__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ozon Generatorer

Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 info@dansk-filter-fokus.dk

OZON til desinfektion+ lugtsanering

1


Sådan fungerer OZON Effektiv og hurtig måde at fjerne lugt og desinficere. OZON Hvad kan det:

Ved hjælp af ozon fjernes organiske lugte og emner som bakterier, virus, skimmel og fedt. Ubehagelig lugt er nu et problem, som du let kan du gøre noget ved. Du kan fjerne lugt og desinfisere rum enkelt, effektivt og hurtigt med Ozon (O3)

OZON Hvad er det:

Ozon er et kraftfuldt oxidationsmiddel i gasform. En egenskab som gør den til en effektiv lugtfjerner, effektivt som desinfektionsmiddel og ved kraftig koncentration også et effektivt sterilisationsmiddel.

OZON Hvad gør det:

Ozon virker ved at nedbryde organiske emner som, bakterier, virus, svampe, samt mange lugte. Cellemembranerne i bakterier og virus nedbrydes og organiske stoffer bliver oxideret til kuldioxid, vand og uskadelige alkoholer og aldehyder. Efter en behandling med Ozonbooster og en kraftig udluftning, lugter der af "ingenting" - friskt og lækkert. Behandlingen nedbryder det der lugter helt. En billig og enkel måde, at fjerne lugt problemer på. O3 har været kendt i mange år og bruges i dag rutinemæssigt inden for mange forskellige brancher. Lugt fjernelse: * Hotelværelser, efter rygning på ikke ryger, opkast, mv * Rum og inventar efter brandskade. * Køkkener, fedt-udsugning fra køkkener. * Lugt rens og desinfektion af tøj og sko * Desinfektion efter fugtskader og skimmeskader * Lugt rens og desinfektion af køkken, bryggers, toilet. * Lugt begrænsning i skralderum. * Udsugning fra restauranter 

Desinfektion af: * Lokaler efter vandskade, brand, kloak, ulykke. * Toiletter, elevatorer, børneinstitioner. * Operationsstuer. * Laboratorier og sluser hvor der arbejdes med levende vira og far lige organiske emner som f.eks levende virus, bakterier eller lignende. Sterilisering af: * Dyrestalde * Varesluser * Operationsstuer

ANVENDELSES EKSEMPLER: Kælder: Hvis en kælder skal behandles, klargøres den ved at døre og vinduer lukkes, alle mennesker og dyr lukkes ud af rummet, ozon generatoren sættes til og man forlader selv rummet. Når den ønskede tid er gået dvs. normalt efter 20 min til 1 time pr. m3 luft, afhængig af tilsmudsning, går man ind i rummet, slår ozon enheden fra og lufter ud i lokalet/starter ventilationer. Nu lugter lokalet af ingenting da bakterier og organiske emner er nedbrudt. Effekten er permanent. lokalet virker herefter Frisk,rent og lækkert. Bil, Båd, Camping: Bilen rengøres som normalt, ozongeneratoren sættes ind og tilsluttes strøm og kører i 2-3 timer afhængig af tilsmudsningsgraden, efter endt behandling luftes bilen grundigt ud, den lugter nu af ingenting, friskt og rent. Sko, Arbejdstøj: Ønskes sko renset, sættes de i en papkasse med ozongeneratoren tændt i ½ time, hvorefter skoene er helt lugtfrie i meget lang tid fremover.

Ved hjælp af ozon fjernes organiske lugte og emner som bakterier, skimmel og fedt.

2


Fjern lugt, desinfektion, sterilisation med Ozon Ozon desinficerer og fjerner lugt problemer i: Lokaler, produktions udstyr, kælder, tøj, sko, møbler, både, biler, campingvogne. mv

SIKKERHED

Ozon er en aggressiv gas, det er derfor den er effektiv. Den kan i høje koncentrationer irriterer øjne og luftveje. Når ozon generatoren kører, må der ikke opholde sig mennesker, dyr og planter i rummet. Koncentrationerne som arbejdes med er i et niveau, som gør at korte ophold uskadeligt. (Ind og ud af rummet)

HYGIENISKE GRÆNSE VÆRDIER:

Ozon kan være skadelig for dyr og mennesker, hvis den tilsættes i høje koncentrationer. Grænseværdien er 0,1 ppm, hvilket svarer til 0,22 mg O3/m3 luft.

HVORDAN VIRKER VORES OZONGENERATORER:

DIMENSIONERING:

Ved slemme tilfælde dimensioneres 1 times drift pr. 500 mg O3 pr. m3 luft i rummet. Ved lette tilfælde 20 minutter pr m3 luft i rummet.

