Ҙ ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆãࠄȹ ࠄ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙ֖ յͬȿҘѢ֖Ҙȿ ‫ۯ‬յ‫ى‬Ѣ ͬ ѢãًѪ‫ڇ‬Ѫबհ޺‫ݏ‬ѢҘѯ‫ى‬ऑ ³ %RRNLQJ FRP ɎãϹãࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹʄ‫ݏ‬Ҙȿ Ѣã؎ãϹãԆࠄȹə޺ ‫ى؎ڇ‬Ѣबࠄ‫ ى‬Ѯ˴ً ‫˴ݏ‬əब‫ݏ‬ə ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴ ऑ‫ॆڇ‬बࠄȹ յҘհ‫ىࠄى‬ə޺ ֖‫؎ڇ‬ҘəҘʄԆ ޸֖ ֖‫ڇ‬հ‫ى‬ѯѢҘً ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ ͬ ݏ‬Ѫ‫ڇݏ‬յã֞ब ؎‫ىࠄڇ‬ȿ‫ͬڇݏ ى‬ब؎ҘԆ ǖհ˴ Ѯ˴ ࠄ‫ ًڇ‬ȿ‫ى‬Ѫãյ‫ڇ֖ ֖ڇ‬հ‫ݏ֖ ى‬ãѰ˴ ͬãѪհãࠄ‫؎ڇ֖ ىࠄى‬ҘəҘԆ ‫ࠈۯ‬ǖ ‫ڇ‬ѢհãًѢ ࠄ‫˴ݏ‬ȿ˴հ ãϹ˴Ѣࠄəࠄȿ‫ ڇ‬ѢҘ֞ ͬãհ‫ى‬ѯ‫ ىࠄى‬ Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã Ѫ‫֞ڇݏڇ‬ѢҘ؎ Ϛã əࠄãࠄ‫ى‬əࠄ‫ڇ֖ى‬Ԇ ࠄब‫ىݏ‬əࠄ‫ ى‬ȿ‫ڇ‬հҘԆࠄȹ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãࠄ‫ ى‬Ѣ‫ ىݏ˴؎ڇ‬ əã؎‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ ڇ‬ȿ ‫؎ى֞˴ݏ‬Ҙ ‫ڇ‬ѢհãًѢ ͬã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ‫˴ݏ‬əब‫ݏ‬əҘȿ ޺֖‫ ؎ى‬յ‫ڇ‬ȿҘ‫޺ݏ‬Ԇࠄȹ ԇ ࠄã֖Ҙ ȿҘյ‫؎ڇ‬Ҙ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ޺֖ %RRNLQJ FRP ࠄã ([SHGLD ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãԆࠄȹ बəҘ؎ Ѫ˴‫ݏ˴ݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ؎ى‬ ȿ‫ى‬Ѱ˴ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢѢ޺؎

Туроператори

Ϛȿ˴‫ݏ‬ѢҘࠄȹ बȿãϹब Ѣã ࠄब‫ڇݏ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ ࠄã ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ى‬ऑ ֖հҘʄѢࠄҘȿ ɀҘյ‫޺ݏ‬յ֞˴ѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬ҵͬյ֖‫ ى‬ə˴؎ҘѢã‫˴ݏࠄ ىݏ‬ѢҘѢϹ‫ ى‬ ȿ ޺֖‫ى‬ऑ ͬãյҘ޺ѢҘ ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢҘ ֖հҘʄѢࠄ‫ͬ ى‬ãȸ˴ͬѪ˴ॆãࠄȹ ͬãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺ ‫ڇ‬ȸCʄ֖ࠄҘȿ ब Ѣ‫ͬى‬ȹ֖‫ ًى‬ə˴ͬ‫ڇ‬Ѣ ԇ əã؎˴ ࠄब‫ݏ‬ãϹ˴Ѣࠄ‫ ى‬Ѫ‫ͬڇ‬ȸãȿհ޺ࠄȹ ©Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȸ‫ڇ‬հԆª Ѱ‫ڇ‬յ‫ ڇ‬ ͬãə˴հ˴ѢѢ޺ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ڇݣ ڇ‬Ѣյब Ѣã ࠄ‫ىݏ‬ȿãհ‫ ًى‬Ѫ˴‫ݏ‬Ҙ‫ڇ‬յ

78

CRM


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

ज़ ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢҘً ֖Ѣ‫ͬى‬Ҙ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙȿ ‫ͬڇݏ ًى؎˴ݏ֖ڇ‬յҘհ Ѫ‫ىݏ‬əȿ޺ॆ˴Ѣ‫ ڇ‬ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴Ѣࠄã؎ ޺֖Ҙ յ‫ڇ‬Ѫ‫֞ڇ؎ڇ‬बࠄȹ ͬȸҘհȹѯ‫ ىࠄى‬Ѫ‫؎޺ݏ‬Ҙ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙ ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ً Ѣãհãѯࠄबȿãࠄ‫ڇݏ ى‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬Ҙȿ ࠄã ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ ֯‫ͬڇݏ ڇ֖ࠄڇݏڇ‬Ϲհ޺Ѣ˴؎‫ڇ ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿѢҘ ,3 ࠄ˴հ˴‫ڇݣ‬ѢҘԆ ǖʈज़ &50 ʈࠄãѢյã‫ ىࠄݏ‬ȿ‫ڇ֖ى‬ѢãѢѢ޺ Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴əҘȿ

IP-телефонія

ǖȿࠄ‫؎ڇ‬ãࠄ‫ڇͬى‬ȿãѢã ə‫ى‬əࠄ˴؎ã ‫ڇ‬ȸհҘ֖ब յͬȿҘѢ֖Ҙȿ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ‫ڇ‬ȸ‫ڇݏ‬ȸհ޺ࠄ‫ ى‬ѢãȿҘࠄȹ Ѫ‫ ڇݏ‬ ѪबѰ˴ѢҘ յͬȿҘѢ֖‫ ً ى‬Ѣ˴ ȿࠄ‫ݏ‬ãॆãࠄ‫ ى‬Ѫ‫˴ࠄڇ‬ѢѮҘًѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ज़əҘ ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄ‫ݣ ى‬Ҙ֖əबԆࠄȹə޺ ȿ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄ‫؎ڇ‬ब ֖ãȸҘѢ˴ࠄҘ ज़ ȸबյȹ ޺֖‫˴؎ڇ؎ ًى‬Ѣࠄ ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ ˴֞ڇ؎ ݏ‬ҵऑ ‫ڇ‬ȸյͬȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ىࠄى‬Ϛã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴Ѣࠄब ࠄã֖‫֞ڇ؎ ֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ֖ڇݏ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆȿãࠄ‫˴؎ ֖޺ ى‬Ѣ˴յ֞˴‫ ݏ‬ əѪҘհ֖बʄࠄȹə޺ ͬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴؎ ԇ յհ޺ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬ə‫ى‬յҘࠄ‫֖ ى‬Ҙհȹ֖ã Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ Ѫ‫ݏڇ‬बॆ ͬ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãࠄ‫ࠄ ؎ڇݏڇ‬ã əհबऑãࠄ‫ ى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫֞ڇؐ ىݏڇ‬Ѣã ȿ‫ى‬ȸҘ‫ڇ֖ݏ‬ȿ‫ ڇ‬ȿ֖հԆॆ‫ͬ ىࠄى‬ãѪ‫ى‬ə Ҙ Ѫ‫ڇݏ‬ə հबऑãࠄ‫ ى‬ȿ ͬ‫ݏ‬बॆѢ‫ॆ ًى‬ãə

АСУ

ǖʈज़ ³ ãȿࠄ‫؎ڇ‬ãࠄ‫ڇͬى‬ȿãѢã ə‫ى‬əࠄ˴؎ã बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ ғ˴ Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎Ѣ˴ ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆ˴ѢѢ޺ ޺֖˴ ȿ‫ڇ֖ى‬Ѣबʄ əѪ˴֖ࠄ‫ ݏ‬Ѫ˴ȿѢ‫ى‬ऑ ؎ãѢҘѪबհ޺ѮҘً Ϛ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ ىࠄى‬ əȿ‫ڇ‬ʄॆãəѢ˴ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ã ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢ‫ ڇ‬əѪ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ىࠄى‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴յब‫ݏ‬ब ‫ ؎ݏڇݣڇ‬ հ˴ѢѢ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ͬ ब‫ݏ‬ãऑबȿãѢѢ޺؎ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢȹ ѪհãѢबȿãࠄ‫ͬ ى‬ãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺ Ϲ‫ ˴ࠄڇ‬ հԆ ȿ˴əࠄ‫ ى‬əࠄãࠄ‫ى‬əࠄ‫֖ى‬ब Ѣãյãȿãࠄ‫ ى‬յãѢҘ յհ޺ ‫؎ݏڇݣ‬बȿãѢѢ޺ ȸबऑϹãհࠄ˴‫ݏ‬əȹ֖‫ڇ‬ҵ ࠄã बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢəȹ֖‫ڇ‬ҵ ͬȿҘࠄѢ‫ڇ‬əࠄ˴ً

CRM-система

&50 ə‫ى‬əࠄ˴؎ã ³ Ѯ˴ Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎Ѣ˴ ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆ˴ѢѢ޺ յհ޺ ãȿࠄ‫؎ڇ‬ãࠄ‫ͬى‬ãѮҘҵ ȿͬãʄ؎‫ڇ‬յҘҵ ͬ ֖հҘʄѢࠄã؎‫ ˴֖޺ ى‬յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ͬȸ˴‫ݏ‬ҘϹãࠄ‫ ى‬ȿəԆ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘԆ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣ‫ى‬ऑ Ҙ ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबȿãࠄ‫ ى‬ ҵҵ յհ޺ ѪҘյȿ‫ى‬Ѱ˴ѢѢ޺ հ‫޺ڇ‬հȹѢ‫ڇ‬əࠄҘ Ѳ˴ ə˴֖‫ ࠄ˴ݏ‬Ѱ‫ ڇ‬ҘəѢबʄ ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣã ֖Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ ֖ãѢãհҘȿ ֖‫؎ڇ‬बѢҘ֖ãѮҘҵ ͬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫ ޸ ى‬ȿҘյյãհã Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿãϹब ʈ50 ə‫ى‬əࠄ˴؎Ҙ Ҙ Ѱ˴ ֞‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ‫ݏ‬ãͬब Ѫ‫ ڇݏ‬Ѯ˴ Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬ѯ֖‫ڇ‬յबȿãհã

79


ࠈ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬Ѯ˴ً ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴Ѣࠄ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ‫ڇ‬ȸ·ʄյѢãࠄ‫ ى‬ȿəҘ ͬã޺ȿ֖‫ ͬ ى‬əãًࠄब ࠄ˴հ˴‫ڇݣ‬Ѣब ؎˴ə˴Ѣյ֞˴‫ݏ‬Ҙȿ Ҙ ə‫ڇ‬Ѯ؎˴‫ ֞˴ݏ‬ ַ‫ڇ‬յ˴Ѣ ϹҘəࠄȹ Ѣ˴ ͬãհ‫ى‬ѯ‫ࠄى‬ȹə޺ ȸ˴ͬ बȿãϹ‫ ى‬ãȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ ڇ‬ ȿəҘ ͬã޺ȿ֖‫ ى‬ȸबյबࠄȹ ‫ڇ‬ȸ‫ڇݏ‬ȸհ˴ѢҘ ज़ ‫ݏ‬ã֖ब‫ݏ‬əҘ ѪҘյȿ‫ى‬Ѱ˴ѢѢ޺ ͬãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ Ҙ հ‫޺ڇ‬հȹѢ‫ڇ‬əࠄҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً &50 յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ؎ҘѢҘ؎Ҙͬबȿãࠄ‫ͬ ى‬ȸ‫ڇ‬ҵ ȿ ‫ڇ‬ȸ‫ڇݏ‬ȸѮҘ ͬȿ˴‫ݏ‬Ѣ˴Ѣȹ ࠄã ‫؎ݏڇݣڇ‬հ˴ѢѢҘ ͬã޺ȿ‫ ֖ڇ‬Ѣã Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãѢѢ޺ ज़ ə‫ى‬əࠄ˴؎Ҙ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ‫ݣ‬Ҙ֖əबȿãࠄ‫ ى‬ ȸबյȹ ޺֖Ҙ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢѢ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ बհԆȸհ˴ѢҘ ֖ȿҘࠄ‫ ى‬ѢãѪҘً Ҙ؎·޺ ֖‫ࠄڇ‬ã յ˴Ѣȹ Ѣã‫ڇݏ‬յ֞˴ѢѢ޺ ؎ã؎‫ڇࠄ ى‬Ѱ‫ࠄ ڇ‬ã Ѫ‫ ىݏ‬ ѢãəࠄबѪѢ‫؎ڇ‬ब ȿҘͬ‫ࠄى‬Ҙ յ‫ ڇ‬ȿãə ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ڇً ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ͬյ‫ى‬ȿबȿãࠄ‫ ى‬

Аналітика

ࠈã֖‫ ֞ڇ‬ə‫ى‬əࠄ˴؎ã Ѣãյãʄ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬ã؎ ȸबյȹ ޺֖‫ڇ‬Ϲ‫ݏ ڇ‬ҘȿѢ޺ ȿҘյəࠄ˴֞बȿãࠄ‫ ى‬əࠄãࠄबə ȿ‫ڇ֖ى‬ѢãѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬əࠄãȿհ˴Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ãȿյãѢѢ޺ ѢãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ॆ‫ڇ ى‬ȸ‫ڇݏ‬ȸհ˴Ѣã ͬã޺ȿ֖ã Ѫ‫˴ࠄڇ‬ѢѮҘًѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ॆ‫ ى‬ȿ‫ڇ֖ى‬ѢãѢҘ Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հȹѮҘȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ɀ‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ͬ ڇ‬յ‫ى‬ȿबʄࠄ˴ə޺ Ѣãə֖Ҙհȹ֖‫ͬ ى‬ȸҘհȹѯ‫ࠄى‬ȹə޺ Ѫ‫ڇݏ‬յब֖ࠄ‫ى‬ȿѢҘəࠄȹ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѫ‫ ىݏ‬ȿѪ‫ڇݏ‬ȿãյ֞˴ѢѢҘ &50 ə‫ى‬əࠄ˴؎‫ ى‬ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬əࠄãѢबࠄȹ ȿə˴ ͬãȸबȿãࠄ‫ ى‬ ͬãȿյãѢѢ޺ ȸबյबࠄȹ ȿ‫ڇ֖ى‬ѢãѢҘ ब əࠄ‫ ֖ڇݏ‬ã Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ ىࠄىݏ‬ ҵऑѢԆ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ȸबյ˴ ѢãȸãϹãࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬əࠄҘѯ˴ Ҙ ѯȿ‫ى‬յѯ˴

Стандарти виконання процесів

Ϛãȿյ޺֖‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ى‬əãѢ‫ ؎ى‬Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հã؎ Ѫ‫؎ڇًىݏ‬ब յͬȿҘѢ֖Ҙȿ əѪ˴Ѯ‫ݣى‬ҘѮҘ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞ब ȿҘյ əࠄҘً֖‫˴ݏ ى‬Ѯ˴ѪѮҘҵ Ѫ‫ڇ‬ə˴հ˴ѢѢ޺ ȿ‫ى‬ə˴հ˴ѢѢ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ Ҙ ࠄ ҘѢ Ѫ˴‫ݏ‬Ҙ‫ڇ‬յ ѢãȿॆãѢѢ޺ ࠄã ãյãѪࠄãѮҘҵ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ ͬѢãॆѢ‫ ڇ‬ə֖‫ࠄىࠄڇݏڇ‬ȹə޺ ज़ ࠄ‫ॆ ˴֞ ًڇ‬ãə ͬȸҘհȹѯ‫ࠄى‬ȹə޺ ֖‫ڇ‬Ѣȿ˴‫ݏ‬əҘ޺ ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬Ҙȿ ࠄã ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ Ҙ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյѢ‫ ڇ‬³ յ‫ڇ‬ऑҘյ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ࠈã֖‫˴؎ڇ֖˴ݏ ֞ڇ‬ѢյबԆ Ѫã؎·޺ࠄãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հã ޺֖Ҙ յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ ə֖հãյѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ى‬əãࠄ‫ ى‬ãհ˴ յब֞˴ ȸã֞ãѢ‫ ڇ‬ȿѢ˴əࠄ‫ ى‬ब ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢब ֖बհȹࠄब‫ݏ‬ब əȿ‫ڇ‬ʄҵ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ؐ˴Ѣ˴յ֞˴‫֖޺ ىݏ‬Ҙ Ѫ‫؎ًىݏ‬ãԆࠄȹ յͬȿҘѢ֖‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢҘ əѪҘհ֖बȿãࠄ‫ى‬ə޺ ؎‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ԇ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ज़ȿ˴əȹ Ѫ˴‫ݏ‬Ҙ‫ڇ‬յ ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬ҵ ȸ‫ڇݏ‬ѢҘ ؎‫ͬ ى‬ãѪ‫ࠄى‬बʄ؎‫ ڇ‬ब Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ىॆ ڇ‬Ѣ˴ ͬ؎ҘѢ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ ѪհãѢ‫ ى‬ ॆ‫ ى‬Ѣ˴ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲã ॆ‫ ى‬Ѣ˴؎ãʄ ə֖հãյѢ‫ڇ‬ѰҘȿ Ѫ‫ ىݏ‬ ֖बѪҘȿհҘ ֖ȿ‫֖ࠄى‬Ҙȿ ؐ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢҘ ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫؎ڇ֖ ڇ‬बѢҘ֖बȿãࠄ‫ ى‬ Ѱ‫ڇ‬ȸ ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢ‫ ڇ‬बəबѢबࠄ‫ ى‬ȿəҘ Ѫ˴‫˴ݏ‬ѯ֖‫ڇ‬յ‫ ى‬Ѣã ѯհ޺ऑब յ‫ ڇ‬Ѣãə ϚѢãԆॆ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬ϹҘəࠄȹ ҵյ˴ Ѣã əȿ‫ڇ‬ʄ؎ब ãȿࠄ‫ ً ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ȸհ‫ͬى‬Ѣ‫ ًى‬ ॆãə ȿ‫ى‬ҵͬյब Ѫ‫ڇ‬ȸã֞ãʄ؎‫؎ڇً ڇ‬ब Ѱãəհ‫ى‬ȿ‫ڇ‬ҵ ѪबࠄҘ Ҙ Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ ڇ؎ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘյ‫֖޺ ىࠄى؎ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬əȹ ࠄ‫ݏ‬ãѪ‫ࠄى‬ȹə޺ յ‫ڇݏڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ؐ‫ ى‬Ѣ˴ Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘ‫ڇ‬Ѣबʄ؎‫ ڇ‬Ѯ˴ ޺֖ յ‫ڇ‬յãࠄ֖‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬ ə˴‫ݏ‬ȿҘə ғ˴ ‫ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿã ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬ҵ ֖बհȹࠄब‫ ىݏ‬

80

Менеджери, які приймають дзвінки, повинні спілкуватися мовою гостя

ǖѢãհҘࠄ‫֖ى‬ã ʄ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ڇ ى‬յѢҘʄԆ ͬ Ѣãًȿã֞հ‫ى‬ȿҘѯ‫ى‬ऑ ə֖հãյ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ȸҘͬѢ˴ə ѪհãѢबȿãѢѢ޺ ȿ‫ڇ‬Ѣã յ‫ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬ãϹãʄ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ ڇ‬ѮҘѢ‫ ىࠄى‬Ѫ‫ॆڇࠄڇ‬Ѣ‫ ًى‬əࠄãѢ əѪ‫ݏ‬ãȿ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

81


ФРАНШИЗА КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ RIBAS HOTELS GROUP ؐã‫ݏ‬Ҙ޺ ࠈब‫ݏ‬Ҙ֖‫ڇ‬ȿã ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ֖ى‬ȿҘյյҘհब ‫ͬڇݏ‬ȿ‫֖ࠄى‬ब

82


Вкрай важливо розробити продукт, який буде затребуваний на ринку не тільки сьогодні, а й протягом найближчих 5-10 років

Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

У листопадi минулого року на форумі ресторанного та готельного франчайзингу Franchithink ми оголосили, що запускаємо франшизу. Після цього нам з незвичайною сталістю доводиться чути два запитання: • Що являє собою франшиза керуючої компанії? • Чому б не зробити все самому? Њ‫ڇࠄڇ‬ȿã Ѫ‫ىݏ‬Ѫबəࠄ‫ ىࠄى‬Ѱ‫ ڇ‬ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ȿհãəѢ‫֖ى‬Ҙȿ յҘհ޺Ѣ‫ ֖ڇ‬ãȸ‫ ڇ‬ յҘԆॆ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ Ѫ‫ڇݏ‬ȸबȿãհ‫ ى‬əã؎‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ͬ ڇ‬ãѪबəࠄ‫ ىࠄى‬Ҙ ‫ͬڇݏ‬ȿ‫ى‬ȿãࠄ‫ ى‬əȿ‫ڇ‬ҵ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ ى‬ Ѳã ‫ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿҘ յ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հҘ ॆãəࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əѪҘհ֖बȿãѢѢ޺ Ҙͬ Ѣ‫ ى؎ى‬ Ѫ‫ىݏ‬ѪबѰब Ѱ‫ ڇ‬ȸ˴ͬ Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѪҘյऑ‫ڇ‬յब յब֞˴ ȿã֖֞‫ ڇ‬յ‫ڇ‬ə޺Ϲࠄ‫ ى‬ȿ‫ى‬ə‫ى֖ڇ‬ऑ ‫ͬ˴ݏ‬बհȹࠄãࠄҘȿ ‫ۯ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ ֖‫ڇ‬հ‫ݣ ى‬बѢ֖ѮҘ‫ڇ‬Ѣãհ बəҘऑ յ˴Ѫã‫ࠄݏ‬ã؎˴ѢࠄҘȿ Ѣã؎ãϹãԆࠄȹə޺ ȿ‫ڇ֖ى‬Ѣãࠄ‫ ى‬əã؎‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ ڇ‬ ɀə˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ ًى‬ȸҘͬѢ˴ə ȿ‫؎ى‬ãϹãʄ ͬѢãॆѢ‫ى‬ऑ ҘѢȿ˴əࠄ‫ى‬ѮҘً և‫ڇࠄ ڇ‬Ϲ‫ ֞ ڇ‬ȿ֖‫ݏ‬ãً ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫ڇݏͬڇݏ ڇ‬ȸ‫ ىࠄى‬ Ѫ‫ڇݏ‬յब֖ࠄ ޺֖‫ ًى‬ȸबյ˴ ͬãࠄ‫˴ݏ‬ȸबȿãѢ‫ ًى‬Ѣã ‫ىݏ‬Ѣ֖ब Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬əȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յѢҘ ã ً Ѫ‫޺ࠄڇݏ‬Ϲ‫ ؎ڇ‬Ѣãًȸհ‫ىॆ֞ى‬ऑ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ࠈã֖‫ ֞ڇ‬Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬Ѣãհãѯࠄबȿãࠄ‫ىࠄ֖˴ݣ˴ ى‬ȿѢҘ ȸҘͬѢ˴ə Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴ə‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ࠄȹ ؎ҘѢҘ؎Ҙͬबȿãࠄ‫؎ݏ˴ࠄ ى‬ҘѢ‫ ى‬ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣ˴ѢѢ޺ ȿ֖հãյ˴Ѣȹ ǖհ˴ Ѫ‫ ڇݏ‬ȿə˴ Ѫ‫ ڇ‬Ѫ‫޺ݏڇ‬յ֖ब ‫ ˴֞ࠄۯ‬ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãʄ؎‫ ڇ‬Ѣã Ѫ˴‫ݏ‬ѯ˴ Ѫ‫ࠄى‬ãѢѢ޺

Що таке франшиза керуючої компанії

ज़ Ѣãѯ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫˴ݣࠄݏڇ‬հҘ Ѫ‫˴ݏ‬յəࠄãȿհ˴ѢҘ յȿҘ ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ ىͬى‬³ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢã Ҙ ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ͬى‬ã ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հã )ULGD\ Њ‫˴ࠄڇ‬հȹѢã ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ͬى‬ã Ѣã ȿҘյ؎ҘѢब ȿҘյ ֖հãə‫ॆى‬Ѣ‫ڇ‬ҵ ؎‫ڇ‬յ˴հҘ ³ Ѯ˴ ѢãȸҘ‫ ݏ‬Ѣãѯ‫ى‬ऑ əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬Ҙȿ ѢãհãϹ‫ڇ‬յ֞˴ѢҘ ȸҘͬѢ˴ə Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴ə‫ࠄ ى‬ã ˴֖ə֖հԆͬ‫ى‬ȿѢ˴ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ब ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ 5LEDV +RWHOV *URXS Њ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѱ‫ ڇ‬ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãʄ Ѫ˴ȿѢ‫ ؎ى‬ ऑã‫ݏ‬ã֖ࠄ˴‫ىݏ‬əࠄ‫֖ى‬ã؎ ؎‫ ˴֞ڇ‬əࠄãࠄ‫ ى‬बॆãəѢ‫ ؎ڇ֖ى‬Ѣãѯ‫ڇ‬ҵ ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ͬ ىͬى‬ãհ‫ى‬ѯãԆॆ‫ ى‬əȿҘً ȸ‫˴ݏ‬Ѣյ ͬã ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇ ʈѪҘհȹѢ‫ ڇ‬ Lͬ ȿհãəѢ‫ ى؎ ؎ڇ֖ى‬ãյãѪࠄबʄ؎‫ ڇ‬Ѣã޺ȿѢब ҘѢ‫ݏݣ‬ãəࠄ‫ݏ‬ब֖ࠄब‫ݏ‬ब ϚҘ əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȸ‫֖ڇ‬ब ؎‫ ى‬Ѣãȿॆãʄ؎‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ ȿѪ‫ڇݏ‬ȿãյ֞बʄ؎‫ ڇ‬ ȿəҘ əࠄãѢյã‫ ىࠄݏ‬Ҙ Ѣã ȿ˴əȹ Ѫ˴‫ݏ‬Ҙ‫ڇ‬յ յҘҵ Ѣãѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ݏڇ‬ब Ѫ‫ݏݣ ڇݏ‬ãѢѯ‫ͬى‬ब ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆबʄ؎‫ͬ ڇ‬ãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺ ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ ڇ‬ ‫ݏ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫֖ ى؎ى‬հҘʄѢࠄã؎‫ࠄ ى‬ã ҘѢյ‫ى‬ȿҘյबãհȹѢ‫ ى؎ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫ ى‬

83


ࠈã֖‫ىॆ ؎ى‬Ѣ‫ ؎ڇ‬ȿհãəѢ‫ڇ֖ ֖ى‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆʄ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ बѪ ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ ãհ˴ ͬ Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ѢҘ؎ãʄࠄȹə޺ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãհȹѢҘəࠄȹ ͬã ࠄҘ ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄ‫؎ڇ֖ ً ى‬Ѫ˴ࠄ˴ѢѮҘҵ ޺֖‫ى‬ऑ ‫֖ڇݏ‬ã؎‫ ى‬ѢãȸबȿãԆࠄȹ Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘ‫ڇ‬Ѣãհ‫֖ ޸ ى‬ã֞ब Ѫ‫ ڇݏ‬əࠄãѢյã‫ ىࠄݏ‬Ѫ‫؎ڇًىݏ‬ब ‫ ͬڇݏ‬ ؎ҘѰ˴ѢѢ޺ ‫ڇ‬ȸəհबϹ‫ڇ‬ȿबȿãѢѢ޺ ब ə‫ݏ˴ݣ‬Ҙ +R5H&D Ѫ‫ڇ‬əࠄã ॆãհȹѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆԆࠄȹ ͬã ‫ڇ‬Ѫࠄ‫ڇ‬ȿ‫ ى؎ى‬ѮҘѢã؎‫ ى‬ȿ ͬã֖ब ѪҘȿհ޺ऑ ؎ҘѢҘ Ѫã‫ݣݏ‬ब؎˴‫ݏ‬Ҙҵ ࠄ˴֖əࠄ‫ى‬հԆ ࠄã ҘѢѯ‫ى‬ऑ Ϲ‫ڇ‬əѪ‫ ڇ‬ յã‫ݏ‬əȹ֖‫ى‬ऑ ࠄ‫ڇ‬ȿã‫ݏ‬Ҙȿ ǖհ˴ ѢãًϹ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢҘѯ˴ Ѯ˴ ࠄ˴ Ѱ‫ͬ ى؎ ڇ‬ãȸ˴ͬѪ˴ॆबʄ؎‫ ڇ‬ Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿѢ‫ ؎ى‬Ϲ˴Ѣ˴‫ݏ‬ãࠄ‫ ؎ڇݏڇ‬Ϲ‫ڇݏ‬ѯ˴ً ³ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫ ى‬

Про франшизу хостела Friday

‫ݏݹ‬ãѢѯ‫ͬى‬ã ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հã ³ Ѯ˴ ֖հãə‫ॆى‬Ѣã ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ͬى‬ã յ˴ ‫ݏݣ‬ãѢॆãًͬҘ ֖बѪबʄ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ىݏڇ֖ ڇ‬əࠄबȿãѢѢ޺ ȸ‫˴ݏ‬Ѣյ‫© ؎ڇ‬ढ‫ڇ‬ə ࠄ˴հ )ULGD\ª ʈѪҘհȹѢ‫ݏݣ ͬ ڇ‬ãѢॆãًͬҘ ؎‫ ى‬ѪҘյȸ‫ݏى‬ãʄ؎‫ ڇ‬ Ѫ‫؎ىݏ‬ҘѰ˴ѢѢ޺ ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸհ޺ʄ؎‫ ڇ‬յհ޺ Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ãѪãࠄ˴Ѣࠄ‫ڇ‬ȿã Ѣ‫ ًى‬յ‫ͬى‬ãًѢ ³ ͬ बѢҘ֖ãհȹѢ‫˴؎ ى؎ى‬ȸհ޺؎‫ىݏڇ ى‬ϹҘѢãհȹ Ѣ‫ ى؎ى‬Ҙ Ѫ‫ݏ‬ã֖ࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ ى؎ى‬յ‫ͬى‬ãًѢ ‫ݏ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺؎‫ ى‬ϚյҘًəѢԆʄ؎‫ڇ‬ ͬãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺ ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հã ॆ˴‫ ͬ˴ݏ‬ѢãѯҘ ֖ãѢãհ‫؎ڇ֖ ى‬बѢҘ ֖ãѮҘҵ əãًࠄ ə‫ڇ‬Ѯ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ Ѫ‫ࠄݏڇ‬ãհ‫ڇ ى‬ѢհãًѢ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺

84


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

‫ݏݹ‬ãѢѯ‫ͬى‬ã ऑ‫ڇ‬əࠄ˴հã )ULGD\ बѢҘ֖ãհȹѢã ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ ã ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿ‫ ً ڇ‬ब əȿҘࠄҘ Ϛãȿյ޺֖‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿѢҘəࠄԆ Ѫ‫ڇݏ‬յब؎ãѢ‫ ؎ى‬ յ‫ͬى‬ãًѢ ‫ݏ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺؎ ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫˴ ًى‬հ˴؎˴Ѣࠄ ؎˴ȸհҘȿ ֖ȿãյ‫ݏ‬ãࠄ Ѣ‫ ݏࠄ˴؎ ًى‬ȿ‫ى‬ȿҘ‫˴ݏ‬Ѣ‫ڇ؎ͬ ًى‬յ˴հȹ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ًى‬ȿ ' յհ޺ Ѫ‫˴ࠄڇ‬Ѣ ѮҘًѢ‫ى‬ऑ ‫ݏݣ‬ãѢॆãًͬҘ ज़əҘ ə֖հãյ‫ڇ‬ȿҘ Ϲ‫ڇࠄڇ‬ȿ‫ڇ‬ҵ ؎‫ڇ‬յ˴հҘ ؎‫ ى‬ ؎‫ ڇ؎˴֞ڇ‬ãյãѪࠄबȿãࠄ‫ ى‬ѪҘյ ѪհãѢबȿãѢѢ޺ Ѫ‫؎ىݏ‬ҘѰ˴ѢѢ޺ յ˴ ȸ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѣ˴ ͬѢãऑ‫ڇ‬յ‫ى‬հ‫ڇ‬ə޺

Переваги для власників готельних об’єктів

Ѳãəã؎Ѫ˴‫˴ݏ‬յ ȿհãəѢ‫ͬ ֖ى‬ѢҘ؎ãʄ ͬ ə˴ȸ˴ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãհȹѢҘəࠄȹ ͬã Ѣãًə֖հãյѢҘѯҘ Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴ə‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫˴ݏࠄڇ‬ȸबԆࠄȹ Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѪҘյऑ‫ڇ‬յब ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ͬ ȿ˴հ‫ڇ֖ى‬Ԇ ֖Ҙհȹ֖ҘəࠄԆ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ ֖˴ًə‫ ؎ڇ‬ə‫ى‬հȹѢ‫ݣڇ ؎ى‬Ҙə‫ݏ ͬ ؎ڇ‬ҘͬѢ‫ ى؎ى‬ յ˴Ѫã‫ࠄݏ‬ã؎˴Ѣࠄã؎‫ ى‬ ҏ‫ ىݏ‬Ѫ‫֖ڇ‬बѪѮҘ Ѣãѯ‫ڇ‬ҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ڇ‬ҵ ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ͬ ىͬى‬ã ȿհãəѢ‫ͬ ؎ڇ֖ى‬ãհ‫ى‬ѯãʄࠄȹə޺ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ ɀҘѢ ޺֖ Ҙ ‫ݏ‬ãѢҘѯ˴ ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆʄ ‫ݣ‬ҘѢãѢə‫ڇ‬ȿҘ Ѫ‫ ى֖ڇࠄڇ‬ ȿəҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘ Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴ə‫ͬ ىؐ ى‬Ҙ əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȸ‫֖ڇ‬ब ȿॆ‫ ڇ؎ى‬ Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հȹѢ‫ͬڇݏ ڇ‬əࠄãȿհ޺ࠄ‫ڇ֖ ى‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հȹѢҘ ࠄ‫ ى֖ॆڇ‬յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ȿ‫ݏࠄى‬ãॆãࠄ‫؎ ى‬ҘѢҘ؎ब؎ ॆãəब Ҙ ‫؎ىݏࠄڇ‬बȿãࠄ‫ ى‬ ؎ã֖ə‫؎ى‬ब؎ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬ҵ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘҵ Ѫ‫ ˴ࠄ ڇݏ‬Ѱ‫ ڇ‬ ȿҘյȸबȿãʄࠄȹə޺ ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ҙ Ѣãə֖Ҙհȹ֖‫ ى‬յ‫ى‬Ѣã؎Ҙ֖ã ͬ‫ڇݏ‬əࠄãѢѢ޺ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãʄ ͬãյãѢ‫؎˴ࠄ ؎ى‬Ѫã؎

85


86


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

Терміни окупності об’єкта при впровадженні франшизи Ribas Hotels Group

ؐ‫ ى‬յ˴֖հã‫ݏ‬बʄ؎‫֖޺ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãࠄ‫ ى‬Ѣã ब؎‫ڇ‬ȿãऑ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ ãȸ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏݣ ڇ‬ãѢѯ‫ͬى‬Ҙ ³ ࠄ˴‫؎ݏ‬ҘѢ‫֖ڇ ى‬बѪѢ‫ڇ‬əࠄҘ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ͬ؎˴Ѣѯãࠄȹə޺ ǖ ‫ڇ‬əȹ ֖ãѪҘࠄãհҘͬãѮҘ޺ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ѢãȿѪã֖‫ ى‬ ͬ‫ڇݏ‬əࠄ˴ ͬ ѮҘհ֖‫ڇ ؎ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ىॆىݏ‬Ѣ ɀ ‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬ऑ ȿ‫ى‬Ѫãյ֖ãऑ ؎‫ͬ ى‬ãȿ‫ڇ‬յ‫ ڇ؎ى‬əȿ‫ڇ‬ҵऑ Ѫ‫ڇ‬əࠄãॆãհȹѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫˴ݏ‬Ѣ‫ى‬ऑ ȸãϹãࠄȹ؎ã ‫֖ڇݏ‬ã؎‫ ى‬बəѪҘѯѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ى‬Ѯࠄȿã ϚãͬѢãॆब Ѱ‫ ڇ‬ȿ ȿ‫ى‬Ѫãյ֖Ҙȿ ҵऑѢҘ Ѫ‫ڇ‬əհबϹ‫ ى‬յ˴ѯ˴ȿѯҘ ͬã ‫ݏ‬ãऑबѢ‫ ֖ڇ‬Ѣãѯ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬Ѫࠄ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ͬã֖बѪҘȿ˴հȹ ؐ‫ͬ ى‬ȸҘհȹѯबʄ؎‫ ڇ‬ə˴‫˴ݏ‬յѢҘً յ‫ڇ‬ऑҘյ Ѣã Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬ȿ 5HY3$5 ޸֖ ѢãəհҘյ‫ͬ ֖ڇ‬ãϹãհȹѢ‫ ًى‬ ȿãհ‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬յ‫ڇ‬ऑҘյ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ѪҘյȿ‫ى‬Ѱबʄࠄȹə޺ ͬãȿյ޺֖‫ ى‬ѢãѯҘً ϹѢबॆ֖Ҙً ə‫ى‬əࠄ˴؎Ҙ ѮҘѢ‫ڇ‬बࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢ޺ ͬã ޺֖ब ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãʄ 5HYHQXH 0DQDJHU Ѣãѯ‫ڇ‬ҵ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ ޸֖Ѱ‫ ى؎ ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆʄ؎‫ ͬ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ڇ‬Ϲ‫֖ڇݏ ڇ‬ब ȿ ؎Ҙəȹ֖‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ࠄ˴‫؎ݏ‬ҘѢ ‫֖ڇ‬बѪѢ‫ڇ‬əࠄҘ ֖‫ڇ‬հ‫ى‬ȿãʄࠄȹə޺ ब ؎˴֞ãऑ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ؐãԆ Ѣã बȿãͬҘ ‫֖ڇ‬बѪѢҘəࠄȹ ȿəȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã Ѫ‫ڇ‬ȿѢҘəࠄԆ ͬ յҘհ޺Ѣ֖‫ڇ‬Ԇ ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿ‫ڇ؎˴ݏ ؎ڇ‬Ѣࠄ‫ࠄ ؎ڇ‬ã ‫ڇ‬ȸհãյѢãѢѢ޺؎ ज़ ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬Ѣ‫ى‬ऑ ‫˴ݏ‬ϹҘ‫ڇ‬Ѣãऑ ࠄã֖‫ى‬ऑ ޺֖ Ϛãࠄ‫֖ڇ‬ã Њ‫ىݏ‬ȸҘȿ֖ã Ɏब֖‫ڇ‬ȿ˴հȹ ؐ‫ݏڇ‬ѯ‫ى‬Ѣ ࠈ‫ݏ‬बə֖ãȿ˴Ѯȹ ࠄã ҘѢѯҘ ‫֖ڇ‬बѪѢҘəࠄȹ ȿ ؎˴֞ãऑ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ज़ յ˴޺֖‫ى‬ऑ ȿ‫ى‬Ѫãյ֖ãऑ ѢãȿҘࠄȹ ͬã ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ‫֖ڇ‬बѪ‫ ىࠄى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ɀհãəѢ‫ ֖ى‬Ѣ˴ ȿࠄ‫ݏ‬ãॆãʄ əȿ‫ڇ‬ʄҵ ‫ڇݏ‬հҘ ȿհãəѢ‫֖ى‬ã Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ɀҘѢ ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆʄ ‫ݣ‬ҘѢãѢə‫ڇ‬ȿҘ Ѫ‫؎ىݏࠄڇ ى֖ڇࠄڇ‬बʄ Ѱ‫ڇ‬յ˴ѢѢ‫ ًى‬Ѱ‫֞ىࠄڇ‬Ѣ˴ȿ‫ ًى‬Ѱ‫؎ڇ‬Ҙə޺ॆѢ‫ ًى‬Ѱ‫֖ڇ‬ȿã‫ࠄݏ‬ãհȹѢ‫ͬ ًى‬ȿҘ ࠄ‫ͬ ى‬ã ȿəҘ؎ã ֖հԆॆ‫ڇ‬ȿ‫ ى؎ى‬Ѫ‫֖ڇ‬ãͬѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬ Ϛãȿ֞յ‫؎ ى‬ãʄ յ‫ڇ‬əࠄबѪ յ‫ڇݏ ڇ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬ȿҘյյҘհब ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆ ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ յ˴ ʄ ãबյҘ‫ͬڇ‬ãѪ‫ى‬ə‫ ى‬ ‫ڇ؎ͬڇݏ‬ȿ ͬ बəҘ؎ã Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫֖޺ ى‬Ҙ ࠄबࠄ ؎˴ѯ֖ãհ‫ڇ֖ ى‬հ‫ى‬əȹ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ ޺֖Ҙ Ѫ‫ݏ‬ã ѮԆȿãհ‫ ى‬ãȸ‫ͬ ڇ‬ȿҘհȹѢ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ ɀҘѢ ࠄã֖‫؎ ֞ڇ‬ãʄ յ‫ڇ‬əࠄबѪ յ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎‫ڇ ى‬ȸհҘ֖ब յ‫ڇ‬ऑ‫ڇ‬յҘȿ Ҙ ȿ‫ݏࠄى‬ãࠄ ࠄ‫ڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬ब Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ʄ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆȿãࠄ‫ ى‬Ҙ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲհ޺յãࠄ‫ ى‬ȿəԆ ͬȿҘࠄѢҘəࠄȹ

87


СОЦІАЛІЗАЦІЯ Њãհ‫ى‬Ѣã ॠ˴‫˴ݏ‬յѢԆ֖ ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ֖ى‬35 ȿҘյյҘհब

