Page 1


sumari Hivern sumario Invierno

2011-2012

Novetats Temporada 2011/2012 Novedades Temporada 2011/2012 ................................................................. 02 100% Freeride a Creussans 100% Freeride en Creussans ......................................................................... 06 El Plaer de conduir a Pal El placer de conducir en Pal .......................................................................... 20 Els Esquí Clubs de les Valls del Nord: Inculcant la passió per la neu des de petits Los Esquí Clubs de les Valls del Nord: Inculcando la pasión por la nieve desde pequeños...................................... 30 VALLNORD: emocions de dia, sensacions de nit VALLNORD: emociones de día, sensaciones de noche .............................. 36 L’Agustina i la fàbrica de somnis Agustina y la fábrica de sueños...................................................................... 42 Millorant experiències amb les noves tecnologies Mejorando experiencias con las nuevas tecnologías . ................................ 48 L’esquí més fàcil amb Vallnord Smile El esquí más fácil con Vallnord Smile............................................................. 56 Passeigs en petit format pels pobles de les Valls del Nord Paseos de pequeño formato por los pueblos de les Valls del Nord . ...................................................................................... 60 Directori Restaurants/ Directorio Restaurantes PARRÒQUIA DE LA MASSANA....................................................................... 70 Directori Restaurants/ Directorio Restaurantes PARRÒQUIA D’ORDINO................................................................................... 72 Vallnord Articles en Français........................................................................... 74 Vallnord Articles in English.............................................................................. 81

Vallnord, S.A c/ Traves, 4 - AD400 La Massana - Andorra Director: VALLNORD, S.A. Publicitat: MAP, S.L. - Josep Serrat Ferrer Fotografies: Arxiu VALLNORD Dipòsit legal: 22801/04

SUMARI

01


NOVETATS TEMPORADA 2011/2012 NOVEDADES TEMPORADA 2011/2012

Un any més, Vallnord enceta una nova temporada d’hivern amb millores als tres sectors del domini esquiable. La inversió feta per a l’hivern 2011-2012 s’ha destinat sobretot a millorar la seguretat de les pistes, i s’han ampliat les activitats i els serveis que giren al voltant dels esports de neu. En aquest sentit, el visitant podrà gaudir de la nova pista Megaverda i el nou Woodpark d’Arcalís, la nova àrea d’activitats de la Caubella i la nova cafeteria terrassa d’Arinsal.

02

NOVETATS

Un año más, Vallnord empieza una nueva temporada de invierno con mejoras en los tres sectores del dominio esquiable. La inversión realizada para el invierno 2011-2012 se ha destinado sobre todo a mejorar la seguridad de las pistas, y se han ampliado las actividades y los servicios que giran en torno a los deportes de nieve. En este sentido, el visitante podrá disfrutar de la nueva pista Megaverde y el nuevo Woodpark de Arcalís, la nueva área de actividades de La Caubella y la nueva cafetería-terraza de Arinsal.


SECTOR ARCALÍS La principal novetat d’aquest sector és el condicionament de la nova pista Megaverda, que, amb 8 quilòmetres de recorregut, és la pista verda més llarga dels Pirineus, amb sortida a les Portelles (2.552 m) i arribada a l’Hortell (1.940 m). El traçat engloba les pistes del Túnel, els Orris, la Basera i el Pont, i les dues primeres s’han remodelat per fer-les més accessibles a l’esquiador debutant. Arcalís també disposa des d’aquesta temporada d’un Woodpark al bosc de l’Hortell, un espai que és únic als Pirineus i que trasllada a una estació d’esquí el concepte àmpliament desenvolupat als bike parks. La zona ofereix una dotzena de mòduls naturals i artificials que completen el Vallnord Snowpark d’Arcalís. D’altra banda, i com a complement de la zona exclusiva per al freeride creada la temporada passada a Creussans, s’ha habilitat a la zona de la Coma el DVA Park, un espai tancat de formació i pràctica en la detecció de víctimes en allaus, a càrrec del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA). El DVA Park s’ha creat per acollir trobades, activitats i cursos de formació per als professionals del sector i, puntualment, per als amants del freeride disposats a conèixer detalladament els sistemes de seguretat en cas d’allau. Vallnord entén que les noves tecnologies són una eina indispensable per a molts usuaris, i és per aquest motiu que s’ha instal·lat a Arcalís una xarxa Wi-Fi oberta que dóna cobertura a tot el sector, incloent-hi els punts de restauració i tots els remuntadors, permetent així l’accés a Internet en tot moment.

04

NOVETATS

SECTOR ARCALÍS La principal novedad de este sector es el acondicionamiento de la nueva pista Megaverde, que, con 8 kilómetros de recorrido, es la pista verde más larga de los Pirineos, con salida en Les Portelles (2.552 m) y llegada al Hortell (1.940 m). El trazado engloba las pistas del Túnel, Els Orris, La Basera y El Pont, y las dos primeras se han remodelado para hacerlas más accesibles al esquiador debutante. Arcalís también cuenta desde esta temporada con un Woodpark en el bosque del Hortell, un espacio que es único en los Pirineos y que traslada a una estación de esquí el concepto sobradamente desarrollado en los bike parks. La zona ofrece una docena de módulos naturales y artificiales que completan el Vallnord Snowpark de Arcalís. Por otra parte, y como complemento de la zona exclusiva para el freeride creada la temporada pasada en Creussans, se ha habilitado en la zona de La Coma el DVA Park, un espacio cerrado de formación y práctica en la detección de víctimas en aludes, a cargo del Centro de Estudios de la Nieve y de la Montaña de Andorra (CENMA). El DVA Park se ha creado para albergar encuentros, actividades y cursos de formación para los profesionales del sector y, puntualmente, para los amantes del freeride dispuestos a conocer detalladamente los sistemas de seguridad en caso de alud. Vallnord entiende que las nuevas tecnologías son una herramienta indispensable para muchos usuarios, y es por ese motivo que se ha instalado en Arcalís una red Wi-Fi abierta que da cobertura a todo el sector, incluyendo los puntos de restauración y todos los remontes, permitiendo así el acceso a Internet en todo momento.


SECTOR ARINSAL L’equip d’ASP Snowparks continua, per tercer any consecutiu, al capdavant del projecte de freestyle de Vallnord. Aquesta temporada s’ha renovat l’àrea de freestyle d’Arinsal amb una nova línia de mòduls destinada als debutants, s’han creat noves línies de kickers per als més pros i s’ha reforçat el calendari de competicions. Però la novetat més destacada d’Arinsal és, sens dubte, la nova cafeteria terrassa que s’ha instal·lat a la zona de debutants, just davant de les cintes transportadores. D’aquesta manera, s’amplia l’oferta de restauració del sector oferint un espai de relaxació als esquiadors.

SECTOR ARINSAL El equipo de ASP Snowparks continúa, por tercer año consecutivo, al frente del proyecto de freestyle de Vallnord. Esta temporada se ha renovado el área de freestyle de Arinsal con una nueva línea de módulos destinada a los debutantes, se han creado nuevas líneas de kickers para los más pros y se ha reforzado el calendario de competiciones. Pero la novedad más destacada de Arinsal es, sin duda, la nueva cafetería-terraza que se ha instalado en la zona de debutantes, justo delante de las cintas transportadoras. Así se amplía la oferta de restauración del sector ofreciendo un espacio de relajación a los esquiadores.

SECTOR PAL Vallnord ha creat per a aquesta temporada una nova àrea d’activitats a la zona de la Caubella, amb un accés directe des del telecabina de la Massana. El circuit de múixing, fins ara situat al Coll de la Botella, s’instal·la de forma permanent en aquesta àrea, creant un nou circuit que transcorre per la zona boscosa de la Caubella. També en aquesta àrea s’han afegit dues noves activitats d’hivern. D’una banda, els passeigs a cavall de ponis per als més petits i, de l’altra, arriba la versió més hivernal del Laser Combat, la versió modernitzada del paintball.

SECTOR PAL Vallnord ha creado para esta temporada una nueva área de actividades en la zona de La Caubella, con un acceso directo desde la telecabina de La Massana. El circuito de mushing, hasta ahora situado en el Coll de la Botella, se instala de forma permanente en esta área, creando un nuevo circuito que transcurre por la zona boscosa de La Caubella. También en esta área se han propuesto dos nuevas actividades de invierno. Por una parte, los paseos a lomos de ponis para los más pequeños y, por otra, llega la versión más invernal del Laser Combat, la versión modernizada del paintball.

NOVETATS

05


100% Freeride a Creussans

100% Freeride en Creussans

Si el que t’agrada és l’aventura i esquiar fora de pista, el teu lloc és a la Freeride Àrea Creussans del sector Vallnord Arcalís, la primera zona dels Pirineus dedicada exclusivament al freeride. Un telecadira et puja fins a la cota 2.625 m i posa als teus peus una immensa muntanya verge, sense pistes, per esquiar per on vulguis.

Si lo tuyo es la aventura y esquiar fuera de pista, tu lugar está en la Freeride Área Creussans del sector Vallnord Arcalís, la primera zona de los Pirineos dedicada exclusivamente al freeride. Un telesilla te sube hasta la cota 2.625 m y pone a tus pies una inmensa montaña virgen, sin pistas, para esquiar por donde quieras.

Text i fotos: David Ledesma

Texto y fotos: David Ledesma

Des del capdamunt de Creussans, les possibilitats fora pista són il·limitades. Desde lo alto de Creussans, las posibilidades fuera pista son ilimitadas.

06

FREERIDE A CREUSSANS


Els esquiadors experts s’ho passaran d’allò més bé amb la multitud de línies que ofereix Creussans. Los esquiadores expertos se pondrán las botas con la multitud de líneas que ofrece Creussans.

Un grup de freeriders esquia per les línies verges sota el pic de Creussans. Un grupo de freeriders esquía por las líneas vírgenes bajo el pico de Creussans.

Per als esquiadors experts que busquen nous reptes, Vallnord ha creat a Arcalís la primera zona integral de la Península dedicada al freeride. Si l’estació d’Ordino ja era per si mateixa famosa per les seves cobejades zones fora pista i per la qualitat de la seva neu, ara amb la nova Freeride Àrea creix encara més el reconeixement del sector més pro de Vallnord. La temporada passada Vallnord va decidir que l’àrea de Creussans quedés fora del terreny abalisat, que les Ratracs deixessin de trepitjar les seves pistes i que els esquiadors, quan es trobessin a 2.625 metres d’alçada, escollissin lliurement la millor línia de descens muntanya a través. L’àrea ofereix més de 400 metres de desnivell verge i alhora segur, ja que es controla amb cura el risc d’allaus i s’ha senyalitzat tota la zona amb les normes exigides per a la pràctica segura del freeride. De tota manera, per accedir a Creussans és més que recomanable l’ús del casc i els sistemes de seguretat com ara l’Arva, la pala i la sonda. També es recomana esquiar en grup i, per damunt de tot, una bona dosi de seny i respecte per la muntanya. El coneixement de les condicions meteorològiques i de l’estat de la neu també és important perquè, encara que es tracti d’una zona assegurada, sempre s’ha de ser caut. Tal com indica el cartell situat al peu del telecadira Creussans, és “responsabilitat vostra”. A Creussans cadascú és responsable de si mateix.

Para los esquiadores expertos que buscan nuevos retos, Vallnord ha creado en Arcalís la primera zona integral de la Península dedicada al freeride. Si la estación de Ordino ya era de por sí famosa por sus codiciadas zonas fuera pista y por la calidad de su nieve, ahora con la nueva Freeride Área crece aún más el reconocimiento del sector más pro de Vallnord. La temporada pasada Vallnord decidió que el área de Creussans quedase fuera del terreno balizado, que las Ratracs dejaran de pisar sus pistas y que los esquiadores, una vez se encontrasen a 2.625 metros de altura, escogiesen libremente la mejor línea de descenso montaña a través. El área ofrece más de 400 metros de desnivel virgen y a la vez seguro, ya que se controla con esmero el riesgo de avalanchas y se ha señalizado toda la zona con las normas exigidas para la práctica segura del freeride. De todas formas, para acceder a Creussans es más que recomendable el uso del casco y los sistemas de seguridad como el Arva, la pala y la sonda. También se recomienda esquiar en grupo y, por encima de todo, una buena dosis de sensatez y respeto por la montaña. El conocimiento de las condiciones meteorológicas y del estado de la nieve también es importante porque, aunque se trate de una zona asegurada, siempre cabe ser cauto. Como bien indica el cartel situado al pie del telesilla Creussans, es “responsabilidad vuestra”. En Creussans cada uno es responsable de sí mismo.

FREERIDE A CREUSSANS

07


Veure les muntanyes del cercle de la Coma carregades de neu fa dentetes a qualsevol. Ver las montañas del círculo de La Coma cargadas de nieve pone los dientes largos a cualquiera.

08

FREERIDE A CREUSSANS

Tot fora pista El compromís d’Arcalís amb el freeride existeix des dels seus orígens com a estació, encara que l’aposta ferma pel fora pista arrenca de forma clara el 1995 amb la instal·lació del teleesquí dels Feixans, que creava un accés mecanitzat a la primera zona específica de freeride de l’estació. Des de la temporada passada, la pista vermella l’Estany es manté sense trepitjar per les màquines per convertir tota la zona de Creussans en una àrea exclusiva per a freeride, quedant la infraestructura de la zona reduïda a un telecadira de quatre places que assoleix la cota 2.625 m i que posa als peus de l’esquiador un desnivell verge de 425 m, un excitant pati d’esbarjo on cadascú busca la seva línia lliurement i sota la seva responsabilitat. Es tracta d’una pràctica habitual en resorts canadencs i nord-americans, i cada vegada més freqüent a Europa, encara que als Pirineus fins ara no havíem tingut propostes d’aquestes característiques. La morfologia i varietat del terreny asseguren la màxima diversió per als esquiadors experts. Abans d’embarcar-se cap al cim, cal tenir en compte que l’esquí fora pista requereix un nivell físic i tècnic alt. No obstant això, aquells que un cop a dalt no ho vegin del tot clar, sempre poden baixar per l’antiga pista vermella l’Estany, 2 km de traçat, que, encara que actualment ja no sigui trepitjada per les màquines, segueix sent l’opció més fàcil per baixar.

Todo fuera pista El compromiso de Arcalís con el freeride existe desde sus orígenes como estación, aunque la apuesta firme por el esquí fuera pista arranca de forma clara en 1995 con la instalación del telesquí Els Feixans, que creaba un acceso mecanizado a la primera zona específica de freeride de la estación. Desde la temporada pasada, la pista roja L’Estany se mantiene sin pisar por las máquinas para convertir toda la zona de Creussans en un área exclusiva para freeride, quedando la infraestructura de la zona reducida a un telesilla de cuatro plazas que alcanza la cota 2.625 m y que pone a los pies del esquiador un desnivel virgen de 425 m, un excitante patio de recreo donde cada uno busca su línea libremente y a su cuenta y riesgo. Se trata de una práctica habitual en resorts canadienses y norteamericanos, y cada vez más frecuente en Europa, aunque en los Pirineos hasta ahora no estábamos acostumbrados a propuestas de este calibre. La morfología y variedad del terreno aseguran la máxima diversión para los esquiadores expertos. Antes de embarcarse hacia la cima, hay que tener en cuenta que el esquí fuera pista requiere un nivel físico y técnico alto. Aún así, aquellos que una vez arriba no lo vean del todo claro, siempre pueden bajar por la antigua pista roja L’Estany, 2 km de trazado, que, aunque actualmente ya no esté pisada por las máquinas, sigue siendo la opción más fácil para bajar.


No hi ha cap sensació comparable a la ingravidesa que produeix solcar la neu pols. No hay sensación comparable a la ingravidez que produce surcar la nieve polvo.

A Creussans cadascú és responsable de si mateix. En Creussans cada uno es responsable de sí mismo.

10

FREERIDE A CREUSSANS

Freeride fronterizo Creussans se encuentra dentro de los límites de la estación, en su cota más alta y en un entorno natural privilegiado, con inmejorables vistas y unas condiciones idóneas para la práctica del freeride: altura, un terreno escarpado con buena pendiente, variedad de líneas y buenos espesores de nieve. Subiendo por el telesilla de acceso, ya se puede disfrutar de unas vistas espectaculares, y una vez arriba la panorámica es descomunal. A escasos 30 metros frente a la llegada, se encuentra el Port de Creussans (2.643 m), frontera natural entre Andorra y Francia. Merece la pena descalzarse y subir a pie hasta el mirador para echar un ojo a la vertiente francesa, sombría dada su orientación norte, con los valles profundos de L’Ariège abajo y la Pica d’Estats (3.143 m) a lo lejos, como cima de referencia, flanqueada por otros picos como el Verdaguer (3.131 m) y Gabarró (3.115 m). Del lado andorrano las vistas tampoco desmerecen, con una bonita panorámica sobre el círculo de La Coma, sus pistas y con picos como el Font Blanca (2.904 m), una de las seis cumbres andorranas que superan los 2.900 m. Las caras esquiables de Creussans están orientadas al sur, lo que supone una mayor exposición al sol. Esto afecta la calidad de la nieve y obliga a aprovechar los primeros días tras la nevada para disfrutar del mejor polvo, ya que a posteriori el firme se va transformando. Al tratarse de un territorio 100% fuera pista, esto conlleva en ocasiones un periodo previo de adecuación de la montaña por parte de los equipos de seguridad de la estación, para dotar del máximo control y seguridad la estabilidad del manto. Este tiempo de espera, con el telesilla cerrado mientras las montañas rebosantes de nieve lucen al sol, en ocasiones exaspera a los esquiadores ávidos de powder y acción, aunque es imprescindible para evitar el peligro de aludes.

Freeride fronterizo Creussans se encuentra dentro de los límites de la estación, en su cota más alta y en un entorno natural privilegiado, con inmejorables vistas y unas condiciones idóneas para la práctica del freeride: altura, un terreno escarpado con buena pendiente, variedad de líneas y buenos espesores de nieve. Subiendo por el telesilla de acceso, ya se puede disfrutar de unas vistas espectaculares, y una vez arriba la panorámica es descomunal. A escasos 30 metros frente a la llegada, se encuentra el Port de Creussans (2.643 m), frontera natural entre Andorra y Francia. Merece la pena descalzarse y subir a pie hasta el mirador para echar un ojo a la vertiente francesa, sombría dada su orientación norte, con los valles profundos de L’Ariège abajo y la Pica d’Estats (3.143 m) a lo lejos, como cima de referencia, flanqueada por otros picos como el Verdaguer (3.131 m) y Gabarró (3.115 m). Del lado andorrano las vistas tampoco desmerecen, con una bonita panorámica sobre el círculo de La Coma, sus pistas y con picos como el Font Blanca (2.904 m), una de las seis cumbres andorranas que superan los 2.900 m. Las caras esquiables de Creussans están orientadas al sur, lo que supone una mayor exposición al sol. Esto afecta la calidad de la nieve y obliga a aprovechar los primeros días tras la nevada para disfrutar del mejor polvo, ya que a posteriori el firme se va transformando. Al tratarse de un territorio 100% fuera pista, esto conlleva en ocasiones un periodo previo de adecuación de la montaña por parte de los equipos de seguridad de la estación, para dotar del máximo control y seguridad la estabilidad del manto. Este tiempo de espera, con el telesilla cerrado mientras las montañas rebosantes de nieve lucen al sol, en ocasiones exaspera a los esquiadores ávidos de powder y acción, aunque es imprescindible para evitar el peligro de aludes.


A la nova Freeride Àrea l’esquí fora pista és més accessible que mai. En la nueva Freeride Área el esquí fuera pista es más accesible que nunca.

Algunes canals rocoses atresoren grans quantitats de pols acumulada pel vent. Algunas canales rocosas atesoran grandes cantidades de polvo acumulado por el viento.

Multitud de línies i opcions El cercle glacial de la Coma, que formen d’est a oest les zones de Tristaina, Creussans, pic de Cabeyrou (2.732 m), Port del Rat i pic de Cataperdís (2.804 m), ha estat històricament una àrea molt freqüentada pels esquiadors més intrèpids i els pioners del freeride, fins i tot abans que el 1983 nasqués l’estació d’Ordino-Arcalís. En aquell temps, els valents que pretenien esquiar per aquestes zones verges no tenien altre remei que carregar-se els esquís a l’esquena i grimpar cap al cim. L’any 2002 es va instal·lar el telecadira desembragable de quatre places de Creussans i la comunitat freerider va celebrar l’obra amb alegria, ja que creava un accés fàcil a una suculenta zona verge. Ara, i des de la temporada passada, és un territori 100% freeride. Els més previnguts poden començar escalfant les cames amb el descens per l’antiga pista vermella de l’Estany i progressivament poden experimentar retallant el traçat en alguna de les seves corbes per desembocar una altra vegada a la nova pista. Una altra opció per a aquells que s’inicien en això del freeride està en el tram final, a l’esquerra de la pista, on trobaran una gran pala verge que permet esquiar fins a la part del darrere del restaurant de la Coma. D’altra banda, els més intrèpids trobaran molt terreny per triar. Creussans ofereix multitud de línies, pales àmplies de neu verge, canals estretes, passos rocosos, zones de bumps, recolzes carregats de pols i elements naturals perquè els més agosarats volin al seu gust.

Multitud de líneas y opciones El círculo glaciar de La Coma, que forman de este a oeste las zonas de Tristaina, Creussans, pico de Cabeyrou (2.732 m), Port del Rat y pico de Cataperdís (2.804 m), ha sido históricamente un área muy frecuentada por los esquiadores más intrépidos y los pioneros del freeride, incluso antes de que en 1983 naciera la estación de Ordino-Arcalís. Por aquel entonces, los valientes que pretendían esquiar por estas zonas vírgenes, no tenían más remedio que echarse los esquís a la espalda y trepar hacia la cima. En el año 2002, se instaló el telesilla desembragable de cuatro plazas de Creussans y la comunidad freerider celebró la obra con alegría, ya que esto creaba un acceso fácil a una suculenta zona virgen. Ahora, y desde la temporada pasada, es un territorio 100% freeride. Los más precavidos pueden comenzar calentando las piernas con el descenso por la antigua pista roja L’Estany y progresivamente experimentar recortando el trazado en alguna de sus curvas para desembocar de nuevo en la nueva pista. Otra opción para aquellos que se inician en esto del freeride está en el tramo final, a la izquierda de la pista, donde encontrarán una gran pala virgen que permite esquiar hasta la parte trasera del restaurante de La Coma. Por su lado, los más intrépidos, encontrarán mucho terreno donde elegir. Creussans ofrece multitud de líneas, palas amplias de nieve virgen, canales estrechas, pasos rocosos, zonas bacheadas, recodos cargados de polvo y elementos naturales para que los más osados vuelen a su antojo.

FREERIDE A CREUSSANS

11


Neu verge i sol és una combinació celestial. Nieve virgen y sol es una combinación celestial.

El joc de llums i ombres que tenyeix les pales verges de Tristaina és un espectacle. El juego de luces y sombras que tiñe las palas vírgenes de Tristaina es un espectáculo.

12

FREERIDE A CREUSSANS

Més enllà El millor de la Freeride Àrea de Creussans és que l’esquiador disposa d’un accés fàcil a un vast terreny verge, sense necessitat de descalçar-se ni caminar a la recerca de neu pols. Però també existeix l’opció d’anar més enllà. Caminar amb els esquís a l’espatlla uns minuts fora dels límits del domini (sota la responsabilitat de l’esquiador) per aconseguir les pales verges més recòndites, canals amagades que acumulen suculents gruixos lluny de l’abast de la massa. Just davant de l’arribada del telecadira, surt un camí cap al costat ocult de la muntanya. Si assolim la cresta i ens dirigim en direcció oest a peu, cap al pic de Creussans (2.679 m) i el Port del Rat, trobarem un bon assortiment d’entrades a canals. Es tracta d’una zona salvatge, poc freqüentada, solament assolible a peu o foquejant, que habitualment només en gaudeixen els clients de l’heliesquí. Allà trobarem pales de neu intacta, fins i tot al cap d’uns quants dies de la nevada. Totes desemboquen a la pista verda dels Orris. Existeix una altra opció fora dels límits del domini. Aquesta és més trillada, ja que no requereix caminar. Es tracta de creuar cap a l’extrem est de la muntanya, en direcció als llacs de Tristaina. Saltem la corda que delimita la pista, tracem una diagonal i apareixem a la part alta del cingle, sobre el cercle glacial del primer llac. Aquesta zona amaga algunes pales orientades al nord, protegides dels efectes del sol, que atresoren neu pols fresca i lleugera. El descens és de categoria celestial, l’entorn és un luxe i el joc d’ombres tenyint la muntanya amb el llac gelat com a teló de fons no té preu. La ruta segueix per una estreta canal, sobre la desembocadura del llac i acaba a la pista Canaleta, a l’altura del dipòsit d’aigua.

Más allá Lo mejor de la Freeride Área de Creussans es que el esquiador dispone de un acceso fácil a un vasto terreno virgen, sin necesidad de descalzarse ni patear en busca de la nieve polvo. Pero también existe la opción de ir más allá. Caminar con los esquís al hombro unos minutos fuera de los límites del dominio (bajo la responsabilidad del esquiador) para alcanzar las palas vírgenes más recónditas, canales escondidas que acumulan suculentos espesores lejos del alcance de la masa. Justo frente a la llegada del telesilla, parte un camino hacia el lado oculto de la montaña. Si alcanzamos la cresta y nos dirigimos en dirección oeste a pie, hacia el pico de Creussans (2.679 m) y el Port del Rat, encontramos un buen surtido de entradas a canales. Se trata de una zona salvaje, poco frecuentada, solamente alcanzable a pie o foqueando, que habitualmente solo disfrutan los clientes del heliesquí. Allí encontraremos palas de nieve intacta, incluso varios días después de la nevada. Todas ellas desembocan en la pista verde de Els Orris. Existe otra opción fuera de los límites del dominio. Esta es más trillada, ya que no requiere caminar. Se trata de cruzar hacia el extremo este de la montaña, dirección a los lagos de Tristaina. Cruzamos la cuerda que delimita la pista, trazamos una diagonal y aparecemos en lo alto del risco, sobre el círculo glaciar del primer lago. Esta zona esconde algunas palas orientadas al norte, resguardadas de los efectos del sol, que atesoran nieve polvo fresca y ligera. El descenso es de categoría celestial, el entorno es un lujo y el juego de sombras tiñendo la montaña con el lago helado como telón de fondo no tiene precio. La ruta sigue por una estrecha canal, sobre la desembocadura del lago y acaba en la pista Canaleta, a la altura del depósito de agua.


A més de la nova Freeride Àrea de Creussans, hi ha zones molt cobejades pels freeriders, com ara la zona de la Portella del Mig. Además de la nueva Freeride Área de Creussans, hay zonas muy codiciadas por los freeriders, como la zona de La Portella del Mig.

Quan cau una bona nevada, tota l’estació es converteix en un enorme fora pista. Cuando cae una buena nevada, toda la estación se convierte en un enorme fuera pista.

Freeride per totes bandes Arcalís, per la ubicació de les seves muntanyes i les seves elevades cotes (1.940 m/2.560 m), sol acumular els majors gruixos d’Andorra i és considerada com una meca del freeride pirinenc. Els amants del fora pista la sovintegen pel seu freeride accessible, així que, els dies de grans nevades, els millors racons del domini estan molt sol·licitats. A més de la nova Freeride Àrea de Creussans, hi ha zones molt cobejades, que solen ser les més fàcils d’assolir, ja que en dies de glòria així el qui no corre vola. El Planell de les Flores, a l’esquerra de la Portella del Mig, és una d’aquestes zones. És una àrea rocosa amb multitud de tubs naturals on solen acumular-se grans quantitats de neu pols. Accedir-hi és tan fàcil com remuntar 10 metres fins a la cresta des de la pista vermella de la Balma. Allà trobarem la Canal del Hippi, la del Surfeta Cagat, la Canal Gran i totes les seves variants. Pendents al voltant del 45% on poder satisfer fàcilment les ànsies de powder. Una altra opció és la pista negra de la Portella, una baixada àmplia, llarga, directa i amb un pendent pronunciat que la converteix en una delícia a l’hora de submergir-se en la pols suau i lleugera a tota velocitat. Un altre dels indrets més freqüentats és l’altra pista negra de l’estació, la Canal Gran, un divertit tub natural profund i pendent que sol emmagatzemar indecents quantitats de neu on poder capbussar-se. S’hi accedeix per la Portella del Mig i té com a arribada la pista de debutants de la Pleta.

Freeride por todos lados Arcalís, por la ubicación de sus montañas y sus elevadas cotas (1.940 m/2.560 m), suele acumular los mayores espesores en Andorra y está considerada una meca del freeride pirenaico. Los amantes del fuera pista la frecuentan por su freeride accesible, así que, los días de grandes nevadas, los mejores rincones del dominio cotizan como el oro. Además de la nueva Freeride Área de Creussans, hay zonas muy codiciadas, que suelen ser las más fáciles de alcanzar, ya que en días de gloria así el que no corre vuela. El Planell de les Flores, a la izquierda de La Portella del Mig, es una de esas zonas. Es un área rocosa con multitud de tubos naturales donde suelen acumularse grandes cantidades de nieve polvo. Acceder es tan fácil como remontar 10 metros hasta la cresta desde la pista roja La Balma. Allí encontraremos la Canal del Hippi, la del Surfeta Cagat, la Canal Gran y todas sus variantes. Pendientes en torno al 45% donde saciar fácilmente las ansias de powder. Otra opción es la pista negra La Portella, una bajada amplia, larga, directa y con una pendiente pronunciada que la convierte en una delicia a la hora de sumergirse en el polvo suave y liviano a toda velocidad. Otro de los spots más frecuentados es la otra pista negra de la estación, la Canal Gran, un divertido tubo natural profundo y pendiente que suele almacenar indecentes cantidades de nieve donde zambullirse. Se accede por La Portella del Mig y tiene como llegada la pista de debutantes de La Pleta.

FREERIDE A CREUSSANS

13


Creussans ofereix 425 metres de desnivell verge i a la vegada segur. Creussans ofrece 425 metros de desnivel virgen y a la vez seguro.

A Arcalís hi ha freeride per a tots els nivells. En Arcalís hay freeride para todos los niveles.