Vores ozongeneratorer producerer ozon direkte fra luftens ilt ved hjælp af elektricitet. Intet andet behøves. Produkterne leveres fra ozonproduktion på 0,1 g/h til 80 g/h.

HVOR KOMMER OZON FRA:

OZONGENERATORER OG TILBEHØR:

Livsvigtig men giftig gas Ozon (O3) er en specialform af ilt som består af 3 ilt atomer per molekyle. Ozon opfylder en livsvigtig funktion ved at afskærme jorden fra den farlige del af solens ultraviolette stråler. Samtidig er gassen giftig når den forekommer på jord niveau. Ozonlageret opstår i stratosfæren ved reaktion mellem ilt atomer og ilt molekyler: O+O2= O3. Jordnær ozon derimod dannes bl.a. af kvælstofoxider og luftens ilt under indflydelse af kulilte, ultraviolet solstråling og varme. Ozon dannes også ved elektriske udledninger, fra eksempel torden.

Der findes en lang række specielle løsninger bl. a.: * Automatisk skralde rums overvågning med ozon. * Restaurant lugt løsning. * Fiske butik løsning. * Fuld automatisk desinfektion og efterfølgende neutralisering af rum som operationsstuer, dyreforsøgsstalde, laboratorier. * Laboratorie sterilisations løsning * Hospital sterilisations løsning Kontakt os gerne for råd og vejledning.

LUGT FJERNELSE OG DESINFEKTION: Behandlingstiden kan variere i praksis, da den afhænger af temperaturen, fugtigheden og mængden af forurenende stoffer. Værdierne er vejlledende OWP-100 OWP-1000 OWP-3500 Rum volume

OWP-7000

40-200 m3

100-250 m3 300-1500 m3

- Ved brandskade

ca. 30 m3

ca. 150 m3

ca. 700 m3

Hotelrum (50 m )

6 timer

3 timer

2 timer

3

Ryger bil -let

2 timer

1 time

1time

40 min

Ryger bil -stærk

4 timer

2 timer

1,5 timer

1 time

Hundelugt i bil

8 timer

6 timer

3 timer

2 timer

~30 timer pr 100 m3

~10 timer pr 100 m3

~5 timer pr 100 m3

Skimmel svamp

OZON fjerner ubehag fra røg, parfume, våd hund, sygdom, mug og skimmel på møbler.

3


DuoZone ozongenerator DuoZone er en mobil og brugervenlig ozongenerator til hurtig og sikker lugtfjernelse og desinfektion Fjern lugt, bakterier, og skimmel permanent DuoZone arbejder med dobbeltvirkende og usædvanlig hurtig cyklus, der først genererer og dernæst nedbryder ozon. Dette betyder, at man kan benytte de behandlede rum umiddelbart efter afsluttet cyklus. Via det programmerbare betjeningspanel indstilles data om rummets størrelse, behandlingstid osv. Efter endt behandling sikrer den indbyggede ozon-sensor at nedbrydningscyklusen fortsætter indtil ozon koncentrationen er under grænseværdien på 0,1 ppm. DuoZone arbejder med en høj luftstrøm på 600 m3/h fordeles via den indbyggede ventilator. Så Ozonen kommer effektivt ud i alle kroge. DuoZones lette vægt, design og udførsel i aluminium gør den let at transportere og håndtere, og maskinen er desuden let at rengøre og vedligeholde.

Lugtfjernelse og desinfektion

Fjernelse af lugt og desinfektion af bygninger efter brand- og vandskader, hotelværelser, rygerum, biler, etc. * Hotelværelser, efter rygning på ikke ryger, opkast, mv * Rum og inventar efter brandskade.

Tekniske Specifikationer Nominel ozonværdi Mega plasma 10g/h Spænding 230V Elforbrug 230W Luftmængde 600m3/h Vægt 16kg Ozon teknologi Titanium rør Temperaturområde -10°C - +35°C Max fugtighed 85% Ventilatorer 2 Vægt 16 kg Styring PLC Sikkerhed Indbygget ozonsensor Kabinet Epoxycoated aluminium CE testet Ja Udv. dim. 900x510x395 mm Højde u/håndtag 720mm

4

Automatisk og økonomisk drift

Servicebehovet og drifts omkostningerne er minimale. DuoZone generatoren fungerer i det store hele fuldstændigt automatisk, og der kræves hverken specialuddannelse eller specielle kompetencer for at betjene den. Ozonen genereres af luftens ilt og enheden skal blot tilsluttes 230 volt – helt uden kemikalier eller andre tilsætningsstoffer