88


Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

Про добрі справи не кричать. Цьому нас з вами вчили з дитинства. Мовляв, зробив хороший вчинок — скромно промовч і йди собі з миром. Разом з тим ми бачимо, що всесвітньо відомі компанії використовують свій бренд як інструмент у досягненні соціальних цілей. І начебто не червоніють кожного разу, коли про це згадують. ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ,.($ ȿ֞˴ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ Ѫ‫ڇݏ‬յãʄ ҘϹ‫ݏ‬ãѯ֖‫ ى‬əѪҘհȹѢ‫ڇݣ ͬ ڇ‬Ѣյ‫ ًى֖޺ ؎ڇ‬ Ѫ˴‫ݏ˴ݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿबʄ Ѣब֞յ˴ѢѢ‫ ؎ى‬յҘࠄ޺؎ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ʄȿ‫֞ڇ֖ ͬ ڇݏ‬Ѣ‫ڇ‬ҵ Ѫ‫֖ڇ‬बѪ֖‫ ى‬ज़֞˴ ѢãȸҘϹհ‫ ڇ‬ Ѫ‫ڇ‬Ѣãյ ؎Ҙհȹً‫ڇ‬ѢҘȿ ʄȿ‫ ڇݏ‬ǖȸ‫ڇ ڇ‬əȹ $SSOH ȿ‫ى‬Ѫबəࠄ‫ى‬ȿ ॆ˴‫ݏ‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ًى‬L3RG ֯‫ڇ‬ѯࠄ‫ ى‬ ȿҘյ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙȿ ѢãѪ‫ݏ‬ãȿհ޺ȿ Ѣã ȸ‫ࠄڇݏڇ‬ȹȸब ͬҘ ʈѲԇև‫ ؎ڇ‬ȿ ǖ‫ىݏݣ‬ѮҘ Ϛã ѪҘյəब؎֖ã؎‫ ى‬ ֖ã؎ѪãѢҘҵ ͬҘȸ‫ݏ‬ãѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣãյ ؎Ҙհȹً‫ڇ‬ѢҘȿ յ‫ڇ‬հã‫ݏ‬Ҙȿ ǖ؎˴‫֖ىݏ‬ãѢəȹ֖‫ ًى‬6WDUEXFNV ֖‫֞ڇ‬ѢҘ Ѫ·޺ࠄȹ Ѯ˴ѢࠄҘȿ ͬã Ѫհ޺ѯ֖ब ȿ‫ڇ‬յ‫ ى‬Ѫ˴‫ݏ˴ݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿबʄ ब ‫ڇݣ‬Ѣյ Ѱ‫ͬ ڇ‬ãً؎ãʄࠄȹə޺ Ѫ‫ڇ‬əࠄãॆãѢѢ޺؎ ‫ىॆڇ‬Ѱ˴Ѣ‫ڇ‬ҵ ȿ‫ڇ‬յ‫ ى‬Ѣã ã‫֖ىݏݣ‬ãѢəȹ֖‫ڇ֖ ًى‬Ѣࠄ‫ى‬Ѣ˴Ѣࠄ և‫ݏ‬ҘȸѢ‫ى‬Ѯ޺ Ѣãॆ˴ȸࠄ‫ࠈ ڇ‬ã֖ ‫ڇ‬əȹ ͬã ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ѮҘ Ѯ˴ѢࠄҘȿ ͬ ֖‫֞ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ҵ Ѫհ޺ѯ֖‫ ى‬յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲհ‫ ى‬ ࠄ‫ى‬ə޺ॆã؎ հԆյ˴ً Ѫ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣã ͬ ޺֖‫ى‬ऑ յҘࠄ‫ ى‬³ əब؎ã ə֖հãհã ؎Ҙհȹً‫ڇ‬Ѣã յ‫ڇ‬հã‫ݏ‬Ҙȿ ޸֖ȸ‫ ى‬ѮҘ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ؎‫ڇ‬ȿॆãհ‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬əȿ‫ڇ‬ҵ յ‫ڇ‬ȸ‫ݏ‬Ҙ ؎‫ىࠄڇ‬ȿ‫ࠄ ى‬ã֖‫ى‬ऑ ‫ͬ˴ݏ‬बհȹࠄãࠄҘȿ յ‫ڇ‬ə޺Ϲࠄ‫ ى‬ Ѣ˴ ȿյãհ‫ڇ‬ə޺ ȸ ޸֖Ѱ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ ىࠄىݏڇ‬Ѫ‫ ڇݏ‬Ѯ˴ ؎‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ԇ SXEOLF UHODWLRQV ࠄ‫ڇ ڇ‬əѢ‫ڇ‬ȿѢ‫ىࠄڇ؎ ًى‬ȿ ə‫ڇ‬ѮҘãհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ѪҘã‫ݏ‬ब ³ ѪҘյȿ‫ى‬Ѱ˴ѢѢ޺ ‫ݏ‬ҘȿѢ޺ Ϲब؎ãѢҘəࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ڇ‬ҵ बəȿҘյ‫؎ڇ‬հ˴Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ əबəѪҘհȹəࠄȿã Ѳãѯã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ Ѣ˴ ؎ãʄ ȿ əȿ‫ڇ‬ʄ؎ब ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫޺ݏڇ‬յ֞˴ѢѢҘ ‫ڇ‬ȸ‫ࠄڇݏڇ‬Ҙȿ əȿҘࠄ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ȸ‫˴ݏ‬ѢյҘȿ ҏ‫ ى֖ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ǖհ˴ ȿȿã֞ãʄ؎‫ ڇ‬Ѱ‫ݏ֖ ڇ‬ãѰ˴ Ѫ‫ىॆڇ‬Ѣãࠄ‫ ͬ ى‬ə˴ȸ˴ Ҙ ًࠄ‫ ى‬յ‫ ڇ‬Ϲհ‫ڇ‬ȸãհȹѢ‫ى‬ऑ ã֖ѮҘً յ‫ڇ‬ȸ‫ݏ‬ã ғȹ‫ڇ‬Ϲ‫֖ڇݏ ڇ‬ब Ϲ˴Ѣ˴‫ݏ‬ãհȹѢ‫ ًى‬յ‫ ݏڇࠄ֖˴ݏى‬5LEDV +RWHOV *URXS ǖ‫ࠄݏ‬ब‫ ݏ‬տबѪãѯ֖‫ ڇ‬ Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ى‬ȿ əȿ‫ڇ‬ҵऑ Ѫã‫ࠄݏ‬Ѣ˴‫ݏ‬Ҙȿ Ҙ Ѫ˴‫˴ݏ‬յѪհãࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѣ˴ ȿҘࠄãࠄ‫ڇً ى‬Ϲ‫ ڇ‬Ҙ ȿ‫ڇ֖ى‬Ѣãȿॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ յ‫ݏڇࠄ֖˴ݏى‬ã ǖѢյ‫ݏ‬Ҙ޺ ؐã‫˴ݏ‬Ѣॆब֖ã ͬ յѢ˴؎ Ѣã‫ڇݏ‬յ֞˴ѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬յã‫ݏ‬बѢ֖ã؎‫ ى‬Ϛã ؎Ҙəࠄȹ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ãѪ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबȿãȿ Ѫ˴‫ݏ˴ݏ‬ãऑबȿãࠄ‫ ى‬ȸबյȹ ޺֖ब əब؎ब ȿ ȸհãϹ‫ڇ‬յҘًѢ‫ ًى‬ ‫ڇݣ‬Ѣյ ©ࠈãȸհ˴ࠄ‫ى֖ॆڇ‬ª ޺֖‫ͬ ًى‬ãऑ‫ى‬Ѱãʄ ҘѢࠄ˴‫˴ݏ‬ə‫ ى‬յҘࠄ˴ً ͬ ‫ڇ‬Ѣ֖‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘॆѢ‫ͬ ى؎ى‬ãऑȿ‫ ڇ‬ ‫ݏ‬ԆȿãѢѢ޺؎‫ ى‬ज़ ‫ͬ˴ݏ‬बհȹࠄãࠄҘ Ѫ‫ڇ‬Ѣãյ ࠄ‫ى‬ə Ϲ‫ݏ‬Ѣ ȸबհ‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ˴ݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ڇ‬Ѣã ȸհãϹ‫ ڇ‬ յҘࠄ˴ً ज़ ࠄãѢյ˴؎Ҙ ͬ ȸհãϹ‫ڇ‬յҘًѢ‫ڇݣ ؎ى‬Ѣյ‫ ؎ڇ‬Ҙ؎ ʈȿ޺ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Њ‫ىݏ‬Ϲ‫ݏڇ‬Ҙ޺ ѢãѯҘ əѪҘ֖˴‫ ىݏ‬ȸ˴‫ݏ‬बࠄȹ बॆãəࠄȹ ब Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬Ҙ ©ҕ˴յ‫ ًىݏ‬ȿҘȿࠄ‫֖ڇݏڇ‬ª ֯‫ڇ‬ѯࠄ‫ ى‬ȿҘյ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞ब ֖ȿ‫֖ࠄى‬Ҙȿ ًյबࠄȹ ब ‫ڇݣ‬Ѣյ յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ ى‬յ‫؎ڇॆ޺ࠄى‬ब ȸबյ‫ى‬Ѣ֖ब ҘѢࠄ˴‫ݏ‬Ѣãࠄब յհ޺ ҘѢȿãհҘյҘȿ ʈѪ‫ࠄ ࠄݏڇ‬ã֖‫ ֞ڇ‬ Ѣã؎ãϹãʄ؎‫ڇ‬ə޺ Ѫ‫ڇ‬ʄյѢãࠄ‫ ͬ ى‬ȸհãϹ‫ڇ‬յҘًѢ‫ͬ ى؎ى‬ãऑ‫ڇ‬յã؎‫ڇ֯ ى‬ѯࠄ‫ͬ ى‬Ҙȸ‫ݏ‬ãѢҘ ȿҘյ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ˴յ˴ѢѢ޺ ə˴‫ݏ‬Ҙҵ ࠄ‫ڇ‬ȿã‫ىݏ‬əȹ֖‫ى‬ऑ ؎ãࠄॆҘȿ ؎Ҙ֞ ã؎ãࠄ‫ݏڇ‬əȹ֖‫؎ڇ֖ ى؎ى‬ãѢյã؎‫ ى‬ȿ‫ى‬Ѱ‫ى‬ऑ ѢãȿॆãհȹѢ‫ى‬ऑ ͬã֖հãյҘȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬ȸबհ‫ ى‬Ѫ˴‫֖˴ݏ‬ãͬãѢҘ Ѣã հҘ֖बȿãѢѢ޺ ȿ˴ࠄ˴‫ݏ‬ãѢã ǖࠈ‫ ۯ‬ ғȹ‫ڇ‬Ϲ‫֖ڇݏ ڇ‬ब ֖‫؎ڇ‬ãѢյã 5LEDV +RWHOV *URXS Ѫ‫ॆڇ‬ãհã ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬बॆãəࠄȹ ब ȸհãϹ‫ڇ‬յҘًѢ‫؎ڇ‬ब ࠄब‫ݏ‬ѢҘ‫ݏ‬Ҙ ©ҕ‫ "ڇ‬և˴" ֯‫ڇ‬հ‫"ى‬ª ϚҘȸ‫ݏ‬ãѢҘ Ϲ‫ڇݏ‬ѯҘ ѪҘѯհ‫ ى‬Ѣã հҘ֖बȿãѢѢ޺ ؎ãհ˴Ѣȹ֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ǖհȹȸ˴‫ࠄݏ‬ã ʈȿã‫޺ݏ‬Ѣã ޺֖‫ ًى‬əࠄ‫ݏ‬ã֞յãʄ Ϲհबऑ‫ڇࠄڇ‬Ԇ Ϲ‫ ڇ‬əࠄबѪ˴Ѣ޺ Ѳã؎ãϹãʄ؎‫ڇ‬ə޺ Ѣ˴ ‫ڇ‬ȸ؎˴֞बȿãࠄ‫ى‬ə޺ ࠄҘհȹ֖‫ͬ ى‬ȸ‫ڇ֖ ؎ڇݏڇ‬ѯࠄҘȿ յհ޺ Ѣब֞յ˴ѢѢ‫ى‬ऑ ã ً ѪҘյࠄ‫؎ىݏ‬बʄ؎‫ىࠄ ڇ‬ऑ ऑࠄ‫ࠄ ڇ‬Ҙհȹ֖‫ً ى‬յ˴ յ‫ ڇ‬əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬ȸ‫ݏڇ‬ब ɀհãѯࠄ‫ڇ‬ȿबʄ؎‫֖˴ ڇ‬ə֖ब‫ݏ‬əҘҵ յհ޺ ѯ֖‫ڇ‬հ޺‫ݏ‬Ҙȿ ब əã؎˴ ə˴‫ݏ‬Ѯ˴ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ѪҘյ ॆãə ޺֖‫ى‬ऑ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘյãʄ؎‫ ڇ‬Ѫ‫ ڇݏ‬ѢԆãѢə‫ ى‬ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ Ҙ ȸ˴֖ ‫ݣڇ‬Ҙəब ѲãѯҘ ࠄ‫ڇ‬Ѫ ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ ىݏ‬ʄ ॆãəࠄ‫ ى؎ى‬əѪҘ֖˴‫ݏ‬ã؎‫ ى‬ ȿҘյ֖‫ىࠄىݏ‬ऑ հ˴֖ѮҘً յհ޺ əࠄबյ˴ѢࠄҘȿ ब֖‫ݏ‬ãҵѢəȹ֖‫ى‬ऑ ȿबͬҘȿ ԇ ͬãϹãհ‫ ؎ڇ‬ȿ֞˴ ȸҘհȹѯ˴ ə‫ࠄڇ‬ѢҘ əࠄबյ˴ѢࠄҘȿ Ѫ‫ݏ‬ãѮ˴ȿհãѯࠄ‫ڇ‬ȿãѢҘ Ѣã Ѣãѯ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ ؐ‫ͬ ى‬ãȿ֞յ‫ݏ ى‬ãյҘ Ѫ‫ىݏ‬ʄյѢãࠄ‫ى‬ə޺ յ‫ ڇ‬əबəѪҘհȹѢ‫ىݏڇ֖ ڇ‬əѢ‫ڇ‬ҵ əѪ‫ݏ‬ãȿ‫ ى‬ԇ ͬã֖հ‫֖ى‬ãʄ؎‫ ڇ‬ յ‫ݏ‬ब֞ѢҘ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ‫ݏ‬ãͬ‫ ͬ ؎ڇ‬Ѣã؎‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬Ѫबհ޺‫ͬىݏ‬बȿãࠄ‫ ى‬յ‫ڇ‬ȸ‫ݏ‬Ҙ ҘѢҘѮҘãࠄ‫ى‬ȿ‫ ى‬

89


90


ГО С ТЯ Н О М Е Р У

ОЛЬГА ФРЕЙМУТ: СЕРВІСУ УКРАЇНИ БРАКУЄ ЛЕГКОСТІ ТА ГОРДОСТІ ЗА ВИБІР ПРОФЕСІЇ տ˴Ϲ֖‫ڇ‬Ԇ ऑ‫ڇ‬յ‫ڇ‬Ԇ Ѣã ȿ‫ى‬ə‫ى֖ڇ‬ऑ ѪҘյȸ‫ݏڇ‬ãऑ ͬ Ҙյ˴ãհȹѢ‫ڇ‬Ԇ ͬãॆҘə֖‫ڇ‬Ԇ ࠄã Ѫ‫ىݏ‬ȿҘࠄѢ‫ڇ‬Ԇ बə؎Ҙѯ֖‫ڇ‬Ԇ ‫ۯ‬հȹϹã ‫؎ً˴ݏݹ‬बࠄ बȿҘًѯհã ॆ˴‫؎ ͬ˴ݏ‬ãə‫ى‬ȿѢҘ Ѫã‫ݏ‬ãյѢҘ յȿ˴‫ݏ‬Ҙ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫˴ݏ ڇ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢѢ‫ ًى‬ȸҘͬѢ˴ə ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬ ԇͬ ؎Ҙ֖‫ڇݣڇݏ‬Ѣ‫ ؎ڇ‬ȿ ‫ݏ‬ब֖ãऑ ȸҘհ‫ݏ ى؎ى‬ब֖ãȿ‫֖ॆى‬ã؎‫ ى‬ब ֖‫ ى‬ ѯ˴ѢҘ ȿ‫ى‬ѯब֖ãѢ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ֖ ڇ‬əࠄԆ؎ã ͬãऑ‫ڇ‬յ‫ى‬հã ͬã հãѯࠄबѢ֖‫ ى‬ ͬã֖հãյҘȿ ࠄã ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫֖ڇ‬ãͬãࠄ‫ ى‬ə˴‫ݏ‬ȿҘə Ѫ‫ڇ‬յ˴ ֖बյ‫ ى‬յबѯ˴ȿѢ‫ ًى‬յ‫ ڇ‬əհҘͬ Ѫ‫ڇ‬յ˴֖बյ‫ ى‬Ѣ˴ѰãյѢ‫ ًى‬³ յ‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब ȿҘյȿҘյबȿãॆҘȿ ࠄã Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ɀ‫ڇ‬Ѣã ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ى‬հã əհ‫ڇ‬ȿã ©‫˴ݏ‬ȿҘͬ‫ݏڇ‬ª ࠄã ©ҘѢəѪ˴֖ࠄ‫ݏڇ‬ª ə‫ ى‬ Ѣ‫ڇ‬ѢҘ؎ã؎‫ ى‬əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏ‬Ҙͬȿ‫ى‬Ѱã ज़֖‫ݏ‬ãҵѢəȹ֖‫ ًى‬Ϲհ޺յãॆ ͬȿ‫ ֖ى‬ȸãॆ‫ ىࠄى‬ҵҵ ࠄã֖‫ ؎ى‬ə‫ڇ‬ȸҘ Ѣ˴ȿࠄ‫؎ڇ‬Ѣ‫ͬ ؎ى‬ãऑ‫ى‬əѢ‫ ؎ڇ֖ى‬ ȿ‫ى‬ə‫ى֖ڇ‬ऑ əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬Ҙȿ ‫ڇ‬ȸəհबϹ‫ڇ‬ȿबȿãѢѢ޺ ɀ‫ڇ‬Ѣã Ѣãյ‫ ى‬ ऑãʄ ‫ڇ‬ȸब‫ݏ‬Ԇʄ ə؎Ҙѯ‫ࠄى‬ȹ ͬ؎बѯबʄ ͬãյब؎ãࠄ‫ى‬ə޺ ѪҘյࠄ޺Ϲ Ѣबࠄ‫ى‬ə޺ Ѫ‫˴ॆىݏ‬Ѫब‫ىࠄىݏ‬ə޺ Ҙ ѢҘ֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴ ͬãհ‫ى‬ѯãʄ ȸãًյब֞‫ ؎ى‬ ǖհ˴ ؐãհ‫ ڇ‬ऑࠄ‫ͬ ڇ‬Ѣãʄ Ѫ‫ ڇݏ‬ҘѢѯҘ ҵҵ ‫ىݏ‬ə‫ ى‬Ϲ‫ݏ‬ãѢҘ əࠄ‫ݏ‬बѢ‫ ى‬ҏ‫ ڇݏ‬ Ѣ˴‫ڇ‬ə޺֞Ѣब հԆȸ‫ڇ‬ȿ յ‫ ڇ‬ȸãȸबəҘ ͬ ޺֖‫ڇ‬Ԇ əȿ޺ࠄ֖बȿãհã ‫ݏ‬Ҙॆ​ॆ޺ ҵҵ Ѫãհȹࠄã ब Ѣãً‫֖ͬڇݏ‬ҘѯѢҘѯ‫؎ڇ‬ब ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢҘ ֯‫ى‬ʄȿã ҏ‫ ֖޺ ˴ࠄ ڇݏ‬Ѫ‫ىݏ‬əհबऑãʄࠄȹə޺ յ‫ ڇ‬յब؎֖‫ ى‬ѪҘȿࠄ‫ ڇ‬ ‫ݏ‬ã‫ݏ‬ҘॆѢ‫ڇ‬ҵ յ‫ڇ‬Ѣȹ֖‫ ى‬Ѱ‫ڇ‬յ‫ڇͬ ڇ‬ȿѢҘѯѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬ȸ‫ݏ‬ãͬब ޸֖ ‫˴ݏ‬ãϹबʄ ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ҵҵ ȿҘյ؎‫ڇ‬ȿհ޺Ԇࠄȹə޺ Ѫ‫ڇ‬ə˴հ޺ࠄ‫ ى‬ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ޸֖ ॆ˴əѢ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ࠄىݏڇ‬ȹ Ѫ‫ ڇݏ‬յ˴޺֖Ҙ ؎ҘѢबə‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬Ѫबհ޺‫ݏ‬Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ͬڇ‬ѢãॆãԆࠄȹə޺ Ѣã ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫ى‬ऑ ԇ ͬȿҘəѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ ڇݏ ڇݏ‬ ȸ‫ࠄڇ‬ब ޺֖ब Ѣ˴ ȸ‫ڇ‬ҵࠄȹə޺ Ѣãͬȿãࠄ‫ڇ ى‬յѢҘʄԆ ͬҘ ə֖հãյ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱãəࠄ޺

91


Олю, Google за 37 секунд видає 540 000 посилань на запит «Ольга Фреймут». Серед основних питань: що їсть, з ким спить, як виховує дітей Ольга Фреймут, зріст, вага, навіть, розмір ноги. Така пильна увага може бути тягарем або натхненням. Чим вона є для вас? ࠈ˴հ˴ȿ˴յबॆã ȸ˴ͬ बȿãϹ‫ ى‬հԆյ˴ً ³ Ѯ˴ Ѣãॆ˴ հҘ֖ã‫ ݏ‬ȸ˴ͬ ѪãѮҘʄѢࠄҘȿ ॠ‫ ى‬ȿॆ‫˴ࠄى‬հȹ ȸ˴ͬ बॆѢҘȿ ࠈ˴ Ѱ‫ ޺ ڇ‬ѮҘ֖ãȿհԆ յ‫ݏ‬ãࠄबԆ Ѣãյ‫ى‬ऑãԆ ³ ȿ˴հ‫ ˴֖ى‬Ѱãəࠄ޺ ޸ ȿ‫֖ى‬հ‫֖ى‬ãԆ ˴؎‫ڇ‬ѮҘҵ ‫ڇݏ‬ȸհԆ հԆյ˴ً ֞‫ى‬ȿ‫؎ͬ ى؎ى‬बѯबԆ յ‫ى‬ȿबȿãࠄ‫ى‬ə޺ Ҙ Ѫ‫ى‬հȹѢҘѯ˴ Ѫ‫ىݏ‬յ‫ى‬ȿհ޺ࠄ‫ى‬ə޺ յ‫ ڇ‬əȿҘࠄब ޸ ͬãȿ֞յ‫ ى‬հԆȸ‫ى‬հã ȸबࠄ‫© ى‬Ѣã ѪबȸհҘѮҘª ѢҘ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ѣ˴ ə‫ى؎ڇݏڇ‬հãə޺ Ϛ յ‫ىࠄى‬Ѣəࠄȿã ȿհãѯࠄ‫ڇ‬ȿबȿãհã əȿ޺ࠄã ©և˴Ѣȹ Ѫ‫ڇ‬յȿҘ‫޺·ݏ‬ª ©տԆȸ‫ڇ‬ȿ ͬ Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬Ϲհ޺յबª յհ޺ Ѫ˴ѢəҘ‫ڇ‬Ѣ˴‫ݏ‬Ҙȿ Ѫ‫ى‬əãհã Ҙ ‫ى֞˴ݏ‬əबȿãհã əѮ˴Ѣã‫ݏ‬Ҙҵ ȿ‫ى‬Ѫबə֖Ѣ‫ى‬ऑ ब ѯ֖‫ڇ‬հҘ ‫ݏ‬Ҙͬյȿ޺Ѣ‫ى‬ऑ յҘًəࠄȿ Ѳã ȿ˴ॆ˴‫޺ݏ‬ऑ ब ə˴հҘ ؎‫ڇ‬Ϲհã ‫ݏڇ‬ϹãѢҘͬबȿãࠄ‫ ى‬ȿ˴əȹ əࠄҘհ ͬյ‫ى‬ȿ‫ڇ‬ȿãѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً əѪҘȿãࠄ‫ ى‬ऑ‫ ؎ڇݏڇ‬ Ϛ յ‫ىࠄى‬Ѣəࠄȿã əࠄãȿհԆə޺ յ‫ ڇ‬Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘҵ ޺֖ յ‫ ڇ‬Ѫ‫֖ڇ‬հ‫֖ى‬ãѢѢ޺ ³ ə˴‫ͬڇًݏ‬Ѣ‫ ڇ‬Ɏबࠄ‫ ى‬ȿҘյ‫ڇ؎ڇ‬Ԇ յհ޺ ؎˴Ѣ˴ ‫ͬڇ‬Ѣãॆãʄ əհब֞‫ ىࠄى‬հԆյ޺؎ ã Ѣ˴ ȿյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հȹѢ޺ࠄ‫ ى‬ã؎ȸҘѮҘҵ ‫ۯ‬əȹ ࠄҘհȹ֖‫ݏ ى‬ҘյѢҘ ؎‫ڇ‬ҵ ѢҘ޺֖‫ڇ‬ȿҘԆࠄȹ ȿҘյ Ѣãյ؎Ҙ‫ݏ‬Ѣ‫ڇ‬ҵ बȿãϹ‫ ى‬ ‫˴ॆڇࠄڇ‬ѢѢ޺ Ϛհãࠄã ‫ڇ‬ȸ‫ݏ‬ã֞ãʄࠄȹə޺ ֖‫ڇ‬հ‫ ى؎ ى‬Ϲबհ޺ʄ؎‫ ڇ‬ ã Ѣãə Ѫ˴‫ىݏ˴ݏ‬ȿãԆࠄȹ Ѣã ޺֖Ҙًəȹ ȿã֞հ‫ى‬ȿҘً յब؎ѮҘ ॆ‫ ى‬ ‫ڇ‬յ֖‫ڇݏ‬ȿ˴ѢѢҘ Ѫ‫ڇݏ‬ə޺ࠄȹ ə‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बȿãࠄ‫ى‬ə޺ ॠ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿҘ֖ Ѣ˴ ͬѢãʄ ֖बյ‫ ى‬ə˴ȸ˴ Ѫ‫ڇ‬յҘࠄ‫ ى‬ȸ‫ ً ڇ‬յ‫ ڇ‬Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫˴ࠄ ڇ‬Ѫ˴‫ ݏ‬ ͬȿ˴‫ࠄݏ‬ãԆࠄȹə޺ ͬ Ѫ‫ڇݏ‬ऑãѢѢ޺؎ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇ֖޸ ڇࠄڇݣ ىࠄى‬əȹ ؎‫ ى‬ Ѫ‫ىݏ‬Ѫã‫֖ݏ‬बȿãհ‫ى‬ə޺ ȸҘհ޺ ‫ۯ‬Ѫ˴‫ݏ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫˴ࠄ ڇ‬ãࠄ‫ݏ‬ब ȿ ֯‫ى‬ʄȿҘ ًѯհ‫ ى‬ ə‫ڇ‬ȸҘ ȿ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ Ѫ‫ݏڇ‬बॆ ɀ‫ڇ‬յҘً ãȿࠄ‫ڇ‬ȸबəब ˴֖ə֖ब‫ݏ‬əҘً ə‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बȿãȿə޺ ͬҘ ؎Ѣ‫ڇ‬Ԇ ã Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ ȿҘյॆãًյबѯѢ‫ ڇ‬ Ѫ‫ڇ‬ϹѢãȿə޺ ॆ˴‫ ͬ˴ݏ‬յ‫ڇݏڇ‬Ϲब յ‫ ڇ‬ɀ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յҘ ޸ ѢãȿҘࠄȹ Ѫ‫ڇ‬յब؎ãհã Ѱ‫ ڇ‬ब ॆ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿҘ֖ã ऑ‫ॆڇ‬बࠄȹ Ѫ‫ڇ‬ѮबѪ‫ ىࠄى‬Ϲã؎ãѢ˴Ѯȹ ǖ ࠄबࠄ ‫ݏ‬ãѪࠄ‫֞ڇؐ© ؎ڇ‬Ѣã ͬ ȿã؎‫ڇࠄڇݣ ֞˴ࠄ ى‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬ҘԆ"ª ɀ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ޺ Ѣã ȿҘյ؎ҘѢब ȿҘյ ؎˴Ѣ˴ Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿə޺ ࠈã֖ Ҙ Ѫ‫޺ڇ‬əѢ‫ى‬ȿ ؎ब֞ॆ‫ى‬ѢҘ Ѱ‫ ڇ‬ȿҘѢ Ѣ˴ əबѪ˴‫ͬݏ‬Ҙ‫֖ݏ‬ã

Ви довго працювали у проектах, направлених на підвищення рівня сервісу в Україні. Яку оцінку поставили б собі, оглядаючись на пройдений професійний шлях? ֯‫ڇ‬հ‫ ޺ ى‬Ѫ‫ىॆڇ‬Ѣãհã ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ©‫˴ݧ‬ȿҘͬ‫ݏڇ‬㪠ə˴‫ݏ‬ȿҘə ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ ȸबȿ ֞ãհԆϹҘյѢ‫ڇ ؎ى‬ȸհȹ‫ڇ‬ѪãѢҘ ə֖ãࠄ˴‫ىࠄݏ‬Ѣ‫֖ ى‬հ˴ً‫ڇ‬Ѣ֖‫ ى‬ Ѣã əࠄ‫ڇ‬հãऑ Ѫ˴հȹ؎˴ѢҘ ͬ ؎Ҙ֖‫ڇݏ‬ऑȿ‫ى‬հȹ‫ڇ‬ȿ‫ىॆͬڇݏ ֖ڇ‬ѢѢã ֖ãȿã ޺֖ब Ѣãͬ‫ى‬ȿãհ‫֖© ى‬ãѪबॆ‫ى‬Ѣ‫ڇ‬ª ѪհãࠄѢҘ ѯ؎ãࠄ‫ ى֖ॆڇ‬ ऑհҘȸã ȸ‫ݏ‬बյѢ‫ ًى‬Ѫ·޺Ѣ‫ݣڇ ًى‬ҘѮҘãѢࠄ ֖‫ڇ‬ѪҘًॆãѢҘ ॆãً‫ڇ‬ȿҘ ȸ‫ݏ‬बյѢԆѰҘ ‫ڇ‬ȸ֖ब‫˴ݏ‬ѢҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘ Ѣ‫ ىݏ˴؎ڇ‬ Ϛã‫ݏ‬ãͬ ࠄã֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴؎ã Ɏबհ‫ ڇ‬ȸ ͬबऑȿãհ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬Ѫ‫ى‬əबȿãࠄ‫ ى‬ ͬ؎ҘѢ‫ ى‬Ѣã ֖‫ݏ‬ãѰ˴ ə‫ڇ‬ȸҘ ࠄã ֖‫؎ڇ‬ãѢյҘ ©‫˴ݧ‬ȿҘͬ‫ݏڇ‬㪠ʈ˴‫ݏ‬ȿҘə ͬ؎ҘѢԆȿãȿə޺ ͬ ॆãə‫ڇݧ ؎ڇ‬əհã əã؎‫ڇڇ‬ѮҘѢ֖ã ब֖‫ݏ‬ãҵѢѮҘȿ

92


ГО С ТЯ Н О М Е Р У

Я, мов амбасадор народу, відстежувала нововведення, критикувала та показувала людям правду. Я стала «своєю дівчиною» для українців. Мені довіряли.

հԆյ‫ ى‬əࠄãհ‫ ى‬ȸҘհȹѯ˴ Ѫ‫ڇ‬յ‫֞ڇݏڇ‬बȿãࠄ‫؎ىݏࠄۯ ى‬ãȿѯ‫ ى‬ ©ʰȿ‫ ڇݏ‬ª ؎‫ ى‬Ѫ‫ॆڇ‬ãհ‫ ى‬Ϲ‫ࠄڇ‬बȿãࠄ‫ى‬ə޺ ³ ȿѪ˴‫ݏ‬ѯ˴ ͬã ȿəԆ Ҙəࠄ‫ݏڇ‬ҘԆ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬³ յ‫ ڇ‬ȿ˴հ‫ڇ֖ى‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬Ѫհ‫ى‬ȿब ࠄब‫ىݏ‬əࠄҘȿ ؐ‫ ޺ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎ã ȸबհã ã֖ࠄबãհȹѢ‫ڇ‬Ԇ ޸ ؎‫ڇ‬ȿ ã؎ȸãəãյ‫ ݏڇ‬ Ѣã‫ڇݏ‬յब ȿҘյəࠄ˴֞बȿãհã बəҘ ѮҘ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬ȿȿ˴յ˴ѢѢ޺ ֖‫ ىࠄىݏ‬ ֖बȿãհã ࠄã Ѫ‫֖ڇ‬ãͬबȿãհã հԆյ޺؎ Ѫ‫ݏ‬ãȿյब ޸ əࠄãհã ©əȿ‫ڇ‬ʄԆ յҘȿॆ‫ى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇª յհ޺ ब֖‫ݏ‬ãҵѢѮҘȿ ؐ˴ѢҘ յ‫ڇ‬ȿҘ‫޺ݏ‬հ‫ ى‬ ԇ ‫ڇݏ‬ȸ‫ى‬հ‫؎ڇ֖ ͬ ى؎ ى‬ãѢյ‫ڇ‬Ԇ ȿə˴ ॆ˴əѢ‫ ڇ‬Ѳã ȸãհҘȿ Lͬ

Популярність, яку принесли вам проекти «Ревізор» та «Інспектор Фреймут», привела до того, що вас не завжди погоджувалися селити у апартаментах, коли чули ім’я та прізвище. Судячи з готовності нашої мережі бачити вас гостею у будь-якому з готелів, припускаю, що ситуація ця кардинально змінилася і тепер об’єкти гостинності із задоволенням запрошують вас до себе. ɀ‫ͬ ى‬Ѣãʄࠄ˴ Ѣ˴ ͬ؎ҘѢ‫ى‬հãə޺ ғ˴ Ѫ˴ȿѢ‫ىݏࠄ ڇ‬ȿãࠄ‫ ˴؎ى‬बə˴ ֞‫ ޺ࠄࠄى‬ѲãȿҘࠄȹ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȿ ؐã‫ݏ‬Ҙȸ˴հȹ Ѣ‫ڇ֖޺ ؎ڇݏ˴؎ڇ‬Ϲ‫ ޺ ڇ‬ Ѣ˴ ȸबհã ȿ‫ݏ‬ã֞˴Ѣã ³ ѢãəࠄबѪѢ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ ڇ‬ãѢ֖ब Ѫ˴‫˴ݏ‬հ޺֖ãѢ‫ًى‬ ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ͬ ݏڇ‬ãѪ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबȿãȿ ͬ؎ҘѢ‫ ىࠄى‬Ѫ‫˴؎ڇ‬ѯ֖ãѢѢ޺ Ѣã ֖‫ݏ‬ãѰ˴ Ϛ·޺əबȿãհ‫ڇ‬ə޺ Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖‫ڇ‬Ԇ ࠄã؎ Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãհã ब֖‫ݏ‬ãҵѢ‫֖ॆڇ‬ã ֯‫ڇ‬հ‫ ى‬ȿ‫ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ȸãॆ‫ى‬հã ؎˴Ѣ˴ Ѣã ‫˴ݏ‬Ѯ˴ѪѮҘҵ ‫ڇ‬յ‫ݏ‬ãͬब əѪ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ѯ‫ى‬հã ȿəҘऑ

93


ؐ˴Ѣ˴ Ѯ˴ յब֞˴ ࠄҘѯ‫ࠄى‬ȹ ޸֖ յҘࠄ˴ً ȿ˴ə˴հ‫ࠄى‬ȹ ऑबհҘϹãѢ‫ ىࠄى‬ Ϲ‫ًڇ‬յãࠄ‫ ى‬ѪҘյ əࠄ‫ڇ‬հ‫ ؎ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲã؎‫ ىॆ ى‬յͬȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ىࠄى‬ब յȿ˴‫ݏ‬Ҙ ࠄã ȿࠄҘ֖ãࠄ‫ ى‬ ǖհ˴ ʄ ً ؎ҘѢबə‫ ىؐ ى‬ȿ֞˴ ؎Ҙə޺ѮҘ ѯब֖ãʄ؎‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ ى‬ ‫ݏ‬ãհȹѢ‫ى‬ѮԆ Ɏ‫ ڇ‬Ѣãѯã ࠄ˴Ѫ˴‫ݏ‬ҘѯѢ޺ յ‫؎ڇ‬ãѯѢ޺ ‫ڇݏ‬ȸҘࠄ Ѣ‫ى‬Ѯ޺ Ѫ‫ݏ‬ãѮԆʄ ब Ѣãə Ѣ޺Ѣ˴Ԇ ³ յҘࠄ‫ ى‬յब֞˴ ҵҵ Ѫ‫ڇ‬հԆ ȸ‫ى‬հ‫ ى‬ǖ ȿ ãϹ˴ѢѮҘ޺ऑ ޺֖ ࠄҘհȹ֖‫ॆ ى‬बԆࠄȹ յ‫ڇ֖ ڇ‬Ϲ‫ ˴ݏࠄ ڇ‬ ȸã ًࠄ‫ ى‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãࠄ‫ڇ ى‬յ‫ݏ‬ãͬब ȿҘյ؎‫ڇ‬ȿհ޺Ԇࠄȹə޺ տԆ յ‫ ى‬ѢãѪ˴ȿѢ‫ ڇ‬ȿȿã֞ãԆࠄȹ Ѱ‫ ޺ ڇ‬ऑ‫ڇ‬յ֞ब Ѫ‫ ڇ‬ऑãࠄҘ ȿ ȸҘհ‫ى‬ऑ ‫ݏ‬ब֖ãȿ‫֖ॆى‬ãऑ Ҙ ѯब֖ãԆ ؎Ҙ֖‫ڇݏ‬ȸ‫ ى‬ब ऑ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ‫ى‬հȹѢ‫֖ى‬ब հԆ؎ҘѢ‫ ؎ڇݏࠄ˴؎ڇ‬

94

Люди, напевно, вважають, що я ходжу по хаті в білих рукавичках і шукаю мікроби у холодильнику люмінометром.


ГО С ТЯ Н О М Е Р У

Про Ribas Hotels Group: Багато чула про стрімкий розвиток вашої компанії, високі оцінки на букінгу та палітру адекватного співвідношення ціна/якість.

ज़ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ޺ ى‬ѢҘ޺֖‫ڇ‬ȿҘԆ ɀ ‫ڇ‬յѢ‫؎ڇ‬ब ͬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ‫ۯ‬յ˴ə‫˴؎ ى‬Ѣ˴յ֞˴‫ ݏ‬ѢãȿҘࠄȹ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘհȹ ͬ յ‫؎ڇ‬ब յհ޺ ؎˴Ѣ˴ Ѫ‫ىݏ‬Ѣ˴əհã ޸ ȿ‫ى‬Ѫãյ֖‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬յҘͬѢãհãə޺ Ɏ‫ ڇ‬յ˴əȹ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ Ѫ‫ࠄىॆڇݏ‬ãȿ Ѱ‫ ޺ ڇ‬հԆȸհԆ ȸҘհब Ѫ‫ڇ‬əࠄҘհȹѢब ȸҘհ‫ͬى‬Ѣब ǖ ȿ Ѣ‫ى‬ऑ ȸबհã հ‫ى‬ѯ˴ ब ȿҘͬ˴‫ݏ‬बѢ֖ãऑ

Продовжуючи тему білосніжної постілі. Чого бракує українській індустрії гостинності, на ваш погляд? Ѳã؎ ȸ‫ݏ‬ã֖बʄ ȿҘյȿҘյबȿãॆҘȿ ࠈ‫ڇ‬յҘ ȸ ͬ¶޺ȿ‫ى‬հãə޺ հ˴Ϲ֖Ҙəࠄȹ ब ə˴‫ݏ‬ȿҘəҘ ǖ ͬã‫ݏ‬ãͬ յ˴޺֖Ҙ ͬҘ‫ڇ֖ݏ‬ȿҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ əऑ‫֞ڇ‬Ҙ Ѣã Ɏब֖ҘѢϹ˴؎əȹ֖‫ ًى‬ѪãհãѮ ³ յब֞˴ ȿə˴ Ѣãյ؎Ҙ‫ݏ‬Ѣ‫ ڇ‬ Ѳãࠄ޺ϹѢबࠄҘ Ѫ˴‫˴ݏ‬հ޺֖ãѢҘ Ѫ‫ڇ‬ə؎Ҙѯ֖‫ ى‬ѯࠄबॆѢҘ ‫ݏݣ‬ãͬ‫ «ى‬ǖ ə˴‫ݏ‬ȿҘə ³ Ѯ˴ Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢҘəࠄȹ ֯‫ڇ‬հ‫ͬ ى‬ãࠄ‫ى‬ѯѢ‫ ڇ‬Ҙ ȸ˴ͬѪ˴ॆѢ‫ ڇ‬ ޺֖ ȿյ‫؎ڇ‬ã ǖհ˴ ѢãȸãϹãࠄ‫ݏͬ ڇ‬बॆѢҘѯ˴ ʈ˴‫ݏ‬ȿҘəब ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬ȸ‫ݏ‬ã֖बʄ հ˴Ϲ֖‫ڇ‬əࠄҘ ࠄã Ϲ‫ݏڇ‬յ‫ڇ‬əࠄҘ ͬã ȿ‫ى‬ȸҘ‫ ݏ‬Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘҵ ࠈ‫ݏ‬ãյ‫ى‬ѮҘً Ѳã Ѯ˴ Ѫ‫ݏࠄڇ‬Ҙȸ˴Ѣ ॆãə

Наша мережа Ribas Hotels Group знаходиться на ринку вже близько п’яти років. За цей час ми спостерігаємо стрімкий розвиток української сфери HoReCa: з’являються нові заклади, компанії. Ви стежите за зрушеннями у цій галузі? ࠈã֖ ͬȿ‫ॆى‬ãًѢ‫˴ؐ ڇ‬ѢҘ ѮҘ֖ãȿҘ Ѣ‫ڇ‬ȿҘ Ѫ‫ ޸ ىࠄ֖˴ڇݏ‬əã؎ã Ѱ˴ Ѣ˴ ͬबѪ‫ى‬Ѣ޺հãə޺ ब ȿãə ãհ˴ ȸãϹãࠄ‫ॆ ڇ‬बհã Ѫ‫ ڇݏ‬əࠄ‫ݏ‬Ҙ؎֖‫ ًى‬ ‫ͬڇݏ‬ȿ‫؎ڇ֖ ֖ڇࠄى‬ѪãѢҘҵ ȿ‫ى‬ə‫֖ڇ‬Ҙ ‫ڇ‬ѮҘѢ֖‫ ى‬Ѣã ȸब֖ҘѢϹब ࠄã ѪãհҘࠄ‫ݏ‬ब ãյ˴֖ȿãࠄѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əѪҘȿȿҘյѢ‫ڇ‬ѯ˴ѢѢ޺ ѮҘѢã ޺֖Ҙəࠄȹ

Погодилися б на пропозицію знову вести проект, пов’язаний з готельно-ресторанним бізнесом? ѲҘ ࠄã֖‫ ًى‬Ѫ‫ ࠄ֖˴ڇݏ‬ȿ˴əࠄ‫ ى‬ȸ Ѣ˴ ऑ‫ࠄڇ‬Ҙհã ғ˴ Ѣãॆ˴ ͬã յ˴ə޺ࠄȹ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ѪҘəհ޺ ͬã֖ҘѢॆ˴ѢѢ޺ ѯ֖‫ڇ‬հ‫ڇ ى‬յ޺ϹѢबࠄ‫ ى‬ ȿ‫ى‬Ѫबə֖Ѣ˴ Ѫհãࠄࠄ޺ ޸ ‫؎ݏڇݣ˴ݏ‬ãࠄ‫˴ݏ ݏڇ‬ȿ‫ڇ‬հԆѮҘ‫ڇ‬Ѣ˴‫ ݏ‬³ ؎˴ѢҘ ȿə˴ ѯȿ‫ى‬յ֖‫ ڇ‬əࠄãʄ Ѣ˴ѮҘ֖ãȿ‫ࠄ ֖޸ ؎ى‬Ҙհȹ֖‫ ى‬ȸãॆब Ѱ‫ ڇ‬ बəѪҘऑब ब Ѫ˴ȿѢҘً əѪ‫ݏ‬ãȿҘ յ‫ڇ‬ə޺ϹѢबࠄ‫ ڇ‬³ ȸ˴‫ݏ‬बə޺ ͬã Ѱ‫ڇ‬əȹ Ѣ‫ڇ‬ȿ˴ ࠈã֖ã ؎‫ىݏ ޺ڇ‬əã ऑã‫ݏ‬ã֖ࠄ˴‫ݏ‬ब յब֞˴ Ѣ˴ Ѫ‫ݏ‬ã֖ࠄ‫ॆى‬Ѣã

Олю, ви були обличчям ювелірного бренду, прикрашали обкладинки багатьох журналів. Проте якось сказали, що не вважаєте себе красунею у класичному розумінні цього слова. Розкажіть, будь ласка, що ви вкладаєте у поняття «краса жінки»?

Уколи краси не врятують пристаркуватість душі.