14

FREERIDE A CREUSSANS

Més freeride de fàcil accés el trobem a la zona de Feixans, que disposa d’un teleesquí propi i proposa una àrea suau i fàcil, que no per això deixa de ser suculenta en gruixos. A més, els més experts tindran l’oportunitat d’esquiar per algunes variants més àcides si s’apropen al cingle de la dreta, línies molt exposades amb inclinacions de 45º, com ara la Canal del 2 cavalls, la Canal Gómez, la Fredi Cruk i la Canal de la Carretera, aquesta última lleugerament més moderada. Totes desemboquen a la Portella del Mig. Menció especial per al bosc de l’Hortell, un lloc paradisíac situat a les cotes més baixes del domini, ideal per refugiar-se els dies de tempesta a la recerca de visibilitat i neu pols a cor què vols. Freeride a tocar de pista per a tots els públics. A més del munt de possibilitats que ofereix Arcalís per a l’esquí fora pista, si estem disposats a caminar uns minuts, les opcions es multipliquen exponencialment. A la mateixa Coma, des de la zona de Terragalls, es pot traçar una diagonal fins a la Canal del Port del Rat, on ens espera una àmplia i llarga canal de 30º, que assolim en poc més de mitja hora d’excursió. Des del mateix punt, existeix l’opció de grimpar fins al pic de Cataperdís (2.804 m), a la falda del qual trobem canals mítiques d’extrema dificultat, solament aptes per a esquiadors molt experts amb més de 50º de pendent, com ara la Canal del Rafael, la Canal del Frank, la Canal del Fargas, la del Maties (45º) o la del Xoxo Extrem, que assoleix els 55º. Aquesta zona és escenari de competicions internacionals de freeride com ara El Dorado.

Más freeride de fácil acceso lo encontramos en la zona de Feixans, que cuenta con un telesquí propio y propone un área suave y fácil, que no por ello deja de ser suculenta en espesores. Además, los más expertos tendrán la oportunidad de esquiar por algunas variantes más ácidas si se acercan al risco de la derecha, líneas muy expuestas con inclinaciones de 45º, como la Canal del 2 cavalls, la Canal Gómez, la Fredi Cruk y la Canal de la Carretera, esta última ligeramente más moderada. Todas desembocan en La Portella del Mig. Mención especial tiene el bosque del Hortell, un lugar paradisíaco ubicado en las cotas más bajas del dominio, ideal para refugiarse los días de tormenta en busca de visibilidad y nieve polvo a raudales. Freeride a tocar de pista para todos los públicos. Además del sinfín de posibilidades que brinda Arcalís para el esquí fuera pista, si estamos dispuestos a caminar unos minutos, las opciones se multiplican exponencialmente. En la misma Coma, desde la zona de Terragalls, se puede trazar una diagonal hasta la Canal del Port del Rat, donde nos espera una amplia y larga canal de 30º, que alcanzamos en poco más de media hora de excursión. Desde el mismo punto, existe la opción de trepar hasta el pico de Cataperdís (2.804 m), en cuya falda encontramos canales míticas de extrema dificultad, solo aptas para esquiadores muy expertos con más de 50º de pendiente, como la Canal del Rafael, la Canal del Frank, la Canal del Fargas, la del Maties (45º) o la del Xoxo Extrem, que alcanza los 55º. Esta zona es escenario de competiciones internacionales de freeride como El Dorado.


A Creussans trobem pales carregades de pols cristal·lina i freda. En Creussans encontramos palas cargadas de polvo cristalino y frío.

16

FREERIDE A CREUSSANS

Dubtes amb resposta: - Quin nivell tècnic necessito per esquiar a Creussans? Paral·lel bo en pista vermella (Classe 3). Com més nivell, més bé t’ho passaràs. Si no ho veus clar, sempre podràs baixar per l’antiga pista vermella de l’Estany. No està trepitjada, però és el descens més senzill de la zona. - Necessito estar en forma? És necessari un nivell d’estat físic correcte per aguantar físicament, ja que el desgast muscular i els esforços sobre neu sense trepitjar són superiors. - Puc esquiar sol a Creussans? Per descomptat, encara que es recomana fer-ho en companyia, ja que es tracta d’una àrea verge. - És segur esquiar a Creussans? Sí, igual que a qualsevol altra zona de l’estació. Es controla rigorosament el perill d’allaus i es manté tancada quan hi ha perill de despreniment. - És obligatori l’ús de l’Arva? No ho és, encara que es recomana. Mai no sobra, igual que el casc, l’espatllera, la sonda i la pala. - És gratuït? Absolutament. Està inclòs en el preu del forfet. - Quins esquís es recomanen? El millor són esquís amples, de freeride o all mountain, amb més de 80 mm d’amplada, però ocasionalment es pot esquiar amb qualsevol tipus d’esquí. - Existeix el risc de perdre’s? És molt difícil perquè els descensos són molt intuïtius i estan ben senyalitzats. Una altra cosa és si sortim fora dels límits del domini. - Sempre està obert? Sempre que les condicions de seguretat ho permetin. Quan hi ha perill d’allaus, queda tancada per precaució.

Dudas con respuesta: - ¿Qué nivel técnico necesito para esquiar en Creussans? Paralelo bueno en pista roja (Clase 3). Cuanto más nivel, más disfrutarás. En caso de apuro siempre podrás bajar por la antigua pista roja L’Estany, no está pisada pero es el descenso más sencillo de la zona. - ¿Necesito estar en forma? Es necesario un estado físico correcto para aguantar físicamente, ya que el desgaste muscular y los esfuerzos sobre nieve sin pisar son mayores. - ¿Puedo esquiar solo en Creussans? Por supuesto, aunque se recomienda hacerlo en compañía, ya que se trata de un área virgen. - ¿Es seguro esquiar en Creussans? Sí, igual que en cualquier otra zona de la estación. Se controla rigurosamente el peligro de avalanchas y se mantiene cerrada cuando hay peligro de desprendimiento. - ¿Es obligatorio el uso del Arva? No lo es, aunque se recomienda. Nunca sobra, igual que el casco, la espaldera, la sonda y la pala. - ¿Es gratuito? Absolutamente. Está incluido en el precio del forfait. - ¿Qué esquís se recomiendan? Lo suyo son esquís anchos, de freeride o all mountain, con más de 80 mm de anchura, pero ocasionalmente se puede esquiar con cualquier tipo de esquí. - ¿Existe el riesgo de perderse? Es muy difícil porque los descensos son muy intuitivos y están bien señalizados. Otra cosa es si salimos fuera de los límites del dominio. - ¿Está abierto siempre? Siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. Cuando hay peligro de aludes, queda cerrada por precaución.

I a més, heliesquí Vallnord és l’única estació dels Pirineus que ofereix la possibilitat de practicar l’heliesquí dins del seu propi domini. S’han disposat tres itineraris habilitats dins l’àrea d’influència del sector OrdinoArcalís. El guia de la companyia Heliexperience en tria dos d’acord amb el seu criteri, segons les condicions meteorològiques i de neu. El primer vol sol ser precisament cap al pic de Creussans o el Port del Rat, i el segon al pic de l’Hortell. La durada dels vols és d’uns 3 minuts per a Creussans i el Port del Rat, i uns 7 minuts per al pic de l’Hortell. El pendent mitjà és d’uns 25º i entre els dos itineraris l’esquiador realitza aproximadament uns 1.000 m de desnivell negatiu, sempre depenent de les condicions de la neu i la seguretat de les rutes. Més informació a www.vallnord.com.

Y además, heliesquí Vallnord es la única estación de los Pirineos que ofrece la posibilidad de practicar el heliesquí dentro de su propio dominio. Se han dispuesto tres itinerarios habilitados dentro del área de influencia del sector Ordino-Arcalís. El guía de la compañía Heliexperience elige dos de ellos a su criterio, según las condiciones meteorológicas y de nieve. El primer vuelo suele ser precisamente hacia el pico de Creussans o el Port del Rat y el segundo al pico del Hortell. La duración de los vuelos es de unos 3 minutos para Creussans y Port del Rat, y unos 7 minutos para el pico del Hortell. La pendiente media es de unos 25º y entre los dos itinerarios el esquiador realiza aproximadamente unos 1.000 m de desnivel negativo, siempre dependiendo de las condiciones de la nieve y la seguridad de las rutas. Más información en www. vallnord.com.


DESTACATS:

DESTACADOS:

-La infraestructura de la zona queda reduïda a un telecadira que assoleix la cota 2.625 m i que posa als peus de l’esquiador un desnivell verge de 425 m, un excitant pati d’esbarjo on cadascú busca la seva línia lliurement.

-La infraestructura de la zona queda reducida a un telesilla que alcanza la cota 2.625 m y que pone a los pies del esquiador un desnivel virgen de 425 m, un excitante patio de recreo donde cada uno busca su línea libremente.

-És més que recomanable l’ús del casc i dels sistemes de seguretat, com ara l’Arva, la pala i la sonda. També es recomana esquiar en grup i, per damunt de tot, una bona dosi de seny i respecte per la muntanya, ja que a Creussans cadascú és responsable d’ell mateix.

-Es más que recomendable el uso del casco y los sistemas de seguridad como el Arva, la pala y la sonda. También se recomienda esquiar en grupo y, por encima de todo, una buena dosis de sensatez y respeto por la montaña, ya que en Creussans cada uno es responsable de sí mismo.

-Per a la tranquil·litat de tots els usuaris, la zona està degudament senyalitzada i compleix amb els més alts nivells de seguretat per minimitzar els riscos. -Creussans ofereix multitud de línies, pales àmplies de neu verge, canals estretes, passos rocosos, zones amb bumps, recolzes carregats de pols i elements naturals perquè els més agosarats volin al seu gust. -Arcalís, per la ubicació de les seves muntanyes i les seves elevades cotes, sol acumular els majors gruixos d’Andorra i és considerada com una meca del freeride pirinenc.

-Para la tranquilidad de todos los usuarios, la zona está debidamente señalizada y cumple con los más altos niveles de seguridad para minimizar los riesgos. -Creussans ofrece multitud de líneas, palas amplias de nieve virgen, canales estrechas, pasos rocosos, zonas bacheadas, recodos cargados de polvo y elementos naturales para que los más osados vuelen a su antojo. -Arcalís, por la ubicación de sus montañas y sus elevadas cotas, suele acumular los mayores espesores de Andorra y está considerada una meca del freeride pirenaico.

Per zones com aquesta, de fàcil accés, Arcalís és considerada la meca del freeride als Pirineus. Por zonas como esta, de fácil acceso, Arcalís está considerada la meca del freeride en los Pirineos.

FREERIDE A CREUSSANS

17


El plaer de conduir a Pal El placer de conducir en Pal

20

EL PLAER DE CONDUIR

T’agrada conduir? -preguntava l’anunci d’una prestigiosa firma automobilística. Aquell mateix eslògan publicitari serviria per promocionar el sector Pal de Vallnord, una àrea famosa pel seu esquí tranquil i familiar, però amb moltes possibilitats de diversió per als esquiadors experts que busquen aprofitar la jornada viratge a viratge.

¿Te gusta conducir? -preguntaba el anuncio de una prestigiosa firma automovilística. Aquel mismo eslogan publicitario serviría para promocionar el sector Pal de Vallnord, un área famosa por su esquí tranquilo y familiar, pero con muchísimas posibilidades de diversión para los esquiadores expertos que buscan exprimir la jornada viraje a viraje.

Text i fotos: David Ledesma

Texto y fotos: David Ledesma


Conduir els esquís sobre els cantells no és imprescindible per baixar per les pistes, però sí que és la forma més atractiva, divertida, vibrant i efectiva de fer-ho. Sentir com el cantell talla el relleu en lliscar a tota velocitat sense derrapar, esquiant recolzat sobre un afilat fil d’acer mentre la neu acaricia les soles sota els teus peus, és una delícia, del bo i millor, plat de gurmet, el “caviar iranià” de l’esquí. Un bon esquiador condueix els seus esquís per qualsevol pista, neu i situació. La diferència és fer-ho divertint-se. Per aconseguir-ho, són importants factors com ara l’estat de la pista, el pendent i la qualitat de la neu damunt la qual s’esquia. Aquestes condicions idònies les trobem al sector Pal de Vallnord, una àrea sobradament reconeguda pel seu caràcter familiar, però que també ofereix un ampli repertori de pistes, perfectes perquè els esquiadors de nivell alt gaudeixin i es diverteixin encadenant girs i més girs a la velocitat que vulguin. Els traçats a Pal són amples i molt llargs, molts de nivell vermell, amb bons desnivells constants i ben trepitjats, la qual cosa permet a l’esquiador de buscar la línia de màxim pendent amb seguretat i confiança.

Conducir los esquís sobre los cantos no es imprescindible para bajar por las pistas, pero sí es la forma más atractiva, divertida, vibrante y efectiva de hacerlo. Sentir cómo el canto corta el relieve al deslizarse a toda velocidad sin derrapar, esquiando apoyado sobre un afilado hilo de acero mientras la nieve acaricia las suelas bajo tus pies, es una delicia, canela fina, plato de gourmet, el “caviar iraní” del esquí. Un buen esquiador conduce sus esquís en cualquier pista, nieve y situación. La diferencia es hacerlo disfrutando. Para ello son importantes factores como el pisado del firme, la pendiente y la calidad de la nieve sobre la que se esquía. Esas condiciones idóneas las encontramos en el sector Pal de Vallnord, un área sobradamente reconocida por su carácter familiar pero que también ofrece un amplio repertorio de pistas, perfectas para que los esquiadores de nivel alto disfruten y se diviertan encadenando giros y más giros a la velocidad que gusten. Los trazados en Pal son anchos y muy largos, muchos de ellos de nivel rojo, con buenos desniveles constantes y bien pisados, lo que permite al esquiador buscar la línea de máxima pendiente con seguridad y confianza.

EL PLAER DE CONDUIR

21


El plaer de NO conduir Molts dels esquiadors que visiten Pal, ho fan pel seu clima i el seu sol —és l’estació andorrana amb més hores d’insolació per temporada—, la seva zona de debutants, les seves llargues pistes blaves i verdes, la seva escola d’esquí, les seves activitats i les seves grans terrasses perquè els acompanyants a qui no els ve de gust esquiar puguin gaudir de la neu a primera línia. Però lluny de conformar-se a quedar encasellada com una estació per a debutants, Vallnord ha treballat amb tenacitat per potenciar les moltes possibilitats d’esbarjo que Pal brinda als esquiadors experts que, a més d’un marc bucòlic, busquen emocions fortes sobre els seus esquís. El primer luxe per a l’esquiador arriba quan tot just comença la jornada, abans de calçar-se els esquís. Encara que soni paradoxal, es tracta del “plaer de no conduir”… el cotxe, és clar. I és que gràcies al telecabina de la Massana, que connecta el nucli urbà amb el domini esquiable, en poc més de cinc minuts l’esquiador arriba a peu de pistes sense la necessitat de desplaçar-se amb el seu vehicle, estalviant temps i diners en forma de combustible. El telecabina, que té un total de 21 cabines de 12 places, cobreix un desnivell de 675 m en un recorregut de 2.250 m i és capaç de transportar 1.600 esquiadors per hora. Un cop a dalt, a l’àrea de la Caubella (1.950 m), es reparteix el joc: els debutants tenen la seva àrea d’aprenentatge al Planell; els més petits, el jardí de neu; els acompanyants, les seves terrasses al sol, i els esquiadors àvids d’acció, pista lliure per començar a escalfar motors.

22

EL PLAER DE CONDUIR

El placer de NO conducir Muchos de los esquiadores que visitan Pal, lo hacen por su clima y su sol —es la estación andorrana con más horas de insolación por temporada—, su zona de debutantes, sus largas pistas azules y verdes, su escuela de esquí, sus actividades y sus grandes terrazas para que los acompañantes a los que no les apetece esquiar puedan disfrutar de la nieve en primera fila. Pero lejos de conformarse con quedar encasillada como una estación para debutantes, Vallnord ha trabajado con empeño para potenciar las muchas posibilidades de recreo que Pal brinda a los esquiadores expertos que, además de un marco bucólico, buscan emociones fuertes sobre sus esquís. El primer lujo para el esquiador llega nada más comenzar la jornada, antes de calzarse los esquís. Aunque suene paradójico, se trata del “placer de no conducir”… el coche, claro está. Y es que gracias a la telecabina de La Massana, que conecta el núcleo urbano con el dominio esquiable, en poco más de cinco minutos el esquiador llega a pie de pistas sin la necesidad de desplazarse en su vehículo, ahorrando tiempo y dinero en forma de combustible. La telecabina, que tiene un total de 21 cabinas de 12 plazas, cubre un desnivel de 675 m en un recorrido de 2.250 m y es capaz de transportar a 1.600 esquiadores por hora. Una vez arriba, llegados al área de La Caubella (1.950 m), se reparte el juego: los debutantes tienen su área de aprendizaje en El Planell; los más pequeños, el jardín de nieve; los acompañantes, sus terrazas al sol, y los esquiadores ávidos de acción, pista libre para comenzar a calentar motores.


Llargues i amb vistes Un dels principals atractius de Pal és el seu entorn i les seves vistes privilegiades de 360º, però també destaca per la longitud d’algunes de les seves pistes. Els seus traçats transcorren majoritàriament entre espessos boscos d’avets, amb pendents variables que van des de la màxima dificultat fins als perfils més suaus i còmodes. En general, són amples i estan ben trepitjades, però sobretot destaquen per ser llargues, constants i peraltades -condicions que permeten a l’esquiador d’enllaçar viratges i més viratges de forma rítmica i entretinguda. També contribueix a aquesta fluïdesa la constant renovació i qualitat dels remuntadors, gairebé tots moderns, ràpids i àgils, especialment el nou telecadira desembragable de sis places el Cubil, que ha alleugerit extraordinàriament el trànsit als Fontanals (1.950 m), un dels punts més freqüentats de l’estació. Però és que, a més, esquiar a Pal és un luxe per a la vista. Des de la seva cota més alta, el Cubil (2.358 m), la panoràmica és senzillament espectacular. Si ens aturem al mirador, divisarem tot el domini, amb les àrees del Pla de la Cot i la Caubella als peus de l’esquiador, la muntanya més alta d’Andorra -el pic de Comapedrosa (2.942 m)- a la llunyania i la Vall d’Ordino amb el pic de Casamanya (2.740 m) com a referència al davant, els Pirineus catalans a l’esquena i la frontera muntanyosa francesa al fons. A l’esquerra el pic de la Capa (2.572 m), que alberga a la seva falda el sector d’Arinsal, i a la dreta les profundes valls sota el pic de Carroi (2.335 m) i el pic d’Enclar (2.383 m). Fins i tot, molt enllà, s’albiren els remuntadors de l’estació veïna de Grandvalira. Val la pena aturar-se un moment i delectar-se amb el paisatge.

Largas y con vistas Uno de los principales atractivos de Pal es su entorno y sus vistas privilegiadas de 360º, pero también destaca por la longitud de algunas de sus pistas. Sus trazados transcurren mayoritariamente entre espesos bosques de abetos, con pendientes variables que van desde la máxima dificultad hasta los perfiles más suaves y cómodos. En general, son anchas y están bien pisadas, pero sobre todo destacan por ser largas, constantes y peraltadas; condiciones estas que permiten al esquiador enlazar virajes y más virajes de forma rítmica y entretenida. También contribuye a esta fluidez la constante renovación y calidad de los remontes, casi todos ellos modernos, rápidos y ágiles, especialmente el nuevo telesilla desembragable de seis plazas El Cubil, que ha aligerado extraordinariamente el tráfico en Els Fontanals (1.950 m), uno de los puntos más concurridos de la estación. Pero es que, además, esquiar en Pal es un lujo para la vista. Desde su cota más alta, El Cubil (2.358 m), la panorámica es sencillamente espectacular. Si nos detenemos en el mirador, divisaremos todo el dominio, con las áreas del Pla de la Cot y La Caubella a los pies del esquiador, la montaña más alta de Andorra -el pico de Comapedrosa (2.942 m)- a lo lejos y el valle de Ordino con el pico de Casamanya (2.740 m) como referencia en frente, los Pirineos catalanes a la espalda y la frontera montañosa francesa al fondo. A la izquierda el pico de la Capa (2.572 m), que cobija en su falda el sector de Arinsal, y a la derecha los profundos valles bajo el pico de Carroi (2.335 m) y el pico de Enclar (2.383 m). Incluso, muy a lo lejos, se avistan los remontes de la estación vecina de Grandvalira. Merece la pena detenerse un momento y deleitarse.

EL PLAER DE CONDUIR

23


Suggeriment trencacames Els esquiadors que busquin diversió, donar canya al cos i posar les seves cames al límit gaudint de la velocitat i l’adrenalina, trobaran a Pal la seva estació. A continuació us suggereixo un recorregut recomanat per treure suc a l’esquiada. Partint des de la Caubella (1.950 m), punt on ens ha deixat el telecabina, arrencarem per la pista blava el Beç fins al telecadira desembragable la Serra II, que ens pujarà fins al Pla de la Cot (2.052 m), on comença l’acció. En aquest punt trobem diverses opcions blaves com ara el Besurt II o la Serra, encara que nosaltres agafarem la vermella Corpalanca, una pista pendent que aviat s’endinsa al bosc i s’empina de forma considerable. És un traçat ideal per començar a posar les cames a to amb viratges de radi mitjà i curt, sobretot en l’últim tram, quan empitjora la inclinació del terreny i el nivell d’exigència augmenta. Arribem als Fontanals (1.970 m), on agafem el telecadira desembragable de sis places el Cubil, que en un tres i no res ens porta a la cota 2.358 m, al pic de Cubil. Des d’aquest punt, el més alt de l’estació, surten les pistes més llargues i atractives del sector, esquí amb vistes paradisíaques. Trobarem un bon assortiment de pistes vermelles amples i amb pendents molt còmodes com ara el Cubil, la Cot, la Serra i Fontanals de les Roques, ideals per conduir incrementant el ritme, la qual cosa ens obligarà a utilitzar una mica més de múscul en cada gir. Si arrenquem per la pista vermella de la Serra, la seva amplada i el seu pendent inicial, moderat, ens permetran gaudir de la conducció, dosificant al nostre gust la pressió sobre els esquís, accelerant i desaccelerant a la vegada que tracem amples viratges de costat a costat, sargint amb delicadesa la pista ben fresada i esquivant amb gràcia la línia de canons que ocupa la zona central de la pala. Menció especial per a la pista vermella dels Cóms, traçada entre arbres, amb molt de pendent i un terra amb bumps, on s’ubica la Bumps Àrea. Si la fem de dalt a baix sense parar, aconseguirem que les nostres cames s’encenguin com una foguera de Sant Joan, així que és recomanable prendre-se-la amb calma. Totes les pistes d’aquesta zona desemboquen al mateix lloc, el telecadira el Cubil, que ens torna fins al punt de sortida, la cota 2.358 m. Això ens permet esquiar totes amb gran agilitat, un puja i baixa trepidant i addictiu.

24

EL PLAER DE CONDUIR

Sugerencia rompepiernas Los esquiadores que busquen diversión, darle caña al cuerpo y poner sus piernas al límite disfrutando de la velocidad y la adrenalina, encontrarán en Pal su estación. A continuación os sugiero un recorrido recomendado para sacarle el jugo a la esquiada. Partiendo desde La Caubella (1.950 m), punto en el que nos ha dejado la telecabina, arrancaremos por la pista azul El Beç hasta el telesilla desembragable La Serra II, que nos subirá hasta el Pla de la Cot (2.052 m), donde comienza la acción. En este punto encontramos varias opciones azules como El Besurt II o La Serra, aunque nosotros tomaremos la roja Corpalanca, una pista pendiente que pronto se adentra en el bosque y se empina de forma considerable. Es un trazado ideal para comenzar a poner las piernas a tono con virajes de radio medio y corto, sobre todo en el último tramo, cuando se recrudece la inclinación del terreno y el nivel de exigencia aumenta. Llegamos a Els Fontanals (1.970 m), donde tomamos el telesilla desembragable de seis plazas El Cubil, que en un santiamén nos pone en la cota 2.358 m, en el pico de Cubil. Desde este punto, el más alto de la estación, parten las pistas más largas y atractivas del sector, esquí con vistas paradisíacas. Encontraremos un buen surtido de pistas rojas amplias y con pendientes muy cómodas como El Cubil, La Cot, La Serra y Fontanals de les Roques, ideales para conducir incrementando el ritmo, lo que nos obligará a meter algo más de músculo en cada giro. Si arrancamos por la pista roja La Serra, su anchura y su pendiente inicial, moderada, nos permitirán disfrutar de la conducción, dosificando a nuestro antojo la presión sobre los esquís, acelerando y desacelerando a la vez que trazamos amplios virajes de costado a costado, zurciendo con mimo la pista bien fresada y esquivando con garbo la línea de cañones que ocupa la zona central de la pala. Mención especial para la pista roja Cóms, trazada entre árboles, con mucha pendiente y un firme bacheado donde se ubica la Bumps Área. Si la hacemos de arriba a abajo sin parar, conseguiremos que nuestras piernas prendan como una hoguera en San Juan, así que es recomendable tomársela con calma. Todas las pistas de esta zona desembocan en el mismo lugar, el telesilla El Cubil, que nos devuelve hasta el punto de salida, la cota 2.358 m. Esto nos permite esquiar todas y cada una con suma agilidad, un sube y baja trepidante y adictivo.


Coll de la Botella, menció especial Quan els quàdriceps assoleixin un punt de cocció considerable serà el moment de prendre’s un petit descans muscular i arribar tranquil·lament fins a l’àrea del Coll de la Botella, la favorita per a molts esquiadors locals, ja que atresora la millor neu i la inclinació més accentuada del domini. El descens des del pic de Cubil fins al Coll de la Botella es duu a terme per la blava Tossa, una pista ampla i plana amb unes excel·lents panoràmiques dignes de ser gaudides amb calma. Quan som al Coll, trobem un munt de pistes, que al meu gust suposen les millors opcions de tot el domini. D’una banda, tenim la blava Coll de la Botella, un traçat molt ample i empinat al seu començament -tirant a vermella-, que progressivament se suavitza permetent assolir molta velocitat i esquiar en radis llargs en el seu tram intermedi i final. En la seva cota més alta, les vistes sobre la resta de l’estació i la Vall de Setúria són immillorables. Una altra opció és la vermella Poselletes, on trobem l’Estadi d’Eslàlom. Allà s’entrenen amb assiduïtat els equips de competició de l’Esquí Club Arinsal-Pal, sobretot a primera hora del dia. Es tracta d’una pista que acull competicions internacionals FIS. El seu primer mur és molt pendent i requereix clavar bé el cantell controlant la velocitat. Després és qüestió de deixar-se portar per la dansa rítmica del càrving, ja que el pendent disminueix. Però, sense cap mena de dubte, la meva preferida és la vermella Font Roja, una enorme pala, d’amplada descomunal, molt poc transitada i amb alguns trams, sobretot l’últim, amb un desnivell imponent i un pendent estès molt pronunciat. Aquí és fàcil assolir altes velocitats i encadenar viratges de radi interminable fins a la mateixa base del telecadira Setúria. Pura adrenalina que posa la resistència de les cames a prova. Després de l’esforç arriba el descans del guerrer, el moment de parar a reprendre forces a la terrassa del restaurant Far West del Coll de la Botella, on gaudirem de les vistes sobre la Vall de Setúria. Toca descansar i recuperar forces, ja que encara ens queda la tornada fins a la Caubella, el nostre punt de sortida i arribada. Si us ve de gust allargar l’excursió, però, podeu fer-ho agafant el telefèric que us portarà fins a Arinsal, un nou escenari on es multipliquen les opcions.

26

EL PLAER DE CONDUIR

Coll de la Botella, mención especial Cuando los cuádriceps alcancen un punto de cocción considerable es el momento de tomarse un pequeño receso muscular y cruzar tranquilamente hasta el área del Coll de la Botella, la favorita para muchos esquiadores locales, ya que atesora la mejor nieve y la inclinación más acentuada del dominio. El descenso desde el pico de Cubil hasta el Coll de la Botella se lleva a cabo por la azul Tossa, una pista ancha y plana con unas excelentes panorámicas dignas de ser disfrutadas con calma. Una vez en el Coll, encontramos un abanico de pistas, que a mi gusto suponen las mejores opciones de todo el dominio. Por un lado, tenemos la azul Coll de la Botella, un trazado muy ancho y empinado en su comienzo -tirando a roja-, que progresivamente se suaviza permitiendo alcanzar mucha velocidad y esquiar en radios largos en su tramo intermedio y final. En su cota más alta, las vistas sobre el resto de la estación y el valle de Setúria son inmejorables. Otra opción es la roja Poselletes, donde encontramos el Estadio de Eslalon. Allí se entrenan con asiduidad los equipos de competición del Esquí Club Arinsal-Pal, sobre todo a primera hora del día. Se trata de una pista que alberga competiciones internacionales FIS. Su primer muro es muy pendiente y requiere clavar bien el canto controlando la velocidad. Después es cuestión de dejarse llevar por la danza rítmica del carving, ya que la pendiente aminora. Pero, sin duda alguna, mi preferida es la roja Font Roja, una enorme pala, de anchura descomunal, muy poco transitada y con algunos tramos, sobre todo el último, con un desnivel imponente y una pendiente tendida muy pronunciada. Aquí es fácil alcanzar altas velocidades y encadenar virajes de radio interminable hasta la misma base del telesilla Setúria. Pura adrenalina que pone la resistencia de las piernas a prueba. Tras el esfuerzo llega el descanso del guerrero, el momento de parar a reponer fuerzas en la terraza del restaurante Far West del Coll de la Botella, donde disfrutaremos de las vistas sobre el valle de Setúria. Toca darse un respiro y recuperar fuerzas, ya que aún queda la vuelta hasta La Caubella, nuestro punto de partida y regreso. Aunque si os apetece alargar la excursión, es tan fácil como coger el teleférico que os llevará hasta Arinsal, un nuevo escenario donde se multiplican las opciones.


Adrenalina pura El sector Pal de Vallnord ofereix diferents àrees específiques, especialment preparades perquè els esquiadors experts descarreguin tota la seva adrenalina:

Adrenalina pura El sector Pal de Vallnord ofrece diferentes áreas específicas, especialmente preparadas para que los esquiadores expertos descarguen toda su adrenalina:

- CÀRVING ÀREA: La pista de Poselletes, homologada FIS per a la disciplina d’eslàlom, es converteix en un estadi obert a tots els esquiadors quan no hi ha competicions o entrenaments dels clubs. Alternativament es marca un traçat d’eslàlom o de càrving, per posar els esquís al límit i dibuixar corbes amb extrema inclinació. - BUMPS ÀREA: La pista vermella dels Cóms és un autèntic repte per als amants dels sots, una pista de bumps naturals formats pel pas dels esquiadors. A més, les màquines llevaneu eviten passar per aquesta zona de l’estació per poder oferir un espai realment adaptat als nostàlgics d’aquesta disciplina olímpica. - FREERIDE ÀREA: En els marges de la pista negra de la Comellada, també d’orientació nord, trobem un magnífic racó verge per perdre-s’hi els dies que hi ha neu pols. La zona boscosa és entretinguda i amb suficient distància entre arbres per poder esquiar divertint-se.