Sikkerhed

Ozon er et kraftigt oxideringsmiddel. Ozonkoncentrationen styres ved hjælp af den indbyggede føler, som slukker for generatoren, når den indstillede værdi er nået. Ozon har en daglig grænseværdi på 0,1 ppm (8 timer om dagen / 5 dage per uge) og en øvre grænseværdi på 0,3 ppm (15 minutter ad gangen). Ozon er en gas, der automatisk omdannes til ilt. Halveringstiden er kun 20 minutter. Ozon – et effektivt oxidationsmiddel Ozon (O3) er en speciel form af ilt. Gasen har 3 ilt atomer per molekyle og er et af de mest effektive oxideringsmidler som findes. Ozonmolekylet nedbrydes til et ilt molekyle (O2) og et frit ilt atom (O). Det frie ilt atom er uhyre reaktivt og angriber straks alt i nærheden, der kan oxideres. Denne egenskab anvendes til at fjerne uønskede lugt, bakterier og vira. Ozon har en karakteristisk kloragtig lugt, som bemærkes allerede ved 0,02 ppm. Gasen er giftig og kan i høje koncentrationer irritere øjne og luftveje. Under drift/behandling, må der ikke opholde sig mennesker og dyr i rummene.


Ozon Booster kanal system Fedtfrie afkastkanaler og lugtfri afkastluft i restauranter, storkøkkener og grillbarer Under madlavning dannes der mados og fedt, som suges ind i ventilationssystemet. Madosen kan være til gene for såvel omgivelse og naboer, og fedtet sætter sig i emfangets afkastsystem. Over tid bliver fedtlaget tykkere og tykkere og ventilationens effektivitet reduceres samtidig med at brandrisikoen øges. Ved at føre ozon ind i afkastsystemet mindskes begge problemer væsentligt. Ozon er en gas, som nedbryder fedt og oxiderer mados. Restprodukterne er ilt, vand, kuldioxid og en lille smule støv, som transporteres væk med afkastluften. Ved at kombinere modernede ozongeneratorer med pålidelige følere og funktionelle filterskabe, er ozon booster kanal systemer blevet en yderst konkurrencedygtig løsning, der er velegnet til restauranter, storkøkkener og grillbarer. Mindre lugt og ingen bakterier De emner, der lugter, findes som i gasform og fanges ikke i konventionelle filtre. Lugten følger derfor med afkastluften fra køkkenet og spredes til omgivelserne. Det er muligt af fjerne op til 95% af disse uønskede lugte ved at bruge ozon. Ozonbehandling er en af de mest effektive og velafprøvede metoder til fjernelse af lugt. I køkkenet dræbes de bakterier og smådyr som findes i emfangets afkastkanel og dermed risikoen for at de kommer ind i køkkenet. Mindre fedt og lavere risiko for brand Ozon oxiderer fedt til vand, kuldioxid og en mindre mængde støv som transporteres væk med afkastluften. Mindre fedt er lig med lavere risiko for brand. Brændende fedt kan pg. af varmen antænde bygningsdele på den anden side af udsugningskanalen. Skorstensfejerens arbejde lettes også betydeligt. Renere kanaler betyder også at ventilationssystemet fungerer som det skal og med den effekt, som det er dimensioneret til. Automatisk og økonomisk drift Servicebehovet og drift omkostningerne er minimale. Ozon Booster kanal system fungerer i det store hele fuldstændigt automatisk, og der kræves ikke specialuddannelse af køkkenpersonalet. Ozonen genereres af luftens ilt og elektriske udladninger (tilsluttes 230 volt) – helt uden kemikalier eller andre tilsætningsstoffer. Enkel og hurtig installation Takket være moderne teknologi er ozongeneratorerne kompakte og lette at installere. De kan for eksempel installeres på loftet, i ventilationsrummet eller i et kølerum. Jo køligere, jo bedre. Installationen er meget enkel. Ozon tilføres afkastkanalen via en 6 mm slange af PTFE, f.eks. Teflon.

Fedt- og lugtfri afkastningskanal. Fedtfri afkastningskanal, fjerner risikoen for brand.

Varmevekslere genvinder varme Udsugningsluften fra en restaurant har et stor energi indhold, og installerer man "Ozon Booster kanal system", får man en udsugnings luft kvalitet, som er velegnet til varmevekslere. I systemer med varmevekslere kan indsættes et katalytisk filter i indblæsningskanalen hvis det skønnes nødvendigt. Dette filter omdanner eventuelt overskudsozon til ilt. Genvinding af afkast luften med Ozon booster kanalsystem sparer meget energi. og giver stor komfort i restauranten.

