Actualitatea creştină, nr. 13/2015, serie nouă

Page 1CUPRINS Actualitatea creștină • Publicație a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București • Anul XXVI, Nr. 13/2015

PĂSTORUL ARHIDIECEZEI

3

Scrisoare pastorală cu ocazia Nașterii Domnului nostru Isus Cristos, 2015 VATICAN

5

Bradul și ieslea de la Vatican 7 Știri din Vatican 8 Expo Milano 2015 Betleemul de la Milano 11 Anul Milostivirii Trei Porți și o îmbrățișare FOCUS

12 Știri ARCB 13 Știri interne/externe UNIVERSUL FAMILIEI

14 Cu speranță spre Jubileul familiilor 15 Zăpada nevinovăției noastre

16 Suflet tânăr Cu privirea la Isus și la copiii mei Gândul meu pentru TINEri 17 ABC-ul credinței 18 Povești de viață Ruga de demult a unui copil 20 Pagina Ghika O predică de Crăciun CULTURĂ

21 Recomandări Cadoul ideal 22 Idei pentru timpul liber ETCETERA

23 24 26 27

24

COPERTA ACTUALITATEA CREȘTINĂ, NR. 13/2015 Foto credit: M. Madzik

De pe net Savoarea Crăciunului Jocuri Anunțuri

18


Mesajul redacției EDITOR

Centrul de Comunicații Sociale Angelus Communicationis Redacție

Iulia Cojocariu Pr. Francisc Doboș Liana Gehl Cristina Grigore Pr. Fabian Măriuț Pr. Tarciziu Șerban Cristina Șoican Pr. Francisc Ungureanu Corectură Nașterea Domnului. Frescă din Catedrala Sf. Iosif Foto: Victor Bortaș

În plin timp de sărbătoare marcat de Nașterea Domnului și în prag de An Nou, le oferim cititorilor revistei noastre, Actualitatea creștină, un supliment de 28 de pagini, prin care dorim şi sperăm să fim o companie plăcută în aceste ultime zile ale anului 2015. Numărul de față se deschide cu o invitație la reflecție asupra misterului Crăciunului, lansată de ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop mitropolit de București, în Scrisoarea pastorală adresată credincioşilor cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului din acest an. Revista aduce, apoi, în casele dumneavoastră povestea bradului și a ieslei din Cetatea Eternă, un reportaj despre participarea Sfântului Scaun la Expoziția Internațională de la Milano, din acest an, și o prezentare a inaugurării, de către Papa Francisc, la Roma, a Anului Sfânt al Milostivirii. Ştirile din viața Arhidiecezei noastre, precum și din cea a Bisericii locale și Universale, sunt completate de informații despre evenimente culturale şi religioase, de reflecții dedicate Crăciunului de odinioară şi zăpezii care încet-încet îmbracă orașele noastre în aceste zile etc. Vă dorim lectură plăcută și, dacă vă este cu folos, nu uitaţi să recomandaţi şi altora revista noastră sau să le oferiți celor dragi un abonament cadou de sărbători. Vă mulţumim că ne-aţi fost alături în acest an şi că ne-aţi citit, și vă dorim tuturor un Crăciun fericit și un An Nou 2016 binecuvântat!

Scanați codul QR pentru a urmări mesajul video al ÎPS Ioan Robu pentru Sărbătoarea Naşterii Domnului 2015

Iulia Cojocariu Sr. Anastasia Gîrleanu cj Colaboratori

Larisa Balbuzan Pr. Daniel Bulai Viviana şi Alexis Dimcev Dănuț Doboș Anca Mărtinaş Giulimondi Sr. Patricia Rediu cj Pr. Dan Suciu csi Layout GRAFIC

Lavinia Dăncescu Manuchian Coperți

Roxana Elekes Distribuție și abonamente

Petreș Tereza Librăria Sf. Iosif Str. G-ral Berthelot 19, 010164, București Tel. 021/2015457, libraria@arcb.ro www.librariasfiosif.ro Tipar

Tipografia Everest 2001 SRL www.everest.ro Actualitatea creștină Publicație a Arhidiecezei Romano-Catolice de București Str. G-ral Berthelot 19, 010164, București Tel. 021/2015470, 021/2015411 redactie@actualitatea-crestina.ro www.actualitatea-crestina.ro ISSN 1221 - 7700


PĂSTORUL ARHIDIECEZEI CATEGORIE

CRĂCIUN 2015 SCRISOARE PASTORALĂ CU OCAZIA NAȘTERII DOMNULUI NOSTRU ISUS CRISTOS Text: ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop mitropolit de București

I

ubiți frați și surori, pentru Biserică, Sărbătoarea Crăciunului nu este simpla amintire a unui eveniment istoric care a avut loc o dată pentru totdeauna, ci este un fapt mereu actual, căci de Crăciun, Isus vrea să se nască în mod real, mistic, în inimile noastre, aducându-ne darurile prezenței sale. Crăciunul vrea să ne facă tot mai conștienți de Misterul Întrupării și de identitatea lui Isus Cristos. Cine este Isus Cristos? Cine este acest copil care s-a născut la Betleem acum două mii de ani? Sfântul Ioan, în Evanghelia sa, mai exact în Prologul acesteia, ne răspunde: Isus este Acela care din vecie viețuiește împreună cu Tatăl și prin care au fost create toate câte există; El este Cuvântul, Descoperirea și Înțelepciunea Tatălui; este Viața, este Lumina adevărată care îl luminează pe tot omul venit în această lume; este Fiul veșnic al Tatălui; într-un anumit moment al istoriei s-a făcut trup omenesc și a venit să locuiască printre noi pentru a ne face să devenim fii ai lui Dumnezeu. Apoi, pe durata activității sale publice, Isus s-a prezentat ca fiind Calea, Adevărul, Pâinea Vieții, Învierea, plinătatea păcii și a bucuriei. Paginile Evangheliilor nu găsesc imagini mai grăitoare care să ne spună că Isus este totul, că El este răspunsul la toate așteptările și întrebările noastre.

Biserica ar dori ca toate aceste declarații pe care Isus le face despre persoana sa, să nu rămână doar simple denumiri, oricât de frumoase și de sugestive ar fi, ci să devină pline de conținut, experiențe de viață, nucleu al vieții noastre de fiecare zi. Biserica dorește ca Isus să fie într-adevăr, pentru fiecare dintre noi, o persoană vie, concretă, prezentă și care ne însoțește pe tot parcursul existenței noastre. Dar cum să facem ca să reușim? Care este secretul? Isus însuși ne spune: este credința, credința așa cum o înțelege El, credința ca prima și marea condiție pe care El o cere de la toți aceia care îl ascultă și care sunt dispuși să-l urmeze. Pentru Isus, credința este, înainte de toate, o încredințare totală, o dăruire de sine totală: să i te încredințezi și să-ți pui viața în mâinile lui; să ai o încredere absolută în El, care este Fiul Preaiubit al Tatălui. Isus a fost trimis la noi de către iubirea Tatălui, ca să vestească tuturor cuvântul său, iar Tatăl așteaptă să-i ascultăm Cuvântul: „Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă” (Lc 10,16). Isus dorește ca tot cuvântul său să fie primit în întregime, așa cum este, fără a-l trunchia și fără a-l interpreta cum nu se cuvine. Isus vrea ca tot cuvântul său să fie trăit. A trăi cuvântul său înseamnă a-l putea vedea pe El: „Cine are poruncile mele și le păzește, acela

Sfânta Familie, de Antonio Correggio Detaliu. Ulei pe pânză Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda

mă iubește, iar cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi revela lui” (In 14,21). Trebuie să trăiești cuvântul său pentru a înțelege cine este Isus. Credința este un act plin de umilință. Este o recunoaștere a lui Isus ca fiind Calea, Adevărul și Viața și, deci, o recunoaștere a faptului că avem absolută nevoie de El. Credința în Isus cuprinde în sine nevoia unui ajutor pe care doar El ni-l poate da pentru a putea pune în practică tot cuvântul său. Fără El, ne SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

3


CATEGORIEARHIDIECEZEI PĂSTORUL

spune Isus, ar fi imposibil. Scopul pe care El ni-l prezintă este foarte înalt și ne-am putea descuraja, însă El ne dă tărie să ajungem acolo. Puterea harului său este marele dar pe care Isus l-a obținut pentru noi prin jertfa sa de pe cruce. Și El vrea să-i cerem acest har; de aici vine necesitatea rugăciunii. Credința în Isus înseamnă și „dragostea de cruce”. Așa cum știm, Isus nu ne cere lucruri ușoare. A învinge mereu ispitele, a merge împotriva curentului, a fi cinstit, a trăi iubirea de aproapele etc. sunt lucruri deloc ușoare. Dar chiar în acestea,

în îmbrățișarea Crucii, a oricărei cruci, și în renunțarea la sine stă condiția indispensabilă de a-l urma pe El, izvorul adevăratei bucurii. Isus ne asigură că adevărata bucurie, adevărata pace, realizarea deplină a persoanei noastre stă tocmai în urmarea Lui, chiar cu prețul jertfei. Am ținut să subliniez aceste aspecte fundamentale ale credinței și ale vieții creștine pentru că mi se pare că tocmai Sărbătoarea Nașterii Domnului ni le sugerează ca fiind de maximă importanță și actualitate. Este sigur că misterul Crăciunului răspândește lumină în

mintea și în sufletul nostru prin virtutea credinței. Îi mulțumim lui Dumnezeu bogat în milostivire pentru darul credinței cu care ne-a binecuvântat. Și privind la Fiul său care, luând trup omenesc, s-a născut la Betleem din Fecioara Maria, îl rugăm să ne dea bucuria și mângâierea credinței, acum și mereu în drumul nostru pământesc. Vouă, iubiți frați și surori din Arhidieceză, laici, persoane consacrate, preoți diecezani și călugări, vă doresc din toată inima un Crăciun binecuvântat și La mulți ani!