Ɏबࠄ‫ݏ֖ ى‬ãə‫ى‬ȿ‫ڇ‬Ԇ ³ Ѯ˴ ȸबࠄ‫ ى‬յ‫ڇ‬Ϲհ޺Ѣबࠄ‫ڇ‬Ԇ Ϛյ‫ڇݏڇ‬ȿ‫ڇ‬Ԇ ևհ޺ ؎˴Ѣ˴ ॆब֞‫ ى؎ى‬ʄ əѪ‫ڇݏ‬ȸ‫ ى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ऑ‫ ىࠄىݏࠄى‬Ѫ‫ڇݏىݏ‬յब ࠈ‫؎ڇ‬ब յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺Ԇ ͬ؎‫ݏڇ‬ѯ֖ã؎ ͬ·޺ȿհ޺ࠄ‫ى‬ə޺ Ѣã ‫ڇ‬ȸհ‫ॆ​ॆى‬Ҙ ज़֖‫ڇ‬հ‫ݏ֖ ى‬ãə‫ ى‬Ѣ˴ ȿ‫ࠄ޺ݏ‬बԆࠄȹ Ѫ‫ىݏ‬əࠄã‫֖ݏ‬बȿãࠄҘəࠄȹ յबѯҘ

95


‫ۯ‬əȹ ॆ‫؎ڇ‬ब Ѣã؎ãϹãԆə޺ ͬȸ˴‫˴ݏ‬Ϲࠄ‫ ى‬ҵҵ ؎‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ‫ڇ‬Ԇ Ϛãً؎ãԆə޺ əѪ‫ ؎ڇࠄݏڇ‬ѮҘ֖ãȿհԆə޺ əȿҘࠄ‫ڇ‬ȿ‫ ى؎ى‬Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ֖ã؎‫ ى‬ब ؎‫ى‬əࠄ˴ѮࠄȿҘ ࠄã ѢãबѮҘ ɎãϹãࠄ‫ॆ ڇ‬ãəब Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ֞ब Ҙ ‫ݏ‬ãյ֞बə޺ ͬ ؎‫ڇ‬ҵ؎‫ ى‬յҘࠄȹ؎‫ ى‬ Ѳ˴Ѱ‫ڇ‬յãȿѢ‫ڇ ڇ‬յ޺ϹѢबհã ‫֖ڇ‬बհ޺‫ ىݏ‬ã ʰȿյ‫֖ڇ‬Ҙ޺ ѪҘյҘًѯհã ً ‫ݏ‬Ҙ֖ͬ‫ݏ ؎ى‬बऑ‫ ؎ڇ‬ə֖‫ى‬Ѣबհã ҵऑ ə֖ãͬãհã Ѫ‫ ىݏ‬Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ©Ѳ˴ ࠄ‫˴ݏ‬ȸ㪠ҏҘəհ޺ ࠄã֖‫ڇ‬Ϲ‫˴؎ڇ֖ ڇ‬Ѣࠄã‫ ޺ݏ‬ѪҘȿࠄ‫ݏڇ‬ã‫ݏ‬ҘॆѢ‫ڇ‬ҵ յ‫ىࠄى‬Ѣ‫ͬ ى‬ȿҘəѢ‫ͬ ڇ‬ã؎‫ڇ‬ȿ‫ى‬հã ə‫ڇ‬ȸҘ հҘѢͬ‫ ى‬ ǖ Ѱ˴ ֖‫ݏ‬ãəã ֞ҘѢ֖‫ ى‬³ Ѯ˴ ॆ‫ى‬əࠄ‫ࠄڇ‬ã ԇ ࠄҘհã Ҙ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ə˴‫ݏ‬Ѯ޺

Ви святкували з бабусею 25-річчя її пальта в одному з найрозкішніших ресторанів Києва. Які ще неординарні події відмічаєте? ؐ‫ ى‬əȿ޺ࠄ֖बʄ؎‫ ڇ‬ȿə˴ Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ ًى‬յ˴Ѣȹ ब əãյ‫֖ॆڇ‬ब ֖‫ݏ‬बϹհब յãࠄब ͬ Ѫ‫ॆڇ‬ãࠄ֖ब ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬ ॆ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿҘ֖ã Ѣã ©Ѳ‫ڇ‬ȿ‫؎ڇ‬ब ֖ãѢãհҘª յ˴Ѣȹ Ѣã‫ڇݏ‬յ֞˴ѢѢ޺ ȸҘհ‫ ى֖ॆڇ‬Ҙ ֖‫ڇ‬ѯ˴Ѣ޺ࠄ ³ ֞‫ى‬ȿ˴؎‫ ڇ‬ ब ͬã؎Ҙəȹ֖‫؎ڇ‬ब ȸबյ‫ى‬Ѣ֖ब ࠄȿã‫ىݏ‬Ѣ֖‫ ى‬յ‫ ڇ‬Ѣãə Ѣ˴؎‫ڇ‬ȿ յ‫ ڇ‬ɎҘհ‫ڇ‬əѢҘ֖֞‫ ى‬հ‫ى‬Ѣबࠄȹ

Ви є автором 4 книжок, які на книжковому порталі Yakaboo розміщені з позначкою «Хіт продажів». Одна з них — книга «Етикет» — це книгаіронія, книга-виклик, книга — вихід за рамки. Тема етикету доволі академічна і не залишає місця для експериментів, тим паче викликів чи іронії. Так я вважала, поки не прочитала ваш твір. Як з’явилася ідея створити її саме такою? ޸ ॆãəࠄ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬əࠄबѪãԆ ͬ ؎‫ىࠄڇ‬ȿबԆॆ‫ ى؎ى‬հ˴֖ѮҘ޺؎‫ ى‬յ˴ Ѣã ȿհãəѢ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫֖ىݏ‬հãյҘ Ѣãյ‫ى‬ऑãԆ ҘѢѯ‫ى‬ऑ ə؎Ҙհ‫ى‬ȿ‫ىݏڇ֖ ڇ‬əࠄबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ֞‫ ؎޺ࠄࠄى‬ғ޺ ֖Ѣ‫ى‬Ϲã əࠄȿ‫˴ݏڇ‬Ѣã ͬ ؎‫ڇ‬ҵऑ ֖‫ڇ‬ѢəѪ˴֖ࠄҘȿ ͬãѪ‫ࠄى‬ãѢȹ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյ˴ً ãबյ‫ݏڇࠄى‬Ҙҵ ࠈã֖‫ ޺ ֞ڇ‬ȸबհã յ‫ ؎ڇݏڇࠄ֖˴ݏى‬Ҕ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ ѪãѢ޺Ѣ‫ ֖ڇ‬³ Ҙ ؎˴ѢҘ ͬãऑ‫ࠄڇ‬Ҙհ‫ڇ‬ə޺ əࠄȿ‫ࠄ ىࠄىݏڇ‬ã֖ब ə‫ڇ‬ȸҘ ؎˴ࠄ‫ڇ‬յ‫֖ॆى‬ब ֯Ѣ‫ى‬Ϲã ȸ·ʄ ȿəҘ ‫ݏڇ֖˴ݏ‬յ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙȿ ³ ȿ ब֖‫ݏ‬ãҵѢѮҘȿ Ϲã‫ݏ‬Ѣ˴ Ѫ‫ॆڇ‬बࠄࠄ޺ Ϲब؎‫ݏڇ‬ब

96


ГО С ТЯ Н О М Е Р У

Ваша остання книжка «Про любов» відкриває сторону, з якої вас ще не бачив читач або глядач. Ви виступаєте авторкою єсеїв про найпотаємніше — Любов. Якби ви описали любов до України, з яких би слів почали? Якими б словами закінчили? ҏ‫ॆڇ‬ãհã ȸ ࠄã֖ ©֯‫ڇ‬հ‫ى‬əȹ Ѣã Ѣ˴ȸҘ ؎˴ѢҘ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ‫ى‬հ‫ ى‬ȿ‫ى‬ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬Ɏãࠄȹ֖ҘȿѰ‫ى‬Ѣब Ҙ ޺ Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ى‬հã ޺ѢϹ‫ڇ‬հҘȿ յ‫ڇ‬Ѣ˴əࠄ‫˴؎ ى‬Ѣ˴ ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢब«ª Ϛã֖ҘѢॆ˴ѢѢ޺ ȿ‫ى‬Ϲհ޺յãհ‫ ڇ‬ȸ ࠄã֖ © ޺ յ‫ͬڇݏڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘ؎ Ѫ‫ ڇݏ‬əȿ‫ڇ‬ʄ ֞‫ ޺ࠄࠄى‬ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ ֯‫ݏ‬ãҵѢҘ յ˴ ޺ ͬ؎‫ڇ‬Ϲհã əࠄãࠄ‫ ى‬ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇª

У кожному вашому творі, звісно, є частка вас. Якби ви писали книгу автобіографічну з першого рядка до останнього, яку вона мала б назву, жанр, колір, стиль? ѲҘѮѯ˴ Ѫ‫ॆڇ‬ãȿ Ѫ‫ى‬əãࠄ‫ ى‬əȿ‫ڇ‬Ԇ ȸҘ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬ҘԆ ȿ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ³ ȿҘյॆबȿãȿ Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿ˴ ȿҘյѢ‫ڇ‬əѢ‫ ڇ‬Ѣ˴յ‫ڇ‬ȿϹ‫ ڇ‬ ޸ Ѫ‫ ى֖ڇ‬Ѣ˴ յब؎ãհã Ѫ‫ ڇݏ‬Ѯ˴ ʈѪ‫ࠄى‬ãًࠄ˴ ͬѢ‫ڇ‬ȿब ॆ˴‫֖ڇݏ ͬ˴ݏ‬Ҙȿ

Домовилися, Олю. Бронюю обкладинку на перше півріччя 2069 року. Дякую вам за відверту розмову.

Бесіду вела: ढ‫ىݏ‬əࠄ‫ى‬Ѣã ɀLʄ‫ݏ‬ Фото: ʈ‫ڇ‬Ѣ޺ ҏհã֖‫ى‬յԆ֖

97


98


ГО С ТЯ Н О М Е Р У

Етикет у готелі від Ольги Фреймут Мої правила ідеального гостя Ϛãհ‫ى‬ѯãًࠄ˴ Ѱ˴յ‫ݏ‬Ҙ ॆãً‫ڇ‬ȿҘ ֖‫ڇ‬Ѣəȹʄ‫֞ݏ‬ब ȸ˴հȸ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿѮҘ ‫ݣڇ‬ҘѮҘãѢࠄब ‫ۯ‬ȸ‫ڇ‬ȿC޺֖ͬ‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬Ҙ ͬãȿ֞յ‫ ى‬ ҕ‫ݏڇ‬ãͬब ѪҘəհ޺ ȿҘյȿҘյ‫ى‬Ѣ ȿãѢѢ‫ڇ‬ҵ ֖Ҙ؎Ѣãࠄ‫ ى‬Ѫ˴‫ڇ֖˴ݏ‬Ѣãًࠄ˴ə޺ Ѱ‫ࠄ ڇ‬ã؎ ॆ‫ى‬əࠄ‫ ڇ‬ ֯‫ڇ‬ə؎˴ࠄ‫֖ॆى‬ã ͬã֖‫ࠄىݏ‬ã ‫ݧ‬ब֖‫ًى؎ڇ‬Ѣ‫ ֖ى‬ȸ˴ͬ ãѢãࠄ‫؎ڇ‬ҘॆѢ‫ى‬ऑ ȿ‫ى֖ى‬յҘȿ ɀ‫ڇ‬հ‫ڇ‬əə޺ ȿҘյ ѰҘࠄ֖‫ ى‬ब ə؎ҘࠄѢ‫֖ى‬ब Ϛ‫ڇݏ‬ȸҘࠄȹ Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏى‬ãѢѢ޺ Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖‫ ى‬հ˴Ϲ֖‫ ؎ى‬Ѳ˴ ͬãհ‫ى‬ѯãًࠄ˴ ‫ڇ‬յ޺Ϲ ͬ؎ҘѯãѢ‫ ͬ ؎ى‬Ѫ‫ڇ‬əࠄҘհհԆ əѪҘյѢʄ ³ ‫ى֖ͬڇݏ‬յãѢ˴ Ѫ‫ ڇ‬ѪҘյհ‫ͬڇ‬Ҙ Ϛãհ‫ى‬ѯ֖‫ ى‬ѪҘѮ‫ ى‬ȿ‫ى‬Ѣ˴əҘࠄȹ Ѣã ȿबհ‫ى‬ѮԆ ब ə؎ҘࠄѢ‫ ֖ى‬ ǖ ֖‫ݏ‬ãѰ˴ Ѣ˴ ϹãѢȹȸҘࠄȹ ə˴ȸ˴ ‫ݣ‬ãəࠄ ‫ݣ‬बյ‫ ؎ڇ‬ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ ғ˴ յब֞˴ Ѣ˴ȿȿҘॆհ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ Ѳ˴ ͬãً؎ãًࠄ˴ə޺ ֖‫ڇ‬ऑãѢѢ޺؎ ϹबॆѢ‫ݏͬ ڇ‬ãѢ֖ब ѪLյ ॆãə əѢҘյãѢ֖ब Ѣã ȿãə յ‫ى‬ȿ‫؎ىࠄى‬बࠄȹə޺ ޺֖ Ѣã ͬȸ‫˴ॆڇ‬ѢѮ޺ ѲãѪ‫ى‬ѯҘࠄȹ Ϲã‫ݏ‬Ѣ‫ ًى‬ȿҘյϹब֖ Ѫ‫ ڇݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѣã ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյѢ‫؎ڇ‬ब ҘѢࠄ˴‫ݏ‬Ѣ˴ࠄ ‫˴ݏ‬əब‫ݏ‬əҘ ॆ‫ ى‬ब ֖Ѣ‫ͬى‬Ҙ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺

99


100


П Р О Щ О ГО В О Р Я Т Ь Е КС П Е Р Т И

АННА МЄДВЄДЄВА, HRДИРЕКТОР HILTON KYIV: Я ВІРЮ У СПІВРОБІТНИКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

֯‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãѮҘ޺ +LOWRQ ³ ‫ڇ‬յѢã ͬ ѢãًȿҘյ‫؎ڇ‬Ҙѯ‫ى‬ऑ ؎˴‫ ֞˴ݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ब əȿҘࠄҘ ɀ‫ڇ‬Ѣã ѢãհҘॆबʄ ȸҘհȹѯ˴ Ѫ·޺ࠄ‫ىࠄ ى‬ə޺ॆ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ब ֖‫ݏ‬ãҵѢãऑ əȿҘࠄब Ҙ ȿऑ‫ ڇ‬ յ‫ࠄى‬ȹ յ‫ ڇ‬Ѫ·޺ࠄҘ‫ݏ֖ ى֖ݏ‬ãѰ‫ى‬ऑ ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇࠄڇ‬յãȿѮҘȿ Ѫհã Ѣ˴ࠄ‫ ى‬ғȹ‫ڇ‬Ϲ‫֖ڇݏ ڇ‬ब ؎˴‫֞˴ݏ‬ã ȿҘյͬѢãॆãࠄ‫ ˴؎ى‬əࠄ‫ ڇ‬ հҘࠄѢҘً ԆȿҘհ˴ً ֯‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ 5LEDV +RWHOV *URXS ȿҘࠄãʄ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ࠄã Ѫ‫˴ݏ‬յəࠄãȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãѮҘҵ ͬҘ əȿ޺ࠄ‫ ؎ڇ‬Ҙ ȸã֞ãʄ बəѪҘऑब ब ѢãəࠄबѪѢ‫؎ڇ‬ब əࠄ‫ݏڇ‬Ҙॆ​ॆҘ ज़ ԆȿҘհ˴ًѢ‫ ًى‬յհ޺ ȿə˴əȿҘࠄѢȹ‫ ڇ‬ȿҘյ‫ڇ؎ڇ‬ҵ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ‫ݏ‬Ҙ֖ ؎‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬հ‫ ͬ ى‬KU յ‫ ؎ڇݏڇࠄ֖˴ݏى‬+LOWRQ .\ҘY ǖѢѢ‫ڇ‬Ԇ ؐʄյȿʄյʄȿ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ ڇݏ‬əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ֖ڇ‬հҘѢѢ޺ ͬѢã؎˴Ѣ‫ ًىࠄى‬+LOWRQ HϱHFW ؎˴ࠄ‫ڇ‬յ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘԆ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬Ҙͬ Ѫ‫ڇݏ‬ϹѢ‫ڇͬڇ‬ȿãѢ‫ڇ‬Ԇ ֖ãյ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬Ԇ ֖‫ڇͬىݏ‬Ԇ ҏ‫ ֖޺ ˴ࠄ ڇݏ‬Ѣ˴ ࠄ‫˴ݏ‬ȸã Ѫ‫ى‬əãࠄ‫ͬ˴ݏ ى‬Ԇ؎˴ ԇ ޺֖Ҙ ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ࠄ˴ѢѮҘҵ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫؎ڇ‬ब ȸҘͬѢ˴əҘ ॆ˴‫֖ڇݏ ͬ˴ݏ‬Ҙȿ əࠄãѢबࠄȹ ѢãًȸҘհȹѯ ã֖ࠄबãհȹѢ‫ ى؎ى‬ Ϛ Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ى‬ऑ ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬Ѣ ȸ˴əҘյ‫ ͬ ى‬ǖѢѢ‫ڇ‬Ԇ ȿ֞˴ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ȸबհ‫ ڇ‬ ‫ݣ‬Ҙ֖əबȿãࠄ‫؎ ى‬ã‫ݏڇ֖ ىݏ˴֖ݏ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬ҵ ֖बհȹࠄब‫ ىݏ‬ +LOWRQ ޸ Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ى‬հã əȿ‫ڇ‬Ԇ əѪҘȿ‫ڇ؎ͬڇݏ‬ȿѢ‫ى‬ѮԆ Ѫ‫ ڇ‬ ȿҘյ‫ ىࠄى؎ڇ‬əȿ‫ڇ‬ʄ Ѫ‫ ڇ‬ȸãࠄȹ֖‫ڇ‬ȿҘ ©ɀ‫ͬ ى‬Ѣãʄࠄ˴ ब Ѣãə ȿə˴ յब֞˴ յ˴؎‫ݏ֖ڇ‬ãࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ ڇ‬³ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘհã ȿ‫ڇ‬Ѣã ³ ؐ‫ͬ ى‬ȿ˴‫ࠄݏ‬ãʄ؎‫ڇ‬ə޺ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ յ‫ڇ ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ࠄ ڇ‬Ҙհȹ֖‫ ى‬Ѣã ©ࠄ‫ى‬ª Ҙ Ѣ˴ ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबʄ؎‫ ڇ‬Ѫ‫ ڇ‬ȸãࠄȹ֖‫ڇ‬ȿҘ Ѣ˴ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬յ‫ ڇ‬ ֖‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ȿ˴‫ࠄݏ‬ãԆॆ‫ى‬əȹ յ‫˴؎ ڇ‬Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬ã ॆ‫ݏ˴֖ ى‬बԆॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ˴؎ ࠈã֖ հ˴Ϲѯ˴ ֖‫؎ڇ‬बѢҘ֖बȿãࠄ‫؎ ى‬Ҙ֞ ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇª

101


Анно, звісно, не втримаюсь і запитаю про вашу першу співбесіду. Якою вона була? ޸ Ѫ‫ًىݏ‬ѯհã əࠄबյ˴Ѣࠄ֖‫ڇ‬Ԇ յ˴ѢѢ‫ڇ‬ҵ ‫ ى؎ݏڇݣ‬ѢãȿॆãѢѢ޺ Ѫ˴‫˴ݏ‬հ޺֖ãѢ‫ڇ‬Ԇ Ҙ ‫ͬڇݏ‬Ϲबȸհ˴Ѣ‫ڇ‬Ԇ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãհã ‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ڇ‬Ѣã ࠄҘ Ѫ‫ࠄى‬ãѢѢ޺ ޺֖Ҙ ؎˴ѢҘ əࠄãȿ‫ى‬հ‫ ى‬Ѣ˴ Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬հã ȸҘհȹѯ˴ ѢҘॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ҏ‫ڇ‬յãȿãհã əȿ‫ڇ‬Ԇ ãѢ֖˴ࠄब Ѣã Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘԆ ѢҘॆѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬ã ‫ݏ֖˴ݧ‬बࠄ˴‫؎ ىݏ‬ãȸबࠄȹ Ѫ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ Ѣã बəѪҘѯѢҘəࠄȹ ȿ बѢҘȿ˴‫ݏ‬ə‫ࠄ˴ࠄى‬Ҙ Ҙ ‫ͬڇݏ‬əबյ‫ى‬հ‫ ى‬ ޺֖Ѱ‫ ڇ‬ȿҘյ؎ҘѢѢ‫ى‬Ѯ޺ ȿհãѯࠄ‫ڇ‬ȿबʄࠄȹə޺ Ѣã ѢҘॆѢब ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ࠄ‫ݏ ڇ‬ãѢ‫ ىॆ ڇ‬ѪҘͬѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əࠄãȿ‫ࠄى‬ȹ ȿ Ѫ‫ݏ‬Ҙ‫ ࠄ˴ࠄىݏڇ‬əã؎˴ ѢãȿॆãѢѢ޺ ԇ ࠄ‫ڇ‬յҘ ͬѢ‫ڇ‬ȿ ࠄ‫˴ݏ‬ȸã ȸबյ˴ ѯब֖ãࠄ‫ͬ ى‬ã؎ҘѢब ؐ˴Ѣ˴ Ѣ˴ ȿͬ޺հ‫ ى‬ãհ˴ ޺ Ѣ˴ ͬյãհãə޺ ޸ Ѫ‫ॆڇ‬ãհã Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãࠄ‫ڇ ͬ ى‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢ‫ڇ‬Ԇ ə֖հãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ԇ ब ‫ڇݏݣ‬Ѣࠄ ‫ݣڇ‬ҘəҘ ˴֖əѪ˴յ‫ ؎ڇݏڇࠄى‬ ֖‫ڇ‬Ѣəȹʄ‫ ؎˴֞ݏ‬ã Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ əѪ˴ѮҘãհҘəࠄ‫ ͬ ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ ֯‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ Ѣãյãհã ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ѪҘյȿ‫ى‬Ѱ‫֖ ىࠄى‬ȿãհҘ‫ݣ‬Ҙ֖ãѮҘԆ ȿ ǖ֖ãյ˴؎Ҙҵ Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ ͱ؎Ҙ‫ݏ‬ãࠄҘȿ ब ևबȸãҵ 7KH (PLUDWHV $FDGHP\ RI +RVSLWDOLW\ 0DQDJHPHQW ࠈ‫ڇ‬յҘ ȿə˴‫˴ݏ‬յ‫ى‬ѢҘ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ؎˴Ѣ˴ հãϹҘյѢ‫ ڇ‬Ѣãͬ‫ى‬ȿãհ‫ ى‬VL[ VLJPD ³ հԆյ‫ى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ ޺֖ã ब Ϲհ‫ڇ‬ȸãհȹѢҘً ֖ã‫ىࠄݏ‬ѢҘ ȸãॆ‫ࠄى‬ȹ յ˴ࠄãհҘ Ѫ‫؎ڇ‬Ҙॆãʄ յ˴‫ ىࠄ֖˴ݣ‬ə‫ى‬əࠄ˴؎‫ͬ ޸ ى‬ãȿͬ޺ࠄ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬ȿॆãհã ؎˴ࠄ‫ڇ‬յ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘԆ ‫ͬڇݏ‬ȿ‫֖ࠄى‬ब Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब Ѫ‫ڇݏ‬ȸबȿãհã ə˴ȸ˴ ȿ ‫ڇݏ‬հҘ ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬Ϲ‫˴ݏࠄ ڇ‬ѢҘѢϹ ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬ã ə֖հãյãհã Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎‫ ى‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãհã ͬ ȿ˴հ‫؎ڇ֖ ى؎ى֖ى‬ѪãѢҘ޺؎‫˴ؐ ى‬ѢҘ յब֞˴ Ѫ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãհ‫ڇ‬ə޺ Ѱ‫ ڇ‬ब ‫ͬڇݏ‬ȿ‫ ֖ڇࠄى‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब ȿ֖հãյãհ‫ ى‬ȿ˴հ‫֖ى‬Ҙ ֖‫ڇ‬ѯࠄ‫ ى‬հԆյ‫ ى‬ ؎ãհ‫ڇ؎ͬ ى‬Ϲब बյ‫ڇ‬ə֖‫ڇ‬ѢãհԆȿãࠄ‫ ى‬əȿ‫ڇ‬ҵ ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ࠄ˴ѢѮҘҵ

Моє улюблене питання про резюме або співбесіди, які запам’яталися. Поділіться, чим кандидатам вдалося вас здивувати. ޸ ȿ֞˴ յब؎ãԆ ѢãѪ‫ى‬əãࠄ‫֖ ى‬Ѣ‫ى‬Ϲब Ѣã ѮԆ ࠄ˴؎ब ҏ‫ىݏ‬Ϲãյबʄࠄȹə޺ ‫ͬ˴ݏ‬Ԇ؎˴ յҘȿॆ‫ى‬Ѣ‫ ى‬ Ѣã Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘԆ ©ऑ‫ڇ‬əࠄ˴əª ޸ ‫؎ىݏࠄڇ‬ãհã ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ѯࠄब ‫ݹ‬ãًհ յब֞˴ յ‫ڇ‬ȿϹ‫ ڇ‬Ѣ˴ ȿҘյ֖‫ىݏ‬ȿãȿə޺ Ҙ ޺ Ѫ‫ڇ‬յब؎ãհã Ѱ‫ࠄ ڇ‬ã؎ ѢãѪ˴ȿѢ‫ ڇ‬ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ѢãѪ‫ى‬əãѢ‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ˴ݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿãѢҘ ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ࠄ˴ѢѮҘҵ Ѣãȿ‫ ى֖ॆى‬յ‫ڇ‬əȿҘյ ‫ڇݏ‬ȸ‫ݏ ىࠄڇ‬ҘͬѢ‫؎ڇ‬ãѢҘࠄѢҘ ֖ब‫ݏ‬ə‫ࠄ ى‬ã ࠄ‫˴ݏ‬ѢҘѢϹ‫ ى‬ Ѳãࠄ‫؎ڇ‬Ҙəࠄȹ ͬ ѯ˴əࠄ‫ ى‬ã‫֖ݏ‬बѯҘȿ ³ Ѣã Ѫ·޺ࠄ‫ ى‬ȸबհ‫ڇࠄڇݣ ى‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙҵ ‫؎ݏڇݣ‬ãࠄब ǖ ब ȿəҘऑ ‫ݏ‬ã֖ब‫ݏ‬əãऑ ѲãًȸҘհȹѯ˴ ؎˴Ѣ˴ ©Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙѯ‫ى‬հ㪠əȿҘࠄհ‫ى‬Ѣã Ѫ‫˴ࠄ˴ݏ‬Ѣյ˴Ѣࠄ֖‫ ى‬ȿ ‫˴֞ڇݏ‬ȿ‫؎ڇ‬ब ֖बѪãհȹѢ‫֖ى‬ब Ѣã ‫ڇݣ‬ѢҘ յ‫ڇݏڇ‬Ϲ‫ ى‬Ѳã ѯ‫ڇ‬əࠄ‫؎ڇ‬ब ã‫֖ݏ‬बѯҘ ޺ Ѣã‫˴ݏ‬ѯࠄҘ Ѫ‫ڇ‬ȸãॆ‫ى‬հã ֖‫˴ࠄڇݏڇ‬Ѣȹ֖‫ ًى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬հҘ֖ ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ࠄ˴ѢѮҘً Ѳ˴ ‫ڇݏ‬ȸҘࠄȹ ࠄã֖

Проблема кадрового голоду з року в рік стає більш актуальною. За прогнозами, вже наступного року його відчують Німеччина, Бразилія, Південна Корея. А 2030 року значну нестачу співробітників зафіксують в Італії, Іспанії, Канаді, Китаї, Японії, Мексиці та інших країнах. Звісно, Україна теж буде у списку «голодуючих». Розкажіть, будь ласка, як ви готуєтесь до такого випробування. ؐ‫ ى‬Ϲ‫ࠄڇ‬बʄ؎‫֖ ڇ‬ãյ‫ݏ ͬ ىݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ©‫ڇݏݣ‬ѢࠄҘȿª Ѳ˴Ѱ‫ڇ‬յãȿѢ‫ ڇ‬Ѣã ȸãͬҘ Ѣãѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ͬãѪबəࠄ‫ى‬հ‫ ى‬Ѫ‫© ࠄ֖˴ڇݏ‬ԇѢࠄ˴Ѣə‫ى‬ȿѢ‫ ًى‬Ѫ‫ݏ‬ã֖ࠄ‫ॆى‬Ѣ‫֖ ًى‬ब‫ݏ‬ə Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘª ϚãѪ‫ڇݏ‬ə‫ى‬հ‫ ى‬ ࠄ‫ىݏ‬ѢãյѮ޺ࠄȹ ȿ‫֖ى‬հãյãॆҘȿ ͬ बəҘʄҵ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬ҏ˴‫ݏ‬ѯ‫ ًى‬յ˴Ѣȹ ֖ब‫ݏ‬əब ³ ࠄ˴‫ॆىࠄ˴ݏڇ‬Ѣ‫ ًى‬ ҏ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ ࠄ‫ ىݏ‬յѢҘ Ѫ‫ݏ‬ã֖ࠄ‫ ى֖ى‬Ѫ‫޺ࠄڇݏ‬Ϲ‫ى֖޺ ؎ڇ‬ऑ बॆãəѢ‫֖ى‬Ҙȿ ؎ҘѢ޺Ԇࠄȹ ȿҘյյҘհã؎‫ ى‬ ҏ‫ىݏ‬ȸհ‫ͬى‬Ѣ‫ࠄ ڇ‬ã֖ ޺֖ ब ѯ‫ڇ‬ब ©ؐãًəࠄ˴‫ ݏ‬ѯ˴‫ݣ‬ª ॠ˴ࠄȿ˴‫ ًىࠄݏ‬յ˴Ѣȹ ȿҘյȿ˴յ˴Ѣ‫ ڇ‬Ѣã ͬãऑ‫ى‬əࠄ Ѣãȸबࠄ‫ى‬ऑ ͬѢãѢȹ ࠄã յ‫ڇ‬əȿҘյब ғ˴ ࠄ˴ ͬ ॆ‫ ؎ى‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ȿ‫ى‬ऑ‫ڇ‬յ޺ࠄȹ ब ‫ͬ˴ݏ‬बհȹࠄãࠄҘ ͬ յãѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬ब Ҙ Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴əबࠄȹ əȿ‫ڇ‬ҵ؎ əࠄबյ˴Ѣࠄã؎ ࠈã֖‫؎ ًى‬ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹ‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬ ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴Ѣࠄ յ‫ڇ‬Ѫ‫ ˴֞ڇ؎ڇ‬Ѣã؎ ‫ڇ‬ऑ‫ڇ‬Ѫ‫ݏڇࠄىݏ˴ࠄ ىࠄى‬ҘԆ ȿəҘʄҵ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬ȸ‫ ڇ‬ѢãًॆãəࠄҘѯ˴ ȿ‫֖ى‬հãյãॆҘ ȿ Ѣãѯ‫ى‬ऑ Ѫ‫ݣڇݏ‬ҘհȹѢ‫ى‬ऑ ȿबͬãऑ ³ Ѯ˴ հԆյ‫ ى֖ىࠄ˴ݏڇ˴ࠄ ى‬Ѱ‫ ڇ‬յब֞˴ յãȿѢ‫ ڇ‬ ȸबհ‫ ى‬Ѣã Ѫ‫ݏ‬ã֖ࠄ‫ى‬ѮҘ ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ࠄã ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢãऑ ԇ ȿ‫ڇ‬հҘԆࠄȹ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘəࠄ‫˴ݏ ى‬ãհȹѢҘ Ҙəࠄ‫ݏڇ‬Ҙҵ əࠄãѢյã‫˴ࠄ ىࠄݏ‬Ѣյ˴ѢѮҘҵ ҘѢѢ‫ڇ‬ȿãѮҘҵ ғ˴ً ҘѢࠄ˴Ѣə‫ى‬ȿ ȿѪհ˴ࠄ˴Ѣ‫ ڇ‬ब ֖ब‫ݏ‬ə ѪҘյȿ‫ى‬Ѱ˴ѢѢ޺ ֖ȿãհҘ‫ݣ‬Ҙ֖ãѮҘҵ ȿ‫֖ى‬հãյãॆҘȿ

102


П Р О Щ О ГО В О Р Я Т Ь Е КС П Е Р Т И

Серед реалізованих вами проектів був такий, як скорочення плинності персоналу, зокрема покоївок. Для готельєрів — це дуже важлива тема. Як вдалося досягти відсотка нуль у плинності кадрів? Ѳ˴ ؎‫֞ڇ‬ब ə֖ãͬãࠄ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѯ˴ əबࠄ‫ڇ؎ ڇ‬ʄ յҘࠄ‫ى‬Ѱ˴ ԇͬ ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬ȿҘյյҘհब ؎‫ ى‬ȿ‫ى‬Ѫ‫ڇݏ‬ȸबȿãհ‫֖ ى‬Ҙհȹ֖ã əऑ˴؎ ɀȿã֞ãԆ Ѱ‫ڇ ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ͬ ֖հԆॆ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ؎‫˴؎ڇ‬ѢࠄҘȿ बəѪҘऑब ³ Ѯ˴ ͬãհबॆ˴ѢѢ޺ յ‫ ڇ‬Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬ब Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ‫ ֖ڇ‬ʈѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ى‬ѮҘ ȿҘյॆबȿãԆࠄȹ Ѱ‫ ڇ‬յ‫ ڇ‬ҵऑѢȹ‫ڇ‬ҵ յब؎֖‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬əհबऑãԆࠄȹə޺ ʈࠄ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȿѢ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬əѢ‫ڇ‬ȿ֖Ҙȿ ޺֖‫ى‬ऑ ؎‫ ى‬յҘًѯհ‫ ى‬հҘѢҘًѢ‫ ًى‬ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ ə֖հãյãԆࠄȹ հԆյ‫ ؎ى֖޺ ى‬Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬ ͬã‫ڇݏ‬ȸհ޺ࠄ‫ ى‬Ϲ‫ڇݏ‬ѯҘ ࠈ‫؎ڇ‬ब ब ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬Ҙ ͬ Ѣ‫ ى؎ى‬Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ ڇ‬ յ‫ڇ‬ȸ‫ ˴ݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãࠄ‫ ى‬Ѣãյ ə‫ى‬əࠄ˴؎‫ڇ‬Ԇ ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ѢəãѮҘҵ ؐãʄ ȸबࠄ‫֖޺ ى‬ãəȹ ͬ؎ҘѢѢã ॆãəࠄ‫ى‬Ѣã Ҙ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘًѢã ҏ‫ڇ‬əࠄҘًѢã ³ Ѯ˴ ͬã‫ݏ‬Ѫհãࠄã ؐ‫ͬ ى‬Ѣãʄ؎‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ब Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖‫ ى‬ȿ‫ڇ‬Ѣã Ѣ˴ȿ˴հ‫֖ى‬ã ǖ ‫ڇ‬əȹ ͬҘ ͬ؎ҘѢѢ‫ڇ‬Ԇ ³ ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇࠄڇ‬յãȿ˴Ѯȹ ؎‫ ˴֞ڇ‬ Ϲ‫ݏ‬ãࠄ‫ى‬ə޺ Ѳãѯã ͬ؎ҘѢѢã ͬãհ˴֞‫ࠄى‬ȹ ȿҘյ ֖Ҙհȹ֖ҘəѢ‫ ڇ‬ ޺֖ҘəѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫֖ڇ‬ãͬѢ‫֖ى‬ã ࠈ‫ڇ‬ȸࠄ‫ ؎ىॆ ڇ‬ȸҘհȹѯ˴ Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏ‬ãհã ࠄ‫ ؎ى‬ȸҘհȹѯ˴ ͬã‫ڇݏ‬ȸ‫ى‬հã ‫ۯ‬ѮҘѢ֖ब ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏى‬ãѢѢ޺ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ յãԆࠄȹ ѢãѯҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ࠈ‫؎ڇ‬ब ‫˴ݏ‬Ѯ˴Ѫࠄ बəѪҘऑब Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ًى‬³ յãًࠄ˴ հԆյ޺؎ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ͬã‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄى‬Ҙ ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆࠄ˴ ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հȹ ͬã ޺֖ҘəࠄԆ ȿ‫ڇ֖ى‬ѢãѢѢ޺

103


Як ви визначаєте, чи є «ген гостинності»? Наприклад, наші керівники, вибираючи топменеджерів для нового готелю, запрошують їх до ресторану й дивляться, як людина поводиться з персоналом. У вас є якийсь прийом? ࠈã֖ ब ؎˴Ѣ˴ ʄ ؎ãհ˴Ѣȹ֖ã ऑ‫ݏࠄى‬Ҙəࠄȹ ևհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ãѪ‫ ىࠄى‬յ‫˴؎ ڇ‬Ѣ˴ Ѣã əѪҘȿȸ˴əҘյब ࠄ‫˴ݏ‬ȸã Ѫ‫ ىࠄًڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿͬ ؎‫ڇ‬Ԇ ֖‫ڇ‬հ˴Ϲब ޺֖ã ͬãً؎ãʄࠄȹə޺ ֖ãյ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬Ԇ əѪ‫ݏ‬ãȿ‫ڇ‬Ԇ ޸ ͬãȿ֞յ‫ͬ ى‬ȿ˴‫ࠄݏ‬ãԆ बȿãϹब ॆ‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬ȿҘࠄãȿə޺ Ҙ Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѱãȿə޺ ͬ Ѣ˴Ԇ ֖ãѢյ‫ى‬յãࠄ ҏ‫ڇ‬յҘȸѢҘ յ‫ݏ‬ҘȸѢ‫ى‬ѮҘ ͬ ‫޺ݏͬڇݏ‬յब ©Ѫ‫ڇݏ‬Ѫबəࠄ‫ى‬ȿ ȿѪ˴‫˴ݏ‬յ Ѣ˴ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫबəࠄ‫ى‬ȿª ©Ѫ‫ىݏ‬ȿҘࠄãȿə޺ Ѣ˴ Ѫ‫ىݏ‬ȿҘࠄãȿə޺ª ऑã‫ݏ‬ã֖ࠄ˴‫ͬىݏ‬बԆࠄȹ հԆյ‫ى‬Ѣब ȿ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴յҘѢ֖‫ڇ‬ȿ‫؎ڇ‬ब ãəѪ˴֖ࠄҘ ȸҘհȹѯ˴ ѢҘ֞ ȿə˴ Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣã ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘəࠄȹ ǖյ֞˴ ȿ ‫ݏ‬ã؎֖ãऑ əѪҘհ֖बȿãѢѢ޺ Ѫ‫˴ࠄ˴ݏ‬Ѣյ˴Ѣࠄ Ѣã Ѫ‫ڇ‬əãյब յãʄ ə‫ڇ‬ѮҘãհȹѢ‫ॆڇ ڇ‬Ҙ֖बȿãѢҘ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյҘ ࠈ‫؎ڇ‬ब յब֞˴ ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ Ѣã ȿəҘऑ ˴ࠄãѪãऑ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ࠄݏ‬ãࠄ‫ ى‬հԆյ‫ى‬Ѣब ȿ ؎‫ى‬Ѣबհ˴ Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ ىࠄى‬ ‫ڇ‬Ѫ‫ى‬əãࠄ‫˴ݏ ى‬ãհȹѢҘ ə‫ࠄى‬बãѮҘҵ տԆյ‫ى‬Ѣã ޺֖ã Ѫ‫ًىݏ‬ѯհã ə˴ȸ˴ ‫֖˴ݏ‬հã؎बȿãࠄ‫ ى‬Ѣ˴ ͬϹãյãʄ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴յҘѢ֖‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ Ҙəࠄ‫ݏڇ‬Ҙً ɀ‫ڇ‬Ѣã ȸबյ˴ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬बȿãࠄ‫ ى‬Ѯ‫ݏݣى‬ã؎‫ً˴֖ ى‬əã؎‫ ى‬Ϲ‫ݏ‬ã؎‫ࠄڇ‬ã؎‫ ى‬

104


П Р О Щ О ГО В О Р Я Т Ь Е КС П Е Р Т И

և‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ ޺֖Ѱ‫ͬڇݏ ڇ‬Ϲհ޺յãʄࠄȹə޺ Ѫ‫˴ࠄ˴ݏ‬Ѣյ˴Ѣࠄ Ѣã ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢब Ѫ‫ڇ‬əãյब ޺ ͬãȿ֞յ‫ ى‬ ‫˴؎ڇ֖˴ݏ‬ѢյबԆ Ѣãȿ‫ڇ‬յ‫ ىࠄى‬յ‫ڇ‬ȿҘյ֖‫ ى‬ԇ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ڇ֖ ͬ ى‬հ˴Ϲã؎‫֖޺ ى‬Ҙ ȸबհ‫ ى‬Ѣã ‫ڇ‬յѢ‫؎ڇ‬ब Ҙ ࠄ‫؎ڇ‬ब ֞ ‫ݏ‬ҘȿѢҘ ͬ ֖ãѢյ‫ى‬յãࠄ‫ ؎ڇ‬ã ً ͬ հԆյȹ؎‫֖޺ ى‬Ҙ Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãհ‫ ͬ ى‬Ѣ‫ ؎ى‬Ѣã ȸҘհȹѯ Ѣ‫ͬى‬ȹ֖‫ى‬ऑ Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘ޺ऑ ϚãͬѢãॆब Ѱ‫ ڇ‬Ѣãѯã ə‫ݏ˴ݣ‬ã յब֞˴ ȿबͬȹ֖ã ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ ࠈ‫؎ڇ‬ब յҘͬѢãࠄ‫ى‬ə޺ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢҘ ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ ࠄҘʄҵ ॆ‫ ى‬ҘѢѯ‫ڇ‬ҵ հԆյ‫ى‬Ѣ‫ ى‬Ѣ˴ə֖հãյѢ‫ ڇ‬Ϛ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհ‫ ڇ‬ Ѯ˴ ȸबյ˴ əबȸ·ʄ֖ࠄ‫ى‬ȿѢã յब؎֖ã ãհ˴ ͬ बəȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣãȸ‫ݏڇ‬ब ؎‫֞ڇ‬Ѣã ə֖հãəࠄ‫֖ ى‬ã‫ىࠄݏ‬Ѣ֖ब

В одному готелі можуть працювати представники різних поколінь. Наприклад: швейцару близько п’ятдесяти років, покоївкам у межах тридцяти восьми — сорока п’яти, хостес — років зо двадцять. Вони охоплюють шкалу кількох поколінь. Через це можуть виникати непорозуміння. Як ви виходите з положення? ҏ‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ѯ˴ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ڇ ڇ؎ى‬Ѫ‫ࠄى‬बȿãѢѢ޺ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब ãȸ‫ͬ ى‬ã‫ݣ‬Ҙ֖əबȿãࠄ‫ ى‬ȸ‫ڇ‬հȹ‫ڇ‬ȿҘ ࠄ‫ ى֖ॆڇ‬ज़ Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ãѢ֖˴ࠄबȿãѢѢҘ ͬãȿ֞յ‫ ى‬ʄ ‫ݣ‬Ҙհȹࠄ‫ݏ‬ãѮҘ޺ ͬã ȿҘ֖‫ ؎ڇ‬յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ڇݏ‬ãѢãհҘͬबȿãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬ȸհ˴؎‫ࠄ ى‬ã ҵऑѢʄ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿ˴ յ֞˴‫˴ݏ‬հ‫ ڇ‬ ҏ‫ ڇ‬յ‫ݏ‬बϹ˴ ͬ ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬ȿҘյյҘհҘȿ ޺֖Ҙ յ‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ ࠄã֖‫ ֞ڇ‬Ѣãհ˴֞ãࠄȹ յ‫֖ ڇ‬Ҙհȹ֖‫ڇ‬ऑ Ѫ‫ڇ֖ڇ‬հҘѢȹ ޺ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ȿ˴հã ‫޺ݏ‬յ ࠄ‫˴ݏ‬ѢҘѢϹҘȿ ؐ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãհ‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬ѢѮ‫ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘ ؎‫˴؎ڇ‬Ѣࠄ‫ ى‬ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬հ‫ ˴ࠄ ى‬Ѱ‫ ڇ‬ҵ؎ ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫֞ڇ֯ ڇ‬Ѣ˴ Ѫ‫ڇ֖ڇ‬հҘѢѢ޺ Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬հ‫ ڇ‬ Ѫ‫ ڇݏ‬əȿ‫ڇ‬ҵ ࠄ‫ݏ‬बյѢ‫ڇ‬ѰҘ ࠄã ब؎‫ڇ‬ȿ‫ىࠄ֖˴ݣ˴ ى‬ȿѢ‫ڇ‬ҵ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬ ԇ Ѫ‫ࠄ˴ݏࠄ ڇ‬ʄ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢã ֖‫؎ڇ‬बѢҘ֖ãѮҘ޺ ज़ Ѣãə ʄ ȿѢबࠄ‫ݏ‬ҘѯѢҘ ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴Ѣࠄ‫؎ڇ֖ ى‬बѢҘ֖ãѮҘҵ ؎‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ͬ ڇ؎ى‬बəࠄ‫ݏ‬ҘॆҘ ͬ ˴ًॆã‫ ؎ڇݏ‬Ҙ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄҘ ‫ڇ؎ͬڇݏ‬ȿ‫ͬڇݏ ىؐ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘյãʄ؎‫ ڇ‬Ѫ‫ ڇݏ‬ Ѣãȸ‫ڇ‬հҘհ˴ ޺֖ ब ‫ڇݏ‬յ‫ى‬ѢҘ ԇ ͬȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬Ѣ˴ ًյ˴؎‫ ͬ ڇ‬Ѯ‫ى‬ऑ ͬबəࠄ‫ݏ‬Ҙॆ˴ً Ѣ˴ յҘًѯ‫ڇ‬ȿѯ‫ ى‬ ޺֖‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əȹ ֖‫ڇ‬Ѣəࠄ‫ݏ‬ब֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ ڇ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺

105


Продовжуючи тему поколінь. На ринок виходить співробітник покоління Z. Деякі рекрутери схильні характеризувати їх як малокомпетентних людей, що вимагають захмарну зарплату. Якої ви про них думки? ɀ‫ى‬əհ‫ڇ‬ȿհԆ əȿ‫ڇ‬Ԇ əबȸ·ʄ֖ࠄ‫ى‬ȿѢब ࠄ‫֖ॆڇ‬ब ͬ‫ݏڇ‬ब ޸ ȿȿã֞ãԆ ©ͬ˴ࠄҘȿª ࠄãհãѢ‫ڇ‬ȿ‫ ى؎ىࠄى‬ հԆյȹ؎‫ ͬ ى‬ȿ‫ى‬ə‫ ؎ى֖ڇ‬Ѫ‫˴ࠄڇ‬ѢѮҘãհ‫ ؎ڇ‬ѲãȿҘࠄȹ əࠄãȿհԆ ə‫ڇ‬ȸҘ ͬãȿյãѢѢ޺ ȿॆ‫ىࠄى‬ə޺ ब Ѣ‫ى‬ऑ և‫ى‬ȿհ޺ॆ‫ى‬əȹ Ѣã əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ə‫ى‬Ѣã ޺֖ ѯȿ‫ى‬յ֖‫ ڇ‬Ҙ ޺֖‫ڇ ى؎ى‬ȸə޺Ϲã؎‫ ى‬ȿҘѢ Ѫ‫ڇ‬Ϲհ‫ى‬Ѣãʄ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘԆ ޺ ‫ͬڇݏ‬ब؎ҘԆ Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ȿ֞˴ յ˴əȹ ‫؎ىݏࠄڇ‬ãհ‫ ى‬ãѪϹ‫ً˴ݏ‬յ ԇ ͬѢãॆѢ‫ ڇ‬ ѯȿ‫ى‬յѯ˴ Ѫ‫؎ًىݏ‬ãԆࠄȹ ‫ݏ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺ ͬյãࠄѢҘ ȸबյȹ յ˴ Ҙ ͬã Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ ى؎ى‬ब؎‫ڇ‬ȿã؎‫ ى‬ ‫؎ىݏࠄڇ‬बȿãࠄ‫ ى‬Ѣ‫ڇ‬ȿҘ ͬѢãѢѢ޺ Ѣãȿ‫ॆ ى֖ॆى‬बյ‫ڇ‬ȿ‫ݏڇ ڇ‬ҘʄѢࠄबԆࠄȹə޺ ȿ ࠄ‫˴ݏ‬Ѣյãऑ ԇ ޺֖Ѱ‫ ڇ‬ ॆ˴əѢ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ȿҘյ‫ݏ‬ҘͬѢ޺Ԇࠄȹə޺ ࠄ‫ ؎ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴ ə‫؎ڇݏڇ‬հ޺ࠄȹə޺ Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ ىࠄىݏڇ‬Ѫ‫ ڇݏ‬əȿ‫ڇ‬ҵ ã؎ȸҘѮҘҵ əȿ‫ڇ‬ҵ ȸã֞ãѢѢ޺ ‫ॆڇ‬Ҙ֖बȿãѢѢ޺ և‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ ޺ əࠄãհã KU յ‫ ؎ڇݏڇࠄ֖˴ݏى‬յȿ‫ڇ‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ͬ յब֞˴ ã؎ȸҘࠄѢ‫ͬ ؎ى‬ãȿյãѢѢ޺؎ ब յȿãյѮ޺ࠄȹ յ˴ȿ·޺ࠄȹ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ Ϛã‫ݏ‬ãͬ ޺ ȸ Ѣã Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫֖ ڇ‬ãѢյ‫ى‬յãࠄã Ѫ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿ‫ى‬հãə޺ ͬ Ѣ˴յ‫ڇ‬ȿҘ‫ڇݏ‬Ԇ

Мій викладач журналістики свого часу сказав, що вірить у заочне навчання, як в непорочне зачаття. Як викладач-практик по роботі з персоналом скажіть, чи вірите в ефективність віддаленого навчання співробітників сфери HoReCa? , ࠄã֖ Ҙ ѢҘ ɀҘ‫ݏ‬Ԇ ȿ ࠄ˴ Ѱ‫ ڇ‬Ѯ˴ յब֞˴ ͬ‫ݏ‬बॆѢ‫ ڇ‬ҘѢѢ‫ڇ‬ȿãѮҘًѢ‫ࠄݏڇݣ؎ڇ֖ ڇ‬Ѣ‫ ڇ‬յհ޺ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ Ҙ յհ޺ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬ã ֖ãѢյ‫ى‬յãࠄã Ѳ˴ ȿҘ‫ݏ‬Ԇ ȿ ࠄ‫؎ڇ‬ब ȿ‫ى‬Ѫãյ֖ब ޺֖Ѱ‫ ڇ‬ब հԆյ‫ى‬Ѣ‫ ى‬ҘѢѯҘ ֖ãѢãհ‫ ى‬əѪ‫ًىݏ‬Ѣ޺ࠄࠄ޺ ȿ‫ڇ‬Ѣã Ѣ˴յ‫ڇ‬əࠄãࠄѢȹ‫ ڇ‬əã؎‫ݏڇڇ‬ϹãѢҘͬ‫ڇ‬ȿãѢã əã؎‫ڇ‬յ‫ى‬əѮ‫ى‬ѪհҘѢ‫ڇ‬ȿãѢã Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ڇ‬Ϲհ‫ى‬Ѣãࠄ‫ ى‬ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘԆ ȿ ࠄã֖‫؎ڇ‬ब ‫؎ݏڇݣ‬ãࠄҘ

106


П Р О Щ О ГО В О Р Я Т Ь Е КС П Е Р Т И ϚãͬѢãॆब Ѱ‫ ڇ‬+LOWRQ ȸãϹãࠄ‫ڇݏ ڇ‬ȸ‫ࠄى‬ȹ ब ȿ˴֖ࠄ‫ݏڇ‬Ҙ յ‫ى‬əࠄãѢѮҘًѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѢãȿॆãѢѢ޺ ؐãʄ؎‫ ڇ‬ ѯ‫֖ى‬ã‫ݏ‬Ѣ‫ ًى‬+LOWRQ RѢհãًѢ बѢҘȿ˴‫ݏ‬ə‫ ࠄ˴ࠄى‬+LOWRQ :RUOGZLGH 8QLYHUVLW\ ԇ ѢãȿҘࠄȹ ࠄबࠄ յब֞˴ ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫˴؎ڇ؎ ًى‬Ѣࠄ əã؎‫ݏڇڇ‬ϹãѢҘͬãѮҘҵ əã؎‫ڇ‬յ‫ى‬əѮ‫ى‬ѪհҘѢ‫ ى‬Ҙ Ѫ˴‫ڇݏ˴ݏ‬ȸ֖‫ ى‬ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘҵ ढ‫ॆڇ‬ã ͬã‫ݏ‬ãͬ յब֞˴ ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ȿҘͬबãհҘͬãѮҘҵ ɀ ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ Ѫ‫֖ىݏ‬հãյब ‫֖ͬڇݏ‬ã֞ब Ѱ‫ ڇ‬+LOWRQ ‫ڇݏͬڇݏ‬ȸ‫ى‬ȿ ȿ‫ى‬ə‫˴ࠄڇ֖ڇ‬ऑѢ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘॆѢब Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎ब ѢãȿॆãѢѢ޺ Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ‫ ֖ڇ‬ ҏ‫ݏ‬ã֖ࠄ‫ॆى‬Ѣã ə֖հãյ‫ڇ‬ȿã ȿ‫ى‬Ϲհ޺յãʄ ࠄã֖ հԆյ‫ى‬Ѣã Ѣãյ޺Ϲãʄ əѪ˴ѮҘãհȹѢҘ ‫֖ڇ‬बհ޺‫ ىݏ‬ ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬յãԆࠄȹ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ब ȿҘ‫ࠄݏ‬बãհȹѢҘً ‫˴ݏ‬ãհȹѢ‫ڇ‬əࠄҘ Ѫ‫ ىࠄًڇݏ‬Ѫ‫֖ ڇ‬Ҙ؎ѢãࠄҘ Ҙ Ѣãȿॆ‫ىࠄى‬ə޺ ãհϹ‫؎ࠄىݏڇ‬ब Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏى‬ãѢѢ޺ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ब ևãѢ‫ ًى‬ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴Ѣࠄ յ‫ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬ãϹãʄ Ѣã ؎Ҙً Ѫ‫ڇ‬Ϲհ޺յ Ѣã əࠄ‫ ڇ‬ȿҘյə‫֖ࠄڇ‬Ҙȿ ˴‫ىࠄ֖˴ݣ‬ȿѢ‫ ڇ‬Ѣãȿॆ‫ ىࠄى‬հԆյ‫ى‬Ѣब ޺֖ã Ϲ‫ڇࠄڇ‬ȿã յ‫ ڇ‬ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ҏ‫ ˴ࠄڇݏ‬Ҙ ࠄबࠄ Ѫ‫ىݏ‬əबࠄѢʄ əհãȿѢ‫ͬڇ‬ȿҘəѢ˴ ©ãհ˴ª ‫֖ۯ‬बհ޺‫ ىݏ‬Ҙͬ ȿҘͬबãհҘͬãѮҘʄԆ Ҙյ˴ãհȹѢ‫ ڇ‬ѪҘյҘًյबࠄȹ յհ޺ ѢãȿॆãѢѢ޺ Ѫ‫˴ݏ‬յəࠄãȿѢ‫֖ى‬Ҙȿ ؎‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ֖ڇ‬հҘѢѢ޺ ǖ əࠄã‫ݏ‬ѯ‫ ؎ى‬հԆյ޺؎ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬ȿə˴ ȿҘյॆबࠄ‫ ى‬Ѫ‫؎ڇ‬ãѮãࠄ‫ ى‬ȸ‫֖ ڇ‬ãѢãհ‫ ى‬əѪ‫ًىݏ‬Ѣ޺ࠄࠄ޺ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘҵ ब Ѣ‫ى‬ऑ ͬ‫ڇ‬ȿəҘ؎ ҘѢѯҘ

Не припиняються дискусії про те, чи витіснить роботизована техніка або боти людей з робочих місць. На вашу думку, це можливо? և˴޺֖Ҙ ‫ݣ‬बѢ֖ѮҘҵ ȿ֞˴ ؎‫֞ڇ‬Ѣã հ˴Ϲ֖‫ ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬յãࠄ‫ڇݏ ى‬ȸ‫ࠄڇ‬ã؎ ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ॆãəࠄ‫ى‬Ѣब ‫ڇ‬ȸ‫ڇݏ‬ȸ֖‫ ى‬յãѢ‫ى‬ऑ Ѣã‫ݏ‬ãऑबȿãѢѢ޺ ͬã‫ݏ‬Ѫհãࠄ‫ ى‬ə‫ى‬əࠄ˴؎ब ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ѢəãѮҘҵ ѪҘհȹϹ ࠄ‫ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ ࠈ‫ڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬հԆյ‫ى‬Ѣã ȿ‫ًى‬ѯհã Ѣã ͬ؎ҘѢब ȿҘյȸ‫ ؎ڇ֖ࠄى‬ѪãհȹѮ޺ ѪҘյࠄȿ˴‫ݏ‬յ‫ى‬հã əȿ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ىݏ‬əबࠄѢҘəࠄȹ Ѣã ‫ڇݏ‬ȸ‫؎ڇॆڇ‬ब ؎ҘəѮҘ ҏ‫ͬ ڇ‬ã֖ҘѢॆ˴ѢѢҘ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬ə‫ى‬əࠄ˴؎ã ãȿࠄ‫؎ڇ‬ãࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ ڇ‬ Ѫ‫ݏڇ‬ãऑबȿãհã ͬã‫ڇݏ‬ȸհ˴Ѣब Ѫհãࠄब ज़ յ˴޺֖‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ Ѣãѯ‫ڇ‬ҵ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ ȿ ʰȿ‫ڇݏ‬ѪҘ Ѯ޺ ə‫ى‬əࠄ˴؎ã ȿ֞˴ बəѪҘѯѢ‫ݣ ڇ‬बѢ֖ѮҘ‫ڇ‬Ѣबʄ ࠈã֖‫ ֞ڇ‬ʄ Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎ã ޺֖ã ‫ݏͬڇݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿबʄ ֖Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब Ѫ‫ ؎ڇًىݏ‬ ͬȿҘհȹѢ˴ѢѢ޺ ࠈ‫ڇ‬ȸࠄ‫ ڇ‬ȿ֞˴ ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ڇ؎˴ ى‬ѮҘًѢब ॆãəࠄ‫ى‬Ѣब ѮҘʄҵ Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴յब‫ ىݏ‬ ǖ ‫ ࠄڇ‬Ѣã ֖˴‫ݏ‬ҘȿѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘ޺ऑ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬Ѣãȿ‫޺ݏ‬յ ॆ‫֞ڇ؎ͬ ى‬बࠄȹ ͬã؎ҘѢ‫ ىࠄى‬հԆյ˴ً ब Ѫ‫ىݏ‬ѢѮ‫ى‬ѪҘ ҏ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ऑࠄ‫ڇ‬əȹ əࠄãȿ‫ى‬ȿ əࠄ‫ݏ‬ãࠄ˴ϹҘԆ ֖˴‫ݏ‬बȿãȿ Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴əã؎‫ ى‬ ؎ҘѢ޺ȿ ҵऑ ͬã Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢҘəࠄԆ ‫ڇݏ‬ȸ‫ى‬ȿ ãѪϹ‫ً˴ݏ‬յ ə‫ى‬əࠄ˴؎ Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãȿ Ѣãյ Ѫ‫ى؎ڇ‬հ֖ã؎‫ ى‬ ज़Ѫ‫ݏ‬ãȿհ޺Ԇॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ˴؎ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ࠄڇ‬Ѣ˴ ͬã؎ҘѢ‫ࠄى‬ȹ ҕ‫ ڇ‬əࠄ‫ڇ‬əबʄࠄȹə޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ڇ‬ҵ ə‫ ىݏ˴ݣ‬+LOWRQ ȿ֞˴ ȿѪ‫ڇݏ‬ȿãյ֞बʄ ȸãϹãࠄ‫ ڇ‬ҘѢѢ‫ڇ‬ȿãѮҘً ज़ Ѣãə ʄ GLJLWDO FKHFN LQ ǖհ˴ ޺֖ ؎‫ ͬ ى‬ȿã؎‫ ى‬ȿ֞˴ Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬հ‫ ى‬հԆյ‫ ى‬ҵյबࠄȹ ͬã ˴؎‫ڇ‬ѮҘ޺؎‫ۯ ى‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ब ֖ब‫ࠄݏڇݏ‬ѢҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ǖ ‫ڇ؎ͬڇݏ‬ȿհ޺ࠄ‫ڇݏ ͬ ى‬ȸ‫ ؎ڇࠄڇ‬³ Ѣ˴ Ѣãյࠄ‫ ڇ‬ ȿ˴ə˴հ‫ ڇ‬ʈã؎˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब ब ‫ڇݏ‬ȸ‫ͬىࠄڇ‬ãѮҘҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ յब֞˴ ȿã֞հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ȿ‫ݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿबȿãࠄ‫ڇً ى‬Ϲ‫ ڇ‬ ѢãѪ‫ݏ‬ãȿհ˴ѢҘəࠄȹ ज़ +LOWRQ Ѣãə əѪ‫ڇ‬Ѣब֖ãԆࠄȹ ؎‫ى‬əհ‫֖ ىࠄى‬ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙ޺؎‫ ى‬Ѣ˴ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ã ³ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ғ˴ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄى‬ȹə޺ յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ؎‫ͬڇݏ ى‬ब؎Ҙհ‫֖޺ ى‬Ҙ ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ࠄ˴ѢѮҘҵ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ͬڇݏ ڇ‬ȿ‫ى‬ȿãࠄ‫ ى‬ब ə‫ڇ‬ȸҘ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬ãऑ Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãࠄ‫ ى‬ȿ ؎ãًȸबࠄѢȹ‫؎ڇ‬ब Ҙ ͬ ؎ãًȸबࠄѢҘ؎ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴؎

Цікаво. А які компетенції ви плануєте розвивати в перспективі двадцятиріччя? ϚѢãʄࠄ˴ ؎‫ڇ ى‬ȸϹ‫ڇ‬ȿ‫ݏڇ‬Ԇȿãհ‫ ى‬Ѯ˴ Ѣã ‫ڇ‬əࠄãѢѢҘً ˴ًॆã‫ڇ֖ ݏ‬Ѣ‫˴ݏ˴ݣ‬ѢѮҘҵ ȿ Ɏ˴հȹϹҘҵ ҏ˴‫˴ݏ‬յबəҘ؎ Ѯ˴ Ѫ˴‫˴ݏ‬յãॆã ‫ݏ‬बࠄ‫ى‬ѢѢ‫ى‬ऑ ͬãȿյãѢȹ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ã؎ ‫ڇ‬ȸ‫ڇݏ‬ȸ֖ã ȿ˴հ‫ڇ֖ى‬ҵ ֖Ҙհȹ֖‫ڇ‬əࠄҘ յãѢ‫ى‬ऑ ‫ݏ֖˴ݏ‬बࠄ‫ى‬ѢϹ տ‫ى‬ѯ˴ ‫ݣ‬ҘѢãհȹѢҘ əѪҘȿȸ˴əҘյ‫ ى‬Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫؎ىࠄى‬बࠄȹ հԆյ‫؎ڇࠈ ى‬ब Ѣãѯã ؎˴ࠄã ³ əࠄ˴֞‫ͬ ىࠄى‬ã ࠄ‫˴ݏ‬Ѣյã؎‫ ى‬ब əȿҘࠄҘ ࠄ˴ऑѢ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘً +LOWRQ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ݏڇ‬Ҙॆ ȿ‫ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿѢԆʄࠄȹə޺ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ Ϛ յѢ޺ ͬãəѢबȿãѢѢ޺ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ȸबհã ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ѯ˴Ѣã ؎ҘəҘ޺ ³ ȿȿ‫ڇ‬յ‫ڇ؎ڇ֖޺ ىࠄى‬Ϲã ȸҘհȹѯ˴ ҘѢѢ‫ڇ‬ȿãѮҘً ͬãյհ޺ ֖‫ࠄݏڇݣ؎ڇ‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ࠄã əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ ࠈã֖ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ڇ؎ى‬Ѫ‫ ڇ‬əȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յѢҘѯѢҘً յ˴Ѣȹ Ҙ ȸबյ˴؎‫ڇݏ ڇ‬ȸ‫ ىࠄى‬ ब ؎ãًȸबࠄѢȹ‫؎ڇ‬ब

Бесіду вела: Христина Блінова

107


АНДРІЙ СКІП’ЯН, ͬãəѢ‫ڇ‬ȿѢ‫؎ڇ֖ ֖ى‬ѪãѢҘҵ +RWHOLHUR ѲãѮҘ‫ڇ‬ѢãհȹѢ‫ڇ‬ҵ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢѢ‫ڇ‬ҵ Ѫ‫؎˴ݏ‬Ҙҵ ʈԇտɏ &UHDWLYH &KHI 6XPPLW %$520(7(5 8NUDLQLDQ *DVWUR 6KRZ ؐҘ֞Ѣã‫ڇݏ‬յѢ‫ڇ‬ҵ Ѫ‫؎˴ݏ‬Ҙҵ ȿ ҘѢյबəࠄ‫ݏ‬Ҙҵ Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ ³ ,QWHUQD WLRQDO +RVSLWDOLW\ $ZDUGV ‫ݏڇݹ‬ब؎ब ͬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ࠄ ڇ‬ã ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ‫ݏݣ‬ãѢॆãًͬ‫ى‬ѢϹब )5$1&+,7+,1. Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿə޺ Ѣã ȸհҘѮ ҘѢࠄ˴‫ݏ‬ȿ·Ԇ

‫ ˴֞ࠄۯ‬Ѫ‫؎ ڇݏ‬ãəѯࠄãȸबȿãѢѢ޺ ؎ãًȸबࠄѢʄ ࠄã ‫ڇݏ‬հȹ ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ى‬ऑ ؎˴յҘã ³ ब ֖‫؎ڇ֖ࠄڇݏڇ‬ब յҘãհ‫ͬڇ‬Ҙ Ҙͬ ȸҘͬѢ˴ə؎˴Ѣ‫ࠄ ؎ڇ‬ã ‫ݣ‬बѢյãࠄ‫ ؎ڇݏڇ‬ȸãϹãࠄȹ‫ڇ‬ऑ बəѪҘѯѢ‫ى‬ऑ ؎Ҙ֞Ѣã‫ڇݏ‬յѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ࠄ֖˴ڇݏ‬Ҙȿ

108


П Р О Щ О ГО В О Р Я Т Ь Е КС П Е Р Т И

ПОГЛЯД ІЗ 2022 РОКУ

Витяг iз підсумкового звіту форсайту на замовлення Hoteliero. Комбінація найвагоміших трендів дала картину неминучого майбутнього.

Світова індустрія гостинності продовжує розвиватися, попри економічні спади та різноманітні загрози (тероризм, епідемії тощо).

У світі посилюється мода на здоровий, активний спосіб життя, зокрема й у зрілому віці.

Темп життя зростає, цінність часу підвищується, але споживач із розвинених країн (забезпечений товарами першої необхідності навіть в умовах економічної турбулентності) прагне нових і нових вражень. Тому він готовий до подорожей. Попит породжує пропозицію — отже, конкуренція за гроші та час споживачів зростає разом із вимогливістю споживачів, їхньою схильністю шукати кращі та дешевші варіанти, щиро й миттєво ділитися відгуками (в соціальних мережах, на спеціальних туристичних онлайнових платформах) та довіряти відгукам один одного більше, ніж рекламі.

Збільшення швидкості транспорту та зменшення витрат підвищує темп подорожей, дозволяє більше коротких поїздок. А сучасні технології забезпечують постійний зв’язок із родиною та колегами по роботі, перетворюючи подорожі на звичну і неважку річ.

Збільшення цінності часу — один з головних чинників, що формують тренди в бізнесі загалом та у в сфері HoReCa, зокрема. Які зрушення в готельному сегменті, на ваш погляд, це спричинить у найближчі п’ять років? ɀ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãѮҘًѢब Ѫ‫ݏ‬ã֖ࠄ‫֖ى‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ बѪ˴ȿѢ˴Ѣ‫ ڇ‬ȿȿLًѯ հ‫˴ ى‬Ѣ˴‫ݏ‬Ϲ‫ͬڇ‬ȸ˴‫ݏ‬ҘϹãԆॆҘ ࠄã GLJLWDO ࠄ˴ऑѢ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘҵ ऑ؎ã‫ݏ‬Ѣ˴ ͬȸ˴‫ݏ‬ҘϹãѢѢ޺ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘҵ ə‫ى‬əࠄ˴؎‫ڇ ى‬ѢհãًѢ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢ Ѣ޺ ޺֖Ҙ ə֖‫ॆڇݏڇ‬बԆࠄȹ ࠄ‫ॆ؎ى‬ãə‫ڇ‬ȿҘ ȿ‫ݏࠄى‬ãࠄ‫ ى‬ ‫ۯ‬յѢã ͬ հҘյ‫ݏى‬बԆॆ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ى‬ऑ ؎˴‫ ֞˴ݏ‬ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबʄ ə‫ى‬əࠄ˴؎ब )DFH ,' ³ ȿऑҘյ ब Ѣ‫ͬ ݏ˴؎ڇ‬ã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ə֖ãѢबȿãѢѢ޺ ‫ىݏ‬ə ‫ڇ‬ȸհ‫ ޺ॆ​ॆى‬ʈ˴‫˴ݏ‬յ ࠄ˴ऑѢ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘً Ѱ‫ ڇ‬ ͬ·޺ȿհ޺Ԇࠄȹə޺ əȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յѢҘ ³ ؎‫ڇ‬ȸҘհȹѢ‫ ًى‬FKHFN LQ FKHFN RXW बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ Ѣ‫ͬ ؎ڇݏ˴؎ڇ‬ã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ࠄ˴հ˴‫ڇݣ‬Ѣब ֯‫ݏ‬Ҙ؎ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѮҘѢѢҘəࠄȹ ॆãəब ȿҘյॆबࠄѢã Ҙ ©ͬ‫ڇ‬ȿѢҘª ³ ə֖‫ॆڇݏڇ‬बʄࠄȹə޺ ॆãə Ѣã ȸबյҘȿѢ‫ى‬Ѯࠄȿ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ࠈ‫˴ݏ‬Ѣյ ³ ãѪã‫ ࠄݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȿə˴‫˴ݏ‬յ‫ى‬ѢҘ ֞‫ࠄى‬հ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫؎ڇ֖ ڇ‬Ѫհ˴֖əब

109


և˴ȿ˴հ‫ڇ‬Ѫ˴‫ ىݏ‬Ѫ‫ڇݏ‬յब؎बԆࠄȹ ‫ݏڇ‬ϹãѢҘͬãѮҘԆ ȿѢबࠄ‫ݏ‬ҘѯѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ब ॆãəࠄ‫ى‬Ѣब ȿҘյȿ‫ڇ‬յ޺ࠄȹ ѪҘյ ֖‫ݏ˴؎ڇ‬ѮҘًѢब ࠄã ֞‫ࠄى‬հ‫ڇ‬ȿब Ѣ˴‫ݏ‬बऑ‫؎ڇ‬Ҙəࠄȹ ã ‫˴ݏ‬ѯࠄब ³ ѪҘյ ؎ҘѢҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ əѪ˴ѮҘãհȹѢ‫ ًى‬Ѫ‫ڇݏ‬əࠄҘ‫ࠈ ݏ‬ã֖‫ ֞ڇ‬ȸãϹãࠄ‫ڇ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ ȸबյबԆࠄȹ Ѣã Ϲ‫ڇࠄڇ‬ȿҘً ֖‫ڇ‬Ѣəࠄ‫ݏ‬ब֖ѮҘҵ ͬãȿյ޺֖‫ ى‬əࠄȿ‫˴ݏڇ‬ѢѢԆ ' ȿҘ֞बãհब ޺֖‫ ًى‬յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ Ѫ‫ڇ‬ȸãॆ‫ ىࠄى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ´ȿ֞‫ى‬ȿबµ Ѱ˴ յ‫ڇً ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫޺ڇ‬ȿ‫ࠈ ى‬ã֖‫؎ݏڇݣ ًى‬ãࠄ Ѫ‫ىݏ‬ə֖‫ݏڇ‬Ԇʄ Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴ə Ѫ‫ڇ‬ȸबյ‫ڇ‬ȿ‫˴؎ͬ ى‬Ѣѯबʄ ֖Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ ҘѢȿ˴əࠄ‫ى‬ѮҘً Ϛã ؎Ҙə޺ѮҘȿ ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ȸबյबȿãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿѢ‫ڇ‬ѮҘѢѢ‫ ًى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ज़ ֯ãͬãऑəࠄãѢҘ ࠄã֖˴ ѪհãѢबȿãѢѢ޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ֖‫ىݏڇ‬əࠄबʄࠄȹə޺ ȿ˴հ‫ ؎ى֖ى‬Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ ؎ڇࠄى‬ ज़ Ѣãًȸհ‫ॆ֞ى‬Ҙ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ब ֯‫ى‬ʄȿҘ Ҙ ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ ȿ ѮҘհ‫؎ڇ‬ब ȸबյ˴ Ѱ˴ Ѫ‫؎ڇ‬ҘࠄѢҘѯ‫ ًى‬ã֖Ѯ˴Ѣࠄ ब ‫ͬڇݏ‬ȿ‫֖ࠄى‬ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙً ͬҘ‫ࠈ ֖ڇݏ‬ã֖ ѢãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ब əࠄ‫ڇ‬հ‫ى‬ѮҘ ȿҘյ֖‫ ڇࠄىݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ $ORIW ȿҘյ 0DUULRWW ,QWHUQDWLRQDO ‫ۯ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬հ޺Ϲãʄ ब ȿҘյəबࠄѢ‫ڇ‬əࠄҘ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢब Ѣã əѢҘյãѢ‫ ֖ڇ‬Ѫ‫ڇ‬յãԆࠄȹ ͬã֖बə֖‫ ى‬Њ‫˴ࠄڇ‬հȹ ‫ݏͬڇݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ًى‬ Ѣã ؎Ҙհհ˴ѢҘãհҘȿ Ҙ ҵऑѢҘً ѯȿ‫ى‬յ֖‫ ޺ࠄࠄى֞ ؎ࠄىݏ ًى‬Ѳ‫ ىݏ˴؎ڇ‬ ؎ҘѢҘ؎ãհҘəࠄ‫ॆى‬ѢҘ ͬ ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢ‫ ؎ى‬ã֖Ѯ˴Ѣࠄ‫ ؎ڇ‬Ѣã ͬ‫ݏ‬बॆѢҘəࠄȹ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً յ˴ ͬã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ࠄ˴հ˴‫ڇݣ‬Ѣब ؎‫֞ڇ‬Ѣã बѪ‫ݏ‬ãȿհ޺ࠄ‫ڇ֖ ى‬Ѣյ‫ى‬ѮҘ‫ڇ‬Ѣ˴‫ ؎ڇݏ‬ãȸ‫˴ࠄ ڇ‬հ˴ȿҘͬ‫ ؎ڇݏڇ‬ ࠈã֖‫ ֞ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹʄ‫ࠄ ىݏ‬ã ã‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ ىݏڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬յब؎बԆࠄȹ յ˴ࠄãհҘ Ѫ‫ڇݏͬڇݏ ىݏ‬ȸѮҘ ҘѢࠄ˴‫·ݏ‬ʄ‫ݏ‬Ҙȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ޺֖Ҙ յ‫ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬ãϹãԆࠄȹ յȸãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣãȿ֖‫ڇ‬հ‫ى‬ѯѢʄ ə˴‫˴ݏ‬յ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѱ˴ ҏҘյ ॆãə ‫ڇ֖˴ݏ‬Ѣəࠄ‫ݏ‬ब֖ѮҘҵ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѯ˴ ʄ ֖հԆॆ‫ڇ‬ȿ‫˴؎ڇ؎ ؎ى‬Ѣࠄ‫ ؎ڇ‬Ѣã ޺֖‫ͬ ًى‬ȿ˴‫ࠄݏ‬ãԆࠄȹ बȿãϹब ɀ $ORIW ѢãѪ‫֖ىݏ‬հãյ əࠄ‫ࠄ޺ڇ‬ȹ ब‫ݏ‬Ѣ‫ ى‬յհ޺ ə‫ࠄݏڇ‬बȿãѢѢ޺ ə؎Ҙࠄࠄ޺ ȿ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ

Масштабування бізнесу за допомогою франчайзингових мереж — ще один тренд сучасності. Як засновник Форуму з готельного та ресторанного франчайзингу FRANCHITHINK розкажіть, які особливості розвитку цього руху в Україні. ज़ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫؎ڇ‬ब ȸҘͬѢ˴əҘ ҘəѢबʄ ֞‫ݏڇ‬əࠄ֖ã Ҙ ؎ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹ‫ڇ‬ȿã ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ ىͬى‬ ज़ ֞‫ݏڇ‬əࠄ֖ब ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ͬى‬ब ȸ‫˴ݏ‬Ѣյ ͬãऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ޺֖ ֖˴‫ݏ‬बԆॆã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ ͬãً؎ãʄࠄȹə޺ ؎ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹ‫ ؎ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴əã؎‫ ى‬ बѪ‫ݏ‬ãȿհҘѢѢ޺ ज़ ؎ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹ‫ڇ‬ȿҘً ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ͬى‬Ҙ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѫ˴‫؎ً˴ݏ‬ãʄ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬ əã؎ ȸ‫˴ݏ‬Ѣյ əࠄãѢյã‫ ىࠄݏ‬Ҙ ؎ã‫ىࠄ˴֖ݏ‬ѢϹ‫ڇ‬ȿब Ѫհãࠄ‫؎ݏڇݣ‬ब ãհ˴ बѪ‫ݏ‬ãȿհ޺ʄ əã؎‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ ڇ‬յ‫؎ىݏࠄڇ‬बԆॆ‫ى‬əȹ əࠄãࠄबࠄब ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ Њ‫˴ࠄڇ‬հҘ ə˴‫˴ݏ‬յѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫֖ ڇ‬հãəब Ҙ ؎ҘѢҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ Ѣ˴ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ‫ ىࠄى‬ə‫ڇ‬ȸҘ ͬãհबॆ‫؎ ىࠄى‬Ҙ֞Ѣã‫ڇݏ‬յѢब ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ͬى‬ब ॆ˴‫ ͬ˴ݏ‬ȿ‫ى‬ə‫ ًى֖ڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ҘϹ ȿऑ‫ڇ‬յब ғ˴ ˴֖‫ڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ҘॆѢ‫ ڇ‬ Ѣ˴յ‫ڇ‬ѮҘհȹѢ‫؎ڇࠈ ڇ‬ब ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ݏ˴֖ ى‬बԆࠄȹ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ˴؎ əã؎‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ ڇ‬ ãȸ‫ͬ ڇ‬ãհबॆãԆࠄȹ ब֖‫ݏ‬ãҵѢəȹ֖‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ ʈ˴‫˴ݏ‬յ Ѣ‫ى‬ऑ 3UHPLHU +RWHOV DQG 5HVRUWV 5HLNDUW] +RWHO *URXS 5LEDV +RWHOV *URXS

110


П Р О Щ О ГО В О Р Я Т Ь Е КС П Е Р Т И

ɀ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫֖޺ ڇ‬ҘəѢ‫ى‬ऑ ‫ݏݣ‬ãѢѯ‫ ͬى‬ब ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ѮҘѢ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙ޺ऑ ɎҘͬѢ˴ə؎˴Ѣ ͬȿ˴‫ࠄݏ‬ãʄࠄȹə޺ յ‫ݏݣ ڇ‬ãѢॆãًͬ˴‫ݏ‬ã ‫ڇ‬ə֖Ҙհȹ֖‫ ى‬Ѯ˴ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ً‫؎ڇ‬ब ֖बѪ‫ ىࠄى‬ ©Ѫ‫ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬յѢҘً յ‫ڇ‬əȿҘյª Ѣ˴ յ‫ڇ‬Ѫबə֖ãԆॆ‫ ى‬ȿհãəѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ى؎ڇ‬հ‫ ֖ڇ‬ʰ ؎‫ڇ‬յ˴հȹ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬ Ϲã‫ݏ‬ãѢࠄ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ًى‬Ѫ‫ىݏ‬ȸबࠄ‫ ֖ڇ‬Ѫ‫ ىݏ‬ȿ‫ڇ֖ى‬ѢãѢѢҘ Ѫ˴ȿѢ‫ى‬ऑ əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬Ҙȿ ғ˴ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ؎ã֖ə‫؎ى‬ãհȹѢ‫ͬ ڇ‬ãऑ‫ى‬əࠄ‫ ىࠄى‬əȿ‫ڇ‬ҵ ҘѢȿ˴əࠄ‫ى‬ѮҘҵ ࠈã֖‫˴ݏࠄ ًى‬Ѣյ Ѫ‫ࠄىݏ‬ã؎ãѢѢ‫ͬ ًى‬ã֖հãյã؎ ѯȿ‫ى‬յ֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ऑã‫ॆݏ‬बȿãѢѢ޺ ֖ãȿ·޺‫ݏ‬Ѣ޺؎ Ѫ˴֖ã‫ݏ‬Ѣ޺؎ ࠄã ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã؎ ҘѢѯ‫ى‬ऑ ‫؎ݏڇݣ‬ãࠄҘȿ

Світова практика переходу готелів під управління мережевих компаній впевнено входить в українські реалії. Як ви вважаєте, у чому перевага такого ведення бізнесу в нашій країні? ʈã؎‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ ؎ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺؎ ޺֖Ҙ յãȿѢ‫ ڇ‬ҘəѢबԆࠄȹ ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘ əࠄãʄ ə֖հãյѢҘѯ˴ ֖‫ڇ‬Ѣ֖ब‫ݏ‬बȿãࠄ‫؎ ͬ ى‬Ҙ֞Ѣã‫ڇݏ‬յѢ‫ ى؎ى‬ʈȹ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յѢҘ ࠄã֖Ҙ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ ى‬ȿə˴ ॆãəࠄҘѯ˴ ‫ͬڇݏ‬Ϲհ޺յãԆࠄȹ ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿ‫ڇ‬əࠄҘ əѪҘȿѪ‫ݏ‬ãѮҘ ͬ ؎˴‫˴֞˴ݏ‬ȿ‫ڇ ؎ى‬Ѫ˴‫ݏ‬ãࠄ‫ ؎ڇݏڇ‬ Њ‫˴ࠄڇ‬հҘ əѪ‫ڇ‬əࠄ˴‫ݏ‬ҘϹãԆࠄȹ ͬã յ‫ڇ‬əȿҘյ‫ݏ˴֖ ؎ڇ‬बԆॆ‫ڇ‬ҵ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ Ҙ ȿ ȸҘհȹѯ‫ڇ‬əࠄҘ ȿ‫ى‬Ѫãյ֖Ҙȿ Ѫ‫ݏ‬ãϹѢबࠄȹ ȸबࠄ‫ ى‬ȿ ҵҵ ə֖հãյҘ ‫ۯ‬ə֖Ҙհȹ֖‫ ى‬Ѯ˴ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ əࠄãѢյã‫ͬىࠄݏ‬बȿãࠄ‫ ى‬ȸҘͬѢ˴ə ‫؎ىݏࠄڇ‬ãࠄ‫ ى‬Ϲã‫ݏ‬ãѢࠄҘԆ Ѣã Ѫ˴ȿѢब ֖Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ͬãȿյ޺֖‫ ى‬ȿѪҘͬѢãȿãѢ‫ڇ‬əࠄҘ ȸ‫˴ݏ‬Ѣյब ֖‫ىݏڇ‬əࠄबȿãࠄ‫ى‬ə޺ ȿ˴հ‫ڇ֖ى‬Ԇ յ‫ڇ‬ȿҘ‫ڇݏ‬Ԇ ȿҘյȿҘյबȿãॆҘȿ Њ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ յãԆࠄȹ ȿѪ˴ȿѢ˴ѢҘəࠄȹ ब ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ Ѫ‫ڇ‬əհबϹ Ѱ‫ ڇ‬ʄ ֖‫ڇ‬Ѣ֖ब‫˴ݏ‬ѢࠄѢ‫ڇ‬Ԇ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿãϹ‫ڇ‬Ԇ Ѣã ‫ىݏ‬Ѣ֖ब

Ви слідкуєте за готельними та ресторанними компаніями і на медіаринку країни. Що скажете про наше позиціонування? ҏ‫؎ڇ‬ҘࠄѢ‫ ڇ‬Ѱ‫؎ڇ֖ ڇ‬ѪãѢҘ޺ ȸ˴‫ ˴ݏ‬ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢब बॆãəࠄȹ ब Ѫ‫ݣڇݏ‬ҘհȹѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ى‬ऑ ͬãऑ‫ڇ‬յãऑ ã ࠄã֖‫ॆ ֞ڇ‬ãəࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫޺ڇݏ‬ȿհ޺ʄ əȿ‫ڇ‬Ԇ ˴֖əѪ˴‫ͬىࠄݏ‬ब ͬã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘյ˴ً Ҙ ѪबȸհҘ֖ãѮҘً ब ȸҘͬѢ˴ə ȿ‫ى‬յãѢѢ޺ऑ ɀ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣब ‫ڇݏ‬հȹ ȿҘյҘϹ‫ݏ‬ãʄ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄ‫ ًى‬ȸ‫˴ݏ‬Ѣյ ȿհãəѢ‫֖ى‬ã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ǖ‫ࠄݏ‬ब‫ݏ‬ã տबѪãѯ֖‫ࠈ ڇ‬ã֖‫ͬ ֞ڇ‬ѢãॆѢ‫ ًى‬Ҙ؎Ҙյ֞˴ȿ‫ ًى‬ȿѢ˴ə‫ ֖ڇ‬ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄى‬ȹ ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ˴ ȿ‫ى‬յãѢѢ޺ ³ ֞ब‫ݏ‬Ѣãհ 5LEDV 0DJD]LQH ޺֖‫ ًى‬ȿ‫ى‬յãʄ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘ޺ ࠈã֖ ȿѪҘͬѢãȿãѢҘəࠄȹ ȸ‫˴ݏ‬Ѣյब ͬ‫ڇݏ‬əհã ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյѢ‫ ڇ‬Ҙ յ‫ڇ‬ȿҘ‫ݏ‬ã յ‫ ڇ‬Ѣȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ȿҘյ Ϲ‫ݏ‬ãȿѮҘȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ىݏ ڇ‬Ѣ֖ब

111


112


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й

ЗАПИСКИ ТАЄМНОГО ГОСТЯ ढ‫ىݏ‬əࠄ‫ى‬Ѣã ɀҘʄ‫ ݏ‬ȿ֞˴ Ѣ˴ ə˴֖‫ࠄ˴ݏ‬Ѣã Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ 5LEDV +RWHOV *URXS