5


Luftmængde

Anbefalede ozongenerator

Ozon produktion

2.500 m3/h (700 l/s)

OBW-10

10 g/h

5.000 m /h (1.400 l/s)

OBW-20

20 g/h

10.000 m /h (2.800 l/s)

OBW-40

40 g/h

20.000 m /h (5.600 l/s)

OBW-80

80 g/h

3

3 3

Vejledning for dimensionering Valg af ozongeneratorstørrelse afhænger af luftmængde og lufthastighed. Under normale forhold anbefaler vi 4 mg ozon per m3 luft og en lufthastighed, som sikrer at ozonen minimum er i kontakt med luften i 2 sekunder. Hvis der monteret varmeveksler, anvendes også et katalytiskfilter med et meget lav luft modstand. En kassette med en tykkelse på 40 mm halverer ozonkoncentrationen. Sikkerhed Ozon er et kraftigt oxideringsmiddel. Ozonkoncentrationen kontrolleres ved hjælp af en ozon føler, som slukker for generatoren, når den indstillede værdi er nået. Ozon har en daglig grænseværdi på 0,1 ppm (8 timer om dagen / 5 dage per uge) og en øvre grænseværdi på 0,3 ppm (15 minutter ad gangen). Vi anbefaler altid en føler, der hvor ozongeneratoren er placeret samt en i køkkenet. Hvis der er monteret en varmeveksler, bør der også monteres en føler efter det katalytiske filteret. Vejledning for dimensionering Valg af ozongeneratorstørrelse afhænger af luftmængde og lufthastighed. Under normale forhold anbefaler vi 4 mg ozon per m3 luft og en lufthastighed, som sikrer at ozonen minimum er i kontakt med luften i 2 sekunder. Hvis der monteret varmeveksler, anvendes en katalytisk filterkassette med et meget lavt tryktab. En kassette med en tykkelse på 40 mm halverer ozonkoncentrationen. Ozon – et effektivt oxidationsmiddel Ozon (O3) er en speciel form af ilt. Gasen har 3 ilt atomer per molekyle og er et af de mest effektive oxideringsmidler som findes. Ozonmolekylen nedbrydes til et ilt molekyle (O2) og et frit ilt atom (O). Det frie ilt atom er uhyre reaktivt og angriber straks alt i nærheden, der kan oxideres. Denne egenskab anvendes til at fjerne uønskede lugt, bakterier og vira. Ozon har en karakteristisk kloragtig lugt, som bemærkes allerede ved 0,02 ppm. Gasen er giftig og kan i høje koncentrationer virke iriterende for øjne og luftveje. Ozonkoncentrationen styres med en føler som automatisk sørger for at holde koncentrationen under grænseværdien. Viden og erfaring Vores produkter er udviklet og produceret af O3 Technology. Generatorerne er udstyret med den nyeste teknologi indenfor området, og de er testet og kvalitetsikret for optimal driftsøkonomi.

6


Ozon Ozonbooster Booster Skralderumssystem depot- / skralderums system

Lugtfri skralderum med ozon

Mange affalds / skralderum spreder helt unødvendigt dårlig lugt. Praktisk taget alle lugte der kommer fra fisk, madrester, kattegrus og andet affald forsvinder ved brug af ozon. Ozonbehandling er en af de mest effektive og velafprøvede lugtsaneringsmetoder på markedet. Ozon er en speciel form af ilt som via oxidation hurtigt konverterer ildelugtende mikroorganismer til lugtfrie emner primært CO2 og vand.

Enkelt og Bekvemt

Ozon kan hverken opbevares eller transporteres, men må produceres på stedet. Til depot og skralderum bruges en lille væghængt generator, som tilsluttes el, og som producerer ozon direkte fra ilt i luften. Ozonen spredes i skralderummet ved hjælp af en indbygget pumpe. En føler kontrollerer at ozonkoncentrationen ligger under græseværdien på 0,1 ppm. Alt sker helt automatisk. Ingen kemikalier eller andre tilsætningsstoffer er nødvendige, og der er ingen farlige restprodukter, som skal håndteres.