SANCTITĂȚII SALE FRANCISC, PONTIF SUPREM Sfinte Părinte, propiindu-se timpul și ziua în care sărbătorim Nașterea Mântuitorului neamului omenesc, Arhiepiscopul Arhidiecezei de București, împreună cu Episcopul său Auxiliar, cu toți preoții, cu congregațiile religioase de femei și de bărbați și cu tot poporul credincios, încredințat grijii sale pastorale, își exprimă din nou către Sanctitatea Voastră, cele mai bune urări. Prin rugăciuni zilnice, stăruitoare, implorăm pentru Părintele și Învățătorul tuturor celor ce-l mărturisesc pe Cristos, sănătate cât mai bună, tărie neclintită, lumină de sus mereu aprinsă, belșugul darurilor Duhului Sfânt și ocrotirea Mariei, Mama Mântuitorului și a Bisericii, pentru a împlini cu demnitate datoria de a învăța, de a sfinți și de a-i conduce pe cei care mărturisesc credința catolică, precum și pe cei de bunăvoință, în călătoria lor pe acest pământ. Aniversarea celor șaptezeci și nouă de ani de viață ai Sanctității Voastre, nouă, celor care acum trăim în lumina și bucuria Jubileului Extraordinar al Milostivirii Divine, ne oferă prilejul potrivit de a reînnoi simțămintele de ascultare fidelă, comuniune nezdruncinată și de iubire sinceră către Succesorul Sfântului Apostol Petru. Implorăm cu încredere Binecuvântarea Apostolică pentru Arhidieceza noastră, pentru Patria noastră, pentru poporul nostru și pentru lumea noastră chinuită de așa de mari calamități ale urii, sărăciei, războiului, terorii și intoleranței, lume totuși mântuită prin Sângele preaprețios al Fiului lui Dumnezeu, Binecuvântare aducătoare de mari daruri cerești.

A

București, Arhiepiscop Mitropolit 14 decembrie 2015 Ioan Robu 4

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015


CATEGORIE VATICAN

Bradul și ieslea de la Vatican Text: Cristina Șoican

Ioan Paul al II-lea instituia, în decembrie 1982, frumoasa tradiție a înălțării bradului de Crăciun în Piața Sfântul Petru. De atunci, an de an, bradul a fost dăruit Vaticanului de diferite națiuni. În 2001, bradul a fost oferit de România. După încheierea sărbătorilor, lemnul bradului este valorificat, fiind donat unor asociații sau comunități de recuperare, pentru a fi prelucrat în scopuri caritabile.

SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

5


CATEGORIE VATICAN

Piața Sf. Petru, Vatican

SIMBOLURILE CRĂCIUNULUI DIN PIAȚA SF. PETRU

B

RADUL din Piața Sf. Petru a fost dăruit în acest an de regiunea germană Bavaria. Este un molid, cu vârf dublu, cu o înălțime inițială de 32 de metri. Anul acesta, bradul e mai colorat decât în alți ani: unele globuri sunt reproduceri după lucrări artistice în argilă, create de copii din secțiile de oncologie ale unor spitale din Italia; lucrările sunt simbolul dorințelor și visurilor acestor copii. Împreună cu părinții, ei au participat la un curs de terapie prin artă, în atelierele

recreative din spitale, coordonate de Fundația Contesa Lene Thun. IESLEA este italiană, dăruită de Arhidieceza și de Provincia Autonomă Trento, în colaborare cu Asociația Prietenii Ieslei. Reproduce caracteristicile construcțiilor rurale din regiunea Trento și este alcătuită din 24 de personaje în mărime naturală, sculptate în lemn și pictate. Personajele sunt dispuse în două grupuri principale: al Nașterii, poziționat în centrul scenei, compus din Fecioara Maria, Sfântul Iosif și Pruncul, și al Magilor aflați pe cale, Iesle amenajată la Vatican

Printre personajele de la iesle se remarcă o figură masculină în poziție aplecată, oferind ajutor unui bătrân: un gest de milostivire.

6

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

spre locul unde îl vor adora pe Isus. Imaginea este completată de personaje îmbrăcate în costume de la jumătatea secolului al XIX-lea, specifice zonei Trento. Bradul și ieslea au putut fi admirate de pe 8 decembrie, când a fost inaugurat Jubileul Milostivirii, dar aprinderea luminilor a avut loc pe 18 decembrie. În aceeași zi, delegațiile din Bavaria și Trento, împreună cu un grup de copii ce au realizat globurile, au participat la Audiența generală cu Sfântul Părinte, pentru prezentarea oficială a darurilor.


CATEGORIE VATICAN ȘTIRI DIN VATICAN

Omagiul Papei către Fecioara Maria În Solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, Papa a mers în Piazza di Spagna pentru tradiționalul omagiu de flori ce însoţeşte rugăciunea la monumentul dedicat Sf. Fecioare.

Î

n aceeași zi, Pontiful a deschis Poarta Sfântă a Jubileului Milostivirii, de aceea a definit prezenţa sa la picioarele Preacuratei ca pe „un act de devoţiune filială faţă de Maica Milostivirii”, un „omagiu de credinţă şi iubire” adus Mariei în numele întregului „popor sfânt al lui Dumnezeu care locuieşte în Roma”. Amintind că „vine ca păstor” în numele acelora „care trăiesc dificultăţi pe drumul vieţii”, Pontiful şi-a înălţat rugăciunea către Neprihănita Zămislire, amintindu-i pe toţi cei al căror mesager s-a dorit a fi: familiile, copiii, tinerii, vârstnicii, cei bolnavi, cei întemnițați, cei sosiți din ţinuturi îndepărtate în căutarea păcii şi a unui loc de muncă. În Piazza di Spagna, din centrul istoric al Romei, Pontiful a fost aşteptat de numeroşi romani şi pelerini, printre care se aflau şi persoane cu

Statuia Fecioarei Neprihănite, din Roma

suferinţe fizice, ţintuite în scaune cu rotile. Papa a dăruit fiecăruia îmbrăţişarea sa afectuoasă, alături de binecuvântare şi cuvinte de încurajare. Apoi, Papa a mers la bazilica Sfânta Maria cea Mare pentru un alt moment de reculegere, tradiţional pentru pontifii romani.

SENSIBILIZARE FAȚĂ DE

SĂNĂTATEA PLANETEI Fiat lux: iluminarea casei noastre comune – spectacol de lumină și culoare

P

e 8 decembrie, fațada și cupola Bazilicii Sf. Petru au fost spațiul proiecției multimedia a unor imagini destinate să suscite în spectatori reflecții privind exigența protecției naturii și a respectării demnității omului. Spectacolul de lumini și culori, oferit de Papa Francisc romanilor și pelerinilor veniți în Piața Sfântul Petru în prima zi a Jubileului Milostivirii, s-a dorit un apel la protejarea casei comune. Proiecțiile inspirate din natură sunt lucrări ale unor importanți fotografi și cineaști.

Bazilica Sf. Petru, Vatican

RADIOJURNAL PENTRU PELERINI Începând cu 1 decembrie funcționează Info Jubileu, un radiojurnal dedicat pelerinilor, romanilor și turiștilor.

poate fi ascultat în rețeaua Radio Vatican, pe frecvențele FM J urnalul sau folosind undele digitale Dab+, în Roma și pe tot teritoriul Italiei.

Sunt difuzate 6 jurnale de știri pe zi, începând cu ora 9.05. De la 10.30, la fiecare două ore se transmit în timp real informații asupra mobilității urbane, feroviare, transporturilor și serviciilor asigurate de Roma, pentru buna desfășurare a Anului Sfânt. SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

7


CATEGORIE VATICAN EXPO MILANO 2015

EXPO MILANO 2015 ÎN CIFRE

BETLEEMUL DE LA MILANO „CASA PÂINII” LA EXPO 2015 „Este natural pentru Biserica Catolică să fie prezentă la Expo din Milano, dând mărturie despre voința sa de a participa la dezbaterea pe teme cruciale ca cele despre grija pentru creație și resursele planetei.” (Card. Gianfranco Ravasi)

• 184 zile • 141 participanți oficiali (137 state și 4 Organizații) • 18 participanți neoficiali • 21,4 milioane de vizitatori • peste 60 de șefi de state și guverne • 7 mii de angajați • 930 camioane în fiecare noapte • 2500 de camere de supraveghere • 2750 militari pentru siguranță

Text: Pr. Francisc Ungureanu

EXPO 1851-2020. Următoarea Expoziție Universală din 2020 va avea loc la Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Filmul și pagina evenimentului pe internet anunță deja peste 1.300.000 de simpatizanți și peste 400.000 de interesați. În prezentarea a ceea ce va fi Expo 2020 se spune că totul este în deplin respect față de tradiția acestor expoziții. Prima manifestare de acest gen a avut loc la Londra, în 1851, cu participarea a 25 de națiuni, având ca temă industria și 6 milioane de vizitatori. Au fost de

atunci alte 21 de expoziții până la crearea Biroului Internaţional pentru Expoziţii (BIE), în 1928, și 12 după aceea. Cea mai mare a fost Expoziția Universală 2010 de la Shanghai: pe 523 de hectare cu 190 de țări participante și 73 de milioane de vizitatori. Ultima Expoziție Universală, care și-a închis porțile pe 31 octombrie anul acesta, a avut loc la Milano, în Italia. Tema a fost cea a hranei și a energiei și s-a dovedit un real succes după cum ne arată cifrele și majoritatea comentariilor.