Всесвітня мережа рясніє численними статтями про те, як привернути й утримати гостя. Однак секрет успіху в готельному бізнесі зводиться до того, що кожному готелю потрібен не просто лояльний гість. Йому потрібен захоплений гість! ʈã؎˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ Ѱ‫ݏڇ‬ҘॆѢ‫ ڇ‬ȿ‫ݏࠄى‬ãॆãԆࠄȹ Ѣã յ‫ڇ‬əհҘյ֞˴ѢѢ޺ əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬Ҙȿ ‫ڇ‬ȸəհबϹ‫ڇ‬ȿबȿãѢѢ޺ ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫؎ ڇ‬հ‫ݏ‬յ յ‫ڇ‬հã‫ݏ‬Ҙȿ Ϛյãȿãհ‫ڇ‬ə޺ ȸ ѪҘյ ॆãə əबॆãəѢ‫ڇ‬ҵ ‫˴ݏ‬ȿ‫ڇ‬հԆѮҘҵ ‫ݣ‬Ҙյȸ˴֖ब ؎‫֞ڇ‬Ѣã ‫؎ىݏࠄڇ‬बȿãࠄ‫ ى‬ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘԆ Ѫ‫ ڇݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ȸ˴ͬѪ‫ڇ‬ə˴‫˴ݏ‬յѢȹ‫ ڇ‬ȿҘյ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ॆ˴‫˴؎ ͬ˴ݏ‬ə˴Ѣյ֞˴‫ ىݏ‬ə‫ڇ‬Ѯ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ ə˴‫ݏ‬ȿҘə‫ ى‬ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ǖհ˴ Ѣ˴Ѫ‫ڇ‬ऑ‫ࠄى‬Ѣã əࠄãࠄ‫ى‬əࠄ‫֖ى‬ã ࠄȿ˴‫ݏ‬յ‫ࠄى‬ȹ Ѱ‫ ڇ‬ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հȹѮҘȿ Ѣ˴ͬãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴Ѣ‫ى‬ऑ ȿҘյѪ‫ىॆڇ‬Ѣ֖‫ ؎ڇ‬ãȸ‫ݏ ڇ‬ҘȿѢ˴؎ ə˴‫ݏ‬ȿҘəब Ѣ˴ ȸã֞ãԆࠄȹ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘյãࠄ‫˴؎ ى‬Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬ã؎ Ѫ‫؎ ڇݏ‬ҘѢबə‫ ى‬əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãѢѢ޺ ãѢҘ Ѫ‫ى‬əȹ؎‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬ ãѢҘ बəѢ‫ ڇ‬ãѢҘ ȿ‫ى‬əࠄãȿհ˴ѢѢ޺؎ ‫ڇ‬ѮҘѢ‫ ֖ڇ‬ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ً ڇ‬յबࠄȹ յ‫ڇ֖ ڇ‬Ѣ֖ब‫˴ݏ‬ѢࠄҘȿ ҏ‫ ڇ‬ãѢϹհҘًəȹ֖‫ ى‬ ࠈã֖‫ىॆ ؎ى‬Ѣ‫ڇࠄ˴؎ ؎ڇ‬յ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ࠈ© ى֖ݏ‬ãʄ؎Ѣ‫ ًى‬ϹҘəࠄȹª 0\VWHU\ JXHVW Ҙ əࠄãȿ ‫ڇ‬յѢ‫ ͬ ؎ى‬ѢãًȸҘհȹѯ յҘʄȿ‫ى‬ऑ ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब؎˴ѢࠄҘȿ ȿ‫޺ى‬ȿհ˴ѢѢ޺ ȿãյ ȿ ‫ڇ‬ȸəհबϹ‫ڇ‬ȿबȿãѢѢҘ Ѣã ȿəҘऑ ‫ݏ‬ҘȿѢ޺ऑ ϚϹҘյѢ‫ ͬ ڇ‬յãѢ‫ ى؎ى‬Ѣ˴ͬãհ˴֞Ѣ‫ى‬ऑ ‫ڇ‬Ѫ‫ࠄى‬बȿãѢȹ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬बəѪҘѯѢ‫ ڇ‬ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबԆࠄȹ ؎˴‫˴֞˴ݏ‬ȿ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢҘȿ Ҙ ؎ãϹãͬ‫ى‬ѢҘȿ ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫ ڇ‬ȸãѢ֖Ҙȿ ؐ˴‫˴֞˴ݏ‬ȿҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ࠄã֖Ҙ ޺֖ ѢãѯҘ ͬã؎‫ڇ‬ȿհ޺Ԇࠄȹ Ѫ‫ڇ‬əհबϹब յհ޺ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ͬ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙࠄ‫ ىॆ ى‬ȿ बəҘऑ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄãऑ ‫ڇ‬յѢã֖‫ڇ‬ȿ‫֖޺ ڇ‬ҘəѢ‫ ڇ‬յ‫؎ىݏࠄڇ‬बԆࠄȹə޺ əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬Ҙȿ ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ȿҘյյҘհ ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆ ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ 5LEDV +RWHOV *URXS ѢãѪ‫ݏ‬ãȿհ޺ʄ ‫˴ݏ‬ȿҘͬ‫ݏڇ‬Ҙȿ Ѣã ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄ‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬ȸհ‫ͬى‬Ѣ‫ݏ ڇ‬ãͬ Ѣã ؎Ҙə޺Ѯȹ ևհ޺ əã؎‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ҵऑѢҘ ͬȿҘࠄ‫ ى‬ѮҘѢѢҘ ãѢãհҘͬ‫ ؎ڇ‬ Ѫ‫ॆڇࠄڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əࠄãѢब ‫ ً˴ॆ˴ݏ‬ ࠈãʄ؎Ѣ‫ ى؎ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫ͬ ى‬ãͬȿ‫ॆى‬ãً Ѫ‫ݏ‬ãѮԆԆࠄȹ Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘ‫ڇ‬Ѣãհ‫ͬ ى‬Ҙ ə‫ࠄ ىݏ˴ݣ‬ब‫؎ͬىݏ‬ब ɀ‫ڇ‬Ѣ‫؎ ى‬ãԆࠄȹ ѯ‫֖ڇݏى‬Ҙ ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ࠄ˴ѢѮҘҵ ࠄã Ѣ˴‫ڇ‬ȸऑҘյѢҘ Ѣãȿ‫ ى֖ॆى‬յհ޺ ȿͬãʄ؎‫ڇ‬յҘҵ Ҙ ֖‫؎ڇ‬बѢҘ֖ãѮҘҵ ȿ ‫ݏ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ڇ‬ȸबࠄ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ Ҙ Ѫə‫ى‬ऑ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘॆѢ‫ى‬ऑ ə‫ࠄى‬बãѮҘ޺ऑ ॠãəࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ

113

ͬãհबॆãԆࠄȹ Ҙ Ѣ˴Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘًѢ‫ى‬ऑ ©Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ًª ͬ ֖‫ڇ‬հã յ‫ݏ‬बͬҘȿ ȿհãəѢ‫֖ى‬ã ãȸ‫ ڇ‬ȸ˴֖ ‫ݣڇ‬Ҙəã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ɀȿã֞ãʄࠄȹə޺ Ѱ‫ ڇ‬ȿҘͬ‫ ىࠄى‬Ѣ˴յ‫ڇ‬əȿҘյॆ˴Ѣ‫ى‬ऑ ҘѢəѪ˴֖ࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ ࠄã֖‫ ֞ڇ‬յãԆࠄȹ ȿ˴հ‫ ًى֖ى‬յҘãѪãͬ‫ڇ‬Ѣ ͬãबȿã֞˴Ѣȹ ‫ۯ‬əȹ ؎‫ ى‬Ҙ ȿ‫ݏى‬Ҙѯ‫ى‬հ‫ ى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ ىࠄىݏ‬ Ϛã‫ݏ‬बॆ‫ى‬ȿѯ‫ى‬əȹ ѪҘյࠄ‫ڇ֖؎ىݏ‬Ԇ Ϲ˴Ѣ˴‫ݏ‬ãհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ յ‫ݏڇࠄ֖˴ݏى‬ã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ǖ‫ࠄݏ‬ब‫ݏ‬ã տबѪãѯ֖‫ ޺ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬յãհã ͬãѪ‫ ࠄى‬Ѣã ãѢ֖˴ࠄब ࠄãʄ؎Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ब ȿҘյյҘհ ֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ڇݏ‬հԆ ޺֖‫ڇ‬əࠄҘ Ѳã ࠄ‫˴؎ڇ؎ ًڇ‬Ѣࠄ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫֖ݏ‬ã ȸबհã Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢã ȸҘͬѢ˴ə Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ :DOO 6WUHHW ǖѢҘ յ‫؎ڇ֖ ݏڇࠄ֖˴ݏى‬ѪãѢҘҵ ãѢҘ յ˴Ѫã‫ࠄݏ‬ã؎˴Ѣࠄ‫ ى‬ãѢҘ əã؎ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѣ˴ ͬѢãԆࠄȹ ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬յ‫ ڇ‬Ѣ‫ى‬ऑ ѢãϹ‫޺ݏ‬Ѣ˴ ‫˴ݏ‬ȿҘͬ‫ ݏڇ‬ ғ˴ً ѪबѢ֖ࠄ əѪ˴ѮҘãհȹѢ‫ ڇ‬Ѣ˴ ‫ڇ‬ȸब؎‫ڇ‬ȿհԆʄࠄȹə޺ յհ޺ ॆ‫ى‬əࠄ‫֖˴ ىࠄڇ‬əѪ˴‫˴؎ىݏ‬Ѣࠄब

Я не психопат, я високоактивний соціопат. Вивчи терміни! ғ޺ Ѯ‫ࠄى‬ãࠄã Ҙͬ ϹबॆѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ə˴‫ݏ‬Ҙãհब 6KHUORFN Ҙͬ Ɏ˴Ѣ˴յ‫֯ ؎ڇࠄ֖ى‬ã؎ȸ˴‫ݏ‬ȸ˴ࠄॆ˴؎ Ѫ‫ىݏ‬ऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ؎˴ѢҘ Ѣã յब؎֖ब Ѱ‫ݏڇ‬ãͬब ࠄҘհȹ֖‫ ى‬Ѣ‫ͬ ڇ‬ϹãյãԆ əȿҘً յ‫ڇ‬əȿҘյ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄ ىࠄڇ‬ãʄ؎Ѣ‫ ؎ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴؎ և‫˴؎ڇ؎ ڇ‬Ѣࠄब ֖‫ڇ‬հ‫˴؎ ى‬ѢҘ յ‫ڇ‬ȿ˴հ‫ڇ‬ə޺ Ѣ‫ ؎ى‬əࠄãࠄ‫ ޺ ى‬ȿȿã֞ãհã ѮԆ ॆãəࠄ‫ى‬Ѣब ‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬ȿ·޺֖ͬҘȿ ‫ڇݏ‬ȸ‫ڇࠄڇ‬Ԇ ؎‫ݏ‬Ҙҵ ַ‫ى‬ȿ‫ ى‬ə‫ڇ‬ȸҘ ȸ˴֖ͬ‫ڇ‬ѯࠄ‫ڇ‬ȿѢ‫ ڇ‬ȿ ֖‫ݏ‬ãѰ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ࠄ˴əࠄबً Ѫ‫ڇ‬əհबϹ‫ ى‬ Ҙ ͬãѪ‫ى‬əबً Ѣ˴յ‫ڇ‬հҘ֖‫ۯ ى‬յѢã֖ Ѫ˴‫˴ݏ‬հҘ֖ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ˴Ѣ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫˴ݏ ىࠄىݏ‬ȿҘͬ‫ڇ֖ ˴֞ڇ؎ ݏڇ‬հ‫ى‬ȿãࠄ‫ى‬ə޺ ȿҘյ յ˴ə޺ࠄ‫ ى‬յ‫ ڇ‬յ˴֖Ҙհȹ֖‫ڇ‬ऑ ə‫˴ࠄڇ‬Ѣȹ ѪबѢ֖ࠄҘȿ ǖ ޺֖Ѱ‫ ڇ‬ãѢ֖˴ࠄã ȿ֖հԆॆãʄ ً ãհϹ‫ڇݏ ى؎ࠄىݏڇ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬ ͬ ֖‫ڇ‬Ѣ‫ݣ‬հҘ֖ࠄѢ‫ ى؎ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎‫ ى‬³ ࠄã֖ã ȿͬãʄ؎‫ڇ‬յҘ޺ Ѫ‫ڇ‬ȿ·޺ͬãѢã ͬҘ əࠄ‫˴ݏ‬ə‫ ؎ڇ‬յհ޺ ‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬ऑ əࠄ‫ݏڇ‬ҘѢ ǖյ֞˴ ѢҘऑࠄ‫ ڇ‬Ѣ˴ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ֖ãəࠄ‫ى‬ѢϹ‫ ى‬ə˴‫˴ݏ‬յ ə‫ڇ‬ѮҘ‫ڇ‬ѪãࠄҘȿ Ѣã Ѫ‫˴ݏ‬əࠄ‫֞ى‬Ѣब Ѫ‫ڇ‬əãյब ࠄãʄ؎Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ Ϛãͬȿ‫ॆى‬ãً ‫˴ݏ‬ȿҘͬ‫ݣ ݏڇ‬Ҙ֖əबʄ ‫ݏ‬Ҙȿ˴Ѣȹ ‫ڇ‬əѢãѰ˴ѢѢ޺ ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄã ॆ‫ى‬əࠄ‫ࠄڇ‬ब ȿ Ϲ‫؎ڇݏ‬ãյəȹ֖‫ى‬ऑ ͬ‫ڇ‬Ѣãऑ Ҙ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ ˴‫ݏ‬Ϲ‫ڇ‬Ѣ‫؎ڇ‬ҘॆѢҘəࠄȹ Ҙ ѢãȿҘϹãѮҘԆ ãə‫˴؎ىࠄݏڇ‬Ѣࠄ Ҙ ޺֖Ҙəࠄȹ əࠄ‫ݏ‬ãȿ ѯȿ‫ى‬յ֖Ҙəࠄȹ ҵऑ Ѫ‫ڇ‬յãॆҘ ȿ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢҘ ࠄã ȿ ãѪã‫ࠄݏ‬ã؎˴Ѣࠄ‫֖޺ ى‬Ҙəࠄȹ ؎ҘѢҘ Ѫã‫ݣݏ‬ब؎˴‫ݏ‬Ҙҵ ࠄã ҘѢѯ‫ڇ‬ҵ Ѫ‫ڇݏ‬յब֖ѮҘҵ Ѣã޺ȿѢҘəࠄȹ Ҙ ѢãյãѢѢ޺ յ‫ڇ‬յãࠄ֖‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ Ѫ‫ڇ‬əհबϹ ֖‫؎ڇ‬Ѫ˴ࠄ˴ѢѮҘҵ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ Ѣãȿ‫ ى֖ॆى‬ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙȿ ȿ‫ى‬ऑҘյ Ҙͬ ֖‫ڇ‬Ѣ‫ݣ‬հҘ֖ࠄѢ‫ى‬ऑ ə‫ࠄى‬बãѮҘً


ࠈ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬ȸबࠄ‫ڇݏࠄ ى‬ऑ‫ ى‬ȿ‫ى‬ə‫ڇ֖ڇ‬ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢ‫ ؎ى‬ə‫ڇ‬ѮҘ‫ڇ‬Ѫãࠄ‫ ؎ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѣ˴बѪ˴‫˴ݏ‬յ֞˴Ѣ‫ ڇ‬ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄى‬Ϲհ‫ى‬ȸ‫ ًى֖ڇ‬ãѢãհҘࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ݏͬ ًى‬Ҙͬ əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬Ҙȿ ‫ڇ‬ȸəհबϹ‫ڇ‬ȿबȿãѢѢ޺ Ѣã ‫ ڇ؎˴ݏ֖ڇ‬ ȿͬ޺ࠄ‫؎ڇ‬ब ‫ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄ‫ى‬ѢѢ‫ڇ‬əࠄҘ

Не скриптами єдиними... ʈȿ‫ڇ‬ʄ յ‫ڇ‬əհҘյ֞˴ѢѢ޺ ࠄãʄ؎Ѣ‫ ًى‬ҘѢəѪ˴֖ࠄ‫ ݏڇ‬Ѫ‫ىॆڇ‬Ѣãʄ ͬ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ ãѪã‫ࠄݏ‬ã؎˴ѢࠄҘȿ և‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ Ѣ˴ȿ˴հ‫ ًى֖ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ȿ ǖ؎əࠄ˴‫ݏ‬յã؎Ҙ Ѫ‫ىݏ‬əհबऑãȿѯ‫ى‬əȹ յ‫˴؎ڇ֖˴ݏ ڇ‬ѢյãѮҘҵ ࠄãʄ؎Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ѪҘյѢ޺ȿ Ѫ‫֖ڇ‬ãͬѢ‫ͬ ى֖ى‬ãȿãѢࠄã֞˴ѢѢ޺ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ڇݣ ڇ‬Ѣյब ʈѪ‫ݏ‬ãȿã ȿ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫˴ݏ ڇ‬ȿҘͬ‫ ݏڇ‬ब əȿ‫ڇ‬ʄ؎ब ͬȿҘࠄҘ ͬãबȿã֞‫ى‬ȿ Ѱ‫ ڇ‬ब ȸ‫ڇݏ‬ѢҘəࠄã Ѣ˴Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ ًى‬ ࠄ˴؎ȸ‫ ݏ‬Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬əब Ҙ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴ ऑ‫ࠄ˴ॆڇ‬ȹə޺ əհबऑãࠄ‫ ى‬ԇ ȿə˴ ޸֖ ࠄҘհȹ֖‫ͬ ى‬ã؎ҘѢ‫ى‬հ‫ ى‬յҘȿॆ‫ى‬Ѣब ‫ڇ‬Ѫ˴‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬ã ֖Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢȹ ͬȸҘհȹѯ‫ى‬հãə޺ ޸ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãհã Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬Ѣã Ҙ؎·޺ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬ã ޺֖ब ͬãѪ‫ڇݏ‬ə‫ى‬հã ͬã‫ݣ‬Ҙ֖əबȿãࠄ‫ ى‬ Ѣãً޺ə֖‫ݏ‬ãȿҘѯҘ յ˴ࠄãհҘ ˴֖əѪ˴‫˴؎ىݏ‬Ѣࠄब և‫ڇࠄ ڇ‬Ϲ‫ ֞ ڇ‬Ѯ˴ յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲհ‫ ڇ‬ȿ‫֖ى‬հԆॆ‫ ىࠄى‬ Ѣãً؎˴Ѣѯब ؎‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿҘəࠄȹ ȸबࠄ‫ ى‬बѪҘͬѢãѢ‫ڇ‬Ԇ Њ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ə ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬ã ȸबȿ Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ ؎ى‬Ҙ յ‫ڇ‬ȸ‫ॆىͬڇݏ‬հ‫ى‬ȿ‫ ؎ى‬ɀ‫ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ə؎Ҙऑãհãə޺ ѪҘյ ॆãə ȸ˴əҘյ‫ ى‬ϚѢãԆ Ѱ‫ࠄ ڇ‬ã֖ ҵऑ ȿॆãࠄȹ ब ȿҘյյҘհҘ ȸ‫ڇݏ‬ѢԆȿãѢѢ޺ Ҙ Ѯ˴ ȿऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ȿ ‫ͬڇݏ‬յҘհ ©֯‫؎ڇ‬बѢҘ֖ãѮҘ޺ª ֖‫ݏڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ڇ‬ҵ ֖Ѣ‫ى‬Ϲ‫ ى‬ Ѫ‫ڇݏ‬յã֞Ҙȿ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ޸ ȿəҘհ޺֖‫ͬ ڇ‬ãѪհबࠄबȿãհã ҵҵ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ѫ‫ࠄى‬बȿãհã बࠄ‫ॆڇ‬ѢԆȿãհã ࠄ޺ϹѢबհã ॆãə Њ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ə ͬãհ‫ى‬ѯãȿə޺ ࠄã֖‫؎˴ॆ ˴֞ ؎ى‬Ѣ‫ ؎ى‬Ҙ ȿ ֖ҘѢѮҘ ‫ڇ؎ͬڇݏ‬ȿ‫ ى‬Ҙյ˴ãհȹѢ‫ ڇ‬ ȿҘյѪ‫ݏ‬ãѮԆȿãȿ ə֖‫ىݏ‬Ѫࠄ յҘȿॆ‫ى‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ȿࠄ‫ىݏڇ‬հã Ҙ؎·޺ Ҙ Ѫ‫ݏ‬Ҙͬȿ‫ى‬Ѱ˴ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ յãࠄ‫ͬ ى‬ãҵͬյब ȿ‫ى‬ҵͬյब ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬ҘԆ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ã Ҙ ͬãϹãհȹѢब ȿã‫ࠄݏ‬Ҙəࠄȹ Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãѢѢ޺

Нестерпні гості: заселення ҏҘͬѢ‫ ڇ‬ȿȿ˴ॆ˴‫ݏ‬Ҙ ؎‫ ى‬յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ ϹबॆѢ‫ىࠄڇ֖ ڇ‬հ‫ ى‬ȿãհҘͬ‫ ى‬Ѫ‫ ڇ‬յ‫ݏڇ‬Ҙ֞ѮҘ ȿ‫֖ى‬հãյ˴ѢҘً ãȿࠄ˴Ѣࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ ȸ‫ݏ‬ब֖Ҙȿ֖‫ڇ‬Ԇ ޺֖ã Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢã ãə‫ڇ‬ѮҘԆȿãࠄ‫ى‬ə޺ ͬ ȸ‫ݏ‬ब֖‫ڇ‬ȿãѢ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ऑѢ˴Ԇ ‫ڇ‬յѢҘʄҵ ͬ ѢãًȿҘյ‫؎ڇ‬Ҙѯ‫ى‬ऑ ȿबհ‫ى‬Ѯȹ ѲȹԆ ‫֖ݏڇڃ‬ã ɎҘհ޺ ȿऑ‫ڇ‬յब ͬबѪ‫ى‬Ѣ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ Ѳã޺ȿѢҘəࠄȹ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ॆ‫ݏىࠄڇ‬ȹ‫ڇ‬ऑ ͬҘ‫ ֖ڇݏ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬յȸãॆãʄ Ѱ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ˴Ѣ ͬबəࠄ‫ݏ‬Ҙॆãࠄ‫ ى‬ ѯȿ˴ًѮã‫ ݏ‬ɀ :DOO 6WUHHW ȿҘѢ ȿҘյ֖‫ىݏ‬ȿãʄ ؎ãə‫ى‬ȿѢҘ յȿ˴‫ݏ‬Ҙ ॆ˴؎Ѣ‫ ڇ‬ȿҘࠄãʄࠄȹə޺ յ‫ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬ãϹãʄ ͬ ȿãհҘͬ‫ڇ‬Ԇ ज़ ȿə޺֖‫؎ڇ‬ब ‫ݏ‬ãͬҘ Ѯ˴ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ى‬əãѢ‫ ڇ‬ȿ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əãյ‫ڇ‬ȿҘً ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब֖ѮҘҵ յ‫؎ىݏࠄڇ‬ãѢѢ޺ ޺֖‫ڇ‬ҵ Ҙ Ѣãհ˴֞ãհ‫ ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ ىࠄىݏ‬ɀ Ҙյ˴ãհȹѢҘً ֖ã‫ىࠄݏ‬ѢѮҘ ͬãə˴հ˴ѢѢ޺ Ѫ‫޺ࠄڇݏ‬Ϲ‫ ؎ڇ‬ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬Ѣ‫ ى‬յȿ‫ڇ‬ऑ ѯȿ˴ًѮã‫ ݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ˴Ѣ ȿ‫ ىࠄًى‬Ҙ յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲࠄ‫ ى‬ Ϲ‫ڇ‬əࠄԆ ͬ ȸãϹã֞˴؎ ज़ ؎‫ڇ‬ʄ؎ब ȿ‫ى‬Ѫãյ֖ब ȿҘѢ ȿ‫ًى‬ѯ‫ڇ‬ȿ ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬Ѣ‫ ىݏࠄ ͬ˴ݏ˴ॆ ى‬ҏ‫ىݏ‬ȿҘࠄãȿ Ҙ Ѫ‫ًىݏ‬Ѣ޺ȿ ȿãհҘͬ‫ ى‬ ҏ‫ڇݏ‬Ѯ˴յब‫ݏ‬ã ͬãə˴հ˴ѢѢ޺ ͬãًѢ޺հã ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫ ڇ‬Ѫ·޺ࠄ‫ ى‬ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬Ѣ ϚϹҘյѢ‫ ֖˴ॆ ͬ ڇ‬հ‫ى‬əࠄ‫ ؎ڇ‬ ޺ ͬãѪ‫ى‬əãհã ҵҵ Ѣã յ‫ڇݣڇࠄ֖ى‬Ѣ ҏã‫ݏ‬ãհ˴հȹѢ‫ ڇ‬ə˴֖‫ࠄ˴ݏ‬Ѣ‫ ًى‬ϹҘəࠄȹ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ऑѢ˴ȿ‫ ًى‬ãबյ‫ڇݏ ࠄى‬ȸ‫ ىࠄڇ‬ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬ã ‫ڇ‬ѮҘѢԆʄ ͬ‫ڇ‬ȿѢҘѯѢҘً ȿ‫ى‬Ϲհ޺յ ã֞ յ‫ ڇ‬ ֖‫ڇ‬հȹ‫ݏڇ‬ब ؎ãѢҘ֖Ԇ‫ݏ‬ब ࠄã ͬãॆҘə֖‫ ى‬Ѣã޺ȿѢҘəࠄȹ ȸ˴ًյ֞ã ͬ Ҙ؎·޺؎ ͬѢãѢѢ޺ ãѢϹհҘًəȹ֖‫ڇ‬ҵ Ϛȿ˴‫ࠄݏ‬ãʄ बȿãϹब Ѣã ‫ͬڇ‬յ‫ڇ‬ȸհ˴ѢѢ޺ հ‫ڇ‬ȸҘ ॆ‫ ى‬ȿȿҘ؎֖Ѣ˴Ѣã ‫ڇݣ‬Ѣ‫ڇ‬ȿã ؎बͬ‫֖ى‬ã ॆ‫؎˴ॆ ى‬Ѣ‫ ًى‬ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ ҏ‫ى؎ ى֖ڇ‬հ‫ڇ‬ȿ‫ى‬յѢã յҘȿॆ‫ى‬Ѣã ‫؎ݏڇݣڇ‬հ޺հã յ‫֖ڇ‬ब؎˴Ѣࠄ‫ ى؎ ى‬ȿ˴հ‫ ͬ ى‬Ѣ˴Ԇ Ѣ˴֖ȿãѪհ‫ى‬ȿब ȸ˴əҘյब Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ى‬հ‫ ى‬Ѫ‫˴؎ڇ֖˴ݏڇ‬Ѣյबȿãࠄ‫ ى‬Ѣã؎ ऑ‫ڇݏڇ‬ѯ‫˴ݏ ًى‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ ͬ ʄȿ‫ڇݏ‬Ѫ˴ًəȹ֖‫ڇ‬Ԇ ֖बऑѢ˴Ԇ Ҙ ޺֖Ҙəȹ ‫ͬڇݏ‬ȿãϹ‫ ى‬ և‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ ‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ؎ ڇ‬Ϲ‫ڇ֖ ڇ‬հ˴Ϲब ࠄãʄ؎Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ޺֖‫ ًى‬ѢãȿҘյãȿə޺ յ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ +\DWW +RWHOV &RUSRUDWLRQ ͬյ‫ى‬ȿबȿãȿ ѪҘյऑҘյ ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬ã ޺֖ã յब֞˴ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãհȹѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əࠄãȿ‫ى‬հãə޺ յ‫ ڇ‬ãѢãհ‫ڇ‬ϹҘॆѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ऑãѢѢ޺ ɀ‫ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ى‬հã յãࠄ‫ ى‬ ҵً Ѫ·޺ࠄѢãյѮ޺ࠄȹ ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬Ѣ Ҙ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣबհãə޺ ͬ ֖ã‫ڇࠄݏ‬Ԇ ؎Ҙəࠄã Ѳã ѢҘً ؎ã‫ ؎ڇݏ˴֖ݏ‬ȸबհ‫ ى‬ ȿҘյͬѢãॆ˴ѢҘ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ‫ ى‬ȿ‫ى‬əࠄãȿ֖‫ڇ֖ ى‬ѢѮ˴‫؎ݏ޺ ىࠄݏ‬ã‫֖޺ ى֖ݏ‬Ҙ ȿ‫ڇ‬Ѣã յ˴ࠄãհȹѢ‫ ڇ‬ ‫ڇ‬Ѫ‫ى‬əãհã

114


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й ɀ :DOO 6WUHHW Ѣã؎ ࠄã֖‫ ֞ڇ‬ȿ‫ݏ‬बॆ‫ى‬հ‫֖ ى‬ã‫ࠄݏ‬ब ؎Ҙəࠄã Ѳã ѢҘً ȿ֞˴ ȸबհ‫ ى‬ȿ֖ãͬãѢҘ Ҙ ֖‫ڇ ڇ֖ࠄڇݏڇ‬Ѫ‫ى‬əãѢҘ ѮҘ֖ãȿҘ հ‫֖ڇ‬ãѮҘҵ ǖյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ ݏڇ‬յ‫֖ڇ‬հãյѢ‫ͬڇݏ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘհã Ѣã؎ Ѫ‫ ڇݏ‬ Ѣãًȸհ‫ॆ֞ى‬Ҙ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢ‫ ى‬Ҙ ə˴‫˴ݏ‬յѢҘً ॆ˴֖ ब Ѣ‫ى‬ऑ ؐ‫ݏ ى‬बѯ‫ى‬հ‫ ى‬յ‫ ڇ‬հҘ‫ࠄݣ‬ã ޺֖‫ ًى‬ȸबȿ ͬã ֖Ҙհȹ֖ã ؎˴ࠄ‫ݏ‬Ҙȿ ȿҘյ ‫˴ݏ‬Ѯ˴ѪѮҘҵ ज़ Ѯȹ‫؎ڇ‬ब ؎ҘəѮҘ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ȸबհ‫ ڇ‬ȸ ȿҘյյãࠄ‫ ى‬Ѣãѯ ȸãϹã֞ ȸ˴հհ ȸ‫ڇ‬Ԇ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ࠄ‫؎ڇ‬ब ֞‫ڇ‬յ˴Ѣ Ѫ‫ڇ‬ȿã֞ãԆॆ‫ ًى‬ ə˴ȸ˴ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ Ѣ˴ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ‫ى‬ȿ ȸ‫ ى‬ə‫ڇ‬ȸҘ ‫ڇ‬ȸऑ‫ڇ‬յ‫ىࠄى‬ə޺ ȸ˴ͬ Ѣ‫ڇ‬əҘ޺ ȸãϹã֞ब ǖյ֞˴ ֖‫؎ڇ‬बəȹ ࠄ‫˴ݏ‬ȸã ȸबհ‫ ڇ‬յ‫ڇ‬əࠄãȿհ޺ࠄ‫ ى‬ȿ Ѣ‫ىॆ ىݏ˴؎ڇ‬əհ˴ѢѢҘ ȿãհҘͬ‫ ى‬հ˴յҘ ࠄã յ֞˴Ѣࠄհȹ؎˴ѢҘȿ ǖհ˴ ȿ ‫ڇݏ‬ѮҘ Ѫ‫ڇݏ‬յãȿ˴Ѯȹ Ɏ˴‫ݏ‬Ѣã‫ݏ‬յ ʈãյ‫ڇ‬ब ȿ‫ى‬Ѣãًѯ‫ڇ‬ȿ ȿãհҘͬब Ѣã ֖‫ڇ‬հҘѰãࠄ֖ãऑ ॆ‫ ؎ى‬Ϲհ‫ى‬ȸ‫ͬ ڇ֖ڇ‬ãə؎बࠄ‫ى‬ȿ Ҙ Ѫ‫ݏ‬ã֖ࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ ڇ‬Ѫ‫ͬڇ‬ȸãȿ‫ى‬ȿ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬Ѣ‫ڇ‬əҘҵȿ ȸãϹã֞ब ǖյ֞˴ ࠄ˴Ѫ˴‫ ݏ‬ѢãȿҘࠄȹ ѪãѢҘ ͬ ࠄ‫ڇ‬Ѣ֖‫ ى؎ى‬ȸҘհ‫ݏ ى؎ى‬बॆ֖ã؎‫ڇ؎ ى‬Ϲհ‫ ى‬հ˴Ϲ֖‫ ڇ‬Ѫ˴‫؎˴ݏ‬ҘѰãࠄ‫ ى‬əȿ‫ڇ‬ʄ ©ѢҘॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѢãյҘࠄ‫ى‬ª ȸ˴ͬ əࠄ‫ڇݏڇ‬ѢѢȹ‫ڇ‬ҵ յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲ‫ ى‬ѲҘ޺֖‫ڇ‬Ϲ‫؎ ڇ‬ãѢ˴ȿ‫ݏ‬ब յհ޺ Ѫ‫ڇ‬ə‫ى‬հȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬

Думай, як покоївка ؐ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ə˴հ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ ब ѢãѪҘȿհԆ֖əҘ ࠄã ‫ڇ‬յ‫ݏ‬ãͬब ȿͬ޺հ‫ى‬ə޺ յ‫ ڇ‬ãबյ‫ࠄى‬ब ҕ‫ڇ‬ȸ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ ىࠄ޺ݏ‬ ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖‫ ى‬Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬յब؎ãࠄ‫ ֖޺ ى‬Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖ã և‫ڇ‬əȿҘյॆ˴ѢҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘ əबѪ˴‫ݏ‬ȿãًͬ˴‫ ىݏ‬ऑ‫ڇ‬ȿãԆࠄȹ əҘ‫ݏ‬Ѣ‫ ى֖ى‬յ‫ݏ‬ҘȸѢҘ ѪãѪҘ‫ݏ‬ѮҘ ͬã ѯã‫ݣ‬ã؎‫ ى‬ãȸ‫ ڇ‬ȿ ࠄ˴؎Ѣ‫ى‬ऑ ѢҘѯãऑ ޸֖Ѱ‫ ڇ‬Ѯ˴ ə؎Ҙࠄࠄ޺ ͬãհ‫ى‬ѯãʄࠄȹə޺ Ѣã ؎ҘəѮҘ ѪҘəհ޺ Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏى‬ãѢѢ޺ Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖ब Ѫ‫ڇݏ‬ə޺ࠄȹ Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬Ѱ˴ ‫ݏ‬ãͬ ɀ ‫ى؎˴ݏ֖ڇ‬ऑ ȿ‫ى‬Ѫãյ֖ãऑ ޺֖Ѱ‫ ڇ‬Ѯ˴ Ѫ‫ͬىݏ‬ȿ˴հ‫ ڇ‬յ‫ ڇ‬ Ѣ˴ȿյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴ѢѢ޺ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ى‬ѮԆ ؎‫֞ڇ‬बࠄȹ ‫ڇ‬ѯࠄ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बȿãࠄ‫ ى‬

115


ؐ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬յब؎ãհ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬əҘ‫ݏ‬Ѣ‫ͬ ى֖ى‬ã ѯã‫ڇݣ‬Ԇ ³ Ѯ˴ ͬãѢãյࠄ‫˴ॆڇ ڇ‬ȿ‫ى‬յѢã ҘѢəѪ˴֖ѮҘ޺ յհ޺ Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब ࠈ‫؎ڇ‬ब ѪҘյ֖‫ى‬Ѣबհ‫֖ ى‬Ҙհȹ֖ã ֖‫ىݏ‬ऑҘࠄѢ‫ى‬ऑ ؎ãً֞˴ Ѣ˴ȿ‫ى‬յ‫ى؎ى‬ऑ ‫ڇ‬յѢ‫ݏڇ‬ãͬ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ѯѪ‫ى‬հȹ‫ ֖ڇ‬յհ޺ ȿ‫ڇ‬հ‫ڇ‬əə޺ ͬã ؎ãə‫ى‬ȿѢ‫ ًى‬յ‫ى‬ȿãѢ əѪ‫ى‬Ѣ֖ब հҘ֖֞ã Ҙ ȿࠄ‫ى‬əѢबհ‫ ى‬ȿ ͬϹ‫ى‬Ѣ ؎Ҙ֞ Ѫ‫ڇ‬յबѯ֖ã؎‫ݏ֖ ى‬Ҙəհã ࠈã֖‫ ֞ڇ‬ȸҘհȹѯҘəࠄȹ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ͬ Ѫ‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬ԆȿãѢѢ޺؎ əࠄãȿ‫ࠄى‬ȹə޺ յ‫ى֖ ڇ‬հ‫ڇ؎ى‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ ޺ࠄࠄىݏ֖ڇ‬ ȿ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ãऑ Ҙ Ѣã؎ãϹãʄࠄȹə޺ ޺֖‫ڇ؎ڇ‬Ϲã ؎˴Ѣѯ˴ ֖‫ڇ‬Ѣࠄã֖ࠄबȿãࠄ‫ ͬ ى‬Ѣ‫ ؎ى‬Њ‫˴ࠄڇ‬հҘ ֞ ࠄȿ˴‫ݏ‬յ޺ࠄȹ Ѱ‫ࠄ ڇ‬ã֖Ҙ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ऑѢҘ Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏى‬ãԆࠄȹ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸհ‫ى‬ȿ‫˴ࠄ˴ݏ ڇ‬հȹѢ‫ ڇ‬ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ȿհãəѢ‫ڇ ֖ى‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ͬ ڇ‬ȸ·ʄ֖ࠄҘȿ ‫ݏ‬ãͬ Ѣã ࠄ‫֞ى‬յ˴Ѣȹ ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫ى‬əࠄ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬ȸ‫ݏى‬ãʄ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ͬ ȿҘհȹѢ‫ى‬ऑ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ Ҙ ͬãऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ࠄबյ‫ ى‬ȿ ‫ڇ‬յѢ‫ى‬ऑ ȸҘհ‫ى‬ऑ ѯ֖ã‫ݏ‬Ѫ˴ࠄ֖ãऑ ‫؎ڇڃ‬ब յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ Ѫ‫ىࠄًڇݏ‬ə޺ Ѫ‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏࠄ˴؎ىݏ‬ब ֖Ҙ؎Ѣãࠄ‫ ى‬Ҙ ȿãѢѢ‫ڇ‬ҵ Ѱ‫ڇ‬ȸ ͬ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙࠄ‫ ى‬Ѣãə֖Ҙհȹ֖‫֖޺ ى‬ҘəѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏ‬ãհ‫ ى‬ ؐ‫ ى‬ѪҘѯհ‫ ى‬յãհҘ ԇ ȸҘհ‫ ى؎ى‬ѯ֖ã‫ݏ‬Ѫ˴ࠄ֖ã؎‫ ى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ىݏ‬հ‫֖޺ ى‬Ҙəࠄȹ Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏى‬ãѢѢ޺ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬Ѣãѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յȿ‫֖ڇ‬Ҙ؎ѢãࠄѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ã ã ً ֖‫ىݏڇ‬յ‫ݏڇ‬ब Ҕ֖ã‫ݏ‬Ѫ˴ࠄ֖‫ͬ ى‬ãհ‫ى‬ѯ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ ȸҘհ‫ڇ‬əѢҘ֞Ѣ‫֞ڇؐ ى؎ى‬հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬Ѯ˴ ‫ڇ‬ȸब؎‫ڇ‬ȿհ˴Ѣ‫ ڇ‬Ѱ˴ ً ࠄ‫ ؎ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ յब֞˴ Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬ ‫ڇڃ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ãѪबəࠄ‫ى‬հ‫˴؎ ى‬Ѣѯ˴ ࠄ‫ݏ‬ȹ‫ڇ‬ऑ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ࠄ‫؎ڇ‬ब ɀҘյѪ‫ىॆڇ‬ȿãԆࠄȹ ࠄबࠄ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿã֞Ѣ‫ ڇ‬ ҘѢ‫؎˴ͬڇ‬ѮҘ ޺֖Ҙ ‫˴ݏ‬ȿѢ‫ ڇ‬əࠄãȿհ޺ࠄȹə޺ յ‫ىॆ ڇ‬əࠄ‫ ىࠄڇ‬ Ϛ ؎Ҙ‫֖ݏ‬बȿãѢȹ ˴əࠄ˴ࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ Ѣ˴ Ѫ‫֖ڇ‬ã֞˴؎‫ ڇ‬ȿã؎ Ѫ‫˴؎ڇݏ‬Ѣãյ ब ѯ֖ã‫ݏ‬Ѫ˴ࠄ֖ãऑ Ѫ‫ ڇ‬ ֖‫ىݏڇ‬յ‫ݏڇ‬ब ǖհ˴ ȿ‫ݏى‬Ҙѯ‫ى‬հ‫ڇݏͬ ى‬ȸ‫֖ ىࠄى‬Ҙհȹ֖ã ֖ãյ‫ݏ‬Ҙȿ ȸ˴ͬ Ѯ‫ى‬ऑ յ˴հҘ֖ãࠄѢ‫ى‬ऑ յ˴ࠄãհ˴ً Ϲã‫ݏ‬յ˴‫ڇݏ‬ȸब ࠈã֖ Ҙ ͬ·޺ȿ‫ى‬հãə޺ Ҙյ˴޺ əѪ‫ڇ‬ѢࠄãѢѢ‫ڇ‬ҵ ‫ ى֖؎ڇًͬڇࠄڇݣ‬ब ࠄ‫ݏ‬ãѢͬ‫ࠄى‬ѢҘً ͬ‫ڇ‬ѢҘ ޺֖ब յ‫ॆ˴ݏ ڇ‬Ҙ ؎‫ ى‬Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬հ‫ ͬ ى‬ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ ؎ڇݏڇ‬

116


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й ɀ‫ى‬əѢ‫ڇ‬ȿ֖‫֖޺ ى‬Ҙ ؎‫ڇݏͬ ى‬ȸ‫ى‬հ‫ͬ ى‬ȿã֞‫ى‬ȿѯ‫ى‬əȹ Ѣã ѮԆ Ѣ˴ȿ˴հ‫֖ى‬ब Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫֖ڇ‬ãѮҘԆ • ֯‫ڇ‬ȿ‫ڇݏ‬հҘѢ ȿ ֖‫ىݏڇ‬յ‫ݏڇ‬ãऑ յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ ѰҘհȹѢ‫ ًى‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ͬϹãə‫ ىࠄى‬ȿəҘ əࠄ‫ڇݏڇ‬ѢѢҘ ͬȿब֖‫ ى‬ əࠄब֖Ҙࠄ ֞ҘѢ‫ىॆڇ‬ऑ ѪҘյȸ‫ݏڇ‬Ҙȿ Ϲब‫ࠄڇ֖ݏ‬ҘѢѢ޺ ȿã֖֞‫ى‬ऑ ȿãհҘͬ ȸҘϹãѢ‫ى‬Ѣब յҘࠄ˴ً Ҙ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ޺֖‫ͬ ؎ى‬ã؎ãѢबհ‫ڇ‬ə޺ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ݏ ىࠄى‬ãѪࠄ‫ڇ‬ȿब ًͬ‫֖؎ڇ‬ब •

ҏҘյȿ‫ى‬Ѱ˴ѢҘً ͬȿब֖‫ڇ‬Ҙͬ‫ڇ‬հ޺ѮҘҵ əѪ‫޺ىݏ‬Ԇࠄȹ Ҙ յȿ˴‫ݏ‬Ҙ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙȿ ևհ޺ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ͬã؎‫ڇ‬ȿհ޺Ԇࠄȹ əѪ˴ѮҘãհȹѢҘ ؎‫ڇ‬յ˴հҘ ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ڇࠄ ى‬ȿѰҘ ࠄã ؎ҘѮѢҘѯҘ ͬã ͬȿ‫ॆى‬ãًѢҘ ãհ˴ ً Ѣã Ѣ‫֞ى‬ѢҘً əȿ‫ڇ‬ҵً əࠄ‫ڇݏڇ‬ѢҘ ؎ãԆࠄȹ əѪ˴ѮҘãհȹѢब ͬãϹհबѯ֖ब ޺֖ã Ѣ˴ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ͬȿब֖ã؎ Ѫ‫ڇݏ‬Ѣ‫֖ى‬ãࠄ‫ ى‬ȿ Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬

ҏ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ əࠄ‫˴ݏ‬ə‫ڇ‬əࠄҘً֖‫ͬ ىؐ ًى‬Ѣãհ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѣãə ȸãॆãࠄȹ Ѣã ֖ã؎˴‫ݏ‬ãऑ ȿҘյ˴‫ڇ‬əѪ‫ڇ‬əࠄ˴‫˴֞˴ݏ‬ѢѢ޺ ȿ ֖‫ىݏڇ‬յ‫ݏڇ‬ãऑ ҏ‫ ˴ࠄڇݏ‬Ѣã؎ Ѣ˴ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ى‬հ‫ ى‬ ֞‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ãबȿã֞˴ѢѢ޺ ؐ‫֞ڇ‬հ‫ى‬ȿ‫ͬڇݏ ڇ‬əबյ‫ى‬հ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ ى֖ڇ‬Ѣ˴ ѢãյҘًѯհ‫ ڇ‬ə֖ã‫ݏ‬Ϲ ȿҘյ ҘѢѯ‫ى‬ऑ Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հȹѮҘȿ ³ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ͬã֖‫ॆڇ ىࠄىݏ‬Ҙ Ѣã ࠄã֖ब Ѣ˴əãѢ֖ѮҘ‫ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿãѢब ã֖ࠄ‫ى‬ȿѢҘəࠄȹ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً

Лате із присмаком скандалу Ѳãəࠄãȿ ॆãə ȿ˴ॆ˴‫ݏ‬Ҙ ‫ڃ‬յबॆ‫ ͬ ى‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ȿ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ͬ ‫˴؎ڇ֖˴ݏ‬Ѣյ‫ڇ‬ȿãѢ‫ى‬ऑ ‫˴ݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ãѢҘȿ ؎‫ ى‬ Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ى‬հ‫ ى‬ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬ã Ѫ‫ڇݏ‬ȿ˴əࠄ‫ ى‬ȿ Ѣãѯ‫؎ڇ‬ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ յ‫ڇ‬յãࠄ֖‫ڇ‬ȿ˴ Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏى‬ãѢѢ޺ ҏҘəհ޺ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣ˴ѢѢ޺ ͬȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ىݏ‬հ‫֖޺ ى‬Ҙəࠄȹ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖‫© ى‬ʈ؎Ҙࠄࠄ޺ª ͬã ѯã‫ڇݣ‬Ԇ Ҙ ѢãȿҘࠄȹ ब ֖‫ݏ‬ҘəհҘ ؎‫ ى‬Ѣ˴ ȿ‫޺ى‬ȿ‫ى‬հ‫ ى‬ ϚҘ əȿ‫ڇ‬ʄҵ ȿ˴ॆҘ‫ݏ‬Ѣȹ‫ڇ‬ҵ Ѫ‫ڇݏ‬Ϲबհ޺Ѣ֖‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬Ѣ˴əհ‫ ى‬յȿã հãࠄ˴ ͬ ֖‫ىݏڇ‬Ѯ˴Ԇ Ѣã ؎‫ى‬ϹյãհȹѢ‫؎ڇ‬ब ؎‫ڇ‬հ‫ڇ‬ѮҘ ҏҘəհ޺ ‫ڇ‬ѪҘȿѢ‫ॆڇ‬Ҙ ȿ‫ى‬Ѫãյ֖‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬ãհ˴ Ѯ˴ Ѣ˴ ࠄ‫ॆڇ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬հ‫ى‬հ‫ ى‬ѢãѪҘً Ѣã Ѫհãࠄࠄ޺ ֯ãȿ‫ڇ‬ȿã Ѫհ޺؎ã ͬ ѪҘѰ‫ى‬Ѣ֖ã؎‫ىݏڇ֖ ى‬ѮҘ Ѫ‫ڇ‬ȿҘհȹѢ‫֖˴ࠄͬڇݏ ڇ‬հãə޺ Ѫ‫ͬ ڇ‬ѯ‫ࠄى‬Ҙً Ѣã ͬã؎‫ڇ‬ȿհ˴ѢѢ޺ əब֖ѢҘ ͬ ࠄ֖ãѢ‫ى‬Ѣ‫ ى‬ȿҘյࠄҘѢ֖ब ©ॆ˴‫ݏ‬ȿ‫ڇ‬Ѣã Ϲ‫ݏ‬बѯ㪠֯‫ڇ‬հҘ‫؎ىݏࠄڇ ݏ‬ãհ‫ ى‬ ޺֖‫؎ى‬əȹ ऑ‫؎ڇݏࠄى‬बյ‫ ؎ىݏ‬əѪ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȸ‫؎ڇࠄ ؎ڇ‬ब ȿ‫ڇݏى‬ȸѢ‫˴؎ڇ֖˴ݏ ى֖ى‬Ѣյबȿãհ‫ ى‬Ѫ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬ ً‫ڇ‬Ϲ‫ࠄ ڇ‬Ҙհȹ֖‫ ى‬ȿ‫ݏ‬बॆѢब Ҙ Ѣ˴ ͬãəࠄ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȿबȿãࠄ‫ ى‬ãȿࠄ‫؎ڇ‬ãࠄ‫ॆى‬Ѣब əबѯ֖ब ʈ‫ࠄى‬बãѮҘ޺ Ѫ‫ڇ‬ϹҘ‫ݏ‬ѯबȿãհãə޺ Ѱ˴ ً ࠄ‫ ؎ى‬Ѱ‫ى؎ ڇ‬ϹյãհȹѢ˴ ؎‫ڇ‬հ‫؎ ڇ֖ڇ‬Ҙəࠄ‫ࠄى‬ȹ ȸҘհȹѯ˴ Ѣãə‫˴ॆى‬Ѣ‫ى‬ऑ ֞‫ݏى‬Ҙȿ ޺֖Ҙ ֖‫ݏ‬ãѰ˴ ͬãəȿ‫ڇ‬ԆԆࠄȹə޺ ‫ݏڇ‬ϹãѢҘͬ؎‫ ؎ڇ‬Ҙ հ˴Ϲѯ˴ ȿȸ‫ݏى‬ãԆࠄȹə޺ ࠄ֖ãѢ‫ى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ ͬ Ѣãࠄब‫ݏ‬ãհȹѢ‫ى‬ऑ Ѣ‫ ֖ڇࠄى‬ѲãȿҘࠄȹ յ˴հҘ֖ãࠄѢ‫ ؎ى֞˴ݏ ًى‬Ѫ‫ݏ‬ãѢѢ޺ ͬãհ‫ى‬ѯ‫ى‬ȿ ȸ‫ ى‬ ͬãհ‫ ى؎ڇ‬Ѣã ࠄ֖ãѢ‫ى‬ѢҘ Ҙ ࠄ‫ॆڇ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѣ˴ ȿ‫ى‬ȿҘȿ ȸ‫ ى‬əհҘյ‫ى؎ ى‬ϹյãհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ؎ ڇ‬հ‫֖ڇ‬ã ؐ‫ ى‬ȿ‫֖ى‬հ‫֖ى‬ãհ‫ ى‬Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖ब Ҙ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘհ‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬Ѣ˴Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ և‫ڇ‬յãհ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѫհãࠄࠄ޺ Ѣã؎ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ˴ յ‫ ڇ‬ѯ‫ڇ‬əࠄ‫ڇ‬ҵ ‫ݏ‬ãѢ֖ब ॆ‫ى‬əࠄ˴ əबऑ˴ ȿ‫ى‬Ѫ‫ݏ‬ãəबȿãѢ˴ ғ˴ ȸबȿ Ѫ˴ȿѢ‫֖޸ ֖ىͬىݏ ًى‬Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ࠄىॆ ى‬ãհ‫ ى‬Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ ًى‬ȿ‫ى‬Ѫबə֖ ֞ब‫ݏ‬Ѣãհब ࠄ‫ ڇ‬ ً؎‫ڇ‬ȿҘ‫ݏ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѫã؎·޺ࠄãʄࠄ˴ Ҙəࠄ‫ݏڇ‬ҘԆ Ѫ‫֖ ֖޺ ˴ࠄ ڇݏ‬Ҙհȹ֖ã ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѣ‫ڇ‬ȿ˴Ѣȹ֖ã Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖ã ‫؎ىݏࠄڇ‬ãȿѯ‫ ى‬ȿҘյ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ȿ‫ڇ‬ȿѢ޺Ѣ‫ ًى‬əȿ˴ࠄ‫ ͬ ݏ‬Ѫհ޺؎‫ڇ‬Ԇ ȿ‫ى‬Ѫ‫ݏ‬ãհã ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴ ȿ ࠄ‫؎ڇ‬ब ‫؎ى֞˴ݏ‬Ҙ Ҙ ‫ݏ‬Ҙॆ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫˴؎ͬ ڇ‬Ѣѯ‫ى‬հãə޺ Ѣã ѪҘȿࠄ‫ݏڇ‬ã ‫؎ͬڇݏ‬Ҙ‫ݏ‬ब ҏ‫ڇ‬əࠄ‫޺ڇ‬հȹѮ˴ȿҘ ࠄ‫ڇ‬յҘ ȿҘյѯ֖‫ڇ‬յबȿãհ‫ ى‬ȿã‫ࠄݏ‬Ҙəࠄȹ Ѫ‫˴ݏ‬յ؎˴ࠄã Ϲã‫ݏ‬յ˴‫ڇݏ‬ȸã Ҙ ͬãȸ˴ͬѪ˴ॆ‫ى‬հ‫ ى‬ ȸ˴֖ͬ‫ڇ‬ѯࠄ‫ڇ‬ȿѢ˴ Ѫ‫ى֞ڇݏ‬ȿãѢѢ޺ ज़ ‫ͬ˴ݏ‬बհȹࠄãࠄҘ ȿҘѢ əࠄãȿ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ ؎ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴؎ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ҙ ͬϹ‫ڇ‬յ‫؎ͬڇݏ ؎ڇ‬ҘѰबȿãȿ əȿ‫ڇ‬ҵऑ յ‫ݏ‬बͬҘȿ Ҙ Ѫã‫ࠄݏ‬Ѣ˴‫ݏ‬Ҙȿ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬ȿ :DOO 6WUHHW ǖ ‫֖ࠄڇݏڇ֖ ࠄڇ‬ã Ҙ ࠄ‫ݏ‬ãϹҘॆѢã յ‫ڇ‬հ޺ əȿ˴ࠄ‫ݏ‬ã ͬãհ‫ى‬ѯ‫ى‬հãə޺ Ѫ‫ͬڇ‬ã ֖ãյ‫«؎ڇݏ‬ ‫ ˴֞ࠄۯ‬Ѣã؎ Ѣ˴ ͬãհ‫ى‬ѯãհ‫ڇ‬ə޺ ѢҘॆ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ֖ڇ ڇ‬Ҙ؎ ޺֖ ॆ˴֖ãࠄ‫ڇ ى‬ȸब؎‫ڇ‬ȿհ˴Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ॆ ڇ‬ãəब

«Тропічний дощ» замовляли? ǖबյ‫ ࠄى‬ȿãѢѢ‫ڇ‬ҵ ֖Ҙ؎Ѣãࠄ‫ ى‬ғ˴ ࠄҘհȹ֖‫ͬ ى‬ȿबॆ‫ࠄى‬ȹ ə˴‫ͬڇًݏ‬Ѣ‫ ڇ‬ѲãəѪ‫ݏ‬ãȿյҘ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ͬڇݏͬ ڇ‬ब؎Ҙࠄ‫ ىॆ ى‬ȿə˴ ֖‫ࠄݏڇݣ؎ڇ‬Ѣ‫ ڇ‬ȿհãѯࠄ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ڇ‬յհ޺ Ѣãًȿ‫ى‬ȸãϹհ‫ى‬ȿҘѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ޸֖Ѱ‫ ڇ‬ȿ֞˴ ͬ‫ڇ‬ȿəҘ؎ ॆҘѪհ޺ࠄ‫ى‬ə޺ ࠄ‫ ڇ‬յã؎ã؎ ब ȿãѢѢҘً ؎‫ ˴֞ڇ‬Ѣ˴ ȿ‫ى‬əࠄãॆ‫؎˴ࠄ ىࠄى‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ‫ݏ‬बѯѢ‫֖ॆى‬ã յհ޺ ͬѢ޺ࠄࠄ޺ ؎ã֖Ҙ޺֞ब ज़ ȸãϹãࠄȹ‫ڇ‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ޺ऑ ʰȿ‫ڇݏ‬Ѫ‫ ى‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ȿ֞˴ ȿऑ‫ڇ‬յ޺ࠄȹ յ‫ ڇ‬əࠄãѢյã‫ࠄݏ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣãȸ‫ݏڇ‬ब

117


ࠈã֖‫ ֞ڇ‬ब Ѣãѯ‫؎ڇ‬ब ѢãѪҘȿհԆ֖əҘ Ѣ˴ ȸबհ‫ ڇ‬ȿãѢѢ‫ڇ‬ҵ ޸֖ȸ‫ࠄ ى‬बࠄ ͬबѪ‫ى‬Ѣ‫ى‬հãə޺ ѪãѢҘ ޺֖ã ȿəԆ յ‫ڇݏڇ‬Ϲब ؎‫ݏ‬Ҙ޺հã Ѫ‫ًىݏ‬Ѣ޺ࠄ‫ ى‬ȿãѢѢब ͬ ѪҘѢ֖‫ڇ‬Ԇ ࠄ‫ ڇ‬ҵً յ‫ڇ‬ȿ˴հ‫ڇ‬ə޺ ȸ Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ ىࠄى‬ҘѢѯ‫ ًى‬ Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬ ǖ ‫ ࠄڇ‬յबѯ‫ڇ‬ȿã ֖ãȸҘѢã յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ݏڇ‬ã ЊҘəࠄȹ ؎‫ ˴֞ڇ‬ȿ‫ى‬ȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬ȸã֞ãѢ‫ ؎ى֞˴ݏ ًى‬ज़ ࠄ‫؎ڇ‬ब ॆ‫ى‬əհҘ Ѫ‫ڇ‬Ѫबհ޺‫ݏ‬Ѣ‫ڇݏࠄ© ًى‬ѪҘॆѢ‫ ًى‬յ‫ڇ‬Ѱª Ѳ˴ͬ‫ݏ‬बॆѢҘəࠄȹ ѮҘʄҵ ֖‫ڇ‬Ѣəࠄ‫ݏ‬ब֖ѮҘҵ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ‫ڇ‬Ѫ‫ى‬əãࠄ‫ ى‬ȿ‫ى‬əհ‫ڇ‬ȿ‫ڇ ؎ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬Ѫबհ޺‫ݏ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȸհ‫ڇ‬Ϲ˴‫ݏ‬ã Ѫ‫ ˴ࠄ ڇݏ‬Ѱ‫ ڇ‬əबॆãəѢҘ ֞ҘѢ֖‫ ى‬ ҘѢ‫ڇ‬յҘ ؎‫ى‬Ԇࠄȹ Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿब ‫ ڇ؎˴ݏ֖ڇ‬ȿҘյ ࠄҘհã Ҙ ѢãȿѪã֖‫ ى‬ǖ յ˴޺֖Ҙ ѢãȿҘࠄȹ ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ‬հҘə֖बԆࠄȹ ॆबȸॆ‫ ڇ؎˴ݏ֖ڇ ֖ى‬ȿҘյ ȿəȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ‫ڇ‬əə޺

Пронизливість третього гудка Ɏհ‫ͬى‬ȹ֖‫ࠄ˴ݏࠄ ڇ‬ȹ‫ڇ‬ҵ Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ‫ ى‬Ѣ‫ॆڇ‬Ҙ ؎‫ͬڇݏͬ ى‬ब؎Ҙհ‫ ى‬Ѱ‫ ڇ‬Ѣãə ؎बॆ‫ࠄى‬ȹ ȸ˴ͬə‫ڇ‬ѢѢ޺ ҏ‫ڇ‬յͬȿ‫ڇ‬Ѣ‫ى‬հ‫ ى‬Ѣã ‫˴ݏ‬Ѯ˴ѪѮҘԆ Ҙ Ѫ‫ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ə‫ى‬հ‫ ى‬əѢ‫ڇ‬յҘًѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ǖյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ ݏڇ‬ȿѢ‫ॆڇ‬Ҙ Ѣ˴ əѪ‫ࠄى‬ȹ ҏҘյѢ޺ࠄ‫ݏࠄ ى‬बȸ֖ब ȿҘѢ Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ˴Ѣ Ѣ˴ ѪҘͬѢҘѯ˴ ࠄ‫ࠄ˴ݏ‬ȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲबյ֖ã ؐ‫ ى‬յ‫ݏڇ‬ãऑबȿãհ‫ ى‬ յ‫ ڇ‬յȿ‫ڇ‬ऑ ѪҘəհ޺ ॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յҘȿॆ‫ى‬Ѣã ȸãյȹ‫ ڇݏڇ‬ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘհã Ѣã؎ Ѱ‫ ڇ‬əѢ‫ڇ‬յҘًѢ˴ ब Ѣ‫ى‬ऑ Ѱ‫ًڇ‬Ѣ‫ ڇ‬ ͬã֖ҘѢॆ‫ى‬հ‫ڇ‬ə޺ ؐ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȸհã֞հ‫ى‬ȿ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ Ѣã ©ȿãհ˴‫޺·ݏ‬Ѣ֖बª ãȸ‫© ڇ‬ϹհҘѮ‫ى‬Ѣॆ‫֖ى‬ª ‫ۯ‬յѢã֖ Ҙ Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ ãѪࠄ˴ॆѮҘ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ѣ˴ ͬѢãًѯհ‫ڇ‬ə޺ Ѳã؎ ͬãѪ‫ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬Ѣबȿãհ‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬Ѣ˴əࠄ‫ ى‬ ȿ Ѣ‫˴ࠄ ݏ˴؎ڇ‬Ѫհ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ؎ ڇ‬հ‫֖ڇ‬ã Ҙ ؎˴յब ԇ Ѯ˴ ãȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հȹѢ‫ ڇ‬ǖյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬ã؎ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ॆىݏڇ‬Ѣ‫ͬ ڇ‬ãȸ‫ڇݏڇ‬Ѣ޺ʄࠄȹə޺ ȿ‫ى‬յãȿãࠄ‫˴؎ ى‬յ‫ॆى‬ѢҘ Ѫ‫˴ݏ‬Ѫã‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺؎ ѲãȿҘࠄȹ ޺֖Ѱ‫ࠄ ڇ‬Ҙ ͬãѪ˴ȿѢ޺Ԇࠄȹ Ѱ‫© ڇ‬Ѣब ؎‫ ى‬ ֞ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘًѢҘ Ϲ‫ڇ‬əࠄҘª ©ȿյ‫؎ڇ‬ã ͬãȸबհ‫ ى‬əȿ‫ڇ‬ҵª ©ࠄ‫ॆڇ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѣ˴؎ãʄ ãհ˴‫ݏ‬ϹҘҵª

Універсальний... коньяк ‫ۯ‬յѢã ͬ ѢãًȸҘհȹѯ əब؎ѢҘȿѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘً ȿ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ ³ ؎ҘѢҘ ȸã‫ ݏ‬ॠãəࠄ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄҘ ࠄȿ˴‫ݏ‬յ޺ࠄȹ Ѱ‫ ڇ‬ѢҘॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴ ॆҘѪãհ‫ ى‬ã Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖ã Ѣ˴ յ‫ڇ‬հҘॆबʄࠄȹə޺ ѯ‫ڇ֖ڇ‬հãյब ãհ֖‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬հԆ ãȸ‫ ڇ‬Ѯब֖˴‫ ֖ڇݏ‬ɀ ‫ڇ‬յѢ‫؎ڇ‬ब ͬ Ѣãѯ‫ى‬ऑ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘȿ ѢãȿҘࠄȹ ȸबȿ ȿ‫ى‬Ѫãյ‫ڇ֖ ֖ڇ‬հ‫ ى‬ϹҘəࠄȹ ȿ‫ى‬Ѫ‫ى‬ȿ ֖‫ڇ‬Ѣȹ޺֖ ͬ ؎ҘѢҘ ȸã‫ݏ‬ब Ҙ ͬãհ‫ى‬ȿ ब Ѫհ޺ѯ֖‫ॆ ى‬ãً ҏ‫ ىݏ‬ȿҘյ·ҵͬյҘ ͬã޺ȿ‫ى‬ȿ ѢҘȸ‫ ى‬Ѣ˴ ब޺ȿհ޺ʄ Ѱ‫ݏࠄ ڇ‬ãѪ‫ى‬հ‫ڇ‬ə޺ ͬ ֖‫ڇ‬Ѣȹ޺֖‫ ؎ڇ‬ ֯˴‫ݏ‬बԆॆ‫ى‬əȹ ȿ‫֖ى‬հԆॆѢ‫ ڇ‬ѪबѢ֖ࠄã؎‫ ى‬ãѢ֖˴ࠄ‫ ى؎ ى‬ȿ‫޺ࠄى‬Ϲհ‫ ͬ ى‬Ѫ‫ݏڇ‬ѮҘًѢ‫ڇ‬ҵ बѪã֖‫ڇ‬ȿ֖‫ ى‬ ֖Ҙհȹ֖ã Ѯब֖˴‫ ֖ڇݏ‬ã֖ब‫ݏ‬ãࠄѢ‫ͬ ڇ‬ã֖‫ىݏ‬հ‫ ى‬ҵҵ Ҙ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣबհ‫ ى‬Ѣã ؎ҘəѮ˴ ʈѪ‫ًڇ‬հ˴‫ ݏ‬Ѫ‫ ىݏ‬ ȿ‫ى‬ə˴հ˴ѢѢҘ Ѯब֖˴‫ ى֖ݏ‬Ѣ˴ ȿѢ˴əհ‫ ى‬ȿ ॆ˴֖ ғ˴ ‫ͬڇ‬Ѣãॆãհ‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖ã Ѣ˴ Ѫ‫؎ڇ‬Ҙࠄ‫ى‬հã ͬѢ‫֖ى‬Ѣ˴ѢѢ޺ ãȸ‫ ڇ‬Ѣã؎ ҵऑ Ѫ‫ڇݏ‬ȸãॆ‫ى‬հ‫ ى‬ Ϛյ˴ȸҘհȹѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əब؎‫ͬ ى‬ȸ‫֖ࠄى‬ब ȿҘյ ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄãѢѢ޺ ə֖հãյ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ؎ҘѢҘ ȸã‫ݏ‬ब Ѣ˴ ࠄã֖Ҙ ȿ‫ى‬ə‫֖ڇ‬Ҙ Ѱ‫ڇ‬ȸ ‫֖ىͬىݏ‬बȿãࠄ‫˴ݏ ى‬ѪबࠄãѮҘʄԆ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ Ҙ ѢãѪ‫ڇݏ‬ѯबȿãࠄ‫ى‬ə޺ Ѣã Ѣ˴Ϲãࠄ‫ى‬ȿѢҘ ȿҘյϹब֖‫؎ڇࠄ ى‬ब Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً ȿҘյѪबə֖ãԆࠄȹ ͬ ؎‫ ؎ڇݏى‬Ҙ ֖Ҙհȹ֖‫؎ڇ‬ã Ѯब֖˴‫֖ݏ‬ã؎‫ ى‬ȿ ֖‫ى‬ѯ˴ѢҘ ǖ ‫ڇ‬əȹ Ҙͬ ȸҘհȹѯ յ‫ڇݏڇ‬Ϲ‫؎ ؎ى‬ãًѢ‫ࠄ ؎ڇ‬ã֖˴ Ѣ˴ Ѫ‫ݏ‬ãѮԆʄ ɀ ؎‫ڇ‬ʄ؎ब əѪ‫ى‬ə֖ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹѢ‫ى‬ऑ ͬհ‫ڇ‬ȿ؎‫ى‬əѢ‫֖ى‬Ҙȿ հҘյ‫ݏى‬बʄ ֞ҘѢ֖ã Ѱ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬əࠄԆȿãհã ȿ 3UHPLHU ,QQ ɀ‫ڇ‬Ѣã ȿ‫ݏى‬Ҙѯ‫ى‬հã Ѱ‫ ڇ‬ҵً յब֞˴ Ѫ‫ݏࠄڇ‬Ҙȸ˴Ѣ յȿ‫ڇ‬əѪãհȹѢ‫؎ ًى‬ãࠄ‫ݏ‬ãѮ ͬ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ã ȿ ޺֖‫؎ڇ‬ब ͬबѪ‫ى‬Ѣ‫ى‬հãə޺ Ϛ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհ‫ ڇ‬əѪ‫ڇݏ‬ȸã ȿ‫ى‬Ѣ˴əࠄ‫ڇً ى‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴ ͬãհ‫ى‬ѯ‫ى‬հãə޺ Ѣ˴Ѫ‫؎ڇ‬Ҙॆ˴Ѣ‫ڇ‬Ԇ Ϛã ‫ͬ˴ݏ‬बհȹࠄãࠄã؎‫ ى‬ãѢ‫ڇ‬ѢҘ؎Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬Ѫ‫ࠄى‬बȿãѢѢ޺ ȸ‫ࠄىݏ‬ãѢəȹ֖‫ڇ‬Ϲ‫ࠄ ڇ‬ब‫ىݏ‬əࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ѫ‫ࠄݏڇ‬ãհब ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫˴ݏ ڇ‬əѪ‫ڇ‬Ѣյ˴ѢࠄҘȿ ͬҘͬѢãհ‫ى‬ə޺ ȿ ֖‫ݏ‬ãյҘ֖֞ãऑ ‫ ͬ ً˴ॆ˴ݏ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ã ֖‫˴֞ڇ‬Ѣ əȹ‫ ًى؎ڇ‬Ѫ‫ڇ‬Ѫãȿə޺ Ѣã Ϲã‫؎ڇॆ޺ݏ‬ब Њ‫˴ࠄڇ‬հȹѢҘ ͬհ‫ڇ‬յԆ֖֞‫ͬ ى‬ãͬȿ‫ॆى‬ãً Ѣã؎ãϹãԆࠄȹə޺ ‫ىࠄى֞ͬڇݏ‬ə޺ ѢãəࠄҘհȹѢ‫ ى؎ى‬հã؎Ѫã؎‫ ى‬յ‫ى‬ȿãѢѢ‫ ى؎ى‬Ѫ‫ڇ‬յबѯ֖ã؎‫ ى‬ ȿãͬã؎‫ ى‬əࠄ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿ‫ ى؎ى‬Ѫ‫ىݏ‬ȸ‫ݏڇ‬ã؎‫ ى‬ȸãࠄã‫ً֖˴ݏ‬ã؎‫ ى‬ȿҘյ ѪबհȹࠄҘȿ ȿͬबࠄࠄʄȿ‫ ى؎ى‬ հ‫֖֞ڇ‬ã؎‫ ى‬Ҙ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘհȹѢ‫ڇ‬Ԇ ȸҘհ‫ͬى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ ؐ‫ͬ ى‬ȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬Ѣ˴ Ѣã؎ãϹãհ‫ى‬ə޺ Ѫ‫ڇ‬ȿࠄ‫ ىࠄىݏڇ‬յ‫ڇ‬əȿҘյ ãȿãѢࠄԆ‫ىݏ‬əࠄ֖‫؎ ͬ ى‬ãࠄ‫ݏ‬ãѮ‫ ؎ڇ‬ Ѳã؎ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬ȸबհ‫ ڇ‬հ‫ى‬ѯ˴ ͬãȸ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬ãȸ‫ͬ ڇ‬ãऑ‫ڇ‬ȿãࠄ‫֖ ى‬Ҙհȹ֖ã ‫ݏ‬बѯѢ‫֖ى‬Ҙȿ ɀ‫ى‬ȸ‫ݏ‬ãհ‫ ى‬ յ‫ݏ‬बϹ˴ əऑ‫ڇ‬ȿãհ‫ݏ ى‬बѯѢ‫ ى֖ى‬ȿ ؎ҘəѮ޺ऑ ޺֖Ҙ Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖ã ࠄ‫ॆڇ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѣ˴ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫ ˴؎ىࠄ޺ݏ‬Ѫ‫ ىݏ‬ ˴֖əѪ‫˴ݏ‬ə ‫ڇ‬Ϲհ޺յҘ Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬ã ȿ Ѣãȿ‫ڇ‬հ‫ॆڇ‬ѮҘ ‫ڇ‬յѢҘʄҵ ͬ ॆ‫ݏىࠄڇ‬ȹ‫ڇ‬ऑ Ѫ‫ڇ‬յबѯ‫ ֖ڇ‬Ҙ ȿ ©֖‫ى‬ѯ˴ѢҘª ѯࠄ‫ ىݏڇ‬

118


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й

‫ݧ‬ҘȿѢ‫ ڇ ڇ‬ѯ‫ڇ‬əࠄҘً ‫ݏ‬ãѢ֖ब ؎˴ѢҘ Ѫ‫ىݏ‬Ѣ˴əհ‫ ى‬Ѫհãࠄࠄ޺ ޸֖Ҙəࠄȹ ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ֖‫ ى‬ ȿ‫ڇ ˴ࠄ˴֞ڇ؎ ى‬ѮҘѢ‫ ىࠄى‬əã؎Ҙ ‫ڇ‬ə֖Ҙհȹ֖‫ͬ ى‬ã֖հԆॆѢҘ ֖ãյ‫ڇݏͬ ى؎ ىݏ‬ȸ‫ى‬հ‫ ى‬ȿ֞˴ ѪҘəհ޺ ॆ‫ى‬əࠄ֖‫ ֖޸ ى‬ȸãॆ‫ ˴ࠄى‬Ѣã Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫؎ڇ‬ब ‫ ڇࠄڇݣ‬յ‫ ڇ‬Ѯȹ‫ڇ‬Ϲ‫؎ ڇ‬ãࠄ˴‫ݏ‬Ҙãհब ؎‫ڇ‬ҵ Ѫ‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬ԆȿãѢѢ޺ Ѣ˴ əѪ‫ݏ‬ãȿյ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ əब֖Ѣ޺ Ѣ˴ ͬ؎˴Ѣѯ‫ى‬հãə޺ Ѣã ѢҘً Ѣ˴ ȸबհ‫ڇ֞ ڇ‬յѢ‫ڇ‬ҵ Ѫհ޺؎‫ ى֖ॆڇ‬ ©ॆ˴‫ݏ‬ȿ‫ڇ‬Ѣã Ϲ‫ݏ‬बѯ㪠Ѣ˴ ȿࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ى‬հã ֞‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿҘյࠄҘѢ֖ब

Прощання ɀã؎ ॆãəࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫ى‬ѯबࠄȹ ‫ݏ‬ब֖‫ڇ‬Ѫ‫ى‬əѢҘ հ‫ى‬əࠄ‫ ޸ "ى‬Ѣ˴ ‫؎ىݏࠄڇ‬बȿãհã ҵऑ յ˴֖Ҙհȹ֖ã ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ǖ֞ յ‫ࠄ ڇ‬ãʄ؎Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿҘͬ‫ࠄى‬ब ȿ :DOO 6WUHHW ֯ãȿã ͬ ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇ ѯ‫ڇ֖ڇ‬հãյѢ‫؎ ًى‬ã‫ݣ‬ҘѢ Ҙ հ‫ى‬əࠄ ब ֖‫ڇ‬Ѣȿ˴‫ࠄݏ‬Ҙ ȿҘյ Ϲ˴Ѣ˴‫ݏ‬ãհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ յ‫ݏڇࠄ֖˴ݏى‬ã ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ѢãѪ‫ى‬əãѢ‫ ًى‬ȿҘյ ‫ݏ‬ब֖‫ ى‬ज़ Ѣȹ‫؎ڇ‬ब ȿҘѢ յ޺֖बʄ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ȿҘ ͬã ȿ‫ى‬ȸҘ‫ ݏ‬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘյãʄ յ˴޺֖Ҙ ؎‫ى‬հҘ յ‫ݏ‬ҘȸѢ‫ى‬ѮҘ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѯ˴ ؎ҘəѮ˴ ͬãѪ‫ڇݏ‬ѯबʄ Ѫ‫ىݏ‬ҵͬյ‫ ىࠄى‬ ॆãəࠄҘѯ˴ Ҙ ȸã֞ãʄ Ѱãəհ‫ى‬ȿ‫ڇ‬ҵ յ‫ڇݏڇ‬Ϲ‫ ى‬ ࠈã֖‫ ؎ى‬ȸबհ‫ ڇ‬Ѣãѯ˴ Ѫ‫ڇݏ‬ѰãѢѢ޺ ͬ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հ˴؎ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ऑ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ ڇ‬ãѢ֖ब ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѣ˴ ͬã֖ҘѢॆ‫ى‬հ‫ڇ‬ə޺ ֖‫ڇ‬հ‫ ى؎ ى‬əҘհ‫ ى‬ȿ ࠄã֖əҘ Ҙ ͬѢ‫֖ى‬հ‫ͬ ى‬ã Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ ؎ڇࠄڇݏڇ‬ ֯ãȿã ͬҘϹ‫ݏ‬Ҙȿãհã Ѱ˴ ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬Ѣ Ѫ·޺ࠄѢãյѮ޺ࠄȹ ã հ‫ى‬əࠄ յ‫ڇ‬əҘ əհबϹबʄ ͬã֖հãյ֖‫ڇ‬Ԇ ȿ Ѱ‫ڇ‬յ˴ѢѢ‫֖ى‬ब Ҙ ѢãϹãյबʄ Ѫ‫ࠄ ڇݏ‬ã֖‫ ًى‬Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ًى‬ãհ˴ Ѣãյͬȿ‫ॆى‬ãًѢ‫˴ࠄ ڇ‬Ѫհ‫ ًى‬ Ѫ‫ڇݏ‬ѰãհȹѢ‫ ًى‬ѯࠄ‫ىݏ‬ऑ

119


ОДНОГО РАЗУ В ГОТЕЛІ ҏҘͬѢҘ؎ ȿ˴ॆ‫ ؎ڇݏڇ‬ϹҘəࠄȹ Lͬ ‫ݏݹ‬ãѢѮҘҵ Ѣã Ҙ؎·޺ ҏ‫ڇ‬հȹ ‫ڇ‬ə˴հ‫ى‬ȿə޺ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ :DOO 6WUHHW ‫ͬڇݧ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬ȿѯ‫ى‬əȹ ͬ ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ ؎ڇݏڇ‬՚հҘʄԆ ͬãबȿã֞‫ى‬ȿ Ѱ‫ͬ ڇ‬ãȿࠄ‫ݏ‬ã ȿȿ˴ॆ˴‫ݏ‬Ҙ ȿ‫ى‬հҘࠄãʄ յ‫ى֯ ڇ‬ʄȿã ͬȿҘյࠄ‫ ى‬³ յ‫ڇ‬յ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ڇ‬ȸ ȿəࠄ‫ى‬ϹѢबࠄ‫ ى‬Ѣã əȿҘً յ˴Ѣȹ Ѣã‫ڇݏ‬յ֞˴ѢѢ޺ ԇ ȿ֞˴ ͬ Ѣ˴ࠄ˴‫ݏ‬ѪҘѢѢ޺؎ ब޺ȿհ޺ʄ ޺֖ ͬ·ҵəࠄȹ ȿ˴հ˴ࠄ˴Ѣəȹ֖‫֖ ًى‬बə˴Ѣȹ əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬बհԆȸհ˴Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ѫ‫ڇ‬հबѢ‫ॆى‬Ѣ‫ى؎ ڇ‬ϹյãհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ॆ ڇ‬Ҙ֖ͬ˴ً֖ब ࠈ‫ ى؎ى‬յѢ޺؎‫ ͬ˴ݏ˴ॆ ى‬Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յѢҘ ब؎‫ڇ‬ȿ‫ ى‬बəҘ ‫ً˴ݏ‬ə‫ ى‬յ‫ ڇ‬əࠄ‫ڇ‬հ‫ى‬ѮҘ ȿҘյ؎ҘѢ‫ى‬հ‫ ى‬ԇ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ȿҘ Ѣ˴ ͬãհ‫ى‬ѯãհ‫ڇ‬ə޺ ѢҘॆ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ֖ ڇ‬Ҙ؎ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ڇݏ‬յ‫ڇ‬ȿ֞‫؎ݏ˴ࠄ ىࠄى‬ҘѢ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãѢѢ޺ ȿ Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ևҘͬѢãȿѯ‫ى‬əȹ Ѫ‫ ڇݏ‬Ѯ˴ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ͬ ى֖ى‬ãյब؎ãհ‫ى‬əȹ Ѣãյ ࠄ‫˴ࠄ ֖޺ ؎ى‬ѪհҘѯ˴ Ѫ‫ىݏ‬ȿҘࠄãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ىݏ‬ϹѢҘॆ˴Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ə֖ãə‫ڇ‬ȿãѢ‫ ى؎ى‬ѪհãѢã؎‫ ى‬Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ Ϛãͬȿ‫ॆى‬ãً ȿ‫ى‬ѢबȿãࠄѮԆ əȿ޺ࠄã յã‫ݏ‬बԆࠄȹ Ѫհ޺ѯ֖ब ѯã؎ѪãѢəȹ֖‫ڇ‬Ϲ‫ࠄ ڇ‬ã հ‫ى‬əࠄҘȿ֖ब Ҙͬ ࠄ˴Ѫհ‫ ى؎ى‬əհ‫ڇ‬ȿã؎‫ ى‬ ǖհ˴ Ѯ˴ əѪ‫ݏ‬ãȿհ޺ʄ Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ˴ ȿ‫ݏ‬ã֞˴ѢѢ޺ Ѣã ࠄ‫ى‬ऑ ऑࠄ‫ͬ ڇ‬बѪ‫ى‬Ѣ޺Ԇॆ‫ى‬əȹ ब Ϲ‫˴ࠄڇ‬հҘ ‫ݏͬڇݏ‬ãऑ‫ڇ‬ȿबȿãȿ Ѣã ࠄ˴ Ѱ‫ͬ ڇ‬बəࠄ‫ݏ‬ҘѢ˴ əȿ‫ڇ‬ʄ əȿ޺ࠄ‫ ڇ‬ब ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əࠄҘѢãऑ ǖ ޺֖ ֞˴ Ѫ‫ݏڇ‬ãյबȿãࠄ‫ ى‬ հԆյ‫ى‬Ѣब ޺֖ã Ѣ˴ ȿəࠄ‫ى‬ϹѢ˴ Ѣã ȿհãəѢ‫ ًى‬յ˴Ѣȹ Ѣã‫ڇݏ‬յ֞˴ѢѢ޺" ǖյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ͬ ݏڇ‬Ϲãյãհã Ѱ‫ ڇ‬ҏ‫ڇ‬հȹ յब֞˴ հԆȸ‫ࠄى‬ȹ ॆҘ֖ͬ˴ً֖ ɀ‫ڇ‬Ѣã ‫ڇ‬ȸյͬȿ‫ڇ‬Ѣ‫ى‬հã ȸհ‫֞ى‬ѢҘ ֖‫ڇ‬Ѣյ‫ݏ˴ࠄى‬əȹ֖Ҙ ࠄã Ѫ˴֖ã‫ݏ‬ѢҘ ǖհ˴ Ѫ‫ڇ‬հबѢ‫ॆى‬Ѣ‫ى؎ ڇ‬ϹյãհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѢҘյ˴ Ѣ˴ ‫ڇݏ‬ȸ‫ى‬հ‫ ى‬ևҘȿॆ‫ى‬Ѣã ȿ֞˴ ͬѢ˴ȿҘ‫ىݏ‬հãə޺ Ѱ‫ ˴֞ڇ؎ͬ ڇ‬ȿࠄҘհ‫ ىࠄى‬əȿ‫ڇ‬Ԇ Ҙյ˴Ԇ ֖‫ڇ‬հ‫ڇ ى‬յѢã ͬ Ѫ‫ڇ֖ڇ‬ҵȿ‫ ֖ڇ‬ə֖ãͬãհã Ѱ‫ݏ֖޺ ڇ‬ãͬ Ѫ‫޺ݏڇ‬յ ͬ Ҙҵ յ‫ ؎ڇ؎ڇ‬յѢ޺؎‫ ى‬ȿҘյ֖‫ىݏ‬հãəȹ ֖ãȿ·޺‫ݏ‬Ѣ޺ Ҙͬ Ѣ˴ً؎‫ڇ‬ȿҘ‫ݏ‬Ѣ‫ ى؎ى‬յ˴ə˴‫ࠄݏ‬ã؎‫ ى‬և˴֖Ҙհȹ֖ã յͬȿҘѢ֖Ҙȿ ब Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ͬ ًى‬ã֖հãյ Ҙ ՚հҘ޺ յҘͬѢãհãəȹ Ѱ‫ ڇ‬ब ֖ãȿ·޺‫ݏ‬ѢҘ Ϲ‫ࠄڇ‬बԆࠄȹ ࠄ‫ ًڇ‬əã؎‫ॆ ًى‬Ҙ֖ͬ˴ً֖ ǖհ˴ ȿ‫ڇ‬Ѣã ͬѢãऑ‫ڇ‬յ‫ى‬հãə޺ Ѣã ҘѢѯ‫؎ڇ‬ब ֖ҘѢѮҘ ؎Ҙəࠄã Ҙ յ‫ڇ‬əࠄãȿ֖ब ͬã֖հãյ Ѣ˴ Ѣãյãȿãȿ ՚հҘ޺ ͬϹãյãհã Ѱ‫ ڇ‬ब ࠄ‫؎ڇ‬ब ‫ݏ‬ãً‫ڇ‬ѢҘ ֞‫ى‬ȿ˴ ‫ڇ‬յѢã ͬ ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬Ҙȿ ɀ‫ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬յͬȿ‫ڇ‬Ѣ‫ى‬հã Ҙ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘհã Ѫ‫ ڇݏ‬ əȿ‫ڇ‬Ԇ Ҙյ˴Ԇ « ‫ ۯ‬ѪҘȿ Ѣã յ˴ə޺ࠄब ‫ݏ‬ãѢ֖ब ब Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬ҏ‫ڇ‬հ޺ ࠄ‫ى‬ऑ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əࠄब֖ãհ‫ ى‬ɀҘѢ Ѫ‫ڇ‬յब؎ãȿ Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬Ѣ˴əհ‫ ى‬əѢҘյãѢ‫ͬ ًى֖޺ ֖ڇ‬ã؎‫ڇ‬ȿ‫ى‬ȿ ब Ѣ‫ ݏ˴؎ڇ‬Ѳ˴ Ѫ‫ى؎ڇ‬հ‫ى‬ȿə޺ ‫ݣۯ‬ҘѮҘãѢࠄ յ‫ڇ‬əࠄãȿ‫ى‬ȿ ͬã؎‫ڇ‬ȿհ˴ѢѢ޺ ޸֖‫ ˴֞ ًى‬Ѫ‫ڇ‬յ‫ى‬ȿ ȸबȿ ब Ϲ‫ڇ‬əࠄ޺ ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ȿҘѢ Ѫ‫ڇ‬ȸãॆ‫ى‬ȿ Ѱ‫ ڇ‬Ѣã ࠄã‫ݏ‬ҘհѮҘ ֖‫ݏ‬ãəबʄࠄȹə޺ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬बհԆȸհ˴Ѣ‫ॆ ًى‬Ҙ֖ͬ˴ً֖ ǖ Ѫ‫޺ݏڇ‬յ Ҙͬ Ѣ‫ ؎ى‬Ѫ‫ڇ‬հबѢ‫ॆى‬Ѣ‫ ؎ى‬ ࠄ‫ڇ‬ѪҘѢϹ‫ ؎ڇ‬ȿ‫ى‬ȿ˴յ˴ѢҘ əհ‫ڇ‬ȿã ©-R\HX[ DQQLYHUVDLUH 3DXO ª

120


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й

ЗА П’ЯТЬ РОКІВ В ГОТЕЛЯХ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД УПРАВЛІННЯМ RIBAS HOTELS GROUP: 427 455

320

63

832

Ѣã Ѱãəࠄ޺

‫ͬڇݧ‬ȸ‫˴֖ ڇࠄى‬հ‫ى‬ऑҘȿ

ɀ‫ى‬Ѫ‫ॆ ڇࠄى‬ãѯ‫֖ ֖ڇ‬ãȿ‫ ى‬

Ϛ‫ڇݏ‬ȸհ˴Ѣ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘً ‫ݏ‬ब֖‫ࠄ ى‬ã ə˴‫ݏ‬Ѯ޺

ҏ‫ڇݏ‬ȿ˴յ˴Ѣ‫ڇࠄڇݣ ڇ‬ə˴əҘً

27

675 пляшок

ϚҘϹ‫ݏ‬ãѢ‫ ڇ‬ȿ˴əҘհȹ

ɀ‫ى‬Ѫ‫ ڇࠄى‬ȿҘə֖Ҙ ͬ ؎ҘѢҘ ȸã‫ݏ‬ब

МІЛЬЙОН

50 176

ॆ˴‫ݏ‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ى‬ऑ ࠄ‫޺ڇݏ‬Ѣյ Ѫ‫ڇ‬յã‫ڇݏ‬ȿãѢ‫ڇ‬

Ϛ‫ڇݏ‬ȸհ˴Ѣ‫؎ڇ֖ ڇ‬ѪհҘ؎˴ѢࠄҘȿ ãյ؎ҘѢҘəࠄ‫ݏ‬ãࠄ‫ݏڇ‬ã؎ ͬã ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿҘ ޺əѢҘ ‫ॆڇ‬Ҙ