En historie fra virkeligheden

En restaurant i Storkøbenhavn havde problemer med dårlig lugt i skralderummet, selvom der var installeret køling. Det blev besluttet at prøve en ozongenerator. Lugten forsvandt straks efter at ozongeneratoren var tilsluttet og startet. Skralderummet er nu lugtfri – også når kølingen er slukket. Erik Jensen, teknisk administrator er tilfreds og udtaler:

" Ozon fungerer fint og fjerner lugten effektivt og så er systemet, vedligeholdelses frit

Effektive og kompakte Lugtfjernere Ozon Booster skraldrums system består af en ozongenerator med

indbygget pumpe, en føler og 2 meter slange af PTFE (Teflon). Ozon Booster skraldrums systemet er en moderne og kompakt ozongenerator beregnet til fast installation og konstant drift. Den indbyggede pumpe spreder den producerede ozon i skralderummet og ozonføleren slukker for generatoren, når den indstillede ozonkoncentration er nået. Når ozonkoncentrationen i rummet er faldet igen, starter generatoren. Alt sker helt automatisk. Grænseværdierne for ozon er 0,1 ppm (0,2 mg/m3) og tillader ophold i 8 timer i døgnet 5 dage om ugen og ved 0,3 ppm (0,6 mg/ m3) max 15 minutter ad gangen. PTFE slangen bruges, hvis ozongeneratoren er placeret uden for skralderummet. Ozon Booster Garbage Room systemet findes i to størrelser.

Oxidationsmiddel som desinficerer

Ozon (O3) er en speciel form af ilt. Gasen består af 3 iltatomer per molekyle og er et af de mest effektive oxidationsmidler som findes. Ozonmolekylet omdannes til et ilt molekyle bestående af 2 iltatomer (O2) og et frit iltatom (O). Det frie iltatom er yderst agressivt og angriber straks alt i nærheden, der kan oxideres. Denne egenskab bruges til at fjerne lugt, bakterier og vira. Ozon kendetegnes ved en karakteristisk kloragtig lugt, som bemærkes allerede ved 0,02 ppm. Gasen er giftig og kan i høje koncentrationer irritere øjne og luftveje. Ozonkoncentrationen kontrolleres nemt ved hjælp af en føler, som automatisk sørger for at koncentrationen altid er under grænseværdien på 0,1 ppm.

Spar penge

Flere og flere vælger ozon til at fjerne dårlig lugt i skralderum. Sammenlignet med køling som konservator, er ozon et energieffektivt og miljørigtigt alternativ, som også giver stor besparelser målt i penge. Sammenligning på energiforbrug: Køling: 8.760 kr/år (1kW/t) Ozon Booster: 438 kr/år (0,1kW/t)

Anbefalede modeller: FAKTA OM OZON BOOSTER GARBAGE ROOM SYSTEM Ozongenerator OBW-1000 Rumstørrelse ≤ 50 m2 (150 m3) Føler L-101 PTFE slange 2 m Ozonproduktion 1000 mg/h Ozonkoncentration1) Max 0,1 ppm Pumpekapacitet 150 m3/h Dim ozongenerator 115 x 268 x 172 mm Vægt ozongenerator Ca. 3,0 kg Effekt ozongenerator 75W Effekt føler 2,2W Tilslutning 220V/50Hz Nettilslutningsledning 2m Målespænding føler 24V Indbygget trafo Ja Omgivelsestemperatur2) -10 til +35°C Luftfugtighed Max 85% Garanti 1 år IP klasse Ozongenerator 21 IP klasse føler 30 CE godkendt ozongenerator Ja 1) 2)

OBW-2000 > 50 m2 (150 m3) L-101 2m 2000 mg/h Max 0,1 ppm 150 m3/h 320 x 320 x 130 mm Ca. 6,5 kg 100W 2,2W 220V/50Hz 2m 24V Ja -10 til +35°C Max 85% 1 år 21 30 Ja

Målt i rummet med føler L-101. Ved selve udgangen fra Ozongeneratoren er koncentration højere. Produktionen af ozon falder ved højere temperaturer. 7


OZON BOOSTER 100

OZON BOOSTER 200 Type:

Type:

OZON BOOSTER 100

OZON BOOSTER 200

Rustfrit stål kasse

Rustfrit stål kasse

Ozon udgang:

Ozon udgang:

Via intern ventilator

Via intern ventilator

Opstilling:

Opstilling:

Transportable

Transportable

Anvendelses område:

Anvendelses område:

Ozon behandling til desinfektion og fjernelse af lugte og organiske emner som bakterier og skimmel mv.

Ozon behandling til desinfektion og fjernelse af lugte og organiske emner som bakterier og skimmel mv.

I mindre rum som køkken, kælderrum, biler, både,

I mindre rum som køkken, kælderrum, biler, både, camping-

campingvogn, sko/tøj, skralderum og lignende.

vogn, sko/tøj, skralderum og lignende.