- CARVING ÁREA: La pista de Poselletes, homologada FIS para la disciplina de eslalon, se convierte en un estadio abierto a todos los esquiadores cuando no hay competiciones o entrenamientos de los clubes. Alternativamente se marca un trazado de eslalon o de carving, para poner los esquís al límite y dibujar curvas con extrema inclinación. - BUMPS ÁREA: La pista roja Cóms es un auténtico reto para los amantes de los baches, una pista de bumps naturales formados por el paso de los esquiadores. Además, las máquinas pisanieves evitan pasar por esta zona de la estación para poder ofrecer un espacio realmente adaptado a los nostálgicos de esta disciplina olímpica. - FREERIDE ÁREA: En los márgenes de la pista negra de La Comellada, también de orientación norte, encontramos un magnífico rincón virgen para perderse los días que hay nieve polvo. La zona boscosa es entretenida y con suficiente distancia entre árboles como para esquiar disfrutando.

DESTACATS:

DESTACADOS:

- Pal és una àrea famosa pel seu esquí tranquil i familiar, però també ofereix un ampli repertori de pistes perquè els esquiadors experts en gaudeixin. - Les pistes són amples i estan ben trepitjades, però sobretot destaquen per ser llargues, amb desnivell i bons pendents, ideals per conduir al límit. - El Coll de la Botella és la zona favorita per a molts esquiadors locals, ja que atresora la millor neu i les pistes amb la inclinació més accentuada. - Esquiar a Pal és un luxe per a la vista. Des del Cubil (2.358 m), la seva cota més alta, la panoràmica de 360º és senzillament espectacular. - Sentir com el cantell talla el relleu en lliscar a tota velocitat, esquiant recolzat sobre un afilat fil d’acer mentre la neu acaricia les soles sota els teus peus, és una delícia.

- Pal es un área famosa por su esquí tranquilo y familiar, pero también ofrece un amplio repertorio de pistas para que los esquiadores expertos disfruten. - Las pistas son anchas y están bien pisadas, pero sobre todo destacan por ser largas, con desnivel y buenas pendientes, ideales para conducir al límite. - El Coll de la Botella es la zona favorita para muchos esquiadores locales, ya que atesora la mejor nieve y las pistas con la inclinación más acentuada. - Esquiar en Pal es un lujo para la vista. Desde El Cubil (2.358 m), su cota más alta, la panorámica de 360º es sencillamente espectacular. - Sentir cómo el canto corta el relieve al deslizarse a toda velocidad, esquiando apoyado sobre un afilado hilo de acero mientras la nieve acaricia las suelas bajo tus pies, es una delicia.

EL PLAER DE CONDUIR

27


Els Esquí Clubs de les Valls del Nord: inculcant la passió per la neu des de petits Los Esquí Clubs de les Valls del Nord: inculcando la pasión por la nieve desde pequeños

La tradició esquiadora de les Valls del Nord s’ha vist potenciada, des de fa anys, per la fundació de dues escoles adreçades als més petits: L’Esquí Club d’Ordino Arcalís (ECOA) i l’Esquí Club Arinsal Pal (ECAP).

30

ESQUÍ CLUBS

La tradición esquiadora de Les Valls del Nord se ha visto potenciada, desde hace años, por la fundación de dos escuelas dirigidas a los más pequeños: El Esquí Club de Ordino Arcalís (ECOA) y el Esquí Club Arinsal Pal (ECAP).


32

ESQUÍ CLUBS

Aconseguir el millor desenvolupament físic i psíquic dels petits esquiadors és el primer pas per formar els grans talents del país. En aquest sentit, la filosofia dels Esquí Clubs s’orienta a fomentar en els nens l’esperit esportiu desenvolupant valors tan importants com ara la solidaritat, la companyonia i l’esforç. Aquesta temporada d’hivern, Vallnord veurà com les seves pistes s’omplen amb gairebé 500 petits entusiastes gaudint dels esports de neu, perfeccionant la seva tècnica i competint per demostrarse a si mateixos que poden arribar tan lluny com ara Roger Vidosa, Mireia Gutiérrez, Nil Ruiz, Gil Llorenç o Lluís Marín. Tots ells representen les grans esperances de l’esquí nacional actual, i tots ells van començar la seva carrera esportiva no fa gaire, quan van decidir inscriure’s en un dels Esquí Clubs de les Valls del Nord.

Conseguir el mejor desarrollo físico y psíquico de los pequeños esquiadores es el primer paso para formar a los grandes talentos del país. En este sentido, la filosofía de los Esquí Clubs se orienta a fomentar en los niños el espíritu deportivo desarrollando valores tan importantes como la solidaridad, el compañerismo y el esfuerzo. Esta temporada de invierno, Vallnord verá cómo sus pistas se llenan con casi 500 pequeños entusiastas disfrutando de los deportes de nieve, perfeccionando su técnica y compitiendo para demostrarse a sí mismos que pueden llegar tan lejos como Roger Vidosa, Mireia Gutiérrez, Nil Ruiz, Gil Llorenç o Lluís Marín. Todos ellos son las grandes esperanzas del esquí nacional actual, y todos ellos empezaron su carrera deportiva no hace mucho, cuando decidieron inscribirse en uno de los Esquí Clubs de Les Valls del Nord.

ECAP i ECOA: el gran planter dels futurs esquiadors del país El perfil d’un nen o nena que s’inscriu en un club d’esquí és tan divers com les seves motivacions. Per això, aquestes escoles esportives s’organitzen per posar a disposició dels joves esportistes tot tipus de mitjans humans i materials per tal de cobrir les expectatives generades. El paper que juguen els Esquí Clubs a Andorra és molt important. Des de l’any 2008, aquestes escoles han adquirit la responsabilitat de formar el planter dels joves talents del país, dins dels grups de Tecnificació en la categoria infantil. Aquesta preparació és cabdal per fer arribar a les estructures superiors, gestionades per la FAE (Federació Andorrana d’Esquí), els millors esquiadors preparats per a l’alta competició.

ECAP y ECOA: el gran plantel de los futuros esquiadores del país El perfil de un niño o niña que se inscribe en un club de esquí es tan diverso como sus motivaciones. Por eso, estas escuelas deportivas se organizan para poner a disposición de los jóvenes deportistas todo tipo de medios humanos y materiales para cubrir las expectativas generadas. El papel que juegan los Esquí Clubs en Andorra es muy importante. Desde el año 2008, estas escuelas han adquirido la responsabilidad de formar el plantel de los jóvenes talentos del país, dentro de los grupos de Tecnificación en la categoría infantil. Esta preparación es capital para hacer llegar a las estructuras superiores, gestionadas por la FAE (Federación Andorrana de Esquí), a los mejores esquiadores preparados para la alta competición.


L’Esquí Club Arinsal Pal (ECAP) es va fundar l’any 1983 fruit de la determinació d’un grup d’amics, amants dels esports d’hivern, del promotor Josep Serra, creador de les pistes d’esquí d’Arinsal, que volia formar un petit club d’esquí a l’estació per oferir activitats esportives i lúdiques als joves de la Massana. Es van obrir les portes de l’Esquí Club Arinsal amb 20 alumnes i, amb la posterior inauguració de l’estació de Pal, es va consolidar com l’actual ECAP. Un dels atractius d’aquesta escola esportiva rau en el calendari de competicions. Els corredors participen en totes les carreres organitzades pel propi club i pels diferents clubs del Principat, així com en les carreres regionals franceses i les carreres FIS (Federació Internacional d’Esquí) d’Espanya i França. També es duen a terme estades d’esquí als Alps francesos a mig estiu i al començament de la tardor, per perfeccionar la tècnica de l’esquí mitjançant entrenaments específics i correccions audiovisuals. Durant l’estiu i aprofitant les vacances escolars, s’intenta organitzar activitats relacionades amb l’educació física, excursions, bicicleta de muntanya, ràfting, barranquisme, escalada, curs de vela o de windsurf, patinatge sobre gel i tot tipus d’esports de grup com ara vòlei, bàsquet, futbol i handbol. Segons Joan Carles Camp, president de l’ECAP, la funció d’un club d’esquí és “motivar els talents precoços amb una proposta educativa dirigida a estimar la neu”. El resultat és la formació de persones que es desenvoluparan amb seguretat en les seves vides gràcies a la seva capacitat de “prendre decisions difícils sense dubtar ni necessitar l’ajuda de ningú”.

El Esquí Club Arinsal Pal (ECAP) se fundó en 1983 fruto de la determinación de un grupo de amigos, amantes de los deportes de invierno, del promotor Josep Serra, creador de las pistas de esquí de Arinsal, que quería formar un pequeño club de esquí en la estación para ofrecer actividades deportivas y lúdicas a los jóvenes de La Massana. Se abrieron las puertas del Esquí Club Arinsal con 20 alumnos y, con la posterior inauguración de la estación de Pal, se consolidó como el actual ECAP. Uno de los atractivos de esta escuela deportiva es el calendario de competiciones. Los corredores participan en todas las carreras organizadas por el propio club y por los diferentes clubs del Principado, así como en las carreras regionales francesas y las carreras FIS (Federación Internacional de Esquí) de España y Francia. También se llevan a cabo concentraciones de esquí en los Alpes franceses a medio verano y a principios de otoño, para perfeccionar la técnica del esquí mediante entrenamientos específicos y correcciones audiovisuales. Durante el verano y aprovechando las vacaciones escolares, se intenta organizar actividades relacionadas con la educación física, excursiones, bicicleta de montaña, rafting, barranquismo, escalada, curso de vela o de windsurf, patinaje sobre hielo y todo tipo de deportes de grupo como voleibol, baloncesto, fútbol y balonmano. Según Joan Carles Camp, presidente del ECAP, la función de un club de esquí es “motivar a los talentos precoces con una propuesta educativa dirigida a amar la nieve”. El resultado es la formación de personas que se desenvolverán con seguridad en sus vidas gracias a su capacidad de “tomar decisiones difíciles sin dudar ni necesitar la ayuda de nadie”.

ESQUÍ CLUBS

33


L’Esquí Club d’Ordino Arcalís (ECOA) és el més benjamí de tots els clubs d’Andorra. La seva fundació, l’any 1992, va venir motivada per facilitar l’accés als esports de neu a tots els nens i nenes de la Parròquia d’Ordino. Ja sigui des de la Secció Esportiva o des de la Secció de Competició, l’ECOA ofereix la possibilitat d’aprendre en un entorn natural les diferents disciplines i modalitats dels esports d’hivern. I sempre des d’una perspectiva pedagògica. La filosofia d’aquest club es basa en la premissa que la pràctica de l’esport no es limita a posar a punt el cos. La ment és un dels elements més poderosos a l’hora d’assolir reptes i d’adquirir seguretat en la vida diària. Santi López, cap d‘entrenadors de l’ECOA, ho té molt clar: “Els clubs d’esquí són escoles que preparen els nens i nenes per desenvolupar per si mateixos i de manera privada cadascuna de les disciplines practicades amb total autonomia i seguretat.” Per tal de donar resposta a les diferents motivacions dels joves esquiadors, l’ECOA està dividit en tres grans seccions: la Base, que acull nens i nenes de 5 a 8 anys i suposa la iniciació a la pràctica de l’esquí i a la competició; la Secció Esportiva, pensada per apropar de manera lúdica el màxim possible de disciplines (esquí alpí, surf de neu, esquí de fons, raquetes, freestyle, telemarc i randonnée) a nens i nenes de 9 a 11 anys sense la pressió de la competició; i la Secció Competició, orientada, tal com el seu nom indica, al món de la competició i a la recerca de talents, amb l’objectiu final de preparar corredors de diferents disciplines per ocupar les places del grup de Tecnificació del Club. En el cas d’aquesta darrera secció, la necessitat de portar a terme una preparació física i tècnica contínua implica que la proposta d’entrenaments abraci tot l’any. Per això, el programa de pretemporada inclou també dues estades esportives d’estiu i una de tardor. la neu com un tret distintiu del país.

34

ESQUÍ CLUBS

El Esquí Club de Ordino Arcalís (ECOA) es el más benjamín de todos los clubs de Andorra. Su fundación, en 1992, vino motivada por el hecho de facilitar el acceso a los deportes de nieve a todos los niños y niñas de la Parroquia de Ordino. Ya sea desde la Sección Deportiva o desde la Sección de Competición, el ECOA ofrece la posibilidad de aprender en un entorno natural las diferentes disciplinas y modalidades de los deportes de invierno. Y siempre desde una perspectiva pedagógica. La filosofía de este club se basa en la premisa que la práctica del deporte no se limita a preparar el cuerpo. La mente es uno de los elementos más poderosos para lograr retos y adquirir seguridad en la vida diaria. Santi López, jefe de entrenadores del ECOA, lo tiene muy claro: “Los clubs de esquí son escuelas que preparan a los niños y niñas para desarrollar por sí mismos y de manera privada cada una de las disciplinas practicadas con total autonomía y seguridad.” Para dar respuesta a las diferentes motivaciones de los jóvenes esquiadores, el ECOA está dividido en tres grandes secciones: la Base, que acoge a niños y niñas de 5 a 8 años y supone la iniciación a la práctica del esquí y a la competición; la Sección Deportiva, pensada para acercar de manera lúdica el máximo posible de disciplinas (esquí alpino, snowboard, esquí de fondo, raquetas, freestyle, telemark y randonnée) a niños y niñas de 9 a 11 años sin la presión de la competición; y la Sección Competición, orientada, como su nombre indica, al mundo de la competición y en busca de talentos, con el objetivo final de preparar a corredores de diferentes disciplinas para ocupar las plazas del grupo de Tecnificación del Club. Por lo que se refiere a esta última sección, la necesidad de llevar a cabo una preparación física y técnica continua implica que la propuesta de entrenamientos abarque todo el año. Por eso, el programa de pretemporada incluye también dos estancias deportivas de verano y una de otoño.


A més, la capacitat formativa de l’ECOA també s’adreça al camp de l’orientació laboral programant una sèrie de cursos d’iniciació per a tots aquells nens i nenes que estiguin interessats a desenvolupar una carrera professional relacionada amb la neu. L’oferta del Club es completa amb cursos de preformació de N1, de pister socorrista, de nocions d’agents d’explotació d’estacions d’esquí o de jutge de porta, entre d’altres. Ja sigui per competir o simplement per aprendre i gaudir de la neu, tant des de l’ECAP com des de l’ECOA s’insisteix en la gran oportunitat que suposa per a un nen o una nena formar part d’un club d’esquí per conèixer les disciplines esportives d’hivern i entendre la cultura de la neu com un tret distintiu del país.

Además, la capacidad formativa del ECOA también va dirigida al campo de la orientación laboral programando una serie de cursos de iniciación para todos aquellos niños y niñas que estén interesados en desarrollar una carrera profesional relacionada con la nieve. La oferta del Club se completa con cursos de preformación de N1, de pistero socorrista, de nociones de agentes de explotación de estaciones de esquí o de juez de puerta, entre otros. Ya sea para competir o simplemente para aprender y disfrutar de la nieve, tanto desde el ECAP como desde el ECOA se insiste en la gran oportunidad que supone para un niño o una niña el hecho de formar parte de un club de esquí para conocer las disciplinas deportivas de invierno y entender la cultura de la nieve como un rasgo distintivo del país.

ESQUÍ CLUBS

35


VALLNORD: emocions de dia, sensacions de nit VALLNORD: emociones de día, sensaciones de noche

Vallnord és sinònim de les millors pistes (i forapistes) de tot Andorra per practicar esquí, surf de neu, freeride i freestyle. Les xifres ho corroboren: 3 sectors (Arcalís, Arinsal i Pal), capacitat per a 55.690 persones/hora, 93 quilòmetres repartits en 90 pistes, 46 remuntadors, 385 canons de neu, 250 monitors, 6 espais diferenciats només per als més petits i més de 20 punts de restauració. Tot això és Vallnord i encara més, perquè la diversió i l’atractiu que s’ofereixen van molt més enllà del que proporciona una estació d’esquí.

36

VALLNORD EMOCIONS

Vallnord es sinónimo de las mejores pistas (y fuera pistas) de toda Andorra para practicar esquí, snowboard, freeride y freestyle. Las cifras lo corroboran: 3 sectores (Arcalís, Arinsal y Pal), capacidad para 55.690 personas/hora, 93 kilómetros repartidos por 90 pistas, 46 remontes, 385 cañones de nieve, 250 monitores, 6 espacios diferenciados solo para los más pequeños y más de 20 puntos de restauración. Todo eso es Vallnord y aún hay más, porque la diversión y el atractivo que se ofrecen van mucho más allá de lo que proporciona una estación de esquí.


Practicar les modalitats més innovadores i radicals, gaudir d’un dia a la neu en companyia de la família o aprofitar al màxim la multidiversió que garanteixen els esports blancs en un entorn natural, és la manera que té Vallnord d’entendre l’entreteniment i les emocions, amb la pràctica d’activitats destinades a entusiasmar qualsevol tipus d’usuari: experts, debutants, famílies i, fins i tot, els qui no esquien. ACTIVITATS INNOVADORES ADAPTADES A CADA NECESSITAT L’hivern és l’estació de l’any ideal per gaudir de totes les activitats esportives de muntanya que ofereix Vallnord al seu públic: des dels recorreguts d’orientació amb raquetes fins a les passejades amb trineus guiats per gossos o múixing, passant pels emocionants descensos amb les motos de neu o amb les bicicletes adaptades (les ski bikes), o pels vols panoràmics amb helicòpter que possibiliten una manera privilegiada i especial d’admirar el patrimoni natural de les muntanyes de les Valls del Nord. Tot un ampli catàleg de possibilitats pensat per a totes les edats i per a tots els gustos. • Per als qui relacionen les muntanyes pirenaiques amb aventures a la natura... desplaçaments amb la Gica-Fer: Un vehicle eruga d’origen alemany amb capacitat per a 17 persones. Ideal per explorar l’entorn natural de Vallnord i arribar als punts més elevats de l’estació d’Arcalís. • Per als qui necessiten descarregar grans dosis d’adrenalina... l’Speed Riding o paraesquí: Aquesta modalitat d’esquí, importada dels Alps francesos, permet sentir l’emoció de sobrevolar les pistes esquiant amb un parapent. Ideal per a esquiadors avançats que volen provar noves experiències.

38

VALLNORD EMOCIONS

Practicar las modalidades más innovadoras y radicales, disfrutar de un día en la nieve en compañía de la familia o aprovechar al máximo la multidiversión que garantizan los deportes blancos en un entorno natural, es la manera que tiene Vallnord de entender el entretenimiento y las emociones, con la práctica de actividades destinadas a entusiasmar a cualquier tipo de usuario: expertos, debutantes, familias y, también, los que no esquían. ACTIVIDADES INNOVADORAS ADAPTADAS A CADA NECESIDAD El invierno es la estación del año ideal para disfrutar de todas las actividades deportivas de montaña que ofrece Vallnord a su público: desde los recorridos de orientación con raquetas hasta los paseos en trineos guiados por perros o mushing, pasando por los emocionantes descensos en motos de nieve o en bicicletas adaptadas (las ski bikes), o por los vuelos panorámicos en helicóptero que ofrecen una manera privilegiada y especial de admirar el patrimonio natural de las montañas de Les Valls del Nord. Un amplio catálogo de posibilidades pensado para todas las edades y todos los gustos. • Para los que relacionan las montañas pirenaicas con aventuras en la naturaleza... desplazamientos en la Gica-Fer: Un vehículo oruga de origen alemán con capacidad para 17 personas. Ideal para explorar el entorno natural de Vallnord y llegar a los puntos más elevados de la estación de Arcalís. • Para los que necesitan descargar grandes dosis de adrenalina... el Speed Riding o paraesquí: Esta modalidad de esquí, importada de los Alpes franceses, permite sentir la emoción de sobrevolar las pistas esquiando con un parapente. Ideal para esquiadores avanzados que quieren probar nuevas experiencias.


• Per als qui troben a faltar el seu equip de submarinisme durant l’hivern... el Diving o immersió sota el gel: Una variant del busseig recreatiu que es pot realitzar en dos tipus de basses, amb fondàries màximes de 12 i 23 metres. Ideal per experimentar l’emoció d’un bateig sota el gel. • Per als qui veuen el terreny com un camp de batalla... el Laser Combat: Es tracta d’una modalitat del paintball que fa servir la tecnologia làser i substitueix les bales de pintura per sensors col·locats als participants. Ideal per convertir una trobada d’amics o de companys de feina en la simulació d’una batalla bèl·lica al més pur estil hollywoodenc. • Per als qui els agrada contemplar la natura a vista d’ocell... l’Heliexperience o la pràctica de l’heliesquí: Modalitat que permet dur a terme descensos fora dels terrenys abalisats contractant els trasllats fins als cims de les muntanyes amb helicòpter. Ideal per anar una mica més enllà en l’esquí forapista amb garanties de seguretat. • I per als qui no els agrada demanar permís per a tot... circuit de motos de neu per a nens (de 4 a 12 anys): Recorregut especial i molt segur controlat per monitors, on no cal carnet de conduir ni aprendre cap codi de circulació, però sí una mica de sentit comú i, sobretot, d’orientació. Ideal per gaudir de l’emoció de la conducció lliscant per la neu.

40

VALLNORD EMOCIONS

• Para los que echan de menos su equipo de submarinismo durante el invierno... el Diving o inmersión bajo el hielo: Una variante del buceo recreativo que se puede realizar en dos tipos de balsas, con profundidades máximas de 12 y 23 metros. Ideal para experimentar la emoción de un bautizo bajo el hielo. • Para los que ven el terreno como un campo de batalla... el Laser Combat: Se trata de una modalidad del paintball que utiliza la tecnología láser y sustituye las balas de pintura por sensores. Ideal para convertir un encuentro de amigos o de compañeros de trabajo en la simulación de una batalla bélica al más puro estilo hollywoodiense. • Para los que les gusta contemplar la naturaleza desde el aire... Heliexperience o la práctica del heliesquí: Modalidad que permite llevar a cabo descensos fuera de los terrenos balizados contratando los traslados hasta las cimas de las montañas en helicóptero. Ideal para ir un poco más allá en el esquí fuera pista con garantías de seguridad. • Y para los que no les gusta pedir permiso para todo... circuito de motos de nieve para niños (de 4 a 12 años): Recorrido especial y muy seguro controlado por monitores, donde no hace falta carné de conducir ni aprender ningún código de circulación, pero sí un poco de sentido común y, sobre todo, de orientación. Ideal para disfrutar de la emoción de la conducción deslizándose por la nieve.


I A LA NIT... L’ESTACIÓ QUE MAI NO DORM L’oferta d’activitats de Vallnord també inclou l’horari nocturn. Com a complement d’una jornada d’esquí o com a activitat per compartir amb la família i acompanyants, les vetllades no han de finalitzar a l’hotel. Es pot gaudir de la nit escollint alguna de les interessants propostes organitzades per l’estació andorrana: la tradicional baixada de torxes programada setmanalment a Arinsal, amb sopar i música en directe; les passejades amb motos de neu per les muntanyes d’Arcalís, o les immersions sota el gel a la bassa de la Canaleta (Arcalís) per reconèixer l’origen glacial de les Valls del Nord. I per als amants de la gastronomia insòlita, existeix la possibilitat de reservar un sopar per degustar una deliciosa fondue o una suculenta raclet a 2.200 metres d’altitud al Restaurant Cheese’s Art de la Coma d’Arcalís. I després de les postres, la millor manera de tancar la jornada és esquiant de nit fins a la zona de l’Hortell o bé desplaçant-se amb Ratrac (vehicle que serveix per aplanar la neu a les pistes) o amb la Gica-Fer. Amb la família, amb la parella, amb els amics o amb els companys de feina, Vallnord és la millor elecció per experimentar unes vacances inoblidables al cor dels Pirineus.

Y POR LA NOCHE... LA ESTACIÓN QUE NUNCA DUERME La oferta de actividades de Vallnord también incluye el horario nocturno. Como complemento de una jornada de esquí o como actividad para compartir con la familia y acompañantes, las veladas no tienen que finalizar en el hotel. Se puede disfrutar de la noche escogiendo alguna de las interesantes propuestas organizadas por la estación andorrana: la tradicional bajada de antorchas programada semanalmente en Arinsal, con cena y música en directo; los paseos en motos de nieve por las montañas de Arcalís, o las inmersiones bajo el hielo en la balsa de La Canaleta (Arcalís) para reconocer el origen glacial de Les Valls del Nord. Y para los amantes de la gastronomía insólita, existe la posibilidad de reservar una cena para degustar una deliciosa fondue o una suculenta raclette a 2.200 metros de altitud en el Restaurante Cheese’s Art de La Coma de Arcalís. Y después de los postres, la mejor manera de terminar la jornada es esquiando de noche hasta la zona del Hortell o desplazándose en Ratrac (vehículo que sirve para aplanar la nieve en las pistas) o en la Gica-Fer. Con la familia, con la pareja, con los amigos o con los compañeros de trabajo, Vallnord es la mejor elección para experimentar unas vacaciones inolvidables en el corazón de los Pirineos.

VALLNORD EMOCIONS

41


L’Agustina i la fàbrica de somnis Agustina y la fábrica de sueños

Els petits amants de la neu disposen d’una nova oportunitat per gaudir de les aventures de l’Agustina, el personatge més màgic i entranyable de tot Vallnord. I és que, aquesta temporada d’hivern, s’edita una nova història de l’Agustina. Mar González i Emma Schmid repeteixen en el text i les il·lustracions d’un nou llibre, el tercer, de la col·lecció Vallnord Màgic.

42

AGUSTINA

Los pequeños amantes de la nieve cuentan con una nueva oportunidad para disfrutar de las aventuras de Agustina, el personaje más mágico y entrañable de todo Vallnord. Y es que, esta temporada de invierno, se edita una nueva historia de Agustina. Mar González y Emma Schmid repiten en el texto y las ilustraciones de un nuevo libro, el tercero, de la colección Vallnord Mágico.


Amb el nou títol, L’Agustina i la fàbrica de somnis, ens retrobem amb la inquieta protagonista gaudint d’unes vacances familiars a la neu acompanyada, com no podia ser d’altra manera, del seu inseparable amic, l’osset Leo. Si en les anteriors històries protagonitzades per l’Agustina, El misteri de la neu i El misteri dels núvols, aquest personatge havia de resoldre una sèrie d’enigmes relacionats amb la natura i el medi ambient, en aquesta ocasió ens trobarem davant d’un nou misteri, però de dimensions més aviat màgiques. A L’Agustina i la fàbrica de somnis, la protagonista haurà d’investigar què o qui hi ha darrere de les estranyes desaparicions del ninot de neu durant la nit i, sobretot, del seu amic Leo un dia després. Veient que la recerca no porta enlloc, l’Agustina, molt entristida per l’absència del Leo, no pot evitar plorar. El que no s’imagina és que de les seves llàgrimes caigudes sobre la neu brotarà del terra una gran construcció, una mena de fàbrica, però no una de les típiques que veiem als afores de les ciutats, no, una fabulosa fàbrica de somnis amb estalactites de gel penjant i xemeneies que treuen fum de mil colors diferents.

Con el nuevo título, Agustina y la fábrica de sueños, nos reencontramos con la inquieta protagonista disfrutando de unas vacaciones familiares en la nieve acompañada, como no podía ser de otra manera, de su inseparable amigo, el osito Leo. Si en las anteriores historias protagonizadas por Agustina, El misterio de la nieve y El misterio de las nubes, este personaje tenía que resolver una serie de enigmas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente, en esta ocasión nos encontraremos ante un nuevo misterio, pero de dimensiones mágicas. En Agustina y la fábrica de sueños, la protagonista tendrá que investigar qué o quién hay detrás de las extrañas desapariciones del muñeco de nieve durante la noche y, sobre todo, de su amigo Leo un día después. Viendo que la búsqueda no lleva a ninguna parte, Agustina, muy entristecida por la ausencia de Leo, no puede evitar llorar. Lo que no se imagina es que de sus lágrimas caídas sobre la nieve brotará del suelo una gran construcción, una especie de fábrica, pero no una de las típicas que vemos en las afueras de las ciudades, no, una fabulosa fábrica de sueños con estalactitas de hielo colgando y chimeneas que sacan humo de mil colores distintos.

AGUSTINA

43


D’aquesta meravellosa construcció, en sortirà “un homenet amb els cabells blancs” que de seguida es presentarà com el guardià de la fàbrica de somnis. “Viatjo per tot el món fent realitat els desitjos de les persones. Però només concedeixo els que realment es desitgen de veritat, des del fons del cor.” L’Agustina és convidada a entrar-hi i a formular de tot cor el seu desig més important. Demanarà trobar el Leo? O s’estimarà més convertir-se en una súper esquiadora? La resposta... és a les pàgines d’aquest conte, el desenllaç del qual no decebrà cap petit ni petita lectora. L’escriptora Mar González i la prestigiosa il·lustradora Emma Schmid signen novament el tercer volum d’una sèrie literària promoguda i editada per Vallnord com a recurs didàctic, educatiu i lúdic, essencial per introduir els infants en el món màgic de la neu i per convidarlos a gaudir de la seva visita a l’estació d’esquí.

44

AGUSTINA

De esta maravillosa construcción, saldrá “un hombrecillo canoso” que enseguida se presentará como el guardián de la fábrica de sueños. “Viajo por todo el mundo haciendo realidad los deseos de las personas. Pero solo concedo aquellos que realmente se desean de verdad, desde el fondo del corazón.” Agustina es invitada a entrar y a formular de todo corazón su deseo más importante. ¿Pedirá encontrar a Leo? ¿O preferirá convertirse en una súper esquiadora? La respuesta... está en las páginas de este cuento, cuyo desenlace no decepcionará a ningún pequeño ni pequeña lectora. La escritora Mar González y la prestigiosa ilustradora Emma Schmid firman nuevamente el tercer volumen de una serie literaria promovida y editada por Vallnord como recurso didáctico, educativo y lúdico, esencial para introducir a los niños en el mundo mágico de la nieve y para invitarlos a disfrutar de su visita a la estación de esquí.