111 106

Ϛ‫ڇݏ‬ȸհ˴Ѣ‫ ڇ‬ə˴հ‫ݣ‬Ҙ

71 200

ѲãѪ‫ى‬əãѢ‫ ڇ‬ȿҘյϹब֖Ҙȿ ȿҘյ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً

108

ɀ‫ى‬Ѣ˴ə˴Ѣ‫ ڇ‬ऑãհãࠄҘȿ

ЗАБУТО В ГОТЕЛЯХ: 2

յҘࠄ˴ً

75

6

ȿãհҘͬ

3 кг

23

ͬã‫޺ݏ‬յ‫ ֖ڇ‬ȿҘյ Ϲãյ֞˴ࠄҘȿ

121

3

əãհã

əब֖ѢҘ

ϹҘࠄã‫ىݏ‬


ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ЩАСЛИВОЇ ЛЮДИНИ 122


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й

Ԝҵ յѢҘ ؎‫ى‬Ѣãհ‫ࠄ ى‬ã֖ əã؎‫ ֖޺ ڇ‬ब ࠄ‫ى‬ə޺ॆ ҘѢѯ‫ى‬ऑ յҘȿॆãࠄ Ҕȿ‫ى‬յ֖‫ ًى‬əѢҘյãѢ‫ ֖ڇ‬Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ Ѫ‫ڇ‬əѪҘऑ‫ ؎ڇ‬Ѣã ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब ࠄã Ϲ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ‫ͬ ى‬ã ֖‫؎ڇ‬Ѫ·Ԇࠄ˴‫ ؎ڇݏ‬Ѳã ‫ڇ‬ȸҘյ ȿ‫ڇ‬Ѣã ȿ‫ى‬ऑ‫ڇ‬յ‫ى‬հã յ‫ ޺ݏڇ؎ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬յ‫ى‬ऑãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘࠄ‫ ؎޺ݏ‬Ҙ Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յबȿãࠄ‫ॆ ى‬ãً‫ ֖ڇ‬ ҏࠄãऑ‫ ى‬Ҙ ؎‫ ˴ݏڇ‬əࠄãհ‫ ى‬Ѫ˴‫ݏ‬ѯ‫ ى؎ى‬Ϲ˴‫ ى؎޺ڇݏ‬ҵҵ əࠄ‫ݏڇ‬ҘѢ֖‫ ى‬ȿ ,QVWDJUDP ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ࠄ ى‬ã֖ Ѫ‫ڇ‬հԆȸ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ ֖‫ىݏڇ‬əࠄबȿãॆã؎ Ѱ‫ ڇ‬ յҘȿॆ‫ى‬Ѣब Ѣãͬȿãհ‫ ى‬ȿ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յã‫ڇ֖ݏ‬Ԇ ॆãً‫ ֖ڇ‬ Ϛã‫ݏ‬ãͬ ֯ã‫ىݏ‬Ѣã Ɏबհãȿəȹ֖ã əã؎ã ѪհãѢबʄ əȿ‫ڇ‬ҵ ͬãऑ‫ڇ‬յ‫ ى‬ əȿҘࠄãѢ֖‫ ى‬Ҙ ॆãə ؎Ҙ֞ Ѣ‫ ى؎ى‬Ϛãً؎ãʄࠄȹə޺ बհԆȸհ˴Ѣ‫ڇ‬Ԇ əѪ‫ݏ‬ãȿ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ڇ‬յ‫֞ڇݏڇ‬बʄ ȸबյबʄ ѪհãѢ‫ ى‬Ѣã ؎ãًȸबࠄѢʄ Ҙ յҘհ‫ࠄى‬ȹə޺ Ѣãյ‫ى‬ऑãԆॆ‫ ى؎ى‬Ѫ‫ڇ‬əࠄã؎‫ ى‬Ҙͬ ࠄ‫ى‬ə޺ॆã؎‫ ى‬ əȿ‫ڇ‬ҵऑ ‫ڇݣ‬հ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ҙȿ Ϛȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬յ‫ى‬ȿã Ѣ˴ ȸबհ‫ ڇ‬ɀ‫ڇ‬Ѣã Ѣ˴ Ѫ‫ى֖ڇݏ‬Ѣबհãə޺ ‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏ֖˴ݏ‬ãəѢ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ ڇ‬ãѢ֖ब ͬãࠄ‫˴ݏ‬ȸबȿãѢ‫ ؎ى‬ȸհ‫ڇ‬Ϲ˴‫ ؎ڇݏ‬ ͬ ؎ãə‫ڇ‬Ԇ ȿ‫ى‬ϹҘյѢ‫ى‬ऑ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘً Ҙ ȸãϹãࠄ‫ىࠄڇ‬ə޺ॆѢ‫ڇ‬Ԇ ã‫؎ݏ‬ҘʄԆ ѯãѢबȿãհȹѢ‫֖ى‬Ҙȿ ؐ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ىݏڇ‬հ‫ڇ ͬ ى‬յ˴ə‫ڇ֖ࠄى‬Ԇ ؎ãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫ى‬Ѯ˴Ԇ Ҙ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬ ֖‫ݏ‬ãəबѢ˴Ԇ ֯ã‫ىݏ‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ Ɏबհãȿəȹ֖‫ڇ‬Ԇ ȿҘյ‫ڇ؎ڇ‬Ԇ ȿ ,QVWD JUDP ޺֖ NDULVKDVKDVKD Ѫ‫ ؎ى֖޺ ˴ࠄ ڇݏ‬ȸबȿ Ҙҵ ѯհ޺ऑ Ɏ˴əҘյã ȿ‫ًى‬ѯհã Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬Ѫ‫ ڇݏ‬बəѪҘऑ ब ə‫ڇ‬Ѯ؎˴‫֞˴ݏ‬Ҙ ғ˴ Ҙəࠄ‫ݏڇ‬Ҙ޺ Ѫ‫ݏ ڇݏ‬Ҙѯ˴ѢѢ޺ əࠄãࠄ‫ ى‬Ѱãəհ‫ى‬ȿ‫ڇ‬Ԇ ҏ‫ࠄ ڇݏ‬ȿ˴‫ݏ‬յ˴ Ѫ‫ݏ‬ãϹѢ˴ѢѢ޺ Ѫ‫ͬڇ‬ȸबࠄ‫ى‬ə޺ əࠄ‫؎ىݏ‬बԆॆ‫ى‬ऑ əब؎ѢҘȿҘȿ Ҙ əࠄ‫ݏ‬ãऑҘȿ ҏ‫ ڇݏ‬ãȿࠄ‫ݏڇ‬əࠄȿ‫ ڇ‬ȿəȹ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇࠄ ͬ ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇ ȿҘյȸबȿãʄࠄȹə޺ ԇ ޺֖ ѢãəհҘյ‫ ֖ڇ‬Ѫ‫ ڇݏ‬հ˴Ϲ֖Ҙəࠄȹ ͬҘࠄऑѢबࠄ‫ ى‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ȿѢҘ Ϲ‫ݏ‬बյ‫ ى‬əã؎˴ ࠄã؎ յ˴ յãȿѢ‫ݏ؎ ڇ‬Ҙ޺հã

Карино, ти входиш у топ українських і очолюєш топ одеських блогерів, тебе впізнають на вулицях Києва, Одеси, Львова та інших українських міст. Відчуваєш за собою силу людини, до якої прислухається така кількість людей? ʈ‫ى‬հब Ѣ˴ ȿҘյॆबȿãԆ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬ѢҘ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ҵҵ Ѣ˴ ѯब֖ãհã ޸ Ѣ˴ əࠄãȿհԆə޺ յ‫ ڇ‬əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ã֖ãबѢࠄब ޺֖ յ‫ڇݏ ڇ‬ȸ‫ ޸ ىࠄڇ‬ȿ˴յब ً‫ڇ‬Ϲ‫ ֖޺ ڇ‬əȿ‫ڇ‬ʄ‫ݏ‬ҘյѢ‫ ًى‬Ѱ‫ڇ‬յ˴ѢѢ‫ ֖ى‬ǖհ˴ ȿҘյॆबȿãԆ ȿ˴հ‫֖ى‬ब ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյãհȹѢҘəࠄȹ Ѫ˴‫˴ݏ‬յ əȿ‫ڇ‬ҵ؎‫ ى‬ѪҘյѪ‫ى‬əѢ‫֖ى‬ã؎‫؎ڇࠈ ى‬ब ȿҘյऑ‫ى‬հ޺Ԇ ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘً Ѫ‫֖˴ݏ ڇݏ‬հã؎ब ज़əҘ ࠄ‫ڇ‬ȿã‫ ىݏ‬ãȸ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əհबϹ‫ ى‬Ѫ‫֖޺ ڇݏ‬Ҙ ޺ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘյãԆ Ѫ˴‫˴ݏ‬ȿҘ‫޺ݏ‬Ԇ Ѣã ə‫ڇ‬ȸҘ Ҙ Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յ֞बԆə޺ Ѣã əѪҘȿѪ‫ݏ‬ãѮԆ ޺֖Ѱ‫˴؎ ڇ‬ѢҘ Ѱ‫ڇ‬əȹ Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãʄࠄȹə޺ ॆ‫ً ى‬յ˴ ȿ‫ݏͬڇݏ‬Ҙͬ ͬ ؎‫ڇ‬ҵ؎ əȿҘࠄ‫ڇ‬ȿҘյॆबࠄࠄ޺؎ ãȸ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ѢѮ‫ى‬Ѫã؎‫ ى‬ ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ѢҘ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬Ѣ˴ əࠄãѢब ‫֖˴ݏ‬հã؎बȿãࠄ‫ ى‬ ȿ‫ڇݏى‬ȸѢ‫֖ى‬Ҙȿ ѪҘյ‫ڇݏ‬ȸ‫ ֖ڇ‬ȸ‫˴ݏ‬Ѣյ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ əब؎‫ ֖ڇ‬Ϛȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬ ҘəѢबԆࠄȹ յब֞˴ ޺֖ҘəѢҘ ‫˴ݏ‬ѪհҘ֖‫ ى‬ȸ‫˴ݏ‬ѢյҘȿ ãհ˴ ޺ ȸ Ѣ˴ Ѣ‫ڇ‬ə‫ى‬հã Ѣ˴ऑãً Ҙ ऑ‫ڇݏڇ‬ѯब ãհ˴ ֖‫ڇ‬ѪҘԆ ࠈ‫֖޺ ֞ڇ‬Ѱ‫ ޺ ڇ‬ Ѫ‫֖˴ݏڇݏ‬հã؎बԆ Ѫ‫ڇ‬յҘȸѢ˴ ѢãȿҘࠄȹ ͬã Ϲ‫ڇݏ‬ѯҘ Ѯ˴ Ѣ˴ ȸबյ˴ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲब֖बȿãࠄ‫ى‬ə޺ ͬ ࠄҘʄԆ Ѫ‫ڇ‬յãॆ˴Ԇ ޺֖ब ޺ ࠄ‫ݏ‬ãѢəհԆԆ ȿ əȿ‫ڇ‬ʄ؎ब ã֖ãबѢࠄҘ տԆյ‫ ى‬Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬ȿҘ‫ࠄ޺ݏ‬ȹ Ҙ ‫֖˴ݏ‬հã؎ã ȸबյ˴ Ѣ˴˴‫ىࠄ֖˴ݣ‬ȿѢ‫ڇ‬Ԇ

123


Якщо перегорнути твій Insta-щоденник на кілька років назад, можна простежити значний розвиток акаунту... Чи тільки акаунту? Ѳ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬ԇQVWDJUDP յ‫ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬ҘϹ Ҙ ؎˴ѢҘ Ϛãȿյ޺֖‫؎ڇً ى‬ब ͬ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհã Ѱ‫ڇ ڇ‬ȸ‫֞ڇ‬ѢԆԆ ؎‫ڇ‬ȸҘհȹѢब ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬ҘԆ և‫ ڇ‬յȿãյѮ޺ࠄ‫ ى‬Ѫ·޺ࠄ‫֖ڇݏ ى‬Ҙȿ ޺ Ѫ‫ݏ‬ãѮԆȿãհã ȿ ‫ݣڇ‬ҘəҘ ͬ յ˴ȿ·޺ࠄ‫ڇ‬ҵ յ‫ ڇ‬ѯ‫ڇ‬əࠄ‫ڇ‬ҵ Ҙ Ѣ˴ յब֞˴ ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհã ॆ‫ ؎ى‬ऑ‫ࠄڇ‬Ҙհã ȸ ͬãً؎ãࠄ‫ى‬ə޺ ҏ‫ڇݏ‬Ϲबհ޺Ѣ֖‫ ى‬ յ‫ ޺ݏڇ؎ ڇ‬ȿ ‫ڇ‬ȸҘյ ȸबհ‫ ى‬յհ޺ ؎˴Ѣ˴ ֖‫ڇ‬ȿࠄ֖‫ ؎ڇ‬əȿҘ֞‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȿҘࠄ‫ ޺ݏ‬ȿ Ѫ‫؎ڇ؎޺ݏ‬ब Ҙ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ѣ‫ڇ‬əѢ‫؎ڇ‬ब ͬѢãॆ˴ѢѢҘ ޸ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बȿãհã ॆãً‫ ˴ݏڇ؎ ֖ڇ‬Ҙ Ѱ‫ ڇݏى‬ȿȿã֞ãհã Ѱ‫ ڇ‬ Ѯ˴ Ѣãյ‫ى‬ऑãʄ ࠄҘհȹ֖‫˴؎ ى‬Ѣ˴ Ҙ ؎‫ڇ‬ʄ ‫˴ॆڇࠄڇ‬ѢѢ޺ ǖհ˴ ֖Ҙհȹ֖Ҙəࠄȹ ѪҘյѪ‫ى‬ə‫ ֖ڇ‬Ѣã ؎˴Ѣ˴ ͬ ॆãə‫ڇݏͬ ؎ڇ‬əࠄãհã տԆյ‫ ى‬Ѫ‫ॆڇ‬ãհ‫ ى‬Ѫ‫ى‬əãࠄ‫˴؎ ى‬ѢҘ ȿ յ‫ ࠄ֖˴ݏى‬յ޺֖बȿãࠄ‫ͬ ى‬ã ‫ ڇࠄڇݣ‬Ҙ ѢãࠄऑѢ˴ѢѢ޺ ޺֖˴ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ҵ؎ յã‫ݏ‬बԆࠄȹ ҕ˴ ޺ Ѫ‫ڇ‬հԆȸ‫ى‬հã ə˴ȸ˴ Ѳã‫˴ݏ‬ѯࠄҘ ޸֖Ѱ‫ ىࠄ ڇ‬əѪबə֖ãհãə޺ յ‫ ڇ‬əã؎‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ॆڇ‬ãࠄ֖ब ؎‫ڇ‬ʄҵ əࠄ‫ݏ‬Ҙॆ֖‫ڇ؎ً ڇࠄ ى‬ȿҘ‫ݏ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѫ‫؎ڇ‬Ҙࠄ‫ى‬հã Ѱ‫ࠄ ڇ‬ã؎ յब֞˴ ؎ãհ‫ ڇ‬ə˴հ‫ݣ‬Ҙ ࠈã֖ ࠄ‫ىݏ‬ȿãհ‫ ڇ‬ Ѫ‫ڇ ى֖ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ȸհ‫ڇ‬Ϲ˴‫ ݏ‬Ѣ˴ ə֖ãͬãȿ Ѱ‫ ڇ‬ȿ ؎‫ڇ‬ʄ؎ब ã֖ãबѢࠄҘ ȸ‫ݏ‬ã֖बʄ« ؎˴Ѣ˴ տԆյ‫ ى‬ ॆ‫ࠄى‬ãԆࠄȹ ؎‫ىࠄڇ‬ȿबԆॆҘ Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫ ى‬ȸãॆãࠄȹ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿҘ ֖ã‫ىࠄݏ‬Ѣ֖‫ ى‬ãհ˴ Ѣ˴ əѪҘȿȿҘյѢ‫ڇ‬ə޺ࠄȹ ҵऑ ͬ ãȿࠄ‫˴ؐ ؎ڇݏڇ‬ѢҘ յ‫ڇ‬ȿ˴հ‫ڇ‬ə޺ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ˴əࠄ‫ ى‬յब֞˴ ə˴‫ͬڇًݏ‬Ѣब ‫ڇݏ‬ȸ‫ࠄڇ‬ब Ѣãյ Ѫ‫ًىݏ‬Ѣ޺ࠄࠄ޺؎ ə˴ȸ˴ Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ॆڇ‬ãࠄ‫؎ىݏࠄڇ ى‬बȿãࠄ‫ͬ ى‬ãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴ѢѢ޺ ȿҘյ ًͬ‫ ֖ڇ؎ڇ‬ ʈ‫ڇ‬Ѯ؎˴‫֞˴ݏ‬ã յ‫ڇ‬Ѫ‫ڇ؎ڇ‬Ϲհã ؎˴ѢҘ Ѫ˴‫ࠄ˴ݏ‬ȿ‫ ىࠄىݏڇ‬ऑ‫ڇ‬ȸҘ ³ ؎‫ڇ‬ȸҘհȹѢब ًͬ‫֖؎ڇ‬ब ³ ब əѪ‫ݏ‬ãȿब ޺֖ã Ѫ‫ىݏ‬Ѣ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ͬ ى‬ãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴ѢѢ޺ ãհ˴ ً Ѫ‫ىݏ‬ȸबࠄ‫ ֖ڇ‬յ‫ڇ‬əࠄãࠄѢҘً յհ޺ ȿ‫ى‬ऑ‫ڇ‬յब ͬ ‫ݣڇ‬Ҙəब ब ©ȿҘհȹѢ˴ ѪհãȿãѢѢ޺ª ޸ ‫ݏ‬ãѪࠄ‫ ؎ڇ‬बəȿҘյ‫ى؎ڇ‬հã Ѱ‫ ڇ‬հԆյ޺؎ ѢãəࠄҘհȹ֖‫ ى‬ȸհ‫ͬى‬ȹ֖˴ ؎‫ڇ‬ʄ ȸãॆ˴ѢѢ޺ Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫֖ ى‬बѪबԆࠄȹ ॆ‫ڇ‬ऑհ‫ ى‬յհ޺ ࠄ˴հ˴‫ڇݣ‬ѢҘȿ ͬ ؎‫ڇ‬ҵ؎‫ڇࠄڇݣ ى‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙ޺؎‫ॆ ى‬ãً‫ ֖ڇ‬ԇ ࠄ‫؎ىݏ‬ãԆࠄȹ Ϲãյ֞˴ࠄ‫ݏ֖˴ ى‬ãѢ‫ ؎ڇ‬յ‫ڇ‬Ѣ‫ͬى‬ब Ѱ‫ڇ‬ȸ ॆãəࠄҘѯ˴ յ‫ى‬ȿ‫ىࠄى‬ə޺ Ѣã ѮҘ ͬѢҘ؎֖‫ ى‬ғ˴ Ѣ˴ً؎‫ڇ‬ȿҘ‫ݏ‬Ѣ‫ ڇ‬Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ ڇ‬ ʈȿ‫ڇ‬Ԇ Ѫ‫ىݏ‬əࠄ‫ݏ‬ãəࠄȹ յ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬յ‫ࠄ ً˴֞ڇݏڇ‬ã֖‫ ֞ڇ‬ѢãѪ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬հã ब ࠄȿ‫ݏ ˴ॆݏڇ‬बəհ‫˴ࠈ ڇ‬Ѫ˴‫ ݏ‬ ‫ݏ‬ãͬ‫؎ڇ֖ ͬ ؎ڇ‬ãѢյ‫ڇ‬Ԇ 7ULS RI P\ GUHDP ‫ݏڇ‬ϹãѢҘͬ‫ڇ‬ȿबԆ ࠄ‫˴ݏ‬ȿ˴հ Ѫ‫ڇ‬ҵͬյ֖‫ ى‬ɀ֞˴ Ѫ‫ڇ‬ȸबȿãհ‫ ى‬ȿ ǖ؎əࠄ˴‫ݏ‬յã؎Ҙ Ѳ˴ͬãȸã‫ ؎ڇݏ‬Ѫ‫ڇ‬ҵյ˴؎‫ ڇ‬ȿ Ɏã‫ݏ‬ə˴հ‫ڇ‬Ѣब ҏҘəհ޺ Ѣ˴ҵ ³ յ‫ ڇ‬ ҏ‫ࠄݏڇ‬बϹãհҘҵ ҕ˴ ޺ յब֞˴ ȸ‫޺ڇ‬հãə޺ ȿ‫ى‬əࠄबѪãࠄ‫ ى‬Ѣã ѪबȸհҘѮҘ ǖհ˴ ͬãȿյ޺֖‫ ى‬,QVWDJUDP Ѫ‫ڇݏ‬ȿ˴հã ֖Ҙհȹ֖ã ؎ãًəࠄ˴‫֖ ݏ‬հãəҘȿ ͬ ؎‫ڇ‬ȸҘհȹѢ‫ڇ‬ҵ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙҵ ࠈ˴Ѫ˴‫ ݏ‬ȿѪհҘࠄãԆ ҵऑ ȿ ѢãѯҘ ‫ࠄ ڇࠄڇݣ‬ब‫ ىݏ‬

124


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й Є думка, що життя блогера не таке вже яскраве і безтурботне, як його стрічка в Instagram. Це правда? ɎãϹãࠄ‫ڇॆ ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ͬ ڇ‬ãհ‫ى‬ѯãʄࠄȹə޺ ͬã ֖ãյ‫ ؎ڇݏ‬ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ͬѢҘ؎֖‫ڇ‬ȿҘ ͬ հҘ֖֞‫ ؎ڇ‬ब Ѫ‫ڇ‬հҘ ͬ ֖‫ڇ‬Ѫ‫ى‬Ѯ޺؎‫ ى‬əҘѢã Ѫ˴‫˴ݏ‬յबȿãհã ͬ‫ڇ‬ȿəҘ؎ Ѣ˴ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ˴ѢҘॆѢã Ҙəࠄ‫ݏڇ‬Ҙ޺ Ѫ‫ ى؎ ֖޺ ˴ࠄ ڇݏ‬Ѣã əȿҘࠄãѢ֖ब ȿãѢࠄã֞‫ى‬հ‫ ى‬ȿ ؎ãѯ‫ى‬Ѣब ȿəҘ ã֖ə˴əबã‫ ىݏ‬յ‫ڇ‬ȿϹ‫ ڇ‬Ѣ˴ ؎‫ڇ‬Ϲհ‫ͬ ى‬Ѣãًࠄ‫ ى‬յȿ‫ڇ‬əѪãհȹѢ‫ ًى‬ѢãյबȿѢ‫؎ ًى‬ãࠄ‫ݏ‬ãѮ ࠄ‫؎ڇ‬ब ȿͬ޺հ‫ ى‬յȿã ‫ڇ‬յѢ‫ڇ‬əѪãհȹѢҘ ޺֖ հ˴յȿ˴ ࠄ޺Ϲհ‫ ى‬ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣ˴ ȿã֖֞˴ յͬ˴‫֖ݏ‬ãհ‫ ڇ‬ȿ ؎ãə‫ى‬ȿѢҘً յ˴‫˴ݏ‬ȿ·޺ѢҘً ‫ݏ‬ã؎Ҙ ã Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ ͬ·ҵ֞յ֞ãհ‫ ى‬Ѣã Ѣȹ‫؎ڇ‬ब ͬҘ əऑ‫ى‬հब յ˴ ȸबհã ‫ࠄͬڇݏ‬ãѯ‫ڇ‬ȿãѢã Ѣãѯã հ‫֖ڇ‬ãѮҘ޺ ޸֖ ؎‫ڇ‬յ˴հȹ əҘյãհã ãȸ‫ ڇ‬Ѣã؎ãϹãհãə޺ ֖ã‫ىࠄݏ‬ѢѢ‫ ڇ‬ȿհ޺Ϲࠄ‫ى‬ə޺ Ѣã ə˴‫˴ݏ‬յ‫ى‬Ѣब ©հҘ֖֞㪠ã ؎ãࠄ‫ݏ‬ãѮ‫·ͬڇݏ ى‬ҵ֞յ֞ãհ‫ى‬ə޺ Ҙ बࠄȿ‫ݏڇ‬Ԇȿãհãə޺ Ѫ‫ࠄڇ‬ȿ‫ݏڇ‬Ѣã ͬãѪãյ‫ى‬Ѣã ޺֖ब Ѣ˴ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ȸबհ‫ͬ ڇ‬ã؎ãə֖बȿãࠄ‫ ى‬Ϛãࠄ˴ əࠄȿ‫˴ݏڇ‬Ѣã ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙ޺ յब֞˴ əѪ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãհãə޺ ãबյ‫ݏڇࠄى‬Ҙҵ ҏҘəհ޺ ҵҵ ѪबȸհҘ֖ãѮҘҵ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ֖‫ى‬ҵȿəȹ֖‫ ًى‬ȸ‫˴ݏ‬Ѣյ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘհȹѢ‫ڇ‬ҵ ȸҘհ‫ͬى‬Ѣ‫ڇݏͬ ى‬ȸ‫ى‬ȿ ؎˴ѢҘ Ѫ‫ڇݏ‬Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘԆ Ѫ‫ ڇݏ‬əѪҘȿѪ‫ݏ‬ãѮԆ ࠈã֖ ͬ·޺ȿ‫ى‬հãə޺ ə˴‫ݏ‬Ҙ޺ ͬ‫ڇ؎ى‬ȿ‫ى‬ऑ ‫ ͬ ڇࠄڇݣ‬əҘ‫ڇݏ‬Ԇ Ѫ‫ڇ‬əࠄҘհȹѢ‫ڇ‬Ԇ ȸҘհ‫ͬى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ Ѣã ȸ˴‫ͬ˴ݏ‬Ҙ ؎‫ ޺ݏڇ‬

Фотографія в легкому платті у засніженому лісі, напевно, створювалася так само цікаво. Поділися, будь ласка. ࠈã֖ Ѯ˴ ȸबհ‫ ڇ‬յब֞˴ ͬãऑ‫ڇ‬ѪհԆԆॆ˴ ѲãѪ˴‫˴ݏ‬յ‫ڇ‬յѢҘ ؎‫ڇ‬ʄҵ Ѫ‫ڇ‬ҵͬյ֖‫ ͬ ى‬Ѫ‫ڇ‬յ‫ݏ‬बϹã؎‫ ى‬ յ‫ ڇ‬Ɏब֖‫ڇ‬ȿ˴հԆ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ؎ãϹãͬ‫ى‬Ѣ ֞ҘѢ‫ڇॆڇ‬Ϲ‫ڇ ڇ‬յ޺Ϲब ȿҘյѪ‫ݏ‬ãȿ‫ى‬ȿ ؎˴ѢҘ Ѫհãࠄࠄ޺ յհ޺ ‫֖˴ݏ‬հã؎Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əࠄã ޸ Ѫ‫ڇ‬յब؎ãհã Ѱ‫ ڇ‬ȸबհ‫ ڇ‬ȸ յब֞˴ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿ‫ ڇ‬əࠄ‫ ىࠄ޺ڇ‬ȿ Ѣȹ‫؎ڇ‬ब ब ͬãəѢҘ֞˴Ѣ‫؎ڇ‬ब հҘəҘ ࠈ‫؎ڇ‬ब ȿͬ޺հã ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ Ѫ‫ڇ‬ҵͬյ֖ब ज़ ࠄ‫ ًڇ‬յ˴Ѣȹ ȸबհ‫ ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ãյबəҘȿ ًѯ‫ڇ‬ȿ əѢҘϹ ؐ‫ ى‬ѪҘյѢ޺հ‫ى‬ə޺ յ‫ ڇ‬Ѣãًȿ‫ى‬Ѱ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѪҘյً‫؎ڇ‬Ѣ‫֖ى‬ã ȿ‫ى‬ȸ‫ݏ‬ãհ‫؎ ى‬ãհȹ‫ڇ‬ȿѢ‫ ˴ॆى‬ ؎ҘəѮ˴ ࠈã؎ ȸबհã ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣã ֖‫ڇ‬հ‫ڇ‬յã əࠄ˴֖֞ã Ѱ‫ ڇ‬ȿ˴յ˴ յ‫ ڇ‬հҘəब ãȿࠄ˴Ѣࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ ًى‬ յ˴‫˴ݏ‬ȿ·޺Ѣ‫ ًى‬Ѫã‫֖ݏ‬ãѢ Ҙ ޺հ‫ى‬Ѣ֖‫ ى‬ȿ əѢҘϹब ‫ͬڇݧ‬ब؎Ҙհã Ѱ‫ ڇ‬յ‫ڇ‬ȿϹ‫ ڇ‬Ѣ˴ ͬ؎‫֞ڇ‬ब əࠄ‫ ىࠄ޺ڇ‬ Ѣã ؎‫ͬڇݏڇ‬Ҙ ࠄ‫؎ڇ‬ब յ˴ࠄãհȹѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ҘѢəࠄ‫ݏ‬ब֖ࠄबȿãհã Ѫ‫ڇ‬յ‫ݏ‬बϹब ѲãȿҘࠄȹ Ѫ‫ىݏ‬Ϲ‫ىͬڇݏ‬հã Ѣ˴ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बȿãࠄ‫ ى‬ҵҵ ȿ ѮҘً əब֖ѢҘ ޺֖Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴ ȿѪ‫ݏڇ‬ãʄࠄȹə޺ ҏ‫ڇݏ‬ȸबհã ȿ Ѣã‫޺ݏ‬յҘ ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫ ڇ‬ Ѫ·޺ࠄѢãյѮ޺ࠄ‫ ى‬ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬Ѣ ʈѪ‫ॆڇ‬ãࠄ֖ब ͬãȸ‫ݏ‬ãհãə޺ Ѣã ֖‫ڇ‬հ‫ڇ‬յब Ҙ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बȿãհãə޺ ͬ ͬҘȸ‫ݏ‬ãѢ‫ ؎ى‬ȿ‫ڇ‬հ‫ڇ‬əə޺؎ Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ ‫ͬڇݏ‬Ѫबəࠄ‫ى‬հã ֖‫ڇ‬ə‫ ى‬Ѳã Ѯ‫ى‬ऑ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙ޺ऑ ȿҘյ əࠄ‫ڇݏڇ‬ѢѢȹ‫ڇ‬Ϲ‫֖ڇ ڇ‬ã Ѫ‫ىݏ‬ऑ‫ڇ‬ȿãѢ‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ѪҘյ əब֖Ѣ˴Ԇ Ѣã ؎˴ѢҘ ʄ յ֞‫ى‬Ѣə‫ ى‬Ҙ ॆ‫ڇ‬ȸ‫ ىࠄڇ‬ǖհ˴ Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ ޺ əѪबəࠄ‫ى‬հãə޺ յ‫ ڇ‬Ѫã‫֖ݏ‬ãѢब յ˴ ͬѢ޺հã ҵऑ Ҙ ؎‫ڇݏͬ ى‬ȸ‫ى‬հ‫֖ ى‬ãյ‫ ىݏ‬Ѣã ޺֖‫ى‬ऑ ޺ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬ȿ ѪհãࠄࠄҘ Ҙ ȸ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ѢҘ֞ ҏ‫ڇݏ‬Ѣ‫ͬى‬հ‫ى‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ऑ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յब Ѣã ࠄ‫˴؎ڇ؎ ًڇ‬Ѣࠄ Ѣ˴ ȿҘյॆबȿãհã Ϛյãȿãհ‫ڇ‬ə޺ Ѱ‫ ڇ‬əѢҘϹ ‫ڇ‬ȸѪҘ֖ãʄ Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ى‬ã Ѣ˴ ‫ڇ‬ऑ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ֞बʄ ҵऑ

125


ҏ˴‫ݏ‬Ҙ‫ڇ‬յ‫ॆى‬Ѣ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬ȿͬ Ѣãə Ѫ‫ڇݏ‬Ѣ‫ڇ‬ə‫ى‬հ‫ى‬ə޺ հ‫֞ى‬Ѣ‫ ى֖ى‬ Ϛȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ى؎ ڇ‬ȿ‫ى‬Ϲհ޺յãհ‫؎ڇ֖ ى‬ҘॆѢ‫ۯ ڇ‬յѢҘ Ѫ‫ىݏ‬ȿҘࠄѢ‫ ڇ‬ ؎ãऑãհ‫ ى‬Ѣã؎ ‫ݏ‬ब֖‫ڇ‬Ԇ ҘѢѯҘ ȿ ͬãհ˴֞Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ ȿҘյ ѯȿ‫ى‬յ֖‫ڇ‬əࠄҘ ֖‫ڇ‬ȿͬãѢѢ޺ Ѣã؎ãϹãհ‫ى‬ə޺ ͬãȿ؎˴‫ ىࠄݏ‬Ҙ ‫ͬڇݏ‬յ‫ى‬ȿ‫ىࠄى‬ə޺ Ѱ‫ ڇ‬ ֞ ब Ѣãə ȿҘյȸबȿãʄࠄȹə޺

Нестаріюча тема — тренди в Іnstagram. Поділися, чого навчаєш тих, хто приходить на твої майстер-класи? ޸֖Ѱ‫˴ॆ ڇ‬əѢ‫ ڇ‬ə֖հãյѢ‫ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ ىࠄىݏڇ‬Ѫ‫֖޺ ڇݏ‬Ҙəȹ ֖‫ڇ‬Ѣ֖‫ࠄ˴ݏ‬ѢҘ ࠄ‫˴ݏ‬Ѣյ‫؎ڇࠄ ى‬ब Ѱ‫ ڇ‬ʄ ȸ˴ͬհҘॆ ã֖ãबѢࠄҘȿ ͬ ѯãѢबȿãհȹѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬ ȸհ‫ͬى‬ȹ֖‫؎ ڇ‬Ҙհȹً‫ڇ‬Ѣã Ҙ ࠄã؎ Ѣ˴əबࠄȹ Ѫ‫ڇ‬ȿѢब ʄ‫˴ݏ‬əȹ ȿ ѪհãѢҘ ֖‫ڇ‬Ѣࠄ˴Ѣࠄब յ‫ڇ‬Ѫबə֖ãԆࠄȹ Ѣ˴Ѯ˴Ѣͬब‫ݏ‬Ѣब հ˴֖ə‫֖ى‬ब ãȸ‫ ڇ‬ ѢҘॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ˴ Ѣ˴əबࠄȹ ȿͬãϹãհҘ əबѪ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ֞बԆࠄȹ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙҵ ऑ˴ѯࠄ˴Ϲã؎‫ ى‬ə؎ãًհã؎‫ ى‬Ҙ ȿə˴ ǖհ˴ յհ޺ ə˴ȸ˴ ޺ ȿ‫ͬى‬Ѣãॆ‫ى‬հã յ˴޺֖Ҙ Ѫ‫ىݏ‬ѢѮ‫ى‬Ѫ‫ ى؎ى֖޺ ى‬ ֖˴‫ݏ‬बԆə޺

126


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й Щирість. ޸֖Ѱ‫ ڇ‬ȿ əȿ‫ڇ‬ʄ؎ब ã֖ãबѢࠄҘ ȿ‫ ى‬Ѫ‫ىͬڇ‬ѮҘ‫ڇ‬Ѣबʄࠄ˴ ə˴ȸ˴ ‫ڇ‬յѢҘʄԆ հԆյ‫ى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ ã

ȿ ֞‫ࠄࠄى‬Ҙ ʄ ͬ‫ڇ‬ȿəҘ؎ ҘѢѯ‫ڇ‬Ԇ ࠄ‫ ڇ‬հԆյ‫ͬڇݏ ى‬ѪҘͬѢãԆࠄȹ ‫ݣ‬ãհȹѯ ֯‫ݏ‬ãѰ˴ ȸबࠄ‫ ى‬Ѱ‫ ؎ىݏى‬Ҙ ©ȿãѯ㪠ãबյ‫ݏڇࠄى‬Ҙ޺ ȿãə ͬѢãًյ˴

Якісний контент. ғ˴ Ѫ‫ڇ‬Ѣ޺ࠄࠄ޺ ȿ ,QVWDJUDP յ‫ڇ‬ə‫ࠄى‬ȹ ‫ͬڇݏ‬Ѫհ‫ى‬ȿॆãəࠄ˴ ȸ‫ ڇ‬ãबյ‫ݏڇࠄى‬Ҙ޺ ࠄã؎ ãȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ݏ ڇ‬ҘͬѢã ҏ‫ڇ‬ȿã֞ãًࠄ˴ əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѪҘյѪ‫ى‬əѢ‫֖ى‬ã ͬȿ˴‫ࠄݏ‬ãًࠄ˴ बȿãϹब Ѣã ࠄ˴֖əࠄ‫ ى‬ɀ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ѢѢҘ ȸबࠄ‫ ى‬Ϲ‫ݏ‬ã؎‫ࠄڇ‬Ѣ‫ ى؎ى‬ã ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙҵ ³ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿ‫ ى؎ى‬

Стрічка. Ѳ˴ ‫؎ͬڇݏ‬ҘѰबًࠄ˴ Ѫ‫ݏڇ‬बॆ ͬѢҘ؎֖‫ڇ ى‬ȸ‫ڇݏ‬ȸհ˴ѢҘ ͬãѢãյࠄ‫ݏ ڇ‬ҘͬѢ‫ ى؎ى‬ ‫ݣ‬Ҙհȹࠄ‫ݏ‬ã؎‫ ى‬ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ॆ‫ݏڇ‬Ѣ‫ ڇ‬ȸҘհã ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬Ҙ޺ Ѫ‫ݏڇ‬बॆ ͬ ֖‫ڇ‬հȹ‫ڇݏڇ‬ȿ‫ڇ‬Ԇ ȸबյ˴ ȿ‫ى‬Ϲհ޺յãࠄ‫ ى‬Ѣ˴ յब֞˴ Ϲã‫ڇ؎ݏ‬ѢҘًѢ‫ ڇ‬ȿ ȸबյȹ ޺֖‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ݣڇݏ‬ҘհҘ Стиль. Ɏã֞ãѢ‫ ڇ‬յ‫؎ىݏࠄڇ‬बȿãࠄ‫ى‬ə޺ ʄյ‫ى‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬əࠄ‫ى‬հԆ ãհ˴ ͬѢãًࠄ‫ ى‬ȿ Ѣȹ‫؎ڇ‬ब ͬ‫ڇ‬հ‫ࠄڇ‬ब ə˴‫˴ݏ‬յ‫ى‬Ѣब ޺֖ã ȸ Ѣ˴ ‫ڇ‬ȸ؎˴֞बȿãհã ȿãə ѲãѪ‫֖ىݏ‬հãյ ʄյ‫ى‬Ѣã ֖‫ڇ‬հȹ‫ڇݏڇ‬ȿã Ϲã؎ã ѪҘյҘًյ˴ IDVKLRQ ȸհ‫ڇ‬Ϲ˴‫ݏ‬ã؎ ब ޺֖‫ى‬ऑ ȸãϹãࠄ‫֖˴ݏ ڇ‬հã؎‫ ى‬Ҙ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ͬ ى‬ãəࠄ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȿबԆࠄȹ ҵҵ Ѫ‫ڇ‬ȿəԆյѢ‫ ڇ‬

Stories. ֯‫֖ࠄڇݏڇ‬Ҙ ȿҘյ˴‫ͬ ڇ‬ã‫ݏ‬ãͬ յ‫ى‬ȿհ޺ࠄȹə޺ ȸҘհȹѯ˴ ѢҘ֞ əࠄ‫ݏ‬Ҙॆ֖ब ‫ڇݹ‬հ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬ã؎

ѮҘ֖ãȿҘѯ˴ əѪ‫ڇ‬əࠄ˴‫ݏ‬ҘϹãࠄ‫ͬ ى‬ã հԆյȹ؎‫ ى‬Ѣã ޺֖‫ى‬ऑ ࠄ‫ ى‬ѪҘյѪ‫ى‬əãѢ‫ ًى‬ȿ ‫؎ى֞˴ݏ‬Ҙ ‫˴ݏ‬ãհȹѢ‫ڇ‬Ϲ‫ॆ ڇ‬ãəब 6WRULHV ब Ѫ˴ȿѢ‫؎ڇ‬ब ə˴ѢəҘ ॆ˴əѢҘѯ˴ ͬã ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬ҘԆ

Секрети ідеального фото.

ҏ‫ݏىࠄڇݏ‬ãًࠄ˴ ֖ã؎˴‫ݏ‬ब Ѫ˴‫˴ݏ‬յ ࠄ‫ڇࠄڇݣ ֖޺ ؎ى‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बȿãࠄ‫ ى‬Ϛãȿ֞յ‫ ى‬ɀ‫ ى‬Ѣ˴ ब޺ȿհ޺ʄࠄ˴ ə֖Ҙհȹ֖‫ ى‬Ѣ˴ً؎‫ڇ‬ȿҘ‫ݏ‬Ѣ‫ى‬ऑ ͬѢҘ؎֖Ҙȿ Ѣ˴ ؎‫֞ڇ‬Ѣã ȸबհ‫˴ݏ ڇ‬ãѢҘ؎बȿãࠄ‫ࠄ ى‬Ҙհȹ֖‫ ˴ࠄ ͬ˴ݏ˴ॆ ى‬ Ѱ‫֖ ڇ‬ã؎˴‫ݏ‬ã ȸबհã ͬãѪҘࠄѢҘհã ãȸ‫֖ ڇ‬ब‫ݏ‬Ѣã

ҏ‫ڇ‬əࠄãȿࠄ˴ əҘࠄ֖ब Ѱ‫ڇ‬ȸ ‫ڇݏ‬ȸ‫ݏ ىࠄى‬ҘȿѢҘ ֖ã‫ىࠄݏ‬Ѣ֖‫ڇࠈ ى‬յҘ Ѣ˴ ȸबյ˴ ə֖‫ڇ‬ѯ˴Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ϲ‫ڇͬىݏڇ‬Ѣࠄब Ҙ ֖‫ىݏ‬ȿ‫ى‬ऑ ȸबյҘȿ˴հȹ Ѳ˴ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बًࠄ˴ հԆյ‫ى‬Ѣब ͬȿ˴‫ݏ‬ऑब ɀ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबԆॆ‫ ى‬Ѯ˴ً Ѫ‫ ؎ڇًىݏ‬ ‫؎ىݏࠄڇ‬बʄࠄ˴ ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣब Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿब Ҙ ؎ãհ˴Ѣȹ֖Ҙ ѢҘ֖֞‫ ى‬ Ϛȿ˴‫ࠄݏ‬ãًࠄ˴ बȿãϹब Ѣã ࠄ˴ Ѱ‫ڇ‬ȸ ȿ ֖ãյ‫ݏ‬Ҙ Ѣ˴ ȸबհ‫ ڇ‬ѢҘॆ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ãًȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϛȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ ڇ‬ ؎‫֞ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ ىݏ‬ȸ‫ڇݏ‬ȸѮҘ ͬãࠄ˴‫ ىࠄݏ‬ȿə˴ Ѱ‫ͬ ڇ‬ãȿϹ‫ڇ‬յѢ‫ ڇ‬ǖհ˴ ؎‫ ޺ڇ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãյã ³ əѪ‫ॆڇ‬ãࠄ֖ब Ѣã؎ãϹãࠄ‫ى‬ə޺ ‫ڇݏ‬ȸ‫ىॆ ىࠄى‬əࠄҘ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿҘ ֖ã‫ىࠄݏ‬Ѣ֖‫ ى‬ և˴ࠄãհҘ ³ ࠄ‫ ڇ‬հԆȸ‫ڇ‬ȿ ɀ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄ‫ڇ‬ȿबًࠄ˴ Ѫ‫ࠄ˴ݏࠄݏڇ‬Ѣ‫ ؎ى֞˴ݏ ًى‬Ѣã ࠄ˴հ˴‫ڇݣ‬ѢҘ Ѣã Ѫ‫ڇ‬ȿѢब