BISERICA ȘI EXPO. Și la Expo Milano 2015 a fost un pavilion al Sfântului Scaun, al Vaticanului, pregătit de Consiliul Pontifical pentru Cultură condus de Card. G. Ravasi. De altfel, prezența Bisericii Catolice a fost constantă la aceste evenimente încă de la prima expoziție din 1851, când a primit chiar și un premiu. Fie în calitate de Stat Pontifical, fie, după încetarea existenței acestuia, ca Stat al Sfântului Scaun, a contribuit la realizarea dezideratului de dialog și cooperare internațională, de dezvoltare a popoarelor și de educație a publicului.

DE LA ÎNCEPUT

P

rima expoziție internațională a avut loc în 1851 la Londra, Marea Britanie, în Hyde Park, la inițiativa Prințului Albert de Saxa-Coburg. La acel eveniment a fost prezent și Statul

8

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

Pontifical, cum se numea atunci, cu un pavilion care a primit și un premiu. De atunci, fie propunând opere de artă, fie aducând un mesaj, Sfântul Scaun a luat mereu parte la expozițiile internaționale.


CATEGORIE VATICAN

BETLEEM = CASA PÂINII

N

umele localității Betleem, uneori scris Viflaim, Bethleem sau Bethlehem, în ebraică este beyt lehem, tradus etimologic înseamnă „casa pâinii”, iar în arabă beyt lahm, tot etimologic înseamnă „casa cărnii”.

foto: Bazilica Nașterii, Betleem

BETLEEM, CASA PÂINII

„I

osif a urcat în cetatea lui David, care se numește Betleem, întrucât era din casa și din familia lui David, pentru a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca [Maria] să nască și l-a născut pe fiul ei, primul născut.” (Lc 2, 4-7)

Cuptorul pâiniI. Două sunt imaginile care mi-au rămas în minte de la Betleem: intrarea foarte scundă în Bazilica Nașterii și locul strâmt al Nașterii, cu steaua de argint. Ambele, de la început, mi-au purtat imaginația la cuptorul de pâine din curtea bunicii. Cel mai bun cuptor de pâine. Faptele istorice spun că amenajând astfel aceste locuri, nimeni nu s-a gândit la cuptorul de pâine ci altele au fost exigențele. Eu însă, privindu-le, rămân cu imaginea cuptorului de unde „pâinea care dă viață veșnică” a fost scoasă pentru a hrăni o lume întreagă.

Celebrarea Nașterii Domnului, a scoaterii în lume a „adevăratei pâini coborâte din Cer”, o facem mereu împrejurul pâinii, atât cea euharistică, în celebrarea liturgică, cât și cea a ospățului familial. „Mirosul” de pâine proaspătă ne însoțește de Crăciun și ne animă bucuria comuniunii. Masa pâinii. Legătura dintre masa din sufragerie și masa altarului din biserică este o constantă în

învățătura Bisericii, învățătură alimentată din Evanghelie, din cuvintele și faptele lui Isus. Este de ajuns să ne amintim că prima Euharistie a fost celebrată de Isus la masa cinei de taină, cina pascală care a precedat pătimirea, moartea și învierea sa. Altarele din bisericile noastre, unde se celebrează Euharistia zilnic, sunt o prelungire în timp și spațiu a acelei mese. Acesta este un mesaj dar și un context în care ne plasăm necontenit

Intrarea în Bazilica Nașterii din Betleem SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

9


CATEGORIE VATICAN

noi creștinii în trăirea faptelor credinței. Vorbim de un dar și de o exigență! În acest context s-a plasat și prezența Bisericii Catolice la Expo Milano 2015. La Expoziția Universală de la Milano, între 1 mai şi 31 octombrie 2015, un punct de referință pentru fiecare dintre cei peste 21 de milioane de vizitatori a fost și pavilionul Sfântului Scaun. Expoziția a avut ca temă „Hrănirea planetei, Energie pentru viaţă”, și a oferit ocazia de a prezenta în pavilionul expozițional al Bisericii Catolice teologia și exigența pâinii. Casa pâinii. Cuvintele scrise, cu litere mari, în mai multe limbi, pe pereții exteriori ai clădirii: „Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi” și „Nu doar cu pâine” (… trăiește omul), introduceau deja în conceptul pavilionului Bisericii Catolice. Pe câteva hectare, o multitudine de spații arătau cele mai noi metode de cum se poate face „pâinea noastră cea de toate zilele”, aici însă, așa cum a învățat de la Isus, Biserica conduce la momentul originar: cine ne dă pâinea prin toate acele smijloace / tehnici de producere a ei. În casa Sfântului Scaun de la Expo Milano 2015, după cum se poate vedea în imagine ca și în turul virtual de pe Youtube, a fost așezată și masa pentru împărtășire, pentru a învăța și experimenta împărtășirea, o masă interactivă. După ce vizitatorii erau invitați să observe „multiplele fețe ale foamei”

Imagini din interiorul pavilionului Sfântului Scaun la Expo Milano 2015

treceau prin fața imaginii Cinei de Taină (o tapiserie a lui Rubens: 16311632) spre masa cinei cotidiene. Un exercițiu de răbdare pentru a putea intra în pavilion, de admirație pentru operele de artă, de uimire pentru posibilitățile tehnice de realizare, dar mai ales de redescoperire a momentului incipient a tot ceea ce înseamnă „hrănirea planetei”. Poate că unii au ajuns să intre și în alte pavilioane ale Bisericii Catolice, ca cel al Caritasului unde au mers mai departe cu lecția de împărtășire, dar perceperea momentului de început este esențial în orice vor fi făcut milioanele de vizitatori ulterior. Betleem. Revenind la parfumul de pâine proaspătă, înțelegem să îl

împărtășim. Crăciunul ne mai arată care Pâine este cu adevărat importantă și din ce cuptor a ieșit. În cele din urmă, privind la cetatea de dincolo de zid ni se umple inima de dorința de a ne ruga pentru pacea acelor urmași ai păstorilor… „Mărire în Cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință”.

Scanați codul QR pentru un tur virtual al pavilionului Sfântului Scaun

„PIETÀ” LA EXPO

L

a expoziția internațională din 1964, de la New York (USA), a fost trimisă faimoasa sculptură a lui Michelangelo: Pietà. Această călătorie a marcat prima ieșire din Bazilica

10

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

Sf. Petru a operei lui Buonarotti. În această circumstanță s-a realizat și o copie fidelă în marmură de Carrara, copie care a rămas la New York, în Seminarul Sfântul Iosif.


CATEGORIE VATICAN ANUL MILOSTIVIRII

TREI PORŢI ŞI O ÎMBRĂŢIŞARE PAPA FRANCISC INAUGUREAZĂ ANUL MILOSTIVIRII Text: Cristina Grigore

D

upă ce la 29 noiembrie a.c. a deschis Poarta Sfântă a Catedralei Notre Dame din Bangui, Africa, la 8 decembrie, în sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri, Papa Francisc a deschis Poarta Sfântă a Bazilicii Sf. Petru, din Vatican, inaugurând astfel, în mod solemn, Anul Sfânt al Milostivirii. În timpul omiliei din sărbătoarea Neprihănitei, Suveranul Pontif a amintit şi o a treia poartă, cea pe care „acum cincizeci de ani, Părinţii Conciliului Vatican II au deschis-o larg spre lume”. La sfârşitul Sfintei Liturghii celebrate în Piaţa Sfântul Petru, din Cetatea Eternă, Papa Francisc a intrat primul prin Poarta Sfântă a bazilicii vaticane, fiind urmat de Papa emerit Benedict al XVI-lea, de

clerul şi credincioşii prezenţi la celebrare. Deşi îl salutase deja pe Papa emerit în Piaţă, la începutul Sfintei Liturghii, după ce a păşit pragul Porţii Sfinte, Papa Francisc l-a aşteptat pe Papa Benedict al XVI-lea şi l-a îmbrăţişat. „Acest An extraordinar este un dar al harului – a spus Papa Francisc în omilie. A intra prin acea Poartă înseamnă a descoperi profunzimea milostivirii Tatălui care îi primeşte pe toţi şi merge personal în întâmpinarea fiecăruia. (…) Trecând prin Poarta Sfântă, aşadar, devenim părtaşi la acest mister de iubire, de tandreţe. Să abandonăm orice formă de teamă, pentru că nu e potrivită pentru cine e iubit; să trăim, mai degrabă, bucuria întâlnirii cu harul care transformă totul”.

UN TRANDAFIR PENTRU SF. FECIOARĂ

L

a sfârşitul Sf. Liturghii din solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, Papa Francisc a depus un trandafir alb la icoana Sfintei Fecioare Maria adusă special din Polonia, pentru inaugurarea Anului Milostivirii. Icoana, cinstită cu titlul Poarta Milostivirii, aparține sanctuarului grecocatolic al Schimbării la Față, de la Jaroslaw, în sud-estul Poloniei.

SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

11


CATEGORIE FOCUS ȘTIRI ARCB

BUCUREȘTI

ANUL SFÂNT COMUNIUNE PS Cornel Damian, Episcop auxiliar al Arhdiecezei RomanoCatolice de Bucureşti, a participat la ceremonia deschiderii Porţii Sfinte la Catedrala Sf. Vasile cel Mare din București, prezidată de PS Mihai Frăţilă, Episcop greco-catolic de București. AZUGA

HRAMUL BISERICII Sâmbătă, 5 decembrie, a fost celebrată Sfânta Liturghie de hram a bisericii Sfântul Nicolae, din Azuga. Celebrant principal a fost Pr. Alexandru Cobzaru, iar predicator, Pr. Emil Moraru. SINAIA

CONCERT Pe 6 decembrie, în biserica din Sinaia a avut loc concertul de vioară al Ekaterinei Valiulina, din Rusia. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul EUROPAfest Tour 2015, proiect muzical ce oferă concerte cu laureaţii Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti şi Bucharest International Jazz Competition.

12

Vizita pastorală a Episcopului Episcopul menține legătura cu clerul și cu toți credincioșii.