L’Agustina i la fàbrica de somnis és una història que defensa una sèrie de valors d’alt contingut pedagògic: el poder de l’amistat, la força de la determinació, el premi per la constància... I tot això sense renunciar al necessari poder suggestiu que tenen els bons contes infantils per estimular la imaginació i la màgia, amb el suplement d’una ambientació ben farcida de neu. La imatge de l’Agustina i tot el seu imaginari visual va més enllà dels contes, ja que ella i els seus companys són presents a tots els espais de l’estació d’esquí adreçats al públic infantil: ja sigui en tallers i festes especials, o de manera permanent als tres jardins de neu de Vallnord i als parcs de diversió per als infants de 4 a 8 anys, dissenyats per experimentar la màgia de la neu aprenent a esquiar, fent iglús o aixecant ninots de neu.

Agustina y la fábrica de sueños es una historia que defiende una serie de valores de alto contenido pedagógico: el poder de la amistad, la fuerza de la determinación, el premio por la constancia... Y todo eso sin renunciar al necesario poder sugestivo que tienen los buenos cuentos infantiles para estimular la imaginación y la magia, con el suplemento de una ambientación repleta de nieve. La imagen de Agustina y todo su imaginario visual va más allá de los cuentos, ya que ella y sus compañeros están presentes en todos los espacios de la estación de esquí dirigidos al público infantil: ya sea en talleres y fiestas especiales, o de manera permanente en los tres jardines de nieve de Vallnord y en los parques de diversión para los niños de 4 a 8 años, diseñados para experimentar la magia de la nieve aprendiendo a esquiar, haciendo iglúes o levantando muñecos de nieve.

AGUSTINA

45


Millorant experiències amb les noves tecnologies Mejorando experiencias con las nuevas tecnologías L’aposta constant per potenciar la imatge digital de Vallnord es tradueix en la consolidació de les plataformes en línia (tant el web corporatiu i els microsites especials, com les pàgines de Facebook, Twitter o YouTube) com un dels canals preferits pels clients per accedir a informació actualitzada sobre l’àmplia oferta de serveis i productes disponibles. Any rere any, la presència de Vallnord a Internet i a les xarxes socials es va incrementant amb l’adaptació, creació i implantació de noves propostes dirigides a millorar l’atenció i la interacció amb el client. De fet, el grup de Facebook ja compta amb més de 13.000 fans i a Twitter s’arriba als 1.000 followers. Gràcies a aquesta bona resposta i davant la tendència creixent, cada vegada més important, a l’ús de mòbils d’última generació, es va apostar per llançar una aplicació Vallnord per a IPhone i Android. En la que va ser la primera temporada, es van produir 5.000 descàrregues i es va obtenir una valoració més que bona per part dels usuaris. Seguint el corrent de les noves tecnologies, que avança de forma accelerada, Vallnord redissenya aquesta temporada el web corporatiu, a la vegada que llança la campanya “ungrandiavallnord.com” i posa en marxa Vallnord TV. Unes novetats plantejades per facilitar l’accés als continguts en línia i per promoure la implicació i participació dels usuaris.

48

NOVES TECNOLOGIES

La apuesta constante por potenciar la imagen digital de Vallnord se traduce en la consolidación de las plataformas en línea (tanto la web corporativa y los microsites especiales, como las páginas de Facebook, Twitter o YouTube) como uno de los canales preferidos por los clientes para acceder a información actualizada sobre la amplia oferta de servicios y productos disponibles. Año tras año, la presencia de Vallnord en Internet y en las redes sociales se va incrementando con la adaptación, creación e implantación de nuevas propuestas dirigidas a mejorar la atención y la interacción con el cliente. De hecho, el grupo de Facebook ya cuenta con más de 13.000 fans y en Twitter se llega a los 1.000 followers. Gracias a esta buena respuesta y ante la tendencia creciente, cada vez más importante, al uso de móviles de última generación, se apostó por lanzar una aplicación Vallnord para IPhone y Android. En la que fue la primera temporada, se produjeron 5.000 descargas y se obtuvo una valoración más que buena por parte de los usuarios. Siguiendo la corriente de las nuevas tecnologías, que avanza de forma acelerada, Vallnord rediseña esta temporada la web corporativa, a la vez que lanza la campaña “ungrandiavallnord.com” y pone en marcha Vallnord TV. Unas novedades planteadas para facilitar el acceso a los contenidos en línea y para promover la implicación y participación de los usuarios.


UN WEB PERSONALITZABLE Com que a Vallnord cada client és únic i amb interessos diferents, l’estació posa en marxa un nou web corporatiu a www. vallnord.com totalment personalitzable, amb l’objectiu de fomentar la interacció amb l’usuari oferint-li un producte totalment fet a mida, ja que s’accedeixen als continguts segons un perfil triat a l’inici de la navegació. El nou portal integra, a més a més, la dinàmica de les xarxes socials, fomentant la proximitat i la comunicació bidireccional amb l’usuari final. Però, un altre dels grans avantatges que promociona el nou web és la integració d’un motor de reserva i una botiga en línia que ofereix dos nous productes: la reserva i compra de classes d’esquí a qualsevol sector –triant horaris i, fins i tot, professor– i la recàrrega en línia dels forfets, evitant la necessitat de passar per les taquilles.

50

NOVES TECNOLOGIES

UNA WEB PERSONALIZABLE Ya que en Vallnord cada cliente es único y con intereses diferentes, la estación pone en marcha una nueva web corporativa en www.vallnord.com totalmente personalizable, con el objetivo de fomentar la interacción con el usuario ofreciéndole un producto totalmente hecho a medida, ya que se accede a los contenidos según un perfil escogido al inicio de la navegación. El nuevo portal integra, además, la dinámica de las redes sociales, fomentando la proximidad y la comunicación bidireccional con el usuario final. Pero, otra de las grandes ventajas que promociona la nueva web es la integración de un motor de reserva y una tienda en línea que ofrece dos nuevos productos: la reserva y compra de clases de esquí en cualquier sector —escogiendo horarios e incluso profesor— y la recarga en línea de los forfaits, evitando la necesidad de pasar por las taquillas.


EL TEU GRAN DIA VALLNORD Els clients trien Vallnord per viure experiències. Una baixada per neu verge, un sopar a 2.200 metres d’alçada, una tarda de compres, una jornada de relax... Quantes coses et passen pel cap quan arribes a Andorra? Doncs, a Vallnord tot és possible. L’usuari només ha de somiar i Vallnord ho fa realitat. La campanya “El teu gran dia a Vallnord” es posa en marxa a través del lloc web www.ungrandiavallnord.com. En aquesta plataforma l’usuari ha de crear un movie clip, mitjançant una línia de temps, amb aquelles activitats i moments que conformarien el seu gran dia a Vallnord. Aquest gran dia es comparteix amb la resta d’usuaris mitjançant les xarxes socials i l’objectiu és que aconsegueixi el màxim de vots ‘M’agrada’. Si s’arriba als 100, l’usuari ja aconsegueix un forfet de dia. Però, si va més enllà, pot tenir la sort de veure realitzat el seu gran dia a Vallnord.

52

NOVES TECNOLOGIES

TU GRAN DÍA VALLNORD Los clientes escogen Vallnord para vivir experiencias. Una bajada por nieve virgen, una cena a 2.200 metros de altura, una tarde de compras, una jornada de relax... ¿Cuántas cosas te pasan por la cabeza cuando llegas a Andorra? Pues en Vallnord todo es posible. El usuario solo tiene que soñar y Vallnord lo hace realidad. La campaña “Tu gran día en Vallnord” se pone en marcha a través del sitio web www.ungrandiavallnord.com. En esta plataforma el usuario tiene que crear un movie clip, mediante una línea de tiempo, con aquellas actividades y momentos que conformarían su gran día en Vallnord. Este gran día se comparte con el resto de usuarios mediante las redes sociales y el objetivo es que consiga el máximo número de votos ‘Me gusta’. Si se llega a los 100, el usuario ya consigue un forfait de día. Pero, si va más allá, puede tener la suerte de ver realizado su gran día en Vallnord.


VALLNORD TV El teu gran dia a Vallnord serà compartit amb la resta de clients de Vallnord, gràcies a la creació de Vallnord TV. L’estació posa en marxa el canal de televisió intern per difondre informació, reportatges de creació pròpia, experiències dels usuaris i comentaris de les xarxes socials a temps real. Els continguts es podran veure mitjançant pantalles distribuïdes als tres sectors de Vallnord i als punts de màxima afluència, com ara els punts de restauració, d’atenció al client, taquilles, botigues, etc.

VALLNORD TV Tu gran día en Vallnord será compartido con el resto de clientes de Vallnord, gracias a la creación de Vallnord TV. La estación pone en marcha el canal de televisión interno para difundir información, reportajes de creación propia, experiencias de los usuarios y comentarios de las redes sociales a tiempo real. Los contenidos se podrán ver mediante pantallas distribuidas por los tres sectores de Vallnord y en los puntos de máxima afluencia, como los puntos de restauración, de atención al cliente, taquillas, tiendas, etc.

NOVES TECNOLOGIES

53


L’esquí més fàcil amb Vallnord Smile El esquí más fácil con Vallnord Smile

Visitar per primera vegada els dominis esquiables de les Valls del Nord, estrenarse en qualsevol de les diferents modalitats d’esquí o escollir entre l’àmplia oferta d’activitats esportives de muntanya que ofereix Vallnord no ha de suposar cap tipus de dificultat amb el nou servei d’atenció al client Vallnord Smile, implantat des d’aquest hivern.

56

VALLNORD SMILE

Visitar por primera vez los dominios esquiables de Les Valls del Nord, estrenarse en cualquiera de las diferentes modalidades de esquí o escoger entre la amplia oferta de actividades deportivas de montaña que ofrece Vallnord no tiene que suponer ningún tipo de dificultad con el nuevo servicio de atención al cliente Vallnord Smile, implantado desde este invierno.


58

VALLNORD SMILE

El perfil dels usuaris que visiten l’estació es va transformant amb el temps, així com també s’amplia l’oferta turística en època hivernal. Davant d’aquesta situació, les empreses turístiques també s’han de renovar. Sent conscients que els clients són més exigents en els seus moments d’oci, la qualitat dels serveis és, sens dubte, el valor de tota empresa. I és per això que es posa en marxa Vallnord Smile, per servir les persones i fer dels dies d’esquí una experiència repetible.

El perfil de los usuarios que visitan la estación se va transformando con el tiempo, y también se amplía la oferta turística en época invernal. Ante esta situación, las empresas turísticas también se tienen que renovar. Siendo conscientes de que los clientes son más exigentes en sus momentos de ocio, la calidad de los servicios es, sin duda, el valor de cualquier empresa. Y es por eso que se pone en marcha Vallnord Smile, para servir a las personas y hacer de los días de esquí una experiencia repetible.

El funcionament de Vallnord Smile és molt senzill. Un equip de 10 persones, seleccionades per la seva capacitat d’oferir el millor tracte al client, s’encarreguen de proporcionar suport i assistència tècnica individualitzada. Les opcions són tantes com necessitats que apareixen a peu de pistes. Des de facilitar la informació necessària per moure’s amb comoditat per Vallnord fins a recomanar les activitats més adaptades al tipus d’emoció que busqui cada client; passant per requeriments tan mundans com el fet d’ajudar a calçar-se les rígides botes d’esquí. Aquest equip, que depèn del Departament de Qualitat i està inclòs en el pla de formació dels temporers, romandrà operatiu durant els caps de setmana i els dies de més afluència. Per reconèixer qualsevol dels membres de Vallnord Smile, només s’haurà de buscar l’uniforme de fàcil identificació amb el que van equipats.

El funcionamiento de Vallnord Smile es muy sencillo. Un equipo de 10 personas, seleccionadas por su capacidad de ofrecer el mejor trato al cliente, se encarga de proporcionar apoyo y asistencia técnica individualizada. Las opciones son tantas como necesidades que aparecen a pie de pistas. Desde facilitar la información necesaria para moverse con comodidad por Vallnord hasta recomendar las actividades más adaptadas al tipo de emoción que busque cada cliente; pasando por requerimientos tan mundanos como el hecho de ayudar a calzarse las rígidas botas de esquí. Este equipo, que depende del Departamento de Calidad y está incluido en el plan de formación de los temporeros, permanecerá operativo durante los fines de semana y los días de mayor afluencia. Para reconocer a cualquiera de los miembros de Vallnord Smile, solo se tendrá que buscar el uniforme de fácil identificación con el que van equipados.


Vallnord Smile és un servei exclusiu i adreçat a qualsevol tipus d’usuari sense restriccions i s’emmarca dins la línia de millora continuada de l’atenció al client, que l’estació valora i prioritza cada temporada. Tant si es tracta d’un nou visitant o d’un usuari veterà de l’estació andorrana, d’una escapada romàntica, d’unes vacances en família o d’una trobada d’amics, Vallnord Smile farà possible que cada visita sigui una aventura única, apassionada, divertida i, també, molt més fàcil.

Vallnord Smile es un servicio exclusivo y dirigido a cualquier tipo de usuario sin restricciones y se enmarca dentro de la línea de mejora continua de la atención al cliente, que la estación valora y prioriza cada temporada. Tanto si se trata de un nuevo visitante o de un usuario veterano de la estación andorrana, de una escapada romántica, de unas vacaciones en familia o de una reunión de amigos, Vallnord Smile hará posible que cada visita sea una aventura única, apasionada, divertida y, también, mucho más fácil.

VALLNORD SMILE

59


Passeigs en petit format pels pobles de les Valls del Nord Paseos de pequeño formato por los pueblos de les Valls del Nord

Sense cap mena de dubte, l’escenari hivernal que envolta Vallnord està dominat per la natura en estat pur. No importa on dipositem la mirada, ens trobarem davant de muntanyes i pics sorprenents, de llacs prodigiosos, de grans extensions de boscos i praderies amagades sota un mantell de neu, i sobre les petges d’un passat industrial dedicat a l’extracció del ferro seguint la llera del riu Valira.

60

VALLS DEL NORD

Sin duda alguna, el escenario invernal que rodea Vallnord está dominado por la naturaleza en estado puro. Donde sea que depositemos nuestra mirada, nos hallaremos ante montañas y picos sorprendentes, lagos prodigiosos, grandes extensiones de bosques y praderas escondidas bajo un manto de nieve, y también sobre el rastro de un pasado industrial dedicado a la extracción del hierro siguiendo el cauce del río Valira.


62

VALLS DEL NORD

Però al mateix temps, i integrats en el paisatge, sobresurt un nombre no gaire extens de nuclis poblacionals disseminats per les Valls del Nord conformant una part indissociable d’aquesta riquesa natural. Més enllà de les capitals parroquials, Ordino i la Massana, aquests petits pobles recreen un singular circuit turístic que ofereix l’oportunitat de mostrar als visitants un patrimoni social i artístic indiscutible amb més de set-cents anys d’història i, en definitiva, una part essencial de la cultura andorrana. El clima fred i la neu no han de suposar cap impediment per endinsar-se en l’elegància impertorbable d’aquests racons arrelats en el passat, que semblen viure al marge del pas del temps. Perquè recórrer els petits pobles de les Valls del Nord és una manera autèntica i diferent d’explorar el país per descobrir els indrets més emblemàtics, bells i especials.

Pero a la vez, e integrados en el paisaje, sobresale un número no muy extenso de núcleos poblacionales diseminados por Les Valls del Nord conformando una parte indisociable de esta riqueza natural. Más allá de las capitales parroquiales, Ordino y La Massana, estos pequeños pueblos recrean un singular circuito turístico que ofrece la oportunidad de mostrar a los visitantes un patrimonio social y artístico indiscutible con más de setecientos años de historia y, en definitiva, una parte esencial de la cultura andorrana. El clima frío y la nieve no tienen que suponer ningún impedimento para adentrarse en la elegancia imperturbable de estos rincones arraigados en el pasado, que parecen vivir al margen del paso del tiempo. Porque recorrer los pequeños pueblos de Les Valls del Nord es una manera auténtica y diferente de explorar el país para descubrir los lugares más emblemáticos, bellos y especiales.

D’Ordino a Arcalís: la conservació i el respecte per l’entorn La parròquia d’Ordino dibuixa un mapa social format per vuit poblacions principals: Ordino, Segudet, Sornàs, Ansalonga, la Cortinada, Llorts, Arans i el Serrat; juntament amb els antics hostal del Vilaró i caseria del Vilar, i una sèrie de bordes a les valls superiors, pràcticament abandonades. De les nombroses urbanitzacions que voregen els límits del poble d’Ordino, en destaca la dotzena de cases de Segudet com un “autèntic paradís de la tranquil·litat”. Una d’aquestes construccions és la “Casa Blanca”, rebatejada com a “Can Jaumet”, una de les cases pairals més antigues d’Andorra (segle XIII) que es troba en perfecte estat de conservació. Si avancem una mica més, en direcció al camí del Turer (sempre que la neu i el gel ho permetin), es pot arribar a les restes –potser imaginàries– d’un suposat castell àrab, també anomenat “de la Meca”, que s’ha volgut identificar amb una antiga fortificació d’Ordino coneguda com “la Seca”.

De Ordino a Arcalís: la conservación y el respeto por el entorno La parroquia de Ordino dibuja un mapa social formado por ocho poblaciones principales: Ordino, Segudet, Sornàs, Ansalonga, La Cortinada, Llorts, Arans y El Serrat; junto con los antiguos hostal del Vilaró y caserío del Vilar, y una serie de bordas en los valles superiores, prácticamente abandonadas. De las numerosas urbanizaciones que bordean los límites del pueblo de Ordino, destacan la docena de casas de Segudet como un “auténtico paraíso de la tranquilidad”. Una de estas construcciones es la “Casa Blanca”, rebautizada como “Can Jaumet”, una de las casas solariegas más antiguas de Andorra (siglo XIII) que se encuentra en perfecto estado de conservación. Si avanzamos un poco más, en dirección al camino del Turer (siempre que la nieve y el hielo lo permitan), se puede llegar a los restos –quizá imaginarios– de un supuesto castillo árabe, también llamado “de la Meca”, que se ha querido identificar con una antigua fortificación de Ordino conocida como “la Seca”.


Per desplaçar-se fins a la Cortinada des d’Ordino no és necessari dependre del cotxe: la distància a peu és raonable i, a més, es pot fer servir el microbús parroquial. El passeig serveix per travessar Ansalonga (i la seva petita església erigida per retre culte a sant Miquel) i Sornàs (que, a més de tenir una església dedicada a sant Roc, té l’atractiu afegit de disposar d’un dels jaciments de gravats rupestres més importants dels Pirineus). La Cortinada és, sens dubte, una de les visites més completes per fer-se una idea aproximada de la idiosincràsia ordinenca. D’una banda, conserva tota l’essència de les Valls del Nord i, de l’altra, s’ha guanyat un gran prestigi pel fet d’acollir una de les mostres més representatives i notables del patrimoni romànic andorrà. L’església de Sant Martí de la Cortinada (segle XII) i les seves pintures murals originals realitzades pel Mestre de la Cortinada en són l’exemple paradigmàtic. La visita es pot arrodonir amb un recorregut pel Centre de la Natura, situat a la casa Masover i amb un espai interactiu sobre la fauna i la flora del país; i, encara que a l’hivern no estiguin obertes al públic, paga la pena explorar els exteriors de la serradora i la mola de Cal Pal (segle XVI) i de la mola del Mas d’en Solé. A partir de la Cortinada ens endinsem per un encadenat discontinu de pobles que van progressant pels marges de la carretera que arriba fins a l’estació d’Arcalís. Les parades següents són els nuclis d’Arans i Llorts, que es poden visitar des de la carretera, però també -com una alternativa més que recomanable- accedint-hi per la famosa Ruta del Ferro.

Para desplazarse hasta La Cortinada desde Ordino no es necesario depender del coche: la distancia a pie es razonable y, además, se puede usar el microbús parroquial. El paseo sirve para cruzar Ansalonga (y su pequeña iglesia erigida para rendir culto a san Miguel) y Sornàs (que, además de tener una iglesia dedicada a san Roque, tiene el atractivo añadido de contar con uno de los yacimientos de grabados rupestres más importantes de los Pirineos). La Cortinada es, sin duda, una de las visitas más completas para hacerse una idea aproximada de la idiosincrasia de la parroquia. Por un lado, conserva toda la esencia de Les Valls del Nord y, por otro, se ha ganado un gran prestigio por el hecho de acoger una de las muestras más representativas y notables del patrimonio románico andorrano. La iglesia de Sant Martí de la Cortinada (siglo XII) y sus pinturas murales originales realizadas por el Maestro de La Cortinada son su ejemplo paradigmático. La visita se puede completar con un recorrido por el Centro de la Naturaleza, situado en la casa Masover y con un espacio interactivo sobre la fauna y la flora del país; y, aunque en invierno no estén abiertas al público, vale la pena explorar los exteriores de la serrería y la muela de Cal Pal (siglo XVI) y de la muela del Mas d’en Solé. A partir de La Cortinada nos adentramos a una serie de pueblos que van progresando por los márgenes de la carretera que llega hasta la estación de Arcalís. Las siguientes paradas son los núcleos de Arans y Llorts, que se pueden visitar desde la carretera, pero también -como una alternativa más que recomendablese puede acceder a ellos por la famosa Ruta del Hierro.

VALLS DEL NORD

63


64

VALLS DEL NORD

Els 4.240 metres que separen la Cortinada de la mina de ferro de Llorts (oberta al públic només durant els mesos d’estiu), es poden transitar a peu o a cavall per la Ruta a través del camí Ral d’Ordino, donant l’oportunitat de descobrir el passat miner del Principat mentre es contemplen una sèrie d’escultures contemporànies disseminades pel recorregut que representen els antics oficis relacionats amb la producció del ferro. Un cop ens apropem al poble de Llorts, encara podem visitar els seus carrers i aconseguir unes magnífiques fotografies de la plaça del poble i el campanar de l’església de Sant Cerni (s. XVII) nevats. Abans d’arribar a les pistes d’Arcalís, i sobrepassant els 1.500 metres d’altitud, podem reservar l’última aturada per conèixer el Serrat, un poble molt apreciat pels esquiadors i els amants de l’equitació com a destinació turística, i que es troba en un espai privilegiat a la confluència del riu de Rialb i de la riera de Tristaina. Sens dubte, el colofó ideal per completar aquest itinerari.

Los 4.240 metros que separan La Cortinada de la mina de hierro de Llorts (abierta al público solo durante los meses de verano), se pueden transitar a pie o a caballo por la Ruta a través del camino Real de Ordino, dando la oportunidad de descubrir el pasado minero del Principado mientras se contemplan una serie de esculturas contemporáneas diseminadas por el recorrido que representan los antiguos oficios relacionados con la producción del hierro. Cuando estemos en el pueblo de Llorts, todavía podremos visitar sus calles y conseguir unas magníficas fotografías de la plaza del pueblo y el campanario de la iglesia de Sant Cerni (s. XVII) nevados. Antes de llegar a las pistas de Arcalís, y sobrepasando los 1.500 metros de altitud, podemos reservar la última parada para conocer El Serrat, un pueblo muy apreciado por los esquiadores y los amantes de la equitación como destino turístico, y que se encuentra en una zona privilegiada en la confluencia del río de Rialb y de la riera de Tristaina. Sin duda, el colofón ideal para completar este itinerario.

De la Massana a la bifurcació Pal/ Arinsal: la recuperació de les tradicions sense renunciar a la modernitat Una xarxa de petits pobles recorre la parròquia de la Massana. Es tracta d’indrets tan singulars com ara Anyós, Sispony, Arinsal, Pal, Escàs, el Pui, Erts, Xixerella, els Plans i l’Aldosa; així com també les caseries de Jovell i del Pujol del Pui, el Mas de Ribafeta, la farga d’en Rossell, el santuari de Sant Antoni de la Grella i un nombre generós de cortals i bordes, molts dels quals romanen abandonats.

De La Massana a la bifurcación Pal/ Arinsal: la recuperación de las tradiciones sin renunciar a la modernidad Una red de pequeños pueblos recorre la parroquia de La Massana. Se trata de lugares tan singulares como por ejemplo Anyós, Sispony, Arinsal, Pal, Escàs, El Pui, Erts, Xixerella, Els Plans y L’Aldosa; así como los caseríos de Jovell y de Pujol del Pui, el Mas de Ribafeta, la fragua de Rossell, el santuario de Sant Antoni de la Grella y un número generoso de bordas, que permanecen muchas abandonadas.


Iniciant el recorregut des de la Massana, el nucli poblacional més nombrós de les Valls del Nord amb 5.000 habitants, i abans de prendre el camí cap a les pistes d’esquí, podem agafar un desviament cap al poble de Sispony. Aquest emplaçament, que rep el nom del “balcó de les Valls”, per les seves vistes incomparables, representa a la perfecció la voluntat de molts pobles de les parròquies altes del Principat de recuperar les tradicions més ancestrals. Gràcies al Museu Casa Rull de Sispony, una casa pairal del segle XVII perfectament conservada, es pot arribar a comprendre com transcorria la vida domèstica d’una família típica andorrana del segle XIX i principi del segle XX. Una part de la història del país s’ha fixat en els murs d’aquesta casa on van viure hereus i pubilles, cabalers i cabaleres i, també, mossos i criades. Si, a més, es vol perllongar la visita, encara es pot dedicar una estona a endinsar-se a les esglésies de Sant Joan i de Sant Cristòfol, i a les ruïnes dels molins de Sispony. Avancem en ascensió per arribar a Erts, un poble marcadament fluvial per la confluència del riu de Pal amb el d’Arinsal, que s’uneix amb la ribera d’Ordino, i que exhibeix un paisatge d’una gran riquesa floral. El poble, que és punt de partida de moltes rutes, conserva a l’interior la moderna església de Sant Romà d’Erts. Tancar aquest itinerari amb Pal i Arinsal és també fer-ho amb dues de les destinacions preferides per molts dels amants dels esports d’hivern. Cada temporada, aquests dos pobles concentren multitud de visitants que disposen, més enllà dels dominis esquiables de Vallnord coronats per l’imponent pic del Comapedrosa (2.942 metres), d’una privilegiada ocasió de gaudir d’aquest encant propi dels pobles de les Valls del Nord.

66

VALLS DEL NORD

Iniciando el recorrido desde La Massana, el núcleo poblacional más numeroso de Les Valls del Nord con 5.000 habitantes, y antes de tomar el camino hacia las pistas de esquí, podemos coger un desvío hacia el pueblo de Sispony. Este emplazamiento, que recibe el nombre del “balcón de los valles”, por sus vistas incomparables, representa a la perfección la voluntad de muchos pueblos de las parroquias altas del Principado de recuperar las tradiciones más ancestrales. Gracias al Museo Casa Rull de Sispony, una casa solariega del siglo XVII perfectamente conservada, se puede llegar a comprender cómo transcurría la vida doméstica de una familia típica andorrana del siglo XIX y principios del siglo XX. Una parte de la historia del país se ha fijado en los muros de esta casa donde vivieron herederos, segundogénitos y, también, mozos y criadas. Si, aparte, se quiere prolongar la visita, se puede entrar en las iglesias de Sant Joan y Sant Cristòfol, y en las ruinas de los molinos de Sispony. Avanzamos en ascensión para llegar a Erts, un pueblo marcadamente fluvial por la confluencia del río de Pal con el de Arinsal, que se une con la ribera de Ordino, y que exhibe un paisaje de una gran riqueza floral. El pueblo, que es punto de partida de muchas rutas, conserva en su interior la moderna iglesia de Sant Romà de Erts. Cerrar este itinerario con Pal y Arinsal es hacerlo también con dos de los destinos preferidos por muchos amantes de los deportes de invierno. Cada temporada, estos dos pueblos concentran a multitud de visitantes que cuentan, más allá de los dominios esquiables de Vallnord coronados por el imponente pico del Comapedrosa (2.942 metros), con una privilegiada ocasión de disfrutar de este encanto propio de los pueblos de Les Valls del Nord.


En el cas de Pal, és evident l’atractiu que ha guanyat el conjunt històric des que l’any 1997 va experimentar una remodelació i rehabilitació completa per recuperar el seu valor artístic i cultural. Fins i tot les bordes han estat transformades en restaurants tradicionals que ofereixen plats basats en la gastronomia autòctona. El resultat és un dels espais patrimonials amb més encant del Principat i que reflecteix millor la identitat dels habitants de les Valls. Als afores, a uns 800 metres, el camí del Cardemeller condueix fins a la impressionant església de Sant Climent (segle XI), amb detalls únics del romànic andorrà, i al Centre d’Interpretació del Romànic. Pel que fa a Arinsal, el darrer nucli habitat d’aquesta vall, ha esdevingut amb el pas del temps parada obligatòria per als esquiadors joves per la seva oferta d’oci nocturn i per als excursionistes com a punt de partida de moltes rutes de diferents graus de dificultat. El poble conserva un nucli antic molt cuidat i l’església romànica de Sant Andreu, amb el seu característic campanar de planta quadrada. El circuit de la Massana-l’Aldosa: un mirador privilegiat de les Valls del Nord Sortint de la Massana i per arribar fins a Ordino, hi ha un desviament a la dreta que ens permet arribar a dos poblets construïts seguint els marges d’una carretera que ascendeix fins a assolir els 1.300 metres d’altitud per descendir sinuosament oferint una panoràmica privilegiada de les vistes de la Massana. L’Aldosa és un punt obligat per als amants de l’equitació o per a iniciats que vulguin gaudir de l’experiència de passejar al llom d’un cavall sobre la neu. El Club Hípic l’Aldosa disposa d’exemplars adaptats a l’alta muntanya i permet contractar excursions amb cavalls i ponis en qualsevol època de l’any. Ja sigui a peu, dalt d’un cavall o amb cotxe, i un cop s’hagi destinat el temps necessari per contemplar la sòbria església de Sant Ermengol de l’Aldosa i el seu retaule barroc, o per degustar les excel·lències elaborades al forn de pa, arribarem a Anyós, un poble situat en un serrat amb l’església de Sant Cristòfol (segle XII) construïda estratègicament al punt més alt per controlar visualment l’entorn. Aquesta mostra del romànic conserva l’estructura original, tot i les ampliacions i modificacions posteriors, i algunes pintures al fresc de l’època.