127


У келихів з твоєї сторінки тревел-лист насиченіший, ніж у деяких завзятих мандрівників. Розкажи, як з’явилася ідея цих яскравих прийомів зі сплесками води. ޸ Ѫ‫ڇ‬ȸãॆ‫ى‬հã Ѫ‫ڇ‬յҘȸѢ‫֖ ًى‬ãյ‫ ݏ‬ब ȸհ‫ڇ‬Ϲ˴‫ݏ‬ã ʈ˴‫ݏ‬ϹҘ޺ ʈबऑ‫ڇ‬ȿã ϚѢãԆ Ѱ‫ ڇ‬ȿҘѢ յ‫ڇ‬յãʄ ȸ‫ ى֖ͬىݏ‬ऑबյ‫֞ڇ‬Ѣȹ‫ڇ ڇ‬ȸ‫ڇݏ‬ȸհ޺ʄ Ѫ‫؎ڇݏ‬ãհȹ‫ڇ‬ȿबʄ ࠄã֖ Ѣ˴؎‫ڇ‬ȿ ȿ‫ڇ‬յã ‫ڇ‬ȸȿ‫ى‬ȿãʄࠄȹə޺ Ѣãȿ֖‫ڇ‬հ‫ ڇ‬Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ى‬ãȸ‫ݏ ڇ‬ब֖‫ ى‬, ޺ Ѫ‫ڇ‬յब؎ãհã Ѫ‫ ˴ࠄ ڇݏ‬Ѱ‫ ڇ‬ऑ‫ࠄڇ‬Ҙհã ȸ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄى‬ѮҘ əѪհ˴ə֖‫ ى‬ ãհ˴ Ѫ‫ ڇ‬əѪ‫ݏ‬ãȿ֞Ѣȹ‫؎ڇ‬ब Ҙ ȿ Ѣ˴ͬȿ‫ॆى‬ãًѢ‫ى‬ऑ ؎ҘəѮ޺ऑ ԇ ‫ڇ‬əȹ ޺ Ѫ‫ڇ‬ҵऑãհã ȿ ‫ ؎ىݧ‬Ѣã ॆ‫ ىݏىࠄڇ‬յѢҘ ֯बѪ‫ى‬հã ȿȿ˴ॆ˴‫ݏ‬Ҙ ֖˴հ‫ى‬ऑ Ҙ յȿ‫ڇ‬հҘࠄ‫ڇݏ‬ȿब बѪã֖‫ڇ‬ȿ֖ब յ˴ѯ˴ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣã ɀəࠄãհã յब֞˴ ‫ݏ‬ãѢ‫ ڇ‬Ѱ‫ڇ‬ȸ Ѫ‫ڇ‬Ϲबհ޺ࠄ‫ ى‬ə‫ڇ‬ѢѢ‫؎ ؎ى‬Ҙəࠄ‫ ؎ڇ‬ Ҙ ‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ˴ѢҘॆѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬Ѫհ˴ə֖ãࠄ‫ ى‬ȿ‫ى‬Ѣ‫ ڇ‬ज़޺ȿҘࠄȹ Ѫ‫ ڇ‬ȿ‫ݏ‬ãѢҘѯѢҘ؎ ȿबհ‫ى‬Ѯ޺؎ ًյ˴ յҘȿॆ‫ى‬Ѣã ͬ ȿ˴հ‫ͬ˴ॆى‬Ѣ‫˴֖ ؎ى‬հ‫ى‬ऑ‫ ؎ڇ‬बѪã֖‫ڇ‬ȿ֖‫ڇ‬Ԇ ȿ‫ى‬Ѣã Ҙ ‫ݏ‬Ԇ֖ͬã֖‫ͬ ؎ڇ‬ã əѪ‫ى‬Ѣ‫ڇ‬Ԇ ѲãϹãյãԆ ȿ ѮҘً ֖‫ݏ‬ãҵѢҘ ͬãȸ‫ڇݏڇ‬Ѣ˴Ѣ‫ͬڇݏ ڇ‬Ѫ‫ى‬ȿãࠄ‫ ى‬ãհ֖‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬հȹѢҘ ѢãѪ‫ڇ‬ҵ Ѣã ȿबհ‫ى‬ѮҘ ֯‫ڇ‬հ‫ ى‬ȸãॆ‫ࠄى‬ȹ ޺֖˴əȹ Ϲã‫ݏ‬Ѣ˴ ؎ҘəѮ˴ Ѣãհ‫ى‬ȿãʄ ȿ‫ى‬Ѣ‫ ڇ‬Ѣã؎ãϹãʄࠄȹə޺ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬Ѫհ˴əѢबࠄ‫ڇً ى‬Ϲ‫ ͬ ڇ‬ ֖˴հ‫ى‬ऑã Ҙ ə‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बȿãࠄ‫ «ى‬ज़޺ȿ‫ى‬հ‫ "ى‬ ࠈã֖ ޺ ऑ‫ڇ‬յ‫ى‬հã Ѫ‫ݏ ڇ‬ҘͬѢ‫ى‬ऑ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿ‫ى‬ऑ Ѫ‫ڇݏ‬ȿबհ֖ãऑ Ѫ‫ ى֖ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ‫ ڇ‬Ѣ˴ ͬã֖ҘѢॆ‫ى‬հ‫ڇ‬ə޺ Ϛ‫ͬڇݏ‬ब؎Ҙհ‫ ڇ‬ȿ Ѫ‫ڇݏ‬Ѯ˴əҘ ًͬ‫ڇ ى֖؎ڇ‬ȸհ‫ى‬հãə޺ Ѣ‫ ͬ ؎ى‬Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿ‫ ى‬յ‫ ڇ‬ѢҘϹ ɀҘյ ؎˴Ѣ˴ Ѣ˴əհ‫ ڇ‬ Ѯ‫ ؎ى‬Ѫ‫ڇݏڇ‬ѯ֖‫ڇ‬ȿ‫ ؎ى‬ѢãѪ‫ڇ‬ʄ؎ ͬã ֖Ҙհ‫ ݏࠄ˴؎ڇ‬Ҙ ޺ Ѱ‫ ڇݏى‬Ѣ˴ ‫ͬڇݏ‬ब؎ҘԆ ޺֖ ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ ڇ‬ãѢ֖ब ؎˴Ѣ˴ Ѣ˴ ͬबѪ‫ى‬Ѣ‫ى‬հ‫ ى‬Ѫ‫ݏ‬ãȿ‫ڇڇ‬ऑ‫ڇݏڇ‬ѢѮҘ Ҕ֖‫ڇ‬յã Ѱ‫ ڇ‬Ѣ˴ ȸबհ‫ ڇ‬ҘѢѯ‫ڇ‬Ϲ‫ڇࠄڇݣ ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬ã ޺֖‫ ًى‬ȸ‫ ى‬ə‫ڇࠄڇݣ‬Ϲ‫ݏ‬ã‫ݣ‬बȿãȿ Ѯ˴ً ˴ѪҘॆѢ‫ ًى‬ȿ‫ى‬յ Ѳãًə؎ҘѯѢҘѯ˴ Ѱ‫ͬ ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յ‫ͬڇݏͬ ޺ ؎ڇ‬ब؎Ҙհã ֖ãյ‫ ͬ ىݏ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ڇ‬Ԇ Ѱ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬ȸ‫ىݏ‬ə֖बʄ ͬ ֖˴հ‫ى‬ऑã ȿ‫ى‬ऑ‫ڇ‬յ޺ࠄȹ ֖बյ‫ݏ֖ ى‬ãə‫ى‬ȿҘѯ‫ࠈ ى؎ى‬ã؎ ə֖‫ݏ‬Ҙͬȹ ʄ ‫ڇݣ‬ѢࠄãѢ‫֞ڇ؎ ى‬Ѣã Ѣãȸ‫ݏى‬ãࠄ‫ ى‬ȿ‫ڇ‬յब Ҙ Ѫհ˴ə֖ãࠄ‫ ى‬ə֖Ҙհȹ֖‫ ى‬յबѯҘ ͬãȿϹ‫ڇ‬յѢ‫ࠄ ޸ ڇ‬ã֖ ͬãऑ‫ڇ‬Ѫ‫ى‬հãə޺ ȸҘհ޺ ‫ڇݣ‬ѢࠄãѢब ࠈ‫˴ݏ‬ȿҘ Ѱ‫ ڇ‬ ֖‫ࠄى‬ãًѮҘ ޺֖Ҙ əã؎˴ Ϲबհ޺հ‫ ى‬Ѫ‫؎ ڇ‬Ҙəࠄब ͬյ‫ى‬ȿ‫ڇ‬ȿãѢ‫ͬ ڇ‬ã ؎Ѣ‫ڇ‬Ԇ əѪ‫ڇ‬əࠄ˴‫ݏ‬ҘϹãհ‫ ى‬Ҙ ࠄ‫ى‬ऑ‫ ڇ‬ Ѫ˴‫˴ݏ‬ѯҘѪࠄबȿãհ‫ى‬ə޺ ѲãѪ˴ȿѢ‫ ڇ‬յब؎ãհ‫ ى‬Ѱ‫؎ ޺ ڇ‬ҘəѮ˴ȿã ؎Ҙəȹ֖ã ȸ‫˴֞ڇ‬ȿҘհȹѢã

Ти побувала в багатьох країнах: Італії, Грузії, Туреччині, Швейцарії, Німеччині, Польщі, Угорщині та інших. Відчула на собі особливості їхньої гостинності. Чого, на твій погляд, не вистачає українській сфері туризму? Ѳãȿ‫޺ݏ‬յ ॆ‫֞ڇ؎ͬ ى‬ब ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ݏͬ ىࠄى‬Ҙͬ Ѫ‫ ڇ‬ȿəҘऑ ‫˴ݏ‬ϹҘ‫ڇ‬Ѣãऑ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ࠄ ֖޸ ى‬ब‫ىݏ‬əࠄ ޺ ȿҘյȿҘյबȿãհã ࠄҘհȹ֖‫ ى‬Ɏब֖‫ڇ‬ȿ˴հȹ ʈհãȿəȹ֖˴ տȹȿҘȿ ؐ˴ѢҘ Ѣ˴ Ѫ‫ڇ‬յ‫ڇ‬ȸãʄࠄȹə޺ əࠄãȿ հ˴ѢѢ޺ յ˴޺֖‫ى‬ऑ ֖ãࠄ˴Ϲ‫ݏڇ‬Ҙً Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब յ‫ ڇ‬ҘѢѯ‫ى‬ऑ հԆյ˴ً ҏ‫޺ڇ‬əѢԆ ؐ‫ ى‬ҵͬյ‫ى‬հ‫ ͬ ى‬ Ѫ‫ڇ‬յ‫ݏ‬बϹã؎‫ ى‬ȿॆ‫ݏىࠄڇ‬ȹ‫ڇ‬ऑ ब ʈհãȿəȹ֖˴ ԇ ȿ Ѣãѯ‫؎ڇ‬ब Ѣ‫ݏ˴؎ڇ‬Ҙ Ѣã ȸãॆ֖ब बѢҘࠄãͬã ͬãѪãհã ֖Ѣ‫ڇ‬Ѫ֖ã ɎãѢãհȹѢã ə‫ࠄى‬बãѮҘ޺ Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յȹࠄ˴ə޺ ҏ‫ڇ‬յͬȿ‫ڇ‬Ѣ‫ى‬հ‫ ى‬Ѣã ‫˴ݏ‬Ѯ˴ѪѮҘԆ Ѣã؎ Ѫ‫ىݏ‬əհãհ‫ ى‬əãѢࠄ˴ऑѢҘ֖ã ҏ‫ ى֖ڇ‬ȿҘѢ बəबȿãȿ Ѫ‫ڇ‬հ‫֖؎ڇ‬ब ȿ˴əȹ ॆãə Ѫ‫ڇ؎ىݏ‬ȿհ޺ȿ ©ғ˴ Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬ȸबհ‫ڇݏ ڇ‬ȸ‫ ىࠄى‬Ѱ‫ڇ‬ȸ ࠄã֖ Ѫ‫ڇ‬հã؎ãࠄ‫ "ى‬ª ©ҕ‫ͬ ڇ‬ã əȿ‫ى‬ѢҘ ࠄã֖ ə˴ȸ˴ ȿ˴յबࠄȹ" ª Ҙ ࠄã֖ յãհҘ ॠ‫˴ݏࠄ ى‬ȸã Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ ىࠄىݏڇ‬ Ѱ‫ ڇ‬ѪҘəհ޺ ࠄã֖‫ى‬ऑ ֖‫˴؎ڇ‬Ѣࠄã‫ݏ‬Ҙȿ ͬãհ‫ى‬ѯ‫ى‬ȿə޺ յब֞˴ Ѣ˴Ѫ‫ىݏ‬ʄ؎Ѣ‫ڇ ًى‬əãյ ޸ ‫ͬڇݏ‬ब؎ҘԆ Ѱ‫ ڇ‬ब Ѫ˴‫ݏ‬ə‫ڇ‬Ѣãհब ؎Ҙͬ˴‫ݏ‬ѢҘ ͬã‫ݏ‬Ѫհãࠄ‫ॆ ى‬ãəࠄ‫ ڇ‬əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫ͬڇݏ ى֖ى‬հԆॆ˴ѢҘ ॆ˴‫ ͬ˴ݏ‬Ѯ˴ Ѣã ȿ˴əȹ əȿҘࠄ ǖհ˴ ޺֖ ϹҘəࠄȹ ޺֖‫ͬ ًى‬Ҙࠄ֖Ѣबȿə޺ ͬ Ѫ‫ڇ‬յҘȸѢ‫ ؎ى‬əࠄãȿհ˴ѢѢ޺؎ Ѣãȿ‫޺ݏ‬յ ॆ‫ ى‬ Ѫ‫ڇ‬ȿ˴‫ݏ‬Ѣबə޺ ȿ ࠄ‫ ًڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հȹ ࠈã֖‫˴؎ ֞ڇ‬ѢҘ յब֞˴ Ѣ˴ ȿ‫ى‬əࠄãॆãʄ ॆ‫ى‬əࠄ‫˴ ً ىࠄڇ‬əࠄ˴ࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ڇ‬əࠄҘ ғ˴ əࠄ‫ڇ‬əबʄࠄȹə޺ Ѣ˴ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬ə‫ ىݏ˴ݣ‬+R5H&D ढ‫ॆڇ‬ã ޺֖Ѱ‫ͬڇݏ ڇ‬Ϲհ޺յãࠄ‫ࠄ ى‬ब‫ ؎ͬىݏ‬ब Ϲհ‫ڇ‬ȸãհȹѢ‫؎ڇ‬ब ѪհãѢҘ ࠄ‫ ڇ‬ѢãȿҘࠄȹ Ѫ˴‫ݏ˴ݣىݏ‬Ҙ޺ ࠄब‫ىݏ‬əࠄ‫ॆى‬Ѣ‫ى‬ऑ ‫˴ݏ‬ϹҘ‫ڇ‬ѢҘȿ ؎‫ ˴֞ڇ‬Ϲ‫ݏ‬ãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ىࠄىͬڇ‬ȿѢब ‫ڇݏ‬հȹ ब ‫؎ݏڇݣ‬बȿãѢѢҘ ȸ‫˴ݏ‬Ѣյब ֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬

128


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й ޸֖Ѱ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ҵऑãࠄ‫ى‬ə޺ Ѫ‫؎ ڇ‬Ҙəࠄ˴ॆ֖ãऑ ԇࠄãհҘҵ ࠄ‫֞ڇ؎ ڇ‬Ѣã Ѫ‫ڇ‬ȸãॆ‫ ىࠄى‬հãյѢҘ Ϲãͬ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ յ‫ڇ‬Ϲհ޺ѢबࠄҘ Ѫ‫ىݏ‬ȸबյ‫ى‬Ѣ֖‫ڇ‬ȿҘ ࠄ˴‫ݏڇࠄىݏ‬Ҙҵ ॆ‫ى‬əࠄҘ Ѫհ‫ڇ‬ѰҘ ؎Ҙ֞ Ѣãə˴հ˴Ѣ‫ ى؎ى‬ѪबѢ֖ࠄã؎‫ ى‬ ǖ Ѱ˴ ؎‫ى‬հ‫ى‬ऑ ȸãȸबəȹ ब əȿҘࠄհ‫؎ڇ‬ब ‫ڇ‬յ޺ͬҘ ȸҘհ‫ى‬ऑ ‫ݏ‬ब֖ãȿ‫֖ॆى‬ãऑ ޺֖Ҙ յ‫ڇ‬Ϲհ޺յãԆࠄȹ ͬã əȿ‫ڇ‬ҵ؎‫ ى‬ã֖ब‫ݏ‬ãࠄѢ‫֖ ى؎ى‬հब؎ȸã؎‫˴ؐ ى‬ѢҘ ޺֖‫ڇ‬əȹ ȿյãհ‫ڇ‬ə޺ Ѫ‫ڇ‬əѪ‫ڇ‬əࠄ˴‫ݏ‬ҘϹãࠄ‫ͬ ى‬ã յ˴޺֖‫ ͬ ى؎ى‬Ѣ‫ى‬ऑ ज़޺ȿҘࠄȹ ə‫ڇ‬ȸҘ ‫ڇ‬ऑãًѢब ѪãѢҘ ‫֖ڇݏ‬Ҙȿ ȿҘəҘ؎յ˴ə޺ࠄ‫֖޺ ى‬ã Ѣ˴ ȿ‫ى‬ऑ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹ ͬ յ‫؎ڇ‬ब ȸ˴ͬ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ڇ‬ҵ ॆ˴‫ݏ‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ҵ Ѫ‫؎ڇ‬ãյ‫֖ ى‬ãѪ˴հԆѯ֖ã յ‫ڇ‬ȸ‫ͬ ˴ݏ‬ѯ‫ڇࠄى‬ҵ əब֖ѢҘ Ҙ ֖‫ݏ‬ãə‫ى‬ȿ‫ى‬ऑ ȸबə ɀ‫ڇ‬Ѣã Ѣ˴əѪҘѯѢ‫ ڇ‬əࠄ˴հ‫ࠄى‬ȹ ѪҘյ ֖‫ڇ‬հҘѢã ‫ݏ‬बѯѢ‫ ֖ڇॆى‬Ҙ ‫ڇ‬Ѫबə֖ãʄࠄȹə޺ ȸҘհ޺ əȿ‫ڇ‬ʄҵ Ϲ‫޺ݏ‬յ֖‫ ى‬ҏ‫ݏ‬ãѮԆʄ ࠄ‫ڇݏ‬ऑ‫ ى‬ȿ‫֖ى‬հԆॆѢ‫ ڇ‬յհ޺ əȿ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ãյ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬հ˴ѢѢ޺ Ҙ ͬãյհ޺ ޺ə֖‫ݏ‬ãȿ‫ڇ‬əࠄҘ Ѣã ֖հब؎ȸҘ ޸֖Ѱ‫ ֞ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬ҵऑãࠄ‫ى‬ə޺ Ѫ‫ ڇ‬Ѣãѯ‫ى‬ऑ ə˴հãऑ Ѳã ‫ڇ֖ڇ‬հ‫ى‬Ѯ޺ऑ ؎‫֞ڇ‬Ѣã əѪ‫ڇ‬əࠄ˴‫ݏ‬ҘϹãࠄ‫ ى‬ ऑã‫ॆىࠄڇ‬ѢҘ ֖बѪ‫ ى‬ə؎Ҙࠄࠄ޺ ã əҘհȹəȹ֖‫ ؎ى‬ȸãȸबə޺؎ ޺֖Ҙ ͬबəࠄ‫ݏ‬Ҙॆãհ‫ى‬ə޺ Ѣã ؎‫ڇ‬ʄ؎ब ѯհ޺ऑब ऑ‫ࠄڇ‬Ҙհ‫ڇ‬ə޺ ȿҘյյãࠄ‫ ى‬ȿə˴ Ѱ‫ ڇ‬ʄ ࠄҘհȹ֖‫ ى‬ȸ ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬Ѣ˴ ȿ‫ى‬Ϲհ޺յãհ‫ࠄ ى‬ã֖‫ ى؎ى‬əब؎Ѣ‫ ى؎ى‬Ҙ ͬ؎बॆ˴Ѣ‫ ى؎ى‬ғ˴ ãȸə‫ڇ‬հԆࠄѢ‫ ڇ‬Ѣ˴ əѪ‫޺ىݏ‬ʄ ȸã֞ãѢѢԆ Ѫ‫ڇ‬յ‫֞ڇݏڇ‬बȿãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ ڇ‬Ѫ˴‫ݏ˴ݣىݏ‬Ҙҵ

Скажи, ти вважаєш себе щасливою людиною? ࠈã֖ ޸ Ѱãəհ‫ى‬ȿã ֯‫ݏ‬Ҙ؎ ȸãࠄȹ֖Ҙȿ ֖Ҙѯ֖‫ ى‬Ҙ बհԆȸհ˴Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬յ‫؎ڇ‬ब ब ؎˴Ѣ˴ ͬã‫ݏ‬ãͬ ѢҘॆ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ Ѣ˴؎ãʄ ҏ‫ ى֖ڇ‬Ѣ˴ ͬबəࠄ‫ݏ‬Ҙհã Ҙ յ‫ݏ‬बϹब Ѫ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ȿ‫ى‬Ѣ֖ब ãհ˴ ޺ ͬѢãԆ Ѱ‫ ڇ‬Ѯ˴ ‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬ȿ·޺֖ͬ‫ڇ‬ȿ‫ ڇ‬ əࠄãѢ˴ࠄȹə޺ ޸ ͬãً؎ãԆə޺ ə‫ڇ‬ȸ‫ڇ‬Ԇ ࠄã बհԆȸհ˴Ѣ‫ڇ‬Ԇ əѪ‫ݏ‬ãȿ‫ڇ‬Ԇ ȿҘյ ޺֖‫ڇ‬ҵ ‫؎ىݏࠄڇ‬बԆ ȸ‫˴֞ڇ‬ȿҘհȹѢब ȿҘյյãॆब ؐ˴ѢҘ ֖‫˴֞ڇ‬Ѣ յ˴Ѣȹ Ѫ‫ى‬ѯबࠄȹ Ѣãًյ‫ڇ‬ȸ‫ݏ‬ҘѯҘ Ѫ‫ڇ‬ȿҘյ‫؎ڇ‬հ˴ѢѢ޺ ͬ Ѫ‫ڇ‬յ޺֖ã؎‫ͬڇݏ ޸ ى‬ब؎ҘԆ Ѱ‫ ڇ‬Ѣã յãѢ‫؎ڇ‬ब ֞‫ࠄࠄى‬ʄȿ‫؎ڇ‬ब ȿҘյ‫ݏ‬Ҙ֖ͬब ؎‫ڇ‬ʄ ͬãȿյãѢѢ޺ ³ Ѣ˴əࠄ‫ ى‬հԆյ޺؎ յ‫ڇ‬ȸ‫˴ࠄ ڇݏ‬Ѫհ‫ ڇ‬əȿҘࠄհ‫ ڇ‬հԆȸ‫ڇ‬ȿ

Як твій давній фоловер, маю право заявити, що ти блискуче справляєшся з ним. Дякую за чесність і відкритість. Бесіду вела: Кіра Нікітіна Фото @karishashasha

129


МИ ЗІБРАЛИ ДЛЯ ВАС НАЙЕФЕКТИВНІШІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ Ϛãͬȿ‫ॆى‬ãً Ѫ‫ڇ‬յҘȸѢҘ əѪ‫ى‬ə֖‫ ى‬ȿəҘ ޺֖ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ‫ͬڇݏ‬Ѫ‫ىॆڇ‬ѢãԆࠄȹə޺ ͬ ࠄã֖‫ى‬ऑ ѪबѢ֖ࠄҘȿ ޺֖ %RRNLQJ FRP ([SHGLD 7ULS$GYLVRU ࠄҘ ҘѢѯҘ ϚҘͬѢãʄ؎‫ڇ‬ə޺ əѪ‫ॆڇ‬ãࠄ֖ब ؎‫ ى‬ ࠄ˴֞ ऑ‫ࠄڇ‬Ҙհ‫ ى‬ѪҘࠄ‫ ى‬Ѯ‫ ؎ى‬ѯհ޺ऑ‫ ؎ڇ‬ǖ Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ ‫ڇ‬Ѫ‫ࠄى‬ãհ‫֖˴ ى‬əѪ˴‫ࠄݏ‬Ҙȿ ֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘҵ ޺֖Ҙ ॆãəࠄ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬յ‫֞ڇݏڇ‬बԆࠄȹ ԇ ȿ‫ݏى‬Ҙѯ‫ى‬հ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬յҘհ‫ىࠄى‬ə޺ ͬ ȿã؎‫ ى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬հҘ֖‫ ؎ڇ‬ə˴‫ݏ‬ȿҘəҘȿ Ѱ‫ ڇ‬ ͬѢãऑ‫ڇ‬յ޺ࠄȹə޺ ब ҵऑѢҘऑ Ϲãյ֞˴ࠄãऑ Ҙ ֖‫ىݏڇ‬əࠄबԆࠄȹə޺ ȿ˴հ‫ڇ֖ى‬Ԇ Ѫ‫ڇ‬Ѫबհ޺‫ݏ‬ѢҘəࠄԆ

ВИБИРАЄМО 1RPDGOLVW

؎Ҙəࠄ‫ࠄى‬ȹ ȸãͬब ؎ãً֞˴ ȿəҘऑ ֖‫ݏ‬ãҵѢ Ѣãѯ‫ڇ‬ҵ ѪհãѢ˴ࠄ‫ ى‬Ҙ յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ‫ݣ‬Ҙհȹࠄ‫ݏ‬बȿãࠄ‫ ى‬ҵऑ ͬã ȸãϹãࠄȹ؎ã Ѫã‫ݏ‬ã؎˴ࠄ ‫ݏ‬ã؎‫ݏ ى‬Ҙȿ˴Ѣȹ ֞‫ ޺ࠄࠄى‬Ѫ‫ڇ‬Ϲ‫ڇ‬յѢҘ ब؎‫ڇ‬ȿ‫ ى‬ȸ˴ͬѪ˴֖ã ޺֖Ҙəࠄȹ ҘѢࠄ˴‫ݏ‬Ѣ˴ࠄ ͬ·ʄյѢãѢѢ޺ ࠄã ҘѢ ؐ‫ڇ ى‬Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ə‫ى‬հ‫ ى‬ ً‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ҙյ˴ãհȹѢ‫ ؎ى‬յհ޺ ȿҘյյãհ˴Ѣ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ‫ى‬ȸ‫ݏڇ‬ब ֖‫ݏ‬ãҵѢ‫ ى‬ յհ޺ Ѫ‫ڇ‬յ‫֞ڇݏڇ‬Ҙ ãȸ‫ ڇ‬ѢãȿҘࠄȹ Ѫ˴‫˴ݏ‬ҵͬյब

7ULS0\'UHDP

ͬã‫ڇ‬Ѱãյ‫ࠄى‬ȹ ȿã؎ ॆãə ȸ‫ͬ ڇ‬ãȿãѢࠄã֞‫ى‬ȿѯ‫ ى‬ə‫ڇ‬ȸҘ Ѯ˴ً յ‫ڇ‬յãࠄ‫ ֖ڇ‬ãȸ‫ ڇ‬ѪҘյѪ‫ى‬əãȿѯ‫ى‬əȹ Ѣã ࠄ˴հ˴Ϲ‫ݏ‬ã؎ ֖ãѢãհ ȿ‫ ى‬ȿ֞˴ ؎‫ ˴ࠄ˴֞ڇ‬Ѣ˴ ؎‫ڇ‬ѢҘࠄ‫ ىࠄىݏڇ‬յ˴ə޺ࠄ֖‫ ى‬əãًࠄҘȿ ͬ ãȿҘã֖ȿ‫֖ࠄى‬ã؎‫ࠄ ى‬ब‫ݏ‬ã؎‫ͬ ى‬Ѣ‫֖֞ى‬ã؎‫ ى‬Ҙ ã֖ѮҘ޺؎‫ ى‬ɀə˴ ȸबյ˴ ȿ ‫ڇ‬յѢ‫؎ڇ‬ब յ‫ڇ‬յãࠄ֖ब ғ˴ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ ͬ ֖‫ݏ‬ãѰ‫ى‬ऑ ə˴‫ݏ‬ȿҘəҘȿ յհ޺ əã؎‫ڇ‬əࠄҘًѢ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ѪհãѢबȿãѢѢ޺ Ѫ‫ڇ‬յ‫ ً˴֞ڇݏڇ‬

ЛЕТИМО $YLDVDOHV

Ҕब֖ãʄ Ѣãًյ˴ѯ˴ȿѯҘ ֖ȿ‫ ى֖ࠄى‬ब ‫ݣڇ‬ҘѮҘًѢ‫ى‬ऑ յ‫ى‬հ˴‫ݏ‬Ҙȿ ãȿҘã֖‫؎ڇ‬ѪãѢҘً əȿҘࠄब ɀҘյ ə˴ȸ˴ յ‫ڇ‬յã؎‫ ڇ‬Ѱ‫ ڇ‬ब Ѣ‫ى‬ऑ յब֞˴ ͬ‫ݏ‬बॆѢ‫ ًى‬ҘѢࠄ˴‫ً˴ݣݏ‬ə Ҙ ‫ݣ‬बѢ֖ѮҘҵ Ѫ‫ڇ‬ѯब֖ब

130

6N\VFDQQHU

ҕ˴ ‫ڇ‬յ‫ى‬Ѣ Ѫ‫ڇ‬Ѫबհ޺‫ݏ‬Ѣ‫ ًى‬Ѫ‫ڇ‬ѯब֖‫ڇ‬ȿ‫֖ ֖ى‬ȿ‫֖ࠄى‬Ҙȿ ʰ ֖Ѣ‫ڇ‬Ѫ֖ã ©Ѫ‫ڇ‬ѯब֖ ə֖‫ݏ‬Ҙͬȹª ޺֖ã յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ͬѢãًࠄ‫ ى‬ѢãًȸԆյ֞˴ࠄѢҘѯҘ ѢãѪ‫ ى֖؎޺ݏ‬Ҙ Ѫ˴‫ݏ‬Ҙ‫ ڇ‬ յ‫ ͬ ى‬ѢãًѢ‫ ى؎ىॆ֞ى‬ѮҘѢã؎‫ ى‬Ѳã յ‫ݏ‬बϹ˴ ؎ҘəѮ˴ ؎‫ڇً ى‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əࠄãȿ‫ى‬հ‫ ى‬հ‫ى‬ѯ˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬ब Ѫ‫ ڇ‬ ѯब֖ब ȿҘѢ Ѣ˴ ȿ‫ى‬յãʄ հ‫ڇ‬ब֖‫ڇ‬əࠄ‫ ى‬


Н АТХ Н Е Н Н Я Д Л Я ГО С Т Е Й

У ПОЛЬОТІ 3RFNHW

؎‫ ˴֞ڇ‬əࠄãࠄ‫ ى‬յհ޺ ȿãə Ѣãً֖‫ݏ‬ãѰ‫ ؎ى‬əबѪबࠄѢ‫ ؎ڇ֖ى‬ब ࠄ‫ݏ‬ãѢə֖‫ڇ‬Ѣࠄ‫ى‬Ѣ˴ѢࠄãհȹѢ‫ى‬ऑ ãȸ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ ڇ‬յ‫ڇ‬ȿϹ‫ى‬ऑ Ѫ˴‫ ˴ݏ‬ հȹ‫ࠄڇ‬ãऑ ‫ݧ‬Ҙॆ ब ࠄҘ؎ Ѱ‫ ڇ‬Ѯ˴ً ‫ݣڇ‬հãًѢ‫ڇ‬ȿ‫ݏ ًى‬Ҙյ˴‫ ڇ؎ ݏ‬ ֞˴ ͬȸ˴‫˴ݏ‬Ϲࠄ‫ ى‬ѢãًѮҘ֖ãȿҘѯ˴ ͬ बհԆȸհ˴Ѣ‫ى‬ऑ əãًࠄҘȿ ԇ ֖‫ڇ‬հ‫ ى‬ҘѢࠄ˴‫ݏ‬Ѣ˴ࠄ ȸबյ˴ Ѣ˴յ‫ڇ‬əࠄबѪѢ‫ ًى‬ȿ‫ ˴ࠄ˴֞ڇ؎ͬ ى‬ Ѫ‫ࠄىॆڇ‬ãࠄ‫ ى‬Ҙ ѢãȿҘࠄȹ Ѫ‫ڇ‬əհबऑãࠄ‫ ى‬Ѫ‫ڇ‬əࠄ‫ ىॆ ى‬əࠄãࠄࠄҘ ͬ ‫ً˴ݣ‬əȸब֖ब Ѱ‫ ڇ‬յãȿѢ‫ ڇ‬ȿҘյ֖հãյãհ‫ ى‬ज़ յ‫ڇ‬յãࠄ‫ ֖ڇ‬ȿȸब յ‫ڇ‬ȿãѢã Ϲ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ə‫ڇ‬ȿã Ѫ‫ڇݏ‬Ϲ‫ݏ‬ã؎ã ޺֖ã ‫ͬڇ‬ȿबॆबʄ ѢãѪ‫ى‬əã Ѣ˴ ࠈ‫ڇ֖ ֞ڇ‬հ‫ ى‬ȿ‫ ى‬Ѣãࠄ‫ݏ‬ãѪ‫ى‬հ‫ ى‬Ѣã ѮҘ֖ãȿब ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ã ѮҘԆ ã ॆãəब ֖ãࠄãəࠄ‫ݣڇݏ‬ҘॆѢ‫ ڇ‬Ѣ˴ ȿ‫ى‬əࠄãॆãʄ Ѫ‫ݏࠄڇ‬ҘȸѢ‫ ڇ‬ ͬ‫ڇݏ‬ȸ‫ ىࠄى‬հ‫ى‬ѯ˴ ֖Ҙհȹ֖ã ֖հҘ֖Ҙȿ 3RFNHW ͬȸ˴‫ ˴֞˴ݏ‬ҵҵ յհ޺ ȿãə

В МЕРЕЖІ ,QVWDEULGJH

ə˴֖‫ࠄ˴ݏ‬Ѣã ͬȸ‫ͬ ޺ڇݏ‬ã ȿҘյəबࠄѢ‫ڇ‬əࠄҘ ҘѢࠄ˴‫ݏ‬Ѣ˴ࠄब և‫ڇ‬յãࠄ‫ ֖ڇ‬ :L )L ѯ˴‫ݏ‬ҘѢϹब յ‫ͬڇ‬ȿ‫ڇ‬հ޺ʄ ѪҘյ֖‫ڇ‬Ѣ˴֖ࠄ‫ىࠄى‬ə޺ յ‫؎ ڇ‬Ҙհȹ ً‫ڇ‬ѢҘȿ :L )L Ѫ‫ ڇ‬ȿəȹ‫؎ڇ‬ब əȿҘࠄब ؐãѢյ‫ݏ‬ҘȿѢ‫ ى֖ى‬յ‫ ڇ‬ յãԆࠄȹ ࠄबյ‫ ى‬Ѫã‫ڇݏ‬հҘ Ҙ հ‫ڇ‬ϹҘѢ‫ ى‬յհ޺ ͬã֖‫ىࠄىݏ‬ऑ Ҙ ȸ˴ͬ ֖‫ڇ‬ѯࠄ‫ڇ‬ȿѢ‫ى‬ऑ ҘѢࠄ˴‫ݏ‬Ѣ˴ࠄ ͬ·ʄյѢãѢȹ ҏ‫ڇ‬ȿҘ‫ ˴ࠄݏ‬ə֖‫ىݏڇ‬ə ࠄãȿѯ‫ى‬əȹ Ѣ‫ ؎ى‬ȿ‫ ى‬յब֞˴ ͬյ‫ى‬ȿबʄࠄ˴ə޺ ȿ‫޺ى‬ȿ‫ى‬ȿѯ‫ ى‬ ؎˴‫֞˴ݏ‬ब ब ѢãًȿҘյյãհ˴ѢҘѯ‫ى‬ऑ ֖बࠄ‫֖ॆڇ‬ãऑ ѪհãѢ˴ࠄ‫ ى‬

131


©ɀ‫ࠄ ى‬ã֖Ҙ ؎‫ڇ‬հ‫ڇ‬յҘ ª ғ˴ ‫ڇ‬յѢ˴ ͬ ѢãًȸҘհȹѯ ॆãəࠄ‫ى‬ऑ ͬãबȿã֞˴Ѣȹ ޺֖Ҙ յ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬յ‫ࠄى‬ȹə޺ ॆबࠄ‫ ى‬Ѣãѯ‫ڇࠄ ؎ى‬Ѫ ؎˴Ѣ˴յ֞˴‫ݏ‬ã؎ Ѣã Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ݏڇ‬ãऑ ͬ ȿհãəѢ‫֖ى‬ã؎‫ ى‬ȸҘͬѢ˴əब L Ѫ‫˴ࠄڇ‬ѢѮҘًѢ‫ ى؎ى‬Ѫã‫ࠄݏ‬Ѣ˴‫ݏ‬ã؎‫ ى‬ãȸ‫ڇ֖ ڇ‬հ‫ ى‬ȿ‫ڇ‬Ѣ‫ ى‬ȿ‫ى‬əࠄबѪãԆࠄȹ ͬ հ˴֖ѮҘ޺؎‫ ىॆ ى‬ Ѫ‫ڇݏ‬ȿ‫ڇ‬յ޺ࠄȹ ࠄ‫˴ݏ‬ѢҘѢϹ‫ ى‬ ࠈã֖ ؎‫ً ى‬յ˴؎‫ࠄ ڇ‬ҘʄԆ əã؎‫ڇ‬Ԇ յ‫ڇݏڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ؎‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ‫ى‬ऑ Ѫ‫֖޺ ڇݏ‬ब ȿəҘ ॆबհ‫ ى‬և‫ڇݏڇ‬Ϲ‫ڇ‬Ԇ ࠄ‫ى‬ऑ ऑࠄ‫ ڇ‬Ѣ˴ ȸ‫ڇ‬ҵࠄȹə޺ Ѣ˴əѪ‫ڇ‬յҘȿãѢ‫ ֖ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ى‬ऑ ࠄ˴ऑѢ‫ڇ‬հ‫ڇ‬ϹҘً Ϲհ‫ڇ‬ȸãհȹѢ‫ى‬ऑ ѮҘհ˴ً ԇ Ѫ‫ڇ‬հҘͬãյãॆѢ‫ڇ‬əࠄҘ ȿҘəҘ؎յ˴ə޺ࠄ‫ڇ‬Ϲ‫ݏ ڇ‬ҘȿѢ޺ ࠈã֖ əȿ‫ڇ‬ҵ ‫ͬڇݏ‬յҘհ‫ ى‬ǖ‫ࠄݏ‬ब‫ ݏ‬տबѪãѯ֖‫ ڇ‬ յ‫ڇ‬Ѫ‫ى‬əबȿãȿ ब Ѫ˴‫ݏ˴ݏ‬ȿãऑ ؎Ҙ֞ Ѫ˴‫˴ݏ‬Ϲ‫ڇ‬ȿ‫ݏڇ‬ã؎‫ ى‬Ѫ˴‫˴ݏ‬ȸबȿãԆॆ‫ ى‬ब ѯȿ‫ى‬յ֖ҘəѢ‫؎ڇ‬ब Ѫ‫ڇ‬ҵͬյҘ ȿ ؎ãѯ‫ى‬ѢҘ ã Ѫ‫ࠄڇ‬Ҙ؎ ब հҘࠄã֖ब ǖ‫ݏ‬ऑҘࠄ˴֖ࠄ‫ ݏڇ‬ȿѢ‫ڇ‬ə‫ى‬ȿ ‫ڇ‬əࠄãѢѢҘ Ѫ‫ݏ‬ãȿ֖‫ ى‬ȿ ࠄ˴֖əࠄ ͬ ȸबյ؎ãًյãѢॆ‫֖ى‬ã Ѣãѯ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ϲ‫˴ࠄڇ‬հԆ ȿ Ɏब֖‫ڇ‬ȿ˴հҘ ғ˴ ѯհ޺ऑ ə‫ى‬հȹѢ‫ى‬ऑ Ѱ‫ىݏى‬ऑ Ҙ ࠄãհãѢ‫ڇ‬ȿ‫ىࠄى‬ऑ հԆյ˴ً ޺֖Ҙ ͬѢãًѯհ‫ ى‬əȿ‫ڇ‬ʄ Ѱãəࠄ޺ ब Ѫ‫˴ݣڇݏ‬əҘҵ ȿհãəѢҘً əѪ‫ݏ‬ãȿҘ ֖‫֞ڇ‬ѢҘً ऑȿ‫ى‬հ‫ى‬ѢҘ ֞‫ ޺ࠄࠄى‬ԇ Ѫ‫ڇ‬յҘհ‫ى‬հ‫ى‬ə޺ Ѯ‫ ؎ى‬Ҙͬ Ѣã؎‫ ى‬ ʈã؎˴ ࠄ‫؎ڇ‬ब ޺ əѪ‫֖ڇ‬ҘًѢ‫ ڇ‬Ѫ‫ڇ‬əࠄãȿ‫ى‬հã ѪҘյѪ‫ى‬ə Ѣã ‫ڇ‬əࠄãѢѢҘً əࠄ‫ݏڇ‬ҘѢѮҘ ॆ‫ݏڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬ ȿã‫ݏ‬ҘãѢࠄब ȿҘյѪबə֖ãԆॆ‫ڇً ى‬Ϲ‫ ڇ‬ȿ ͬã֖հԆॆѢ‫ࠄ˴ ًى‬ãѪ ‫ڇݏ‬ȸ‫؎ڇࠈ ىࠄڇ‬ब Ѱ‫ ڇ‬ȿѪ˴ȿѢ˴Ѣã ³ ब ȿãѯ‫ى‬ऑ ‫ݏ‬ब֖ãऑ Ѣ˴ Ѫ‫ڇݏ‬əࠄ‫ڇ֖ ڇ‬Ѣࠄ˴Ѣࠄ əࠄã‫ݏ‬ãѢѢ‫ ڇ‬ѪҘյϹ‫ڇࠄڇ‬ȿհ˴Ѣ‫ ًى‬յհ޺ ࠄ‫ݏ‬ȹ‫ڇ‬ऑ ãबյ‫ݏڇࠄى‬Ҙً ³ Ѫã‫ࠄݏ‬Ѣ˴‫ݏ‬Ҙȿ Ϲ‫ڇ‬əࠄ˴ً Ҙ əѪҘȿ‫ڇݏ‬ȸҘࠄѢ‫֖ى‬Ҙȿ ғ˴ ֞ब‫ݏ‬Ѣãհ Ѣã ޺֖‫֖˴ॆ ًى‬ãհ‫ ى‬

Головний редактор журналу Ribas corporate magazine Христина Вієр

НАД ВИПУСКОМ ПРАЦЮВАЛИ: Коректор:

Фото обкладинки:

Фото:

Автори:

,‫ىݏ‬Ѣã ֯बͬȹ֖‫ڇ‬ȿã 2հ˴֖əãѢյ‫ݏ‬ã ࠈã؎֖‫ڇ‬ȿã ʈ‫ڇ‬Ѣ޺ ҏհã֖‫ى‬յԆ֖ ɀ‫ڇ‬հ‫ڇ‬յ‫˴ؐ ݏى؎ى‬հȹѢ‫֖ى‬

ʈãѯã ʈã؎ə‫ڇ‬Ѣ‫ڇ‬ȿã

ढ‫ىݏ‬əࠄ‫ى‬Ѣã ɎհҘѢ‫ڇ‬ȿã ֯Ҙ‫ݏ‬ã ѲҘ֖ҘࠄҘѢã ढ‫ىݏ‬əࠄ‫ى‬Ѣã ɀҘʄ‫ݏ‬

Дизайн та верстка 3XQNW

Адреса: Україна, м. Одеса; пр-т Гагаріна, 25 тел.: +38048 706 47 36 partners@ribashotels.com ribashotelsgroup.com fb: ribasgroup ԇյ˴޺ ࠄ˴֖əࠄ‫ڇ‬ȿ‫ ًى‬Ҙ ‫ڇ֖ڇࠄڇݣ‬Ѣࠄ˴Ѣࠄ ऑबյ‫֞ڇ‬Ѣʄ ‫؎ݏڇݣڇ‬հ˴ѢѢ޺ ʄ ‫ڇ‬ȸ ʄ֖ࠄã؎‫ ى‬ãȿࠄ‫ݏڇ‬əȹ֖‫ڇ‬Ϲ‫ ڇ‬Ѫ‫ݏ‬ãȿã Ҙ ‫ڇ‬ऑ‫ڇݏڇ‬Ѣ޺Ԇࠄȹə޺ ȿҘյѪ‫ڇ‬ȿҘյѢ‫ ڇ‬յ‫ ڇ‬ब֖‫ݏ‬ãҵѢəȹ֖‫ڇ‬Ϲ‫ࠄ ڇ‬ã ؎Ҙ֞Ѣã‫ڇݏ‬յѢ‫ڇ‬Ϲ‫ͬ ڇ‬ã֖‫ڇ‬Ѣ‫ڇ‬յãȿəࠄȿã Ѫ‫ ڇݏ‬ãȿࠄ‫ݏڇ‬əȹ֖Ҙ Ѫ‫ݏ‬ãȿã Ϛãȸ‫ڇݏڇ‬Ѣ޺ʄࠄȹə޺ Ѫ‫ڇ‬ȿѢ˴ ãȸ‫ॆ ڇ‬ãəࠄ֖‫ڇ‬ȿ˴ ȿ‫ىݏڇ֖ى‬əࠄãѢѢ޺ ‫ڇ‬ѪबȸհҘ֖‫ڇ‬ȿãѢ‫ى‬ऑ ؎ãࠄ˴‫ݏ‬ҘãհҘȿ ȸ˴ͬ ͬϹ‫ڇ‬յ‫؎ڇ֖ ى‬ѪãѢҘҵ 5LEDV +RWHOV *URXS 5LEDV FRUSRUDWH PDJD]LQH ³ Ѯ˴ Ѫ‫˴ͬ˴ݏ‬ѢࠄãѮҘًѢ‫֞ ًى‬ब‫ݏ‬Ѣãհ ɀҘѢ Ѣ˴ Ѣãհ˴֞‫ࠄى‬ȹ յ‫ͬ ڇ‬ãə‫ڇ‬ȸҘȿ ؎ãə‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬ҵ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘҵ ȿ ‫ͬڇݏ‬ब؎ҘѢѢҘ Ϛã֖‫ڇ‬Ѣब ज़֖‫ݏ‬ãҵѢ‫© ى‬ҏ‫ ڇݏ‬յ‫ݏ‬ब֖‫ڇ‬ȿãѢҘ ͬãə‫ڇ‬ȸ‫؎ ى‬ãə‫ڇ‬ȿ‫ڇ‬ҵ ҘѢ‫؎ݏڇݣ‬ãѮҘҵ Ѫ‫˴ݏ‬əब ȿ ज़֖‫ݏ‬ãҵѢҘª ַब‫ݏ‬Ѣãհ əࠄȿ‫˴ݏڇ‬Ѣ‫ ًى‬ब ȿ‫ى‬յãȿѢ‫؎ڇॆى‬ब ȸԆ‫ݏڇ֖ ڇݏ‬Ѫ‫ݏڇ‬ãࠄ‫ى‬ȿѢ‫ى‬ऑ ؎˴յҘã ³ 3XQNW SQNW RUJ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.