Episcopul la Curtea de Argeș

Î

n perioada 26 – 29 noiembrie a avut loc vizita pastorală în Parohia Sfântul Andrei, din Mangalia. În cadrul vizitei, PS Cornel Damian a participat la momentele de rugăciune comunitară, a celebrat Sfânta Liturghie în biserica parohială și în filiale, s-a întâlnit cu fiecare comunitate, a vizitat bolnavii și comunitatea surorilor din Congregația Muncitoarele Pioase ale Sfântului Iosif, prezente și active pe teritoriul parohiei. În timpul vizitei pastorale, episcopul s-a întâlnit și cu autoritățile locale. Între 5 și 7 decembrie, Episcopul Auxiliar de București a vizitat Parohia Sf. Nicolae, din Curtea de Argeș. Aici, pe lângă participarea la Sfânta Liturghie de hram și la momentele de rugăciune comunitară, PS Cornel s-a întâlnit cu preoții din Decanatul de Ploiești și a vizitat Grădiniţa Sfântul Nicolae, de care se ocupă surorile din Congregația Fiicele Milostivirii și ale Crucii care activează în parohie.

MONEDĂ DEDICATĂ CATEDRALEI SFÂNTUL IOSIF

Banca Naţională a României a lansat o monedă dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei Sf. Iosif.

A

versul monedei, confecționată din aur, redă imaginea Catedralei Sf. Iosif din București, inscripţia în arc de cerc „Romania“, valoarea nominală „200 Lei“, stema României și anul de emisiune „2015“. Reversul prezintă o imagine din interiorul Catedralei, inscripţia în arc de cerc „Catedrala Sf. Iosif – Bucuresti“ și anul punerii pietrei de temelie „1875“. Punerea în circulaţie a monedelor, în scop numismatic, se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale BNR. Tirajul este de 150 de monede; preţul de vânzare (fără TVA) pentru monedă şi broşura de prezentare este de 3.400 lei.

CURS DE FORMARE DEDICAT FAMILIEI Comunitatea Emanuel, care activează în București, organizează un Curs de formare intitulat Fericirea în familie.

C

ursul care se adresează soților, logodnicilor și tinerilor a început pe 11 decembrie. Pe parcursul a şase luni vor avea loc şase întâlniri cu tematici diferite, care au în vedere provocări cu care se confruntă astăzi familia: Educaţia copiilor, Rugăciunea în familie etc. Întâlnirile vor avea loc la Parohia Sfântul Francisc, din Bucureşti (Aleea Lacul Morii, 1A). Cei interesați se pot adresa familiei Enuc Aurel (0721.270.015) şi Gabriela (0741.097.920, gabriela.enuc @ gmail.com).

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015


CATEGORIE FOCUS ȘTIRI INTERNE/EXTERNE

Noul Nunțiu pentru România Sâmbătă, 5 decembrie, Monseniorul Miguel Maury Buendía a fost numit de către Papa Francisc Nunțiu apostolic în România.

M

EPARHIA DE MARAMUREȘ S-a deschis Poarta Sfântă şi la Baia Mare și Satu Mare e 10 decembrie, la Baia Mare, Preasfinția sa Vasile a celebrat Sfânta Liturghie în biserica Sfânta Maria, în cadrul căreia Păstorul eparhiei a deschis Poarta Sfântă. La eveniment au participat toți preoții eparhiei, deoarece momentul a coincis cu întâlnirea anuală a preoților din Eparhia Maramureșului. Altă Poartă Sfântă s-a deschis la Satu Mare, la biserica Sfinții Arhangheli. Anul Sfânt va fi marcat şi de misiuni populare, pelerinaje, acțiunea 24 de ore pentru Domnul, ocazie propice pentru apropierea de Sacramentul Reconcilierii.

ons. Miguel Maury Buendía s-a născut la Madrid, la 19 noiembrie 1955. A fost hirotonit preot la 26 iunie 1980 şi încardinat în Arhidieceza de Madrid. În 1987, a obținut doctoratul în Drept Canonic, la Roma. A intrat în Serviciul diplomatic al Sfântului Scaun în iulie 1987, activând ca secretar la Nunţiaturile Apostolice din Ruanda, Uganda, Maroc şi Nicaragua (1987-1996), consilier la cele din Egipt, Slovacia, Macedonia şi Irlanda (1996-2004), iar din 2004 a lucrat în Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, în Secțiunea pentru Relațiile cu statele. În 2008 a fost numit Arhiepiscop titular de Italica și Nunțiu apostolic în Kazahstan, Kîrgîzstan și Tadjikistan.

Mons. Buendía vorbeşte, în afară de spaniolă, limbile engleză, italiană, franceză și slovenă. Funcția de Nunțiu apostolic în România era vacantă din iulie a.c., după retragerea Mons. Francisco-Javier Lozano, Nunțiatura apostolică fiind condusă în această perioadă de către Mons. Baudouin Biajila Muankembe, Însărcinat cu Afaceri a.i..

ŢARA SFÂNTĂ

SLOVACIA

AFRICA

UN NOU RADIO CATOLIC

SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A CĂSĂTORIEI

MIRESE COPIL - RAPORT UNICEF

În solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, în Ţara Sfântă a fost inaugurat un nou post radiofonic al reţelei Familiei Mondiale Radio Maria, ce reuneşte peste 80 de posturi de radio catolice dedicate Sfintei Fecioare în întreaga lume. Radio Mariam, vocea creştinilor din Orientul Mijlociu, noul post de radio este dedicat comunităţilor creştine de limbă arabă. Proiectul doreşte să fie un nou semn de pace şi reconciliere între diferitele comunităţi din Orientul Mijlociu.

Rețeta pentru o căsătorie bună este motoul Săptămânii naționale a căsătoriei ce va avea loc între 8 și 14 februarie 2016, în Slovacia. Manifestarea „nu reprezintă sărbătorirea căsătoriilor perfecte, ci ne oferă un spațiu pentru a ne opri și a reflecta asupra motivelor care ne-au determinat să intrăm în această uniune sacră, pentru a reînnoi partea romantică, sau pur și simplu pentru a face ceva drăguț pentru partenerul nostru”, au explicat organizatorii.

Până în anul 2050, numărul mireselor copil ar putea să se dubleze și să ajungă la 310 milioane, afirmă raportul UNICEF, lansat la sfârșitul lunii noiembrie la Lusaka, în Zambia, cu ocazia întâlnirii la vârf a Uniunii Africane, dedicată problematicii mireselor copil. Pe baza datelor raportului, UNICEF solicită întărirea legilor și a politicilor care protejează drepturile copiilor și ale adolescenților, interzicând căsătoria înaintea vârstei de 18 ani.

P

Mons. Miguel Maury Buendía

SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

13


UNIVERSUL FAMILIEI CATEGORIE

Cu speranță spre Jubileul familiilor Jubileul familiilor, de pe 27 decembrie, să ofere tuturor familiilor lumii o nouă oportunitate de a putea înainta în largul sufletelor, al relaţiilor interumane, având-o drept călăuză pe Maria, Maica milostivirii! Text: Pr. Fabian Măriuț

Î

n 1999, de Crăciun, Ioan Paul al II-lea deschidea Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul Petru pentru a inaugura Marele Jubileu ce comemora 2000 de ani de la Întruparea Fiului lui Dumnezeu. În Scrisoarea Novo milennio ineunte cu care încheia Jubileul, Papa prelua îndemnul adresat de Isus discipolilor, înainte de pescuirea minunată: „Duc in altum!” - Înaintaţi în larg! Duc in altum trebuie pus în legătură cu îndemnul papilor din ultimul secol: noua evanghelizare. Nu este vorba de o altă Evanghelie, ea rămâne mereu aceeaşi. În Apocalips se spune: „Eu fac toate lucrurile noi” şi nu „Eu fac lucruri noi”. Se înţelege astfel că noua evanghelizare nu presupune invenţii pastorale. Noutatea este dată de prezenţa Duhului Sfânt, Duh al Tatălui şi al Fiului, unicul în stare să schimbe

inimile. Rusaliile coincid cu ieşirea Bisericii din Cenacol spre Ierusalim şi apoi spre lumea întreagă. Noua evanghelizare este tocmai redescoperirea Rusaliilor, un reînnoit curaj de a da mărturie. Noua evanghelizare nu poate să nu ţină cont de familie, de rolul ei în viaţa societăţii, a Bisericii. Recentele sinoade dedicate familiei au repetat dorinţa de a conduce la o revitalizare a vieţii parohiale pornind de la o evaluare pozitivă a familiei, a sacramentului căsătoriei, de la necesitatea implicării familiei în viaţa Bisericii şi în societate. Papa Francisc propune Jubileul Milostivirii ca timp de vindecare şi iertare. Când s-au împlinit 50 de ani de la încheierea Conciliului II Vatican s-a deschis din nou Poarta Sfântă, într-o zi semnificativă: 8 decembrie, Neprihănita Zămislire.

Noua evanghelizare nu presupune inovaţii sau invenţii pastorale. Noutatea este dată de prezenţa Duhului Sfânt, Duh al Tatălui şi al Fiului, unicul în stare să schimbe inimile. 14

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

Dacă acum 16 ani Poarta se deschidea de Crăciun, anul acesta s-a deschis în ziua în care sărbătorim an de an aurora mântuirii. Aşadar, Jubileul milostivirii este poarta deschisă către inima milostivă a Tatălui. Milostivirea ne poartă în taina cea mai adâncă a dumnezeirii. Sperăm ca Jubileul familiilor, de pe 27 decembrie, să ofere familiilor oportunitatea de a înainta în largul sufletelor, al relaţiilor dintre noi, având-o drept călăuză pe Maria, care este Maica milostivirii!