En el caso de Pal, es evidente el atractivo que ha ganado el conjunto histórico desde que en 1997 experimentó una remodelación y rehabilitación completa para recuperar su valor artístico y cultural. Incluso las bordas han sido transformadas en restaurantes tradicionales que ofrecen platos basados en la gastronomía autóctona. El resultado es uno de los espacios patrimoniales con más encanto del Principado y que refleja mejor la identidad de los habitantes de Les Valls. En las afueras, a unos 800 metros, el camino del Cardemeller conduce hasta la impresionante iglesia de Sant Climent (siglo XI), con detalles únicos del románico andorrano, y al Centro de Interpretación del Románico. En cuanto a Arinsal, el último núcleo habitado de este valle, se ha convertido con el paso del tiempo en parada obligatoria para los esquiadores jóvenes por su oferta de ocio nocturno y para los excursionistas como punto de partida de muchas rutas de diferentes grados de dificultad. El pueblo conserva un casco antiguo muy cuidado y la iglesia románica de Sant Andreu, con su característico campanario de planta cuadrada. El circuito de La Massana-L’Aldosa: un mirador privilegiado de Les Valls del Nord Saliendo de La Massana en dirección a Ordino, hay un desvío a la derecha que nos permite llegar a dos pueblecitos construidos siguiendo los márgenes de una carretera que asciende hasta alcanzar los 1.300 metros de altitud para descender sinuosamente ofreciendo una panorámica privilegiada de las vistas de La Massana. L’Aldosa es un lugar obligado para los amantes de la equitación o para iniciados que quieran disfrutar de la experiencia de pasear a lomos de un caballo sobre la nieve. El Club Hípic L’Aldosa cuenta con ejemplares adaptados a alta montaña y permite contratar excursiones con caballos y ponis en cualquier época del año. Ya sea a pie, a caballo o en coche, y habiendo destinado el tiempo necesario para contemplar la sobria iglesia de Sant Ermengol de L’Aldosa y su retablo barroco, o para degustar las excelencias elaboradas en la panadería, llegaremos a Anyós, un pueblo situado en una colina con la iglesia de Sant Cristòfol (siglo XII) construida estratégicamente en su punto más alto para controlar visualmente el entorno. Esta muestra del románico conserva la estructura original, aunque tenga ampliaciones y modificaciones posteriores, y algunos frescos de la época.

VALLS DEL NORD

67


Directori Restaurants/ Directorio Restaurantes PARRÒQUIA DE LA MASSANA LA MASSANA • Restaurant Ambatlle Edifici Serra de l’Honor La Massana - AD400 tel. (+ 376) 838 539 Menús i carns a la brasa • Restaurant Pizzeria Angelo C/ Josep Rossell, 1 La Massana - AD400 tel. (+ 376) 738 393 Pizzeria, cuina italiana i de mercat • Restaurant La Bona Taula Av. del Ravell, Edifici La Solana La Massana - AD400 tel. (+ 376) 838 508 Cuina casolana i menú diari • Bondia Cafè Plaça de les Fontetes La Massana - AD400 tel. (+ 376) 840 030 Menú diari • Restaurant Borda de l’Avi Ctra. d’Arinsal, s/n La Massana - AD400 tel. (+ 376) 835 154 Carns a la brasa i cuina de mercat • Restaurant Borda Raubert Ctra. d’Arinsal La Massana - AD400 tel. (+ 376) 835 420 Cuina casolana i especialitat en carns a la brasa • Restaurant Borda Xica Borda Xica (al costat del Comú) La Massana - AD400 tel. (+ 376) 837 190 Cuina casolana i carns a la brasa • Restaurant El Cantàbric a taula Av. Sant Antoni, 14 La Massana - AD400 tel. (+ 376) 836 052 Especialitat en marisc i peix • Bar Restaurant Casino Av. Sant Antoni, 68 La Massana - AD400 tel. (+ 376) 840 601 Carns a la brasa i cuina de mercat • Restaurant Conde Av. del Través, Edifici Jardí La Massana - AD400 tel. (+ 376) 837 463 • Cafeteria Creperia Don Piacere Av. del Ravell, 2 - La Massana - AD400 tel. (+ 376) 840 909 Creps, pizzes i entrepans

70

• La Granja 1001 Cap del Carrer, 12, Casa Vilalta La Massana - AD400 tel. (+ 376) 836 047 Entrepans

• Restaurant Silvino Av. del Través, 21 La Massana - AD400 tel. (+ 376) 840 720 Especialitat en carns a la brasa i bacallà

• Bar Restaurant Ivan Av. Sant Antoni, 71 La Massana - AD400 tel. (+ 376) 835 808 Menú diari, plats combinats i entrepans

• Restaurant Siurell Av. Sant Antoni, 33 La Massana - AD400 tel. (+ 376) 838 758 Menú diari, plats combinats, entrepans i tapes

• Restaurant Marco Polo Av. Sant Antoni, 36 - Hotel Marco Polo La Massana - AD400 tel. (+ 376) 738 363 Bufet lliure • Món Bohemi Av. del Través, 21 - La Massana - AD400 tel. (+ 376) 837 076 Cuina Tex-Mex • Restaurant Hostal Palanques Av. Sant Antoni, 16 La Massana - AD400 tel. (+ 376) 835 007 Cuina casolana, cuina francesa i menú diari • Restaurant Pla de l’Estany C/ Major, s/n - La Massana - AD400 tel. (+ 376) 835 028 Menú, plats combinats i entrepans • Bar Cibercafè Porquets Sí Av. del Través, 4 - La Massana - AD400 tel. (+ 376) 838 866 Menú diari, plats combinats i entrepans • Bar Restaurant del Prat Gran Av. del Ravell, 9 - La Massana- AD400 tel. (+376) 836 222 Menú diari i cuina de mercat • Restaurant El Racó dels Amics Av. Sant Antoni, 42 La Massana - AD400 tel. (+ 376) 836 628 Cuina casolana, mediterrània i menú diari • Restaurant El Ressopó Av. del Ravell, 5 - La Massana - AD400 tel. (+ 376) 840 142 Plats combinats, entrepans i tapes • Restaurant El Rusc Ctra. d’Arinsal - La Massana - AD400 tel. (+ 376) 838 200 Cuina de mercat i especialitat en marisc i peix • Restaurant Rutllan Av. del Ravell, 3 - Hotel Rutllan La Massana - AD400 tel. (+ 376) 835 000 Cuina de mercat autòctona i francesa

RESTAURANTS LA MASSANA

• Restaurant Versió Original VO C/ Josep Rossell La Massana - AD400 tel. (+ 376) 839 309 Cuina creativa i menú diari • Granja Veiga Av. del Través, 3 La Massana - AD400 tel. (+ 376) 837 222 Menú diari, plats combinats i entrepans • Pizzeria Vesuvi Av. Sant Antoni – Casa Robert Gil La Massana - AD400 tel. (+ 376) 838 194 Pizzes

L’ALDOSA • Restaurant Casa No-No Ctra. de la Creu Blanca, 4-6 L’Aldosa - AD400 tel. (+ 376) 839 111 Cuina italiana i carns a la brasa • Restaurant Parc de Giberga Costes de Giberga L’Aldosa - AD400 tel. (+ 376) 840 172 Cuina casolana

SISPONY • Restaurant Abba Suite Terra Major de Sispony, s/n Abba Suite Hotel - Sispony - AD400 tel. (+ 376) 737 300 Cuina casolana i de mercat amb menú diari • Restaurant La Burna Av. del Jovell, 20 - Hotel La Burna Sispony - AD400 tel. (+ 376) 835 355 Cuina casolana • Restaurant Molí dels Fanals Av. de les Comes, s/n - Sispony - AD400 tel. (+ 376) 835 380 Cuina casolana


ERTS • Restaurant Bambú Oriental Ctra. d’Arinsal, s/n - Hotel Palarine Erts - AD400 tel. (+ 376) 737 393 Cuina oriental, internacional i creativa • Restaurant La Borda d’Erts Ctra. d’Arinsal, s/n Erts - AD400 tel. (+ 376) 840 820 Cuina francesa i especialitat en carns a la brasa • Restaurant L’Hort de Casa Ctra. d’Arinsal, s/n Erts - AD400 tel. (+ 376) 835 068 Cuina casolana i especialitat en carns a la brasa • Restaurant Émo Ctra. d’Arinsal - Hotel Palomé Erts - AD400 tel. (+ 376) 738 500 Cuina gastronòmica • Restaurant La Torrada Ctra. de Pal - Càmping Xixerella Erts - AD400 tel. (+ 376) 837 452 Cuina internacional • Restaurant Xixerella Ctra. de Pal - Borda Xixerella Xixerella - AD400 tel. (+ 376) 838 525 Especialitat en carns a la brasa

ANYÓS • Restaurant Can Pere Ctra. de Sant Cristòfol, 10 Anyós - AD400 tel. (+ 376) 835 415 Cuina de mercat i especialitat en cuina oriental • Restaurant Can Toni Ctra. de Sant Cristòfol, s/n Anyós - AD400 tel. (+ 376) 835 923 Cuina tradicional • Restaurant Capriccio Ctra. d’Anyós - Hotel Anyós Park Anyós - AD400 tel. (+ 376) 737 573 Bufet lliure • Restaurant Delizioso Ctra. d’Anyós - Anyós Park Anyós - AD400 tel. (+ 376) 737 573 Cuina internacional

PAL • Restaurant Bonet Crta. de Pal, s/n Pal - AD400 Tel. (+376) 836 063 Cuina casolana i menú diari

• Restaurant L’Eulari de Pal Plaça del Poble, s/n Pal - AD400 tel. (+ 376) 836 400 Cuina casolana i especialitat en carns a la brasa

• Restaurant La Pampa Ctra. d’Arinsal, Edifici Amadeus, baixos Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 839 630 Cuina argentina, especialitat en carns a la brasa

• Restaurant Lydia La Fontanella - Pal - AD400 tel. (+ 376) 835 377 Cuina casolana andorrana

• Sidreria Pub Herri Crta. d’Arinsal, Ed. Amadeus, 3 Arinsal- AD400 Tel. (+376) 838 566 Cuina basca i carns

ARINSAL

• Bar- restaurant La llum d’oli Crta. d’Arinsal - Arinsal - AD400 Tel. (+376) 836 701 Bar i tapes

• Restaurant 360º Ctra. d’Arinsal - Edifici Caprici Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 839 981 Cuina casolana, internacional i japonesa • Restaurant Black Bull Borda Pradet - Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 840 177 Entrepans i plats combinats

• Restaurant Hotel Princesa Parc Ctra. d’Arinsal -Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 736 400 Bufet lliure

• Restaurant El Bosc Ctra. d’Arinsal - Edifici Areny, baixos Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 835 519 Especialitat en tapes, pizzes i carns • El Cau Ctra. d’Arinsal - Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 837 781 Entrepans, hamburgueses, plats combinats i pizzes • Restaurant Cisco’s C/ del Serradell - Casa Martí Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 836 398 Especialitats mexicanes

• Restaurant Quo Vadis Ctra. d’Arinsal - Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 837 600 Cuina anglesa i internacional • Restaurant Refugi de la Fondue Ctra. d’Arinsal, Xalet Hort de la Palanca Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 839 599 Cuina francesa i italiana, especialitat en fondues • Restaurant La Rosa Ctra. d’Arinsal - Edifici Joan de Torne Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 838 670 Plats combinats, menús i pizzes

• Restaurant Comapedrosa Ctra. d’Arinsal - Hotel Comapedrosa Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 836 971 Cuina casolana amb menú i bufet • Restaurant Hotel Crest Ctra. de Comallemple - Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 738 020 Menú diari • Fora Pista Ctra. de Comallemple, s/n Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 738 020 Entrepans, hamburgueses i pizzes • Restaurant Micolau Ctra. d’Arinsal - Hotel Micolau Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 737 707 Cuina casolana i especialitat en carns a la brasa i cuina mexicana • Restaurant Molí de la Plaça Ctra. d’Arinsal - Casa Jan de la Font Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 835 281 Especialitat en pastes i pizzes, i cuina tailandesa

• Polar Bar Crta. del Comallemple, s/n Arinsal- AD400 tel. (+376) 737 878 Cuina de mercat

• Restaurant Aparthotel Sant Andreu Ctra. d’Arinsal Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 836 164 Cuina índia i anglesa • Restaurant Hotel Solana Ctra. d’Arinsal, 29 - Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 737 999 Menú al migdia i bufet lliure a la nit • Restaurant Surf Borda Giraut - Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 838 069 Cuina argentina i italiana, especialitat en carns a la brasa • Restaurant Pizzeria Timotea Ctra. d’Arinsal - Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 836 386 Especialitats argentines i pizzes • Restaurant Xalet Hotel Montané Ctra. General d’Arinsal - Arinsal - AD400 tel. (+ 376) 737 536 Cuina de fusió internacional

RESTAURANTS LA MASSANA

71


Directori Restaurants/ Directorio Restaurantes PARRÒQUIA D’ORDINO ORDINO • Restaurant Armengol - Casa León Plaça Major - Casa Armengol Ordino - AD300 tel. (+ 376) 835 977 Carns a la brasa, cuina casolana i menú diari • Bar Restaurant Babi C/ Major, Casa Babi Ordino - AD300 tel. (+ 376) 835 343 Carns a la brasa i menú casolà • Restaurant Babot Ctra. del Coll d’Ordino, km 2 Hotel Babot - Ordino - AD300 tel. (+ 376) 747 047 Cuina del país, de mercat i banquets • Restaurant Pizzeria Coll d’Ordino Ctra. del Coll d’Ordino Ordino - AD300 tel. (+ 376) 839 203 Especialitat en pizzes • Bar Restaurant La Clota Ctra. General d’Ordino - Urbanització La Clota Verda - Edifici Prat del Pomer Ordino - AD300 tel. (+ 376) 847 474 Cuina casolana portuguesa • Restaurant Coma Ctra. General d’Ordino - Hotel Coma Ordino - AD300 tel. (+ 376) 736 100 Cuina casolana, de mercat i de degustació • Restaurant Gaspà Ctra. General d’Ordino - Hotel Gaspà Ordino - AD300 tel. (+ 376) 835 080

72

• Restaurant Tòpic Antic cobert de Picamal Ordino - AD300 tel. (+ 376) 736 102 Cuina casolana amb especialitat en carns a la brasa • Restaurant Vertical Límit Cafè C/ Major - Casa Jep del Tor Ordino - AD300 tel. (+ 376) 835 057 Creperia i especialitat en carns argentines

SORNÀS • Restaurant Les Fargues Pont de Sornàs, s/n Ordino - AD300 tel. (+ 376) 850 941 Cuina casolana, especialitat en carns a la brasa i entrepans

ANSALONGA • Restaurant Borda d’Ansalonga Ctra. General d’Ordino Càmping Borda d’Ansalonga Ansalonga - AD300 tel. (+ 376) 850 374 Cuina casolana amb especialitat en carns a la brasa i entrepans, només a l’estiu

LA CORTINADA • Restaurant Cal Daina Ctra. General d’Ordino - Hotel Cal Daina La Cortinada - AD300 tel. (+ 376) 850 988 Cuina casolana amb especialitat en carns a la brasa i menú diari

ARANS • Restaurant Arans Ctra. General d’Ordino - Hotel Arans Arans - AD300 tel. (+ 376) 850 390 Cuina casolana • Restaurant La Font d’Arans Ctra. General d’Ordino Arans - AD300 tel. (+ 376) 850 830 Cuina francesa, cuina creativa i menú diari

LLORTS • Restaurant L’Era d’en Jaume Plaça de Llorts, s/n Llorts - AD300 tel. (+ 376) 850 667 Cuina casolana amb especialitat en carns a la brasa • Restaurant La Neu Casa Antonet - Llorts - AD300 tel. (+ 376) 850 650 Cuina casolana i cuina creativa • Restaurant Prat de les Mines Ctra. General, 3 - Apartaments Turístics Prat de les Mines Llorts - AD300 tel. (+ 376) 849 400 - 635 005 Cuina de muntanya i carns a la brasa

EL SERRAT • Restaurant Bringué Ctra. General d’Ordino - Hotel Bringué El Serrat - AD300 tel. (+ 376) 736 999 Cuina casolana i europea

• Restaurant Hotel Prats Crta. Coll d’Ordino, s/n Ordino AD300 Tel. (+376) 835 645 Cuina casolana

• Restaurant Font Blanca Ctra. General d’Ordino Edifici Font Blanca La Cortinada - AD300 tel. (+ 376) 850 068 Cuina tradicional amb un toc d’autor

• Bar Restaurant Quim C/ Major, s/n Ordino - AD300 tel. (+ 376) 835 645 Cuina casolana

• Restaurant Sucarà Ctra. General d’Ordino - Hotel Sucarà La Cortinada - AD300 tel. (+ 376) 850 151 Especialitat en carns a la brasa

• Restaurant Tristaina Ctra. General d’Ordino - Hotel Tristaina El Serrat - AD300 tel. (+ 376) 850 081 Cuina casolana

• Restaurant Refugi de l’Amistat Ctra. del Coll d’Ordino - Edifici Rubí Ordino - AD300 tel. (+ 376) 839 267 Cuina francesa, cuina creativa i de mercat

• Restaurant Cal Tonet Ctra. General d’Ordino La Cortinada - AD300 tel. (+ 376) 849 179 Cuina tradicional

• Restaurant Hotel Xalet Bringué Ctra. General d’Ordino Hotel Xalet Bringué El Serrat - AD300 tel. (+ 376) 749 100 Cuina casolana i europea

RESTAURANTS ORDINO

• Restaurant El Serrat Ctra. General d’Ordino - Hotel El Serrat El Serrat - AD300 tel. (+ 376) 735 735 Bufet i carta


Vallnord Articles en Français SECTEUR ARINSAL L’équipe d’ASP Snowparks continue à asseoir, et ce pour la troisième année consécutive, son projet de freestyle de Vallnord. Cette saison, l’Aire de Freestyle d’Arinsal est flanquée d’une nouvelle ligne de modules destinée aux débutants, de nouvelles lignes de kickers pour les plus experts et le calendrier des compétitions a été renforcé. Or, la plus grande nouveauté d’Arinsal est, sans aucun doute, la nouvelle cafétéria terrasse installée dans la zone débutant, juste devant les tapis roulants. On étend ainsi l’offre de restauration du secteur en proposant un espace détente pour les skieurs.

NOUVEAUTÉS SAISON 2011/2012 Une fois encore, Vallnord entame une nouvelle saison d’hiver avec de nombreux aménagements réalisés dans les trois secteurs du domaine skiable. L’investissement effectué pour l’hiver 2011-2012 a surtout servi à améliorer la sécurité sur les pistes, et à étendre les activités et les services gravitant autour des sports de neige. C’est ainsi que le visiteur pourra profiter de la nouvelle piste Megaverda, du nouveau Woodpark d’Arcalís, de la nouvelle aire d’activités de La Caubella et de la nouvelle cafétéria terrasse d’Arinsal. SECTEUR ARCALÍS La principale nouveauté de ce secteur réside dans l’aménagement de la nouvelle piste Megaverda, de 8 km de long. C’est la piste verte la plus longue des Pyrénées. Elle part des Portelles à 2.552 m d’altitude et arrive à L’Hortell à 1.940 m. Le parcours emprunte les pistes El Túnel, Els Orris, La Basera et El Pont, et soulignons que les deux premières pistes ont été aménagées de façon à permettre l’accès au skieur débutant. Arcalís propose elle aussi, depuis peu, un Woodpark situé dans la forêt de L’Hortell. Cet espace unique dans les Pyrénées apporte à la station de ski le concept déjà bien en vogue dans les bike parks. La zone, qui propose une douzaine de modules naturels et artificiels, servira de complément au Vallnord Snowpark d’Arcalís. D’un autre côté, pour compléter l’espace exclusif de freeride, créé l’année dernière à Creussans, on a aménagé dans la zone de La Coma le DVA Park. Cet espace fermé, réservé à la formation et à l’entraînement pour détecter les victimes d’avalanches, est dirigé par le Centre d’Etudes de la Neige et de la Montagne d’Andorre (CENMA). Le DVA Park a été créé pour accueillir des rencontres, des activités et des cours de formation pour les professionnels du secteur, ainsi que pour les amateurs de freeride disposés à connaître en détails les systèmes de sécurité en cas d’avalanche. Vallnord comprend que les nouvelles technologies sont un outil indispensable pour de nombreux usagers, et c’est pour cette raison qu’on a installé à Arcalís, y compris dans les points de restauration et toutes les remontées, un réseau Wi-Fi ouvert, couvrant tout le secteur, et permettant l’accès à Internet à tout moment.

74

ARTICLES FRANÇAIS

SECTEUR PAL Vallnord a créé cette saison une nouvelle aire d’activités dans la zone de La Caubella, avec accès direct depuis la télécabine de La Massana. Le circuit de mushing, jusqu’alors situé au Col de la Botella, sera définitivement installé dans cet espace, et proposera un nouveau circuit qui traversera la zone boisée de La Caubella. De même, on a ajouté dans cet espace deux nouvelles activités d’hiver. A savoir d’un côté, les promenades à dos de poneys pour les tout-petits et de l’autre, la version plus hivernale du Laser Combat, ou version modernisée du paint-ball. --------------------------------

100% FREERIDE À CREUSSANS Si vous aimez l’aventure et faire du horspiste, venez à l’Aire Freeride Creussans du secteur Vallnord Arcalís, la première zone des Pyrénées dédiée exclusivement au freeride. Un télésiège vous transporte jusqu’à 2.625 m, et là, s’ouvre à vos pieds une immense montagne vierge, sans aucune piste, pour skier où bon vous semble. Texte et photos: David Ledesma Pour les skieurs experts en quête de nouveaux défis, Vallnord a créé à Arcalís la première zone intégrale de freeride de la Péninsule. Si la station d’Ordino était déjà renommée pour ses zones hors-piste et pour la qualité de sa neige, désormais avec la nouvelle Aire Freeride le renom du secteur le plus pro de Vallnord aura encore plus d’écho. La saison dernière Vallnord a décidé, d’un côté de laisser l’aire de Creussans hors du terrain balisé, et de l’autre de ne plus faire passer les Ratracs sur ses pistes afin que les skieurs, une fois à 2.625 mètres d’altitude, choisissent librement la meilleure ligne pour descendre à flanc la montagne.

L’aire propose plus de 400 mètres de dénivelé vierge et sûr, puisque d’une part le risque d’avalanche est sérieusement contrôlé, et d’autre part les exigences inhérentes à la pratique sûre du freeride sont clairement signalisées. De toute façon, pour atteindre Creussans, il est fort recommandé de se munir d’un casque et des systèmes de sécurité comme l’Arva, la pelle et la sonde. De même, il est recommandé de skier en groupe et surtout de faire preuve de bon sens et de respect envers la montagne. Il est, de même, aussi important de prendre connaissance des conditions météo que de l’état de la neige, car même s’il s’agit d’une zone sécurisée, il vaut mieux être prudent. Comme l’indique clairement le panneau situé au pied du télésiège Creussans, “vous skier sous votre responsabilité”. A Creussans chacun est responsable de lui-même. Tout hors-piste L’engagement d’Arcalís dans le freeride existe depuis l’origine de la station, bien que le véritable pari du hors-piste ait clairement débuté en 1995 avec l’installation du téléski Els Feixans, qui fournissait un accès mécanisé à la première zone spécifique de freeride de la station. Depuis la saison dernière, la piste rouge L’Estany, qui n’est plus damée par les machines, a transformé toute la zone de Creussans en un espace freeride exclusif. L’infrastructure de la zone est ainsi réduite à un télésiège à quatre places qui atteint une altitude de 2.625 m et déroule au pied du skieur un dénivelé vierge de 425 m, une extraordinaire cour de récréation où chacun cherche sa propre ligne à ses risques et périls. Cette pratique, très courante dans les stations canadiennes et américaines, est chaque fois plus courante en Europe, toutefois dans les Pyrénées nous n’étions pas encore habitués à de telles propositions. La morphologie et la variété du terrain assurent le plus grand divertissement aux skieurs experts. Avant de s’engager vers la cime, il faut se rappeler que le ski hors-piste exige un haut niveau physique et technique. Toutefois, une fois en haut, ceux qui ne sont pas convaincus, peuvent toujours redescendre par l’ancienne piste rouge de L’Estany, et bien que les 2 km de parcours ne soient plus damés par les machines, c’est encore l’option la plus facile pour le skieur. Freeride frontalier Creussans, qui se trouve dans les limites de la station, dispose à son point culminant ,et dans un environnement privilégié, de vues imprenables et de conditions idéales pour pratiquer le freeride: altitude, terrain escarpé, descente, prononcée, nombreuses lignes et importante couche de neige. En montant par le télésiège d’accès, on peut déjà apprécier les vues spectaculaires, mais une fois en haut, le panorama est grandiose. A à peu près 30 mètres, juste en face de l’arrivée, on trouve le Port de Creussans (2.643 m), qui établit une frontière naturelle entre l’Andorre et la France. Cela vaut la peine de se déchausser et de monter à pied jusqu’au mirador pour jeter un coup d’œil sur le versant français, sombre puisque orienté vers le nord, avec au-dessous les profondes vallées de L’Ariège et au loin la Pica d’Estats (3.143 m) qui sert de cime de référence, ou encore d’autres pics comme le Verdaguer (3.131 m) et le Gabarró (3.115 m). Du côté andorran certaines vues sont aussi in-


téressantes, et offrent un beau panorama sur le cercle de La Coma, ses pistes, et sur le pic du Font Blanca (2.904 m), un des six sommets andorrans dépassant les 2.900 m. Les flancs skiables de Creussans sont orientés plein sud et bien ensoleillés. Comme cette orientation affecte la qualité de la neige, il faut donc profiter des premiers jours, après la chute de neige, pour apprécier la meilleure poudreuse, puisque très vite elle perd de son charme. Comme il s’agit d’un territoire 100% horspiste, il faut compter sur une période de préparation de la montagne de la part des équipes de sécurité de la station, pour contrôler et stabiliser au maximum le manteau neigeux. Cette période d’attente, sans télésiège, alors que les montagnes immaculées luisent sous le soleil, exaspère souvent les skieurs avides de poudreuse et d’action, mais est indispensable pour éviter le risque d’avalanche.

des descentes immaculées et intactes, même plusieurs jours après la chute de neige, qui débouchent toutes sur la piste verte Els Orris. Cependant, on peut suivre une autre alternative, hors des limites du domaine, mais comme il ne faut pas marcher, elle sera sans doute plus fréquentée. Il faut se rendre vers l’extrémité est de la montagne, vers les lacs de Tristaina, enjamber la corde qui délimite la piste, monter en diagonale et arriver en haut du rocher escarpé, au-dessus du cercle glaciaire du premier lac. Cette zone recèle quelques descentes orientées plein nord, protégées du soleil et recouvertes de poudreuse fine et légère. La descente est divine, l’environnement est somptueux, sans oublier, comme toile de fond, l’inestimable jeu des ombres colorant la montagne et le lac gelé. Le chemin suit un passage étroit, sur l’embouchure du lac et arrive sur la piste Canaleta, au niveau du réservoir d’eau.

Lignes multiples et options Le cirque glacier de La Coma, formé d’est en ouest par les zones de Tristaina, Creussans, le pic de Cabeyrou (2.732 m),le Port del Rat et le pic de Cataperdís (2.804 m), a toujours été un espace très fréquenté par les skieurs intrépides et les pionniers du freeride, même avant la naissance de la station d’Ordino-Arcalís, en 1983. A l’époque, les têtes-brûlées qui songeaient skier sur ces zones vierges n’avaient plus qu’à charger les skis sur leur dos et grimper vers la cime. En 2002, on installa le télésiège débrayable à quatre places de Creussans et la communauté des freeriders applaudit l’ouvrage, puisqu’il permettait d’accéder facilement à une délicieuse zone vierge. Désormais, et ce depuis la dernière saison, c’est un territoire 100% freeride. Les plus prévoyants peuvent déjà commencer à s’échauffer les jambes en dévalant l’ancienne piste rouge de L’Estany et essayer de raccourcir progressivement le parcours dans certains virages et revenir sur la nouvelle piste. L’autre option, pour ceux qui s’initient au freeride, se situe dans le tronçon final, à gauche de la piste, où se trouve une grande pente vierge qui permet de skier jusqu’à la partie arrière du restaurant de La Coma. De leur côté, les intrépides, seront comblés par la variété du terrain. Creussans propose une multitude de lignes, de larges descentes de neige vierge, des conduits étroits, des passages rocheux, des creux et des bosses, des tournants regorgeant de poudreuse et d’autres éléments naturels qui combleront les défis des plus téméraires.