Rum optil 10 m2

Rum optil 15 m2

Tekniske data:

Tekniske data: OBP - 100

Ozongeneratorteknologi

OBP - 100 Keramik

Ozongeneratorteknologi

Keramik

Ozonproduktion nominel ( mg/h )

100

Ozonproduktion nominel ( mg/h )

Regulator

nej

Ydelse indstilling

0% - 50 % - 100 %

Føler tilslutning

nej

Føler tilslutning

nej

Timetæller (h)

nej

Timetæller (h)

nej

Timer

nej

Timer

nej

Omgivelses temperatur ( ° C ) Ozontransport

-10 til 35 C o

Ventilator

Omgivelses temperatur ( ° C ) Ozontransport

100

-10 til 35 oC Ventilator

Oxygentransport

nej

Oxygentransport

nej

Oxygenkoncentrator

nej

Oxygenkoncentrator

nej

Oxygen produktion l/min Ozonudtag Ventilator kapacitet m /h 3

-

Oxygen produktion l/min

nej

Ozonudtag

50

Ventilator kapacitet m /h

Elektrisk data:

nej

3

50

Elektrisk data:

Forsyning AC

230

Forsyning AC

230

Effektforbrug (Watt)

11

Effektforbrug (Watt)

11

Fysisk størrelse: Mål lxbxh mm Vægt (kg)

8

Fysisk størrelse: 150x130x120 1,2

Mål lxbxh mm Vægt (kg)

150x130x120 1,5


OZON BOOSTER 500

Anvendelses område:

OZON BOOSTER 1000 Type:

Type:

OZON BOOSTER 500

OZON BOOSTER 1000

Rustfrit stål kasse

Rustfrit stål kasse

Ozon udgang:

Ozon udgang:

Via intern ventilator

Via intern ventilator

Opstilling:

Opstilling:

Transportable - OBP

Transportable - OBP

Fast monteret - OBW

Ozon behandling til desinfiktion og fjernelse af lugte og or-

Anvendelses område:

ganiske emner som bakterier og skimmel mv.

I rum som køkken, kælderrum, biler, både, campingvogn, tøjbutikker, skralderum, restauranter, fiskebutikker, produktions lokaler, kontor lokaler, elevator, toiletter og lignende. Rum optil 25 m2

Fast monteret - OBW

Ozon behandling til desinfektion og fjernelse af lugte og organiske emner som bakterier og skimmel mv.

I rum som køkken, kælderrum, tøjbutikker, skralderum, restauranter, fiskebutikker, produktions lokaler, kontor lokaler, elevator, toiletter og lignende. Rum optil 50 m2

Tekniske data:

Tekniske data: OBP/OBW -500

Ozongeneratorteknologi Ozonproduktion nominel ( mg/h )

OBP/OBW - 1000 Kvartss rør 500

Ozongeneratorteknologi Ozonproduktion nominel ( mg/h )

Kvartss rør 1000

Regulator

Ja

Regulator

Ja

Føler tilslutning

nej

Føler tilslutning

nej

Timetæller (h)

nej

Timetæller (h)

nej

Timer

nej

Timer

nej

Omgivelses temperatur ( ° C ) Ozontransport

-10 til 35 C o

Ventilator

Omgivelses temperatur ( ° C ) Ozontransport

-10 til 35 oC Ventilator

Oxygentransport

nej

Oxygentransport

nej

Oxygenkoncentrator

nej

Oxygenkoncentrator

nej

Oxygen produktion l/min Ozonudtag Ventilator kapacitet m /h 3

-

Oxygen produktion l/min

nej

Ozonudtag

150

Ventilator kapacitet m /h

Elektrisk data:

nej

3

150

Elektrisk data:

Forsyning AC

230

Forsyning AC

230

Effektforbrug (Watt)

50

Effektforbrug (Watt)

75

Fysisk størrelse: Mål lxbxh mm Vægt (kg)

Fysisk størrelse: 280x175x120 2,8

Mål lxbxh mm Vægt (kg)

280x175x120 2,9

9


OZON BOOSTER 3500

OZON BOOSTER 2000 Type:

Type:

OZON BOOSTER 2000

OZON BOOSTER 3500

Rustfrit stål kasse

Rustfrit stål kasse

Ozon udgang:

Ozon udgang:

Via intern ventilator

Via intern ventilator

Opstilling:

Opstilling:

Fast monteret

Transportable

Anvendelses område:

Anvendelses område:

Ozon behandling til desinfektion og fjernelse af lugte og orga-

niske emner som bakterier og skimmel mv.

Ozon behandling til desinfektion og fjernelse af lugte og organiske emner som bakterier og skimmel mv.