UNIVERSUL CATEGORIE FAMILIEI

Zăpada nevinovăției noastre Text: Pr. Emil Dumea

A

lbul imaculat al primei zăpezi căzute peste oraş îmi reamintește de nevinovăția și puritatea spre care aspir cu aceeași nostalgie de fond care-mi domină existența de când mă știu. Zăpada aceasta trezește iar copilul din mine, semn că sunt încă viu, că aspir spre nevinovăție și curățenie interioară. Albul primei zăpezi este albul primei iubiri împărtășite. Este albul cămășii mamei mele pe care-mi plecam obrazul și-i simțeam prospețimea și mirosul plăcut al cânepei spălate bine în apele Siretului; este albul cămășii mele pe care o îmbrăcam la început de an școlar sau în zilele de sărbătoare. Albul primei zăpezi căzute peste orașul meu sunt dorințele mele de a locui într-un oraș curat, fără mizerii, praf și smog, fără găuri în asfalt și trotuare. Albul imaculat al primei zăpezi sunt visele mele pentru o lume pașnică și bună în care să nu mai fie vorbire de rău și clevetire, bârfe și minciuni, lene și delăsare, înjurături și blesteme, mânie și ură, mândrie și prostie, avariție și egoism. Albul primei zăpezi vreau să fie drumul meu prin viață, curat și luminos. Albul va rămâne mereu simbolul curățeniei minții, al nobleței și virtuții, al drumului care unește cerul cu pământul, pe om cu Creatorul său, al porumbelului păcii cu ramura de măslin în cioc. Albul zăpezii căzute de sus este binecuvântarea Cerului curat care vrea nu să acopere, ci să spele mizeriile noastre. Îngerii din ceruri cântă slava lui Dumnezeu îmbrăcați în haine albe; oamenii de pe pământ admiră albul zăpezii și tânjesc de dorul albului veșnic în care i-a înfășat Dumnezeu în ziua nașterii lor în lume. SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

15


CATEGORIE FAMILIEI UNIVERSUL SUFLET TÂNĂR

Gândul meu pentru

T I NE

RI

Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,

P

apa Francisc, în Misericordiae vultus spune că „la împlinirea timpului” (Gal 4,4), Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său născut din Maria pentru a ne revela nouă în mod definitiv iubirea sa. „Isus din Nazaret revelează milostivirea lui Dumnezeu prin cuvântul său, prin gesturile sale și cu toată persoana sa”. Isus e prezent aici, în istoria noastră, lângă mine, lângă tine. În ieslea de Crăciun descoperim un Prunc. Luminați de credință vedem că toate căutările filosofilor aici se îndreaptă! Toate aprofundările studioșilor aici se opresc! Toate eforturile Bisericii aici se întâlnesc! Ajutați de credință, în căutările noastre vom reuși să-L punem pe Isus în centru! În reflecțiile noastre vom reuși să-L lăsăm pe Isus să ne lumineze! În eforturile noastre vom reuși să-L chemăm pe Isus să ne fie alături! Misterul naşterii lui Isus într-o iesle luminează misterul prezenței noastre în lume. Dumnezeu, în tăcere, se face om pentru noi! De Crăciun să ne oprim în tăcere lângă ieslea lui Isus. Dumnezeu, din iubire, face primul pas pentru a rămâne cu noi! De Crăciun să medităm cu iubire misterul prezenței lui Isus. Dumnezeu Atotputernic a îmbrăcat haină de prunc. De Crăciun să învățăm să „contemplăm misterul milostivirii”. Dumnezeu cel milostiv „este izvor de bucurie, de seninătate și de pace!” Pr. Daniel Bulai 16

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

Cu privirea la Isus și la copiii mei

S

ărbătoarea Crăciunului este fără doar și poate un bun prilej de a petrece timp de calitate, pe-ndelete, în familie. Spun și subliniez „pe-ndelete”, pentru că poate, uneori, prinși de problemele cotidiene, de tumultul vieții, uităm să ne privim în ochi copiii, părinții și să le „ascultăm” inimile. Pentru mine, acest Crăciun va fi unul deosebit pentru că de curând familia noastră s-a mai mărit cu un membru. Domnul ne-a ajutat și pe lângă năzdrăvanul de 3 ani, acum avem și o zâmbăreață oacheșă de 3 luni. S-ar putea ca acum să te întrebi dacă nu ai greșit cumva rubrica pentru că prin prisma realizărilor (întemeierea unei familii și faptul că sunt mamă a doi copii) poate că nu ar trebui să mă aflu la pagina Suflet Tânăr. Ei bine, dragă tinere, lasă-mă să-ți spun că și eu am fost ca tine: am participat la cursuri de formare, am fost animator și apoi responsabil parohial. Dacă m-ai întreba ce s-a schimbat de atunci și până azi, aș fi tentată să spun că am schimbat aproximativ 4380 scutece, nu am dormit vreo 1250 de ore din cauza colicilor

(termen pe care cel mai probabil încă nu îl cunoști) sau a răcelilor și am încălzit peste 192 litri de lapte. Însă, pe lângă toate aceste aproximări, un lucru e clar: copiii mei m-au „învățat” să mă rog altfel. De fiecare dată când îi văd dormind, îi sărut pe frunte și îi mulțumesc Domnului pentru că mi-a dăruit copii sănătoși. De fiecare dată când îi văd zâmbind, cu ochii mari și strălucitori, îl rog pe Domnul să îi ajute să nu-și piardă inocența. De fiecare dată când mi se adresează spunându-mi atât de cald mama, inima mea se umple de bucurie și îl laudă pe Domnul pentru că prin acești copii a dat un sens vieții mele. Și, nu în ultimul rând, ei m-au învățat să mă îndrept cu încredere oarbă către Mama noastră Cerească, Sfânta Fecioară Maria. Întrucât acum știu că dragostea de mamă este necondiționată, sunt sigură că Ea va mijloci mereu pentru copiii săi și nu-i va lăsa niciodată, orice s-ar întâmpla. Așadar, Sfânta Fecioară să ne fie aproape și să ne conducă pașii spre Pruncul Isus! Gloria in excelsis Deo! Roxana Elekes


UNIVERSUL CATEGORIE FAMILIEI ABC-UL CREDINȚEI

Da, aveți dreptate. După A urmează B. Lui B îi vom dedica numărul din ianuarie al revistei noastre. Dar pentru că suntem într-o perioadă marcată de sărbătoarea Nașterii Domnului, ne-am gândit ca acum să sărim la C, de la Crăciun.

Crăciunul

este numele românesc pentru sărbătoarea Nașterii lui Isus. O legendă spune că pe bărbatul care i-a adăpostit pe Maria și pe Iosif în grajdul său, în noaptea în care s-a născut Isus, îl chema Crăciun. De Crăciun este, așadar, ziua de naștere a lui Isus. El este în centrul acestei sărbători, iar Moș Crăciun și bradul împodobit ne amintesc iubirea veșnică cu care Dumnezeu ni l-a oferit în dar pe Fiul său. Majoritatea creștinilor celebrează Crăciunul la 25 decembrie. Isus s-a născut într-un grajd simplu din Betleem. Alături de el au fost Maria, mama lui, și Iosif, tatăl care i-a purtat de grijă în timpul vieții. Apoi au venit în vizită niște păstori, aflați în apropiere, dar și niște regi învățați, ajunși de departe. Vizitează și tu scena nașterii (ieslea) din biserică.

Găsește diferențele

© 2015 Tomás de Zarate

Caută diferențele dintre cele două imagini și încercuiește-le.

SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

17


CATEGORIE FAMILIEI UNIVERSUL POVEȘTI DE VIAȚĂ

Ruga de demult a unui copil Text: Anca Mărtinaş Giulimondi

Î

ţi mai aduci aminte…? Întrebarea sună ca un vers desprins dintr-o romanţă, iar romanţele – se ştie – plac mai cu seamă acelora care încep să vorbească la timpul trecut. Se pare că şi eu grăbesc pasul spre a fost odată, de vreme ce am primit sugestia de a scrie un articol despre Crăciunul din alte vremuri. De altfel, începusem chiar să mă frământ, să mă uit în oglindă, la pândă, în aşteptarea noilor riduri şi a firelor de nea din păr. Din fericire, m-a scos din impas un coleg de muncă, de la o redacţie vecină. „Lui i se potriveşte întrebarea despre Crăciunul de odinioară”, mi-am zis cu un sentiment de uşurare în suflet, înşiruind motivele unui astfel

DUPĂ COLINDAT, COPIII SE ADUNAU PE LA CASELE LOR DOAR PENTRU A-ŞI RĂSTURNA PE MASE TRĂISTUŢELE CU MERE, NUCI, PRUNE USCATE ŞI COLĂCEI. ABIA DACĂ-ŞI SCUTURAU SUMANELE DE ZĂPADĂ ŞI COPIII O LUAU DIN NOU PRIN NEA, SPRE INIMA SATULUI: BISERICA.