Freeride de tous les côtés La situation et les cotes élevées des montagnes d’Arcalís (1.940 m/2.560 m) sont renommées pour accumuler les plus épaisses couches de neige d’Andorre, et sont considérés comme le must du freeride pyrénéen. Les amateurs du hors-piste aiment y venir pour son freeride accessible, et les jours de grandes chutes de neige, tous les recoins du domaine sont extrêmement recherchés. En plus de la nouvelle Aire Freeride de Creussans, il existe des zones très convoitées, car faciles d’accès, alors tant pis pour les traînards. Le Planell de les Flores, à gauche de La Portella del Mig, fait partie de ces espaces. C’est un terrain rocheux doté de nombreux tubes naturels dans lesquels s’accumule une grande quantité de poudreuse. Pour y accéder, on part de la piste rouge La Balma, on monte sur 10 mètres jusqu’à la crête où on trouve le Canal del Hippi, celui du Surfeta Cagat, le Canal Gran et toutes ses variantes. Des pentes de près de 45% sur lesquelles assouvir facilement ses envies de poudreuse. Une autre option : la piste noire La Portella : Cette descente large, longue, directe et à forte inclinaison est un véritable plaisir au moment où on plonge à tombeau ouvert dans la poudreuse douce et légère. Un autre point très fréquenté, c’est l’autre piste noire de la station, la Canal Gran. C’est un amusant tube naturel, profond et pentu recouvert d’une énorme quantité de neige où il fait bon s’immerger. On y accède par La Portella del Mig et on en ressort par la piste des débutants de La Pleta. Nous trouvons plus de freeride facile d’accès dans la zone de Feixans, avec son propre téléski et un espace doux et aisé couvert d’une épaisse couche de neige. D’autre part, les plus experts pourront aller à la découverte de variantes plus acides s’ils s’approchent, à droite, du rocher escarpé, pour dévaler des lignes très exposées et inclinées à 45º comme le Canal del 2 cavalls, le C. Gómez, le Fredi Cruk et le Canal de la Carretera, ce dernier légèrement plus modéré. Tous débouchent sur La Portella del Mig. Une mention spéciale pour la forêt de L’Hortell, un endroit paradisiaque situé dans les cotes les plus basses du domaine, idéale pour y trouver refuge les jours de mauvais temps en quête de visibilité et de flots de poudreuse. Freeride au contact de la piste, pour tous les publics. En plus de toutes les innombrables possibilités proposées à Arcalís pour le ski hors-piste, vous pouvez aussi marcher quelques minutes et là les options se multiplient. Sur La Coma, en partant de la zone de Terragalls, on peut tracer une diagonale jusqu’au Canal del Port del

Au-delà L’atout de l’Aire Freeride de Creussans propose au skieur un accès facile à un vaste terrain vierge, sans avoir à se déchausser ou à se démener pour trouver de la poudreuse. Or, il est aussi possible d’aller au-delà. On peut marcher avec ses skis sur l’épaule pendant quelques minutes hors des limites du domaine (sous la responsabilité du skieur) pour atteindre les descentes vierges dissimulées, des passages cachés regorgeant de neige, inapprochables par le commun des mortels. Juste devant l’arrivée du télésiège, un chemin part vers la face cachée de la montagne. Après avoir atteint la crête, on se dirige vers l’ouest à pied, vers le Pic de Creussans (2.679 m) et le Port del Rat, et là on trouve divers passages d’entrée. Cette zone sauvage, peu fréquentée est uniquement accessible à pied ou en ski de randonnée, et dont seuls les clients de l’héliski peuvent profiter. Là-bas, on trouve

Rat, où nous attend un large et long canal de 30º, que nous atteignons en un peu plus de 30 minutes. De cet endroit on peut aussi grimper jusqu’au pic de Cataperdís (2.804 m), sur les flancs duquel on trouve des canaux mythiques d’une extrême difficulté, réservés uniquement aux super pros, et de plus de 50º d’inclinaison, comme le Canal del Rafael, le Canal del Frank, le Canal del Fargas, del Maties (45º) ou encore celui del Xoxo Extrem, qui atteint les 55º. Cette zone est la scène de compétitions internationales de freeride comme El Dorado. Réponse aux doutes: - Quel est le niveau technique requis pour skier à Creussans? Parallèle bon sur piste rouge (Classe 3). Meilleur est votre niveau, plus vous en profiterez. Et si une fois en haut vous ne vous sentez pas prêt, vous pourrez toujours emprunter l’ancienne piste rouge L’Estany qui, même si elle n’est plus damée, est le chemin le plus simple de la zone. - Dois-je être en forme? Oui, il faut un bon niveau physique pour supporter l’effort, car la dépense musculaire et le travail sur la neige non damée sont plus importants. - Est-ce que je peux skier en solitaire à Creussans? Bien sûr. Toutefois il vaut mieux le faire accompagné, vu qu’il s’agit d’une zone vierge. - Est-ce que c’est sûr de skier à Creussans? Oui, comme sur n’importe quel autre espace de la station. On contrôle rigoureusement le risque d’avalanches et l’espace est automatiquement fermé au moindre risque. - L’usage de l’Arva est-il obligatoire? Non, mais il est recommandé. Il n’est jamais de trop, comme le casque, la protection dorsale, la sonde et la pelle. - Est-ce gratuit? Absolument. C’est compris dans le prix du forfait. - Quels skis recommandez-vous? Des skis larges de freeride ou de all mountain, de plus de 80 mm de largeur, mais il est aussi possible de skier avec n’importe quelle sorte de skis. - Est-il possible de se perdre? Il est difficile de se perdre car les descentes sont très intuitives et bien signalisées. Par contre, c’est autre chose si l’on sort des limites du domaine. - Est-ce que c’est toujours ouvert? Oui, lorsque les conditions de sécurité le permettent. Sitôt qu’il y a un risque d’avalanche, le site est fermé par précaution. N’oublions pas l’héliski Vallnord est la seule station des Pyrénées qui offre la possibilité de pratiquer l’héliski sur son propre domaine. Trois itinéraires adaptés ont été tracés à l’intérieur de la zone d’influence du secteur Ordino-Arcalís. Le guide de la compagnie Heliexperience en choisit deux, selon son critère, suivant les conditions météorologiques et la neige. Le premier vol s’effectue vers le pic de Creussans ou le Port del Rat et le deuxième au pic de L’Hortell. Les vols en direction de Creussans et Port del Rat durent à peu près 3 minutes et il faut en compter 7 pour aller au pic de L’Hortell. L’inclinaison moyenne est de 25º et entre les deux itinéraires le skieur réalise un dénivelé négatif de près de 1.000 m, bien sûr suivant les conditions de la neige et la sécurité des parcours. Plus d’informations sur www.vallnord. com. DÉTAILS: -L’infrastructure de la zone est réduite à un télésiège qui atteint la cote de 2.625 m et qui déroule aux pieds du skieur un dénivelé vierge

ARTICLES FRANÇAIS

75


de 425 m, une palpitante cour de récréation où chacun est libre de choisir sa ligne. -Il est hautement recommandé d’utiliser un casque et les systèmes de sécurité comme l’Arva, la pelle et la sonde. De même, il vaut mieux skier en groupe et surtout faire preuve de bon sens tout en respectant la montagne, puisqu’à Creussans chacun est responsable de lui-même. -Pour la tranquillité de tous les usagers, la zone est dûment signalisée et remplit les plus hauts niveaux de sécurité requis afin de minimiser les risques. -Creussans offre une variété de lignes, de larges descentes de neige vierge, des canaux étroits, des passages rocheux, des zones à creux et à bosses, des coudes chargés de poudreuse et d’autres éléments naturels pour que les plus téméraires glissent et s’envolent à leur gré. -Non seulement la situation des montagnes et les cotes élevées d’Arcalis sont réputées pour accumuler les plus épaisses couches de neige d’Andorre mais elle est aussi considérée comme le must du freeride pyrénéen. --------------------------------

LE PLAISIR DE CONDUIRE À PAL Aimez-vous conduire? Telle était la question de l’annonce publicitaire d’une prestigieuse marque automobile. Ce même slogan pourrait servir pour promouvoir le secteur Pal de Vallnord, un espace renommé pour son ski tranquille et familial. Or, n’oublions pas qu’il propose aussi un large panel de divertissement pour les skieurs experts désireux de tirer le plus grand profit de leur journée virage après virage. Texte et photos: David Ledesma Même s’il n’est pas indispensable de descendre les pistes sur les arêtes des skis, il semblerait que ce soit la façon la plus attrayante, amusante, remuante et efficace de le faire. Sentir comment l’arête fend la couche blanche en glissant à tombeau ouvert sans déraper, et en skiant appuyé sur un fil d’acier acéré pendant que la neige caresse les semelles sous vos pieds. Ce plaisir extrême, ce nectar divin, c’est le summum du ski. Un bon skieur conduit ses skis sur n’importe quelle piste, neige et situation. La différence, c’est de le faire en prenant du plaisir. Pour cela certains facteurs comme le damage, la pente et la qualité de la neige sont importants. Nous trouvons ces conditions idéales dans le secteur Pal de Vallnord. Cet espace, particulièrement renommé pour son caractère familial,

76

ARTICLES FRANÇAIS

propose toutefois un large répertoire de pistes, adaptées pour que les skieurs de haut niveau prennent du plaisir et s’amusent en enchaînant les virages à la vitesse désirée. A Pal, les tracés, en majorité rouges, sont larges, très longs, dotés en permanence de bons dénivelés bien damés, permettant au skieur de jouir de la ligne la plus pentue en toute sécurité et confiance. Le plaisir de NE PAS conduire Non seulement beaucoup de skieurs viennent à Pal, très renommée pour son climat et son ensoleillement particulier en hiver, mais aussi pour son espace débutants, ses longues pistes bleues et vertes, son école de ski, ses activités et ses grandes terrasses, sur lesquelles ceux qui ne veulent pas skier peuvent aussi apprécier la neige aux premières loges. Afin de ne plus être considérée uniquement comme une station pour débutants, Vallnord s’est acharné à promouvoir une très large gamme de divertissements qui, à Pal dans un environnement bucolique, s’adresse surtout aux skieurs experts à la recherche d’émotions fortes. A son arrivée, avant même de chausser ses skis, le skieur jouit d’un petit luxe. Bien que paradoxal, il s’agit du plaisir “de ne pas conduire”… la voiture bien sûr. En fait grâce à la télécabine de La Massana, qui relie le centre urbain au domaine skiable en moins de cinq minutes, le skieur arrive au pied des pistes sans avoir à utiliser son véhicule et en économisant du temps et de l’argent en combustible. La télécabine dispose de 21 cabines de 12 places, couvre un dénivelé de 675 m sur une distance de 2.250 m et peut transporter 1.600 skieurs à l’heure. Une fois arrivés sur l’aire de La Caubella à 1.950 m, chacun se dirige vers sa destination: les débutants disposent d’un espace d’apprentissage au Planell; les tout-petits d’un jardin de neige; les non-skieurs de terrasses ensoleillées, quant aux skieurs avides d’action ils profiteront de la piste libre pour se mettre en appétit. Longues et avec vues L’un des principaux attraits de Pal réside dans son environnement et ses vues panoramiques à 360º, mais aussi dans la longueur de certaines de ses pistes. La majorité de ses tracés, dont les pentes varient de l’extrême difficulté aux profils plus doux et accessibles, traversent d’épaisses forêts de sapins. En général larges et bien damées, on les remarque surtout pour leur longueur, constance et leurs virages surélevés, permettant au skieur d’enchaîner les lacets de façon rythmée et amusante. Cette fluidité est soutenue par la constante rénovation et qualité des remontées, qui sont en majorité modernes, rapides et souples, en particulier El Cubil, nouveau télésiège débrayable à six places, qui a incroyablement soulagé le trafic des Fontanals (1.950 m), un des points les plus transités de la station. De plus, rappelons que skier à Pal est un plaisir pour les yeux. De son point le plus haut, El Cubil, à 2.358 m, le panorama est tout simplement spectaculaire. En s’arrêtant sur le mirador, le skieur peut contempler tout le domaine, avec à ses pieds, les aires du Pla de la Cot et de La Caubella, au loin la plus haute montagne d’Andorre (le Pic de Comapedrosa à 2.942 m), en face la vallée d’Ordino et le Pic de Casamanya à 2.740 m, derrière les Pyrénées catalanes et au fond la frontière montagneuse française. A gauche se trouve le Pic de la Capa à 2.572 m, qui abrite le secteur d’Arinsal, et

à droite les profondes vallées sous le Pic de Carroi à 2.335 m et le Pic d’Enclar à 2.383 m. Il est même possible d’apprécier au loin les remontées de la station voisine de Grandvalira. Ça vaut vraiment la peine de s’arrêter pour admirer le paysage. Comment faire souffrir ses jambes La station de Pal propose à tous les skieurs amateurs de divertissement, de mise à l’épreuve extrême, aussi bien du corps que des jambes, de vitesse vertigineuse et de grands frissons, un parcours particulièrement adapté pour bien profiter du ski. En partant de La Caubella à 1.950 m, à l’arrivée du télésiège, on emprunte la piste bleue du Beç jusqu’au télésiège débrayable La Serra II, qui nous transportera jusqu’au Pla de la Cot à 2.052 m, où l’action commence. Là-bas, où les pistes bleues du Besurt II et de La Serra démarrent, nous prendrons la Corpalanca rouge, une piste pentue qui pénètre rapidement dans la forêt en s’inclinant vite. Ce tracé est idéal pour s’échauffer les jambes sur des virages à rayon court ou moyen, surtout sur le dernier tronçon où l’inclinaison du terrain s’accentue et le niveau d’exigence augmente. Nous atteignons alors Les Fontanals, à 1.970 m, où nous montons à bord du télésiège débrayable à six places El Cubil, qui nous transporte très vite à 2.358 m d’altitude sur le Pic de Cubil. De ce point culminant de la station partent les plus longues et séduisantes pistes du secteur. Ski et vues paradisiaques. Nous trouverons un bel éventail de larges pistes rouges aux descentes confortables, comme Le Cubil, La Cot, La Serra et Fontanals de les Roques, idéales pour suivre un rythme in crescendo, qui nous obligera à appuyer davantage sur les muscles à chaque virage. En empruntant la piste rouge La Serra, la largeur et la pente initiale modérée de cette dernière, nous permettront de profiter d’une agréable conduite, de doser à notre gré la pression sur les skis, d’accélérer ou de freiner tout en effectuant de larges lacets d’un côté à l’autre, tout en ayant l’impression d’effectuer un raccommodage soigné sur la piste bien tassée et en esquivant, avec élégance, la ligne de canons à neige, située dans la zone centrale de la pente. Une mention spéciale pour la piste rouge Cóms. Cette piste très pentue se faufile non seulement entre les arbres mais possède aussi une série de bosses. C’est d’ailleurs là que se situe l’Aire Bumps. Si on entreprend de la descendre entièrement sans s’arrêter, on ne réussira qu’à enflammer nos pauvres jambes, alors il est recommandé d’y aller doucement. Toutes les pistes de cette zone qui convergent vers le télésiège El Cubil, nous ramènent au point de départ à 2.358 m, ce qui nous permet de skier aisément sur toutes et chacune d’entre elles, en effectuant de trépidants allersretours, chaque fois plus attendus. Col de la Botella, mention spéciale Au moment où les quadriceps commencent à se faire bien ressentir, essayons de les soulager et rendons-nous tranquillement jusqu’à l’aire du Col de la Botella, la préférée de nombreux skieurs locaux, puisqu’elle possède non seulement la meilleure neige mais aussi l’inclinaison la plus prononcée du domaine. La descente, du Pic de Cubil jusqu’au Col de la Botella, s’effectue sur la piste bleue Tossa, une large piste dotée d’excellentes vues panoramiques dignes d’être appréciées en toute sérénité


Arrivés au Col, plusieurs pistes s’offrent à nous, à mon avis les meilleures de tout le domaine. D’un côté, nous avons la piste bleue Col de la Botella, au tracé très large et pentu au départ –tirant à rouge-, et qui progressivement s’adoucit, ce qui permet d’atteindre une grande vitesse et de skier en dessinant de larges virages du milieu jusqu’à la fin. A son point le plus élevé, les vues sur le reste de la station et de la vallée de Setúria sont extraordinaires. Une autre option, c’est la piste rouge Poselletes, où se trouve le Stade de Slalom. Là-bas, tôt le matin, les équipes de compétition du Ski Club Arinsal-Pal s’entraînent avec assiduité. Cette piste, qui accueille les compétitions internationales FIS, débute par une forte descente et requiert de bien planter l’arête du ski tout en contrôlant la vitesse, plus loin, lorsque la pente diminue, on peut se laisser glisser au rythme singulier du carving. Toutefois ma préférée est sans aucun doute la piste rouge Font Roja, une énorme pelle, extrêmement large, peu transitée et dont certains tronçons, comme le dernier, arbore un dénivelé imposant et une pente très prononcée. Ici il est facile d’atteindre de grandes vitesses et d’enchaîner des virages particulièrement amples jusqu’à la base même du télésiège Setúria. De l’adrénaline pure qui met à l’épreuve la résistance des jambes. Après l’effort le réconfort. C’est le moment de reprendre des forces sur la terrasse du restaurant Far West du Col de la Botella, et découvrir les vues sur la vallée de Setúria. Il est recommandé de prendre une pause pour récupérer, car il faut encore se rendre à La Caubella, notre point de départ et de retour. Cependant si ce n’est pas suffisant, vous pouvez encore allonger l’excursion, prendre le téléphérique jusqu’à Arinsal, où un nouveau panorama vous propose de multiples autres options. DÉTAILS Adrénaline pure Le secteur Pal de Vallnord propose différentes aires spécifiques, conçues spécialement pour permettre aux skieurs experts de vivre de grands frissons: - AIRE CARVING: La piste de Poselletes, homologuée FIS pour la discipline de slalom, devient un stade ouvert à tous les skieurs quand il n’y a pas de compétitions ou d’entraînements de clubs. On délimite, en alternance un tracé de slalom ou de carving, pour atteindre la limite et dessiner des virages extrêmement inclinés. - AIRE BUMPS: La piste rouge Els Cóms est un véritable défi pour les amateurs de Bumps dont les bosses naturelles sont modelées par le passage des skieurs. De plus, les dameuses évitent de passer dans cette zone de la station afin de proposer un espace vraiment adapté aux nostalgiques de cette discipline olympique. - AIRE FREERIDE: Sur les bords de la piste noire de La Comellada, orientée au nord, nous trouvons un magnifique espace vierge où il fait bon s’aventurer les jours de poudreuse. Cette intéressante zone boisée permet de profiter d’un bon ski à travers les arbres, suffisamment espacés. A SOULIGNER: - Pal est une station renommée pour son ski tranquille et familial, mais il propose aussi un large éventail de pistes pour le plaisir des skieurs experts. - Les pistes larges, bien damées, particulièrement longues, bien pentues, arborent un bon dénivelé, et sont donc idéales pour skier à l’extrême.

- Le Col de la Botella, zone préférée de nombreux skieurs locaux, dispose de la meilleure neige et de pistes à très forte inclinaison. - Skier à Pal est un véritable plaisir pour les yeux. De la cote la plus élevée du Cubil, à 2.358 m, le panorama à 360º est tout simplement spectaculaire. - Sentir comment l’arête fend la neige en glissant à tombeau ouvert, tout en skiant appuyé sur un très acéré fil d’acier pendant que la neige caresse les semelles sous vos pieds, un pur plaisir. --------------------------------

LES SKI CLUBS DES VALLS DEL NORD: INCULQUER LA PASSION DE LA NEIGE DEPUIS L’ENFANCE La tradition du ski des Valls del Nord s’est vue renforcée, depuis des années, par la fondation de deux écoles pour les tout-petits: Le Ski Club d’Ordino Arcalís (ECOA) et le Ski Club Arinsal Pal (ECAP). Obtenir un meilleur développement physique et mental des petits skieurs, c’est le premier pas pour former les futurs talents du pays. Pour cette raison, la philosophie des Ski Clubs oriente et encourage les enfants non seulement à avoir l’esprit sportif mais aussi à développer des valeurs aussi importantes que la solidarité, la camaraderie et l’effort. Cette saison d’hiver, Vallnord recevra sur ses pistes quelques 500 petits enthousiastes qui viendront pour profiter des sports de neige, pour perfectionner leur technique ou encore rivaliser avec les autres et se prouver à euxmêmes qu’ils peuvent arriver aussi loin que Roger Vidosa, Mireia Gutiérrez, Nil Ruiz, Gil Llorenç ou Lluís Marín. Ces derniers sont les grands espoirs du ski national actuel, et tous ont débuté leur carrière sportive lorsqu’ils se sont inscrits dans l’un des Ski Clubs des Valls del Nord. ECAP et ECOA: le vivier des futurs skieurs du pays Le profil d’un enfant qui s’inscrit dans un club de ski est aussi varié que ses motivations. Pour cette raison, ces écoles sportives s’organisent pour mettre à la disposition des jeunes sportifs toute sorte de moyens humains et matériels, et être en mesure de couvrir toutes les attentes générées. Le rôle des Ski Clubs en Andorre est très important. En effet depuis 2008, ces écoles ont endossé la responsabilité d’alimenter le vivier des jeunes talents du pays, mais aussi celui des groupes de technicité dans la catégorie enfant. Cette préparation est essentielle pour

faire arriver les meilleurs skieurs préparés pour la haute compétition aux structures supérieures, gérées par la FAE (Fédération Andorrane de Ski). Le Ski Club Arinsal Pal (ECAP), qui a vu le jour en 1983, est le fruit de la détermination d’un groupe d’amis du promoteur Josep Serra, créateur des pistes de ski d’Arinsal. Tous, férus de sports d’hiver, avaient l’intention de fonder un petit club de ski à la station pour proposer des activités ludiques aux jeunes de La Massana. Le Ski Club Arinsal a ainsi ouvert ses portes avec 20 élèves, puis s’est transformé, après l’inauguration de la station de Pal, en l’actuel ECAP. L’un des principaux attraits de cette école sportive réside dans le calendrier des compétitions. Les coureurs participent à toutes les courses organisées par le propre club et par différents clubs de la Principauté, ainsi qu’aux courses régionales françaises et aux courses FIS (Fédération Internationale de Ski) d’Espagne et de France. D’autre part, des stages de ski sont régulièrement programmés dans les Alpes françaises en milieu d’été et en début d’automne. Ces derniers permettent de perfectionner la technique du ski au moyen d’entraînements spécifiques et de corrections audiovisuelles. Au cours de l’été, pendant les vacances scolaires, on organise des activités physiques, des randonnées en bicyclette de montagne, du rafting, du canyoning, de l’escalade, des cours de voile ou de windsurf, du patinage sur glace ou encore d’autres sports de groupe comme le volley, le basket, le football et le handball. D’après Joan Carles Camp, président de l’ECAP, la fonction d’un club de ski c’est “de motiver les jeunes talents en proposant une éducation qui apprenne à aimer la neige”. Le véritable but c’est de former des personnes sûres d’elles-mêmes, capables de “prendre des décisions difficiles sans le moindre doute ni l’aide de personne”. Le Ski Club d’Ordino Arcalís (ECOA) est le plus récent de tous les clubs d’Andorre. Lors de sa création en 1992, sa principale motivation était de faciliter l’accès des sports de neige à tous les enfants de la Paroisse d’Ordino. Les deux sections Sportive et de Compétition de l’ECOA offrent la possibilité d’apprendre, de façon pédagogique et dans un environnement naturel, les différentes disciplines et modalités de sports d’hiver. La philosophie de ce club s’appuie sur la prémisse que la pratique du sport ne se limite pas à la seule mise au point du corps. L’esprit est aussi un des éléments les plus puissants au moment d’affronter un défi et d’acquérir de l’assurance dans la vie de tous les jours. Pour Santi López, chef des entraîneurs de l’ECOA, il est clair que: “Les clubs de ski sont des écoles qui préparent les enfants à développer par eux-mêmes, de façon privée et en totale autonomie et sécurité, chacune des disciplines pratiquées.” Afin de fournir une réponse aux différentes motivations des jeunes skieurs, l’ECOA se divise en trois grandes sections: la Base, qui accueille les enfants de 5 à 8 ans et suppose l’initiation à la pratique du ski et à la compétition; la Section Sportive, conçue pour que des enfants de 9 à 11 ans puissent approcher, sans la pression de la compétition et de manière ludique, le plus grand nombre de disciplines possibles (ski alpin, surf de neige, ski de fond, raquettes, freestyle, télémark et randon-

ARTICLES FRANÇAIS

77


née); et enfin la Section Compétition, orientée, comme son nom l’indique, vers le monde de la compétition et de la recherche de jeunes talents. Elle permet de préparer les coureurs de différentes disciplines à prendre place dans le groupe de Technicité du Club. Dans le cadre de cette dernière section, l’exigence d’une préparation physique et technique optimum implique un entraînement continu tout au long de l’année. C’est pour cette raison que le programme d’avant-saison comprend deux stages sportifs en été et un en automne. D’autre part, le panel de formation de l’ECOA s’adresse aussi au domaine de l’orientation professionnelle. Il a d’ailleurs programmé une série de cours d’initiation destinée à tous les enfants désireux de faire une carrière liée au monde de la neige. L’offre du Club est, entre autre, complétée par des cours de préformation de N1, de pisteur-sauveteur, de notions d’agents d’exploitation de stations de ski ou de juge de porte. Que ce soit pour faire de la compétition ou simplement pour apprendre ou profiter de la neige, l’ECAP comme l’ECOA insistent sur le fait que c’est une véritable chance pour un enfant de faire partie d’un club de ski pour découvrir les disciplines sportives d’hiver et assimiler la culture de la neige à un trait distinctif du pays. --------------------------------

VALLNORD: ÉMOTIONS LE JOUR, SENSATIONS LA NUIT Le nom de Vallnord est associé aux meilleures pistes et hors-piste de toute l’Andorre pour pratiquer le ski, le snowboard, le freeride et le freestyle. D’ailleurs les chiffres le confirment: les 3 secteurs (Arcalís, Arinsal et Pal), qui accueillent 55.690 personnes/heure, disposent de 93 kilomètres répartis sur 90 pistes, 46 remontées, 385 canons à neige, 250 moniteurs, 6 espaces réservés exclusivement aux tout-petits et plus de 20 points de restauration. Vallnord c’est tout ça et encore plus, car le divertissement et les attractions vont bien au-delà des propositions d’une simple station de ski. Découvrir des disciplines aussi novatrices que radicales, passer une journée à la neige en famille ou profiter à fond des nombreux et variés divertissements liés aux sports blancs dans un environnement naturel, c’est la manière dont Vallnord conçoit les loisirs et les émotions, à travers la pratique d’activités destinées à enthousiasmer tous les types d’usagers: experts, débutants, familles, sans oublier les non skieurs.

78

ARTICLES FRANÇAIS

ACTIVITÉS INNOVANTES ADAPTÉES AU BESOIN DE CHACUN L’hiver est la saison idéale pour profiter de toutes les activités sportives de montagne que Vallnord propose à son public: des parcours d’orientation en raquettes, au mushing ou promenades en traîneaux tirés par des chiens, en passant par les trépidantes descentes à motoneiges ou à véloskis, ou encore effectuer des vols panoramiques en hélicoptère et se permettre de découvrir de façon spéciale et privilégiée le patrimoine naturel des montagnes des Valls del Nord. Un large catalogue d’activités adaptées à tous les âges et à tous les goûts. • Pour ceux qui associent les montagnes pyrénéennes à l’aventure dans la nature... déplacements en Gica-Fer: Un véhicule chenille d’origine allemande pouvant transporter 17 personnes. Idéal pour explorer l’environnement naturel de Vallnord et atteindre les points les plus élevés de la station d’Arcalís. • Pour ceux qui recherchent le grand frisson... le Speed Riding ou paraski: Cette discipline de ski, importée des Alpes françaises, conjugue ski, parapente et montée d’adrénaline. Idéal pour les skieurs avancés qui veulent s’initier à de nouvelles expériences. • Pour ceux qui se languissent de leur équipement de plongée en hiver... le Diving ou plongée sous la glace: Une variante de la plongée plaisir réalisable dans deux types de lacs, d’une profondeur maximum de 12 et 23 mètres. Idéal pour apprécier la sensation extrême d’un baptême sous la glace. • Pour ceux qui considèrent le terrain comme un champ de bataille... le Laser Combat: Cette discipline de paint-ball utilise la technologie laser et substitue les billes de peintures par des capteurs situés sur les participants. Idéal pour transformer une rencontre entre amis ou collègues en simulation d’affrontement guerrier style hollywoodien. • Pour ceux qui aiment contempler la nature vue du ciel... l’Heliexperience ou la pratique de l’héliski: Cette discipline permet de dévaler des descentes hors terrains balisés en se déplaçant jusqu’à la cime des montagnes en hélicoptère. Idéal pour aller au-delà du ski hors-piste, avec une garantie de sécurité. • Et pour ceux qui n’aiment pas toujours demander la permission... circuit de motoneiges pour enfants (de 4 à 12 ans): Ce parcours adapté et très sûr est contrôlé par des moniteurs. Pas besoin de permis de conduire ni d’apprendre le code de la route, un peu de bon sens et un bon sens de l’orientation feront l’affaire. Idéal pour profiter de l’émotion de la conduite en glissant sur la neige. ET LE SOIR... LA STATION NE DORT JAMAIS Vallnord propose aussi des activités en nocturne. Pour prolonger une journée de ski, ou réaliser une activité en famille ou entre amis, les soirées n’ont pas forcément besoin de se dérouler à l’hôtel. On peut profiter de la soirée en choisissant une des intéressantes activités organisées par la station andorrane: la traditionnelle descente aux flambeaux, sortie hebdomadaire à Arinsal avec dîner et musique en direct; les promenades à motoneiges sur les montagnes d’Arcalís, ou encore les plongées sous la glace dans le lac de la Canaleta (Arcalís) pour découvrir l’origine glaciaire des Valls del Nord. Quant aux amateurs de gastronomie insolite, ils peuvent toujours réserver une table pour dîner et déguster une délicieuse fondue ou une

succulente raclette à 2.200 mètres d’altitude au Restaurant Cheese’s Art de la Coma d’Arcalís. Et après le dessert, la meilleure façon de terminer la journée sera, soit de redescendre en skiant de nuit jusqu’à la zone de l’Hortell, soit en montant à bord du Ratrac (véhicule servant à damer la neige sur les pistes) ou à bord du Gica-Fer. En famille, en couple, entre amis ou collègues, Vallnord est la meilleure option pour goûter à des vacances inoubliables au cœur des Pyrénées. --------------------------------

AGUSTINA ET LA FABRIQUE DE RÊVES Les amateurs de neige en culottes courtes peuvent à nouveau profiter des aventures d’Agustina, le personnage le plus magique et attendrissant de tout Vallnord. D’ailleurs, une nouvelle histoire d’Agustina sera éditée dès l’hiver prochain. Réalisée sous la plume et les dessins de Mar González et d’Emma Schmid, ce troisième livre viendra compléter la collection Vallnord Magique. Dans cette nouvelle aventure, Agustina et la fabrique de rêves, nous retrouvons la turbulente héroïne en vacances en famille à la neige accompagnée, comme on s’y attendait, de son inséparable ami, Léo l’ourson. Si dans les autres histoires d’Agustina, intitulées Le mystère de la neige et Le mystère des nuages, ce personnage devait résoudre une série d’énigmes en rapport avec la nature et l’environnement, dans cette aventure, elle devra démêler un mystère qui se déroule dans un monde magique. Dans Agustina et la fabrique de rêves l’héroïne devra découvrir qui est derrière les étranges disparitions du bonhomme de neige pendant la nuit, et surtout le lendemain de son ami Léo. Voyant l’enquête piétiner et très attristée par l’absence de Léo, Agustina ne peut s’empêcher de pleurer. Mais ce qu’elle n’avait pas imaginé, c’est que de ses larmes tombées sur la neige, jaillirait un grand bâtiment, une sorte d’usine, mais pas une usine comme celle qu’on peut voir à l’entrée des villes, non, une fabuleuse fabrique de rêves avec des stalactites de glace au plafond et des cheminées d’où s’échappent des fumées multicolores. De cette merveilleuse construction, sortira “un petit homme aux cheveux blancs” qui se présentera comme étant le gardien de la fabrique de rêves. “ Je voyage dans le monde entier pour réaliser les souhaits des gens. Mais je n’exauce que les plus sincères, ceux qui viennent du fond du cœur.”