I rum som køkken, kælderrum, i restauranter, fiskebutikker,

I større rum eller for opnåelse af høj koncentration hurtigere,

produktions lokaler, kontor lokaler, laboratorier, produktions

som kælderrum, fiskebutikker, produktions lokaler, kontor

udstyr og lignende.

lokaler, laboratorier, produktion og lignende.

Rum optil 75 m2

Tekniske data:

Rum optil 100 m2

Tekniske data: OBW - 2000

Ozongeneratorteknologi Ozonproduktion nominel ( mg/h ) Regulator

OBP -3500 Kvartss rør 2000 Ja 0 - 100 %

Ozongeneratorteknologi Ozonproduktion nominel ( mg/h ) Regulator

Keramik 3500 ja 0 - 100 %

Føler tilslutning

nej

Føler tilslutning

nej

Timetæller (h)

nej

Timetæller (h)

nej

nej

Timer

Timer Omgivelses temperatur ( ° C ) Ozontransport

-10 til 35 oC Ventilator

nej

Omgivelses temperatur ( ° C ) Ozontransport

-10 til 35 oC Ventilator

Oxygentransport

nej

Oxygentransport

nej

Oxygenkoncentrator

nej

Oxygenkoncentrator

nej

Oxygen produktion l/min Ozonudtag Ventilator kapacitet m /h 3

-

Oxygen produktion l/min

nej

Ozonudtag

150

Ventilator kapacitet m /h

Elektrisk data:

nej

3

150

Elektrisk data:

Forsyning AC

230

Forsyning AC

230

Effektforbrug (Watt)

100

Effektforbrug (Watt)

80

Fysisk størrelse: Mål lxbxh mm Vægt (kg)

10

Fysisk størrelse: 330x280x140 6,5

Mål lxbxh mm Vægt (kg)

260x135x260 3,2


OZON BOOSTER 4000

OZON BOOSTER 7000 Type:

Type:

OZON BOOSTER 4000

OZON BOOSTER 7000

Rustfrit stål kasse

Rustfrit stål kasse

Ozon udgang:

Ozon udgang:

Via intern ventilator

Via intern ventilator

Opstilling:

Opstilling:

Fast monteret

Transportable

Anvendelses område:

Anvendelses område:

Ozon behandling til desinfektion og fjernelse af lugte og orga-

niske emner som bakterier og skimmel mv.

Ozon behandling til desinfektion og fjernelse af lugte og organiske emner som bakterier og skimmel mv.

I større rum eller for opnåelse af høj koncentration hurtigere, som kælderrum, afkast fra ventilationssystemer, fiskebutikker,

I større rum eller for opnåelse af høj koncentration hurtigere Rum optil: 6.000 m2

produktions lokaler, laboratorier, produktion og lignende.

Tekniske data:

Tekniske data: OBW - 4000

Ozongeneratorteknologi Ozonproduktion nominel ( mg/h ) Regulator

OBP - 7000 Kvartss rør 4000 ja 0 - 100 %

Ozongeneratorteknologi Ozonproduktion nominel ( mg/h ) Regulator

Keramik 7000 ja 0 - 100 %

Føler tilslutning

nej

Føler tilslutning

nej

Timetæller (h)

nej

Timetæller (h)

nej

nej

Timer

Timer Omgivelses temperatur ( ° C ) Ozontransport

-10 til 35 oC Ventilator

nej

Omgivelses temperatur ( ° C ) Ozontransport

-10 til 35 oC Ventilator

Oxygentransport

nej

Oxygentransport

nej

Oxygenkoncentrator

nej

Oxygenkoncentrator

nej

Oxygen produktion l/min

-

Oxygen produktion l/min

Ozonudtag

ja

Ozonudtag

Ventilator kapacitet m /h 3

150

Elektrisk data:

nej

Ventilator kapacitet m /h 3

150

Elektrisk data:

Forsyning AC

230

Forsyning AC

230

Effektforbrug (Watt)

160

Effektforbrug (Watt)

120

Fysisk størrelse: Mål lxbxh mm Vægt (kg)

Fysisk størrelse: 280x330x140 3,2

Mål lxbxh mm Vægt (kg)

260x130x260 3,8

11


OZON BOOSTER 10000 Proffesionel Type:

Type:

OBW-10

OBW-20

Rustfrit stål kasse

Rustfrit stål kasse

Ozon udgang:

Ozon udgang:

Via 6mm slange

Via 6mm slange

Opstilling:

Opstilling:

Fast monteret

Fast monteret

Anvendelses område:

Ozon behandling til desinfektion, sterilisering og fjernelse af lugte og organiske emner som bakterier og skimmel mv.