18

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

de gând: are părul complet alb, a ajuns în pragul pensionării şi, în conversaţii, face nu puţine referinţe la trecut. El mi-a istorisit câte ceva despre „Crăciunul interzis” din vremea când Ucraina făcea parte din Uniunea Sovietică. Un Crăciun trăit cu intensitate, conştientizat pe deplin în toate detaliile, cele sufleteşti şi cele materiale. Poate că era tocmai un efect al îngrădirilor exterioare sau poate că se convieţuia cu sacrul în mod natural, asemenea unei necesităţi existenţiale. Imaginaţi-vă că trăiţi într-un cătun uitat de lume, pe vremea când lămpile cu petrol licăreau deopotrivă în casele înstărite şi în cele acoperite cu paie. În aşteptarea sărbătorii, sufletele sătenilor se primeneau prin abţinerea de la bucate, deşi în oalele îngrămădite pe vetre fierbeau mâncăruri alese care, în restul anului, n-aveau ce căuta în cratiţele nevoiaşilor. În căldura răspândită de focul din vatră, obrajii pruncilor se rumeneau, iar ochii începeau să le lăcrimeze, nu doar din pricina foamei, cât mai ales de la uitatul necontenit la cer, în aşteptarea apariţiei primelor stele, consemnul dat de sus pentru începerea sărbătorii. Atunci, capul familiei, împreună cu toţi cei care o formau, de la ultimul venit pe lume până la cel aflat în aşteptarea plecării pe tărâmul veşniciei, se duceau în procesiune în staulul gospodăriei. Acolo îşi făceau semnul crucii, înălţând Domnului rugăciuni de cerere de iertare şi de îndurare, de ştergere a fărădelegilor şi de spălare a păcatelor. După ce se rugau şi cântau colinde, se întorceau în casă, luând din staul fân, paie şi un mănunchi de spice de grâu. Mănunchiul de spice se punea la icoana Maicii Domnului, aşezată în colţul de la răsărit al camerei, unde veghea în permanenţă pâlpâirea unei candele cu ulei. În amintirea ieslei de la Betleem, paiele şi fânul se presărau pe masa de lemn, punându-se deasupra un ştergar alb, de in, ţesut în casă. Pe masă, într-o ulcică de lut plină cu grâne se punea o lumânare aprinsă, aşezându-se apoi, după numărul apostolilor, 12 feluri de mâncare, în special pe bază de peşte, ca prezenţă a simbolului creştin.


UNIVERSUL CATEGORIE FAMILIEI

După istorisirea colegului meu ucrainean, gândul m-a atras acasă, în satul bunicilor, din miezul Moldovei, unde nu exista obiceiul împrăştierii pe masă şi prin casă a paielor şi a fânului. Din povestirile mamei, am aflat că Ieslea Pruncului Isus se pregătea doar în biserică, unde se reunea tot satul în noaptea de Ajun. După colindat, copiii se adunau pe la casele lor doar pentru a-şi răsturna pe masă trăistuţele cu mere, nuci, prune uscate şi colăcei. Opincile n-aveau timp să se usuce. Abia dacă-şi scuturau sumanele de zăpadă şi copiii o luau din nou prin nea, spre inima satului: biserica. Acolo, sub bolta albastră, presărată cu stele aurii, unde se simţea mireasma cerului, Betleemul era atât de aproape încât îl puteai atinge cu privirea. Asemenea păstorilor veniţi în mare grabă pentru a-l adora pe Prunc, copiii satului priveau Ieslea cu ochii plini de uimire şi se întreceau în a cânta, ca într-un ecou pe pământ, imnul de laudă al îngerilor: Gloria, gloria in excelsis Deo! Uitau de durerea degetelor îngheţate din opinci sau din bocancii cu tălpile dezlipite şi-şi împreunau mâinile roşii de frig, în rugăciune. Odată întorşi acasă, pe copiii de odinioară nu-i aşteptau darurile lui Moş Crăciun sub vreun brad împodobit. Îi aştepta în schimb o încăpere cu vatra caldă, în care ardea un butuc toată noaptea, potrivit

obiceiului din noaptea de Crăciun. În casă domnea mirosul de mălai dulce şi de sarmale fierte la cuptor, în oale de lut. Căldura din casă îi moleşea îndată, încât nu mai simţeau ispitirile foamei. Adormeau degrabă, cu gândul la ivirea zorilor unei mari sărbători, nu înainte de a rosti, măcar în gând, ruga: „Doamne, îţi mulţumesc pentru darul de a fi creştin”. SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

19


UNIVERSUL FAMILIEI CATEGORIE PAGINA GHIKA

Pictură în acuarelă, de Vladimir Ghika

VLADIMIR GHIKA

O predică de Crăciun Text: Iulia Cojocariu

Î

n Arhiva Ghika se găsește o foaie față-verso scrisă de mâna Monseniorului Ghika al cărei conținut poate fi interpretat ca fiind o ciornă pentru o predică de Crăciun. Dat fiind că în acest text Vladimir Ghika face referință la o cântare care se executa în mediul monastic, putem presupune că această predică a fost pronunțată într-o mănăstire, poate chiar în mănăstirea benedictină din Rue de la Source, unde Monseniorul a locuit o bună parte din timpul cât a trăit în Franța. „Fraţilor, Urmând un obicei foarte frumos şi foarte vechi, în unire cu toate

mănăstirile consacrate laudei divine şi răspândite în toată lumea, vi se va face vestirea solemnă a naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. Într-un ceremonial, aşa cum numai Biserica singură poate avea şi care îl uneşte pe Cristos istoric cu Cristos cel viu prezent între noi (adus înaintea voastră pe altare), veţi auzi înainte de Sfânta Jertfă a Liturghiei cântându-se în limba latină, ca de către un mesager, proclamarea naşterii Omului-Dumnezeu aşezată în adevărul istoriei, plasată la data ei după creaţie, venirea profeţilor, epocile imperiilor şi ale civilizaţiilor, cu precizarea elanului plin de recunoştinţă al omenirii, şi a bucuriei de a regăsi chiar şi în trupul nostru în care

va coborî în Sfânta Împărtăşanie, pe cel care acum două mii de ani a venit astfel să transforme pământul şi să ne deschidă cerul. Vă voi citi traducerea în limba franceză a acestui text vechi inserat în martirologiu. Veți avea astfel sensul și chiar dacă va lipsi veșmântul splendid al cântului gregorian, totuși astfel nu veți fi decât mult mai pregătiți să-l gustați, înțelegându-l mai bine. Nașterea pe care o sărbătorim și o binecuvântăm aici din toată inima noastră, din tot sufletul nostru, din toate puterile noastre, cu toată iubirea plină de recunoștință de copii ai lui Dumnezeu pentru Părintele lor, la picioarele pruncului Isus.” Textul din Martirologiul Roman1, la care face referință Monseniorul Ghika, este următorul: „În anul 5199 de la crearea lumii, când la început Dumnezeu a creat cerul și pământul; în anul 2957 de la potop; în anul 2015 de la nașterea lui Abraham; în anul 1510 de la Moise și de la ieșirea eveilor din Egipt; în anul 1032 de la ungerea regelui David; în săptămâna a 65-a potrivit cu profeția lui Daniel; în Olimpiada a 194-a; în anul 752 de la întemeierea Romei; în al 42-lea an al imperiului lui Augustus, când tot pământul era în pace; în a șasea epocă a lumii, Isus Cristos, Dumnezeu veșnic și Fiul Dumnezeului veșnic, voind să sfințească lumea prin venirea sa milostivă, fiind zămislit de la Duhul Sfânt, după nouă luni de la zămislire, s-a născut în Betleemul Iudeei, făcându-se om din Maria Fecioară. Nașterea Domnului nostru Isus Cristos după trup”.

1   Martirologiul este un catalog al martirilor şi al sfinţilor în ordinea sărbătorii lor, urmând calendarul. Martirologiul a apărut încă din Biserica primară, odată cu introducerea comemorării martirilor, la care s-a adăugat cea a episcopilor, apoi treptat au fost adăugate numele celor care s-au remarcat prin sfinţenia vieţii şi practica ascetismului. Martirologiul roman există din secolul al XVI-lea şi provine din martirologiile istorice, în care numele sfinţilor erau urmate de o scurtă relatare despre viaţa sfântului comemorat. 20

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015


CATEGORIE CULTURĂ RECOMANDĂRI

CADOUL IDEAL 8 PROPUNERI PENTRU SĂRBĂTORILE DE IARNĂ

L

una decembrie este cu precădere „luna cadourilor”, deși startul la cumpărături a fost dat cu anticipație încă de la începutul lunii noiembrie. Oferta pieței este variată, dar probabil unii sunt încă indeciși asupra cadoului pe care să-l aleagă. Doriți un cadou special pentru persoanele speciale din viața dumneavoastră? Petreceți timp cu cei dragi, cu familia. În perioada sărbătorilor de iarnă elevii sunt în vacanță și mulți dintre adulți sunt liberi de la serviciu ori în concediu. Iată, deci, o ocazie potrivită pentru a vă deconecta de la preocupările profesionale, de la activitățile de zi cu zi, de la comunicarea virtuală,

pentru a vă dărui familiei. Renunțați, pentru câteva zile, la telefoane, computere, televizor și concentraţivă pe comunicarea personală cu cei de lângă dumneavoastră. Apropo, la cât e de cufundată viaţa noastră în tehnologie, pe unii asta s-ar putea să-i coste mai mult decât un cadou cumpărat din magazin. Iată 8 propuneri pentru a petrece timpul sărbătorilor de iarnă cu familia.

1

6

Mergeți la plimbare. Ieșiți seara, de exemplu, la o scurtă plimbare. Mergeţi împreună într-un parc, vizitaţi un loc deosebit sau unul unde nu aţi mai fost de mult şi care vă stârneşte amintiri.

2

Mergeţi la cumpărături. De sărbători multe magazine oferă reduceri: o ocazie bună pentru noi achiziţii. Dar, va fi şi un prilej de a descoperi gusturi și preferințe ale celor dragi, pe care încă nu le cunoșteați.

3

Practicați un sport. În sezonul de iarnă sunt deschise patinoare. Nu știți să patinați? V-ar putea învăța unul dintre membrii familiei. Sau mergeţi împreună la săniuş.

4

Gătiţi împreună. Chiar şi copiii mai mici vă pot fi utili în bucătărie: pot spăla legumele, pot aşeza masa, vă pot confirma cât de delicioasă e crema pentru tort sau pot contribui la ornarea platourilor (vor fi cu siguranţă originale!).

5

Jucaţi un joc. Alegeţi un joc de grup sau jucaţi cărţi, rummy ori telefonul fără fir, fazan... Va fi distractiv.

Mergeţi în vizită. Vizitaţi-i pe bunici ori rudele mai în vârstă. Se vor bucura să vă vadă şi vă vor putea depăna poveşti de viaţă interesante, din care veţi putea descoperi chiar detalii deosebite din istoria sau tradiţia vieţii familiei. Va fi o experienţă care întăreşte sentimentul de apartenenţă la familie.