Agustina est invitée à entrer et à formuler du fond du cœur son souhait le plus cher. Demandera-t-elle à retrouver Léo? Ou préfèrerat-elle devenir une super skieuse? La réponse... s’égrène au fils des pages de ce conte, où le dénouement satisfera tous les petits lecteurs. L’auteur Mar González et la célèbre illustratrice Emma Schmid signent à nouveau le troisième volume d’une série littéraire promue et éditée par Vallnord en tant que ressource didactique, éducative et ludique, essentielle pour faire entrer les enfants dans le monde magique de la neige et pour les inviter à bien profiter de leur visite à la station de ski. Agustina et la fabrique de rêves est une histoire qui défend une série de valeurs hautement pédagogiques: le pouvoir de l’amitié, la force de la détermination, la récompense de la ténacité... le tout enrobé de l’indispensable pouvoir de suggestion, dont font preuve les bons contes pour enfants, afin de stimuler l’imagination et la magie, avec en supplément un environnement rempli de neige. L’image d’Agustina et de son monde imaginaire vont bien au-delà du conte, puisque cette dernière et ses amis déambulent dans tous les espaces pour enfants de la station de ski. On les retrouvent dans les ateliers et les fêtes spéciales, et bien sûr, en permanence dans les trois jardins de neige de Vallnord et les parcs de divertissement pour les enfants de 4 à 8 ans conçus pour apprécier la magie de la neige en apprenant à skier, en faisant des bonhommes de neige ou en construisant des igloos. --------------------------------

AMÉLIORER LES EXPÉRIENCES AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES Le pari constant pour renforcer l’image numérique de Vallnord passe par la consolidation des plateformes en ligne (aussi bien de la page web corporative, des microsites spéciaux, que des pages de Facebook, Twitter ou YouTube) considérées par les clients comme le meilleur système pour accéder à la mise à jour des informations concernant la large gamme de services et de produits disponibles. La présence de Vallnord sur internet et sur les réseaux sociaux s’étend chaque année davantage avec l’adaptation, la création et l’implantation de nouvelles propositions destinées à améliorer le service et l’interaction avec le client. D’ailleurs, le groupe de Facebook compte déjà plus de 13.000 fans alors que Twitter atteint déjà les 1.000 followers. Vu l‘excellente réception et la tendance à la haus-

se, chaque fois plus importante, de l’usage des portables de dernière génération, on a donc parié sur le lancement d’une nouvelle application Vallnord pour IPhone et Android. Lors de la première saison, on a répertorié 5.000 chargements d’usagers très satisfaits. Pour ne pas se faire distancer par le rythme accéléré des nouvelles technologies, Vallnord redessine cette saison le web corporatif, lance la campagne “ungrandiavallnord.com” et met en marche Vallnord TV. Ces nouveautés permettront de faciliter l’accès aux contenus en ligne et de promouvoir l’implication et la participation des usagers. UN WEB PERSONNALISABLE Etant donné que chaque client est non seulement unique, mais a aussi des intérêts différents, Vallnord lance un nouveau web corporatif sur www.vallnord.com, entièrement personnalisable, dans le but d’encourager l’interaction avec l’usager en lui proposant un produit totalement sur mesures, puisqu’il accède aux contenus suivant le profil choisi en initiant la navigation. De plus, le nouveau site intègre la dynamique des réseaux sociaux, en favorisant la proximité et la communication bidirectionnelle avec l’usager. D’autre part, le dernier avantage promu sur le nouveau web, et non des moindres, réside dans l’intégration d’un moteur de réservation et d’une boutique en ligne. Ils proposent deux nouveaux services: d’abord, la réservation et l’achat de classes de ski dans n’importe quel secteur, avec option de choisir l’heure et le moniteur, et ensuite la recharge en ligne des forfaits, pour éviter le passage aux guichets. VOTRE GRANDE JOURNÉE VALLNORD Les clients choisissent Vallnord pour y vivre des expériences, comme une descente sur la neige vierge, un dîner à 2.200 mètres d’altitude, une après-midi shopping, une journée de détente... Et vous, que rêvez-vous de faire en arrivant en Andorre? Eh bien, sachez qu’à Vallnord tout est possible. L’usager rêve et Vallnord transforme ce rêve en réalité. La campagne “Votre grande journée à Vallnord” fonctionne à travers la page web www. ungrandiavallnord.com. Sur cette plateforme l’usager doit créer, au moyen d’une ligne de temps, un movie clip comprenant les activités et les moments conformes à l’idée de sa grande journée à Vallnord. On partage cette grande journée avec les autres usagers à travers les réseaux sociaux, et l’objectif est de décrocher le plus grand nombre de votes ‘Ça me plaît’. L’usager qui en obtient 100, remporte un forfait journée. Mais, s’il les dépasse, il peut avoir la chance de voir se réaliser sa grande journée à Vallnord. VALLNORD TV Votre grande journée à Vallnord sera partagée avec les autres clients de Vallnord, grâce à la création de Vallnord TV. La station met en marche un canal de télévision interne pour diffuser les informations, les reportages maison, les expériences des usagers et les commentaires des réseaux sociaux en temps réel. Les contenus seront retransmis sur des écrans disséminés dans les trois secteurs de Vallnord et sur les points de grande affluence, comme les points restauration, service client, guichets, boutiques etc. --------------------------------

PLUS FACILE LE SKI AVEC VALLNORD SMILE Visiter pour la première fois les domaines skiables des Valls del Nord, s’initier à n’importe quelle discipline de ski ou encore choisir une activité de montagne parmi le large éventail de propositions de Vallnord, ne devrait plus poser le moindre problème avec la mise en place, à partir de cet hiver, du nouveau service client Vallnord Smile. Au fil du temps, on observe non seulement une transformation du profil des usagers qui visitent la station mais aussi un élargissement de l’offre touristique en hiver. Pour faire face à cette situation, les entreprises touristiques doivent elles aussi s’adapter, tout d’abord en prenant en compte les exigences des clients pendant leurs loisirs, car la qualité des services représente, sans aucun doute, la valeur de l’entreprise toute entière. Pour cette raison, nous avons mis sur pied Vallnord Smile. Ce dernier, au service des personnes, fera tout pour transformer une simple journée de ski en une envie de revenir. Le fonctionnement de Vallnord Smile est très simple. Une équipe de 10 personnes, sélectionnées pour leur sens de l’accueil et d’écoute, se chargeront d’apporter support et assistance technique personnalisée. Au pied des pistes, les options sont aussi nombreuses que les besoins et vont de l’information utile pour se déplacer facilement dans Vallnord à la recommandation d’activités les plus adaptées au type d’émotion recherchée par chaque client; en passant par des demandes d’aide pour chausser les très rigides bottes de ski. Cette équipe, qui dépend du Département de Qualité, est inscrite dans le plan de formation des saisonniers, et fonctionnera durant les fins de semaine et les jours de grande affluence. Les membres de Vallnord Smile porteront un uniforme qui leur permettra d’être facilement reconnaissables. Vallnord Smile est un service exclusif qui s’adresse à n’importe quel type d’usager, sans restriction aucune, et qui fait partie du plan d’amélioration continue du service client, auquel, chaque saison, la station attache une grande importance. Qu’il s’agisse d’un nouveau visiteur ou d’un habitué de la station andorrane, d’une escapade romantique, de vacances en famille ou d’une sortie entre amis, Vallnord Smile fera l’impossible pour que chaque visite devienne une aventure aussi unique, passionnée, amusante que facile. --------------------------------

ARTICLES FRANÇAIS

79


PROMENADES À PETITE ÉCHELLE DANS LES VILLAGES DES VALLS DEL NORD Il est indéniable de rappeler que c’est la nature à l’état pur qui sert de toile de fond hivernale à la station de Vallnord. En effet, partout où l’on regarde, on ne trouve que montagnes et pics surprenants, lacs prodigieux, forêts immenses, prairies cachées sous la neige, et les traces d’un passé industriel tourné vers l’extraction du fer, le long de la rivière Valira. Toutefois, soulignons que la présence d’un petit nombre de hameaux, bien intégrés dans le paysage et disséminés dans les Valls del Nord, représentent une part indissociable de cette richesse naturelle. Au delà des capitales paroissiales, Ordino et La Massana, ces petits villages dessinent un singulier circuit touristique qui permet de rapprocher les visiteurs d’un patrimoine social et artistique incontestable, de plus de sept cents ans d’histoire, et qui est, en définitive, une partie essentielle de la culture andorrane. Le froid et la neige ne sont plus un obstacle quand on désire s’enfoncer dans l’élégance imperturbable de ces coins enracinés dans le passé, qui semblent s’accrocher à une autre époque. En effet, parcourir les petits villages des Valls del Nord est une manière authentique et différente d’explorer le pays à la recherche de jolis endroits emblématiques et particuliers. D’Ordino à Arcalís: la conservation et le respect de l’environnement La paroisse d’Ordino dessine une carte sociale qui englobe huit villages principaux: Ordino, Segudet, Sornàs, Ansalonga, La Cortinada, Llorts, Arans et El Serrat; ainsi que les anciens hôtels Vilaró et caseria del Vilar, et une série de bordes pratiquement à l’abandon, dans les vallées supérieures. Dans les nombreux lotissements limitrophes du village d’Ordino, on distingue les quelques douze maisons de Segudet, ancrées dans un “authentique paradis de tranquillité”. L’une de ces constructions dite la “Casa Blanca” et rebaptisée “Can Jaumet”, est une des plus anciennes maisons pairals d’Andorre (XIIIe siècle) et jouit d’un parfait état de conservation. En s’avançant un peu plus vers le chemin du Turer (s’il n’y a pas trop de neige et de glace), on atteint les ruines, peut-être imaginaires, d’un supposé château arabe appelé “de la Meca”, qu’on a voulu identifier à une ancienne fortification d’Ordino dénommée “la Seca”. Pour se rendre d’Ordino à La Cortinada, pas besoin de prendre la voiture : on peut facilement y aller à pied ou utiliser le minibus com-

80

ARTICLES FRANÇAIS

munal. La promenade nous fait d’abord traverser le village d’Ansalonga et sa petite église érigée en hommage à saint Miquel, puis Sornàs, dont l’église rend hommage à saint Roc, dispose aussi d’un des plus importants gisements de gravures rupestres des Pyrénées. La Cortinada est, sans aucun doute, une des visites les plus complètes pour se faire une idée de l’idiosyncrasie de la paroisse. Car, non seulement elle conserve parfaitement l’essence des Valls del Nord, mais elle doit tout son prestige à l’église de Sant Martí de La Cortinada, l’un des échantillons les plus représentatifs et notables du patrimoine roman andorran. Cette église du XIIe siècle et ses fresques originales, réalisées par le Maître de La Cortinada, en sont l’exemple paradigmatique. On peut aussi allonger la visite et faire un crochet par le Centre de la Nature, situé à la casa Masover, qui dispose d’un espace interactif sur la faune et la flore du pays. D’autre part, et même si elles ne sont pas ouvertes au public en hiver, il est intéressant d’aller explorer les alentours de la scierie, de la meule de Cal Pal (XVIe siècle) et de celle du Mas d’en Solé. A partir de La Cortinada, nous traversons une kyrielle de village disséminés tout au long des abords de la route, avant d’atteindre la station d’Arcalís. On fera d’abord une halte dans les hameaux d’Arans et Llorts, qu’il est fort recommandable de visiter en empruntant la célèbre Route du Fer. Les 4.240 mètres qui séparent La Cortinada de la mine de fer de Llorts (ouverte au public seulement les mois d’été) peuvent s’effectuer à pied ou à cheval sur la Route en suivant le chemin Ral d’Ordino. Cet itinéraire permet de découvrir le passé minier de la Principauté, tout en admirant une série de sculptures contemporaines dispersées sur le parcours et représentant les anciens métiers liés à la production du fer. A l’arrivée à Llorts, prenons le temps de flâner le long des ses ruelles enneigées en faisant quelques magnifiques photos de la place centrale et du clocher de l’église de Saint Cerni datant du XVIIe siècle. Avant d’atteindre les pistes d’Arcalís, à plus de 1.500 mètres d’altitude, on fera un dernier arrêt pour découvrir El Serrat. Ce hameau, très apprécié en tant que destination touristique, par les skieurs et les amateurs d’équitation, se trouve dans un espace privilégié à la rencontre de la rivière de Rialb et du torrent de Tristaina. Sans aucun doute le meilleur endroit pour contempler cet itinéraire. De La Massana à l’embranchement Pal/ Arinsal: retour aux traditions sans renoncer à la modernité La paroisse de La Massana est jalonnée d’un réseau de petits villages. Il s’agit d’endroits aussi singuliers qu’Anyós, Sispony, Arinsal, Pal, Escàs, El Pui, Erts, Xixerella, Els Plans et L’Aldosa; ainsi que les caseries de Jovell et de Pujol del Pui, le Mas de Ribafeta, la forge de Rossell, le sanctuaire de Sant Antoni de la Grella et d’un grand nombre de cortals et bordes, en majorité abandonnés. En partant de La Massana, le centre urbain le plus peuplé des Valls del Nord avec 5.000 habitants, et avant de prendre le chemin qui mène aux pistes de ski, on peut opérer une déviation vers le village de Sispony. Ce village aux vues incomparables, surnommé le “balcon des Valls”, représente à la perfection la volonté de nombreux villages de paroisses d’altitude de la Principauté de récupérer les traditions ancestrales. Grâce au Musée Casa Rull de Sispony, une maison de maître du XVIIe

siècle en parfait état de conservation, on peut facilement imaginer la vie quotidienne d’une typique famille andorrane du XIXe et du début du XXe siècle. Une partie de l’histoire du pays est ancrée dans les murs de cette maison où ont vécu hereus et pubilles (les aînés héritiers), cabalers et cabaleres (les frères et les sœurs) ainsi qu’une cohorte de domestiques. Ensuite, n’hésitez pas à vous approcher des églises de Sant Joan et de Sant Cristòfol, et des ruines des moulins de Sispony. Continuons notre ascension vers Erts, juste au bord duquel convergent les torrents de Pal et d’Arinsal. Ce flot s’écoule paisiblement au pied des collines d’Ordino qui déploient un paysage d’une grande richesse florale. Le village, d’où partent de nombreux chemins, conserve en son sein l’église moderne de Sant Romà d’Erts. On terminera ce parcours par Pal et Arinsal, qui sont deux des destinations préférées des nombreux amateurs de sports d’hiver. A chaque saison, ces deux villages accueillent une multitude de visiteurs. Au delà des domaines skiables de Vallnord couronnés de l’imposant pic du Comapedrosa à 2.942 mètres, les touristes disposent d’une occasion privilégiée de profiter de ce charme propre aux villages des Valls del Nord. En ce qui concerne Pal, le cœur historique du village a beaucoup gagné en valeur artistique et culturelle, depuis sa rénovation et son réaménagement en 1997. Les bordes ont même été transformées en restaurants traditionnels et proposent des plats de la gastronomie locale. Aujourd’hui, c’est un des plus charmants espaces du patrimoine de la Principauté qui reflète le mieux l’identité des habitants des Valls. Au sortir, à 800 mètres, le chemin du Cardemeller vous conduit vers l’impressionnante église du XIe de Sant Climent, dotée de détails uniques dans l’art roman andorran, et vers le Centre d’Interprétation du Roman. Quant à Arinsal, qui est le dernier village habité de cette vallée, il est devenu au fil du temps un arrêt obligatoire soit pour les jeunes skieurs à la recherche d’ambiance nocturne, soit pour les randonneurs qui entament, ici-même, des excursions plus ou moins difficiles. Le village arbore un quartier ancien très bien conservé et l’église romane de Sant Andreu, flanquée de son caractéristique clocher de forme carrée. Le circuit de La Massana-L’Aldosa: un mirador privilégié des Valls del Nord Au sortir de La Massana en route vers Ordino, on peut bifurquer à droite. Cette déviation qui nous conduit à deux villages construits au bord de la route, monte jusqu’à 1.300 mètres d’altitude pour redescendre en lacets, tout en offrant une vue panoramique privilégiée sur La Massana. L’Aldosa est un point d’intérêt pour les amateurs d’équitation ou pour les initiés qui veulent profiter de l’expérience d’une promenade à cheval sur des chemins couverts de neige. Le Club Equestre L’Aldosa, qui dispose de chevaux adaptés à la haute montagne, propose des randonnées à cheval et poneys durant toutes les époques de l’année. A pied, à cheval ou en voiture on peut toujours admirer la sobre église de Sant Ermengol de L’Aldosa et son retable baroque, ou déguster les petites merveilles élaborées dans le four à pain. Plus loin, on atteint le village d’Anyós situé à flanc de montagne et l’église de Sant Cristòfol, du XIIe siècle, construite stratégiquement sur un éperon rocheux pour surveiller les alentours. Ce bâtiment roman qui a subit des agrandissements et des modifications postérieures, conserve néanmoins sa structure originale et certaines fresques d’époque.


Vallnord Articles in English competition calendar has been strengthened. But, without doubt, the most outstanding change in Arinsal is the new cafeteria terrace installed in the beginners’ area, just in front of the conveyor belts. In this way, the refreshment on offer in this sector has been increased to offer a relaxation space for skiers.

NEW FOR THE 2011/2012 SEASON Once again, Vallnord launches a new winter season with improvements in the ski resort’s three sectors. The investment made for winter 2011-2012 has been mainly aimed at improving safety on the slopes, and on widening the choice of activities and services that revolve around winter sports. So this year visitors will be able to enjoy the new Megaverda slope and the new Arcalís Woodpark, the new activity area in La Caubella and the cafeteria terrace in Arinsal. ARCALÍS SECTOR The main change for this sector is the preparation of the new Megaverda slope, which, at 8 kilometres in length, is the longest green slope in the Pyrenees, setting off from Les Portelles (2,552 m) and arriving at L’Hortell (1,940 m). The route includes the slopes of El Túnel, Els Orris, La Basera and El Pont, and the first two have been remodelled to make them more accessible for beginners. For this season Arcalís also has a Woodpark in L’Hortell forest, a space which is unique in the Pyrenees, and which brings the concept which has been widely developed in the bike parks, to a ski resort. The area offers a dozen natural and artificial modules which complement Vallnord Snowpark in Arcalís. Moreover, and as a complement to the exclusive freeride area created last season in Creussans, a new DVA Park; a closed training and practice area for the detection of avalanche victims has been created in the La Coma area, close to the Andorran Snow and Mountain Studies Centre (CENMA). The DVA Park was created to hold meetings, training activities and courses for professionals and, occasionally, for freeride lovers to fully get to know and understand the security systems in case of avalanche. Vallnord understands that new technology is an indispensable tool for all users, and it is for this reason that, in Arcalís, an open Wi-Fi network, offering coverage throughout the entire sector, including refreshment points and all lifts has been installed, allowing Internet access at all times. ARINSAL SECTOR The ASP Snowparks team continues, for the third consecutive year, to head Vallnord’s freestyle project. This season Arinsal’s freestyle area has been renovated with a new line of modules aimed at beginners, new lines of kickers created for the more professional, and the

PAL SECTOR This season, Vallnord has created a new activity area in La Caubella area, with direct access to La Massana Cable Car. The mushing circuit, previously located in Coll de la Botella, is now permanently installed in this area, creating a new circuit which passes through La Caubella’s wooded area. Also two new winter activities have been added in this area. On the one hand, pony rides for the youngest, and on the other hand comes the winter version of Laser Combat, the modernised version of paintball. --------------------------------

100% FREERIDE IN CREUSSANS If you love adventure and off-piste skiing, your place is in the Creussans Freeride Area in Vallnord’s Arcalís sector, the first area in the Pyrenees dedicated exclusively to freeride. A chairlift takes you up to the top at 2,625 metres, and lays at your feet a huge, virgin mountain without marked ski slopes, for you to ski where you like. Text and photos: David Ledesma For expert skiers who look for new challenges, in Arcalís, Vallnord has created the first integrated area in the Peninsula dedicated to freeride. If the resort of Ordino was known for its famous off-piste areas and for the quality of its snow, now with the new Freeride Area, the most professional sector in Vallnord is even more famous. Last season Vallnord decided that the area of Creussans would remain outside of the marked terrain; that the Ratracs would stop flattening its slopes, and that skiers, upon finding themselves at 2,625 metres altitude, would be able to freely choose the best line of descent down the mountain. The area offers more than 400 metres of virgin drop, which is also safe as the risk of avalanches is carefully monitored, and the entire area has been signposted with the required regulations for the safe practice of freeride. That being said, to go to Creussans it is more than recommendable to wear a helmet and carry security systems such as the Arva, shovel and probe.

It is also recommendable to ski in a group, and above all, a good dose of common sense and respect for the mountain is required. Knowledge of weather conditions and the state of the snow is also important because, although it is a secure area, it always pays to be cautious. As is indicated on the sign located at the foot of Creussans chairlift, it is “your responsibility”. In Creussans everyone is responsible for themselves. All off-piste Arcalís’ commitment to freeride has existed since its very beginnings as a resort, although the firm support for off-piste started in earnest in 1995 with the installation of Els Feixans ski lift, which created a mechanised access to the first specific freeride area in the resort. Since last season, the L’Estany red slope remains untouched by the machines converting the whole Creussans area into an exclusive area for freeride, leaving the area’s infrastructure reduced to a four-seater chairlift, which reaches the top at 2,625 m, and which puts a virgin drop of 425 metres at skiers feet. This is an exciting recreational playground, where everyone freely seeks out their own lines, at their own choice and risk. This is a common practice in Canadian and North American resorts, and is more and more common in Europe, although in the Pyrenees, up until now, we were not used to possibilities of this calibre. The shape and variety of the terrain assures the maximum level of fun for expert skiers. Before embarking towards the peak, one must take into account that off-piste skiing requires a high physical and technical level. Even so, those who arrive at the top and are still not sure, can always descend on the old L’Estany red slope, 2 km of route that, although is no longer levelled by the machines, continues to be the easier option to ski. Freeride frontier Creussans can be found within the resort limits, at the highest peak and in privileged surroundings, with unbeatable views and ideal conditions for the practice of freeride: height, rugged terrain with a good gradient, a choice of lines and good thickness of snow. Arriving via the access chairlift, one can already enjoy spectacular views, and once at the top the view is phenomenal. A mere 30 metres in front of the arrival point is Port de Creussans (2,643 m), the natural border between Andorra and France. It is worth removing your skis and going up on foot to the viewing point to cast an eye on the French side, which is north facing and therefore shaded, with the deep valleys of L’Ariège below and Estats Peak (3,143 m) in the distance as a reference peak, flanked by other peaks such as Verdaguer (3,131 m) and Gabarró (3,115 m). From the Andorran side, the views are also worth a look with a beautiful panoramic view of the La Coma circle, its slopes and peaks such as Font Blanca (2,904 m), one of the six Andorran summits that exceed 2,900 metres. The skiable faces of Creussans are south-facing, which gives better exposure to the sun. This affects the quality of the snow and means that one should take advantage of the first days after a snowfall to enjoy the best powder, as later the firmness changes. Being 100% off-piste territory, this sometimes involves a prior period of adaptation of the mountain by the resort’s security teams, provi-

ARTICLES ENGLISH

81


ding maximum control and safe stability of the terrain. The waiting time, with the chairlift closed while the mountain, full of snow, looks at the sun, at times exasperates avid powder and action skiers, although it is essential to avoid the danger of avalanches. Multitude of lines and options La Coma glacial circle, which forms the east and west areas of Tristaina, Creussans, Cabeyrou Peak (2,732 m), Port del Rat and Cataperdís Peak (2,804 m), has historically been an area frequented by the most intrepid pioneers of freeride, even before Ordino-Arcalís resort was born in 1983. Back then, the brave who wanted to ski these virgin areas had no other choice but to put their skis on their backs and climb to the top. In 2002, the four-seater detachable chairlift was installed in Creussans and the freeride community celebrated the opening with glee, as this created an easy access to a delicious wilderness. Now, and since last season, this is a 100% freeride area. The most cautious can begin warming their legs by descending the old L’Estany red slope, and little by little experiment by cutting routes with some turns leading again into the new slope. Another option for those who are new to freeride is the final stretch, to the left of the slope, where there is a large untouched area where one can ski right to the back of La Coma restaurant. For their part, the bravest will find a lot of terrain to choose from. Creussans offers a multitude of lines, wide swathes of virgin snow, narrow channels, rocky steps, bumpy areas, dustladen nooks and natural elements so that the more adventurous can fly at will. Beyond The best thing about Creussans Freeride Area is that the skier has easy access to a vast untouched terrain without needing to remove their skis or kick about looking for powder snow. However, there is also the option to go beyond. Walk with ones skis over ones shoulder for a few minutes out of the resort’s boundaries (under skiers own responsibility) to reach the most remote, pristine stretches; hidden channels which accumulate succulent thicknesses far away from the masses. Just in front of the chairlift’s arrival, there is a path towards the far side of the mountain. If one reaches the ridge and heads off towards the west on foot, towards Creussans peak (2,679 m) and El Port del Rat, there is a good selection of channel entrances. This is a wild, unfrequented area, only reachable on foot or skinning, which usually only heliski customers enjoy. There we find intact stretches of snow even a few days after a snowfall. All channels lead to Els Orris green slope. There is another option outside the resort’s boundaries. This is well-trodden as it is closer. It is across towards the far east of the mountain, in the direction of Tristaina lakes. Cross the cord that marks the slope, go diagonally and end up at the top of the cliff, over the glacial circle of the first lake. This area hides some north-facing stretches, sheltered from the effects of the sun, which hoard fresh, light powdered snow. The descent is in a heavenly category, the surroundings are luxurious and the play of shadows staining the mountain, with the frozen lake as a backdrop is priceless. The route continues along a narrow channel, over the mouth of the lake and finishes at Canaleta slope, at the height of the water reservoir.

82

ARTICLES ENGLISH

Freeride everywhere Arcalís, because of the location of its mountains and its high elevations (1,940 m/2,560 m), tends to accumulate the best snow depths in Andorra and is already considered a Mecca of freeride in the Pyrenees. Off-piste fans frequent it because of its accessible freeride, so that on the days of the big snowfalls, the best corners of the region are talked about as though they are gold. As well as the new Creussans Freeride Area, there are highly sought after areas, which tend to be the easiest to reach and which, in the glory days, will be missed by those who do not rush. Planell de les Flores, to the left of Portella del Mig, is one such area. It is a rocky area with lots of natural tubes where a great quantity of powder snow tends to accumulate. Getting there is as easy as going up 10 metres towards the ridge from the La Balma red slope. There we find the Canal del Hippi, the Surfeta Cagat, Canal Gran and all its variations. There are gradients of about 45%, which easily satisfy powder cravings. Another option is La Portella black slope, a wide, long, straight descent with a steep slope which becomes a delight when submerged at full speed in soft, lightweight snow. Another of the most frequented spots is the resort’s other black slope; Canal Gran, a fun, deep, natural tube whose slope usually stores indecent quantities of snow to dive into. Get there via Portella del Mig and it has, as a start, the La Pleta beginners’ slope. More easy access freeride can be found in the Feixans area, which has its own ski-lift and offers a soft and easy area, which without that would remain sumptuous in its thickness. Furthermore, the most expert skier will have the chance to ski more acidic variants if they go close to the cliff on the right, where there are more exposed lines with 45º inclines like Canal dels 2 Cavalls, C. Gómez, Fredi Cruk and Canal de la Carretera, the latter being slightly more moderate. All of them end up at Portella del Mig. Hortell wood gets a special mention. An idyllic place located in the resort’s lower altitudes, ideal for shelter on stormy days and to look for visibility and an abundance of powder snow. Freeride for everyone close by the slopes. In addition to the endless possibilities that Arcalís offers for off-piste skiing, if one is willing to walk a short distance, the options multiply exponentially. Still in Coma, from the Terragalls area, one can cross diagonally towards the Canal del Port del Rat, where a wide and long 30º channel can be reached in an excursion of a little under half an hour. From the same point there is the option of climbing towards Caraperdís peak (2,804 m), in whose folds one can find extremely difficult, mythical channels only suitable for expert skiers. These have slopes as steep as 50º like Canal del Rafael, Canal del Frank, Canal del Fargas, Maties (45º) or Xoxo Extrem, which reaches 55º. This area is the setting for international freeride competitions such as El Dorado. A BREAKDOWN Answers to questions: - What technical level do I need to ski in Creussans? Equal to a red slope (Class 3). The better your level the more you will enjoy it. Should you get into difficulty you can always go down L’Estany, the old red slope, it is not flattened but it is the easiest descent in the area. - Do I need to be in shape? You need a pro-

per level of fitness to endure physically, because the demand on your muscles and the effort required to ski on ungroomed snow is much greater. - Can I ski alone in Creussans? Of course, although we recommend taking along a companion as this is a wilderness area. - Is it safe to ski in Creussans? Yes, the same as in any other area of the resort. The danger of avalanches is rigorously controlled and the area is closed if there is any danger of a fall. - Is it obligatory to use an Arva? No, although it is recommended. It is never a waste, the same as a helmet, back protection, probe and shovel. - Is it free? Absolutely. It is included in the pass price. - Which skis are recommended? Those skis which are wide, for freeride or all-mountain, over 80 mm wide, but occasionally any type of ski can be used. - Is there a chance that I will get lost? It is very difficult because the descents are very logical and well signposted. Of course it is a different matter if you go outside of the resort’s boundaries. - Is it always open? Yes, safety conditions permitting. When there is a danger of avalanches, it remains closed as a precaution. And furthermore, heliski Vallnord is the only resort in the Pyrenees which offers the chance to heliski within its own boundaries. There are three arranged itineraries within Ordino-Arcalís catchment area. The Heliexperience company guide choses two itineraries at his discretion, depending on weather and snow conditions. The first flight tends to be straight toward Creussans peak and Port del Rat and the second to Hortell peak. The flight time is around 3 minutes for Creussans and Port del Rat and some 7 minutes for Hortell peak. The average gradient is some 25º and between the two routes the skier skis some 1,000 metres of negative drop, always depending on snow conditions and route safety. More information can be found at www.vallnord.com. HIGHLIGHTS: -The area’s infrastructure remains reduced to only one chairlift which reaches the 2,625 metre summit and which puts a virgin drop of 425 metres at skiers’ feet. This is an exciting recreational playground where everyone can freely seek out their own lines. -It is more than recommended to use a helmet and safety systems such as the Arva, shovel and probe. It is also recommended to ski as part of a group, and overall, to have a good dose of common sense and respect for the mountain, as in Creussans everyone is responsible for themselves. -For the peace of mind of all users, the area is properly signposted and complies with the highest safety levels to minimise risk. - Creussans offers a multitude of lines, wide swathes of virgin snow, narrow channels, rocky steps, bumpy areas, dust-laden nooks and natural elements so that the more adventurous can fly at will. -Arcalís, because of the location of its mountains and its high elevations, tends to accumulate the best snow depths in Andorra and is considered a Mecca of freeride in the Pyrenees. --------------------------------


ves at the foot of the slopes in a little over five minutes, without needing to move their vehicle, saving both time and fuel money. The cable car, which has a total of 21, 12 place cabins, covers a 675 metre change in altitude in a 2,250 metre journey and can transport 1,600 skiers per hour. Once at the top, arriving at La Caubella area (1,950 m), the sport is divided up: in El Planell, beginners have their learning area; the youngest, have the snow garden; companions, their sun terraces; and skiers, eager for action, have a clear runway to start warming their engines.