Til krævende opgaver og/eller store luftmængder, store rum, afkast og indtag i ventilationsanlæg, udsugning fra køkken anlæg, grisestalde, organisk lugtende afkast i industrien, Ozon rum til behandling efter brandskade, organisk renovering (svamp, virus, bakterier, enzymer og lignende).

OZON BOOSTER 20000 Proffesionel

Restauranter, laboratorier og industri

Tekniske data:

Anvendelses område:

Ozon behandling til desinfektion, sterilisering og fjernelse af lugte og organiske emner som bakterier og skimmel mv.

Til krævende opgaver og/eller store luftmængder, store rum, afkast og indtag i ventilations anlæg, udsugning fra køkken anlæg, grisestalde, organisk lugtende afkast i industrien, Ozon rum til behandling efter brandskade, organisk renovering (svamp, virus, bakterier, enzymer og lignende)

Restauranter, laboratorier og industri

Tekniske data: OBW -10

Ozongeneratorteknologi Ozonproduktion nominel ( g/h ) Regulator

OBW -20 O3-Keramik 10 0%-100%

Ozongeneratorteknologi Ozonproduktion nominel ( g/h ) Regulator

O3-Keramik 20 0%-50%-100%

Føler tilslutning

ja

Føler tilslutning

ja

Timetæller (h)

ja

Timetæller (h)

ja

nej

Timer

Timer

nej

Omgivelses temperatur ( ° C )

-10 til 35 oC

Omgivelses temperatur ( ° C )

-10 til 35 oC

Ozontransport

Kompressor

Ozontransport

Kompressor

Oxygentransport

Kompressor

Oxygentransport

Kompressor

Oxygenkoncentrator

ja

Oxygenkoncentrator

ja

Oxygen produktion l/min

1,4

Oxygen produktion l/min

3

Ozonudtag

Teflon slange

Ventilator kapacitet m /h 3

300

Elektrisk data:

Ozonudtag

Teflon slange

Ventilator kapacitet m /h 3

300

Elektrisk data:

Forsyning AC

230

Forsyning AC

230

Effektforbrug (Watt)

490

Effektforbrug (Watt)

600

Fysisk størrelse: Mål lxbxh mm Vægt (kg)

12

Fysisk størrelse: 540x205x450 21

Mål lxbxh mm Vægt (kg)

540x205x450 23


OZON BOOSTER 80000 Professionel

Type: OBW-80 Opstilling: Fast monteret Separat Ozongenerator og kompressor.

Anvendelses område:

Ozon behandling til desinfektion, sterilisering og fjernelse af lugte og organiske emner som bakterier og skimmel mv.

Til krævende opgaver og/eller store luftmængder, store rum, afkast og indtag i ventilations anlæg, udsugning fra køkken anlæg, grisestalde, organisk lugtende afkast i industrien, Ozon rum til behandling efter brandskade, organisk renovering (svamp, virus, bakterier, enzymer og lignende)

Industri

Tekniske data: OBW - 80 Ozongeneratorteknologi Ozonproduktion nominel ( g/h ) Regulator

O3-Keramik 80 0%-25%-50%-75%-100%

Føler tilslutning

ja

Timetæller (h)

ja

Timer

nej

Omgivelses temperatur ( ° C )

< 20 oC

Ozontransport

Kompressor

Oxygentransport

Kompressor

Oxygenkoncentrator

ja

Oxygen produktion l/min

10

Ozonudtag

Teflon slange

Ventilator kapacitet m /h 3

300

Elektrisk data: Forsyning AC Effektforbrug (Watt)

230 1200 + Kompressor

Fysisk størrelse: Mål lxbxh mm Vægt (kg)

900x500x180 Ozon 30 kg / Kompressor 41 kg

13


Park AllÊ 366 DK-2605 Brøndby Danmark Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 info@dansk-filter-fokus.dk

www.dansk-filter-fokus.dk

Produktion: Jan Mottlau

Tilmelding til nyhedsbrev via e-mail: news@dansk-filter-fokus.dk

Profile for Ventilationsfilter

Ozon katalog dansk filter fokus as 13 03 2013  

Ozongeneratorer, til at fjerne lugt, nedbryde organiske emner både i vand og i luft. Kvalitetsprodukter produceret i skandinavien.

Ozon katalog dansk filter fokus as 13 03 2013  

Ozongeneratorer, til at fjerne lugt, nedbryde organiske emner både i vand og i luft. Kvalitetsprodukter produceret i skandinavien.

Profile for resema2
Advertisement