7

Faceţi voluntariat. Alegeţi o activitate de voluntariat, prin intermediul unei comunităţi sau a unei asociaţii, şi implicaţi membrii familiei: ajutaţi la distribuirea hranei pentru săraci, vizitaţi persoane singure din spitale sau centre sociale etc. Valorile se împărtăşesc mai ales prin exemplu personal, iar sărbătorile nu sunt doar un timp în care primim, dar şi un timp în care dăruim.

8

Mergeţi împreună la biserică. Viaţa de credinţă nu înseamnă doar relaţia personală cu Dumnezeu, dar e şi o experienţă comunitară. Iar prima comunitate este familia. Participaţi împreună, de sărbători, la celebrările religioase din parohie şi rugaţi-vă acasă, în familie.

Timpul petrecut împreună va întări relaţiile dintre membrii familiei, va îmbunătăţi comunicarea şi va consolida familia. Va fi cadoul ideal pentru partenerul de viaţă, pentru părinţi, pentru copii.

SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

21


CATEGORIE CULTURĂ IDEI PENTRU TIMPUL LIBER

CONCERT

CONCERTUL DE ANUL NOU DE LA VIENA Mariss Jansons (leton, 72 ani) va dirija pentru a treia oară Orchestra Filarmonicii din Viena, cu ocazia Concertului de Anul Nou 2016. Evenimentul va fi transmis la 1 ianuarie 2016, ora 12.15, în exclusivitate la TVR 1, TVR HD şi TVR+. Detalii: tvr.ro. DVD

UN NUME, UN SFÂNT Editura Pauline propune 20 de poveşti pentru copii, despre cei mai cunoscuţi sfinţi. Viaţa, faptele şi minunile sfinţilor povestite copiilor. Programe scurte de câte cinci minute, menite să trezească interesul copiilor la cateheză, la şcoală şi în familie. Detalii: pauline.ro. CARTE

SĂ SPARGEM GHEAŢA Editura Sapientia 2015. Iosif Tiba şi Marius Tiba, un preot şi un laic, vorbesc despre evanghelizare în lumea de astăzi. O provocare, pentru păstori şi laici, la „a sparge gheaţa” şi a merge cu curaj spre lumea lipsită de valori şi săracă spiritual. 22

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

100 PRESEPI 100 de iesle

P

entru al doilea an consecutiv, Arhidieceza Romano-Catolică de București (ARCB) participă la expoziția internațională „100 presepi” (100 de iesle). Organizată la Roma și ajunsă în acest an la a 40-a ediție, expoziția reunește lucrări unice, realizate cu tehnici tradiționale, din 35 de țări. După ce anul trecut a prezentat o iesle din lemn și una din ceramică, în acest an ARCB reprezintă România la expoziția internațională cu două icoane pe sticlă și una pe lemn, reprezentând scena Nașterii Mântuitorului. Expoziția, deschisă la 26 noiembrie, se va închide la 10 ianuarie. Expoziția, așa cum spunea Mons. Rino Fisichella, președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări, „oferă posibilitatea retrăirii unui moment aparte din istoria credinței și a familiilor noastre: cel al centralității în viața noastră a misterului lui Dumnezeu făcut om, dar mai ales al posibilității de a retrăi experienţa unor tradiții care au constituit pentru familiile noastre

momente de cateheză spre întărirea credinței și pentru transmiterea credinței generațiilor viitoare”.

BUCURIA CRĂCIUNULUI Bucuria Crăciunului, de Pr. Thomas Joachim; Editura ARCB, 2015

A

părută în decembrie 2015 la Editura ARCB, lucrarea cuprinde o serie de conferinţe ale părintelui Thomas Joachim, Superiorul General al Comunității Sf. Ioan. Conferinţele au fost ținute la Mănăstirea Sfânta Familie din București în 2013, iar tema a fost bucuria. În cele cinci meditații – Introducere, Ingredientele bucuriei, Iubirea, Prezența, Conștiința –, Pr. Thomas Joachim ne cheamă și ne ajută să redescoperim bucuria vieții creștine.


CATEGORIE ETCETERA DE PE NET

STIAȚI CĂ În Spania, Argentina, Mexic, Columbia, Peru, Ecuador, Chile, Panama, Bolivia, Filipine, Guatemala şi Uruguay ziua păcălelii (la noi, de 1 aprilie) e pe 28 decembrie, când în calendarul catolic sunt comemoraţi Pruncii nevinovaţi?

CEI MAI MULŢI COLINDĂTORI

C

el mai mare grup de colindători a fost format din 25.272 de persoane – corişti şi instrumentişti – care, prin performanţa lor, au intrat în cartea recordurilor. Pe 13 decembrie 2014, mai multe coruri reunite au cântat timp de 20 de minute, pe stadionul municipal din Uyo (Nigeria), şase cântece de Crăciun, în limba engleză, din tradiţia americană şi europeană: The First Noel, Joy To The World, O Christmas Tree

(original, O Tannenbaum / O brad frumos), Hark The Herald Sing, Once In Royal Davids City şi O Come All Ye Faithful (original, Adeste Fideles). Recordul precedent, înregistrat în decembrie 2013, a fost deţinut de grupul Centi, din Bogota (Columbia), format din 15.674 cântăreţi. În acest an, un alt grup din Nigeria încearcă să doboare recordul, la 20 decembrie, cu un cor format din 30.000 de colindători.

ANUL 2016 • Anul internațional al leguminoaselor, declarat de Adunarea generală a ONU; • La Istanbul va avea loc Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe; • La 27 martie este Paștele în ritul romano-catolic, iar la 1 mai în ritul bizantin; • Cracovia (Polonia) găzduieşte a 31-a Zi Mondială a Tineretului, între 26 şi 31 iulie; • Sunt programate alegeri legislative şi locale în România; • La 20 noiembrie se încheie Anul Sfânt al Milostivirii; • Papa Francisc împlineşte 80 de ani, la 17 decembrie.

Magii, ştiind că Irod vroia să-l omoare pe Pruncul Isus, „l-au păcălit” pe rege, întorcându-se pe alt drum în țara lor. Atunci Irod a ucis toți pruncii, nevinovaţi, încercând să-l omoare pe Isus.

COLȚUL CU ZÂMBET Papa Ioan Paul I povestea la o audienţă că Lacordaire, mare predicator francez, era bun prieten cu Federico Ozanam, profesor la Sorbona, pe care îl aprecia mult şi îl vedea preot sau chiar episcop. Însă Ozanam s-a îndrăgostit de o tânără, cu care s-a căsătorit. Dezamăgit, Lacordaire a spus despre Ozanam: „A picat și el în capcană”. După o vreme, Lacordaire a fost primit de Pius al IX-lea, la Roma. Pontiful l-a mustrat delicat: „Eu ştiu că Isus a instituit şapte sacramente, însă tu spui că a instituit șase sacramente și o capcană”. Căsătoria e un mare sacrament, a încheiat Ioan Paul I.

SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

23


CATEGORIE ETCETERA SAVOAREA CRĂCIUNULUI

REȚETĂ

VIN FIERT

Savoarea Crăciunului

Ingrediente: 1l vin roșu 200 g zahăr 8 muguri de cuișoare 2 batoane de scorțișoară 1 steluță de anason 1 vârf de cuțit de nucșoară rasă 1 lămâie 1 portocală

Text: Cristina Grigore

S

pre deosebire de Paște, când totul parcă se trezește brusc la viață, într-o explozie de bucurie și culoare, Crăciunul nu dă buzna, ci se inserează lin și progresiv, țesând discret în jurul nostru un cadru de poveste. Mai întâi cu albul imaculat al zăpezii care se așterne alene peste fața lumii, așternând și peste inimi pace. Apoi cu mirosul proaspăt de brad, care se întrepătrunde cu licărul lumânărilor din Advent și apoi cu sclipirile de beteală și clinchetul de clopoței ce parcă ne șoptesc: „E aproape!... E aproape!” Și, în fine, aroma cozonacului cald scos din cuptor, mirosul sarmalelor aburinde din ceaun și parfumul vinului fiert cu scorțișoară ce ne-ntâmpină trezind în noi, odată cu simțurile, și amintiri, de depănat cu cei dragi, povești din viață legate 24

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

de Povestea unei vieți: acum mai bine de două mii de ani, într-un cătun din Orient, la Betleem, s-a născut un copil – Dumnezeu făcut om pentru noi. De aproape două mii de ani, oameni din toate colțurile lumii celebrează Nașterea Domnului, sărbătoarea din biserici fiind întregită de sărbătoarea din familii: rude, prieteni, cunoscuți se reunesc în jurul mesei cu bucate tradiționale, încărcate şi ele de istorie, de amintiri şi, bineînţeles, de savoare. De-a lungul anilor, în fiecare popor s-a conturat un meniu specific pentru masa de Crăciun. În diferite ţări, felurile principale sunt pe bază de peşte ori cu carne de curcan, raţă sau vită. La noi, bucatele tradiţionale sunt cu carne de porc, care ajunge pe mesele românilor sub formă de cârnaţi, sarmale, tochitură, lebăr,

Coaja de lămâie și portocală se taie în fâșii subțiri (fără coaja albă) și se amestecă, într-un vas, cu zahărul și condimentele, peste care se toarnă vinul. Se fierbe totul 5 min la foc mic, amestecând până se topește zahărul, apoi la foc moderat. După primul clocot se apropie flacără (un chibrit aprins) de marginea interioară a vasului (atenție să nu vă ardeți). Când flăcările albăstrui de la suprafața vinului dispar, se ia vasul de pe foc și se toarnă în pahare de sticlă termorezistente.

caltaboş, tobă etc. Reţetele nu sunt neapărat autohtone, dar au intrat în meniul de Crăciun al popoarelor prin tradiţie. Însă elementul de legătură dintre diferitele tradiții gastronomice ale Crăciunului îl constituie dulciurile.