THE PLEASURE OF DRIVING IN PAL Do you like driving? - a prestigious automobile company’s advertising asked. This same publicity slogan would be perfect for promoting the Pal sector of Vallnord. An area famous for its quiet, family skiing, but with many fun opportunities for expert skiers who are looking to squeeze as much out of the day as possible. Text and photos: David Ledesma Steering skis on their edges is not essential when descending the slopes, but it is the most attractive, fun, vibrant and effective way to do it. To feel how the edge cuts the terrain, sliding at full speed without slipping, skiing supported by a sharp steel wire whilst the snow caresses the ground under your feet is a delightful, fine cinnamon, gourmet dish, the “Iranian caviar” of skiing. A good skier steers their skis on any slope, snow or circumstance. The difference is enjoying doing so. These are the important factors, such as being on firm ground, the slope and the quality of the snow on which one is skiing. These ideal conditions can be found in the Pal sector of Vallnord, an area widely recognised for its family character, but which also offers a wide range of slopes; perfect for high level skiers to enjoy, and have fun stringing together turn after turn at their own speed. Pal’s slopes are wide and very long, many of them red level, with good, consistent and well-trodden slopes, allowing skiers to safely and confidently find the lines with the maximum slope. The pleasure of NOT driving Many skiers who visit Pal do so for its climate and sun – it is the Andorran resort with the most hours of sunshine in the season – its beginners’ area, its long blue and green slopes, its ski school, its activities and large terraces, where companions and those who do not wish to ski can enjoy a front row view of the snow. But, far from satisfied being pigeonholed as a beginners’ resort, Vallnord has worked hard to enhance the many other recreational possibilities which it provides to expert skiers who, in addition to a peaceful setting, seek thrills on skis. The first luxury for skiers comes just as the day begins, before putting on their skis, and, although it sounds paradoxical, it is the “pleasure of not driving”…the car of course. Thanks to the La Massana cable car, which connects the town centre with the slopes, the skier arri-

Long and with views One of Pal’s main attractions is its surroundings and exceptional 360º views, but it is also noteworthy for the length of some of its slopes. Its tracks mostly go through pine forests, with varied descents, which go from the most difficult, to the most gentle and comfortable of profiles. In general, they are wide and well-trodden, but overall they stand out for being long, consistent and banked – conditions which allow the skier to link turns and more turns in a rhythmical and fun way. The constant renovation and quality of the lifts also contributes to this fluidity; almost all of them are modern, quick and agile, especially the new El Cubil six-seater declutchable chairlift, which has greatly alleviated traffic in Els Fontanals (1,950 m), one of the resorts most crowded points. But, also, skiing in Pal is a luxury to behold. From the highest peak, El Cubil (2,358 m), the panorama is simply spectacular. If one stops at the observation point, one can see the entire region, with, at the skiers’ feet, the areas of El Pla de la Cot and La Caubella; Comapedrosa Peak (2,942 m), the highest mountain in Andorra in the distance; Ordino valley with Casamanya Peak (2,740 m) as a reference in front; the Catalan Pyrenees at the back and the mountainous French border behind. On the left is Capa Peak (2,572 m), which houses Arinsal sector, and to the right, the deep valleys at the bottom of Carroi Peak (2,335 m) and Enclar Peak (2,383 m). Inclusive in the far distance, the lifts from the neighbouring resort of Grandvalira can be seen. It is worth stopping for a moment to indulge. Leg-breaking suggestions Skiers who are looking for fun; pushing the body and their legs to the limit enjoying speed and adrenaline, will find that Pal is their resort. Outlined below is a recommended route to get the most out of the skier. Starting from La Caubella (1,950 m), where the cable car drops us off, we set off on El Beç blue slope to the La Serra II declutchable chairlift, which takes us up to El Pla de la Cot (2,052 m), where the action begins. At this point there are various blue options such as El Besurt II or La Serra, although we choose the Corpalanca red slope, a steep slope which soon enters a wood and climbs considerably. This is an ideal track to start toning the legs with medium and short radius turns, over all in the last stretch when the inclination of the terrain intensifies, and the level of demand increases. We arrive at Els Fontanals (1,970 m), where we catch El Cubil six-seater declutchable chairlift, which in a jiffy brings us up to 2,358 metres at El Cubil Peak. From this point, the highest in the station, the sector’s longest and most attractive slopes start; skiing with heavenly views. There is a good selection of wide and comfor-

tably descending red slopes like those in El Cubil, La Cot, La Serra and Fontanals de les Roques, ideal for skiing at an increasing pace, which forces one to put a little more effort into each turn. If we start on La Serra red slope, its initial width and moderate gradient, allows us to enjoy steering by changing the pressure on the skis at will, accelerating and slowing down as we cross wide turns from side to side, tacking the well milled slope with care, and gracefully dodging the cannon line which occupies the central area of the slope. A special mention for Els Cóms red slope, which crosses between the trees, with a steep gradient and firm bumps where the Bumps Area is located. If you ski from top to bottom without stopping your legs will start burning like a bonfire, for this reason it is advisable to take it in your stride. All the slopes in this area lead to the same place, El Cubil chairlift, which brings us back to the starting point at 2,358 m altitude. This allows everyone to ski with great agility, a thrilling and addictive ascent and descent. Coll de la Botella, special mention When the quadriceps reach cooking point it is the time to take a short muscle break and calmly cross to Coll de la Botella, a favourite amongst local skiers as it has the best snow and the resort’s steepest slope. The descent from El Cubil Peak to Coll de la Botella goes via the blue Tossa slope; a wide and flat slope with some excellent views, which deserve to be enjoyed slowly. Once in Coll, we find an array of slopes, which I like to think are the best options throughout the resort. On the one hand, we have the blue Coll de la Botella, a wide and steep track which, at the start, verges on red level, and gradually softens allowing skiers to reach high speeds and ski in long turns through the middle and bottom part of the slope. At its highest point, the views over the rest of the resort and Setúria valley are unbeatable. Another possibility is the Poselletes red slope, where the Slalom Stadium is located - the Arinsal-Pal Ski Club competition teams regularly train there, overall in the early mornings. This slope hosts FIS international competitions. Its first section is very steep, which means you have to nail the descent well to control your speed. After this it is a question of going with the flow of the Carving rhythmic dance as the slope lessens. But, without any doubt, I prefer the Font Roja red slope, an enormous scoop of great width, with very little traffic and with some parts, especially the last, offering an impressive drop and a very pronounced stretched out slope. Here it is easy to reach high speeds and link endless curved turns down to the base of the Setúria chairlift. Pure adrenaline which tests leg strength. After the effort, comes the warriors rest, the moment to stop and regain your strength on the Far West restaurant terrace in Coll de la Botella, where one can enjoy the views over Setúria valley. We give ourselves a break and recuperate because the return to La Caubella, our start and finish point still stretches before us. However, if you want to extend your outing, it is very easy to catch the aerial cable car which goes to Arinsal, a new setting where the possibilities multiply. A BREAKDOWN Pure adrenaline Vallnord’s Pal sector offers different, specific

ARTICLES ENGLISH

83


areas, specially prepared so that expert skiers can discharge their adrenaline: - CARVING AREA: Poselletes slope, FIS certified for the discipline of slalom, becomes an open stadium for all skiers when there are no competitions or club trainings. Alternatively, there is a slalom or carving path marked out to push skiers to the limit and carve out extremely steep curves. - BUMPS AREA: Els Cóms red slope is a real challenge for bump lovers as it is a slope of natural bumps formed by passing skiers. Furthermore, the snow-grooming machines avoid passing over this area of the resort to offer a space truly adapted to the nostalgia of this Olympic discipline. - FREERIDE AREA: At the edges of La Comellada black slope, also north facing, there is a magnificent virgin corner to lose the days when there is powder snow. The wooded area is entertaining and with sufficient room between the trees to enjoy skiing. HIGHLIGHTS: - Pal famous for its quiet, family skiing, but it also offers a wide range of slopes for expert skiers to enjoy. - The slopes are wide and well-skied, but overall they are outstanding in their length, with good descents and gradients; ideal for driving to the limit. - Coll de la Botella is a favourite area for many local skiers because it treasures the best snow and the slopes with the steepest gradients. - Skiing in Pal is a luxury for the eyes. From El Cubil (2,358 m), the highest point, the 360º panoramic view is simply spectacular. - To feel how the edge cuts the terrain, sliding at full speed, skiing supported by a sharp steel wire whilst the snow caresses the ground under your feet is delightful. --------------------------------

LES VALLS DEL NORD SKI CLUBS: INSTILLING PASSION FOR THE SNOW IN YOUNG PEOPLE For years Les Valls del Nord’s skiing tradition has been enhanced by the foundation of two schools aimed at young people: Ordino Arcalís Ski Club (ECOA) and Arinsal Pal Ski Club (ECAP). Achieving the best physical and mental development of young skiers is the first step to shaping the country’s great talents. In this sense, the philosophy of the Ski Clubs is focused on encouraging children’s sporting spirit; developing values as important as solidarity, team

84

ARTICLES ENGLISH

spirit and effort. This winter season, Vallnord will see its slopes filled with almost 500 young enthusiasts enjoying snow sports, perfecting their techniques, and competing to show that they too can go as far as Roger Vidosa, Mireia Gutiérrez, Nil Ruiz, Gil Llorenç or Lluís Marín. All of these names represent the current national great hope in skiing, and all of them started their sporting careers not that long ago, when they decided to join one of the ski clubs of Les Valls del Nord. ECAP and ECOA: the great stage for the country’s future skiers The profiles of the children who join a ski club are as diverse as their reasons. For this reason, these sport schools are organized to offer young athletes all types of human and material resources in order to meet their expectations. The Andorran ski clubs play a very important role. Since 2008 these schools have taken responsibility for training the country’s ranks of young talent in coaching groups in the children’s category. This preparation is crucial for reaching the higher levels, managed by the FAE (Andorran Ski Federation), of the best skiers prepared for top level competition. Arinsal Pal Ski Club (ECAP) was founded in 1983 thanks to the determination of a group of friends, all winter sports lovers, of the promoter Josep Serra, creator of Arinsal’s ski slopes, who wanted to form a small ski club at the resort to offer sport and leisure activities to the young people of La Massana. The doors to Arinsal Ski Club opened with 20 students and, with the subsequent opening of Pal resort, it established itself as the current ECAP. One of the attractions of this sports school lies in the competition calendar. Skiers participate in all the races organized by the club itself and all of the Principality’s different clubs, in addition to the regional French races and the FIS (International Ski Federation) races in Spain and France. Visits to ski the French Alps also take place in mid-summer and early autumn with the idea of perfecting skiing technique through specific training and audiovisual correction. During the summer, taking advantage of the school holidays, they try to organize activities related to physical education, excursions, mountain biking, rafting, canyoning, climbing, sailing or windsurfing courses, ice skating and all types of team games such as volleyball, basketball, football and handball. According to Joan Carles Camp, president of ECAP, the role of a ski club is “to motivate early signs of talent with an educational offer aimed at loving the snow.” The result is training people who will develop with confidence in their lives thanks to their ability “to make difficult decisions without question or needing help from anyone.” Ordino Arcalís Ski Club (ECOA) is the youngest of all the Andorran clubs. Its foundation in 1992 came due to the ease of access to snow sports for all the children of Ordino parish. Whether from its Sports Section or the Competition Section, ECOA offers the chance to learn the different disciplines and types of winter sports in a natural setting and always with an educational perspective. The club’s philosophy is based on the premise that the practice of sport is not limited to getting oneself physically in shape: The mind is one of the most powerful elements when facing challenges and gaining confidence in daily life. Santi López, head trainer at ECOA is very clear: “Ski clubs are schools that prepare chil-

dren to develop themselves individually, and in a private way to develop each of the disciplines practiced with totally autonomy and safety.” In response to the different motivations of young skiers, ECOA is divided into three large sections: the Base, which welcomes children from 5 to 8 years old and offers an introduction to skiing and to competition; the Sports Section, for children from 9 to 11 years old, is aimed at approaching the disciplines (alpine skiing, snowboarding, cross country skiing, snowshoeing, freestyle, telemarking and hiking) in the most fun way possible, without the pressure of competition; the Competition Section, aimed, as its name suggests, at the world of competition and the search for talent, has the ultimate goal of preparing skiers of different disciplines to hold places in the group’s Coaching Club. In the case of this last section, the need for continuous physical and technical preparation means that the training schedule continues throughout the year; for this reason the pre-season program also includes two summer sports trips and one in autumn. In addition, ECOA’s training capacity also addresses the field of career guidance and has a series of beginners’ courses for those children who are interested in developing a professional career related to the snow. What the club has on offer is completed with level-one pre-training courses as a lifesaver on the slopes, concepts of agents operating ski resorts, or gate judge, amongst others. Whether for competition, or simply to learn and enjoy the snow, both the ECAP and the ECOA emphasize the great opportunity that becoming part of a ski club, learning sports, and understanding the culture of snow as a distinctive feature of the country, can offer children. --------------------------------

VALLNORD: EMOTIONS BY DAY, SENSATIONS BY NIGHT Vallnord is synonymous with the best slopes (and off-piste) throughout Andorra for the practice of skiing, snowboarding, freeride and freestyle. The figures substantiate this: 3 sectors (Arcalís, Arinsal and Pal), with capacity for 55,690 persons/hour, 93 kilometers split into 90 slopes, 46 lifts, 385 snow cannons, 250 instructors, 6 different spaces only for the youngest family members and more than 20 refreshment points. Vallnord is all this and more because the fun and attraction that it offers goes far beyond that of a ski resort. Practice the most innovative and radical disciplines, enjoy a day in the snow accompanied


by the family, or fully take advantage of the multi-activities that winter sports offer, in natural surroundings; this is the way in which Vallnord understands the entertainment and emotions that come with activities aimed at exciting any visitor: expert, beginner, families and even those who do not ski. INNOVATIVE ACTIVITIES ADAPTED TO EVERY NEED Winter is the ideal season of the year to enjoy all the mountain sport activities which Vallnord offers the public: from snowshoe orienteering routes, to dog-sled rides or mushing, exciting descents with snow bikes or adapted bicycles (ski bikes), or taking panoramic helicopter flights, which allow one a privileged and special way of admiring the natural heritage of the mountains of Les Valls del Nord. A wide range of options designed for all ages and tastes: • For those who associate the Pyrenean Mountains with adventures in nature... Gicafer trips: A 17-person caterpillar vehicle of German origin. Ideal for exploring Vallnord’s natural environment and arriving at the highest points of Arcalís resort. • For those who need large doses of adrenaline... Speed Riding or paraskiing: This type of skiing, imported from the French Alps, allows one to feel the thrill of flying over the slopes skiing with a paraglide. Ideal for advanced skiers who wish to try new experiences. • For those who find themselves missing diving during winter... Diving under the ice: A type of recreational diving, which can be done in two types of pond, with maximum depths of 12 and 23 meters. Ideal for experiencing the frozen thrill of a baptism under the ice. • For those who wish to experience the terrain as a battle ground... Laser Combat: A type of paintball which uses laser technology and substitutes balls of paint for sensors worn by the participants. Ideal for changing a meeting between friends or work colleagues into a simulated military battle in true Hollywood style. • For those who would like to see nature from a birds-eye view... Heliexperience or heli-skiing: The discipline for carrying out descents off the marked routes by taking a helicopter to the mountain summits. Ideal for going a little further than off-piste skiing, with guaranteed safety. • And for those who dislike asking permission for everything... children’s snow bike circuit (from 4 to 12 years): Special and very safe route supervised by instructors, where a driving license, or learning the rules of the road is not required, just a little bit of common sense, and overall, a sense of direction. Ideal for enjoying the thrill of driving whilst sliding over the snow. AND AT NIGHT... THE RESORT NEVER SLEEPS Vallnord’s range of activities also includes a nighttime timetable. As an addition to a day skiing, or as an activity to share with friends and family, the evenings do not have to end back at the hotel. One can enjoy the nights by choosing some of the interesting offers organized by the Andorran resort: traditional torch descent which takes place weekly in Arinsal, with an evening meal and live music; snow bike excursion over the mountains of Arcalís, or ice diving in Canaleta pool (Arcalís) to see the glacial origins of Les Valls del Nord. And for lovers of unusual cuisine, there is the chance to book an evening meal to try a delicious fondue or a succulent raclette, at 2,200

meters altitude, at the Restaurant Cheese’s Art in La Coma, Arcalís. And after dessert, the best way to end the day is night skiing in the area of Hortell, or even better, a trip on a Ratrac (the vehicle which grooms the slopes) or with the Gicafer. With the family, with a partner, with friends or work colleagues, Vallnord is the best choice for experiencing unforgettable vacations at the heart of the Pyrenees. --------------------------------

the pages of this story, the outcome of which will not disappoint any young reader. The author Mar González and the renowned illustrator Emma Schmid have again penned this third volume in the literary series, which is promoted and published by Vallnord as a teaching resource, educational and fun, essential when introducing children to the magic world of snow and inviting them to enjoy their visit to a ski resort. Agustina and the dream factory is a story which upholds a number of highly educational values: the power of friendship, the force of determination, reward for perseverance... and all this without sacrificing the necessary suggestive power that good children’s stories must have, to stimulate imagination and magic, with the addition of a snow-laden setting. The image of Agustina and all the visual imagery goes far beyond the stories, as she and her colleagues can be found in all areas of the ski resort aimed at the younger members of the public: whether it be in workshops or special events, or in a more permanent way in Vallnord’s three snow gardens and fun parks which are for children aged 4 to 8 years, and aim to allow them to experiment with the magic of the snow, learn to ski, build igloos and make snowmen. --------------------------------

AGUSTINA AND THE DREAM FACTORY The youngest snow-lovers have a new chance to enjoy the adventures of Agustina, the most magical and beloved character in all Vallnord. And it is because, this winter season, a new Agustina story has been published. Through text and pictures Mar González and Emma Schmid publish the third book in the Vallnord Magic collection. With the new title, Agustina and the dream factory, we again meet the restless star enjoying a family holiday in the snow, accompanied of course by her inseparable friend, the teddy Leo. As with previous stories starring Agustina –The mystery of the snow and The mystery of the clouds – the character has to solve a series of puzzles related to nature and the environment. On this occasion she will be faced with a new mystery, but from more magical dimensions. In Agustina and the dream factory the star has to investigate who or what is behind the strange disappearances of snowmen during the night, and overall, the disappearance of her friend Leo a day later. Seeing that her investigation is going nowhere, Agustina, greatly saddened by the absence of Leo, cannot help but cry. What she did not imagine, is that her tears, falling on the snow, would send a large building, a sort of factory, sprouting from the ground. But this is not the typical factory that can be found on the outskirts of cities, no, but instead a fabulous factory of dreams with hanging stalactites of ice, and chimneys with smoke of a thousand different colours. From this marvellous building comes a “whitehaired man” who we find out is the guardian of the dream factory. “I travel the world making people’s dreams come true. But I only grant them to those who truly desire them, from the bottom of their heart.” Agustina is invited to enter and make, from the bottom of her heart, her most important wish. Should she wish to find Leo? Should she wish to become a super skier? The answer... is in

IMPROVING EXPERIENCES WITH NEW TECHNOLOGY The constant drive to strengthen Vallnord’s digital image has resulted in the consolidation of online platforms (both the corporate website and special microsites such as the Facebook, Twitter and YouTube pages) as one of customers’ preferred channels for accessing up-to-date information about the wide offer of services and products available. Year after year, the presence of Vallnord on the internet and on social networks has increased with the adaptation, creation and implementation of new proposals aimed at improving customer service and interaction. In fact, the Facebook group now has more than 13,000 fans and Twitter has now reached 1,000 followers. Thanks to this good response, and with the increasingly important growing trend of the use of smart phones, the decision was made to launch a Vallnord application for iPhone and Android. In its first season there were 5,000 downloads and the application obtained a better than good valuation by users. Following the flow of new technology, which

ARTICLES ENGLISH

85


advances so rapidly, this season Vallnord has redesigned its corporate website, at the same time as launching the “ungrandiavallnord.com” campaign and setting up Vallnord TV. These new features are aimed at facilitating access to online contents and promoting user involvement and participation. A CUSTOMIZABLE WEBSITE As in Vallnord each customer is unique and has different interests, Vallnord has launched a new, totally customizable, corporate website at www.vallnord.com. This website aims to promote user interaction by offering a totally tailor-made product with contents accessed according to a profile created at the start of browsing. In addition, the new portal includes the dynamics of social networks, promoting closeness and two-way communication with the final user. Another of the great advantages that the new web offers is the integration of a booking engine and an online shop which offers two new products: reservations and the purchase of ski classes in any sector – selecting timetables, and even instructors – and the online top-up of ski passes, avoiding the need to visit ticket offices. YOUR BIG VALLNORD DAY Customers choose Vallnord to have experiences. A descent on virgin snow, a supper at 2,200 meters altitude, an afternoon shopping, a day relaxing... How many things pass through one’s mind upon arriving in Andorra? Well, at Vallnord anything is possible. Visitors only have to dream and Vallnord will make it happen. The “Your big Vallnord day” campaign has been set up through the website www.ungrandiavallnord.com. On this platform users have to create a movie clip, using a timeline, with those activities and moments which make up their big Vallnord day. This big day is shared with other users through social networks and the aim is to receive the most “like” votes. If you reach 100 votes, the user will receive a day pass. But, more than this, you could be lucky enough to see your big Vallnord day happen. VALLNORD TV Your big Vallnord day will be shared with other Vallnord customers, thanks to the creation of Vallnord TV. The resort has launched an internal television channel to broadcast information, reports of their own making, users’ experiences and real time social network comments. The content can be seen on screens distributed throughout Vallnord’s three sectors, and at the busiest points such as refreshment areas, customer service, ticket offices, shops, etc. --------------------------------

EASIER SKIING WITH VALLNORD SMILE Visit the skiable regions of Les Valls del Nord for the first time, practice any of the different types of skiing, or choose from the wide range of mountain sport activities that Vallnord offers; there is no effort involved with the new Vallnord Smile customer service, introduced from this winter. The profile of visitors to the resort have changed over time, likewise the type of tourism on offer in the winter season has expanded. Faced with this situation, the tourist companies have also had to stay up to date. Conscious that customers are more particular during their

86

ARTICLES ENGLISH

leisure time, service quality is undoubtedly the true value of any company. For this reason Vallnord Smile has been introduced; to serve the public and make days spent skiing a repeatable experience.

How Vallnord Smile works is very simple. A team of 10 people, chosen for their ability to offer the best customer service, are responsible for giving individual support and technical assistance. The options are as many as the different customer needs that may appear at the foot of the slopes; from providing the necessary information to move easily through Vallnord, to recommending activities suited to the kind of excitement that each customer requires, to requirements as mundane as helping to put on rigid ski boots. This team, a branch of the Quality Department, is included in the seasonal training plan, and will operate during weekends and on the busiest days. To recognize any of the members of Vallnord Smile, you only have to look for the easily identifiable uniform that they wear. Vallnord Smile is an exclusive service aimed without restriction at any type of customer, and follows the path of continuous customer service improvement, which the station values and prioritizes each season. If you are a new or veteran visitor to the Andorran resort, on a romantic escape, family holidays, or meeting friends, Vallnord Smile will make sure that each visit will continue to be a unique, emotional, fun and also very easy adventure. --------------------------------

MINI-HIKES AROUND THE VILLAGES OF LES VALLS DEL NORD Without doubt, the winter scene which surrounds Vallnord, is dominated by nature in its purest state. It does not matter where one looks one is faced with mountains and surprising peaks, miraculous lakes, great expanses of woods and meadows hidden under a blanket of snow, and over traces of an industrial past dedicated to the extraction of iron along the Valira River. At the same time, integrated into the landscape, a small number of villages stand out, scattered through Les Valls del Nord and forming an integral part of the natural richness. Beyond the main parishes of Ordino and La Massana, these small villages recreate a unique tourist circuit, which offers the chance to show visitors an indisputable social and artistic heritage with more than seven hundred years of history

that is undoubtedly an essential part of Andorran culture. The cold climate and the snow should not prove to be any hindrance to delving into the undisturbed elegance of these corners, rooted in the past, which seem to live outside of the passage of time. Because to pass through the small villages of Les Valls del Nord is a genuine and different way to explore the country and discover the most emblematic, beautiful and special places. From Ordino to Arcalís: conservation and respect for the environment Ordino parish consists of a social map made up of eight main towns: Ordino, Segudet, Sornàs, Ansalonga, La Cortinada, Llorts, Arans and El Serrat; together with the old hostel of Vilaró, houses of Vilar, and a series of practically abandoned ‘bordes’ in the upper valley. Of the numerous estates which surround the boundaries of Ordino town, the dozen or so houses of Segudet stand out as a “true tranquil paradise”. One of these buildings is the “Casa Blanca”, renamed “Can Jaumet”, one of the oldest manor houses in Andorra (XIII century), which is perfectly conserved. If we go a little further, in the direction of Turer way (snow and ice permitting), one can reach the remains – unimaginable – of a supposed Moorish castle, also known as “de la Meca” (of Mecca), that has been identified as an old Ordino fort known as “la Seca”. It is not necessary to take the car to get to La Cortinada from Ordino: the distance on foot is reasonable and, moreover, one can also take the parish minibus. The route crosses Ansalonga (and its small church built to worship Saint Miquel) and Sornàs (that in addition to having a church dedicated to Saint Roc, has the added attraction of having one of the most important cave painting sites in the Pyrenees). A visit to La Cortinada is, without doubt, one of the most comprehensive ways to get a rough idea of the idiosyncrasies of Ordino. On the one hand, maintaining all the essence of Les Valls Nord and, on the other, earning a great reputation for having one of the most symbolic and significant examples of Andorra’s Romanesque heritage. The church of Saint Martí de la Cortinada (XII century) and its original mural paintings done by the ‘Mestre de la Cortinada’ are the paradigmatic example. The visit can be rounded off with a trip to the Nature Center, in Masover house, which has an interactive space about the country’s flora and fauna; and even though it is now not open to the public in winter, it is worth exploring the outside of the sawmill and mill at Cal Pal (XVI century) and the mill at Mas d’en Solé. After La Cortinada we pass through an intermittent chain of villages which go along the edges of the road and finally arrive at Arcalís resort. The next stops are the villages of Arans and Llorts, which can be visited from the road, but also - as a more recommendable alternative can be accessed via the famous Iron Route. The 4,240 meters which separate La Cortinada from Llorts’ iron mine (only open to the public during the summer months), can be done, either on foot or horseback, by the route through Ral d’Ordino way, giving one the chance to discover the Principality’s mining past whilst contemplating a series of contemporary sculptures representing the old jobs related to iron production, which are scattered along the route. Once one gets nearer to the town of Llorts, one can visit its streets and take some magnificent photographs of the town square and the snowcapped belfry of the church of Sant Cerni (XVII century).


Before arriving at the slopes of Arcalís and passing 1,500 meters altitude, one can reserve the final stop for getting to know El Serrat, a town much appreciated as a tourist destination by skiers and lovers of horse riding. There one finds the exceptional setting of the confluence of the river Rialb and Tristaina stream; undoubtedly the ideal climax to complete this route. From La Massana to the Pal/Arinsal junction: the recovery of tradition without sacrificing modernity A network of small villages covers the parish of La Massana. These are places as unique as Anyós, Sispony, Arinsal, Pal, Escàs, El Pui, Erts, Xixerella, Els Plans and Aldosa; likewise the houses of Jovell and of Pujol del Pui, El Mas de Ribafeta, Rossell forge, the sanctuary of Saint Antoni de la Grella and a large number of ‘cortals’ and ‘bordes’, many of which remain abandoned. Starting the route from La Massana, the largest town in Les Valls del Nord with 5,000 inhabitants, and before taking the path to the top of the ski slopes, one can take a detour to the town of Sispony. This setting, which is known as the “balcony of Les Valls” because of its unbeatable views, perfectly demonstrates the wish of many of the towns of the high parishes of the Principality to recover their ancient traditions. Thanks to the Casa Rull Museum in Sispony, a perfectly preserved manor house from the XVII century, one can begin to understand how the domestic life of a typical Andorran family progressed from the XIX century to the beginnings of the XX century. A part of the country’s history has been set in the walls of this house where one can see heirs and heiresses, knights and chivalry as well as servants and maids. If you also decide to prolong your visit, you can devote some time to looking around the churches of Saint Joan and Saint Cristòfol, and the ruins of Sispony mill.

We climb onwards to arrive at Erts, a notable river town because of the confluence of the rivers of Pal and Arinsal which join with the banks of Ordino, and which offers a rich floral landscape. The town, which is the starting points for many routes, preserves within it the modern church of Saint Romà of Erts. We end this route with Pal and Arinsal and in doing so with two of the most preferred destinations for many lovers of winter sports. Each season, these two towns welcome many visitors who have, in addition to Vallnord ski resort, crowned by the impressive Comapedrosa peak (2,942 meters), a unique opportunity to enjoy the charm of the towns of Les Valls del Nord. In Pal’s case, the attraction that the historical buildings have gained since 1997, when it underwent a complete renovation and rehabilitation to regain its artistic and cultural value, is evident. Even the ‘bordes’ have been transformed into traditional restaurants offering dishes based on local cuisine. The result is one of the most charming heritage sites in the Principality which best reflects the identity of the inhabitants of Les Valls. Just outside, some 800 meters away, Cardemeller way leads to the impressive Saint Climent church (XI century) with unique details of Romanesque Andorra and the Center of Romanesque Interpretation. As for Arinsal, the valley’s last town center has, over time, become the obligatory stop for young skiers because of its nightlife; and for walkers as the starting point for many routes of different difficulty levels. The town retains a well looked after old quarter and Romanesque church of Saint Andreu, with its distinctive square bell tower. The La Massana-Aldosa circuit: a privileged view of Les Valls del Nord Leaving La Massana and arriving in Ordino, there is a road to the right which allows one

to reach two villages built along the edges of a road, and which climbs up to reach 1,300 meters altitude before winding down and offering a unique panoramic view of La Massana. Aldosa is a must for lovers of horse riding or for beginners who would like to enjoy the experience of riding on horseback over the snow. Aldosa Equestrian Club has horses which are adapted to the high mountain environment, and has excursions with horses and ponies throughout the year. Whether on foot, horseback or by car, and once enough time has been set aside to admire Saint Ermengol of Aldosa church and its baroque altarpiece, or to taste the delicacies prepared in the bakery, we arrive at Anyós, a town located on a hill with the church of Saint Cristòfol (XII century) strategically built at the highest point to visually monitor the surroundings. This example of Romanesque architecture preserves the original structure alongside the later modifications and extensions and some fresco paintings of the time. --------------------------------

ARTICLES ENGLISH

87


Revista Vallnord Hivern 2011  

Revista Vallnord hivern 2011-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you