Page 1

La fin de la peur  100 x 80 cm


Contre espace  150 x 120 cm


Lissabon, 1 juni 2011, 16u48 In Belem kabbelt rustig de Taag. Aan de oever worden de grijze keien nat en kleuren ze zwart door het voorbij stromende water. We wandelen rondom het praalgraf van Vasco da Gamma in het HiĂŤremonietenklooster. De lucht is koel, de tegels vertonen slijtsporen van talloze sloffende pelgrims, kloosterlingen en toeristen. Het graf is statig: een liggende oude man met lang gewaad en dode, slapende ogen. Ons oog dwaalt langs de in gebed samengehouden handen, de fijne enkels, de spitse rechtopstaande voeten, naar een onooglijk klein ornament iets verderop, een futiele versiering aan een zuil. Het bijna avondlicht en het schemer van onze eigen voorovergebogen schaduw brengt alles terug tot zijn essentie. We fotograferen, discreet, dit kleine fragment en verlaten de Jeronimos kloosterkerk. In het atelier zal, maanden later, dit moment dat een onverschilligheid blootlegde, de aanzet geven tot een vormgeven naar iets dat was, maar niet meer met dat moment verbonden is. Een nieuw beeld, een herinnering aan dingen die er nooit geweest zijn. Het vertaalt zich naar een wens, een gebod tot een derde persoon, tot een ruimte, tot een moment, een subjonctif impĂŠratif: que chose soit! Wij hebben voor onszelf ruimte nodig, zowel in tijd als in plaats. Ons bewegend zoeken brengt ons naar verre of nabije locaties, waar we met een opzettelijke opmerkzaamheid ons blijvend verwonderen over de realiteit. Het snelle en on-


Lissabon, 1 juni 2011, 16u48  40 x 60 cm

opvallende ­digitaal fotograferen, soms zelfs op plaatsen waar dit niet mag of hoort, geeft ons een grote vrijheid in het transporteren van beelden over tijd en ruimte heen. Terug in het atelier schenkt de ‘vergetelheid’ ons opnieuw de vrijheid om een totaal nieuw beeld op te bouwen. Op het doek overstijgt het geschilderde het fotobeeld. In de schaalaanpassing en de handeling van het schilderen transponeren wij het gebeurde naar een nieuw zijn. De wereld van het benoemde beeld, van het anekdotische is door de schilderkundige handeling gereconstrueerd tot een beeld dat niemand nog kan zien; tot een herinnering aan de dingen die er niet zijn.


Frauenzimmer 100 x 80 cm


Andrássy út 100 x 80 cm


Phenomenon 150 x 120 cm


Similacrum I 100 x 80 cm


L’air libre I 24 x 30 cm


Hier zat Orpheus In de woorden van Machiavelli: “De heerser moet geen ander doel nastreven, geen andere gedachte hebben, en geen andere kunst ontwikkelen dan zijn krijgsmacht.” (N. ­ Machiavelli. (1532) Il Principe. Hoofdstuk 15) Het prinsendom is niet voor iedereen. Je fluwelen kussen is onaangeroerd en onversleten, geen afdruk van je rustende, heersende rug. Het ornament etaleert je misdaad: laksheid als heerser; liefde voor de prins zonder vrees wordt haat. Het ontzag van je luit overtrof de weelde en macht van je troon, een zitting, noemde je het, meer niet. Machiavelli kijkt smalend op je neer. Mooie jongen met melancholische ogen: je verzuimde je macht, je verwaarloosde je intellect, je ontkrachtte je mogelijkheden. Impotente muzikant met lege woorden, Thracische prins uit een tragedie: je stoel is leeg. Eleen Deprez

Back-rest 90 x 60 cm


Le chien d’Henri 100 x 80 cm


uit de reeks Que Chose Soit 30.03.2012 – 28.04.2012

Opening vrijdag 30 maart 20 u Happening Pièce Montée (find the bean and win a drawing) zaterdag 21 april 15u

galerie s. & h. de buck Zuidstationstraat 25, B-9000 Gent +32 (0)9 225 10 81 sdebuck@skynet.be www.galeriedebuck.be wo/do/vr/za: 15u-18u en op afspraak

info@reniere-depla.be www.reniere-depla.be

v.u. Renier&Depla

Reniere&Depla Le temps de réponse

Le temps de réponse  
Le temps de réponse  

In 'Le temps de réponse' tonen Reniere&Depla werk uit de reeks 'Que chose soit'. Met tekst van Eleen Deprez.

Advertisement