Reniks horeca catalogue 2015

Page 1
ШЕЙКЪРИ

шейкър метален

шейкър 0,5л / 0,7л

шейкър метален с винил

шейкър метален двойно дъно

шейкър стъклен мерителен

мерителна чаша за шейкър

БАРОВИ ЛЪЖИЦИ И ЧУКОВЕ

барова лъжица 30 см

баров чук 210мм малък N P-030

барова лъжица 28 см с чук

баров чук 210мм малък Т P-031

барова лъжица 33 см с вилица

баров чук 237мм голям N P-032

баров чук 242мм голям T P-033

ОТВАРАЧКИ И ТИРБУШОНИ

отварачка за бутилки Алфа

отварачка с нож 4 функции

отварачка без винил

6

сервитьорска отварачка

отварачка с винил разл.цветове

сервитьорска отварачка с нож

лостов тирбушон
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.