CATEGORIE ETCETERA

Multe dintre ele sunt pe bază de aluat dospit, având la origini pâinea, şi se înrudesc cu cozonacul românesc. Astfel, italienii au Panettone şi Pandoro (cu stafide, bucăţi de coajă de portocală confiată sau simplu), germanii Christstollen (cu migdale şi fructe confiate), austriecii, cehii, eleveţienii și francezii din regiunea Alsacia au Guguluf (cu migdale și stafide, și uneori şi cu nucă şi fructe confiate, copt într-o formă tip clopot). Un alt produs de panificație, pe bază de aluat de pâine, oferit adesea copiilor colindători, în perioada Crăciunului, este covrigul, pe care îl regăsim, în versiuni asemănătoare, și în tradiția gastronomică a altor popoare. La germani, de exemplu, brezelul este unul dintre produsele tradiționale de Crăciun. Oirginar din mănăstirile catolice din sudul Franței și din nordul Italiei, era oferit

REȚETĂ

LEBKUCHEN Ingrediente: 350 g făină 100 g unt 100 g miere 2 ouă 150 g zahăr brun coajă rasă de la 1 lămâie coajă rasă de la ½ portocală ½ linguriță de bicarbonat 6 g scorțișoară 2 g cuișoare măcinate 2 g nucșoară rasă 2 g ienibahar măcinat 2 g ghimbir măcinat

de către călugări copiilor, ca recompensă (așa cum îl primesc și colindătorii noștri), pentru răspunsurile bune la orele de cateheză. La multe popoare regăsim, apoi, dulciuri tradiționale pe bază de aluat de turtă dulce, în diferite forme și variante de rețete. În Polonia se numesc „pierniczki” (biscuiți subţiri și crocanți), în Norvegia „Pepperkake”, în Suedia „pepparkakor”, în Statele Unite, Australia și Canada „Gingerbread”, în Germania „lebkuchen”. Răspândirea diferitelor reţete de la un popor la altul se explică, desigur, nu numai în cheie gastronomică, dar și ca împărtăşire a bucuriei Crăciunului. Rețetele au devenit tradiționale și au căpătat valoare tocmai prin sărbătoarea de care sunt legate. Așadar, trăirea misterului Nașterii Domnului va da adevărata savoare și bucatelor de pe masa noastră de Crăciun. Se amestecă toate ingredientele: în untul frecat se pune zahărul, se adaugă mierea, ouăle, apoi făina amestecată în prealabil cu condimentele și bicarbonatul, coaja de lămâie și de portocală. Se frământă cu mâna până se obține un aluat uniform. Se pune într-o folie transparentă și se lasă la frigider 24 ore. A doua zi se scoate aluatul de la frigider și se lasă o oră la temperatura camerei. Se presară făină pe masa de lucru și se întinde o foaie de circa 1cm grosime. Se taie aluatul în formele dorite și se așază în tavă pe hârtie de copt. Se coc 10-15 min la 175°, în cuptorul încălzit în prealabil. Biscuiții de turtă dulce trebuie scoși din cuptor când sunt încă moi; când se răcesc, partea exterioară se întărește puțin, în timp ce interiorul rămâne moale. Se ornează după ce se răcesc.

Î

n secolele XIII-XIV, călugării catolici de la o mănăstire din Nürnberger, Germania, au așezat turta dulce pe o foaie de aluat nedospit (ca cel pentru hostii) și au acoperit totul cu glazură de ciocolată. Nürnberger Lebkuchen sunt astăzi o marcă înregistrată și se găsesc și în magazinele de la noi din țară.

Glazură de ciocolată: 100 g ciocolată de menaj se topesc la bain-marie. Glazură de zahăr: 100 g zahăr pudră se amestecă cu puțină apă și câțiva stropi de zeamă de lămâie, până se obține o compoziție vâscoasă. Biscuiții se cufundă cu partea superioară în glazură și se lasă apoi să se răcească pe o hârtie de copt.

SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

25


ETCETERA CATEGORIE JOCURI

REBUS ANUL MILOSTIVIRII

SUDOKU

de Marius Cocuț

Ușor

2 3 1 2 9 7 8 4 9 7 3 1 9 2 1 4 5 6 8 9 3 7 4 7 8 6 9 7 3 7 8 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Regulile jocului Sudoku sunt simple: completați căsuțele goale, astfel încât fiecare rând, fiecare coloană și fiecare pătrat (evidențiat cu linii îngroșate) format din nouă căsuțe, să conțină o singură dată fiecare cifră cuprinsă între „1” și „9”.

15 16

1 3

9

4

8

2

7

6

3

8

1

9

2

5

4

8 2 4 9 1 5 3 6 7

2 9 7 6 4 1 5 3 8

3 5 8 2 9 7 4 1 6

6 4 1 3 5 8 9 7 2

4 8 2 1 6 9 7 5 3

9 7 6 5 3 4 2 8 1

1 3 5 7 8 2 6 4 9

Soluție rebus: 1. amin; 2. Vatican; 3. biblia; 4. poarta; 5. misionar; 6. Faustina; 7. Gabriel; 8. Advent; 9. magi; 10. cor; 11. psalm; 12. iertare; 13. Francisc; 14. Ștefan; 15. Maria; 16. iesle.

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

7

26

Așa să fie! Cetatea Sfântului Scaun Carte de căpătâi Simbolul Anului Milostivirii Plecat pentru a vesti Evanghelia Sfântă a milostivirii Îngerul vestitor Timp premergător Crăciunului Au adus daruri lui Isus Grup vocal Cântare adusă Domnului Absoluțiune primită la Spovadă Actualul Suveran Pontif Primul martir creștin Născătoare de Dumnezeu A fost așezat Pruncul Isus după naștere

Sudoku/Rebus

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

SOLUȚII

5

Completați rebusul, introducând pe orizontală soluția la definițiile de mai jos. La final, pe verticala marcată, veți descoperi motoul Anului Milostivirii.


CATEGORIE ETCETERA ANUNȚURI

PROGRAMUL SFINTELOR LITURGHII DIN AJUNUL CRĂCIUNULUI 24 DECEMBRIE 2015

ÎN BUCUREȘTI Catedrala Sf. Iosif: - ora 24.00

Maica Îndurerată: - ora 20.00

Sancta Maria Gratiarum (Bărăţia): - ora 18.00, în limba maghiară; - ora 19.00, în limba polonă; - ora 20.00, în limba română.

Adormirea Maicii Domnului: - ora 20.00

Preasfânta Inimă a lui Isus (Franceză) - ora 18.00, în limba română; - ora 19.30, în limba engleză; - ora 22.00, în limba franceză. Preasfântul Mântuitor (Italiană): - ora 20.00, în limba română; - ora 22.00, în limba italiană.

Sf. Anton: - ora 20.00 Sf. Francisc de Assisi: - ora 20.00 Ss. Apostoli Petru şi Paul: - ora 20.00 Sf. Iosif Muncitorul: - ora 20.00 Fer. Ieremia Valahul: - ora 20.00

foto: Victor Fomino

Sf. Cruce: - ora 20.00 Sf. Elena: - ora 20.00 Sf. Fec. Maria Regină: - ora 20.00 Sf. Tereza a Pruncului Isus: - ora 20.00 Sf. Fec. Maria, Regina Sf. Rozariu: - ora 20.00

LA MUNTE SINAIA Preasfânta Inimă a lui Isus: - ora 19.00 AZUGA Sf. Nicolae: - ora 18.00 PREDEAL Adormirea Maicii Domnului: - ora 20.00 SUPLIMENT CRĂCIUN 2015 | ACTUALITATEA CREȘTINĂ

27


ETCETERA CATEGORIE ANUNȚURI

TRANSMISIUNI ÎN DIRECT DE LA VATICAN CRĂCIUN 2015

C

analul TVR 2 al televiziunii publice va transmite în direct de la Vatican Sf. Liturghie din Ajunul Crăciunului, prezidată de Papa Francisc, și Mesajul Urbi et Orbi (Către Cetate și lumea întreagă), al Suveranului Pontif, din Ziua de Crăciun. Joi, 24 decembrie

orele 22.30 - 00.30 Sf. Liturghie din Ajunul Crăciunului Vineri, 25 decembrie

orele 12.30 – 13.30 Mesajul Urbi et Orbi

ACTUALITATEA CREȘTINĂ ABONAMENTE 2016

C

CONCERT DE CRĂCIUN LIVE, DIN CATEDRALA SF. IOSIF

24 decembrie 2015, de la ora 23.00, Corul Catedralei J oi,Sf. Iosif, din București, va susține tradiţionalul Concert de Crăciun.

Evenimentul va fi transmis în direct pe www.catedralaonline.ro şi www.angelus.com.ro/live.

28

ACTUALITATEA CREȘTINĂ | SUPLIMENT CRĂCIUN 2015

u noul an calendaristic, revista „Actualitatea Creștină” trece pragul spre cel de al 27-lea an de apariție. Pentru anul 2016 preţul revistei este de 4,00 lei exemplarul, iar costul unui abonament individual pe un an este de 55,00 lei (expediție prin Poșta Română). Pentru abonamente anuale colective, cu cel puţin 10 exemplare, preţul este de 50,00 lei (expediție prin firmă de curierat). Prețul unui abonament include 12 numere lunare, supliment de Crăciun și taxe de expediţie. În noul an, abonaţii vor primi revista la domiciliu, în căsuţa poştală (prin Poştă) sau prin curier. Abonamentele se fac la Librăria „Sfântul Iosif”, str. G-ral Berthelot, nr. 19, 010164 – Bucureşti, sect. 1, tel. 021 2015457, email: libraria@arcb.ro. Persoană de contact: Petreş Tereza.
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.